נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

328

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני 328 גיליון | 2020 מאי

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

כמה זמן אפשר לקבל דמי אבטלה? תשלום דמי נסיעה עבור עבודה מהבית הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות השלכות מגיפת הקורונה שאלות ותשובות בתחומי הביטוח, פנסיה גמל והשתלמות 2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב ריבוי דירות – השכרה למגורים חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

קוראים יקרים, אחרי כמעט חודשיים של סגר, ישראל מתחילה להיכנס לשגרת חיים בצל מגפת הקורונה. המשק מתחיל לחזור לפעילות, יחד עם מערכת החינוך ומקומות העבודה. במהלך החודשיים האחרונים, בצל נגיף הקורונה שהשתלט על כל חלקה טובה בחיינו, חווה המשק הישראלי טלטלה ופגיעה קשה

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס

מאד. מהר מאד הבנו כי נגיף הקורונה אינו רק משבר בריאותי, אלא משבר תעסוקתי שהוביל למצב חסר תקדים, לסגירתם של מרבית העסקים. המעסיקים ובעיקר מנהלי משאבי האנוש, נאלצו להתמודד על בסיס יומי עם הוצאת עובדים לחל"ת, פיטורים כואבים והסתגלות לתקופה היסטורית בה מרבית העובדים עברו לעבוד מהבית. רוב המעסיקים והארגונים התאימו את עצמם במהירות לצורת עבודה אחרת תוך שינוי ללא הכר של שיטות העבודה מהבית . כיום החזרה לעבודה מתבצעת תחת מציאות חיים חדשה וחוסה תחת "שגרת הקורונה" הכפופה למגבלות משרד הבריאות שצבע את כולנו . "בתו התקן הסגול" שילווה אותנו עוד חודשים ארוכים ברור כי היום שלאחר המשבר יביא עמו אתגרים חדשים, ובעיקר יצריך מארגונים, מעסיקים ועובדים להסתגל למציאות חדשה.

ר ״

יו

שי מגל

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

נאחל לכולם בריאות טובה וחזרה מהירה לשגרה !

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

36 שנה | 328 ' מס | 2020 מאי 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2020 מאי 328 + נטו

4

כתבו החודש

עו"ד פינברג דורון מיכל רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח קירו עופר עו"ד קישלס מעיין מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי

עו"ד הלפרין עמוס עו"ד זיו קרן רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים טסלר נדב עו"ד כהן-רזניצקי הלית עו"ד מילוא אילנית

אגמון איתן אדר שלומי עו"ד אליהו ג'ולייט יועץ פנסיוני בן-ארויה איציק עו"ד ברנזון אסף עו"ד גל יניב עו"ד דולב בלט מיטל

עו"ד שליט קרן רו"ח שמש רוזט

כותבים קבועים

מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח

בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני בן-טולילה אורי עו״ד ורו״ח

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10 דמי חתימה לשנה (

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ת

2020 מאי 328 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >>

10

<< נגיף הקורנה >>

תנאי עבודה >>

12 נדב טסלר נמצאים בבידוד או יצאתם לחל"ת כתוצאה מנגיף הקורונה? אלו הזכויות שלכם 14 שלומי אדר עובד חיוני- דע את זכויותיך! המדריך המלא תנאי העסקה >> 16 הסכם חדש לעובדי המגזר הציבורי בתקופת הקורונה תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות 17 עו"ד מיטל דולב בלט 2020- ), התש"ף 7 ' נגיף הקורונה החדש) (תיקון מס שעות עבודה ומנוחה >> הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות 18 עו"ד ג'ולייט אליהו (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה) מס הכנסה >> קורונה - חוסכים בירוקרטיה מהיוצאים לחל"ת: לא ידרשו לתיאום מס 19 נוסף בקבלת דמי אבטלה רשות המסים תאפשר זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת 20 והחזירו את הרכב למעסיק 21 2019 הארכת תוקף אישורים על תאומי מס משנת 22 הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור

2020 מאי 328 + נטו

תוכן עניינים

6

ביטוח לאומי >>

23

הממשלה אישרה את המשך מתן ההקלות למובטלים תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות עו"ד ג'ולייט אליהו 2020- לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף אמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה,

24

25 27 28

יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה

ישולם גם עבור חודש מאי +67 מענק ההסתגלות לבני ומעלה שהפסיקו לעבוד בעקבות משבר הקורונה 67 מענק לבני

30 ) 17.5- (במקום ב 12.5 עד 7.5 תשלום דמי אבטלה עבור חודש אפריל יוקדם, וישולם בתאריכים הנחיות למעסיקים הנאלצים להפסיק את פעילות החברה או להוציא עובדים 31 לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה 32 כמה זמן אפשר לקבל דמי אבטלה? נשים בעבודה >> 35 עו"ד מיטל דולב בלט 2020- תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים), התש"ף 36 2020 - תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש"ף פנסיה >> 38 השלכות מגיפת הקורונה שאלות ותשובות בתחומי הביטוח, פנסיה גמל והשתלמות 45 עו"ד יניב גל פנסיות תקציביות כחלופה בעתות משבר חקיקה >> 47 2020- ומעלה), התש"ף 67 תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (מענק הסתגלות מיוחד לבני 50 2020- תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף 52 2020- תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים) (ביטול), התש"ף 53 HRS צוות משאבי אנוש – פורטל אז איך שומרים על העובדים מאושרים במקום העבודה? 55 עו"ד קרן זיו הקלטות במקום העבודה – כבר לא מה שהיה פעם ביטוח >> לא תשלם תגמולים לאלמנתו של מנוח ששם קץ לחייו – AIG חברת 56 המקרה אינו מכוסה בפוליסות לביטוח תאונות אישיות בהן היה מבוטח שכר >> 59 עו"ד ג'ולייט אליהו תשלום דמי נסיעה עבור עבודה מהבית << מאמרים, פסיקה ועדכונים >> ניהול >>

2020 מאי 328 + נטו

7

תוכן עניינים

משפט עבודה >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

60

הסכמים קיבוציים >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

62

עובדים זרים >> 2020 עובדים זרים - שיעור ניכוי מהשכר בעד דמי ביטוח רפואי החל מינואר

עו"ד מיטל דולב בלט

63 64

בגץ קבע: הפקדת רכיב העובד בפיקדון עובדים זרים מסתננים אינה חוקית ובטלה שעות עבודה ומנוחה >>

עו"ד הלית כהן-רזניצקי שעות העבודה בימי חול המועד עו"ד עמוס הלפרין יום עבודה מקוצר בחודש הרמדאן עו"ד הלית כהן-רזניצקי הגמול המשולם לעובד המועסק בחג

68 68 69 70

עו"ד עמוס הלפרין זכאות עובד חודשי, יומי ושעתי, לתשלום עבור ימי החג העובד קבע לעצמו שעות עבודה נוספות בחוסר תום לב- ולכן אינו זכאי לתשלום עבורן

איתן אגמון פרישה ופנסיה >>

72

74 איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני החיסכון הפנסיוני ירד – האם לדחות את הפרישה? 77 ? העליון מבהיר: מתי ניתן להעביר לנאמן כספי פיצויים של פושט רגל הצבורים בקרנות הפנסיה התשואה על כספי פיצויים בקופת גמל - האם תשויך לפיצויים או לתגמולים? - סוף הסיפור  80 עו"ד קרן שליט 82 עו"ד אסף ברנזון פיצויים שצבר פושט רגל בקרן פנסיה ותיקה לקצבה לא יועברו לנושים התפטרות ופיטורים >> בהתארגנות ראשונית די בחשד לפיטורי חבר וועד עובדים כדי להעביר את נטל 83 עו"ד אסף ברנזון ההוכחה המוגבר על המעסיק משלוח מסרונים גסים בשפה בוטה, המהווים השפלה והעלבה קשה של עובד, 84 עו"ד מעיין קישלס יכולים להצדיק התפטרות כדין פיטורים נשים בעבודה >> עדכון פסיקה – הגנה מפני פיטורים לעובדים בטיפולי פוריות אשר אינם נעדרים 86 עו"ד מיכל פינברג דורון ממקום העבודה חופשה שנתית >> 88 עו"ד עמוס הלפרין ניצול ימי חופשה שנתית בחול המועד 88 עו"ד עמוס הלפרין הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת בחול המועד

2020 מאי 328 + נטו

תוכן עניינים

8

ביטוח לאומי >> תוספת דחיית קצבת אזרח ותיק בגיל פרישה - רק למי שיש הכנסות מעבודה או ממשלח יד

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה הכנסות מפנסיה מוקדמת ואובדן כושר עבודה - הנחיות חדשות רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה

90

92 94

עו"ד אילנית מילוא זכאות עובדת המקבלת קצבת זקנה לדמי אבטלה בטיחות בעבודה >> מליון ש"ח פיצויים עקב תאונת עבודה 7- מעסיק וקבלן ישלמו לפועל בניין כ

עו"ד אסף ברנזון

95

<< שאלות ותשובות >>

מס הכנסה >> מיסוי הפקדות לקופת גמל בידי פנסיונר שמפקיד מקצבתו החודשית כעמית עצמאי

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום לפקודה 190 על פי תיקון

96 97

רו"ח עופר קירו קבלת פנסיה לעובד שהגיע לגיל פרישה וממשיך לעבוד אצל המעסיק 67 היוון סכומים עקב קצבה מזערית לנישום שמקבל קצבת נכות מצה"ל והגיע לגיל

רו"ח רוזט שמש מיסוי משיכת כספים מקופת גמל בידי מי שהגיע לגיל פרישה

98

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום

100

<< עדכונים - חוזרים >>

מס הכנסה >>

רשות המסים בישראל מדריך מס הכנסה לבני נוער עובדים 4/2017 ' עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס רשות המסים בישראל בנושא: יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים שכר >>

101

102

משרד האוצר שכר המינימום - עדכון השכר הבסיסי

105

2020 מאי 328 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים

מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש

בנטו במספר

גיליון

עמוד

אש"ל הבראה מינימום שכר

121

300 320 325 325 205 262 319 301 325 295 308 325 268 287 299 319 296

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה ביטוח לאומי

99 98 98

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019

ינואר 2020

ניכוי דמי

ביטוח

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2020 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

ביטוח פנסיוני

146

119

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

93

דמי הבראה לשנת 2019 במגז ר הציבורי דמי הבראה לשנת 2017 במגזר הפרטי שווי שימוש ברכב לשנת המס 2020 תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

136

מס הכנסה

11

112 124

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2020 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

11 91

נסיעות

136

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

עובדים זרים עבודת נוער

62 94 99

היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי לעובדים מסתננים ושוהים בלתי חוקיים

זכויות ותעריפים לנוער

שכר

- מינימום העלאת סכומי שכר המינימום

תוספת יוקר

124 115

165 116

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004 שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2020 מאי 328 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2020

המס

) אישית

יגיעה ( שנתית

המס

) אישית

יגיעה ( חודשית

שיעור שיעור מתנות

שיעור הכנסה עד עד עד מכל שקל שיעור הכנסה עד מכל שקל

הכנסה עד עד עד עד עד מכל שקל הכנסה עד עד מכל שקל

10% 14% 20% 31% 35% 47%

75,960

10% 14% 20% 31% 35% 47%

6,330

108,960

-מ 75,961 -מ 108,961 עד -מ 174,961 -מ 243,121 עד

9,080

-מ 6,331 -מ 9,081 -מ 14,581 -מ 20,261

174,960 243,120 505,920

14,580 20,260 42,160

נוסף

נוסף

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (ש"ח)

המס

) אישית

לא שנתית

המס

) אישית

לא( חודשית

מיגיעה מתנות

מיגיעה

31% 35% 47%

243,120

31% 35% 47%

20,260

505,920

-מ 243,121 עד

42,160

-מ 20,261

נוסף

נוסף

= נקודת זיכוי חודשית 219 ש"ח החל מ -1 בינואר 2020 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2020

הכנסה ובעת ק לקרן השתלמות לעצמאי ( לשנה ) 2020

משכורת חודשית מרבית שהפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס 2019

הכנסה לעמית מוטב סעיף 47( א ) (3 ) ו -(5 )

פטור מקצבה לפי סעיף 9 א – 52% בין השנים 2020-2024

קצבה מזכה לחודש

הכנסה מזכה שאינה

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה בלבד

הכנסה מזכה לקצבה - סעיף 47( א ()5 ) לחודש

הכנסת עבודה לחודש 12,400

265,000

15,712

8,800

4,425

8,510

8,800

22,000

מענק פרישה ( לשנת שירות ) עקב פרישה עקב מוות

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים קופת גמל לתגמולים

שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

הפקדה מוטבת -

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה ) 2020

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה )

הסכום לפי סעיף 45 א ( ד ) לפקודה

א )

סעיף 9 (16 ו -9(16

ב )

18,600

5,300

24,840

12,420

18,600

17,600

170

170

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

הסכום המרבי לחודש של שכר דירה מהשכרת דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

220

220

4,920

ללא תקרה

5,100

2020 מאי 328 + נטו

11

נטו במספר

לפי קבוצות מחיר מ - 1.1.2020

שווי השימוש ברכב

צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,950 2,930 3,830 4,590 6,360 8,240

1 2 3 4 5 6 7

10,600

אופנוע 3 L * 910 *אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליני ארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו: www.shaam.gov.il/mm-usecar

משווי שימוש ל רכב משולב מנוע (היברידי):

ה הפחת לחוק

500 *- הוארך עד 31.1.2021

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש:

509,070

- החל מ 1 בינואר 2020

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

289 ללילה

127 ילהל ל

289 ללילה

127 ילהל ל

1.1.2020

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

השכר הממוצע במשק

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של

3.5% שיעור מופחת הכנסה חודשית של

ע"פ סעיף 1 לחוק

ע"פ סעיף 2

עד מדד

44,020 ש " ח

6,331 חש"

10,248 ש " ח לחודש

10,551 " ח לחודש

מקסימום הכנסה לחודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2020

תגמולי מילואים החל מ - 1.1.2020

מינימום ליום

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

בודד זוג מדדים

8,019 ש"ח

6,014 ש"ח

199.56 ש " ח

5,987.00 ש " ח

1,467.33 ש " ח

44,020 ש " ח

עבודה דמי הבראה

מרץ 2020 (פורסם ב - 15.04.2020 )

מגזר ציבורי/הסתדרותי החל מ - 1.6.2019 מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש דצמבר מ החל 2017

מדד מחירים לצרכן לפי בסיס חדש 100 = 2018

432 ש"ח

100.780

378 ש"ח 5,300 ש"ח

לפי בסיס 1951 = 100

34,176,689.30

2020 מאי 328 + נטו

12

נגיף הקורונה

נמצאים בבידוד או יצאתם לחל"ת כתוצאה מנגיף הקורונה? אלו הזכויות שלכם

| נדב טסלר |

לקרן הפקדות שאין בתקופה לעובד קורה מה ? הפנסיה כושר אבדן הפנסיה, לעניין בקרן העובד זכויות חמישה עבודה וביטוח למקרה מוות, נשמרות למשך . הפנסיה לקרן ההפקדה האחרון חודשים ממועד הזכויות, על שמירה לצורך דבר לעשות צורך אין חודשים (הארכת 5 למשך אוטומטית ישמר הכיסוי .) ביטוח הפקדה ותתקבל לדוגמה, במידה כלומר, בהמשך , הכיסויים 2020 הפנסיה בחודש אפריל אחרונה לקרן . 2020 לחודש ספטמבר עד ישמרו העובד של התקופה במהלך לעבודה יחזור לא והעובד במידה אל לפנות עליו יהיה 2020 ספטמבר לחודש ועד הסדרת לצורך הפנסיה קרן את לו שמנהלת החברה . בקרן הביטוחי הכיסוי המשך ללא תשלום לחופשה עובדים שיצאו כי לזכור חשוב זכאים להיות עשויים ימים 30 על העולה לתקופה . אבטלה לדמי

התפשטות נגיף הקורונה בישראל הובילה למצב מיוחד עבור המעסיקים והעובדים. מעסיקים רבים הוציאו את העובדים לחל"ת (חופשה ללא תשלום), עובדים אחרים מנצלים ימי חופשה, וישנם עדיין כאלה הנמצאים בבידוד ותוהים מה הזכויות שלהם כעובדים בהתאם למצב החירום שכזה. בהמשך המאמר נפרט את זכויותיהם של העובדים המבוטחים בקרן הפנסיה ואת האפשרויות העומדות בפניהם. : עובדים הנמצאים בחל"ת לשכר זכאי לא עובד, הוא לא שהעובד בתקופה לקרן הפקדות עבורו לבצע נדרש לא והמעסיק תשלום בחופשה ללא שנמצא כלומר, עובד . הפנסיה המעסיק . הפנסיה ההפקדות לקרן לא נמשכות עבורו תקופה עבור רק לקרן הפקדות לבצע חייב יהיה . עבד שעבורה העובד 15 ל ועד למרץ מהראשון עבד לדוגמה: העובד תשלומים לקרן נדרש להעביר תקופה זו עבור . למרץ . הפנסיה

הכותב, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, בעל רישיון משווק פנסיוני, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

2020 מאי 328 + נטו

13

תנאי עבודה | נגיף הקורונה

בסיס הגבוה מבין ממוצע השכר בשלושת החודשים החודשים האחרונים. בנוסף נבדק 12 - האחרונים וב ממוצע השכר גם בשנה הקודמת. ההשפעה של חודש אחד היא קטנה יחסית על חישוב השכר המבוטח בקרן הפנסיה. : עובדים הנמצאים בבידוד בבידוד להימצא נדרשים עדיין רבים עובדים ששבו כתוצאה מכך כתוצאה מהיחשפות לחולים או עבור מחלה ימי לניצול זכאים אלו עובדים . מחו"ל מחלה לימי זכאי והעובד במידה . הבידוד תקופת לו ולבצע להמשיך נדרש העבודה, המעסיק ממקום . הפנסיוני הפקדות לחיסכון זכאים הנדרש בבידוד גם עובדים שנמצאים עם ילד מחלה ימי ולניצול ) מחלה מחלה (אישור לתעודת . התקופה עבור מחלה רגילים העובד לימי בניגוד לשים לב, כי חשוב לעבודתו, ולחזור את תקופת המחלה לקצר לא יכול . מהבית לעבוד באפשרותו אך כן, בדומה לתקופת מחלה, למעסיק אסור לפטר כמו הנדרש בבידוד. עובד *המידע המופיע בכתבה איננו מהווה מידע משפטי ואינו מתייחס למקרים קונקרטיים, אלא מידע כללי בלבד. האמור הנו בגדר סקירה והמלצה בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק על פי דין.

אתרים שימושיים: נוסף, לרשותכם שני למידע ● ● הביטוח הלאומי אתר ● ● שירות התעסוקה אתר עובדים הבוחרים לנצל ימי חופשה עובדים רבים בוחרים לנצל ימי החופשה כדי להישאר עם הילדים בבית או כדי לשמור על הכנסתם החודשית. עובד שמנצל ימי חופשה זכאי לתשלום מהמעסיק ולכן זכאי גם להמשך הפקדות לקרן הפנסיה. מהו גובה השכר המגיע לעובד הנמצא בחופשה? עובדים בשכר חודשי: ימשיכו לקבל שכר רגיל בתקופת החופשה. עובדים על בסיס שעתי או יומי: ימי החופשה שלהם יחושבו בהתאם לשכר היומי הממוצע בשלושת החודשים שקדמו לחופשה. עבור ימי חופשה העובד לא זכאי לתוספת נסיעות. מה קורה לכיסוי בקרן הפנסיה במידה והשכר בחופשה נמוך מהשכר בפועל? במקרים רבים השכר בגין ימי החופשה עשוי להיות נמוך משכר העובד בפועל. לירידה בשכר עשויה להיות השפעה על גובה השכר המבוטח בקרן הפנסיה. השכר המבוטח בקרן הפנסיה מחושב על

2020 מאי 328 + נטו

תנאי עבודה | נגיף הקורונה

14

עובד חיוני- דע את זכויותיך! המדריך המלא

| שלומי אדר |

בשעה שהמשק מתנהל במתכונת חירום בכדי למזער את התפשטות נגיף הקורונה תוך מתן אפשרות להמשך פעילות סדירה ותקינה ככל האפשר של המשק הממשלה אישרה תקנות לשעת חירום שנועדו להגביל את מספר העובדים במקום העבודה. על פי התקנות, המגזר הממשלתי עבר לפעול במתכונת חירום, שתאפשר אספקת שירותים חיוניים לאזרחים. כיום עובדים במשק כמיליון עובדים המוגדרים חיוניים אשר עובדים במשרה מלאה במקומות העבודה. עובדים חיוניים מחויבים להתייצב לעבודה בשעת חירום, ואינם זכאים לקחת חופשה בתקופה זו. בין העובד למעביד מתקיימים יחסי עובד-מעביד על כל המשתמע מכך. בנוסף, בשעת חירום מותר להעסיק עובדים במפעל חיוני גם בשבת ובחג, ולא קיימת הגבלה על מספר שעות הנוספות שהעובד נדרש לעבוד. איך ניתן לוודא שאכן אתה מוגדר כעובד חיוני? עליך לפנות לנציג משאבי אנוש בחברה שאמון על "ריתוק משקי" ולבקש לראות את שאתה מופיע ברשימת העובדים שמרותקים בחברה מתוקף ההגדרה שמקום העבודה מוגדר כמפעל חיוני. כמו כן ניתן לבדוק באישור זה אם סוג הפעילות של העובד נכלל בתוך רשימת הענפים החיוניים. חשוב לציין כי באחריות העסק או המפעל בזמן שגרה להביא לידיעת העובדים כי הינם מועסקים בעסק המוגדר "מפעל חיוני",

עובד חיוני- הכר את הזכויות המרכזיות ● ● מפעל חיוני מקבל היתר להמשיך שעות עבודה - ולפעול בשעות לא שגרתיות ויכול להפעיל את העובדים בפעילויות מגוונות ללא חשש לפגיעה בהרעת תנאי העסקה של העובדים. כמו גם היתר לפעול במשמרות לילה וסופ”ש. בשעת חירום נדרשים העובדים מעת לעת גם לעבוד משמרות נוספות ושעות נוספות בכדי להמשיך את פעילות המפעל או העסק החיוני. בדרך כלל אין שינוי בתנאי העבודה בכדי שיהיה ניתן להמשיך ולפעול. העובדים נדרשים לעבוד בשעות לא שגרתיות ללא הרעה בתנאי העסקתם. בעתות חירום מרבית העובדים החיוניים מועסקים 187 מעבר למכסת שעות העבודה החודשית של שעות והם זכאים לקבל שעות נוספות כאשר יש מדרגות תגמול על עבודת ערב-לילה סופ'ש אם 200% תוספת שער עד לכדי 100% וחגים בין נדרשים לעבוד בסופ'ש חגים או חורגים מעבר לשעות העבודה. ● ● - של העובדים שמרותקים סוציאליות זכויות לחברה במצב חירום זהות לזכויות העובדים בדומה להעסקתם בימי שגרה כלומר כל הזכויות והטבות שהיו בידי העובד טרם המעבר למצב חירום עומדות בעינן למשל כלי רכב -טלפון, מחשב, הפרשות לקופת גמל, קרנות השתלמות, פיצויים, אשל, ימי מנוחה וימי חופשה, צבירת וותק פנסיה ביטוח רפואי וכד'.

, מומחה בינלאומי למצבי חירום ומשק לשעת חירום M.S.CBS הכותב, שלומי אדר מייסד חברת

2020 מאי 328 + נטו

15

תנאי עבודה | נגיף הקורונה

● ● במידה והתחבורה עבודה- למקום הגעה הציבורית מושבתת מקום העבודה מחויב לספק אמצעי תחבורה ● ● שירותים נלווים - המעסיקים חייבים לדאוג לכל השירותים הנלווים מתוקף היותם חשופים להדבקה - פגיעה במצבם הרפואי ומצבם הכלכלי – אלו ועוד עשויים לבוא לידי ביטוי ע'י המעסיקים במתן ביטוח רפואי מורחב, הגדלת גובה הפיצוי עבור כל יום עבודה שהעובד משרת את המעסיק שמשמעותו מתן יותר ימי חופשה הבראה הפרשות לקרנות ק. קמל, משלוח לבדיקות תקופתיות רפואיות, סיוע בקבלת מקדמות, הסעדה, פינות מנוחה ולעיתים גם טיפול בעובד ובבני משפחתו בהיבט הפסיכולוגי לאורך כל תקופת מצב החירום. האם על המעסיק שמפעלו מוגדר "מפעל חיוני” חלות הקלות כלשהן? בהנחה שהמעסיק מוגדר "מפעל חיוני” הוא יכול להנות משימוש במשאבים ממלכתיים שמסופקים ע'י מדינת ישראל כדי להמשיך ולפעול לדוגמא: אספקה של דלקים, חשמל, אמצעי תקשורת, מעברי תנועה בכבישים, אפשרות להצבה של עובדים זוטרים

חיצוניים מטעם משרד העבודה /הרווחה בעלויות מופחתות, הקצאת קו הסברה ייעוץ והכוונה פתוח לשימוש בעתות חירום, שיפוי מהיר של פיצויים, אשראי גבוה יותר מהמדינה ומוסדותיה, דחייה של תשלומי מס למיניהן, שחרור סחורות מנמלי ים, סיוע במתן עדיפויות לצורך הפצה אווירית -ימית והקלה בכל תהליכי הבירוקרטיה שלרוב חברות ועסקים רבים שאינה מוגדרים תחת הגדרה של "מפעל חיוני” אינם זוכים לזה. לסיכום, המדינה רואה בכל החברות/עסקים ועובדיהם המוגדרים חיוניים "חיילים שלוחמים בקרב", ולכן באירוע זה בדומה להחרגות שהתקיימו עם חיילי מילואים יתכן מאוד שוועדי עובדים באותם גופים בהם מועסקים עובדים מאוגדים וגם בקרב חברות שאינם מאוגדות יופעל לחץ מתמשך להכיר בפעילות כל העובדים שמרותקים משקית לחברות/עסקים כבעלי תרומה עליונה שתזכה אותם בניקוי זיכוי מס ובהטבות נוספות בדומה למענקים ותשלומים נלווים להם זוכים חיילי המילואים.

/https://www.adarsecurity.co.il

2020 מאי 328 + נטו

תנאי העסקה | נגיף הקורונה

16

הסכם חדש לעובדי המגזר הציבורי בתקופת הקורונה

| , עם תום תקופת ההסכם הקיבוצי שנכנס לתוקף עם אישור התקנות לשע"ח הגיעו יו"ר ההסתדרות והממונה על השכר להסכמות על אופן העסקת עובדי המגזר הציבורי לאחר חג הפסח ועד לסוף חודש אפריל

כחלק מהיערכות המגזר הציבורי להמשך מתכונת עבודה מצומצמת בתקופה שלאחר חופשת הפסח, וזאת בהתאם להנחיות, הגיעו הממונה על השכר ויו"ר ההסתדרות להבנות באשר למתכונת העסקת עובדי המגזר הציבורי בתקופה שעד לתום חודש אפריל. בחופשה בתשלום 30.4.20 -17.4.20 - במסגרת ההבנות סוכם כי עובדים שאינם חיוניים ישהו בתקופה שבין ה שכמחציתה על חשבון יתרת ימי החופשה הצבורה של העובד וכמחציתה על חשבון המעסיק. ההבנות מאפשרות למגזר הציבורי לשמור על רמת תפקוד השירות הציבורי ההולמת את העת הנוכחית, תוך הקפדה על ההגבלות שיחולו במשק ועל הנחיות הבריאות בנושא, והכל בראיה אחראית של תקציב המדינה בתקופה זו, ומתוך הבנה שהמגזר הציבורי חייב לתת כתף ולהיכנס תחת האלונקה בתקופת משבר מאתגרת זו. ההסדר נועד לתת מענה לצרכי השעה, לשמור על רציפות ההעסקה של העובדים ולייצר ודאות לעובדים ולמעסיקים במגזר הציבורי. כמו כן יחול ההסדר על המגזר הציבורי הרחב, ויכנס לתוקף לאחר אישור תקנות שעת חירום, ובהתאם להערכת המצב ולהחלטות שתקבל הממשלה בעניין. , אמר כי: "מאז פרוץ המשבר, העובדים במשק הם נושאי הדגל של התקווה ארנון בר-דוד יו"ר ההסתדרות,  והערבות הדדית. לכולנו יש אחריות לאומית והמגזר הציבורי שהיה הראשון להירתם מתחת לאלונקה, ממשיך להיות שותף בנטל. אני גאה בכל העובדים - אלו שנדרשים להיות שם לילות כימים לשירות אזרחי ישראל בשעת החירום, וגם באלו שעוזרים להבטיח את עמידת המדינה באילוצים הכלכליים. ההסכם הנוכחי הינו ביטוי לרוח הסולידריות ונותן למשק זמן יקר נוסף שנדרש בעקבות הנחיות משרד הבריאות. אני מודה לממונה על השכר על שיתוף הפעולה. אין ספק שאנו עומדים כאן בפני אתגר גדול אבל בזכות האחריות המשותפת שגילו הצדדים, נעבור בשלום גם את התקופה הנוכחית".  : "בשל התארכות הצפויה של ההגבלות בשל המצב הבריאותי וצמצום הפעילות קובי בר נתן הממונה על השכר,  במשק, עמד לנגד עינינו הצורך לייצר הסדר ראוי לעובדי המגזר הציבורי אשר יאפשר המשך תפקוד השירות הציבורי באופן המותאם לתקופה תוך שמירה על היציבות למעסיקים ולעובדים בתקופה זו, ותוך השתתפות בנשיאה בנטל של עובדי המגזר הציבורי.  אני מבקש להודות ליו"ר ההסתדרות אשר נרתם ליצירת הסדר בתנאים המורכבים הקיימים".

5.4.2020 פורסם באתר ההסתדרות החדשה ביום

2020 מאי 328 + נטו

תנאי העסקה | נגיף הקורונה

17

תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות 2020 ), התש"ף - 7 נגיף הקורונה החדש)(תיקון מס'

| עו"ד מיטל דולב בלט |

למקום העבודה ושהייה של עובד כאמור במקום עבודה, אלא אם כן אותו עובד שהה במקום העבודה בתקופה שמיום כ"ו באדר ) עד יום כ"ד בניסן 2020 במרס 22( התש"ף ), כולה או חלקה. 2020 באפריל 18 התש"ף ( התיקון לתקנות מחק את הסעיף האמור, ומעלה 67 כלומר ביטל את איסור ההגעה של בני . 3.5.202 למקום העבודה החל מיום

פורסמו ברשומות תקנות 2.5.2020 ביום שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה (להלן: 2020- ), התש"ף 7 ' החדש)(תיקון מס "התיקון לתקנות"). להלן עיקרי התיקון לתקנות: לתוספת השניה לתקנות שעת חירום (הגבלת 9 סעיף מספר העובדים במקום העבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש) קבע כי מעסיק שנים או יותר 67 לא יאפשר כניסה של עובד שגילו

הכותבת – עו"ד, מנהלת מחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

שעות עבודה ומנוחה | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

18

הודעה על מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות (הוראת שעה – התמודדות עם נגיף הקורונה)

| עו"ד ג'ולייט אליהו |

בהתאם להיתר הכללי החדש, בשבוע עבודה לא שעות עבודה, כולל שעות נוספות 67 יועסק עובד מעל 90 ובלבד שמכסת השעות החודשית לא תעלה על שעות נוספות. שעות אך 12 בנוסף, אורך יום עבודה לא יעלה על שעות עבודה, כולל 14 ניתן יהיה להעסיק עובד פעמים בחודש ובכפוף 8 שעות נוספות, לא יותר מ שעות ומכסה 67 להעסקה שבועית מקסימלית של עד שעות נוספות חודשית כאמור 90 חודשית של עד לעיל. העסקת עובדים לפי ההיתר הכללי החדש תיעשה בהתחשב בצרכים הייחודיים של מקום העבודה ובהתחשב בטובת העובדים ובצרכיהם, וזאת עקב התפרצות נגיף הקורונה. תחילתו ותוקפו של ההיתר הכללי החדש הנו ,16.5.2020 - חודשיים מיום פרסומו ברשומות, קרי ה או לתקופת תוקפו של צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה), , לפי המוקדם מבניהם. 2020- התש"ף

פורסמה ברשומות הודעה על 17.03.2020 ביום מתן היתר כללי להעסקת עובדים בשעות נוספות, (הוראת שעה - התמודדות עם נגיף 2020- התשע"ח )) Novel Coronavirus nCov2019- ( הקורונה החדש לפי חוק שעות עבודה ומנוחה (להלן: "היתר כללי חדש"). להלן עיקרי ההיתר הכללי החדש: 1951- על-פי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א (להלן: "חוק שעות עבודה ומנוחה"), העסקת עובדים בשעות נוספות אסורה. ישנם מקרים חריגים המוגדרים בחוק, בהם מותרת עבודה בשעות נוספות לפרק זמן קצר. עם זאת שר העבודה והרווחה התיר בהיתר כללי להעסיק עובדים בשעות נוספות. עד כה, היה אפשר שעות 16 להעסיק עובד כך שלא יועסק עובד מעל נוספות בשבוע עבודה ואורך יום העבודה כולל שעות שעות. 12 נוספות לא יעלה על כמו כן, עובד שעובד בעבודת לילה, אורך שבוע שעות כולל שעות 58 העבודה שלו לא יעלה על נוספות.

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

מס הכנסה | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

19

רשות המסים בישראל

29/3/2020

קורונה - חוסכים בירוקרטיה מהיוצאים לחל"ת: לא ידרשו לתיאום מס נוסף בקבלת דמי אבטלה

רשות המסים מפרסמת, בתיאום עם הביטוח הלאומי, הקלות בהליך עריכת תיאום מס ליוצאים לחל"ת הזכאים לדמי אבטלה, כך שלא יידרשו לערוך תיאום מס נוסף עבור דמי האבטלה. הקלות אלו מיטיבות עם כלל העובדים שיצאו לחל"ת ומקבלים אבטלה, ובפרט עם הורים לילדים והורים לילדים עם מוגבלות.. ההקלות הן: המיועד למעסיקו העיקרי, ונקבעה לו באישור זכאות 2020 עובד שברשותו אישור לתאום מס לשנת ● להקלה במס, כגון: פטור, נקודות זיכוי או זיכוי בסכום, המוסד לביטוח לאומי יכבד את אישור תיאום מס זה וייתן את ההקלות שבאישור בעת חישוב המס על דמי האבטלה, למרות שהאישור מופנה למעסיק העיקרי, ממנו יצא העובד לחל"ת. ) שמילא אצל המעסיק, נמצא כי העובד זכאי להקלות במס 101 עובד שיצא לחל"ת ובכרטיס העובד (טופס ● , בתלוש השכר של העובד והמעסיק נתן לו את ההקלות הללו בעת חישוב המס על המשכורת והן מופיעות המוסד לביטוח לאומי יחשב את ההקלות שקיבל העובד בעת חישוב המס על דמי האבטלה, בהתבסס על . 2020 תלוש השכר האחרון של העובד בשנת הקלות אלו מצטרפות לשורת צעדים עליהם הודיעה הרשות בשבועיים האחרונים, שנועדו להקל על שכירים ובעלי עסקים בהתמודדות עם ההשלכות הכלכליות של התפשטות הנגיף.

מס הכנסה | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

20

רשות המסים בישראל

2.4.2020

רשות המסים תאפשר זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק רשות המסים פרסמה היום (יום ה') הנחיות מיוחדות בעניין חיוב שווי שימוש ברכב לעובדים שיצאו לחופשה ללא תשלום (חל"ת) המאפשרות זקיפת שווי שימוש יחסי לעובדים אשר הוצאו לחל"ת והחזירו את הרכב למעסיק, זאת לאור המצב המיוחד בעקבות התפשטות נגיף הקורונה ויציאת עובדים רבים לחל"ת לתקופה שאינה ידועה. הנחיות אלה ניתנות במסגרת שורת הקלות שנותנת הרשות במטרה לסייע ולהקל על הציבור, בכל הקשור להשלכות התפשטות נגיף הקורונה. ככלל, מעסיק שהעמיד לרשות העובד רכב צמוד, נדרש לזקוף לעובד הכנסה בהתאם לשווי שנקבע בתקנות מס הכנסה. על כן, מעסיק שהעמיד לרשות עובד רכב צמוד נדרש לחייב את שכרו של העובד בשווי השימוש על פי התקנות, גם כאשר הרכב היה ברשות העובד רק בחלק מהחודש הרי שיש לזקוף שווי רכב מלא. החריג לכלל זה, הוא מצב בו לא מתקיימים יחסי עובד - מעביד במהלך חודש קלנדרי מלא, כלומר בעת תחילת עבודה או סיומה (כגון: פיטורין), במצב זה ייזקף שווי רכב באופן יחסי לימי ההעסקה במהלך החודש.. על פי ההנחיות החדשות, הוחלט להקל ולקבוע כי עובד שיצא לחל"ת בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, ובאותו מועד או לאחריו החזיר את הרכב שהוצמד לו למעסיק, ייזקף לו שווי שימוש ברכב באופן יחסי לימים בחודש בהם הרכב היה ברשותו. זאת במקום זקיפת שווי שימוש לחודש מלא כפי שנקבע בתקנות מס הכנסה. שווי שימוש יחסי יחושב גם בעת חזרתו של עובד מחל"ת, במידה וקיבל רכב מהמעסיק במהלך החודש. שווי השימוש יחושב כאמור, לפי מועד החזרת הרכב למעסיק, ולא לפי מועד יציאת העובד לחל"ת. כמו כן, תנאי להקלה הינו שממועד החזרת הרכב למעסיק על ידי העובד ועד לחזרת העובד לעבודה לא העמיד לרשותו המעסיק רכב

מס הכנסה | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

21

רשות המסים בישראל

י"ט אדר, תש"פ 2020 , מרץ 15 MA50D1-16-803-20

לכבוד: ציבור המעסיקים והאזרחים 2019 הנדון: הארכת תוקף אישורים על תאומי מס משנת כחלק משיפור השירות של רשות המסים בנושא תאומי המס, נשלחו בתחילת השנה מכתבי הארכת תוקף לחלק מציבור הלקוחות. 2020 לשנת 2019 לאישורי תאום מס של שנת בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות המסים כחלק מההיערכות למאבק בנגיף הקורונה, הוחלט להעניק המשכורת תשלום לתאריך ,עד 2019 המס שנת בתום פג שתוקפם מס תאומי על לאישורים גורפת ארכה . 13.06.2020 מיום ולא יאוחר 2020 לחודש מאי . 2020 לתשלום משכורת מאי תקפים עד יהיו 2019 בשנת תאום מס שהונפקו כן, אישורי על . 2020 גם למשכורות ינואר- מאי 2019 בשנת תאום מס שתוקפם פג אישורי המעסיקים מתבקשים לכבד תאום מס קיים מתבקשים לעשות זאת באחת מהדרכים לעדכן אזרחים אשר צריכים לערוך תאום מס חדש או הבאות: . יישום לעריכת תיאום מס באינטרנט 1 . פניה למשרד השומה בבקשה לעריכת תאום מס באמצעות מערכת פניות הציבור מוצע להימנע מהגעה 2 למשרדי השומה האזוריים.

העתקים: מר ערן יעקב – מנהל רשות המסים גב' מירי סביון, רו"ח – משנה למנהל רשות המסים הנהלה מצומצמת פקידי השומה גב' רחלה אקוקה, רו"ח – מנהלת תחום בכירה (שומה –פרט)

מס הכנסה | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

22

רשות המסים בישראל סמנכ"לית בכירה שומה וביקורת

ב׳ אייר, תש״ף 2020, אפריל 26 MA50D1-17-35-20

לכבוד ציבור המייצגים והנישומים

הנדון: הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור בהתאם להערכת מצב שבוצעה ברשות המיסים כחלק מהיערכות למאבק בנגיף הקורונה, ולאור המשך ההגבלות , עד 30/4/2020 ביום לפוג שתוקפם עומד מס במקור ניכוי אישורי במשק, הוחלט על הארכת תוקף נוספת של . 31/5/2020 ליום . 30/4/2020 ליום שהוארך מס במקור ניכוי הארכה ניתנת לנישומים שבידם אישור נישומים . 2020 לשנת האישור הליקויים ובהסדרת בהסרת נישומים רבים טיפלו שערכנו, נמצא, כי מבדיקה לפנות יכולים המרוכז במהלך האישור להם הוארך שלא נישומים במקור, או מס ניכוי אישור בידם שאין ) לשע״מ המקושרים למשרדים (למייצגים פניות מערכת באמצעות או הציבור פניות במערכת השומה לפקיד . 2020 לשנת אישור ליקויים ולקבל מנת להסיר על

בכבוד רב, פזית קלימן רו"ח

העתקים: מר ערן יעקב, מנהל רשות המסים גב׳ מירי סביון, רו״ח - משנה למנהל רשות המסים הנהלה מצומצמת פקידי השומה מר רוני סרי לוי - מנהל אגף א׳ שומת מס הכנסה

גב׳ מינה גולן, רו״ח - מנהלת תחום בכירה (שומה - פיתוח ודיווחים) גב׳ עדית אלימלך, רו״ח - מנהלת תחום (שומה - פיתוח ודיווחים)

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

23

משרד האוצר אגף תקציבים

09.05.2020

הממשלה אישרה את המשך מתן ההקלות למובטלים

חודשים לכל מי שהחל את האבטלה 6 במסגרת זו הוחלט על קיצור התקופה הדרושה לקבלת דמי אבטלה ל עד סוף חודש אפריל. בנוסף, הוחלט על הארכת תקופת הזכאות לדמי אבטלה עד לסוף חודש מאי לכל מי שמסתיימת זכאותו לפני מועד זה. עוד נקבע כי בשל העומס הגדול על ביטוח לאומי, יוכל הביטוח הלאומי לשלם מקדמה בגין חודש שקל אף למי שטרם הסתיימה בדיקת כל הנתונים לגבי בקשתו. 8000 אפריל בסכום של עד

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

24

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות 2020 מיוחדות לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף-

| עו"ד ג'ולייט אליהו |

35 שנים, או שמלאו לו 45 ימים - מלאו לו 87 ● שנים וישנם שלושה תלויים בו. 35 שנים או טרם מלאו לו 35 ימים- מלאו לו 69 ● שנים וישנם שלושה תלויים בו. ימים- העובד מוגדר "מבוטח" גם אם חלק 35 ● מתקופת הזכאות חל לאחר תום שנה מתום השירות, ובלבד שתקופת הזכאות רצופה והחלה לפני תום שנה. 28 שנים וטרם מלאו לו 25 ימים- מלאו לו 34 ● שנים. שנים. 25 ימים- טרם מלאו לו 25 ● ימים- בכל מקרה אחר. 50 ● כמו כן, הוארכה תקופת תשלום מרבית לדמי אבטלה כך שעובד שלא זכאי לדמי אבטלה רק בשל כך שתקופת התשלום המרבית הקבועה לגביו מסתיימת ימשיך 30.04.2020 עד 1.03.2020 בתקופה שמיום . 30.4.2020 - לקבל דמי אבטלה עד ה זאת ועוד, דמי אבטלה ישולמו לעובד שהעסקתו הופסקה בשל הוצאתו לחופשה ללא תשלום אם הוא הוצא לחופשה ללא תשלום ביוזמת המעסיק ימים לפחות והוא אינו זכאי 30 לתקופה רצופה של לשכר בתקופת החל"ת. תוקפן של התקנות יחול מיום פרסומן היינו, . 27/03/2020

פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום 27.3.2020 ביום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות לעניין (להלן: "התקנות"). 2020- ביטוח אבטלה), התש"ף להלן עיקרי התקנות: בהתאם לתקנות, "הפסקת העסקה של עובד" אפשרית במקרה של הודעת מעסיק על פיטורי עובד או הוצאת עובד לחופשה ללא תשלום. נקבעו הוראות מיוחדות לעניין תביעה לדמי אבטלה לפיהן, עובד שהגיש תביעה לדמי 2020 בעד חודש מרס ולא 7.04.2020 עד 15.03.2020 אבטלה בתקופה שמיום נרשם בלשכת שירות התעסוקה כמחוסר עבודה או שנרשם והמידע לא התקבל במוסד, יראו אותו כמובטל , מיום 2020 לעניין זכאות לדמי אבטלה בעד חודש מרס או מיום הפסקת העסקתו, לפי המאוחר 15.03.2020 מבניהם, ובלבד שהוכיח כי הופסקה העסקתו. המוסד רשאי לשלם לעובד שהגיש תביעה מיום וטרם הושלמו כל הליכי 7.04.2020 -1.03.2020 2,000 הטיפול בתביעתו, מקדמה בסכום של עד . 2020 שקלים בעד חודש מרס בנוסף, נקבעו הוראות מיוחדות לעניין זכאות על אף הוראות לעיל, מבוטח לדמי אבטלה לפיהן 19.04.2020 - 1.03.2020 שהופסקה העסקתו מיום והוא לא זכאי לדמי אבטלה רק בשל כך שלא השלים חודשים כאמור בחוק, אך 12 תקופת אכשרה בת צבר תקופת אכשרה בת שישה חודשים לפחות, יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד מספר הימים כלהלן, לפי העניין, לכל היותר:

הכותבת – עו"ד במחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

25

המוסד לביטוח לאומי

15.3.2020

אמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה

הזכאות , ותנאי אבטלה לדמי הכלליים הזכאות בתנאי הזכאות לדמי אבטלה תיבדק בהתאם לעמידתם . הנוספים המפורטים כאן בעמוד זה מפורטות ההנחיות המיוחדות לעובדים אלה. איזה אמנים יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה? אמנים שעוסקים בהופעה אמנותית או בידורית כמו הנחיה במופע, משחק, שירה, דקלום, הקראה, נגינה, ניצוח, ריקוד, פנטומימה, לוליינות וקוסמות. כולל הופעה בכל אחד מאלה לצורך הקלטה או צילום (חוץ ממקרים של הקלטה או צילום לצרכי פרסומת). תקופת האכשרה הנדרשת החודשים האחרונים בעבודת אומנות או בעבודה 18 חודשי עבודה מתוך 12 לקבלת דמי אבטלה יש לצבור . כשכיר חודשים בתחומי האמנות שפורטו, או תחת הסכם 3 - היא עבודה תחת הסכם של לפחות עבודת אומנות חודשים. 12- הופעות ב 5 לסדרה של לפחות 3 הופעות לפחות או תחת הסכם לחזרות והופעות של 5- לדוגמה, אם הופעת בחג החנוכה והיית תחת הסכם ל חודשים לפחות, החודשים שבהם היית תחת חוזה יהיו מוכרים כעבודת אמן. החודשים האחרונים, ניתן להשלים אותם עם תקופות 18 מתוך ה- 12- אם חסרים לך חודשי עבודת כאמן ב הזה בקישור אחרות כפי שמפורט כלומר, אם ההסכם . החודש עבדת באותו כאילו בחודש כלשהו, זה ייחשב יום אחד שים לב, אם עבדת אפילו ודצמבר חודשים – ספטמבר, אוקטובר, נובמבר 4 עבור תוכר בדצמבר, תקופה זו 5- ה עד בספטמבר 5- היה מה רישום בשירות התעסוקה . עם הפסקת העבודה אבטלה יש להירשם בשירות התעסוקה מיד דמי לקבל שים לב, כדי

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

26

באתר און-ליין להירשם להתחיל ניתן . הלאומי בביטוח אבטלה לדמי תביעה להגיש ובמקביל להירשם ניתן שירות התעסוקה שירות התעסוקה. לאחר ההרשמה, יש לעקוב אחר הנחיות שירות התעסוקה בנוגע להתייצבות פיזית במרכזי אבטלה תביעה לדמי מגישים לביטוח הלאומי איך . לביטוח לאומי המוסד האבטלה באתר להגיש תביעה מקוונת לדמי ניתן . הביטוח לאומי פיזית לסניפי להגיע צורך אין שחקן שמדווח כשכיר: ● - אישור מעסיק על תקופת העסקה ושכר. 1514 טופס שחקן שלא מדווח כשכיר ואין לו תלושי שכר: ● אישור מהמקום שבו הופעת, הכולל פירוט של חודשי העסקה וגובה השכר החודשי. עם פרטי התקופה שעבדת, המקום שבו עבדת וסיבת ) 1516/ אבטלה (טופס בל דמי התובע הצהרת אומן הפסקת העבודה. תקופת הזכאות לדמי אבטלה מספר הימים שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה משתנה בהתאם לגיל ולהרכב המשפחה – למידע נוסף יש להיכנס לאתר המוסד לביטוח לאומי. אם במהלך תקופת הזכאות לדמי האבטלה תקבל הצעת עבודה מזדמנת ותבצע אותה – חובתך להודיע על כך לביטוח הלאומי או לשירות התעסוקה: אם תודיעו לביטוח הלאומי – סכום ההכנסה ינוכה מסכום דמי האבטלה שמגיע לך, ואם תודיע לשירות התעסוקה - בקש שלא ירשמו אותך כדורש עבודה בתאריכים הספציפיים שבהם עבדת. למי פונים? בכל שאלה בנושא התייצבות בשירות התעסוקה יש לפנות לשירות התעסוקה * או לשלוח פנייה מקוונת 6050 בכל שאלה בנושא הגשת התביעה ניתן לפנות אלינו למוקד הטלפוני שמספרו שלך ישירות לסניף

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

27

המוסד לביטוח לאומי

24.04.2020

ישולם גם עבור חודש מאי +67 מענק ההסתגלות לבני שלא חזרו לעבודה בחודש מאי, או למי שהוצאו +67 הביטוח הלאומי ישלם את מענק ההסתגלות הנוסף לבני יום או פוטרו בחודש מאי. המענק עבור חודש מאי ישולם בנוסף למענקים עבור החודשים 30 לחל"ת למשך מרץ ואפריל. סכום המענק: ש"ח או אם אין לו הכנסה מפנסיה. 2,000- - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ ₪ 4,000 מענק בסך ●

ש"ח. 3,000- ש"ח ל 2,000 - למי שהכנסתו מפנסיה בין ₪ 3,000 מענק בסך ● ש"ח 4,000- ש"ח ל 3,000 - למי שהכנסתו מפנסיה בין ₪ 2,000 מענק בסך ● ש"ח 5,000- ש"ח ל 4,000 - למי שהכנסתו מפנסיה בין ₪ 1,000 מענק בסך ● מה צריך לעשות? אם הגשתם בקשה למענק בחודשים הקודמים – אין צורך להגיש פעם נוספת.

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

28

המוסד לביטוח לאומי

29.3.2020

ומעלה שהפסיקו לעבוד בעקבות משבר הקורונה 67 מענק לבני

(נשים וגברים) והפסיק לעבוד בעקבות משבר הקורונה, יכול להיות זכאי למענק מיוחד. 67 מי שעבר את גיל

תנאי הזכאות למענק תנאי זכאות למענק: 4 ישנם

. אתם תושבי ישראל 1 ומעלה 67 . אתם בגיל 2 חודשים לפני שהוציאו אתכם לחל"ת או לפני שפוטרתם 3 . עבדתם כשכירים לפחות 3 יום בעקבות משבר הקורונה. 30- . הפסקתם לעבוד לפחות ל 4

סכום המענק המענק משולם בהתאם להכנסה שלכם מפנסיה (קצבת אזרח ותיק לא נלקחת בחשבון לצורך חישוב המענק). מענק עבור חודש מרץ בעקבות משבר הקורונה, יוכל להיות זכאי למענק בחודש מרץ 1.3.20- מי שהוצא לחל"ת או פוטר לאחר ה בהתאם להכנסתו מפנסיה: שקלים חדשים או אם אין לו הכנסה 2,000- ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ 2,000 מענק בסך ● מפנסיה שקלים חדשים 4,000- שקלים חדשים ל 2,000 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה בין 1,500 מענק בסך ● שקלים חדשים 5,000- שקלים חדשים ל 4,000 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה בין 1,000 מענק בסך ●

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

29

מענק עבור חודש אפריל 19.4.20- או מי שהוצא לחל"ת או פוטר עד ה 19.4.20- מי שהיה זכאי למענק בחודש מרץ ולא שב לעבודה עד ה בעקבות משבר הקורונה, יוכל להיות זכאי למענק בחודש אפריל בהתאם להכנסה מפנסיה: שקלים חדשים או אם אין לו הכנסה 2,000- ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה נמוכה מ 4,000 מענק בסך ● מפנסיה שקלים חדשים 3,000- שקלים חדשים ל 2,000 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה בין 3,000 מענק בסך ● שקלים חדשים 4,000- שקלים חדשים ל 3,000 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה בין 2,000 מענק בסך ● חדשים 5,000- שקלים חדשים ל 4,000 ש"ח - למי שהכנסתו מפנסיה בין 1,000 מענק בסך ● מקבלי קצבת אזרח ותיק עם תוספת השלמת הכנסה המענק שתקבלו נלקח בחשבון בחישוב זכאותכם לתוספת השלמת הכנסה. עם זאת, אם לא תקבלו השלמת הכנסה בגלל המענק, תמשיכו להיות זכאים לכל ההטבות הנלוות. לא צריך להירשם בשירות התעסוקה ולא צריך להגיש תביעה לדמי אבטלה,. ראו 67 שימו לב, מי שעבר את גיל בסוף המסמך קישור למוסד לביטוח לאומי להגשת המענק.. 67 עד גיל 62 נשים מגיל זכאיות לקצבת אזרח ותיק או אבטלה- הקצבה הגבוהה מבין השתיים. מומלץ להגיש תביעות לשתי הקצבאות ואנו נעדכן על הקצבה הגבוהה ביותר.

להגשת בקשת המענק – כנסו לקישור שלהלן:

https://forms.btl.gov.il/Form/DStart/Avtala67

חשוב לדעת, אין צורך להתייצב בשירות התעסוקה, ואין צורך לצרף אישור מעסיק על הפסקת עבודה או אישורי פנסיה - אנחנו עושים את הכל אוטומטית עבורכם. 31.3.2020 עדכון מהמוסד לביטוח לאומי מיום

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

30

המוסד לביטוח לאומי

4/5/2020

תשלום דמי אבטלה עבור חודש אפריל יוקדם, )17.5- (במקום ב 12.5 עד 7.5 וישולם בתאריכים

ימים לפני מועד התשלום . לבדיקת סכום התשלום, היכנסו 3- מי שזכאי לתשלום יקבל הודעת סמס בנושא כ לאתר האישי. נמשיך לשלם כל יום דמי אבטלה עבור חודשים מרץ ואפריל, לתביעות שנמשיך לאשר. 12.5- שימו לב, לאחר ה עדכון בנוגע למי שתביעתם עדין לא נבדקה: אנו נערכים לשלם לכם מקדמה נוספת בהתאם לשכר שלכם - בימים הקרובים נעדכן בפרטים המלאים. כמו כן, מי שלא קיבלו מקדמה או דמי אבטלה עבור חודש מרץ - התביעות שלכם נמצאת בעדיפות עליונה, ואנו בודקים אותם בימים אלה.

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

31

המוסד לביטוח לאומי

15.3.2020

הנחיות למעסיקים הנאלצים להפסיק את פעילות החברה או להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה יום ומעלה, 30 מעסיקים הנאלצים לפטר עובדים או להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת) למשך מתבקשים ליידע את העובדים שיוכלו להיות זכאים לדמי אבטלה בתקופת החל"ת, בתנאי שהעובדים עומדים בכל תנאי הזכאות. שימו לב, דמי האבטלה ישולמו לעובד החל מתחילת החל"ת. העובד יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את כל ימי החופש שלו. להנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחל"ת מסמכים שהמעסיק צריך למלא - המעסיק נדרש למלא עבור העובד לצורך קבלת דמי אבטלה: ) - יש למלא טופס זה עבור כל עובד. 1514/ אישור על תקופת העסקה ושכר (בל ● אם מדובר בעובד בחל"ת המעסיק צריך לציין שהיציאה לחל"ת היא בעקבות משבר הקורונה. ● כמו כן יש לציין את תאריך היציאה לחל"ת ואם התקופה לא ידועה - יש לרשום שתאריך סיום החל"ת ● אינו ידוע. עבור כל העובדים. 100 לכל העובדים – המעסיק נדרש לשדר טופס 100 טופס ● ניתן לבצע מכל מערכת 100 היא ריכוז תלושי השכר הכולל הפרשי שכר ושכר נוסף. שידור טופס 100 טופס שכר. לתיאום הגשת masikim@nioi.gov.il עובדים מתבקשים לפנות אלינו במייל 500 שימו לב, מעסיקים מעל התביעות של כל העובדים באופן מרוכז.

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

32

המוסד לביטוח לאומי כמה זמן אפשר לקבל דמי אבטלה?

מספר הימים המרבי שתוכל לקבל עבורם דמי אבטלה, נקבע בהתאם לגילך ומספר התלויים בך ( בן זוג תלוי, בת זוג תלויה , ילד). בחודש בו התייצבת לראשונה 1 החודשים, המתחילים ב- 12 מספר הימים שנקבעו לך ניתנים לניצול במהלך בשירות בשירות התעסוקה. ימי האבטלה משולמים לך במהלך שנה זו בהתאם לדיווחים על התייצבויותך . התעסוקה , התקופה המרבית שבה אתה זכאי לדמי אבטלה יכולה להשתנות בהתאם לשינויים שחלים בגילך חשוב לדעת או במספר התלויים בך. מספר ימי האבטלה המרביים המגיעים לך לפי גילך ומספר התלויים בך קבוצת גיל תלויים 2 עד תלויים ויותר 3 25 עד ימים 50 ימים 138 28 עד 25 ימים 67 ימים 138 35 עד 28 ימים 100 ימים 138 45 עד 35 ימים 138 ימים 175 ומעלה 45 ימים 175 ימים 175 מספר ימי אבטלה למי שמגיש תביעה לדמי אבטלה שנה אחר שנה ), מספר הימים שעבורם 2019 ובשנת 2018 אם הגשת תביעה לדמי אבטלה שנה אחר שנה (לדוגמה בשנת החודשים 11 תוכל לקבל דמי אבטלה בתביעה החדשה, יחושב בכל חודש בהתאם לימי האבטלה שקיבלת ב שקדמו לחודש התשלום, גם אם ימי האבטלה שייכים לתביעה קודמת. אופן החישוב: החודשים הקודמים שולמו לך דמי אבטלה עבור מספר ימי האבטלה המרביים שלהם אתה זכאי 11 אם ב- ● - לא תוכל לקבל דמי אבטלה בעד חודש זה. החודשים הקודמים שולמו לך דמי אבטלה עבור מספר ימי אבטלה הנמוך ממספר ימי האבטלה 11 אם ב- ● המרביים שלהם אתה זכאי- תקבל דמי אבטלה בעד חודש זה עד למכסת ימי האבטלה שלהם אתה זכאי, לכל היותר.

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

33

, הבדיקה של מספר ימי האבטלה שתוכל לקבל מתבצעת כל חודש מחדש, בהתבסס על מספר ימי שים לב החודשים 11 החודשים הקודמים. כלומר, הנתון של מספר ימי האבטלה ששולמו ב- 11 האבטלה ששולמו לך ב הקודמים משתנה בכל חודש. לדוגמה: ובתביעה החדשה נקבעה 2019 , הגיש תביעה נוספת לדמי אבטלה בשנת 2018 מובטל שקיבל דמי אבטלה בשנת ימי אבטלה. להלן 25 ונרשמו לו 11/2019 ימי אבטלה. הוא התייצב בשירות התעסוקה בחודש 175 - לו זכאות ל חישוב ימי האבטלה המגיעים לו בכל חודש: ימים - הוא לא יקבל דמי 175 , קיבל דמי אבטלה עבור 10/2019 עד 12/2018 , החודשים הקודמים 11 אם ב- ● . 11/2019 אבטלה בעד חודש יקבל דמי אבטלה עבור 11/2019 ימים - בחודש 150 החודשים הקודמים קיבל דמי אבטלה עבור 11 אם ב- ● 175 - 150 = 25 : ימים, לפי החישוב הבא 25 יקבל דמי אבטלה עבור 11/2019 ימים- בחודש 160 החודשים הקודמים קיבל דמי אבטלה עבור 11 אם ב- ● 175 - 160 = 15 : ימים, לפי החישוב הבא 15 , כדי לדעת כמה ימי אבטלה יקבל בחודש זה, תתבצע בדיקה של מספר ימי האבטלה 12/2019 וכך בחודש . 11/2019 - 1/2019 ששולמו לו בחודשים שנה, והוא מגיש יותר מתביעה אחת לדמי 40 מספר ימי אבטלה למובטל שעדיין לא מלאו לו שנים 4 אבטלה בתוך הכללים שפורטו למעלה לא חלים על מובטל זה. ממספר הימים המרביים 180% מספר הימים שעבורם תוכל לקבל דמי אבטלה בכל התביעות לא יעלה על שלהם אתה זכאי. כלומר, אם קיבלת דמי אבטלה עבור כל הימים המרביים, ולאחר מכן הגשת בקשה נוספת לדמי אבטלה, ממספר הימים 80% שנים מתחילת הזכאות הקודמת, תקבל בפעם השנייה דמי אבטלה רק עבור 4 ולא חלפו שמגיעים לך. השנים. 4 לאחר מכן לא תהיה זכאי יותר לדמי אבטלה עד לסיום מספר ימי אבטלה לחיילים משוחררים, למסיימי שירות לאומי וללומדים בהכשרה מקצועית - ישולמו להם דמי אבטלה בשנה הראשונה לשחרורם חייל משוחרר משירות סדיר ומסיימי שירות לאומי ● ימים לכל היותר. 70 לתקופה של

ביטוח לאומי | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

34

138- שנות לימוד והוא זכאי לדמי אבטלה לתקופה קצרה מ 12- - שיש לו פחות מ לומד בהכשרה מקצועית ● ימים. 138 ימים, ישולמו לו דמי אבטלה בזמן לימודיו לתקופה מרבית של הפחתה במספר ימי האבטלה שלך אם שירות התעסוקה הציע לך עבודה מתאימה, הכשרה, השתלמות או הסבה מקצועית, וסירבת לקבלה, הימים שמיום הסירוב, 90 ימים ממספר הימים המגיעים לך, ולא ישולמו לך דמי אבטלה עבור 30 יופחתו לך בכל פעם שתסרב. שולמו דמי אבטלה עבור ימי האבטלה המרביים המגיעים לך אם שולמו לך דמי אבטלה עבור כל ימי האבטלה המגיעים לך, ועדיין לא מצאת עבודה, תוכל לבדוק זכאותך לגמלת הבטחת הכנסה.

נשים בעבודה | נגיף הקורונה

2020 מאי 328 + נטו

35

תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) 2020 (עבודת נשים), התש"ף-

| עו"ד מיטל דולב בלט |

. העובד/ת נתנו את הסכמתם בכתב להוצאה 3 לחל"ת. . המעסיק החליט על הוצאת העובד/ת לחל"ת 4 לאחר שהתקיים אחד מאלה: . פעילות עסקו הוגבלה או צומצמה לאחר 1 הכרזת שר הבריאות לפי פקודת בריאות העם ועקב הנחיות והחלטות שיצאו בעקבות משבר הקורונה. . פעילות עסקו צומצמה בעקבות מתן שירות 2 לעסק שפעילותו הוגבלה עקב הנחיות והוראות שיצאו בעקבות משבר הקורונה. . העובד/ת ביצעו תפקיד שצומצם או הוגבל בשל 5 משבר הקורונה. . אם מדובר בהוצאת עובדת בהיריון לחל"ת 6 – תאריך הלידה המשוער של העובדת לא חל הימים שבתכוף לאחר מועד הוצאתה 30 - ב לחופשה. . על העובד/ת לא חל הסכם יציאה לחופשה 7 במגזר הציבורי. במידה והמעסיק אינו עומד בכל התנאים לעיל, אזי עליו לפנות לקבל היתר מאת הממונה לחוק עבודת נשים כרגיל.

פורסמו ברשומות תקנות שעת חירום 6.4.2020 ביום 2020 - (נגיף הקורונה החדש) (עבודת נשים) התש"ף (להלן: "התקנות"). להלן עיקרי התקנות: (להלן: 1954 - א לחוק עבודת נשים, התשי"ד 9 סעיף "החוק") קובע, כי על המעסיק חל איסור לפגוע בהיקף המשרה של עובדת בתקופות בהן היא מוגנת לחוק, באופן העלול 9 מפני פיטורים מכח סעיף להקטין את הכנסתה, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה. התקופות בהן מוגנת העובדת מפני פיטורים מכח לחוק הינן כאשר העובדת בין היתר, בהיריון 9 סעיף והיא בעלת ותק של חצי שנת עבודה, עוברת טיפולי פוריות, בחופשת לידה, נעדרת מהעבודה בגין חופשה ללא תשלום לאחר חופשת לידה מכח החוק, נמצאת הימים לאחר חזרתה מחופשת 60 בתקופה מוגנת של הלידה או מהחופשה ללא תשלום לה הייתה זכאית מכח החוק ועוד. בהתאם לתקנות, מעסיק יוכל להוציא עובד/ת ימים ללא קבלת 60 – 30 לחופשה ללא תשלום של היתר אם מתקיימים כל התנאים הבאים: . אין קשר בין הוצאת העובד/ת לחל"ת לבין 1 הנסיבה לפיה העובד/ת מוגנים מפני פיטורים. . המעסיק עשה מאמצים על מנת למצוא לעובד/ת 2 עבודה חלופית באותם תנאים ולא מצא.

הכותבת – עו"ד, מנהלת מחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

2020 מאי 328 + נטו

נשים בעבודה | נגיף הקורונה

36

לגבי בקשות שהוגשו ולא נתקבלה החלטה לגביהן, על המעסיק להודיע למשרד העבודה אם בקשתו אינה עומדת בתנאים שנקבעו בתקנות ולבקש כי בקשתו תידון.

התקנות יחולו על כל עובד/ת שהוצאו לחל"ת ביוזמת ואילך. אם ניתן היתר 15.3.2020 - המעסיק החל מה א לחוק ערב התחילה של התקנות יראו 9 לפי סעיף את ההיתר כאילו ניתן ביום הוצאת העובד/ת לחל"ת או במועד הקובע, לפי המאוחר.

הערת המערכת: ראו במדור חקיקה 17.4.2020 התקנות בוטלו ביום

משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים חוסן חברתי לישראל

י"ב ניסן, תש"פ 2020 , אפריל 6

לידיעת המעסיק והעובד/ת

הנדון: תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) 2020 - (חוק עבודת נשים), התש"ף

במסגרת מצב החירום מאז שהוכרז על המחלה הנגרמת מנגיף הקורונה החדשה כמחלה מידבקת, נקטו מעסיקים שפעילותם הוגבלה או צומצמה בעקבות כך במדיניות של הוצאת העובדים לחופשה ללא תשלום מתוך כוונה כנה כי עם סיום ההגבלה יוכלו להחזיר את העובדים למקום עבודתם, בעוד שבמהלך החל"ת העולה על שלושים ימים יוכלו העובדים והעובדות לקבל גמלת אבטלה. חוק עבודת נשים מבקש בראש ובראשונה לשמור על משרותיהם של עובדים ועובדות מוגנים מכוח החוק על כן תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש)(חוק מבקשות שלא לראות כפגיעה בהכנסה הוצאת עובדת 6/4/2020 , , שהותקנו היום 2020 - עבודת נשים), התש"ף או עובד כאמור שהוצאו לחל"ת בכפוף לתנאים שיפורטו להלן. מעסיקים אלה לא יהיו חייבים בבקשת היתר. עובדים אלה ומעסיקיהם יוכלו לפנות לביטוח לאומי לתביעה לדמי אבטלה. נציין כי על הגשת תביעה לביטוח מזכות בהקלות בהתאם לתיקון תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) (הוראות מיוחדות 7/4 לאומי עד . 2020 - לעניין ביטוח אבטלה), התש"ף

Made with FlippingBook - Online catalogs