נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

351

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני | 2022 אוגוסט

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

351 גיליון

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

ריבוי דירות – השכרה למגורים זכויות עובדים לאור המצב הביטחוני אופן חישוב זכאות חופשה ודמי חופשה נקודות זיכוי לעולה - חוק לתיקון פקודת מס הכנסה הרכבים הוצמדו לעובדים ומדובר בהכנסת עבודה החייבת במס ובדמי ביטוח לאומי חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

מומחי חשבים יעשירו ויחזקו את הידע של כל צוות המשרד בהדרכה מותאמת אישית! בעסק או בזום

> לפרטים נוספים

ידע, תובנות, טכנולוגיה קו מנחה כספים

hashavim.co.il *8109

קוראים יקרים, הדי מבצע "עלות השחר" עוד לא נמוגו, וזרוע העבודה במשרד האוצר וההסתדרות החדשה כבר מפרסמות מידע חיוני לעובדים ולמעסיקים לגבי זכויותיהם בזמן הכרזת מצב מיוחד בעורף. ואולם, למרות שגרת המבצעים והסבבים, תמיד חוזרות ועולות השאלות מפי עובדים ומעסיקים לגבי חובותיהם וזכויותיהם בתקופה של סגירת מקומות עבודה בהחלטת פיקוד העורף.

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס מנכ"ל

צח דרוקר

יש להדגיש כי הצדדים ליחסי עבודה באזורי הלחימה אינם אלה שקובעים את הפיצוי ואת גובהו, והנושא נבחן ומוכרע בדיעבד. עם זאת, באירועים דומים בתקופות לחימה בעבר, נקבע כי תושבי יישובים שהיו באזור שהוכרז רלוונטי מהרצועה יהיו זכאים לפיצוי. בשומר החומות, בעמוד ענן, בצוק איתן ובמבצעים אחרים נחתמו צווי הרחבה שחייבו את המעסיקים לשלם בדיעבד שכר לעובדים שנעדרו מהעבודה בשל הנחיות כוחות הביטחון שלא להגיע למקום העבודה. גם הפעם, וכמו בכל מבצע כזה, אמורות להתפרסם תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), ואמורים להיחתם הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה. הנחיות והוראות אלה אמורות לתת מענה חוקי ומוסדר לשאלות המעסיקים והעובדים. הבעיה היא שעובר זמן רב עד לפרסום ההנחיות, ולכן יש לתת מענה לחלק מהשאלות על בסיס ניסיון העבר: הסכמים, צווי הרחבה, תקנות והוראות החוק. אנו מקווים שבעלי ההחלטות ישכילו וימהרו להוציא הנחיות ולחוקק חוקים ותקנות - שהרי עליהם רק לרענן את ההסכמים ואת הוראות החוק שעל פיהם הוכרעו הדברים רק לפני קצת יותר משנה. נאחל לכולנו ימים טובים, שקטים ושלווים, ושלום עלינו ועל כל בית ישראל.

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

38 שנה | 351 ' מס | 2022 אוגוסט 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2022 אוגוסט 351 + נטו

4

כתבו החודש

עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה

עו"ד זיו קרן רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב עו"ד כהן-רזניצקי הלית עו"ד להב דנה עו"ד מלישקביץ' יעקב

עו"ד אליהו ג'ולייט

עו"ד סמולר עידו

יועץ פנסיוני בן-הרוש חיים

עו"ד פריד אורן

עו"ד גבע שוש

עו"ד רו"ח פרידמן אבי

עו"ד גולדמן שלי

רו"ח צח-גלרט אורנה

רו"ח, עו"ד גולדשטיין יניב

רו"ח קירו עופר

עו"ד דולב- בלט מיטל

עו"ד קישלס מעיין

עו"ד דורון אלי

עו"ד רוזנברג יגאל

רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל

כותבים קבועים

פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח רוזנבאום אבי, מומחה פנסיוני שמש רוזט רו"ח

דרייפוס אריאל, עו"ד רו"ח חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 גיליונות) 10 דמי חתימה לשנה (

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ת

2022 אוגוסט 351 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> משפט עבודה >>

10

12

תקצירי פסיקה פסיקת פיצוי לא ממוני לנותן שירותים שהוכר כעובד – מגמות וטיפים יישומיים

עו"ד קרן זיו

14

תנאי עבודה >>

עו"ד מיטל דולב בלט זכויות עובדים לאור המצב הביטחוני בעלי המעסיקה חויב בחובותיה של המעסיקה כלפי עובד, מתוקף התחייבותו עו"ד אורן פריד האישית לשלם לעובד את זכויותיו ההוראה בהסכם העבודה בקשר לגובה השכר גוברת על פני הסיכום עובר לכריתת ההסכם והעובדת תהיה זכאית להפרשות סוציאליות אף אם לא

15

18

19

חודשי עבודה 3 השלימה

התפטרות ופיטורים >>

עו"ד ג'ולייט אליהו עובדת שפתחה עסק מתחרה למעסיקתה נחשבה למתפטרת

21

נדב טסלר משיכת כספי פיצויים ללא אישור המעסיק

22

2022 אוגוסט 351 + נטו

תוכן עניינים

6

מס הכנסה >> ג לפקודה - האם חל גם על הפקדות לאחר מועד העלייה/ החזרה לישראל? 9 סעיף רו"ח, עו"ד יניב גולדשטיין נדחה ערעור של קבוצת כדורגל: ניכוי הוצאות אש"ל לספורטאי חוץ לא נעשה

25

עו"ד שוש גבע באופן "אוטומטי" - פס"ד הפועל ניר רמת השרון

26

ביטוח לאומי >> בנכות מעבודה 15 אובדן כושר בנכות כללית אינו משפיע על תקנה

רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה תביעה לדמי תאונה נדחתה בשל איחור מהותי בהגשתה והיעדר סיבה מספקת לו מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה בית הדין קבע, כי אימון הריצה בו נפצעה העובדת היה חלק אינטגרלי מפעילותה של עו"ד מעיין קישלס קבוצת הריצה והכיר בעובדת כנפגעת עבודה נדחתה תביעת מבוטח להורות על ביטול חיוב רטרואקטיבי בדמי ביטוח לאומי- לא בוסס שיהוי המאיין את גביית קרן החוב נדחתה תביעת בז"ן נגד המל"ל: התביעה התיישנה ואף לא הוכח כי שולמו דמי ביטוח רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה נדחתה תביעתה של חברה להנדסת חשמל על שומת דמי ביטוח לאומי שהושתה עליה: המל"ל פעל כדין שעה שבחן רכיבים שלא נבחנו על ידי רשויות המס - עו"ד שלי גולדמן פס"ד גשר תעשיות והנדסת חשמל ביה"ד הארצי: הרכבים הוצמדו לעובדים ומדובר בהכנסת עבודה החייבת במס עו"ד שוש גבע פס"ד בתי זקוק לנפט בע"מ ביתר - נשללה זכאות אלמנת מנוח שאינו תושב ישראל לקצבת שאירים

30

32

34

36

38

42

45

עו"ד שוש גבע

48

פס"ד ברלינר מעליות ובדמי ביטוח לאומי -

עבודת נוער >>

עו"ד הלית כהן-רזניצקי האם נער עובד זכאי לדמי הבראה?

51

חופשה שנתית >>

עו"ד הלית כהן-רזניצקי אופן חישוב זכאות חופשה ודמי חופשה

52

54

קיזוז יתרת חופשה שלילית מחייבת הסכמה מפורשת של העובד ולא רק ידיעה

2022 אוגוסט 351 + נטו

7

תוכן עניינים

נשים בעבודה >> מעסיקה חויבה בתשלום חלף הודעה מוקדמת לעובדת בהריון שפוטרה

עו"ד עידו סמולר באישורו של הממונה על עבודת נשים

56

קרן פנסיה >> אני זכאי לקצבה מקרן הפנסיה ומביטוח לאומי. האם קרן הפנסיה תקזז את הקצבה?

נדב טסלר

58

הסכמים קיבוציים >> צו הרחבה בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף (מבצע שומר החומות)

עו"ד מיטל דולב- בלט לפי חוק הסכמים קיבוציים

60

עו"ד מיטל דולב- בלט הודעה על כוונה למתן צו הרחבה נדחתה בקשת ההסתדרות להכרה כארגון יציג בגלל אי מילוי החובות המיוחדות של

62

62

הצטרפות בשיטה הטלפונית

עו"ד דנה להב היעדרות עובד בתשעה באב נחתם הסכם קיבוצי לעובדי שע"מ - יחידת מערכות המידע והתפעול של רשות המסים

63

רשות המסים בישראל

64

שכר >> 4.17 תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל מס'

משרד הכלכלה והתעשייה

66

נסיעות >> והשפעתם על העובדים 1.8.2022 שינויים בתעריפי התחבורה הציבורית החל מיום

עו"ד יעקב מלישקביץ'

88

שאלות ותשובות >> זיכוי מס ששולם בחו"ל בידי עובד ישראלי בגין מניות הטבה – אופציות עו"ד רו"ח אבי פרידמן התרת נקודות זיכוי כנגד מס ששולם על משיכה שלא כדין מקופת גמל רו"ח אחמד חסונה סוגיית דחיית נקודות זיכוי בגין התמחות בתחום לימודי רפואה

90

93

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

94

2022 אוגוסט 351 + נטו

תוכן עניינים

8

יועץ פנסיוני חיים בן-הרוש זקיפת שווי למס בידי העובד בתלוש השכר יועץ פנסיוני חיים בן-הרוש קצבה רטרואקטיבית מקרן פנסיה ותיקה

95

96

רו"ח עופר קירו 161 נוהל חישוב המס בפיצויים על פי טופס

97

עדכונים - חוזרים >>

רשות המסים בישראל הקלות במס למשפחות שכולות ולנפגעים הבהרות לעדכון תהליך עבודה בקליטת בקשות לרישום ייצוג במס הכנסה, בתיקי רשות המסים בישראל שכירים שאינם חייבים בהגשת דוח 2022 ), התשפ"ב- 262 נקודות זיכוי לעולה - חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'

98

99

רשות המסים בישראל

101

רשות המסים בישראל 2022 הבחירות לכנסת העשרים וחמש שיתקיימו בנובמבר

102

עדכונים - חקיקה >>

107

2022 תקנות הביטוח הלאומי (תגמולים למשרתים במילואים) (תיקון), התשפ"ב-

2022 אוגוסט 351 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש בנטו במספר

גיליון

עמוד

אש"ל

121

300

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה

100

350

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2022

ביטוח לאומי

95

345

ניכוי דמי ביטוח ינואר 2022

95

345

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2022

פנסיוני צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

ביטוח שכר

146

205

הבראה

50

331

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

99

350

דמי הבראה לשנת 2022 במגזר הציבורי

11

339

דמי הבראה לשנת 2020 במגזר הפרטי

מס הכנסה

90

345

שווי שימוש ברכב לשנת המס 2022

112

295

תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

104

350

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים

82

345

שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2022

נסיעות

91

268

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

136

287

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

ע ובדים זרים עבודת נוער

34

346

ב יטול חוק היטל עובדים זרים

60

350

זכויות ותעריפים לנוער

מינימום

99

296

שכר מינימום - העלאת סכומי שכר המינימום

תוספת יוקר

124

165

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004

115

116

שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2022 אוגוסט 351 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2022

שיעור המס

הכנסה שנתית ( יגיעה אישית )

שיעור המס

הכנסה חודשית ( יגיעה אישית )

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד 77,400

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד , 6,450

מ - 77,401 עד 110,880 מ - 110,881 עד 178,080 מ - 178,081 247,440 מ - 247,440 עד 514,920

עד 9,240 עד 14,840

מ - 6,451

מ - 9,241

מ - 14,841 עד 20,620 מ - 20,621 עד 42,910

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2022 (ש"ח) הכנסה חודשית ( לא מיגיעה אישית ) שיעור המס הנסהכ שנתית אל מיגיעה אישית ) שיעור המס עד 20,621 31% עד 247,440 31% מ - 20,621 עד 42,910 35% מ - 247,441 עד 514,920 35% מכל שקל נוסף 47% מכל שקל נוסף 47% = נקודת זיכוי חודשית 223 ש"ח החל מ -1 בינואר 2022 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2022 ה כנסה מזכה בה קצל - סעיף 47 (א)( 5 ) לחודש 2022 הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה בלבד 2022 הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לחודש 2022 קצבה מזכה לחודש 2022 פטור מקצבה לפי סעיף 9 א – 52% בין השנים 2020- 2024 הכנסה לעמית מוטב סעיף 47 (א) ( 3) ו -(5 ) 2022 משכורת ית חודש ש הפרשה בעדה לקרן ות למ שת ה הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי (לשנה) 2022

פ טורה ממס 2022

270,000

15,712

8,900

4,503

8,660

12,600

8,900

22,250

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים קופת גמל לתגמולים

שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור 2022

מענק פרישה

הפקדה מוטבת -

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה )

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה )

הסכום לפי סעיף 45 א ( ד ) לפקודה

)

( לשנת רות י ש

א )

סעיף 9(16

ב )

ו -9(16

עקב פרישה עקב ת ומו

18,960

5,300

25,290

12,640

18,960

, 17,800

173

173

מתנות לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

מתנות לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

המרבי לחודש של

ם ו הסכ

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

שכר דירה מהשכר ת דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

220

220

5,040

ללא תקרה

5,196

2022 אוגוסט 351 + נטו

11

נטו במספר

בוצות מחיר מ - 1.1.2022 –

שווי השימוש ברכב ק לפי צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,800 3,030 3,900 4,680 6,470 8,390

1 2 3 4 5 6 7

10,790

אופנוע 3 L * 930 *אופנוע ש נפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס. המודל הליניארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש: 518,190 ה פחתת שווי שימוש ( הוראת שעה ים לשנ 2022 עד 2025 ): רכ - ב צמוד

וש ב שימ שווי

משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי :)

31.1. 2025 31.1. 2025 31.1. 2025

500 * - ₪ לחודש הוארך עד

ה הפחת ה הפחת ה הפחת

הוארך עד הוארך עד

1000 ₪ דש לחו 1200 ₪ דש לחו

משווי שימוש לרכב פלאג אין

משווי שימוש לרכב

חשמלי

- החל מ 1 בינואר 2022

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי ) 313 ללילה

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

147 ילהל ל

313 ללילה

137 ילהל ל

1.1.2022

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

כהש ר הממוצע במשק

ע"פ סעיף 2 לחוק ללא שינוי מאז 2020

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של שינוי מינואר 2022

3.5% שיעור מופחת עד הכנסה חודשית של ללא שינוי מ - 2020

ע"פ סעיף 1 לחוק ללא שינוי מאז 2020

45,075 ש " ח

6,331 חש"

10,248 ש " לחודש ח

10,551 ש " ח לחודש

מקסימום הכנסה לח ודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2022

תגמולי מילואים החל מ - 1.1.2022

זוג

בודד

מינימום ליום 204.34 ש " ח

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

10,472 ש"ח

6,749 ש"ח

6,130 ש " ח

1,502.50 ש " ח

45,075 ש " ח

עבודה דמי הבראה

מדדים

מדד יולי 2022 (פורסם ב - 15.8.2022 ) מ מדד חירים לצרכן לפי בסיס חדש צע מומ 2020 = 100.0 107.10 לפי בסיס 1951 = 100 36 , 457 , 839.07

מגזר ציבורי/הסתדרותי החל מ - 1.6.2022 מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש החל דצמבר מ 2017

449 ש"ח

378 ש"ח 5,300 ש"ח

2022 אוגוסט 351 + נטו

12

משפט עבודה

תקצירי פסיקה

נפסק כי כדי שלא לרפות את ידיהם של תובעים פוטנציאלים להשתמש בכלי היעיל של תובענה ייצוגית למימוש זכויותיהם וכדי שלא להביא לתת- אכיפה מקפחת של זכויות בסיסיות של עובדים לא מאורגנים, יש להימנע מדחיית בקשות לאישור תובענה ייצוגית לגופן, בגלל עילות משפטיות מורכבות ולא פסוקות או בגלל הצורך בבירור עובדתי פרטני של הנזק האינדיבידואלי של כל אחד מחברי הקבוצה. מורכבות העילות וההתמודדות עם קשיי הוכחה וחישובים פרטניים הם חלק אינהרנטי מההליך הייצוגי ואין למנוע את אישור התובענה כייצוגית - בשל קשיים אלה. בג"ץ ביטל את פסק דינו של בית-הדין הארצי ככל שהוא נוגע לעילת חישוב גמול השעות הנוספות וגמול השעות השבועיות, החזיר את התיק לדיון בבית-הדין האזורי בתובענה הייצוגית, וחייב את המעסיקה לשאת בהוצאות העותר בסכום כולל של ש"ח. 50,000 אור שחם נ' בית הדין הארצי לעבודה, 5148/18 בג"ץ בפני כבוד המשנה לנשיאה (בדימוס) נ' הנדל, כבוד השופטת ע' ברון, כבוד השופט י' אלרן * * *

תקדים: בג"ץ הקל את תנאי אישור תובענות ייצוגיות של עובדים לאחרונה, באופן חריג התערב בג"ץ בפסיקת בית- הדין הארצי בסוגיית אישור תובענה ייצוגית במשפט העבודה. בג"צ קיבל חלקית עתירה של עובד מכירות בשכר שעתי ועמלת מכירות, כנגד דחיית אישור תובענה ייצוגית בבית-הדין הארצי לדיני עבודה, בערעור על החלטת בית-הדין האזורי לאישור התובענה הייצוגית. נפסק כי אין עילה להתערבות בג"ץ בקביעות בית- הדין הארצי ביחס לעילות במשפט העבודה שבתחום סמכותו הייחודית ומומחיותו ואשר נדחו לאחר דיון משפטי מעמיק. לא כן ביחס לסוגיות בדיני תובענות ייצוגיות, תחום משפטי שאינו בגדר מומחיותו הייחודית והמובהקת. בסוגיות הייצוגיות כלל אי ההתערבות של בג"ץ מאבד מכוחו וגוברת ההצדקה לדון לגוף העתירה. בג"ץ קבע כי בפסק דינו של בית-הדין הארצי נפלו שתי טעויות משפטיות מהותיות בסוגיות עקרוניות של דיני תובענות ייצוגיות אשר שורת הצדק מחייבת את התערבותו לתקנן.

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 אוגוסט 351 + נטו

משפט עבודה

13

לסקטורים אחרים לרבות במגזר עובדי ההוראה, היא אינה חלק מתנאי העבודה אשר מעסיק מחויב לתת לעובדיו. ההחלטה אם לאשר עבודה מהבית או לא, נתונה לשיקול דעתו של המעסיק בלבד במסגרת הפררוגטיבה הניהולית שלו. במקרה דנן, הוכיח המעסיק כי לא היה שבע רצון מעבודת התובעת בתקופה הקצרה. יתרה מכך, למעט עובדת אחת, כל שאר עובדי המחלקה נדרשו לעבוד מהמשרד ולא מביתם וכי לתובעת הוקצה משרד נפרד תוך הקפדה על כללי משרד הבריאות ולכן התובעת לא הופלתה לרעה. בית-הדין דחה את תביעת העובדת ופסק הוצאות ש"ח. 7,000 משפט לזכות המעסיק בסך של מור יצחק נ' צינורות המזר 51290-09-20 סע"ש ,)4.3.22 בע"מ (פורסם ביום 2001 התיכון – תעשיות בפני כב' השופט דורון יפת, נציגת ציבור עובדים הגב' אורלי מלי, נציגת ציבור מעסיקים הגב' אידה שפירא

נדחתה תביעת עובדת לאפליה מחמת סירוב מעסיק, במסגרת הפררוגטיבה הניהולית, לאפשר לה לעבוד מהבית בתקופת הקורונה חשבת שכר ואם חד הורית אשר הועסקה כמחליפה, ביקשה לעבוד מהבית עם תחילת מגיפת הקורונה, כשמוסדות החינוך לא פעלו כסדרם ובקשתה נדחתה, העובדת תבעה את מעסיקה לשעבר בגין אפליה למול עובדים אחרים, הרעת תנאי העבודה ופגיעה בשכרה וחוסר רגישות למצבה. בית-הדין פסק כי אין מניעה עקרונית מצד המעסיק להעניק תנאי שכר ועבודה שונים לעובדים גם במקרה בו הם מבצעים את אותה עבודה או שנתוניהם שווים, שכן אחרת הדבר יפגע בחופש ההתקשרות ובחופש החוזים באופן בלתי מידתי. באשר לעבודה מהבית נפסק כי למרות שעבודה מהבית עם פעילות באמצעים מקוונים על יתרונותיה וחסרונותיה, הינה חזיון נפוץ וחלק ממציאות תעסוקתית בתחומי ההיי-טק שהורחבה בתקופת מגיפת הקורונה

תקציר פסק הדין באדיבות משרד גולדפרב זליגמן עורכי דין

2022 אוגוסט 351 + נטו

משפט עבודה

14

פסיקת פיצוי לא ממוני לנותן שירותים שהוכר כעובד – מגמות וטיפים יישומיים

| עו"ד קרן זיו |

כשנה השתנו כללי כידוע לכם, לפני המשחק בעניין התייחסותם של בתי הדין לעבודה לתופעת ההתקשרות עם נותני שירותים ופרילאנסרים, שהוכרו בדיעבד כעובדים.

מגמות כמה על להצביע ניתן זאת עם יחד : הדין בבתי בגובה פסיקת הפיצוי . ככל שהמעסיק נוטה למגזר הציבורי/דו 1 מהותי/נתמך כך גובה הפיצוי יעלה. . ככל שמדובר בענפים בהם נהוגה 2

החידוש שגרם ל"חישוב מסלול מחדש" בקרב מעסיקים רבים הוא פסיקת פיצוי לא ממוני כברירת מחדל לפרילאנסר שהוכר כעובד, כאשר ניתנו קווים מנחים לקביעת גובה הפיצוי הלא ממוני. מאז פסק נפסקו ברכיב הפיצוי הלא ממוני בלבד 180,000 ש"ח למקסימום של 10,000 פיצויים של בין ש"ח. לאחר כשנה של ניהול הליכים רבים בתחום ופסיקת פיצוי לא ממוני במקרים שונים בבתי הדין לעבודה מחד, ותחומים רבים בהם נותני השירותים מכתיבים את שיטת ההתקשרות ובהם הנושא מקובל – מנגד, אנו מבינים כי בשלב זה כוחות השוק הם שיכריעו מה תהיה שיטת ההתקשרות בכל מקרה לגופו, וכי מדובר בניהול סיכונים שכל מעסיק יצטרך לבצע בהתאם למאפייני עיסוקו ומצבו.

התקשרות במתכונת של פרילאנסרים/ נותני שירותים, כך גובה הפיצוי יהיה נמוך יותר. . ככל שההתקשרות ארוכת טווח כך גובה הפיצוי 3 יעלה. . ככל שהמעסיק נהג ב"תום לב" כך יש סיכוי 4 שהפיצוי שיפסק נגדו יהיה נמוך יותר. . בנסיבות שבהן ברור ומוכח כי צורת ההתקשרות 5 הוכתבה על ידי אינטרסים מיסויים של נותן השירותים, סיכוי גבוה כי לא יפסק פיצוי לא ממוני כלל. על מנת שהמעסיק יחשב תם לב יש לנהל התקשרות מסוג זה בצורה נכונה כמדיניות של הארגון – כל ארגון בהתאם ולאחר ניהול הסיכונים המתאים למצבו, וכן להחליף את הסכמי ההתקשרות המסורתיים בהסכמי התקשרות התואמים את המציאות הנוכחית.

keren@kzlaw.co.il הכותבת: ממשרד קרן זיו עורכי דין

2022 אוגוסט 351 + נטו

15

תנאי עבודה

זכויות עובדים לאור המצב הביטחוני

| עו"ד מיטל דולב בלט |

זה לעניין בצו אותו אישר ושהשר , להלן אסון אירוע או בעורף מיוחד מצב לצורך מתן וכן , חשמל או מזון , המוני: אספקת מים תקשורת , תברואה , ובריאות אשפוז שירותי מניעת לשם לספקו שיש שירות ; דואר או שעליו , בשטח או באוכלוסיה חמורה פגיעה הכרזה או בעורף מיוחד מצב חלה הכרזה על הוא השר שלדעת שירות ; המוני אסון אירוע על שירות  ; באוכלוסיה לטיפול לקיום אספקה או , חיוני , העניין בנסיבות , עלולה הפסקתו השר לדעת אשר המשק על המשפיעה בכלכלה רבה לפגיעה לגרום . כולו לשירות עבודה לשירות עבודה וצו לאימון צו המסחר , התעשייה שר , עבודה שירות חוק פי על לקרוא בצו התמ"ת") רשאי והתעסוקה (להלן: "שר לשירות לאימון או עבודה בשירות החייב לאדם המקצועות הבאים עד ולגבי , ימים בשנה 3 עבודה עד רפואי סגל , ואחיות אחים , בשנה: רופאים ימים 12 , אחר אקדמאי רפואי סגל , טכני רפואי סגל , סיעודי מנוף עובדי , נהגים , ברפואה ותחזוקה מינהל עובדי עובדי , החשמל רשת עובדי , בנמלים מלאכה ובתי , הנדסי מיכני ציוד מפעילי , בטחוני בייצור מתכת ושמאים בוחנים , טכניים עובדים , מינהל עובדי . בתחבורה

לאור המצב הביטחוני עולות שאלות רבות הקשורות להעסקת עובדים בתקופה זו. מאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות להעסקת עובדים בשעת חירום.

משמעות הוצאת צו המאפשר גיוס עובדים במפעלים חיוניים

1967 חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז- (להלן: "חוק שירות עבודה") מסדיר את העסקתם של עובדים במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים בשעת חירום. ומפעלים לשירותים קיומיים חיוני הגדרת מפעל הפועל , ממנו חלק או מפעל חיוני" הינו "כל "מפעל בטחון או המדינה הגנת לצרכי להפעילו שאפשר או , חיוניים שירותים או הספקה לקיום או הציבור עם בהתייעצות השר ידי על בצו זה לענין ושאושר הבטחון שר ידי לחימה - על ובשעת , הבטחון שר ממנו חלק או מפעל כל וכן ; השר עם בהתייעצות ושפעולתו המשק קיום לצרכי להפעילו שאפשר שירותים הדרושים לציבור חיונית לקיום הספקה או זה...". לענין בצו אותו אישר , והשר , ליצוא או או מפעל כל קיומיים" הינו שירותים למתן "מפעל שיפורט כפי , קיומיים שירותים שנותן , ממנו חלק

הכותבת – מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2022 אוגוסט 351 + נטו

תנאי עבודה

16

מוסדרים בחוק, בהסכמים קיבוציים, בצווי הרחבה או בחוזה אישי. עם זאת, ההלכה היא, כי עובד יהיה זכאי לשכרו, גם אם הוא לא עבד בפועל, אך הוא התייצב לעבודה, והוא מוכן ומזומן לעבוד, והמעביד מיוזמתו לא סיפק לו עבודה. 2006 חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו- (להלן: "חוק הגנה על עובדים"), מסדיר את חובת תשלום השכר לעובדים, שנעדרו מעבודתם או לא ביצעו עבודתם, בתקופה מוגדרת, בימים שבהם היה מקום עבודתם או מקום מגוריהם באזור שהוגדר כאזור הגבלה. בעבר, פורסם תיקון לחוק הגנה על עובדים, לפיו זכאים לשכר, עובדים, שנעדרו מעבודתם או שלא ביצעו את עבודתם בתקופה מוגדרת כאשר מקום מגוריהם או מקום עבודתם היה באזור הכרזה (שדרות ועוטף עזה). מעביד, ששילם שכר לעובדים בגין ההיעדרות היה זכאי לפיצוי לאחר שהותקנו תקנות, המסדירות את מתן הפיצוי. לסיכום, עובד שאינו פוקד את מקום העבודה, עקב המצב הביטחוני, לא יהיה זכאי לשכרו בגין ימי היעדרותו, אלא אם יתוקן חוק הגנה על עובדים. אם המעביד יבחר לשלם לעובד את שכרו, יהיה המעביד זכאי לפיצוי מהמדינה, מרגע שיותקנו תקנות, המסדירות את מתן הפיצוי. לחוק הגנה על עובדים, 17 יודגש, כי על פי סעיף ההוראות לעניין חובת תשלום השכר לא יחולו על מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום. משילוב הוראות חוק הגנה על עובדים וחוק שירות עבודה עולה, כי עובד שנקרא לשירות עבודה בצו של שר התמ"ת או בצו של השר הבטחון בשעת לחימה, אשר הגדירו את מקום עבודתו כמפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר מהמעביד במידה ולא הגיע לעבודה, זאת אף אם יתוקן ויותאם החוק לתקופת החירום

רצופה לתקופה , החוק על-פי לאימון שנקרא עובד אותה שירת כאילו אותו יראו , אחד יום על העולה מילואים לתגמולי תקופה במילואים והוא יהיה זכאי . חוק הביטוח הלאומי על-פי , בשל כל תקופת האימון , מצב מיוחד בעורף אם הוכרז כי , החוק קובע , בנוסף לאוכלוסיה קיומיים שירותים למתן האפשרות וכי , להיפגע עלולה ההכרזה חלה שעליו בשטח המצויה את כל העובדים במפעל שר התמ"ת לקרוא בצו רשאי , כן כמו . קיומיים שירותים למתן במפעל או חיוני או אדם כל עבודה לשירות בצו לקרוא באפשרותו לשירות במפעל עובדים אינם אשר , אדם בני סוגי חוץ". עבודה כ"מגויסי הוראות ההסכם הקיבוצי לפי מגויס ייקבע של שכרו הסכם אין ואם , המגויס על שחלים ההרחבה צו או שזכויות מגויס לפי או , הרחבה כאמור צו או קיבוצי כאמור ההרחבה צו או הקיבוצי ההסכם הוראות ההוראות לפי למגויס שיהיו מהזכויות נופלות המפעל- יהיה השכר בעל על שחל שבהסכם הקיבוצי שנקבע שהוא נקרא למלא ובשיעור בהתאם לתפקיד , המפעל בעל על החל הקיבוצי בהסכם זה לתפקיד ובהיעדר , הדדית הסכמה הסכם קיבוצי - לפי ובאין כוח על הכללי המפקח שיקבע מה הסכמה - לפי . האדם ? פטור ממנו חייב בשירות עבודה בשעת חירום ומי מי קבוע תושב , עבודה שירות לחוק 3 לסעיף בהתאם וטרם שנים 16 לו מלאו אם , עבודה בשירות חייב , פרישה גיל בחוק כמשמעותו הפרישה לגיל הגיע .2004 תשס"ד- אחת שנה תום לפני או הרה אשה וכן , שוטר , חייל

. פטורים משירות עבודה , לידתה אחרי לתשלום שכר - הכלל שנעדר זכאות עובד

הדין הוא, כי עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה

2022 אוגוסט 351 + נטו

תנאי עבודה

17

. היעדרות מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, אם 2 יצאה הוראה מפורשת מאת כוחות הביטחון לסגור את מוסדות חינוך, או אם יצאה הנחיה כאמור, שלפיה מחויב העובד לשהות במוסד החינוך, שבו לומד הילד או שבו הוא שוהה. זכות זו נתונה להורה שילדו נמצא בחזקתו הבלעדית, או להורה שבן זוגו לא נעדר לצורך השגחה על הילד, ובתנאי שאין במקום העבודה סידור נאות להשגחה על הילד. . היעדרות מהעבודה או אי-ביצוע העבודה מחמת 3 מצב בטחוני כמשמעותו בהסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה או באזור הכרזה, ששרר במקום מגוריו או במקום עבודתו של העובד, ובלבד שמקום העבודה או מקום המגורים, לפי העניין, מצויים באזור ההגבלה או באזור ההכרזה, כהגדרתם בחוק. איסור הפיטורים חל גם על מעסיק בפועל של עובד קבלן כוח אדם, בשל היעדרותו מהעבודה או אי- ביצוע העבודה בנסיבות האמורות. עוד קובע סעיף לחוק הגנה על עובדים, כי עובד שיפוטר בניגוד 2 לאמור - פיטוריו בטלים. לחוק הגנה על עובדים, הוראות 11 על פי סעיף החוק לעניין איסור פיטורים, לא יחולו על אלה: מי שנקרא לשירות עבודה; שוטר; סוהר; עובד השירות כהגדרתו בחוק שירות הביטחון הכללי, , ועובד המוסד למודיעין ולתפקידים 2002 התשס"ב- מיוחדים; חבר בארגון עזר, כמשמעותו בסעיף ב לחוק ההתגוננות האזרחית; עובד בגוף הצלה 8 א לפקודת המשטרה. 90 כהגדרתו בסעיף יצוין, כי בהתאם לחוק שירות עבודה, חל איסור לפטר מגויס מעבודתו אליה גויס, אלא בהיתר בכתב מהמפקח הכללי על כוח האדם.

הנוכחית. תשלום השכר בגין עבודתו יהיה כמוסדר בחוק שירות עבודה, כפי שפורט לעיל. צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני פורסם ברשומות צו הרחבה בעניין 5.12.2019 ביום תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל ועד ה- 1.5.2018 המצב הביטחוני בתקופה שמיום עקב השבתת מערכת החינוך או שמקום 31.12.2019 ק"מ מרצועת עזה. 40 עבודתם נמצא בטווח של עד הימים המזכים לתשלום שכר, בהתאם לתנאי הסכם זה ולתקופתו יהיו ימים בהם ניתנה או תינתן החלטה 1.5.2018 של פיקוד העורף, בנוגע לתקופה שמיום . צו ההרחבה קובע כי מעסיק 31.12.2019 ועד ליום ישלם לעובד שכר לרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד מעבודתו בתקופת ההסכם, בגין ק"מ מקו הגבול 40 הימים המזכים ובטווח של עד עם רצועת עזה, ובלבד שמתקיימים לגבי העובד אחד מהתנאים המופיעים בצו ההרחבה. הרחבה פורסם ברשומות צו 26.7.2022 כמו כן, ביום ונזק מלחמה נזק בשל לעובדים שכר תשלום בעניין לגבי התקופה שמיום ) החומות שומר עקיף (מבצע .21.5.2021 עד יום 10.5.2021 יש לציין, כי חובת המעסיק לשלם לעובד את שכרו תהיה בין אם הגיש מעסיק תביעה לפי התקנות ובין אם לא. הגבלת פיטורים לחוק הגנה על עובדים קובע, כי מעביד לא 2 סעיף יפטר עובד בשל אחת מאלה: . היעדרות מהעבודה או אי-ביצוע העבודה, 1 עקב הוראה שניתנה בשעת התקפה, או עקב הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף, אשר בשלה נמנע מהעובד מלהתייצב בעבודתו או מלבצעה, ולעניין אדם עם מוגבלות - לרבות בשל מוגבלותו.

2022 אוגוסט 351 + נטו

תנאי עבודה

18

בעלי המעסיקה חויב בחובותיה של המעסיקה כלפי עובד, מתוקף התחייבותו האישית לשלם לעובד את זכויותיו

| עו"ד אורן פריד |

בעלי כנגד התביעה את לדחות יש כי טענו בנוסף המעסיקה כלפיו- בעלי עילה בהיעדר המעסיקה מכספו הפנסיה כספי את לעובד לשלם התחייב לא המעסיקה שמנהל בעובדה אין כי נטען עוד . הפרטי להצדיק כדי החברה של יחיד ומנכ"ל בעלים הוא המעסיקה הוא אדם שאינו מנהל . כלפיו הרמת מסך שלא ומכאן החברה של הכספית בהתנהלות מבין כיסו בין לערב בכדי ביודעין פעל שהוא להסיק ניתן . החברה לכיסה של הפרטי פסק הדין שמנהל עולה הראיות מחומר כי קבע הדין בית על אליה זיקה לו שיש קרקע מכירת יזם המעסיקה . לשלם לעובד את זכויותיו , היתר בין , מנת שהוא יוכל לכספי הפרטי כספו בין עירב המעסיקה מנהל ידי על במזומן לו שולם העובד של שכרו , החברה החברה התנהלה ומתנהלת במימון , המעסיקה מנהל , דק ללא אפשרות לשלם את מלוא הזכויות לעובדיה פנסיה- מעשה שולמה לא נוספים ולעובדים לעובד אשר למידת הכשירות של . עבירה פלילית העולה כדי , לטענות בניגוד כי ציין הדין בית , המעסיקה מנהל החברה מנהל כי התרשם הוא אין העדויות ולאור יש כי ציין הדין בית . דבר מבין אינו אדם אשר הוא רוצה שאינו לאדם יודע שאינו אדם בין גדול הבדל היה הוא , שלה היחיד והמנהל החברה כבעלי . לדעת הוא אך , מקבלים זכויות כדין לדעת אם עובדיו חייב . זולתו ולהשית את האחריות על לעצום עיניו בחר

העובדות ") הועסק ע"י חברת העובד רפאל מסיקה (להלן: " הבנייה "אסיל עאמר בניה ושיפוצים בע"מ" (להלן: ועד 1.12.2011 ") מיום החברה " או " המעסיקה " בעלי . עדנאן עמאר (להלן: " 31.10.2018 ליום ") הוא מנהלה ובעליה היחידי של החברה. המעסיקה העובד שימש אצל המעסיקה כיד ימינו של בעלי המעסיקה. סוציאליות זכויות לו שולמו לא כי טען העובד יש כי טען העובד . המעסיקה אצל עבודתו בתקופת המעסיקה בעלי לבין המעסיקה בין מסך להרים שולמו לא אשר המעסיקה בחיובי אותם ולחייב המעסיקה בחיובי לחייב יש המעסיקה בעלי את . לו והרמת אישית עילות- אחריות שתי מכוח כלפיו בעלי כי העובד טען האישית האחריות בעילת . מסך כספי כל את לו לשלם בפניו התחייב המעסיקה , הפרטי כיסו מתוך המעסיקה חבה לו הפנסיה קאסם בכפר מגרש ממכירת כספים שיקבל לאחר טען בעילת הרמת המסך . זיקה אישית אליו לו אשר במסך שימוש לרעה עשה המעסיקה מנהל כי העובד חשש קיים וכן , מתשלום לחמוק כדי ההתאגדות . את חובותיה לפרוע שהחברה לא תוכל לעובד שניתנו טענו המעסיקה ובעלי המעסיקה לרעה שימוש עשה העובד לטענתם . זכויותיו מלא מעבר להשיא את שכרו כדי לו ניתנו בסמכויות אשר . למוסכם

2022 אוגוסט 351 + נטו

תנאי עבודה

19

חייב המעסיקה בעלי כי הדין בית קבע זאת לאור . העובד כלפי בחובותיה המעסיקה עם ולחוד ביחד מנהל של האישית התחייבותו מתוקף גם , זאת מכוח וגם זכויותיו את לעובד לשלם המעסיקה נכסי מסך- עירוב להרמת העילות של התקיימותן התנהלות , המעסיקה בעלי של המעסיקה עם נכסיו חובת של השיטתית והפרתה דק במימון החברה . תשלום הפנסיה

, בבית הדין האזורי עבודה 2000-06-19 ) סע"ש (ת"א בתל אביב, על ידי כב' השופטת יפית מזרחי- לוי, . אסיל עאמר 1 התובע: רפאל מסיקה, הנתבעים: . עדנאן עאמר, ניתן ביום 2 בניה ושיפוצים בע"מ 10.3.2022

ההוראה בהסכם העבודה בקשר לגובה השכר גוברת על פני הסיכום עובר לכריתת ההסכם והעובדת תהיה זכאית חודשי עבודה 3 להפרשות סוציאליות אף אם לא השלימה

לטענת המעסיקה, העובדת התפטרה ללא מתן הודעה מוקדמת, כמו כן טענה כי עובר לכריתת ההסכם עם העובדת והתכתבויות בין הצדדים ברוטו כולל הכל 10,000 סוכם כי שכרה יעמוד על והעובדת הסכימה. לעניין הפרשות סוציאליות טענה חודשים לכן לא 3 המעסיקה כי העובדת לא השלימה הופרשו בגינה לקרן הפנסיה. פסק-דין ביה"ד לעבודה בחן את הסכם העבודה שנחתם עם העובדת נכתב בו כי "תמורת ביצוע עבודתה של 10,000 העובדת תשלם החברה לעובדת שכר בסך של ברוטו (להלן: "השכר")." ₪ ביה"ד ציין נכון כי עובר לכריתת הסכם עלה מהתכתבות בין העובד והמעסיק כי שכר העבודה יכלול הכל (עלויות מעביד הכולל 10,000 בסך נסיעות והפרשות פנסיוניות) אך הסכם העבודה גובר על ההתכתבויות בדוא"ל כיוון שההסכם נחתם על פי

העובדות )" העובדת נ.ק מנהלת חשבונות בהכשרתה (להלן: " נהלה מגעים בקשר להעסקתה עם חברה העוסקת באספקת שירותים וחומרים בתחום הגלידה (להלן: "). הצדדים סיכמו כי שכרה של העובדת המעסיקה " והמעסיקה תפריש עבורה לקרן ₪ 10,000 יעמוד על הפנסיה. בעת שהעובדת עמלה על הכנת משכורות של עובדי המעסיקה פנה אליה נציג של המעסיקה והבהיר בפניה כי עפ"י ההסכמות ביניהם שכרה שכן ₪ 10,000 ולא ₪ 9,000 אמור להיות בסך הצדדים סיכמו כי ישולם לה שכר כולל בגובה , הכולל בתוכו גם את עלויות ההפרשות ₪ 10,000 הסוציאליות ונסיעות. העובדת סירבה היות ודבר זה אינו שיקף את הסכם העבודה בניהם, ונאלצה לעזוב את עבודתה. העובדת הגישה תביעה לביה"ד לעבודה עקב הפרת הסכם העבודה עימה, הפרשי שכר וכן לתשלום הפרשות סוציאליות היות והייתה לה קופה פעילה וזכויות נוספות.

2022 אוגוסט 351 + נטו

תנאי עבודה

20

לעניין הפרשות הפנסיוניות פסק ביה"ד לעבודה כי היות ולעובדת הייתה קרן פסיה פעילה היה על המעסיקה להפריש לקרן הפנסיה אף אם משך חודשים. 3 העסקתה היה פחות מ כמו כן פסק ביה"ד לעבודה פיצוי לעובדת בגין הפרש השכר המגיע לה בין מה שהוסכם בחוזה העבודה עימה לבין מה ששולם לה בפועל ופדיון חופשה. , בבית הדין האזורי 30868-12-18 תקציר סע"ש לעבודה בת"א, על ידי כב' השופטת: אריאלה גילצר- כץ, התובעת: נירית קורן, הנתבעת: איתלק בע"מ, 31.03.2022 ניתן ב-

דין וכחלף מתן הודעה לעובד על חוק. לא זו אף זו, הסכם העבודה הוא האחרון והוא הקובע. כמו כן ביה"ד לעבודה פסק לעובדת פיצוי בנזק הממוני שנגרם לה היות ועל אף שקיבלה הצעות לעבוד במקורות אחרים בחרה היא לקבל את הצעתה של המעסיקה משיקולי נוחות. ביה"ד קבע כי נגרם לעובדת נזק היות והחלה לעבוד רק אחרי חודש ימים לאחר סיום עבודתה אצל המעסיקה. ביה"ד פסק כי העובדת אכן התפטרה אך נוכח הפרת ההסכם ע"י המעסיקה, על המעסיקה לשאת בנזקה של העובדת.

2022 אוגוסט 351 + נטו

21

התפטרות ופיטורים

עובדת שפתחה עסק מתחרה למעסיקתה נחשבה למתפטרת

| עו"ד ג'ולייט אליהו |

מתן ההודעה המוקדמת. לאחר ההסכמות ניסה מנהל המעסיקה לשכנע את העובדת להישאר בעבודה והיא השתכנעה וחזרה לעבודה אלא שמאותו זמן החלה העובדת להתלונן על מצב רפואי לקוי שהעלה חשד מטעם המעסיקה וזו החלה לחקור את היעדרויות העובדת עקב החולי. נמצא שהעובדת פתחה עסק מתחרה העוסק באספקת שירותי קייטרינג, ושעבדה באותו עסק באותם המועדים בהם נעדרה מעבודה באמתלה של מחלה. אשר ליום הפיטורים, המעסיקה טענה כי באותו יום העובדת פנתה והתלוננה שאינה חשה בטוב זמן לא רב לאחר שהופיעה לעבודתה. מנהל המעסיקה אישר שהגיב בכעס וביקש לשוחח עם העובדת על ממצאי מחקרו. על-פי תיאורו, בתגובה לדבריו העובדת הודיעה "לפני כל העובדים" כי היא עוזבת את מקום העבודה ומאותו יום לא שבה לעבודתה. מכאן, כך טענה המעסיקה, שהעובדת לא פוטרה אלא התפטרה חרף רצון המעסיקה להמשיך ולהעסיק אותה. בית הדין נדרש לשאלה האם נסיבות המקרה מצדיקות תשלום פיצויי פיטורין, פיצוי חלף הודעה מוקדמת ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין.

העובדות במקרה זה מדובר בתביעה של הגב' בת שבע אסייג שנים בע.ש.א.מ – 9 (להלן: "העובדת") שעבדה כ- שירותי קייטרינג בע"מ- מפעל להכנת מזון (להלן: "המעסיקה") ופוטרה לטענתה במפתיע ותוך כדי צעקות עליה. העובדת עתרה לחיוב המעסיקה בפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת, פיצוי בגין אי ביצוע שימוע, ותשלום שכר חודש העבודה האחרון. מנגד, המעסיקה טענה שהעובדת התפטרה מעבודתה לאחר שפתחה עסק מתחרה למקום העבודה, ומבלי שמסרה הודעה מוקדמת להתפטרותה, ובנסיבות אלה היא אינה זכאית לפיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. עוד נטען כי שכר החודש האחרון קוזז עקב אי מתן הודעה מוקדמת בהתפטרות העובדת. המעסיקה טענה כי העובדת פנתה למנהל, הביעה את רצונה לסיים את העבודה, וביקשה שיסייע לה על מנת שתוכל לזכות בקצבת אבטלה כמו גם לקבל לידיה את הסכומים שנצברו לזכותה בקרן הפיצויים. על רקע בקשתה של העובדת הוכן המסמך לפיו היא תוציא מכתב התפטרות והמעסיקה תוותר על חובת

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2022 אוגוסט 351 + נטו

התפטרות ופיטורים

22

לאור האמור, נדחית התביעה לתשלום פיצויי פיטורין, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין והודעה מוקדמת. לאחר שנקבע כי העובדת התפטרה, הרי שבדין נוכה מהשכר האחרון סך תשלום בגין אי מסירת הודעה מוקדמת להתפטרות. , בית הדין האזורי 34792-10-19 )' תקציר סע"ש (חי לעבודה בחיפה, על ידי כבוד השופטת דניה דרורי, התובעת: בת שבע אסייג, הנתבעת: ע.ש.א.מ.- 15.05.2022 שירותי קייטרינג בע"מ, ניתן ב-

פסק הדין בנסיבות המקרה, לאחר שבחנו את הראיות והעדויות קבע בית הדין שהעובדת לא עמדה בנטל להראות שהמעסיקה היא זו שיזמה את ניתוק יחסי העבודה. העובדת נמנעה מלתאר במדויק את הרקע לדברים ומהראיות נמצא כי לעובדת היה עניין בניתוק יחסי העבודה. בנוסף, נפלו בגרסתה של העובדת סתירות ואי דיוקים ועדותה לא הותירה רושם מהימן. הנטל להוכיח את טענת הפיטורים מוטל על העובדת, וזה לא הורם.

משיכת כספי פיצויים ללא אישור המעסיק

| נדב טסלר |

סיימתם לעבוד וחלפו כבר ארבעה חודשים ממועד סיום העבודה, לא תידרשו עוד להציג אישור שחרור פיצויים לצורך משיכת הכספים מהקופה. לצורך משיכת כספי הפיצויים נדרש העובד להציג (או אישור פקיד שומה) 161 שני אישורים, טופס וטופס שחרור כספי פיצויים שקיבל מידי המעסיק. לצורך משיכת 161 האם אני חייבת טופס הפיצויים? מציג לקרן הפנסיה מה סכום המס שיש 161 טופס 161 לנקות מכספי הפיצויים. במידה ואין לך טופס עומדות בפנייך שתי אפשרויות: 47% . משיכת הפיצויים במס מירבי של 1

ישן ואישור על 161 . פניה למס הכנסה עם טופס 2 גובה צבירת הפיצויים בקופה. מס הכנסה ייתן לך אישור מס חלופי. במקרים מסוימים, כאשר סכום הפיצויים נמוך מ ש"ח והפיצויים הופקדו אצל מעסיקים 10,000 – שסיימתם לעבוד אצלם בשנת מס קודמת יהיה ניתן .161 למשוך את הפיצויים גם ללא טופס :161 התנאים למשיכת פיצויים ללא טופס ● ש"ח 10,000 סכום הפיצויים נמוך מ- ● הפיצויים הופקדו בשנת המס הקודמת (נניח )2021 בשנת

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

2022 אוגוסט 351 + נטו

התפטרות ופיטורים

23

על לאחר סיום העבודה וחתימה של העובד, הסכמתו להחזרת הכספים למעסיק. במידה והמעסיק לא העביר את האישורים כנדרש, לא תהייה לו טענה כנגד הקופה על כך ששחררה את הכספים לעובד. באיזה מקרים ניתן למשוך את הכספים או להחזירם למעסיק סיימתי לעבוד היום, האם אני יכול למשוך את כספי הפיצויים ללא אישור שחרור כספים? לא. לרשות המעסיק עומדים ארבעה חודשים להעברת התנגדות למשיכת הכספים לקופה. עליך להציג אישור שחרור כספי פיצויים או להמתין שיחלפו ארבעה חודשים ורק אז יהיה באפשרותך למשוך את הכספים ללא אישור שחרור כספי פיצויים. סיימתי לעבוד לפני יותר מארבעה חודשים האם קרן הפנסיה רשאית לדרוש ממני אישור אחר? במקרים רבים, גם אם חלפו יותר מארבעה חודשים מאז סיום העבודה תבקש קרן הפנסיה אישור על סיום העבודה. במידה ואין לכם אישור שחרור פיצויים או אישור אחר על סיום עבודה יהיה ניתן להוציא טופס תמצית מעסיקים מביטוח לאומי. טופס זה מעיד כי סיימתם לעבוד אצל המעסיק שאת כספיו אתם מבקשים למשוך. אני עדיין עובד, האם אני יכול למשוך את כספי הפיצויים? לא, לא ניתן למשוך את כספי הפיצויים של מעסיקים אצלם אתם עדיין עובדים. גם אם תעברו למוצר פנסיוני אחר, עדיין לא תוכלו למשוך את הכספים. שימו לב, כיום לא ניתן כלל למשוך כספים מקרן הפנסיה בתקופת העבודה.

● אלף ש"ח 59 ההכנסה השנתית שלכם נמוכה מ אלף ש"ח לנשים 72 לגברים ו-

לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים : 21 תיקון שחרור כספי פיצויים לעובד ואפשרות החזרת פיצויים למעסיק הטופס השני שנדרש להציג במועד המשיכה הוא . עובדים רבים נקלעו למצב אישור שחרור פיצויים שבו הם נדרשו להציג אישור שחרור פיצויים בגין מעסיקים קודמים או במעסיקים שנסגרו וללא האישורים המתאימים לא נתנו למשוך את כספי הפיצויים. לחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות 21 תיקון גמל) עשה סדר בנושא וקבע שבאפשרות העובד למשוך את כספי הפיצויים אלא אם המעסיק ציין אחרת. חודשים לעדכן את חברת 4 לרשות המעסיק עומדים הביטוח לגבי מעמד הפיצויים כדי למנוע מהעובד למשוך בעתיד את כספי הפיצויים, המעסיק צריך להציג לחברה המנהלת את החיסכון הפנסיוני (קרן פנסיה, פוליסת הביטוח או קופת הגמל) בתוך ארבעה חודשים ממועד סיום העסקה של העובד את אחד האישורים הבאים: ● פסק דין הצהרתי שמאשר שהעובד הפסיק לעבוד בנסיבות שאינן מזכות אותו בפיצויי פיטורים. ● אסמכתא כי המעסיק החל לפעול לקבלת פסק דין הצהרתי לגבי זכאותו להחזרת הפיצויים. או שהחל בהליך משפטי לשלילת כספי הפיצויים לחוק פיצויי פיטורים. 17 או 16 בהתאם לסעיף ● אסמכתא כי כספי הפיצויים שהופקדו לקופה ניתנים להחזרה לפי דין או הסכם העסקה

2022 אוגוסט 351 + נטו

התפטרות ופיטורים

24

סיימתי לעבוד לפני שנתיים, האם אני יכול למשוך כעת את כספי הפיצויים מקרן הפנסיה ללא אישור שחרור כספים? במידה והמעסיק טרם העביר את האישורים הנדרשים, יהיה באפשרותך למשוך את כספי הפיצויים גם ללא אישורו. האם המעסיק יכול להתנגד למשיכת הכספים לאחר שכבר שחלפו כבר ארבעה חודשים? כן. במידה והעובד לא משך עדיין את כספי הפיצויים יש באפשרות המעסיק להעביר את פסק דין הצהרתי למניעת המשיכה בעתיד. באיזה מקרים יכול המעסיק למנוע ממני לקבל את כספי הפיצויים? בהתאם לחוק פיצויי פיטורים הזכאות לקבלת כספי פיצויים היא במקרה של פיטורים לאחר שנת עבודה. במקרים אחרים, לא קיימת זכאות אוטומטית לקבלת הכספים. באפשרות המעסיק להתנות את השארת הכספים בקופה בכך שתשאירו את יתר הכספים עד לגיל הפרישה.

במידה ותמשכו את כספי התגמולים לפני גיל הפרישה, המעסיק יוכל לדרוש חזרה את כספי הפיצויים , לצו ההרחבה לפנסיית חובה. 8 כפי שמתואר בסעיף ההפקדות ותשלומי המעביד בעבור רכיב פיצויי לעיל, לא ניתנות 7 הפיטורים בהתאם לאמור בסעיף למעט במקרה שבו העובד משך להחזרה למעביד, לפני שקמה לו או לשאיריו כספים מקופת הגמל זכאות לקבלת כספים מקופת הגמל לפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד. "אירוע מזכה" – מוות, נכות ויותר, ולמעט אם נשללה זכות 60 או פרישה בגיל 16 העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכוח סעיפים )8 לחוק פיצויי פיטורים. (סעיף 17 ו- בנוסף, במידה והעובד פוטר בנסיבות שלא מזכות 17 ו- 16 אותו בפיצויי פיטורים בהתאם לסעיפים לחוק פיצויי פיטורים יהיה ראשי המעסיק לדרוש חזרה את כספי הפיצויים בצירוף אסמכתא.

2022 אוגוסט 351 + נטו

25

מס הכנסה

ג לפקודה - האם חל גם על הפקדות 9 סעיף לאחר מועד העלייה/ החזרה לישראל?

| רו"ח, עו"ד יניב גולדשטיין |

אישור רואה חשבון בעל רישיון במדינה שממנה עלה הנישום, המחשב את המס שהיה חל אילו נשאר הנישום תושב אותה מדינה, בצירוף דוח שהוגש בשנה הקודמת לעלייתו של הנישום, לגבי אותה קצבה ושומת ההכנסה כפי שנעשתה על ידי רשויות המס בשנה הקודמת ובזו שקדמה לה (אם ישנם).

ג לפקודת מס הכנסה הוסף במסגרת 9 סעיף לפקודת מס הכנסה והוא מעניק 132 תיקון הטבת מס לעולה חדש ולתושב חוזר ותיק ("יחיד מוטב") בכך שהוא מגביל את המס שחל על קצבה שמקורה מחוץ לישראל, לסכום המס שהיה משלם אותו יחיד מוטב על אותה קצבה במדינה שבה משולמת הקצבה, אילו היה נשאר היחיד המוטב תושב אותה מדינה. עמדת רשות המיסים כפי שהיא מובאת בפרשנות ג בחבק היא כי סכום המס החל בחו"ל 9 לסעיף ייערך כאילו נשאר היחיד המוטב תושב אותה מדינה זרה, והקצבה הייתה הכנסתו היחידה, שעליה יחושב המס תוך הבאה בחשבון של ניכויים אישיים שלהם היה זכאי היחיד המוטב לו נשאר תושב אותה מדינה. במסגרת החישוב אין להביא בחשבון ניכויים בגין הוצאות או הפסדים. עוד נציין שההקלה חלה על הפקדות שביצע היחיד לקרן פנסיה בחו"ל בתקופת עבודתו בחו"ל כעצמאי או כשכיר, מסכום הכנסותיו, באופן שוטף. החבק גם קובע הנחיות ליישום הוראות הסעיף: הוכחת סכום המס שהיה חל בחו"ל תיעשה לפי

אישור רואה החשבון יינתן בשפה האנגלית. כמו כן יצרף היחיד הוכחה על תשלום המס בחו"ל, אם שולם בשנים אלו. אם לא הומצאו הללו, לצורך יישום ג לפקודה יילקח שיעור המס המקסימלי החל 9 סעיף על יחידים במדינת החוץ. למותר לציין, שאם המס לפי חישוב זה עולה על המס ג לפקודה, 9 החל בישראל על הקצבה אלמלא סעיף יחול חישוב המס כפי שחל על מי שאינו זכאי להנחה מכוח סעיף זה. חשוב להדגיש שהקלות הסעיף מוגבלות למקרים "בשל עבודה במדינת החוץ", לכן הפקדות לאפיק פנסיוני שאינו קשור לעבודה בחו"ל אינו זכאי

הכותב - מומחה במיסוי בין-לאומי מפירמת רואי החשבון ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ

אוגוסט 351 + נטו

2022

26 מס הכנסה

ג אינו תוחם את מועד ההפקדה 9 לדעתנו – כן. סעיף עד למועד החזרה לישראל אלא קובע שמקור הקצבה הוא מחוץ לישראל בשל עבודה במדינת חוץ. משמטרת התיקון הייתה לשמר את המיסוי שהיה חל על היחיד המוטב לו עדיין היה נשאר תושב חוץ, ולא להרע את מצבו בשל העלייה/ החזרה לישראל, לטעמנו יש לפרש את הסעיף האמור בצורה רחבה, ולקבוע שיחול גם על הפקדות בשל עבודה מחוץ לישראל של היחיד המוטב גם לאחר עלייתו/ חזרתו לישראל.

להטבה האמורה. לדעתנו, ניתן בנסיבות מתאימות להרחיב את תחולת הסעיף גם למקרים שבהם הופקדו כספים שמקורם בעבודה כשכיר במדינת חוץ, אף אם בוצעו ההפקדות על ידי הנישום בעצמו. קושיה שעולה בקשר לעבודה במדינת החוץ היא האם הטבת המס שבסעיף מוגבלת לעבודה ולהפקדות מכוחה שבוצעו עד למועד העלייה/ החזרה לישראל או גם לאחריה, ובמה דברים אמורים? טלו מקרה של יחיד מוטב שלאחר עלייתו/ חזרתו לישראל ממשיך לעבוד ולקבל שכר עבודה ממעסיק זר בשל שירותים שהוא מעניק מחוץ לישראל – האם יוכל לטעון שקצבה שתתקבל בעתיד בגין הפקדות לקרן פנסיה זרה בידי מעסיקו, כשהוא כבר תושב ג? 9 ישראל – תהא זכאית להטבת המס שבסעיף

נדחה ערעור של קבוצת כדורגל: ניכוי הוצאות אש"ל לספורטאי חוץ לא נעשה באופן "אוטומטי" - פס"ד הפועל ניר רמת השרון

| עו"ד שוש גבע |

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה כי לא ניתן להתיר ניכוי מס במקור בגין הוצאות אש"ל שלא הוכח כי אכן הוצאו. נקבע כי פקיד השומה אינו נדרש להתיר את הניכוי במקום שבו הנישום לא הוציא את ההוצאה, או אפילו אינו מראה כי שהה בישראל, אלא אך ורק טוען כי קיימת לו זכות "אוטומטית" לנכות מהכנסתו את הסכום המקסימלי שבתקנות.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים עניינו של הערעור בשומה בצו שהוציא פקיד השומה , ובמחלוקת 2016-2008 למערערת לשנות המס שהתגלעה ביניהם בשלוש סוגיות: חבות במס שכר , ניכוי מס במקור בגין הוצאות 2016-2008 לשנים , ותוספת 2016-2008 אש"ל לספורטאי חוץ לשנים . 2016-2013 מקדמות בשל הוצאות עודפות לשנים

2022 אוגוסט 351 + נטו

27 מס הכנסה

ב לפקודה. עוד הוא 181 מקדמות בהתאם לסעיף טוען כי במסגרת דיוני השומה התבקשה המערערת להמציא מסמכים בנוגע להוצאותיה אלו, אך לא שיתפה פעולה ולא המציאה מסמכים כנדרש. נקבע כי טענות המערערת נטענו בעלמא, ושום נציג מטעם המערערת, שיכול היה לשפוך אור על התנהלותה, לא הגיע לעדות. יתר על כן ועיקר, לכאורה מדובר בהוצאות שעניינן דברי מאכל ומשקה הניתנים, לפי הנטען, לשחקנים ולאורחים לפני ואחרי המשחק, ולא נמצאה כל סיבה להבחין בין המערערת לבין כל מלכ"ר אחר המעניק לפעיליו או לאורחיו דברי מאכל ומשקה לפני הפעילות או לאחריה. העובדה כי מדובר בפעילות "בעצימות גופנית גבוהה" אינה, כשלעצמה, נסיבה המצדיקה לשנות מהכלל הרגיל שלפיו מדובר בהוצאה במישור הפרטי שאינה מותרת בניכוי ולכן מהווה הוצאה עודפת. יתר על כן, ניתן לתאר בנקל פעילויות נוספות שאף הן בעצימות גופנית גבוהה ואינן דווקא פעילות ספורט, ואין מקום להעדפת המערערת ופעילותה על פני פעילויות אחרות שהוצאות כיבודים בעניינן אינן מותרות בניכוי. נוסף על האמור נקבע כי באשר להוצאות בגין א לפקודה מגדיר "ספורטאי חוץ" 75 ארוחות, סעיף כדלהלן: "תושב חוץ שהגיע לישראל על מנת לעסוק א לפקודה הותקנו תקנות 75 בספורט". מכוח סעיף ספורטאי חוץ. תקנות אלו מתירות לספורטאי חוץ, חודשים, ניכוי הוצאות שהייה 48 לתקופה של א 75 מהכנסות מ"עיסוק בספורט" כהגדרתו בסעיף לפקודה. נוסף על כך, מעניקות התקנות הקלה בנוגע לשיעור המס וקובעות שיעור מס קבוע ומוגבל של על ההכנסה החייבת מעיסוק בספורט. 25% לטענת המערערת, ניכוי הוצאות בעד ארוחות ייעשה באופן "אוטומטי" ובלא כל צורך להגיש מסמכים או

המערערת היא עמותה רשומה העוסקת בהפעלת קבוצת כדורגל, ובין היתר מעסיקה ספורטאי חוץ. הצדדים הגיעו לפשרה מוסכמת בסוגיית מס השכר, ומשכך נותרו שתי מחלוקות, זו שבעניין המקדמות בשל הוצאות עודפות וזו בעניין ניכוי הוצאות האש"ל לספורטאי החוץ. לטענת המערערת, באשר למקדמות בשל הוצאות עודפות, מדובר בהוצאות בגין כיבודים ואירועים ובהוצאות שונות. המערערת מסרה לפקיד השומה ראיות למכביר בקשר להן. אשר להוצאות בשל "כיבודים" הרי אלו מורכבות בעיקר מרכישות של מזון במרכולים או רכישה של כיבוד קל דוגמת כריכים, בסיום משחקים. לעמדת פקיד השומה, המערערת הוציאה הוצאות עודפות אך לא תיאמה אותן בדוח ההתאמה למס, לא ב לפקודה וממילא 181 הגישה דוחות בגינן לפי סעיף אף לא שילמה מקדמות בגין ההוצאות העודפות. המערערת לא המציאה מסמכים ולא סיפקה פירוט נדרש כדי להוכיח את טענתה כי מדובר בהוצאות המותרות בניכוי על פי דין. על סמך המסמכים שבידי פקיד השומה, לא מדובר רק בהוצאות "כיבוד קל" כטענת המערערת, אלא גם בארוחות במסעדות. העובדה שהמערערת מפעילה קבוצת כדורגל אינה מצדיקה להחיל לגביה דין שונה בהשוואה לכל מלכ"ר אחר. בית משפט פסק: כב' השופט ש' בורנשטין פסק כי המערערת הוציאה בשנות המס שבערעור הוצאות משני סוגים: הוצאות שנכללו תחת הכותרת "הוצאות שונות", וכן הוצאות שנכללו תחת הכותרת "כיבודים אירועים ואירוח". לטענת המערערת, מדובר בהוצאות המותרות בניכוי. לטענת פקיד השומה, מדובר בהוצאות עודפות שהיה על המערערת לתאמן לצורך מס, וכן לשלם בגינן

אוגוסט 351 + נטו

2022

28 מס הכנסה

) לתקנות ספורטאי 2 ( 1 בית המשפט הדגיש כי בתקנה חוץ נאמר "סכום... שהוציא". למעשה, לשון זו ), כך שגם הוצאות לינה ודמי 1 ( 1 נקוטה גם בתקנה שכירות יותרו בניכוי רק אם הוצאו בפועל, וברי כי אין די בכך שהנישום יגיש מסמך כלשהו התומך באותן הוצאות, כגון חוזה שכירות. יתרה מזו, נקבע כי לפי גישת המערערת, אין מדובר כלל ועיקר ב"הוצאה" שניתן לנכותה מההכנסה, אלא בפטור ממס, דהיינו כי על הכנסתו של ספורטאי החוץ, עד לגובה הסכום המקסימלי הנקוב בתקנות, לא משולם מס. חזקה על המחוקק כי אם רצה לפטור את ספורטאי החוץ ממס בגין הכנסה כאמור, היה אומר זאת במפורש, ולא משתמש באיזו "פיקציה" שלפיה מדובר בהוצאה "נורמטיבית" בגין ארוחות. ) לתקנות ספורטאי חוץ 2 ( 1 אכן, העובדה כי תקנה אינה דורשת כתנאי להכרה בהוצאה הגשת קבלות או מסמכים אחרים, נותנת בידי פקיד השומה מרחב פעולה מסוים בכל הנוגע להפעלת שיקול הדעת. כך למשל, יכול הוא להסתפק בהצהרת הספורטאי, או בהצהרת המעסיק שלו, או של ספורטאים עמיתים כי ההוצאה הוצאה בפועל, או להסתפק במסמכים שהוצגו בפניו בשנים קודמות או במסמכים חלקיים, בתחשיבים מסודרים, לרבות התייחסות לימים שהספורטאים שהו בישראל, וכיוצא בכך. אכן, בהחלט ראוי ונכון לעודד התנהלות בין נישומים ורשויות המס המבוססת על יחסי אמון. אך מכאן ועד למסקנה כי ההוצאה תותר אם הוצאה בפועל ואם לאו, הדרך ארוכה. קושי נוסף הקיים בגישת המערערת נעוץ בעובדה כי התקנות אינן קובעות סכום ניכוי מוחלט, אלא סכום מקסימלי לניכוי ההוצאה – "סכום שלא יעלה...". ברי כי לגישת המערערת, לפיה כל הסכום הנקוב בתקנה, ובכל מצב, הוא זה שניתן לנכותו, אין כל משמעות לקביעת סכום מקסימום כאמור.

קבלות לאימות אותן הוצאות, כפי שנקבע במפורש לעניין הוצאות הלינה ודמי השכירות. בהקשר זה לתקנות תושבי חוץ, 2 מפנה המערערת לתקנה לתקנות ספורטאי חוץ, ואשר 1 המקבילה לתקנה גם בה ניתן למצוא את אותה הבחנה: לגבי הוצאות לינה ודמי שכירות קיימת דרישה להגשת מסמכים וקבלות, ואילו לגבי הוצאות בעד ארוחות לא קיימת דרישה כאמור. עוד היא מפנה לחוזר שפורסם על ידי רשות המסים לתקנות תושבי חוץ שם נאמר: 2 בקשר לתקנה "יותרו לניכוי רק ההוצאות המפורטות בתקנות שהן: לינה או דמי שכירות על פי מסמכים שאומתו להנחת דעתו של פ"ש, והוצאות שהוציא המומחה 250 בשל ארוחות בשל כל יום שהיה בישראל (עד ). כבעבר לא נדרשים 2001 ש"ח ליום נכון לינואר מסמכים לאימות ההוצאה בשל ארוחות". נפסק כי אין לקבל את טענת המערערת כי אין להגיש קבלות כתנאי לניכוי ההוצאות וכי הניכוי ניתן באופן "אוטומטי". אין ממש בטענה ולפיה עמדת פקיד השומה היא כי העובדה שלא נדרשים מסמכים לאימות ההוצאות בשל ארוחות, משמעה הוא כי ניתן לוותר על הדרישה שההוצאות אמנם הוצאו בפועל על ידי הנישום. שנית ועיקר, התנאי לניכוי הוצאות לינה ודמי שכירות הוא הצגת קבלות או מסמכים אחרים, ואם לא הוצגו קבלות, פקיד השומה לא יתיר את ההוצאה. תנאי זה אינו קיים ככל שמדובר בהוצאות בשל ארוחות. אין זה אומר כי אין צורך שההוצאה אכן הוצאה בפועל בעת שהספורטאי שהה בישראל, ואין זה אומר כי פקיד השומה נדרש להתיר את ניכוי ההוצאה במקום שבו הנישום לא הוציא את ההוצאה, או אפילו אינו מראה כי שהה בישראל ביום שבו נדרשת ההוצאה, אלא אך ורק טוען כי קיימת לו זכות "אוטומטית" לנכות מהכנסתו את הסכום המקסימלי הנקוב בתקנות.

2022 אוגוסט 351 + נטו

29 מס הכנסה

אמת או חריגה מעקרונות היסוד של השיטה. התרת הוצאה שהנישום כלל לא עמד בה, לא רק שאינה בבחינת גביית מס אמת, אלא אף אינה עולה בקנה אחד עם עקרונות היסוד של שיטת המס בישראל. סוף דבר הערעור נדחה, המערערת תישא בהוצאות פקיד 25,000 השומה ובשכר טרחת עורך דין בסך כולל של ש"ח. , בבית המשפט המחוזי 65109-02-19 תקציר ע"מ מרכז-לוד, על ידי כב' השופט שמואל בורנשטין, המערערת: הפועל ניר רמת השרון (ע"ר), המשיב: 2022 לאפריל 24 פקיד השומה כפר סבא, ניתן ביום

זאת ועוד, תקנות ספורטאי חוץ, כמו תקנות אחרות הנוגעות לניכוי הוצאות, כפופות לנורמה הבסיסית לפקודה הקובעת בלשון ברורה 17 הקבועה בסעיף ומפורשת כי יותרו הוצאות "שיצאו כולן בייצור הכנסתו [של הנישום] בשנת המס ולשם כך בלבד". הוצאה כשמה כן היא. הוצאה שלא הוצאה - אינה הוצאה וממילא אינה מותרת בניכוי. משלא הציגה המערערת כל אסמכתה, ואף לא ראשית אסמכתה, באשר להוצאות שהוצאו על ידי ספורטאי החוץ בגין הארוחות, צדק פקיד השומה שלא התירן. לעניין טענת המערערת לפיה יש להעדיף פרשנות המקדמת יעילות ופשטות בגביית המס, בעניין חכם 4096/18 וזאת בדומה למה שנפסק בע"א - כי יעילות ופשטות אינן באות על חשבון גביית מס

Made with FlippingBook Learn more on our blog