נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

ביטוח לאומי

41

אפשר לראות שגם בבית ההשקעות אנליסט יש יותר כספים שמנוהלים במסלול ברמת הסיכון הנמוכה ביותר, 332 ימ ליון ש"ח מאשר במסלול ברמת הסיכון הגבוהה ביותר 215 ימ ליון ש"ח. הפער בין המסלולים לאורך 18 ו שנים יכ ל להגיע גם לפי 2 לצורך החישוב השתמשנו במחשבון שנמצא כאן באתר, אתם יכולים להכניס את הנתונים האישים שלכם ולחשב את התוצאה. בהנחת תשואה של 3.2% על פני 18 שנים יהיו לילד 15 אלף ש"ח בחיסכון. במידה שתבחרו במסלול ברמת סיכון גבוהה יותר ונניח שהתשואה הממוצעת תהייה 8% ולא

11% , החיסכון של הילד יהיה 25 אלף ש"ח. עשרת אלפים ש"ח יותר. בדקו זאת בעצמם

חש וב לזכור כי הורה שבחר במסלול ברמת הסיכון הגבוהה ביותר כדאי שיקטין את רמת הסיכון ככל שמתקרב מועד השימוש בכספים, אחרת החיסכון של הילד בדומה לחסכונות אחרים בקופת גמל להשקעה או בפוליסת חיסכון יהיה חשוף לסיכונים שבשוק ההון.

מסלולי השקעה בחיסכון לכל ילד מלבד מס לול ברמת סיכון נמוכה או מסלול ברמת סיכון גבוהה ישנו גם מסלול ברמת סיכון בינונית ומסלולים בהתאם לכללי ההלכה, היהודית והמוסלמית (מסלול שריעה).

לשינוי מסלול ההשקעה יש לפנות לחברה שמנהלת את כספי החיסכון.

שלב שלישי : בחירת בית השקעות שינהל עבורנו את הכספים כפי שניתן לבחור מי ינהל את כספי הפנסיה שלנו או את כספי קרן ההשתלמות כך ניתן לבחור מי ינהל את כספי תכנית חיסכון לכל ילד. את ההשוואה בין הגופים השונים ניתן לעשות באמצעות אתר גמל.נט של רשות שוק ההון, אתר שמתעדכן בכל חודש בהתאם לתשואות שפורסמו על ידי בתי ההשקעות וחברות הביטוח. כדי להשוות בין התשואות שהשיגו החברות השונות, יש לסנן את החיפוש באתר ולבחור קופ"ג להשקעה - חיסכון לכל ילד, כמו בתמונה.

Made with FlippingBook - Online catalogs