נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

332

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני 332 גיליון | 2020 אוקטובר

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו הדיווח למוסד לביטוח לאומי של המעסיק ושל העובד בהפסקת עבודה בגל השני של הקורונה לקראת הסגר של חגי תשרי

ריבוי דירות – השכרה למגורים

מענק סיוע מיוחד ממשרד התמ"ת - לקליטת עובדים בעסק

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

– עולם העבודה מול אתגרי גפת הקורונה 2020 ישראל

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו 2012 קיבוע זכויות לגמלאי צה"ל שהגיע לגיל פרישה לפני שנת

ריבוי דירות – השכרה למגורים

נגיף הקורונה ממשיך להשפיע על שגרת חיינו ומחייב אותנו להמשיך ולפעול על פי הנחיות הבריאות כדי להגן על עצמנו ועל היקרים לנו. החגים, הקיץ והגל השני כבר כמעט מאחורינו, ושוב אנחנו מוצאים את עצמנו באסטרטגיית יציאה, הפעם מהסגר השני. התהליך מחייב גם הפעם ניהול סיכונים רפואיים, כלכליים ומשקיים, וניסיון לאתר את "שביל הזהב" בהיבט הכלכלי והבריאותי.

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס

גם אם נדמה שהחזרה לשגרה כבר כאן, ההשפעות הכלכליות של הקורונה רחוקות מלהסתיים. אנחנו עדיין עומדים בפני אתגרים רבים ובראשם ההתמודדות עם האבטלה הגואה ועם ציבור גדול שנפלט ממעגל העבודה אחרי גל הקורונה השני והסגר השני, כשבעורפנו נושף גל שלישי ואולי גם סגר שלישי. העסקים במשק יצטרכו להתאים את עצמם למציאות החדשה של ריחוק כהכרח. פעילות המשלבת הזמנה מרחוק ושילוח תצטרך להפוך למקור הכנסה עיקרי גם לעסקים מסורתיים וקטנים, שיידרשו לה במיוחד בשבועות של החמרה בתחלואה והחמרה בסגר. קברניטי המשק נדרשים לתוכניות כלכליות ולתמריצים למעסיקים ולעובדים, והנה ממש בימים אלה אנו מתבשרים על תוכנית כלכלית חדשה נוספת של שר האוצר ישראל כץ ושל המוסד לביטוח לאומי – תוכנית שבאה לעודד מובטלים לחזור למעגל העבודה על ידי מתן מענק ממשלתי. בני אדם אינם אוהבים שינויים, ודאי לא תכופים כל כך. ואולם, בסופו של דבר אנחנו יצורים גמישים, ולמרות הכול יודעים להתאים את עצמנו למצבים שונים. עברנו שינוי משמעותי מאוד בטווח זמן כמעט אפסי. עכשיו, עם הסרת המגבלות, אנחנו נדרשים שוב לשינוי - קשה לא פחות . ואולי אף יותר וכך עלינו להתחיל שנית את המסע לבניית שגרה חדשה בנוכחות הקורונה, ולקוות שנצליח למצוא איזון מידתי וזהיר באירוע שעדיין מתרחש והוא ייחודי וראשון מסוגו במאה השנים האחרונות. כולי תקווה ואמונה שנצלח גם את השלב הזה באתגר הלאומי והגלובלי הזה, ויחד נוכל לו.

ר ״

יו

שי מגל

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

36 שנה | 332 ' מס | 2020 אוקטובר 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2020 אוקטובר 332 + נטו

4

כתבו החודש

עו"ד יוחננוף עופר רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד פיינברג דורון מיכל רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד, רו"ח קדוש אבי מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח שמש רוזט

אגמון איתן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בירון אפרת יועץ פנסיוני בן-ארויה איציק עו"ד גולדמן שלי עו"ד זיו קרן רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים טסלר נדב

כותבים קבועים

מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח

בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני בן-טולילה אורי עו״ד ורו״ח

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10( דמי חתימה לשנה

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ת

2020 אוקטובר 332 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >>

10

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה >>

הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה רו"ח אורנה צח-גלרט ובחזרה לעבודה שר האוצר מאריך את תקופת שמירת הכיסוי הביטוחי בחיסכון הפנסיוני נדב טסלר הדיווח למוסד לביטוח לאומי של המעסיק ושל העובד בהפסקת עבודה בגל השני של הקורונה לקראת הסגר של חגי תשרי

12

22

24

רו"ח אורנה צח-גלרט מענק סיוע מיוחד ממשרד התמ"ת - לקליטת עובדים בעסק עו"ד רו"ח רמי אריה – עולם העבודה מול אתגרי מגפת הקורונה 2020 ישראל

40

41

עו"ד עופר יוחננוף

44

עו"ד קרן זיו העסקת עובדים בחגי תשרי בצל הקורונה הגבלת פעילות במקומות העבודה במהלך הסגר השני

46

עו"ד מיכל פיינברג דורון

2020 אוקטובר 332 + נטו

תוכן עניינים

6

48

בג"ץ קבע כי הצו הגורף שאישר ימי מחלה על בידוד יבוטל

50

30.6.2021- ומעלה עד ל 67 הארכת תשלום מענק הסתגלות לבני

(הוראות מיוחדות 216+217 דמי אבטלה – תיקון חוק הביטוח הלאומי לעניין ביטוח אבטלה) הקלות בתנאי הזכאות לאבטלה בתקופת משבר הקורונה

52

56

ומעלה לצורך בדיקת זכאות למענק הסתגלות 67 עדכון על מצב תעסוקה לבני

שאלות ותשובות בנושא יציאה לחל"ת וקבלת דמי אבטלה בעקבות התפשטות

57

נגיף הקורונה

הנחיות והבהרות למעסיקים ולעובדים המוגנים מתוקף חוק עבודת נשים, לצורך הוצאה לחל"ת, בעקבות נגיף הקורונה

62

63

15.12.20- מועד דיווח ותשלום דמי ביטוח של מעסיקים עבור עובדים בחל"ת נדחה ל

64

25.09.2020 הנחיות בנוגע להגעה למקומות עבודה בתקופת הסגר – נכון לתאריך

66

הנחיות נציב - עבודה במתכונת חירום

הבהרה בנוגע למסמך המופק משירות המידע המקוון למעסיקים,

69

לעובדים זרים ולמסתננים

הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מענק עבודה) (תוספת למענק לעובד בעד עבודה בתקופת ההתמודדות

70

עם נגיף הקורונה

חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים 2020- - הוראת שעה - נגיף קורונה החדש) התשפ"א 15 (מענק עבודה) (תיקון מספר

74

התפטרות ופיטורים >> עדכון פסיקה - על המשתמש לערוך שימוע לעובדי קבלן המועסקים בחצריו

77

עו"ד אפרת בירון

ישולמו לאופה שפוטר ₪ 15,266 פיצויים בסך מעבודתו – חל עיכוב בתשלום זכויותיו הקוגנטיות

79

פיצויי הפיטורים נשללו חלקית וההודעה המוקדמת נשללה כולה מעובדת

81

איתן אגמון שעבדה בעסק שבביתה בזמן מחלה

2020 אוקטובר 332 + נטו

7

תוכן עניינים

פרישה ופנסיה >>

82

נדב טסלר איך לשמור על החיסכון הפנסיוני לטובת הילדים? התקבלה בקשתה של חברת "מנורה" להעברת תביעה קטנה נגדה לביה"ד לעבודה בשל חוסר סמכות עניינית

85

של ביהמ"ש לתביעות קטנות

בעל חברת שמירה חויב אישית לשלם לעובדים סכומים עבור הפרשות חסרות לקרנות פנסיה והשתלמות ביטוח לאומי >> הגעת לגיל הפרישה – יש להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק אף אם לא קיבלת פנייה מביטוח לאומי רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה

86

88

נדחתה תביעתו של בן זוגה של מנוחה לקבלת קצבת שארים- לא עלה בידו להוכיח השנים שקדמו לפטירתה 3- כי הוא והמנוחה קיימו משק בית משותף ב נדחתה תביעתה של חברה למתן שירותי פיקוח בתעבורה על החלטת המל"ל לחייבה בתשלום דמי ביטוח נוספים עבור רכיב "שווי רכב" - אין להתערב בהחלטה

90

91

עו"ד שלי גולדמן

מס הכנסה >>

י? 161- ח ו 161 לאיזו מטרה נועדו טופסי איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני

94

העליון: יש להשוות את עניינם של עובדים מסתננים לעובדים זרים חוקיים גם לצורך קביעת היטל מופחת בענפים המועדפים

95

עו"ד שלי גולדמן

שאלות ותשובות >> פטור ממס על פיצויי פיטורין מותנה בפרישה מוחלטת וסופית וניתוק מוחלט של יחסי עובד מעביד

98

רו"ח רוזט שמש

2012 ואחרי 2012 קצבה מוכרת ופטור ממס על קצבה מזכה בתקופה שלפני

100

עו"ד, רו"ח אבי קדוש

2020 אוקטובר 332 + נטו

תוכן עניינים

8

מיסוי תשלומים למוטבים על פי פוליסות ביטוח מנהלים

103

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום

2012 קיבוע זכויות לגמלאי צה"ל שהגיע לגיל פרישה לפני שנת רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא אירוע המס בהקצאת אופציות למנכ"ל בחברה פרטית יהיה במועד המרת האופציות למניות

104

105

רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי

עדכונים - חקיקה >>

106

2020- ), התש"ף 6 ' חוק שכר שווה לעובדת ולעובד (תיקון מס

2020 אוקטובר 332 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים

מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש

בנטו במספר

גיליון

עמוד

אש"ל הבראה מינימום

121

300

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה ביטוח לאומי

90

330

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2020

98

325

ינואר 2020

ניכוי דמי

ביטוח ר במגז

98

325

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2020

ביטוח פנסיוני

146

205

צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

50

331

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

50

331

דמי הבראה לשנת 2020

הציבורי

50

331

דמי הבראה לשנת 2020 במגזר הפרטי

מס הכנסה

11

325

שווי שימוש ברכב לשנת המס 2020

112

295

תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

124

308

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה

11

325

שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2020

נסיעות

91

268

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

136

287

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

עובדים זרים

62

299

היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי לעובדים מסתננים ושוהים בלתי חוקיים

עבודת נוער

81

331

זכויות ותעריפים לנוער

שכר

99

296

- העלאת סכומי שכר המינימום

ינימום מ שכר

תוספת יוקר

124

165

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004

115

116

שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2020 אוקטובר 332 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2020

המס

) אישית

יגיעה ( שנתית

המס

) אישית

יגיעה ( חודשית

שיעור שיעור תקרת הפקדה מוטבת הזכאות לעניין ריבית קופת גמל מתנות

שיעור הכנסה עד עד ד ע מכל שיעור עד מכל פטור מקצבה סעיף – א השנים לעמית סעיף מענק פרישה לשנת עקב פרישה

הכנסה עד עד עד עד עד מכל הכנסה עד עד מכל הכנסה מזכה - לקצבה ףיסע הכנסה שהיא עבודה בלבד הסכום לפי סעיף הסכומים לפי סעיף לפי

10% 14% 20% 31% 35% 47%

75,960

10% 14% 20% 31% 35% 47%

6,330

108,960

-מ 75,961

9,080

-מ 6,331

174,960 243,120 505,920

-מ 108,961 -מ 174,961 עד -מ 243,121 עד

14,580

-מ 9,081

20,260 42,160

-מ 14,581 -מ 20,261

נוסף

נוסף

שקל מיגיעה שקל הכנסה מוטב משכורת חודשית מרבית שהפרשה בעדה לקרן פטורה ממס לקרן שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור בגיל מתנות

שקל מיגיעה שקל מזכה הכנסת הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה קצבה מזכה לפי בין הסכומים סעיף הפקדה - מוטבת סעיף ת

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (ש"ח)

המס

) אישית

המס

) אישית

לא( חודשית

הכנסה אל שנתית

31%

243,120

31%

20,260

35%

505,920

-מ 243,121 עד

35%

42,160

-מ 20,261

47%

נוסף

47%

נוסף

= נקודת זיכוי חודשית 219 ש"ח החל מ -1 בינואר 2020 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2020

ובעת ק הכנסה

השתלמות

9

) לשנה

לעצמאי (

לחודש

47( ) א

52%

2020

(3 ) (-ו 5 )

47( )(א 5 ) לחודש

2020 - 2024

השתלמות

2019

לחודש

265,000

15,712

8,800

4,425

8,510

12,400

8,800

22,000

) שירות

(

על פטור

) א

9(16

45 ) ה( א

45 ) ה( א

45 ) ד( א

ורווחים

-ו 9(16 ) ב

לפקודה

2020

ת ומו עקב

לתגמולים

18,600

5,300

24,840

12,420

18,600

17,600

170

170

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

הסכום המרבי לחודש של שכר דירה מהשכר

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

220

220

4,920

ללא תקרה

5,100

2020 אוקטובר 332 + נטו

11

נטו במספר

לפי קבוצות מחיר מ - 1.1.2020

שווי השימוש ברכב

צמוד ללילה ש"ח ש"ח ש"ח

שיטה ישנה לפ י קב וצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,950 2,930 3,830 4,590 6,360 8,240

1 2 3 4 5 6 7

10,600

אופנוע 3 L *

910 *אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליני ארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו: www.shaam.gov.il/mm-usecar ה הפחת משווי שימוש ל רכב משולב מנוע (היברידי): 500 * - הוארך עד 31.1.2021 תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש: 509,070

- החל מ 1 בינואר 2020

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

289

127 ילהל ל

289

127 ילהל ל

ללילה בודד זוג ש"ח מדדים ספטמבר

1.1.2020

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

השכר הממוצע במשק

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של

3.5% שיעור מופחת הכנסה חודשית של

ע"פ סעיף 1 לחוק

ע"פ סעיף 2

לחוק

עד מדד

44,020 ח "ש

6,331 " חש

10,248 "ש ח לחודש

10,551 " ח לחודש

מקסימום הכנסה לחודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2020

- החל מ 1.1.2020

תגמולי מילואים

מינימום ליום

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

8,019

6,014

199.56 ח "ש

5,987.00 ח "ש

1,467.33 ח "ש

44,020 ח "ש

ש"ח

עבודה דמי הבראה

2020 (פורסם ב - 15.10.2020 )

מדד מחירים לצרכן לפי בסיס חדש 100 = 2018

מגזר ציבורי/הסתדרותי - החל מ 1.6.2020

429

.100.10

378

מגזר פרטי ללא שינוי

33,973,054.61

לפי בסיס 1951 = 100

שכר מינימום לחודש דצמבר מ החל 2017

5,300

2020 אוקטובר 332 + נטו

12

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

הדיווח למוסד לביטוח לאומי של העובד ושל המעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה

| רו"ח אורנה צח-גלרט |

המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי לאור המשבר הכלכלי ומבוסס על המידע הנובע מנגיף הקורונה . לפני שימוש הידוע לכותבת ביום כתיבתו במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה בישראל, הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד. רקע על חופשה ללא תשלום ודמי אבטלה - במילים משמעות חופשה ללא תשלום (חל"ת) פשוטות, השעיית חוזה עבודה - הפסקת החוזה ללא ניתוק של יחסי העבודה לתקופת החופשה. ככלל, בחל"ת ביוזמת העובד אין זכאות לדמי אבטלה כי העובד יכול לחזור לעבוד אצל המעסיק ולכן אינו דורש עבודה. ייעוץ או חוות דעת.

● רקע על חופשה ללא תשלום ודמי אבטלה ● דיווחי העובד והמעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה (כולל חל"ת, פיטורים והתפטרות) ● דיווח בטעות על תאריך חזרה לעבודה או על תאריך הפסקת עבודה ● עובד שהופסקה עבודתו לראשונה (הוצא לחל"ת לראשונה, או פוטר/התפטר ללא חל"ת) ● מובטל שמוצא עבודה זמנית בתקופת החל"ת אצל מעסיק אחר ● הארכת חל"ת ● מספר ימי החל"ת ● חזרה לעבודה מחל"ת ● חל"ת חוזר - הוצאת העובד לחל"ת פעם נוספת (כולל צו סיווג מבוטחים) ● ההודעה שהעובד מקבל מהמוסד לביטוח לאומי לאחר החזרה מחל"ת ● פיטורי עובד לאחר חל"ת כפוי

הכותבת - רואת חשבון, בעלת פרקטיקה פרטית לייעוץ, לייצוג ולהכשרה בתחומי הביטוח הלאומי למעסיקים, לעצמאים וליחידים ולמתן פתרונות לפי חוק הביטוח הלאומי. בין תפקידיה הציבוריים: חברת נשיאות לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה.

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

13

ימי חופשה בתקופה שהעובד זכאי לדמי אבטלה, שולל את הזכאות לדמי אבטלה. אי קיזוז ימי חופשה לעובד שהמעסיק מוציא אותו - הכלל הרגיל של ימי חופשה לחל"ת לראשונה בחל"ת כפוי - לא ישולמו דמי אבטלה בעד הימים שבעדם מגיעים לעובד ימי חופשה, אף אם בחר העובד שלא לנצל את ימי החופשה הצבורים המגיעים לו, ואף אם הוא אינו מקבל תשלום בגינם מן המעסיק. הכלל האמור אינו בתוקף בשלב זה בשל משבר הקורונה. המוסד לביטוח לאומי מסר שאינו מנכה את ימי החופשה מדמי האבטלה למובטלים חדשים, עד להחלטה בעניין. דיווחי העובד והמעסיק בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה (כולל חל"ת, פיטורים והתפטרות) המובטל שמקבל דמי אבטלה או מענק הסתגלות מיוחד חייב לדווח למוסד לביטוח לאומי על כל שינוי 67 במצבו התעסוקתי. הדיווח נעשה לפי גיל: עד גיל ומעלה. יש פיצול באתר הביטוח הלאומי 67 ומגיל בין הדיווחים המקוונים. נוסף על הדיווח של העובד, גם המעסיק מדווח למוסד לביטוח לאומי בקובץ המתאים על השינוי התעסוקתי של העובד. הדיווח של העובד וגם של המעסיק כולל בדרך כלל שני תאריכים: בהפסקת עבודה – הדיווח הוא על יום העבודה האחרון של העבודה (בטופס הדיגיטלי העובד מתבקש לדווח למשל ביציאה לחל"ת את התאריך שבו הוא יצא לחל"ת). בחזרה לעבודה – הדיווח הוא על יום העבודה הראשון של העבודה (בטופס הדיגיטלי העובד

- כאשר חל"ת ביוזמת המעסיק (חל"ת כפוי) המעסיק מוציא את העובד לחל"ת, העובד אינו יכול לעבוד אצל המעסיק שהוציא אותו לחל"ת הכפוי והוא יכול לעבוד במקום אחר (לרבות דרך לשכת התעסוקה). המוסד לביטוח לאומי פרסם כבר בעבר הוראות לתשלום דמי אבטלה בחל"ת כפוי. למען הסר ספק, תקנות החירום קבעו את התנאים המקדמיים שבהם חל"ת כפוי מאפשר לקבל דמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה. חל"ת כפוי בזמן משבר הקורונה לפי תקנות - בתקנות החירום נקבע, למען הסר ספק, החירום כי לא ישולמו דמי אבטלה למבוטח שהעסקתו הופסקה בשל חופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק, אלא אם מתקיימים שני התנאים כדלקמן (כמובן שחייבים להתקיים כל התנאים הרגילים המזכים בדמי אבטלה): . העובד הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת 1 ימים לפחות 30 המעסיק לתקופה רצופה של (תקופת החל"ת). בהצעת החוק שנדונה בימים אלה בכנסת כהכנה לקריאה שנייה ושלישית, מוצע להקטין את התקופה ימים בתקופה שתיקבע. 14- ל עובדים שמעדיפים להישאר בבית (למשל, כדי לטפל בילדים) במקום לעבוד לפי הוראות המעסיק, אינם זכאים לדמי אבטלה, כי לא פוטרו ולא הוצאו לחל"ת יום לפחות. 30 כפוי למשך כפל דמי אבטלה עם תשלום בפועל של ימי חופשה (ז) לחוק הביטוח הלאומי 320 ת - סעיף בזמן חל" קובע שלא יהיה אדם זכאי לדמי אבטלה בעד תקופה שהוא זכאי, בין היתר, לדמי חופשה שנתית המשתלמים לפי חוק חופשה שנתית או לפי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. כלומר, תשלום לעובד בעד . העובד אינו זכאי לשכר בתקופת החל"ת. 2

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

14

חשוב להדגיש כי העובד מדווח בטופס הדיגיטלי רק כשיש שינוי במצבו התעסוקתי, או כשהוא מגלה אי התאמה (נניח שהוא דיווח בטעות על תאריך חזרה לעבודה שגוי אצל מעסיק מסוים). אין צורך לדווח למוסד לביטוח לאומי כל עוד לא חל שינוי, כולל על הארכת חל"ת. כשיש שינוי אצל מעסיק אחד, העובד מתבקש לבדוק ולעדכן את המידע בכל מקומות העבודה. ככלל, בהמשך לעדכון המעמד בטופס הדיגיטלי, יש לשלוח לביטוח הלאומי את המסמכים המפורטים להלן: ● עובד שפוטר מצרף לדיווח הדיגיטלי את מכתב הפיטורים, שכולל גם את ההודעה המוקדמת, אם קיבל. ● עובד שיוצא לחל"ת פעם נוספת מצרף לדיווח הדיגיטלי את המכתב של המעסיק על תקופת החל"ת הצפויה, ככל שהעובד קיבל מהמעסיק את המכתב. ● עובד שמוצא עבודה חדשה מצרף לדיווח הדיגיטלי את תלושי המשכורת או מכתב, כפי שמוסבר בהמשך. ככל שלא נפתח בטופס הדיגיטלי "חלון" להעלאת המסמכים, אפשר להעביר את המסמכים דרך האתר האישי של המובטל או באתר האינטרנט הכללי בלחיצה על העלאת מסמכים ובחירת נושא אבטלה. אפשר (אך פחות מומלץ) לשלוח אותם בפקס למחלקת אבטלה בסניף. כל מי שאינו מדווח בטופס הדיגיטלי על השינויים במצבו התעסוקתי, מדווח למוסד לביטוח לאומי דרך האתר או בפקס, ומצרף אישורים על השינוי במצב התעסוקתי (יש יתרון בדיווח מקוון כי העדכון נעשה אוטומטית).

מתבקש לדווח את תאריך החזרה לעבודה/תאריך החזרה מחל"ת).

הדיווח של העובד

בהפסקת העבודה לראשונה העובד מגיש את התביעה לדמי אבטלה/למענק הסתגלות מיוחד. כדי לקבל דמי אבטלה יש גם להירשם/להתייצב בלשכת התעסוקה. האחריות לדיווח על שינוי במצבו של העובד היא על העובד, כי הוא מקבל את דמי האבטלה/מענק הסתגלות מיוחד מהביטוח הלאומי ולכן הוא חייב לדווח על כל שינוי שיכול להשפיע על זכאותו. ומעלה שנמצא בחל"ת כפוי ומקבל 67 למובטל בן מענק הסתגלות מיוחד, יש אפשרות לדווח באופן מקוון על החזרה לעבודה. ומקבל 2020 עובד שהוצא לחל"ת כפוי החל ממרץ דמי אבטלה, מדווח למוסד לביטוח לאומי כשיש שינוי במצבו התעסוקתי, ומעדכן את מצבו אצל כל מעסיק בנפרד, באמצעות הטופס הדיגיטלי המשוכלל שנמצא באתר הביטוח הלאומי החל מיום , ומדווח גם ללשכת התעסוקה באמצעות 21.7.2020 אתר לשכת התעסוקה, בהתאם להוראות. כלומר, הטופס הדיגיטלי קיים עבור עובדים שהוצאו בשל 2020 לחל"ת כפוי לראשונה החל מחודש מרץ משבר הקורונה, החלו לקבל דמי אבטלה ולאחר מכן חזרו לעבוד ושוב הוצאו לחל"ת כפוי וכך הלאה, וחלק מהם פוטרו או התפטרו. עובדים אלה משנים את מצבם התעסוקתי בתדירות גבוהה יחסית ויש לכך השפעה על דמי האבטלה שלהם. המוסד לביטוח לאומי מסר כי הטופס הדיגיטלי אינו תומך בשלב זה בדיווח של מובטלים שמקבלים דמי אבטלה לפי הכללים שבצו סיווג מבוטחים. הדיווח של עובד שמקבל דמי אבטלה

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

15

להלן ההסברים:

, לגבי כל מעסיק בנפרד הטופס הדיגיטלי כולל דיווח כדלקמן: המערכת מבקשת לעדכן על עבודה חדשה. לאחר מכן המערכת מפרטת את המעסיקים הקיימים במערכת, כולל תאריכי הפסקת עבודה אצל כל מעסיק, סיבת הפסקת העבודה (למשל: חופשה ללא תשלום) ותאריכי חזרה לעבודה. המובטל מתבקש לסמן את האפשרויות לגבי כל מעסיק:

● המובטל מדווח שהוא ממשיך להיות בחל"ת אם הוא מדווח על שינוי אצל מעסיק אחר ובהזדמנות הזאת מדווח שהחל"ת שלו הוארך.

● המובטל מדווח אם חזר לעבוד וממשיך לעבוד.

● המובטל מדווח אם חזר לעבוד ובהמשך פוטר, התפטר, או יצא שוב לחל"ת.

● המובטל מדווח אם פוטר.

● המובטל מדווח אם התפטר.

● אין שינוי בנתונים

● חזרתי לעבודה

● המובטל מדווח בממשק אם לא חל שינוי במצבו אצל המעסיק בכל מקרה שהוא מעדכן מצב תעסוקתי אצל מעסיק אחד או יותר ויש מעסיק שלא חל אצלו שינוי.

● לא חזרתי לעבודה (כולל: המשך חל"ת/פיטורין/ התפטרות)

● חזרתי לעבודה אבל בהמשך פוטרתי

הדיווח של המעסיק

● יצאתי לחל"ת

לצורך השלמת כל המידע במוסד לביטוח לאומי, המעסיק אמור גם הוא לדווח למוסד לביטוח לאומי על השינויים במצבו התעסוקתי של העובד באמצעות שני קבצים עיקריים: קובץ הפסקת עבודה וקובץ משודר רק פעם אחת 100 סיום/ביטול חל"ת (טופס – בהפסקת העבודה בפעם הראשונה אצל המעסיק). בהפסקת העבודה 100 המעסיק משדר דוחות לראשונה, ישירות מתוכנת השכר למוסד לביטוח לאומי עבור דמי אבטלה ועבור מענק ההסתגלות לא נקלטו נכון 100 המיוחד. כאשר הנתונים מטופס פעם נוספת 100 במוסד לביטוח לאומי, שידור טופס אמור לבטל את הטופס הקודם. WCF באמצעות מערכות השכר – 100 דיווח טופס

המובטל מתבקש לדווח על הסטטוס העדכני לגבי כל אחד מהמעסיקים, בכמה שלבים (בכל מצב נפתח "חלון" חדש לדיווח). למשל, מובטל שנמצא בחל"ת לראשונה: . המבוטח מסמן שהוא חזר לעבודה – נפתח 1 "חלון" של תאריך החזרה לעבודה (לא ניתן להזין תאריך עתידי בחלון זה). . המובטל מסמן שלא חזר לעבודה – המובטל 2 יתבקש להצהיר על סיבת אי החזרה לעבודה:

● טרם חזרתי לעבודה אצל המעסיק

● התפטרתי

● פוטרתי

אופן הדיווח על נתונים נוספים

נניח שהמובטל סימן שפוטר – ייפתח "חלון" עם תאריך הפיטורין, שהוא היום האחרון שבו שולם שכר בתום ההודעה המוקדמת.

- דיווח על תאריך הפסקת קובץ הפסקת עבודה .1 עבודה וסיבת הפסקת העבודה של כל עובד

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

16

● דיווח מרוכז של כל קובץ לעיל בנפרד באמצעות "מערכת ייצוג לקוחות" - (שידור קובצי אבטלה וחל"ת). הודעת עדכון מפורסמת במערכת ייצוג לקוחות. קבצים מרוכזים ניתן להכין במערכות: מיכפל, טמל-שקלולית, רווחית ועוקץ. לקבלת הסבר יש להיכנס למערכת השכר. כל בית תוכנה פרסם דברי הסבר מפורטים. אין לפנות למוסד לביטוח לאומי. עובדים או מעסיקים מדווחים לפעמים בטעות על תאריכי חזרה לעבודה או תאריכי הפסקת חשוב מאוד להקפיד לדווח ללשכת עבודה שגויים. התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי (עובד ומעסיק) על . כל דיווח משפיע על זכאות התאריכים המדויקים העובד לדמי אבטלה/מענק הסתגלות מיוחד. תיקון המועד עלול ליצור חובות לעובד. עובד שקיבל דמי אבטלה ביתר – יכול להחזיר את דמי האבטלה באתר התשלומים של המוסד לביטוח לאומי (חוב גמלת יתר) או לפנות לוועדה לביטול חובות במוסד לביטוח לאומי. אם העובד טעה בדיווח – עליו לתקן ולעדכן את המועד הנכון של הפסקת העבודה או של החזרה לעבודה. ככל שהטעות היא של המעסיק – לאחר התיקון הוא אמור לבדוק שהטעות תוקנה וראוי שיודיע לעובד שתיקון הטעות במוסד לביטוח לאומי עלול להשפיע על דמי האבטלה שמגיעים לו. ● תיקון דיווח של המעסיק על חזרה של עובד מחל"ת – המעסיק מדווח את המועד הנכון של החזרה לעבודה של העובד בקובץ סיום/ביטול חל"ת. דיווח בטעות על תאריך חזרה לעבודה או על תאריך הפסקת עבודה

בנפרד. המעסיק מדווח בקובץ על כל עובד שעבודתו הופסקה לראשונה וגם על עובד שהיה בחל"ת, חזר לעבוד והופסקה עבודתו פעם נוספת (חל"ת נוסף, פיטורים או התפטרות). בקובץ הזה יש לרשום את התאריך של יום העבודה האחרון שלפני הפסקת העבודה ולא את היום הראשון של החל"ת (אם מועד ההוצאה לחל"ת הוא יום ראשון, יום הפסקת העבודה הוא לפי המוסכם אצל המעסיק, כלומר, בדרך כלל יום חמישי או יום שישי). הקובץ אינו כולל את משך החל"ת הצפוי. את המידע הזה המעסיק מוסר לעובד במכתב. סיבת הפסקת העבודה יכולה להיות: יציאה לחל"ת ביוזמת המעסיק בשל משבר הקורונה או ביוזמת העובד, פיטורים, התפטרות, פרישה לפנסיה וכדומה. - דיווח על עובדים קובץ ביטול/סיום חל"ת .2 שחזרו לעבודה ודווח קודם לכן שיצאו לחל"ת בעקבות משבר הקורונה. בקובץ הזה יש לרשום את היום הראשון שבו חזר העובד לעבודה ולא את תאריך סיום החל"ת.קובץ זה מופץ לתחום האבטלה לצורך ביטול התביעה לדמי אבטלה או הפסקת התשלום של דמי האבטלה. ● דיווח באמצעות לשכות שכר/מעסיקים וכן B2B מקושרים למערכת "קשרים עסקיים"- באמצעות כספות. ● דיווח כל קובץ לעיל באמצעות "אתר התשלומים" ע"י מעסיק - (אתר התשלומים/ מעסיקים/שידור נתוני אבטלה וחל"ת בחירום). יש צורך בהזדהות באמצעות מזהה פנקס (במערכת ייצוג לקוחות ניתן לאחזר את המזהים עבור המעסיקים). לעיל 2 עד 1 הדרכים לדווח על הקבצים

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

17

● אם המעסיק דיווח בטעות שהעובד חזר לעבוד, אך העובד עדיין בחל"ת – המעסיק מדווח בקובץ ביטול/סיום חל"ת את תאריך התחלת העבודה הראשון אצלו. למשל, עובד החל לעבוד אצל , הוצא לראשונה לחל"ת 1.1.2018 המעסיק ביום וטרם הוחזר לעבודה. 15.3.2020 כפוי ביום המעסיק בטעות דיווח בקובץ שהעובד חזר . כדי לתקן את הדיווח, 1.5.2020 לעבודה ביום המעסיק משדר בקובץ כמועד חזרה לעבודה את (הסבר: רשום כעת במוסד 1.1.2018 התאריך העובד יצא 1.1.2018 לביטוח לאומי שמאז ולא שב לעבודה מאז 15.3.2020 לחל"ת ביום .)15.3.2020 עובד שהופסקה עבודתו לראשונה (הוצא לחל"ת לראשונה, או פוטר/התפטר ללא חל"ת) - העובד נרשם/מתייצב בלשכת התעסוקה העובד ומגיש תביעה לדמי אבטלה למוסד לביטוח לאומי ומעלה מגיש 67 (עדיף תביעה מקוונת). עובד בגיל רגיל 489 בקשה למענק הסתגלות מיוחד בטופס ומעלה אינו מותנה 67 או מקוון (המענק לגיל בהתייצבות בלשכת התעסוקה ודרישת עבודה של המובטל). ,1.7.2020 המוסד לביטוח לאומי מסר כי החל מיום עובד שהוצא לחל"ת כפוי מצרף לתביעה לדמי אבטלה את אישור המעסיק על תאריך ההוצאה לחל"ת ותקופת החל"ת הצפויה. 1.6.2020 - בהפסקת עבודה לראשונה מיום המעסיק ואילך, המעסיק משדר למוסד לביטוח לאומי טופס וגם קובץ על הפסקת עבודה. 100 המעסיק אינו יכול לשדר נתונים רטרואקטיבית ולא דווח 31.5.2020 על עובד שהופסקה עבודתו עד עליו עד יום זה. המוסד לביטוח לאומי חסם את .1514 האפשרות הזאת. אפשר לתת לעובד טופס

מובטל שמוצא עבודה זמנית בתקופת החל"ת אצל מעסיק אחר אצל מובטל שמוצא עבודה זמנית בתקופת האבטלה משתי אפשרויות לדווח על אחת , נוקט מעסיק אחר העבודה הזו: . המובטל מדווח למוסד לביטוח לאומי בטופס 1 הדיגיטלי על תאריך התחלת העבודה ופרטי המעסיק החדש (שאינו מופיע ברישומי הביטוח הלאומי), כולל מספר תיק ניכויים. בדרך כלל מדובר במשכורת חודשית. המובטל שולח את תלוש המשכורת (או התלושים) למוסד לביטוח לאומי באמצעות אתר האינטרנט או בפקס (לפי מספר הפקס במחלקת האבטלה בסניף). המוסד לביטוח לאומי מנכה את המשכורת מדמי האבטלה. . המובטל מדווח בכל חודש ללשכת התעסוקה 2 על תאריכי הימים שבהם עבד באותו החודש, ומבקש שלא ירשמו את הימים שבהם עבד כימי אבטלה. בדרך כלל מדובר בעבודה יומית. לפי אתר הביטוח הלאומי, מי שעבד מספר ימים בודדים בחודש, וההכנסה בהם הייתה נמוכה מדמי האבטלה ליום, רשאי לבקש מלשכת התעסוקה שלא ירשמו לו ימי אבטלה בימים אלה. כך הוא יקבל דמי אבטלה רק בעבור הימים שבהם הוא לא עבד ולא ינוכו מדמי האבטלה ההכנסות מעבודה. ככל שהמבוטח בוחר לעדכן את לשכת התעסוקה בימי העבודה כדי שהם יעבירו למוסד לביטוח לאומי אישור אבטלה עם פחות ימי אבטלה, הוא יכול להעלות לאתר מכתב הסבר במקום את תלושי המשכורת. הארכת חל"ת כי 9.7.2020 המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום החל"ת מוארך באופן אוטומטי למובטלים ואין צורך

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

18

. בדיווח על חזרה לעבודה במשרה מלאה יופסק 2 הדיווח לביטוח הלאומי החל ממועד תחילת העבודה. . בדיווח על חזרה לעבודה במשרה חלקית, 3 ימשיכו לדווח על ימי האבטלה לביטוח הלאומי. . אם המובטל החל לעבוד כעצמאי – אין לדווח 4 ללשכת התעסוקה על תחילת העיסוק העצמאי. העדכון נעשה במוסד לביטוח לאומי. - האפשרות לדיווח דיווח למוסד לביטוח לאומי מקוון של העובד על הפסקת החל"ת ותאריך החזרה לעבודה קיימת באתר הביטוח הלאומי במשך זמן רב. גם הטופס הדיגיטלי החדש כולל אפשרות לדווח אם העובד חזר לעבוד וממשיך לעבוד. 67- העדכון על החזרה לעבודה נעשה לפי גיל: נמוך מ ומעלה. 67 וגיל חזרה לעבודה אצל המעסיק שהוציא לחל"ת, אפילו למשרה חלקית או ליום עבודה אחד, מפסיקה את הזכאות לדמי האבטלה או שוללת את הזכאות לפי מספר הימים שבהם העובד היה בחל"ת כפוי (כל עוד אין שינוי בחוק בעניין זה). מובטל שמסרב לחזור לעבודה אצל המעסיק שהוציא אותו לחל"ת, אינו זכאי לקבל דמי אבטלה (הוא אינו דורש עבודה ולכן אינו בהגדרת מובטל).

לדווח על הארכת החל"ת. ההודעה הזאת ממשיכה להיות בתוקף. - ככל שהעובד מעדכן מצב תעסוקתי אצל העובד מעסיק מסוים בטופס הדיגיטלי החדש, באותה ההזדמנות הוא מתבקש להצהיר שהוא ממשיך להיות בחל"ת אצל המעסיק הנוסף. - המעסיק נותן לעובד מכתב על הארכת המעסיק החל"ת ותקופת החל"ת הצפויה ואינו מדווח על הארכת החל"ת למוסד לביטוח לאומי. מספר ימי החל"ת תקנות החירום ולאחר מכן חוק החירום קבעו כתנאי מקדמי לזכאות לדמי אבטלה, שהמובטל ימים לפחות ללא שכר. 30 הוצא לחל"ת כפוי למשך בספירת ימי החל"ת נכללים גם ימי שישי, שבת וחגים. המוסד לביטוח לאומי פרסם טבלת ימים. ניתן גם לחשב בעזרת מחשבון שנמצא באתר הביטוח הלאומי הימים (יש לציין במחשבון את 30 מתי מסתיימים היום הראשון של החל"ת). לדוגמה לפי הטבלה: אם ימים 30 ,25.4.2020 תאריך היציאה לחל"ת הוא .25.5.2020 חלפו ביום - הדיווח נעשה בדרך דיווח ללשכת התעסוקה מקוונת על הפסקת החל"ת או על ביטולו, ועל החזרה לעבודה, כדי שלשכת התעסוקה לא תעביר למוסד לביטוח לאומי אישורי אבטלה שגויים. לשכת התעסוקה פרסמה בקשר לדיווח על חזרה/ תחילת עבודה, כדלקמן: . נדרש לדווח תחילת עבודה רק לאחר תחילת 1 העבודה בפועל. חזרה לעבודה מחל"ת העובד

המעסיק

- המעסיק מדווח על דיווח למוסד לביטוח לאומי החזרה לעבודה בקובץ ביטול/סיום חל"ת.

חל"ת חוזר - הוצאת העובד לחל"ת פעם נוספת (כולל צו סיווג מבוטחים) - בטופס הדיגיטלי העובד מעדכן חובות העובד את התאריך שבו הוא חזר לעבוד ואת התאריך שבו הוא יצא שוב לחל"ת נוסף. המערכת מבקשת

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

19

הצהרה על יציאה נוספת לחל"ת (במקום אישור להצהרה של אמן/שחקן 1516 מעסיק). למשל, טופס התובע דמי אבטלה. בשלב זה, ולפי החוק ביום כתיבת המאמר, ככל שלא ימי חל"ת רצופים בחל"ת הראשון ו/ 30 היו לעובד או בחל"ת השני, הזכאות שלו לדמי אבטלה מבוטלת ועליו להחזיר את דמי האבטלה שקיבל. - המעסיק נותן לעובד מכתב הודעה חובות המעסיק על תקופת החל"ת הנוסף ומשדר למוסד לביטוח לאומי קובץ הפסקת העבודה שכולל מועד הפסקת העבודה וסיבת הפסקת העבודה (חל"ת). הביטוח הלאומי מודיע למובטל בכתב על שנת ועד 1.3.2020 , האבטלה הכוללת שלו (למשל למי שהרישום שלו בלשכת התעסוקה 28.2.2021 ). כשהעובד חוזר 2020 לראשונה היה בחודש מרץ לעבודה בתום החל"ת הוא מקבל הודעה שהזכאות שלו לדמי אבטלה מבוטלת מהיום שבו חזר לעבודה ועד סיום שנת האבטלה, כי זה המידע שיש בידי הביטוח הלאומי באותו הזמן. ועד 15.3.2020 לדוגמה, המובטל היה בחל"ת מיום (יום העבודה 27.4.2020 . החל מיום 26.4.2020 יום הראשון) ועד סיום שנת האבטלה הוא אינו זכאי יותר לדמי אבטלה כי הוא עובד. אם עבודתו מופסקת פעם נוספת בתקופת האבטלה, עליו להודיע על הפסקת העבודה ללשכת התעסוקה ולביטוח הלאומי (רצוי בטופס הדיגיטלי). אין צורך להגיש תביעה לדמי אבטלה לביטוח הלאומי (סוף שנת האבטלה). המובטל יקבל 28.2.2021 עד דמי האבטלה לפי ימי האבטלה שנותרו לו באותו הזמן, או לפי חוק החירום, שמאריך את מספר ימי האבטלה לפי אוכלוסיות. ההודעה שהעובד מקבל מהמוסד לביטוח לאומי לאחר החזרה מהחל"ת

לקבל מהעובד מידע על תאריך חזרה צפוי לעבודה, אם העובד יודע על תקופת החל"ת הצפויה. אמור להיפתח "חלון" שדרכו ניתן להעלות לאתר הביטוח הלאומי את המכתב של המעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה. בטופס הדיגיטלי העובד מעדכן את הסטטוס לגבי כל מעסיק, כאשר יש כמה מעסיקים. כאמור, מובטלים שמקבלים דמי אבטלה לפי צו סיווג מבוטחים - אינם מעדכנים את המעמד בשלב זה בטופס הדיגיטלי. כי מי 7.7.2020 המוסד לביטוח לאומי פרסם ביום שהוצא לחל"ת חוזר בשנת האבטלה, חייב לחזור ולהתייצב/להירשם בלשכת התעסוקה ולשלוח למחלקת האבטלה באמצעות אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי מכתב מהמעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה. אין צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה. , מי שעבד בשני מקומות 7.7.2020 על פי הפרסום ביום עבודה, הוצא לחל"ת משני מקומות העבודה, חזר לעבודה באחד מהמקומות ושוב הוצא לחל"ת, שולח דרך אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי את המכתב מהמעסיק הכולל את תקופת החל"ת הצפויה. אין צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה. מי שעבד בשני מקומות עבודה, הוצא לחל"ת ממקום אחד ולאחר מכן הוצא לחל"ת גם מהמקום השני, שולח למחלקת אבטלה באמצעות האתר מכתב מהמעסיק השני הכולל את תקופת החל"ת הצפויה. אין צורך להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה. ההנחיות לעיל חלות גם על מבוטחים שמנכים מהם דמי ביטוח כעובדים שכירים לפי צו סיווג מבוטחים. כלומר, אם העובדים לפי הצו הוצאו שוב לחל"ת, עליהם לשלוח למחלקת אבטלה באמצעות אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי (או בפקס),

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

20

מפרט את המצבים שבהם תשלומים סבירים המשולמים לעובד תוך כדי ועקב ניתוק מוחלט של יחסי העבודה פטורים מתשלום דמי הביטוח (כמו למשל פיצויי פיטורים סבירים ופדיון חופשה). תשלום פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת לפי החוק בתשלום דמי ביטוח (חלק עובד וחלק מעסיק), חייב ויש לייחס אותו לתקופה שבעדה שולם. - לעובד התפטרות מסיבה מוצדקת/לא מוצדקת ימי שלילה 90 שמתפטר ללא סיבה מוצדקת יש של דמי אבטלה, למעט במקרים חריגים של ריבוי מעסיקים לאותו העובד, כשהעובד התפטר רק מחלק מהעבודות (המוסד לביטוח לאומי מפחית את סכום ההודעה המוקדמת מדמי האבטלה). סיבה מוצדקת להתפטרות שאינה שוללת דמי אבטלה היא, למשל, הרעת תנאים (פסק דין לדוגמה בעניין 21.2.2005 בבית הדין הארצי לעבודה: מיום גליה פיליפוביץ). המוסד לביטוח לאומי פרסם באתר האינטרנט, שעובד שהתפטר ממקום עבודה אחד כדי להתחיל עבודה במקום חדש, אך המעסיק החדש הפסיק את הפעילות, ויש לעובד הסכם עבודה עם המעסיק החדש – יראו את ההתפטרות כהתפטרות מוצדקת וניתן יהיה לבחון את הזכאות לדמי אבטלה בלי ימים. 90 לחכות - המוסד עובד שפוטר לאחר החל"ת ולא חזר לעבודה לביטוח לאומי פרסם באתר האינטרנט (לפני פרסום הטופס הדיגיטלי) כי עובד כאמור יכול להמשיך ולקבל דמי אבטלה. על העובד לשלוח למוסד לביטוח לאומי את מכתב הפיטורים מהמעסיק ולהמשיך להירשם בלשכת התעסוקה (בהתאם להנחיות של לשכת התעסוקה). - חובות עובד שלא חזר לעבוד לאחר חל"ת כפוי כאשר העובד מפוטר או מתפטר לאחר תקופה של

פיטורי עובד לאחר חל"ת כפוי חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, לחוק הודעה מוקדמת, 2 - לפי סעיף 2001- התשס"א המעסיק שמפטר את העובד וגם העובד שמתפטר חייבים לתת הודעה מוקדמת בכתב. יש לציין בהודעה את יום הוצאת ההודעה ואת יום הכניסה לתוקף של הפיטורים או ההתפטרות. לחוק זה, כל פיטורים או התפטרות 4- ו 3 לפי סעיפים מחייבים מתן הודעה מוקדמת, החל מיום אחד ועד חודש ימים, לפי פרק הזמן שבו הועסק העובד. אם יחסי העבודה נותקו מיד ביוזמת המעסיק, המעסיק אמור לשלם על פי החוק פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת (חלף הודעה מוקדמת). שלילת דמי אבטלה בתקופת ההודעה המוקדמת - תקופת ההודעה המוקדמת או התקופה שבעדה שולם הפיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת שוללים זכאות לדמי אבטלה, בהתאם לצו הביטוח הלאומי (ביטוח אבטלה) (תשלום הבא כפיצוי על הפסד שכר), .1981- התשמ"א העובד מוסר למוסד לביטוח לאומי מידע על תקופת ההודעה המוקדמת (כולל אם קיבל פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת) לצורך שלילת הזכאות לדמי אבטלה. כשיש ריבוי מעסיקים, המוסד לביטוח לאומי מסר כי לא ישלול את הזכאות לדמי אבטלה של העובד שפוטר ממעסיק אחד (או יותר, אך לא פוטר מכל המעסיקים), אלא ינכה את סכום ההודעה המוקדמת מדמי האבטלה. העובד אמור להעביר למוסד לביטוח לאומי את האישור מהמעסיק על סכום ההודעה המוקדמת. תשלום דמי ביטוח בשל פיצויים ובשל ההודעה 21.2.2019 מיום 1479 - חוזר מעסיקים המוקדמת

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

21

תאריך הפסקת העבודה וסיבת הפסקת העבודה (בשל פיטורים או התפטרות).

חל"ת כפוי, העובד מדווח ללשכת התעסוקה ולמוסד לביטוח לאומי על שני תאריכים: . תאריך החזרה לעבודה בסיום החל"ת (לא ניתן 1 לדווח בטופס הדיגיטלי על תאריך עתידי בשדה זה). . תאריך הפיטורים (ניתוק יחסי העבודה) או 2 הפסקת העבודה בשל הפיטורים (בטופס הדיגיטלי הוא היום האחרון שבו שולם לעובד שכר, בתום ההודעה המוקדמת. תאריך זה יכול להיות תאריך עתידי). הפער בין שני התאריכים נובע מימי העבודה לצורך עריכת שימוע, למשל, וימי ההודעה המוקדמת שהיו בפועל, או ימים שכלולים בפיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת חוקית. המוסד לביטוח לאומי מסר שעובד יכול לדווח שלא קיבל הודעה מוקדמת. - כאשר העובד הוחזר לעבודה חובות המעסיק (הפסקת החל"ת), המעסיק משדר בקובץ ביטול/ סיום חל"ת את תאריך תחילת העבודה, שהוא היום הראשון לחזרתו לעבודה. אם העובד פוטר/התפטר אחר כך, המעסיק מדווח בקובץ הפסקת עבודה על

יש למעסיק שלוש אפשרויות לדווח בעת הפיטורים:

● כאשר העובד פוטר ותקופת ההודעה המוקדמת ניתנה לעובד לפני ניתוק יחסי העבודה - תאריך הפסקת העבודה הוא היום האחרון של העבודה. ● כאשר העובד פוטר והמעסיק משלם חלף הודעה מוקדמת (פיצוי בשל אי מתן הודעה מוקדמת) - תאריך הפסקת העבודה הוא היום האחרון ימים לפי 30- שבעדו ניתן הפיצוי, אך לא יותר מ החוק. כאשר העובד התפטר - תאריך הפסקת העבודה הוא היום האחרון של העבודה. המוסד לביטוח לאומי מתייחס לתאריך הפסקת העבודה שהמעסיק משדר כאל יום העבודה האחרון, ולכן תקופת האבטלה מתחילה יום למחרת. כך גם לגבי הצהרת העובד. אם העובד פוטר, למשל, ביום , הוא התחיל להיות מובטל ביום למחרת. 10.5.2020

) הנוסח המובא לעיל אינו מחליף את החקיקה, את התקדימים מפסקי הדין או את הנוסח המלא של 1( פרסומי הביטוח הלאומי, אלא בא להסב את תשומת הלב לאמור בהם. ) כל המידע המוצג במאמר הוא מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות ייעוץ ו/או חוות דעת או המלצה לנקיטת 2( הליכים או להימנעות מהם. הכותבת אינה נושאת באחריות כלשהי כלפי הקוראים ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על המידע האמור.

ט.ל.ח. © ) אין להעתיק ממאמר זה ללא אישור מראש מהכותבת. כל הזכויות שמורות 3(

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

22

שר האוצר מאריך את תקופת שמירת הכיסוי הביטוחי בחיסכון הפנסיוני

| נדב טסלר |

5- מ ארכת הביטוח המאריכה את תקופת חודשים. 12 - חודשים ל החודשים ישמר הכיסוי הביטוחי של 12 במשך העובד ועלות הכיסוי תיגבה מתוך החיסכון הקיים בקרן. אם החיסכון שנצבר לעובד לא מאפשר שמירה על הכיסוי הביטוחי, תיפסק ארכת הביטוח. עובד שירצה להמשיך לשמור על הכיסוי הביטוחי שלו יידרש לשלם בעצמו עבור עלות הכיסויים בדומה להסדר ריסק. ● הסדר ריסק מאפשר לחוסך לשמור על הכיסוי הביטוחי בקרן מעבר לתקופת ארכת הביטוח, אך לא מעבר לתקופה הרצופה האחרונה שבה חודשים). 24 – הפקיד לקרן הפנסיה (ולא יותר מ לדוגמה, עובד שהפקיד לקרן הפנסיה במשך שנה חודשים) יכול לבצע הסדר ריסק עד ל- 18( וחצי חודשים. חשוב לזכור כי תקופת ארכת הביטוח 18 כלולה כבר בתקופת הסדר הריסק. כלומר באפשרות העובד כיום לצאת לארכת ביטוח לעוד הסדר ריסק חודשים ולאחריה לבצע 12 למשך שישה חודשים. שנים 3 עובד שהפקיד לקרן הפנסיה במשך 24( חודשים) יכול לבצע הסדר ריסק עד לשנתיים חודשים). 36(

בשל המשבר הכלכלי שר האוצר חותם על הוראת שעה המעריכה את משך ארכת הביטוח בקרן הפנסיה ומאפשרת לחוסכים ששכרם ירד לשמור על גובה הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה. למעט חיסכון לגיל פרישה, כולל החיסכון הפנסיוני עוד שני כיסויים ביטוחים – כיסוי לאבדן כושר עבודה וכיסוי למקרה של מוות. כיסויים אלו ניתנים לחוסכים הפעילים (חוסכים המבצעים הפקדות שוטפות), יחד עם זאת במקרה של הפסקת הפקדות לחיסכון הפנסיוני קיימים מנגנונים שונים לשמירת הכיסוי הביטוחי, ארכת ביטוח והסדר ריסק. בקרן הפנסיה קיימים שני מנגנונים המאפשרים לחוסך לשמור על הכיסוי הביטוחי במקרה של הפסקת הפקדות: ארכת ביטוח והסדר ריסק. ● חודשים ממועד 5 ארכת ביטוח היא תקופה של ההפקדה האחרון, בתקופה זו נשמר הכיסוי הביטוחי של החוסך בדומה לתקופה בה הפקיד לקרן הפנסיה. עלות הכיסוי הביטוחי ממשיכה לרדת בתקופת ארכת הביטוח מתוך החיסכון הקיים בקרן. שמירה על הכיסוי הביטוחי בקרן הפנסיה

בשל המשבר שנגרם כתוצאה מנגיף הקורונה, חתם שר האוצר ישראל כץ, על הוראת שעה

הכותב, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, בעל רישיון משווק פנסיוני, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

23

חשוב לציין כי גם אם לא תשמרו על גובה השכר המבוטח בקרן הפנסיה, עדיין חישוב השכר המבוטח בקרן לוקח בחשבון חודשים קודמים בהם השכר המבוטח שלכם היה גבוה יותר.

במסגרת הוראת השעה עובדים ששכרם הופחת לפחות החל משכר פברואר, יכולים לפנות 20% - ב לקרן הפנסיה ולבצע הסדר ריסק בעבור חלק השכר 3 שהופחת. על העובד לפנות לקרן הפנסיה תוך חודשים מהמועד שבו הופחת השכר ולעדכן אותה כי ברצונו לשמור על השכר שהיה מבוטח בקרן לפני ההפחתה. את השמירה על גובה השכר ניתן לבצע עד המצב חודשים, המוקדם מבין השניים. 12 לקדמותו או עד

אופן חישוב השכר הקובע בקרן הפנסיה

השכר הקובע בקרן הפנסיה הוא הגבוה מבין: ממוצע שלושה החודשים אחרונים או שנים עשר החודשים החודשים 12 - החודשים שקדמו ל 12 האחרונים, או שקדמו לאירוע.

"שכר קובע" - פעמים השכר הממוצע במשק: 3- הגבוה מבין אלה, אך לא יותר מסכום ששווה ל (א) החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד האירוע המזכה, 12- ממוצע השכר המבוטח המעודכן ב חודשים רצופים, יהיה השכר הקובע ממוצע של 12- ואם עמית מבוטח הוגדר ככזה למשך פחות מ השכר המבוטח המעודכן בתקופה זו. (ב) החודשים הרצופים האחרונים שקדמו למועד האירוע המזכה 3- ממוצע השכר המבוטח המעודכן ב או במספר החודשים שחלפו ממועד ההצטרפות לקרן או ממועד חידוש הביטוח בקרן אם חלפו פחות משלושה חודשים ממועד ההצטרפות או חידוש הביטוח; (ג) החודשים שלפני קרות האירוע המזכה או בכל תקופת החברות 12- ממוצע השכר המבוטח המעודכן ב שקדמה להם, לפי התרופה הקצרה מבין השתיים.

חשוב לציין כי חוסך שלא ישמור על גובה הכיסוי הביטוחי עשוי להידרש בעתיד בעת הגדלת השכר למלא מחדש הצהרת בריאות. חשוב לציין כי הוראת השעה לא חלה על פוליסות 31/12/2003 קלאסיות, פוליסות ששווקו עד פוליסות כדוגמת מעורב וגמלא בהם סכום הביטוח וסכום החיסכון צמודים למדד וקבועים מראש. המידע המופיע בכתבה איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים, אלא מידע כללי בלבד. האמור הנו בגדר סקירה והמלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק על פי דין.

כלומר גם במקרה של הפחתה זמנית בגובה השכר המבוטח בקרן עדיין יילקחו בחשבון חודשים קודמים, אפילו בשנה קודמת, בהם גובה השכר של העובד היה גבוה יותר.

שמירה על הכיסוי הביטוחי בביטוח המנהלים

בדומה לקרנות הפנסיה הוראת השעה מאריכה את תקופת שמירת הזכויות גם בביטוחי המנהלים, במקרה של הפסקת הפקדות ישמרו זכויותיו של חודשים. עלות הכיסוי 12 החוסך למשך תקופה של הביטוחי תיגבה בדומה לקרן הפנסיה מתוך החיסכון הקיים בתוכנית. יוכל 20%- בנוסף, חוסך ששכרו הופחת מעבר ל לשלם את הכיסוי הביטוחי בעבור החלק שהופחת במטרה לשמר את גובה הכיסוי הביטוחי.

*

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

24

הדיווח למוסד לביטוח לאומי של המעסיק ושל העובד בהפסקת עבודה בגל השני של הקורונה לקראת הסגר של חגי תשרי

| רו"ח אורנה צח-גלרט |

המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי ומבוסס לאור המשבר הכלכלי הנובע מנגיף הקורונה . לפני שימוש על המידע הידוע לכותבת ביום כתיבתו במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של הביטוח הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. בעקבות הגל השני של התפרצות נגיף הקורונה בישראל, הוארכה תקופת הזכאות לדמי אבטלה ולמענק הסתגלות מיוחד במסגרת התוכנית לסיוע או עד מועד 2021 כלכלי. ההארכה מתוכננת עד יוני מוקדם יותר שתלוי בשיעור האבטלה לפי הפרסום של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (התקופה הקובעת). לקראת הסגר הכללי בחגי תשרי, פרסם המוסד לביטוח לאומי הוראות למעסיקים כיצד לדווח על העובדים שהופסקה העסקתם. ככלל, המוסד לביטוח לאומי מעדיף שהמעסיק ידווח על הפסקת העבודה של העובדים בקובץ הפסקת עבודה, לאחר שהעובדים יצאו בפועל לחל"ת, פוטרו או התפטרו, כדי למנוע טעויות בדיווח. רוב העובדים שעבודתם הופסקה אינם מגישים מחדש תביעה לדמי אבטלה ולכן המעסיק בעדם. 100 אינו משדר טופס

● רקע על חופשה ללא תשלום ועל דמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה ● דיווחי המעסיק והעובד בהפסקת עבודה ובחזרה לעבודה (כולל חל"ת, פיטורים והתפטרות) ● דיווח בטעות על תאריך חזרה לעבודה או על תאריך הפסקת עבודה ● עובד שהופסקה עבודתו לראשונה (הוצא לחל"ת לראשונה, או פוטר/התפטר ללא חל"ת) ● ימים ראשונים מדמי האבטלה רק פעם 5 ניכוי ו לחוק הביטוח הלאומי 179 אחת - סעיף ● מובטל שמוצא עבודה זמנית בתקופת החל"ת אצל מעסיק אחר

● הארכת חל"ת

● תנאי סף לזכאות לדמי אבטלה בזמן חל"ת (מספר ימי חל"ת ואי קבלת שכר)

● חזרה לעבודה מחל"ת

● חל"ת חוזר - הוצאת העובד לחל"ת פעם נוספת (כולל צו סיווג מבוטחים) ● ההודעה שהעובד מקבל מהמוסד לביטוח לאומי לאחר החזרה מחל"ת

● פיטורי עובד לאחר חל"ת כפוי

הכותבת - רואת חשבון, בעלת פרקטיקה פרטית לייעוץ, לייצוג ולהכשרה בתחומי הביטוח הלאומי למעסיקים, לעצמאים וליחידים ולמתן פתרונות לפי חוק הביטוח הלאומי. בין תפקידיה הציבוריים: חברת נשיאות לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה.

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

25

ואילך רשאי להגיש בקשה 2020 החל מחודש אוגוסט חדשה למענק הסתגלות מיוחד רק מובטל (כולל בעל 14 שליטה) שהוצא לחל"ת כפוי לתקופה רצופה של ימים לפחות, פוטר או התפטר, בשל משבר הקורונה. מענק הסתגלות מיוחד משולם בחודש עבודה חלקי בהתאם למספר הימים שבהם העובד לא עבד באותו החודש. רקע על חופשה ללא תשלום ועל דמי אבטלה בתקופת משבר הקורונה - במילים משמעות חופשה ללא תשלום (חל"ת) פשוטות, השעיית חוזה עבודה - הפסקת החוזה ללא ניתוק של יחסי העבודה לתקופת החופשה. ככלל, בחל"ת ביוזמת העובד אין זכאות לדמי אבטלה כי העובד יכול לחזור לעבוד אצל המעסיק ולכן אינו דורש עבודה. - כאשר חל"ת ביוזמת המעסיק (חל"ת כפוי) המעסיק מוציא את העובד לחל"ת, העובד אינו יכול לעבוד אצל המעסיק שהוציא אותו לחל"ת הכפוי והוא יכול לעבוד במקום אחר (לרבות דרך לשכת התעסוקה). המוסד לביטוח לאומי פרסם כבר בעבר הוראות לתשלום דמי אבטלה בחל"ת כפוי. כל חוקי החירום קבעו תנאים מקדמיים לזכאות לדמי אבטלה בזמן משבר הקורונה. עובדים שנמצאים בחופשה ללא תשלום כי הם מעדיפים להישאר בבית (למשל, כדי לטפל בילדים) במקום לעבוד לפי הוראות המעסיק וגם עובדים שנמצאים בבידוד, אינם זכאים לדמי אבטלה, כי לא פוטרו ולא הוצאו לחל"ת כפוי (הם אינם דורשי עבודה). - צמצום משרה אינו מהווה ניתוק צמצום משרה יחסי עבודה או השעייה של יחסי העבודה (כמו בחל"ת) והעובד אינו דורש עבודה, ולפיכך צמצום

המעסיק משדר למוסד לביטוח לאומי את יום העבודה האחרון של העובד לפני הפסקת העבודה (ולא את היום הראשון של החל"ת) ואת סיבת הפסקת העבודה. לעניין דמי אבטלה - חשוב מאוד שהעובד יירשם ומעלה 67 בזמן בלשכת התעסוקה (עובדים בני אינם נרשמים בלשכת התעסוקה כתנאי לזכאות למענק). לשכת התעסוקה מאפשרת למעסיקים לדווח על עובדים מפוטרים או שהוצאו לחל"ת – עובדים ומעלה בתנאים מסוימים, והאישור 50- ל לרישום יישלח לעובדים תוך מספר ימים (עדכון באתר לשכת התעסוקה). העובד יכול לצפות באתר הביטוח הלאומי בדיווחי המעסיק ולראות אם מצבו התעסוקתי מעודכן. העובד יכול לעדכן על הפסקת העבודה ועל חזרה לעבודה באמצעות הטופס הדיגיטלי שבאתר הביטוח הלאומי. חשוב שהעובד יבדוק את המידע לגביו באתר הביטוח הלאומי כי הדיווח האחרון לביטוח הלאומי הוא הקובע, בין אם המעסיק דיווח או שהעובד דיווח. - המוסד לביטוח לאומי פרסם לעובדים דמי אבטלה כי עובד שהוצא לחל"ת בזמן משבר הקורונה וקיבל דמי אבטלה, חזר לעבוד והוצא לחל"ת פעם נוספת, יהיה זכאי לדמי אבטלה אם משך החל"ת לא יפחת ימים. 14- מ המוסד לביטוח לאומי פרסם גם שמי שמשרתו צומצמה או שהוא נמצא בבידוד למשך שבועיים – אינו זכאי לקבל דמי אבטלה. - הזכאות למענק הסתגלות מענק הסתגלות מיוחד ומעלה, שהופסקה 67 מיוחד למובטלים בני עבודתם, היא עד סוף התקופה הקובעת ולפחות עד .31.12.2020

2020 אוקטובר 332 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

26

- יום האבטלה הראשון תחילת תקופת האבטלה שבו התמלאו כל התנאים לזכאות לדמי אבטלה. - לפי סעיף התאריך הקובע בחודש שבו 1- הלאומי, התאריך הקובע הוא ה חודשים 12 התחילה תקופת האבטלה, ובלבד שחלפו בחודש שבו התחילה תקופת האבטלה 1- לפחות מה הקודמת (למעט חריג, כמפורט בחוק). 12 - תקופת אבטלה/ שנת אבטלה/ שנת זכאות חודשים רצופים שלאחר התאריך הקובע. לא נדרשת חודשים 12 ממובטל תקופת אכשרה נוספת במשך שלאחר התאריך הקובע, שלגביו השלים את תקופת האכשרה. )2( ד 179 בחוק התכנית לסיוע כלכלי נוסף סעיף לחוק הביטוח הלאומי - במסגרת הוראת השעה ועד תום התקופה 1.3.2020 - לפיו, מובטל שמיום החודשים מהתאריך הקובע 12 הקובעת הסתיימו שנקבע לגביו (הסתיימה שנת האבטלה שלו בתוך התקופה הקובעת), ושולמו לו במהלכה דמי אבטלה (כלומר, שולמו לו דמי אבטלה בתקופה שהחלה ביום ובתוך שנת האבטלה של המובטל) – אינו 1.3.2020 מגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה. - הכוונה למובטל שזו תביעה חוזרת מובטל חוזר שלו לדמי אבטלה. אם עברה שנה מיום ההתייצבות לראשונה בלשכת התעסוקה והתנאים אינם מאפשרים הארכת התקופה לפי התוכנית לסיוע כלכלי, תקופת הזכאות לימי אבטלה של המובטל הסתיימה. ככל שהוא עדיין מובטל לאחר סיום שנת הזכאות, עליו להגיש תביעה חדשה לדמי אבטלה. אם יצבור תקופת אכשרה פעם נוספת, יוכל להמשיך ולקבל דמי אבטלה. הגדרת "התקופה הקובעת" בהתייחס לאורך 30.6.2021 ועד 1.3.2020 - התקופה שמיום התקופה ימים 30 :30.6.2021 או עד תאריך מוקדם יותר מיום לחוק הביטוח 158

משרה אינו מזכה בתשלום דמי אבטלה לפי חוק הביטוח הלאומי. ואולם, עבודה בזמן חל"ת אצל מעסיק אחר – מאפשרת לקבל דמי אבטלה מופחתים. המשך אי קיזוז ימי חופשה מדמי אבטלה למובטלים - מי שהוצא לחל"ת שהוצאו לחל"ת כפוי לראשונה בעקבות הקורונה, יכול לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו - נמסר מהביטוח הלאומי שעד החלטה חדשה בעניין, לא מנכים ממובטלים חדשים את ימי החופשה. כפל בתשלום בעד ימי חופשה לזכאות לדמי אבטלה (ז) לחוק הביטוח הלאומי קובע שלא יהיה 320 - סעיף אדם זכאי לדמי אבטלה בעד תקופה שהוא זכאי, בין היתר, לדמי חופשה שנתית המשתלמים לפי חוק חופשה שנתית או לפי הסכם קיבוצי או חוזה עבודה. כלומר, תשלום לעובד בעד ימי חופשה בתקופה שהעובד זכאי לדמי אבטלה, שולל את הזכאות לדמי אבטלה. רישום בלשכת שירות התעסוקה (לשכת התעסוקה) - תנאי בסיסי לזכאות לדמי אבטלה הוא רישום בלשכת התעסוקה כדי לדרוש עבודה ולהיות זמין לקבל כל "עבודה מתאימה". ככל שלשכת התעסוקה לא מוצאת עבודה, הביטוח הלאומי משלם דמי אבטלה, כפוף ליתר תנאי הזכאות. אם לשכת העבודה מוצאת עבודה למובטל, היא מפנה אותו טלפונית או מזמנת אותו ללשכה. המובטל אמור להיות זמין לעבודה במשך כל התקופה. - המידע על מספר מספר ימי האבטלה במשך החודש הימים שבהם המובטל היה רשום כדורש עבודה בלשכת התעסוקה בכל חודש מגיע למוסד לביטוח לאומי ישירות מלשכת התעסוקה. לכן, כל מובטל חייב לדווח ללשכת התעסוקה על הפסקת עבודה ועל החזרה לעבודה, כדי שלשכת התעסוקה לא תעביר למוסד לביטוח לאומי אישורים שגויים.

Made with FlippingBook Annual report maker