נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

קוראים יקרים, עם סיומה של מערכת בחירות מטלטלת ובחירתה , ואחרי שאזרחי המדינה אמרו 25 של הכנסת ה- את דברם והכריעו - אנו נכנסים אל השלב הבא, שבו תצטרך הממשלה שתיבחר להציג את תוכניותיה להעברת התקציב ולמלחמתה ביוקר המחיה. גם אם עדיין מדברים עליו בשקט, מאיים לא

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס מנכ"ל

פחות הוא המיתון בשוק העבודה בכלל, ובשוק ההייטק בפרט .מה שמטריד את מנוחתם של מעסיקים ומועסקים בוודאי אמור להטריד את של מדינת ישראל. 37 חברי הממשלה ה- בשנתיים האחרונות גרמו לא מעט אירועים גלובליים לאינפלציה דוהרת, ביניהם אירוע משמעותי מאוד -המלחמה באוקראינה והשלכותיה. האירוע המכונן הזה גרם לכלל הארגונים הכלכליים הבין-לאומיים, לרבות קרן המטבע הבין-לאומית, לעדכן כלפי מטה את תחזית הצמיחה. גם בישראל גורמת הפגיעה בכלכלה העולמית לחשש גדול ממיתון. בענף ההייטק הישראלי נרשמת האטה לאחר תקופה ארוכה של הנפקות ושיאים בגיוס עובדים. גם בתחומים אחרים במשק עוברות חברות רבות תהליכי התייעלות ארגונית שבמסגרתם הן נאלצות לפטר עובדים. רק עובדי מטה 150 לאחרונה שמענו על קבוצת שטראוס, שצפויה לפטר כ- ומשרדים במסגרת תוכנית ההתייעלות שלה. סיום העסקה של עובד הוא אירוע רגיש ואמוציונלי עבור העובד ועבור בני ביתו. אנו מקווים שחברות שהולכות לעבר תהליכי ייעול כאלה ישכילו לאמץ חשיבה מחוץ לקופסה ולמצוא פתרונות וחלופות לפיטורים, כגון הפחתת שכר לתקופה מסוימת, שינוי ארגוני, עידוד עובדים לצאת חל"ת וכו' - עד יעבור זעם. אנו מאחלים לממשלה החדשה ולחבריה שיעמדו בפני האתגר הכלכלי החשוב וישכילו לסייע לחברות ולעסקים כדי לשמור על יציבות בשוק העבודה ולמנוע משברים ופיטורים שעלולים להביא למיתון גדול במשק הישראלי.

צח דרוקר

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

, בני ברק 3 הירקון

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

38 שנה | 353 ' מס | 2022 נובמבר 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

Made with FlippingBook - Online catalogs