נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

327

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני 327 גיליון | 2020 מארס

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה עבודה מהבית - מתי ולמי זה מתאים השלמת פיצויים בסיום עבודה והאפשרויות העומדות בפני העובד תקרות להפקדות המעסיק לקופות גמל לקצבה ריבוי דירות – השכרה למגורים חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

קוראים יקרים, רבות נאמר על כך שהעולם הוא כפר גלובאלי. התפרצות נגיף הקורונה הוכיחה לנו הפעם עד כמה הדבר נכון, ועד כמה קשה בעידן של שמיים פתוחים למנוע הפצה של מחלה שמאיימת על שלומם של רבים בעולם. נגיף הקורונה אשר התגלה בסין הרחוקה כבר התפשט למדינות רבות בעולם ומשפיע באופן

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס

ברור ומידי על הכלכלה העולמית - הבורסות בעולם צונחות, מקומות עבודה נסגרים, מגזרי תעשייה רבים מושבתים, קווי תעופה מבוטלים, על הסחר הבין-לאומי מוטלות הגבלות ועוד. אין ספק שהתפשטות הנגיף השפיעה באופן מידי גם על הכלכלה בישראל, מה שהביא את המחוקק להוציא את צו בריאות העם והנחיות מסודרות בעניין מטעם משרד הבריאות. הנחיות משרד הבריאות לגבי ישראלים שחוזרים ממדינות שונות וצריכים לשהות בבידוד בית מתעדכנות מעת לעת, ועל המדינה לתת לכך מענה - כדי שעלויות היעדרותם מהעבודה על פי הנחיות המדינה לא יושתו על המגזר העסקי. אנו מקווים שמקבלי ההחלטות ימהרו להוציא הנחיות מסודרות לבעלי עסקים ולמעסיקים, ואם חלילה הנזקים יצטברו ויחריפו - על שר הכלכלה ומשרד האוצר לבחון פיצוי לעוסקים ולפעול להסברה מקצועית שחיונית בתקופה זו למגזר העסקי בנושא התנהלות נבונה, גידור סיכונים וחיפוש חלופות, כדי שעסקים לא יקרסו ויוכלו לצלוח את המשבר הזה. בדרך זו יצומצמו גם נזקים משניים שעלולים להיגרם מקריסת העסקים גם לספקים שלהם ולעובדיהם.

ר ״

יו

שי מגל

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

מאחלת לקוראיה חג פסח כשר ושמח + מערכת נטו 2020 כתב העת הבא יתפרסם בחודש מאי בברכת בריאות איתנה לכל עם ישראל!

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

36 שנה | 327 ' מס | 2020 מארס 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2020 מארס 327 + נטו

4

כתבו החודש

עו"ד ויועץ פנסיוני עופרי שי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קאופמן-חיקין אנדראה עו"ד רו"ח קדוש אבי רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי

עו"ד דולב בלט מיטל עו"ד דניאל לילך עו"ד הלפרין עמוס רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד טימן גוגל מורן טסלר נדב עו"ד כהן-רזניצקי הלית רו"ח (משפטן) סנדו אייל

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל

עו"ד אליהו ג'ולייט

עו"ד (רו"ח) ארויו רונן

עו"ד רו"ח אריה רמי

יועץ פנסיוני בן-ארויה איציק

עו"ד ברנזון אסף

עו"ד שיכמן רונן רו"ח שמש רוזט עו"ד שר אורנה

ד״ר ברק צבי

יועץ מס גל מיכאל

כותבים קבועים

מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח

בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני בן-טולילה אורי עו״ד ורו״ח

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10 דמי חתימה לשנה (

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

ת

2020 מארס 327 + נטו

5

ע נ י י נ י ם ת ו כ ן

עמוד

דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> נגיף הקורנה - עדכונים וחקיקה >> הידבקות או חשש מהידבקות בנגיף הקורונה – האם זו "פגיעה בעבודה"? נדב טסלר נגיף הקורונה והפנסיה שלך צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון), עו"ד מיטל דולב בלט 2020- התש"ף עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם 2020- ) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף 2019 (נגיף הקורונה החדש הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום המוסד לביטוח לאומי עובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה המוסד לביטוח לאומי הנחיות לקבלת דמי אבטלה למורי דרך - בעקבות הקורונה HRS צוות משאבי אנוש - פורטל נגיף הקורונה: איך תתמודדו מולו כמעסיקים? רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה המוסד לביטוח לאומי בעקבות הקורונה

10

12

15

17

18

20

21

22

24

משפט עבודה >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

26

עו"ד ג'ולייט אליהו ש"ח עקב התעמרות בעבודה 40,000 עובד זכאי לפיצוי נפשי על סך

27

עו"ד אורנה שר החוק למניעת הטרדה מינית - חידושים בפסיקה

30

2020 מארס 327 + נטו

תוכן עניינים

6

תנאי עבודה >>

HRS צוות משאבי אנוש פורטל זכויות העובד בארגון – כל מה שחשוב לדעת בית הדין אינו מתערב במרחב התמרון המהותי והדיוני של הליכי הענקת תואר אקדמי עו"ד אסף ברנזון העתקת מפעל למקום מרוחק ממקום מגוריו של העובד לא היווה הרעת תנאים עו"ד מורן טימן גוגול החלטת מעסיקה לביטול תקן של עובד נכה ופיטוריו לא הפרה את חוק שוויון

34

35

36

עו"ד מורן טימן גוגול זכויות לאנשים עם מוגבלות ביהמ"ש: עובד שהוקצו לו מניות המוחזקות על ידי נאמן – נעדר זכויות

38

עו"ד לילך דניאל כלשהן כלפי החברה

40

יחסי עבודה >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

43

שכר >> סייעות שהועסקו על ידי המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור יקבלו החזרי סכומים

עו"ד לילך דניאל שהועברו בגינן למדינה עבור מע"מ

44

דמי מחלה >> התקבל ערעורו של עמית בקרן פנסיה על החלטת הוועדה הרפואית מטעמה כי הוא כשיר לעבודה בחצי משרה – נפלו בהחלטת הוועדה פגמים רבים

46

הסכמים קיבוציים >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

48

ניהול >>

ד״ר צבי ברק עבודה מהבית – מתי ולמי זה מתאים

50

פרישה ופנסיה >> נדחתה תביעתה של בת זוג לקבלת תשלומים מהפנסיה התקציבית של בעלה לשעבר - אינה זכאית לתשלומים הנטענים על ידה האם מעסיק אחראי לבחירה שגויה של עובד בתכנית פנסיונית?

52

עו"ד ויועץ פנסיוני שי עופרי מהו יחס תחלופה ומה ניתן לעשות על מנת לשפר אותו?

54

איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני

56

2020 מארס 327 + נטו

7

תוכן עניינים

נדחתה על הסף עתירתה של הסתדרות העובדים הכללית החדשה – לא ניתן לקבל את עמדתה כי ראוי לכפות על עובדים להיות מבוטחים גם בביטוחי נכות ושאירים

58

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

60

התפטרות ופיטורים >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה השלמת פיצויים בסיום עבודה והאפשרויות העומדות בפני העובד נדב טסלר עובדת לא חויבה להשיב פיצויי פיטורים שקיבלה מהמעסיק למרות

61

62

66

שלא הייתה זכאית לקבלם

עובדים זרים >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה נדחו ערעוריהן של חברות קבלניות להעסקת עובדים זרים בענף הבניין

68

עו"ד לילך דניאל לבטל את חיובן בהיטל העסקה – פס"ד דקל עובדים זרים בע"מ מס הכנסה >> עו"ד רו"ח רמי אריה תקרות להפקדות המעסיק לקופות גמל לקצבה נדחה ערעור שהגישה חברת כוח אדם על החלטת פקיד שומה לחייבה במס על זקיפת שווי הטבות לעובדים זרים – פס"ד תהילת אורי ניהול משאבי אנוש בע"מ

69

72

עו"ד רונן שיכמן אופציות לעובדים – מעמדו של עובד כבעל מניות בתקופת בה המניות

73

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא מוחזקות על ידי הנאמן

76

ביטוח לאומי >> אין לכלול בתקופת האכשרה הנדרשת לזכאות לדמי אבטלה את תקופת

עו"ד מורן טימן גוגל ההודעה המוקדמת העולה על הקבוע בחוק

78

שעות עבודה ומנוחה >>

עו"ד אנדראה קאופמן-חיקין השלכותיו של יום הבחירות לכנסת על דיני העבודה עו"ד הלית כהן-רזניצקי זכאות עובד לתשלום בהיעדרות בחג פורים עו"ד עמוס הלפרין שעות העבודה בערב חג זכאות עובדת לתשלום בגין היעדרות ביום האישה הבינלאומי

80

82

83

עו"ד הלית כהן-רזניצקי

84

2020 מארס 327 + נטו

תוכן עניינים

8

שאלות ותשובות >>

רו"ח עופר קירו משיכת קופת גמל בידי יורשים

85

רו"ח (משפטן) אייל סנדו מיסוי שכיר תושב ישראל שעובד בחו"ל אצל מעביד זר כדאיות ניצול "תקרת" הזיכוי ממס סעיף ליחיד שהפקיד לקרן פנסיה ותיקה במעמד עמית-עצמאי ולאחר מכן כשכיר כנגד הפקדותיו ע"ח "תגמולי העובד" עו"ד (רו"ח) רונן ארויו ניכוי מס במקור בהעברת תשלומים לחו"ל א' עם הבחירות המבוקשות שלו 161 נדרש למלא 2017 עובד שפרש החל משנת מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום לעניין מיסוי כספי הפיצויים הכרה בהוצאת תשלומים רטרואקטיביים לקופות גמל לקצבה ולפיצויים עו"ד רו"ח אבי קדוש בגין שנים קודמות שלא הועברו בידי מעסיק לעובד שכיר שעובד מחוץ לקיבוץ 101 סימון חבר קיבוץ בטופס עדכונים - חוזרים >> ) ועל ניכויים מתשלומים 0126 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס - 2019 ) לשנת המס 0855 שאינם משכורת או משכר עבודה (טופס רשות המסים בישראל הארכת מועד הגשה הקלה בניהול ספרים בנושא שימוש במערכת דיגיטלית לדיווח על הוצאות עובדים - רו"ח רוזט שמש בקרן פנסיה חדשה יועץ מס מיכאל גל הוא אינפורמטיבי בלבד

86

88

89

90

92

93

94

רשות המסים בישראל הנחיות להגשת בקשה להקלה תשלום מקדמות לתלמידים ולמבוטחים אחרים שאינם עובדים וללא המוסד לביטוח לאומי 2020 - ספטמבר 2019 הכנסות לתקופה אוקטובר המוסד לביטוח לאומי תשלום דמי מילואים למי שמשרת ביום הבחירות

99

103

105

המוסד לביטוח לאומי איגרת למעסיק עובד זר לצורך טיפול סיעודי

106

108

2020 עלות אחזקת רכב פרטי טיפוסי נכון לחודש מארס

2020 מארס 327 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים

מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש

בנטו במספר

עמוד

גיליון

אש"ל

121

300 320 325 325 205 262 319 301 325 295 308 325 268 287 299 319 296

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה ביטוח לאומי

99 98 98

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019 ניכוי דמי ביטוח ינואר 2020

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2020 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

ביטוח פנסיוני הבראה

146

119

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

93

דמי הבראה לשנת 2019 במגז ר הציבורי דמי הבראה לשנת 2017 במגזר הפרטי שווי שימוש ברכב לשנת המס 2020 תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

136

מס הכנסה

11

112 124

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2020 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

11 91

נסיעות

136

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

עובדים זרים עבודת נוער

62 94 99

היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי לעובדים מסתננים ושוהים בלתי חוקיים

זכויות ותעריפים לנוער

שכר מינימום

שכר מינימום - העלאת סכומי שכר המינימום

תוספת יוקר

124 115

165 116

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004 שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2020 מארס 327 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2020

המס

) אישית

יגיעה ( שנתית

המס

) אישית

יגיעה ( חודשית

שיעור שיעור מתנות

שיעור הכנסה שיעור הכנסה

הכנסה הכנסה

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד 75,960

10% 14% 20% 31% 35% 47%

עד 6,330

מ - 75,961 עד 108,960 מ - 108,961 עד 174,960 מ - 174,961 עד 243,120 מ - 243,121 עד 505,920

עד 9,080 עד 14,580

מ - 6,331

מ - 9,081

מ - 14,581 עד 20,260 מ - 20,261 עד 42,160

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (ש"ח)

המס

) אישית

לא שנתית

המס

) אישית

לא( חודשית

מיגיעה מתנות

מיגיעה

31% 35% 47%

עד 243,120

31% 35% 47%

עד 20,260

מ - 243,121 עד 505,920

מ - 20,261 עד 42,160

מכל שקל נוסף

מכל שקל נוסף

= נקודת זיכוי חודשית 219 ש"ח החל מ -1 בינואר 2020 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2020

כנסה ה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי ( לשנה ) 2020

משכורת חודשית מרבית שהפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס 2019

הכנסה לעמית מוטב סעיף 47( א ) (3 ) ו -(5 )

פטור מקצבה לפי סעיף 9 א – 52% בין השנים 2020-2024

קצבה מזכה לחודש

הכנסה מזכה שאינה

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה בלבד

הכנסה מזכה לקצבה - סעיף 47( א ()5 ) לחודש

הכנסת עבודה לחודש 12,400

265,000

15,712

8,800

4,425

8,510

8,800

22,000

מענק פרישה ( לשנת שירות ) עקב פרישה בעק מוות

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים קופת גמל לתגמולים

שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

הפקדה מוטבת -

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה ) 2020

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה )

הסכום לפי סעיף 45 א ( ד ) לפקודה

א )

סעיף 9 (16 ו -9(16

ב )

18,600

5,300

24,840

12,420

18,600

17,600

170

170

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

הסכום המרבי לחודש של שכר דירה מהשכרת דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

220

220

4,920

ללא תקרה

5,100

2020 מארס 327 + נטו

11

נטו במספר

לפי קבוצות מחיר מ - 1.1.2020

שווי השימוש ברכב

צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,950 2,930 3,830 4,590 6,360 8,240

1 2 3 4 5 6 7

10,600

אופנוע 3 L * 910 * אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס .

שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליני ארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו: www.shaam.gov.il/mm-usecar ה הפחת משווי שימוש ל רכב משולב מנוע (היברידי :) 500 *- הוארך עד 31.1.2021 תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש: 509,070

- החל מ 1 בינואר 2020

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

289 ללילה

127 להיל ל

289 ללילה

127 ילהל ל

1.1.2020

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

השכר הממוצע במשק

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של

3.5% שיעור מופחת הכנסה חודשית של

ע"פ סעיף 1 לחוק

ע"פ סעיף 2

לחוק

עד מדד

44,020 ש " ח

6,331 ש"ח

10,248 ש " ח לחודש

10,551 " ח לחודש

מקסימום הכנסה לחודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2020

תגמולי מילואים החל מ - 1.1.2020

מינימום ליום

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

בודד זוג מדדים דצמבר

8,019 ש"ח

6,014 ש"ח

199.56 ש " ח

5,987.00 ש " ח

1,467.33 ש " ח

44,020 ש " ח

עבודה דמי הבראה

2019 (פורסם ב - 15.01.2020 )

מגזר ציבורי/הסתדרותי החל מ - 1.6.2019 מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש דצמבר מ החל 2017

מדד מחירים לצרכן לפי בסיס חדש 100 = 2018

432 ש"ח

100.80

378 ש"ח 5,300 ש"ח

לפי בסיס 1951 = 100

34,210,628.42

2020 מארס 327 + נטו

12

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

הידבקות או חשש מהידבקות בנגיף הקורונה – האם זו "פגיעה בעבודה"?

| רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה |

משרד הבריאות פרסם באתרו כי היעדרות מעבודה הימים תיחשב היעדרות בשל 14 עקב בידוד בתקופת מחלה כפוף להצגת אישור על מועד עזיבת המדינות שברשימה (לא במסגרת טיסת המשך). תעודת מחלה גורפת נמצאת באתר משרד הבריאות, ואין צורך לפנות לרופא המשפחה לקבלת אישור מחלה בגין היעדרות. מכל האמור עולה כי: ● ● החוזרים מהמדינות שברשימה ומי שהיה במגע הדוק עם חולה, מחויבים בחקיקה לשהות בבידוד, ומנועים מלשהות במחיצת הציבור ולעבוד מחוץ לביתם. ● ● הללו יכולים לראות עצמם כחולים, ועל מעסיקיהם לקבל זאת כך. ● ● עובד שכיר יקבל ממעסיקו תשלום, כפוף לצבר ימי המחלה העומדים לזכותו, וכפוף להוראות חוק ימי מחלה ו/או הנוהג במקום עבודתו. ● ● מעסיקים יספגו את מרבית עלות היעדר עובדיהם.

נגיף הקורונה שמקורו בסין מפיל חיתתו על העולם כולו והפיל כבר חללים רבים. עשרות אלפים נדבקו, או שחוששים שנדבקו והם בבדיקות ובהסגר. כמו רשויות הבריאות בכל העולם, גם משרד הבריאות בישראל פרסם הנחיות וצווים, שהם בגדר הוראות חוק, בדבר בידוד, הימנעות מעבודה ועוד.

להלן נקודות עיקריות מתוך החקיקה והנחיות שהוצאו בעניין:

)(בידוד 2019 צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש קובע כי מי שחזר 2020- בית)(הוראת שעה), התש"ף יום, והוא חייב לדווח למשרד 14 מסין ישהה בבידוד הבריאות על מקום מגוריו, מועד חזרתו ותקופת הבידוד. הוראות כאמור הורחבו בהמשך למדינות נוספות* (להלן: "המדינות שברשימה"). )(הוראות 2019 צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש למעסיק של עובד בבידוד בית)(הוראת שעה), , קובע כי "מעסיק של עובד בבידוד לא 2020- התש"ף ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת".

ornazachcpa@gmail.com הכותבים - אורנה צח-גלרט, רואת חשבון, יועצת ומרצה לענייני הביטוח הלאומי www.ahec-tax.co.il רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ חיים חיטמן - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

13

● ● עצמאים לא יזכו לכל פיצוי. מה לגבי מי שנסע לחו"ל לצורכי עבודתו, כשכיר או כעצמאי, או מי ששהה במחיצת חולים או שוהים בבידוד, כמו למשל בכיר משרד הבריאות שיצא "לחלץ" את מעוכבי "אוניית הקורונה" ביפן, או הרופאים שיצאו לטפל בהם, או הצוות הרפואי האמור לטפל בחולים או בשוהים בבידוד, או מי שנמצא בחו"ל מטעם מעסיקו או מטעם עיסוקו? כל אלה הם בגדר "נפגעים": חולים או חשודים כמי שנדבקו, והכול במסגרת עבודתם, ומגיעה להם לדעתנו התייחסות מיוחדת. פגיעה בעבודה מגדיר: ) לחוק הביטוח הלאומי (להלן: החוק 79 סעיף עבודה – תאונה שאירעה תוך כדי עבודתו "תאונת ועקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – תוך כדי עיסוקו במשלח ידו ועקב עיסוקו במשלח ידו". מקצוע – מחלה שנקבעה כמחלת מקצוע "מחלת והוא חלה בה, בהיותה קבועה 85 בתקנות לפי סעיף כמחלת מקצוע, עקב עבודתו אצל מעבידו או מטעמו, ובעובד עצמאי – עקב עיסוקו במשלח ידו". נוסף על האמור בחוק, הוכרה בבתי הדין לעבודה לעניין פגיעה בעבודה גם פיקציה משפטית הקרויה: "מיקרוטראומה". עיקרון משפטי זה קובע כי לא רק נזק שנגרם כתוצאה מתאונה אחת ייחשב לתאונה, אלא גם נזק שנגרם כתוצאה מתאונות זעירות רבות ונשנות, שכל אחת מהן גרמה נזק זעיר חוזרות משלה, עד שהצטברותן יחד הביאה בסופו של דבר לנזק רבתי. כלומר, על פי האמור לעיל, כדי שמבוטח יוכר כנפגע בעבודה צריכה להתקיים תאונה או מחלה, ולמבוטח להיגרם נזק בריאותי.

כי המוסד לביטוח לאומי קובע לחוק 92 סעיף (להלן: המל"ל) ישלם דמי פגיעה למבוטח שאינו מסוגל לעבודתו בשל פגיעה בעבודה, עד מקסימום ימים). 91 שבועות ( 13 כי: לחוק קובע 93 סעיף בעד יום הפגיעה – המעסיק ישלם לעובד שכיר שכר עבודה. בעד שני הימים הבאים – לא ישולמו דמי פגיעה אם המבוטח לא היה מסוגל לעבודתו, ואף לא לעבודה מתאימה אחרת, אלא אם איבד כושר עבודתו למשך ימים לפחות מלבד יום התאונה. שניים עשר לחוק מחייב את המעסיק להחזיר למל"ל 94 סעיף 12 את סכום דמי הפגיעה שהמל"ל שילם לעובד בעד ימי הפגיעה ראשונים. העצמאי לא יקבל דמי פגיעה ימים ראשונים אלה. 12 בעבוד (נזכיר כי הכרה בתקופת הבידוד כפגיעה בעבודה הימים 12 למבוטח בריא, תעביר את הנטל של הראשונים בבידוד מהעובד למעסיק. העובד יקבל תשלום מהמוסד לביטוח לאומי והמעסיק יחזיר למוסד לביטוח לאומי את דמי הפגיעה. מאידך גיסא, עובד שכיר שסיים את מכסת ימי המחלה, ימים ללא פרנסה. 14 נשאר למשך תקופה של עצמאי יקבל מהמוסד לביטוח לאומי יומיים בלבד. מובן כי ככל שיתברר כי תקופת הבידוד מתארכת או אם תימצא הידבקות או תהיה תקופת מחלה, הדברים ישתנו). האם תעודת המחלה האוטומטית שמנפיק משרד הבריאות קובעת גם לעניין חוק הביטוח הלאומי? אנו סוברים כי מי שנחשף לנגיף הקורונה, בין שחלה ובין שרק נחשד כנשא, והוא נמצא בבידוד כפוי על פי צו והפסיד מקור פרנסתו לתקופה מסוימת עקב

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

14

מרחיב 17.2.2020 התיקון לצו בריאות העם מיום את חובת הבידוד לכל מי ששב גם מאחד היעדים הבאים: סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג. לצו 2 ' פורסם ברשומות תיקון מס 23.02.2020 ביום )(בידוד 2019 (נגיף הקורונה החדש בריאות העם , לפיו חובת 2020 בית)(הוראת שעה), התש"ף הבידוד תורחב גם למי ששב ממדינות דרום קוריאה ויפן. פרסמה דוברות משרד הבריאות 26.2.2020 ביום עדכון שבו נאמר כי בכוונת משרד הבריאות להנחות , נדרש כל מי שחזר 2020 במארס 1 כי החל מיום א׳, הימים האחרונים להיות בבידוד 14 מאיטליה ב יום ממועד חזרתו. ההנחיה 14 בית עד להשלמת טרם פורסמה ברשומות.

כך, ראוי וצריך לקבל פיצוי כנפגע בעבודה או בכל דרך אחרת. ככל שמבוטח חלה בנגיף הקורונה תוך כדי ועקב עבודתו, אנו סבורים שיוכר כנפגע בעבודה (ויקבל את כל הזכויות המגיעות לו מהמוסד לביטוח לאומי). בראייה אופטימית נסכם: "נחיה ונראה". לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח אורנה צח גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה. * הערת המערכת: המאמר נכתב לפני התיקונים לצו בריאות יודגש כי העם שלעיל.

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

15

נגיף הקורונה והפנסיה שלך

| נדב טסלר |

רמת החשיפה למניות במונחי דלתא במסלולי השקע תלויי גיל

כיצד ישפיעו הירידות האחרונות בשווקים על הפנסיה שלכם וממה כדאי להימנע החיסכון הפנסיוני נמצא רובו ככולו בשוק ההון וחשוף לתנודתיות בשוק. המשבר הנוכחי בדומה למשברים קודמים צפוי לפגוע בעליות שהושגו בשנה שעברה. בטור דעה שהתפרסם בוושינגטון פוסט, מספרת הכותבת איך החיסכון הפנסיוני שלה ירד אלף דולר. לדבריה היא לקחה נשימה עמוקה 78 - ב והמשיכה בעיסוקיה. נאמר לא מעט פעמים על כך שחיסכון פנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך ויש להתאים את רמת הסיכון בתיק לטווח שנותר עד לפרישה. לעזרתנו בהנחיית הרשות לפיקוח על שוק ההון קיימים בקרנות 2016 ביטוח וחיסכון החל משנת הפנסיה ובביטוחי מנהלים מסלולי השקעה תלוי גיל. במסלולים אלו רמת הסיכון הולכת ופוחתת ככל ומתקרב מועד הפרישה. התפיסה שעומדת מאחורי מסלולי השקעה אלו היא שהשקעה לאורך זמן בנכסי סיכון תוביל להשגת תשואה גבוהה יותר וככל שמתקרב מועד הפרישה יש להקטין את רמת הסיכון בחיסכון הפנסיוני כדי להימנע מירידות ערב היציאה לפנסיה.

ומעלה 60 בני

60 עד 50 בני

ומטה 50 בני

20%

34%

46%

* הנתונים מתייחסים לקרן הפנסיה בהלמן אלדובי ומתקרבים למועד 60 חוסכים שעברו את גיל הפרישה יהיו הרבה פחות חשופים לתנודתיות בשוק ההון וכמובן למשבר הנוכחי. הסכנה : אל תנסו לתזמן את השוק משקיעים רבים מנסים לתזמן את השוק. לצאת בתחילת המשבר ולחזור חזרה מיד אחריו. אך האמת היא שמדובר בטעות. אף אחד גם לא מנהל ההשקעות הטוב בעולם לא יכול להצליח בכך. היה זה וורן באפט שאמר כי בעולם העסקים, המראה האחורית תמיד נקייה יותר מהשמשה הקדמית. בדיעבד כולנו חכמים יותר היום ויודעים שהיה צריך להקטין חשיפה לשוק ההון שהתגלה המקרה הראשון של הנגיף בסין. בדומה לירידות הגדולות גם העליות החדות בשווקים מתרכזות במספר מצומצם של ימי מסחר. לכן, אחרי

הכותב, סמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, בעל רישיון משווק פנסיוני, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

16

שספגנו את הירידות להחמצה של ימי מסחר בודדים עלולה להיות השפעה דרמטית על התשואה שאנו עשויים להשיג. אבל יש דבר יותר גרוע מהניסיון לתזמן את השוק והוא קיבוע ההפסד. לאחר הירידות משקיעים רבים מעבירים את הכספים למסלולים ברמת סיכון נמוכה יותר ואז מפספסים את העליות שמגיעות לאחר מכן. חוסכים שהרגישו את טעמו המר של הפסד יישארו לטווח ארוך יותר על הגדר ויחזרו להגדיל את רמת הסיכון רק כאשר השווקים יהיו שוב בשיא. כיצד נגיע מוכנים למשבר הבא? אנו נמצאים כעת בעיצומו של גל הירידות, קבלת החלטה כיום עשויה לקבע את הפסד הקיים בתיק. אבל כיצד אנו יכולים להימנע מהירידות הבאות בשוק ההון. לצד החיסכון לפנסיה ישנם מוצרי חיסכון פנסיוני נוספים בהם קופות גמל, קרנות השתלמות ואפילו קופות גמל להשקעה. אך בעוד שהחיסכון לפנסיה מיועד לטווח ארוך ומושקע במסלולי השקעה תלויי גיל בהם רמת הסבילות שלנו גבוהה, יתר מוצרי החיסכון מושקעים בהתאם למדיניות ההשקעה של הכוכב התורן בשוק ההון. כל עוד שוק ההון עלה בחרנו את אפיקי ההשקעה בהתאם לתשואה השנתית והתעלמנו מרמת הסיכון הגלומה בה. לאחר שהמשבר הזה יחלוף יש לעצור שנייה ולבחון, האם אנו נמצאים במסלולים המתאימים לנו.

חיסכון לפנסיה: האם אתם נמצאים במסלולי השקעה תלויי גיל? ואתם לא נמצאים כיום במסלול 60 מתקרבים לגיל תלוי גיל בחיסכון הפנסיוני? עליכם להתחיל להקטין את רמת הסיכון. לצורך עדכון המסלול יש לפנות לסוכן הביטוח שלכם או לקרן הפנסיה. יוצאים לפנסיה : מאיזה מוצר אתם פורשים? גם לאחר היציאה לפנסיה, הפורשים חשופים לתנודתיות של שוק ההון. הקצבה של הפורשים בביטוחי המנהלים תתעדכן מדי חודש בהתאם לעמידה ביעד התשואה ואילו הפורשים בקרנות 60% הפנסיה החדשות זכאים לתשואה מובטחת על מהכספים שלהם, תשואה המקטינה את התנודתיות של קצבת הזקנה. מוצרי חיסכון : האם רמת הסיכון בחיסכון מותאמת לאופק ההשקעה? שבוחרים מסלול השקעה לקרן ההשתלמות או שבוחרים לחסוך בקופת גמל להשקעה יש לבחון את מטרת החיסכון ואת אופק ההשקעה. כאשר ידוע לנו אופק ההשקעה נוכל להתאים את רמת הסיכון במוצר הפנסיוני. לא ניתן להשוות בין חיסכון שמיועד לילדים לבין שנים 20 חיסכון לתקופה של שנה. בחיסכון על פני נוכל לסבול רמת סיכון גבוהה הרבה יותר ונפנה את כל החיסכון להשקעה במניות. בחיסכון לטווח קצר של שנה, עלינו להבין את הסיכון הטמון במסלולי המניות ובמסלולים הכללים. כאשר רמת הסיכון תואמת את אופק ההשקעה, הקוראים, יכולים להמשיך בשגרת יומם מבלי לבצע התאמות בדיעבד לחיסכון הפנסיוני.

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

17

צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) 2020 (בידוד בית) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף-

| עו"ד מיטל דולב בלט |

הללו ואם היה ביותר מיעד אחד - ממועד השהייה באחרון שבהם. בנוסף, על אדם המצוי בבידוד לדווח למשרד הבריאות על קיום הוראות צו זה, ובכלל זה מקום מגוריו, מועד הגעתו לישראל ומועד השהייה האחרונה ביעד או מועד המגע האחרון עם חולה, לפי העניין, ותקופת הבידוד. התיקון לצו בריאות העם קובע כי תוקף צו בריאות ימים. 30 ימים במקום 90 העם יהיה ל התיקון לצו בריאות העם יחול על מי שחזר לישראל מסינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג, החל מיום ה- . 12:00 בשעה 16.02.2020 פורסם ברשומות תיקון 23.02.2020 יודגש, כי ביום לצו בריאות העם(*), לפיו חובת הבידוד תורחב 2 ' מס גם למי ששב ממדינות דרום קוריאה ויפן. (*) צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד 2020- ), התשף 2 ' בית) (הוראת שעה)(תיקון מס

פורסם ברשומות צו 17.2.2020 ביום בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד 2020- בית) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף (להלן: "תיקון לצו בריאות העם"). להלן עיקרי התיקון לצו בריאות העם: בהתאם לצו בריאות העם (נגיף הקורונה , מי 2020- החדש)(בידוד בית) (הוראת שעה),התש"ף שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר הימים שקדמו לחזרתו 14 ששהה בסין במלך לישראל, ומי שהיה במגע הדוק עם חולה (ובין היתר נסיעה עם חולה, בני ביתו של חולה וכל מגע עם חולה שמעלה חשש להידבקות), ישהה בבידוד בבית מגוריו או במקום שניתן לקיים בו את תנאי הבידוד. התיקון לצו בריאות העם, מרחיב את חובת הבידוד לכל מי ששב מאחד היעדים הבאים: סין, סינגפור, מקאו, תאילנד והונג קונג. לעניין הבידוד נקבע כי הבידוד יהיה לתקופה של ימים ממועד השהייה האחרונה באחד מהיעדים 14

הכותבת – עו"ד, מנהלת מחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

18

מדינת ישראל משרד הבריאות ראשי שרות בריאות הציבור

י"ג באדר, התש"פ 2020 מרץ 09 151269820 (בתשובה נא ציין מספרנו) 21 – מס' תיק

הנדון: עדכון תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה 2020 - ) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף 2019 החדש ) (בידוד 2019 סימוכין: תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש , תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד לפי צו בריאות 4.2.2020 מיום 2020- בית) (הוראת שעה), התש"ף 24.2.2020 – עדכון מיום 2020 - ) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף 2019 העם (נגיף הקורונה החדש ולפי חוק 1976- . בהמשך למסמכים בסימוכין, ניתנת בזאת תעודת מחלה, לפי חוק דמי מחלה, תשל"ו 1 , לפי העניין, שתעמוד בתוקפה לעניין הזכות להיעדר 1993- דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), תשנ"ג מהעבודה מפאת מחלה, וזאת ביחס לכל תקופת הבידוד החלה על עובד או על ילדו השוהה בבידוד בהתאם ) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראות שעה), תש"ף- 2019 להוראות צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש (להלן: "צו בריאות העם"), על תיקוניו. 2020 . תעודת המחלה תינתן בהתאם להצהרת העובד, על פי הנוסח המצורף לעדכון זה. 2 . יוזכר, כי ככל שמדובר בעובד שהגיע לישראל, לרבות דרך מדינה אחרת, לאחר שהיה באחד היעדים 3 כמפורט בצו בריאות העם, תצורף להצהרה הוכחה על כך. . מובהר, כי עובד או ילדו ששהו בבידוד בעקבות הוראות צו בריאות העם, והעובד הצהיר בפני מעסיקו על 4 לתקנות דמי מחלה. 2 כך, לא ידרוש ממנו מעסיקו תעודת מחלה נוספת, כאמור בתקנה בברכה, פרופ' סיגל סדצקי ראש שרותי בריאות הציבור

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

19

טופס הצהרה . שם העובד/ת: _____________________________ 1 . תעודת זהות: _____________________________ 2 . תקופת הבידוד: ___________________________ 3 . סיבת הבידוד: 4 א. חזרה מאחד היעדים כמפורט בצו בריאות העם: ) היעד ממנו חזר העובד: __________________ 1 ( ) מועד השהייה האחרון ביעד: _____________ 2( ב. מגע הדוק עם חולה מאומת:

) מקום החשיפה לחולה: ________________ 1 ( ) מועד החשיפה לחולה: _________________ 2(

חתימת העובד/ת:_______________________ תאריך:______________________________

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

20

המוסד לביטוח לאומי

הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

המוסד לביטוח לאומי (להלן: "המוסד") פרסם הנחיות לקבלת דמי אבטלה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה. להלן הנחיות המוסד: יום ומעלה, ומותנית בעמידה בתנאי 30 הזכאות לדמי אבטלה היא למי שיצא לחופשה ללא תשלום למשך הזכאות לדמי אבטלה. מי שהוצא לחל"ת בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את יש לשים לב, כל ימי החופש שלו. התייצבות בשירות התעסוקה כדי לקבל דמי אבטלה על העובד להתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. ניתן להתייצב ובמקביל להגיש לביטוח הלאומי תביעה לדמי אבטלה. יש אפשרות להתחיל להתייצב און-ליין באתר שירות התעסוקה. מרגע שהעובד נרשם באתר יש לו שבועיים להגיע פיזית ללשכת שירות התעסוקה - מי שלא יתייצב בלשכה תוך יום) ימחקו הימים שנרשמו לו בהתייצבות האינטרנטית, והוא לא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה. 14( שבועיים במקרים שבהם לא ניתן להתייצב בגלל בידוד ביתי, יש לפעול לפי ההנחיות של שירות התעסוקה. אבטלה לביטוח לאומי הגשת תביעה לדמי ניתן להגיש תביעה מקוונת לדמי אבטלה באתר המוסד לביטוח לאומי. אין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח הלאומי. ) 1514/ תקופת העסקה ושכר (בל המעסיק על אישור המעסיק צריך לציין ביוזמת מי היציאה לחופשה ללא תשלום, תאריך היציאה לחופשה ללא תשלום, תקופת החופשה ללא תשלום.

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

21

המוסד לביטוח לאומי

12.3.2020

עובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה

המעסיק הוציא אתכם לחופשה ללא תשלום (חל"ת) והנכם צפויים לחזור לעבודתכם בתום תקופת המשבר? שירות התעסוקה פועל לשיפור השירות וצמצום הבירוקרטיה לעובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום ואשר 01.03.2020- בעקבות התפשטות נגיף הקורונה. דורשי עבודה אשר הוצאו לחופשה ללא תשלום החל מה למיטב הבנתם צפויים לחזור להיות מועסקים בתום תקופת המשבר, יוכלו לבצע רישום ראשוני בלשכה ולאחר מכן יידרשו להתייצב בלשכת התעסוקה אחת לחודש, עד לתום המשבר והחל"ת או הפנייתם לעבודה מתאימה. כיצד זה עובד? . ניתן גם לבצע רישום ראשוני ללשכת התעסוקה באתר מתאם ההשמה יבצע לכם רישום ראשוני בלשכה .1 יום מסיום הרישום). 14 (שימו לב, הרישום באתר יוכר בכפוף להגעה ללשכה בתוך – שבו תצהירו בחתימתכם כי למיטב תידרשו לחתום על טופס הצהרה - "הצהרה בעקבות משבר" . 2 ידיעתכם בכוונת מעסיקכם לשוב ולהעסיק אתכם. בלשכת התעסוקה. לחודש 21-15 החל ממועד חתימתכם תידרשו להתייצב אחת לחודש בין התאריכים . 3 . במידה ותימצא עבורכם הצעת עבודה מתאימה, המתאם רשאי להפנותכם באמצעות הפניה טלפונית או 4 זימון ללשכה למתן הפניה. הסתיים המשבר וטרם שבתם לעבודה? בהתאם להנחיה שתצא מטעם שירות התעסוקה - במידה ולא תשובו לעבודה עליכם להתייצב ביום ובמשמרת ההתייצבות הקבועה שנקבעה לכם במעמד הרישום הראשוני. מידע חשוב: - ניתן להגיש תביעה גם באתר במקביל לרישום בלשכה יש להגיש תביעת אבטלה במוסד לביטוח לאומי .1 האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי. . זאת למקרה ולא תשובו מומלץ לרשום את יום ההתייצבות הקבוע שניתן לכם במעמד הרישום הראשוני . 2 לעבודה לאחר סיום המשבר, ותמשיכו להתייצב בלשכת התעסוקה. .*9687 - יש לעדכן את מוקד שירות הלקוחות בטלפון במידה וחזרתם לעבוד . 3

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

22

המוסד לביטוח לאומי

2020 מרץ

הנחיות לקבלת דמי אבטלה למורי דרך - בעקבות הקורונה הביטוח הלאומי בשיתוף עם אגודת מורי הדרך וארגון מורשת דרך, מפרסם הנחיות לתשלום דמי אבטלה למורי דרך שהכנסתם ירדה בעקבות התפשטות נגיף הקורונה והמשבר בענף התיירות הנכנסת והיוצאת. איזה מורי דרך זכאים לדמי אבטלה לדמי אבטלה יכול להיות זכאי מורה דרך שעבד כשכיר או מורה דרך עצמאי שאין בבעלותו "רכב אשכול". באמצעות המחשבון תוכל לבדוק אם אתה עונה על תנאי הזכאות, ולפיכך עשוי להיות זכאי לדמי אבטלה. לפניך מפורטים ארבעת תנאי הזכאות לקבלת דמי אבטלה. עליך לענות על כל התנאים בכדי להיות זכאי לקצבה: • תנאי ראשון - אתה מבוטח בביטוח אבטלה 67 שנים, ועדיין לא הגעת לגיל 20 • תנאי שני - מלאו לך • תנאי שלישי - צברת תקופת אכשרה (תקופת ביטוח) לפני האבטלה • תנאי רביעי - אתה מובטל התייצבות בשירות התעסוקה שימו לב, כדי לקבל דמי אבטלה יש להתייצב בשירות התעסוקה מיד עם הפסקת העבודה. ניתן להתייצב ובמקביל להגיש תביעה לדמי אבטלה בביטוח הלאומי. ניתן להתחיל להתייצב און-ליין באתר שירות התעסוקה מרגע שנרשמתם באתר יש לכם שבועיים להגיע פיזית ללשכת שירות התעסוקה - מי שלא יתייצב בלשכה תוך יום) ימחקו הימים שנרשמו לו בהתייצבות האינטרנטית ולא יוכל לקבל עבורם דמי אבטלה. 14( שבועיים במקרים בהם לא ניתן להתייצב בגלל בידוד ביתי, יש לפנות לשירות התעסוקה.

איך מגישים תביעה לביטוח לאומי ניתן להגיש תביעה מקוונת לדמי האבטלה באתר שלנו אין צורך להגיע פיזית לסניפי הביטוח לאומי.

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

23

איזה מסמכים צריך לצרף לתביעה? ● ● בחודש בו אתם 1 החודשים שקדמו ל 18 חודשים לפחות מתוך 12 - תלושי שכר של פירוט הכנסות כשכיר מתחילים להתייצב בשירות התעסוקה. ● ● - מורי דרך שעבדו ללא תלושי שכר אלא עם חשבוניות/קבלה צריכים לבקש מהגורם 857 או 856 טופס מולו עבדו (כגון סוכנות נסיעות) את הטופס הזה. זהו טופס הדיווח של סוכני הנסיעות למס הכנסה אודות העבודה שלכם ובאמצעותו הוא מנכה במקור את דמי הביטוח והבריאות עבורכם. ● ● זוהי זכותכם לקבל את הטופס הזה ויש חובה חוקית לסוכני הנסיעות לדווח על העסקתכם ולתת למורה הדרך את הטופס הזה! ● ● , יש 857 או 856 - במידה וקיים סרוב מצד הגורם שסופקה לו עבודה למסור את טופס חשבוניות או קבלות לצרף לתביעה צילום קבלות תוך ציון תאריכים מסודרים בהם בוצעה העבודה לכל קבלה ופרטים מלאים של מקום העבודה. ביטוח לאומי ישלם לכם מקדמות על חשבון דמי האבטלה ובמקביל ייערך בירור מול אותו גורם על מנת לוודא שאכן מעמדכם הוא שכיר לפי חוק הביטוח הלאומי. ● ● – יש להגיש טופס הצהרה משותפת של מורה הדרך עם אגודת מורי הדרך או ארגון טופס הצהרה משותפת מורשת דרך בנוגע לתאריך הפסקת העבודה ומשך תקופת האבטלה הצפויה. אם תקופת האבטלה נמשכת מעבר לתקופה שהוצהרה יש צורך להגיש הצהרה חדשה. סכום דמי האבטלה לחישוב קל ומהיר של הקצבה בהתאם לשכר שלך, תוכל להשתמש במחשבון לחישוב דמי האבטלה. תקופת הזכאות לדמי אבטלה מספר הימים שניתן לקבל עבורם דמי אבטלה משתנה בהתאם לגיל ולהרכב המשפחה במהלך תקופת האבטלה עליכם להיות זמינים להצעות עבודה משירות התעסוקה, ולהגיע ללשכת שירות התעסוקה במועדים שיקבעו לכם, בדיוק כמו כל דורש עבודה אחר. אם במהלך תקופת הזכאות לדמי האבטלה תקבלו הצעת עבודה מזדמנת ותבצעו אותה – חובתכם להודיע על תאריכי ההדרכה (בהם למעשה אינכם מובטלים) לביטוח לאומי או לשירות התעסוקה: אם תודיעו לביטוח הלאומי – סכום ההכנסה ינוכה מסך דמי האבטלה שמגיעים לכם, ואם תודיעו לשירות התעסוקה – בקשו שלא ירשמו אתכם כדורשי תעסוקה בתאריכים הספציפיים שבהם עבדתם. למי פונים? בכל שאלה בנושא התייצבות בשירות התעסוקה יש לפנות לשירות התעסוקה * או לשלוח פנייה מקוונת 6050 בכל שאלה בנושא הגשת התביעה ניתן לפנות אלינו למוקד הטלפוני שמספרו ישירות לסניף שלך.

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

24

נגיף הקורונה: איך תתמודדו מולו כמעסיקים?

| HRS צוות משאבי אנוש - פורטל |

כל עוד התהלכתם על פני כדור הארץ בחודשים האחרונים, מיותר להציג בפניכם את נגיף הקורונה. לצד אלו שמודאגים מאוד מהנגיף והשלכותיו, ישנם אלו שמתנחמים בכך שהשפעת חמורה הרבה יותר. כך או כך, הנגיף מצליח להכתיב את סדר היום הציבורי – בישראל ובעולם. לצד נשאים, חולים ואזרחים מודאגים, נגיף הקורונה פוגע גם בחזית נוספת, ומצליח להשפיע (לרעה) על הכלכלה העולמית בצורה חסרת תקדים: ● ● חברות תעופה מבטלות טיסות ומפטרות עובדים ● ● מפעלים של תאגידי ענק משביתים פעילות ● ● ענפי התיירות מדווחים על קשיים ● ● עסקים – קטנים וגדולים, מדווחים על פגיעה בהכנסות וברווחים , כשהטכנולוגיה מתקדמת ושירותי 2020 גם בשנת הרפואה יודעים להתמודד עם שלל אתגרים, נגיף הקורונה מסתמן כחידה לא פתורה. תקוות רבות נתלות באביב ובמזג האוויר החמים שיחסל את הנגיף, או בחיסונים יעילים שיצליחו להפחית את מקרי ההדבקה והמוות שנמצאים בנסיקה. עד אז, חשוב שגם אתם תדעו איך להתנהל בארגון שלכם אל מול העובדים. נכון לעכשיו, תוכלו גם אתם בישראל לנהל שגרת יום תקינה. מה נדרש מכם בשלב זה?

האחריות שלכם: לדעת לאן העובדים שלכם טסים לצד אלו שדאגו לבטל את טיסותיהם, ישנם אלו שבוחרים לטוס – כל עוד אין אזהרות מסע ליעד הרלוונטי. כמעסיקים, האחריות שלכם בשלב הראשוני היא לדעת לאן כל עובד שלכם טס. מדוע? משום שכך תוכלו גם אתם להישאר עם היד על הדופק בכל הקשור להנחיות הבידוד. לדוגמה: עובד יום. 14- שחזר מאיטליה נדרש להיכנס לבידוד של כ בעת שהעובד מחליט על דעת עצמו להגיע אל מקום העבודה, הוא לא רק עובר על החוק, אלא גם מסכן אתכם ואת כל יתר העובדים. על מנהלי/ות משאבי האנוש לעקוב אחר העובדים שיוצאים מישראל. איך עושים זאת? ● ● דוח מפורט באשר לעובדים שנוסעים לחו"ל – יעד, תאריך יציאה ותאריך חזרה ● ● טיסות לחול מטעם מקום העבודה (כנסים, תערוכות), כדאי בהחלט לדחות או לבטל ● ● יש לשקף בפני העובדים את החשיבות שבשיתוף פעולה וכיבוד הוראות משרד הבריאות חשוב: לא אתם מנחים את העובדים באשר לבידוד. כמעסיקים, אתם נדרשים לעקוב אחר הוראות משרד הבריאות לגבי הנוסעים המתבקשים להיכנס לבידוד ואלו שלא. שימו לב לא לדרוש מהעובדים שלכם להיכנס לבידוד על דעת עצמכם. עליכם להיצמד אך ורק להוראות משרד הבריאות, לא לבסס החלטות על סמך שמועות ולהיזהר שלא לפגוע ברגשות העובדים.

● ● להיצמד להוראות משרד הבריאות ● ● לגלות גמישות באשר לאופי העבודה ● ● לגלות הבנה כלפי עובדים חרדתיים

2020 מארס 327 + נטו

נגיף הקורונה - עדכונים וחקיקה

25

איך מתמודדים עם עובדים חרדתיים יותר? גם אתם לבטח מצליחים להבחין בין כמה סוגי עובדים (לפחות בכל הקשור לקורונה): ● ● אלו שמודעים לנגיף, אך לא חוששים ממנו ● ● אלו שמודעים לנגיף ונמצאים בערנות מוגברת ● ● העובדים שחוששים מאוד ומתקשים לתפקד בעקבות חרדה מהנגיף איך עליכם לנהוג כלפי עובדים חרדתיים יותר? התשובה היא בהכלה. אל תהדפו ותבטלו חרדות של עובדים, אלא אפשרו להם לבטא את החששות שלהם (שעל פי כותרות העיתונים והחדשות, רלוונטיים מאד). אם אינכם בוחרים נכון לעכשיו לאפשר עבודה מהבית, הקלו על אותם עובדים. דוגמה לתרחיש אפשרי: עובד שלכם שחזר מיעד בחו"ל שאינו נחשב יעד המצריך בבידוד. כעבור יומיים מתפרסמים דיווחים על מקרי קורונה ראשונים באותו היעד. "העובד החרדתי" נחשף לחדשות האלו, מאמין בלב שלם כי העמית שלו לעבודה נדבק והוא עלול להפיץ את הנגיף במשרד. זכרו: כל עוד לא יוצאת הנחיה חד משמעית, לא אתם אלו שתשלחו את העובד הביתה. רק עם יציאת הודעה רשמית, העובד ייכנס לבידוד בהתאם להוראות הרלוונטיות. איך תוכלו בינתיים להקל על אותם עובדים חרדתיים? ● ● הציעו להם לעבוד בחלל עבודה נפרד במשרד ● ● אפשרו להם לעבוד במחלקה אחרת/ קומה אחרת ● ● הציעו להם לקחת יום חופש/ עבודה במתכונת של חצי יום ● ● אפשרות לעבודה מהבית (כל עוד אופי התפקיד והעבודה מאפשרים זאת)

הפתרון היעיל נכון לעכשיו: עבודה מהבית כל עוד בארגון שלכם נהוג ואפשרי לעבוד מהבית, יהיה לכם קל יותר להתמודד עם השלכות הקורונה. האתגר הגדול הוא דווקא של ארגונים שאינם מנוסים בפורמט עבודה שכזה. אפשרו לעובדים שלכם לעבוד מהבית, בכל מקרה ומכל הסיבות האפשריות: ● ● העובדים אינם נדרשים לחתום על חופשים – הם עובדים ● ● העסק ממשיך לעבוד, לשרת לקוחות ולמכור מוצרים – שומרים על שגרה ● ● מפחיתים משמעותית את תחושת החרדה והבהלה – כל עובד בביתו ● ● אתם משקפים לעובדים כי אתם עושים למענם וכי בריאותם ניצבת בראש סדר העדיפויות אם אתם והעובדים שלכם לא מנוסים בעבודה מהבית, עליכם לתכנן היטב את המהלך. יש להיערך מראש עם תכנית עבודה מסודרת – לכל מחלקה, צוות ועובד. איך הופכים את העבודה מהבית ליעילה ומסודרת? ● ● התקינו תוכנות רלוונטיות במחשבים הניידים של העובדים ● ● התייעצו עם אנשי רשת ואבטחה באשר לנוהלי העבודה מחוץ למשרד ● ● הגדירו מראש שעת התחלה ושעת סיום של יום העבודה ● ● יש לבקש מהעובדים להיות בזמינות מלאה – למנהלים ולביצוע משימות ● ● על כל מנהל להגדיר לכל עובד יעדים יומיים ● ● בסוף כל יום, על העובד להגיש דוח סיכום יום יעדים, מטרות ודיווחים: איך מעסיקים עובדים מהבית?

2020 מארס 327 + נטו

26

משפט עבודה

עדכוני פסיקה

| עו"ד אסף ברנזון |

בנוסף, וועדת הבוחנים לא נתנה את הדעת לכך שלא התקיים שוויון הזדמנויות בין המועמדים, מאחר ובמכרז השתתף מועמד שמילא בפועל את התפקיד שבמכרז, כממלא שנים, עובדה המקנה לו 5 מקום ובמשך כ יתרון על פני המועמדים האחרים. לכן, פסק בית-הדין שבוועדת הבוחנים החדשה לא ישתתפו אותם חברי ועדה אשר קיים לגביהם חשש שדעתם מגובשת ולא אובייקטיבית ושהמדינה תישא ש"ח. 12,000 בהוצאות המבקש בסך

זכייתו של עובד במכרז ציבורי בוטלה בשל פגם בשיקול הדעת המנהלי. בית-הדין ביטל זכיית עובד במכרז ציבורי ברשות מקרקעי ישראל לאיוש משרת מנהל מרחב שמירה ופסק שיש לבטל המכרז ולהורות על שינוי הרכב ועדת בוחנים חדשה, משנפל פגם שיש בו כדי לפסול את שיקול הדעת המנהלי האובייקטיבי והשוויוני. שניים מחברי הוועדה היו חייבים לפסול עצמם מלשבת בוועדה, עקב קביעה חלוטה קודמת של בית-הדין כי עשו יד אחת להעניש את המבקש בשלילת גמול שעות נוספות ובשל הצהרת תמיכתו הפומבית של אחד מהם במועמד אחר. משלא פסלו עצמם, הרי שבחירתם אינה יכולה להיות ניטרלית ואובייקטיבית.

שלומי גרופר - 36969-11-19 ) סע"ש (אזורי ת"א מדינת ישראל, לפני: כב' השופטת יפית זלמנוביץ גיסין נציגת ציבור (עובדים) גב' שושנה סמק

הכותב – ממשרד חיים ברנזון ושות', עורכי דין

2020 מארס 327 + נטו

משפט עבודה

27

ש"ח 40,000 עובד זכאי לפיצוי נפשי על סך עקב התעמרות בעבודה

| עו"ד ג'ולייט אליהו |

העובד לבית הדין ותבע את המעסיקה, בין יתר טענותיו, על פיצוי בגין חוסר תום לב, עוגמת נפש והתעמרות בעבודה. השאלה המשפטית שנבחנה היתה האם העובד סבל מהתנכלות והתעמרות קשה על ידי עמיתיו והממונים עליו בעירייה, על רקע חשיפת התנהלות בלתי תקינה במקום העבודה. לטענת העובד, שברו את הפסלים שיצר, קיללו, איימו והתעמרו בו במשך שנים על ידי מי מטעם העירייה, לרבות אלה שהוסמכו על ידה כמנהלים, קבלנים וסבלים העובדים בשירות העירייה. לטענת העובד, עבר התעללות נפשית, גרימת נזק לרכושו הפרטי של העובד שאוחסן במחסני העירייה ברשות, גרימת נזק לרכוש העירייה וגניבת רכוש ואיומים קשים שגרמו לעובד לעבוד תחת פחד ומורא גדולים, התעלמות מופגנת מבקשות העובד לקבל תנאים בסיסיים לעבודתו, תוך ניסיונות ברורים לסיים את עבודתו, וכדי שהמתעמרים יוכלו לתפוס את מקום העובד שהיה בעל תפקיד שאפשר גישה לרכוש העיריה ולהמשיך לעשות כרצונם ברכוש העירייה ובכספי משלמי המיסים. לטענת המעסיקה, מרבית האירועים הנטענים התיישנו, ובנוסף, לא זו בלבד שלא ניסו להיפטר מהעובד אלא אף ביקשו לקדם אותו למשרה בכירה לא היתה כל 2015-2017 יותר. בנוסף, הוכח כי בשנים פגיעה או התעמרות בעובד וכל טענה בדבר "רדיפה"

העובדות 1988 אמיל תובל (להלן: "העובד") נקלט בשנת לעבודה כמחסנאי בעיריית תל- אביב באגף משאבי חנוך מדור אחסנה (להלן: "המעסיקה"). העובד עבד מס' שנים במקביל להיותו מחסנאי כמורה לאומנות ויצר פסלים עבור בית ספר מטעם העירייה. העובד קיבל את רשות העירייה לאכסן את כל יצירותיו במחסן העירייה. בהמשך, חלה הידרדרות ביחסי העבודה בין העובד לעובדים אחרים שעבדו לצדו כגון: נהגים, סבלים, קבלנים וזאת לאור שימוש עובדים אחרים במחסני העירייה ועקב גניבות שבוצעו במחסני העירייה שהיו תחת אחריות העובד. העובד פנה למנהל המחלקה, מנהל האג"ף, סמנכ"ל משאבי אנוש ומבקר העירייה וסיפר אודות התנהלות לא תקינה מצד העובדים עמו ואף הגיש תלונה במשטרה אך פתרונות למצב העכור לא נמצא. בהמשך העובד נחשף לאירועים נוספים בהם התנכלו אליו, קיללו והוריד את השלט עם שמו בכניסה לחדרו וכן בוצעו פריצות במחסנים שבאחריותו. העובד שב והתלונן במשטרה ובפני האחראים אליו ואלו האחרונים טענו כי לעניין הפריצות במחסנים יש לאפשר למשטרה לחקור ולטפל. לעניין היחסים העכורים בעבודה, הציעו לעובד לעבור למקום אחר. העובד בסופו של יום ניסה להשתלב במקום האחר שהוצע לו אך לא נמצא מקום לאכסון יצירותיו וכך לא צלח מעבר העובד. בהמשך חווה העובד אירוע תאונת עבודה ופרש מעבודתו. לאחר כשנתיים, פנה

הכותבת - עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

2020 מארס 327 + נטו

משפט עבודה

28

223 בכתב העת "עבודה, חברה ומשפט", כרך יא ) ומצטט "יש לפתח מבחן משולב שידרוש 2005( קיומה של פגיעה סובייקטיבית, אך גם מבחן אובייקטיבי אשר יבחן אם מדובר בהתנהגות אשר מנקודת מבט חיצונית לעובדת או עובד בהם מדובר עשויה להיתפס כפגיעה". נקבע מבחן אובייקטיבי לעילת ההתעמרות בעבודה לפיו עילת התביעה יונקת את כוחה מעקרון תום הלב בו מחויבים כל הצדדים ליחסי העבודה, היא רקמה פתוחה אשר תופסת ברשתה קשת של אירועים ומצבים של פגיעות קשות הגורמות לעובד פגיעה בכבודו והיוצרת סביבו סביבת עבודה עוינת. בית הדין ציין כי מהפסיקה למדים כי התעמרות בעבודה אינה מקרה חד פעמי אלא מדובר בחשיפה מתמשכת למעשים כגון: דרישות מוגזמות, נזיפות חוזרות ונשנות בשל עניינים שוליים, השתלחויות בעובדים, תחלופה גבוהה של עובדים, היטפלויות, ביקורות בלתי נידלות, תובענות מתמדת, צעקות, קללות, האשמות שווא, הפצת שמועות מזיקות, גרימת נידויו של אדם או החרמתו, מתן משימות משפילות, ניטור יתר, בקרת יתר. בית הדין קבע כי לא כל התנהלות של מעסיק ממנה נפגע העובד מהווה התעמרות בעבודה. כך לדוגמא: קבלת הערכה לא חיובית מהמעסיק, יחס נוקשה, הרמת קול חוזרת ונשנית ופגיעות קלות בפרטיותו של העובד לא תהוונה בהכרח התעמרות בעבודה המצדיקות התערבות משפטית. לאחר שמיעת העדים ובחינת מסכת הראיות, בית הדין קבע כי עיקר טענות העובד לעניין נאצות וגידופים לא נסתרו על ידי העירייה, האיומים להם טען העובד לא טופלו על ידי הממונים אלא הופנו לטיפול המשטרה. התמונה אשר הצטיירה בפני בית הדין היתה כי העובד הוכיח תשתית עובדתית להתנהגות חוזרת ונשנית של התנכלות תעסוקתית.

או "התעללות" מצד הממונים על העובד הופרכה ונסתרה בעדויות. נטען כי דווקא העובד ביקש לסלק את עמיתיו לעבודה וכי היתה הצדקה להעברת העובד מתפקידו מתוך חשש לתיפקוד המדור שכן העובד הסתכסך גם עם הממונה עליו ולא רק עם עמיתיו לעבודה. גודש ההקלטות שצירף העובד רק מחזקים את המסקנה שלא ניתן היה להותיר את המצב כמו שהוא, שכן עובדים לא יכולים לעסוק כל היום בבילוש וריגול אחר חבריהם. עוד נטען כי לא נפל כל פגם בניסיון לנייד את העובד, בפרט כשהעובד לא דחה על הסף את שהוצע לו אלא שקל ובחן אותה. הגורמים הבכירים במעסיקה ניסו לשכנע את העובד לתת הזדמנות לתפקיד החדש ופעלו מתוך כוונה אמיתית להיטיב עמו. פסק הדין העובד נהג להקליט ולתעד את כל התנהלות העובדים שהתנכלו אליו ומשכך ציין בית בדין בתחילת פסק הדין כי התנהלות העובד מטרידה גם מצדו שהרי הכל מפוקח, מוקלט, מצולם ומתומלל בכל עת באמצעות מכשיר נייד ואין בו מקום לאישיות ולפרט. במקרה זה, העובד הקליט את עמיתיו לעבודה והממונים עליו לעיתים ללא ידיעתם ולעיתים בריש גלי ואף בהתרסה. יחד עם זאת, בית הדין קיבל את התביעה בחלקה לעניין טענת ההתעמרות. נקבע כי השאלה אם התרחשה או לא התרחשה התנכלות כלפי העובד במקום העבודה היא שאלה עובדתית, שעל הערכאה הדיונית להכריע בה, על יסוד התרשמותה ממכלול הראיות והעדויות לפניה. במקרה זה היתה התנהלות שיטתית של תיעוד אשר זרעה חוסר אמון וחשדנות בין עובדים לבין עצמם אשר שיבשה את היחסים ובסופו של דבר אף פגעה בשירות הניתן לציבור. בנוסף, משתמש בית הדין במאמרה של ד"ר שולמית אלמוג לעניין "התנכלות תעסוקתית" אשר פורסם

2020 מארס 327 + נטו

משפט עבודה

29

נקט בחלק מהזמן בגרירת רגליים ועצימת עיניים לגבי סביבת עבודה לא תקינה של העובד. אשר על כן, נקבע כי מקרה חריג שכזה מצדיק את חיוב המעסיקה לספק סביבת עבודה הולמת לעובדיה ולשלם לעובד פיצוי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו ש"ח. 40,000 בסף עילות נוספות להן טען העובד, היינו פיצוי בגין אובדן השתכרות בשל יציאה מוקדמת לפנסיה ופיצוי בהתאם לחוק הגנה על עובדים (חשיפת עבירות ופגיעה בטוהר המידות או במינהל התקין), התשנ"ז נדחו, בין היתר הואיל ונקבע כי העובד ביקש 1997 לצאת לפנסיה מוקדמת והוא לא פוטר מהעירייה. , בית הדין האזורי 36775-04-18 תקציר סע"ש לעבודה תל- אביב, על ידי כבוד השופט דורון יפת, התובע: אמיל תובל, הנתבעת: עיריית תל- אביב, 24/10/2019- ניתן ב

המכלול השלם של ההתנהלות כלפי העובד ובכללם פגיעה בפסליו של העובד שהיו במחסן העירייה, קללות וגידופים הביאו לפגיעה בכבוד האדם. בנוסף, נקבע כי יש לעובד חלק מסוים במצב הקשה אליו הגיעו יחסי העבודה בינו לבין עמיתיו וזאת בין אם על ידי תיעוד תדיר של עמיתיו ובין אם בהתנהלות מתגרה כלפי עמיתיו. בית הדין קבע כי על מעסיק לפעול בהגינות, בסבירות ובתום לב על מנת למנוע התעמרות בעובד, בין על ידי הממונה עליו ובין על ידי עמיתיו לעבודה ובכלל זה למנוע התעמרות קבוצתית בעבודה ולטפל בתלונתו ביעילות ובמהירות המתבקשת אחרת יצטרך לשאת באחריות למחדלו תוך תשלום פיצויים בגין נזקי ההתעמרות. עוד נקבע כי התנהלות העירייה לגבי ניוד העובד אינה שוללת את עצם ההתנכלות אלא שדרג הביניים

2020 מארס 327 + נטו

משפט עבודה

30

החוק למניעת הטרדה מינית - חידושים בפסיקה

| עו"ד אורנה שר |

בית הדין האזורי לעבודה קיבל בחלקה את התביעה כנגד החברה ודחה את התביעה כנגד המנכ"ל. העובדת ערערה על פסק הדין לבית הדין ארצי. נסיבות המקרה נעוצות במסגרת העסקתה של פלונית, אשר נשלחה מספר פעמים לשהות של מספר ימי עבודה במדינה זרה. במהלך נסיעות עבודה אלו, לנו פלונית

ככל שהשנים עוברות, ואנו מלווים את לקוחותינו בטיפול בנושא ההטרדה המינית בעבודה ומניעתה, חוזרות ועולות שאלות שונות וניכר כי המילה האחרונה בתחום הטיפול בהטרדות המיניות, עדיין לא נאמרה. לאחרונה, ניתנו שני פסקי דין מעניינים אשר דנו בחוק למניעת הטרדה מינית, "), בהתנהגות החוק (להלן: " 1998 תשנ"ח המקובלת במקום העבודה, באחריותו של מעסיק בשמירה על סביבת עבודה נקייה מהטרדות מיניות, גם מחוץ לסביבת העבודה הרגילה. בנוסף עוסקים פסקי דין אלו בהגדרות המעשים כהטרדה מינית או התנהגות שאינה הולמת. פלונית נ' חברה 64261-10-18 ) ע"ע (ארצי ) - חובות המעסיק 7.1.2020 אלמונית (מיום מכוח החוק חלות גם במסגרת שליחות עובד למדינה זרה פלונית, הועסקה מספר חודשים כסמנכ"לית שיווק בחברה אלמונית, תבעה את החברה ואת מי שמשמש מעשי 14 כמנכ"ל החברה (שהוא גם מבעליה) בגין הטרדה מינית שבוצעו בה, לטענתה, במסגרת עבודתה, על ידי המנכ"ל ועל ידי שותף בכיר בחברת הבת של החברה. כמו כן טענה העובדת להתנכלות כלפיה בעקבות תלונותיה על הטרדה מינית ותבעה בגין הפרת חובות החברה כמעסיקה לפי החוק ותקנותיו.

ומנכ"ל החברה בווילה פרטית שכורה, אשר שימשה במקביל כמקום לפגישות עבודה. הווילה נשכרה על ידי גורם שלישי, איש עסקים מקומי עימו ניהלה החברה קשר עסקי. לפלונית נאמר על ידי המנכ"ל כי היחסים עם אותו "חשובים לחברה וכי הוא בעל איש עסקים מקומי קשרים ענפים בפוליטיקה המקומית ומסייע לחברה בקידום יוזמות פרטיות". פלונית טענה כי במהלך נסיעת העבודה הראשונה ביקש המנכ"ל שתגיע לפגוש "מישהו חשוב", בהתייחסו לאותו איש עסקים. פלונית ניגשה ללחוץ "תני את ידו ותוך כדי כך קרא לה המנכ"ל בעברית פלונית לא הקשיבה, אך איש העסקים לו נשיקה". משך אותה אליו בכוח, נצמד לגופה ונישק אותה בניגוד לרצונה על הלחי. המנכ"ל לא עשה דבר. במהלך השהות השנייה שלה במדינה הזרה, אותו איש עסקים הגיע לבקר בווילה והזמין אותה לאירוע שלו. פלונית ביקשה מהמנכ"ל שלא לבוא, אך הוא . בעת "שאין ברירה ועליה לכבד אותו ולבוא" השיב

הכותבת עו"ד שותפה במשרד פיינברג ושות' עורכי דין

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online