נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

יחסי עבודה

19

‏‏ שאול שאולי - בנק מזרחי 44172-06-22 סעש (י-ם) טפחות בעמ (בפני כבוד השופט עמיצור איתם נציג ציבור (מעסיקים) מר שלמה פארי, נציג ציבור (עובדים) מר יוחנן בכלר

אחרות. לפיכך, בית הדין לא שוכנע שהעובד הציג ראיות, לכאורה, שעולות כדי פגם כה חמור המצדיק מתן סעד זמני של אכיפת יחסי עבודה, שהנו סעד חריג הניתן במשורה, ודחה את בקשת העובד.

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

Made with FlippingBook - Online catalogs