ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

571

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 48 ׀ שנה 571 ׀ גיליון 2024 אפריל ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם החדש 161 המדריך למעסיק: טופס חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש חלוקת הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג תרומת יום הבראה לעובדים במשק לטובת סיוע למשרתי המילואים

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

571 מס' 2024 אפריל

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לאחרונה נחקק החוק לסיוע להורים לילדים קטנים. החוק בא לסייע בשתי דרכים: 3 להורים לילדים עד גיל תוספת נקודות זיכוי והגדלת מענק עבודה (מס הכנסה שלילי).

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

בהתאם לחוק החדש, אם לילד בן שנה או שנתיים 2.75- נקודות על הילד ו 4.5( נקודות זיכוי 7.25 תקבל נקודות לאישה). אלה שייהנו מכמות כזאת של נקודות אלף ש"ח לחודש. 13 זיכוי הם בעלי הכנסה של יותר מ- 4,000 בעל הכנסה בטווח שבין 3 הורה לילד עד גיל נקודות 2 ש"ח יקבל מענק עבודה בגובה 7,000- ל ש"ח יקבל מענק 7,000- זיכוי. בעל הכנסה של יותר מ אלף 8.5 שיישחק עם עליית ההכנסה (לבעלי הכנסה של ש"ח המענק יישחק עד אפס). אנו רואים שהחוק בא לסייע לקבוצה הענייה ביותר ולקבוצה העשירה ביותר, אך קבוצת הביניים (בעלי אלף ש"ח) נותרה 13 ל- 7,000 ההכנסה בטווח שבין ללא סיוע. זוהי קבוצה גדולה של אנשים ונשים בעלי שכר ממוצע ומטה, אשר סובלת מהאינפלציה וזקוקה אף היא לסיוע. מערכת הירחון מאחלת לקוראיה חג חירות שמח, ושנזכה לחגוג אותו מסובין לשולחן עם כל חטופינו וחיילינו

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק lyfe א' מגדל 5 הירקון

03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2024 אפריל 571 ידע למידע

כתבו החודש

יועץ מס כנזי צורי עו"ד (רו"ח) לוי אופיר

עו"ד ורו"ח גרוס חגי רו"ח דהרי בועז רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הררי שלמה עו"ד (חשבונאות) זוסמן גוני עו"ד זילברברג חיה עו"ד רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד רו"ח חיות גרמן טסלר נדב רו"ח (משפטן) כהן בועז רו"ח כהן דניאל עו"ד רו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד אטקין ג'ני עו"ד (רו"ח) איפרגן רן רו"ח (עו"ד) אלימי גדי רו"ח בר רונית רו"ח (משפטן) בר חן אליאור משפטן ג'אנה אוהד עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש רו"ח גייל בתיה רו"ח (משפטנית) גליבטר סאלי

עו"ד (חשבונאות) נוה בועז רו"ח משפטן נעמן אלעד עו"ד סופר מיכל רו"ח (משפטן) סנדו אייל יועץ פנסיוני, עו"ד עופרי שי עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי מר פרסי שקד

רו"ח עו"ד קדוש אבי עו"ד ורו"ח קורן יוסי רוזנבאום אבי רו"ח רופא יצחק עו"ד שילה אוהד עו"ד רו"ח שרים הדס

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2024 אפריל 571 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה החדש - שבעת התנאים שיאפשרו למעסיק 161 המדריך למעסיק: טופס אבי רוזנבאום לאמץ את סמכויות רשות המיסים והנחיית רשות 2023 על החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, התשפ"ג- , על רקע הקושי בגיוס כספים לחברות SAFE המסים לגבי הסכמי הייטק ישראליות

12

עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (חשבונאות) גוני זוסמן

29

נדב טסלר רצף פיצויים וחרטה מרצף פיצויים

38

נדב טסלר כן, גם בפנסיה תשלמו מס הכנסה רכישה עצמית של מניות- השלכות המס

41

רו"ח שלמה הררי פטור מניכוי מס במקור אינו זכות המוקנית לנישום והוא תלוי פס"ד גרוסמן ניהול פרויקטים בשיקול דעת פקיד השומה - עו"ד שוש גבע תשעה חודשי עבודות שירות למנהל חברה שלא הגיש שני דוחות שנתיים עו"ד שוש גבע פס"ד ש.א. רצפות אפוקסיות למס הכנסה - חודשי מאסר לנשיא התאחדות התעשיינים לשעבר 14 תאוות בצע - מיסוי בין-לאומי החלטת מיסוי משותפת עם מדינת אמנה בנושא מחירי העברה רו"ח (עו"ד) גדי אלימי; רו"ח (משפטנית) סאלי גליבטר הסוף לפטור מדיווח? "מקומות אחרונים" למהירי החלטה אלימי; רו"ח (משפטנית) סאלי גליבטר רו"ח (עו"ד) גדי עו"ד שוש גבע שרגא ברוש

46

51

54

56

60

62

תוכן עניינים

6 2024 אפריל 571 ידע למידע

מיסוי מקרקעין - קריאה אחרונה למעוניינים 1 בנייה להשכרה לפי פרק שביעי רו"ח רונית בר בהטבות לפי המסלול הישן דירה הרוסה, האם תהווה "דירת מגורים" לצורכי מיסוי מקרקעין? רו"ח (משפטן) בועז כהן במכירת דירה שהושכרה למגורים בפטור ממס יש לנכות פחת עו"ד שוש גבע - פס"ד מנדלסון בקביעת יתרת שווי הרכישה נדחתה בקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד: הבקשה מס ערך מוסף תזכיר חוק - ניכוי מע"מ תשומות בבנייה להשכרה מוסדית, והשלכות רו"ח (משפטן) ישי חיבה שירות לתושב חוץ, הניתן גם לתושב ישראל, חייב במע"מ מלא עו"ד שוש גבע פס"ד שורשים מתלהמת ומאיימת - רו"ח שלמה הררי שירות הניתן במשולב לתושב חוץ ולתושב ישראל לא ייהנה ממע"מ עו"ד שוש גבע פס"ד ג'י אף איי סקיוריטיס לימיטד בשיעור אפס - תשע שנות מאסר וקנס בסך שני מיליון ש"ח לאדם שהונה את רשויות המס שאלות ותשובות מס הכנסה סוגיית מיסוי במיזוג בין שתי חברות בהעברת פעילות ונכס מקרקעין רו"ח דניאל כהן התנאים להעברת חלק בחברה בידי יחיד לחברת החזקות חדשה שיקים עו"ד שוש גבע במאות מיליונים רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא ) GFI (הלכת לחוק מע"מ - חומר למחשבה 19 השלכות יישום סעיף

65

67

69

72

75

77

80

82

84

88

עו"ד רו"ח הדס שרים לפקודה 104 בפטור ממס לפי סעיף

90

תוכן עניינים

2024 אפריל 571 ידע למידע 7

רווח הון ממכירת דירת מגורים בגרמניה בידי תושב ישראל עו"ד (רו"ח) אופיר לוי סיווגה של חברה כחברת ארנק כשאינה מעסיקה עובדים אלא עו"ד רו"ח יובל כהן קבלני משנה ולה לקוח אחד א' לפקודה - לחברה שמשך עבודות 8 התנאים לכניסה לתחולת סעיף עו"ד ורו"ח יוסי קורן הביצוע שלה פחות משנה הגדרת הכנסה מעסק או ממשלח יד לצורך ניכוי הוצאות "עסק זעיר" על פי הרפורמה החדשה בחוק ההתייעלות הכלכלית עו"ד רו"ח גרמן חיות סוגיית פטור ממס על פנסיה שמקבלת היום עובדת שלא קיבלה בעבר פטור על מענקי פרישה שחוסה תחת נוסחת השילוב הישנה יועץ מס צורי כנזי מיסוי וחובת דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל רו"ח יצחק רופא דיווח לרשויות המס בישראל בידי תושב חוזר על הכנסות מאנגליה מר שקד פרסי ביצוע תיקון מהותי בדוחות מס הכנסה מתאפשר לאחר אישור פקיד השומה עו"ד קובי כהן הפסד הון ממכירת נכס בחו"ל שאינו נייר ערך ומקורו בירידת שער חליפין עו"ד רו"ח ניר חונוביץ' קיזוז מס הכנסה אמריקאי ומס סניף בדיווח לרשות המס בישראל רו"ח משפטן אלעד נעמן מרווח מהשקעה LP קיזוז הפסדים מהשקעה בארצות הברית ב- עו"ד אוהד שילה ייחוס קיזוז הפסדים לכל שותף בשותפות

92

94

95

96

97

98

99

104

105

106

107

רו"ח בתיה גייל LLC בחברת

108

רו"ח בועז דהרי דוחות

109

תוכן עניינים

8 2024 אפריל 571 ידע למידע

מיסוי העברת מניות בחברה במתנה מאב לבת

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

110

עו"ד משה גבע הטלת קנס מנהלי בגין מקדמות הצמדת יתרת זכות בעלים בשל תשלומים שלא משך בשוטף א 62 בעל מניות בחברת מעטים לפי סעיף

111

עו"ד (רו"ח) רן איפרגן מיסוי פנסיה מגרמניה שמקבל תושב חוזר

112

רו"ח (משפטן) אייל סנדו מחילת חוב של בעל מניות שאפסו סיכויי החזרת הלוואה שנתן לחברתו - יוכר כהפסד הון שניתן לקזזו כנגד רווח הון רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס בקשת קבלת פטור נוסף בחישוב ניכוי מס מקצבה מזכה והאפשרות לבצע "קיבוע זכויות" על הפטור הנוסף

114

116

יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי תקופת פריסה לסכומים שמתקבלים בשל היוון קצבה

117

רו"ח עו"ד אבי קדוש

118

מיסוי מקרקעין פטור ממס שבח ומס רכישה במכירה דירה שנמצאת בהסכם עו"ד מיכל סופר פינוי בינוי וטרם נהרסה התנאים לקבלת הטבות מס לקרן להשקעות במקרקעין

119

עו"ד ורו"ח חגי גרוס העברת מניות מ"נאמן" ל"נהנה" באיגוד מקרקעין עו"ד חיה זילברברג תשלום מס שבח במכירת דירה בבעלות חברה בת עו"ד יוני כהן מועד דיווח ובקשה לביצוע פריסת מס שבח עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה ואוהד ג'אנה משפטן

120

122

125

126

תוכן עניינים

2024 אפריל 571 ידע למידע 9

חברות, עמותות, מלכ"רים

עו"ד (חשבונאות) בועז נוה עמותה שנמחקה

127

מס ערך מוסף הסמכות לביטול רישום עוסק במע"מ בידי רשות המסים עו"ד ג'ני אטקין מכירת מחסן מעוסק לעוסק אחר מהווה עסקה חייבת במע"מ

128

רו"ח (משפטן) אליאור בר חן

133

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה 2024 חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד- רשות המסים בישראל ) 0126 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס )0856 ועל ניכויים מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס רשות המסים בישראל – הארכת מועד הגשה 2023 לשנת המס 2023 פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים של חברות לשנת המס רשות המסים בישראל הודעה על ארכה להגשת תביעות לפיצויים בעקבות מלחמת חרבות ברזל רשות המסים בישראל הקלות במסלול "דיור להשכרה" בחוק עידוד השקעות הון במטרה להגדיל את מלאי הדירות להשכרה עבור המפונים מעוטף עזה והצפון רשות המסים בישראל זיכוי בגין תרומה בשווה כסף - נכס הון

134

136

142

143

144

רשות המסים בישראל 2023 " לשנת המס 126 עדכון להנחיות בדבר "מבנה קובץ

146

רשות המסים בישראל

147

תוכן עניינים

10 2024 אפריל 571 ידע למידע

עסקים ביישובי קו-עימות בצפון יזכו לפיצויים מוגדלים גם - כפר ורדים, בוקתעא, בני יהודה, חד נס, חספין, 2024 בינואר-פברואר קצרין ורמת טראמפ יוכרו כישובי ספר למשך שנה רשות המסים בישראל מהיום ניתן להסדיר את כספי הפיצויים בעת עזיבת מקום עבודה רשות המסים בישראל במערכת דיגיטלית נוהל האצלת סמכויות לאישור הסדר תשלומים במערכי מס הכנסה

148

149

רשות המסים בישראל 1/2024 וניכויים

150

רשות המסים בישראל שיפורים במערכת רישום ייצוג הגשת בקשות מקוונות לפתיחת תיקי שותפויות במערכי המס

154

רשות המסים בישראל

155

רשות המסים בישראל 2021 הוצאות מחייה לשנת רשות המסים מודיעה על אי פרסום עמדות חייבות בדיווח חדשות

156

רשות המסים בישראל 2023 לשנת המס

167

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי חלוקת הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג תקופת התיישנות לקביעת חוב בדמי ביטוח בביקורת ניכויים

168

המוסד לביטוח לאומי

170

המוסד לביטוח לאומי 2024 איגרת למשלם הפנסיה לשנת

173

עבודה

משרד העבודה נחתם הסכם למען משרתי המילואים ומשפחותיהם תרומת יום הבראה לעובדים במשק לטובת סיוע

176

משרד העבודה למשרתי המילואים

178

משרד העבודה שכר המינימום המעודכן נכנס לתוקף

180

תוכן עניינים

2024 אפריל 571 ידע למידע 11

מיסוי מקרקעין נוהל האצלת סמכויות לאישור הסדר תשלומים במערכי מיסוי מקרקעין רשות המסים בישראל 1/2024 מתן אופציה ייחודית במקרקעין לשוכר - החלטת מיסוי בהסכם רשות המסים בישראל 0392/24 החלטת מיסוי לחוק מיסוי מקרקעין 4 "דירת מגורים" לצורכי הפטור לפי פרק חמישי - החלטת מיסוי בהסכם

181

185

רשות המסים בישראל 6005/24 החלטת מיסוי

187

חקיקה

חוקים

189

2024 חוק סיוע להורים לילדים עד גיל שלוש (תיקוני חקיקה), התשפ"ד- לשם 2024 חוק הקפאה והפחתה של דמי הבראה של דמי הבראה בשנת

194

2024 תקצוב הטבות לחיילי מילואים, התשפ"ד-

201

2024 והוראת שעה), התשפ"ד- 244 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס'

מדדים ושערי מט"ח

202

2024 מדדים לחודש פברואר

203

2024 שערים יציגים לחודש מארס

ידע במספר

204

מראה מקום

206

12 2024 אפריל 571 ידע למידע

החדש - 161 המדריך למעסיק: טופס שבעת התנאים שיאפשרו למעסיק לאמץ את סמכויות רשות המיסים אבי רוזנבאום מס הכנסה

שבעת התנאים שיאפשרו למעסיק לאמץ את סמכויות רשות המיסים החדש, התאימה רשות המיסים את המקרים בהם קיימת למעסיק 161 במסגרת טופס סמכות לאשר את בחירות העובד הפורש במידה והעובד החליט בפרק הזמן שהמעסיק הקציב לו, מה ברצונו לעשות עם כספי הפיצויים ששוחררו לטובתו בעת פרישתו ממקום עבודתו. תנאים מצטברים הנוגעים לפרישת העובד שעמידה בכולם תאפשר 7 רשות המיסים קבעה 161 למעסיק לאמץ אליו את סמכויות רשות המיסים ולמלא את חלק ג' באופן שטופס במלואו, ישמש כאישור מס לבחירות העובד. במקרים אלו, העובד הפורש, לא יידרש לפנות לפקיד השומה להמצאת אישורי מס וטופס יספיק על מנת שיוכל להמשיך מול קופות הגמל שלו במימוש בחירותיו לעניין כספי 161 הפיצויים (פטור, רצף קצבה וכד'). החדש, מאפשרת רשות המיסים לכל מעסיק ולכל 161 במסגרת הוראות הדיווח לטופס עזיבת עבודה לבחור איזה סוג מעסיק ברצונו להיות: מעסיק "ראש קטן דיגיטלי" רשות המיסים מאפשרת למעסיקים לבחור בדרך של "ראש קטן דיגיטלי" על ידי דיווח או XML עזיבת העבודה דרך המערכת הממשלתית המקוונת וזאת באמצעות טעינת קובץ החדש. מעסיק שפועל בדרך זו, 161 . מטופס 11 עד א. 1 הזנה ידנית של פרטי החלקים א.

החזרי מס Tax:on הכותב - מומחה לפרישה ומיסוי פנסיוני, יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח ומנכ"ל דיגיטליים לשכירים.

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 13

יוכל לבחור לאחר דיווח כאמור של חלק א' במערכת המקוונת, שמבחינתו "תם הטקס" וכי הוא סיים את חלקו בתהליך העזיבה של העובד או במילים של רשות המיסים "ובזה מילא המעסיק את חלקו בדיווח". ? מה קורה מכאן עם העובד העובד העוזב יופנה בכל מקרה שהוא להמשך התנהלות וטיפול מול פקיד השומה וזאת באמצעות המערכת המקוונת. אזכיר כי בשלב זה , המערכת המקוונת שהעלתה רשות המיסים תומכת בסגירת תהליך דיגיטלי שלם רק במידה ולפורש פיצויים בתוכניות מסוג ) ורק במידה והעובד בחר להותיר את כל כספי הפיצויים ששוחרו 6 ו 5 קצבה בלבד (קודים כעת לטובתו בתוכניות הפנסיוניות למטרת קצבה - רצף קצבה. מאחר ובחלק ניכר מעזיבות העבודה בוחר העובד אחרת ומבקש לנצל קודם כל את החלק הפטור ממס ורק אם יש חלק חייב במס להותירו למטרת קצבה, המשמעות היא שבמרבית עזיבות העבודה, בחירות העובדים לא יתמכו בשלב זה על ידי המערכת המקוונת והם יאלצו להמשיך להתנהל מול פקיד השומה בתהליך חצי ידני - חצי מקוון עד שיקבלו את אישורי המס שלהם. ? מה עם תשלומי השלמה ומענקים במזומן מעסיק מסוג "ראש קטן דיגיטלי" שמשלם לעובד העוזב השלמת פיצויים ו/או מענקי ), ימצא את עצמו במרבית המקרים מחויב לנכות ממענק הפרישה 1 פרישה במזומן (קוד של העובד את המס השולי ולהעבירו למס הכנסה ואת היתרה נטו להעביר לחשבון הבנק של העובד וזאת על מנת שלא להיות חשוף לתביעת העובד לפיצויי הלנת פיצויי פיטורין. בצד העובד , השלמות אלו בדרך כלל פטורות ממס אך במקרים אלו וככל שהעובד לא ימים ממועד 30 העביר למעסיק אישורי מס מתאימים בפרק הזמן שניתן לו (לכל היותר העזיבה), העובד יאלץ לשלם את המס השולי (כפי שחישב מעסיקו לשעבר), בגין המענק הפטור ולהמתין לפקיד השומה עד לקבלת אישורי מס המתאימים לבקשתו כפי שבאה לידי ביטוי בחלק ב' ורק לאחר מכן יוכל להמשיך את ההתנהלות בקבלת המס ששולם ביתר מול המעסיק או פקיד השומה (המעסיק לכאורה סיים את חלקו בדיווח חלק א'). במקרים אלו וכל עוד לא חלפה שנת המס, יוכל המעסיק לבצע את התיקונים באמצעותו ולזכות את העובד בגובה המס שנוכה ביתר אל מול אישור המס שהתקבל. במקרים בהם חלפה שנת המס , לא יוכל המעסיק להחזיר לעובד את המס שנוכה ביתר והעובד יתבקש להגיש דוח בקשה להחזר מס מרשות המיסים ובמילים אחרות, סיכוי סביר שהכסף שנוכה ביתר יוותר בקופת המדינה.

מס הכנסה מאמרים

14 2024 אפריל 571 ידע למידע

המעסיק יכול לבחור אחרת על מנת להקל על תהליך העזיבה של העובד שממילא מלווה בדרך כלל בפחדים ומצוקות לעיתים גם כלכליות ועל מנת לאפשר לעובד לממש את זכויותיו בעת העזיבה בגין כספי הפיצויים שלו בדרך מהירה וללא צורך במפגש ישיר מול רשות המיסים, יכול המעסיק לבחור אחרת ולא לסיים את חלקו בדיווח חלק א' במערכת המקוונת ויכול אפילו לבחור שלא לדווח במערכת המקוונת על מקרי הפרישה בכלל. מעסיקים שיבחרו אחרת, יגלו כי אומנם בחירה זו, דורשת מהם עבודה רבה יותר אך למעשה בחלק גדול ממקרי הפרישה היא חוסכת להם זמן (ועל הדרך גם לרשות המיסים) ולא פחות חשוב, חוסכת לעובד הפורש: בירוקרטיה, בזבוז זמן יקר, תשלומי מס ביתר והתנהלות מתישה ומיותרת מול פקיד השומה. על מנת שמעסיק יוכל לבחור לפעול אחרת, הוא נדרש לאפשר לעובד למסור לו את חלק ב', אותו חלק בו העובד מבטא את בחירותיו השונות לעניין כספי הפיצויים ומענקי הפרישה שהועמדו לרשותו (פטור ממס, חייב במס, רצף קצבה, רצף פיצויים). בכל אחד לאחר קבלת חלק ב' מהעובד, על המעסיק לבדוק את עמידתו של העובד הפורש החדש. עמידת העובד בכל 161 שקבעה רשות המיסים במסגרת טופס משבעת התנאים שבעת התנאים תאפשר למעסיק להיכנס לנעלי פקיד השומה ולאשר את בחירות העובד כפי שנמסרו למעסיק באמצעות חלק ב'. מהם שבעת התנאים 1 . ) מנוהלים באותה 6 ו- 4 כל הכספים שהועמדו לרשות העובד בקופות הגמל (קוד משלם חברה מנהלת. 2 . העובד אינו בעל שליטה במעסיק, או קרובו של בעל השליטה במעסיק. 3 . במקרה של תשלום מענק פרישה עקב פטירה - הסכומים שהועמדו לטובת השאירים א)(ב) לפקודה, ו/או הכספים הצבורים בקופת גמל 7( 9 פטורים ממס בהתאם לסעיף יועדו למטרת תשלום קצבת שאירים. 4 . העובד לא חויב במס בגין הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, ב) לפקודה. 1 () 3 (ה 3 א) ו- 1 () 3 (ה 3 בהתאם לסעיפים 5 . נעשו ביחס לכל הסכומים שהועמדו לרשותו, ובמגבלת 1 בקשות העובד בחלק ב. . 13 הסכומים המרביים המפורטים בחלק א.

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 15

6 . בקשה או - בקשה לפריסת המענק 2 הודעת העובד אינה כוללת בקשות נוספות בחלק ב. לרצף פיצויים. 7 . העובד לא סימן כי התקיימו או כי התקיימו לגביו כל ההצהרות 3 העובד סימן בחלק ב. לגביו כל ההצהרות כאמור, אך העובד לא ביקש סכום מענק בפטור ממס. הסבר מפורט על כל אחד מהתנאים : 1 תנאי מס' ) מנוהלים באותה 6 ו- 4 "כל הכספים שהועמדו לרשות העובד בקופות הגמל (קוד משלם חברה מנהלת." למה התנאי קיים? החדש 161 תנאי זה הינו תנאי חדש, התנאי האחרון שנוסף בגרסתו האחרונה של טופס . תנאי זה נובע מכוונת רשות המיסים לבטל את סמכויות המעסיק בכל 07/01/2024 מיום מקרה בו לעובד יש ריבוי מוצרים פנסיוניים אצל גופים מוסדיים שונים, כך שבמקרה שיש יותר "חברה מנהלת" אחת לא יורשה המעסיק לאשר את בחירות העובד, אלא יפנה אותו לטיפול מול פקיד שומה לטובת המצאת האישורים. מה צריך המעסיק לבדוק? 1 . ? במקרה 6 ו/או 4 בלבד קיימים קודי משלם מסוג 9 האם בדיווח המעסיק בחלק א. בתנאי הראשון. עומד קודים כאלו, העובד שלא קיימים 2 . על המעסיק לבדוק האם: 6 ו/או 4 קודי משלם מסוג 9 במקרה שקיימים בחלק א. 2 .1 עומד - במקרה כזה העובד 6 או 4 מסוג משלם אחד בלבד קיים קוד 9 בחלק א. . 1 בתנאי מס' – במקרה כזה על המעסיק ) 6 או 4 מאחד מסוגי הקודים ( קיימים יותר 9 בחלק א. 2.2 .3 לבדוק האם הכספים שנצברו לעובד בקופות השונות נמצאים תחת אותה "חברה . במידה ולא והכספים נמצאים אצל 1 בתנאי מס' עומד מנהלת". במידה וכן , העובד בתנאי ועל המעסיק לסמן בחלק ג. אינו עומד יותר מ"חברה מנהלת" אחת, העובד לא התקיים ולשלוח את העובד לפקיד השומה 1 ברובריקה השנייה כי תנאי מס' 2 להמשך טיפול בהמצאת אישורי המס..

מס הכנסה מאמרים

16 2024 אפריל 571 ידע למידע

דגשים •

קופה מרכזית 3 או קוד / מענק במזומן מהמעסיק, ו 1 קיומו של קוד משלם מסוג קרן פנסיה ותיקה אינו משפיע על עמידת העובד בתנאי זה, 5 או קוד / לפיצויים ו ויש להתעלם מהם בבדיקה. • ייתכנו מספר תיקי ניכויים שונים על צבירות פיצויים של העובד בקופות גמל ו/ או קרנות פנסיה שונות, אך כולם יכולים להיכלל תחת ח.פ אחד, כלומר תחת אותה חברה מנהלת, כדוגמת: הפניקס פנסיה וגמל, או מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ. • למרות שחברות הביטוח אינן "חברות מנהלות" בהגדרתן, כוונת רשות המיסים לעניין עמידה בתנאי זה כוללת גם את חברות הביטוח. כך למשל אם לעובד נצברו פיצויים בפוליסת ביטוח מנהלים המנוהלת בחברת הפניקס ביטוח ,ובקופת גמל המנוהלת בחברת הפניקס פנסיה וגמל ובקרן פנסיה מקיפה חדשה המנוהלת בפניקס פנסיה וגמל ובקרן פנסיה משלימה המנוהלת בפניקס פנסיה גמל, הם לעניין התנאי הזה. כחברה מנהלת אחת יחשבו • רשות המיסים תפרסם בקרוב, את רשימת "החברות המנהלות" ומספרי הח.פ שלהן, את רשימת קופות הגמל, קרנות הפנסיה ופוליסות הביטוח עם מס' תיקי הניכויים שלהם בהתאמה ובשיוך לח.פ הרלוונטי ומכאן "לחברה המנהלת" הרלוונטית וזאת על מנת להקל על המעסיקים בבואם לבדוק את עמידת פרישת העובד בתנאי זה.

: 2 תנאי מס' "העובד אינו בעל שליטה במעסיק או קרובו של בעל השליטה במעסיק." למה התנאי קיים?

רשות המיסים מבקשת לבחון באופן פרטני אצל פקיד השומה כל אירוע פרישה של בעל השליטה או קרובו, ולכן מונעת מהמעסיק לאשר עבור פרישה כזו את בחירות הפורש, אלא באמצעות פקיד השומה בלבד. ) לפקודת מס הכנסה: 9 ( 32 הגדרת בעל שליטה לעניין זה כהגדרתו בסעיף "בעל שליטה" - מי שמחזיק, במישרין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם קרובו באחד מהבאים: 10% לפחות מהון המניות שהוצא או ב- 10% (א) ב לפחות מכוח-ההצבעה;

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 17

לפחות מהון המניות שהוצא, 10% (ב) בזכות להחזיק ב- לפחות מכוח-ההצבעה או בזכות לרכשם; 10% או ב- לפחות מהרווחים; 10% (ג) בזכות לקבל (ד) בזכות למנות מנהל; ) לפקודה: בן-זוג, אח, אחות, הורה, הורי 1 (ד)( 76 הגדרת קרוב לעניין זה, כהגדרתו בסעיף הורה, צאצא וצאצאי בן-הזוג, ובן-זוגו של כל אחד מאלה. מה צריך המעסיק לבדוק? 1 . על המעסיק לבדוק האם העובד העוזב הוא בעל שליטה או קרובו של בעל שליטה, בהתאם להגדרה: 1 .1 ברובריקה 2 בהגדרה, על המעסיק לסמן את חלק ג' עומד ככל שהעובד לא התקיים . עליו לשלוח את העובד לפקיד 2 השנייה ולציין כי תנאי מס' השומה לטובת המצאת אישורי מס. 1 .2 ככל שהעובד אינו עומד בהגדרת בעל שליטה או קרובו של בעל שליטה, . 2 בתנאי מס' עומד הוא דגשים

• על אף האמור, אירועי פרישה של בעל שליטה או קרובו בהם העובד לעניין 12 לא החזיר את חלק ב' והוא עומד בשני התנאים בסעיף א. רצף קצבה ברירת מחדל (מתחת לתקרה ואין מענקים הוניים), יוכלו להיסגר על ידי המעסיק מבלי להפנות את בעל השליטה או קרובו אל 7. פקיד השומה ובתנאי שלא משולמת לפורש פנסיה תקציבית (סעיף א סומן "העובד לא זכאי לפנסיה תקציבית". • של הטופס במידה והעובד הפורש הוא 1 על המעסיק למלא את חלק א. בעל שליטה במעסיק או קרובו של בעל השליטה במעסיק ולפרט את סוג הקירבה.

מס הכנסה מאמרים

18 2024 אפריל 571 ידע למידע

: 3 תנאי מס' "במקרה של תשלום מענק פרישה עקב פטירה, הסכומים שהועמדו לטובת השאירים א)(ב) לפקודה, ו/או הכספים הצבורים בקופת גמל, יועדו 7( 9 פטורים ממס בהתאם לסעיף למטרת תשלום קצבת שאירים." למה התנאי קיים? רשות המיסים ביקשה להקל על שאירים באירועי פרישה לא מורכבים הנובעים ממקרי פטירה כך שיתאפשר להם להתנהל ישירות מול המעסיק ולא מול רשות המיסים. מה המעסיק צריך לעשות? 1 . על המעסיק לבדוק האם סיבת הפרישה היא פטירה או לא. 1 .1 ככל שסיבת הפרישה אינה כתוצאה מאירוע פטירה, התנאי אינו רלוונטי . 3 בתנאי מס' עומד והעובד 1 .2 ככל שסיבת הפרישה היא פטירה על המעסיק לבחון : • האם הפיצויים להם זכאים השארים פטורים ממס – במידה וכן העובד שנפטר עומד בתנאי.

• במידה וישנם בנוסף פיצויים המשולמים לשארים והם עולים על תקרת הפטור, על המעסיק לבחון האם משולמים כקצבת שארים או כסכום חד פעמי. במידה ומשולמים קצבת שארים (פנסיית שארים), העובד שנפטר עומד בתנאי. במידה וכסכום חד פעמי חייב במס, העובד שנפטר ברובריקה השנייה כי 2 אינו עומד בתנאי ועל המעסיק לסמן בחלק ג' לא התקיים ולהפנות את השארים לפקיד השומה. 3 תנאי מס'

דגשים • במקרה שסיבת הפרישה היא פטירה, עפ"י תקנות פיצויים על המעסיק לראות את העובד כאילו פוטר לעניין זכויות הפיצויים שלו כאשר הזכאות עוברת כמובן לשארי העובד. • (נכון לשנת ₪ 27,520 השארים זכאים לפטור כפול ממס לכל שנת עבודה השווה ל .) 2024 • ) באופן שווה. 21 חלק המענק הפטור מחולק בין השארים (בן/בת זוג וילדים עד גיל • לסמן את סיבת הפרישה המתאימה. 3 המעסיק נדרש בחלק א.

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 19

: 4 תנאי מס' "העובד לא חויב במס בגין הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים בקופת גמל לקצבה, ב) לפקודה." 1 () 3 (ה 3 א) ו- 1 () 3 (ה 3 בהתאם לסעיפים למה התנאי קיים? רשות המיסים מבקשת לבחון כל אירוע פרישה של שכיר בכיר. נזכיר כי הפקדות נזקפות כשווי בשלב ההפקדה לשכר העובד. ₪ 41,500 מעל שכר של 8.33% בשיעור של מה המעסיק צריך לעשות? 1 . 161 על המעסיק לבדוק בתוכנת השכר בדוח זקופות שווי לפיצויים (נספח ח' של ה (עפ"י המאוחר) ועד לסיום העסקתו 01.2017 הישן), החל מתחילת העסקת העובד או האם נזקף לשכרו של שווי פיצויים עליהם שילם מס הכנסה ולעיתים אף ביטוח לאומי ומס בריאות. יש לשים לב כי יתכנו עובדים ששכרם כיום נמוך מהתקרה העומדת על שכן התקרה ב- ₪ 35,000 אך בעבר הוא על התקרה, למשל עובד בשכר של ₪ 41,500 .₪ 32,000 עמדה על 2017 2 . לעיתים המעסיק ימצא עובדים ששכרם נמוך מהתקרה אך ההפקדה לפיצויים חויבה במס, בעיקר במקרים של חופשת לידה שלא טופלה בצד העובד והמעסיק בצורה תקינה. • . 4 בתנאי מס' עומד ככל שהמעסיק סימן כי "העובד לא חויב במס", העובד • אינו ככל שהמעסיק סימן כי "העובד חויב במס ולהלן התשלומים", העובד 4 ברובריקה השנייה כי תנאי מס' 2 בתנאי ועל המעסיק לסמן בחלק ג' עומד לא התקיים.

דגשים

• .5 הוראות זקיפת השווי אינן חלות על קרנות פנסיה ותיקות -קוד

מס הכנסה מאמרים

20 2024 אפריל 571 ידע למידע

• נדרש המעסיק לסמן בכל מקרה של פרישה האם העובד חויב במס 10 בחלק א. בגין הפקדות למרכיב הפיצויים

: 5 תנאי מס' נעשו ביחס לכל הסכומים שהועמדו לרשותו, ובמגבלת הסכומים 1 "בקשות העובד בחלק ב. ". 13 המרביים המפורטים בחלק א. למה זה קיים? רשות המיסים מבקשת כי המעסיק יבחן את בחירות העובד, הן מבחינה טכנית מספרית והן מבחינה מקצועית, וככל שישנה חריגה כאמור עליו להפנות את העובד אל פקיד השומה. מה המעסיק צריך לעשות? מבחינה טכנית מספרית, על המעסיק לוודא כי: 1 . אינן חורגות מהסכומים המרביים שאותם 1 בחירות העובד בשורת הסה"כ בחלק ב' כנתוני עזר לעובד. 13 פירט המעסיק בחלק א. 2 . סך בחירות העובד מסתכמות לסך המענק הכולל. מבחינה מקצועית, על המעסיק לוודא כי: 1 . . 6 ו/או 5 בחירות העובד לרצף קצבה הן רק בגין מענקי פרישה שנצברו בקודים 2 . פיצויים), לא מולא הטור של ₪ 1 במקרה שהעובד בחר במסלול רצף פיצויים (ולו על ₪ 1 המענק הפטור ממס, כלומר העובד לא מבקש לממש פטור על הפיצויים ולו של וזאת מאחר שהוראות רצף פיצויים אוסרות על קבלת מענק פטור. 3 . חבות 100% הסכומים אותם מבקש העובד לייעד למטרת רצף קצבה אינם עולים על הפיצויים ואם עלו על המעסיק לוודא שהפער נובע מרווחי השקעות ולא מהפקדות חד פעמיות שלא אושרו. • .5 ' בתנאי מס עומד ככל שאין חריגה מספרית או מקצועית - העובד • לבקש מהעובד לתקן את חלק רשאי ככל שיש חריגה מספרית או מקצועית - המעסיק 2 בתנאי, לסמן בחלק ג' אינו עומד ב' כך שיהיה תקין, או לחלופין לקבוע כי העובד לא התקיים, ולהפנות את העובד אל פקיד השומה. 5 ' ברובריקה השנייה כי תנאי מס

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 21

: 6 תנאי מס' בקשה או - בקשה לפריסת המענק 2 "הודעת העובד אינה כוללת בקשות נוספות בחלק ב. לרצף פיצויים."

למה התנאי קיים? רשות המיסים מבקשת לטפל בכל אירועי הפרישה שבהם : 1 . העובד מבקש פריסת מס (קדימה או אחורה). 2 . העובד מבקש להפקיד מענק במזומן מהמעסיק, ו/או מקופה מרכזית לקופת גמל אישית לפיצויים, ולהחיל בגין מענק זה את הוראות רצף פיצויים. מה צריך המעסיק לעשות? 1 . ("בקשות נוספות") העובד לא סימן את אחת הבקשות, הרי שהוא 2 ככל שבחלק ב. . 6 בתנאי מס' עומד 2 . מהרובריקות (לעניין בקשה אחת ("בקשות נוספות") העובד סימן את 2 ככל שבחלק ב. לפריסת מס או לעניין בקשה להפקדת מענק לקופה אישית לטובת רצף פיצויים), הוא ברובריקה השנייה כי תנאי מס' 2 , ועל המעסיק לסמן בחלק ג. 6 אינו עומד בתנאי מס' לא התקיים, ולהפנות את העובד אל פקיד השומה. 6

: 7 תנאי מס' שהעובד לא סימן כי התקיימו או כי התקיימו לגביו כל ההצהרות 3 "העובד סימן בחלק ב. לגביו כל ההצהרות כאמור אך לא ביקש סכום מענק בפטור ממס."

מס הכנסה מאמרים

22 2024 אפריל 571 ידע למידע

למה התנאי קיים? רשות המיסים מבקשת להפנות אליה עובדים שמקרי הפרישה שלהם מורכבים , למשל: עבודה במקביל אצל שני מעסיקים, בקשות לרצף פיצויים הממשיכות פרישות קודמות ופורשים שביצעו קיבוע זכויות, וזאת על מנת שלא לפגוע מחד בהטבות המס שהפורש זכאי לקבל, ומאידך לא לאפשר למעסיקים להעניק להם הטבות מס מעבר לזכאותם על פי הוראות הדין. כך למשל, פורש שביצע קיבוע זכויות, קבע במסגרת הזו האם לשריין פטור על הפיצויים למועד הפרישה העתידי וכמה. מאחר ובעת עזיבת מקום העבודה למעסיק אין את המידע הזה ועל מנת למנוע סיטואציה בה המעסיק מעניק לעובד פטור שכבר נשלל ממנו במסגרת קיבוע הזכויות, נקבע התנאי. מה המעסיק צריך לעשות? 1 . ("הצהרת העובד") 3 על המעסיק לבדוק האם העובד סימן את שלוש ההצהרות בחלק ב. • .7 ' במקרה שכל ההצהרות סומנו, העובד עומד בתנאי מס 3 . במקרה שרק חלק מההצהרות סומנו, על המעסיק לבדוק: • האם העובד ביקש לממש את זכאותו לפטור ממס בגין מענקי הפרישה (כולם . 1 או חלקם) בחלק ב. • ,)₪ 1 ככל שהעובד לא ביקש לממש את זכאותו לפטור על פיצויים (ולו על .7 ' בתנאי מס עומד העובד • , ועל 7 ' בתנאי מס אינו עומד ככל שהעובד ביקש לממש זכאותו לפטור, הוא לא התקיים, 6 ברובריקה השנייה כי תנאי מס' 2 המעסיק לסמן בחלק ג. ולהפנות את העובד אל פקיד השומה להמצאת אישורי מס מתאימים.

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 23

? מה עושה המעסיק לאחר שסיים לבדוק את עמידת העובד בשבעת התנאים לאחר שהמעסיק בדק את כל אחד משבעת התנאים הוא יוכל לדעת האם באפשרותו להקל על העובד כך שיוכל למלא עבורו את חלק ג' באופן שיהווה אישור מס הכנסה לטובת המשך התהליך של העובד מול קופות הגמל השונות בהן נצברו לו כספי פיצויים או שעליו לשלוח תלושי שכר אחרונים אל פקיד השומה וזאת מאחר 3 המלא ו 161 את העובד יחד עם טופס ולא עמד באחד או יותר משבעת התנאים. אם העובד עומד בכל אחד משבעת התנאים – על המעסיק למלא את חלק ג' חלופה ב' • במקרה זה, על המעסיק למלא את חלופה ב' בחלק ג', להעתיק את סיכום בקשות העובד , ולהורות על ניכוי מס שולי אחיד, ככל שקיים מענק חייב במס 1 משורת סה"כ בחלק ב. אצל המעסיק ואצל משלמים נוספים שנמצאים כאמור תחת הגדרת "חברה מנהלת". החתום והמלא לעובד לטובת המשך ההתנהלות שלו 161 על המעסיק למסור את טופס מול קופות הגמל בהן נצברו לו כספי פיצויים ולשלוח העתק אל פקיד השומה המפעלי (ניתן באמצעות המערכת המקוונת).

2. אם העובד לא עומד באחד או יותר משבעת התנאים – על המעסיק למלא את חלק ג 2 רובריקה • , רובריקה שניה (העובד העביר למעסיק את 2 במקרה זה על המעסיק למלא את חלק ג. חלק ב') ולציין את כל מספרי התנאים בהם העובד לא עומד. על המעסיק למסור טופס תלושי שכר אחרונים להמשך התנהלות העובד מול פקיד 3 חתום ומלא בצירוף 161 השומה ו/או להעביר את המסמכים באמצעות קישור ייעודי במערכת המקוונת של רשות המיסים להמשך טיפול במסלול המהיר של רשות המיסים מול העובד.

מס הכנסה מאמרים

24 2024 אפריל 571 ידע למידע

המעסיק או רשות המיסים: בסמכות מי לאשר את בחירות העובד בחלק ב'? מקרה הפרישה סמכות המעסיק או רשות המיסים באחריות מי לעדכן את קופות הגמל מה ממלא המעסיק בחלק ג' הערות

1 כל הכספים שהועמדו לרשות העובד בקופות הגמל 4 (קוד משלם ) מנוהלים 6 ו באותה חברה מנהלת 2 העובד בעל שליטה במעסיק או קרובו של בעל השליטה במעסיק

יתכנו מספרי תיקי ניכויים שונים על צבירות הפיצויים של העובד בקופות גמל ו/או קרנות פנסיה שונות, אך כולם יכולים להיכלל תחת ח.פ אחד. כמו כן, למרות שחברות הביטוח אינן חברות מנהלות בהגדרה, כוונת רשות המיסים לעניין זה כוללת גם את חברות הביטוח כך למשל הראל ביטוח והראל פנסיה וגמל יחשבו לעניין זה כחברה מנהלת אחת. בעל שליטה או קרובו נמצא תמיד במסלול סמכות רשות המיסים, וזאת למעט מקרה אחד בלבד שבו בעל השליטה או קרובו לא מילאו הם עומדים בשני את חלק ב' ו התנאים הבאים: . תנאי רצף קצבה ברירת מחדל - 1 מתחת לתקרה ואין מענק פרישה הוני. 7. . המעסיק סימן בסעיף א 2 שהעובד לא זכאי לפנסיה תקציבית. בכל מקרה אחר - הסמכות היא של רשות המיסים בלבד.

2 חלק ג. 2 רובריקה 1 סיבה מס'

העובד

המעסיק

2 חלק ג. 2 רובריקה 2 סיבה מס'

העובד ורשות המיסים

רשות המיסים בלבד

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 25

הערות

מה ממלא המעסיק בחלק ג'

באחריות מי לעדכן את קופות הגמל

סמכות המעסיק או רשות המיסים המעסיק

מקרה הפרישה

3 בחירת העובד

1 בחירות העובד בחלק ב. במגבלת להיעשות חייבות שהמעסיק ציין התקרות בנתוני העזר. 13 בחלק א. במקרה שהבחירות חורגות מהתקרות, על העובד לתקן את חלק ב' בהתאם לתקרות. ככל שהוא לא עושה זאת, יש לסגור את חלק ג' עם הפניית העובד לרשות המיסים. במקרה שבחירות העובד מהתקרות חורגות 1 בחלק ב. 13 שהמעסיק ציין בחלק א. לא בנתוני העזר, והעובד חלק ב' מתוקן, על מחזיר המעסיק להפנות את העובד לרשות המיסים. בכל מקרה שבו העובד חויב במס בשלב ההפקדה בגין מרכיב הפיצויים (סימון ורישום יתרות פיצויים בסעיף על חובה בחלק א') - 10 א. המעסיק להפנות את העובד לרשות המיסים על המעסיק להפנות את חובה העובד לרשות המיסים.

רק בתנאי שעמד במצטבר ביתר ששת התנאים המופיעים בחלופה ב' של חלק ג' חלופה ב' 1 חלק ג.

העובד

נעשתה 1 בחלק ב. במגבלת הסכומים המרביים המפורטים בחלק 13 א.

4 בחירת העובד נעשתה 1 בחלק ב. שלא במגבלת הסכומים המרביים המפורטים בחלק 13 א. 5 העובד חויב במס בגין הפקדות המעסיק למרכיב הפיצויים 6 בחירת העובד כוללת בקשה לפריסת מס (חלק ) 2 ב.

2 חלק ג. 2 רובריקה 5 ' סיבה מס

העובד ורשות המיסים

רשות המיסים בלבד

2 חלק ג. 2 רובריקה 4 סיבה מס'

העובד ורשות המיסים

רשות המיסים בלבד

2 חלק ג. 2 רובריקה 6 סיבה מס'

העובד ורשות המיסים

רשות המיסים בלבד

מס הכנסה מאמרים

26 2024 אפריל 571 ידע למידע

הערות

מה ממלא המעסיק בחלק ג'

באחריות מי לעדכן את קופות הגמל

סמכות המעסיק או רשות המיסים

מקרה הפרישה

על המעסיק להפנות את חובה העובד לרשות המיסים. יש לשים לב כי העובד רשאי לבחור בהסדר המס רצף פיצויים לראשונה בעת פרישה מהמעסיק, וככל שהבחירה בהסדר רצף פיצויים אינה לגבי מענקים במזומן מהמעסיק או מענק מקופה מרכזית 1 קוד בסמכות - 3 לפיצויים קוד המעסיק לאשר את ההסדר. סמכות המעסיק היא רק במקרה שעובד הבוחר בהסדר , ואין לראשונה רצף פיצויים לו מענקים במזומן מהמעסיק או מענק מקופה מרכזית 1 קוד לגביהם, מבקש 3 לפיצויים קוד להחיל את הסדר רצף הפיצויים.

7 בחירת העובד כוללת בקשה להפקדת מענק מהמעסיק או מקופה מרכזית ) 3 או 1 (קוד לקופת גמל לקצבה או בחירה בהסדר מס של רצף פיצויים לגביו ) 2 (חלק ב. 8 העובד בוחר בחלק בהסדר מס 1 ב' של רצף פיצויים, והבחירה היא רק עבור יתרות פיצויים שנצברו 6 או 5 , 4 בקוד ריק) 2 (חלק ב' 9 העובד לא עבד בתקופת העבודה אצל מעסיק נוסף שצבר לו זכויות לפיצויים

2 חלק ג. 2 רובריקה 7 ' סיבה מס

העובד ורשות המיסים

רשות המיסים בלבד

רק בתנאי שעמד במצטבר ביתר ששת התנאים המופיעים בחלופה ב' של חלק ג' חלופה 1 חלק ג. ב' רק בתנאי שעמד במצטבר ביתר ששת התנאים המופיעים בחלופה ב' של חלק ג' חלופה 1 חלק ג. ב'

העובד

המעסיק

מעסיק יכול לבצע בקרה מובנית על הצהרת העובד לעניין זה, במקרה שקיבל בעבר אישור תיאום מס למעסיק נוסף במקביל.

העובד

מעסיק

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 27

הערות

מה ממלא המעסיק בחלק ג'

באחריות מי לעדכן את קופות הגמל

סמכות המעסיק או רשות המיסים

מקרה הפרישה

10 העובד עבד

הפטור על מענקי פרישה ניתן פעם אחת בלבד לתקופת עבודה נתונה עבור כלל המעסיקים, ולכן במקרה זה יש להפנות את העובד לרשות המיסים.

2 חלק ג. 2 רובריקה 7 ' סיבה מס

העובד ורשות המיסים

רשות המיסים בלבד

בתקופת העבודה אצל מעסיק נוסף שצבר לו זכויות לפיצויים, ומבקש לנצל פטור 11 העובד עבד בתקופת העבודה אצל מעסיק נוסף עם זכאות לפיצויים, ולא 1 מבקש בחלק ב' לנצל פטור

לנצל לא מבקש במקרה שהעובד את הפטור על מענקי הפרישה - למרות שעבד 1 בחלק ב' במקביל אצל שני מעסיקים, אין צורך להפנותו לרשות המיסים.

רק בתנאי שעמד במצטבר ביתר ששת התנאים המופיעים בחלופה ב' של חלק ג' חלופה 1 חלק ג. ב' רק בתנאי שעמד במצטבר ביתר ששת התנאים המופיעים בחלופה ב' של חלק ג' חלופה 1 חלק ג. ב'

העובד

מעסיק

12 העובד הגיע לגיל הזכאות, ולא הגיש

במקרה שהעובד הגיע לגיל פרישה לא ביצע והחל לקבל קצבה אך טופס באמצעות קיבוע זכויות (זה תקין אם העובד קיבל ד' 161 פטור על קצבה באמצעות טפסי י') 161 ח' או 161

העובד

מעסיק

בקשה לקיבוע זכויות על גבי ד' 161 טופס

מס הכנסה מאמרים

28 2024 אפריל 571 ידע למידע

הערות

מה ממלא המעסיק בחלק ג'

באחריות מי לעדכן את קופות הגמל

סמכות המעסיק או רשות המיסים

מקרה הפרישה

13 העובד הגיע לגיל הזכאות והגיש בקשה לקיבוע זכויות על גבי ד', 161 טופס ומבקש לנצל מענק פטור 14 תשלום מענק עקב פטירה

חובה להפנות עובדים אלו שהגיעו לגיל הפרישה, החלו לקבל קצבה וביצעו הליך קיבוע זכויות, באמצעות טופס בלבד ד' לרשות המיסים 161

2 חלק ג. 2 רובריקה 7 ' סיבה מס

העובד ורשות המיסים

רשות המיסים בלבד

רק בתנאי ש: 1 . מענקי הפרישה ההוניים שהועמדו לטובת השאירים פטורים ממס. 2 . הפיצויים הצבורים

רק בתנאי שעמד במצטבר ביתר ששת התנאים המופיעים בחלופה ב' של חלק ג' חלופה ב' 1 חלק ג.

העובד

מעסיק

בתוכניות הפנסיונית יועדו למטרת קבלתם כקצבת שאירים (קצבת שארים קיימת בבקרנות הפנסיה, ובחלק קטן מפוליסות המנהלים)

15 תשלום מענק עקב פטירה

בכל מקרה אחר של תשלום מענק עקב פטירה שלא עומד בשני התנאים לעיל, יש להפנות את השאירים/יורשים/מוטבים לרשות המיסים בלבד.

2 חלק ג. 2 רובריקה 3 סיבה מס'

העובד ורשות המיסים

רשות המיסים בלבד

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 29

2023- על החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע, התשפ"ג , על רקע SAFE והנחיית רשות המסים לגבי הסכמי הקושי בגיוס כספים לחברות הייטק ישראליות עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי, עו"ד (חשבונאות) גוני זוסמן

מסמך ממצה לבחינת הזכאות לקבלת הטבות מס באחד ממסלולי ההטבות השונים. בעבר כבר ניסתה מדינת ישראל לתת הטבות מס המעודדות השקעה במיזמים טכנולוגיים בראשית דרכם, בחוק המדיניות (תיקוני 2012 ו- 2011 הכלכלית לשנים , הידוע גם בשם 2011 חקיקה), התשע"א- , 2016 "חוק האנג'לים", ובתוספת משנת , ולא 2019 אך הטבות אלו פקעו בסוף שנת הייתה לכך הצלחה יתרה. על בסיס הפקת הלקחים מהחקיקה הקודמת, נכנס לתוקפו כהוראת שעה ביום החוק לעידוד תעשייה עתירת 2023 ביולי 31 "). החוק החוק (להלן: " 2023 ידע, התשפ"ג- . 2026 עתיד לפקוע בתום שנת החוק מקנה חמישה מסלולי הטבות למשקיעים פרטיים, לרבות חברות מעטים ושותפויות שהוקמו לצורך השקעה ייעודית בחברת מו"פ כהגדרתה בחוק: מיועד ככלל למשקיעים המסלול הראשון ) Angels בחברות הזנק בתחילת דרכן ( ומקנה קבלת זיכוי מס בגין השקעה בחברת מו"פ.

פתח דבר ענף ההייטק נחשב לקטר המוביל את המשק הישראלי. עם זאת, הוא אינו חסין מפני הירידות בשוק, ולכן לעיתים ההשקעה בו אינה כדאית. משום כך, על מנת לעודד פעילות של חברות הייטק ובמטרה למשוך משקיעים לשוק הישראלי, מקנה להם המדינה זה שנים ארוכות שורה של הטבות , על רקע משבר 2023 המס. במהלך שנת ההייטק בישראל ועוד טרם מלחמת חרבות , 2023 ברזל, חוקק "חוק האנג'לים" גרסת ויצא פרסום נוסף של רשות המיסים ביחס , אשר מגבירים במידה SAFE להסכמי מסוימת הן את הוודאות והן את הכדאיות להשקעה בחברות הייטק (במיוחד בשלבים הראשונים להקמת החברה). פרסומים אלו מקבלים משנה חשיבות בעקבות מלחמת חרבות ברזל והורדת דירוג האשראי של ישראל, בתקווה שיהיה בהם כדי לסייע לחלץ את ענף ההייטק מהמשבר. היות שמדובר בפרסומים אשר מכילים תנאים רבים, נסקור במסגרת מאמר זה את הטבות המס ואת התנאים המרכזיים בלבד לקבלת ההטבה, מתוך התייחסות לדגשים פרקטיים. על כן אין לראות במאמר זה

הכותבים - ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

מס הכנסה מאמרים

30 2024 אפריל 571 ידע למידע

מיועד אף הוא למשקיעים המסלול השני ) Angels בחברות הזנק בתחילת דרכן ( ומאפשר דחיית תשלום מס רווח הון על מכירת מניות של חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי, כהגדרתה בחוק לעידוד חוק (להלן: " 1959- השקעות הון, התשי"ט "), אם חלק מהתמורה משמש העידוד לצורך רכישת מניות של חברת מו"פ. מיועד ככלל לחברות המסלול השלישי טכנולוגיה ישראליות מבוססות, ומתיר בניכוי רכישת בעלות בחברות טכנולוגיה ישראליות וזרות. מקנה פטור ממס המסלול הרביעי לריבית לגוף פיננסי זר על הלוואה לחברה טכנולוגית. מאריך את תחולת סעיף המסלול החמישי א לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), 92 ") אשר הפקודה (להלן: " 1961 התשכ"א מאפשר הכרה בהפסד הון בשל השקעה בחברת מו"פ נסחרת בבורסה. לחוק את ההגדרות 1 לצורך כך מעגן סעיף הנדרשות לשם קבלת ההטבות, ומפנה כד 51- ו 51 בעיקרו להגדרות בסעיפים לחוק העידוד. כמו כן, החוק מחמיר בעת השקעה או מכירה לקרוב, כהגדרתו בסעיף לפקודה. במרכז הסעיף מצויה ההגדרה 88 לחברת מו"פ, אשר כוללת רשימה ארוכה של תנאים. בשל חשיבותם ליישום הטבות החוק, הם יובאו כלשונם בסוף הרשימה.

המסלול הראשון: זיכוי בשל השקעה במניות חברת מחקר ופיתוח לחוק 2 ההטבה הראשונה מוסדרת בסעיף שכותרתו "זיכוי ממס בשל השקעה במניות חברת מו"פ". הסעיף מקנה זיכוי ממס למשקיעים פרטיים (יחיד, חברת מעטים לפקודה או שותפות, 76 כמשמעותה בסעיף כהגדרתה בחוק) אשר מבצעים השקעות בחברות מו"פ. המשקיע ייהנה מזיכוי מס במהלך תקופת ההטבה לפי סכום ההשקעה המזכה או סכום ההשקעה המרבי, לפי הנמוך, כאשר הוא מוכפל בגובה שיעור מס רווח הון החל על המשקיע, כפוף לעמידה בתנאים נוספים, וביניהם: ● מיליון 4 סכום ההשקעה אינו עולה על שקלים, בהפחתת השקעות אחרות של המשקיע, במישרין או בעקיפין, באותה חברת מו"פ (סכום ההשקעה המרבי). ● המשקיע שילם במזומן לחברת המו"פ, , את מלוא סכום 2026 בדצמבר 31 עד ההשקעה וכן חברת המו"פ הקצתה למשקיע מניות בשל ההשקעה. ● התקיימו בחברת המו"פ עד תום תקופת ההטבה התנאים המפורטים ) להגדרתה 7(-)5(- ) ו 2 בפסקאות ( לחוק וכפי 1 כחברת מו"פ (לפי סעיף שיפורטו בנספח למאמר). "תקופת

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 31

מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי" - מסלול זה מאפשר ליחיד שנבע לו רווח הון ממכירה מזכה, לדרוש כי השקעתו תנוכה מתמורת המכירה במסגרת חישוב רווח ההון. קרי, מדובר במנגנון שחלוף, המאפשר דחיית 96 מס, בדומה למנגנון הקיים בסעיף לפקודה ביחס לנכס בר – פחת. תנאים עיקריים לקבלת ההטבה: שני עשר - - כי בתוך תקופה של שנים הראשון חודשים לאחר יום החתימה או של ארבעה חודשים לפניו, ביצע היחיד השקעה בחברת מו"פ, אחת או יותר. פקיד השומה רשאי החודשים, לבקשת 12 להאריך את תקופת המוכר, אם התמורה בגין המכירה המזכה, ימים מיום 30 אינה משולמת למוכר בתוך החתימה. - כי המשקיע יחזיק במניות חברת השני המו"פ לכל הפחות חצי שנה לפני מכירתן, ואם מכר אותן לקרוב הוא נדרש להחזיק בהן במשך כל תקופת ההטבה, דהיינו התקופה שמתחילת שנת המס שבה הן נרכשו ועד תום שלוש שנים מהמועד האמור. הסכום הניתן לניכוי מהתמורה בגין מכירת המניות הוא סכום שלא יעלה על סכום רווח ההון הריאלי שנבע למשקיע מהמכירה ובלבד שסכום זה לא יעלה על המזכה, ) הסכום ששילם המשקיע 1 ( : הנמוך מבין 5.5 ) 2 במזומן בעד אותה השקעה מוטבת; ( מיליון שקלים חדשים, בהפחתת השקעות נוספות שביצע אותו משקיע באותה החברה, אשר עליהן כבר קיבל זיכוי ממס וכן השקעות שביצע קרוב של המשקיע

ההטבה" - "התקופה שמתחילת שנת המס שבה חל מועד ההשקעה עד תום שלוש שנים מהמועד האמור". ● המשקיע לא היה "קרוב" של החברה לפקודה. 88 לפי סעיף ● המשקיע החזיק בעצמו במניות חברת המו"פ במשך כל תקופת ההטבה (להוציא חריגים המפורטים בסעיף). הוראות הסעיף קובעות כי זיכוי ממס שלא נוצל בשנת מס, יהיה אפשר לנצלו בשנות המס הבאות בזו אחר זו, וכן שאם המשקיע קיבל מחברת המו"פ, במהלך התקופה שממועד ההשקעה עד תום תקופת ההטבה סכום כלשהו, במישרין או בעקיפין, יופחת הסכום האמור מחישוב סכום ההשקעה המזכה לעניין סעיף זה. הסעיף קובע חובות דיווח על חברת המו"פ והמשקיע במקרה של הפרת התנאים הקבועים בסעיף, וכן מקנה לפקיד השומה את הסמכות לבטל למפרע את הטבות המס למשקיע במקרה של הפרה של התנאים המפורטים לעיל. בשולי הדברים נציין כי הסדר זה החליף את ההסדר שהיה קיים בחקיקה הקודמת, אשר התירה כהוצאה השקעה במניות . חברה מתחילה חברת מטרה/ המסלול השני: דחיית תשלום המס על רווח הון בחילוף מניות חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי לחוק 3 ההטבה השנייה מוסדרת בסעיף שכותרתו "פטור ממס בחילוף מניות חברה

מס הכנסה מאמרים

32 2024 אפריל 571 ידע למידע

לקבל כהוצאה מותרת בניכוי מהכנסתה הטכנולוגית המועדפת, את סכום ההשקעה בחברה טכנולוגית אחרת (חברה ישראלית מזכה), לרבות בחברות חוץ מזכות, ובלבד שמדובר ברכישת שליטה בחברה האחרת .) 80% (לפחות ההוצאה תותר על פני חמש שנים שתחילתן בשנה שלאחר שנת השגת השליטה או ביצוע התשלום בפועל, לפי המאוחר. הסעיף מהווה למעשה הרחבה להסדר בחוק הקודם, אשר התיר השקעה במניות כהוצאה עבור חברה טכנולוגית ישראלית אשר ביצעה רכישה של חברה טכנולוגית ישראל אחרת. מסלול זה נועד לתמרץ חברות להשקיע בחברות אחרות כך שפעילות החברה הרוכשת תורחב וכתוצאה מכך תישמר בישראל פעילות המחקר והפיתוח. מסלול זה מאפשר כאמור גם קבלת הטבת מס בעת רכישת חברה זרה ולא רק ישראלית וזאת בתנאי שבסוף תהליך הרכישה הערך הכלכלי של החברה הזרה ופעילותה יעבור לישראל. לשם כך הסעיף כולל הגדרה ל"חברת חוץ מזכה" ומחיל תנאים נוספים מעבר לתנאים שצריכים לחול על רכישת חברה ישראלית מזכה. הסעיף מתנה את ניכוי ההשקעה בתנאים הבסיסים הבאים: חודשים ביצעה החברה 12 ) בתוך 1 הרוכשת רכישות של אמצעי שליטה בחברה המזכה, אשר בסיומן החזיקה לפחות מכל 80% החברה הרוכשת ב-

2 בחברה, שקיבלו את ההטבות בסעיפים ) לחוק. 3 או ( אם המשקיע קיבל מחברת המו"פ סכום כלשהו, במישרין או בעקיפין, במהלך התקופה שממועד ההשקעה עד תום תקופת ההטבה, יופחת הסכום האמור מחישוב הסכום הניתן בניכוי. יצוין בהקשר לכך כי משקיע הזכאי להטבה לחוק בשל אותה 3- ו 2 מכוח סעיפים לבחור באחת השקעה בחברת מו"פ חייב . מרגע שהודיע על כך לרשות מהן בלבד המסים, לא ניתן לבצע החלפה בהטבה. מסלול זה מאפשר בתנאים המפורטים לעיל את דחיית תשלום מס רווח ההון בגובה ההשקעה בחברת המו"פ עד למועד מכירת המניות של חברת המו"פ, ובתנאי שיום החתימה על מכירת מניות החברה המועדפת (קרי, המכירה הראשונה) חל עד . כמו בכל מנגנון 2026 בדצמבר 31 ליום שחלוף ועל מנת לא לאפשר כפל הטבה, בעת מכירת מניות חברת המו"פ (קרי, במכירה השנייה) יופחת המחיר המקורי שלהן בכל סכום של רווח ההון הריאלי שהיה במכירה הקודמת ולא התחייב במס בשל מנגנון השחלוף. המסלול השלישי: התרת השקעה במניות חברה מזכה כהוצאה שוטפת על פני חמש שנים 5 ההטבה השלישית – מוסדרת בסעיף לחוק שכותרתו "התרת השקעה במניות חברה מזכה כהוצאה". מסלול זה מאפשר לחברה בעלת מפעל טכנולוגי מועדף

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 33

לפי העניין, והמשיכה להתקיים אצל המפעל הטכנולוגי; ) הרשות לחדשנות אישרה לחברה 4 הרוכשת, לבקשתה, לפני החתימה ימים 90 על הסכם הרכישה או בתוך ממועד החתימה על הסכם הרכישה, כי רכישת אמצעי השליטה בחברה המזכה צפויה לשמש לפיתוחו או לקידומו של מפעל טכנולוגי בישראל שנמצא בבעלות החברה הרוכשת. ) החברה הרוכשת הודיעה למנהל רשות 5 המסים על כוונתה לרכוש אמצעי שליטה בחברה המזכה, לפני החתימה על הסכם הרכישה או על רכישת אמצעי שליטה בחברה המזכה, בתוך ימים ממועד החתימה על הסכם 90 הרכישה; ) שמירה על רף של מספר עובדים ועלות 6 שכר עבודה בישראל; ) הנכס הלא מוחשי המוטב שהועבר 7 לבעלות החברה הרוכשת כאמור ), נשאר בבעלותה עד תום 4 בפסקה ( תקופת ההפחתה. כמו כן, ברכישת חברת חוץ מזכה, הסכום שיותר לחברה הרוכשת לנכות, לפי אותו סעיף קטן, בכל שנת מס בשנות ההפחתה, לא יעלה על הסכום שבו גדלה ההכנסה הטכנולוגית או ההכנסה המועדפת של החברה הרוכשת באותה שנה, לעומת סכום ההכנסה כאמור בשנת המס שקדמה לשנת השגת השליטה. סכום שאינו מותר בניכוי יועבר לשנים הבאות וניתן יהיה לנכותו

סוג של אמצעי השליטה בחברה המזכה. ) בתקופת הוראת השעה, דהיינו עד 2 , החברה הרוכשת 2026 בדצמבר 31 מסכום הרכישה 25% שילמה בפועל מסכום הרכישה הנקי, 10% הוודאי או כהגדרתם בסעיף, שעליה לשלם לחברה המזכה בעד רכישת אמצעי שליטה לפי הסכם הרכישה, לפי הנמוך, ונערך הסכם מקדים לקראת הרכישה בנוגע לעיקרי תנאי העסקה. ) הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי 3 נאותות אינן בין המטרות העיקריות של רכישת אמצעי השליטה בחברה המזכה. מבין התנאים החלים ביחס לרכישת חברת חוץ מזכה נדרש כי: ) הכנסתה הטכנולוגית של החברה 1 הרוכשת בשלוש שנות המס שקדמו 75 לשנת השגת השליטה הייתה מיליון שקלים חדשים או יותר לשנה, ; בממוצע ) סכום הרכישה הנקי, כהגדרתו בסעיף, 2 מיליון דולר ארצות הברית או 20 יהיה יותר; חודשים מיום השגת השליטה 12 ) בתוך 3 צורפו עסקיה של החברה המזכה ושל כל חברה בת שלה, כעסק חי, לעסקיו של המפעל הטכנולוגי שבבעלות החברה הרוכשת, כך שפעילות העסקים האמורה חדלה להתקיים אצל החברה המזכה או החברה הבת,

מס הכנסה מאמרים

34 2024 אפריל 571 ידע למידע

על ידי יחידים תושבי ישראל או 5% שמניותיה רשומות למסחר בבורסה בישראל; ● החברה המוטבת בעלת הכנסה מיליון 30 טכנולוגית בסכום של מעל שקל בשנת המס שקדמה להלוואה; ● מיליון 10 סכום ההלוואה הוא בסך של דולר ארצות הברית לפחות; ● לא היו יחסים מיוחדים בין הגוף הפיננסי הזר לבין החברה המוטבת; ● ההלוואה משמשת את החברה המוטבת למימון פעילותה, לרבות רכישת חברות. ● בתקופת ההלוואה, לא קטן מספר 30% העובדים במפעל הטכנולוגי ב מאשר בשנת המס הקודמת וכך גם עלות שכר העובדים. ● ההלוואה אושרה על ידי הצדדים והועברה במלואה לחברה המוטבת עד . 2026 בדצמבר 31 ליום אי עמידה בתנאים מצד החברה המוטבת, עלולה להשית עליה את חבות המס של הגוף הפיננסי הזר. המסלול החמישי: הארכת תחולת 31 א לפקודה עד ליום 92 סעיף 2026 בדצמבר כפוף לעמידה בתנאי הסעיף, סכום השקעה מזכה בחברת מחקר ופיתוח, עד לגובה של מיליון שקלים חדשים (בסעיף זה – סכום 5 ההשקעה המרבי), יוכר למשקיע כהפסד

במלואו לאחר תום תקופת ההפחתה ללא מגבלות החוק. לבסוף, על מנת למנוע כפל הטבות, נקבע כי בחישוב רווח ההון במכירת מניות החברה המזכה בידי החברה הרוכשת, שהותר לה ניכויו של סכום הרכישה הנקי לפי סעיף זה, יופחת המחיר המקורי שלהן בכל הסכום שניכויו הותר כאמור. לחוק 6 ההטבה הרביעית מוסדרת בסעיף שכותרתו "פטור ממס לריבית לגוף פיננסי זר" ולפיה, כפוף לתנאים המפורטים בסעיף, יינתן פטור ממס למוסד פיננסי זר על הכנסותיו מריבית, דמי ניכוי או הפרשי הצמדה, שמשלמת לו חברה (ישראלית) מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי אשר עומדת בתנאי הסעיף (החברה המוטבת), בהחזר הלוואה. לצורך כך הסעיף מגדיר "גוף פיננסי", ו"גוף פיננסי תושב חוץ" מוגדר כ"גוף העוסק בפעילות דומה לפעילות שבה עוסק גוף מהגופים המנויים בהגדרה "גוף פיננסי", שהוא תושב מדינה גומלת כמשמעותה לפקודה, ושאין לו או לקרובו 196 בסעיף תאגיד או מפעל קבע בישראל שעיסוקם מתן הלוואות בסכומים מהותיים;" התנאים לקבלת ההטבה בסעיף הם בעיקרם: ● החברה מקבלת ההלוואה מוחזקת במועד הקובע בשיעור של לפחות המסלול הרביעי: פטור ממס לריבית לגוף פיננסי זר

מס הכנסה מאמרים

2024 אפריל 571 ידע למידע 35

הון בשנת המס שבה ביצע את ההשקעה או בשנות המס שלאחריה, ויחולו לגבי הפסד לפקודה. 92 ההון האמור הוראות סעיף "חברת מחקר ופיתוח" מוגדרת כחברה שהתאגדה בישראל והשליטה על עסקיה וניהולם מופעלים בישראל, ושעומדת בתנאים הבאים: ) החברה הונפקה לראשונה לציבור 1 ( בבורסה בישראל במהלך התקופה הקובעת; ) החברה לא הונפקה למסחר בבורסה 2 ( זרה טרם הנפקתה לראשונה בבורסה בישראל; ) בעת ההנפקה לראשונה כאמור בפסקה 3 ( ), החברה הוגדרה כחברת מחקר 1 ( ופיתוח בהתאם לתקנון הבורסה, ולא נקבע כי היא אינה חברת מחקר ופיתוח עד מועד ההשקעה המזכה; 100 ) שווי השוק של החברה הוא בין 4 ( מיליון שקלים חדשים למיליארד שקלים חדשים, או שווי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת; ) בעד כל אחת משנות המס מיום הנפקת 5( ) עד מועד 1 החברה כאמור בפסקה ( ההשקעה המזכה הראשונה, התקבל אישור של הרשות הלאומית לחדשנות לפחות מהוצאות 70% טכנולוגית כי החברה באותה שנה, הוצאו, במישרין או בעקיפין, בקשר למוצר המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה.

בשולי הדברים - הנחיות בעניין היבטי המס שיחולו בהשקעה SAFE בחברה באמצעות Simple Agreement- SAFE - מכשיר ה , מאפשר לבצע השקעה To Future Equity בחברות סטארט אפ בתחילת דרכן מבלי שצריך להיקבע להן שווי. המכשיר מקנה לאותם משקיעים לרכוש בהנחה את מניות החברה בהשקעות עתידיות. נשאלה השאלה האם ההנחה מהווה הכנסה מריבית. ההנחיה שפורסמה על ידי קובעת 2023 רשות המסים בחודש מאי כי בהתקיים התנאים הקבועים בהנחיה לא יראו בהשקעה הראשונית הלוואה הנושאת ריבית, אלא מקדמה על חשבון הקצאת מניות (ראו כאן קישור להנחיה). בהתאמה, בעת הקצאת המניות לא יהיה אירוע מס למשקיע ולא תקום חובת ניכוי מס במקור לחברה המקצה. בהחלט מדובר בהנחיה חשובה אשר מגדילה את הוודאות מצד המשקיעים בשלבים קריטיים של החברה. עם זאת, ההנחיה מונה כעשרים תנאים הנדרשים על מנת להיכנס להטבה, כך שהתחום האפור עדיין רחב, וחבל. לסיכום ראינו אם כן כי החוק מעודד השקעה בחברות מו"פ על ידי מתן הטבות למשקיעים ומתמרץ חברות טכנולוגיה לרכוש חברות טכנולוגיה בארץ ומחוצה לה. לאור המשבר בתעשיית ההייטק הישראלית, אשר הוחרף בעקבות מלחמת חרבות ברזל ומקשה על גיוס הון זר, החוק יכול להוות הזדמנות פז לחברות מו"פ בגיוס כספים ממשקיעים

מס הכנסה מאמרים

36 2024 אפריל 571 ידע למידע

במסלולים השונים, הן מבחינת המשקיע והן מבחינת חברות המו"פ וחברות ההייטק. לבסוף, אנו קוראים מכאן למחוקק לפשט את התנאים במסלולים השונים בחוק ואף להרחיב את הקלות המס, על מנת לאפשר למשק ובפרט לתעשיית ההייטק לצלוח את הזמנים הקשים שעוד נכונו לנו. * * *

פרטיים ישראלים. עם זאת, ראינו כי כל מסלול הטבה מורכב מתנאים רבים, הן בצד המשקיעים והן בצד של חברות הטכנולוגיה, תוך שנעשה שימוש נרחב במונחים מחוק העידוד ובחובות דיווח שוטפים. משום כך, חשוב לבחון מראש את הזכאות ואת עמידה בתנאים לקבלת ההטבות

לחוק 1 נספח – הגדרת "חברת מו"פ" בסעיף חברה - – חברה שהתאגדה בישראל ועיקר פעילותה בישראל, שאינה בת "חברת מו"פ" (ג) לפקודה ושמתקיימים לגביה התנאים המפורטים בפסקאות שלהלן: 76 כהגדרתה בסעיף ) מיום התאגדותה לא היה רשום נייר ערך כלשהו שלה למסחר בבורסה; 1 ( לחוק 51 ) להגדרה "חברה מועדפת" שבסעיף 5( ) עד 2 ) מתקיים בה האמור בפסקאות ( 2 ( לעידוד השקעות הון. ) היקף ההכנסות הטכנולו גיות הכולל של החברה מיום התאגדותה עד תום השנה 3 ( מיליון שקלים חדשים, והיקף ההכנסות הכולל של 4.5 שקדמה לשנת המס לא עלה על מיליון שקלים חדשים; 12 החברה באותה תקופה לא עלה על 12 ) היקף ההשקעות בחברה, וההלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה, אינו עולה על 4 ( מיליון שקלים חדשים; ) ההוצאות של החברה, המסווגות כהוצאות מחקר ופיתוח לפי כללי החשבונאות 5( המקובלים, בשלוש השנים שקדמו לשנת המס, ואם הוקמה החברה במהלך שלוש לפחות בממוצע 7% שנות המס האמורות – בתקופה שממועד הקמתה, היו בשיעור של לשנה מסך הכנסות החברה, ומתקיים בחברה אחד או יותר מהתנאים הקבועים ) להגדרה "מפעל טכנולוגי מועדף" שבסעיף 2 בפסקאות משנה (א) עד (ד) של פסקה ( כד לחוק לעידוד השקעות הון; 51 לפחות מהוצאות החברה, בתקופה שמיום התאגדותה עד תום השנה שקדמה 70% ) 6 ( לשנת המס, היו הוצאות שהוצאו, במישרין או בעקיפין, לשם פיתוחו של נכס לא מוחשי מוטב, לרבות בשלב התחלתי של פיתוח, המבוסס על מחקר ופיתוח שבוצעו בחברה (בהגדרה זו – נכס בפיתוח);

Made with FlippingBook Ebook Creator