ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

572

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 48 ׀ שנה 572 ׀ גיליון 2024 מאי ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם מלחמת חרבות ברזל - פיצויים במסלול האדום - דגשים פרקטיים דגשים בתגמולי המילואים לרבות מאתר הביטוח הלאומי 2024 חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת 2023 נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס

27.5.2024 גבעת שמואל 09:00-12:30 יום עיון ניכוי מס במקור סוגי התשלומים אוכלוסיית החייבים סנקציות וקנסות בגין אי דיווח הוצאות עודפות

עם המרצים המובילים בתחום

משה גבע עו”ד

סיימון יניב עו”ד, רו”ח

שלמה הררי רו”ח

יום עיון מיוחד שמוקדש לציבור המנכים על מנת לעמוד במטלות הכבדות ברמה הפרוצדוראלית ולפעול בהתאם להוראות הדין לרבות טיפול בקנסות, פירוט הליקויים והתמודדות מול פקידי השומה.

לפרטים נוספים

572 מס' 2024 מאי ש לכם שאלות במע"מ? נו יש את כל התשובות נכנסה לתוקף תוכנית 5.5.24 ביום עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן דבר העורך קוראים יקרים, הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

"חשבוניות ישראל" שמטרתה להיאבק בחשבוניות הפיקטיביות. ניכוי תשומות בגין חשבונית מס מעל סכום ש"ח יהיה אפשרי מעתה רק 25,000 של

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה יום עיון מע"מ או ללמוד סוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ועוד עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

רו"ח שלמה הררי לקוח המבקש לנכות מס תשומות נדרש לבדוק את קיומו של מספר הקצאה ואת תקינותו. רשות המיסים מבטיחה לפתח כלים אוטומטיים לבדיקת תקינות המספר - לגבי עוסקים המדווחים מע"מ מפורט כבר היום, בדיקת תקינות המספר תיעשה באופן אוטומטי; כמו כן ניתן לקלוט בתוכנת ניהול ספרים מספר הקצאה, והתוכנה תקבל ממע"מ את כל פרטי החשבונית באופן אוטומטי. ואולם, השאלה החשובה ביותר היא עד כמה תצמצם התוכנית החדשה את היקף החשבוניות הפיקטיביות, שכן העבריינים יודעים להתאים את עצמם לכלי האכיפה החדשים... אם הוקצה מספר מיוחד לחשבונית. בשנים הבאות סכום החשבונית המחייב הקצאת מספר אמור לרדת בהדרגה ש"ח. ספקים לא ירגישו כל שינוי בעקבות 5,000 עד כניסת התוכנית לתוקף, שכן תוכנת ניהול הספרים תפנה בעצמה למע"מ ותקבל מספר הקצאה, אולם אלה שמנהלים ספרים "ידניים" יצטרכו לקבל מספר הקצאה מאפליקציה ייעודית של מע"מ.

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק lyfe א' מגדל 5 הירקון עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

> להרשמה ופרטים

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2024 מאי 572 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח משפטן נעמן אלעד עו"ד סופר מיכל רו"ח ומשפטן סנדו אייל יועץ פנסיוני, עו"ד עופרי שי עו"ד עמפלי מאורי עו"ד ורו"ח פיג'ו שלמה עו"ד ורו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קליפי בני רו"ח רופא איציק עו"ד שילה אוהד רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד רו"ח שרים הדס

עו"ד ורו"ח גרוס חגי ד"ר עו"ד ורו"ח, גרשגורן שגיא רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד עמיאל הלוי יצחק עו"ד הרצברג דורית רו"ח וייספיש גלבוע רו"ח חסונה אחמד עו"ד, רו"ח טבח שלומי טסלר נדב עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי

אזולאי תו עו"ד אטקין ג'ני

משפטן אירים איציק עו"ד רו"ח אלימי גדי עו"ד אשרוב לילך עו"ד (ורו"ח) בן הרוש יקיר עו"ד ברגר שי עו"ד ג'אנה אוהד עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש M.B.A. ) רו"ח (משפטן גורנשטיין אלי רו"ח (משפטנית) גליבטר סאלי

רו"ח ירון יוסי עו"ד כהן קובי רו"ח לבקוביץ' אפי עו"ד נוה בועז

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2024 מאי 572 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

רו"ח (משפטנית) ענבל שני שינוי מבנה - מסלולים ירוקים חדשים מלחמת חרבות ברזל - פיצויים במסלול האדום - דגשים פרקטיים עו"ד מאורי עמפלי, רו"ח אפי לבקוביץ' ומשפטן איציק אירים י מקנים לך את הפטור הנוסף 161 מ' או טופס 161 ח' 161 פנסיונר, טופס

12

14

נדב טסלר

17

נדב טסלר 2024 תקרת הפקדה לקרן פנסיה בשנת

20

נדב טסלר 2024 פנסיית חובה בשנת בג"ץ: הסמכות לדון בטענת עורך דין לחיסיון נתונה לבית המשפט עו"ד שוש גבע פס"ד פקיד שומה חקירות תל אביב שהוציא את הצו – גמול ושכר טרחה בשיעור נמוך בהסתלקות מתובענה ייצוגית נגד עו"ד שוש גבע פס"ד בכר רשות המסים - רו"ח מנירב ישלם מע"מ ומס הכנסה על גמול שקיבל כתובע ייצוגי

23

31

34

עו"ד שוש גבע

36

מיסוי בין-לאומי כללים חדשים למיסוי "נוודים דיגיטליים" במלטה רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר; רו"ח (עו"ד) גדי אלימי

39

מיסוי מקרקעין

2024 עדכונים במיסוי מקרקעין - אפריל

הרצברג עו"ד שי ברגר; עו"ד (ורו"ח) יקיר בן הרוש; עו"ד דורית בג"ץ דחה עתירת חברה נגד החלטת ועדת הערר לעניין מס רכוש בשל שיהוי עו"ד שוש גבע פס"ד ישועות חלוצה אגודה שיתופית חקלאית ניכר - המחוזי הפחית מיליונים מקנסות שהטילה רשות המסים בעקבות פס"ד ישבה מקור חיים והשקעות בע"מ עסקאות מקרקעין -

41

49

עו"ד שוש גבע

51

תוכן עניינים

6 2024 מאי 572 ידע למידע

מס ערך מוסף שנת מאסר אחת לדירקטור בחברה שניכה כשני מיליון ש"ח עו"ד שוש גבע פס"ד אלוחאוח מס תשומות שלא כדין - העליון דחה בקשה לעיכוב ביצוע החלטה שלא לרשום עו"ד שוש גבע פס"ד סנטר המושבה חברה כ"עוסק" – ביטוח לאומי הבהרות למעסיקים מהביטוח הלאומי -הודעה דחופה בדבר שידור רו"ח אורנה צח-גלרט מתכנת שכר – 2023 ואילך וההקלה בשנת 2023 משנת 126 השינוי במבנה טופס הבהרות הביטוח הלאומי למעסיקים ועדכונים חשובים רו"ח אורנה צח-גלרט דגשים בתגמולי המילואים לרבות מאתר הביטוח הלאומי רו"ח אורנה צח-גלרט בית הדין הארצי קיבל את עמדת המוסד לביטוח לאומי - עו"ד שוש גבע עובד עצמאי לא היה מבוטח בזמן התאונה שאלות ותשובות מס הכנסה שירות לתושב חוץ שנותן תושב ישראל לגבי נכס המצוי באזור עו"ד בני קליפי בידי אחד מבעלי המניות שיוחסה לו 1 ט 3 משיכה מחברה על פי סעיף עו"ד אוהד שילה הכנסה מדיווידנד חובת מיסוי, דיווח ורישום לחברה שעורכת הגרלות על פי אישור עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי משרד האוצר בארה"ב SCORP מיסוי בארץ של תושב חוזר בגין הכנסות מחברת רו"ח איציק רופא סוגיית דרישה לדיווידנד בשווי רכישת דירה במסגרת חברת נכס בית ודמי שכירות שמתקבלים בגינה

55

57

60

62

63

65

69

70

71

72

ד"ר שגיא גרשגורן, עו"ד ורו"ח, ושלמה פיג'ו, עו"ד ורו"ח

74

תוכן עניינים

2024 מאי 572 ידע למידע 7

מיסוי קצבה ממבטחים שתקבל נישומה שהיא תושבת גרמניה

רו"ח ומשפטן אייל סנדו

76

תו אזולאי ניהול ספרים לחברה המספקת שירותים חשבונאיים תכנון מס חייב בדיווח לגבי הלוואה מחברה בחו"ל שאינה במדינת אמנה

77

עו"ד רו"ח גדי אלימי שניתנה לחברה בישראל 2022 מיסוי יחידות השתתפות לחיפושי נפט שנת

78

. אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן סוגיית ניתוק תושבות לבני זוג שעברו לתקופת שבתון לחו"ל עו"ד לילך אשרוב מועד הוצאת קבלה וחובת שליחת מכתב על כוונה לפסילת ספרים לנישום שלא הוזמן לשימוע ולא קיבל הודעה מפקיד שומה עו"ד קובי כהן אירוע מס בהעברת מניות שלא תשולם תמורה בגין העברה עו"ד רו"ח הדס שרים הכרה בהכנסות מתרומות שהן שעות מתנדבים בעמותות עו"ד ורו"ח יועד פרנקל דיווח בהצהרת הון על דירה שחלקה נתקבל במתנה על ידי ההורים רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס ) לפקודה 1 (ט 3 אי דיווח לרשות המסים על פי דרישות סעיף עו"ד משה גבע הליכי בקשה לתיקון שומה והגשת ברור מול פקיד השומה עו"ד משה גבע התייחסות פרטנית של פקיד השומה למצבו האישי של נישום בקביעת רו"ח משפטן אלעד נעמן שומה לפי מיטב השפיטה בסיס דיווח מזומן או מצטבר בגין מענקי חרבות ברזל שנתקבלו רו"ח אחמד חסונה 2023 עבור שנת 2024 בשנת פטור ממס על משיכה עתידית של הפקדות לקופת גמל לקצבה רו"ח גלבוע וייספיש תושב חוץ - הצהרת הון לשנה שבה ניתק תושבות מס

80

82

84

85

86

88

89

90

91

92

93

יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי שמבצע אב לילדיו הבוגרים

94

תוכן עניינים

8 2024 מאי 572 ידע למידע

תקרת הקצבה המזכה לעניין חישוב נוסחת השילוב הישנה רו"ח רוזט שמש הגדרת חברה מועדפת על פי החוק לעידוד השקעות הון רו"ח יוסי ירון סגירת יתרת חובה של בעל מניות על ידי תשלום דיווידנד/ שכר עבודה

95

96

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

97

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס שנסגרה LLC קיזוז הפסד מחברת

98

מיסוי מקרקעין סוגיית פטור ממס שבח לבני זוג בעלי דירה וירשו חלקי דירות נוספות עו"ד ורו"ח חגי גרוס ביטול עסקת מתנה בין קרובים שדווחה לפני שנים למיסוי מקרקעין עו"ד מיכל סופר וחידושה כיום העברת דירת מגורים בבעלות שני יחידים לחברה למטרת השכרה

99

100

עו"ד, רו"ח שלומי טבח לטווחי זמן קצרים חישוב מס שבח בפרויקט פינוי בינוי עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה ועו"ד אוהד ג'אנה

102

103

מס ערך מוסף חבות מע"מ על עוסק תושב המרכז שנותן שירותי סליקה עו"ד ג'ני אטקין לעוסק תושב אילת הוראות ל"עיגול סכומים" בהפקת חשבונית מס ללקוח על פי

104

עו"ד עמיאל יצחק הלוי חוק מס ערך מוסף

106

חברות, עמותות, מלכ"רים

עו"ד בועז נוה חדלות פירעון בעמותה

107

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה לשם תקצוב הטבות 2024 חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה בשנת רשות המסים בישראל - הנחיות ליישום 2024 לחיילי מילואים, התשפ"ד-

108

תוכן עניינים

2024 מאי 572 ידע למידע 9

- 2023 נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס

רשות המסים בישראל הסדר האורכות למייצגים קרן הפיצויים פתחה היום את האפשרות להגשת בקשות למענק לינואר-פברואר עבור עסקים בישובים מוטי תיירות ובישובים שחלו לגביהם הגבלות מחמירות וכן את האפשרות לבקש מקדמות למרץ אפריל לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון שפונו נוהל מתן אורכות להגשת - הסדר האורכות למייצגים 2023 דוחות לשנת המס רשות המסים בישראל משרד החקלאות ורשות המסים חתמו הסכם לפיצוי מגדלי מטעים - 2023 ופירות הדר נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס רשות המסים בישראל הסדר האורכות למייצגים 46 הודעה מיוחדת למוסדות ציבור המחזיקים באישור לפי סעיף לפקודת מס הכנסה, ולבתי התוכנה המפיקים קבלות בהתאם רשות המסים בישראל 2023 של יחידים לשנת המס הוראת ביצוע לטיפול במענקים למשרתי המילואים בשיתוף 2024 רשות המסים בישראל וקרן הסיוע של צה"ל התשפ"ד- רשות המסים בישראל הבהרה בנושא מעבר מסלול לאחר הגשת תביעות במתווי חרבות ברזל רשות המסים בישראל 2024 אושר מתווה פיצויים לעסקים בצפון לחודשים ינואר-פברואר רשות המסים בישראל יוארכו 8 המענקים בגין נזק עקיף לעצמאים ששירתו במילואים בצו רשות המסים בישראל בחצי שנה נוספת נחתם הסכם בין קרן הפיצויים במס רכוש ומשרד החקלאות רשות המסים בישראל למגדלי ירקות בבתי צמיחה יישום ותפעול הוראת שעה לקבלת כספי מסים בשל רווח ממימוש רשות המסים בישראל לפקודה 46 לסעיף פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים

116

118

120

122

123

124

138

139

140

142

רשות המסים בישראל אמצעי תשלום מבוזר

144

תוכן עניינים

10 2024 מאי 572 ידע למידע

רשות המסים קידמה מהלכים למיצוי זכויות מס של שארים רשות המסים בישראל 21 עד גיל (ג) לפקודה - 8 בנושא סעיף 2/2022 עדכון חוזר מס הכנסה מספר פריסת הכנסה פריסת תגמולי מילואים מהמוסד לביטוח לאומי

145

רשות המסים בישראל

146

מיסוי מקרקעין 01/2024 ' להוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס 1 תוספת מספר רשות המסים בישראל הארכת מועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל

147

מס ערך מוסף

רשות המסים עדכנה ופרסמה מסלולים

רשות המסים בישראל ירוקים חדשים בנושא קרנות השקעה

150

ביטוח לאומי תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים בתקופת שירות מילואים 2024 שהוא שירות חירום) (הוראה שעה חרבות ברזל), התשפ"ד - המוסד לביטוח לאומי תשלום זכויות פנסיה לחטופים שכירים על ידי המעסיקים

152

המוסד לביטוח לאומי

154

חקיקה

חוקים

155

2024 - חרבות ברזל), התשפ"ד- 8 חוק ההתיישנות (תיקון מס'

157

2024 ), התשפ"ד- 272 חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס' תקנות תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (הארכת התקופה הקובעת וקביעת תיאומים), 2024 התשפ"ד תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף),

160

161

2024 ) התשפ"ד- 2 (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס'

תוכן עניינים

2024 מאי 572 ידע למידע 11

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף),

167

2024 ) התשפ"ד- 3 (חרבות ברזל) (הוראת שעה) (תיקון מס'

172

2024 תקנות לעידוד השקעות הון (שינוי התוספת השנייה לחוק) התשפ"ד-

172

2024 הודעת מס ערך מוסף (ניהול פנקסי חשבונות) (תיאום סכום) התשפ"ד תקנות הביטוח הלאומי (שיפוי מעסיקים לגבי תקופת שירות מילואים 2024 שהוא שירות חירום) (הוראת שעה - חרבות ברזל) התשפ"ד צו מס ערך מוסף (שיעור המס על עסקה ועל יבוא טובין) (תיקון) 2024 התשפ"ד צו מס ערך מוסף (שיעור המס על מלכ"רים ומוסדות כספיים) (תיקון) 2024 התשפ"ד- - הוראת שעה - חרבות ברזל) (תגמולים 238 צו הביטוח הלאומי (תיקון מס' 2024 למשרתים במילואים) (הארכת תקופת הוראת השעה) התשפ"ד צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין משרתי המילואים ובני זוגם וצבירת חופשה שנתית לעובדים מסוימים (חרבות ברזל) לפי חוק הסכמים קיבוציים, 1957 התשי"ז צו הרחבה להסכם קיבוצי בעניין תשלום שכר בשל נזק מלחמה ונזק עקיף 1961 הודעה בדבר יישוב ספר לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים, התשכ"א הודעה על כוונה למתן צו הרחבה להסכם קיבוצי כללי שנעשה בשל פעולות 1957 האיבה או פעולות המלחמה לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז 1957 (חרבות ברזל) לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-

173

174

175

175

176

179

182

183

מדדים ושערי מט"ח

184

2024 מדדים לחודש מארס

185

2024 שערים יציגים לחודש אפריל

ידע במספר

186

מראה מקום

188

12 2024 מאי 572 ידע למידע

שינוי מבנה - מסלולים ירוקים חדשים רו"ח (משפטנית) ענבל שני מס הכנסה

במאמר זה נעסוק במסלול הירוק החדש "פיצול אופקי לחברה חדשה או למספר א). 984 חברות" (טופס ) לפקודת 1 א( 105 פיצול אופקי נדון בסעיף מס הכנסה, ומשמעותו היא העברת נכסים והתחייבויות מחברה קיימת לידי חברה אחות אשר מוחזקת על ידי אותם בעלי מניות, ובאותם שיעורים. פיצול זה מאפשר גמישות בהכנסת משקיעים, בידול וביזור פעילויות השונות במהותן. ,6/8/2017 מיום 242 גם לאחר תיקון שבו עבר פרק שינויי המבנה מתיחת פנים נרחבת והוסרו חסמים רבים, עדיין נותרה הדרישה בפיצול לחברה אחות חדשה לפי ), לקבל מהמנהל אישור 1 א( 105 סעיף מראש לתוכנית הפיצול.

הושקו על ידי רשות המיסים 2024 במרץ ארבעה מסלולים ירוקים חדשים בתחום שינויי המבנה. מסלול ירוק במהותו מהווה כלי שנועד לייעל הליכים ולשפר את השירות הניתן לציבור, והוא הליך מקוצר ומזורז בנושאים שרמת המורכבות שלהם מאפשרת לקבוע להם מסגרות וקריטריונים, המאפשרים לרשות המיסים לתת החלטת מיסוי על סמך הצהרות והתחייבויות של המבקשים בעזרת טופס ייעודי לכל סוג בקשה. אין מדובר באישור אוטומטי - יש להגיש בקשה להחלטת מיסוי במסלול ירוק, לשלם אגרה ולעבור בדיקה של המחלקה המקצועית, אם כי מהירות התגובה, ככל שיש עמידה בכל התנאים הנדרשים – אמורה להיות מהירה.

הכותבת -מומחית במיסוי קריפטו מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC TAX.CO.IL

מס הכנסה מאמרים

2024 מאי 572 ידע למידע 13

. בעלי המניות בחברה המתפצלת – 4 שהתאגדו חברות תושבות ישראל בישראל וחייבות במס לפי סעיף (א). לא ניתן להיכנס למסלול 126 הירוק כאשר מי מבעלי המניות הוא יחיד. . אם מחזור החברה נמוך מחמישה 5 מיליון בכל אחת משלוש שנות המס שקדמו לפיצול – כל פעילויות החברה הן עסקיות מתמשכות, וההכנסה מהן .) 1 ( 2 חייבת מכוח סעיף (זהו נוסח התנאי המופיע בטופס. לא ברור האם זו דרישה חד משמעית, בשונה ) או 1 ( 2 מהדרישה הרגילה להכנסות לפי .)) 6 ( 2 לסיכום פיצול אופקי עשוי לייצר יתרונות עסקיים משמעותיים ולטייב את הפעילות הכלכלית. יש לשקול שינוי מבנה זה בכובד ראש, ואם ניתן להסתייע במסלול הירוק – מצוין, אך גם אם לא, ומדובר במקרים מורכבים של בעלי מניות יחידים, יחסי שווי שונים, פעילויות ממקורות הכנסה שונים, חברה קיימת ולא חברה חדשה – יש מקום להתייעץ ולשקול פנייה לקבלת החלטת . מיסוי במסלול הרגיל

לאור האמור לעיל, ניתן לומר כי רשות המיסים עשתה עוד צעד לכיוון הוודאות במשק ונתנה הקלה משמעותית במעבר בין דרישה לקבלת אישור מראש ממנהל רשות המיסים, לקבלת החלטת מיסוי על כל כובדה, להחלטת מיסוי "נוחה ומהירה יותר" במסלול ירוק. נדון בכמה תנאים והצהרות הנדרשים במסלול הירוק: . הפיצול ייעשה לחברה חדשה (לא ניתן 1 לפצל לחברה קיימת כפי שנדון בסעיף ט). 105 . הן החברה המתפצלת והן החברה 2 החדשה נדרשות להפיק, או להיות ) 1 ( 2 צפויות להפיק, הכנסה לפי סעיף ) לפקודה. 6 ( 2 או ● שווי הנכסים המועברים לחברה משוויים 10% החדשה לא יפחת מ בחברה המתפצלת. ● מיד לאחר שינוי המבנה לא יעלה שווי השוק של החברה החדשה על פי ארבעה משווי השוק של החברה המתפצלת, ולא יפחת מרבע משווי השוק של החברה המתפצלת. (במסלול הירוק לא ניתן לפעול לפי )(ג) ולחלק את הנכסים 6 ג(א)( 105 סעיף באופן שונה מהאמור לעיל). . שוויים בפיצול: 3

מס הכנסה מאמרים

14 2024 מאי 572 ידע למידע

מלחמת חרבות ברזל - פיצויים במסלול האדום - דגשים פרקטיים עו"ד מאורי עמפלי, רו"ח אפי לבקוביץ' ומשפטן איציק אירים

המסלול האדום מאפשר לקבל פיצוי על במהלך סך מרכיבי ההפסדים אשר נוצרו במקרה שהעסק המלחמה, ואף לאחר מכן, ימשיך לצבור נזקים כלכליים נגררים אשר מקורם במלחמה. כך לדוגמה, מסעדה אשר נמצאת בישוב ספר ולא חזרה להיקף הפעילות ערב המלחמה, או מלון אשר הפסיק לקבל אורחים בעקבות המצב המלחמתי. בתי המשפט כבר עמדו על תכליתו של פיצוי זה בפסק הדין, בציינם כי הפיצוי הוא בגין נזקים בתקופת המלחמה ואף לאחריה .)16032-04-14 (ע"מ נציין גם כי המסלול האדום פתוח לא רק לעסקים ביישובי ספר, אלא גם לעסקים ממרכז הארץ, אשר פעלו ביישובי ספר .)8/08 באמצעות סניפים (ו"ע ככלל נדגיש כי ברמה התכנונית מומלץ בראש ובראשונה שבית העסק יתעד את כלל הנזקים, לרבות מלאים אשר ירדו לטמיון בשל המלחמה, כימות מדויק ככול האפשר של שווי הנזקים, רווחים שאבדו ועוד. כמו כן, רצוי שהגשת התביעה במסלול האדום תגובה בחוות דעת כלכליות ו/או שמאיות מה נדרש כדי לבצע בתביעה לנזק עקיף במסלול אדום?

הנזקים ממלחמת חרבות ברזל ממשיכים לצערנו להצטבר, גם כחצי שנה מאז פרוץ המלחמה. נזקי המלחמה הישירים לנכסים ולרכוש מטופלים באמצעות חוק 1961 מס רכוש וקרן הפיצויים, התשכ"א- "( ותקנות מס רכוש וקרן החוק (להלן: " פיצויים (תשלום פיצויים)(נזק מלחמה ונזק .)" התקנות (להלן: " 1973 עקיף), התשל"ג לעומת זאת, בגין הנזקים הכלכליים שנגרמים לפעילות העסקית כפועל יוצא של נזקי המלחמה, ישנם שלושה מסלולים אפשריים – שניים, המכונים "מסלולים ירוקים", מכוח הוראת שעה ותקנות מיוחדות שתוקנו בעקבות המלחמה, ואחד מימים ימימה – "המסלול האדום", מכוח החוק והתקנות, השמור לרשימת יישובי הספר המוגדרים בחוק. עסקים בישובים אלו רשאים לבחור בכל המסלולים, אך אנו ממליצים על המסלול האדום, ועל כך להלן. מדוע המסלול האדום? לדעתנו, כל עוד מדובר בעסק אשר נמצא או שיש לו פעילות ממשית בישוב ספר, הרי ישנו יתרון מובהק להגשת התביעה במסלול האדום, שכן פוטנציאל הפיצוי בו הוא ללא תקרה ויכול לשקלל גם נזקים כלכליים אשר התהוו במהלך המלחמה ואף . בעקבותיה, בניגוד למסלולים הירוקים

הכותבים - ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

מס הכנסה מאמרים

2024 מאי 572 ידע למידע 15

. אובדן רווחים עקב עצירת התפתחות 5 טבעית של העסק המבוססת על היקף הגידול ערב המלחמה; . מניעת רווח מעסק חדש אשר הוקם 6 ערב המלחמה; . מניעת הגדלת רווח עקב הרחבת 7 העסק באמצעות ציוד חדש אשר נרכש או מעבר למפעל גדול יותר או גיוס עובדים רחב ערב המלחמה; . הוצאות הכרוכות בהקטנת נזקים 8 בזמן המלחמה; . סך הוצאות השכר אשר שולמו 9 לעובדים ולבעלי השליטה; . אובדן רווח עתידי אחרי המלחמה 10 בעקבות מגוון סיבות, לרבות: ● התקשרויות חוזיות עתידיות אשר התבטלו; ● פגיעה במוניטין;

אשר יתמכו בטענת בית העסק ובשווי הפיצוי המבוקש. כמו כן, בהתאם לדרישות החוק והפסיקה, חשוב להיות ערים לדגשים הבאים במסגרת התביעה: ● הוכחת קשר סיבתי בין הנזק לבין המלחמה - כך לדוגמה, רצוי שבעל העסק יתעד את הנזקים גם לאחר סיום המלחמה (כשתסיים): אובדן רווחים, אי הגעת לקוחות פגיעה במוניטין וכד'; ● הוכחת חובת הקטנת נזק; ● הוכחת היעדר רשלנות מצד העוסק; רשימה זו מייצגת פעולות הכרחיות לטובת קבלת הפיצוי במסלול האדום, והיעדר התייחסות אליהן במסגרת התביעה ו/ או במסגרת הבחינה הפרטנית של רשות המיסים עלול לגרום לאי קבלת פיצויים בהתאם לחוק. פוטנציאל התביעה במסלול האדום להלן רשימה לא ממצה של ראשי נזק: . הפיצוי יכלול את הפגיעה ברווח, אשר 1 תחושב לפי ירידת המחזורים הכלכלית בניכוי ההוצאות הנחסכות; . פיצוי על הוצאות קבועות אשר לא 2 נחסכו; . פיצוי על אובדן העסק באופן מוחלט; 3 . פיצוי על הוצאות הנדרשות לחזרה 4 לפעילות ערב המלחמה כגון פרסום, נסיעות לחו"ל לטובת קשר לקוחות ועוד;

● חזרה לשגרה בשיעורי רווח נמוכים עקב סיבות אשר כרוכות במלחמה כגון מלאי שחייבים להימכר במחיר מופחת, ירידת מחירים של מוצרים באזור הספר ועוד.

הדגשים המשפטיים בהגשת תביעה במסלול האדום לצד קבלת ההחלטה לתבוע במסלול האדום, רצוי להכיר את הסוגיות הרבות אשר מתחדדות לאור התמשכות המלחמה והפגיעה חסרת התקדים בעורף, בשונה

מס הכנסה מאמרים

16 2024 מאי 572 ידע למידע

. שאלת תום המלחמה והגשת התביעה 5 לפי המועדים שיפורסמו על ידי רשות המסים. . האם אתר און ליין אשר המשיך לפעול 6 במלחמה הוא סניף? דגשים נוספים ● הגשת התביעה רק בסוף המלחמה או בחלקים לאורך המלחמה. ● הגשת בקשה לקבלת מקדמה בהתאם לתנאים בתקנות. ● שקלול הפיצוי המבוקש עם קבלת פיצוי מחברות ביטוח וכו'. סיכום לסיכום, קצרה היריעה מלתאר ולפרט את מלוא התהליך המורכב, המשפטי חשבונאי-כלכלי, אשר יש להתבסס עליו בהגשת התביעה. ככלל, מבחינה מדוקדקת של המסלולים המוצעים לעוסקים השונים, דומה כי במרבית המקרים, אלו הנמצאים ביישובי ספר ייהנו מפיצוי גבוה ומקיף יותר על בסיס המסלול האדום. לפיכך, והגם שמסלול זה מורכב יותר הן ברמה הטכנית ולבטח ברמה המשפטית ביחס למסלולים הירוקים, היעדר התקרה בגובה הפיצוי, הופך אותו לכדאי יותר עבור עסקים ביישובי ספר.

ממלחמות ומבצעי עבר. להלן רשימה חלקית: . הקשר הסיבתי בין הנזק לבין 1 . נשאלת השאלה עד כמה יהיה המלחמה ניתן לטעון כי ממשיך להתקיים קשר סיבתי בין הנזק העקיף לבין המלחמה אשר תסתיים בתאריך מסוים. כך לדוגמה, עד מתי ניתן לטעון כי הפגיעה באתרי תיירות היא בעקבות המלחמה. כ"למודי קרבות" מתקופת הקורונה, האומיקרון ומבצעים קודמים, נראה כי עמדת רשות המסים תהא נוקשה ביחס לקשר הסיבתי המתמשך, כך שצפוי כי בהתאם להצהרתה בכלי התקשורת ובניגוד לעמדתנו, הקשר הסיבתי ייקטע מיד עם תום המלחמה. לתשומת לבכם, שאלת קיומו או היעדר קיומו של הקשר הסיבתי כבר מלווה דיונים בבקשות לפיצוי במסלולים הירוקים. - עד כמה תדרוש . החובה להקטנת נזק 2 רשות המיסים לבחון את יכולתו של העוסק להקטין נזקים עקב המלחמה. – האם חזרה . הפסקת פעילות 3 הדרגתית לפעילות תהווה עילה לאי מתן פיצויי במסלול האדום? – גם אם מקומו של העסק . סניפים 4 במרכז הארץ הרי קיימת זכות לתביעה במסלול אדום בגין סניפים או רכוש המייצר הכנסה באזורי הספר.

מס הכנסה מאמרים

2024 מאי 572 ידע למידע 17

י 161 מ' או טופס 161 ' ח 161 פנסיונר, טופס מקנים לך את הפטור הנוסף נדב טסלר

הגעתם לגיל פרישה והתחלתם לקבל קצבת זקנה מהחיסכון הפנסיוני אתם זכאים לנצל את הפטור הנוסף ממס על הקצבה. במטרה להקל עליכם בקבלת הפטור טפסים חדשים 3 רשות המיסים הפיקה ח. על 161 מ וטופס 161 י, טופס 161 טופס היתרונות והחסרונות במילוי הטפסים. ושמונה חודשים 62 נשים שהגיעו לגיל והחלו לקבל קצבת 67 וגברים שהגיעו לגיל זקנה מהחיסכון הפנסיוני או מפנסיה תקציבית זכאים לקבל הטבת מס על קצבת הזקנה שלהם – הטבה הנקראת הפטור הנוסף. מי שטרם ניצל את הפטור הנוסף, 1,603 יהיה זכאי להכנסה פטורה בגובה של . הפטור הנוסף צפוי לגדול שוב בשנת ₪ .₪ 3,017 ל- 2025

הפטור הכולל 43.5%

הפטור הנוסף

שנים

8.5% 14% 17% 32%

2012-2015 2016-2019 2020-2024

49% 52% 67%

2025

הפטור על קצבת הזקנה מתחלק לשניים, פטור המושפע ממשיכת כספי פיצויים שנות עבודה שקדמו 32 פטורים לאורך אינו לפרישה ופטור נוסף. הפטור הנוסף . בשנת מותנה והוא אחיד לכל הפורשים מתקרת 17% הפטור הנוסף עומד על 2024 ש"ח בחודש. 1,603 הקצבה המזכה כ- מי זכאי לקבל את הפטור הנוסף? הוגדל הפטור ממס על 2012 החל משנת קצבת הזקנה בצורה הדרגתית, לצורך קבלת הפטור ממס נדרש הפורש למלא ד ולהגישו לידי פקידי השומה. 161 טופס עולה כי התנועה לחופש המידע מנתוני באופן יחסי רק פורשים מעטים הגישו בקשה לקיבוע זכויות באמצעות הטופס

כיצד מחושב הפטור הנוסף על קצבת הזקנה?

קצבת הזקנה היא כהכנסה החייבת במס. לפקודת מס הכנסה 190 במסגרת תיקון על קצבת הזקנה הפטור הנוסף נקבע כי ל- 2012 יגדל בצורה הדרגתית בין השנים .2025

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

18 2024 מאי 572 ידע למידע

במידה שהתחלתם לקבל קצבה והגעתם ושמונה חודשים לנשים או גיל 62 לגיל ישלח 2012 לגברים לאחר ינואר 67 . ח 161 טופס אליכם בסמוך לגיל הזכאות באמצעותו תוכלו לבקש את הפטור מבלי לגשת לפקיד השומה. במידה שאתם מקבלים קצבה ממספר מקורות ואתם מעוניינים לקבל את הפטור ולהגישו מ' 161 טופס הנוסף עליכם למלא לרשות המיסים אך טרם התחלתי לקבל 67 עברתי את גיל קצבה. איזה טופס אני נדרש למלא? טופס במועד היציאה לפנסיה תוכל למלא ולקבל את הפטור הנוסף או להגיש ח 161 לפקיד השומה. ד 161 טופס מאפשר לכם לקבל בצורה קלה ח 161 טופס ופשוטה את הפטור הנוסף על הקצבה, . אך ככל ₪ 1,603 פטור זה עומד על כ- ₪ 4,903 שקצבת הזקנה שלכם עולה על יקנה לכם אפשרויות ד 161 טופס שימוש ב רבות יותר לשימוש בפטור ממס. במידה שלא משכתם בעבר פיצויים פטורים יאפשר לכם לקבל ד 161 טופס ממס, מילוי ₪ 3,300 פטור נוסף ממס. הפטור בגובה של יקטין את ההכנסה החייבת במס. ניתן להחליט האם ד 161 טופס באמצעות לנצל את הפטור ממס, כפטור חודשי על קצבת הזקנה או לצורך היוון עתידי (משיכת סכומים חד פעמיים) בפטור ממס. ד 161 איזה טופס כדאי למלא ח ? 161 או

והם מנצלים את ההטבות המס המגיעות להם. יתר ציבור הפורשים, אינו מנצל את הטבת המס המגיעה לו בפרישה במטרה להקל על ציבור הפורשים בקבלת הפטור הנוסף ממס על הקצבה, הופקו ברשות המיסים שלושה טפסים חדשים: ● י' לכל מי שפרש עד לשנת 161 טופס 2012 ● ח' לכל מי שפרש לאחר שנת 161 טופס 2012 ● מ' למי שפרש לאחר שנת 161 טופס ומקבל קצבה ממספר מקורות 2012 איך נקבל את הפטור הנוסף? כדי לקבל את הפטור הנוסף ישירות מהקופה עליכם לעמוד במספר תנאים: ● התחלתם לקבל כבר קצבה ועברתם ושמונה חודשים לנשים או 62 את גיל לגברים 67 גיל ● טרם קיבלתם פטור על הקצבה ממס הכנסה ● אינכם מקבלים פנסיית זקנה ממקור נוסף במידה ועברתם את גיל הפרישה לפני ואתם עומדים ביתר התנאים, 2012 ינואר י' 161 באפשרותכם לחתום על טופס ולהחזיר אותו חזרה לידי הקופה.

מס הכנסה מאמרים

2024 מאי 572 ידע למידע 19

י או חתימה על טופס 161 חתימה על טופס ח, לא תטיב עם הפורשת ותמנע ממנה 161 לנצל את הטבות המס לצורך היוון כספים בפטור ממס. בשורה התחתונה ח עשויים להקל על 161 י וטופס 161 טופס הפורשים בקבלת הפטור הנוסף במס על קצבת הזקנה. אך עבור פורשים הזכאים ש"ח הוא עשוי 5,012 לקצבה העולה על לפגוע באפשרות למשיכת הכספים בעתיד. כללי אצבע ש"ח 5,300 זכאים לקצבה מתחת ל- הקצבה שלכם צריכה להיות פטורה ממס מתוקף נקודות הזיכוי. אין לחתום סתם על ח 161 י או טופס 161 טופס ש"ח ויש 5,012 מקבלים קצבה שעולה על ברשותכם כספים נוספים שהופקדו בקרן או בקופת גמל 2000 פנסיה לאחר שנת ד 161 יש למלא טופס . 2008 והופקדו לאחר מקבלים קצבה יחידה החייבת במס, יש י או 161 לבחון את הכדאיות במילוי טופס ד 161 ח אל מול טופס 161 טופס מקבלים קצבאות ממספר מקורות, אינכם ח. עליכם 161 י או 161 יכולים למלא טופס ד. 161 למלא טופס

במידה שאתם משלמים מס הכנסה על ד עשוי לזכות 161 הקצבה, מילוי טופס אתכם בהחזרי מס עבור שנים קודמות. י או 161 מה הסכנה במילוי טופס ח? 161 4,903 ככל ובידי הפורש קצבה שעולה על באפשרותו למשוך סכומים חד פעמיים ₪ שהופקדו לקופה בדרך של היוון קצבה. חתימה על טפסים לקבלת הפטור הנוסף בלבד, תפנה את כל הפטור הנוסף לצורך הגדלת הפטור על הקצבה ולא תוכל לשמש בעתיד את הפורש לצורך היוון קצבה. לדוגמה, ₪ 5,000 פורשת עם קצבה חודשית בגובה שאינה מנצלת כיום את הפטור על קצבת ₪ 500 הזקנה. הקצבה חייבת במס בגובה בהתאם למדרגות המס. אך בידי הפורשת ₪ 599.5 נקודות זיכוי השוות 2.75 עומדות ולכן קצבת הזקנה פטורה ממס לחלוטין.

ש"ח 5,000

קצבת זקנה

ש"ח 500

מס הכנסה

ש"ח 599.5

פטור בגין נקודות זיכוי

מס הכנסה מאמרים

20 2024 מאי 572 ידע למידע

2024 תקרת הפקדה לקרן פנסיה בשנת נדב טסלר

קרן פנסיה מקיפה מוגבלת בתקרת הפקדה. על משמעות התקרה וכיצד מחשבים את התקרה השנתית למי שהחל להפקיד באמצע השנה.

באותה החברה שבה מנוהלת הקרן המקיפה. כדי שהפעולה לא תתבצע באופן את בטופס הקוביות אוטומטי יש להגדיר השכר ממנו יופקדו כספים לקרן הפנסיה ושכר ממנו יופקדו כספים למוצר הפנסיוני המשלים. תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה המקיפה משפיעה גם על העברת כספים אל קרן הפנסיה, במידה ואתם מעוניינים לנייד כספים אל קרן הפנסיה מקופת הגמל או מביטוח מנהלים יבחנו האם הכספים עומדים בתקרת הכספים לניוד. התקרה מחושבת בהתאם לוותק שצברתם בקופה אותה אתם רוצים לנייד בקיזוז הכספים שנצברו בקרן הפנסיה. התקרה לצורך העברת כספים לקרן פנסיה ש"ח לכל שנת וותק. 61,677 מקיפה היא השכר הממוצע במשק לאורך השנים ותקרת ההפקדה השנתית תקרת ההפקדה מתעדכנת בכל שנה בהתאם לגובה השכר הממוצע במשק, לשימושכם נתוני השכר הממוצע במשק ותקרת ההפקדה לקרן הפנסיה החל משנת . הנתונים מבוססים על נתוני אתר 2002 ביטוח לאומי.

מה היא תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה?

קרן הפנסיה המקיפה זכאית לאגרות חוב מבטיחות תשואה וכיום להבטחת תשואה באמצעות מנגנון הבטחת תשואה. לכן משרד האוצר קבע מגבלה על ההפקדה לקרן פנסיה חדשה. המגבלה עומדת על מפעמיים השכר 20.5% הפקדה בגובה של השכר הממוצע 2024 הממוצע במשק. בשנת ביחס לשנה קודמת והוא 5.6 במשק גדל ב- ש"ח. ההפקדה החודשית 12,536 עומד על 5,139.76 המרבית לקרן פנסיה מקיפה היא ש"ח.

תקרת הפקדה לקרן 2024 הפנסיה

שכר ממוצע 2024 במשק

ש"ח 5,139.76

ש"ח 12,536

הפקדות שעולות על תקרת ההפקדה יועברו באופן אוטומטי לקרן פנסיה משלימה

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2024 מאי 572 ידע למידע 21

תקרת הפקדה לקרן פנסיה מקיפה

שכר ממוצע במשק

שנה

5,139 4,866 4,326 4,326 4,326 4,212 4,061 3,966 3,880 3,797 3,726 3,619 3,534 3,406 3,286 3,250 3,142 3,090 3,027 2,855 2,855 2,855 2,855

12,536 11,870 10,551 10,551 10,551 10,273

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

9,906 9,673 9,464 9,260 9,089 8,828 8,619 8,307 8,015 7,928 7,663 7,537 7,383 6,964 6,964 6,964 6,964

מקור הנתונים אתר ביטוח לאומי

מס הכנסה מאמרים

22 2024 מאי 572 ידע למידע

אליה עובר חלק מהשכר. שבדקתי את הנושא מול קרן הפנסיה אמרו לי שהשכר שלי עובר את תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה ולכן נפתחה לי קרן חדשה. תקרת ההפקדה לקרן הפנסיה מחושבת על בסיס חודשי ומצטבר מתחילת השנה. יתכן והצטרפת לקרן הפנסיה בחודש פברואר ש"ח 5,139 או מרץ ולכן צברת יתרה של עבור כל חודש קודם. כאשר סיימת לנצל את היתרה, עברו ההפקדות לקרן הפנסיה שקלים 24,000 חוסך שמרוויח שכר של בחודש והצטרף לקרן הפנסיה בחודש פברואר. ההפקדה החודשית שלו לקרן עומדת על שקלים מעבר 672 שקלים בחודש, כ- 4,399 לתקרה. מכיוון ובחודש ינואר לא התקבלה הפקדה לקרן הפנסיה, היתרה עבור אותו חודש "נצברת" לשימוש בחודשים הבאים. המשלימה באופן אוטומטי. :) 2014 דוגמא (לפי נתוני

מה השכר המירבי ממנו ניתן להפקיד לקרן פנסיה מקיפה? תקרת ההפקדה היא קבועה לכל עובד אך גובה השכר המקסימלי ממנו ניתן להפקיד לקרן הפנסיה משתנה בהתאם לאחוזי השכר אותם אתה ומעסיקך מפקידים מידי חודש. כאשר בחשבון לוקחים את אחוזי ההפקדה של העובד, המעסיק והפקדה לרכיב הפיצויים. לדוגמה גובה השכר אחוזי הפקדה ש"ח 27,778 18.50% ש"ח 24,671 20.83% ש"ח 22,509 22.83% במידה ואחוזי ההפקדה שלך שונים, עליך 5,139 לחלק את תקרת ההפקדה החודשית ( ש"ח) באחוז ההפקדות שלך ושל המעסיק כולל רכיב הפיצויים.

אני מפקיד כל חודש, למה נפתחה לי הקרן המשלימה רק באמצע השנה?

הצטרפתי לקרן פנסיה, ופתאום באמצע השנה גיליתי שפתחו לי עוד קרן פנסיה

יתרה לניצול

הפקדה

חודש עבודה

3726

0

ינואר

3052.8 2379.6 1706.4 1033.2

4399.2 4399.2 4399.2 4399.2 4399.2 4399.2

פברואר

מרץ

אפריל

מאי יוני יולי

360

313.2 -

מס הכנסה מאמרים

2024 מאי 572 ידע למידע 23

קופת גמל, ביטוח מנהלים או קרן פנסיה משלימה. לכל אחד מהמוצרים הנ"ל יש את היתרונות והחסרונות שלו.

החל מחודש יולי, העובד יצטרך למצוא פתרון אחר להפקדות מעבר לתקרת ההפקדה.

מה גובה תקרת ההפקדה ?2024 לקרן הפנסיה בשנת

למה נקבעה תקרת הפקדה לקרן הפנסיה?

תקרת ההפקדה מתעדכנת בכל שנה, בשנת ש"ח בחודש. 5,139 התקרה עומדת על 2024

קרנות הפנסיה החדשות מקבלות הבטחת תשואה ממשרד האוצר. הבטחת התשואה עולה כסף למשלמי המיסים, ולכן משרד האוצר מגביל את הבטחת התשואה אותה הוא נותן לחוסכים.

מהי תקרת ההפקדה לפנסיה לעצמאי?

על עצמאי שבוחר להפקיד לקרן פנסיה מקיפה חלה אותה תקרת הפקדה בגובה ש"ח. 5,139

מה ניתן לעשות עם השכר מעבר לתקרת ההפקדה?

את ההפקדות מעבר לתקרת השכר יש להפקיד למוצרים פנסיונים אחרים כמו,

2024 פנסיית חובה בשנת נדב טסלר צו הרחבה לפנסיית חובה מגדיר את הכללים לעריכת ביטוח פנסיוני לעובדים שלא חל עליהם הסדר פנסיוני אחר. הצו מגדיר את אחוזי ההפרשה לפנסיה, מועדי תחילת ההפקדות וגיל העובד בתחילת החיסכון ובסופו. מה זה בכלל פנסיה חובה? פנסיה חובה היא פנסיית המינימום שנקבעה במשק במטרה להבטיח לכלל

העובדים השכירים קבלת קצבה חודשית בגיל הפרישה. כיום כל עובד ועובדת בישראל זכאים להפקדות לפנסיה, כאשר כל מעסיק מחויב להפקיד כספים לחסכון הפנסיוני של העובדים. מאמר זה מפרט את השינוי בהפרשות לחיסכון הפנסיוני לאורך השנים, את השכר אותו חייבים לבטח בחיסכון ואת מועדי תחילת ההפרשות לפנסיה.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

24 2024 מאי 572 ידע למידע

צו ההרחבה לפנסיית במקרה שבו חל , הזכאות לתחילת ההפקדות היא חובה מיום העבודה הראשון, כאשר ההפקדות בתום חודשי עבודה או 3 מבוצעות לאחר , המועד המוקדם מבניהם, שנת מס רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיק. שימו לב! צו הרחבה לפנסיה חובה לא קובע מהו הסדר קודם. יחד עם זאת בשוק השתרש הנוהג שעובד שיש ברשותו חיסכון פנסיוני פעיל יהיה זכאי להפקדה החל משלושה חודשים מתחילת עבודתו. באיזה מוצר פנסיוני יש להפקיד לעובד? לחוק הפיקוח על 20 בהתאם לסעיף זכותו של העובד לבחור שירותים פיננסים את המוצר הפנסיוני שבו יתנהל החיסכון שלו. העובד יכול לבחור לנהל את החיסכון באחד המוצרים הבאים:

על מי חל חוק פנסיה חובה? פנסיה חובה היא צו הרחבה שחל על כלל שלא חל עליהם הסדר העובדים במשק . יש להפקיד לעובד בהתאם פנסיוני אחר לגילים הבאים: ● 21 גברים החל מגיל ● 20 נשים החל מגיל שימו לב! קיימת חובה להפקיד לעובד לגבר 67 גם מעבר לגיל פרישת חובה, גיל ואישה, במידה וטרם החל לקבל קצבה. ככל שחל במקום העבודה צו הרחבה אחר, יש לבחון את מועד תחילת ההפקדות באותו צו הרחבה. בכל מקרה מועד תחילת ההפקדות לא יהיה מאוחר למה שנקבע בצו ההרחבה לפנסיית חובה. בכל מקום עבודה יש לבדוק איזה צו הרחבה חל במקום העבודה ומהו המועד שנקבע באותו הסכם לתחילת הפקדות לפנסיה. צו ההרחבה אם למשל במקום העבודה חל , העובד יהיה זכאי לתחילת לפנסיה חובה חודשי עבודה, 6 ההפקדות לאחר שהשלים אלא אם הוא הגיע עם ביטוח פנסיוני קודם. עובד עם הסדר פנסיוני קיים עובד ללא הסדר פנסיוני חודשים 3 עד ותשלום רטרו חצי שנה ממועד תחילת עבודתו ממתי חייבים לבטח עובד חדש בביטוח פנסיוני?

● קרן פנסיה ● קופת גמל ● ביטוח מנהלים

במידה והעובד לא מימש את זכותו לבחור רשאי המעסיק להפנות אותו לאחת מקרנות בררת המחדל. עובדים לא יכולים 2023 החל מספטמבר לפתוח פוליסת ביטוח מנהלים חדשה אם לא ניצלו קודם כל את תקרת ההפקדה למוצר פנסיוני אחר. עובדים שלהם פוליסת מנהלים קיימת יכולים להמשיך להפקיד לתוכנית שברשותם.

מס הכנסה מאמרים

2024 מאי 572 ידע למידע 25

השינוי בגובה השכר הממוצע 2008 במשק משנת שנה שכר ממוצע במשק 2024 12,536 2023 11,870 2022 10,551 2021 10,551 2020 10,551 2019 10,273 2018 9,906 2017 9,673 2016 9,464 2015 9,260 2014 9,089 2013 8,828 2012 8,619 2011 8,307 2010 8,015 2009 7,928 2008 7,663 מהם רכיבי השכר עליהם חייבים להפקיד לעובד לפנסיה? ש"ח בחודש, 10,000 נניח כי העובד מרוויח ש"ח שכר בסיס ו- 8,000 המורכבים מ- ש"ח תוספות. האם יש להפקיד רק 2,000 עבור שכר הבסיס או עבור מלא השכר? יש לבחון מהן התוספות שמרכיבות את שכר העובד, האם הן תוספות המחייבות הפקדה או לא. מקור הנתונים: אתר ביטוח לאומי

האם העובד יכול לוותר על הכיסויים בחיסכון הפנסיוני? כמעסיק אתה מחויב לבטח את העובד במוצר הכולל כיסויים ביטוחים לאבדן כושר עבודה ומקרה של מוות. אך באפשרות העובד לבחור בעצמו לוותר על הכיסויים הביטוחים במוצר או לבחור מוצר שאינו כולל כיסוי ביטוחי כמו קופת גמל או ביטוח מנהלים. כמעסיק מומלץ לתעד את בחירת העובד ככל שבחר במוצר פנסיוני שאינו כולל כיסוי ביטוחי. מה גובה השכר עליו מחויב המעסיק להפקיד לפנסיית חובה? צו הרחבה לפנסיית חובה קובע שיש לבטח את השכר כהגדרתו בהסכם החל על העובד, ולא פחות מהשכר הממוצע במשק. השכר הממוצע במשק הוא 2024 בשנת ש"ח 12,536 ש"ח 15,000 כלומר במידה והעובד מרוויח בחודש, לא חלה חובה על המעסיק לבטח אותו על מלא השכר. חלה עליה גדולה 2024 שימו לב כי גם בשנת בשכר הממוצע במשק, ככל שאתם נוהגים לקטום את הפקדות לחיסכון הפנסיוני בשכר הממוצע יש לבחון כי תכנת השכר מעודכנת.

מס הכנסה מאמרים

26 2024 מאי 572 ידע למידע

דוג' לרכיבי שכר שאינם מחייבים הפקדה

דוג' לרכיבי שכר סוציאלי המחייבים הפקדה

החזר הוצאות

וותק

אשל רכב

תוספת יוקר

שעות נוספות גלובליות (ככל שמדובר ברכיב קבוע שאינו מותנה בביצוע שעות נוספות בפועל)

כוננויות ביגוד שעות נוספות בפועל בונוס

עמלות

שימו לב, בהסכם העבודה יתכן ויהיו רכיבי שכר נוספים שיחשבו כרכיבים פנסיונים שיש להפקיד עבורם. 2024 אחוזי הפרשה לפנסיית חובה בשנת בכל מוצרי 18.5% אחוזי ההפרשה המינימאליים קבועים ועומדים על 2017 החל משנת החיסכון הפנסיוני בהתאם לחלוקה הבאה: ● תגמולי עובד 6% ● תגמולי מעסיק 6.5% ● פיצויים 6% השינויים בהפרשות לפנסיה לאורך השנים עבור מקומות עבודה שלא חל עליהם צו הרחבה אחר, חלה החובה להפריש לפנסיה לעובדים בהתאם לאחוזים המופיעים בטבלה. 2008 רק בשנת שנת עבודה חלק עובד חלק מעסיק פיצויים סה"כ 2008 0.833% 0.833% 0.834% 2.5% 2009 1.66% 1.66% 1.68% 5% 2010 2.5% 2.5% 2.5% 7.5% 2011 3.33% 3.33% 3.34% 10% 2012 4.16% 4.16% 4.18% 12.5% 2013 5% 5% 5% 5% 2014-6/2016 5.5% 6% 6% 17.5% 7/2016-12/2016 5.75% 6.25% 6% 18% 2017 6% 6.5% 6% 18.5

מס הכנסה מאמרים

2024 מאי 572 ידע למידע 27

אולי אינו זכאי להפרשות לפנסיה אך הוא 2008 שימו לב! עובד שהחל את עבודתו לפני שנת זכאי לחישוב הפיצויים ממועד תחילת עבודתו. הגדלת אחוזי ההפקדה בחיסכון הפנסיוני להפקדות 2014 ההפקדות לפנסיה חובה עלו בהדרגה מידי שנה עד שהגיעו בתאריך ינואר בדומה לשיעור ההפקדות שהיה קבוע ומקובל במסגרת מרבית 17.5% כוללות בשיעור ההסכמים הקיבוציים הענפיים במשק, למעט המגזר הציבורי. ) נקבע כי פנסיית החובה בישראל תגדל ותעמוד, לכל הפחות, 16 תיקון ( 2016 בפברואר משכר העובד. הגדלת שיעורי ההפקדות התבצעו בשתי 18.5% על שיעור הפרשות כולל של פעימות. רכיב אחוזי הפקדה בעבר 2016 יולי 2017 ינואר עובד 5.5% 5.75% 6% מעסיק 6% 6.25% 6.5% פיצויים 6% 6% 6% משכר העובד; 6.25% – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים גדל ל- 1.7.16 החל מיום משכר העובד; 5.75% הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים גדל ל- משכר העובד 6% תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- משכר העובד; 6.5% – תשלום המעסיק לרכיב תגמולים גדל ל- 1.1.17 החל מיום משכר העובד; 6% הניכוי מהעובד לרכיב תגמולים גדל ל- משכר העובד 6% תשלום המעסיק לרכיב פיצויים – לא יפחת מ- על מי חלה הגדלת ההפקדות לפנסיה? וצו ההרחבה חלה על כלל העובדים השכירים במשק. 16 הגדלת ההפרשות בהתאם לתיקון כל מי שזכאים להפקדות לפנסיה מכוח הסכם פנסיית חובה וכל מי שזכאים להפקדות ונמוך מהתשלומים 18.5% , ששיעור ההפקדה בהם נמוך מ- מכוח הסכמים אחרים לפנסיה המפורטים בטבלה (לתגמולים ולפיצויים. בהתאמה). ההגדלה אינה רלוונטית למי שכבר זכאי על פי ההסכמים החלים במקום עבודתו להפקדות שהתשלומים עבורו עולים על השיעורים המפורטים למעלה 18.5% בשיעור גבוה מ- (לתגמולים ולפיצויים, בהתאמה).

מס הכנסה מאמרים

28 2024 מאי 572 ידע למידע

של אובדן כושר עבודה בשיעור הדרוש משכרך ולשאת בכל עלותו 75% להבטחת ובתנאי שהעלות הכוללת של המעסיק לתגמולים ולביטוח אובדן כושר עבודה יחד ושיעור הפרשות המעסיק 7.5% לא יעלו על .5% לחלק התגמולים לבדו לא יפחת מ- אם אני מבוטח בביטוח מנהלים ומפרישים מהשכר לרכיב תגמולי 5% עבורי היום: מהשכר לרכיב תגמולי עובד, 5% מעסיק, לרכיב פיצויים, ומבטחים אותי 8.33%- ו 75% בביטוח אובדן כושר עבודה שמבטיח , האם גם אני 1.25% משכרי בעלות של זכאי להגדלת ההפרשות על פי ההסכם החדש? . 2017 התשובה היא כן, החל מחודש ינואר לפי ההסכם החדש אחוז ההפקדה שלך צריך לגדול. הפקדות המעסיק לרכיב והפקדות 6.5% ל- 6.25% תגמולים עלו מ- .6% ל- 5% העובד לרכיב תגמולים עלו מ- בנוסף, למרות שאחוז ההפקדה עבורך אחוז הגבוה 8.33% לפיצויים עומד היום על מזה שנקבע בצו. אסור למעסיק להפחית את ההפקדה לרכיב הפיצויים לעובד קיים או לעובד שהגיע עם פוליסה שמופיע בה אחוז הפקדה של .8.33% מהו השכר שעבורו חייבים לבצע לי את ההפקדות לפנסיה? השכר להפקדות פנסיוניות שמוגדר בהסכם החל עליך במקום עבודתך, ובכל מקרה לא פחות מהשכר המבוטח המתחייב לפי הסכם פנסיית חובה, השכר הממוצע במשק.

כיום אחוז ההפקדה המינימאלי עומד על במידה ואחוז ההפקדות שלך נמוך 18.5% מזה מדובר בעבירה. מה קורה לעובדים המבוטחים בביטוח מנהלים? עובדים רבים המבוטחים בביטוחי מנהלים זכו לשיעור הפקדות הבא: ● 5% הפקדות עובד ● 5% הפקדות מעסיק ● 8.33% הפקדות לרכיב הפיצויים ● רכישת אבדן כושר עבודה על חשבון המעסיק למרות הגדלת אחוזי ההפקדה לפנסיה נותרו עובדים אלו 2014 חובה עוד בשנת המבוטחים בביטוח מנהלים ועובדים אחרים בעלי שיעור הפקדה דומה המבוטחים בקרנות הפנסיה הרחק מאחור. ההסכם הקיבוצי הבהיר את הסוגייה לגבי הגדלת ההפקדות לעובדים אלו. בניגוד לקרנות הפנסיה, הגדלת הפקדות בביטוחי המנהלים אינה דבר פשוט והיא דורשת התייחסות לאופן הגדלת ההפקדות, שיעור ההגדלה והתוכנית אליה יופקדו הכספים. אם אני מבוטח בביטוח מנהלים והמעסיק שלי לא היה חייב עד היום, לפי ההסכמים שחלים במקום העבודה, לבטח אותי בביטוח אובדן כושר עבודה, האם ההסכם החדש משנה מצב זה? התשובה היא כן. ההסכם החדש מחייב את המעסיק לרכוש עבורך ביטוח למקרה

מס הכנסה מאמרים

2024 מאי 572 ידע למידע 29

. במידה והמעסיק מפקיד באחוזים 14 הגבוהים מאלה שנקבעו בצו או משכר גבוה .14 יותר יש להחתים את העובד על סעיף באפשרות המעסיק להגדיל את ההפקדות לפיצויים גם מעבר לקבוע בצו ולהחיל את על מלא ההפקדות גם ללא חתימת 14 סעיף העובד. כלומר על אף קובע בצו ההרחבה לפנסיה חובה המעסיק יכול להגדיל את ההפקדה 14 וסעיף 8.33% ל- 6% לרכיב הפיצויים מ- יתקיים. שימו לב! מומלץ להכניס התייחסות לסעיף במסגרת הסכם העבודה של העובד ולא 14 להסתמך על הניסוח שמופיע בצו ההרחבה. סעיף 2008 הדעה הרווחת היא שהחל משנת חל באופן אוטומטי על כלל העובדים 14 במשק ועל כלל ההפקדות לחיסכון פנסיוני. נקבע כי: 14 עם זאת כדי שיחול סעיף "תשלום לקופת תגמולים, לקרן פנסיה או לקרן כיוצא באלה, לא יבוא במקום אלא אם נקבע כך בהסכם פיצויי פיטורים קיבוצי החל על המעסיק והעובד ובמידה שנקבע, או אם תשלום כאמור אושר ע"י . שר העבודה ובמידה שאושר" נוסח במידה והעובדים לא חתמו על ובהעדר הסכם 14 האישור הכללי לסעיף קיבוצי יש לבחון האם הסכם העבודה עומד בכללי "צו ההרחבה לפנסיית חובה". לצורך הבדיקה נבצע שלושה מבחנים: באופן אוטומטי 14 האם חל סעיף על העובד?

אם למשל חל עליך הסכם הפנסיה בתעשייה, תהיה זכאי להגדלת ההפרשות על פי הסכם זה בגין השכר המבוטח שמוגדר בהסכם הפנסיה בתעשייה. במידה ולא חל הסדר אחר, השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו, שכר העובד ורכיביו כמשמעם בחוק ובתקנות פיצויי פיטורים או השכר הממוצע במשק. לדוגמא, עובד מרוויח שכר חודשי של . יש חובה להפקיד רק עד גובה ₪ 15,000 השכר הממוצע במשק ולא על מלא השכר. שיעור ההפקדה לפיצויים שנקבע בצו אך אין בשיעור זה 6% ההרחבה עומד על כדי לפגוע בעובד חדש המגיע עם פוליסה .8.33% שבה אחוז הפיצויים עומד על בצו ההרחבה קיימת התייחסות ספציפית לנושא זה, כאשר מצוין במפורש עובד המגיע עם פוליסה קיימת ולא עובד המגיע עם תכנית קיימת. ש: אני מבוטח בקרן פנסיה והמעסיק לכספי הפיצויים, 8.33% מפקיד לי היום האם המעסיק הבא יהיה חייב להפקיד לי ? 8.33% גם ת: לא, צו ההרחבה מתייחס לעובד חדש המגיע עם פוליסה ולא לעובד חדש המגיע עם הפקדות לקרן הפנסיה. והפקדה לרכיב הפיצויים 14 סעיף על כספים שמופקדים בהתאם לצו ההרחבה לפנסיית חובה חל באופן אוטומטי סעיף מעמד כספי הפיצויים בצו ההרחבה

מס הכנסה מאמרים

30 2024 מאי 572 ידע למידע

מתי נתחיל את ההפקדות בפנסיית חובה? לעובד עם הסדר פנסיוני קיים יש להתחיל חודשים ממועד תחילת 3 את ההפקדות תוך עבודתו או בתום שנת המס (המוקדם מבין השניים). את ההפקדות יש לבצע רטרואקטיבית ממועד תחילת העבודה. עבור עובד ללא הסדר קיים יש לבצע את ההפקדות תוך חצי שנה מתחילת העבודה, אין צורך לבצע את ההפקדות רטרואקטיבית. מה גובה השכר שנדרש לבטח בפנסיית חובה? גובה השכר שיש להפקיד עבורו לפנסיית חובה הוא גובה השכר שנקבע בהסכם העבודה. ובמידה ושכר העובד עולה על השכר הממוצע במשק לא פחות מהשכר הממוצע. האם העובד יכול לחסוך גם בקופת גמל? כן, זכותו של העובד לבחור את המוצר הפנסיוני. העובד יכול לבחור בין קרן פנסיה, קופת גמל וביטוח מנהלים (לאחר שהפקיד רובד ראשון למוצר אחר)

● מועד תחילת ההפקדות – האם 2008 ההפקדות החלו לפני שנת ● אחוזי ההפקדה – האם אחוזי ההפקדה גבוהים מאלה שנקבעו בצו ההרחבה ● גובה השכר המבוטח – האם העובד היה מבוטח על שכר העולה על השכר הקבוע בצו (השכר הממוצע במשק) ככל שהעובד לא עומד במבחנים אלו, לא על העובד והמעסיק יידרש 14 חל סעיף בהשלמת פיצויים בהתאם לשכר האחרון כפול תקופת הוותק. מעסיק הרוצה להבטיח את קיומו של נדרש להחתים את העובד על נוסח 14 סעיף .14 האישור הכללי לסעיף שאלות נפוצות לגבי פנסיית חובה בישראל מה אחוזי הפקדה לפנסיית חובה בשנת ?2024 אחוזי הפקדה לפנסיית חובה מתחלקים 6% מעסיק ו- 6.5% עובד, 6% באופן הבא: לפיצויים מאיזה גיל צריך לבטח את העובד בפנסיית חובה? 20 יש לבטח עובד בפנסיית חובה מגיל 21 ועובד מגיל

מס הכנסה פסקי דין

2024 מאי 572 ידע למידע 31

בג"ץ: הסמכות לדון בטענת עורך דין לחיסיון נתונה לבית המשפט שהוציא את הצו – פס"ד פקיד שומה חקירות תל אביב עו"ד שוש גבע

2713/23 ; תקציר בג"ץ 635/23 תקציר בג"ץ העליון בבית המשפט: השופטים דוד מינץ, עופר גרוסקופף, רות רונן לפני: פקיד שומה חקירות תל אביב העותר: בית המשפט המחוזי תל אביב ואח' המשיבים: 26.3.2024 : ניתן ביום

המשפט מתבקש להורות על ביטולם של שני פסקי דין שניתנו על ידי בית המשפט המחוזי בתל אביב, שעניינם במסלול הדיוני המתאים לבירור טענות של עורך דין לחסיון מסמכים שנתפסו במשרדו בעקבות צו חיפוש שיפוטי. במוקד העתירות ניצב ד 235 א- 235 היחס בין הוראות סעיפים לפקודת מס הכנסה, המעגנים את סמכותו של פקיד שומה לתפוס מסמכים המצויים בידי עורך דין, לבין הוראות פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש). נגד כל אחד מהמשיבים, שהם עורכי דין, ניהל פקיד השומה חקירה בחשד לביצוע עבירות על פקודת מס הכנסה. במסגרת החקירות נתפסו על ידי פקיד השומה מסמכים שונים שלגביהם טענו המשיבים טענות

בג"ץ הבהיר כי בניגוד לעמדת פקיד השומה, למחוזי אין סמכות לדון בטענות עורך דין לחיסיון לגבי מסמכים שנתפסו על פי צו חיפוש שיפוטי שהוציא השלום. כאשר המסמכים נתפסו במסגרת חיפוש מכוח צו, אין מקום לברר טענות חיסיון לפי פקודת מס הכנסה. במקרים אלו אין מקום ל"קיצורי דרך" ויש לפעול בהתאם להוראות פקודת סדר הדין הפלילי

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

במרכזו של ההליך שאלת סמכותו של בית המשפט המחוזי לדון בטענות חיסיון המועלות על ידי עורך דין לגבי מסמכים שנתפסו על פי צו חיפוש שיפוטי. בית

מס הכנסה פסקי דין

32 2024 מאי 572 ידע למידע

חיסיון עורך דין-לקוח, ועל כן הופקדו בכספת בית המשפט המחוזי. או אז התעוררה סוגיית סמכותו של בית המשפט המחוזי לדון בהמשך תפיסת המסמכים. המחלוקת בין הצדדים היא האם המסלול ד לפקודת מס 235 א- 235 הקבוע בסעיפים הכנסה לבירור טענות של עורך דין לחסיון מסמכים שנתפסו במשרדו, חל גם במקום שבו עורך הדין הוא החשוד ומסמכיו נתפסו על פי צו חיפוש שניתן מכוח פקודת סדר הדין הפלילי, או שמסלול זה חל רק כאשר לקוחותיו של עורך הדין הם מוקד הבדיקה. בשני פסקי הדין נקבע כי ההסדר הקבוע בפקודת מס הכנסה שמור רק לאותם מצבים שבהם מסירת המסמכים נעשית מכוח דרישה המופנית לעורך דין על ידי פקיד השומה - בקשר להתנהלות לקוחותיו. במקרים שבהם עורכי דין הם החשודים, וחיובם במסירת מסמכים לא נבע מדרישת פקיד השומה אלא מצו חיפוש שיפוטי – מנגנון הפיקוח השיפוטי הייחודי ד לפקודת מס 235 א- 235 המעוגן בסעיפים הכנסה אינו חל, והסמכות לדון בטענת החיסיון של מסמכים שנתפסו על פי צו חיפוש נתונה לבית משפט השלום שנתן את הצו. ד 235 א- 235 לעמדת פקיד השומה, סעיפים לפקודה הם בבחינת הסדר ספציפי הגובר על הדין הכללי. מסקנה ולפיה ההסדר הקבוע בסעיפים חל גם במצבים שבהם הוצא צו חיפוש ביחס לעורך דין כחשוד, תביא לריכוז כל ההכרעות בטענות חיסיון שמעלה עורך דין כלפי פקיד שומה לפני גורם אחד, בבית המשפט המחוזי.

בית המשפט פסק: כב' השופט ד' מינץ פסק כי יש לדחות את ד לפקודת 235 א- 235 העתירות. בסעיפים מס הכנסה, נקבע מפורשות כי החלטות הניתנות על ידי בית המשפט הן החלטות סופיות. אין מקום לבחון החלטות מעין אלו ב"משקפיים ערעוריים", ודאי לא במסגרת עתירה לבג"ץ. הקושי הגלום בפנייה לבג"ץ על החלטות סופיות שניתנו מכוח סעיף ד(ה) לפקודה, מתעצם שעה שמדובר 235 בפנייה של אחת מרשויות המדינה. על פי פקודת סדר הדין הפלילי, בית המשפט רשאי ליתן צו חיפוש ובמסגרתו להתיר תפיסתם של חפצים שונים המאותרים בחיפוש, כאשר מכוחו של צו זה רשאי עורך החיפוש לתפוס את החפצים המתוארים בו. נוסף על האמור, פקודת סדר הדין הפלילי מקנה לשוטר סמכות לתפוס חפץ ללא צו שיפוטי, אם כי הובעה בפסיקה העמדה ולפיה "דרך המלך" היא תפיסה באמצעות צו. אחת הטענות שניתן להעלות במסגרת זו, היא טענה לחיסיון עורך דין-לקוח, המבוססת על פקודת הראיות וחוק לשכת עורכי הדין. מסמך שעל פי הטענה נהנה מחיסיון עורך דין-לקוח ונתפס על ידי המשטרה, יגרור אחריו פנייה לבית המשפט אשר יחליט על גורל המסמך. גבולותיו של החיסיון מפורטים בסעיפים האמורים והוא מוגדר כחיסיון "מוחלט". משמעותו של דבר כי גם כאשר ערך גילוי האמת מורה אחרת, בית המשפט מנוע מלהורות לגורם שכלפיו חל החיסיון, היינו עורך הדין, למסור ראיה, אלא אם בעל החיסיון, היינו הלקוח, ויתר עליו. פקודת מס הכנסה קובעת נוסף על כך

מס הכנסה פסקי דין

2024 מאי 572 ידע למידע 33

לו האפשרות לפעול במתווה פקודת מס הכנסה המועדף לו מדרך הטבע, במקביל לקיומו של הליך להוצאת צו חיפוש שיפוטי, אינה מתיישבת עם לשון הסעיף ואינה מתיישבת עם השאיפה לרכז את כלל העניינים הנוגעים להליכי החקירה לפני גורם שיפוטי אחד. הפרשנות המוצעת על ידי פקיד השומה אינה יכולה לעמוד. במקום שבו מסמכים נתפסו אצל עורך דין במסגרת חיפוש שנערך מכוח צו חיפוש, אין מקום לברר טענות חיסיון המועלות על ידו בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה. במקרים אלו אין מקום ל"קיצורי דרך" ויש לפעול בהתאם להוראות פקודת סדר הדין הפלילי, על כל המשתמע מכך. כב' השופט ע' גרוסקופף הוסיף וקבע כי משבחר פקיד השומה לפנות למסלול של 23 הוצאת צו חיפוש שיפוטי לפי סעיף לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש), הסמכות לדון בשאלת החיסיון צריכה להינתן לבית המשפט שהוציא את הצו, ואין תחולה ישירה להסדר המיוחד שנקבע ד לפקודת מס הכנסה. 235 א- 235 בסעיפים חזקה על פקיד השומה, כמי שהסמכות והרשות לעשות כן מסורות בידיו - כי ככל שהפרשנות הזו אינה נושאת חן בעיניו, ידע ליזום תיקון מתאים בנוסח פקודת מס הכנסה.

הוראות ייחודיות בנוגע לתפיסת מסמכים המצויים בידי עורך דין. היקף החיסיון הניתן מכוח הפקודה מצומצם מזה הניתן בפקודת הראיות ובחוק לשכת עורכי הדין. הפקודה מורה כי החלטת בית המשפט המחוזי בשבתו כערכאה מבררת היא סופית. כלומר, גם מבחינה מהותית היקף החיסיון בפקודת מס הכנסה מצומצם, וגם מבחינה דיונית ניתנת אפשרות מצומצמת יותר להשיג על החלטות בית המשפט בעניין חסיונו של המסמך שנתפס ואת חשיבות גילויו לרשות. יתרה מזו, נקבע כי מלשונו הפשוטה של ב לפקודת מס הכנסה עולה כי 235 סעיף הדרישה המופנית לעורך הדין למסירת המסמכים המצויים ברשותו, היא דרישה של פקיד השומה. סמכותו של פקיד השומה לפנות לעורך הדין בדרישה שכזו נתונה לו ללא פנייה לבית משפט וללא מתן צו. מעורבותו של בית המשפט תיעשה רק אם יפנה אליו עורך הדין מיוזמתו. לעומת זאת, כאשר ניתן על ידי בית המשפט צו חיפוש מכוח סמכותו בפקודת סדר הדין הפלילי, המקור לתפיסת המסמכים הוא הצו שניתן על ידי בית המשפט ולא פקיד השומה. במצבים מעין אלו, בין שעורך הדין הוא החשוד ובין שלקוחותיו הם החשודים – טענות חיסיון אשר יעלו לגבי חפצים שנתפסו מכוח הצו יתבררו בהתאם למסלול המעוגן בפקודת סדר הדין הפלילי. אימוץ גישת פקיד השומה שעל פיה נתונה

סוף דבר לסיכום, העתירות נדחות.

מס הכנסה פסקי דין

34 2024 מאי 572 ידע למידע

גמול ושכר טרחה בשיעור נמוך בהסתלקות מתובענה ייצוגית נגד רשות המסים - פס"ד בכר עו"ד שוש גבע

32353-07-20 תקציר ת"צ לעניינים מנהליים בתל אביב -יפו בבית המשפט: כב' השופט ארז יקואל לפני: חגית בכר המבקשת: רשות המיסים בישראל המשיבה: 22.2.2024 : ניתן ביום

ניכוי המס במקור מהשכר במהלך השנה השוטפת. בעקבות כך נוצר מצב, שעובדים רבים אינם מודעים להיותם מצויים ביתרת זכות ולצורך בהגשת בקשה להחזר מס כדי לקבל את כספם, והרשות אינה טורחת לבצע השבה מיוזמתה. במסגרת בקשה מוסכמת להסתלקות מתוגמלת אשר ניתן לה תוקף של פסק דין, נאמר כי תוקן נוסח אישור ניכוי במקור באופן המציין כי יש להודיע לעובד שבאפשרותו להגיש דוח שנתי לפקיד השומה, לשם מיצוי הטבות לפקודת 47 א ו- 45 המס הקבועות בסעיפים מס הכנסה בגין הפקדותיו לקופות גמל. בתהליך הנפקת אישור תיאום מס לעובד, יופנה העובד לכך שמיצוי הטבות מס פנסיוניות בגין שכר המשולם בידי מעסיק שאינו עיקרי, מחייב הגשת בקשה נפרדת. בחוברת המידע לנישומים יוסף הסבר על כך שמיצוי הטבות מס פנסיוניות בגין שכר המשולם בידי מעסיק שאינו עיקרי, מחייב

בית המשפט קבע כי בקשה לשכר טרחה בשיעור של מיליון ש"ח בהסתלקות מתובענה ייצוגית נגד רשות המסים, היא בקשה מופרזת. בקשת האישור לא הביאה להפסקת גבייה או השבה, ובמובן זה הטבת מצבם של חברי הקבוצה היא מוגבלת. לנישומים תהיה תועלת עקיפה, בכך שיימסר להם מידע באופן ברור יותר בנוגע למיצוי זכויותיהם עסקינן בבקשה לפסיקת גמול ושכר טרחה בעקבות הודעת הסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית, שבגדרה נטען כי התנהלות רשות המסים גורמת לגביית מס ביתר ושלא כדין, ואינה מאפשרת למעסיק שלא הוגדר על ידי העובד כמעסיקו העיקרי, להתחשב בניכויים ובזיכויים. זאת, בגין הפקדות לביטוח חיים או לקופת גמל לקצבה במסגרת השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

Made with FlippingBook Digital Publishing Software