נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

ביטוח לאומי כיום מנוהלים בת ו כנית חיסכון לכל ילד כ - 14.5 מיליארד שקלים, כשליש מהם מנוהלים ברמת הסיכון הנמוכה ביותר. השארת הכספים לטווח כל כך ארוך ברמת סיכון נמוכה, מבטיחה שילדים שלכם יהיה פחות כסף בגיל 21 . מסלול ההשקעה שנבחר עבור החוסכים כמסלול ברירת המחדל הוא המסלול ברמת הסיכון הנמוכה ביותר, מסלול שבו רמת החשיפה למניות עומדת על 10% בלבד, כאשר מנגד כל המחקרים מצביעים על כך שבחיסכון לטווח כל כך ארוך כמו חיסכון לילדים יש להגדיל את החשיפה למניות. כך תכפילו את החיסכון של ילדיכם בת ו כנית חיסכון לכל ילד שלב ראשון : איפה החיסכון שלכם נמצא? כשליש מהכספים בחיסכון לכל ילד נמצאים במסלול ברמת הסיכון הנמוכה ביות ר, מסלול ברירת המחדל, כלומר הילדים שנמצאים שם כלל לא יודעים ששם מנוהלים כספי החיסכון שלהם. לכן דבר ראשון, עליכם לבדוק היכן נמצאים הכספים. ניתן לעשות זאת באתר ביטוח לאומי. לצורך הדוגמה, החיסכון של הילדים שלי נמצא במנורה מבטחים. שימו לב, במידה שהכספים מנוהלים בבנק אין באפשרותכם להעביר את הכספים בין את איתור הכספים יוכל לבצע ילד מעל לגיל 18 או ההורה שמקבל את קצבת הילדים עבור הילדים. לצורך הבדיקה עליכם להיות רשומים באתר ביטוח לאומי או להחזיק כרטיס אשראי על שמכם. אחרי שאיתרנו את החיסכון הפנסיוני הגיע הזמן להגדיר את מסלול ההשקעה. כאמור כשליש מהכספים נמצאים במסלול ברמת הסיכון הנמוכה ביותר. המשמעות של הדברים היא שהכספים הללו יצברו את התשואה, הרווחים, הנמוכים ביותר עד לשימוש בכספים. לצורך הדוגמה נבחן את הפערים בתשואה בין המסלולים בת ו כנית חיסכון לכל ילד של בית ההשקעות אנליסט. במסלול ברמת הסיכון הגבוהה ביותר, התשואה הממוצעת בכל שנה בחמש השנים האחרונות עמדה על 11.27% ואילו התשואה במסלול ברמת הסיכון הנמוכה ביותר עמדה על 3.11% . הבנקים או לאחד מבתי ההשקעות. שלב שני : בח ירת מסלול השקעה

2022 נובמבר 353 + נטו

40

אפשר לראות שגם בבית ההשקעות אנליסט יש יותר כספים שמנוהלים במסלול ברמת הסיכון הנמוכה ביותר, 332 ימ ליון ש"ח מאשר במסלול ברמת הסיכון הגבוהה ביותר 215 ימ ליון ש"ח. הפער בין המסלולים לאורך 18 ו שנים יכ ל להגיע גם לפי 2

Made with FlippingBook - Online catalogs