נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

16

יחסי עבודה

קיומם של יחסי עובד- מעסיק בין מאמנת כושר לחברה העוסקת בתעופה

| עו"ד ג'ולייט אליהו |

מעסיק. ואלו הנימוקים: ראשית העובדת הועסקה שנים ברציפות באותה עבודה, 22 באופן אישי במשך שבוצעה בחצרי המעסיק. דהיינו, בניגוד למקרה טיפוסי של ספק שממנו מוזמנים שירותים בהיקף משתנה, מהעובדת "הוזמן" כמעט ללא שינוי במשך שנים אותה העבודה. שנית, כל הציוד בחדר הכושר 22 נרכש ותוחזק ע"י המעסיקה באופן שוטף. שלישית, המעסיקה נהגה בעובדת כעובדת מן המניין. כך ובין היתר, שהעובדת יכלה לאכול בחדר אוכל עובדים העובדת גם קיבלה מאל-על כרטיסי טיסה בהנחה באופן קבוע (אם כי בכמות פחותה מזו הניתנת לעובדים). כמו כן, העובדת הוזמנה ונכחה בחלק גדול מאירועי החברה השונים. רביעית, המעסיקה אינה עוסקת בענף הכושר אלא בתחום התעופה, ומבחינה זו לכאורה לא מדובר בפעילות נחוצה לפעילות הרגילה של המעסיקה שיש להתייחס אל העובדת כמי שהשתלבה בפעילות הרגילה של המעסיקה, יחד עם זאת, האם היינו מעלים על הדעת מצב בו המעסיקה, תעסיק כפרילנסרים את כל העוסקים אצלה בתחום הרווחה, רק משום שלא מדובר בליבת הפעילות שלה? ברור שלא. דאגה לרווחת עובדים הינה מזה שנים רבות, ובוודאי בימינו אנו, חלק אינטגרלי מהפעילות הרגילה של כל תאגיד גדול.

העובדות שנה 22 פנינה גריידי (להלן: העובדת") עבדה במשך כמדריכת חדר כושר ב- אל על נתיבי אויר (להלן: "המעסיקה"). בתחילת העסקה, נחתם עמה חוזה לשנה לפיו הוגדרה כעצמאית. בהמשך נחתמו עימה חוזים אשר התחדשו כפעמיים באופן אקראי ועד נמצאו ליקויים 2017 לסיום העסקתה. בספטמבר בחדר כושר ולכן הוחלט על סגירתו, לעובדת נמסר כי ההסכם עימה עומד להסתיים בסוף שנה ולא יחודש. העובדת זומנה לשיחה וביקשה שימצא לה עבודה בחדר כושר שיפתח בהמשך, המעסיקה אמרה שתבדוק מה יהיה עד סוף השנה ולבסוף החליטה לסיים העסקה עם העובדת. כתוצאה מכך, העובדת תבעה בבית הדין את קיומם של יחסי עבודה ודרשה את כל הזכויות הסוציאליות. בית הדין נדרש לשאלה: האם התקיימו יחסי עובד- מעסיק בין הצדדים? פסק הדין לאחר בחינת העדויות ושאר הראיות, נקבע כי כפות המאזניים, בכל הנוגע לפן החיובי של מבחן ההשתלבות, נוטות לכיוון ההכרה בקיום יחסי עובד-

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - Online catalogs