נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

45

כאבי ברך מירידה שגרתית במדרגות בעבודה לא תחשב לתאונה ללא אירוע מיוחד

"דבר מה נוסף" כולל החלקה, מעידה, מדרגה לא שגרתית, תנועה לא טובה, זווית לא נכונה, מכשול וכדומה. לפיכך, מאחר שהעובד לא הוכיח כי התרחש אירוע תאונתי, לא הוכח הקשר סיבתי בין הפגיעה של העובד לבין ירידתו השגרתית במדרגות ולכן בית הדין הארצי דחה את הערעור. ‏ ‏ יצחק עובדיה - המוסד 6017-07-21 עבל (ארצי) ) בפני כב' 14/8/2022 לביטוח לאומי (פורסם בנבו השופטת סיגל דוידוב-מוטולה, כב' השופט רועי פוליאק, כב' השופטת חני אופק גנדלר, נציג ציבור (מעסיקים) מר דן בן חיים, נציגת ציבור (עובדים) גב' ורדה אדוארדס

שנים 11 עובד התעשייה האווירית במשך מעל ל- חש במהלך עבודתו כאבי ברך בזמן ירידה במדרגות והתבררו כליקוי רפואי, ערער על החלטת בית הדין האזורי שקבע כי אירוע הפגיעה לא מהווה תאונת עבודה ולכן העובד לא זכאי לדמי פגיעה. בית הדין פסק כי לירידה במדרגות לא היו מאפיינים מיוחדים. ירידה שגרתית במדרגות (וכל התנהלות שגרתית) לא נחשבת כאירוע תאונתי גם אם במהלכה חשים בכאב. על מנת ליצור קשר סיבתי בין הירידה השגרתית במדרגות לבין הפגיעה יש צורך להביא "דבר מה נוסף" המהווה "ראשית ראיה" לקשר בין הכאב לעבודה. בית הדין פסק כי "סיבוב הברך" שטען לו העובד לא מוכח באף אחד מהמסמכים הרפואיים של העובד ולכן לא מהווה אירוע תאונתי.

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

Made with FlippingBook - Online catalogs