נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

324

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני 324 גיליון | 2019 דצמבר

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

ריבוי דירות – השכרה למגורים

צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות המצב הביטחוני א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" 9 סעיף חובת עריכת שימוע טרם פיטורי עובד במגזר הפרטי ואופן קיומה הנחיות חדשות בשיווק תוכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

ריבוי דירות – השכרה למגורים

קוראים יקרים, חפירות הרכבת הקלה באזור המרכז, תחבורה ציבורית לוקה בחסר (בלשון המעטה), והיעדר תשתיות באזורי הפריפריה, המתבטא בכך שמאות אנשים יוצאים בוקר בוקר לעבודה רק כדי לעמוד בפקק של כמה עשרות מטרים שיחבר אותם לכביש הראשי - כל אלה גורמים לאזרחי ישראל לבלות שעות ארוכות בכבישים, בפקקים אין-סופיים.

עורכת ראשית מאירה טולדו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס

השבוע התפרסם סקר דעת קהל של המכון הישראלי לדמוקרטיה שנועד לבחון את האיזון בין החיים האישיים לעבודה. מן הסקר עולה כי הזמן הממוצע המתבזבז בדרך לעבודה וממנה עומד על שעה ועשר דקות, כלומר 36 שעות בחודש. במונחי תפוקה ופריון מתבזבזים 24- שש שעות בשבוע ו מסך ימי העבודה השנתיים במשק. 13%- ימי עבודה בשנה, כ עוד עולה מן הסקר כי הישראלים מכורים לעבודה ורבים "לוקחים עובדים מן הבית מעבר לשעות העבודה 47%- את העבודה הביתה" – כ הרשמיות, ובאחוזים משתנים עובדים גם בימי מחלה, בסופי שבוע ובחגים. אנו ניצבים בפתחו של עשור חדש – שבו צפויים מקצועות ותחומי עיסוק שונים להפוך ללא רלוונטיים. שינויים מרחיקי לכת עברו ועוברים על שוק העבודה בשנים האחרונות, והיום אנחנו יכולים לעבוד מכל מקום, לאו דווקא מ"העבודה". בעידן שבו הגבולות בין הבית לעבודה הולכים ומיטשטשים, יצטרכו המעסיקים בממשלה (לכשתקום...) ובמגזר העסקי להיערך לשינויים המהירים, ולאפשר לעובדים לעבור הכשרות מקצועיות שיהיו רלוונטיות לצרכים המשתנים, ואולי כך גם יאפשרו לנו לשמור על האיזון בין העבודה לשעות הפנאי שלנו.

ר ״

יו

שי מגל

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

קריאה נעימה,

35 שנה | 324 ' מס | 2019 דצמבר 501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

מאירה טולדו

2019 דצמבר 324 + נטו

4

כתבו החודש

רו"ח עזרא ישראל עו"ד פינברג-דורון מיכל עו"ד פריד אורן

עו"ד דניאל לילך עו"ד הלפרין עמוס רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים רו"ח כהן יעקב עו"ד כהן עינב עו"ד כהן-רזניצקי הלית עו"ד סלונים ארז

עו"ד, רו"ח אביסרור שמעוני חיה עו"ד אטקין מוסקוביץ ג'ני עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בבדז'נוב ראובן יועץ פנסיוני בן-ארויה איציק

רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח, עו"ד קדוש אבי רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח שמש רוזט

עו"ד ברנזון אסף עו"ד גבע משה עו"ד גלעדי אוהד

כותבים קבועים

מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח

בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני בן-טולילה אורי עו״ד ורו״ח

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10( דמי חתימה לשנה

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

2019 דצמבר 324 + נטו ת ע נ י י נ י ם ת ו כ ן עמוד 3 דבר העורכת >>

5

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

9

נטו במספר >> משפט עבודה >>

10

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

12

עו"ד עינב כהן הגבלות על השעיית עובד עבודות שירות וקנס לדירקטורית בחברה שהורשעה ברישום משכורות פיקטיביות

13

עו"ד לילך דניאל פס"ד וייסביין ואח' שנטלה לכיסה –

14

יחסי עבודה >>

16

חובות המעסיק בעניין החוק למניעת הטרדה מינית

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום >> צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות המצב הביטחוני עו"ד מיכל פינברג-דורון נחתם צו ההרחבה שמסדיר את תשלום השכר לעובדים שנעדרו מעבודתם ההסתדרות בשל המצב הביטחוני צו ההרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני ילקוט הפרסומים 31.12.2019 במאי ועד יום 1 בתקופה שמיום בדבר תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם באזור 14.8.2019 הסכם קיבוצי מיום

18

20

22

משרד האוצר 2018-2019 הקובע על פי הוראות פיקוד העורף בשנים

26

2019 דצמבר 324 + נטו

תוכן עניינים

6

הבהרה לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) רשות המסים 3/2018 ולהוראת הביצוע 2019- (הוראת שעה) התשע"ט דברי הסבר בנושא תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה רשות המסים 2019- ונזק עקיף) (תיקון) התש"ף ביטוח לאומי >> חיוב רטרואקטיבי בדמי ביטוח לאומי בגין הכנסות מעבודה בחו"ל עו"ד רו"ח רמי אריה ניכוי דמי ביטוח לאומי מדמי לידה נעשה כדין ואינו רק עבור ענף "אימהות" עו"ד משה גבע אם עבדתם בחו"ל בגיל פרישה אולי מגיעה לכם תוספת לקצבת אזרח ותיק רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה התקבל ערעור המוסד לביטוח לאומי – יש לחייב רטרואקטיבית דמי ביטוח למבוטח ישראלי שעבד בחו"ל אצל מעסיק זר - במקרה זה עוצמת השיהוי אינה מצדיקה קביעה

32

35

38

41

43

45

כי המוסד מנוע מלגבות את החוב בשל חלוף הזמן

מס הכנסה >> שווי השימוש ברכבים היברידיים, רכבי "פלאג אין" ורכבים חשמליים הופחת

רשות המסים לשנתיים נוספות בשורה לעסקים בענפי האירועים והמסעדות ביישובי ספר: יפוצו בגין ביטול אירועים עקב הנחיות פיקוד העורף וקלקול חומרי גלם. בגין נזקים אחרים, תידרש הפסקת פעילות

48

רשות המסים שעות ולא של שבוע ימים 24 של

49

רשות המסים א(ב) לפקודת מס הכנסה - הנחיות לעניין "הפטור הנוסף" 9 סעיף

50

התפטרות ופיטורים >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה חובת עריכת שימוע טרם פיטורי עובד במגזר הפרטי ואופן קיומה

55

עו"ד הלית כהן-רזניצקי

56 60

עו"ד אורן פריד פיטורים בשל סכסוך משפחתי הם פיטורים שלא כדין פרישה ופנסיה >> נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד חברת 'הראל' – לא הוכח כי שיווקה פוליסות ביטוח בריאות באופן רשלני או מטעה התקבלה בחלקה תביעתה של מפעילת בית ספר נגד חברת "מגדל" בגין כספי פנסיה

62

64

שהעבירה לסוכן מטעמה ולא הגיעו ליעדם – מגדל הפרה את חובת הזהירות המוטלת עליה

2019 דצמבר 324 + נטו

7

תוכן עניינים

התקבלה בקשתה של קרן פנסיה להעברת דיון מחמת חוסר סמכות עניינית –

66

הסמכות העניינית נתונה לבית הדין לעבודה

שכר >>

68

האם ברפא"ל קונים שקט מוועד העובדים בהעלאות שכר?

69

תקצירי פסיקה

עו"ד עמוס הלפרין גילום שווי הטבה אינו מהווה רכיב לפיצויי פיטורים לצורך העברת נטל השכנוע על כתפי המעסיק שלא ערך רישום נוכחות, על העובד להציג עו"ד ראובן בבדז'נוב תחילה גרסה עובדתית מהימנה הנתמכת בעדות ובתצהיר חוק שוויון הזדמנויות בעבודה; הפליה מחמת מין; חוק שכר שווה לעובדת ולעובד

71

72

עו"ד אוהד גלעדי לא יותר קיזוז תשומות בגין מתן שוברי ארוחות לעובדים באתרי לקוחות

74

עו"ד משה גבע

77

אובדן כושר עבודה >> הנחיות חדשות בשיווק תוכניות לביטוח מפני אובדן כושר עבודה

איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני

80

בטיחות בעבודה >>

עו"ד ארז סלונים – רגולציה משתנה, הרחבת אחריות וניהול סיכונים 2020 אתגרי

82

הסכמים קיבוציים >> בית הדין לעבודה פסק כי מאחר וההסכם הקיבוצי בענף תחנות הדלק וצו ההרחבה שמכוחו לא בוטלו כדין על ידי פרסום הודעה ברשומות – הם תקפים

עו"ד ראובן בבדז'נוב

84

85

הסכם קיבוצי ראשון בחברה לתרבות חולון

עובדים זרים >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה סוגי הרישיונות לאוכלוסיית האריתראים והסודנים השוהה בארץ

86

רשות האוכלוסין וההגירה

87

נשים בעבודה >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

88

2019 דצמבר 324 + נטו

תוכן עניינים

8

שאלות ותשובות >>

רו"ח עופר קירו משיכת כספים מקופת גמל לעצמאי שסגר את עסקו עקב מחלה בקשתו של עובד שפוטר להעברת כספים מקופה אישית לפיצויים לקרן פנסיה

89

רו"ח יעקב כהן א לפקודה 9 פטור לקצבת אובדן כושר עבודה לפי סעיף

90

מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום

92

מערכת כל מס 70 דמי פגיעה בעבודה לעובד שכיר מעל גיל

93

רו"ח ישראל עזרא מיסוי משיכת יתרת פיצויים מקרן פנסיה בידי יורשים קיזוז מס תשומות מהוצאות לינה לעובדים שלנים במקום קרוב לעבודתם באירוע עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ חד פעמי א(ב) לפקודת מס הכנסה למי שמוכר כנכה על ידי 9 פטור לקצבה מזכה לפי סעיף רו"ח, עו"ד אבי קדוש המוסד לביטוח לאומי ולא במס הכנסה הגשת תביעה לתגמולי מילואים לעובד חדש שהתחיל לעבוד אצל מעסיק חדש מערכת כל מס בחודש יציאתו לשירות מילואים )2007 הכרה לחברה בגין הפקדות לקופות אישיות לפיצויים לבעלי שליטה (עובדי רו"ח רוזט שמש שחבות הפיצויים בגינם עולה על היתרה בקופה מרכזית לפיצויים בקשה לתיאום דמי ביטוח באמצע שנת המס לעובד שכיר שהועסק בחלק מהשנה עו"ד, רו"ח חיה אביסרור שמעוני אצל שני מעסיקים ולא עשה תיאום דמי ביטוח זמן מקסימלי של פקיד שומה לטפל בתיקוני שומה לשכירים והגשת תלונה

94

95

98

99

100

102

עו"ד משה גבע בגין אי טיפול בתיקון

104

עדכונים - חוזרים >>

105

2019 עלות אחזקת רכב פרטי טיפוסי נכון לחודש נובמבר

105

2019 עלות אחזקת רכב פרטי טיפוסי נכון לחודש דצמבר מבוטחים המועסקים בניקיון בתי כנסת ובמוסדות דת נוספים - המוסד לביטוח לאומי קביעת מעמד עובדים במשק בית

106

עדכונים - חקיקה >>

108

2019- תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה) (תיקון), התש"ף

2019 דצמבר 324 + נטו

9

הפניות לנושאים חוזרים

מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש

בנטו במספר

גיליון

עמוד

אש"ל

121

300 320 315 319 205 262 319 301 315 295 308 305 268 287 299 319 296

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה

99

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2019

ביטוח לאומי ניכוי דמי

119 119 146

ינואר 2019

ביטוח

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2019 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

ביטוח פנסיוני

הבראה

119

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

93

דמי הבראה לשנת 2019 גמב זר הציבורי דמי הבראה לשנת 2017 במגזר הפרטי שווי שימוש ברכב לשנת המס 2019 תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

136 191 112 124

מס הכנסה

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2019 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

89 91

נסיעות

136

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

עובדים זרים עבודת נוער

62 94 99

היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי לעובדים מסתננים ושוהים בלתי חוקיים

זכויות ותעריפים לנוער

שכר

שכר מינימום - העלאת סכומי שכר המינימום

מינימום

תוספת יוקר

124 115

165 116

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004 שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2019 דצמבר 324 + נטו

10

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2019

המס

) אישית

יגיעה ( שנתית

המס

) אישית

יגיעה ( חודשית

שיעור

שיעור

הכנסה

הכנסה

10% 14% 20% 31% 35% 47%

75,720

10% 14% 20% 31% 35% 47%

6,310

עד עד עד עד

עד עד עד עד עד עד עד א(ה

108,600

-מ 75,721 -מ 108,601 עד -מ 174,361 -מ 242,401 עד

9,050

-מ 6,311 -מ 9,051 -מ 14,531 -מ 20,201

174,360 242,400 504,360

14,530 20,200 42,030

נוסף

נוסף

שקל

מכל

מכל שקל

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (ש"ח)

המס

) אישית

לא שנתית

המס

) אישית

לא( חודשית

שיעור

מיגיעה

שיעור

הכנסה

מיגיעה

הכנסה

31% 35% 47%

242,400

31% 35% 47%

20,200

504,360

-מ 242,401 עד

42,030

-מ 20,201

נוסף

נוסף

שקל

מכל

שקל

מכל

= נקודת זיכוי חודשית 218 ש"ח החל מ -1 בינואר 2019 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2019

הכנסה קובעת לקר ן השתלמות לעצמאי (לשנה)

משכורת חודשית מרבית שהפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

הכנסה לעמית עצמאי סעיף 47 ) (א (3 (- ) ו 5 )

פטור מקצבה לפי סעיף 9 א - 49%

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לחודש

הכנסה מזכה לקצבה - סעיף 47 () (א 5 )

קצבה

הכנסה

שהיא

מזכה

מזכה

הכנסת עבודה

לחודש

בלבד

לחודש

264,000

15,712

8,800

4,155

8,480

12,400

8,800

22,000

מענק פרישה (לשנת שירות)

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים קופת גמל לתגמולים

שכר מינימום לצורך משיכה מקופת גמל

הפקדה - מוטבת סעיף

הסכומים לפי סעיף

הסכומים לפי סעיף

הסכום לפי סעיף 45 א (ד) לפקודה

45 )

45 )

א(ה

בפטור

-א) ו

9(16

2018

2018

9(16 ) ב

עקב פרישה עקב מוות

18,480

5,300

24,770

12,380

18,480

17,600

170

170

מתנות

מתנות

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

הסכום המרבי לחודש של שכר דירה מהשכרת דירת מג ורים החייב בשיעור מס של 10%

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

210

210

4,920

ללא תקרה

5,090

2019 דצמבר 324 + נטו

11

נטו במספר

לפי קבוצות מחיר מ - 1.1.2019

שווי השימוש ברכב

צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,740 2,970 3,820 4,580 6,340 8,220

1 2 3 4 5 6 7

10,570

אופנוע 3 L *

910 *אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליני ארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו: www.shaam.gov.il/mm-usecar

משווי שימוש ל רכב משולב מנוע (היברידי :)

500

ה הפחת

507,530

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש:

- החל מ 1 בינואר 2019

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

284

125 ילהל ל

284

125 ילהל ל

ללילה

ללילה

1.1.2019

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

השכר הממוצע במשק

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של

3.5% שיעור מופחת הכנסה חודשית של

ע"פ סעיף 1 לחוק

ע"פ סעיף 2

לחוק

עד מדד

43,890 ח "ש

6,164

10,139 "ש ח לחודש

10,273 " ש ח לחודש

ש"ח

מקסימום הכנסה לחודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2019

- החל מ 1.1.2019

תגמולי מי

לואים

מינימום ליום

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

זוג

בודד

7,807

5,856

198.97 ח "ש

5,969.00 ח"ש

1,463.00 ח "ש

43,890 ח"ש

ש"ח

ש"ח

עבודה דמי הבראה

מדדים

נובמבר 2019 (פורסם ב - 15.12.2019 )

מגזר ציבורי/הסתדרותי -מ החל 1.6.2019 מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש דצמבר מ החל 2017

מדד מחירים לצרכן לפי בסיס חדש 100 = 2018

432

ש"ח

100.80

378

ש"ח

לפי בסיס 1951 = 100

34,210,628.42

5,300

ש"ח

2019 דצמבר 324 + נטו

12

משפט עבודה

עדכוני פסיקה

| עו"ד אסף ברנזון |

העובד, והורה על העברת הדיון בתובענה לבית-הדין האזורי לעבודה. החברה הגישה בקשת רשות ערעור לבית-המשפט העליון שקבע, כי כאשר מדובר בנושא משרה שהוא עובד לבית-הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בסכסוכים המתגלעים בינו לבין החברה, דחה את הבקשה וחייב את החברה בהוצאות בסך ש"ח. 15,000 של בית אריזה לפרחים "אביב" בע"מ - 2060/19 רע"א דניאל פנדלר לפני: כב' השופט נ' הנדל, כב' השופטת ד' ברק-ארז, כב' השופט ע' גרוסקוף

לבית הדין לעבודה סמכות ייחודית לדון בהגבלת תחרות של נושא משרה עובד חברה הגישה לבית-המשפט המחוזי תביעה למתן צו מניעה קבוע אשר ימנע מעובד שהיה מנהל בחברה לעשות שימוש במידע מסחרי שנגנב ממנה לטענתה, ותביעה למתן צו עשה אשר יורה לעובד ולחברה המתחרה לבטל את ההתקשרויות שיצרו עם לקוחותיה לשעבר של החברה על בסיס המידע שנלקח ממנה. העובד טען, כי התביעה מצויה בסמכותו הייחודית של בית- הדין לעבודה. בית-המשפט המחוזי קיבל את טענת

הכותב – ממשרד חיים ברנזון ושות', עורכי דין

2019 דצמבר 324 + נטו

משפט עבודה

13

הגבלות על השעיית עובד

| עו"ד עינב כהן |

הנובעת מהמקורות לעיל, יחוייב בתשלום שכר 2-26 / עבודה לעובד בגין תקופת ההשעיה (דב"ע שם .)80 )1( ל' גליקמן בע"מ נגד יעקב נוימן יד יצוין, כי שעה שמדובר בהשעיה המעוגנת בחוק (כגון: חוק שירות המדינה (משמעת)), בהסכם קיבוצי (כדוגמת: תקנון העבודה בתעשייה, שהינו הסכם קיבוצי כללי בין התאחדות התעשיינים לבין ההסתדרות הכללית, המחייב את העובדים והמעבידים הכפופים להסכם) או בהסדר אחר, ההשעיה חייבת להיות בהתאם לתנאים שנקבעו לכך.

חוקי העבודה החלים על כלל המשק אינם מציינים זכות למעביד להשעות עובד בשל הפרת משמעת או בשל כל סיבה אחרת. בפסיקה נקבע, כי "השעיה של עובד אינה דרך המלך ביחסי עובד מעביד, אלא כשהיא מעוגנת בחוק, בהסכם קיבוצי או בהסכם אינדיבידואלי. באופן רגיל הברירה בידי המעביד לפטר עובד או להעסיקו, ואין הוא רשאי ליצור באופן חד צדדי מעין מצב ביניים של "לא יום ולא לילה" ולהיות פטור מלשלם לעובד שכר, בתוך התקופה של מצב הביניים. הפסיקה הוסיפה וקבעה בצורה חד משמעית, כי מעביד אשר יכפה על עובדיו השעיה ללא סמכות

באדיבות "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

2019 דצמבר 324 + נטו

משפט עבודה

14

עבודות שירות וקנס לדירקטורית בחברה שהורשעה ברישום משכורות פיקטיביות שנטלה לכיסה – פס"ד וייסביין ואח'

| עו"ד לילך דניאל |

לקוחות וקיבל מהם תשלומים עבור החברה. הנאשם אף ניכה צ'קים עבור החברה, שימש כערב לצ'קים שנוכו והשתתף בקבלת החלטות בחברה. בספרי 2- ו 1 רשמו הנאשמים 2012-2009 בשנים החברה משכורות ששולמו כביכול לעובדי החברה, הגם שבפועל משכו השניים סכומים אלה לכיסם. סכום המשכורות הפיקטיביות בשנים אלו הגיע רשמה הנאשמת 2013 שקל. בשנת 561,883 לסך של בספרי החברה ודיווחה לרשויות המס על משכורת שקל, אשר בפועל נטלה לכיסה. 4,782 פיקטיבית בסך באמצעות רישום המשכורות הפיקטיביות הגדילו הנאשמים את הוצאות החברה, והקטינו שלא כדין 2013-2009 את הכנסתה החייבת של החברה. בשנים הגישה החברה באמצעות הנאשמת דוחות שנתיים לפקיד השומה. בדוחות אלה דווח על הוצאות כוזבות שקל. 566,665- בסך כולל של לא פחות מ לא דווחו הנאשמים על 2012-2009 נוסף על כך, בשנים משכורות ששולמו לנאשם מהחברה, למעט משכורות חודשים אשר נרשמו בספרי החברה בשנים 8 עבור . סכום שכר העבודה אשר הועבר לנאשם 2009-2011 שקל. הסכום 309,000- ולא דווח עמד על לא פחות מ נמשך מהחברה מבלי ששולם מס בגינו, ומבלי שנוכו בגינו ניכויים הנדרשים על פי דין, לרבות מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות. בית המשפט קבע: כב' השופטת ד' אמיר גזרה על הנאשמת שבעה חודשי עבודות שירות, מאסר על תנאי וקנס. נקבע כי העבירות הנדונות הן מבין החמורות שבעבירות

בית משפט השלום גזר שבעה חודשי עבודות שירות אלף שקל על בעלת מניות ודירקטורית 25 וקנס בגובה בחברה למתן שירותי ניקיון, שהורשעה בשורת עבירות מס לאחר שנמצא כי רשמה בספרי החברה משכורות פיקטיביות שכביכול שולמו לעובדים בעוד בפועל נטלה סכומים אלו לכיסה. באמצעות רישום המשכורות הפיקטיביות הגדילו הנאשמת ומנהל נוסף בחברה את הוצאות החברה, והקטינו שלא כדין את הכנסתה החייבת של החברה. בחמש 1 הנאשמות הורשעו על פי הודאת הנאשמת עבירות של הכנה וקיום פנקסים כוזבים, חמש עבירות של שימוש בכל מרמה, עורמה ותחבולה, ריבוי עבירות של אי-ניכוי מס במקור, ריבוי עבירות של אי-ניכוי דמי ביטוח בעד עובד וריבוי עבירות של אי-ניכוי דמי ביטוח בריאות בגין עובד. על פי עובדות כתב האישום שהנאשמת הודתה בהן, בשנים במתן שירותי ניקיון 2 עסקה עם נאשם 2012-2009 המשיכה לעסוק בכך 2013 באמצעות עובדים, ובשנת בלעדיו. שירותי הניקיון ללקוחות ניתנו באמצעות . הנאשמת 2008 , שהוקמה בשנת 3 החברה הנאשמת הייתה רשומה כבעלת מניות ודירקטורית בחברה בין ושימשה בה מנהלת פעילה. 2013 ועד 2009 השנים מנהל 2 שימש גם הנאשם 2012 ועד 2009 בין השנים 2 פעיל בחברה לצידה. במסגרת תפקידו היה הנאשם אחראי על פעולות שונות הקשורות לעובדי החברה ובכלל זאת חלוקת משכורות, וכן היה בקשר עם השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

2019 דצמבר 324 + נטו

משפט עבודה

15

שקלים ומאסר על 35,000 שירות לצד קנס בסך 6 תנאי, ולמתחם הענישה אשר נקבע בעניינו (בין חודשי מאסר). לאור נסיבות ביצוע העבירות 20- ל ומידת הפגיעה בערכים המוגנים ממעשי הנאשמת, שהיא ממשית ולא זניחה, סברה השופטת כי יש להעמיד את מתחם עונש המאסר בעניין הנאשמת בין שישה חודשי מאסר בפועל, שאותם ניתן לרצות 20 בעבודות שירות כפוף לחוות דעת הממונה, לבין חודשי מאסר בפועל לכלל העבירות כאירוע. מתחם שקל, כמו 70,000- שקל ל 20,000 הקנס נקבע בין בעניינו של הנאשם. בגזירת העונש בתוך המתחם שנקבע התחשבה השופטת בין היתר בהיעדר עבר פלילי לנאשמת, בהשפעת העונש הצפוי על בני משפחתה, בהיותה חסרת כל ונתמכת על ידי בני משפחתה, ובהיותה שקלים בחודש. 7,000- ל 6,000 עובדת ומשתכרת בין נוסף על כך נשקלו לזכותה הודאתה באשמה וחיסכון הזמן השיפוטי, הסרת המחדל החלקית בסכום לא שקל, חלוף הזמן מאז ביצוע 80,000 מבוטל של העבירות, והעובדה כי לא נטען שבוצעה כל עבירה נוספת על ידי הנאשמת מאז. סוף דבר בהתחשב באמור גזר בית המשפט על הנאשמת עונש של שבעה חודשי עבודות שירות; מאסר על תנאי אלף שקל. החברה, שאינה פעילה, 25 וקנס בגובה שקלים. 10 נידונה לקנס סמלי בסך , בבית משפט השלום 58089-05-17 תקציר ת"פ בתל-אביב, על ידי כב' השופטת ד' אמיר, הנאשמות: וייסביין ואח', המאשימה: מדינת ישראל, ניתן ביום 4.11.19

המס ומביצוען נפגע ערך השוויון והאמון הניתן בנישומים כי ידווחו דיווחי אמת וישלמו מס כנדרש. עבירות אלה אף מביאות לשיבוש הסדר החברתי והפעולה התקינה של מנגנון המיסים. נוסף על כך, ביצוע העבירות הביא לפגיעה בקופה הציבורית ובכך להטלת מעמסה כספית מוגברת על כלל הציבור תוך פגיעה באוכלוסייה מוחלשת הנשענת על השירותים הציבוריים. עוד ציינה השופטת כי מדובר בעבירות שבבסיסן מרמה, גילוין קשה וביצוען קל, וקיים פיתוי גדול לבצען. בית המשפט העליון חזר ושנה כי בסוג זה של עבירות יש ליתן בכורה לשיקולי הרתעה ואינטרס ציבורי ולהעדיפם על פני נסיבותיהם האישיות של נאשמים, וכי בדרך כלל עונשו של מי שמבצע עבירות מהסוג דנן הוא מאסר בפועל של ממש מאחורי סורג ובריח. אשר לנסיבות ביצוע העבירות קבעה השופטת כי יש לתת את הדעת על כך שהעבירות בוצעו על ידי הנאשמת עם הנאשם במרבית התקופה, לשיטתיות שבביצוען (משך חמש שנים), ולכך שבבסיסן מרמה, תכנון ותחכום. נוסף על כך, המאשימה טענה בדבר חלקה המרכזי יותר של הנאשמת בביצוע העבירות, בשים לב להיותה בעלת מניות ודירקטורית בחברה לעומת הנאשם, שהיה מנהל שכיר בלבד. הנאשמת היא גם זו אשר הגישה את הדוחות השנתיים שבהם דווחו ההוצאות הפיקטיביות, והמשיכה לבצע . עם זאת, ובשים לב לסכום 2013 עבירות לבדה בשנת , סברה 2013 העבירה הזניח המיוחס לנאשמת לשנת השופטת כי אין הבדל ממשי בין הנאשמת לנאשם בקשר לנסיבות ביצוע העבירות. כפועל יוצא, 2 מכוח עקרון השוויון ואחידות הענישה, נקבע כי יש לתת את הדעת בראש ובראשונה לעונש אשר נגזר על הנאשם - תשעה חודשי מאסר לריצוי בעבודות

2019 דצמבר 324 + נטו

16

יחסי עבודה

חובות המעסיק בעניין החוק למניעת הטרדה מינית

באדיבות משרד הולין - הדס, עורכי דין

2019 דצמבר 324 + נטו

יחסי עבודה

17

2019 דצמבר 324 + נטו

18

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום

צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בעקבות המצב הביטחוני

| עו"ד מיכל פינברג - דורון |

יבוצע בתנאי שהעובד יצהיר בכתב כי הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית (או שהוא הורה יחיד), או שבן הזוג של העובד לא נעדר מהעבודה לצורך השגחה על הילד. אם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו ]1[ להשגיח על הילד; ● ● העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר איסור התקהלות; ● ● העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים; ● ● העובד הוא אדם בעל מוגבלות, כמשמעותו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, בתנאי שמוגבלותו ידועה למעסיק (או שהמציא למעסיק תיעוד רפואי כאמור) וכי מוגבלותו מונעת ממנו להגיע/ לשהות במקום העבודה משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף; ● ● העובד הוא הורה של אדם עם מוגבלות אשר המוגבלות של בנו או בתו של העובד ידועה למעסיק או שהעובד המציא למעסיק אישור/

14.8.2019 ההסכם הקיבוצי שנחתם ביום בין המדינה, נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות מסדיר תשלום שכר כפוף לתקנות הוראת שעה "מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק (להלן: 2019- עקיף) (הוראת שעה), התשע"ט "התקנות"), לגבי עובדים שנעדרו מהעבודה בשל המצב הביטחוני או עקב סגירת מוסדות חינוך. 31.12.2019 ועד יום 1.5.2018 זאת, בתקופה שמיום ק"מ מגבול רצועת עזה (להלן: 40 בטווח של עד "ההסכם הקיבוצי"). נחתם צו הרחבה להסכם קיבוצי. 3.12.2019 ביום ● ● נזכיר כי חובת תשלום שכר על ידי המעסיק היא בהתקיים אחד מהתנאים המפורטים להלן: ● ● העובד מועסק במוסד חינוך "באזור המיוחד" (כפי שהוגדר בתקנות) והוא נעדר מעבודתו עקב ההחלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך; ● ● העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו ), הנמצא עמו, עקב ההחלטה 14 (ילד עד גיל בדבר סגירת מוסדות חינוך. תשלום השכר

הכותבת - שותפה במשרד פיינברג דורון עורכי דין

2019 דצמבר 324 + נטו

19

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום

על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר, אשר יפורסם באתר האינטרנט של הממונה על השכר והסכמי העבודה במשרד האוצר. הוראות פיקוד העורף הרלוונטיות לגבי ההחלטות שיתקבלו באשר לרשימת האזורים והיישובים צפויות להתפרסם בימים 31.12.2019 עד ליום הקרובים. נקבע כי ככל שתהיה מחלוקת לגבי הימצאות מוסד חינוכי או מקום עבודה או מקום מגורים באזור המיוחד בתקופת ההסכם או בחלקה – יכריע בה פיקוד העורף. – על פי הנחיות הממונה 12.11.2019 בפרט לגבי יום על השכר והסכמי עבודה במשרד באוצר שניתנו למעסיקים במגזר הציבורי, נקבע כי בהתאם להנחיות פיקוד העורף, ככל שמדובר במקומות עבודה שאינם חיוניים באזור גוש דן והשפלה, אשר יש בהם מרחב מוגן תקני, ניתן להגיע למקום ). עוד נקבע כי עובד 12.11.19( העבודה באותו יום שחושש להגיע לעבודה רשאי להיעדר, באישור המעסיק, על חשבון מכסת ימי חופשתו הצבורה. לגבי מועד תשלום השכר בגין כל התקופה החל מיום – נקבע כי השכר ישולם 31.12.2019 ועד 1.7.2019 לא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש פברואר .2020 המשתלמת בחודש מארס 2020 לגבי עובד אשר נוכו ימי חופשה ממכסת ימי חופשתו הצבורה ושולמו לו דמי חופשה עבור ימים אלה – יהוו דמי החופשה את תמורת הימים שבהם נעדר העובד ממקום העבודה בתקופת ההסכם והימים שנוכו ממכסת החופשה ייכללו במכסת ימי החופשה העומדת לזכותו.

תיעוד רפואי על המוגבלות של בנו או בתו, וההורה נעדר מעבודתו לצורך השגחה על בנו או בתו כיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לו לעמוד בהוראות פיקוד העורף תקופת ההסכם. ● ● כמו כן, מתקיים לגבי ההורה אחד מהתנאים הבאים, והוא הצהיר על כך בכתב: ● ● האדם עם המוגבלות נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של האדם עם המוגבלות. ● ● בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות. יובהר כי צו ההרחבה לא חל לגבי עובד שנקרא לעבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, . ככל שהוצא צו קריאה לשירות 1967- התשכ"ז עבודה על פי החוק, מוטלת על העובד חובה להתייצב לעבודה. צו ההרחבה מפרט את התאריכים, השעות ורשימות האזורים והישובים שלגביהם התקבלו החלטות .6.5.2019 עד 9.8.2018 פיקוד העורף בין התאריכים צו ההרחבה קובע מועד אחד לתשלום הפרשי שכר בגין כל הימים הללו – והוא במשכורת חודש ינואר .)2020 (המשולמת בחודש פברואר 2020 14- עד ה 12 לגבי האירועים האחרונים בתאריכים – הצו קובע כי הוראות פיקוד 2019 בנובמבר העורף הרלוונטיות לתקופת ההסכם (דהיינו עד ) יפורסמו מדי תקופה בחוזר הממונה 31.12.2019

2019 דצמבר 324 + נטו

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום

20

אנו לשירותכם בכל ייעוץ משפטי קונקרטי בנושא זה.

חובת המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם להוראות צו ההרחבה תהיה בין שהמעסיק הגיש תביעה לפיצוי מהמדינה על פי התקנות, ובין שלא הגיש.

] העובד אינו זכאי לתשלום שכר בגין היעדרותו אם הייתה במקום העבודה של העובד (או של בן הזוג) בעת 1[ ההיעדרות, מסגרת נאותה להשגחה על הילד; הוראות סעיף זה, יחולו גם לגבי עובד שהוא אוֹמֵן ובלבד שהורהו של הילד שהינו עובד או עובד עצמאי, לא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם הורהו של הילד אינו עובד או עובד עצמאי – נבצר ממנו להשגיח על הילד.

נחתם צו ההרחבה שמסדיר את תשלום השכר לעובדים שנעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני

, על צו בנימין נתניהו ושר העבודה והרווחה, ההרחבה שמחיל על כלל המשק את הוראות ההסכם הקיבוצי שחתמה ההסתדרות מול נשיאות הארגונים העסקיים והמדינה באשר לתשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם עקב המצב הביטחוני. על פי ההסכם הקיבוצי והוראות צו ההרחבה, עובד אשר נעדר מעבודתו בשל החלטה של פיקוד העורף יהיה זכאי לתשלום שכר העבודה היומי בתוספת הפרשות סוציאליות. ההסכם יחול על כל התקופה , ובכלל זה 2019 ועד סוף שנת 2018 שבין מאי גם האירועים הביטחוניים האחרונים שהתרחשו בנובמבר. 12-14 בתאריכים

צו ההרחבה שעליו חתם ראש הממשלה, בנימין נתניהו, מרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי שקידמו יו"ר ההסתדרות, ארנון בר-דוד, ויו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, שרגא ברוש, מול המדינה "בתור הבית של העובדים בישראל, ואחרי שמילאנו תפקיד מרכזי בהסדרת תשלום השכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם במבצעים צבאיים קודמים, ההסתדרות תמשיך לפעול כדי להבטיח את הוודאות הכלכלית של העובדים, הן בעתות שגרה והן בעתות חירום", כך אמר לפני זמן קצר יו"ר ההסתדרות, , בהמשך לחתימתו של ראש הממשלה ארנון בר-דוד

2019 , בדצמבר 3 חוזר ההסתדרות מיום

2019 דצמבר 324 + נטו

21

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום

כל מנגנון הפיצוי שהוסדר בהסכם ובצו חל על , עקב הוראות העובדים שנעדרו ממקום עבודתם פיקוד העורף, או בגלל שנאלצו להשגיח על ילדיהם עקב סגירת מוסדות החינוך בהתאם להנחיית כוחות ק"מ מקו הגבול עם 40 בטווח של עד הביטחון . כמו כן, ובהמשך לבקשת ההסתדרות, רצועת עזה ההסכם הקיבוצי כולל גם התייחסות מיוחדת לעובדים עם מוגבלויות שנבצר מהם להגיע לעבודה עקב המצב הביטחוני, וגם לעובדים שהם הורים לאדם עם מוגבלות - אלו יהיו זכאים לפיצוי במידה ונעדרו מעבודתם לצורך ההשגחה על בנם או בתם, .14 גם במקרים שהילד מעל גיל , בירך את ראש ארנון בר-דוד יו"ר ההסתדרות הממשלה נתניהו ואת יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים, שרגא ברוש, על שיתוף הפעולה בנושא וציין כי: "החובה לדאוג ולתמוך בתושבי הדרום צריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות הלאומי בכל ימות השנה". בר-דוד הוסיף כי "בנוסף לחוזר שהפיץ האגף לאיגוד מקצועי לוועדי העובדים, מוקד המידע והשירות בהסתדרות יעמוד לרשות כלל העובדים בארץ, על מנת לענות על שאלות ולהבטיח שכל עובד

ועובדת יידעו את הזכויות שלהם ויקבלו את מלוא שכרם". , אמר שרגא ברוש יו״ר נשיאות המגזר העסקי, כי: ״המגזר העסקי וההסתדרות ימשיכו להבטיח את שכר העובדים ויציבות המגזר העסקי באזורים שסובלים מהמצב הביטחוני. לצד זאת, אנו דורשים גם פתרון לעסקים במרכז הארץ אשר הושבתו כתוצאה מהנחיות פיקוד העורף״. הממונה על יחסי עבודה במשרד העבודה והרווחה, , מסרה: "צו ההרחבה שפורסם עו"ד רבקה ורבנר היום ומרחיב את ההסכם הקיבוצי הינו מנגנון אפקטיבי, המבטיח כי השיפוי של מס רכוש למעסיקים יופנה לתשלום בפועל לעובדים שנעדרו מעבודתם. פעלנו להבטחת התשלום לעובדים כבר לאחר העברת תקנות מס רכוש, אשר הסדירו פיצוי למעסיקים. הייתה זו עבודה משפטית מאומצת מול ארגוני העובדים והמעסיקים ומשולבת יחד עם משרד המשפטים, עד לנוסח הסופי המאפשר מענה למעסיקים ועובדים שההסכם הקיבוצי המקורי אינו חל עליהם ומכוח צו ההרחבה שקידמה זרוע עבודה יקבלו את הפיצוי".

2019 דצמבר 324 + נטו

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום

22

צו הרחבה בעניין תשלום שכר לעובדים אשר נעדרו מעבודתם בשל המצב הביטחוני בתקופה שמיום ט"ז )2019 בדצמבר 31( ) ועד יום ג' בטבת התש"ף 2018 במאי 1( באייר התשע"ח 1957 - לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז , אני מצווה כי תורחב תחולתן של הוראות 1 1957- לחוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 25 בתוקף סמכותי לפי סעיף )2019 באוגוסט 14( , מיום י"ג באב התשע"ט 7026/2019 ההסכם הקיבוצי הכללי, שמספרו בפנקס ההסכמים הקיבוציים (להלן - ההסכם), אשר נחתם בין ממשלת ישראל בשם מדינת ישראל ונשיאות הארגונים העסקיים לבין הסתדרות העובדים הכללית החדשה (להלן - הצדדים), וכי ההוראות המורחבות שבתוספת יחולו על כל העובדים והמעסיקים (א) בתוספת, במקום "במועד תשלום 9 בתוספת; ואולם בסעיף 2 העובדים או המתגוררים באזור המיוחד כהגדרתו בסעיף " יבוא "במועד תשלום המשכורת המשתלמת בגין החודש 2019 המשתלמת בחודש אוקטובר 2019 משכורת חודש ספטמבר העוקב למועד פרסומו של צו זה" תוספת ה ה ו ר א ו ת ה מ ו ר ח ב ו ת מס' הסעיף בהסכם לא הורחב 1 הגדרות 2 ;1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 5 "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף ; 2 "האזור המיוחד" - כפי שהוגדר בתקנות ;2006- "הורה יחיד (עצמאי)" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו "החלטה של פיקוד העורף" - אחת משלוש אלה: (א) "החלטה בדבר סגירת מוסד חינוך" - החלטה של פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך באזור המיוחד, ;31 12 2019 עד יום 1 5 2018 שהתקבלה בנוגע לתקופה שמיום (ב) "החלטה בדבר סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים" - החלטה של פיקוד העורף בדבר סגירת מקומות ;31 12 2019 ועד יום 1 5 2018 עבודה שאינם חיוניים באזור המיוחד, שהתקבלה בנוגע לתקופה שמיום (ג) "החלטה בדבר איסור התקהלות" - החלטה של פיקוד העורף בדבר איסור התקהלות באזור המיוחד, ;31 12 2019 ועד יום 1 5 2018 שהתקבלה בנוגע לתקופה שמיום הימים המזכים לתשלום שכר, בהתאם לתנאי הסכם זה ולתקופתו, יהיו ימים שבהם ניתנה או תינתן החלטה של פיקוד 31 12 2019 ועד ליום 1 5 2018 העורף, בנוגע לתקופה שמיום למען הנוחות, מפורטים להלן התאריכים המזכים, השעות, רשימות האזורים והיישובים הרלוונטיים שלגביהם התקבלו החלטות של פיקוד העורף עד למועד חתימת הסכם זה (ההחלטות המחייבות הן החלטות פיקוד העורף כפי שניתנו):

החלטות פיקוד העורף

מקומות עבודה שאינם חיוניים

פעילות מערכת החינוך

התקהלות והתכנסויות

שעות (מ' - עד) אזור ויישובים

ימים

תאריך

בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני, שניתן להגיע אליו בתוך זמן ההתגוננות

לא יתקיימו לימודים

300 ניתן עד איש בשטח סגור בלבד

נספח א'

19:36 - 06:00

חמישי

09/08/18

בלא מגבלות

לימודים יתקיימו במרחב מוגן תקני בלבד

500 ניתן עד איש בשטח סגור בלבד

נספח ב'

600 ' ; התשע"ד, עמ 63 ' ס"ח התשי"ז, עמ 1 התקנות כמשמעותן בהסכם הן תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת 2 )1884 ' (ק"ת התשע"ט, עמ 2019- שעה), התשע"ט

1888

5 12 2019 , , ז' בכסלו התש"ף 8562 ילקוט הפרסומים

14:37

05/12/19

2019 דצמבר 324 + נטו

23

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום

החלטות פיקוד העורף

מקומות עבודה שאינם חיוניים

פעילות מערכת החינוך

התקהלות והתכנסויות

שעות (מ' - עד) אזור ויישובים

ימים

תאריך

בלא מגבלות

לא יתקיימו לימודים

300 ניתן עד איש בשטח 500 פתוח ועד איש בשטח סגור 100 ניתן עד איש בשטח 500 פתוח ועד איש בשטח סגור 300 ניתן עד איש בשטח סגור בלבד

נספח ג'

03:38 - 03:38

רביעי - חמישי

17-18/10/18

בלא מגבלות

לא יתקיימו לימודים

נספח ד'

22:03 - 22:03

שישי - שבת

26-27/10/18

בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני, שניתן להגיע אליו בתוך זמן ההתגוננות

לא יתקיימו לימודים

נספח ה'

22:20 - 22:20

ראשון - שני

11-12/11/18

לא תתקיים עבודה

לא יתקיימו לימודים לא יתקיימו לימודים

לא יתקיימו התקהלויות 300 ניתן עד איש בשטח סגור בלבד

נספח ו'

22:30 - 22:30

שני - שלישי

12-13/11/18

בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני, שניתן להגיע אליו בתוך זמן ההתגוננות בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני, שניתן להגיע אליו בתוך זמן ההתגוננות בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני, שניתן להגיע אליו בתוך זמן ההתגוננות בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני, שניתן להגיע אליו בתוך זמן ההתגוננות בתנאי שקיים מרחב מוגן תקני, שניתן להגיע אליו בתוך זמן ההתגוננות

נספח ז'

לימודים יתקיימו במרחב מוגן תקני בלבד

300 ניתן עד איש בשטח סגור בלבד

נספח ח'

05:00 - 17:00

שני - שלישי

25-26/03/19

לא יתקיימו לימודים

300 ניתן עד איש בשטח סגור בלבד

נספח ט'

05:00 - 05:00

שלישי - רביעי

26-27/03/19

לא יתקיימו לימודים

300 ניתן עד איש בשטח סגור בלבד

נספח י'

20:00 - 20:00

שבת - ראשון

04-05/05/19

לא יתקיימו לימודים

300 ניתן עד איש בשטח סגור בלבד

נספח י"א

20:00 - 20:00

ראשון - שני

05-06/05/19

1889

5 12 2019 , , ז' בכסלו התש"ף 8562 ילקוט הפרסומים

14:37

05/12/19

2019 דצמבר 324 + נטו

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום

24

מובהר כי לא כל החלטה שהתקבלה כאמור לעיל התייחסה לכל האזור המיוחד, כמפורט בטבלה לעיל; מובהר כי כל , דינה כמוסכם בהסכם זה; 31 12 2019 של פיקוד העורף, כפי שהוגדרה בסעיף ההגדרות, עד ליום 3 החלטה עתידית ;2006- "ילד" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו 2006- "מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו תקופת ההסכם 3

31 12 2019 ועד ליום 1 5 2018 תקופת הסכם זה - מיום - סעיפים קטנים (א) ו–(ב) לא הורחבו תחולת ההסכם 4

, אלאאםכןשוחרר 1967-

הסכםזהלאיחולעלעובדשנקראלשירותעבודהלפיחוקשירותעבודהבשעתחירום, התשכ"ז כדין לפי החוק האמור ולגבי התקופה שלגביה שוחרר כאמור התנאים לתשלום שכר לעובדים 5

להלן, על סעיפי המשנה שבו, ולרבות תנאים סוציאליים, בשל היעדרות העובד 8 מעסיק ישלם לעובד שכר כאמור בסעיף מעבודתו בתקופת ההסכם, בגין הימים המזכים ובטווח האזורים הרלוונטי, החל בשעת התחילה של ההחלטה של פיקוד העורף או החל בשעת התחילה של המשמרת, לפי המאוחר מביניהם, ועד לסיומה של משמרת העבודה, וכן בגין משמרת שעות מתום מועד ההחלטה, ובלבד שמתקיימים לגבי העובד אחד התנאים המפורטים להלן: 3 שזמן תחילתה נקבע עד (א) העובד מועסק במוסד חינוך אשר באזור המיוחד והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים בתקופת ההסכם עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך; (ב) העובד נעדר מעבודתו לצורך השגחה על ילדו, הנמצא עמו, עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך שבו לומד או שוהה הילד, או עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך במקום מגוריו, המצוי באזור המיוחד, ובתנאי שבמועד היעדרותו של העובד מתקיימים לגביו שני תנאים מצטברים אלה: ) במועד היעדרותו של העובד ממקום עבודתו נמצא מוסד החינוך שנסגר באזור המיוחד; 1( ) מתקיים לגבי העובד אחד מהתנאים האלה, והוא הצהיר על כך בכתב: 2( (א) הילד נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של הילד; (ב) בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על הילד, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד; על אף האמור לעיל, הוראות פסקה זו לא יחולו אם היתה במקום העבודה של העובד או של בן זוגו, בעת היעדרות העובד כאמור בפסקה זו, מסגרת נאותה להשגחה על הילד; (ב) לעיל, יחולו לגבי עובד שהוא אוֹמֵן, ובלבד שמתקיימים לגביו שני תנאים אלה במצטבר: 5 (ג) הוראות סעיף קטן (ב) לעיל; 5 ) מתקיימים לגביו כל התנאים המזכים הקבועים בפסקה 1( ) הורהו של הילד שהוא עובד או עובד עצמאי, לא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך 2( השגחה על הילד, ואם הורהו של הילד אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על הילד; לעניין סעיף זה, "אוֹמֵן" - הורה במשפחה שאושרה בידי מי ששר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך לשמש כמשפחת אומנה (ד) העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר איסור התקהלות; (ה) העובד נעדר מעבודתו בהתאם להחלטה בדבר סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים; (ו) העובד הוא אדם עם מוגבלות אשר מקום מגוריו או מקום עבודתו באזור המיוחד, ומתקיימים לגביו שני אלה במצטבר: ) מוגבלותו ידועה למעסיק או שהמציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי המעיד על מוגבלותו; 1( ) מוגבלותו מונעת ממנו להגיע למקום העבודה או לשהות בו, משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף 2( בתקופת ההסכם; (ז) הורה של אדם עם מוגבלות אשר מתקיימים לגביו שלושת התנאים המצטברים האלה: ) המוגבלות של בנו או בתו של העובד ידועה למעסיק או שהעובד המציא למעסיק אישור/תיעוד רפואי על 1( המוגבלות של בנו או בתו; ) ההורה נעדר מעבודתו לצורך השגחה על בנו או בתו מכיוון שהמוגבלות אינה מאפשרת לו או לה, לפי 2( העניין, לעמוד בהוראות פיקוד העורף בתקופת ההסכם;

מובהר כי החלטה עתידית של פיקוד העורף חלה גם לגבי החלטות פיקוד העורף בתקופה המצוינת בסעיף ההגדרות 3 בהגדרה "החלטה של פיקוד העורף", שניתנו טרם מועד פרסום צו זה

1890

5 12 2019 , , ז' בכסלו התש"ף 8562 ילקוט הפרסומים

14:37

05/12/19

2019 דצמבר 324 + נטו

25

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום

) מתקיים לגבי ההורה אחד מהתנאים האלה, והוא הצהיר על כך בכתב: 3( (א) האדם עם המוגבלות (בנו או בתו) נמצא בהחזקתו הבלעדית של העובד או שהעובד הוא הורה יחיד של האדם עם המוגבלות; (ב) בן זוגו של העובד הוא עובד או עובד עצמאי, ולא נעדר מעבודתו, מעסקו או מעיסוקו במשלח ידו, לצורך השגחה על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות, ואם בן הזוג אינו עובד או עובד עצמאי - נבצר ממנו להשגיח על בנו או בתו שהם אדם עם מוגבלות מוסכם כי ככל שתהיה מחלוקת בדבר הימצאותו או אי–הימצאותו של מוסד חינוך או מקום עבודה או מקום מגורים באזור המיוחד בתקופת ההסכם או בחלקה - יכריע בדבר פיקוד העורף; מעסיק לעניין סעיף זה כולל גם מעסיק שהסכם זה חל עליו שהוא קבלן כוח אדם וקבלן שירותים, בהתאם למקום עבודתם בפועל של עובדיו; הוראות פיקוד העורף הרלוונטיות לתקופת ההסכם יפורסמו מדי תקופה בחוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה 4 במשרד האוצר, אשר יפורסם באתר האינטרנט של הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר נוכו ימי חופשה ממכסת ימי החופשה שלה הוא זכאי, בגין הימים הכלולים 6 בתקופת ההסכם ושולמו דמי חופשה בעד ימים אלה, או חלק מהם, לפי העניין, יהוו דמי החופשה את תמורת הימים שבהם נעדר העובד ממקום עבודתו בתקופת ההסכם, והימים אשר נוכו ממכסת ימי החופשה של העובד ייכללו במכסת ימי החופשה העומדת לזכותו למען הסר ספק, לא ישולם שכר לפי הסכם זה בשל העדרו של עובד בגין מחלה, תאונה, חופשה, מילואים, וכן, בשבת 7 ובחג וביום שישי - למעט מי שעובד באופן רגיל בימים אלה חישוב השכר 8 בהסכם זה, יהיה 5 (א) השכר שישלם המעסיק לעובד בגין התקופה שבה נעדר מעבודתו, בהתאם להוראות סעיף , בהתאם לעניין, ולא יותר מ"השכר המרבי" כפי 5 "שכר העבודה היומי" כהגדרתו בתקנות ובתקנות החדשות שהוגדר בתקנות למען הסר ספק, השכר האמור הוא שכר רגיל ברוטו בלא תוספות, כגון: תשלומים חד–פעמיים, מתנות לחגים, פרמיות לא קבועות, תשלומים שנתיים, שעות נוספות בפועל, תוספת משמרות, כוננויות, החזרי הוצאות וגילום מס בגינם וכיוצא בזה, אך כולל הפרשות סוציאליות בגינו לפי זכאות העובד; לעניין סעיף זה, "השכר המרבי" - שכר השווה לשכר הממוצע למשרת שכיר (משרות של ישראלים), כפי שפרסמה הלשכה , ומעוגל לסכום הקרוב שהוא 22– המרכזית לסטטיסטיקה, לאחרונה לפני קרות הנזק, מוכפל בשניים וחצי ומחולק ב שקלים חדשים 10 מכפלה של (א) לעיל, לגבי העובדים המועסקים בשירות המדינה, מובהר כי השכר שישלם המעסיק 8 (ב) על אף האמור בסעיף לעובד בשל התקופה שבה נעדר העובד מעבודתו, יהיה כמפורט וכמובהר בחוזר שיפורסם על ידי הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר, לאחר חתימת הסכם זה, על פי עקרונות הסכם זה (ג) לעובד אשר לא עבד בחלק מיום העבודה, ישולם החלק היחסי של השכר, ובלבד שמספר השעות שבהן לא עבד העובד גבוה משעה אחת; במקרה שבו מספר השעות שבהן לא עבד העובד הוא לכל היותר שעה אחת ביום העבודה, העובד לא יהיה זכאי מכוח הסכם זה לכל תשלום בגין אותו יום עבודה (ד) על אף האמור לעיל, לגבי עובד אשר זכאי לתשלום שכר על פי הסכם זה, ושולמו לו תשלומים בגין ימי היעדרותו בשל המצב הביטחוני בגין תקופת ההסכם, על פי חוזר הממונה או החלטת המעסיק, לפי העניין, יבואו התשלומים שכבר שולמו לו כאמור, על חשבון תשלום השכר המתחייב לפי הסכם זה, ובכל מקרה לא יהיה כפל תשלום בגין אותו יום היעדרות מועדי התשלום 9 התשלומים לפי הסכם זה יבוצעו לגבי כל חלק מתקופת ההסכם, במועדים כלהלן: המשתלמת 2019 , במועד תשלום משכורת חודש ספטמבר 30 6 2019 ועד יום 1 5 2018 (א) לגבי כל התקופה מיום ; 6 2019 בחודש אוקטובר 2020 , לא יאוחר ממועד תשלום משכורת חודש פברואר 31 12 2019 ועד יום 1 7 2019 (ב) לגבי כל התקופה מיום 2020 המשתלמת בחודש מרס בדבר תשלום שכר לעובדים המועסקים 27 2 2019 חוזר הממונה על השכר והסכמי עבודה במשרד האוצר מיום 4 בשירות המדינה ובו הוראות לתשלום שכר לעובדים בשירות המדינה שנעדרו מעבודתם, כמפורט שם וכפי https://hozrimsachar mof gov il/ : שמתעדכן מזמן לזמן באתר התקנות החדשות כמשמעותן בהסכם הן תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) 5 )3270 ' (ק"ת התשע"ט, עמ 2019- (הוראת שעה) (תיקון), התשע"ט מועד התשלום שונה כמפורט בפתיח לצו 6

1891

5 12 2019 , , ז' בכסלו התש"ף 8562 ילקוט הפרסומים

14:37

05/12/19

2019 דצמבר 324 + נטו ; 4 תרבות בתחום התאטרון) (ב) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קבוצות תאטרון, לגבי תמיכה בפרק ב' (תמיכה בקבוצות 5 פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי פרינג') תאטרון) ובפרק ה' (תמיכה במרכזי פרינג') בלבד; ; 6 (ג) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים - לגבי 7 (ד) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע תחום ט' (סינמטקים) בלבד; - לגבי פרק 8 (ה) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום המוזאונים המוכרים ב' (תמיכה בפעילות שוטפת) בלבד; 34 ' ; התשנ"ב, עמ 60 ' ס"ח התשמ"ה, עמ 1 64 ' ס"ח התשס"ג, עמ 2 1113 ' ; התשע"א, עמ 851 ' י"פ התשס"ח, עמ 3 7010 ' ; התשע"ח, עמ 6065 ' ; התשע"ו, עמ 1086 ' ועמ 438 ' ; התשס"ז, עמ 3765 ' י"פ התשס"ה, עמ 4 7114 ' ; התשע"ח, עמ 7488 ' ועמ 6074 ' , עמ 6111 ' ; התשע"ב, עמ 1086 ' ועמ 929 ' ; התשס"ז, עמ 2056 ' י"פ התשס"ו, עמ 5 ;7448 ' ועמ 6061 ' ; התשע"ו, עמ 6110 ' ; התשע"ב, עמ 3562 ' ; התש"ע, עמ 2761 ' ; התשס"ח, עמ 1086 ' ועמ 1474 ' י"פ התשס"ו, עמ 6 7121 ' ועמ 369 ' התשע"ח, עמ 4621 ' ; התשע"ה, עמ 4919 ' ; התשע"ד, עמ 4182 ' י"פ התשע"ג, עמ 7 ועמ' 3025 ' ; התשע"ג, עמ 3026 ' ועמ 1302 ' ; התשע"ב, עמ 2617 ' ; התשס"ח, עמ 2327 ' ; התשס"ז, עמ 3904 ' י"פ התשס"ה, עמ 8 7006 ' ; התשע"ח, עמ 4998 ' ; התשע"ז, עמ 6964 שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום חובת המעסיק 10 (א) לעיל, תהיה בין אם הגיש המעסיק תביעה 8– ו 5 חובת המעסיק לשלם לעובד את שכרו בהתאם להוראות סעיפים לפי התקנות ובין אם לאו לא הורחב 11 לא הורחב 12 לא הורחב 13 )2019 בדצמבר 3( ה' בכסלו התש"ף )1 -ה 3-107 (חמ תיקון למבחנים לחלוקת תמיכה של משרד התרבות והספורט לשימור רצף פעילות במוסדות תרבות ואמנות 1985 - לפי חוק יסודות התקציב, התשמ"ה , לאחר התייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם 1 1985- א לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה 3 בהתאם לסעיף (להלן - המועצה), מתפרסם 2 2002- ) לחוק התרבות והאמנות, התשס"ג 4(3 המועצה הישראלית לתרבות ואמנות לפי סעיף בזה תיקון למבחנים לחלוקת תמיכה של משרד התרבות והספורט (להלן - המשרד) לשימור רצף פעילות במוסדות תרבות (להלן - המבחנים העיקריים), כמפורט להלן: 3 ואמנות 3 תיקון סעיף 1 למבחנים העיקריים - 3 בסעיף ) תימחק ובמקומה יבוא: 1( ) פסקה 1( א) המוסד נתמך בשלוש השנים שלפני בקשת התמיכה על ידי מינהל התרבות שבמשרד לפי המבחנים 1(" המפורטים להלן, לרבות מבחנים שיתקנו או שיחליפו אותם: (א) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד החינוך התרבות והספורט למוסדות ציבור (תמיכה במוסדות ; 4 תרבות בתחום התאטרון) (ב) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום קבוצות תאטרון, לגבי תמיכה בפרק ב' (תמיכה בקבוצות 5 פרויקטים הפקתיים, יוזמות לקידום התאטרון ומרכזי פרינג') תאטרון) ובפרק ה' (תמיכה במרכזי פרינג') בלבד; ; 6 (ג) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום הגופים הכליים - לגבי 7 (ד) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט למוסדות ציבור בתחום הקולנוע תחום ט' (סינמטקים) בלבד; - לגבי פרק 8 (ה) מבחנים לחלוקת כספי תמיכות של משרד התרבות והספורט בתחום המוזאונים המוכרים ב' (תמיכה בפעילות שוטפת) בלבד; 34 ' ; התשנ"ב, עמ 60 ' ס"ח התשמ"ה, עמ 1 64 ' ס"ח התשס"ג, עמ 2 1113 ' ; התשע"א, עמ 851 ' י"פ התשס"ח, עמ 3 7010 ' ; התשע"ח, עמ 6065 ' ; התשע"ו, עמ 1086 ' ועמ 438 ' ; התשס"ז, עמ 3765 ' י"פ התשס"ה, עמ 4 7114 ' ; התשע"ח, עמ 7488 ' ועמ 6074 ' , עמ 6111 ' ; התשע"ב, עמ 1086 ' ועמ 929 ' ; התשס"ז, עמ 2056 ' י"פ התשס"ו, עמ 5 ;7448 ' ועמ 6061 ' ; התשע"ו, עמ 6110 ' ; התשע"ב, עמ 3562 ' ; התש"ע, עמ 2761 ' ; התשס"ח, עמ 1086 ' ועמ 1474 ' י"פ התשס"ו, עמ 6 7121 ' ועמ 369 ' התשע"ח, עמ 4621 ' ; התשע"ה, עמ 4919 ' ; התשע"ד, עמ 4182 ' י"פ התשע"ג, עמ 7 ועמ' 3025 ' ; התשע"ג, עמ 3026 ' ועמ 1302 ' ; התשע"ב, עמ 2617 ' ; התשס"ח, עמ 2327 ' ; התשס"ז, עמ 3904 ' י"פ התשס"ה, עמ 8 7006 ' ; התשע"ח, עמ 4998 ' ; התשע"ז, עמ 6964 5 12 2019 , , ז' בכסלו התש"ף 8562 ילקוט הפרסומים 05/12/19 14:37 מדינת ישראל משרד האוצר שכר והסכמי עבודה בדב 14.8.2019 הנדון: הסכם קיבוצי יום תשלום שכר לעובדים שנעדרו מעבודתם באזור 2018-2019 הקובע על פי וראות פיקוד העורף בשנים . כללי 1 נחתם בין מדינת ישראל ונשיאות הארגונים ה סקיים לבין הסתדרות העובדים 14.8.2019 א. ביום הכללית החדשה, הסכם קיבוצי שעניינו תשלום שכר לעובדים, אשר נעדרו מעבודתם בשל החלטה ) החלטה בדבר סגירת מוסד חינוך; 1( : של פיקוד העורף לגבי אזור המיוחד, היא אחת מאלה ) החלטה בדבר איסור התקהלות, כולן 3( ; ) החלטה בדבר סגירת מקומות עבודה שאינם חיוניים 2( (להלן - ההסכם הקיבוצי). 31.12.2019 ועד ליום 1.5.2018 במהלך התקופה שהחל מיום 1892 כ"ו באב ה שע"ט 2019 באוגוסט 27 חוזר הע - כללי הסכם 2019-1-39 אל: מר יוסי איצקוביץ, סגן בכיר שב הכללי, משרד האוצר 26 בנימין נתניהו ראש הממשלה ושר העבודה הרווחה והשירותים החברתיים

1892

5 12 2019 , , ז' בכסלו התש"ף 8562 ילקוט הפרסומים

14:37

05/12/19

2019 דצמבר 324 + נטו

27

שכר - היעדרות בעקבות המצב בדרום

לעניין חוזר זה: "האזור המיוחד" - כהגדרתו בתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק (להלן - התקנות). 2019- עקיף) (הוראת שעה), תשע"ט .1998- לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח 5 "אדם עם מוגבלות" - כהגדרתו בסעיף .2006- "הורה יחיד (עצמאי)" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו .2006- "ילד" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו .2006- "מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו ב. להלן הוראות הביצוע בנוגע לתשלום שכר לעובדים בשירות המעסיקים, שנעדרו מעבודתם בהתאם להוראות פיקוד העורף כאמור, ובהתאם להוראות ההסכם הקיבוצי (להלן - העובדים): . תחולה 2 הוראות חוזר זה לא יחולו על אלה: , אלא אם שוחרר 1967- א. עובד שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום התשכ"ז כדין לפי החוק האמור ולגבי התקופה שלגביה שוחרר כאמור. ב. מי שחל לגביו הסכם קיבוצי אחר, שהסתדרות העובדים הכללית החדשה אינה צד לו, ואשר מסדיר, בין היתר, תשלום שכר בעד תקופת היעדרות באזור הקובע, כולה או חלקה לא יהיה זכאי לשכר על פי חוזר זה . לחוק יסודות התקציב, 29 (למען הסר ספק מובהר, כי הסכם קיבוצי אחר כאמור כפוף להוראות סעיף .)1985- התשמ"ה . התקופה הקובעת 3 31.12.2019 ועד יום 1.5.2018 התקופה הקובעת לעניין חוזר זה הינה התקופה החל מיום . תשלום שכר לעובדים בתקופת ההסכם 4 ז. להלן, על סעיפי המשנה שבו, ולרבות תנאים 4- ו. ו 4 א. יש לשלם לכל עובד שכר כאמור בסעיפים סוציאליים, בשל היעדרות העובד מעבודתו בתקופת הקובעת, בגין הימים המזכים ובטווח האזורים הרלוונטי (כמפורט בטבלה המצורפת כנספח א' לחוזר זה ובהתאם להחלטות פיקוד העורף שיתקבלו ככל שיתקבלו אשר לגביהן תצא הוראת ביצוע נפרדת), החל משעת התחילה של 31.12.2019 עד ליום ההחלטה של פיקוד העורף או החל משעת התחילה של המשמרת, לפי המאוחר ביניהם, ועד לסיומה שעות מתום מועד ההחלטה, ובלבד 3 של משמרת העבודה, וכן בגין משמרת שזמן תחילתה נקבע עד שמתקיימים לגבי העובד אחד התנאים המפורטים להלן: ) העובד מועסק במוסד חינוך בישוב שבאזור המיוחד והוא נעדר מעבודתו באחד או יותר מהימים 1( בתקופת ההסכם עקב החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך באותו הישוב.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online