נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

325

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני 325 גיליון | 2020 ינואר

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

) לפקודה אינה גוררת זכאות אוטומטית 5(9 זכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף לקצבת נכות כללית, ויש לתובעה בנפרד - ובמועד הקלות בהיטל על העסקת עובדים זרים יחולו גם כשלעובדים אין אישורי עבודה 2019 רפורמות משמעותיות בחיסכון הפנסיוני - סיכום לשנת 2020 שינויים במערך הניכויים לשנת ריבוי דירות – השכרה למגורים חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינו ים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

קוראים יקרים, העשור הבא עומד בפני בריאה של עולמות חדשים. אנו חיים בעולם עבודה שונה בתכלית מזה שהכרנו עד כה, וכל מה שהורינו ומורינו לימדו אותנו על הצלחה ומסוגלות תעסוקתית אינו מדויק יותר. כבר מתחילתו של העשור הקודם עובר עולם העבודה מהפכה שלא ידענו כמותה

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס

במאה השנים האחרונות. המהפכה הזו תשפיע על כל מי שנמצא כיום בשוק העבודה ומי שעתיד להיכנס אליו. שינויים טכנולוגיים מואצים משנים את פני המקצועות כולם וגם את מקורות הידע השונים. מחקרים בוחנים מהי הסבירות שבינה מלאכותית מבוססת ביג דאטה תבצע את עבודתם של בעלי מקצועות רבים, ביניהם רואי חשבון, עורכי דין, רופאים מהנדסים ועוד. עורכי דין כבר חשים זאת כשהם קוראים על "עורך הדין הדיגיטלי". רופאים מגלים ש"ווטסון", , עומד להפוך לכלי משמעותי בקבלת החלטות IBM מחשב העל של קליניות וטיפוליות. כלומר, עולם העבודה החדש יאופיין ברובוטים, אינטליגנציה מלאכותית וביג דאטה. ועם זאת מביאים אתם השינויים הללו שאלות רבות שהטכנולוגיה לבדה עדיין אינה יודעת איך להתמודד איתן. הגורם האנושי עדיין נחוץ ומתוך כך מתפתחים גם 'מקצועות' חדשים שינגישו את השימוש בטכנולוגיות החדישות לאלה שאין להם הידע או היכולת להשתמש בהן. במישור האישי, כל אחד ואחת מאיתנו, החל מהמנכ"ל שבראש הפירמידה ועד אחרון העובדים, יצטרך להבין איך מהפכה זו משפיעה עלינו ועל המקצוע שלנו ומה עלינו לעשות כדי להמשיך ולהצליח בעולם משתנה תדיר. נאחל לכולנו שנת עבודה חדשה פורייה ומשגשגת.

ר ״

יו

שי מגל

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

36 שנה | 325 ' מס | 2020 ינואר 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2020 ינואר 325 + נטו

4

כתבו החודש

רו"ח (משפטן) סנדו אייל עו"ד פריד אורן רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד רו"ח קדוש אבי קורן יוסי רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח שמש רוזט

רו"ח ויסמן גבי עו"ד זיו קרן רו"ח (משפטן) חיבה ישי חיטמן חיים עו"ד טימן-גוגול מורן טסלר נדב כהן ניצן צבי עו"ד סמולר עידו

עו"ד אליהו ג'ולייט עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד בבדז'נוב ראובן יועץ פנסיוני בן-ארויה איציק עו"ד ברנזון אסף עו"ד גבע משה רו"ח, (משפטן) גורנשטיין אלי עו"ד דניאל לילך

כותבים קבועים

מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח

בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני בן-טולילה אורי עו״ד ורו״ח

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10( דמי חתימה לשנה

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

2020 ינואר 325 + נטו ת ע נ י י נ י ם ת ו כ ן עמוד 3 דבר העורכת >>

5

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> יחסי עבודה >>

10

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

12

תנאי עבודה >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה מעקב וניטור אחר פעילותו הפרטית של העובד באמצעות תוכנת מעקב המותקנת

13

עו"ד אורן פריד במחשב מהווה פגיעה בפרטיותו של העובד

14

16

- המקרים הבולטים בפסיקה ועדכוני חקיקה עיקריים 2019 סיכום המצב המשפטי בשנת

ניצן צבי כהן מסכת אבות

19

משפט עבודה >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה עבודות שירות וקנס לדירקטורית בחברה שהורשעה ברישום משכורות פיקטיביות

20

פס"ד וייסביין ואח' עו"ד לילך דניאל שנטלה לכיסה –

21

ניהול >>

יוסי קורן יכולות ניהוליות - נושא שלרוב לא מדברים עליו

23

2020 ינואר 325 + נטו

תוכן עניינים

6

שכר >>

25

בדיקות שכר לעובדי קבלנים של חברת החשמל אין מניעה לקבוע עם העובד שכר בערכי "נטו" ובלבד שרכיבי השכר לא יבואו

עו"ד ראובן בבדז'נוב במקום זכויותיו הקוגנטיות

26

ביטוח לאומי >> ) לפקודה אינה גוררת זכאות אוטומטית 5(9 זכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף לקצבת נכות כללית, ויש לתובעה בנפרד – ובמועד רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה בית המשפט דחה את תביעתו של מבוטח לניתוק תושבות לעניין ביטוח לאומי מאחר שמרכז חייו נותר בישראל ושהייתו בחו"ל הייתה לעסקיו בלבד אשת בעל מניות השליטה בחברה, כבעלת שליטה, אינה זכאית לדמי אבטלה מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה תביעת דמי לידה שהגישה בשיהוי עובדת שכירה נדחתה אף שקיבלה דמי לידה כעצמאית רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה התקבל בחלקו ערעורה של מטופלת שניזוקה בפרוצדורה רפואית - כאשר תוחלת החיים מס הכנסה >> אין לקבל חלוקה מלאכותית של סעיפי פיצוי בגין עגמת נפש שמטרתה הפחתת מס עו"ד משה גבע – פס"ד ארז בן אנוש הקלות בהיטל על העסקת עובדים זרים יחולו גם כשלעובדים אין אישורי עבודה – ארוכה יותר מזו שעל פי תקנות ההיוון אזי תגמולי המל"ל ינוכו לפי התקנות

28

30

36

38

40

43

פס"ד אי.אם.שגב תעשיות בע"מ עו"ד משה גבע

44

פרישה ופנסיה >>

נדב טסלר 2019 רפורמות משמעותיות בחיסכון הפנסיוני – סיכום לשנת

46

איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני ביטוח סיעודי הולך ונעלם עובד שפורש בגיל פרישה וקיים לזכותו הסדר פרישה לא יהיה זכאי להשלמת עו"ד ראובן בבדז'נוב פיצויי פיטורין חלוקת אחריות בין מעסיק לחברת ביטוח על חוב שנוצר בקופות פנסיוניות לעובדים

48

50

עו"ד ג'ולייט אליהו

52

2020 ינואר 325 + נטו

7

תוכן עניינים

התקבלה בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה נגד קופות גמל בגין סיווג שגוי של הכספים המופקדים אצלן – התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט

54

57 התקבלה תביעת כבאים לסעד הצהרתי הקובע כי עם פרישתם יהיו זכאים לפנסיה תקציבית

התפטרות ופיטורים >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

59

עו"ד קרן זיו איך לערוך שימוע לעובד מבלי להיחשף לתביעות

60

עו"ד מורן טימן-גוגול עובד זכאי לפיצויי פיטורים כשמדובר בפיטורים מוסכמים

61

עו"ד עידו סמולר שיחת עבודה שנהפכה למעין שימוע אינה שימוע כדין נפסק כי מדובר בפיטורים כאשר נאמר לעובד שהגיע באיחור לעבודה "לך הביתה"

63

עו"ד מורן טימן-גוגול

65

שאלות ותשובות >> – הפטורים ממס 67 משיכות כספים מקופות גמל בידי פנסיונר שהוא מעל גיל רו"ח עופר קירו במסגרת 190 וטרם תיקון 2012 למי שפרש אחרי 190 קצבה מוכרת אחרי תיקון מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום 2012 נוסחת השילוב למי שפרש לפני אפשרות לפריסת תקבולים בגין אובדן כושר עבודה מחברת ביטוח מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום ג' לפקודת מס הכנסה 8 פריסת הפרשי שכר, פריסת פיצויים ופנסיה על פי סעיף רו"ח רוזט שמש התנאים לקבלת אופציות לעובד ממספר חברות שעובד בהן בו זמנית

67

68

69

71

74 .M.B.A ) אלי גורנשטיין רו"ח, (משפטן אפשרות להעסקת מומחה חוץ שהוזמן על ידי מעסיק אחד גם אצל מעסיק נוסף שלא הזמינו 76 עו"ד (רו"ח) רונן ארויו חישובי מס הכנסה וביטוח לאומי לעולה חדשה המתעתדת להקים עסק בישראל 78 רו"ח (משפטן) אייל סנדו ומר חיים חיטמן מיסוי הקצאת מניות שניתנו לספק בידי חברה שמקבלת ממנו שירות 79 רו"ח גבי ויסמן 80 רו"ח רוזט שמש הפקדה רטרואקטיבית לקרן השתלמות לעובדת שכירה

2020 ינואר 325 + נטו

תוכן עניינים

8

תקופות של חופשת לידה ושמירת היריון צוברות ותק למענק פרישה

עו"ד רו"ח אבי קדוש וזכויות סוציאליות אחרות חרטה מרצף קצבה מחייבת משיכה של כל כספי רצף קצבה בכל הקופות של העובד רו"ח עופר קירו סוגי עובדים זרים שמעסיקיהם זכאים להפחתה בהיטל - על פי פסק דין טומי ווש

81

82

עו"ד משה גבע

83

עדכונים - חקיקה >>

84

2020- כללי מס הכנסה (דיווח מקוון של דוח ניכויים שנתי), התש"ף

עדכונים - חוזרים >> ואילך 2020 לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ומשכר עבודה לחודש ינואר

רשות המסים בישראל

86

המוסד לביטוח לאומי שינויים בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות 2019 מדריך מענק עבודה לשכירים ולעצמאים עבור שנת המס

98

רשות המסים בישראל

102

רשות המסים בישראל 2020 אלקטרוני לשנת 101 הודעה בדבר הפקת טופס

108

2020 ינואר 325 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים

מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש

בנטו במספר

גיליון

עמוד

אש"ל

121

300 320 315 319 205 262 319 301 315 295 308 305 268 287 299 319 296

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה ביטוח לאומי

99

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019

119 119 146

ינואר 2019

ניכוי דמי

ביטוח

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2019 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

ביטוח פנסיוני

הבראה

119

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

93

דמי הבראה לשנת 2019 במ גזר הציבורי דמי הבראה לשנת 2017 במגזר הפרטי שווי שימוש ברכב לשנת המס 2019 תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

136 191 112 124

מס הכנסה

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2019 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

89 91

נסיעות

136

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

עובדים זרים עבודת נוער

62 94 99

היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי לעובדים מסתננים ושוהים בלתי חוקיים

זכויות ותעריפים לנוער

שכר

שכר מינימום - העלאת סכומי שכר המינימום

מינימום

תוספת יוקר

124 115

165 116

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004 שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2020 ינואר 325 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס לניכוי ממשכורת ומשכר עבודה החל מינואר 2020

המס

) אישית

יגיעה ( שנתית

המס

) אישית

יגיעה ( חודשית

שיעור

שיעור

הכנסה

הכנסה

10% 14% 20% 31% 35% 47%

75,960

10% 14% 20% 31% 35% 47%

6,330

עד עד עד עד

עד עד עד עד עד עד עד

108,960

-מ 75,961 -מ 108,961 עד -מ 174,961 -מ 243,121 עד

9,080

-מ 6,331 -מ 9,081 -מ 14,581 -מ 20,261

174,960 243,120 505,920

14,580 20,260 42,160

נוסף

נוסף

שקל

מכל

מכל שקל

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (ש"ח)

המס

) אישית

לא שנתית

המס

) אישית

לא( חודשית

שיעור

מיגיעה

שיעור

הכנסה

מיגיעה

הכנסה

31% 35% 47%

243,120

31% 35% 47%

20,260

505,920

-מ 243,121 עד

42,160

-מ 20,261

נוסף

נוסף

שקל

מכל

מכל שקל

= נקודת זיכוי חודשית 219 ש"ח החל מ -1 בינואר 2020 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2020

כנסה ה קובעת לקרן השתלמות לעצמאי ( לשנה ) 2020

משכורת חודשית מרבית שהפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס 2019

הכנסה לעמית מוטב סעיף 47( א ) (3 ) ו -(5 )

פטור מקצבה לפי סעיף 9 א – 52% בין השנים 2020-2024

קצבה מזכה לחודש

הכנסה מזכה שאינה

הכנסה מזכה שהיא הכנסת עבודה בלבד

הכנסה מזכה לקצבה - סעיף 47( א ()5 ) לחודש

הכנסת עבודה לחודש 12,400

265,000

15,712

8,800

4,425

8,510

8,800

22,000

מענק פרישה ( לשנת שירות ) עקב פרישה בעק מוות

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים קופת גמל לתגמולים

שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל בפטור

הפקדה מוטבת -

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה ) 2020

הסכומים לפי סעיף 45 א ( ה )

הסכום לפי סעיף 45 א ( ד ) לפקודה

א )

סעיף 9 (16 ו -9(16

ב )

18,600

5,300

24,840

12,420

18,600

17,600

170

170

מתנות

מתנות

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

הסכום המרבי לחודש של שכר דירה מהשכרת דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

220

220

4,920

ללא תקרה

5,100

2020 ינואר 325 + נטו

11

נטו במספר

לפי קבוצות מחיר מ - 1.1.2020

שווי השימוש ברכב

צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,950 2,930 3,830 4,590 6,360 8,240

1 2 3 4 5 6 7

10,600

אופנוע 3 L * 910 * אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס .

שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליני ארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו: www.shaam.gov.il/mm-usecar

משווי שימוש ל רכב משולב מנוע (היברידי :)

ה הפחת

500 *- הוארך עד 31.1.2021

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש:

509,070

- החל מ 1 בינואר 2020

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

289

127 להיל ל

289

127 ילהל ל

ללילה

ללילה

1.1.2020

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

השכר הממוצע במשק

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של

3.5% שיעור מופחת הכנסה חודשית של

ע"פ סעיף 1 לחוק

ע"פ סעיף 2

לחוק

עד מדד

44,020 ח "ש

6,331

10,248 "ש ח לחודש

10,551 " ח לחודש

ש"ח

מקסימום הכנסה לחודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2020

- החל מ 1.1.2020

תגמולי מילואים

מינימום ליום

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

בודד זוג

8,019

6,014

199.56 ח "ש

5,987.00 ח"ש

1,467.33 ח "ש

44,020 ח"ש

ש"ח

ש"ח

עבודה דמי הבראה

מדדים

2019 (פורסם ב - 15.01.2020 )

דצמבר

ציבורי/הסתדרותי - החל מ 1.6.2019

מגזר

מדד מחירים לצרכן לפי בסיס חדש 100 = 2018

432

ש"ח

100.80

378

מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש דצמבר מ החל 2017

ש"ח

לפי בסיס 1951 = 100

34,210,628.42

5,300

ש"ח

2020 ינואר 325 + נטו

12

יחסי עבודה עדכוני פסיקה | עו"ד אסף ברנזון |

לעובדת שכירה. יחסי הצדדים נבחנו על-פי הפסיקה כלהלן: אשר למבחן ההשתלבות בפן החיובי, נקבע כי רופאי השיניים שנתנו שירותים במרפאה לא היו עובדי המרפאה אלא עובדים עצמאיים ששכרו "סל שירותים" מבעלת המרפאה. מאידך, התובעת לא יכלה לקבל החלטות עצמאיות בקשר למטופלים ומתן השירותים. באשר למבחן ההשתלבות בפן השלילי, נפסק כי הטענה שהרופאה נתנה שירותים למרפאה כבעלת עסק עצמאי, לא הוכחה ולא נסתרה. נקבע כי מבחן הכפיפות והפיקוח לא התקיים, התובעת התנהלה באופן עצמאי ולא נעשה כל פיקוח על עבודתה. אף מבחן התלות הכלכלית ובלעדיות העבודה לא התקיים. נקבע כי התובעת לא הייתה תלויה כלכלית במרפאה, היא עבדה במקביל במקומות נוספים ואף פתחה מרפאה עצמאית. לאור כל אלה, נפסק כי בין הרופאה לבעלת המרפאה לא נתקיימו יחסי עובד-מעסיק אלא קשר שעיקרו זכות שימוש במרפאה ציודה ושרותיה כנגד תמורה אחוזים מההכנסות שיגבו בגין 40-50 מוסכמת בשיעור הטיפולים שתבצע הרופאה. התביעה נדחתה והתובעת ש"ח. 15,000 חויבה בהוצאות בסך סופיה טנקוס - 55549-04-15 ) סע"ש (אזורי ב"ש מרגריטה יושפה‏לפני: כב' השופט יוחנן כהן, נציג ציבור (עובדים) – מר רוני חכמון, נציגת ציבור (מעסיקים) – גב' איריס ליברובסקי

שופרסל חויבה כמעסיקה של עובד זר שהוצב אצלה על ידי חברת כוח אדם עובד זר שהועסק כקצב בסניף שופרסל באמצעותחברתכוחאדםתבע להכיר בשופרסל כמעסיקתו ולחייבה בתשלום זכויותיו. בית הדין קיבל את התביעה, נמצא כי העסקת העובד אצל שופרסל הייתה לתקופה שעלתה על חודשים, בעבודות זהות לאלו שביצעו עובדיה. נקבע 9 כי לא הוצגה הצדקה עניינית להתקשרות עם הקבלן ומלכתחילה היה על שופרסל להעסיק את העובד באופן חודשים בהתאם 9 ישיר, ולפחות לקלוט אותו בחלוף להוראות חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם. עוד נאמר, כי אף אלמלא היה נקבע ששופרסל אחראית כלפי העובד מכוח היותה מעסיקתו, עדיין היה מקום לחייבה בתשלום זכויותיו מכוח חובת הפיקוח המוטלת עליה כלפי עובדים המועסקים בחצרה. נפסק, כי ש"ח בגין זכויות שונות 12,000 שופרסל תשלם לעובד ש"ח. 2,000 וכן הוצאות משפט בסך tesfamariam fshaie 34447-05-18 ) סע"ש (אזורי ת"א - שופרסל בע"מ לפני: כב' השופטת שגית דרוקר * * * רופאת שיניים שהשתמשה במרפאה, ציודה ושירותיה תמורת כמחצית ההכנסות לא הוכרה כעובדת רופאת שיניים שהועסקה במרפאה פרטית תבעה להכיר בה כעובדת ולחייבה בתשלום הזכויות הנגזרות

הכותב – ממשרד חיים ברנזון ושות', עורכי דין

2020 ינואר 325 + נטו

13

עדכוני פסיקה | עו"ד אסף ברנזון | תנאי עבודה

במשרה תקנית. מצד שני נפסק כי המפקחים אינם זכאים לסעד הצהרתי לפיו יש לראותם כעובדי מדינה מן המניין, משלא מונו בדרך המלך הקבועה בחוק לקליטה לשירות המדינה. עם זאת יש לתת חודשים לצורך הסדרת העסקתם של 18 פרק זמן של המפקחים וחבריהם בתקן לפי חוק שירות המדינה 5,000 (מינויים). המדינה חויבה בהוצאת בסך של ש"ח לכל אחד מהתובעים המדגמיים. ציון קמיקר ואח' - 50358-09-16 ) סע"ש (אזורי ת"א מדינת ישראל רשות האוכלוסין וההגירה לפני: כב' השופט דורי ספיבק - אב"ד, נציגת ציבור עובדים גב' לאה חלה, נציגת ציבור מעסיקים גב' שרה אבן

בית הדין האזורי לעבודה - המדינה אמורה להעסיק מפקחים ברשות האוכלוסין וההגירה בתקן ולא בחוזים מיוחדים שישה מפקחים מרשות האוכלוסין וההגירה שעוסקים באיתור שוהים בלתי חוקיים וטיפול בהם תבעו את המדינה בטענה לפיה החוזים המיוחדים האישיים שמכוחם הם מועסקים אינם חוקיים וזכויות נוספות. בית הדין קיבל את התביעות בחלקן ופסק כי העסקת עובדים לפי חוזה מיוחד ובמשרה בלתי תקנית אפשרית רק במשרות בלתי צמיתות. לא הוכח שהמפקחים הועסקו במשרות כאלה. עוד נקבע כי אין מחלוקת שעבודת המפקחים חיונית למדינה, והמדינה לא הסבירה מדוע אין אפשרות להעסקתם

הכותב – ממשרד חיים ברנזון ושות', עורכי דין

2020 ינואר 325 + נטו

תנאי עבודה

14

מעקב וניטור אחר פעילותו הפרטית של העובד באמצעות תוכנת מעקב המותקנת במחשב מהווה פגיעה בפרטיותו של העובד

| עו"ד אורן פריד |

פסק הדין בית הדין קבע כי המעסיק לא היה רשאי לעקוב אחר פעילותה של העובדת במחשב מבלי לקבל את הסכמתה לכך. בית הדין ציטט את ההלכה שאינה משתמעת לשני פנים: "שאלת אופן המעקב והעיון של מעסיק בדוא"ל של עובדיו, במסגרת משפט העבודה, נדונה בהרחבה בעניין איסקוב. בית הדין הארצי לעבודה ערך הבחנה בין תיבת דוא"ל שסופקה לעובד במסגרת העבודה, ובין תיבת דוא"ל אישית-פרטית שלו. בכל הנוגע לתיבה העסקית, נקבע כי למעסיק יש אפשרות מסוימת, מצומצמת, לנטר ולעקוב אחרי הודעות המצויות בה, וזאת במסגרת איזון בין האינטרס של המעסיק והזכות לפרטיות של העובד, ובכפוף לעקרונות של שקיפות ומידתיות. לעומת זאת, המעסיק כלל אינו רשאי לערוך ניטור או מעקב אחרי תיבת הדוא"ל החיצונית-פרטית של העובד: 'נוכח בעלותו הבלעדית של העובד בתיבה החיצונית- פרטית, אסור למעסיק לקיים מעקב של נתוני תקשורת או תוכן על השימוש שעושה העובד בתיבה הפרטית, ואסור לו לחדור לתיבה הפרטית ולתוכן תכתובת האי-מייל של העובד במסגרתה. ככל שהמעסיק סבור כי התקיימו התנאים המצדיקים פעולות כאלה ושכמותן, עליו לפנות לבית הדין האזורי לעבודה בבקשה לסעד הולם מסוג צו אנטון פילר, לחיפוש ולתפישה בתיבה הפרטית של העובד,

העובדות קלי בלאקר (להלן: "העובדת") החלה לעבוד במשרד עורכי הדין של עו"ד גרשון בלקין (להלן "המעסיק") 1.5.14 כמתמחה בעריכת דין. ביום 1.7.13 ביום לאחר שצלחה העובדת את בחינות ההסמכה של לשכת עורכי הדין החלה לעבוד אצל המעסיק כעורכת התפטרה העובדת מעבודתה אצל 15.5.16 דין. ביום המעסיק בטענה כי לא שולמו לה זכויות שונות בכוח משפט העבודה. העובדת תבעה את המעסיק בבית הדין ודרשה את תשלום הזכויות הסוציאליות וטענה לפיטורים בדין מפוטרת. המעסיק טען כי כתוצאה משימוש בתוכנת פיקוח וניטור פעילות העובדים במחשב שהתקין במחשבי (להלן: "תוכנת מעקב") למד כי 2010 משרדו בשנת העובדת ניצלה את אמונו, ובין היתר עסקה במהלך עבודתה במשרדו בפעילות פרטית ופוליטית, ועל רקע זה הגיש נגדה את התביעה השנייה להשבת שכר ולפיצויים בגין הוצאות שהוא נאלץ להוציא בעקבות התנהלותה של העובדת ועוגמת נפש. בתגובה להודעת המעסיק של שימוש בתוכנת המעקב שהותקנה במחשבי המשרד, הגישה העובדת תביעת שכנגד בגין הפרת פרטיותה מכוח חוק הגנת וגם מכוח הפרת הסכם 1981- הפרטיות, תשמ"א העבודה.

הכותב - עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

2020 ינואר 325 + נטו

תנאי עבודה

15

להיכנס לנתוני התוכן של התכתובת האישית של העובד ולהפר בכך את פרטיותו. ודוק. בעוד אשר המעסיק רשאי להיכנס לתוכן התכתובת המקצועית שמקיים העובד בתיבה לתוכן התכתובת המקצועית, מותנית כניסתו האישית של העובד, בקיומו של חשש רציני, other או בביסוס סביר לפעילות פלילית או ]. זאת, לאחר שמוצו 162[ מצד העובד wrongdoings אמצעי מעקב חלופיים ופוגעניים פחות, מחדירתו לתוכן התכתובת האישית. ככל שדרישות אלה מתקיימות, רק אז רשאי המעסיק לבקש הסכמתו של העובד לחדירה לתוכן התכתובת האישית שקיים בתיבה המקצועית. הסכמת העובד צריך שתינתן במפורש, מדעת ומרצון חופשי מראש למדיניות הכללית של מעקב על נתוני תקשורת ותוכן לרבות תכתובת אישית שאסור והסכמה ספציפית לקיימה בתיבה מקצועית; מפורשת מדעת ומרצון, לכל פעולה ופעולה של חדירה לתוכן התכתובת האמורה". בית הדין קבע כי התנאי להתקנת תוכנה במחשב שמסוגלת לעקוב אחר פעילותו של העובד מותנית ביידועו של העובד וקבלת הסכמתו המפורשת. ואף אם מילא המעסיק אחר התנאים הללו אין בכך כדי להקנות לו רשות לעקוב אחר פעילותו הפרטית של העובד. בגלישה לכל אתר אינטרנט, בצפייה בתכני הדוא"ל של העובד ואף לא בכותרות של הדוא"ל. נקבע, שהמעסיק ניטר אחר כל פעולותיה של העובדת במחשב במשך שנים מבלי ליידע אותה בכך, ובכך הפר את זכותה של העובדת לפרטיות. נפסק, כי על המעסיק לשלם לעובדת פיצויים בסך ש"ח בגין הפגיעה בפרטיותה. 50,000 , בבית הדין האזורי 60161-06-16 ) תקציר סע"ש (ת"א לעבודה, על ידי כבוד השופטת יפית מזרחי-לוי, נציגי ציבור חנה קפלניקוב (עובדים), התובעת: קלי בלאקר, 27.8.2019- הנתבע: עו"ד גרשון בלקין, ניתן ב

בהתאמה הנדרשת לעניין. ככלל, ונוכח הפוגענות הטמונה בסעד מעין זה, יינתן הצו במקרים הנדירים ויוצאי הדופן בלבד ובהתקיים התנאים הנדרשים טלי איסקוב 312/08 ;90/08 ) לכך בדין' (ע"ע (ארצי ענבר ואח' נ' מדינת ישראל - הממונה על עבודת .)8.02.2011 נשים, מיום לאור זאת, נקבע כי כאשר מעסיק עקב וחדר לתיבת הדוא"ל של עובד, הראיות שהושגו מכך אינן קבילות בהליך משפטי. עוד נקבע כי חשבון הגוגל בו השתמשה העובדת לצורך העברת הודעות דוא"ל וקבצים שונים היה חשבונה הפרטי וכך גם אתרי האינטרנט בהם גלשה הם ענייניה האישיים אשר מוגנים במרחבה הפרטי ואסור להשתמש בהם ואף לא לראותם מבלי שניתנה הסכמתה המפורשת של העובדת לכך. עוד נקבע כי אף שהעובדת עירבה במרחבה הפרטי שימושים שנגעו לעסקי המשרד, שימושיה באינטרנט אינם הופכים לנחלתו של מעסיקה ואין בכך כדי לאיין את זכויותיה ולפגוע בזכותה לפרטיות. בית הדין ציין כי גם אם חשבון הגוגל שבאמצעותו גלשה העובדת הוא חשבון עסקי, הרי של פי הלכת איסקוב - אסור למעסיק לנטר אחר פעילותו של העובד אלא אם קיים חשש ממשי לפעילות אסורה מצדו, ואף זאת לאחר קבלת הסכמתו המפורשת ומיצוי אפשרויות מעקב פוגעניות פחות: "פעולותיו הלגיטימיות של המעסיק במהלך ניטור ומעקב אחר נתוני תקשורת בתיבה המקצועית עשויות להעלות ממצאים של תכתובת אישית שמקיים העובד בתיבה המקצועית, שלא לצרכי עבודה. ממצאים אלה יכול ויתבררו מנתוני תקשורת הכוללים את זהות הנמענים, כותרת הנושא של התכתובת, סוג פורמט הקובץ המצורף לתכתובת, וכיוצ"ב. במקרה כזה, גם אם השימוש שעושה העובד בתיבה המקצועית חורג מן ההרשאה שקיבל, וגם אם התכתובת האישית נעשתה בניגוד לאיסור על קיומה בתיבה המקצועית, אין המעסיק רשאי

2020 ינואר 325 + נטו

תנאי עבודה

16

- המקרים 2019 סיכום המצב המשפטי בשנת הבולטים בפסיקה ועדכוני חקיקה עיקריים

ועידוד הבאתם של עובדים זרים לענף המלונאות בישראל, נקבע כי חובת ההפקדה לפיקדון המיוחד תחול על מעסיקי עובדים זרים במלונאות, למעט עובד זר יומי, שהוא אזרח מדינה הגובלת בישראל המועסק כדין בישראל, אשר יוצא את ישראל למקום מגוריו באותה מדינה, בתום יום העבודה. צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני פורסם ברשומות צו הרחבה בעניין 5.12.2019 ביום תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל ועד ה- 1.5.2018 המצב הביטחוני בתקופה שמיום עקב השבתת מערכת החינוך או שמקום 31.12.2019 ק"מ מרצועת עזה. 40 עבודתם נמצא בטווח של עד הימים המזכים לתשלום שכר, בהתאם לתנאי הסכם זה ולתקופתו יהיו ימים בהם ניתנה או תינתן החלטה 1.5.2018 של פיקוד העורף, בנוגע לתקופה שמיום . צו ההרחבה קובע כי מעסיק 31.12.2019 ועד ליום ישלם לעובד שכר לרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד מעבודתו בתקופת ההסכם, בגין ק"מ מקו הגבול 40 הימים המזכים ובטווח של עד עם רצועת עזה, ובלבד שמתקיימים לגבי העובד אחד מהתנאים המופיעים בצו ההרחבה. פסיקה מחייבת: בזמן שימוע לפני פיטורים יש לאפשר לעובד נוכחות בן משפחה או אדם אחר הקרוב אליו העובד פוטר ותבע את המעסיקה בגין ליקוים בהליך הפיטורים. העובד טען כי בעת השימוע לא אפשרו

חקיקה: 2019- ), התשע"ט 61 ' חוק עבודת נשים (תיקון מס פורסם ברשומות חוק עבודת נשים 6.1.2019 ביום שעניינו היעדרות 2019- ), התשע"ט 61 ' (תיקון מס עובדת בשל טיפול פוריות על חשבון ימי מחלתה. בהתאם לתיקון לחוק, שעות ההיעדרות הנן על חשבון ימי המחלה של העובדת והתשלום יהיה החל מהיום הראשון להיעדרות (כלומר, יום המחלה הראשון) וגם בעבור חלקי ימי היעדרות. התשלום בעד חלקי ימי היעדרות יחושב לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובדת באותו יום אילולא נעדרה. פורסם ברשומות חוק דמי מחלה 7.1.2019 ביום (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן זוג או הורה), . בהתאם לתיקון 2019- (תיקוני חקיקה), התשע"ט ימים בשנה של 7 החקיקה, עובד זכאי לזקוף עד היעדרות לשם טיפול וליווי של בן זוגו או של הורהו שהוא תורם כהגדרתו בחוק השתלת איברים, על חשבון תקופת המחלה שלו או על 2008- התשס"ח חשבון ימי חופשתו, לפי בחירתו. חוק דמי מחלה (היעדרות בשל תרומת איבר על ידי בן 2019- זוג או הורה) (תיקוני חקיקה), התשע"ט תקנות עובדים זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), 2019- התשע"ט פורסם ברשומות תיקון לתקנות עובדים 31.1.19 ביום זרים (פיקדון לעובדים זרים) (תיקון), התשע"ט- . בעקבות החלטת ממשלה, שעניינה קידום 2019

באדיבות מחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

2020 ינואר 325 + נטו

תנאי עבודה

17

מעסיק רשאי לאסור על עובד לעבוד בעבודה נוספת ללא אישורו עובד פוטר מעבודתו מאחר שבמקביל לעבודתו עבד בעבודה נוספת כעורך דין ללא קבלת היתר בהתאם לנהלי המעסיק ולהסכם הקיבוצי המיוחד החל עליו. העובד טען כי החובה להגיש בקשה להיתר נוגדת את זכותו החוקתית לחופש העיסוק בהתאם לחוק יסוד: חופש העיסוק. בית הדין האזורי דחה את טענת העובד וקבע כי דרישת המעסיק בהתאם להסדר שבהסכם הקיבוצי לקבלת היתר לעבודה נוספת אכן פוגעת בחופש העיסוק של העובד, אך היא מידתית. העובד ערער לבית הדין הארצי, שם נקבע כי יש לדחות את טענת העובד, שהרי חוקי היסוד מעניקים הגנה לזכויות חוקתיות ובד בבד מעגנים את יחסיותן, קרי האפשרות לפגוע בהן לתכלית ,35815-07-18 ראויה ובאופן מידתי אפשרית (ע"ע .)7.3.2019 צוריאך חזי נ' מגן דוד אדום ואח', מיום עובד שגנב ממעסיק לא יהיה זכאי לשימוע עובד פוטר עקב מעילה בכספי המעסיקה. העובד זומן לשיחת בירור, הודה וביקש להחזיר חלק מן הכספים. המעסיקה פיטרה את העובד לאלתר ללא שימוע ללא הודעה מוקדמת וללא פיצויים וכן הגישה תלונה במשטרה ותבעה את העובד בבית משפט המחוזי. בית המשפט המחוזי פסק כי העובד אכן מעל, בסכום ש"ח. באשר לשימוע, נפסק, כי 139,210 כולל של שיחת העימות שקיימה המעסיקה עם העובד הציבה בפני העובד באופן חד משמעי וברור את החשדות שעומדות מולו, וביקשה את התייחסותו לשורה של סוגיות. במהלך אותה שיחה עם המעסיקה התחייב העובד להשיב כספים למעסיקה. על אף שאין חולק באשר לזכות השימוע כמתחייב בדין, אין משמעות הדבר שבכל מקרה בו לא ייערך שימוע לעובד, יש לחייב את המעסיק בתשלום פיצוי בגין אי קיום חובת שימוע. במקרה בו העובד הודה בסדרת גניבות פסיקה מנחה:

לבתו ולפרופ' שהיה מנהלו בעבר לקחת חלק בשימוע, דבר שפגם ביכולתו להבין את טענות האוניברסיטה בשימוע. בית הדין הארצי קבע כי סירוב המעסיקה לבקשת העובד לנוכחות בתו בשימוע ללא כל סיבה עניינית מהווה פגם בהליך השימוע. בית הדין הארצי 47288- ש"ח (ע"ע 50,000 פסק פיצוי לעובד על סך , פבל טובבין נ' אוניברסיטת חיפה ואח', מיום 09-17 .)07.01.19 התפטרות עקב הטרדה מינית תחשב כפיטורים עובדת התפטרה עקב הטרדה מינית במקום העבודה, בטענה שאלה נסיבות שבהן היא לא יכולה להמשיך בעבודתה. לפיכך, העובדת תבעה את מעסיקיה בבית הדין האזורי לעבודה מאחר ולא שולמו לה פיצויי פיטורים. בית הדין קבע כי העובדת זכאית לפיצויי פיטורים, הודעה מוקדמת ותשלום פיצוי בגין הטרדה מינית מכוח חוק שוויון הזדמנויות. המעסיקים ערערו לבית הדין הארצי, שם נקבע כי העובדת התפטרה ולכן אינה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים והודעה מוקדמת. בבית הדין הגבוה לצדק נקבע כי נימוקי פסק הדין של בית הדין הארצי אינם מקובלים לעניין התפטרות העובדת אשר אינה מזכה בפיצויים. התוצאה של ראיית התפטרות כפיטורים משקפת את חומרת נושא ההטרדה המינית במקום העבודה ואת פגיעת העובד. קביעה זו מתיישבת עם תיקוני החקיקה ועם הרצון להילחם נגד התופעה המכוערת של הטרדה מינית בכלל, ובמקום העבודה בפרט, זאת מתוך הכרה בפגיעה הקשה הנגרמת על ידי הטרדה מינית. בהסכמת הצדדים הוחלט לתת צו מוחלט לפיו בטל פסק הדין של בית הדין הארצי, המעסיקים חויבו 9239/17 לשלם לעובדת את פיצויי הפיטורים (בג"ץ נ' בית הדין DIAMAANO MARIA LUISA .)24.02.2019 הארצי לעבודה בירושלים ואח', מיום

2020 ינואר 325 + נטו

תנאי עבודה

18

מה דינם של ימי המחלה לעובדת שנסעה בתקופת המחלה לבית מלון, טיילה ואף קפצה בנג'י המעסיקה הציגה תמונה קשה בנוגע להתנהלות העובדת בכל הנוגע לימי המחלה שניתנו לה, לעובדת ניתנו ימי מחלה בטענה שהיא סובלת מוורטיגו, דבר שלא מנע ממנה לבלות עם משפחתה במלונות בחוף הים ובפעילות אקסטרים (בנג'י). התביעה של העובדת נדחתה והתביעה שכנגד התקבלה. נקבע, ש"ח בגין דיווחי 8,360 כי העובדת תשיב סכום של שעות שאינם אמת וכן תשלם למעסיקה שכ"ט עו"ד , נעמה רבהייב נ' 3710-03-17 ש"ח (סע"ש 20,000 החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ, מיום .)1.9.2019 העובדת הינה רופאת שיניים ובמסגרת ניסיונותיה למצוא עבודה במקצועה, נענתה למודעה שפרסמה המעסיקה שהינה חברה פרטית המעניקה שירותים בתחום רפואת השיניים ומעסיקה יהודים וערבים. המעסיקה ערכה לעובדת ראיון עבודה. העובדת הגיעה לראיון כשהיא עוטה כיסוי ראש ("חיג'אב"), כמקובל בדת המוסלמית אצל אישה דתייה. העובדת נשאלה האם תסכים להסיר את החיג'אב בעבודתה ולאחר שהשיבה בשלילה, נמסר לה כי לא תתקבל לעבודה. נקבע כי דחיית מועמדתה של העובדת מחמת עטיית החיג'אב, בשל דעה קדומה של לקוחות או של המעסיקה ומי מעובדיה, עולה כדי הפליה פסולה ואסורה המנוגדת לחוק שוויון הזדמנויות . נפסק לעובדת פיצוי בסך 1988- בעבודה, התשמ"ח , מריה מחאמיד נגד ניו 23-01-17 ש"ח (סע"ש 40,000 .)8.9.2019 שן קליני בע"מ, מיום פיצוי לרופאת שיניים שלא התקבלה לעבודה מחמת עטיית חיג'אב (כיסוי ראש)

ואף הוצא כנגדו צו הרחקה ממקום עבודתו, אין להקפיד עם מעסיק הנמנע מעריכת שימוע (ס"ע 1987 , אהרון שמש נ' סביון תעשיות 15001-05-12 .)02.01.2019 בע"מ, מיום היעדר התייחסות לגיל העובד בעת פיטוריו מכתים את החלטת הפיטורים בהפליה העובדים טענו כי פוטרו שלא כדין מחמת גילם, כשנתיים וחצי לפני יציאתם לגמלאות, בניגוד לחוק שוויון ההזדמנויות בעבודה ואילו המעסיקה טענה כי העובדים פוטרו בשל עבירות משמעת. בית הדין הגיע למסקנה שלא הוכחה סיבה שהצדיקה את פיטורי העובדים וזאת ביתר שאת לאור נסיבותיהם האישיות של העובדים- עובדים ותיקים ומוערכים, שלא היו לגביהם תלונות קודמות על עבירות משמעת, לא היו להם הפרות משמעת בעבר והם היו כשנתיים וחצי לפני פרישתם לפנסיה. זאת ועוד, צוין כי המעסיקה לא הרימה את הנטל הראייתי המוטל עליה להוכיח שההחלטה לפטר את העובדים לא הייתה נגועה בהפליה עקב גילם. המעסיקה הייתה מודעת לנסיבותיהם האישיות של העובדים- ותק, גיל ומועד גיל פרישה. בית הדין סבר כי המעסיקה הייתה צריכה לשקול את פיטורי עובדים בכובד ראש, וגילם היה צריך להיחשב כשיקול חיובי בעת קבלת ההחלטה. היעדר התייחסות לשיקול או התייחסות אליו כ"שיקול ניטרלי" מכתים את ההחלטה בהפליה. לאור האמור נפסק לעובדים פיצוי בגין הפסד השתכרות ופיצוי לא ממוני בשל ,29493-09-16 עגמת נפש כתוצאה מההפליה (סע"ש יוסף אללוף ואח' נגד צינורות המזרח התיכון, מיום .)4.4.2019

2020 ינואר 325 + נטו

תנאי עבודה

19

מסכת אבות

| ניצן צבי כהן |

אליהם הוא כאל "נותני שירות" בלבד וזכויותיהם ותנאי העסקתם בסיסיים ביותר ולא מוסדרים ומוגנים על ידי הסכמים קיבוציים או ענפיים כשאר עובדי מוסדות החינוך. בחודש הבא, לדוגמה, מזהירה ההסתדרות כי אבות הבית עשויים שלא להצליח לסגור את החודש, שכן כולם יישלחו לחופשה כפויה במהלך חגי תשרי ולא יקבלו עבורם שכר כלל. התאגדות אבות הבית מלווה על ידי רכזי האגף להתאגדות עובדים, ההסתדרות במרחב חולון בראשות אלי נעים ועל ידי ראש חטיבת עובדי החינוך בהסתדרות המעו"ף רותי לוי. פניות חוזרות ונשנות מההסתדרות למנכ"ל עיריית חולון בדרישה לקלוט עובדים אלה להעסקה ישירה ולשפר זכויותיהם לא זכו לתגובה, וכעת שוקלת נציגות העובדים את המשך צעדיה הארגוניים. מוועד הפעולה של אבות הבית נמסר כי "אנו אוהבים את העבודה שלנו בבתי הספר ומרגישים חלק חשוב וחיוני מהצוותים החינוכיים, אך הגיע הזמן שנפסיק להיות עובדים שקופים מסוג ב'. גם לנו מגיע להיות מאוגדים ומיוצגים, גם לנו מגיע קרן השתלמות, גם לנו מגיע יחס טוב ההולם את היחס שלנו לעבודה שלנו, לבתי הספר לתלמידים ולהורים ולעיר חולון."

"גם לנו מגיע": אבות הבית בבתי הספר בחולון העובדים, המועסקים 70 . דורשים העסקה ישירה בתי ספר ומוסדות חינוך בעיר כעובדי קבלן, 60- בכ התאגדו בהסתדרות במטרה להבטיח את עתידם התעסוקתי. ועד הפעולה: "הגיע הזמן שנפסיק להיות עובדים שקופים מסוג ב'". על רקע פתיחת שנת הלימודים: עשרות אבות הבית מכל מוסדות החינוך ובתי הספר בעיר חולון התאגדו בהסתדרות במטרה להיאבק על קליטתם להעסקה ישירה, לשפר את תנאי עבודתם ולהבטיח את עתידם התעסוקתי. 60- אבות בית בלמעלה מ 70- ההתאגדות כוללת כ מוסדות חינוך, שעסקו רבות במהלך חודשי הקיץ על הכנתם לפתיחת השנה, לרבות עבודות ניקוי, שיפוץ, צביעה, תיקונים ועוד. במהלך השנה אחראים העובדים לתחזוקה השוטפת של המבנים, ובבתי ספר לחינוך מיוחד הדרישות והשעות מאבות הבית אף חורגות מהמקובל. להבדיל מערים אחרות, בחולון אבות הבית מועסקים כעובדי קבלן באמצעות חברת אחזקה שאת שירותיה שוכרת העירייה דרך מכרזים משתנים, ולא כעובדי עירייה ישירים. כך נוצר מצב בו מצופה מהם להיות חלק מליבת הצוות החינוכי והאחריות הבית ספרית ומוטלות על כתפיהם משימות רבות, אך היחס

מאת ניצן צבי כהן כתב לעניני עבודה 9/9/2019- פורסם ב"גלובס" ב

2020 ינואר 325 + נטו

20

משפט עבודה עדכוני פסיקה | עו"ד אסף ברנזון |

בית הדין פסק כי דין טענת ההתעמרות להתקבל בחלקה ושהעובד הוכיח תשתית עובדתית להתנהגות חוזרת ונשנית של התנכלות תעסוקתית מצד עובדים והממונים עליו וקיום סביבת עבודה עוינת שהתבטאה בפגיעה בשלטים שליד חדרו, בפסליו במחסן, בקללות וגידופים כלפיו מצד אחד העובדים, שהביאו לפגיעה בכבודו כאדם. נקבע כי גם לעובד היה חלק מסוים במצב הקשה אליו הגיעו יחסי העבודה בינו לבין עמיתיו. עם זאת, העירייה נקטה, לפחות בחלק מהתקופה, בגרירת רגליים ובעצימת עיניים לגבי סביבת העבודה הלא תקינה המתמשכת של העובד. נפסק כי זהו מקרה חריג המצדיק את חיוב העירייה, כמעסיקה, החייבת לספק סביבת עבודה הולמת לעובדיה, לשלם לעובד פיצוי בגין עוגמת הנפש ש"ח. 40,000 שנגרמה לו בסך אמיל תובל - עיריית 36775-04-18 ) סע"ש (אזורי ת"א תל אביב לפני: כב' השופט דורון יפת, נציג ציבור (עובדים) מר משה בן דוד, נציגת ציבור (מעסיקים) גב' אידה שפירא

מעסיק לשעבר שהפר התראות בטיחות ש"ח 116,000- בעבודה נקנס ב ש"ח על תנאי 50,000- וב בית-הדין האזורי הרשיע בעל עסק בענף השיש, על כך שעבר על תקנות דיני בטיחות בעבודה וחוק ארגון הפיקוח על העבודה. עיקר עבירות המעסיק היו: אי ביצוע בדיקות סביבתיות ובדיקות רפואיות תעסוקתיות לרעש ואבק מזיקים. בית-הדין נעתר לבקשת הנתבע והפחית משמעותית את סכום הקנס הכספי לו היה צפוי, משראה כי אין סיכוי שיעבור שוב על אותן העבירות, מאחר והפך לשכיר ואינו עוסק עוד בתחום. מדינת ישראל - יגאל 35988-07-19 ) ת"פ (אזורי ב"ש עשוש, בפני: כבוד סגן הנשיא השופט צבי פרנקל בעניין: מדינת ישראל על ידי עוה”ד יצחק ששון ומאשה שניאור * * *

ש"ח 40,000 עיריית ת"א חויבה לשלם בשל התעמרות בעבודה למרות חלקו של העובד ביחסים העכורים

עובד עיריית ת"א שהועסק במחסן תבע מהעירייה פיצוי בגין עוגמת נפש, התעמרות קשה בעבודה, וזכויות נוספות.

הכותב – ממשרד חיים ברנזון ושות', עורכי דין

2020 ינואר 325 + נטו

משפט עבודה

21

עבודות שירות וקנס לדירקטורית בחברה שהורשעה ברישום משכורות פיקטיביות שנטלה לכיסה – פס"ד וייסביין ואח'

| עו"ד לילך דניאל |

אף ניכה צ'קים עבור החברה, שימש כערב לצ'קים שנוכו והשתתף בקבלת החלטות בחברה. בספרי 2- ו 1 רשמו הנאשמים 2012-2009 בשנים החברה משכורות ששולמו כביכול לעובדי החברה, הגם שבפועל משכו השניים סכומים אלה לכיסם. סכום המשכורות הפיקטיביות בשנים אלו הגיע רשמה הנאשמת 2013 שקל. בשנת 561,883 לסך של בספרי החברה ודיווחה לרשויות המס על משכורת שקל, אשר בפועל נטלה 4,782 פיקטיבית בסך לכיסה. באמצעות רישום המשכורות הפיקטיביות הגדילו הנאשמים את הוצאות החברה, והקטינו שלא כדין את הכנסתה החייבת של החברה. הגישה החברה באמצעות 2013-2009 בשנים הנאשמת דוחות שנתיים לפקיד השומה. בדוחות אלה דווח על הוצאות כוזבות בסך כולל של לא פחות שקל. 566,665- מ לא דווחו הנאשמים על 2012-2009 נוסף על כך, בשנים משכורות ששולמו לנאשם מהחברה, למעט משכורות חודשים אשר נרשמו בספרי החברה בשנים 8 עבור . סכום שכר העבודה אשר הועבר לנאשם 2009-2011 שקל. הסכום 309,000- ולא דווח עמד על לא פחות מ נמשך מהחברה מבלי ששולם מס בגינו, ומבלי שנוכו בגינו ניכויים הנדרשים על פי דין, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. בית המשפט קבע: כב' השופטת ד' אמיר גזרה על הנאשמת שבעה חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס. נקבע כי העבירות הנדונות הן מבין החמורות שבעבירות

בית משפט השלום גזר שבעה חודשי עבודות שירות אלף שקל על בעלת מניות ודירקטורית 25 וקנס בגובה בחברה למתן שירותי ניקיון, שהורשעה בשורת עבירות מס לאחר שנמצא כי רשמה בספרי החברה משכורות פיקטיביות שכביכול שולמו לעובדים בעוד בפועל נטלה סכומים אלו לכיסה. באמצעות רישום המשכורות הפיקטיביות הגדילו הנאשמת ומנהל נוסף בחברה את הוצאות החברה, והקטינו שלא כדין את הכנסתה החייבת של החברה. בחמש 1 הנאשמות הורשעו על פי הודאת הנאשמת עבירות של הכנה וקיום פנקסים כוזבים, חמש עבירות של שימוש בכל מרמה, עורמה ותחבולה, ריבוי עבירות של אי-ניכוי מס במקור, ריבוי עבירות של אי-ניכוי דמי ביטוח בעד עובד וריבוי עבירות של אי-ניכוי דמי ביטוח בריאות בגין עובד. על פי עובדות כתב האישום שהנאשמת הודתה בהן, בשנים במתן שירותי ניקיון 2 עסקה עם נאשם 2012-2009 המשיכה לעסוק בכך 2013 באמצעות עובדים, ובשנת בלעדיו. שירותי הניקיון ללקוחות ניתנו באמצעות . הנאשמת 2008 , שהוקמה בשנת 3 החברה הנאשמת הייתה רשומה כבעלת מניות ודירקטורית בחברה בין ושימשה בה מנהלת פעילה. 2013 ועד 2009 השנים מנהל 2 שימש גם הנאשם 2012 ועד 2009 בין השנים 2 פעיל בחברה לצידה. במסגרת תפקידו היה הנאשם אחראי על פעולות שונות הקשורות לעובדי החברה ובכלל זאת חלוקת משכורות, וכן היה בקשר עם לקוחות וקיבל מהם תשלומים עבור החברה. הנאשם השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

2020 ינואר 325 + נטו

משפט עבודה

22

שקלים ומאסר על 35,000 שירות לצד קנס בסך 6 תנאי, ולמתחם הענישה אשר נקבע בעניינו (בין חודשי מאסר). לאור נסיבות ביצוע העבירות 20- ל ומידת הפגיעה בערכים המוגנים ממעשי הנאשמת, שהיא ממשית ולא זניחה, סברה השופטת כי יש להעמיד את מתחם עונש המאסר בעניין הנאשמת בין שישה חודשי מאסר בפועל, שאותם ניתן לרצות 20 בעבודות שירות כפוף לחוות דעת הממונה, לבין חודשי מאסר בפועל לכלל העבירות כאירוע. מתחם שקל, כמו 70,000- שקל ל 20,000 הקנס נקבע בין בעניינו של הנאשם. בגזירת העונש בתוך המתחם שנקבע התחשבה השופטת בין היתר בהיעדר עבר פלילי לנאשמת, בהשפעת העונש הצפוי על בני משפחתה, בהיותה חסרת כל ונתמכת על ידי בני משפחתה, ובהיותה שקלים בחודש. 7,000- ל 6,000 עובדת ומשתכרת בין נוסף על כך נשקלו לזכותה הודאתה באשמה וחיסכון הזמן השיפוטי, הסרת המחדל החלקית בסכום לא שקל, חלוף הזמן מאז ביצוע 80,000 מבוטל של העבירות, והעובדה כי לא נטען שבוצעה כל עבירה נוספת על ידי הנאשמת מאז. סוף דבר בהתחשב באמור גזר בית המשפט על הנאשמת עונש של שבעה חודשי עבודות שירות; מאסר על תנאי אלף שקל. החברה, שאינה פעילה, 25 וקנס בגובה שקלים. 10 נידונה לקנס סמלי בסך , בבית משפט השלום 58089-05-17 תקציר ת"פ בתל-אביב, על ידי כב' השופטת ד' אמיר, הנאשמות: וייסביין ואח', המאשימה: מדינת ישראל, ניתן ביום 4.11.19

המס ומביצוען נפגע ערך השוויון והאמון הניתן בנישומים כי ידווחו דיווחי אמת וישלמו מס כנדרש. עבירות אלה אף מביאות לשיבוש הסדר החברתי והפעולה התקינה של מנגנון המיסים. נוסף על כך, ביצוע העבירות הביא לפגיעה בקופה הציבורית ובכך להטלת מעמסה כספית מוגברת על כלל הציבור תוך פגיעה באוכלוסייה מוחלשת הנשענת על השירותים הציבוריים. עוד ציינה השופטת כי מדובר בעבירות שבבסיסן מרמה, גילוין קשה וביצוען קל, וקיים פיתוי גדול לבצען. בית המשפט העליון חזר ושנה כי בסוג זה של עבירות יש ליתן בכורה לשיקולי הרתעה ואינטרס ציבורי ולהעדיפם על פני נסיבותיהם האישיות של נאשמים, וכי בדרך כלל עונשו של מי שמבצע עבירות מהסוג דנן הוא מאסר בפועל של ממש מאחורי סורג ובריח. אשר לנסיבות ביצוע העבירות קבעה השופטת כי יש לתת את הדעת על כך שהעבירות בוצעו על ידי הנאשמת עם הנאשם במרבית התקופה, לשיטתיות שבביצוען (משך חמש שנים), ולכך שבבסיסן מרמה, תכנון ותחכום. נוסף על כך, המאשימה טענה בדבר חלקה המרכזי יותר של הנאשמת בביצוע העבירות, בשים לב להיותה בעלת מניות ודירקטורית בחברה לעומת הנאשם, שהיה מנהל שכיר בלבד. הנאשמת היא גם זו אשר הגישה את הדוחות השנתיים שבהם דווחו ההוצאות הפיקטיביות, והמשיכה לבצע . עם זאת, ובשים לב לסכום 2013 עבירות לבדה בשנת , סברה 2013 העבירה הזניח המיוחס לנאשמת לשנת השופטת כי אין הבדל ממשי בין הנאשמת לנאשם בקשר לנסיבות ביצוע העבירות. כפועל יוצא, 2 מכוח עקרון השוויון ואחידות הענישה, נקבע כי יש לתת את הדעת בראש ובראשונה לעונש אשר נגזר על הנאשם - תשעה חודשי מאסר לריצוי בעבודות

2020 ינואר 325 + נטו

23

ניהול

יכולות ניהוליות - נושא שלרוב לא מדברים עליו

| יוסי קורן |

מנהל. וכאן זה מתחיל להיות מעניין. כי הכישורים המקצועיים שסייעו לקבל את התפקיד הניהולי, חשובים, אבל פחות. אז על מה מדברים פחות? על התלות. לרוב, מקובל להסתכל על מנהלים ככאלה שיש להם כוח יחסי על העובדים. פחות מקובל להתייחס לסוגיה לכוח שיש

מדריך הרווארד למנהלים הוא ספר חדש עקרונות 17 שיצא החודש. הספר מרכז וכישורים נדרשים בתחומי הניהול והמנהיגות (שהופיעו במאמרים של שונים של הירחון היוקרתי) ויאפשרו למנהלים לשפר את הביצועיים הניהוליים שלהם. לטעמי האישי, לא משהו שלא קראנו בעבר, יחד עם זאת הוא יכול להוות צ'ק ליסט טוב בייעוץ למנהלים. הפרק הראשון בספר עוסק במעבר לניהול. והוא שם דגש על סוגיה שהמנהלים רבים יודעים שהיא קיימת עובדים אבל לא תמיד מודעים לחשיבות שלה. נעזרים בכישורים שלהם להצליח. כשמקודמים איש לניהול ההצלחה האישית תלויה באחרים. מכירות יצליח בזכות כישורי המו"מ. רופא יצליח בזכות יכולות הדיאגנוזה ומסוגלות להתאים את הטיפול המתאים לחולה, מתכנת בזכות יכולות התכנות. המומחיות והכישורים האישיים עוזרים להצליח. כשמתמנים לתפקידי ניהול, בזכות ההישגים המקצועיים האישיים הסיטואציה משתנה, התוצאות תלויות בעובדים אותם הוא

לעובדים על המנהל, במילים אחרות לתלות של המנהלים בעובדים. קריירה של מנהלים תלויה ברצון ובמוכנות של העובדים להירתם, להתחבר, לבצע משימות ולהשיג תוצאות. אם עובדים רוצים, הם יכולים לעשות חיים קשים למנהל. ראיתי לא מעט מקרים כאלה. תלות היא תחושה וחוויה שיכולה להיות לא נעימה ולא תמיד מודברת בשיח בין מנהלים ויועצים. יחד עם זאת היא נוכחות בחיי המנהלים שמבינים אותה אינטואיטיבית ומגיבים אליה בדרכים שונות. חלקם מנסים לרצות עובדים, חלקם מנסים להתחבב על העובדים מתוך הנחה שיחסי החברות יאפשרו להשיג את המטרות, חלקם מגיבים בהתעלמות מהתחושה.

  שנות ניסיון בייעוץ לארגונים, 30 . יועץ ניהולי. מומחה ליישום והטמעת תהליכי שינוי בארגונים הכותב: הנהלות ומנהלים בסקטור הפרטי והציבורי, בהטמעת תהליכים התומכים בשיפור ביצועים ותוצאות עסקיות. בין הלקוחות: חברות בתחומי התפעול, הלוגיסטיקה, השרות, המסחר, משרדי עו"ד מובילים, סקטור ציבורי ועוד yossi@yossikoren.com   |   www.yossikoren.com

2020 ינואר 325 + נטו

ניהול

24

מה שנכון לעשות הוא להציף את הנושא בשיח בין מנהלים ליועצים. בעיקר בשלבים הראשונים בהם עובד מתמנה למנהל. לאפיין אילו דפוסי הפעולה וכישורים חדשים ונוספים הנדרשים, מה צריך לשחרר ומה צריך לבוא במקום. להבין מה יכול לסייע להצליח ומה עלול להכשיל מנהל. מיפוי נכון ובניית תוכנית עבודה ממוקדת יאפשרו למנהלים לרכוש, לאמץ וליישם דפוסי ניהול, כישורים, כלים ויכולות שיעזרו להם להצליח.

השאלה היא מה עושים? הנחת היסוד היא שככל שעולים בדרגי הניהול רמת העמימות ואי הוודאות בתהליכי קבלת ההחלטות הולכים וגדלים. בחלק מהמקרים מנהלים, בעיקר חדשים, נוטים לחזור למוכר, לידוע למה שהם שולטים בו טוב, למה שאפשר להם להצליח. למקצועי. למיקרו. לנהל עובדים אבל מהמקום המוכר של להיות עובד. זה דפוס פעולה שגוי.

2020 ינואר 325 + נטו

25

שכר

בדיקות שכר לעובדי קבלנים של חברת החשמל

של התלונה, וידוא כי חברת הקבלן ביצעה את התיקון לעובד ועוד, ויספקו לחברת החשמל ייעוץ שוטף בנושא וכן יסייעו בקביעת נספח תמחיר לחברות הקבלן התואם את הוראות החוק.  רועי שמחי, מנהל מחלקת בקרת שכר, פאהן קנה : "מאז כניסת החוק Grant Thornton Israel להגברת האכיפה של דיני העבודה אנו עדים להגברת המודעות לבדיקת נאותות תשלומי השכר והתנאים הסוציאליים לעובדי הקבלן. אנו כבודקי השכר המוסמכים של חברת החשמל מסייעים לה לוודא שזכויות עובדי הקבלן המועסקים באתריה נשמרות. אנו מודעים לחשיבות הנושא בקרב הנהלת חברת החשמל ופועלים במקצועיות הראויה בעת ביצוע הבדיקות על מנת שמנהלי החברה יידעו בוודאות שזכויות עובדי הקבלן נשמרות".  מחלקת בקרת השכר של פאהן קנה ניהול בקרה, בניהולו של רועי שמחי, היא מהגדולות בארץ והיא מטפלת בעשרות לקוחות גדולים מכל מגזרי המשק וביניהם: שופרסל, מיקדן, אמות השקעות, שיכון ובינוי, שירותי בריאות כללית, אסותא ועוד. 

פאהן קנה זכתה במכרז חברת החשמל לבדיקות שכר של עובדי קבלנים להם התקשרויות עם חברת החשמל. Grant Thornton חברת פאהן קנה ניהול בקרה זכתה במכרז חברת החשמל לבדיקות שכר Israel של עובדי קבלנים בתחום שמירה, ניקיון והסעדה להם התקשרויות עם החברה. ההתקשרות הינה לתקופה של שנתיים.  במסגרת הפעילות החדשה יבצעו צוותי פאהן קנה בדיקות תקופתיות מכוח החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה לעובדי הקבלנים עמם יש לחברת החשמל התקשרויות בתחומי השמירה, הניקיון וההסעדה. בודקי השכר המוסמכים יוודאו כי חברות הקבלן משלמות לעובדים את התנאים הנדרשים בהתאם להוראות החוקים השונים, צווי ההרחבה, הוראות ההסכמים והפסיקה וכן יוודאו שהליקויים שיימצאו יתוקנו על ידי חברות הקבלן. מומחי פאהן קנה יעסקו גם בבדיקת תלונות של עובדי הקבלן לרבות: אימות לתלונה, כימות כספי

19/11/2019 פורטל למשאבי אנוש מיום HRS ידיעה מתוך פורטל

2020 ינואר 325 + נטו

שכר

26

אין מניעה לקבוע עם העובד שכר בערכי "נטו" ובלבד שרכיבי השכר לא יבואו במקום זכויותיו הקוגנטיות

| עו"ד ראובן בבדז'נוב |

חשבונאי. הניסיון אף מלמד כי מתכונת זו מקובלת בהעסקתם של עובדים זרים. לעיתים הסדרת השכר בערכי "נטו" איננה מלווה בקביעה ברורה ביחס לרכיבי השכר שנכללים בסכום המוסכם ולעיתים (כמו בנסיבות זה) היא מלווה בהסכמה ביחס לרכיבים שיכלול השכר השעתי "נטו" שהוסכם. בית הדין לעבודה פסק כי הגם שמדובר בסטייה "מדרך המלך" המקובלת לתשלום שכר העבודה בערכי ברוטו, אין למנוע מצדדים להסכם עבודה להסכים ביניהם על תשלום שכר בערכי "נטו", ואף להסכים ביניהם אילו רכיבי שכר יכללו בשכר המוסכם, ועם זאת יש להקפיד על כך שלא יהיה בהסכמים מהסוג האמור כדי לחתור תחת הוראות הדין ובכלל זה ההוראות הקבועות בחוק הגנת השכר, ובחוק שעות עבודה ומנוחה. ולפיכך הסכמה כאמור איננה יכולה אלא להיטיב עם העובד ואל לה לגרוע מזכויותיו על פי הדין. לפיכך התוספת המוסכמת או התשלום של רכיב שכר מוסכם איננו יכול להיות "במקום" זכות קוגנטית אלא אך ורק "על חשבון" זכות קוגנטית. כמו כן, קבע בית הדין לעבודה כי בשים לב לחובה החלה על הצדדים להסכם עבודה לנהוג זה כלפי זה בתום לב, כשם שאין לתת תוקף להסכמה שיש בה כדי לגרוע מזכויותיו הקוגנטיות של העובד, כך אין

העובדות ") הועסק העובד העובד אזרח אריטריאה (להלן: " כפועל ניקיון במסעדה בחוף הרצליה (להלן: ") במשך כשנתיים וחצי ועד לחודש מאי המעסיקה " . בהסכם העבודה שנחתם עם העובד בשפה 2016 ש”ח 26 שמובנת לו נכתב כי שכרו השעתי יעמוד על שכר בסיס (שכר מינימום 23.13 לפי הפירוט הבא לשעה 1.88 באותה עת) גמול בגין שעות נוספות בסך ש”ח לשעה. עוד סוכם בין העובד לבין 1 ודמי נסיעות המעסיקה כי שכרו ישולם בערכי "נטו". העובד הגיש תביעה לבית הדין לעבודה כנגד המעסיקה לתשלומים שונים בגין עבודתו בשעות נוספות וכן זכויות סוציאליות נוספות. העובד טען בין יתר טענותיו כי יש לראות בערך השעתי שנקבע עימו ב"נטו" כשכר בסיס ועל כן הוא זכאי לקבל הפרשי שכר בגין עבודתו בשעות נוספות. פסק-דין בית הדין לעבודה התייחס לסוגיית קביעת השכר בערכי "נטו" ובאופן הכולל תוספת בגין שעות נוספות ונסיעות. הניסיון השיפוטי מלמד כי מתכונת העבודה שבצידה קביעת שכר שעתי/חודשי בערכי "נטו" עדיין מקובלת בענפים מסוימים, במיוחד בקרב עובדי כפיים ואצל מעסיקים שאינם מוסדיים ושלרוב אף אינם נהנים מייעוץ משפטי שוטף ומליווי

הכותב - עו"ד ב"כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

2020 ינואר 325 + נטו

שכר

27

חשבון" הזכויות הקוגנטיות לפי חוק הגנת השכר וחוק שעות עבודה ומנוחה והעובד אינו יכול להתנער מההסכמה זו. , בבית הדין האזורי 42836-09-16 תקציר סע"ש לעבודה ת"א-יפו, על ידי כבוד השופטת: מיכל נעים , הנתבעת: Yaqub mesgena heile : דיבנר, התובע הרנט חופים הרצליה בע"מ, בלו הראל ואח', ניתן 28.06.2019- ב

ליתן תוקף לניסיון של העובד להתנער מההסכמה לעניין השכר השעתי מחד והתשלומים שיהיו על חשבון זכויות סוציאליות קונקרטיות מאידך, ולטעון כי יש לראות את השכר "נטו" כולו כשכר בסיס, ועליו להוסיף את כל הזכויות הקוגנטיות. סוף דבר בית הדין דחה את תביעתו של העובד וקבע כי לפי הסכם העבודה שכרו של העובד ששולם לו בערכי "נטו" היה שכר בסיס וכלל רכיבי שכר נוספים "על

2020 ינואר 325 + נטו

28

ביטוח לאומי

) לפקודה 5(9 זכאות לפטור ממס לנכה לפי סעיף אינה גוררת זכאות אוטומטית לקצבת נכות כללית, ויש לתובעה בנפרד – ובמועד

| רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה |

מיגיעה אישית (שכר, עסק, פנסיה, אובדן כושר ש"ח. 73,800 עבודה) עד ימים ומעלה, מקנה פטור 365 ב. תקופת נכות של ממס על הכנסה מיגיעה אישית – עד תקרה של ש"ח לשנה. 615,600 ג. על הכנסות שלא מיגיעה אישית או ככל שההכנסות מיגיעה אישית היו נמוכות – יחול ש"ח. 73,800 פטור שנתי של עד קצבת נכות כללית – תנאי זכאות מצטברים יום לפחות טרם 90 בתמצית (הנבחנים במשך תחילת קבלתה) ● ● וטרם הגיע 18 מבוטח: תושב ישראל שמלאו לו .)2019 - 67/62( לגיל הפרישה ● ● למבוטח נקבעה נכות רפואית משוקללת של 40% לפחות), או 50% לפחות (לעקרת בית 60% לפחות אם לאחד הליקויים נקבעה נכות רפואית לפחות (לגבר בלבד). 25% בשיעור

מבוטחים רבים הופתעו לגלות כי קביעת אחוזי הנכות הרפואית שקיבלו לצורך פטור ממס אינה מקנה להם זכאות לקבלת קצבת נכות כללית. רקע חוקי ) לפקודת מס הכנסה 5(9 נכה לפי סעיף ● ● 100% נכה: עיוור, נכה עם נכות רפואית בשיעור (ליקוי אחד) ונכה עם נכות רפואית משוקללת לפחות, בתנאים 90% במספר אברים בשיעור של המפורטים בסעיף. ● ● ) לפקודה הם בשל 5(9 אחוזי הנכות לפי סעיף נכות רפואית ולא בשל נכות תפקודית. ● ● פטור ממס ניתן רק אם תקופת הנכות הכוללת יום. 184 עולה על ● ● :2019 תקרת ההכנסות הפטורות ממס לשנת 185 א. במקרים שבהם תקופת הנכות היא בין יום, התקרה הפטורה ממס על הכנסה 364 -

ornazachcpa@gmail.com  הכותבים - אורנה צח-גלרט, רואת חשבון, יועצת ומרצה לענייני הביטוח הלאומי www.ahec-tax.co.il רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ חיים חיטמן - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

2020 ינואר 325 + נטו

ביטוח לאומי

29

● ● מי שנקבעה לו דרגת נכות בוועדה של נכות ומעלה בביטוח לאומי, יכול 90% כללית של למסור את פרוטוקול הוועדה של המל"ל לפקיד השומה עם חותמת "נאמן למקור", ואין צורך בקיומה של ועדה נוספת, ככל שמתקיימים הכללים של הפטור ממס. בשולי הדברים מבוטח שהפסיק/ צמצם הכנסותיו ממשלח יד או עבודה, אף אם יש לו הכנסות מהותיות מפנסיה/ אובדן כושר עבודה, מומלץ כי תיבחן זכאותו לקבלת קצבת נכות כללית (לאחרונה הובהר כי כיום הכנסות אובדן כושר /פנסיה אינן נבחנות לעניין תקרת ההכנסות המותרת בבחינת הזכאות לקצבת נכות כללית). זכאות לקצבת נכות כללית מזכה בתנאים מסוימים בפטור או בהנחה מתשלום דמי ביטוח מהכנסותיו האחרות.

● ● אין לו הכושר להשתכר מעבודה או ממשלח יד, והכנסתיו כאמור אינן עולות על סך שנקבע .)1/2019 ש"ח לחודש בשנת 6,164( השוני בין הנכויות ● ● קצבת נכות כללית חייבת להתחיל להשתלם טרם גיל הפרישה. חלפה שנה מגיל הפרישה (ואזי תשלום אחורנית עד שנה – חולף את גיל הפרישה), לא ניתן יותר לקבל קצבת נכות כללית. ● ● ) לפקודה – 5(9 זכאות לפטור ממס לפי סעיף אינה תלוית גיל. ● ● מבוטח שמקבל קצבת נכות כללית והגיע לגיל הפרישה עשוי לקבל קצבת אזרח ותיק מוגדלת – עד גובה סכום קצבת הנכות הכללית שהשתלמה לו טרם הגיעו לגיל הפרישה.

Made with FlippingBook Annual report maker