נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

2022 נובמבר 353 + נטו

12

משפט עבודה

תקצירי פסיקה

בלבד ולא בלב פתוח ובנפש חפצה. לבסוף, במכתב ההחלטה לאחר השימוע לא ניתנה כל התייחסות לטענות התובעת. בשל הפגמים שנפלו בהליך הניוד נפסקו לטובת , פיצוי בגין ₪ 61,000 התובעת פיצויי פיטורים בסך וסכומים נוספים, וכן ₪ 60,000 נזק לא ממוני בסך שכ"ט עו"ד. ₪ 15,000 מלכה פראדיל כהנא 32677-07-19 סע"ש (ת"א) נ' בית חולים לניאדו ואח' בפני כב' הנשיאה הדס יהלום, נציג ציבור (מעסיקים) מר יעקב חמצני * * * עובדת ותיקה ביטלה הסכם סיום העסקה בשל הטעית המעסיקה וזכתה בפיצויים מיוחדים שנים פוטרה 24 עובדת ששימשה מדריכת שחיה . העובדת סורבה 65.5 עקב צמצומים כשהיא בת מצד המעסיקה לבטל את חתימתה על הסכם סיום ההעסקה שלטענתה הטעה אותה. בית הדין פסק כי העובדת שמסרה למעסיקה את מכתב ביטול ההסכם יומיים לאחר חתימתו, רשאית לבטלו מחמת הטעיה. העובדת הרימה את נטל השכנוע לכך שבשיחת החתימה על ההסכם הועלמה מפניה עובדה מהותית בדבר קיומה של ההוראה

מיילדת ותיקה שנפגעה במעמדה ובשכרה מניוד למחלקה אחרת לאחר שימוע פגום בנוסף לפיצויי פיטורים ₪ 60,000 - פוצתה ב מיילדת מוסמכת אשר עבדה במשך שנים רבות כאחראית משמרת בבי"ח לניאדו התפטרה לאחר ניודה למחלקה אחרת בבית החולים. בית הדין פסק שהוכח כי בתהליך הניוד, בהחלטה המהותית ובשימוע נפלו פגמים המזכים אותה בפיצויי פיטורים ובפיצוי לא ממוני נוסף. בית הדין פסק שניוד מיילדת למחלקה בה לא תוכל לבצע את התפקיד אליו הוכשרה ובו עבדה במשך שנים, תוך פגיעה חמורה במעמדה ובהיקף משרתה וכן ירידה משמעותית בשכרה, מהווה הרעת תנאים שהביאו את התובעת להתפטר בדין מפוטרת, ופסק לתובעת השלמה לפיצויי פיטורים. כמו כן, הוכח שהניוד בוצע ללא שימוע כדין. נפסק כי ההחלטה על הניוד התקבלה הרבה לפני השימוע, הזימון לשימוע לא נשלח לתובעת כנדרש, ולא כלל את האירועים הספציפיים אשר הביאו לקבלת החלטת הניוד, דבר אשר לא אפשר לתובעת להתכונן לשימוע. מפרוטוקול השימוע עולה כי הדיון היה קצר מאוד ולא התקיים בו כל דיון בנושא התנהלות התובעת נשוא ההחלטה או בחלופות שהיא העלתה לשיבוצה, דבר המעיד כי השימוע נערך למראית עין

תקציר פסקי הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

Made with FlippingBook - Online catalogs