נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

352

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

352 גיליון

| 2022 ספטמבר

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב פעולות גיבוש עובדים היבטי מ"ה ב"ל והשלכות מס ערך מוסף פריסת הכנסות לכמה שנים כדי לחסוך מיסים 2022 הטבות מס לשכירים בקרן הפנסיה בשנת קצבת זקנה שנתבעה באיחור תשולם על פי חוק עד ארבע שני אחורנית ריבוי דירות – השכרה למגורים חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

מומחי חשבים יעשירו ויחזקו את הידע של כל צוות המשרד בהדרכה מותאמת אישית! בעסק או בזום

> לפרטים נוספים

ידע, תובנות, טכנולוגיה קו מנחה כספים

hashavim.co.il *8109

קוראים יקרים, בראש השנה שעבר ובזה שקדם לו ייחלנו לתום המגפה. תחילתה של שנת תשפ"ג מסמלת חזרה לשפיות בתחומים רבים של חיי היומיום. המשק הישראלי מראה התאוששות ניכרת, אך עדיין שואף ליציבות כלכלית ותעסוקתית. בזמן שעבר מאז השתנו דברים, וגם עולם העבודה שינה את פניו, והוא מתנהל על פי כללים חדשים ומושגים שלא היכרנו לפני כן - עבודה "היברידית" או עבודה מהבית.

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

חברות ומעסיקים מתלבטים באופן יומיומי אם לעבור למודל העבודה " מנינו לא פעם את + ההיברידי, ואם כן, לכמה ימים בשבוע. בתקופון "נטו היתרונות המרכזיים של עבודה מהבית, כמו צמצום שעות הנסיעה למשרד, שמוביל לחיסכון בשעות עבודה וכפועל יוצא מכך גם לחיסכון בהוצאות נדל"ן, לאיזון בין החיים האישיים לעבודה ועוד. בשנתיים האחרונות למדנו לעבוד מהבית בהיקפים גדולים מאוד, אך נושא ניהול העובדים מהבית עדיין בחיתוליו. לחברות ולמעסיקים שונים לא קל להסתגל למצב החדש. העבודה מהבית במודל העבודה ההיברידי מאתגרת את המנהלים, ומאלצת אותם להתמודד עם אתגרים ניהוליים לא פשוטים: פתיחת ערוצי תקשורת בין ההנהלה לעובדים, קיום שיחות או ישיבות שבועיות בזום, מידת הפרודוקטיביות, בקרת שעות העבודה והתפוקה, רווחת העובדים ומערכת היחסים בין העובדים לבין עצמם ובינם לבין המנהלים שלהם. מנגד עומד רצון העובדים. וכשמדובר ב"טלנטים", נראה שרצונם הוא שיקבע בסופו של דבר. הארגון יכול לקבל את ההחלטה העסקית הנכונה לו ביותר, אך אל מול עובדים שלא יהיו מוכנים לעבוד על פי החלטות אלה – קצרה הדרך להתדיינות חדשה בין המעסיקים והעובדים. כבר ברור כי בשנה החדשה הבאה עלינו לטובה מודל העבודה ההיברידית יהפוך לקבוע במקומות רבים. שינויי האקלים שקשה לצפותם והשינויים הסביבתיים הנגרמים בעקבותיהם משפיעים על בריאות הציבור בצורות שונות, ועשויים לגרום לכך שעובדים ירצו לעבוד מהבית או ייאלצו לעשות זאת. מנהלים ומעסיקים שעדיין לא סיגלו לעצמם מיומנויות ניהול רלוונטיות לעבודה מרחוק יהיו חייבים ללמוד אותן, ולמצוא דרכים להגברת המוטיבציה של העובדים ולשמירת חיבורם לארגון, באופן שמודל זה יהפוך לשגרה ולנוהל תעסוקתי טוב. " יוצאת לחופשת חגים. התקופון הבא יופיע באמצע נובמבר. + מערכת "נטו נאחל לכולנו שנה טובה ומתוקה, שנת שגשוג בעסקים, צמיחה והצלחה, ומעל לכל, בריאות טובה!

שרה וייס מנכ"ל

צח דרוקר

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

38 שנה | 352 ' מס | 2022 ספטמבר 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2022 ספטמבר 352 + נטו

4

כתבו החודש

רו"ח ליבנה נדב עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה

רו"ח הררי שלמה רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב רו"ח כמון רן יועץ מס כנזי צורי עו"ד להב דנה

ו"ד אליהו ג'ולייט ע עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בבדז'נוב ראובן עו"ד בינות רן עו"ד דולב בלט מיטל עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד הלפרין עמוס

עו"ד סלע נטע עו"ד פריד אורן רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קישלס מעיין עו"ד רוזנברג יגאל

כותבים קבועים

פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח רוזנבאום אבי, מומחה פנסיוני שמש רוזט רו"ח

דרייפוס אריאל, עו"ד רו"ח חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10 דמי חתימה לשנה (

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ת

2022 ספטמבר 352 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> משפט עבודה >>

10

12

תקצירי פסיקה עובד שגנב ממעסיקה יממן את עלויות החקירות להוכחת גניבתו

עו"ד ג'ולייט אליהו תנאי עבודה >>

15

18

תקצירי פסיקה בית המשפט העליון שב וקבע: אדם רשאי להתקשר בהסכם מסחרי עם המעסיק שלו ללא קשר להיותו עובד אצל אותו מעסיק

19 עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

עבודה בשעת חירום >>

21

זכויות עובדים בשעת חירום - מבצע "עלות השחר" הסכמים קיבוציים >>

24

צו הרחבה חדש בענף השמירה

25

תקצירי פסיקה

2022 ספטמבר 352 + נטו

תוכן עניינים

6

מס הכנסה >>

רו"ח שלמה הררי פעולות גיבוש עובדים היבטי מ"ה ב"ל והשלכות מס ערך מוסף

27

עו"ד רו"ח רמי אריה פריסת הכנסות לכמה שנים כדי לחסוך מיסים נדב טסלר 2022 הטבות מס לשכירים בקרן הפנסיה בשנת רו"ח נדב ליבנה תיקוני חקיקה בקפריסין, הטבות לעובדים

30

33

37

ביטוח לאומי >>

עו"ד דנה להב תשלום תגמולי מילואים לעובד חדש תקדים: העליון קבע כי אין לנכות את קצבת השאירים מהפיצויים שתשלם כלל בגין מוות בתאונת דרכים עבודת בת זוג בעסק משפחתי, שלא כעבודת שכיר, אינה מזכה בדמי אבטלה רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה תביעה לדמי לידה בלא כל ראיות ליחסי עובד ומעסיק - נדחתה רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה הידבקות בקורונה במהלך השתלמות הוכרה כפגיעה בעבודה רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה קצבת זקנה שנתבעה באיחור תשולם על פי חוק עד ארבע שנים אחורנית רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

39

40

44

46

49

51

מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה ביטוח לאומי - תושבות, ממתי הניתוק?

53

עו"ד רן בינות מתי "פעילות נלווית לעבודה" תיחשב כתאונת עבודה? בעל שליטה שכיר חויב בחוב ביטוח לאומי של החברה רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

56

59

חופשה שנתית >>

עו"ד נטע סלע בספטמבר 1 היעדרות עובד ב-

61

נסיעות >> חובת תשלום נסיעות לעובד עקב שינויים בתעריפי התחבורה הציבורית

עו"ד ג'ולייט אליהו

62

2022 ספטמבר 352 + נטו

7

תוכן עניינים

הבראה >>

עו"ד מיטל דולב בלט חישוב דמי הבראה לעובד בהיקף משרה משתנה

64

נשים בעבודה >> די בשקול הריון כאחד השיקולים לפיטורים עניניים של עובדת לא מתאימה,

65

כדי להכתים את החלטת המעסיק כמפלה

עובדים זרים >> נדחתה עתירה עקרונית של קו לעובד נגד הממשלה להשוואת זכויות

66

עובדי הבניה הזרים - לזכויות עובדי הבניה בישראל

התפטרות ופיטורים >> בית הדין שלל באופן מלא פיצויי פיטורים לסייעת בגן ילדים שפוטרה בשל עו"ד אורן פריד התנהגות אלימה כלפי ילדי הגן מנהלת מוקדניות ותיקה שהתפטרה לאחר שנוידה לתפקיד מוקדנית מן השורה, כפיצויים ₪ 125,000 - זכתה בכ שעות לאחר הודעת הזימון לשימוע, ספק אם הוא 24 - שימוע הנערך פחות מ עו"ד מעיין קישלס זמן מספק לצורך הכנה לשיחת שימוע ביה"ד פסק פיצוי לעובדת בגין צמצום היקף משרתה לאור הקשיים הכלכליים עו"ד ראובן בבדז'נוב שאליהם נקלעה המעסיקה ללא קבלת היתר מאת הממונה

67

68

69

71

פרישה ופנסיה >>

נדב טסלר ניהול חיסכון פנסיוני למשפחות חד הוריות או יחידים

73

80

חברות בפירוק לא יקבלו מיליונים שהופקדו בקופות גמל לפני שנים ואין להם דורש שנה – אך את זכויותיה בכספי הפנסיה תקבל האישה 20 נפרדו לפני

84

לפי משכורתו האחרונה

שכר >>

עו"ד ג'ולייט אליהו הגבלת תשלום שכר במזומן

87

שעות עבודה ומנוחה >>

עו"ד עמוס הלפרין תשלום עבור זמן נסיעה

88

2022 ספטמבר 352 + נטו

תוכן עניינים

8

התקבל צו על תנאי לדיון במסגרת תביעה ייצוגית בשאלה האם יש לשלם תוספת עו"ד ג'ולייט אליהו פס"ד אור שחם עמלות בגין שעות נוספות למוכרנים -

89

שאלות ותשובות >> פיצול הפקדות לביטוח חיים ואובדן כושר בין בני זוג באותו אישור לעניין יועץ מס צורי כנזי זיכוי במס מיסוי הכנסה מפוליסת ביטוח חיים ששילם תושב ישראל למוטב זר רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס ממדינה זרה שנפטר צירוף תקופת תושבות בישוב מזכה למי שעבר בחלק מהשנה מישוב מזכה אחד

93

94

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס לישוב מזכה שני

95

רו"ח רן כמון פטור ממס על פיצויי פיטורין בפרישה חלקית

96

עדכונים - חוזרים >>

רשות המסים בישראל תיאומי מס תרומות מדיניות שרת הפנים המעודכנת, בעניין שהייתם של אזרחי אוקראינה בישראל

97

רשות המסים בישראל הוראות לעניין בחירת קופת גמל - תיקון

98

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

99

2022 ספטמבר 352 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש בנטו במספר

עמוד

גיליון

אש"ל

121

300

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה

100

350

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2022

ביטוח לאומי

95

345

ניכוי דמי ביטוח ינואר 2022

95

345

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2022

ביטוח פנסיוני צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

146

205

הבראה

50

331

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

99

350

דמי הבראה לשנת 2022 במגזר הציבורי

11

339

דמי הבראה לשנת 2020 במגזר הפרטי

מס הכנסה

90

345

שווי שימוש ברכב לשנת המס 2022

112

295

תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

104

350

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים

82

345

שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2022

נסיעות

91

268

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

136

287

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

ע ובדים זרים עבודת נוער שכר מינימום תוספת יוקר

34

346

ב יטול חוק היטל עובדים זרים

60

350

זכויות ותעריפים לנוער

99

296

שכר מינימום - העלאת סכומי שכר המינימום

124

165

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004

115

116

שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2022 ספטמבר 352 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2022

שיעור המס

הכנסה שנתית ( יגיעה אישית )

שיעור המס

הכנסה חודשית ( יגיעה אישית )

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד 77,400

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד , 6,450

מ - 77,401 עד 110,880 מ - 110,881 עד 178,080 מ - 178,081 247,440 מ - 247,440 עד 514,920

עד 9,240 עד 14,840

מ - 6,451

מ - 9,241

מ - 14,841 עד 20,620 מ - 20,621 עד 42,910

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2022 (ש"ח) הכנסה חודשית ( לא מיגיעה אישית ) שיעור המס הנסהכ שנתית אל מיגיעה אישית ) שיעור המס עד 20,621 31% עד 247,440 31% מ - 20,621 עד 42,910 35% מ - 247,441 עד 514,920 35% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47% = נקודת זיכוי חודשית 223 ש"ח החל מ -1 בינואר 2022 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2022 ה כנסה מזכה בה קצל - סעיף 47 (א)( 5 ) לחודש 2022 הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה בלבד 2022 הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לחודש 2022 קצבה מזכה לחודש 2022 פטור מקצבה לפי סעיף 9 א – 52% בין השנים 2020- 2024 הכנסה לעמית מוטב סעיף 47 (א) ( 3) ו -(5 ) 2022 משכורת ית חודש ש הפרשה בעדה לקרן ות למ שת ה הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי (לשנה) 2022

פ טורה ממס 2022

270,000

15,712

8,900

4,503

8,660

12,600

8,900

22,250

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים קופת גמל לתגמולים

שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור 2022

מענק פרישה

הפקדה מוטבת -

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה )

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה )

הסכום לפי סעיף 45 א ( ד ) לפקודה

)

( לשנת רות י ש

א )

סעיף 9(16

ב )

ו -9(16

עקב פרישה עקב ת ומו

18,960

5,300

25,290

12,640

18,960

, 17,800

173

173

מתנות לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

מתנות לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

המרבי לחודש של

ם ו הסכ

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

שכר דירה מהשכר ת דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

220

220

5,040

ללא תקרה

5,196

2022 ספטמבר 352 + נטו

11

נטו במספר

בוצות מחיר מ - 1.1.2022 –

שווי השימוש ברכב ק לפי צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,800 3,030 3,900 4,680 6,470 8,390

1 2 3 4 5 6 7

10,790

אופנוע 3 L * 930 *אופנוע ש נפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס. המודל הליניארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש: 518,190 ה פחתת שווי שימוש ( הוראת שעה ים לשנ 2022 עד 2025 ): רכ - ב צמוד

וש ב שימ שווי

משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי :)

31.1. 2025 31.1. 2025 31.1. 2025

500 * - ₪ לחודש הוארך עד

ה הפחת ה הפחת ה הפחת

הוארך עד הוארך עד

1000 ₪ דש לחו 1200 ₪ דש לחו

משווי שימוש לרכב פלאג אין

משווי שימוש לרכב

חשמלי

- החל מ 1 בינואר 2022

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי ) 313 ללילה

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

147 ילהל ל

313 ללילה

137 ילהל ל

1.1.2022

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

כהש ר הממוצע במשק

ע"פ סעיף 2 לחוק ללא שינוי מאז 2020

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של שינוי מינואר 2022

3.5% שיעור מופחת עד הכנסה חודשית של ללא שינוי מ - 2020

ע"פ סעיף 1 לחוק ללא שינוי מאז 2020

45,075 ש " ח

6,331 חש"

10,248 ש " לחודש ח

10,551 ש " ח לחודש

מקסימום הכנסה לח ודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2022

תגמולי מילואים החל מ - 1.1.2022

זוג

בודד

מינימום ליום 204.34 ש " ח

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

10,472 ש"ח

6,749 ש"ח

6,130 ש " ח

1,502.50 ש " ח

45,075 ש " ח

עבודה דמי הבראה

מדדים

מדד יולי 2022 (פורסם ב - 15.8.2022 ) מ מדד חירים לצרכן לפי בסיס חדש צע מומ 2020 = 100.0 107.10 לפי בסיס 1951 = 100 36 , 457 , 839.07

מגזר ציבורי/הסתדרותי החל מ - 1.6.2022 מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש החל דצמבר מ 2017

449 ש"ח

378 ש"ח 5,300 ש"ח

2022 ספטמבר 352 + נטו

12

משפט עבודה

תקצירי פסיקה

כיוון שהתובע לא התלונן בפני מעסיקיו על היעדרם של הסכם עבודה או של הודעות לעובד. בנוסף, מאחר שהתובע הוכיח כי תלושי השכר שלו הכילו רכיבים פיקטיביים דוגמת "פרמיה" ו"שעות נוספות גלובאליות" שהפחיתו את שכר היסוד ושהמעסיקה לא יכלה להסביר, בית הדין פסק לו פיצוי נוסף בסך .₪ 10,000 ניר פנחס - קן-התור 2276-11-18 ) סע"ש (ת"א הנדסה ובנין בע"מ בפני כב' השופטת שרון שביט כפתורי, נציגת ציבור (עובדים) גב' גילי לזרי, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' אסתר קופרברג * * * סמנכ"ל מכירות שגזל סודות מעסיק בחשאי חודשים 10 - ערב פטוריו הוגבל בעיסוקו ל סמנכ"ל מכירות, זומן לשיחת שימוע עקב ירידה במכירות ואי שביעות רצון מתיפקודו הניהולי. במהלך השיחות בין העובד למנהליו במטרה להגיע לפתרון מוסכם, יצא העובד לחופשת מחלה. במהלכה החל הסמנכ"ל להעביר מסמכים, דו"חות, מידע על לקוחות, וחומר סודי נוסף משרתי החברה למחשבו האישי ולאחר מכן מחק את החומר במטרה להסוות את פעולתו. החברה חסמה את גישתו לשרתי החברה והגישה בקשה דחופה במעמד צד אחד למינוי כונס נכסים ותפיסת מחשבים. כמו כן, ביקשה החברה צו מניעה זמני האוסר על המנהל

נדחתה תביעת מנהל עבודה בחברת בינוי לזכויות מכוח צו הרחבה ענפי, אך פוצה על העדר הודעות לעובד ועל רכיבי שכר פיקטיביים התובע אשר עבד במשך כשמונה שנים כמנהל עבודה בחברה העוסקת בתחום הבינוי תבע את החברה בגין אי תשלום זכויותיו הסוציאליות בהתאם להוראות צו ההרחבה בענף הבניין המזכים אותו בהפרשות פנסיוניות חסרות, אי מסירת הודעה ועדכונים על תנאי העסקתו, ועל מתן תלושי שכר פיקטיביים. בית הדין קיבל את תביעתו בחלקה ופסק כי החברה בה עבד התובע עומדת בהגדרת "מעסיקה" על פי צו ההרחבה בענף הבניין. עם זאת, עיקר עבודתו של העובד הייתה ניהולית ומשרדית ולא דרשה מאמץ פיזי ועל כן בהיותו "עובד משרדי" הוא לא נכנס תחת הגדרה של "עובד" בצו ההרחבה, ויש לדחות את תביעותיו מכוח הצו. בית הדין לא קיבל את תביעתו של התובע לפיצוי בגין שעות נוספות מאחר ולא התנהל כלל מעקב אחר שעות עבודתו מתוקף תפקידו בחברה. עם זאת, בית הדין קיבל את תביעת העובד להפרשות לפנסיה על מלוא שכרו ופיצוי בגין דמי ₪ 57,000 - ופסק לו פיצוי בסך של כ ש"ח. מאחר שהתובע עבד 2,600 - הבראה בסך של כ שמונה שנים ולא קיבל הודעות על תנאי העסקה כדין על שבעה שינויים בתנאי העסקתו, בית הדין . גובה הפיצוי נמוך ₪ 5,000 פסק לו פיצוי בסך של

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 ספטמבר 352 + נטו

משפט עבודה

13

לעשות שימוש בסודותיה המסחריים. בהמשך, הגישה החברה תביעה במסגרתה ביקשה צו איסור תחרות למשך שלוש שנים, שלילת הודעה מוקדמת ופיצויי פיטורים. בדיון שנערך בנוכחות הצדדים, נתן בית הדין תוקף של החלטה להסכמת הצדדים שהצו הזמני שהורה לעובד שלא לעשות שימוש במידע הסודי יהפוך לקבוע. בעניין דרישת החברה להגבלת עיסוק, קבע בית הדין כי הכלל ההילכתי הוא שלתניית הגבלת עיסוק בחוזה עבודה יש ליתן תוקף רק אם היא סבירה ומגנה בפועל על אינטרס לגיטימי של המעסיק, שאם לא כן תגבר זכות היסוד של העובד לחופש עיסוק. נקבע כי טענת החברה שהמידע שנתפס ברשות העובד הוא בגדר מידע מסחרי סודי לא נסתרה, והתנהלות העובד מלמדת על חוסר תום לב. לכן, כשמדובר בעובד בכיר, שחרג מחובות הנאמנות המוגברת מוצדק ליתן תוקף לתניית הגבלת העיסוק שבחוזה העבודה. עם זאת, הגבלת עיסוק למשך שלוש שנים היא גורפת ולא מידתית ומן הדין ומן הצדק להגבילה לעשרה חודשים, מגבלה זו מתחשבת בזכות העובד להמשיך להשתכר לפרנסתו בתחומים המתאימים להשכלתו ולניסיונו המקצועי. בית הדין חייב את העובד בהוצאות משפט של .₪ 35,000 - המעסיק בסך של כ מ.ד. מכניקל דיוויסז בע"מ נ' 61733-11-21 סע"ש ), כב' השופטת דניה 12.7.22 יוסי ניר (פורסם ביום דורי, נציג ציבור עובדים מעסיקים מר זאב לבנברג * * *

נדחתה בקשה להגבלת עיסוק זמנית של סוכן מכירות מאחר שהמעסיק לא הוכיח הפרת סוד מסחרי והשתהה בבקשתו חברה העוסקת בתחום מוצרי צילום, הגישה בקשה לצו מניעה זמני כנגד עובד לשעבר, האוסר עליו לפנות ללקוחותיה לתקופה של שלוש שנים ולהורות לו להשיב מידע סודי שגזל ממנה, בטענה כי בתקופת ההודעה המוקדמת העתיק העובד את רשימת לקוחותיה ופנה אליהם באמצעות מסרון והחל לעבוד באופן עצמאי ולהתחרות בה. בשל כך, 700,000 - הגישה המעסיקה תביעה כספית בסך של כ בגין נזקים שנגרמו לה, לכאורה, מגזל הלקוחות ₪ והסודות. בית הדין דחה את בקשת החברה וקבע כי נדרש איזון בין זכות היסוד החוקתית לחופש העיסוק של העובד לבין זכות הקניין של המעסיק בסודותיו המסחריים. רשימת ספקים או לקוחות תוכר כסודית רק כאשר היא מחזיקה "ערך נוסף" מלבד קיבוץ שמות הלקוחות וכי נדרש מאמץ מיוחד בגיבושה ויש יתרון בקבלתה מן המוכן. נפסק כי המעסיקה לא ביססה בראיות מספיקות קיומה של עילה לגזל מסחרי, לא הוצג המסרון בו פנה העובד ללקוחות, לא הוצגו דוגמאות ללקוחות שעזבו את החברה בשל פניית העובד, לא הוכח כי מדובר בלקוחות ייחודיים שלא ניתן לאתרם באמצעות חיפוש באינטרנט או כי החברה והעובד מתחרים על מכירה של אותם מוצרים. כמו כן, החברה לא נקטה באמצעים סבירים להבטיח את שמירת הרשימה הסודית והבקשה הוגשה בשיהוי של חמישה חודשים. שהות כזו דוחה דחיפות ומספיקה לדחיית הבקשה לצו זמני. גם תביעת החברה לפיצוי כספי נדחתה, בית הדין בחן את מאזן הנזקים שייגרם לחברה אם תידחה

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 ספטמבר 352 + נטו

משפט עבודה

14

ויתקיים המבחן המהותי. גם המבחן ההסתברותי מתקיים לפי שתליית מספר רב של כרזות בעלות תוכן פוגעני המזהות את העובדת לפי שמה, מקצועה ותמונתה, במקומות בולטים לאורך הרחוב בו היא מתגוררת עם משפחתה, מהווים פוטנציאל לפגיעה מתמשכת ומקימים הסתברות קרובה לוודאות לפגיעה משמעותית בפרטיות העובדת, בזכותה ל"היעזב במנוחה" בביתה ובאינטרסים הציבוריים הנלווים. בית המשפט העליון פסק כי המערער היה מודע לקיומה של חלופה אפקטיבית להביע את מחאתו בעניין תפקודה כעובדת ציבור, אך הוא בחר במודע להביע את מחאתו האישית דווקא ליד ביתה הפרטי, כשמטרתו לתליית שורת הכרזות הפוגעניות, החמורות, הייתה להטריד אותה מול משפחתה ושכניה. נפסק כי זכותו של כל אדם ולא רק עובד ציבור, להיות מוגן לא רק פיסית, זכותו החוקתית היא גם להיות מוגן נפשית. התכלית החקיקתית של חוק הגנת הפרטיות והאינטרס הנעלה היא זכות הפרט לשלוות נפש, שלא להיות מוטרד. חופש הביטוי אינו החופש לרדת לחיי הזולת ולהטרידו במבצרו האישי. בית המשפט ציין כהערת אגב כי גם "משמרת מחאה חד פעמית מול ביתו הפרטי של עובד ציבור, יכולה בנסיבות העניין להשתכלל לכדי עבירה של פגיעה בפרטיות". בית המשפט העליון דחה ברוב קולות את ערעור הנאשם והותיר את הרשעתו על כנה. מרדכי לייבל נ' מדינת ישראל, בפני 20/4743 רע"פ כבוד המשנה לנשיאה נ' הנדל (בדימ'), כבוד השופט ג' קרא (בדימ'), כבוד השופטת י. וילנר

תביעתה לעומת הנזק שייגרם לעובד אם היא תתקבל ופסק כי הפסקת ההתקשרות בין העובד ללקוחותיו אחרי חמישה חודשים אינה סבירה בעליל הואיל ותפגע גם בלקוחותיו שלא נשמעה דעתם, ומלבד הנזק הכלכלי הצפוי לעובד, מדובר בפגיעה במוניטין ובחופש העיסוק שלו באופן בלתי מידתי ובנזק הציבורי לתחרות חופשית בתחום. ארגון שווק והפצה צורכי צילום 67397-06-22 סע"ש ), כב' 4.7.22 בע"מ נ' פריד תומר יוסף (פורסם ביום השופט כאמל אבו קאעוד, נציג ציבור עובדים מר יוסף כליף, נציג ציבור מעסיקים מר יואל פלדי * * * תקדים תליית כרזות פוגעניות ליד ביתה של עובדת ציבור מהווה עבירה פלילית של הטרדה הפוגעת בזכות החוקתית לפרטיות ולשלוות נפש בית המשפט העליון דחה את ערעורו של אדם שהורשע בבית המשפט המחוזי בעבירת פגיעה בפרטיותה של עובדת סוציאלית ראשית לחוק האימוץ, בגדרה נדון המערער לשלושה חודשי מאסר לנפגעת, וזאת ₪ 1,000 על תנאי וחויב בתשלום לאחר שזוכה מהאישום בערכאה הראשונה. בית המשפט המחוזי קיבל את ערעור המדינה וקבע כי בעניינו של הנאשם התקיימו שני מבחני הפרשנות המהותי וההסתברותי, אשר בהתקיימותם יחד יוחל האיסור הפלילי על פעולות מחאה המתבצעות סביב ביתו הפרטי של עובד ציבור. נקבע כי כאשר מדובר בזכות לפרטיותשל עובד ציבור בביתו הפרטי, וקיימת חלופה אפקטיבית אחרת לקיום פעולת מחאה בקשר לתפקידו הציבורי, תגבר ההגנה על הזכות לפרטיות מפני פגיעה משמעותית מטרידה או עלולה להטריד על פני הזכות לחופש הביטוי, המחאה וההפגנה

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 ספטמבר 352 + נטו

משפט עבודה

15

עובד שגנב ממעסיקה יממן את עלויות החקירות להוכחת גניבתו

| עו"ד ג'ולייט אליהו |

הדפים שנמצאים בבית. סמוך לאותה שיחה נצפתה אישה מפנה מביתם המשותף אל רכבם הפרטי מספר ארגזים. כמו כן, ניסה במהלך הבירור לברר מה יקרה אם ישתף פעולה והאם יובטח לו שלא תוגש נגדו תלונה במשטרה. עקב חוסר שיתוף הפעולה הוזמנה המשטרה. החברה הגישה תלונה נגד העובד בגין גניבות ממעביד. העובד נעצר למשך הלילה. בנוסף, העובד זומן לשימוע –בשל חשד לגניבה של רכוש החברה. למחרת היום, נערך בבית משפט השלום דיון בדבר מעצרו. המדינה והעובד הגיעו לכלל הסכמה, בין היתר, כי העובד ישהה במעצר בית וכן איסור יצירת קשר מוחלט עם מי מהמעורבים יום. כמו כן, ביום 30 הנוספים בפרשה –וזאת למשך הוסרו מוצרים הנחזים לקשורים לחברה 9.7.14 היה אמור 10.7.14 מהחנות הווירטואלית. ביום להיערך לעובד שימוע, אך העובד לא התייצב אליו. לכן, החליטה החברה על פיטורי העובד, תוך שלילת זכאות העובד להודעה מוקדמת ולפיצויי פיטורים. לאחר הפיטורים, פנה העובד וטען כי היה במעצר בית ולכן לא להגיע לשימוע. המעסיקה ניסתה לקיים שימוע מחדש בכפוף להמצאת אישורים מתאימים, אך אלו לא הומצאו ע"י העובד. במקביל נמשכה החקירה הפלילית ונתפס מחשבו האישי של העובד. הוגש כתב אישום בגין גניבה ממעביד 2019 בשנת חזרה בה המעסיקה מכתב האישום 2020 אך בשנת עקב עניין מנהלי הנובע מחוק סדר הדין הפלילי,

העובדות החל ולדימיר בובילב (להלן: העובד") 2012 בשנת לעבוד במחלקת ההנדסה של חברה בינלאומית העוסקת בפיתוח ושיווק של מערכות וחומרים להדפסה בתלת מימד (להלן: "המעסיקה"). ביום פוטר העובד עקב גניבות שביצע ואשר התגלו 10.7.14 ע"י מהנדס החברה בגרמניה (להלן: עובד החברה בגרמניה). נמצא כי מוצרי המעסיקה מוצעים למכירה הגרמני במסגרת חנות וירטואלית. eBay באתר בעקבות התגלית, פנתה המעסיקה לחוקר פרטי, כדי לבחון את החשד לגניבה בידי העובד. החוקר הפרטי, בין היתר, נתן לחברה הנחיות שוטפות לרבות בקשר לבחינת החשד. עובד החברה בגרמניה הונחה לרכוש מוצרים של המעסיקה בחנות הווירטואלית. הוא רכש וקיבל את המוצרים מסניף הדואר באשדוד, שזו עיר מגוריהם של העובד ורעייתו . בנוסף, המעסיקה עקבה אחר העובד באמצעות מצלמות האבטחה. במשך מס' ימים ומצאה כי העובד נוטל רכוש החברה ומניח אותו מתחת לשולחן העבודה, בסמוך לתרמיל שלו, כשבחלק מהפעמים נלקחו מספר פריטים. בעקבות כך העובד הוזמן לשיחה, כששיחה זו צולמה. במסגרת השיחה התבקש העובד להוציא את תכולת תרמילו, ומתרמילו הוציא משאבת ואקום של החברה. העובד טען כי לקח אותה לביתו על מנת לבדוק את תקינותה שם. במהלך השיחה ביקש העובד להתקשר לבת זוגתו והנחה אותה לזרוק את

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2022 ספטמבר 352 + נטו

משפט עבודה

16

אשר הטיל הגבלות על משך הליכי 1982- תשמ"ב החקירה והעמדה לדין. לעבודה האזורי בבית הדין ההליך היתר הגיש העובד תובענה בגדרה תבע בין 2016 בשנת פיטורים שלא כדין. מנגד, בגין פיטורים ופיצוי פיצויי כדי תביעה שכנגד הגנה וכתב המעסיקה הגישה כתב שווי בגין לרבות שונים פיצויים בתשלום לחייבו שנגנב הרכוש ערך וכן ונמכרו שנגנבו החברה מוצרי ערך לרבות האבטחה מצלמות באמצעות ותועד האישי במחשבו עדויות לגבין ונמצאו שנגנב הרכוש היתר המשטרה. עלויות הבדיקה הכוללות בין ידי על המעסיקה. את עלויות רכישותיה המבוימות של בצירוף הראיות מכלול כי קבע האזורי הדין בית העובד למסקנה כי הפתלתלה של העובד הביאו עדותו בחנות הווירטואלית מכר מוצרים ואף מהחברה גנב הפיטורים פיצויי נשללו בדין כי ישיר. נקבע ובאופן גניבה במעשי מדובר המוקדמת, שכן ההודעה ודמי עד ונמשכו העובד עבודת לתחילת בסמוך שהחלו ובגניבות שיטתיים במעשים ופוטר. מדובר שנתפס בגין לפיצוי לא זכאי העובד כי נקבע ניכר. עוד בשווי לשימוע, זימון לו שנשלח היות כדין שלא פיטורים מלהתייצב, מנוע הוא כי מראש הודיע לא והוא אסמכתא צירף ולא השימוע את לדחות ביקש לא המניעות למרות שהיה במעצר לבקשת המעסיקה על בגין בתשלום פיצוי חייב העובד כי נקבע בית. בנוסף הגניבות, תקופתם היקף לאור וזאת ממוני לא נזק המעסיקה שהוציאה ההוצאות החזר וכו וחומרתם הגניבה באמצעות שכירת חוקר בקשר להוכחת מעשי המוציא מעסיק כי הוא " הכלל : נקבע פרטי. כך גניבה, מעשי להוכיח מנת על פרטי לחוקר הוצאות הוצאות של כספי להחזר זכאי הוכחו אכן ואלה של האמונים הפרת בעקבות הוצאו החוקר. אלה החברה." ומהווים חלק מנזקיה של העובד

פסק הדין סמכות עניינית לביה"ד לעבודה לא טענת העובד לאי וישנן ממעביד גניבה כשמדובר כי ונקבע התקבלה ונזיקין, הסמכות חוזים כמו שונות תביעה עילות זה התביעה. במקרה כתב ניסוח אופן לפי תקבע את לאבחן היה שקשה באופן נוסח התביעה כתב וגם בעילה בהירות אין וכאשר התביעה עילת אופי תישלל בה, לא קשורים הנזיקין ודיני החוזים דיני לעבודה. בית הדין של סמכותו של האומדנה חישוב את קיבל לא הארצי הדין בית שהיא היות ממוני נזק בגין פיצוי לעניין המעסיקה לנזק ראיה הוצגה לא מושכלת בצורה נערכה לא ודו"חות מלאי ספירות למעסיקה, כגון שנגרם מוצרים ממנה נגנבו שלטענתה אף זאת, על כספיים כנגד החברה ערעור . לפיכך ₪ 800,000- כ של בשווי נדחה. נוסף פסיקת פיצוי אי : הפיטורים שלילת פיצויי לתשלום טענתו את בסיכומיו טען לא והעובד היות הדין בית מוקדמת הודעה ודמי פיטורים פיצויי הללו הרכיבים לעניין הערעור את דחה הארצי ששלל האזורי במלואם, וחיזק את פסיקת בית הדין המהותי, מהעובד. בנוסף, בהיבט אלו רכיבים פי על הפחתתם, שלא או פיטורים פיצויי שלילת לחוק פיצויי 17 סעיף פי הסכם קיבוצי, אפשרית על המצדיקות". , "בנסיבות 1963- פיטורים, תשכ"ג סעיף לפי אפשרית מוקדמת הודעה דמי שלילת מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, ) לחוק הודעה 2( 10 שפוטר העובד שבהן , "בנסיבות 2001 – התשס"א פיצויי חוק הוראות פי לפיצויים, על זכאי אינו פיטורים. : פיטורים שלא כדין בגין פיצוי לו נערך שלא פגם כיוון נפל בפיטוריו כי טען העובד ולא לשימוע זומן העובד כי לימדו שימוע. העובדות

2022 ספטמבר 352 + נטו

משפט עבודה

17

חיוניות ההוצאה וסבירותה. בחינת המידתיות – קרי חיוניות וסבירות סכום ההוצאה נעשה בזיקה להיקף ההוכחה לנטל לב בשים ובוצעו שנדרשו הפעולות לייחס המבקש מעסיק כתפי על המוטל המוגבר גניבה. מעשי ביצוע לעובד לחובת הקטנת הנזק, ובמיוחד בקשר במשפט הכללי להקטנת פעולות די התובע-הנפגע נקט אם בשאלה הנתבע-מפר/מזיק. על מוטל זה נטל כי נזקו, נקבע התובע שהוציא שהוצאה לשכנע העובד על לכן שביצע גניבה והוכחת גילוי לצורך (המעסיק) בפועל לשאת העובד על כי סבירה. נקבע או חיונית אינה תרומה לה היתה הפרטית, אשר החקירה בעלויות כנגד העובד האמת. משכך, ערעור לגילוי חשובה בעלות החקירה הפרטית – נדחה. חיובו עלויות חקירה הגדלת פיצוי ערעור המעסיקה, לעניין יסודית, שכללה חקירה ובוצעה הואיל התקבל מספר חודשים. החקירה על פני פעולות רבות שנפרשו החברה לזכות שנפסק זה במובן כלכלי פרי הניבה 117,000 בסך ממוני נזק בגין פיצוי קמא הדין בבית ש"ח 25,000 - ב יגדל סכום הפיצוי כי נקבע לפיכך ₪ ש"ח. 50,000 על ויעמוד בחלקם התקבלו והחברה העובד לסיכום, ערעור חיובו כנגד הערעור למעט נדחה העובד שערעור כך . ערעור ₪ 40,000 בסך ממוני נזק שאינו בגין בפיצוי להחזר זכאותה כנגד הערעור למעט נדחה החברה הוצאות חקירה פרטית והוצאות משפט. , בית הדין הארצי לעבודה, 73201-06-20 תקציר ע"ע על ידי כבוד השופטת סיגל דוידוב מוטולה, כב' השופט רועי פוליאק, כב' השופטת חני אופק גנדלר, המערער והמשיב שכנגד: ולדימיר בובילב, המשיבה ומערערת שכנגד: סטרטסיס בע"מ, ניתן 1.06.2022 - ב

נתקבלה התייצבותו, ומשכך אי על מראש הודיע כי בדיעבד טענותיו. הסתבר שמיעת ללא ההחלטה כי ונקבע במעצר היה כי לשימוע הגיע לא העובד היותה עם המעסיקה עקב קשר מליצור להימנע עליו מתלוננת בתיק. המעסיקה לא היתה מודעת למניעה בדיעבד ניסתה ואף השימוע לקיום האובייקטיבית מסמכים המציא לא העובד אך נוסף שימוע לקיים על הערעור להגיע. לכן, נדחה ממנו נבצר כי שיעידו פיטורים שלא כדין. בגין פסיקת פיצוי אי עלות החקירה הפרטית המקיפה הבדיקה עלויות החזר תבעה המעסיקה שהציגה. בית חשבוניות יסוד על לערוך שנאלצה חייב את העובד בתשלום עלות החקירה האזורי הדין הוצאות החקירה בקביעה כי ₪ 25,000 הפרטית בסך לצורך חשיפת גניבה ומניעת המשכה, הפרטית הוצאו הנחיצות לעקרון בכפוף החברה של חלק מנזקה והן זו משפטית פסוקה. מסקנה הלכה לפי והסבירות החזר פסיקת על החולשים העקרונות על מושתתת החוזים דיני כראש נזק מכוח שהוצאו הוצאות בעין החזר סוגיית שם הנזיקין בדיני מההלכות ובהיקש מקיף. ההוצאות זכתה לפיתוח וליבון בחובו טומן פיצוי לפסיקת החוזים הסטנדרט בדיני : לחוק החוזים (להלן 10 הסבירות. בסעיף את מבחן היא לפיצוי הזכאות כי תרופות) נקבע החוזים חוק מסתברת" של הוא "תוצאה אשר צפוי לנזק בקשר כי נקבע תרופות החוזים לחוק 14 ההפרה. בסעיף מוגבל הנזק את להקטין התובע על המוטל הנטל (ב) לחוק 14 סבירים". בסעיף לנקיטת "אמצעים הקטנת לסוגיית התייחסות קיימת תרופות החוזים למניעתו. בהיקש שהוצאו להוצאות בקשר הנזק משהוכחה הגניבה, זכאית המעסיקה מאלה, נקבע כי פרטית חקירה לצורך שהוציאה הוצאות להחזר לעקרון בכפוף ומניעתה. הכל הגניבה גילוי לצורך

2022 ספטמבר 352 + נטו

18

תנאי עבודה

תקצירי פסיקה

וולט העמידה את השליחים בפני עובדה מוגמרת של העסקה כקבלנים, דבר המצביע על מידה מסוימת של חוסר תום לב מצידה היא הפנתה אותם לחברות צד שלישי לפתיחת עוסק עצמאי ו/או להנפקת תלושי שכר. בדרך זו, הרחיקה וולט את היותה מעסיקה באמצעות צדדים שלישיים. נפסק כי התובענה מתאימה להתברר כתובענה ייצוגית ועונה על מטרת החוק - מדובר באוכלוסייה צעירה ומוחלשת שהועסקה בתקופות העסקה קצרות ובפערי שכר קטנים בין התמורה הקבלנית לבין השכר החלופי שאינם מצדיקים תביעה אישית. המבקש מתאים לשמש כתובע הייצוגי. הוא והשליחים הועסקו מכח אותו הסכם ובאותו מודל העסקה. המבקש הוכיח כי קיימת לו לכאורה עילת תביעה אישית וסיכויו לזכות בתביעה ייצוגית - סבירים. בית הדין חייב את וולט בהוצאות המבקש בסך בתוספת ₪ 75,000 ובשכר טרחת עו"ד בסך ₪ 10,000 מע"מ. מגיש העמדה מטעם וולט חויב בתשלום של למבקש. ₪ 5,000 גולן חזנוביץ' - 35327-08-20 ) ת"צ (אזורי ת"א ,)03.08.2022 וואלט אנטרפריזס ישראל בע"מ (נבו בפני סגנית הנשיאה, השופטת אריאלה גילצר-כץ, נציג ציבור (עובדים) מר משה בן דוד, נציג ציבור (מעסיקים) מר ערן בסטר

24 אושרה בקשה לתובענה ייצוגית, על סך , להכרה בשליחי וולט כעובדים ₪ מיליון בית הדין האזורי פסק כי לפי מודל העסקה הלא שגרתי של השליחים המונהג בחברת וולט, בו העבודה מנוהלת מרחוק באמצעות אמצעים דיגיטליים ועל-פי רוב באמצעות אפליקציה, אינו מצמצם את הצורך ביישום עקרונות משפט העבודה. בהעדר חקיקה הקובעת קטגוריות של תבניות ההעסקה החדשות, יש לבחון את שאלת יחסי עובד-מעסיק לאור המבחנים המסורתיים וליישמם גם על מודל ההעסקה השונה של וולט. נפסק כי מרבית המבחנים ליחסי עובד מעסיק, מתקיימים במבקש המשתלב בעסקי וולט. ליבת העיסוק של וולט היא הפעלת מערך של אלפי שליחים המבצעים איסוף וחלוקת מזון ממסעדות ללקוחות החברה בציוד מזוהה של וולט. השליחים מהווים חלק אינטגרלי המשולב במערך הארגוני של וולט ופועלים על-פי הנחיותיה. השליחים אחראים אישית כלפי וולט ולא כלפי המסעדה או הלקוח. גם וולט מציגה את עצמה מול הלקוחות כאחראית לביצוע שירותי המשלוח. האפליקציה היא כלי עבודה עיקרי בעבודת השליחים ודרכה וולט מפקחת, עוקבת ומנטרת את השליחים ומתקשרת עמם. השליחים מחויבים לבצע את העבודה בעצמם ומקבלים תמורה לפי תפוקה, בדומה לעובד קבלני והם תלויים בחברת וולט כלכלית.

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 ספטמבר 352 + נטו

תנאי עבודה

19

בית המשפט העליון שב וקבע: אדם רשאי להתקשר בהסכם מסחרי עם המעסיק שלו ללא קשר להיותו עובד אצל אותו מעסיק

עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; | | עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

והתרחבו, ולצד שכרו נקבע כי התובע יהיה זכאי לעמלות בגין לקוחות שהביא, ואף נמכר לתובע אחוז (קטן) ממניות החברה. בשלב מסוים החליט התובע לפתח פעילות חדשה אשר לא הייתה קיימת בחברה עד לאותה עת - פעילות של מתן ליווי פיננסי סגור לקבוצות רכישה. לצורך פעילות זאת הקים התובע חברה בבעלותו ופנה למעסיקו בהצעה לשיתוף פעולה בין שתי החברות - כל זאת בעודו ממשיך לעבוד בתפקידו בחברה. בתוך כך, נערך בין התובע (באמצעות חברה שאותה הוא הקים) לבין מעסיקו הסכם נפרד שבמסגרתו הוסכם כי החברה המעסיקה תחל בפעילות של מתן מימון חוץ בנקאי לקבוצות רכישה, וכי התובע (באמצעות מרווחי 20% החברה) יהיה זכאי לעמלה בשיעור הפעילות הזו. לימים פרש התובע מעבודתו בחברה הנתבעת אך ביקש להמשיך ולקיים את ההסכם הנוסף לקבלת עמלות בגין הפעילות של מתן מימון לקבוצות רכישה. הנתבעת טענה כי הסכם זה פקע, שכן הוא היה מבוסס על ההנחה כי התובע ימשיך לעבוד בחברה ולנהל את אותה הפעילות, ומשפרש התובע מן החברה, אין

אדם עבד בתפקיד בכיר בחברת אשראי חוץ בנקאי וקיבל שכר עבודה ועמלות בגין עבודתו. במקביל לעבודתו הקים אותו אדם חברה אשר מטרתה הייתה לעסוק בסוג נפרד ושונה של מתן אשראי חוץ בנקאי - מימון קבוצות רכישה. באמצעות חברה זו התקשר אותו אדם בהסכם נפרד עם מי שהיה מעסיקו, ועל פי ההסכם נקבע כי הצדדים ישתפו פעולה במימון קבוצות רכישה בתמורה לחלוקת רווחים מפעילות זאת. כעבור זמן מה פרש האדם מעבודתו כעובד שכיר. האם הוא יהיה זכאי להמשיך לקבל עמלות ממעסיקו לשעבר מכוח ההסכם הנוסף שנכרת בין הצדדים? זוהי השאלה אשר נדונה לאחרונה בבית המשפט העליון במסגרת ערעור שהוגש בפניו. אקספו ניהול בע"מ נ' שהם שמיר 6652/19 (עא השקעות ופיננסים בע"מ) רקע עובדתי התובע שימש בתפקיד ניהולי בחברה למתן אשראי חוץ בנקאי ובמסגרת עבודתו היה אמון על בדיקת תיקי אשראי. עם הזמן ההסכמות בין הצדדים הלכו

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו אחד המשרדים הגדולים DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

2022 ספטמבר 352 + נטו

תנאי עבודה

20

לנוכח האמור קבע בית המשפט כי פרישתו של התובע מהעבודה בחברה לא השפיעה ולא השליכה על זכאותו לקבלת העמלות מכוח הסכם העמלות. עם זאת, לאחר בחינת לשון הסכם העמלות, בית המשפט העליון מצא לנכון לקבל את הערעור בנקודה אחת וקבע כי זכאותו של התובע לקבלת עמלות אמנם אינה תלויה בהמשך עבודתו בחברה ואינה מוגבלת בזמן, אך היא מוגבלת רק לאותם לקוחות אשר הובאו לחברה על ידי התובע. כל עוד אותם לקוחות קשורים בהסכמי מימון עם החברה, זכאי התובע לקבל עמלות בגין הפעילות הזאת, אולם הוא אינו זכאי לקבלת עמלות בגין לקוחות חדשים שאותם גייסה החברה ללא מעורבותו של התובע. לסיכום כפי שממחיש פסק דין זה, ניסוח הסכמים מסחריים מצריך ידע, ניסיון ומקצועיות כדי להימנע מהשלכות בלתי צפויות. כך למשל, בעוד המעסיק סבר כי הסכם העמלות בינו לבין העובד ימשיך לחול כל עוד מתקיימים יחסי העבודה בין הצדדים, בפועל ההסכם נוסח באופן שונה אשר לא ענה על ציפייתו של המעסיק. מנגד, בעוד העובד סבר כי ההסכם ימשיך לחול על כלל פעילות מימון קבוצות הרכישה של החברה ללא הגבלה בזמן, בפועל בית המשפט מצא כי נוסח ההסכם מתיישב יותר עם המסקנה כי ההסכם יחול רק על אותן קבוצות רכישה שעימן נקשרו הסכמים במהלך תקופת עבודתו של התובע. פערים אלה באומד הדעת של הצדדים וכן חוסר הוודאות שהוליד את המחלוקת היו יכולים להימנע אילו נוסח ההסכם באופן ברור וחד משמעי יותר, מתוך בירור הכוונה המשותפת וההסכמות ההדדיות של הצדדים בעת עריכת ההסכם, ולא מתוך ניסיון להסיק זאת מהכוונות בדיעבד.

הוא זכאי עוד לקבלת עמלות בגין פעילות שאותה הוא אינו מנהל. התובע הגיש תביעה לאכיפת ההסכם לבית המשפט המחוזי, אשר קיבל את תביעתו וקבע כי הסכם העמלות הוא הסכם נפרד אשר אינו קשור למישור יחסי העבודה שבין התובע לנתבעת, על כן, אין כל רלוונטיות לפרישתו של התובע מהתפקיד. בית המשפט המחוזי הוסיף וקבע כי על הנתבעת להמשיך ולשלם לתובע עמלות בגין הפעילות של מתן מימון חוץ בנקאי לקבוצות רכישה, כל עוד מתקיימת פעילות זאת. הנתבעת לא השלימה עם פסק דינו של בית המשפט המחוזי והגישה ערעור לבית המשפט העליון. הכרעת בית המשפט העליון בית המשפט העליון ניתח את מערכת ההסכמים בין הצדדים וכן את הראיות אשר הובאו בהליכים הקודמים שהתנהלו בין הצדדים ומצא כי יש לדחות את מרבית ראשי הערעור (למעט נושא אחד שבו הערעור התקבל). בית המשפט חזר וקבע כי אין מניעה שבין שני צדדים יתקיימו בד בבד כמה מערכות יחסים נפרדות ובלתי תלויות, לרבות מערכת של יחסי עבודה ומערכת של יחסים מסחריים או מערכת של שותפות עסקית. בתוך כך קבע בית המשפט כי מלשון הסכם העמלות שנערך בין הצדדים עולה כי הוא מנותק מהסכם העבודה, ואינו תלוי במערכת יחסי העבודה שבין הצדדים. בית המשפט הגיע למסקנה זו גם מתוך הנסיבות אשר הובילו לכריתת הסכם העמלות, לרבות השינויים שחלו בגרסאות ההסכם עד לחתימתו: תחילה נערכה טיוטת ההסכם כנספח להסכם העבודה, אולם לאחר דין ודברים שנערך בין הצדדים הוכנסו בטיוטה שינויים אשר ניתקו את ההסכם ממערכת יחסי העבודה שבין הצדדים.

2022 ספטמבר 352 + נטו

21

עבודה בשעת חירום

ההסתדרות - הבית של העובדים בישראל

7.8.2022

זכויות עובדים בשעת חירום - מבצע "עלות השחר" האם מעסיק יכול לחייב אותך לבוא לעבודה בזמן הכרזת מצב מיוחד בעורף? האם מותר לפטר עובד שקיבל קריאה למילואים בצו חירום? האם מעסיק יכול לחייב אותי לבוא לעבודה אם ניתנה החלטה של פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך בו לומדים ילדיי? האם המעסיק יכול לחייב אותי לבוא לעבודה אם אני עובד במפעל חיוני? שאלות ותשובות בעניין זכויות עובדים בשעת חירום יש להדגיש כי טרם הותקנו תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה) וטרם נחתם הסכם קיבוצי לגבי המבצע הנוכחי, ועל-כן חלק מהתשובות מבוססות על ניסיון העבר (הס ד כמים, צווי הרחבה ותקנות נזק מלחמה ונזק עקיף) וחלקן על הוראות חוק. האם מעסיק יכול לחייב אותי לבוא לעבודה אם ניתנה החלטה של פיקוד העורף בדבר סגירת מקומות ש. עבודה שאינם חיוניים באזור בו נמצא מקום העבודה? אם ניתנה ההחלטה של פיקוד העורף כאמור, אזי לא ניתן לחייב את העובד להופיע לעבודה. יש לשים לב ת. כי בהתאם להנחיות הנוכחיות של פיקוד העורף כיום ניתן לקיים פעילות במקומות עבודה שבהם אפשר להגיע למרחב מוגן תקני בזמן ההתגוננות. יש לשים לב שבמידה ועובד נעדר מעבודתו, אך מקום העבודה לא נמצא באזור לגביו ניתנה הוראת מגבלה של פיקוד העורף, ההיעדרות עלולה להיחשב כהיעדרות בלתי מוצדקת. האם מעסיק יכול לחייב אותי לבוא לעבודה אם ניתנה החלטה של פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך ש. בו לומדים ילדי? ההגנה מפני פיטורים ניתנת להורה אחד בלבד. ת. עובד רשאי להיעדר מעבודה בעקבות סגירת מוסד חינוך בשל החלטה של פיקוד העורף אם מתקיימים הת ־ : נאים הבאים במצטבר • מתקיים אחד מהתנאים הבאים:  הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד/ת או שהעובד/ת הוא הורה עצמאי.  אם העובד בזוגיות אזי בן הזוג של העובד לא נעדר מעבודתו או נבצר ממנו להשגיח על הילד.

2022 ספטמבר 352 + נטו

עבודה בשעת חירום

22

 במקום העבודה של העובד או בן זוגו לא נמצא סידור הולם להשגחה על הילד.  והוא עם צרכים מיוחדים כהגדרתו בחוק חינוך 21 שנים, או גילו של הילד עד 14 גילו של הילד עד מיוחד. האם המעסיק יכול לפטר אותי, אם אני לא מגיע לעבודה בגלל החלטה של פיקוד העורף? ש. ד � ) אסור למעסיק לפטר עובדים אשר נע 2006- . בהתאם לחוק (חוק הגנה על עובדים בשעת חירום התשס"ו ת רים ממקום עבודתם כתוצאה מהוראות שניתנו בסמכות עקב קיומו של מצב מיוחד בעורף. וגוייס/ה למילואים? 8 האם מותר לפטר עובד או עובדת שקיבל/ה צו ש. חוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה) קובע כי אסור לפטר עובד בשל שירותו במילואים, בשל קריאתו ת. לשירות מילואים או בשל שירותו הצפוי בשירות מילואים. כמו כן אסור לפטר אותו בשל אורך שירות המי ד לואים או תדירות השירות. בנוסף אוסר החוק לפטר עובד, מכל סיבה שהיא, בתקופת היותו במילואים. 30 אם מדובר בשירות מילואים העולה על יומיים רצופים, אסור לפטר את העובד, מכל סיבה שהיא, גם במשך הימים לאחר תום שירות המילואים, אלא אם ניתן לכך היתר מוועדת התעסוקה במשרד הבטחון. . אני עובד קבלן כוח אדם, והמעסיק אצלו אני משובץ אינו מקום עבודה חיוני ואינני יכול להגיע לעבודה ש עקב סגירת מוסד החינוך של ילדי, מה זכויותיי? בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום יש התייחסות גם לפיטוריו של עובד קבלן. החוק קובע כי גם מעסיק ת. בפועל לא יכול לגרום לפיטוריו של עובד בשל היעדרותו מהעבודה בנסיבות הנדונות. החוק קובע כי אם פוטר עובד כזה, על המעסיק הנטל להוכיח כי הייתה לכך סיבה אחרת. עובד קבלן שנעדר מהעבודה על פי ההוראות יהיה גם הוא זכאי לשכר בהתאם לתקנות ובהתאם להסכמים שייחתמו. האם מעסיק יכול לחייב אותי לבוא לעבודה אם אני עובד במפעל חיוני או מפעל למתן שירותים קיומיים? ש. עובדים במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים נדרשים להתייצב לעבודה בשעת חירום, ואינם ת. זכאים לקחת חופשה על חשבונם בתקופה זו, אלא באישור המעסיק ולתקופה שאישר. אני מועסק במקום עבודה חיוני, אך מוסד החינוך של ילדיי נסגר ואין מי שישמור עליהם, האם אני מחויב ש. לצאת לעבודה? בהתאם לחוק, במקרה שכזה על המעסיק להתחשב במצב המיוחד. החובה המוטלת על המעסיק על פי חוק ת. היא חובה עמומה: "בקריאה לשירות עבודה של אשה שהיא אם לילדים הנתונים לטיפולה, יובאו בחשבון הקשיים העלולים להיגרם לאשה בטיפולה בילדיה ובדאגה להם". על פי החוק החובה היא לכאורה רק כלפי אישה עובדת ולא גבר עובד, כמו כן לא ברור מהי התוצאה האופרטיבית של "הבאה בחשבון של הקשיים". יתכן שהתוצאה היא חיוב עבודה לזמן קצר יותר אך לא פטור מלא מהתייצבות ואין תשובה חד משמעית לחובת המעסיק. איך אני יודע אם מקום העבודה שלי חיוני או שהעבודה שלי חיונית? המעסיק טוען שמקום העבודה הוא ש. מקום עבודה חיוני?

2022 ספטמבר 352 + נטו

23 עבודה בשעת חירום

מפעל חיוני הוא מפעל או חלק ממפעל שהוכרז ככזה על-ידי משרדי הממשלה שהוסמכו לכך, בהיותו חיוני ת. לצורכי הגנה וביטחון או לקיום הספקה ושירותים חיוניים. מקומות עבודה המוגדרים חיוניים: מפעלים המספקים מוצרים/שירותים קיומיים כדוגמת תשתיות מים, חשמל, דלק, גז, רפואת חירום (בתי חולים, בתי חולים גריאטריים, מכוני דיאליזה, מוסדות סיעודיים ושי ד רותים תומכים), רפואה בקהילה (קופות חולים ושירותים תומכים), הספקת מזון, מוסדות רווחה ושירותים תומכים, שירותי תחבורה, נמלים, רשויות מקומיות, משרדי ממשלה ומפעלים התומכים את הצבא וכדומה. עובד המועסק במפעל חיוני צריך לקבל הודעה על כך ממעסיקו עם תחילת עבודתו. אם לעובד יש ספק לגבי היות מקום עבודתו "מפעל חיוני", עליו לפנות למעסיק לקבלת התעודה המודיעה על היותו של המפעל חיוני. באתר משרד הכלכלה ניתן למצוא את רשימת המפעלים החיוניים. מה השכר לו אהיה זכאי ומתי הוא ישולם? ש. על פי התקנות וההסכמים שייחתמו. ת. אני נמצא בחופשת מחלה או בחופשה, למה אני זכאי? ש. לא ישולם שכר בגין היום הזה, אלא ינכו את ימי החופשה או המחלה כמתוכנן. ת. אני עובד במפעל חיוני, האם יכול המעסיק לחייב אותי לעבוד שעות נוספות ו/או בשעות המנוחה השבועית? ש. . אם המפעל שאתה עובד בו הוא "מפעל חיוני", הרי בשעת חירום ניתן להעסיק אותך בשעות נוספות שכן לא ת חלות עליך הוראותיו של חוק שעות עבודה ומנוחה. לצורך העסקה במנוחה השבועית צריכה להתקבל החלטה קונקרטית על ידי השר. אם המעסיק החיל על דעת עצמו על סגירתה של מקום העבודה (ללא הנחיות פיקוד העורף)? ש. במקרה בו המעסיק בחר מיוזמתו לסגור את מקום העבודה, המעסיק רשאי להוציא את עובדיו לחופשה ת. כפויה ולנכות את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה שצברו, ובלבד, שהחופשה לא תעלה על שבעה ימים רצו ד פים. ככל ולעובד אין מספיק ימי חופשה צבורים, המעסיק אינו יכול לכפות על העובד לצאת לחופשה ויהיה עליו לשלם לעובד שכר מלא או שלא להוציאו לחופשה מעבר למכסה שצבורה לזכותו. חשוב לציין כי במקרה כזה המעסיק גם אינו רשאי לנכות את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה שהוא יצבור בעתיד. במקרה בו מדובר בחופשה שעולה על שבעה ימים רצופים על המעסיק להודיע לעובד שבועיים מראש, ככל ולא יעשה כן, המעסיק לא יוכל להפחית את ימי החופשה ממכסת ימי החופשה השנתית שצבר העובד. **אם יש לכם שאלות נוספות הקשורות לזכויות עובדים על רקע המצב הבטחוני, נציגי ונציגות מוקד המידע .*2383 - והשירות בהסתדרות עומדים לרשותכם. חייגו ל 7.8.2022 פורסם באתר ההסתדרות ביום בהכנת הידיעה סייעו עו"ד ורד וייץ ועו"ד ענת בוארון מהלשכה המשפטית של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות.

2022 ספטמבר 352 + נטו

24

הסכמים קיבוציים

צו הרחבה חדש בענף השמירה

● קרן השתלמות במסגרת הצו, הובהר כי ההפקדות לקרן ההשתלמות יבוצעו על בסיס שכר המינימום , נכון ₪ 29.12( במשק וכפי שיתעדכן מעת לעת שעות 182- להיום) וכן מדמי הבראה ועד ל בחודש. ● עדכון גובה השי לחג גובה השי לחג המשולם בפסח ובראש השנה ברוטו. ₪ 250 יעודכן לסך של ● המנוחה השבועית בענף 36 שעות המנוחה השבועית לעובד הן בתחום ביום שישי 16:00 שעות, אשר תחילתן מהשעה בבוקר יום ראשון. 04:00 ועד לשעה עבור כל שעת עבודה בתחום שעות המנוחה השבועית כאמור, העובד יהיה זכאי לגמול עבודה במנוחה השבועית ולהפרשות לקופת גמל לקצבה.

, ייכנס לתוקפו צו ההרחבה בענף 1/9/2022 ביום , אשר מטרתו לעדכן ולשפר את ]1[ השמירה והאבטחה שכרם ותנאי העסקתם של העובדים בענף. הוראות אלה רלוונטיות לכל מעסיק אשר מזמין שירותי שמירה, וזאת מכוח הוראות החוק, אשר מחייבות את המזמין לפקח על תשלום זכויות עובדי הקבלן. : להלן עיקרי הוראות הצו ● עדכון שכר המינימום הענפי 10%- השכר המינימלי של העובדים בענף יעלה ב על שכר המינימום במשק, וכפי שיתעדכן מעת לעת. המשמעות לכך היא, שנכון להיום, עובד ₪ 32.03 בשכר יהיה זכאי לתעריף שעתי בסך ועובד חודשי המועסק במשרה מלאה יהיה זכאי .₪ 5,830 לשכר חודשי בסך בנוסף, לעובדים בעלי הכשרה מיוחדת נקבעו מעל שכר 60%- תוספות בשיעורים גבוהים (עד ל המינימום במשק) והכל בהתאם לרמת הכשרתם וסיווגה לפי הצו.

, אשר נחתם בין הארגון הארצי של מפעלי 21/3/2021 ] צו הרחבה להסכם הקיבוצי הכללי שמספרו מיום 1[ השמירה והאבטחה בישראל לבין הסתדרות העובדים החדשה.

www.holin-hadas.co.il באדיבות משרד עורכי דין הולין-הדס

2022 ספטמבר 352 + נטו

הסכמים קיבוציים

25

תקצירי פסיקה

מהעמדה לדין משמעתי ואינה מקנה לו "חליפת חסינות". לעניין ההליך המשמעתי, מדובר בהליך מתון ומהיר המופעל על-ידי מפקד שאיננו משפטן והוא נועד לשמור על המשמעת ולמנוע שיבוש ופגיעה בתפקוד המבצעי של מערך לוחמי האש. הסתדרות העובדים 43163-08-20 )' ס"ק (אזורי חי הכללית החדשה - מדינת ישראל - המשרד לביטחון פנים - הרשות הארצית לכבאות והצלה, בפני כבוד השופט טל גולן, נציגת ציבור (עובדים) גב' ציונה אייזנשטיין, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' רחל שטרן * * * נאסרה שביתה כלכלית של נהגי דן הנוגדת הסכם קיבוצי והוגבלה מאוד הזכות לשביתה 'מעין פוליטית' בתחבורה ציבורית הסתדרות העובדים הלאומית וועדי העובדים במספר חברות תחבורה ציבורית, הכריזו על שביתה בשל אי הסכמה של חברות התחבורה לעדכן את שכר הנהגים, אי אספקת מתקנים נאותים, היעדר טיפול באלימות המופנית כלפי הנהגים וחוסר היענות לשיפור מעמד הנהגים. בניסיון למנוע את השביתה, חברות התחבורה הציבורית הגישו בקשה לצווי מניעה זמניים דחופים. בית הדין פסק כי - עובדי חברת קווים מנועים מלשבות מאחר שההסכם הקיבוצי של חברת קווים מכיל סעיפי שקט תעשייתי הכוללים את עילות השביתה וסעיף מיצוי תביעות. בשונה מכך, ההסכם הקיבוצי של חברת דן לא כולל את כל עילות

נדחתה בקשה קיבוצית לפסול הליכי משמעת פיקודית נגד לוחם אש - יו"ר ועד העובדים בארגון חירום היררכי נדחתה בקשת צד לפסול הליכי משמעת נגד לוחם אש המכהן כיו"ר ועד עובדי רשות הכבאות, שטענה להתנכלות על רקע פעילות ארגונית. נפסק כי מדובר בבקשת צד בסכסוך קיבוצי וביחס להליכים נגד יו"ר ועד עובדים. בהינתן כך, מדובר בסכסוך שמעצם טבעו ומהותו, ראוי שיתברר בבית-הדין לעבודה. נקבע כי התערבות בהליכים משמעתיים המתנהלים בארגונים ממלכתיים היררכיים כגון צה"ל, משטרת ישראל וכיו"ב, תעשה גם ברשות הכבאות במקרים יוצאי דופן בהם התגלתה טעות משפטית מהותית וכאשר הצדק מחייב התערבות. מהראיות עולה כי הליכי המשמעת נגד העובד לא נבעו מהתנכלות או כדי לפגוע במעמדו הארגוני כיו"ר ועד העובדים, אלא בשל צבר הפרות משמעת, לרבות זלזול בנהלי עבודה, התבטאויות בוטות כנגד הממונים עליו ו/או התעלמות מהוראותיהם לצורך השתתפות באסיפת העובדים. בנוסף, לא הוכחה טענתו לאכיפה בררנית. עסקינן בארגון חירום לאומי העוסק במשך כל שעות היממה בהצלת חיי אדם, הבנוי על מדרג היררכי. גם בהינתן קיומה של מערכת יחסים קיבוצית ברשות הכבאות ותפקידו של המבקש כיו"ר ועד העובדים, ארגון שכזה חייב וצריך להתבסס על משמעת וציות להוראות. פעילותו הארגונית, אינה נותנת לו פטור

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 ספטמבר 352 + נטו

הסכמים קיבוציים

26

הדין כי השביתה בחברות התחבורה (מלבד חברת קווים) מותרת בהיקף מוגבל ליום אחד מימות השבוע (מלבד ימי א' ו-ה') ורק למשך שעתיים פחות בבוקר. 10-12 עמוסות בין השעות דן באר שבע תחבורה 46399-05-22 ) ס"ק (ת"א נ' הסתדרות העובדים ואחרים ) בע"מ 2015( הלאומית בישראל בפני כב' השופטת אירית הרמל, נציג ציבור (מעסיקים) מר מאיר שריקי, נציג ציבור (עובדים) מר משה בן דוד

השביתה, ולכן הכרזת שביתה בגין העילות שלא כלולות בהסכם הקיבוצי ולא מוגבלות תחת סעיף שקט תעשייתי היא כדין. בנוסף, מאחר שעילות השביתה הן עילות כלכליות, אך מותנות בתקציב ממשלתי של משרד התחבורה, מדובר בשביתה 'מעין פוליטית', בשירות תחבורה המתקרב לשירות חיוני. שביתה 'מעין פוליטית' מותרת רק בהיקף מחאתי מוגבל - נוכח היעדר תוצאות בהידברות במשא ומתן בין הצדדים, כך שהוא מוצה בשלב זה, פסק בית

2022 ספטמבר 352 + נטו

27

מס הכנסה

פעולות גיבוש עובדים היבטי מ"ה ב"ל והשלכות מס ערך מוסף

| רו"ח שלמה הררי |

דה נשון – ביטוח לאומי חשוב שנשים לב לעובדות המקרה בעניין דה נשון בבואנו ללמוד ממנו ולהבין את כוונת 250- מס הכנסה. מדובר בחברה שמעסיקה כ עובדים. העובדים מחולקים למחלקות שונות. פעילות הגיבוש נערכת רק לעובדי המעביד, ללא בני זוג. הפעילות כוללת לינה וארוחת ערב באחד מבתי המלון בארץ. העובדים מקבלים שכר כאילו עבדו בימי הגיבוש. , שם נקבע ] 3 [ בפסק הדין ציטטו השופטים מהלכת דן שנוחות המעביד פירושה שטבעו של התפקיד מצריך את העובד להיזקק למצרך או לשירות, ואם נכריע שטובת המעביד גוברת, אין לזקוף שווי. כן ציטטו שם נקבע כי הטבה ] 4 [ השופטים מהלכת בנק יהב לעובד יש לבחון לפי שני מבחנים במצטבר: ראשית, האם טבע התפקיד שממלא העובד מצריך אותו להיזקק להנאה שבה מדובר, כלומר האם הנאה זו חיונית למילוי תפקידו של העובד. שנית, האם ההטבה גורמת לעובד הנאת ניכרת. רק אם התפקיד של העובד אינו מצריך את השירות

רקע מעבידים מוציאים מדי פעם את עובדיהם לימי גיבוש בארץ. העובדים מקבלים שכר על אותם ימי גיבוש, ועולה השאלה האם יש לזקוף שווי לעניין ביטוח לאומי ומס הכנסה, והאם ניתן לקזז מס תשומות בחשבונית בגין אותה פעילות.

בעניין דה נשון טרפיק 2014 לאחר הפסיקה בשנת (להלן: "דה נשון") שעסקה בסוגית החבות ]1[ בע"מ לזקוף שווי לעניין ביטוח לאומי על פעילות גיבוש ] 2 [ לעובדים, ובעקבות מכתבה של הגב' מירי סביון , שהסביר מהי עמדת מס הכנסה לגבי 2018 משנת פעילות גיבוש, נותר לדון בשאלה מה תהיה עמדת מע"מ בנושא. לשם הדיון נסקור את פס"ד דה נשון וחידושיו, לאחר מכן נבדוק מהי עמדת מס הכנסה, ולסיום נבחן את חוק מע"מ ואת עמדת מע"מ וננסה ללמוד האם מע"מ אמור לאמץ את הפסיקה בעניין ביטוח לאומי ואת עמדת מס הכנסה הרשמית.

הכותב - מומחה מס בתחום מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online