נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

קורס דיני עבודה כל מהשמנהל צריך לדעת

בתי הדין עמוסים בתביעות יחסי עבודה. מקיפים ופרקטיים שיעניקו מפגשים 6- הצטרפו ל לכם ידע מקצועי והגנה במציאות החדשה. דגש על העדכונים האחרונים עכשיו במחיר משתלם ביותר!

> להרשמה ופרטים נוספים

hashavim.co.il *8109

Made with FlippingBook - Online catalogs