נטו+ | כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

319

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני 319 גיליון | 2019 יוני

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

501 גליון | 2018 יוני

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

2019 קצובת הבראה - עדכון הורים מאמצים אינם זכאים לקצבת לידה פיצוי בגין עגמת נפש - מה דינו לצורכי מס? ריבוי דירות – השכרה למגורים

חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

תגמול מיוחד למשרתים במילואים תקופות ממושכות – פטור ממס הכנסה

דף מידע לנערים עובדים (לרבות בחופשת הקיץ) סוף לניסיונות לתקוף את תקנות שווי השימוש ברכב פעילות גיבוש עובדים - טובת המעסיק או טובת העובד לענין שווי טובת הנאה ריבוי דירות – השכרה מגורים חלוקת רווח הון בין בני זוג שהתגרשו

2019 השינויים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנת התקציב

161 יום עיון טופס והמגבלות על פיטורי עובדים

א “ , מלון קרלטון ת 09:00-15:30 , בין השעות 17/7/2019 יום רביעי

161

כמו כן, נלמד מתי המעסיק לא יכול לפטר את עובדיו.

08:30-09:00 09:00-09:10

09:10-11:00

161

161 161

11:00-11:20 11:20-12:50

161

9

161 116 190

12:50-13:00 13:00-14:30

ההגבלות על פיטורי עובדים בחקיקת העבודה ההגבלות על פיטורים בחוקי העבודה השונים )חוק חיילים משוחררים, חוק דמי מחלה וכו'( איסור הפלייה מכוח חוק שוויון הזדמנויות בעבודה )על רקע דת, גזע, מין וכו'( הגנות על עובדים מכוח חוק שוויון הזדמנויות לאנשים עם מוגבלויות הגנות על עובדים על רקע התארגנות והשתייכות לוועד / ארגון עובדים, חשיפת שחיתויות ושעת חירום מחלקת "כל עובד" , עו"ד פזית לוי

14:30-15:30

₪ 650

5%

30

250

03 - 5680889 03 - 5680880

x

"

6770005

12

עורכת ראשית מאירה טולדו

קוראים יקרים,

ניסיון נוסף למנוע עוול מציבור העובדים המקבלים ממעבידיהם רכב צמוד נכשל בשל הכרעתו של בית המשפט העליון שקבעה סופית כי תקנות שווי השימוש ברכב הן סופיות ואין לערער עליהן.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

גרפיקה והפקה

שרה וייס

ר ״

יו

שי מגל

נראה כי גם הפעם אותם עובדים אשר עושים שימוש אמיתי ברכב שמצמיד להם המעסיק אך ורק לצורכי עבודה ובמהלך עבודתם – ימשיכו לשלם מס מופרז ומוגזם. זאת לאחר שבית המשפט העליון דחה על הסף את הניסיונות לגבש התאמה של חיוב השווי במס לגבי רכב צמוד על פי מידת השימוש העסקי בו. לדעתנו יש כאן עיוות שיפוטי ואין ספק שלכל אותם עובדים נגרם עוול.

עורך מייסד ח ״ שלמה סמולסקי, רו

מ ״ חשבים ה.פ.ס - מידע עסקי בע

67778 , תל אביב 12 יד חרוצים

03-5680888 טלפון מרכזיה:

03-5680891 פקס מערכת:

neto@hashavim.co.il דוא״ל מערכת:

03-5680886 מחלקת מכירות ופרסום:

קריאה נעימה,

אינטרנט:

WWW.HASHAVIM.CO.IL

מאירה טולדו

501 גליון | 2018 יוני כתב עת לעבודה ולניהול המשאב האנושי

35 שנה | 319 ' מס | 2019 יוני

2019 יוני 319 + נטו

2

כתבו החודש

עו"ד רו"ח נס שלמה

יועץ מס גל מיכאל

עו"ד רו"ח אביסרור שמעוני חיה

פינקלשטיין בעז

רו"ח הילמן טובה

אגמון איתן

עו"ד פריזמנט הדס

עו"ד הלפרין עמוס

עו"ד רו"ח אסנפי איתן

רו"ח צח-גלרט אורנה

רו"ח וייסמן גבי

עו"ד רו"ח אריה רמי

רו"ח קדוש אבי

מר חיטמן חיים

יועץ פנסיוני בן-ארויה איציק

עו"ד ורו"ח קורן יוסי

עו"ד יוחננוף עופר

עו"ד ברנזון אסף

רו"ח קירו עופר

רו"ח (משפטן) כהן ישי

עו"ד גבע משה

עו"ד גולדמן שלי

עו"ד שיכמן רונן

עו"ד כהן-רזניצקי הלית

כותבים קבועים

מיניביצקי יהושע, רו״ח מנדלאוי אייל, רו״ח פינברג נחום, עו״ד צח-גלרט אורנה, רו״ח קדוש אבי, רו״ח

ברנזון אסף, עו״ד ברנזון חיים, עו״ד חיימוביץ׳ דוד, עו״ד חיטמן חיים כהן יעקב, רו״ח

אגמון איתן ארויו רונן, עו״ד (רו״ח) אריה רמי, עו״ד ורו״ח

בן הרוש חיים, יועץ פנסיוני בן-טולילה אורי עו״ד ורו״ח

חשבים ה.פ.ס-מידע עסקי בע"מ כל הזכויות שמורות להוצאת © מע"מ). +( שקלים 1,732 ) גיליונות 10( דמי חתימה לשנה

אין להעתיק מכתב עת זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי - אלקטרוני, דיגיטלי, אינטרנטי או בכל דרך אחרת • המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר המתפרסם בדפוס או באתרי האינטרנט של "חשבים". אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים " או בשירות + והתשובות על שאלות הקוראים ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים • אין במידע המופיע באתר "כל מס" או בכתב העת "נטו הניתן למנויי האתר כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין המומחים המשיבים או המערכת אחראים לתוצאות השימוש בו. אין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים

2019 יוני 319 + נטו ת ע נ י י נ י ם ת ו כ ן עמוד 1 דבר העורכת >>

3

לנושאים חוזרים + הפניות נטו >>

7

נטו במספר >>

8

תנאי עבודה >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

10

פס"ד ניוד עובדים לעבודה בסניף בעיר אחרת לא בהכרח ייחשב להרעת תנאים

12

עו"ד הלית כהן-רזניצקי זכויות עובדים לאור המצב הביטחוני יחסי עבודה >>

14

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה צווי ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה חלים על כל מי שמהווה חלק

17

פס"ד משרשרת הייצור במפעל

18

הסכמים קיבוציים >>

20

הסכם קיבוצי חדש בהפניקס

21

עובדי חברת חלמיש: עובדי המינהל יזכו לגמול השתלמות 40- הסכם קיבוצי ל משפט עבודה >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה נטילת חופשה ללא רשות מהווה עבירת משמעת, אך אינה התפטרות

22

איתן אגמון

23

2019 יוני 319 + נטו

תוכן עניינים

4

מדוע בשלה (וכמעט הרקיבה) העת להגביל את זכות השביתה בשירותים החיוניים עו"ד עופר יוחננוף התקבלה בקשת נאמן בהליכי הקפאה של חברה לעבודות תשתית למתן הוראות – עו"ד שלי גולדמן הכספים שיתקבלו במהלך ההקפאה ישמשו אותו לתשלום משכורות ביה"ד הארצי לעבודה: ההסדר החוקי הקיים בעניינן של עקרות בית

24

26

28

פוגע בעיקרון השוויון

מס הכנסה >> מפתחי תוכנות ויצרנים אחרים ישלמו מס מופחת משמעותית

עו"ד רו"ח רמי אריה

30

עו"ד ורו"ח יוסי קורן פיצוי בגין "עגמת נפש" – מה דינו לצורכי מס?

32

רו"ח טובה הילמן אישור ניהול תקין לשנתיים

35

עו"ד משה גבע סוף לניסיונות לתקוף את תקנות שווי השימוש ברכב עו"ד רו"ח איתן אסנפי הרהורי תושבות – בעקבות פרשת בר רפאלי

36

37

איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני זקיפת שווי מס בגין הפקדות גבוהות מהתקרה

47

ביטוח לאומי >>

הורים מאמצים אינם זכאים לקצבת לידה

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי כהן

48

עו"ד רו"ח שלמה נס חלקו של הביטוח הלאומי כשחברה נכנסת לקשיים דחיית תביעה שהוגשה נגד החלטת המוסד לביטוח לאומי שלא לשלם קצבת אזרח

50

פס"ד ותיק בשל אי צבירת תקופת אכשרה הנדרשת בחוק

64

עובדים זרים >> נדחה ערעור שהגישה חברת בנייה על החלטת פ"ש חולון לחייבה בהיטל עובדים זרים - לא נמצא שוני בין נסיבות עניינה לנסיבות עניינם של נישומים אחרים המצדיק אבחון 66 עו"ד רונן שיכמן עניינה מההלכה שנפסקה שעות עבודה ומנוחה >> 69 עו"ד הלית כהן רזניצקי היעדרות עובד בל"ג בעומר 70 עו"ד עמוס הלפרין יום עבודה מקוצר בחודש הרמדאן

2019 יוני 319 + נטו

5

תוכן עניינים

עו"ד עמוס הלפרין סירוב עובד לעבוד בחג ובמנוחה השבועית

71

בעז פינקלשטיין מדיניות הנוכחות - גמישות היא שם המשחק נשים בעבודה >>

72

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

75

התפטרות ופיטורים >>

עו"ד אסף ברנזון עדכוני פסיקה

76

פס"ד התפטרות עקב הטרדה מינית תיחשב לפיטורים – אז למה לי פוליטיקה עכשיו? פיטורים בשל הבעת דעה פוליטית 2019 בחירות

77

עו"ד הדס פריזמנט נדחו תביעותיהן של עובדות לשעבר שטענו כי הוחתמו פס"ד על הסכם פרישה מרצון כתוצאה ממצג שווא והטעיה

78

80

פרישה ופנסיה >>

איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני חזרה מרצף פיצויים חובת המעסיק לברר מהי קופת הגמל שהעובד בחר בה עם תחילת העסקתו

83

איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני

85

שאלות ותשובות >>

רו"ח גבי וייסמן מועד אירוע המס בהקצאת אופציות למנהלים רו"ח אבי קדוש אופן הדיווח על ייעוד כספי פיצויים תשלומי הפרשי השלמה רטרואקטיבית לקופות גמל בגין פיצויים רו"ח עופר קירו של שנים קודמות משלם פנסיה מוקדמת מכוח הסכמי עבודה חייב בניכוי דמי ביטוח

87

88

89

עו"ד רו"ח חיה אביסרור שמעוני

90

יועץ מס מיכאל גל מיסוי משכורת של חבר קיבוץ שעובד כשכיר מחוץ לקיבוץ פעילות גיבוש עובדים – טובת המעסיק או טובת העובד לעניין שווי טובת הנאה

91

רו"ח טובה הילמן

92

2019 יוני 319 + נטו

תוכן עניינים

6

עדכונים - חוזרים >>

רשות המסים בישראל 2019 קצובת הבראה - עדכון

93

רשות המסים בישראל דף מידע לנערים עובדים (לרבות בחופשת הקיץ) ועדת הכספים אישרה את הארכת מתווה הפיצויים לעסקים עבור היעדרות הורים באזור הדרום ועוטף עזה בשל סגירת מוסדות החינוך כמו-כן, הוארכו התקנות לתשלום פיצויים בענף התיירות הכפרית והדבורים

94

רשות המסים בישראל

95

עדכונים - חקיקה >>

96

הכרזה על מצב מיוחד בעורף לפי חוק ההתגוננות האזרחית הוראות הבטיחות בעבודה (חובת עגורנאי מוסמך לשאת תעודה מזהה וזיהויו),

98

2019- התשע"ט

2019 יוני 319 + נטו

7

הפניות לנושאים חוזרים

מקום נטו

טבלה זו נועדה להקלת התמצאות בנושאים חוזרים שימושיים שאינם מתעדכנים כל חודש במספר

בנטו

גיליון

עמוד

אש"ל

121 122 119 119 146 119 113 136 191 112 124

300 310 315 319 205 262 311 301 315 295 308 305 268 287 299 310 296 165 116

קצובת אש"ל, דמי כלכלה בהעסקה בשעות נוספות והחזר הוצאות לינה

בגדי עבודה

עדכון קצובת ביגוד לשנת 2018

ביטוח לאומי ניכוי דמ י ביטוח ינואר 2019

שיעורי דמי הביטוח המשולמים ע"י המעסיקים מינואר 2019 צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים

ביטוח פנסיוני

הבראה

צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות הבראה ונופש

דמי הבראה לשנת 2018 במגזר הציבורי דמי הבראה לשנת 2017 במגזר הפרטי שווי שימוש ברכב לשנת המס 2019 תקנות מס הכנסה – זיכויים לעובד זר

מס הכנסה

חוק מס הכנסה הגדלת נקודות זיכוי להורים – הוראת שעה שיעורי המס ממשכורת חודשית החל בינואר 2019 צו הרחבה בדבר השתתפות המעביד בהוצאות נסיעה

89 91

נסיעות

136

החזר הוצאות נסיעה מיום 1 בפברואר 2016

עובדים זרים היטל עובדים זרים ונקודות זיכוי לעובדים מסתננים ושוהים בלתי חוקיים

62 10 99

עבודת נוער שכר מינימ תוספת יוקר

זכויות ותעריפים לנוער

ום

שכר מינימום - העלאת סכומי שכר המינימום

124 115

הסכם תוספת היוקר מינואר 2004 שיעורי תוספת היוקר מדצמבר 1985

2019 יוני 319 + נטו

8

נטו במספר

ריכוז נתונים נבחרים שיעורי המס ממשכורת חודשית ושנתית על הכנסה מיגיעה אישית החל מינואר 2019

המס

) אישית

יגיעה ( שנתית

המס

) אישית

יגיעה ( חודשית

שיעור

שיעור

הכנסה

הכנסה

10% 14% 20% 31% 35% 47%

75,720

10% 14% 20% 31% 35% 47%

6,310

עד עד עד עד

עד עד עד עד עד עד עד א(ה

108,600

-מ 75,721 -מ 108,601 עד -מ 174,361 -מ 242,401 עד

9,050

-מ 6,311 -מ 9,051 -מ 14,531 -מ 20,201

174,360 242,400 504,360

14,530 20,200 42,030

נוסף

נוסף

מכל שקל

מכל שקל

מדרגות המס החלות על הכנסות שאינן מיגיעה אישית (ש"ח)

המס

) אישית

לא שנתית

המס

) אישית

לא( חודשית

שיעור

מיגיעה

שיעור

הכנסה

מיגיעה

הכנסה

31% 35% 47%

242,400

31% 35% 47%

20,200

504,360

-מ 242,401 עד

42,030

-מ 20,201

נוסף

נוסף

מכל שקל

מכל שקל

= נקודת זיכוי חודשית 218 ש"ח החל מ -1 בינואר 2019 נתונים וסכומים מתואמים בש"ח בשנת המס 2019

הכנסה קובעת לקר ן השתלמות לעצמאי (לשנה)

משכורת חודשית מרבית שהפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

הכנסה לעמית עצמאי סעיף 47 ) (א

פטור מקצבה לפי סעיף 9 א - 49%

הכנסה מזכה שאינה הכנסת עבודה לחודש

הכנסה מזכה לקצבה - סעיף 47 () (א 5)

קצבה

הכנסה

שהיא

מזכה

מזכה

הכנסת עבודה

לחודש

(3 (- ) ו 5)

בלבד

לחודש

264,000

15,712 -

-

8,800

4,155

8,480

12,400

8,800

22,000

מענק פרישה (לשנת שירות)

תקרת הפקדה מוטבת בגיל הזכאות לעניין פטור על ריבית ורווחים קופת גמל לתגמולים

שכר מינימ ום לצורך משיכה מקופת גמל

הפקדה - מוטבת סעיף

הסכומים לפי סעיף

הסכומים לפי סעיף

הסכום לפי סעיף 45 א (ד) לפקודה

45 )

45 )

א(ה

בפטור

-א) ו

9(16

2018

2018

9(16 ) ב

עקב פרישה עקב מוות

18,480

5,300

24,770

12,380

18,480

17,600

170

170

מתנות

מתנות

תשלום חד פעמי לספק הפטור מניכוי מס במקור (לשנה) –

הסכום המרבי לחודש של שכר דירה מהשכרת דירת מגורים החייב בשיעור מס של 10%

שכר דירה מרבי לחודש מהשכרת דירה למגורים פטור ממס

לעובדים לאירועים אישיים לאדם לשנה

לספקים וללקוחות בישראל לאדם לשנה

210

210

4,920

ללא תקרה

5,090

2019 יוני 319 + נטו

9

נטו במספר

לפי קבוצות מחיר מ - 1.1.2019

שווי השימוש ברכב

צמוד

שיטה ישנה לפי קבוצות מחיר –

שווי השימוש ברכב

שווי שימוש לחודש

ק בוצת מחיר

2,740 2,970 3,820 4,580 6,340 8,220

1 2 3 4 5 6 7

10,570

אופנוע 3 L *

910 *אופנוע שנפח מנועו עולה על 125 סמ"ק והספק מנועו מעל 33 כוח סוס.

שווי שימוש ברכב צמוד - המודל הליני ארי: החל משנת המס 2010 מחושב שווי השימוש ברכב צמוד, בנוגע לכלי רכב שנרשמו לראשונה מיום 1.1.2010 , כשיעור מתוך מחיר המחירון של הרכב בהיותו חדש. לנוחותכם: ניתן לראות את שווי שימוש לגבי כלי רכב אלה באתר שכתובתו: www.shaam.gov.il/mm-usecar

משווי שימוש ל רכב משולב מנוע (היברידי :)

500

ה הפחת

507,530

תקרת מחיר המחירון לעניין חישוב שווי השימוש:

- החל מ 1 בינואר 2019

ה וצאות נסיעה לחו"ל

הוצאות שהייה

לינה לפי קבלות

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

(סכום מרבי)

(סכום מזערי)

284

125 ילהלל

284

125 ילהלל

ללילה

ללילה

1.1.2019

ביטוח לאומי וביטוח בריאות -ל -

ניכוי דמי ביטוח מעובדים שכירים

השכר הממוצע במשק

12% שיעור מרבי עד הכנסה חודשית של

3.5% שיעור מופחת הכנסה חודשית של

ע"פ סעיף 1 לחוק

ע"פ סעיף 2

לחוק

עד

43,890 ח "ש

6,164

10,139 "ש ח לחודש

10,273 "ש ח לחודש

ש"ח

מקסימום הכנסה לחודש לגמלאי שלא תפגע בקצבת זקנה 2019

- החל מ 1.1.2019

תגמולי מי

לואים

מינימום ליום

מינימום לחודש

מקסימום ליום

מקסימום לחודש

בודד זוג

7,807

5,856

198.97 ח "ש

5,969.00 ח"ש

1,463.00 ח "ש

43,890 ח"ש

ש"ח

ש"ח

עבודה דמי הבראה

מדדים

2019 (פורסם ב - 15.5.2019 )

מדד

אפריל

מדד מחירים לצרכן לפי בסיס חדש 100= 2018

מגזר ציבורי/הסתדרותי -מ החל 1.6.2018 מגזר פרטי ללא שינוי שכר מינימום לחודש דצמבר מ החל 2017

426

ש"ח

101.00

378

ש"ח

לפי בסיס 1951 = 100

34,278,506.65

5,300

ש"ח

2019 יוני 319 + נטו

10

תנאי עבודה

עדכוני פסיקה

| עו"ד אסף ברנזון |

אחרי סיום ההכשרה והפכה לקנס בעל אופי עונשי אסור לפי צו ההרחבה. התובע המייצג חויב בהוצאות המעסיק בגין ההליכים בסך ש"ח. 15,000 )1989( בן - בטחון 46536-09-16 ) ע"ע (ארצי בע"מ - גיא אורטל; לפני: כב' סגן הנשיאה אילן איטח, כב' השופטת חני אופק גנדלר, כב' השופט אילן סופר, נציג ציבור (עובדים) מר יוסי רחמים ונציגת ציבור (מעסיקים) גב' יעל רון * * * בית הדין האזורי דחה את בקשתה של חברת אקרשטיין להגביל את עבודתו של אחד ממנהליה לשעבר בחברה מתחרה למשך שישה חודשים. הבקשה הוגשה ארבעה חודשים אחרי סיום ההעסקה. תפקידו של המנהל, כמנהל הרכש ותנאי ההעסקה והשכר עברו שינוי מהותי במשך השנים, וההסכם הסודיות שנחתם שמונה שנים קודם לכן, מתייחס למציאות עסקית ותעסוקתית שונה באופן מהותי מההסכם במועד הקובע, שהוא מועד סיום מנהל שחתם על הסכם סודיות לא הוגבל לעבוד בחברה מתחרה

בוטלה תובענה ייצוגית בעניין ניכוי עלות קורס הכשרה משכרם של מאבטחים תביעה של קבוצת מאבטחים שאושרה כייצוגית בגין ניכוי עלות קורס הכשרה ומטווחים ממשכורתם החודשית של מאבטחים שלא השלימו עשרה חודשי עבודה בחברת השמירה. כמותנה בחוזה העבודה ובניגוד להוראות צו ההרחבה בענף השמירה. המעסיק הגיש בקשת רשות ערעור בגין אישור התובענה כייצוגית. בית הדין הארצי קיבל את הערעור ופסק כי, לא הורם נטל השכנוע כי שאלת פרשנות הוראות צו ההרחבה יוכרעו לטובת קבוצת המאבטחים. זאת, עקב הקושי הפרשני הן לשונית והן תכליתית שבהחלת הוראות צו ההרחבה המחייבות את המעסיק לשאת בעלות של "השתלמות מקצועית" בעלת אופי לימודי כאשר בענייננו, מדובר על "הכשרה מקצועית" בעלת אופי של הסמכה. עוד נפסק כי הוראות צו ההרחבה האוסרות על ניכוי סכומי כסף משכרו של העובד נועדו למנוע קנסות ועונשים. התובע לא הוכיח כי תכלית התניית ניכוי עלות קורס ההכשרה שבחוזה העבודה חרגה מההיבט התרופתי המותר, כאשר חודשי עבודה מינימליים 10 העובד לא השלים

הכותב – ממשרד חיים ברנזון ושות', עורכי דין

2019 יוני 319 + נטו

תנאי עבודה

11

שלפי הדין ולפי החוזה ,אסור לעובד לגלות סודות מסחריים של אקרשטיין. בית הדין פסק שהחברה ש"ח לעובד 5000 תישא בהוצאות ושכר טרחה בסך ובנפרד לחברה המתחרה. אקרשטיין תעשיות 11916-12-18 ) צ"ו (אזורי י-ם בע"מ - שי פורת לפני כב' השופט עמיצור איתם נציגת ציבור גב' צילה גרא נציג ציבור מר דוד כהן

ההעסקה. העובדה שהמבקשת לא מילאה את חובתה, לעדכן את תנאי העבודה בכתב עם שינוים ולא פעלה להחתים את המבקש על ההסכם, פועלת לרעתה. עוד נפסק, כי בהסכם לא הוגדר כל תשלום למנהל כתמורה מיוחדת להגבלת עיסוקו, כנדרש בהלכה הפסוקה. בנוסף, בית הדין מתח ביקורת על השיהוי בבקשת המעסיקה, אשר ביקשה את הצו אחרי ארבעה חודשים מיום סיום ההעסקה, וקבע שבמאזן הנוחות והנזק נוטה במובהק נגד מתן צו זמני להגבלת העיסוק. עם זאת, בית הדין ציין

מבית כל מס - כדי להיות תמיד מעודכנים! אנציקלופדית מ י הכוללת ה ברי , הגדרות ושינויי בכל המונחי המקצועיי

כל מ

2019 יוני 319 + נטו

תנאי עבודה

12

ניוד עובדים לעבודה בסניף בעיר אחרת לא בהכרח ייחשב להרעת תנאים

תחבורתיים ואף יישקל תשלום עבור מוניות כדי להקל על העובדת את הניידות. ההתכתבות בין הצדדים המשיכה ולבסוף הודיעה העובדת על התפטרות בדין מפוטר. לאור כל זאת הגישה העובדת תביעה נגד המעסיקה שכללה שלושה רכיבי תביעה: פיצויי פיטורים, החזר ימי מחלה שלא שולמו לה וכן החזר הניכוי שבוצע בשכרה בגין אי מתן הודעה מוקדמת. פסק הדין (א) לחוק פיצויי פיטורים, תשכ"ה- 11 סעיף (להלן: "חוק פיצויי פיטורים") מסדיר את 1965 זכותו של כל עובד להתפטר בדין מפוטר, דהיינו תוך קבלת פיצויי פיטורים. זאת, בין היתר במקרה שההתפטרות נעשתה "מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה, או מחמת נסיבות אחרות שביחסי עבודה לגבי אותו העובד שבהן אין לדרוש ממנו כי ימשיך בעבודתו". בפסיקה נקבע כי זכאותו של עובד לפיצויי פיטורים לפי סעיף זה מותנית בכך שעובד יוכיח שהתקיימו בעניינו שלושה תנאים מצטברים: ראשית, קיומה של הרעה מוחשית בתנאי העבודה. שנית, ככל שמדובר היה בהרעה שבידי המעסיק לשנות, כך שלא תתקיים יותר, חובה על העובד להתריע בפני מעסיקו, על כוונתו להתפטר, ולאפשר למעסיק לתקן את ההפרה. שלישית, חייב להתקיים קשר סיבתי בין ההתפטרות לבין ההרעה. בית הדין הגיע למסקנה שבנסיבות המקרה העובדת אינה זכאית לפיצויי פיטורים וזאת מהנימוקים מהבאים:

רקע עובדתי נאוה פינקלשטיין (להלן: "העובדת") הועסקה ברשת חנויות אופטומטריה בשם ד.י. הלפרינס בע"מ (להלן: "המעסיקה"). עם תחילת עבודתה שימשה כמוכרת בסניף ראשון לציון ולאחר כשנה מונתה למנהלת סניף בדיזנגוף סנטר בתל אביב. לאחר שבע שנים הודיעה המעסיקה לעובדת שבתוך שלושה ימים תתחיל לשמש כמנהלת סניף בפתח תקווה. לטענת המעסיקה, מן הרגע שבו הודיעה לעובדת על השינוי בהצבתה, היא עשתה דין לעצמה והפסיקה להגיע למקום עבודתה, תוך שהיא נוקטת "בשביתה איטלקית", וכל הניסיונות להשיג אותה טלפונית עלו בתוהו, שכן העובדת סיננה את מנהל המעסיקה. עשרה ימים מאוחר יותר, שלחה העובדת מכתב למעסיקה בו טענה כי העברתה לסניף אחר מהווה פגיעה משמעותית בתנאי העסקתה ולכן היא אינה נותנת הסכמתה לכך. עוד ציינה כי אם המעסיקה לא תחזור בה מהחלטתה לנייד אותה, יש לראות במכתב זה כהודעת התפטרות בדין פיטורים. בתגובה המעסיקה דחתה את טענות העובדת וציינה שמדובר במרחק קילומטרים ספורים ממקום העבודה הנוכחי שלה, בסניף המצוי בקניון, נגיש וקל להגעה וכי החברה רשאית לנייד עובד, ע"פ הסכם עבודה החתום וכן ע"פ חוק ועל פי הפררוגטיבה הניהולית של הרשת ושל כל מעסיק, טענותיה שבשל השינוי המינורי לפיהן הינה זכאית להתפטר בדין מפוטר נדחות על הסף ולא מקובלות. עם זאת, המעסיקה ביקשה מהעובדת להבהיר מה הסרבול או הטרדה במעבר סניף כה נגיש, שאם מדובר בטרדה משמעותית, כדוגמת החלפת שלושה אוטובוסים למקום עבודה בעיר רחוקה, תשתדל למצוא פתרונות

2019 יוני 319 + נטו

תנאי עבודה

13

. העובדת לא הוכיחה מה הייתה המשמעות 5 מבחינת זמן הגעה לעבודה להעברה מסניף דיזינגוף שבתל אביב לסניף בפתח תקוה. אמנם העובדת התגוררה באותה העת בתל אביב, אך לא בסמוך לסניף שבו הועסקה, אלא בדרום העיר, והיא העידה שזמן ההגעה באוטובוס ממקום דקות. נוכח 20- מגוריה לסניף דיזינגוף היה כ העובדה שהמעסיקה הציעה לעובדת לשקול לממן עבורה נסיעה במוניות, ככל שיוכח כי זמן ההגעה לסניף פתח תקוה ארוך בהרבה, הרי שבית הדין לא השתכנע שמדובר היה בהרעת תנאים מובהקת. כך בוודאי, שהעובדת אפילו לא נתנה הזדמנות אמיתית לבחינת הנושא, אלא כאמור נעלמה ממקום עבודתה ביום שהתבקשה לעבור לסניף אחר. . העובדת טענה שמדובר בהרעת תנאים לא רק 6 בשל המרחק ממקום מגוריה, אלא גם בשל שינוי בשעות, במשמרות ובבונוסים שהייתה אמורה לקבל. בית הדין דחה טענה זו מאחר שלא הועלתה בהתכתבות בין הצדדים, לא בכתב התביעה או בתצהיר העובדת. לבסוף המעסיקה פירטה מספר סיבות בגינן החליטה על ניודה של העובדת לסניף בפתח תקוה ובית הדין פסק כי כל אחת מהסיבות הייתה לגיטמית כשלעצמה לשינוי בהצבה, והשילוב של כולן ביחד נמצא במסגרת הפררוגטיבה הניהולית של המעסיקה. ואם כך במקרה שבו הסכם העבודה מגביל את זכותו של המעסיק לנייד עובדים, קל וחומר במקרה כמו זה שלפנינו, שבו ההסכם קובע מפורשות את זכות הניוד, ללא הגבלה כלשהי. טענתה של העובדת להחזר דמי הודעה מוקדמת שנוכו ממשכורתה נדחתה ותביעתה להחזר דמי מחלה התקבלה ונפסקו ש"ח. 3,000 לה דמי מחלה בסך

. מהרגע שנמסרה ההודעה לעובדת על הכוונה 1 לניידה, היא סירבה בכל תוקף להגיע לעבודה בסניף פתח תקוה אליו הוצבה, אפילו לא למשמרת אחת. זאת על אף שהמעסיקה הדגישה שאם תשוכנע שמדובר בהרעה משמעותית מבחינת הנסיעות לעבודה, היא תהיה מוכנה לממן לעובדת מוניות, מעבר לחובה שהייתה מוטלת עליה על פי דין. . המעסיקה מנהלת עסק דינאמי, וכי צורכי כוח 2 האדם שלה מחייבים אותה לנייד מפעם לפעם עובדים מסניף אחד לסניף אחר, בין באופן קבוע ובין באופן זמני. בהתאם, המעסיקה דאגה מראש לקבוע בהסכם העבודה שנחתם עם העובדת תניה לפיה "המעסיקה רשאית לשנות את הגדרות התפקיד מפעם לפעם על פי צרכיה, ועל פי כישורייך, וכן תהיה רשאית לנייד אותך בין הסניפים באופן זמני או קבוע". חודשים בסניף 8 . העובדת הועסקה במשך 3 ראשון לציון, לפני שהועברה לעבוד בסניף דיזינגוף סנטר. היא אמנם המשיכה לעבוד שנים, אך במהלך 7 בסניף זה ברציפות במשך דיון ההוכחות הודתה העובדת שהיא נדרשה מדי פעם בפעם למלא את מקומם של עובדים בסניפים אחרים, לרבות בסניף בפתח תקווה. . העובדת לא התייצבה אפילו לא ליום אחד בסניף 4 בפתח תקווה, ובמקום זאת הגישה למעסיקה אישורי מחלה לתקופה של יותר מעשרה ימים. לאור תמונות שהעלתה העובדת לפייסבוק מחופשה באילת ומבילויים בתל אביב בימים עליהם הצהירה כימי מחלה, חשדה המעסיקה שלא מדובר באישורי מחלה אותנטיים. בעדותה בבית הדין, כל שמסרה העובדת הייתה אמירה קצרצרה לפיה מדובר בתמונות שצולמו בזמנים אחרים - אמירה שבית הדין לא נתן בה אמון.

2019 יוני 319 + נטו

תנאי עבודה

14

זכויות עובדים לאור המצב הביטחוני

| עו"ד הלית כהן-רזניצקי |

לשם מניעת פגיעה חמורה באוכלוסיה או בשטח, שעליו חלה הכרזה על מצב מיוחד בעורף או הכרזה על אירוע אסון המוני; שירות שלדעת השר הוא חיוני, לקיום אספקה או לטיפול באוכלוסיה; שירות אשר לדעת השר הפסקתו עלולה, בנסיבות העניין, לגרום לפגיעה רבה בכלכלה המשפיעה על המשק כולו. צו לאימון לשירות עבודה וצו לשירות עבודה על פי חוק שירות עבודה, שר התעשייה, המסחר והתעסוקה (להלן: "שר התמ"ת") רשאי לקרוא בצו לאדם החייב בשירות עבודה או לאימון לשירות ימים בשנה, ולגבי המקצועות הבאים עד 3 עבודה עד ימים בשנה: רופאים, אחים ואחיות, סגל רפואי 12 סיעודי, סגל רפואי טכני, סגל רפואי אקדמאי אחר, עובדי מינהל ותחזוקה ברפואה, נהגים, עובדי מנוף ובתי מלאכה בנמלים, עובדי רשת החשמל, עובדי מתכת בייצור בטחוני, מפעילי ציוד מיכני הנדסי, עובדי מינהל, עובדים טכניים, בוחנים ושמאים בתחבורה. עובד שנקרא לאימון על-פי החוק, לתקופה רצופה העולה על יום אחד, יראו אותו כאילו שירת אותה תקופה במילואים והוא יהיה זכאי לתגמולי מילואים בשל כל תקופת האימון, על-פי חוק הביטוח הלאומי. נוסף על כך, קובע החוק, כי אם הוכרז מצב מיוחד בעורף, וכי האפשרות למתן שירותים קיומיים לאוכלוסיה המצויה בשטח שעליו חלה ההכרזה עלולה להיפגע, רשאי שר התמ"ת לקרוא בצו את

לאור המצב הביטחוני עולות שאלות רבות הקשורות להעסקת עובדים בתקופה זו. מאמר זה מרכז סוגיות שונות הקשורות להעסקת עובדים בשעת חירום.

משמעות הוצאת צו המאפשר גיוס עובדים במפעלים חיוניים

1967- חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז (להלן: "חוק שירות עבודה") מסדיר את העסקתם של עובדים במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים בשעת חירום. הגדרת מפעל חיוני ומפעלים לשירותים קיומיים "מפעל חיוני" הוא "כל מפעל או חלק ממנו, הפועל או שאפשר להפעילו לצרכי הגנת המדינה או בטחון הציבור או לקיום הספקה או שירותים חיוניים, ושאושר לענין זה בצו על ידי השר בהתייעצות עם שר הבטחון, ובשעת לחימה - על ידי שר הבטחון בהתייעצות עם השר; וכן כל מפעל או חלק ממנו שאפשר להפעילו לצרכי קיום המשק ושפעולתו חיונית לקיום הספקה או שירותים הדרושים לציבור או ליצוא, והשר, אישר אותו בצו לענין זה...". "מפעל למתן שירותים קיומיים"  הוא כל מפעל או חלק ממנו, שנותן שירותים קיומיים, כפי שיפורט להלן, ושהשר אישר אותו בצו לעניין זה לצורך מצב מיוחד בעורף או אירוע אסון המוני: אספקת מים, מזון או חשמל, וכן מתן שירותי אשפוז ובריאות, תברואה, תקשורת או דואר; שירות שיש לספקו

באדיבות "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס

2019 יוני 319 + נטו

תנאי עבודה

15

תשלום השכר לעובדים, שנעדרו מעבודתם או לא ביצעו עבודתם, בתקופה מוגדרת, בימים שבהם היה מקום עבודתם או מקום מגוריהם באזור שהוגדר כאזור הגבלה. בעבר, פורסם תיקון לחוק הגנה על עובדים, לפיו זכאים לשכר, עובדים, שנעדרו מעבודתם או שלא ביצעו את עבודתם בתקופה מוגדרת כאשר מקום מגוריהם או מקום עבודתם היה באזור הכרזה (שדרות ועוטף עזה). מעביד, ששילם שכר לעובדים בגין ההיעדרות היה זכאי לפיצוי לאחר שהותקנו תקנות, המסדירות את מתן הפיצוי. לסיכום, עובד שאינו פוקד את מקום העבודה, עקב המצב הביטחוני, לא יהיה זכאי לשכרו בגין ימי היעדרותו, אלא אם יתוקן חוק הגנה על עובדים. אם המעביד יבחר לשלם לעובד את שכרו, יהיה המעביד זכאי לפיצוי מהמדינה, מרגע שיותקנו תקנות, המסדירות את מתן הפיצוי. לחוק הגנה על עובדים, 17 יודגש, כי על פי סעיף ההוראות לעניין חובת תשלום השכר לא יחולו על מי שנקרא לשירות עבודה לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום. משילוב הוראות חוק הגנה על עובדים וחוק שירות עבודה עולה, כי עובד שנקרא לשירות עבודה בצו של שר התמ"ת או בצו של השר הבטחון בשעת לחימה, אשר הגדירו את מקום עבודתו כמפעל חיוני, לא יהיה זכאי לשכר מהמעביד במידה ולא הגיע לעבודה, זאת אף אם יתוקן ויותאם החוק לתקופת החירום הנוכחית. תשלום השכר בגין עבודתו יהיה כמוסדר בחוק שירות עבודה, כפי שפורט לעיל.

כל העובדים במפעל חיוני או במפעל למתן שירותים קיומיים. כמו כן, באפשרותו לקרוא בצו לשירות עבודה כל אדם או סוגי בני אדם, אשר אינם עובדים במפעל לשירות עבודה כ"מגויסי חוץ". שכרו של מגויס ייקבע לפי הוראות ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה שחלים על המגויס, ואם אין הסכם קיבוצי או צו הרחבה כאמור, או שזכויות מגויס לפי הוראות ההסכם הקיבוצי או צו ההרחבה כאמור נופלות מהזכויות שיהיו למגויס לפי ההוראות שבהסכם הקיבוצי שחל על בעל המפעל - יהיה השכר בהתאם לתפקיד שהוא נקרא למלא ובשיעור שנקבע לתפקיד זה בהסכם הקיבוצי החל על בעל המפעל, ובאין הסכם קיבוצי - לפי הסכמה הדדית, ובהיעדר הסכמה - לפי מה שיקבע המפקח הכללי על כוח האדם. לחוק שירות עבודה, תושב קבוע 3 בהתאם לסעיף שנים וטרם 16 חייב בשירות עבודה, אם מלאו לו הגיע לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה, .2004- תשס"ד חייל, שוטר, וכן אשה הרה או לפני תום שנה אחת אחרי לידתה, פטורים משירות עבודה. זכאות עובד שנעדר לתשלום שכר - הכלל הדין הוא, כי עובד שנעדר מעבודתו אינו זכאי לשכר עבודה, אלא אם כן היעדרות זו והתשלום בעדה מוסדרים בחוק, בהסכמים קיבוציים, בצווי הרחבה או בחוזה אישי. עם זאת, ההלכה היא, כי עובד יהיה זכאי לשכרו, גם אם הוא לא עבד בפועל, אך הוא התייצב לעבודה, והוא מוכן ומזומן לעבוד, והמעביד מיוזמתו לא סיפק לו עבודה. 2006- חוק הגנה על עובדים בשעת חירום, התשס"ו (להלן: "חוק הגנה על עובדים"), מסדיר את חובת מי חייב בשירות עבודה בשעת חירום ומי פטור ממנו?

זכאות עובד שנעדר לתשלום שכר - מבצע "צוק איתן"

נחתם הסכם קיבוצי המסדיר את 23.7.2014 ביום חובת תשלום השכר לעובדים שנעדרו בשל המצב

2019 יוני 319 + נטו

תנאי עבודה

16

לסגור את מוסדות חינוך, או אם יצאה הנחיה כאמור, שלפיה מחויב העובד לשהות במוסד החינוך, שבו לומד הילד או שבו הוא שוהה. זכות זו נתונה להורה שילדו נמצא בחזקתו הבלעדית, או להורה שבן זוגו לא נעדר לצורך השגחה על הילד, ובתנאי שאין במקום העבודה סידור נאות להשגחה על הילד. . היעדרות מהעבודה או אי-ביצוע העבודה מחמת 3 מצב בטחוני כמשמעותו בהסכם בדבר תשלום שכר באזור הגבלה או באזור הכרזה, ששרר במקום מגוריו או במקום עבודתו של העובד, ובלבד שמקום העבודה או מקום המגורים, לפי העניין, מצויים באזור ההגבלה או באזור ההכרזה, כהגדרתם בחוק. איסור הפיטורים חל גם על מעסיק בפועל של עובד קבלן כוח אדם, בשל היעדרותו מהעבודה או אי- ביצוע העבודה בנסיבות האמורות. עוד קובע סעיף לחוק הגנה על עובדים, כי עובד שיפוטר בניגוד 2 לאמור - פיטוריו בטלים. לחוק הגנה על עובדים, הוראות 11 על פי סעיף החוק לעניין איסור פיטורים, לא יחולו על אלה: מי שנקרא לשירות עבודה; שוטר; סוהר; עובד השירות כהגדרתו בחוק שירות הביטחון הכללי, , ועובד המוסד למודיעין ולתפקידים 2002- התשס"ב מיוחדים; חבר בארגון עזר, כמשמעותו בסעיף ב לחוק ההתגוננות האזרחית; עובד בגוף הצלה 8 א לפקודת המשטרה. 90 כהגדרתו בסעיף יצוין, כי בהתאם לחוק שירות עבודה, חל איסור לפטר מגויס מעבודתו אליה גויס, אלא בהיתר בכתב מהמפקח הכללי על כוח האדם.

הביטחוני. הסכם זה נכנס לתוקף עם פרסומן של תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (נזקי מלחמה ונזק 2014- עקיף)(תשלום פיצויים)(הוראת שעה), התשע"ד ועד ליום 8.7.14 והוא חל על התקופה שמיום או עד למועד סיום מבצע צוק איתן, לפי 31.8.2014 המוקדם מביניהם, ובלבד שבתקופה האמורה נמצא האזור תחת מתקפת טילים רחבה, שבעקבותיה התקבלה החלטה בדבר סגירת מוסדות חינוך. נכון להיום, וכל עוד לא יצא צו הרחבה לתחולת ההסכם הקיבוצי, הוראות ההסכם חלות על עובדים המועסקים בשירות המדינה ועל עובדים המועסקים אצל מעסיקים החברים בארגונים מעסיקים החברים בלשכת התיאום של הארגונים הכלכליים. כמו כן, ההסכם לא חל על עובדים שנקראו לשירות עבודה .1967- לפי חוק שירות עבודה בשעת חירום, התשכ"ז ההסכם הקיבוצי קובע, בין היתר, את תנאי הזכאות לשכר, גובה השכר המשולם והנסיבות שבהן תישלל הזכות לשכר. הגבלת פיטורים לחוק הגנה על עובדים קובע, כי מעביד לא 2 סעיף יפטר עובד בשל אחת מאלה: . היעדרות מהעבודה או אי-ביצוע העבודה, 1 עקב הוראה שניתנה בשעת התקפה, או עקב הוראה שניתנה בעת מצב מיוחד בעורף, אשר בשלה נמנע מהעובד מלהתייצב בעבודתו או מלבצעה, ולעניין אדם עם מוגבלות - לרבות בשל מוגבלותו. . היעדרות מהעבודה לצורך השגחה על ילדו, אם 2 יצאה הוראה מפורשת מאת כוחות הביטחון

2019 יוני 319 + נטו

17

יחסי עבודה

עדכוני פסיקה

| עו"ד אסף ברנזון |

ובאלימות שבהתנהלות החברה כי יש לפסוק פיצויי כולל אך משמעותי הבולם את התנהלות החברה ופעולותיה לסיכול ההתארגנות. בית הדין פסק, כי החברה תימנע מלהתערב במהלכי ההתארגנות, במעשה או בהתבטאות במישרין ובעקיפין בעצמה או באמצעות אחרים לרבות הדרג הניהולי. החברה תאפשר לחברי הוועד לפעול יחד עם עובדים אחרים למימוש זכות ההתארגנות בחצרי המשיבה ותשלם ש"ח. 500,000 להסתדרות פיצויים בסך הסתדרות העובדים 29252-04-18 (ב"ש) ס"ק הכללית החדשה – נטו מלינדה סחר לפני: כב' השופטת יעל אנגלברג שהם, כב' השופט אילן סופר, נציגת ציבור (עובדים) גב' מרים יעיש ונציג ציבור (מעסיקים) מר יאיר כפיר

חברה שפגעה בזכות ההתארגנות של עובדיה חויבה בפיצויים להסתדרות ש"ח 500,000 בסך

הסתדרות העובדים הכללית החדשה עתרה לבית הדין בבקשה להורות כי המעסיקה פגעה בזכות ההתארגנות של עובדיה ובשל כך לחייבה בתשלום פיצויים, וכן לתת צו מניעה קבוע למנוע את התערבות המעסיקה ולאפשר לחברי הוועד לממש את זכות ההתארגנות. בית הדין קבע, כי החברה פגעה בזכות ההתארגנות של עובדיה בין היתר, על ידי שעודדה עובדים שהתנגדו להתארגנות, שפעלה ביד קשה ובתקיפות בכל הנוגע לפעילות בניסיון ההתארגנות ובכך הפרה את הוראות חוק הסכמים קיבוציים. בית הדין פסק, בהתחשב בחוסר תום הלב הקיצוני

הכותב – ממשרד חיים ברנזון ושות', עורכי דין

2019 יוני 319 + נטו

יחסי עבודה

18

צווי ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה חלים על כל מי שמהווה חלק משרשרת הייצור במפעל

טענת העובד בערעור - הוא הועסק כמפעיל בלתי לאחר שעבר הכשרה פנים CNC מקצועי של מכונת מפעלית. הוא הרכיב במו ידיו את חומר הגלם במכונה, כך שהמוצר המוגמר שעמד למכירה הוא יציר כפיו שלו. המעסיקה טענה כי תוצרי המכונה הממוחשבת אינם יציר כפיו של העובד, שתפקידו הוא פיקוח ובקרה, כך שעבודת המפעיל דומה במהותה לעבודת מהנדס אלקטרוניקה, מתכנת או מהנדס תוכנה. עמדת הסתדרות העובדים הכללית - המונח "עובד" בצו ההרחבה הייתה להחיל את ההסכם הקיבוצי "על כל עובד בשרשרת הייצור, המועסק ברצפת הייצור". השימוש במונח "עבודת כפיים" נעשה על מנת להרחיב ולא לצמצם ובגדרו נכללו גם קבוצות העובדים של פועל בעל מקצוע, פועל מאומן ופועל בלתי מקצועי. פסק הדין המונח עובד מוגדר בצו ההרחבה בענף המתכת חשמל ואלקטרוניקה "'עובד' – כל עובד העובד עבודת כפיים (פועל בעל מקצוע, פועל מאומן או בלתי מקצועי) כולל נוער עובד". כדי לקבוע האם הוראות צו הרחבה חלות במערכת יחסי עבודה קבע בית הדין הארצי לעבודה כי יש לבחון, את תחולתו של צו ההרחבה הן על המעסיק והן על העובד. בענייננו, אין חולק כי צווי ההרחבה חלים על המעסיקה, בהיותה מפעל בענף המתכת.

ערעור שהגיש עובד שעבד כמפעיל מכונות חרטות ) במפעל לעיבוד שבבי על אי החלת CNC ממוחשבת ( צו הרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה כלפיו. העובדות יוסף נירנברג (להלן: "העובד") הועסק במחלקת החריטה בחברת ב.ג. טכנולוגיות בע"מ ואח', חברה העוסקת בטכנולוגיות עיבוד שבבי מדויק (להלן: "המעסיקה"), כמפעיל מכונות חרטות ממוחשבות .2014 ועד לפיטוריו ביום בשנת 2005 ), משנת CNC( לאחר סיום עבודתו הגיש העובד תביעה לקבלת תשלומים שונים בגין זכויות המגיעות לו עבור תקופת עבודתו ובין היתר תבע כי תשולם לו תוספת ותק וחישוב תשלום שעות נוספות בהתאם לצווי ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה (להלן: "צו ההרחבה"). המעסיקה טענה כי צו ההרחבה בענף המתכת, החשמל והאלקטרוניקה לא חל על העובד, מאחר שהגדרת המונח "עובד" כפי שמופיעה בצו ההרחבה לא חל על העובד המועסק במחלקת חריטה שעבודתו מתבצעת מול מחשב ולא עבודת כפיים. בית הדין האזורי דחה את תביעתו של העובד היות שאין לראות בעובד כ"עובד כפיים" ולפיכך לא חלות בגינו הוראות צו ההרחבה. על קביעה זו הגיש העובד ערעור לבית הדין הארצי לעבודה.

באדיבות "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס

2019 יוני 319 + נטו

יחסי עבודה

19

למאמץ פיזי פחוּת. על פני הדברים, זכויות העובד במפעל בו מצויות מכונות משוכללות יותר ופחות, תגרענה עת יקודם לעבוד על מכונה משוכללת תוך הפלייתו לרעה לעומת חברו שלא קודם. בית הדין הארצי לעבודה פסק כי חרף חלוף עשרות שנים מאז שהוגדר המונח "עובד" בצווי ההרחבה, יש לעשות שימוש במונח גם בימים אלה ולבדוק התאמתו לסוגי פעילות שלא היו ידועים ויתכן שאף לא נצפו במועד חתימת ההסכמים הקיבוציים שעמדו בבסיס צווי ההרחבה. בית הדין הארצי לעבודה לא מצא בהיבט הלשוני, בהקשר התעשייתי ואף בתכליתם של ההסכמים הקיבוציים שהורחבו, כי יש לצמצם את הגדרת "העובד" בצווי ההרחבה לפועלים המייצרים במו ידיהם מוצר מוגמר ונדרשים לשם כך למאמץ פיזי מרובה. ההגדרה המילולית, החלה גם על "פועל מאומן", וההקשר התעשייתי, מלמדים על פני הדברים כי ככלל כל מי שנוטל חלק בתהליך הייצור ומהווה חלק משרשרת הייצור ייחשב כ"עובד" ותחולנה עליו הוראות צווי ההרחבה, ללא קשר למאמץ הפיזי הנדרש ממנו ולשאלת היקף מעורבותו האישית במוצר המוגמר. לעומת זאת, הוראות צווי ההרחבה לא יחולו על עובדי הנהלה, מנהלה, שיווק ומכירות וכיוצא באלה תפקידים. סוף דבר בית הדין הארצי לעבודה קיבל את ערעור העובד והחזיר את התביעה לבית הדין האזורי כדי שיפסוק לגבי הזכויות שמגיעות לעובד מכוח צו ההרחבה. , בבית הדין הארצי לעבודה, 48382-01-17 תקציר ע"ע על ידי כב' השופטת אילן איטח, רועי פוליאק וחני אופק, המערערת: יוסף נירנברג, המשיב: ב.ג. גולד 10.04.2019- טכנולוגיות בע"מ ואח', ניתן ב

לעומת זאת סוגית חלותם של הסכמים קיבוציים וצווי הרחבה על סוגי עובדים, בנסיבות בהן ההסכם הקיבוצי הכללי או צו ההרחבה חלים על המעסיק, כמעט ולא נבחנה בבית דין זה. התשובה לשאלה האם עובד נמנה עם סוגי העובדים עליהם חל הסכם קיבוצי, מחייבת לפרש את ההסכם הקיבוצי עצמו על פי כללי הפרשנות של הסכמים הקיבוציים, תוך מתן משקל להקשר התעשייתי לצד הפרשנות המילולית. בית הדין הארצי לעבודה פסק כי אין למבחן של היקף העבודה הפיזית ומידת המאמץ המושקע על ידי עובד, משקל של ממש בשאלה האם העובד הוא מי שיש לסווגו כעובד בעבודת כפיים (פועל בעל מקצוע, פועל מאומן או בלתי מקצועי) כמשמעות המונח בצווי ההרחבה. אף התשובה לשאלה האם העובד מייצר באופן עצמאי מוצר או שמא המוצר מיוצר על ידי מכונה, אינה מכרעת בנסיבות בהן העובד מעורב בתהליך יצורו של המוצר. דומה, כי אין כל ספק שעובדי פס ייצור במפעל בענף המתכת יסווגו כעובדי כפיים עליהם חלים צווי ההרחבה, אף אם תרומת כל אחד ואחד מהם לייצור המוצר הסופי, המופק באופן מכני ולא ידני, אינה גבוהה בהיבט העובדתי ואף אם פעולתם המונוטונית אינה כרוכה במאמץ פיזי רב. הדגש, אפוא, צריך להיות על עצם השתתפותו של העובד בתהליך הייצור והיותו חלק משרשרת הייצור. יתר על כן, פסק בית הדין הארצי לעבודה כי פרשנות המונח "עובד" כעובד שמשקיע מאמץ פיזי, מצמצמת מאד את ציבור העובדים עליהם חלים ההסכמים הקיבוציים וצווי ההרחבה בענפי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה במפעלים המונים יותר מעשרים עובדים, תוך יצירת אבחנה שאין לה בסיס בלשון ההסכם או בהקשר התעשייתי בין עובדים שעבודתם מחייבת מאמץ פיזי ניכר לבין עובדים הנדרשים

2019 יוני 319 + נטו

20

הסכמים קיבוציים

הסכם קיבוצי חדש בהפניקס במסגרת ההסכם שנחתם היום, עובדי חברת הביטוח הפניקס התחייבו 10%- לשקט תעשייתי של שלוש שנים, ובתמורה ייהנו מהעלאות שכר של כ שנה לחברה 70 בממוצע במשך שלוש השנים הבאות, לצד מענק מיוחד לציון

120- תוך שהם מוסיפים כי "סך עלות ההסכם כ מיליון שקל בתקופת ההסכם, לעובדים עליהם הוא מיליון שקל בחישוב שנתי)". 40- חל (כ כמו כן, על פי ההסכם שנחתם בין ועד העובדים לבין הנהלת חברת הביטוח שהשבוע שינתה פניה עם פרישתו של לפידות והחלפתו בממלא המקום אייל בן סימון, העובדים ייהנו ממענק שנתי מותנה יעדי מעלות 3.215% רווחיות, בתקציב כולל שיהיה בגובה השכר השנתית הכוללת בחברה בשנה שקדמה לשנה בה ישולם הבונוס. יו"ר ועד עובדי הפניקס הוא אורן שמידוב, שהודה היום למנכ"ל היוצא לפידות. על ההסכם מצוין בין היתר כי "אומדן העלות הממוצעת של הוצאות כוח אדם של הפניקס (לא כולל עלויות המותנות בעמידה ביעדים( בגין שנות מיליון שקל" וש"אומדן העלות 29.1- ההסכם, הוא כ הממוצעת של הבונוסים השנתיים הצפויים להיות , בהנחה של 2020- ו 2019 ,2018 מוענקים בגין השנים מיעדי הרווח של השנים הרלוונטיות, 100%- עמידה ב מיליון שקל לשנה". 10.9- יהיה בסך של כ

במסגרת ההסכם, נקבע כי העובדים יקבלו בשלוש השנים הבאות העלאות שכר שנתיות בשיעורים , כשהמענק לעובד לא 3.5%-3.4% ממוצעים של שקל בחודש בכל אחת משלוש השנים. 120- יפחת מ כלומר, בשלוש השנים ייהנו העובדים מהעלאות שכר , ושלא יפחתו 10.3% מצטברות בשיעור ממוצע של שקל לחודש בסיכום כל שלוש שנות ההסכם, 360- מ כשבמקביל העובדים גם ייהנו ממענק מיוחד לציון שנים" להפניקס. המענק האמור יהיה בהיקף 70" מיליון שקל במונחי עלות לחברה והוא 5.6 כולל של יחולק לעובדים בחלקים שיפרסו על שלוש השנים .2021 עד 2019 בתמורה העובדים ייתנו שקט תעשייתי לשלוש שנות , כשבימים אלה דלק 2021 ההסכם ועד לתום שנת מקדמת עסקה למכירת השליטה בקבוצת הפניקס לידי הקרנות הזרות סנטרברידג' וגלטין פוינט. בהסתדרות מסרו ביחס להסכם כי "ההסכם ממשיך את ההסכם הראשון שנחתם בחברה לפני כשלוש מעובדי הפניקס", 2,800- שנים" והוא "רלוונטי לכ

6/5/2019 ידיעה שפורסמה בגלובס

2019 יוני 319 + נטו

הסכמים קיבוציים

21

עובדי חברת חלמיש: 40- הסכם קיבוצי ל עובדי המינהל יזכו לגמול השתלמות ש"ח בחודש 513 העובדים יהיו זכאים לגמול של עד יו"ר ההסתדרות במרחב תל אביב-יפו, | וההסכם יכנס לתוקפו באופן מיידי מ ארוך ומורכב" ״ גרשון גלמן: "הישג בלתי רגיל שהושג לאחר מו

מקצועיות. בכך יישרנו קו עם הסכמים דומים בחברות ממשלתיות אחרות. אני מודה לכל הצדדים שנטלו חלק במו"מ״. יו"ר ההסתדרות במרחב תל אביב-יפו, גרשון גלמן, אמר ״אין ספק שזה הישג בלתי רגיל שהושג לאחר משא ומתן ארוך ומורכב. הגענו לכלל הסכמה שיש מקום להעניק לעובדים המסורים של חברת חלמיש, אפשרות לקבל גמול ב' בעבור השתלמות מקצועית״. ״אני גאה לחתום עם ההסתדרות והעובדים על ההסכם״ אמר מנכ"ל חלמיש, ישראל ארליך, ״הכשרה של העובדים היא אינטרס של החברה״. יו"ר ועד עובדי חלמיש, אורלי עמר אמרה ״מי שהגו ודחפו למימוש הנושא היו ההסתדרות ועמיר שפטל, ואנו מודים להם על כך. תודה גם להנהלת החברה שנתנה את התמיכה והרצון לקדם את העובדים״. המשא ומתן על ההסכם נוהל על ידי יו"ר הסתדרות המעו"ף במרחב תל אביב-יפו עמיר שפטל, לצד יו"ר ועד העובדים אורלי עמר וחברי הוועד. עו"ד יובל ברוק ליווה את ההסכם כיועץ משפטי מטעם הסתדרות המעו"ף.

ההסתדרות וחברת ״חלמיש״ חתמו היום על הסכם קיבוצי המכיר בזכאות עובדי המינהל לקבל גמול עבור השתתפות בקורס השתלמות מינהלי. ״חלמיש״ היא חברה ממשלתית ועירונית לדיור, לשיקום ולהתחדשות שכונות בתל אביב-יפו. על פי ההסכם, גם עובדים בדירוג המינהלי בחברה יהיו שקלים 105- זכאים לגמול מדורג בגובה של החל מ שקלים בחודש. לעובדים תהיה אפשרות 315 ועד לצאת להשתלמות במרווח זמן של חצי שנה בין הקורסים. מדובר בהטבה שלא הייתה קיימת עד כה עבור עובדי המינהל בחברה, והיא דומה להסכמים שחתמה ההסתדרות בעבר גם עבור עובדי המינהל באוניברסיטאות ובמספר גופים ממשלתיים נוספים. ההסכם ייכנס לתוקפו באופן מיידי, והוא רלוונטי עובדים בחלמיש. 40- לכ ״חלמיש היא חברה שאני מאוד מעריך ומאחל לה הצלחה רבה״ אמר יו"ר ההסתדרות, ארנון בר דוד, והוסיף ״ההסכם יאפשר לעובדי החברה לזכות בזכויות המגיעות להם בעבור השתלמויות

6/5/2019 ידיעה שפורסמה בגלובס

2019 יוני 319 + נטו

22

משפט עבודה

עדכוני פסיקה

| עו"ד אסף ברנזון |

לעיכוב הליכים. בית הדין קיבל את בקשתה של התובעת וקבע, כי עיכוב הליכים בפשיטת רגל, חל רק על "חוב בר תביעה" ואילו הליכים הנוגעים לחובות נזק בילתי קצובים, כמו בתביעה בגין הטרדה מינית, מצריכים הכרעה עובדתית ומשפטית, אשר אין בידי המפרק להכריע בהם, ומשכך, אינם ניתנים לעיכוב. מרב - מזון כל 34015-12-17 ) סע"ש (אזורי ת"א בע"מ - דורית אסולין שוקר לפני: כב' השופטת דפנה חסון זכריה.

תביעת נזק בגין הטרדה מינית לא תעוכב בגלל הליך פשיטת רגל

התובעת הגישה תביעה כנגד הנתבעים לפיצויים מכח החוק למניעת הטרדה מינית. לאחר הגשת התביעה ובטרם הומצא לתובע כתב התביעה, ניתן כנגד הנתבע צו כינוס נכסים במסגרת הליך פשיטת רגל. במסגרת ההליך, ניתנה החלטה בעקבות בקשתו של הנתבע, לעיכוב הליכים בתביעה כנגדו בגין הטרדה מינית. הנתבעת, הגישה בקשה לביטול ההחלטה

הכותב – ממשרד חיים ברנזון ושות', עורכי דין

2019 יוני 319 + נטו

משפט עבודה

23

נטילת חופשה ללא רשות מהווה עבירת משמעת, אך אינה התפטרות

| איתן אגמון |

על פי דין ותוך זימונו לשימוע, ייתכן שהיה באפשרות המעסיק לשלול או להפחית את פיצויי הפיטורים בשל התנהגותו... ואולם, משנהג המעסיק שלא כדין, ניכה את שכר העובד במלואו (בניגוד לדין), ואף סירב לשלם לו את שכרו עם שובו, אין למעסיק להלין אלא על עצמו". שנית, הסירוב לשלם את השכר אכן מביא לכך שהתפטרותו של העובד (לאחר שחזר לעבודה) (א) לחוק 11 לפי סעיף מהווה התפטרות בדין מפוטר, פיצויי פיטורים ("נסיבות ביחסי עבודה בהן אין לדרוש מהעובד להמשיך בעבודתו"), והסירוב אפילו פוטר את העובד מהחובה לתת הודעה מוקדמת להתפטרות. , סוכנות נהורה נ. אמריק שרייבר; 60336-05-17 עע השופטים דוידוב מוטולה, אופק גנדלר, שפיצר (כתב את פסה"ד), ונ"צ לוינזון ופלד; למערער עו"ד שדות, 11.4.19- למשיב עו"ד ברוך כהן; ניתן ב ; פס"ד 2013 התביעה הוגשה לבית הדין האזורי ביוני ; פס"ד הארצי ניתן באפריל 2017 האזורי ניתן במאי - כחמש שנים לאחר תחילת ההליך. 2019

שנות עבודה במקום 5 מעשה בעובד שלאחר עבודתו יצא לחו"ל למשך חודש, בלי לקבל אישור המעסיקה להיעדרות זו. המעסיקה הסיקה מכך שהעובד התפטר. היא אף סירבה לשלם לו את שכר חודש העבודה שבמהלכו החל בהיעדרות, וזאת משום שהיו לו חובות כלפי המעסיקה, וזו חששה שהעובד לא יחזור, ולא יהיה מהיכן לנכות את החובות. עם שובו של העובד לארץ (ולעבודה) טען המעסיק להתפטרות, וסירב לשלם את המגיע עבור החודש שבו החלה ההיעדרות. העובד הגיש משום כך את התפטרותו, וטען שהוא זכאי לפיצויים כאילו פוטר. האם ההיעדרות הארוכה מהעבודה, ללא רשות, מהווה התפטרות? והאם ההתפטרות בפועל, לאחר הסירוב לשלם את השכר שעוכב, מהווה התפטרות בדין פיטורים? ראשית קבע בית הדין הארצי כי העובד לא התפטר בכך שיצא לחופשה ללא רשות. "לא ניתן להקל ראש בעבירת המשמעת שביצע העובד, וייתכן שאם המעסיק היה מפטר את העובד

הכותב – מומחה למשאבי אנוש

2019 יוני 319 + נטו

משפט עבודה

24

מדוע בשלה (וכמעט הרקיבה) העת להגביל את זכות השביתה בשירותים החיוניים

| עו"ד עופר יוחננוף |

נקעה נפשו של הציבור מהמאבקים הכוחניים שמנהלים הוועדים החזקים על גבו. חורה עוד יותר שמי שדואג לאותם עיצומים, הנמכות תפוקה ושיבושים בעבודה הם דווקא העובדים שמשתכרים ברמות שכר גבוהות, שרבים במגזר הפרטי היו מאמצים בחום. תבדקו כמה שיאני שכר במגזר הציבורי עובדים בנמלי הים ותבינו שלא מדובר בעובדים שפרנסתם מקופחת. לצערי, חלק מההתנהלות של הוועדים החזקים נובעת מהסלחנות הבלתי נתפסת של בתי הדין לעבודה. אלה מעדיפים את שיטת הגישור והפישור וכופים על המדינה לשבת ולדבר עם ארגוני העובדים ובתמורה מוציאים צווים כנגד שביתה. הבעיה היא שפעמים רבות כלל לא היה מקום לשביתה ובאמצעות כפיית ההידברות משיגים העובדים הישגים שהם לא זכאים להם מלכתחילה. וחשוב להזכיר, אלו כספי ציבור, שכל אחד ואחת מאיתנו משלמים כמיסים. ההתנהגויות של הוועדים מקוממות. העדויות שפורסמו בכלי התקשורת בעניין השערורייתי ברכבת ישראל כאילו הוועד הורה לעובדים להתחלות הן איבוד הבושה. מדובר באנשים שלקחו על עצמם תפקיד בשירות הציבורי כמשרתי ציבור והתנהגותם היא לא פחות מאשר יריקה לציבור בפנים. סוג של מעילה בתפקיד.

כפי שיודעים כל הסטודנטים למשפטים, יש זכויות במשפט הישראלי שזכו למעמד מיוחד של זכות יסוד, אבל אף אחת מהן איננה זכות על שגוברת תמיד על זכויות אחרות, שנמצאות גם הן באותה מדרגה נורמטיבית. שביתות בשירותים החיוניים הן חיות מוזרות. השביתה אולי מכוונת כנגד המדינה בכובעה כמעסיק, אבל מי שנפגע ממנה הוא הציבור, שאין לו אלטרנטיבות. שהרי אם תתקיים שביתה במפעל במגזר הפרטי, נניח של מותג מסויים של ופלים, ברור שלציבור שמעוניין במותג הספציפי הזה תיגרם אי נוחות, אבל יש לו אלטרנטיבה בדמות מותגי ופלים אחרים. לעומת זאת, אם תפרוץ שביתה במשרד הפנים, אין גורם אחר בישראל שמסוגל להנפיק דרכונים. או אם תפרוץ שביתה בביטוח הלאומי, אף אחד לא יוכל לאפשר העברת כספים לאזרחים שרבים מהם נמצאים בשכבות הסוציו אקונומיות הנמוכות. לא מדובר בעניין חדש. כבר היום יש גופים שבהם נאסרה זכות השביתה, למשל בצבא או במשטרה. יש מדינות אחרות בעולם, שדואגות לעובדים ולעבודה המאורגנת לא פחות מאשר בישראל ולמרות זאת בהם השביתה בשירותים החיוניים מוגבלת עד לא קיימת. ישראל לא תמציא כאן את הגלגל.

הכותב - מומחה ליחסי עבודה ודיני עבודה, לשעבר היועץ המשפטי ומנהל המחלקה למשפט העבודה

2019 יוני 319 + נטו

משפט עבודה

25

בקיצור, כולם מרוויחים מהמהלך, רק שהציבור והמשק לא נפגעים מאותן שביתות פתע, התחלויות ושאר ההמצאות של העובדים, כיד הדמיון הטובה עליהם. לטעמי, בשירות הציבורי נכון לדרוש תעודת מחלה רק מאת רופא של חדר מיון בבית חולים ציבורי. לא ייתכן שכל פעם שמבקשים להכניס טכנולוגיות מתקדמות שייעלו את תפוקות העבודה או רפורמות שמבקשות להקל על יוקר המחייה, ינצלו הוועדים החזקים את העובדה שהיד שלהם נמצאת על השאלטר על מנת להקפיא כל רפורמה או לסחוט הטבות ולעקרה מתוכן ממשי . אי אפשר להשלים יותר עם הסחטנות הזו. בכל פעם שרוצים לקדם מהלך לטובת הציבור, הוועדים חושבים איך הם יכולים לקבל תוספות שכר עבור הסכמתם ולסחוט עוד קצת את הלימון. בנמלים קיבלו העובדים בתמורה להסכמה 2005 עשרות אלפי שקלים בשנת על רפורמה. הכסף עבר. הרפורמה? נו באמת... חלק מחברי הקואליציה העתידית סיפרו בכלי התקשורת כי הם יעמדו על כך שחקיקת חוק בוררות חובה בשירותים החיוניים יהיה חלק מההסכמים הקואליציוניים. אם וכאשר הדבר יגיע לבית המחוקקים מעניין יהיה לראות איזו עמדה תציג מפלגת כחול לבן, כאשר מצד אחד נמצא יאיר לפיד ומצד שני יו"ר ההסתדרות עד לא מכבר, אבי ניסנקורן. הציבור שבע מההפקרות, מהשביתות ומשיבושי החיים שמפילים עלינו הוועדים החזקים חדשות לבקרים ויש חלון הזדמנויות צר לשינוי אמיתי. היו לפני מספר חודשים אמירות של בית המשפט העליון לפיהן יש לשרטט מחדשאת גבולות השביתה במסגרת סכסוך בחברת החשמל, אבל כשההסתדרות הבינה שהדברים הולכים למקום שלא ייטיב עימה, היא בחוכמה רבה סיימה מיד את כל העיצומים וניצלה

רק לפני מספר שנים הדיח מי שהיה אז יו"ר הסתדרות העובדים הכללית את ראש הוועד של הרכבת (פרס גדול למנחשי זהותה...). והנה ההיסטוריה חוזרת על עצמה. גילה אדרעי שבה לכהן בתפקידה ברכבת, ההסתדרות לא מנעה זאת. אז יש להתפלא על השיבושים החוזרים? כנגד זכות השביתה יש גם את הזכות של הציבור לקבלת שירותים חיוניים שאין לו תחליף אחר לקבל במקום אחר. מילת המפתח היא איזון ונכון להיום המטוטלת ממש לא מאוזנת. היא מתחשבת אך ורק בצד של העובדים תוך כדי אמירות בפסיקה לפיהן שביתה אמורה לכאוב לצדדים שלישיים, גם כאלה שאין להם יד ורגל בעניין נשוא הסכסוך. הגיע הזמן להפסיק להסתכל על הדברים רק מזווית הראייה הצרה של העובדים ולזכור שמן העבר השני נמצא ציבור שבוי. גם לו יש זכויות, גם הוא זכאי לקבלת שירותים מהמדינה שלא יופרעו פעם אחר פעם על ידי עובדים שהתבלבלו לחשוב שמקום העבודה הוא שלהם. אין לי שום כוונה לפגוע בעובדים ובזכויותיהם. מאידך גיסא יש לי בעיה עם ניצול לרעה של כוח. כוח ללא אחריות משול להפקרות. משום כך, כבר מזמן היה צורך לחוקק את חוק בוררות חובה בשירותים החיוניים. לעובדים אין נימוקים עניינים אמיתיים כנגד אותה בוררות. להיפך, היא יכולה רק לעזור להם. אם הם סבורים שהמדינה פוגעת בזכויות, יתכבדו ויגישו את טיעוניהם לוועדת בוררות שבראשה יעמוד שופט של בית המשפט העליון בדימוס. היה ויש ממש בטענותיהם, הבורר יכריע לטובתם והמדינה לא תוכל לבצע את שרצתה במתכונת שחשבה עליה. ואם יתברר שאין ממש בטענותיהם, המדינה תוכל לבצע את המהלך שביקשה. מי שירוויחו גם כן מהמהלך הם בתי הדין לעבודה, שעומס גדול יירד מהם ויפנה זמן שיפוטי לטובת פיתוח משפט העבודה בישראל.

2019 יוני 319 + נטו

משפט עבודה

26

להיות שהיום שר האוצר מצטער על ההחלטה הזו? מכל מקום בשלה העת לשינוי מהותי והיסטורי של הגבלות על זכות השביתה לא עוד זכות על שכל שאר הזכויות מתבטלות בפניה.

את הקשר הטוב שהיה בין ניסנקורן לשר האוצר משה כחלון כדי שהמדינה תמשוך את העתירה ולא יתקבל פסק דין תקדימי. פוספסה הזדמנות מצוינת לבלימת ההשתוללות של הוועדים החזקים. יכול

התקבלה בקשת נאמן בהליכי הקפאה של חברה לעבודות תשתית למתן הוראות – הכספים שיתקבלו במהלך ההקפאה ישמשו אותו לתשלום משכורות

| עו"ד שלי גולדמן |

הוראות הנוגעת לכספים שהתקבלו בידיו ובקשתו של בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ (להלן: "הבנק") למימוש שעבודים ולמינוי כונס נכסים לשם גביית חובות לקוחות החברה. החברה עוסקת בעבודות תשתית, בנייה ופיתוח ומתמחה בעבודות חפירה, חציבה, דיפון וכדומה. החברה הועסקה בכמה אתרים כקבלן משנה בעת הגשת הבקשה להקפאת הליכים. במהלך חודש מונה לחברה נאמן. חודש לאחר 2018 נובמבר מינויו הגיש הנאמן בקשה למתן הוראות ובגדרה ביקש כי בית המשפט יורה כי הכספים שיתקבלו במהלך ההקפאה כתוצאה מעבודות המתבצעות במהלכה, וכי כספים הנובעים או הקשורים בעבודות המבוצעות במהלך ההקפאה, לרבות החזרי בלו על סולר, ישמשו את הנאמן לצורך תשלום משכורות עובדים ולצורך תשלום הוצאות שוטפות.

בית המשפט המחוזי קיבל בקשה שהגיש נאמן של חברה לעבודות תשתית להשתמש בכספים שיועברו לידיו לצורך תשלום משכורות לעובדים ולדחות את בקשת הבנק למינוי כונס נכסים. נפסק כי הכספים שיתקבלו במהלך ההקפאה כתוצאה מביצוע עבודות במהלכה, לרבות החזרי בלו על סולר, ישמשו את הנאמן לצורך תשלום משכורות לעובדי החברה והוצאות שוטפות. נוסף על כך נקבע כי אין מקום למינוי כונס נכסים מטעם הבנק, שהוא אחד מנושי החברה, אשר יפעל למימוש חובות הלקוחות ועדיף כי המימוש ייעשה בידי הנאמן. השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים עסקינן בבקשתו של נאמן בהקפאת הליכים של חברת דודי בראשי תשתיות בע"מ (להלן: "החברה") למתן

2019 יוני 319 + נטו

משפט עבודה

27

הבנק אינו נושה מובטח ביחס לחוב זה וכי הגדרת "הגנה הולמת לגבי נכס משועבד" מתייחסת לערך החוב המובטח בשעבוד, בשים לב, בין השאר, לרמת הוודאות לפירעון החוב מהנכס. "ערך החוב המובטח" הוא הסכום שהיה נפרע הנושה ממכירת הנכס בפירוק החברה במועד הגשת הבקשה שבה נבחנת טענת ההגנה ההולמת, או במועד אחר שקבע בית המשפט. ככלל, זכותו של נושה מובטח היא לממש את הבטוחה, ורק אם הוכח על ידי הטוען להקפאת הליכים כי קיימת הגנה הולמת לאותו נושה, יחול צו ההקפאה גם על מימוש הבטוחה. לגופם של דברים נקבע כי בנסיבות של חובות בדין ש"ח הקודמים 780,000- קדימה בסדר גודל של כ לחוב כלפי הבנק; של טענות הלקוחות להיעדר חובות בעת הזו; של קשר מובהק בין הכספים המגיעים לחברה מלקוחותיה לבין תביעות החוב של אותם לקוחות; של חשש כי גיבוש השעבוד הצף יפגע באפשרות הבראת החברה; של הפער בין אומדן שווי הנכס המשועבד לבין החוב המובטח כאמור; ובשים לב לעיתוי המאוחר של הגשת הבקשה מטעם הבנק, לאחר שבחר שלא להצטרף לדיון בבקשה להקפאת ההליכים, אין מקום למינוי כונס נכסים מטעם הבנק אשר יפעל למימוש חובות הלקוחות ועדיף כי המימוש ייעשה בידי הנאמן. עם זאת, על הנאמן יהיה לספק לבנק הגנה הולמת, לאור הקביעה כי צו ההקפאה יחול גם על מימוש הבטוחה. תוצאה הבקשה התקבלה. נקבע כי הבנק ישלם לנאמן ש"ח. 10,000 הוצאות בסך של , בית המשפט המחוזי 6333-11-18 תקציר פר"ק בירושלים, על ידי כב' השופט אביגדור דורות, דודי בראשי תשתיות בע"מ, כונס הנכסים הרשמי מחוז 2018 לדצמבר 18 ירושלים ואח' ניתן ביום

הנאמן טען כי קיים חשש כבד מאוד כי אם עובדי החברה לא יקבלו את שכרם, הם לא יתייצבו לעבודה והחברה לא תוכל להמשיך בביצוע העבודות בפרויקטים השונים. תוצאת האמור תהיה כי הקבלנים הראשיים עלולים שלא לשלם את הכספים המגיעים לחברה עבור ביצוע העבודות בפרויקטים בנתניה ובקרית גת, שחלקן החלו לפני תקופת ההקפאה, והחברה תהיה חשופה לתביעות בגין נזקים ועיכובים כתוצאה מהפסקת ביצוע העבודות. עוד נטען כי ההכנסות שיגיעו מהמשך ביצוע העבודות ישרתו את האינטרסים של כלל הנושים, לרבות הנושים המובטחים, שכן הדבר יקדם אפשרות של גיבוש הסדר נושים. הבנק אשר הגיש בקשה למימוש שעבודים ולמינוי כונס נכסים על חובות לקוחות טען מצדו כי אין לאפשר לנאמן לנצל כספים שנוצרו עובר למתן צו ההקפאה, אף אם נגבו לאחר נתינתו, לרבות החזרי הבלו, שכן מדובר בחובות המשועבדים לבנק, הזכאי לממשם באמצעות מינוי כונס נכסים, עד שיכוסה מלוא חוב החברה כלפיו. עוד נטען כי לנושה מובטחת הזכות לממש את הבטוחה, לרבות בהליך של הקפאת הליכים, וכי על בקשתו יחול צו ההקפאה רק אם תסופק לו הגנה הולמת. בית המשפט קבע: כב' השופט א' דורות פסק כי יש לקבל את בקשת הנאמן, במובן זה שכספים שיתקבלו במהלך ההקפאה כתוצאה מביצוע עבודות במהלכה, לרבות החזרי בלו על סולר, ישמשו את הנאמן לצורך תשלום משכורות לעובדי החברה והוצאות שוטפות, ולדחות את בקשת הבנק למינוי כונס נכסים. עוד נקבע כי ככול שהבקשה להישבון הוגשה לפני מועד הגשת הבקשה למימוש השעבודים ולמינוי כונס הנכסים, דהיינו, בטרם התגבש השעבוד הצף,

Made with FlippingBook Learn more on our blog