ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

569

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 48 ׀ שנה 569 ׀ גיליון 2024 פברואר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם ניצול הארכת המועד לדיוני ההשגה באופן מיטבי תמצית תנאי הזכאות לדמי אבטלה במלחמת חרבות ברזל הגדרת "סניפים" לעניין הפיצויים עקב המלחמה פיצוי לעסקים באזור המיוחד - הגשת תביעת פיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים באזור המיוחד בעקבות מלחמת חרבות ברזל

יום עיון ניהול ספרים

מרצה: רו"ח שלמה הררי

אל סירקולו, גבעת שמואל | 9:00-12:00 | יום חמישי | 29.2.2024

יום העיון מוקדש להתנהלות נכונה בסבך ההוראות לניהול ספרים ומסמכים ממוחשבים, עמידה בביקורות ספרי העסק, הליכים מול פקיד השומה בפסילת ספרים ואי רישום תקבול ספרי חשבונות, סוגי חשבונות, מתן הקלות ומועדי רישום ניהול ספרי חשבונות במערכת ממוחשבת

> לפרטים נוספים

hashavim.co.il *8109

יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש את כל התשובות

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

569 מס' 2024 פברואר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן יום עיון מע"מ בואו ללמוד סוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ועוד משנה לעורך מאירה טולדו

כמעט ארבעה חודשים עברו מאז השבעה באוקטובר, והממשלה מחפשת מקורות למימון המלחמה. אחד הכלים לגיוס כספים הוא העלאת מיסים.

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

רו"ח שלמה הררי אלו ההצעות שעלו לאחרונה במישור זה: ביטול הדרגתי של "חישוב ליניארי מוטב" במכירת דירת מגורים שאינה דירה יחידה, כך שהחלק היחסי של שהיה פטור ממס עד כה, 1/1/2014 השבח הריאלי לפני . 25% יחויב במס בשיעור 8% קיבוע של שיעור מס רכישה לדירה שאינה יחידה על (נכון להיום זאת הוראת שעה שאמורה לפוג 10% או ) 2024 בתום שנת 2025 משנת 18% ל- 17% העלאת שיעור המע"מ מ- (במקביל יעלו מס הרווח ומס השכר במוסדות הכספיים) (דבר זה יגרום 2025 הקפאת השכר הממוצע לשנת לעלייה בגביית דמי הביטוח) . 2025 העלאת שיעור דמי הבריאות משנת

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק lyfe א' מגדל 5 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

> להרשמה ופרטים

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2024 פברואר 569 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח כהן דניאל עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי משפטן ויועץ מס כנזי צורי רו"ח כרמי אייל רו"ח מיניביצקי יהושע רו"ח משפטן נעמן אלעד

רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הררי שלמה עו"ד וגנר עומר עו"ד זילברברג חיה עו"ד ורו"ח חדד מנדי רו"ח (משפטנית) חדד גליבטר סאלי רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד רו"ח חיות גרמן מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד רו"ח טבח שלומי טסלר נדב רו"ח ירון יוסי רו"ח ישועה יוסי

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד אטקין ג'ני עו"ד (רו"ח) איפרגן רן רו"ח (עו"ד) אלימי גדי עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך רו"ח בר רונית רו"ח (משפטן) בר חן אליאור עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי

עו"ד סופר מיכל עו"ד סינה דביר

יועץ פנסיוני, עו"ד עופרי שי רו"ח (משפטן) פטיטו אוהד רו"ח צח-גלרט אורנה

רו"ח קירו עופר רו"ח רופא יצחק רו"ח שמש רוזט עו"ד רו"ח שרים הדס

יועץ מס גל מיכאל עו"ד ורו"ח גרוס חגי רו"ח דהרי בועז

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2024 פברואר 569 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה פג תוקפה של הוראת השעה שהעניקה נקודות זיכוי בגין תואר אקדמי עו"ד רו"ח רמי אריה ניצול הארכת המועד לדיוני ההשגה באופן מיטבי נדב טסלר האם הרווחים בחיסכון הפנסיוני חייבים במס רווחי הון? עו"ד רו"ח רמי אריה חובת רשות המיסים לאפשר גילוי מסמכים 1 יתרונות בהעברת כספי פיצויים מקופת הגמל לקרן הפנסיה וחיסרון 6 נדב טסלר האם ניתן להוריש את הכספים בקרן השתלמות? המחוזי אישר למומחית בית המשפט לעיין במסמכים הנמצאים בידי עו"ד שוש גבע רשויות המס פעולות חקירה עוצרות את מניין הימים להגשת כתב אישום - עו"ד שוש גבע פס"ד סיבוני לא ניתן לקבל ערעור המוגש כנגד שומה המגדילה את הוצאותיו עו"ד שוש גבע פס"ד איביי ישראל הולדינג בע"מ של הנישום - מיסוי בין-לאומי תאגידים/ הכנסות – קביעת הוצאת ריבית רעיונית, בעסקה בין-לאומית (חלק א) רו"ח (משפטנית) סאלי חדד-גליבטר; רו"ח (עו"ד) גדי אלימי מיסוי מקרקעין פריסת חובות למס הכנסה ומיסוי מקרקעין בתשלומים עו"ד רו"ח רמי אריה נהנתה מהסדר פשרה מיטיב בנוגע למס רכישה ולא תוכל לערור עו"ד שוש גבע פס"ד ס.ב. ניהול מקרקעין על שטח הדירות - רו"ח אחמד חסונה נדב טסלר

12

15

17

20

22

24

26

28

31

35

37

40

תוכן עניינים

6 2024 פברואר 569 ידע למידע

השבת מקרקעין לרמ"י היא מכירה של 'זכויות במקרקעין'

עו"ד שוש גבע פס"ד וינשל החייבת במס שבח -

42

מס ערך מוסף

45

2024 עדכוני פסיקה וחקיקה – ינואר הסיווג הנכון לצורכי מיסוי של טובין שייבאה התובעת הוא "מלגזות", ולכן דין החלטת רשות המסים לקבוע סיווג אחר להתבטל עו"ד שוש גבע פס"ד א. ליליה - נדחתה דרישת חברות להנפיק להן חשבוניות מס הכוללות ריבית לאחר עו"ד שוש גבע פס"ד מ.ע.ג.ן - יעוץ וניהול נכסים פירעון חוב לרשויות – מיליון ש"ח 40 דירקטור בחברות ביצע עבירות מס וגזל למעלה מ- ביטוח לאומי תמצית תנאי הזכאות לדמי אבטלה במלחמת חרבות ברזל בחודשים 2024 ועדכונים שונים בחודש ינואר 2024 וינואר 2023 דצמבר רו"ח אורנה צח-גלרט התיישנות לעניין הוצאת שומות ניכויים של ביטוח לאומי - חוזר חדש רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא ביטוח לאומי - חלוקת הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג – שנים אחורנית ממועד הבקשה 7 עד רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה שנים אחורנית 7 חלוקת הכנסות שלא מעבודה בין בני זוג עד עו"ד שוש גבע פס"ד מסעוד מהקופה הציבורית -

48

49

53

56

65

67

69

פס"ד בנדלי ממועד ההגשה

מס רכוש וקרן פיצויים

מסלולים מיוחדים לאזור המיוחד לנובמבר-דצמבר עו"ד רו"ח רמי אריה הגדרת "סניפים" לעניין הפיצויים עקב המלחמה עו"ד רו"ח רמי אריה עסקים קטנים-בינוניים מקופחים בתחשיב פיצויי המלחמה

71

73

עו"ד רו"ח רמי אריה

75

תוכן עניינים

2024 פברואר 569 ידע למידע 7

שאלות ותשובות מס הכנסה התנאים למשיכת כספים קצבתיים מקופת גמל בפטור ממס יועץ פנסיוני, עו"ד שי עופרי חישוב רווח הון לפי חלוקה ליניארית ממכירת נכס בחו"ל רו"ח אייל כרמי שהתקבל בירושה לפקודת מס הכנסה 145 תיקון שומה בשנים שהתיישנו על פי סעיף עו"ד משה גבע חסומות למניות רגילות, RSU דחיית אירוע מס בהמרת מניות שנמצאות אצל נאמן בעבור עובד שסיים עבודתו בחברה רו"ח (משפטן) אוהד פטיטו השלכות מיסוי במיזוג חברות דיווח ומיסוי הכנסות של נישום שהעביר את מרכז חייו לגרמניה עו"ד לילך אשרוב אמריקאית שנישום ביקש LLC מיסוי הכנסות מדמי שכירות מחברת רו"ח משפטן אלעד נעמן 15% להשקיפה בישראל - בשיעור מס של מיסוי מכירת זיכיון ותמלוגים חודשיים למדריכות כושר בסטודיו משלהן עו"ד רו"ח גרמן חיות מועד חבות המס והגשת דוחות לרשות המסים בהליך של פירוק עו"ד (רו"ח) רן איפרגן

77

78

79

80

82

84

85

87

רו"ח דניאל כהן מרצון בחברה עסקאות עם צדדים קשורים בחו"ל 1485 דיווח בטופס

88

רו"ח יצחק רופא

90

רו"ח יוסי ירון מפעל מועדף

91

משפטן ויועץ מס צורי כנזי 70 משיכת פנסיה לפורש לאחר גיל רישום הכנסות מהשכרת קרקע חקלאית בדו"ח האישי של בעל הקרקע יועץ מס מיכאל גל לחברה עם זכיינים שהם עוסקים נפרדים 0-40 זכאות לפיצויי חרבות ברזל

92

93

רו"ח רונית בר

94

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס תרומה שנותנת חברה להנצחת חייל שנפל

95

תוכן עניינים

8 2024 פברואר 569 ידע למידע

) 5 ( 9 בקשה לתיקון דוחות שהוגשו לפני גירושין לאור קבלת פטור

עו"ד קובי כהן לבן הזוג

96

רו"ח בועז דהרי קיזוז יתרת זכות של בן זוג כנגד יתרת חוב של החברה סירוב פקיד שומה לאשר פטור ממס על פיצויים לבעל שליטה

97

רו"ח רוזט שמש בשתי חברות

98

רו"ח עופר קירו פיצול סכומים שהופקדו לקופת גמל בין בני זוג מיסוי העברת מניות בין בני זוג, והעברה מבני הזוג לחברה שבבעלותם . אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן העברת דירה פרטית בבעלות שותפים לחברה שיקימו לצורך זה על פי

99

100

רו"ח יוסי ישועה ב לפקודה 14 סעיף שינוי מבנה אחזקות בחברות והעברת מניות ללא תמורה

102

עו"ד רו"ח הדס שרים

103

מיסוי מקרקעין

עו"ד דביר סינה מס שבח בשיחלוף נכס שיש בישראל לתושב חוץ מיסוי הורשת "נכס בקיבוץ" בידי חברת קיבוץ באמצעות נאמן עו"ד יוני כהן ליורשים "הנהנים" מיסוי מכירת בית שנבנה על ידי אביו של קונה הקרקע שהוא קבלן בנייה עו"ד חיה זילברברג מס רכישה ומס שבח בהעברת קרקע חקלאית שנתקבלה בירושה עו"ד ורו"ח חגי גרוס בין שני אחים מס הכנסה ומס רכישה בהעברת נכס - בניין בין חברות אחיות עו"ד רו"ח שלומי טבח פיצול מס שבח בין בני זוג בגין קרקע שירש אחד מהם ופריסת השבח עו"ד ורו"ח מנדי חדד לכל אחד מהם פיצול מס שבח בין בני זוג ממכירת נכס שרשום על בן הזוג בלבד

104

106

108

110

112

113

עו"ד מיכל סופר

114

תוכן עניינים

2024 פברואר 569 ידע למידע 9

מס ערך מוסף חובת דיווח לרשויות המס על פעילות בנות יורשות של שותפה עו"ד ג'ני אטקין בשותפות שנפטרה שרוצות להירשם בשותפות התרת ניכוי מס תשומות בגין בניית חדרי אירוח בבית מגורים רו"ח (משפטן) אליאור בר חן מע"מ בשיעור אפס בעסקת יצוא לחו"ל מחברה בת בישראל של רו"ח (משפטן) אליאור בר חן חברה בחו"ל החזר הוצאות משפט אינו עסקה ואין חובה להוציא חשבונית

115

119

119

רו"ח שלמה הררי

120

ביטוח לאומי

קבלת קצבת נכות מביטוח לאומי למהגר לחו"ל

רו"ח יהושע מיניביצקי

121

מכס

עו"ד עומר וגנר ייבוא מחו"ל ללא הצהרה במכס

122

חוזרים והוראות ביצוע חרבות ברזל גם בגין נובמבר-דצמבר: עסקים באזורים שבהם הוטלו הגבלות מחמירות על פעילות כלכלית במלחמת חרבות ברזל יזכו לפיצוי מוגדל רשות המסים בישראל - 2024 מתן הטבת מס בגין תושבות ביישוב מוטב לשנת הנחיות מיוחדות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" רשות המסים בישראל בני נצרים, ברור חיל, דורות, נווה וצוחר יוכרו כיישובי ספר רשות המסים בישראל לעניין חוק מס רכוש וקרן פיצויים למשך שנה - הנחיות מיוחדות 2024 הנפקת אישור תושבות ביישוב מוטב לשנת

123

124

127

רשות המסים בישראל בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

128

תוכן עניינים

10 2024 פברואר 569 ידע למידע

יישום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה - חרבות ברזל) (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) (תיקון) (דחיית מועדים בתקופה הקובעת השנייה), רשות המסים בישראל במערכי רשות המסים 2023 התשפ"ד – רשות המסים ומשרד החקלאות גיבשו מתווה פיצויים ייעודי רשות המסים בישראל למגדלים בענף ההטלה (לולנים) פיצוי לעסקים באזור המיוחד - הגשת תביעת פיצויים עבור נזק עקיף (נזק כלכלי) שנגרם לעסקים באזור רשות המסים בישראל המיוחד בעקבות מלחמת חרבות ברזל נפתחה המערכת להגשת תביעות לפיצויים בגין החודשים נובמבר-דצמבר עבור עסקים ביישובים שבהם חלו הגבלות רשות המסים בישראל מחמירות של מערכת הביטחון הארכת מועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל מס הכנסה לוח עזר לחישוב מס הכנסה ממשכורת ושכר עבודה לחודש רשות המסים בישראל ואילך 2024 ינואר ג למשלמי ומקבלי 101 או 101 הקלות בחובת מילוי טופס רשות המסים בישראל קצבאות - עדכון הוראות למתן פטור מניכוי מס במקור ממשיכת סכומים מקופת גמל לבעלי הכנסות נמוכות – הארכת תוקף ועדכון סכומים רשות המסים בישראל אלף שכירים קיבלו הודעה על הארכת תוקף של אישור 330 כ- רשות המסים בישראל 2024 תיאום המס לשנת 2024 אלקטרוני לשנת 101 כללים והוראות להפקת טופס רשות המסים בישראל במקום לדרוש הוצאות בפועל 30% עסקים זעירים יוכלו לנכות רשות המסים בישראל 1/2024 ה"ב מיסוי מקרקעין

130

135

136

144

145

154

171

172

173

174

רשות המסים בישראל פתיחת מערכת מקוונת לדיווח על עזיבת מקום עבודה רשות המסים בישראל (פרישה ממקום עבודה) - עדכון

178

179

מיסוי מקרקעין שאלות ותשובות

2024 פברואר 569 ידע למידע 11

רשות המסים בישראל לפקודת מס הכנסה 122 תיקון סעיף ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ - הקלה נוספת והוראות לעניין 34/93 להוראת ביצוע 1 הארכת תוקף ההוראות שבתוספת מס' רשות המסים בישראל 2024 לשנת המס מדריך למיסוי הכנסות מפיקדונות ומתוכניות חיסכון והקלות מס מיסוי מקרקעין עדכון הסכומים בחוק מיסוי מקרקעין ותקנות מס רכישה רשות המסים בישראל 2/2024 ה"ב מיסוי מקרקעין מס ערך מוסף לקט מתוך חוזר עדכון סכומים בחוק מע"מ ובתקנותיו החל רשות המסים בישראל 01.01.24 מיום הוראות נוהל החזרים - החזר עודף מס תשומות או עודף מס רשות המסים בישראל 2023 לגמלאים – עדכון לשנת המס

182

184

185

192

195

רשות המסים בישראל

196

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי סכומים קובעים לחישוב דמי ביטוח

203

מדדים ושערי מט"ח

204

2023 מדדים לחודש דצמבר

205

2024 שערים יציגים לחודש ינואר

ידע במספר

206

מראה מקום

208

12 2024 פברואר 569 ידע למידע

פג תוקפה של הוראת השעה שהעניקה נקודות זיכוי בגין תואר אקדמי רו"ח אחמד חסונה מס הכנסה

הוראת השעה 2023 מאחר ובשנת המס אינה בתוקף , הרי שיחולו הוראות סעיפי הפקודה המקוריים לפיהם, הזיכוי יובא בחשבון בשנות המס שלאחר השנה שבה סיים את התואר האקדמי או תעודת המקצוע. יש להיצמד להוראות החוק שלפני פרסום הוראת השעה. להלן התנאים המזכים בנקודת זיכוי למי שסיים לימודי תואר אקדמי או לימודי מקצוע החל משנת המס ואילך: 2023 הוראת השעה שהסתיימה ביום והשלכותיה על שנות המס 31.12.2022 2024 ו- 2023 מי שסיים לימודים לתואר ראשון או זכאי 2022-2014 לימודי מקצוע בשנים לנקודת זיכוי אחת למשך שנה אחת בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנה שאחריה. כלומר, מי שסיים לימודים , יהיה זכאי לנקודת זיכוי אחת 2022 בשנת

ד לפקודת מס הכנסה 40 ג ו- 40 סעיפים מעניקים נקודות זיכוי ליחיד תושב ישראל שסיים לימודיו וזכאי לתואר אקדמי או לתעודת מקצועי. נקודות זיכוי אלה יובאו בחשבון החל משנת המס שלאחר שנת המס שבה הסתיימו לימודיו לתואר אקדמי או לתעודת מקצועי. לסעיפים אלה פורסמה הוראת שעה לשנים שבה צומצמה תקופת הזכאות 2014-2018 לנקודת זיכוי בגין תואר אקדמי או לימודי מקצוע לשנה אחת . הוראת השעה הוארכה . ותקפה למי שסיים 31.12.2022 עד ליום כולל. 2022 את לימודיו עד לשנת כאמור תוקפה של הוראת השעה שבה צומצמה תקופת הזכאות לנקודות זיכוי בגין תואר אקדמי או לימודי מקצוע לשנה אחת, . לפיכך, מי שסיים את 31.12.2022 פג ביום ובחר לדחות בשנה את 2022 לימודיו בשנת מימוש זכאותו על פי הוראת השעה, יהא . 2024 רשאי לממש את זכאותו בשנת

הכותב - מומחה במיסים, מצוות מומחי המס במערכת כל מס

מס הכנסה מאמרים

2024 פברואר 569 ידע למידע 13

זיכוי אחת לשנה למשך כמה שנות מס, כמספר שנות הלימוד, עד שלוש שנות המס שאחרי השנה שבה סיים את הלימודים. 2023 מי שסיים לימודי תואר שני משנת ואילך, זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך כמה שנות מס, כמספר שנות הלימוד, עד שתי שנות המס שלאחר מכן. במקצועות שבהם נדרשת התמחות (כגון משפטים, חשבונאות וכד'), ניתן לדחות את הזכאות לנקודות זיכוי עד שנה לאחר שנת סיום ההתמחות, בתנאי שההתמחות התחילה לכל המאוחר בשנה שלאחר שנת סיום הלימודים. מי שלמד רפואה יקבל נקודת זיכוי אחת במשך שלוש שנות המס שלאחר שנת סיום הלימודים ולאחר מכן חצי נקודת זיכוי במשך שנתיים. : לנוחיותכם יישום האמור לעיל בטבלה

, לפי 2024 או בשנת המס 2023 בשנת המס בחירתו. מי שסיים לימודים לתואר שני בשנים זכאי לחצי נקודת זיכוי למשך 2022-2014 שנה אחת בשנת המס שאחרי שנת סיום הלימודים או בשנה שאחריה. כלומר, מי יהיה זכאי 2022 שסיים לימודים בשנת או 2023 לחצי נקודת זיכוי בשנת המס לפי בחירתו. 2024 בשנת המס במקצועות שבהם נדרשת התמחות (כגון משפטים, חשבונאות וכד'), ניתן לדחות את הזכאות לנקודות זיכוי עד שנה לאחר שנת סיום ההתמחות, בתנאי שההתמחות התחילה לכל המאוחר בשנה שלאחר שנת סיום הלימודים. להלן כללי הזכאות לקבלת נקודות זיכוי על פי הוראות סעיפי הפקודה המקוריים - למי שסיים תואר ראשון או שני בשנת ואחריה 2023 מי שסיים לימודי תואר ראשון או לימודי ואילך, זכאי לנקודת 2023 מקצוע משנת

מס הכנסה מאמרים

14 2024 פברואר 569 ידע למידע

- על פי הוראת השעה 2022-2014 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי בשנים ג 40 תואר אקדמי ראשון 1.00 שנה ג 40 תואר אקדמי שני 0.50 שנה

שנה שנה

1.00 0.50

תואר אקדמי שלישי ברפואה/תואר אקדמי שלישי במסלול ישיר לימודי מקצוע (לרבות לימודי תעודת הוראה) – שעות 1,700 בהיקף

ג 40

שנה

)*( 1.00

ד 40

. 2018 (*) נקודת זיכוי אחת מגיעה החל משנת .נקודת זיכוי 0.75 ניתנה 2017 נקודת זיכוי ובשנת המס 0.5 ניתנה 2016 עד שנת המס – 2023 והחל בשנת 2013 ועד שנת 2007 מי שסיים לימודים לתואר אקדמי משנת על פי הוראות סעיפי הפקודה המקוריים תואר אקדמי ראשון 1.00 עד שלוש שנים תואר אקדמי שני 0.50 עד שנתיים

שלוש שנים עד שנתיים

1.00 0.50

תואר אקדמי שלישי ברפואה או ברפואת שיניים

לימודי מקצוע (לרבות לימודי תעודת הוראה) – שעות אקדמאיות 1,700 בהיקף

עד שלוש שנים

0.50

מס הכנסה מאמרים

2024 פברואר 569 ידע למידע 15

ניצול הארכת המועד לדיוני ההשגה באופן מיטבי עו"ד רו"ח רמי אריה

גם עם מומחי מיסוי, ככל שמדובר בחבויות מס העלולות להיות משמעותיות בסופו של דבר. בית המשפט העליון קבע בעניין ליבוביץ , ליבוביץ נ' פקיד שומה גוש 777/14 (רע"א ) כי על דרך הכלל, 6.3.2014 דן, ניתן ביום אין להעלות טענה חדשה אשר לא הועלתה קודם לכן בשלב ההשגה במסגרת ערעור על שומת מס. ריכוך מסוים בעמדה קטגורית זו נקבע , 1830/14 בעניין רובומטיקס (רע"א רובומטיקס טכנולוגיות בע"מ נ' פקיד שומה ) שבו 2.4.2015 למפעלים גדולים, ניתן ביום ניתן משקל רב לקביעת שומת אמת וניתנה לנישום או לפקיד השומה האפשרות לטעון טענות חדשות או להגיש ראיות חדשות שלא עלו בשלב ההשגה – אבל כפוף לשיקול הדעת של בית המשפט המחוזי אשר בו מתנהל הערעור על צו השומה שהוציא פקיד השומה, ובלבד שאפשרות זו לא תנוצל לרעה. נקבע כי השיקולים אשר ינחו את בית המשפט של הערעור, בבואו להפעיל סמכות

הארכת המועד להוצאת צווי שומה לאחר דיוני ההשגה לגבי שנות מס אשר 31.12.2023 היו אמורות להתיישן ביום – בשלושה חודשים נוספים, עד ליום , לפי חוק הארכת תקופות 31.3.2024 ומועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל, מאפשרת לנישומים לערוך מקצה שיפורים בדיוני ההשגה עם מפקחי המס כדי להימנע מהוצאת צווי שומה על ידי פקיד השומה לאותן שנים ובכלל. לנימוקי ההשגה ולדיונים בשלב ההשגה בפני פקיד השומה יש חשיבות רבה להוכחת טענות הנישום, היות ואי העלאת מלוא טיעוני הנישום לשומה לפי מיטב השפיטה שהוצאה לו, אי הגשת כל המסמכים הרלוונטיים לרבות חוות דעת כלכליות, הערכות שווי, חוות דעת חשבונאיות וכיוצא באלו בשלב ההשגה, עלולים לשלול את האפשרות להעלותם או להגישם מאוחר יותר, ככל שהמחלוקות יגיעו לערעור בפני בית המשפט. משום כך, מומלץ ללבן היטב ולפרט בכתב את כל נימוקי ההשגה והאסמכתאות להם,

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

16 2024 פברואר 569 ידע למידע

בפסיקה רלוונטית ואף בהוראות הביצוע של רשות המיסים, יהיה גם סיכוי גבוה יותר כי פקיד השומה ייעתר להגיע להסכמות עם הנישום ויימנע מלהגיע לבית המשפט בכלל. לפיכך, בימים אלו, כאשר אנו רואים כי עד עתה הדיונים בשלב ההשגה כשלו מלהגיע להסכמות עם מפקחי המס, כדאי לנצל את הארכת המועד להוצאת צווי שומה לאחר דיוני ההשגה בשלושה חודשים נוספים עד , לפי חוק הארכת תקופות 31.3.2024 יום ומועדים בעקבות מלחמת חרבות ברזל, ולערוך מקצה שיפורים בהרחבת הטיעונים ובהגשת אסמכתאות וחוות דעת נוספות למפקח המס בתקופה המורחבת לדיוני ההשגה, כדי להימנע ככל האפשר מהוצאת צווי שומה על ידי פקיד השומה לאותן שנים ובכלל, וככל שהמחלוקות יגיעו לבית המשפט, הוא יראה כי כל הטיעונים והמסמכים התומכים בהם כבר הוצגו בשלב ההשגה.

זו הם מחד גיסא - כי לא ייגרם נזק דיוני לצד שכנגד ולא תיפגע היעילות הדיונית, ומאידך גיסא – כי לא יפגעו תוקפו וחשיבותו של הליך ההשגה על שומת המס. משכך, אם ברצון הנישום לא להיות תלוי בשיקול דעתו של בית המשפט המחוזי ככל שהמחלוקות בינו לבין פקיד השומה יגיעו לבירור בפני בית המשפט המחוזי, כדאי שכל טענותיו ונימוקיו לסתירת השומה לפי מיטב השפיטה יועלו בשלב ההשגה, לרבות הגשת כל האסמכתאות וחוות הדעת והערכות שווי הרלוונטיות לטיעונים ולימוקים אלו. זאת יש לזכור: שמירת הקלפים בשרוול בעת דיוני השומה, עלולה לגרום לכך שבית המשפט כבר לא יסכים לשליפתם במהלך הערעור. מראש כדאי שהנישום יפעל להרחבת נימוקיו וטיעוניו בפני פקיד השומה ביוזמתו שלו, ולא יענה רק על שאלות המפקח. ככל שפקיד השומה יתרשם כי טענות הנישום חזקות ומגובות בחוות דעת,

מס הכנסה מאמרים

2024 פברואר 569 ידע למידע 17

האם הרווחים בחיסכון הפנסיוני חייבים במס רווחי הון? נדב טסלר

החיסכון בשוק ההון בישראל חייב במס . מה יהיה 25% רווחי הון בשיעור של דינם של כספים שהופקדו לאורך השנים במוצרי החיסכון הפנסיוני השונים? הוקטן 2002 במסגרת ועדת רבינוביץ בשנת המיסוי על עבודה בישראל והוטל מס על רווחים בבורסה ובשוק ההון. שיעור המס הועלה מאז פעמיים והוא עומד היום על רווחים ריאליים. להחלטות 25% על הוועדה שהתקבלו באותה שנה הייתה גם השפעה על מעמד הכספים שהופקדו לחיסכון הפנסיוני. עדכון מס רווחי הון בישראל לאורך השנים ועד לתאריך 01/01/2003 מתאריך ● 15% חל מס בשיעור של 31/12/2005 על הרווח הראלי. ועד לתאריך 01/01/2006 מתאריך ● 20% חל מס בשיעור של 01/01/2012 על הרווח הראלי. על 25% חל מס בשיעור של 2012 משנת ● הרווח הראלי.

האם החיסכון הפנסיוני בישראל חייב במס רווחי הון? במסגרת הרפורמה נקבע כי הפקדות המותרות לקרן השתלמות והפקדות לקופת גמל לקצבה יהיו פטורות ממס. באותם ) חלק מקופות הגמל לא היו 2002 הימים ( קופות לקצבה והחיסכון בהם היה חייב שהפך גם את 3 במס רווח הון. לאחר תיקון קופות הגמל לחיסכון לקצבה נקבע בשנת כי החיסכון בקופת הגמל יהיה פטור 2009 ממס רווח הון. מס רווחי הון בקרן הפנסיה חיסכון בקרן פנסיה או בביטוח מנהלים פטור ממס רווח הון. במועד משיכת הכספים החוסך ישלם מס שולי על הכספים ויוכל לנצל את הפטורים המגיעים לו להקטנת המס על הקצבה. משיכת הכספים כסכום חד פעמי תחשב כמשיכה שלא כדין החייבת מהשקל הראשון או כהיוון 35% במס של קצבה הפטורה ממס או חייבת במס שולי. במקרה מוות, כספי תגמולים בקרן הפנסיה ובביטוח מנהלים יועברו לידי המוטבים או היורשים כסכום חד פעמי הפטור ממס. במידה ויש זכאות לתשלום לשארים בקרן הפנסיה תשולם קצבה חודשית.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

18 2024 פברואר 569 ידע למידע

על הפקדות מעבר לתקרה המוטבת יחול מס רווחי הון בהתאם למועד ההפקדה. ועד לתאריך 01/01/2003 מתאריך ● 15% חל מס בשיעור של 31/12/2005 על הרווח הראלי. ועד לתאריך 01/01/2006 מתאריך ● 20% חל מס בשיעור של 31/12/2012 על הרווח הראלי. על 25% חל מס בשיעור של 2012 משנת ● הרווח הראלי. כלומר מי שהפקיד לקרן השתלמות במעמד הפקדה העולה על 12/2012 עצמאי עד במס 5% התקרה המוטבת חוסך כיום רווחי ההון. מעמד קרן ההשתלמות במקרה מוות במקרה של מוות מעמד הכספים בקרן ההשתלמות ישמר. כספים שהיו פטורים ממס רווח הון במועד הפטירה יישארו כאלה גם לאחריה וכספים שהיו חייבים במס רווח הון לפני הפטירה יישארו כאלה אחריה. בניגוד לקופת גמל, בקרן השתלמות לא ניתן להעביר את הקרן על שם המוטבים.

מס רווחי הון קופת גמל אמנם חלק מהכספים שהופקדו בקופות היו חייבים 2008 ל- 2003 הגמל בין השנים לפקודת 171 במס רווחי הון. בעקבות תיקון כספים אלה הפכו 2009 מס הכנסה בשנת לפטורים ממס. הפקדות לקופת הגמל יחשבו ככספים 2008 שבוצעו לאחר שנת המיועדים למשיכה כקצבה ויחולו עליהם אותם הכללים שחלים על קרנות הפנסיה וביטוחי המנהלים הקצבתיים. קופות הגמל יהיו פטורות ממס רווחי הון גם במקרה של מוות במקרה מוות ההפקדות והרווחים עליהם 3 יהיו פטורים ממס וזה לתקופה של חודשים 3 חודשים ממועד הפטירה. לאחר על הרווחים החדשים 25% יחול מס של שנצברו בקופה. באפשרות המוטבים להעביר את קופת הגמל על שמם. מס רווחי הון בקרן השתלמות במסגרת ועדת רבינוביץ נקבע כי הפקדות עד התקרה המוטבת לקרן השתלמות יישארו פטורות ממס ולא יחול עליהם מס רווחי הון. גובה התקרה המוטבת לשכיר משכר 10% היא הפקדה של 2023 בשנת ש"ח או הפקדה במעמד עצמאי 15,712 של ש"ח. 19,920 בגובה

מס רווחי הון בקופת גמל להשקעה

קופת גמל להשקעה היא מוצר חיסכון "חצי – פנסיוני". הקופה מאפשרת לחסוך לקבלת קצבת זקנה פטורה ממס אך את החיסכון ניתן למשוך בכל שלב בכפוף

תקרה מוטבת לשכיר ש"ח 18,854

תקרה מוטבת לעצמאי ש"ח 19,920

מס הכנסה מאמרים

2024 פברואר 569 ידע למידע 19

גדלה. כיום לאחר העלייה 190 בתיקון באינפלציה יש לשקול את היתרונות מלבד המיסוי 190 הנוספים של תיקון הנומינאלי. היורשים יהיו 75 במקרה מוות מעל גיל חייבים במס על הכספים שהופקדו 75 במקרה מוות של החוסך לפני גיל הכספים שהופקדו לקופה יהיו פטורים ממס וגם הרווחים עליהם בדומה לקופת גמל "רגילה". המוטבים יוכלו להעביר את קופת הגמל לקופה על שמם. במקרה יראו את 75 מוות של חוסך לאחר גיל המוטבים כנכנסים לנעליו של החוסך והם על כלל הרווחים 15% יהיו חייבים במס של בקופה.

בדומה 25% לתשלום מס רווחי הון של להשקעות אחרות בשוק ההון. במקרה של מוות, ניתן להעביר את קופת הגמל להשקעה על שם המוטב. אך בניגוד לקופת גמל "רגילה" הכספים יהיו חייבים , 25% במס בדומה למס שחל על החוסך, ולא יהיו פטורים ממס. היא הפקדה לחיסכון 190 הפקדה לתיקון פנסיוני במעמד עצמאי שאינה מזכה את החוסך בהטבות מס במועד ההפקדה. משיכת הכספים כקצבה יהיו פטורים ממס אך משיכת הכספים כסכום חד פעמי יהיה על הרווח הנומינאלי. 15% חייב במס של נומינאלי חל על 15% שיעור מס של פיקדונות בבנקים ואג"ח שקליות. בהנחה והריבית 2% ושיעור האינפלציה עומד על . החוסך יהיה אמור 3% במשק עומדת על 15% להיות אדיש בין תשלום מס של ריאלי. 25% נומינאלי ל- בשנים האחרונות, שיעור האינפלציה היה ולכן הכדאיות של החיסכון 2% נמוך מ- מס רווחי הון בקופת גמל 190 לפי תיקון

75 מוות לאחר גיל

מוות לפני גיל 75 הרווחים פטורים ממס

המוטבים ישלמו מס על הרווח 15% של הנומינאלי

מס הכנסה מאמרים

20 2024 פברואר 569 ידע למידע

חובת רשות המיסים לאפשר גילוי מסמכים עו"ד רו"ח רמי אריה

ישירות ממנה את המסמכים שלגביהם ביקשה התובעת את הגילוי. אף בפסקי דין קודמים נקבע שוב ושוב על ידי בית המשפט כי גם כאשר פקיד השומה סובר כי חלק מהמסמכים אינו רלוונטי על פי הדין, או מהווה רק תרשומות פנימיות, עליו להביא לידיעת הנישום את רשימת מלוא המסמכים המצויים בידיו, להגדיר את מהות המסמך ואף לנמק את הסיבה לכך שאין בידו לאפשר את מסירתו. 26342- כך נקבע גם בעניין ברודקום (ע"מ , ברודקום סמיקונדקטורס ישראל 01-16 בע"מ נ' פקיד שומה כפר סבא, ניתן ביום ) אשר ביקשה להורות לפקיד 19.11.2017 השומה לגלות ולמסור לעיונה מסמכים הקשורים בשומות המס שהוצאו לה לשנים , וכן את פרטי הסדרי שומה 2011-2010 אשר נערכו עם נישומים אחרים אשר לטענתה נסיבותיהם דומות לאלה שלה. פקיד השומה העביר לברודקום במסגרת הליך גילוי המסמכים רק מסמכים חלקיים, בטענה כי אלו המסמכים הרלוונטיים אשר עמדו בפניו בעת קבלת ההחלטה. לטענתו, אין בכוונתו לעשות שימוש בשאר המסמכים שלא גולו במסגרת הערעור ולכן הם לא חייבים גילוי.

כדי לתת לנישומים הזדמנות הוגנת להשיב לטענות פקידי המס בהליכי שומה או בהליכים אחרים, נקבע בפסיקה לא פעם כי על פקידי המס חלה החובה לאפשר גילוי מסמכים מלא לנישומים שאליהם מופנות טענות אלו וגם בהליכים אחרים. זאת, גם אם נטען על ידי רשות המיסים כי מדובר בתרשומות פנימיות ובמסמכים חסויים. 68136-11- כך בעניין אלון תבור (ת"א , אם.אר.סי אלון תבור פאואר בע"מ נ' 22 רשות המיסים – היחידה הארצית לבלו, ) קבע בית המשפט 27.11.2023 ניתן ביום כי יינתן גילוי מסמכים למערערת על ידי רשות המיסים גם לגבי תרשומות פנימיות הנהנות מכלל החיסיון - זאת לאחר שבית המשפט עיין במסמכים והחליט כי אין מקום לאסור על המערערת לעיין בהם. החלטה דומה ניתנה דווקא בהליך אזרחי , כהן ואח' נ' אי.ג'י. 15599-05-21 (חדל"ת אף.אי ישראל בע"מ ואחרים, ניתן ביום ) שבו הוגשה תביעה כנגד נאמן 28.11.2023 של חברה בפירוק לגילוי מסמכים שצורפו לתביעת חוב שהגישה רשות המיסים כנגד החייב והחברה שבפירוק, לאחר שהנאמן טען לחיסיון מסמכים אלו. בפשטות, בית המשפט היפנה את התובעת לרשות המיסים, שהייתה צד לתביעה, לקבל

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2024 פברואר 569 ידע למידע 21

ואף לנמק את הסיבה לכך שאין בידו לאפשר את מסירתו. אשר לבקשת החברה לקבלת מידע אודות הסדרים שנערכו עם נישומים אחרים בנסיבות דומות לכאורה, נקבע כי למול האינטרס של החברה בקבלת המידע, עומד האינטרס של פגיעה בחסיונם של אותם נישומים אחרים, לרבות בשל העובדה כי החברה לא הוכיחה כי המידע הנוגע לצדדים שלישיים רלוונטי עבורה לצורך , פלוני נ' רשות 7998/17 ניהול ההליך (רע"א המסים-פקיד שומה תל אביב, ניתן ביום .)13.11.2017 , עמרם אבנר נ' 5926/04 בעניין אבנר (בש"א ,)22.8.2004 פקיד שומה נתניה, ניתן ביום קיבל בית המשפט את הבקשה לחשיפת המידע הנוגע להסדרי מס שנערכו עם נישומים אחרים באופן חלקי בלבד, והורה כי ייחשפו אך העקרונות והפרמטרים, לרבות דרכי החישוב וההנמקות של פקיד השומה בקשר עם הסכמי שומה, ככל שהיו כאלה, בין פקיד השומה לבין נישומים אחרים, בנסיבות הדומות לאלו שנדונו שם. לאור האמור, קבע בית המשפט כי פקיד השומה יערוך רשימת מסמכים הקשורים בשומות המס של החברה, ויעביר אותה אליה. לפי הרשימה שתקבל תוכל החברה לפנות שוב לגילוי המסמכים עצמם. המלצתנו היא לפנות בבקשה לגילוי מסמכים מלא לפקיד השומה כבר בהליכי דיוני השומות, ובוודאי בתחילת שלב

בית המשפט קבע כי נוכח היות רשות המס רשות מנהלית, ולאור עקרון הגילוי, נדרשת הרשות ככלל לחשוף בפני הנישום את כל החומר אשר נאסף על ידה והיווה בסיס להחלטה. בית המשפט מפנה לפסיקתו של בית המשפט , ד.נ.ד אספקת אבן 291/99 העליון (רע"א ירושלים ואח' נ' מנהל מע"מ), אשר התווה עקרונות כלליים בכל הנוגע לזכות הגילוי והעיון בהליכי מס, הן בהליך השומתי והן במסגרת הערעור. נקבע שם כי פקיד השומה חייב בגילוי המסמכים המלא כבר בשלב ההשגה. משנתבקש הגילוי על ידי המשיג, נדרשת הרשות למסור את כל החומר אשר שימש בסיס להחלטתה, להוציא פרטים חריגים, לגביהם סבורה הרשות כי אין בסיס בדין לחשיפתם, למשל מטעמי סודיות או מכיוון שזו עלולה לגרום לשיבוש ראיות. שאז תהיה הרשות רשאית שלא למסרם, ובלבד שהחלטתה תהא נקודתית, עניינית ומנומקת, וששיקול דעתה יהיה נתון לביקורת שיפוטית. בית המשפט קבע כי אין הצדקה להגביל את הגילוי והעיון לאותם מסמכים אשר שימשו את פקיד השומה בהוצאת השומה ורק לתרשומות שנערכו במסגרת דיוני השומה. ראוי כי פקיד השומה יביא לידיעת החברה מהם מלוא המסמכים המצויים בידיו והנוגעים לעניינה, וככל שישנם בידיו מסמכים אשר אין לגלותם על פי כל דין, עליו לציין זאת, להגדיר את מהות המסמך

מס הכנסה מאמרים

22 2024 פברואר 569 ידע למידע

דווקא לתרום לטענות הנישום, ובכך לתת לנישום הזדמנות טובה לנמק את תשובותיו ואת הסבריו לעניין השומות. יש בכך לייעל את הדיונים לתועלת כל הצדדים.

ההשגה, ולחזור על פנייה זו לפי הצורך, ככל שבמהלך דיוני השומות עולות טענות חדשות של פקיד השומה, או תחשיבים חדשים או התווספו הליכי חקירה שעשויים

יתרונות בהעברת כספי פיצויים מקופת 6 1 הגמל לקרן הפנסיה וחיסרון נדב טסלר

לאחרונה פנה אלי משווק פנסיוני של קרן הפנסיה והציע לי להעביר את כספי ) מקופת הגמל אל 2.33 - הפיצויים (ה קרן הפנסיה. רציתי לדעת מה היתרונות הקיימים במהלך. ישנם מעסיקים שעדיין עושים הפרדה בין מכספי הפיצויים 72% כספי הפיצויים, מופקדים לקרן הפנסיה והיתרה מופקדת מהשכר שמידי 6% לקופת הגמל. מדובר ב- 2.33% – חודש מופקדים לקרן הפנסיה ו הנותרים שמופקדים לקופת הגמל. כיום באפשרות העובד לבחור להעביר את כספי קופת הגמל אל כספי הפיצויים בקרן הפנסיה.

מה היתרונות בהעברת קופת הגמל אל קרן הפנסיה?

● דמי ניהול מופחתים: דמי הניהול מהצבירה בקרן הפנסיה נמוכים מדמי הניהול בקופות הגמל. בנוסף במידה וקיימת לך הטבה בדמי ניהול בקרן הפנסיה היא תכול גם על יתרת כספי הפיצויים. ● שחרור מתשלום פרמיות: במקרה של אבדן כושר עבודה, קרן הפנסיה ממשיכה להפקיד עבורך את הפרמיות באותו שיעור כפי שהפקדת לפני תקופת הנכות. במידה ותעביר את כל כספי הפיצויים לקרן הפנסיה במקרה של נכות קרן הפנסיה תפקיד עבורך דמי גמולים בשיעור גבוה יותר.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2024 פברואר 569 ידע למידע 23

השארת הכספים בקופת הגמל תאפשר לשארים חס וחלילה במקרה של מוות לקבל קצבה חודשית מקרן הפנסיה ולמשוך מקופת הגמל כסכום חד 2.33 - את כספי ה פעמי. חשוב לדעת כי לא ניתן למשוך במקרה מוות כספי פיצויים כסכום חד פעמי מקרן הפנסיה. בשורה התחתונה במידה שאתה מתכנן לחיות עד הפנסיה כל היתרונות תומכים בהעברת הכספים. מזל טוב ! הסטטיסטיקה גם באה לקראתך במקרה הזה, רוב העובדים מגיעים בחיים לגיל פרישה. אתה רוצה בכל זאת להבטיח סכום חד פעמי למשפחתך במקרה של מוות? אתה אלף 100 יכול לקנות ביטוח ריסק על סך שקלים, ברוב המקרים סכום הביטוח יפצה על הסכום אשר היה נחסך בקופת הגמל. אך במידה שאתה סובל מבעיה רפואית, תשאיר את הכספים בקופת הגמל. ראינו כי יש יתרונות רבים להכנסת הכספים מקופת הגמל לקרן הפנסיה, אך יש חוסכים שסבורים אחרת.

● מכספי 30% תשואה מובטחת: העמיתים בקרן הפנסיה מוגנים באמצעות אגרות חוב מבטיחות תשואה של ממשלת ישראל. ● ריכוז החיסכון מוזיל בעלויות הביטוחיות: ככל שהחיסכון בקרן הפנסיה גדול יותר עלויות הכיסוי הביטוחי למקרה מוות זולות יותר. ● משיכת כספי הפיצויים באופן חד פעמי: בדומה לקופת הגמל ניתן למשוך את כספי הפיצויים כסכום הוני, חד פעמי בסיום העבודה. ● תפעול וריכוז הנתונים: ריכוז כל הפקדות בקרן פנסיה, מקלה את המעקב על ההפקדות וכן תקל מאוד את משיכת הכספים בעת הצורך. במקרה של מוות קרן הפנסיה משלמת קצבה חודשית לשארים של המבוטח. הקצבה החודשית מבוססת על השכר המבוטח בקרן. הפקדת מלא כספי הפיצויים בקרן הפנסיה לא משפיעה על השכר המבוטח ולא מגדילה את הקצבה שתשולם לשארים. מה החיסרון בהעברת כספי הפיצויים לקרן הפנסיה?

מס הכנסה מאמרים

24 2024 פברואר 569 ידע למידע

האם ניתן להוריש את הכספים בקרן השתלמות? נדב טסלר האם ניתן להוריש את הכספים בקרן השתלמות? מאת: נדב טסלר מה קורה עם הכספים בקרן ההשתלמות במקרה של מוות? האם הכספים יהיו חייבים במס? קרן השתלמות היא מכשיר חיסכון לטווח בינוני, את הכספים שהופקדו לקרן ההשתלמות אפשר למשוך לאחר 6 שנים והפקדות לקרן ההשתלמות עד לתקרה המוטבת יהיו פטורים ממס וממס רווחי הון. במקרה מוות, המוטבים יוכלו למשוך את הכספים מייד ללא תקופת המתנה של 6 שנים, מעמד הכספים אצל המוטבים יהיה זהה אצל החוסך. כלומר כספים שהופקדו עד לתקרה המוטבת והיו פטורים ממס יהיו פטורים ממס גם במשיכה של המוטבים, כספים שהופקדו מעבר לתקרה המוטבת והיו חייבים במס אצל החוסך יהיו חייבים במס רווחי הון גם אצל המוטבים. חשוב לזכור כי התקרה המוטבת מחושבת במועד ההפקדה ולא במועד המשיכה. תקרת ההפקדה המוטבת לקרן השתלמות בשנת 2023 היא הפקדה משכר של 15,712 ש"ח לשכיר והפקדה במעמד עצמאי של 19,920 ש"ח גובה מס רווחי הון על כספים מעבר לתקרה בקרן ההשתלמות גובה המס נקבע בהתאם למועד ההפקדה ומועד צבירת הרווחים. לצורך הדוגמה על רווחים, מעבר לתקרה המוטבת, שנצברו מינואר 2006 ועד דצמבר 2011 יחול מס רווחי הון בשיעור 20% במקום מס של 25% כפי שקיים היום. ● מתאריך 01/01/2003 ועד לתאריך 31/12/2005 חל מס רווחי הון בשיעור של 15% על הרווח הריאלי. ● מתאריך 01/01/2006 ועד לתאריך 01/01/2012 חל מס רווחי בשיעור של 20% על הרווח הריאלי. ● משנת 2012 חל מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הראלי נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה מתי צריך למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות במקרה של מוות? בניגוד לקופת גמל, במקרה של מוות של חוסך בקרן ההשתלמות הרווחים עד התקרה המוטבת יהיו פטורים ממס רווחי הון לתמיד. כלומר, אותם כספים שהמנוח היה יכו ל למשוך בפטור ממס בעצמו יהיו פטורים ממס לחלוטין בכל שלב וזאת בניגוד לכספים שהופקדו לקופת גמל שיהיו פטורים ממס רק למשך תקופה של 3 חודשים ממועד הפטירה ולאחר מכן הרווחים החדשים יהיו חייבים

2024 פברואר 569 ידע למידע 25 הון בשיעור 20% במקום מס של 25% כפי שקיים היום. ● מתאריך 01/01/2003 ועד לתאריך 31/12/2005 חל מס רווחי הון בשיעור של 15% על הרווח הריאלי. ● מתאריך 01/01/2006 ועד לתאריך 01/01/2012 חל מס רווחי בשיעור של 20% על הרווח הריאלי. ● משנת 2012 חל מס רווחי הון בשיעור של 25% על הרווח הראלי מתי צריך למשוך את הכספים מקרן ההשתלמות במקרה של מוות? בניגוד לקופת גמל, במקרה של מוות של חוסך בקרן ההשתלמות הרווחים עד התקרה המוטבת יהיו פטורים ממס רווחי הון לתמיד. כלומר, אותם כספים שהמנוח היה יכו ל למשוך בפטור ממס בעצמו יהיו פטורים ממס לחלוטין בכל שלב וזאת בניגוד לכספים שהופקדו לקופת גמל שיהיו פטורים ממס רק למשך תקופה של 3 חודשים ממועד הפטירה ולאחר מכן הרווחים החדשים יהיו חייבים במס בשיעור של 25% על הרווח הריאלי. הכספים בקרן ההשתלמות יי שארו פטורים ממס, האם כדאי להשאיר אותם שם? אמנם הכספים בקרן ההשתלמות יי שארו על שם המנוח ויהיו פטורים ממס, אך חשוב שתכירו כי חברות הביטוח ובתי ההשקעות נדרשות להעביר מידע לאפו טרופוס הראשי אודות כספים של עמיתים שנפטרו. במרץ 2022 קיבלו חברות הביטוח ובתי ההשקעות הארכה של שנתיים עד לכניסת ההנחיות הללו לתוקף. "…בין היתר, נקבע בחוזר איתור עמיתים ומוטבים כי בחלוף תשע שנים מיום תחילתו, יחלו גופים מוסדיים להעביר מידע לאפוטרופוס הכללי בדבר קיומם של כספים של עמיתים שהקשר עמם נותק ושל עמיתים שנפטרו. בהתאם לכך, בעקבות העברת המידע האמור יהיה רשאי האפוטרופוס הכללי בהתאם לסמכותו שבדין לדרוש מהגופים ה מוסדיים את העברת הכספים לניהולו תוך הוצאת צו לניהול הכספים כנכסים עזובים." על ההבדלים בין קופת גמל לקרן השתלמות במקרה של מוות המס על הרווחים הוא לא ההבדל היחידי בין קרן ההשתלמות לקופת הגמל במקרה של מוות. בעוד שאת קופת הגמל המוטבים יכולים להעביר על השם שלהם ובצורה הזאת להמשיך "לנהל" את הכספים בקופה, לבחור מסלול השקעה, לשנות את הגוף המנהל ואפילו להתמקח על דמי הניהול. מוטב שקיבל בירושה כספים שנצברו בקרן ההשתלמות, אמנם נהנה מהפטור ממס, אך הוא אינו יכו ל להעביר את קרן ההשתלמות על שמו או אפילו לשנות את מסלול ההשקעה בקרן והדוחות הרבעונים ימשיכו להישלח לכתובתו של המנוח.

מס הכנסה מאמרים

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה פסקי דין

26 2024 פברואר 569 ידע למידע

המחוזי אישר למומחית בית המשפט לעיין במסמכים הנמצאים בידי רשויות המס עו"ד שוש גבע

68114-07-23 תקציר רמ"ש המחוזי בחיפה בבית המשפט: כב' השופט סארי ג'יוסי לפני: א' ג' המערער: ב' ג' המשיב: 20.12.2023 : ניתן ביום

כרמל. במסגרת ההליכים העלו הצדדים טענות הדדיות בדבר זיוף חתימותיהם על מסמכי העברת המקרקעין. נוכח כך, מינה בית משפט קמא מומחית לבחינת אמיתות החתימות על המסמכים. המבקש טען כי המומחית מטעה את בית המשפט שכן הוא שינה את צורת חתימתו בשנים האחרונות. בהמשך הגיש המבקש בקשה לפסילת המומחית. בית משפט קמא דחה את בקשת פסילת המומחית וקבע כי על המבקש למלא אחר דרישותיה ולהעביר לה דוגמאות חתימה מקוריות מתקופות שונות. עוד ניתן צו המורה ללשכת רישום המקרקעין וללשכת מיסוי המקרקעין להזמין את התיקים המקוריים לעיון ולצילום על ידי המומחית. רשויות המס הגישו בקשה לביטול ההחלטה והצו, שבה נטען כי סעיף לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) 105 מחיל חובת סודיות על רשות המיסים

המחוזי קבע כי יש לאפשר למומחית כתב מטעם בית המשפט לעיין במסמכי עסקת מקרקעין שנטען כי החתימות בה זויפו. יש לאזן בין תכלית גילוי האמת לבין ערכים נוספים הראויים להגנה, והם הפגיעה האפשרית בצדדי ג' ובחיסיון מידע הקשור אליהם, שאותו ניתן לצמצם על דרך עיון המומחית בלבד במסמכים המקוריים עסקינן בבקשת רשות ערעור על החלטת בית המשפט לענייני משפחה שבמסגרתה בוטל צו ביחס להמצאת מסמכים מרשויות המס, ותחתיו נקבע כי על המבקש להמציא למומחית לכתב יד מסמכים הנוגעים לעסקאות מקרקעין אשר המבקש היה צד להם. בין הצדדים מתנהלים הליכים לביטול עסקת מכר מקרקעין בדלית אל השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

2024 פברואר 569 ידע למידע 27

הייתה ברורה והדגישה את נחיצות העיון, וכי לצורך השלמת הבדיקה קיים הכרח לבדוק את החתימות במסמכי המקור הקרובות בזמן למועדי מסמכי המחלוקת, במטרה לבחון את תכונות הכתיבה שבהן, אל מול אלה שבמסמכי המחלוקת, דבר שאינו מתאפשר על דרך בדיקת העתקים צילומיים. אכן, בהתאם להוראת סעיף לפקודת מס הכנסה [נוסח חדש] וסעיף 232 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), 105 משלא ניתנה הסכמתו המפורשת של המבקש, רשויות המס אינן מורשות למסור חומר חסוי. משום כך בוטל הצו המופנה לרשויות המס להמציא את המסמכים בהחלטה נשוא בקשת רשות הערעור. לצד האמור, נקבע כי נכון נהג בית משפט קמא משמצא כי קיים צורך בעיון המומחית במסמכים המבוקשים, וכי בחינת חתימות מקוריות מאותן השנים המצויות במסמכים שבידי רשויות המס ובלשכת רישום מקרקעין, נדרשת לצורך עריכת חוות דעתה. זאת בפרט משנטען על ידי המבקש כי חל שינוי בכתב ידו או בחתימתו ובהתחשב בעובדה כי המומחית נתנה דעתה לחשיבות העיון בחתימות המקוריות המופיעות שם, לשם עריכת השוואה בינן לבין החתימות שבמחלוקת. גם בהינתן התכלית שמאחורי עיון המומחית במסמכים, יש לאזן בין תכלית גילוי האמת לבין ערכים נוספים הראויים להגנה, והיא הפגיעה האפשרית בצדדי ג' ובחיסיון מידע הקשור אליהם, שניתן לצמצם על דרך עיון המומחית בלבד במסמכים המקוריים. בהמשך, שעה שתציג או תצרף לחוות דעתה

ומעניק חיסיון גורף לכלל המידע אשר הגיע לידיה. נוסף על כך צוין כי בהיעדר הסכמת המבקש לא ניתן לחשוף עסקאות או שומות נשוא המסמכים המבוקשים בצו. בית המשפט קמא קבע כי יש לחייב את המבקש להמציא מסמכים אלה למומחית, וכי חשיפתם לא תגרום לפגיעה בלתי מידתית בצדדי ג' שעה שהמבקש הוא צד לעסקה. לטענת המבקש, הקביעה בנוגע לנחיצות המסמכים שבמחלוקת התבססה על תשתית עובדתית חסרה. ניתן להסתפק בעיון במסמכים הנמצאים בידי רשם המקרקעין ואין צורך לעיין במסמכים אשר חלה עליהם חובת סודיות על פי דין ונמצאים בידי רשויות המס. לעמדת המשיבים, לא היה כל מקום להתנגדותו של המבקש, כאשר כל מטרתו היא להכשיל, לסרבל, ולמנוע מהמומחית להגיש את חוות דעתה, ולטרפד את גילוי האמת. בית המשפט פסק: כב' השופט ס' ג'יוסי פסק כי יש לדחות את הבקשה. ההכרעה בעניין נעוצה בעמדת מומחית בית משפט בשאלת נחיצות העיון במסמכים המקוריים לשם עריכת חוות דעתה. מדובר במומחית בית משפט שחוות דעתה נועדה לשמש כלי עזר מרכזי המסייע לבית המשפט להכריע בסכסוך שבמוקדו מחלוקת סביב אותנטיות החתימות של הצדדים על המסמכים שבמחלוקת, כאשר זו מעוררת שאלות שדורשות מומחיות כדי להכריע בהן. עמדת המומחית בהקשר זה

מס הכנסה פסקי דין

28 2024 פברואר 569 ידע למידע

העתק צילומי מהם, תדאג להשחיר פרטים הנוגעים לצד ג', ככל שישנם, שכן חתימת המבקש היא הרלוונטית בלבד.

סוף דבר לסיכום, הבקשה נדחית.

פעולות חקירה עוצרות את מניין הימים להגשת כתב אישום - פס"ד סיבוני עו"ד שוש גבע

32754-08-21 תקציר ת"פ השלום בחיפה בבית המשפט: כב' השופט שלמה בנג'ו לפני: מדינת ישראל המאשימה: סיבוני ואח' הנאשמים: 23.11.2023 : ניתן ביום

בית המשפט קבע כי יש לדחות את טענותיהם של נאשמים במסירת הצהרה שקרית לרשויות המס -שיש לבטל את כתב האישום נגדם, משהוגש באיחור. נקבע כי גם אם מדובר בהשלמות חקירה טריוויאליות, כמו קבלת מידע, הן עדיין חוסות תחת הגדרת פעולות חקירה לפי החוק, ולפי ההנחיות, ביצוען עוצר את מניין הימים

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

עסקינן בבקשה לעיון חוזר בטענה שיש לבטל את כתב האישום, הואיל והוא הוגש באיחור, וללא אישור היועץ המשפטי לממשלה. הטענה הועלתה ונדחתה בעבר על ידי בית המשפט, ושבה והועלתה בשלב מתקדם של שמיעת ראיות התביעה. בשל טיבה ומהותה של הטענה, והיותה נושקת לטענות ההגנה מן הצדק, שכן היא נוגעת

מס הכנסה פסקי דין

2024 פברואר 569 ידע למידע 29

קובעות כי בעבירות מסוג פשע שדינן עד שנות מאסר יש לפעול לסיום הטיפול 10 חודשים. פרק הזמן להגשת 18 בתיק בתוך כתב האישום שעמד לרשות התביעה במועד חודשים מהיום 12 קליטת התיק אצלה היה שנקלט התיק ביחידת התביעות. זמן זה השתנה במהלך התקופה וטרם הגשת כתב חודשים, כשהתיק היה כבר 18 האישום ל ברשות התביעה וטרם הוגש כתב אישום. לפי ההנחיה מניין הימים חל מיום קליטת התיק ביחידת התביעות, ופעולות שעוצרות את מניין פרקי הזמן הקצובים לטיפול בתיק, הן השלמות חקירה והליכי שימוע. הצדדים חלוקים בשאלה האם הארכת התקופה להגשת כתב האישום חלה על התיק שנקלט כאמור עוד קודם לכן ביח' התביעות. התביעה טוענת כי תחולת ההנחיה היא רטרוספקטיבית, וככזו היא חלה מהמועד שבו נקלט התיק ביחידת התביעות. ההגנה טוענת כי תחולת עדכון ההנחיה היא פרוספקטיבית, וככזו היא אינה חלה על התיק הנדון שנקלט טרם עדכון ההנחיה. בהמשך לאמור נקבע כי לשון ההנחיות היא ברורה וקובעת כי: "למען הסר ספק, נוכח עדכוני ההנחיה מעת לעת, יובהר כי נוסח 4 ההנחיה המחייב הוא זה שבתוקף במועד הגשת כתב האישום". ההנחיה המעודכנת, המאריכה את המועד להגשת כתב אישום, נכנסה לתוקף לפני שפקע המועד להגשת כתב האישום, בהתאם להנחיה המקורית. ההנחיה שהייתה בתוקף בעת הגשת כתב חודשים 18 האישום נקבה בתקופה של להגשת כתב אישום. לפיכך, המסקנה היא

להתנהלות המדינה והגינותה, התיר בית המשפט את העלאת הטענה המקדמית גם בשלב מתקדם של המשפט, מכוח סמכותו לחוק סדר הדין הפלילי. 151 לפי סעיף כנגד הנאשמים הוגש כתב אישום שתוקן, המייחס להם מסירת הצהרה ביודעין 99 (ג) ו- 98 שאינה נכונה – עבירה לפי סעיף לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה). יוחסה עבירה של סיוע לערוך 5 לנאשם ) 1 (ג 98 הצהרה כאמור, עבירה לפי סעיף חתמו על הסכם מכר 1-4 לחוק. הנאשמים שימש כעורך דינם 5 מקרקעין, והנאשם בעסקה. כעבור כארבעה חודשים, חתמו על הסכם מכר נוסף המתייחס 1-4 הנאשמים לאותה עסקה ולאותם מקרקעין, כאשר ההבדל היחיד בין שני חוזי המכר, הוא תאריך עריכתו והתאריכים המתחייבים לשינוי מועד החוזה. הנאשמים הגישו הצהרה ודיווח על העסקה, שאליה צירפו את חוזה המכר המאוחר, שנחזה להיות כאילו החוזה המקורי של העסקה. לעמדת המדינה יש לדחות את הבקשה לעיון חוזר ולהותיר על כנה את החלטת בית המשפט ולפיה כתב האישום הוגש בתוך המועד כחוק. השלמות חקירה עצרו את מרוץ הימים. ההגנה טוענת כי אין לקבל את עמדת המדינה כי היו פעולות חקירה אשר הצדיקו את הארכת התקופה להגשת כתב האישום. בית המשפט פסק: כב' השופט ש' בנג'ו פסק כי יש לדחות את טענת ההגנה כי יש לבטל את כתב האישום. ההוראות הרלוונטיות בהנחיית היועמ"ש

מס הכנסה פסקי דין

30 2024 פברואר 569 ידע למידע

פעולות חקירה לפי החוק, ולפי ההנחיות, ביצוען עוצר את מניין הימים. אשר לשימוע שעיכב אף הוא את הגשת כתב האישום, נקבע כי עריכת השימוע אפשרה לנאשמים לשכנע את התביעה בצדקת טיעוניהם על מנת למנוע את העמדתם לדין פלילי, כך שלא רק שהדבר לא פגע בנאשמים, הוא הוסיף להם "שכבת הגנה" נוספת ויתרון מהותי, שלאור עבירות העוון המיוחסות להם, לא היה צריך לעמוד להם לפי הוראת א לחוק סדר הדין הפלילי החלה 60 סעיף על עבירות מסוג פשע בלבד. נפסק כי כתב האישום הוגש בהתאם לזמנים והוראת התחולה, כפי שאלה נקבעו ועודכנו , 2020 בהנחיות היועמ"ש המעודכנת ממרץ ולכן בית המשפט דחה את טענת ההגנה בהחלטה קודמת. העיכוב של כחודש בהגשת כתב האישום נבע מביצוע פעולות חקירה ועריכת שימוע לנאשמים. נמצא כי כתב האישום הוגש בתוך התקופה החוקית להגשתו בהתאם להנחיית היועמ"ש, לפיכך טענת ההגנה כי יש לבטל את כתב האישום נדחית, בשנית, והמשפט ימשיך ויישמע כסדרו. סוף דבר לסיכום, הבקשה לעיון חוזר התקבלה, טענת ההגנה כי יש לבטל את כתב האישום נדחית.

שפרק הזמן שעמד לרשות התביעה להגשת 12 חודשים ולא 18 כתב האישום הוא חודשים, כנטען על ידי ההגנה. הרציונל שעומד ביסודן של ההנחיות ושזור בהוראת א(א) לחוק סדר הדין הפלילי הוא 57 סעיף לקבוע סד זמנים סביר, המתכלל בתוכו פרק זמן קצוב, המבוסס על מידע אמפירי הנוגע להכנת כתב אישום בעבירות שאליהן מתייחסת ההנחיה. לאור זאת נקבע כי הארכת פרק הזמן להגשת כתב אישום ששולבה בהנחיה היא אקטיבית, כך שהיא חלה על כל התיקים שהיו ברשות התביעה וטרם הוגש בהם כתב אישום, לרבות התיק דנא, אף אם בעת קליטתו אצל התביעה חודשים. עם זאת, 12 פרק הזמן היה יום לאחר 27 הואיל וכתב האישום הוגש תום התקופה, יש לברר האם היו פעולות שהפסיקו את מניין הימים ואשר הצדיקו את הגשת כתב האישום באיחור. בית המשפט הוסיף וקבע כי לאחר העיון בחומר, שלעמדת המדינה מהווה פעולות חקירה, ואשר הצדיקו את עצירת מניין הימים, חוזר בית המשפט על החלטתו הקודמת ולפיה כתב האישום הוגש בתוך המועד החוקי כדין. אכן, מדובר בתיק פשוט ביותר, אשר אינו מצריך חקירה מסועפת ופעולות חקירה רבות ומורכבות. אך גם אם מדובר בהשלמות חקירה טריוויאליות, כמו קבלת מידע, הן עדיין חוסות תחת הגדרת

מס הכנסה פסקי דין

2024 פברואר 569 ידע למידע 31

לא ניתן לקבל ערעור המוגש כנגד שומה המגדילה את הוצאותיו של הנישום - פס"ד איביי ישראל הולדינג בע"מ עו"ד שוש גבע

51066-03-20 תקציר ע"מ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופט שמואל בורנשטין לפני: איביי ישראל הולדינג בע"מ המערער: מס הכנסה - פקיד שומה נתניה המשיב: 5.12.2023 : ניתן ביום

לאי. ביי. מרקטפלייס ישראל בע"מ. רכישת מניות איביי מרקטפלייס נעשתה בשלבים, ובסופם החזיקה המערערת בכל הונה המונפק והנפרע. מימון עסקת הרכישה נעשה על ידי השקעה של חברת האם בהון המניות של המערערת, והלוואה מחברת האם. בהסכם ההלוואה נקבע כי ההלוואה אינה נושאת ריבית או הפרשי הצמדה, כי ההלוואה אינה מוגבלת בזמן ולא נקבע לה מועד פירעון, ושהחזר ההלוואה, או חלק ממנה, יבוצע בהתאם לדרישה בכתב בוצע 2007 של חברת האם. במהלך שנת החזר חלקי של הלוואת הרכישה, ובגינו התקבל אישור לפטור מניכוי מס במקור. עובר לביצוע הפירעון החלקי, פנתה איביי מרקטפלייס לפקיד השומה, בבקשה לביצוע הפחתת הון שאינה חייבת במס מיליון דולר 110 בישראל, על סך של כ ארצות הברית. בקשה זו אושרה, ונקבע כי

ebay inc נדחה ערעור חברה בבעלות חברת על שומה המגדילה את הוצאות הריבית בעקבות הלוואה שלקחה לרכישת מניות חברה. הזכות להגיש ערעור לבית המשפט נתונה בידי מי שרואה עצמו מקופח על ידי החלטת פקיד השומה. לא ניתן לקבל ערעור המוגש כנגד שומה המגדילה את הוצאותיו של הנישום ומקטינה את רווחיו המערערת היא חברת אחזקות תושבת ונמצאת 2005 ישראל שהוקמה בשנת , חברה ebay inc בבעלותה המלאה של חברת אמריקאית רב-לאומית שעוסקת בתחום התקשרה 2005 המסחר האלקטרוני. בשנת חברת האם, באמצעות המערערת, בהסכם לרכישת כל ההון המונפק והנפרע של חברת שופינג.קום בע"מ שלימים הוחלף שמה השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

מס הכנסה פסקי דין

32 2024 פברואר 569 ידע למידע

סכום הפחתת ההון יופחת מעלות רכישת מניות איביי מרקטפלייס בידי המערערת. עם זאת, בפועל, הסכום האמור נרשם בספרי המערערת כהכנסה מדיווידנד פטור (ב) לפקודה, 126 בהתאם להוראות סעיף והועבר לחברת האם כהחזר חלק מהלוואת הרכישה. המחלוקת העיקרית בין הצדדים נוגעת לאופן שבו יש לסווג את הלוואת , טרם 2017 ועד 2013 הרכישה בשנות המס החזרתה של ההלוואה וטרם הפיכתה לשטר הון: האם כהלוואה חל עליה סעיף א לפקודה, ולפיכך יש לייחס למערערת 85 הוצאה בגובה הריבית הרעיונית, היא ריבית השוק, כעמדת פקיד השומה, או שמא מדובר ב"שטר הון" שאין להחיל עליו את הוראת הסעיף שלעיל, כעמדת המערערת. לעמדת המערערת, לא ניתן להחיל את א לפקודה על הלוואת הרכישה 85 סעיף וזאת משום שהמועד שבו ניתנה ההלוואה, א 85 קודם למועד כניסתו לתוקף של סעיף לפקודה. מאחר שהלוואת הרכישה ניתנה לתקופה שאינה מוגבלת בזמן, והיא אינה נושאת ריבית או הצמדה, יש לסווגה כ"שטר הון" בעל מעמד הוני, ולא כהתחייבות. לטענת פקיד השומה, אין לראות בהלוואת הרכישה "שטר הון" העומד בתנאי החריג ) לפקודה, ולפיכך חל 1 א(ו)( 85 שבסעיף א לפקודה ויש לחייב את עסקת 85 סעיף ההלוואה בריבית שוק. ככל שלא יחול א לפקודה, 85 על הלוואת הרכישה סעיף (י) ולחייב את 3 יש להחיל עליה את סעיף ההלוואה בריבית.

בית המשפט פסק: כב' השופט ש' בורנשטין פסק כי יש לדחות את הערעור. המחלוקת בין הצדדים נוגעת לאופן שבו יש לסווג את הלוואת הרכישה: כשטר הון הנושא אופי הוני, או כהלוואה הנושאת אופי התחייבותי. הרעיון העומד מאחורי "שטר ההון" הוא בהיותו תחליף להון מניות, כאשר קיימים יסודות משותפים בינו לבין הון המניות - משך הזמן הארוך יחסית עד למועד פירעונו, היותו נדחה מפני נושים אחרים ואי תשלום הצמדה או ריבית עליו. בשנים רשמה המערערת בדוחותיה 2007-2005 את הלוואת הרכישה כהתחייבות שוטפת מול חברת האם, ואילו בדוחות הכספיים הוצגה הלוואת הרכישה 2017-2008 לשנים כהתחייבות לזמן ארוך - "הלוואה מחברת האם". נקבע כי בהינתן אופן הרישום בסמוך למועד ההלוואה, קשה לקבל את טענת המערערת ולפיה התייחסה להלוואת הרכישה כמכשיר הוני. יתר על כן, אכן נדרש הסבר לשינוי הגישה של המערערת ברישום ההלוואה בדוחותיה, אך הסבר מניח את הדעת לא ניתן. בסופו של דבר, השאלה העיקרית שבה נדרשת הכרעה היא האם א לפקודה, אם 85 חל על ההלוואה דנן סעיף לאו. בהמשך לאמור, נקבע כי יש לדחות את טענת המערערת שכשם שעל שטר הון, שהיווה "נכס קבוע" לפי חוק התיאומים, א לפקודה, באותה מידה 85 לא חל סעיף אין להחיל את הסעיף על הלוואה הכפופה לתקנות הדולריות. הסעיף אינו מתייחס אלא לנכס קבוע לפי חוק התיאומים - ולא לתקנות הדולריות, ולא ניתן להכניס לתוך

מס הכנסה פסקי דין

2024 פברואר 569 ידע למידע 33

עוגנה בהסכם ההלוואה. משנקבע בתקנות באופן מפורש כי הן תחלנה על "עסקה בינלאומית שנעשתה ביום פרסומן ואילך", אין מקום להחיל את הסעיף על הלוואה שניתנה לפני כניסתו לתוקף. לכאורה, מדובר בהחלה רטרואקטיבית של הנורמה המשפטית הקבועה בסעיף, דבר המנוגד באופן מפורש להוראת התחולה הקבועה בו. זאת ועוד, נקבע כי פקיד השומה מוסיף וטוען כי המהות הכלכלית של ההלוואה דנן היא יצירת "מחסנית" למשיכת רווחים בלי חיוב במס בגין דיווידנד בין חברתי, כך שלמעשה המערערת וחברת האם מבקשות ליהנות מכל העולמות - לא לשלם מס על הדיבידנד, ולא לראות בהלוואה כניתנת בתנאי שוק וכוללת תשלום ריבית. כלומר, המערערת נהנית פעמיים - הן מכך שאינה משלמת מס על דיווידנד, והן מכך שאינה משלמת מס על הריבית. אין בטענה זו כדי להטות את הכף עד כדי החלת הסדר א שעה שטרם נכנס 85 משפטי בדמות סעיף לתוקף. עוד צוין כי גם הפקודה עצמה מאפשרת תוצאה זו ככל שמדובר בהלוואה (ו) 85 העומדת בתנאים הקבועים בסעיף ) לפקודה, כך שמשיכת כספי הלוואה 1 ( ללא תשלום מס אינה זרה למחוקק. טענתו החלופית של פקיד השומה היא כי נוכח העובדה שהמחלוקת לעניין תחולתו של א מקורה בהתכחשות המערערת 85 סעיף א נועד 85 להצהרותיה שלה, ומאחר שסעיף (י) לפקודה, הרי 3 להחליף את הוראת סעיף ככל שלא יחול על הלוואת הרכישה סעיף (י) 3 א לפקודה, יש להחיל עליה את סעיף 85

מילותיו פרשנות מרחיבה זו. שנית, גם לפי התקנות הדולריות נדרש כי מדובר ב"שטר הון" והמערערת לא הניחה תשתית מספקת לכך כי אכן הלוואת הרכישה היא בבחינת "שטר הון". שלישית, בהתאם לסעיף )(ב) אין די בכך שההלוואה היא 1 א(ו)( 85 בגדר "נכס קבוע", אלא נדרש שתהא כזו "בידי המלווה", וברור שאין זה המקרה דנן שהרי המלווה היא חברת תושבת חוץ. למרות האמור, נקבע כי חרף דחיית טענותיה של המערערת, פקיד השומה אינו יכול לבסס את השומה על הוראת סעיף א לפקודה, בשל כך שההלוואה ניתנה 85 במועד שבו הסעיף טרם נכנס לתוקף. סעיף א לפקודה נכנס לתוקף רק בסוף נובמבר 85 , ועל כן אין להחילו על הלוואה או 2006 שטר הון אשר ניתנו לפני כניסתו. הלוואת , 2005 הרכישה ניתנה בחודש אוגוסט א 85 דהיינו לפני כניסתו לתוקף של סעיף לפקודה, ולפיכך אין מקום להחיל עליה את הוראות הסעיף. יש להדגיש כי המועד הקובע לבחינת סיווגה של ההלוואה הוא מועד נתינתה. משכך, העובדה שההלוואה (או יתרת ההלוואה) נפרעה רק לאחר תקופה ארוכה, אינה מעלה ואינה מורידה ולא ניתן לומר כי היא עומדת בתנאי סעיף ) לפקודה. לא ניתן להחיל את סעיף 1 א(ו)( 85 א על הלוואה שניתנה בטרם המועד שבו 85 נכנס הסעיף לתוקף, גם אם היא נותרה בעינה לאחר מועד זה. המבחן הרלוונטי היחיד לצורך סיווגה של ההלוואה אינו משך ההלוואה בפועל, אלא כוונת הצדדים ביום מתן ההלוואה וזאת מתוך מתן הדעת לאופן רישומה בספרים ולאופן שבו היא

Made with FlippingBook Ebook Creator