נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

לשינוי מסלול ההשקעה יש לפנות לחברה שמנהלת את כספי החיסכון. לשינוי מסלול ההשקעה יש לפנות לחברה שמנהלת את כספי החיסכון.

ביטוח לאומי שלב שלישי : בחירת בית השקעות שינהל עבורנו את הכספים כפי שניתן לבחור מי ינהל את כספי הפנסיה שלנו או את כספי קרן ההשתלמות כך ניתן לבחור מי ינהל את כספי תכנית חיסכון לכל ילד. את ההשוואה בין הגופים השונים ניתן לעשות באמצעות אתר גמל.נט של רשות שוק ההון, אתר שמתעדכן בכל חודש בהתאם לתשואות שפורסמו על ידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח. כדי להשוות בין התשואות שהשיגו החברות השונות, יש לסנן את החיפוש באתר ולבחור קופ"ג להשקעה - חיסכון לכל ילד, כמו בתמונה. שלב שלישי : בחירת בית השקעות שינהל עבורנו א כ פי כפי למות כך ניתן י ן שניתן לבחור מי ינהל את כספי הפנסי לנו ו ונים ניתן וו ין גו י לבחור מי ינהל את כספי תכנית חיסכון לכל יל . לעשות באמצעות אתר גמל.נט ל ר ו ו ון, ו לתשואות שפורסמו על ידי בתי ה . ו ו י ו ר ולבחור ו כדי להשוות בין התשואות השיגו קופ"ג להשקעה - ו חיסכון לכל ילד, כ ו

2022 נובמבר 353 + נטו ן ל ודש בהתאם

42

לאחר מכן לחצו "הצג דוח" את הדוח שהתקבל ניתן לסנן לפי התשואה הממוצעת בחמש השנים האחרונות. תזכרו כי בניגוד לקרן הפנסיה שלכם או לקרן ההשתלמות, בת ו כנית חיסכון לכל ילד מי שמשלם את דמי הניהול עד לגיל 21 הוא ביטוח לאומי. תשואות חיסכון לכל ילד כפי שהתפרסמו עד 15/8/2022 לאחר מכן לחצו "הצג דוח" את הדוח שהתקבל ניתן לסנן לפי התשואה הממוצעת בחמש השנים האחרונות. תזכרו כי בניגוד לקרן הפנסיה שלכם או לקרן ההשתלמות, בת ו כנית חיסכון לכל ילד מי שמשלם את דמי הניהול עד לגיל 21 הוא ביטוח לאומי. תשואות חיסכון לכל ילד כפי שהתפרסמו עד 15/8/2022

Made with FlippingBook - Online catalogs