נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

335

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני 335 גיליון | 2021 ינואר

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

נגיף הקורונה – הטלת סגר שלישי עבודה מהבית בזמן בידוד מענק שימור עובדים )62 ' חוק עבודת נשים (תיקון מס

ריבוי דירות – השכרה למגורים

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

התחילה ואנחנו שוב בסגר מהודק. 2021 שנת על אף שמבצע החיסונים בעיצומו נראה שעדיין לא השארנו מאחור את שנת המגיפה העולמית. המסכות, הריחוק החברתי והתעסוקתי, הבידוד והטרגדיה הכלכלית עדיין כאן וילוו אותנו עוד זמן רב. צעדי המנע שננקטו הביאו למיתון חריף, לקריסת עסקים ותחומים שלמים ולשיעורי אבטלה מרקיעי שחקים. ומה הלאה? תרחיש ההתאוששות והחזרה לחיים עדיין נראה רחוק.

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס

ככל שהמשבר מתמשך, מתברר שמה שהיה הוא לא מה שיהיה, וככל הנראה גם בתום המשבר ימשיכו ארגונים רבים בעבודה מהבית. מגמה זו, שמתגברת בקרב ציבור המעסיקים, עומדת לתפוס מקום מרכזי בשוק . לפיכך, נדרש שדיני העבודה יישרו קו עם השיטה 2021 העבודה של שנת החדשה. יש לבחון את חוקי העבודה השונים ולהתאימם למצב החדש. אחת הסוגיות שעולות משיטה זו היא הדרך שבה ניתן למדוד את היקפי ההשקעה של העובדים בלי שעון נוכחות. האם על פי הצבת יעדים ומטרות ותגמולם בהתאם? הרי נכון להיום, כאשר העובדים עובדים מהבית בלי להחתים שעון נוכחות, אין לארגון אפשרות טכנית למדוד כמה שעות רגילות עבדו וכמה שעות נוספות, אין יכולת להקפיד על חוק שעות עבודה ומנוחה, ועוד. החוק, צווי ההרחבה וההסכמים הקיבוציים אינם מתייחסים למצב כזה. כאמור, לאור העובדה שהעולם הולך לקראת עבודה מהבית בשיעורים ניכרים בעתיד הקרוב, הבינוני, ואף הרחוק, מן הראוי שהמחוקק יתאים את דיני העבודה למציאות שנוצרה. למעסיק נותר לוודא שיש ערוצי תקשורת יעילים ומאובטחים ככל האפשר עבור כל עובד ועובדת, משום שתקשורת טובה תגרום לעובדים לחוש קשר חזק לחברה אף על פי שאינם קרובים פיזית לחבריהם לעבודה, כבעבר.

ר ״

יו

שי מגל

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

37 שנה | 335 ' מס | 2021 ינואר 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2021 ינואר 335 + נטו

4

כתבו החודש

עו"ד נוי אלון עו"ד סמולר עידו

עו"ד אליהו ג'ולייט יועץ פנסיוני בן-ארויה איציק עו"ד ברנזון אסף עו"ד גולדמן שלי עו"ד דולב יעל עו"ד דולב- בלט מיטל עו"ד רו"ח דרייפוס אריאל עו"ד הלפרין עמוס רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד ונוטריון יוחננוף עופר עו"ד לפידור דן

רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד פינברג-דורון מיכל

רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד ורו"ח קדוש אבי רו"ח קירו עופר עו"ד קישלס מעיין עו"ד קליפי בני מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח שמש רוזט

כותבים קבועים

פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח רוזנבאום אבי, מומחה פנסיוני שמש רוזט רו”ח

דרייפוס אריאל, עו”ד רו”ח חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10( דמי חתימה לשנה

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ת

2021 ינואר 335 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה >> ,)3 ' חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס

10

12

עו"ד מיטל דולב- בלט 2020 - התשפ"א

עו"ד יעל דולב נגיף הקורונה – הטלת סגר שלישי

14

שאלות ותשובות למעסיקים ולעובדים בארגון הנוגעות למבצע החיסונים הארצי

עו"ד אלון נוי

18

עמדת הרשות להגנת הפרטיות - חקירות אפידמיולוגיות פנימיות

20

עו"ד מיכל פינברג-דורון במקום העבודה - קורונה

עו"ד מעיין קישלס עבודה מהבית בזמן בידוד

22

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה)

עו"ד מיטל דולב- בלט 2020 – )(תיקון), התשפ"א 8 ' (תיקון מס

23

משרד הכלכלה והתעשייה מענק שימור עובדים

24

החלטת ממשלה מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים

28

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה)

34

2020 – ), התשפ"א 3 ' (תיקון מס

43

2020 – חוק השכר הממוצע (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התשפ"א

2021 ינואר 335 + נטו

תוכן עניינים

6

משפט עבודה >>

44

עו"ד דן לפידור סקירת פסיקה

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

47

ביה"ד הארצי לעבודה קיבל ברובו את ערעורם של עובדי חברת "באג" ואישר את בקשתם לנהל תובענה ייצוגית נגד החברה

עו"ד ג'ולייט אליהו

48

התפטרות ופיטורים >>

52

עו"ד עידו סמולר נקבע פיצוי לעובד שפוטר טלפונית ללא שימוע

ביה"ד הארצי לעבודה: פיצויי פיטורים ישולמו גם לעובד/ת אשר העתיקו את מקום מגוריהם לרגל היותם ידועים בציבור

53

פרישה ופנסיה >> חובת המעסיק להפקדה לגמל כאשר העובד מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו

57

עו"ד מעיין קישלס חודשים 3- ותקופת עבודתו פחותה מ

נשים בעבודה >> 2020- ), התשפ"א 62 ' חוק עבודת נשים (תיקון מס

58

עו"ד מיטל דולב- בלט

שכר >> חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה),

59

עו"ד מיטל דולב- בלט 2020- התשפ"א

משרד העבודה הגיש כתב אישום נוסף כנגד רשת הסופרמרקטים "ויקטורי" על

60

הפרת זכויות עובדים

נדחתה תביעת עובדי "טבע" לבונוס משתנה בלתי מובטח וללא נוסחה

עו"ד אסף ברנזון למרות ששולם ברציפות שנים רבות

61

יחסי עבודה >> בית הדין האזורי לעבודה - סוכנת נדל"ן שהתקשרה כעצמאית הוכרה כעובדת אך לא זכתה והוגבלה בפעילותה

62

עו"ד אסף ברנזון

2021 ינואר 335 + נטו

7

תוכן עניינים

עובדים זרים >>

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים שעניינה בטענה כי

היא גובה מעובדים זרים המועסקים ב"אזור" מס שלא כדין - הבקשה אינה עו"ד שלי גולדמן ואח' rachakham עומדת בדרישות הדין – פס"ד

63

עו"ד אסף ברנזון צווי הרחבה בענף הבניין חלים על עובדים פלסטינאים

65

שעות עבודה ומנוחה >>

זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בראש השנה האזרחית

66

עו"ד עמוס הלפרין

חופשה שנתית >>

68

עו"ד עמוס הלפרין איסור צבירת חופשה שנתית

הסכמים קיבוציים >>

70

עו"ד ונוטריון עופר יוחננוף דמי טיפול לארגוני מעסיקים – "המלך עירום"

עדויות מנהלי המעסיק כי אינם תומכים בהסתדרות לכשעצמן אינן מלמדות על חשש ממשי לעובדים, באופן המצדיק למנוע מהמעסיק לעיין בטפסי

72

עו"ד אסף ברנזון ההצטרפות לארגון היציג

ביטוח לאומי >>

73

רו"ח אורנה צח-גלרט בהיבט הביטוח הלאומי 2020 סוף שנת המס

מס הכנסה >> כספי פיצויים שחויבו במס בהפקדה - קצבה מוכרת

77

איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני

2020 דברי הסבר - תוספת למענק עבודה עבור שנת

78

רשות המיסים בישראל

80

ואילך 2021 בינואר 1 סכומים מתואמים ליום

שאלות ותשובות >>

הפקדת השלמה בגין פיצויים לקופות גמל לקצבה

85

רו"ח עופר קירו

2021 ינואר 335 + נטו

תוכן עניינים

8

- האם העובד יכול לוותר על המסלול ההוני? RSU

86

רו"ח (משפטן) ישי חיבה

התנאים למשיכת כספי תגמולים הוניים – משיכה שלא כדין – לעובד שחלה

רו"ח רוזט שמש

87

חישוב פיצויי פרישה לעניין פטור ממס הכנסה למי שעבד עו"ד ורו"ח אבי קדוש חלקי שנים במקומות שונים

88

כללי משיכה של כספי תגמולים מתוכניות קצבה ומתוכניות הוניות

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום

89

)Relocation( מיסוי רווחים מאופציות לעובדים בניוד

92

רו"ח ומשפטן אייל סנדו

על הפיקדון שהפקיד מעסיק בקרן מסוימת 15% עובדים זרים ישלמו מס בשיעור

93

עו"ד רו"ח אריאל דרייפוס או בחשבון בנק בעת קבלת הכספים

תשלום במניות החברה במקום משכורת מהווה הכנסת עבודה לפקודה 102 בידי העובדים המקבלים וניתן למסותם לפי המסלול הקבוע בסעיף

עו"ד בני קליפי

94

עדכונים - חוזרים >> מס הכנסה 13.3.2021 הארכת תוקף האישורים לתיאומי מס עד ליום

95

רשות המיסים בישראל

של תושבים ביישובים הזכאים להטבות במס 2020 עדכון לתיאום המס לשנת

95

רשות המיסים בישראל

רשות המסים יוצאת במהלך ייזום למימוש זכויות מס של ניצולי שואה

96

רשות המיסים בישראל

ביטוח לאומי 2021 שינוי בתשלום דמי ביטוח ודמי ביטוח בריאות לשנת

97

המוסד לביטוח לאומי

2021 ינואר 335 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים

מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש

בנטו במספר

גיליון עמוד

אש"ל פנסיוני הבראה מינימום

121

300

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה ביטוח לאומי

90

330

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2020

98

325

ינואר 2020

ניכוי דמי

ביטוח ר במגז

98

325

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2020

ביטוח

146

205

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

50

331

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

50

331

דמי הבראה לשנת 2020

הציבורי

50

331

דמי הבראה לשנת 2020 במגזר הפרטי

מס הכנסה

11

325

שווי שימוש ברכב לשנת המס 2020

112

295

תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

124

308

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה

11

325

שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2020

נסיעות

91

268

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

136

287

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

עובדים זרים

62

299

היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי לעובדים מסתננים ושוהים בלתי חוקיים

עבודת נוער

81

331

זכויות ותעריפים לנוער

שכר

99

296

- העלאת סכומי שכר המינימום

ינימום מ שכר

תוספת יוקר

124

165

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004

115

116

שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2021 ינואר 335 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2021

הכנסה שנתית עד עד שקל מיגיעה שקל מוטב לקרן פרישה שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור בגיל מתנות

הכנסה חודשית מיגיעה עד שקל הכנסה מזכה הסכומים סעיף הסכומים לפי סעיף - מוטבת ת

המס

המס

שיעור שיעור תקרת הפקדה מוטבת הזכאות לעניין ריבית קופת גמל מתנות

שיעור עד מכל שיעור עד מכל קצבה מזכה לחודש –א הפקדה סעיף מענק לשנת עקב פרישה

) אישית

יגיעה (

) אישית

יגיעה (

10% 14% 20% 31% 35% 47%

75,480

10% 14% 20% 31% 35% 47%

, עד 6,290

108,360

-מ 75,481 -מ 108,361 עד -מ 173,881 -מ 241,681 עד

9,030

-מ 6,291

עד עד עד עד מכל שקל הכנסה עד מכל לחודש הסכום לפי סעיף לפי

173,880

14,490

-מ 9,031

241,680

20,140

-מ 14,491

502,920

41,910

-מ 20,241

נוסף

נוסף

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית בשנת 2021 (ש"ח)

המס

) אישית

המס

) אישית

לא( חודשית

הנסהכ אל שנתית

31%

241,680

31%

20,140

35%

502,920

-מ 241,681 עד

35%

41,910

-מ 20,141

47%

נוסף

47%

נוסף

= נקודת זיכוי חודשית 218 ש"ח החל מ -1 בינואר 2021 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2021

הכנסה לעמית

הכנסה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי (לשנה) 2021

פטור מקצבה לפי סעיף 9 52% בין השנים 2020 - 2024

משכורת ית חודש ש הפרשה בעדה

ה כנסה מזכה לקצבה - סעיף 47 () (א 5 )

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לחודש 2021

סעיף 47 ( ) (א 3) (-ו 5 ) 2021

שהיא

הכנסת עבודה בלבד 2021

2021

השתלמ ות פ טורה ממס 2021

2021

263,000

15,712

8,700

4,425

8,460

12300

8,700

21,750

) שירות

(

על פטור

) א

9(16

45 ) ה( א

45 ) ה( א

45 ) ד( א

ורווחים

2020

-ו 9(16 ) ב

לפקודה

ת ומו עקב

לתגמולים

18,480

5,300

24,700

12,340

18,480

, 17,400

169

169

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

המרבי לחודש של

ום הסכ

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

שכר דירה מהשכר דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

210

210

4,920

ללא תקרה

5,070

2021 ינואר 335 + נטו

11

נטו במספר

לפי ק בוצות מחיר מ - 1.1.2021 –

שווי השימוש ברכב

צמוד ללילה ש"ח ש"ח ש"ח

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,730 2,960 3,810 4,570 6,320 8,190

1 2 3 4 5 6 7

10,530

אופנוע 3 L *

910 *אופנוע ש נפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס. המודל הליניארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו: www.shaam.gov.il/mm-usecar שימוש ברכ - ב צמוד

שווי ה הפחת לחוק

משווי שימוש לרכב משולב מנוע (היברידי :)

500 *- הוארך עד 31.1.2021

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש:

506,040

- החל מ 1 בינואר 2021

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי )

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

293

137 ילהל ל

293

129 ילהל ל

ללילה בודד ש"ח מדדים

שינוי משנת המס 2020

1.1.2021 ללא –

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

השכר הממוצע במשק

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של

3.5% שיעור מופחת הכנסה חודשית של

ע"פ סעיף 1 לחוק

ע"פ סעיף 2

עד מדד

44,020 ח "ש

6,331 " חש

10,248 "ש ח לחודש

10,551 " ח לחודש

מקסימום הכנסה לחודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2020

- החל מ 1.1.2021

תגמולי מילואים

מינימום ליום

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

זוג ש"ח

8,019

6,014

199.56 ח "ש

5,987.00 ח "ש

1,467.33 ח "ש

44,020 ח "ש

עבודה דמי הבראה

נובמבר 2020 (פורסם ב - 15.12.2020 )

מדד מחירים לצרכן לפי בסיס חדש 100 = 2018

מגזר ציבורי/הסתדרותי - החל מ 1.6.2020

429

100.20

378

מגזר פרטי ללא שינוי

34,006,993.72

לפי בסיס 1951 = 100

שכר מינימום לחודש דצמבר מ החל 2017

5,300

2021 ינואר 335 + נטו

12

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) 2020 ), התשפ"א- 3 (הוראת שעה) (תיקון מס'

| עו"ד מיטל דולב- בלט |

"עובד השוהה בבידוד" – עובד שמתקיימים לגביו כל התנאים מטה, למעט מי שחלה עליו חובת בידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה אחרת או שהוא חולה כהגדרתו בצו בידוד בית. אלה התנאים: . הוא נעדר מעבודתו משום שחלה עליו 1 חובת בידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד שחלה על ילדו. . הוא מסר דיווח על הבידוד לפי צו בידוד בית 2 והמציא למעסיקו העתק מהדיווח האמור. תשלום לעובדים בהתאם לתיקון לחוק, עובד השוהה בבידוד יהיה ) עבור 100%( זכאי לקבל ממעסיקו תשלום מלא ימים שבהם נעדר מעבודתו בשל הבידוד למעט בתקופת הבידוד. עובד יום עבודה אחד תשלום עבור יכול לבחור לקבל תשלום גם עבור יום זה על חשבון החופשה השנתית שלו. . הוא שהה בבידוד לפי צו בידוד בית. 3

פורסם ברשומות חוק 19.11.2020 ביום התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) ), התשפ"א- 3 ' (הוראת שעה) (תיקון מס (להלן: "התיקון לחוק") אשר מסדיר 2020 את סוגיית התשלום לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב בידוד וכן את היקף השיפוי למעסיק בגין תשלום זה. -29.10.2020 התיקון לחוק יחול החל מיום . עם זאת, מעסיק ששילם דמי מחלה בין 31.3.2021 לעובד ששהה בבידוד, 29.10.2020 - ל 1.10.2020 - ה יהיה זכאי גם לשיפוי. "ימי עבודה"- ימים בשבוע שהעובד נוהג לעבוד בהם במשרתו הרגילה ולא יותר מחמישה ימי עבודה בכל שבעה ימים בתקופת הבידוד, ואם נהוג במקום ימים- ששה ימי עבודה 6 העבודה שבוע עבודה בין ימים בתקופת הבידוד. 7 בכל להלן עיקרי התיקון לחוק:

"בידוד"- כמשמעותו בצו בידוד בית.

הכותבת – מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

13

העובד בבידוד ובהתאם לכך ישולמו לו דמי מחלה. במקרה כזה המעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי. לעניין עובד זר, בתיקון לחוק נקבע כי ההסדר האמור יחול גם על עובד זר שיצא מישראל לארץ מוצאו עד חצי שנה לפני יום כניסת החוק לתוקף, והגיע לישראל, לאחר יום התחילה, במטרה לעבוד אצל אותו מעסיק, כלומר, יצא לארץ מוצאו בתקופה של עד חצי שנה לפני יום תחילת החוק. שיפוי למעסיק בהתאם לתיקון לחוק, הסדר השיפוי למעסיקים : יחול על כל מעסיק למעט המדינה, גוף מתוקצב או גוף נתמך כהגדרתו בחוק יסודות התקציב, קופת חולים, תאגיד בריאות, מוסד חינוך (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה בתקציבו לפחות), מוסד מוכר לפי החוק 40% היה 2019 בשנת להשכלה גבוהה (שהממשלה משתתפת בתקציבו, במישרין או בעקיפין, וסכום השתתפות הממשלה לפחות) וכן מעסיק 40% היה 2019 בתקציבו בשנת של מסתנן. מעסיק אשר שילם לעובדו דמי בידוד, יהא זכאי לקבל החזר מהמדינה כדלקמן: עובדים- 20 - העסיק יותר מ 1.8.2020 מי שביום מהעלות שנשא. 50% יקבל שיפוי מהמדינה של עובדים – 20 - העסיק פחות מ 1.8.2020 מי שביום מהעלות שנשא. 75% יקבל שיפוי מהמדינה של יודגש, כי מעסיק יהא זכאי לשיפוי מהמדינה רק אם העובד דיווח למשרד הבריאות על הבידוד והציג למעסיק העתק. 100% – עבור יום עבודה אחד בתקופת הבידוד בעד שאר ימי הבידוד –

עובד שחל עליו הסדר דמי מחלה מיטיב (תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון למחלה), רשאי המעסיק (למעט המדינה או גוף מתוקצב) להודיע לעובד כי ההסדר המיטיב לא יחול לעניין היעדרות עקב בידוד. ימי מחלה 4 ממכסת ימי המחלה של העובד ינוכו עד בלבד. במידה ולעובד אין מספיק ימי מחלה בצבירה, ינוכו ימים אלה על חשבון צבירה עתידית. במידה ובסיום העסקה לעובד לא תהיה יתרת מחלה לקיזוז, המעסיק יהיה רשאי לקזז מימי החופשה לפדיון. במידה ולעובד לא יהיה גם ימי חופשה לקיזוז, אזי המעסיק לא יקזז עבור ימי מחלה אלה. עובד שחזר מחו"ל מטעם המעסיק וחלה עליו חובת ימי כל בידוד- יהא זכאי לתשלום מהמעסיק בעד העבודה שבהם נעדר. אולם עובד המצוי בבידוד בשל שהייתו בחו"ל עקב נסיעה פרטית ולא מטעם המעסיק, לא יהיה זכאי לתשלום עבור היעדרות עקב הבידוד. מועד תשלום דמי בידוד - מעסיק ישלם את ימי הבידוד במועד תשלום שכרו של העובד אם העובד ימים לפניי המועד לתשלום 7 הציג למעסיק דיווח שכרו. ואם לא נמסר הדיווח במועד האמור ישלם המעסיק את ימי הבידוד במועד הקרוב שלאחר מסירת הדיווח. דין דמי בידוד כדין מחלה, על פי התיקון לחוק, לרבות לעניין איסור פיטורים, הפקדה לגמל וצבירת ותק. עבודה בזמן בידוד- עובד שעובד בזמן תקופת הבידוד, לא יהא זכאי לדמי בידוד והמעסיק לא יהיה זכאי לשיפוי מהמדינה. עובד חולה קורונה- עובד שיתגלה כחולה קורונה במהלך שהייתו בבידוד, תקופת המחלה תהווה תקופת מחלה רגילה החל ממועד תחילת שהייתו של

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

14

שלו. בקשה לתשלום בעד דמי בידוד ששילם לעובד ימים מתום 60 תוגש למוסד לביטוח לאומי תוך החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד של העובד. והשיפוי 1.2.2021 בקשה לשיפוי תוגש החל מיום .1.10.2020 יהיה רטרואקטיבי מיום

-19.11.2020. אולם לעניין בידוד של עובד בין המעסיק יקבל שיפוי על בידוד ששילם 29.10.2020 גם אם העובד לא דיווח למשרד הבריאות. מועד הגשת בקשה לשיפוי- מעסיק יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לשיפוי באופן מקוון, כפי שיורה המוסד בהודעה שתפורסם באתר האינטרנט

נגיף הקורונה – הטלת סגר שלישי

| עו"ד יעל דולב |

הקורונה החדש (הוראת שעה) הגבלת פעילות , אין מגבלה על 2020 – במקומות עבודה), התשפ"א מספר העובדים ובלבד שהעובדים הכרחיים לשם אספקת המוצר או השירות. מפעל למתן שירותים קיומיים כהגדרתו בחוק , אין מגבלה 1967 – עבודה בשעת חירום, התשכ"ז על מספר העובדים. לפירוט מיהו מפעל קיומי ראו .27.9.2020 פרק ד' לחוזר מיום ביום מפעל בעל היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות לחוק שעות עבודה ומנוחה, 12 המנוחה לפי סעיף , שניתן כדי שלא לפגוע בתהליך 1951 – התשי"א 50% העבודה – מספר העובדים שהותרו בהיתר, או ממצבת העובדים, לפי הגבוה מבניהם. מקום עבודה שעוסקים בו בעבודות בינוי או בעבודות תשתית, שאינן כוללות התקהלות במבנה סגור – ממצבת העובדים; מבנה סגור: מבנה 100% מותר ממספר החלונות והדלתות. 70% שהותקנו בו

בהתאם להחלטת הממשלה, הסגר יחל היום, (כאשר 9.1.2021 ועד ליום 17:00 בשעה 27.12.2020 הממשלה הודיעה כי המועד עלול להשתנות, וכפוף נדבקים 1,000- לכך שכמות נדבקים היומית תפחת מ חדשים ביום). בחוזר זה נביא לידיעתכם את ההגבלות השונות שיעמדו בתוקפן במהלך תקופת הסגר: א. הגבלת שהיית עובדים במקומות העבודה מסגרת ההוראות החדשות, נקבע כי מעסיק לא ב עובדים או של 10- יאפשר שהיה בו זמנית של מעל ל ממצבת העובדים במקום העבודה, לפי 50%- יותר מ הגבוה מבניהם. ביחס למקומות העבודה הבאים לא תחול המגבלה או תחול בהתאם לפירוט להלן: מקום שתחום פעילותו מפורט בתוספת השנייה לתקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף

עו"ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במשרד פיינברג עורכי דין

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

15

מודרכת לשימור ולקידום תפקוד פיזי ורגשי בעבור אנשים עם מוגבלות, וכן בריכה טיפולית לצורך טיפול במים. מקום המשמש לאימון ספורט של ספורטאי תחרותי מקצועי, שאושר על ידי מנכ"ל משרד התרבות והספורט. מלונות ויחידות אירוח – כאשר המקום משמש חלופת מגורים (ארוכה או קצרת טווח) עבור מי ששוכר את המקום (כגון, עובדים זרים וכו') – ללא שימוש בשטחים ציבוריים, בריכות וכו; בנוסף, חריג זה כולל מלונות לאנשים החייבים לבידוד, או מלוניות המיועדות לשימוש של מטופלים ובני משפחות, לצד מוסד רפואי. קבלת קהל במקומות עבודה ציבוריים (משרד ממשלתי ורשות מקומית) לשם קבלת שירות שלא ניתן לספקו מרחוק ובאופן מקוון או טלפוני. קבלת קהל במקום עבודה ציבורי לשם קבלת שירות חיוני, ככל שלא ניתן לספק את השירות אחרת וככל ששוכנע מנהל השירות הציבורי כי אי מתן השירות יפגע בציבור או במשק. מקומות ציבוריים או עסקיים אשר הוחרגו במפורש לעיל וממוקמים בתוך שוק או קניון עדיין יורשו לפעול במהלך הסגר על אף ההוראה לסגירת הקניונים. בכל הנוגע לכמות המרבית המותרת במקומות 10 ציבוריים או עסקיים שפעילותם הותרה תהיה עד בשטח פתוח, או יחס של אדם 20 אנשים במבנה או מטרים, לפי המקל מבניהם. שטח המקום 7 לכל אינו כולל את החניון, מחסנים, שטחי תפעול וכו'. על מפעיל המקום להקים מנגנון לוויסות מספר האנשים ולתלות שילוט אודות מספר האנשים המותר במקום.

משרד ממשלתי, רשות מקומית, מועצה דתית ומוסד להשכלה גבוהה שתחומי פעילותם אינם מפורטים בתוספת השנייה – הממונה הרלוונטי רשאי לקבוע את מספר העובדים המרבי העולה על הקבוע לעיל. תעשייה ביטחונית שהוגדרה בתקנות ומפעל תומך מהעובדים (במקום 60% – ביטחון כהגדרתו בתקנות .)50% כל עובד של מקום עבודה שפעילותו הותרה לפי תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות (לפי הפרק הבא) 2020 – והוראות נוספות), תש"ף ותקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה (הגבלת פעילות של .2020 – מוסדות המקיימים פעילות חינוך), התש"ף ב. הגבלת פעילות במקום ציבורי או עסקי חל איסור על הפעלת מקום ציבורי או עסקי בדרך של פתיחתו לציבור, ובכלל זה מקום בילוי, מסחר, שוק קמעונאי (או דוכן בו), תרבות, תיירות או פנאי, בית אוכל, בריכת שחייה, יריד, מכון כושר ובתי מלון יחידות אירוח. חנויות חיוניות: מקום שעיקר עיסוקו מכירת מזון, בית מרקחת, מכון אופטיקה, חנות שעיקר עיסוקה מכירת מוצרי היגיינה, חנות למכירת מכשירי חשמל, מוצרים הדרושים לתיקונים חיוניים לתחזוקת מערכות תשתית של הבית, מכבסה ומעבדה לתיקון מוצרי תקשורת או מחשבים. קבלת קהל במקומות עבודה שפורטו בתוספת לתקנות הגבלת פעילות במקומות עבודה (שהעתקה צורף לעיל). מסגרות רווחה שפעילותם הותרה, למטרת מתן שירות סוציאלי חיוני, וכן מקום המשמש לפעילות חריגים:

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

16

ג. אופן הפעלת מקומות עבודה ומקומות שפעילותם הותרה בתקנות: במקומות עבודה ומקומות שפעילותם הותרה במפורש, נדרשים מחזיקי המקום והמעסיקים לעמוד בכללים הבאים (התו הסגול): הגשת הצהרה חתומה על ידי המנכ"ל לפיה המקום עומד בכללים המופיעים להלן וכן את שם אחראי הקורונה שמונה לשמירת הכללים. במקומות עבודה תוסדר לעובדים מדידת חום באמצעי שאינו פולשני ולא תותר כניסת עובד שחום מעלות צלזיוס. 38 גופו מעל במקום ציבורי או עסקי, בנוסף למדידת החום באמצעי שאינו פולשני, ישאל המחזיק או המפעיל את הנכנסים (למעט עובדי המקום), את השאלות הבאות, וככל שהתשובה לאחת מהן חיובית – לא יאפשר כניסה: מעלות ומעלה, או האם היה 38 האם חום גופך הוא השעות האחרונות? 48 - לך חום ב האם היית במגע עם חולה קורונה בשבועיים האחרונים? לא יכניס למקום אדם שאינו עוטה מסכה המכסה את האף והפה, ולא ייתן שירות לאדם כאמור. במקום ציבורי או עסקי, בנוסף לחובה לעטות מסכה, יתלה המחזיק או המפעיל שילוט בולט לעניין חובת עטיית מסכה, בכניסה וברחבי העסק, וכן אחת לחצי שעה יודיע באמצעות מערכת הכריזה (ככל שקיימת) על החובה לעטות מסכה. מטרים בין אנשים, וכן 2 יפעל לשמירת מרחק של יסמן מקומות המתנה בתור, ויציב שילוט אודות חובת שמירת המרחק בין אנשים. בדלפק שירות תותקן מחיצה למניעת העברת רסס. האם אתה משתעל?

יוצב שלט בסמוך למעלית אודות מספר הנוסעים המותר, שלא יעלה על חצי מהמספר המירבי המותר. במקומות שבהם עובדים בדרך כלל במשמרות, ישבץ המעסיק ככל האפשר, את העובדים במשמרות קבועות. יקפיד על ההיגיינה של עובדי המקום, וכן על חיטוי משטחים לפחות פעמיים ביום ובסוף כל יום עבודה. במקום ציבורי או עסקי יציב המחזיק או המפעיל מתקנים עם חומר לחיטוי ידיים במקומות נגישים ללקוחות. אכילה ושתיה תתבצע ככל האפשר, בחדרו האישי של העובד. בעבודה משרדית יקפיד המעסיק על קיומם של ההוראות הבאות: עובד ישב, ככל האפשר, בעמדה קבועה הכוללת ציוד אישי קבוע. במידה ולא מותקנת מחיצה להעברת רסס בין אדם לאדם, בכל חדר יישמר מרחק של שני מטרים לפחות בין אדם לאדם 50 קיום פגישות מקצועיות בהשתתפות של עד אנשים (במקרים בהם לא ניתן לקיים את הפגישה באמצעיים דיגיטליים חלופיים) ובלבד שיישמר מטר בין המשתתפים ולא יוגש במהלכה 2 מרחק של מזון למשתתפים. ד. הגבלות תנועה, יציאה ממקום המגורים והוראות נוספות: במסגרת הסגר, נקבע איסור על יציאה מבית מטרים 1,000 המגורים של אדם לטווח העולה על מביתו, למעט למטרות הבאות: יציאה של עובד או מועמד לעבודה למקום עבודה שפעילותו מותרת בחוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה),

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

17

או בתקנות מכוחו, לרבות עיתונאים 2020- התש"ף או עובד מקצועות התקשורת, ויציאת חייל לשם ביצוע תפקידו במסגרת שירותו. הצטיידות בתרופות, במזון ומוצרים חיוניים וקבלת שירותים חיוניים. קבלת טיפול רפואי, או טיפול סוציאלי חיוני, תרומת דם וטיפול חיוני בבעלי חיים. העברה של קטין בין הורים שלא חיים יחד, או העברת קטין שלו הורה יחיד שיוצא לצורך חיוני, להשגחת אדם אחר. הגעה לפעילות בגופים, במוסדות או במסגרות או לפעילויות, לשירותים או לתוכניות שהותרו בחוק או בתקנות. השתתפות בחתונה, בהלוויה או בברית של קרוב משפחה וכן יציאת אישה לטבילה במקווה טהרה. הגעה למשכן הכנסת / להפגנה / להליך משפטי שאותו אדם צד לו, בעל מעמד או צד נדרש. יציאה ממקום שיהיה קבוע אחד למשנהו, ובכלל זה יציאה ממקום מגורים למקום בידוד, יציאה ממוסד חינוכי או טיפולי המשמש כמקום שהיה קבוע וכן מעבר דירה. יציאה לשדה תעופה לצורך טיסה מחוץ לישראל, עד שעות לפני מועד הטיסה. 8 יציאה לצורך פעילות ספורטיבית של יחיד או אנשים הגרים באותו המקום, ממקום המגורים, שלא באמצעות כלי רכב ממונע. מטרים ממקום המגורים, 1,000 יציאה למרחק של עד ובלבד שלא יצא למקום מגורים שאינו מקום מגוריו. ביקור של אדם עם מוגבלות השוהה במסגרת חוץ ביתית, על ידי בני משפחתו מדרגה ראשונה, או סיוע לאדם בעל קושי או מצוקה הדורשים סיוע.

ביקור של אדם עם מוגבלות אצל בני משפחתו מדרגה ראשונה או אצל אפוטרפסו. יציאה של אדם עם מוגבלות, שמחמת מוגבלותו נדרשת יציאתו למרחב הציבורי על מרחק העולה על מטרים ממקום מגוריו, עם מלווה אחד. 1,000 בנוסף: אנשים בשטח 10 נזכיר כי אסורה התקהלות מעל אנשים בשטח פתוח. 20 - סגור ו 2 על השוהים במרחב הציבורי לשמור על מרחק מטרים לפחות בין אדם לאדם, למעט אם מדובר באנשים הגרים באותו בית. אסורה שהייה במקום שפעילותו נאסרה מכוח התקנות. כמו כן, ההגבלה בדבר כמות הנוסעים המותרת בכלי רכב פרטיים תמשיך לחול, כמות הנוסעים בכלי רכב פרטיים, עד שלושה אנשים (כולל הנהג), למעט אנשים הגרים באותו משק בית. במידה וקיים ברכב יותר מספסל אחורי אחד ניתן יהיה להסיע נוסע אחד נוסף בכל ספסל, ובלבד שישב לבדו באותו הספסל. אנו שבים ומבקשים לנהוג בהתאם להנחיות משרד הבריאות. אנו לרשותכם בתקופה ייחודית זו, ממשיכים בעבודתנו וזמינים במייל, טלפון, ואף בפגישות פנים אל פנים ככל שהדבר נדרש ומתאפשר, ונעדכן מעת לעת בהתאם להוראות השונות שיצאו. לפרטים נוספים בעניין מבזק זה הנכם מוזמנים 03-6074800 : לפנות למחלקת דיני עבודה בטלפון לעו"ד יעל דולב, ראש מחלקת דיני עבודה במייל: או לעו"ד עידן פפר במייל: yaeldo@gkh-law.com idanf@gkh-law.com חל איסור על שהייה בבית מגורים של אדם אחר.

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

18

שאלות ותשובות למעסיקים ולעובדים בארגון הנוגעות למבצע החיסונים הארצי

| עו"ד אלון נוי |

לאחר חודשים ארוכים של מאבק בהתפשטות נגיף הקורונה, בימים האחרונים החלו קופות החולים לחסן את האוכלוסייה נגד נגיף הקורונה במסגרת מבצע החיסונים הארצי "לתת כתף". בשלב הראשון, יחוסנו צוותים רפואיים ואוכלוסיות בסיכון, ובקרוב תחוסן גם האוכלוסייה הכללית.  מטבע הדברים, מבצע החיסונים הארצי מעלה שאלות וסוגיות ייחודיות הקשורות למשפט העבודה, ליחסי עבודה ולאוטונומיה של הפרט, לגבי אופן ההתנהלות הנדרשת מצד מעסיקים. להלן מספר שאלות ותשובות הנוגעות למבצע החיסונים הארצי – למעסיקים ולעובדים בארגון. כן. זו סיטואציה קיצונית ומיוחדת. לתשובה עשויה להיות משמעות לגבי תפעול מקום העבודה. למשל, האם להחזיר את העובדים שעובדים מהבית לעבודה במשרדים, האם להמשיך לשמור על קפסולות, האם להמשיך ישיבות בזום, אירועי רווחה וכו'. האם מותר או צריך לעשות רשימות של עובדים שהתחסנו ואשר לא התחסנו? כן. ככל שהמעביד מקבל החלטות תפעוליות בהתאם להתחסנות של העובדים. ראו למעלה. האם מותר לשאול עובד האם התחסן או בכוונתו להתחסן?

האם זו רשימה המהווה מאגר המחויב ברישום לפי חוק הגנת הפרטיות? כן, זה מידע פרטי וצריך לשמור על סודיות. האם מותר לחייב עובד לעשות חיסון? לא. לכל אדם יש אוטונומיה על גופו ואפילו המדינה לא כפתה חיסון על אזרחיה ותושביה. האם מותר לקבל החלטות הנוגעות לעבודתו עקב סירוב עובד להתחסן שלא מסיבות בריאותיות מאושרות, לרבות: אי השתתפות בישיבות, איסור שימוש במתקני המעסיק, ?OPEN SPACE- הסעות, ישיבה ב כן, ככל שהן ענייניות. זאת מאחר וישנם עובדים שאינם יכולים להתחסן (נשים בהריון, נשים מיניקות, אנשים שסובלים מאלרגיה וכ'ו) ולכן יהיה זה הגיוני לקבוע שעובדים שמסרבים להתחסן (ואינם מצויים בקבוצות שאסור להם להתחסן) לא יוכלו להשתתף בפעילויות של המעסיק מחשש שידביקו אחרים שאסור להם להתחסן. האם מותר לשקול סיום העסקה או השעיה עקב סירוב להתחסן? התשובה תלויה בנסיבות. במקרים בהם סירוב להתחסן עלול לגרום לפגיעה לא מידתית במקום העבודה או לסיכון ממשי לסביבת העבודה, כמו למשל כאשר מדובר בתפקידים כמו מורה בבית

הכותב: שותף משרד עו"ד נ. פיינברג ושות'

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

19

ספר, רופא שמטפל בנשים בהריון או טייס שלא יוכל לטוס למדינות זרות האוסרות כניסת מי שלא יחוסן- עשויה להיות לכך הצדקה. לעומת זאת במקום עבודה רגיל כאשר רוב העובדים יכולים לבחור להתחסן, כך שמי שמסרב להתחסן לא יוכל ממילא להדביק אותם גם אם יידבק ויחלה והיחידים בהם יוכל לפגוע הם אלה שאינם יכולים להתחסן (נשים בהריון, נשים מיניקות, אנשים שסובלים מאלרגיה וכו'), יהיה קשה להצדיק החלטה על הליך פיטורים וצריך יהיה לשקול כאפשרות ראשונה נקיטת צעדים אחרים שיפחיתו את הסיכון להדבקה לגבי מי שאינם יכולים להתחסן. האם מותר לעודד עובדים להתחסן באמצעות מתן הטבות [מענקים, פרסים, חופשות וכד']? התלבטנו, אבל משום שיש ערך ציבורי בהתחסנות וגם למעסיק עצמו יש יתרון בכך שעובדיו יהיו מחוסנים (לא יהיו חולים, לא יצטרכו להיכנס לבידוד ולא ידביקו כאלה שאסור להם להתחסן)- אז כן מותר לעודד בהטבות. יחד עם זאת, רצוי להבהיר כי אין בכך משום עידוד לחיסון של מי שנקבע שלא מומלץ לו להתחסן ו/או הבעת עמדה רפואית משום צורה. לגבי עובדים שאינם יכולים להתחסן מסיבות בריאותיות, האם אפשר לשלול מהם ההטבות/ תמריצים שניתנות למי שמתחסן? על פניו לא הגיוני להפלות עובד שמסיבה בריאותית לא יכול להתחסן, ולכן מומלץ לשקול להעניק את ההטבה לעובד שימציא אישור רפואי שאסור לו להתחסן, אך אין לכך תשובה חד משמעית.

לגבי עובדים שאינם יכולים להתחסן מסיבות בריאותיות, האם ניתן לקבל לגביהם החלטות כגון אי השתתפות בישיבות, איסור שימוש במתקני המעסיק כמו הסעות או ישיבה ?OPEN SPACE- ב צריך לשקול לפי הנסיבות הספציפיות. על פניו כמובן יש קושי לפגוע בעובד כזה. עם זאת, ככל שבמחלקה מסוימת יש הרבה עובדים כאלה, אזי ניתן לקבל החלטות ענייניות כאלה מחשש להדבקה הדדית. עובד שאסור לו מסיבות בריאותיות להתחסן, האם צריך לבצע לו התאמות ביחס לצורת עבודתו (המשך עבודה מהבית/ חדר נפרד)? צריך לשקול לפי הנסיבות הספציפיות. האם העובד מצוי בקבוצת סיכון לקורונה, האם קודם לכן ועוד טרם החיסון בוצעו לו התאמות, מה הם תנאי עבודתו -האם יש לו חדר נפרד, מה עלויות ההתאמה וכו'. עובד שיש לו תופעות לוואי עקב החיסון – האם מדובר במחלה על פי חוק דמי מחלה? כן. על פי אישור מחלה. האם יש לקיים היוועצות בנושאים אלה במקום שיש בו הסכם קיבוצי? כן, מדובר בהחלטות הנוגעות לכלל העובדים ולפחות לחלק ניכר מהם. האם נכון שהמעסיקים ימתינו בעניין עד אשר יגובשו הכללים שיחולו על מתחסנים באמצעות תקנות או חוק [לרבות ה'דרכון הירוק']? מאחר ושלבי החיסון יתמשכו מספר חודשים יתכן וכדאי להמתין בקבלת ההחלטות לעיל, עד אשר המדינה תקבע מדיניות במסגרת תקנות או חוק. יתכן שלחלק מהסוגיות תינתנה תשובות.

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

20

עמדת הרשות להגנת הפרטיות - חקירות אפידמיולוגיות פנימיות במקום העבודה - קורונה

| עו"ד מיכל פינברג-דורון |

ושל אנשים אחרים. במסגרת חקירות אלה נדרשים המתוחקרים לחשוף מידע אישי ורגיש על אודותיהם, הכולל, בין היתר, פירוט בדבר מיקומם הגיאוגרפי במשך פרק זמן מסוים ובדבר זהות האנשים עמם נפגשו בתקופה זו. עצם האיסוף של מידע זה, קל וחומר חשיפתו ברבים או הצלבתו עם סוגי מידע אחרים, עלולים לפגוע קשות בפרטיותם של אנשים רבים. . להלן יפורטו עיקרי הכללים וההמלצות 5 הנוגעים לחקירות פנימיות הנעשות במקום העבודה: – בנסיבות שבהן הכשרת מתשאלים 5.1 חקירה אפידמיולוגית נעשית שלא מכוח פקודת בריאות העם (לדוגמה במקום עבודה), על מקום העבודה לפעול להכשרת המתשאלים, ובכלל זה גם בענייני הגנה על התנהלות על הפרטיות, לרבות פיקוח המתשאלים ובמיוחד באשר לשמירה על . מידע והגנת פרטיות המתוחקרים

פרסמה הרשות להגנת 25.11.2020 . ביום 1 הפרטיות שבמשרד המשפטים (להלן: דגשים "הרשות") את עמדתה במסמך " להגנה על פרטיות במסגרת חקירות אפידמיולוגיות לקטיעת שרשרת ". במסמך ההדבקה של נגיף הקורונה זה ניתנו כללים והמלצות לגבי ביצוע חקירות אפידמיולוגיות לקטיעת שרשראות הדבקה, לרבות במקומות עבודה. . עמדת הרשות כוללת התייחסות לעקרונות 2 דיני הגנת הפרטיות, לרבות הצורך באיזון שבין הזכות לפרטיות אל מול אינטרסים אחרים, כגון הגנה על בריאות הציבור במסגרת התמודדות עם נגיף הקורונה. כמו כן, מתייחסת הרשות בעמדתה לזהות החוקרים והכשרתם, וכן לשאלת חובת מסירת המידע על ידי הנשאל במסגרת חקירה אפידמיולוגית. . מאמר זה מתייחס לעמדת הרשות בנוגע לביצוע 3 תשאולים במקומות עבודה על ידי גורמים מטעם המעסיק. . עמדתה העקרונית של הרשות היא שהחקירות 4 האפידמיולוגיות הן הכרחיות למניעת התפשטות של נגיף הקורונה בישראל, ותרומתן לקטיעת שרשראות הדבקה היא משמעותית ביותר. עם זאת, חקירות מסוג זה, מעצם טבען, כרוכות בפגיעה בפרטיותם של המתוחקרים

המתשאל במקום העבודה רשאי לשאול רק בהתייחס למגעים את המתוחקר של המתוחקר עם עובדים אחרים באותו . הובהר כי חקירה במקום העבודה ארגון נועדה לצורך ההגנה על המשך הרציפות התפקודית של הארגון ולכן אין רלוונטיות

הכותבת – שותפה במשרד נ. פינברג ושות

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

21

להשתמש בחומרים המצולמים במצלמות במקום העבודה במרחבים הציבוריים שבשטח הארגון. עם זאת, לאור הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות העובדים, על המעסיקים לפעול בעניין זה באופן מידתי וסביר ובמסגרת עקרונות תום הלב, ולהשתמש בצילומים אלה במשורה ורק במצבים שבהם השימוש מחויב לצורך שמירת הרציפות התפקודית של הארגון. ליידע את העובדים כמו כן על המעסיק כי יעשה שימוש במצלמות גם מראש למטרה זו. ניתן לעשות כן באמצעות עדכון השילוט המתאים והנהלים בארגון לעניין זה. שימוש באמצעים טכנולוגים נוספים 5.4 – ככל שיש צורך לעיין במידע אישי של המתוחקר כגון שימוש באפליקציית "מגן", יומן אלקטרוני או איסוף מידע בדבר מיקומו ממכשיר הטלפון שברשות העובד ובבעלות המעסיק, שיתוף המידע יכול להיעשות רק בהסכמת המתוחקר, והשימוש באמצעי הטכנולוגי במהלך החקירה ייעשה בידי המתוחקר עצמו. – השימוש במידע שמירת המידע ואבטחתו 5.5 שייאסף בחקירה יהיה רק למטרה שלשמה הוא נאסף. על כל הגורמים השומרים את המידע הנאסף במסגרת חקירות אפידמיולוגיות לעמוד בהוראות פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות ובתקנות הגנת .2017- הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז כל מאגר דיגיטלי המכיל מידע שמקורו בחקירות אפידמיולוגיות וכולל, בין היתר, פרטי מתוחקרים, דרכי ההתקשרות עימם, מצבם הבריאותי, פרטים בדבר מיקום

למפגשים ולמגעים של עובד עם אנשים חיצוניים לארגון. על המתשאל להקפיד על התנהלות מכבדת השומרת על פרטיות המתוחקרים. לפיכך, יש להימנע מקריאה לעובדים במערכות הכריזה או ליצור רשימת מתוחקרים שעלולה לזלוג, שכן זליגה של מידע זה עשויה לעלות כדי עבירה פלילית על פי לחוק הגנת הפרטיות. 16 סעיף – למתשאל מסירת מידע למתשאל 5.2 שאינו עובד משרד הבריאות אין סמכות לחייב את המתוחקר למסור לו מידע רק אישי ומסירת המידע יכולה להיעשות . בהסכמת המתוחקר לעניין הסכמת המתוחקר – יסוד ההסכמה הוא קריטי לאור קיומם של פערים ביחסי הכוחות בין המתשאלים למתוחקרים במקומות עבודה, כך שייתכן מצב שבו על אף שהמתוחקר אינו חייב להשתתף בחקירה, הוא עשוי לחוש חובה לעשות כן מתוך חשש שסירובו יפגע בו. משום כך, במקומות עבודה יש להקפיד שבעתיים כי הסכמת המתוחקרים ניתנת מדעת ומתוך רצון חופשי. כמו כן, מומלץ שהסכמה להשתתפות בחקירה אפידמיולוגית בנסיבות אלו תיעשה בכתב. שימוש במצלמות במקום העבודה 5.3 – כאשר כאמצעי עזר לחקירה פנימית ישנו פער במידע לגבי האזורים שבהם שהה המתוחקר ולגבי האנשים שבא עמם במגע בפרקי הזמן הרלוונטיים לחקירה או שהמתוחקר מתקשה להיזכר במידע הרלוונטי לחקירה, רשאי המעסיק

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

22

צורך בשמירת המידע, מומלץ לבחון האם ניתן לשמור את המידע באופן אנונימי. כל מידע שאינו רלוונטי למטרה זו יימחק בהקדם האפשרי. - בהתאם עיון במידע על ידי המתוחקר 5.7 לחוק הגנת הפרטיות, 14-13 לסעיפים למתוחקר יש זכות לעיין במידע שנאסף ונשמר במסגרת החקירה, וכן יכול המתוחקר לבקש לתקן את המידע ככל שלדעתו הוא אינו נכון, שלם, מעודכן או ברור.

מתוחקרים בתקופת זמן נתונה וזהות האנשים שעימם הם היו בקשר בתקופה זו, מהווה מאגר מידע על פי חוק. על תחול לפחות רמת אבטחה מאגר מידע זה . בינונית - מידע שנאסף במסגרת מחיקת המידע 5.6 החקירות האפידמיולוגיות יימחק ממאגרי המידע עם סיום השימוש בו, אלא בנסיבות בהן ניתן להצביע על תכלית ראויה להמשיך בשמירתו. מומלץ כי בחינת הצורך בהמשך ימים. ככל ויש 7 שמירת המידע תיערך מדי

עבודה מהבית בזמן בידוד

| עו"ד מעיין קישלס |

כלומר, עובד השוהה בבידוד ואשר הגיע להסכמה עם מעסיקו, כי יעבוד מהבית בתקופת הבידוד, יהיה זכאי לשכרו הרגיל על ימים אלה ולא יהיה זכאי לדמי בידוד מאותו מעסיק ולא יופחתו לו ימי מחלה בעד ימי הבידוד בימים שבהם עבד.

ה לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה 26 סעיף ), התשפ"א – 3 ' החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס "עובד השוהה בבידוד ועבד למעשה קובע כי: 2020 אצל מעסיקו בשכר בתקופת הבידוד לא יהיה זכאי לדמי בידוד מאותו מעסיק ולא יופחתו לו ימי מחלה . בעד פרק הזמן בתקופת הבידוד שבו עבד כאמור"

הכותבת – עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

23

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת שעה) 2020 )(תיקון), התשפ"א – 8 (תיקון מס'

| עו"ד מיטל דולב- בלט |

לאחר שקיבל שתי בדיקות עם תוצאות של ממצא , בדיקה ראשונה – בסמוך ככל nCov - שלילי ל האפשר למועד הכניסה לבידוד ובדיקה שניה- לכל המוקדם במהלך היום התשיעי לתקופת הבידוד שעות לפחות ממועד ביצוע הבדיקה 24 ולאחר שחלפו הראשונה. כל האמור בתיקון לצו, יחול בתקופה שמיום .8:00 בשעה 15.12.2020

פורסם ברשומות צו בריאות העם 13.12.2020 ביום (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) )(תיקון), התשפ"א – 8 ' (הוראת שעה)(תיקון מס (להלן: "התיקון לצו") אשר מפחית את משך 2020 ימי הבידוד. להלן עיקרי התיקון לצו: ימים 10 אדם המצוי בבידוד יוכל לסיים את הבידוד מיום ההגעה או מיום המגע עם חולה, לפי ההוראות שלהלן:

הימים. 10 אם לא היו לו תסמינים בכל

הכותבת – מנהלת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

24

משרד הכלכלה והתעשייה הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים מענק שימור עובדים

מעסיקים, אל תפספסו את ההזדמנות לקבל מענק

אם המשכתם להעסיק עובדים בתקופת המשבר

1.12.2020- לתשומת לבכם, האפשרות להגשת בקשות למענק תיפתח ב על כל עובד מזכה ₪ 5,000 מענק בסך כחלק מהתכנית הכלכלית לסיוע לעסקים שנפגעו ממשבר הקורונה, ניתן מענק שיסייע לכם במימון עלויות ההעסקה בגין עובדים שנמשכה העסקתם גם לאחר החמרת ההגבלות וירידה בהיקף הפעילות.

1.12.2020- בדקו את זכאותכם בהתאם להנחיות ותוכלו להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון החל מה

תנאי הזכאות למענק יש לבדוק היטב את תנאי הזכאות לפני מילוי הטופס.

● שיעור פגיעה במחזור , לעומת התקופה המקבילה 2020 בחודשים ספטמבר-אוקטובר 25% עסקים שהכנסותיהם נפגעו מעל .2019 בשנת ● מסלול מאוחר ימים מיום ביצוע העסקה 30 - עסקים שעיקר התקבולים השוטפים שלהם מתקבלים בפיגור של למעלה מ 2020 ומדווחים למע"מ על בסיס מזומן, הפגיעה בהכנסות תיבחן עבור החודשים נובמבר-דצמבר ● זכאות למענק הוצאות קבועות העסק זכאי למענק "השתתפות בהוצאות קבועות" של רשות המיסים עבור חודשים ספטמבר-אוקטובר במסלול המאוחר 2020 , או עבור חודשים נובמבר-דצמבר 2020 ● לא קיבל מענקים לעידוד תעסוקה במסגרת חוק מענק לעידוד תעסוקה 2020 העסק לא קיבל כספים עבור החודשים ספטמבר או אוקטובר , הניתן על ידי שירות התעסוקה 2020- (הוראת שעה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף

העסק אינו זכאי למענק עידוד תעסוקה מרשות השקעות במשרד הכלכלה והתעשייה

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

25

דגשים להגשת הבקשה 30.06.2021 בהתאם להחלטת הממשלה, המועד האחרון להגשת בקשות הינו

● אלף ש"ח, או תאגידים ושותפויות רשומות (ללא 300 ) מעל 2019( עוסקים מורשים עם מחזור שנתי תלות בגובה המחזור השנתי), נדרשים לצרף את אישור רשות המיסים על זכאות למענק הוצאות קבועות לתקופה הרלוונטית ● שימו לב, האישור של רשות המיסים כולל את הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק ושיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק. יש לצרף את אישור הזכאות למענק בנוסח המצורף כדוגמה ● על מנת לקבל את המענק, יש לאשר בטופס העברת מידע מרשות המיסים, משירות התעסוקה ומהמוסד לביטוח לאומי, ללא הסכמה זו לא ניתן יהיה לקבל את המענק

אילו עובדים מזכים את המעסיק במענק ? עובד שכל הסעיפים הבאים מתקיימים לגביו:

● תושב ישראל

● הכנסתו מהמעסיק חייבת במס והמעסיק ניכה מס משכרו אם נדרש לכך

● הכנסתו מהמעסיק חייבת בדמי ביטוח לאומי והמעסיק ניכה אותם ככל שנדרש

● העובד איננו המעסיק, ולעניין תאגיד-הוא אינו בעל השליטה בתאגיד, או מנהל תאגיד

מה הוא מספר העובדים בעסק המזכים במענק ? , לפי החלטת המעסיק 2020 – חודש ינואר או פברואר "תקופת הבסיס"

2020 – החודשים ספטמבר ואוקטובר "תקופת הזכאות"

מספר העובדים (הן בתקופת הבסיס והן בממוצע בתקופת הזכאות) ייספר כך:

מספר העובדים המוכרים, בתוספת מחצית ממספר העובדים החלקיים, לא כולל עובדים שפוטרו, או היו בחופשה ללא תשלום באותה תקופה, כולה או חלקה, כאשר:

"עובד מוכר" – אחד מאלה:

● ₪ 5,300 שכרו החודשי אצל המעסיק הוא מעל

● ₪ 2,650 עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי מעל

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

26

"עובד חלקי" – אחד מאלה:

● ₪ 5,300 - ל ₪ 2,650 שכרו החודשי נע בין

● ₪ 2,650- ל ₪ 1,325 עבור עובד שמשתכר שכר מינימום מותאם – שכרו החודשי נע בין

לעניין זה, השכר החודשי הינו שכר ברוטו החייב בדמי ביטוח לאומי.

איך מחשבים את גובה המענק? . ₪ אלף 300 עובדים ומחזור של 5 שיטת החישוב משתנה בהתאם לרף של

2019 בשנת ₪ אלף 300- עובדים, או שמחזור עסקאותיו נמוך מ 5 חישוב מענק לעסק המעסיק עד

● , ובתנאי ששיעור הירידה במחזור ספטמבר-אוקטובר 50%- על כל עובד החל מהעובד ה ₪ 5,000 יקבל .25% (או נובמבר-דצמבר, במסלול המאוחר) הוא מעל 2019 לעומת ספטמבר-אוקטובר 2020

2019 בשנת ₪ אלף 300- עובדים ומחזור עסקאותיו גבוה מ 5 חישוב מענק לעסק המעסיק מעל

● .80%- על כל עובד החל מהעובד ה ₪ 5,000 , יקבל 40%- ל 25% עבור שיעור ירידה במחזור של בין

● .70%- על כל עובד החל מהעובד ה ₪ 5,000 , יקבל 60%- ל 40% עבור שיעור ירידה במחזור של בין

● .55%- על כל עובד החל מהעובד ה ₪ 5,000 , יקבל 80%- ל 60% עבור שיעור ירידה במחזור של בין

● .40%- על כל עובד החל מהעובד ה ₪ 5,000 , יקבל 80% עבור שיעור ירידה במחזור של מעל

תהליך הגשת הבקשה וקבלת המענק

שלבים: הגשת בקשת זכאות למענק, בדיקת הבקשה והעברת תשלום 2 התהליך כולל

- הגשת בקשת זכאות באמצעות טופס מקוון 1 שלב שימו לב, חשוב לוודא כי יש בידכם את כל הנתונים/מסמכים הבאים:

של המוסד לביטוח לאומי (דיווח ותשלום עבור העסקת עובדים תושבי ישראל) עבור 102 שלושה טפסי החודשים:

(לבחירת המעסיק) 2020 - ינואר או פברואר

2020 - ספטמבר

2020 - אוקטובר

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

27

● יועץ מס או רואה חשבון עובדים מזכים), אישור 10 (מעל ₪ אלף 50- עבור סכום מענק פוטנציאלי הגבוה מ בדבר מספר העובדים המוכרים ושכרם הכולל ומספר העובדים החלקיים ושכרם הכולל בחודשים ינואר (נוסח יעלה בקרוב) 2020 או פברואר, ספטמבר ואוקטובר

● אישור ניהול חשבון בנק, חשבון הבנק צריך להיות על שם בעל העסק/העסק

● או תאגיד (או שותפות רשומה) – 2019 בשנת ₪ אלף 300 עוסק מורשה שמחזור העסקאות שלו עלה על יגיש את אישור רשות המיסים על זכאותו למענק הוצאות קבועות (בו מפורטים תקופת הזכאות ושיעור הירידה במחזור) עבור התקופה המזכה

● אישור ניכוי מס במקור בתוקף

– בדיקת תקינות הבקשה ותשלום 2 שלב במידה ודרישת התשלום תקינה, תקבלו מאתנו דוא"ל המודיע על אישור הבקשה והתשלום יועבר לחשבון ימי עסקים ממועד אישור הבקשה למענק. 21 העסק בתוך *במקרים בהם הבקשה אינה מאושרת, או מאושרת חלקית, תקבלו מאיתנו הודעת דוא"ל עם פירוט הסיבות לדחיית התשלום, או לחלופין, בקשה להשלמת פרטים נדרשים. מידע על מענק להוצאות קבועות ● אלף ש"ח - נדרש קודם להגיש בקשה למענק הוצאות לעסק 300 של עד 2019- עוסקים עם מחזור הכנסות ב קטן ● אלף ש"ח - נדרשים קודם 300 של מעל 2019- תאגידים (ללא תלות במחזור) ועוסקים עם מחזור הכנסות ב להגיש בקשה למענק הוצאות קבועות נוסח מחייב ובלעדי לאישור זכאות של רשות המיסים ותאגידים (ללא תלות במחזור ההכנסות), נדרשים לצרף את ₪ אלף 300 שימו לב, עסקים עם מחזור מעל .2 אישור הזכאות למענק שיש לקבל מרשות המיסים לטופס המקוון בשלב חשוב לעיין במסמך - רק נוסח זה של אישור הזכאות מרשות המיסים ייחשב כתקין. יש לוודא שבמסמך מופיעים הנתונים הבאים: מס' עוסק, תקופת המענק, שיעור הירידה במחזור העסק לתקופת המענק. ● *4954 : לכל שאלה בנושא המענק וקבלת האישור יש לפנות למוקד רשות המיסים

.

האמור לעיל הינו לקט עיקרי הדברים מחוזר המתפרסם באתר משרד הכלכלה והתעשייה.

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

28

החלטות ממשלה מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים מספר החלטה 398 • יחידה : מזכירות הממשלה • : ממשלה הממשלה ה - 35 , בנימין נתניהו

• תאריך פרסום : 21.09.2020 : • תאריך תחולה : 21.09.2020

החלטה מספר 398 של הממשלה מיום 21.09.2020

נושא ההחלטה : מענק סיוע לעסקים בעד המשך העסקתם של עובדים מחליטים : במטרה לסייע לעסקים אשר פעילותם העסקית נפגעה כתוצאה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, להעניק מענק חד פעמי בעד המשך העסקתם של עובדים בסכום האמור בסעיף 2 שלהלן ובהתאם למפורט בהחלטה זו : 1. תנאי הזכאות למענק במסלול המיידי עוסק יהיה זכאי למענק אם מתקיימים לגביו כל אלה : א. מחזור עסקאותיו בשנת 2019 עולה על 18,000 ש"ח ואינו עולה על 400 מיליון שקלים חדשים בשנה . ב. מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות נמוך ממחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס בסכום העולה על 25% ממחזור העסקאות בתקופת הבסיס . ג. הירידה במחזורי העסקאות בתקופת הזכאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש . ד. לא מתקיים לגביו אף אחד מאלה : (1) הוא היה חייב בניהול פנקסים לשנת המס 2020 ולא ניהלם ; (2) פנקסיו לשנת המס 2019 נקבעו כבלתי קבילים, בקביעה שאינה ניתנת לערר או לערעור . ה. הוא הגיש דוח תקופת י לפי סעיפים 67 , 67 א או 71 א לחוק מס ערך מוסף, לתקופת הבסיס ולתקופת הזכאות, או הצהרה לפי תקנה 15 לתקנות מס ערך מוסף (רישום), התשל"ו - 1976 , לשנת 2020 , לפי העניין, אם היה חייב בהגשתם לפי חוק מס ערך מוסף, ולגבי עוסק שבשנות המס 2019 ו - 2020 חל עליו הפטור לפי סעיף 33 לחוק מס ערך מוסף – הוא הגיש דוח שנתי לשנת המס 2018 בהתאם לסעיף 131 לפקודת מס הכנסה, אם היה חייב בהגשתו, עד יום הגשת תביעה לקבלת מענק .

2021 ינואר 335 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

29

ו. העוסק לא קיבל כספים לצורך עידוד תעסוקה מרשות ההשקעות במשרד הכלכלה והתעשייה או מכוח חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שע ה) (נגיף הקורונה החדש), התש"ף - 2020 בעד תקופת הזכאות . 2. סכום המענק א. עוסק יהיה זכאי למענק בסכום השווה למכפלה של 5,000 ש"ח במספר העובדים המזכים . ב. בסעיף זה - "מספר עובדים מזכים ": 1) ) לגבי עוסק המעסיק מעל 5 עובדים ושמחזור העסקאות שלו בשנת 2019 עולה על 300,0 00 ש"ח – ההפרש בין מצבת העובדים בתקופת הזכאות לבין מצבת העובדים הבסיסית כשהיא מוכפלת במקדם שימור העובדים ; 2) ) לעוסק המעסיק עד 5 עובדים, או שמחזור העסקאות שלו בשנת 2019 היה נמוך מ - 300,000 ש"ח – ההפרש בין מצבת העובדים בתקופת הזכאות לבין מצבת העובדים הבסיסית כשהיא מוכפלת ב - 0.5 . 3) ) ההפרש האמור בפסקאות ( 1 ) ו - ( 2 ) יעוגל כלפי מעלה למספר הקרוב ביותר שהוא מכפלה של המספר 0.5 . 3. תביעה לקבלת מענק א. המועד להגשת תביעה לקבלת מענק הוא החל ביום 15 בנובמבר 2020 ולא יאוחר מיום 30 ביוני 2021 ; המנהל רשאי לדחות את מועד התחילה להגשת תביעה לתקופה אחת שלא תעלה על 30 ימים אם מתקיימות סיבות טכניות שבשלהן לא ניתן להגיש את התביעה בטופס מקוון, וכן רשאי לדחות את המועד האחרון להגשת תביעות, מכל סיבה שהיא, בתקופה אחת שלא תעלה על 60 ימים. הודעה על דחיית מועדים לפי סעיף קטן זה תפורסם באתר ה אינטרנט של הסוכנות . ב. לצורך הוכחת תנאי הזכאות לפי סעיפים 1 (א) עד (ה) להחלטה זו, יציג עוסק אישורים מרשות המיסים בישראל; ואולם, עוסק שמחזורו אינו עולה על 300,000 ש"ח, יצרף לתביעתו הצהרה לעניין ירידה מחזור העסקאות לפי סעיף 1 (ב) ולא אישור מרשות המיסים לעניין זה . ג. תביעה לפי החלטה זו תוגש בטופס מקוון שקבע המנהל ותכלול את הפרטים הדרושים לשם בחינת עמידתו של העוסק בתנאים לקבלת המענק ולשם תשלום המענק לפי הוראות החלטה זו, והוא יהיה רשאי לדרוש פרטים נוספים או מסמכים לצורך קבלת המענק . ד. מבקש המענק ייתן את הסכמתו לה עברת מידע הנוגע לעוסק מרשות המיסים, מהמוסד לביטוח לאומי, משירות התעסוקה אל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים וכן לגבי העברת מידע מהסוכנות לגופים אלה בנוגע לרשימת עוסקים שלגביהם נדרש מידע, והכול לשם בחינת עמידתו בתנאים לקבלת המענק. אין באמור בכדי לגרוע מהוראות פרק ד' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981 . ה. המנהל יקבע בנוהל את יתר דרכי הגשת תביעה לקבלת מענק לרבות המסמכים שיש לצרף לצורך הוכחת העמידה בתנאי הזכאות, ומועדי התשלום . ו. על החלטות המנהל בדבר יישום התנאים לזכאות לפי החלטה זו תוגש השגה למנהל או למי שהסמיכו לכך . לא ניתן להגיש למנהל בקשה כאמור בנוגע לקביעות רשות המיסים בישראל הנדרשות לצורך ביצוע החלטה זו, לרבות בדבר עמידה בתנאי הזכאות לפי סעיפים 1 (א) עד (ה) להחלטה זו, ועל החלטות רשות המסים בישראל לרבות בדבר עמידה בתנאי הזכאות לפי סעיפים 1 (א) עד (ה) להחלטה זו, תוג ש השגה לרשות המיסים בישראל .

Made with FlippingBook - Online magazine maker