נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

יחסי עבודה

18

תקצירי פסיקה

ובוודאי שלא כמנכ"ל, כטענתו. התובע חויב הוצאות משפט. ₪ 20,000- ב , עמי שטיבל נ' 73222-12-18 סע"ש (תל אביב- יפו) בליץ אלקטריק מוטורוס בע"מ, בפני כב' השופטת מיכל נעים דיבנר, נציג ציבור (מעסיקים) מר עמוס הראלי, נציגת ציבור (עובדים) גב' סיגל רונן כץ * * * הביקורת השיפוטית על מעסיק המסרב להעסיק עובד לאחר גיל פרישת חובה חמורה פחות מאשר על החלטת פיטורים רגילים עובד בנק מזרחי אשר הגיע לגיל פרישת חובה, פנה לבנק בבקשה להמשיך ולהיות מועסק. הבנק הזמין את העובד לשימוע בעל פה על אף שציין כי אין חובה כזו והחליט לאחר דיון בטענותיו לדחות את בקשתו להמשיך לעבוד. העובד פנה לבית הדין בבקשה לסעד זמני של אכיפת יחסי עבודה אחרי גיל פרישה. בית הדין פסק שהיקף השימוע בטרם פרישת חובה אינו חופף לאלה של שימוע טרם פיטורים. זאת, מאחר שהליך של פרישת חובה הוא הליך צפוי וידוע מראש. לעומת זאת, הליך פיטורים רגילים הינו בלתי צפוי. נפסק שבית הדין איננו שוקל את השיקולים במקום המעסיק אלא רק בודק אם ההליכים תקינים וראויים מבחינה מנהלית. בית הדין פסק שהבנק קיים לעובד שימוע רחב בעל פה, איפשר לו להעלות ודן בכל טענותיו לרבות נכותו, ירידה במצבו הכללי, טיב עבודתו והישגיו, טענות אפליה ובחינת חלופות

יועץ שיווק שהפעיל במקביל עסק עצמאי לא הוכר כעובד התובע, שבבעלותו מספר חברות, התקשר עם 17 הנתבעת, חברה לקטנועים חשמליים, במשך כ- חודשים. לטענת התובע, במהלך תקופת ההתקשרות הוא שימש כמנכ"ל בחברה, ולכן תבע הכרה ביחסי עבודה בינו לבין החברה, שכר, זכויות סוציאליות ממניות החברה. 25% וצו עשה לקבלת בית הדין דחה את התביעה ופסק כי לא התקיימו יחסי עבודה בין היועץ לבין החברה. מהסכם ההתקשרות ומכוונת הצדדים בהתקשרות ביניהם עולה כי מעמדו של התובע הוסדר כיועץ שיווק חיצוני עצמאי לגיוס משקיעים, תוך הסכמה אמיתית ולגיטימית לגבי מעמדו. בית הדין בחן את מהות ההתקשרות בין הצדדים על פי המבחן המעורב הכולל את מבחן ההשתלבות על שני פניו, השלילי והחיובי. התובע המשיך להפעיל את עסקו העצמאי במשך תקופת ההתקשרות עם הנתבעת, דבר המעיד על היעדר הפן השלילי. גם הפן החיובי לא התקיים מאחר שהתובע לא הצליח להוכיח את השתלבותו בחברה: על התובע לא הוטלו משימות שוטפות, חלקו של התובע בחברה לא היה חיוני, הוא נהג לערוך פגישות מחוץ למשרדי הנתבעת ואף הצהיר על כוונותיו להיות שותף או בעל מניות בחברה. מאפיינים אלו וכן היעדר פיקוח עליו והעדר כפיפות של עובדים אליו, מעידים על מעורבות מסוימת שלו בפעילות הנתבעת, אך לא על השתלבות בחברה,

תקציר פסקי הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

Made with FlippingBook - Online catalogs