נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

4

כתבו החודש

עו"ד לוי פזית

רו"ח (משפטן) חיבה ישי

עו"ד אליהו ג'ולייט עו"ד בבדז'נוב ראובן עו"ד בינת רן עו"ד גבע שוש עו"ד דולב בלט מיטל עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל

רו"ח מיניביצקי יהושע

מר חיטמן חיים

רו"ח מנדלאוי אייל

עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון

עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה

טסלר נדב

עו"ד סמולר עידו

עו"ד כהן-רזניצקי הלית

עו"ד פסו דורון

רו"ח כמון רן

רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קאופמן חיקין - אנדראה

יועץ מס (משפטן) כנזי צורי

רו"ח הילמן טובה עו"ד הלפרין עמוס

עו"ד להב דנה

כותבים קבועים

פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח רוזנבאום אבי, מומחה פנסיוני שמש רוזט רו"ח

דרייפוס אריאל, עו"ד רו"ח חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10 דמי חתימה לשנה (

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

Made with FlippingBook - Online catalogs