נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

46

בוטלה תושבות של תושבים חוזרים מארה"ב, ונדרשה השבת קצבת זקנה

| מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה |

הגיעו לישראל וקיבלו מעמד של 22/2/2017 ביום תושב חוזר. הגישו תביעה לקצבת אזרח ותיק, 26/2/2017 ביום עזבו את ישראל ומאז לא שבו ארצה. 1/3/2017 וביום ככל הנראה קבלו גמלת אזרח ותיק לחודשים . בחודש ספטמבר נשללה תושבותם 3-8/2017 אחורנית, והם נדרשו להשיב את הגמלאות שכבר קיבלו. מצבם הרפואי רעוע, ויצאו לארצות הברית (שם יש להם ביטוח רפואי מלא) רק לצורך סדרת טיפולים שלא ניתן לקבלם בישראל. בהגיע הגיל הרלוונטי שהו בישראל והוכרו כתושבי ישראל. אין הוראה חוקית השוללת המשך קבלת הגמלה, אף אם עזבו את ישראל מיד אחר כך. מכל מקום, האמנה בין ישראל לארצות הברית קובעת כי "יש לשלם למבוטחים הישראלים השוהים בשטח ארה"ב קצבת זקנה". הביטוח הלאומי (להלן: "הב"ל") בני הזוג הצהירו כי הם תושבים חוזרים, קיבלו מעמד וקצבת אזרח ותיק ולאחר שבעה ימים חזרו לארצות הברית. עיקר טיעוני הצדדים: המבוטחים

דחה בית הדין האזורי לעבודה (בל 17/7/2022 ביום ) את תביעתם של שרה ומשה כהן 15025-09-18 (ת"א) (להלן: "המבוטחים") להשבת תושבותם ולזכאותם לקבלת קצבת אזרח ותיק מכוח אמנת הידידות בין לארצות הברית ישראל. : רקע חוקי רק תושב ישראל שהגיע לגיל הרלוונטי זכאי לקצבת אזרח ותיק (ובהתקיים תנאים נוספים). גם מי שעזב את ישראל למדינת אמנה לפני הגיעו לגיל הרלוונטי, יכול לקבל מישראל קצבת זקנה לפי תקופות הוותק שלו בישראל, בהגיעו לגיל הרלוונטי. "אמנת הידידות" עם ארצות הברית שונה – ורק מי שהיה תושב ישראל, הגיע לגיל הרלוונטי בישראל והחל לקבל קצבת זקנה בישראל, יוכל להמשיך לקבל את הקצבה גם לאחר שעזב את ישראל והפך תושב ארצות הברית. העובדות: עיקרי ובן זוגה 1951 המבוטחים הם בני זוג, האישה ילידת .1946 יליד שניהם בעלי אזרחות ישראלית ואמריקאית, עזבו את ישראל במהלך שנות השמונים של המאה הקודמת, ומאז שהו בישראל לתקופות קצרות בלבד.

הכותבים: חיים חיטמן - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ www.ahec-tax.co.il רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

Made with FlippingBook - Online catalogs