ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

568

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 48 ׀ שנה 568 ׀ גיליון 2024 ינואר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם אופן הגשת תביעה במסלול אדום ומועד הגשה הסכם בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה, מלחמת חרבות ברזל לפי חוק הביטוח הלאומי 2023 ביטוח לאומי - עדכונים חשובים בחודש דצמבר 2022 נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס 2 עדכון

יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש את כל התשובות

יום עיון מע"מ בואו ללמוד סוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ועוד

רו"ח שלמה הררי

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

> להרשמה ופרטים

hashavim.co.il *8109

ש לכם שאלות במע"מ? נו יש את כל התשובות

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

568 מס' 2024 ינואר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן יום עיון מע"מ ללמוד סוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ועוד משנה לעורך מאירה טולדו

שר האוצר האריך את הזכאות לפיצוי לעסקים באזור המרכז עד סוף חודש דצמבר. לצורך חישוב הירידה

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

במחזורים, תיעשה השוואה דו חודשית גם לעסקים שמדווחים למע"מ באופן חד חודשי. ניתן להגיש תביעות . 15/1/24 החל מיום כמו כן, ישנה כוונה להאריך את הזכאות לפיצוי לישובים ק"מ מרצועת עזה במתכונת הנוכחית 40-7 בטווח (מסלול מחזורים או מסלול שכר) עד נובמבר, ואילו בדצמבר הם יקבלו פיצוי במתכונת של אזור המרכז. יישובי הצפון ימשיכו ליהנות מפיצוי במתכונת הנוכחית (מסלול מחזורים ומסלול שכר) גם בדצמבר. בעלי עסקים בישובים הסמוכים לגבול זכאים לתבוע פיצוי במסלול "האדום". חלוקת המענקים יוצרת תמריץ שלילי לחזרה לפעילות ויחד עם יתר הוצאות המלחמה עשויה להאיץ את רו"ח שלמה הררי

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק lyfe א' מגדל 5 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

האינפלציה. > להרשמה ופרטים

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2024 ינואר 568 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד (חשבונאות) נוה בועז רו"ח נעמן אלעד עו"ד סופר מיכל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד רו"ח פרידמן אבי עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה יועץ פנסיוני רוזנבאום אבי

רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד (רו"ח) חיות גרמן מר חיטמן חיים טסלר נדב יועץ פנסיוני יארוסלבסקי יונתן עו"ד מיכל יהודה בן עו"ד (רו"ח) יוסלבסקי נעם עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז עו"ד כהן קובי

משפטן אזולאי ירדן עו"ד (רו"ח) איפרגן רן עו"ד רו"ח אלימי גדי עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד מיטל בלט דולב רו"ח (משפטן) בר חן אליאור עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש יועץ מס גל מיכאל עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל עו"ד רו"ח חדד מנדי

עו"ד שלו שלומי עו"ד שלו שלומי

עו"ד רו"ח שער שניר עו"ד ורו"ח שרים הדס

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2024 ינואר 568 ידע למידע 5

תוכן עניינים

חרבות ברזל פרשנויות והנחיות

אופן הגשת תביעה במסלול אדום ומועד הגשה עו"ד אלי דורון; משפטן ירדן אזולאי חרבות ברזל – חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים רו"ח (משפטן) בועז כהן פיצויי מלחמה לעמותות, חל"צ ומלכ"רים אחרים עו"ד רו"ח רמי אריה מדריך כיס זכויות וכיסויים בזמן מלחמה תוכניות ביטוח וחסכונות פנסיוניים אבי רוזנבאום מומחה לפרישה ומיסוי פנסיוני הסכם בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה, מלחמת חרבות

12

22

23

25

עו"ד מיטל דולב בלט ברזל לפי חוק הביטוח הלאומי 2023 ביטוח לאומי - עדכונים חשובים בחודש דצמבר רו"ח אורנה צח-גלרט 2023 הארכת מועד לביצוע ספירת מלאי לשנת המס

31

33

רשות המסים בישראל הארכת המועד להגשת בקשה למקדמה לעסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון רשות המסים בישראל הבהרה לעניין הזכאות לפיצוי של עסקים וחקלאים ביישובי הספר בצפון רשות המסים בישראל עסקים ביישובי ספר בדרום ובצפון יוכלו להגיש בקשה למקדמות לפיצויים 2023 בשל מלחמת "חרבות ברזל" גם עבור נובמבר-דצמבר

38

39

39

רשות המסים בישראל

40

תוכן עניינים

6 2024 ינואר 568 ידע למידע

פתיחת קרן תמיכה למלכ"רים על ידי משרד האוצר - בגין ירידה בהכנסות משרד האוצר בעקבות מלחמת חרבות ברזל נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענק סיוע נוסף לתושבים שפונו מבתיהם רשות המסים בישראל יישום חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) רשות המסים בישראל (הליכי מס ומענקי סיוע) נפתחה המערכת להגשת תביעה לפיצויים עבור נזק עקיף בשל רשות המסים בישראל מלחמת חרבות ברזל לעסקים באזור המיוחד נפתחה המערכת להגשת בקשה למענק סיוע לתושבי העוטף רשות המסים בישראל רשות המסים פתחה ערוץ מקוון לטיפול מהיר בפניות משרתי מילואים רשות המסים בישראל סיוע לתושבי העוטף המפונים בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" משרד המשפטים הנחיית רשמת העמותות וההקדשות פיצוי למעסיקים בגין נזק שנגרם בעקבות תשלום שכר לעובדים שפונו במסגרת הוראות מערכת הביטחון ולא התייצבו לעבודה רשות המסים בישראל עדכונים והקלות רגולטוריות לחברות ממשלתיות בעקבות מלחמת רשות המסים בישראל חרבות ברזל רשות המסים מעניקה הקלה בהקצאת מניות או אופציות באמצעות נאמן רשות המסים בישראל רשות המסים בישראל בקשות לשינוי כתובת עסק סיוע למעונות היום והמשפחתונים המסובסדים כדי שהתשלומים רשות המסים בישראל לא יושתו על ההורים בגין חוסר פעילות אישור העברת כספים לחו"ל – הפקת העתק ע"י המייצג רשות המסים בישראל ₪ מיליון 12 רשות המסים הקדימה החזרי מע"מ בסכום כולל ל- לאוכלוסיות מיוחדות שהוכרו כזכאיות להקלות בגין מלחמת "חרבות ברזל" רשות המסים בישראל

41

42

43

44

48

49

50

52

54

57

60

61

62

63

רשות המסים בישראל

64

תוכן עניינים

2024 ינואר 568 ידע למידע 7

תשלומי ביטוח לאומי לבעלי עסקים המשרתים במילואים לא יובאו המוסד לביטוח לאומי בחשבון בחישוב ירידת המחזורים לצורך פיצויים המוסד לביטוח לאומי מענק תמרוץ לעובדים בחקלאות ובנייה מעסיקים שהעובדים שלהם יצאו למילואים - פותחה מערכת מקוונת המוסד לביטוח לאומי להגשת בקשות להחזר תגמולי מילואים המוסד לביטוח לאומי הקלות בתשלום דמי ביטוח מענק עידוד חזרה לעבודה ישולם למפונים ולמי שעובד אצל מעסיק המוסד לביטוח לאומי באזור מפונה – בהתאם לעמידה בתנאי הזכאות קווים מנחים והנחיות לעניין קביעת זכאות לנכות כללית, שר"מ, ילד"ן המוסד לביטוח לאומי וניידות בתקופת מלחמת "חרבות ברזל" המוסד לביטוח לאומי הבהרת הביטוח הלאומי למתווה שפרסם האוצר - הוראת שעה - חרבות ברזל) 238 חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' מאמרים ופסקי דין מס הכנסה משקיעים בחו"ל? שינויים צפויים במיסוי ההכנסות מחו"ל עו"ד רו"ח רמי אריה עידוד השקעה בחברות ומוסדות ציבור העוסקים במחקר ופיתוח נדב טסלר החדש - המדריך המלא למילוי הטופס 161 טופס - בסמכות המעסיק 161 אישור בחירות העובד בחלק ב' בטופס יועץ פנסיוני אבי רוזנבאום או בסמכות רשות המיסים? פס"ד רייף קדמני י' - 3 חשיבות עריכת הסכמים לצורך יישום סעיף עו"ד ורו"ח סיימון יניב הפרשנות שנוקט פקיד השומה מנוגדת לתכליותיו של חוק אזור סחר 2023 (תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד- עו"ד רו"ח רמי אריה

65

66

68

69

70

72

78

80

81

84

86

97

101

עו"ד שוש גבע פס"ד רוזנברג חופשי באילת -

103

תוכן עניינים

8 2024 ינואר 568 ידע למידע

מיסוי מקרקעין השתתפה במימון דירת בן זוגה ולא תזכה לפטור ממס שבח עו"ד שוש גבע פס"ד סימוביץ' בגין מכירת דירתה -

107

מס ערך מוסף תם ולא נשלם: על ניכוי מס תשומות בעסקת פינוי-בינוי בעקבות פסק הדין בעניין נווה גד - בניין ופתוח בע"מ, ועל האפשרות לדרוש החזר מס תשומות עו"ד שלומי שלו עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי רטרואקטיבי יזם בפרויקט פינוי בינוי רשאי לנכות מס תשומות בגין שכר טרחת עו"ד שוש גבע פס"ד נוה-גד בא כוח הדיירים - חברה לייזום נדל"ן אשר נרשמה כמלכ"ר תסווג כעוסק: פעילותה ביטוח לאומי - נקודות חשובות לתשומת לב 2023 ביטוח לאומי - סוף שנת רו"ח אורנה צח-גלרט ביטוח לאומי - חיובי דמי ביטוח בגין הכנסות משכר דירה מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה , בוטלו 2004 בחו"ל מ- שנות נישואים האישה אינה זכאית לקצבת שאירים - 26 לאחר עו"ד שוש גבע פס"ד אפשטיין נפרדו טרם פטירת המנוח - עו"ד שוש גבע פס"ד שומרי אמונים היא למטרות רווח -

111

118

122

126

138

141

מקרקעין יש להכיר בחברה המפתחת פלטפורמה למסחר באינטרנט כבית תכנה -

עו"ד שוש גבע פס"ד וורטי מחקר ופיתוח

144

כספים בנקאות כלכלה בג"ץ: הבנקים בישראל מוסמכים לעסוק במתן שירותי מסחר עו"ד שוש גבע פס"ד ביטס אוף גולד במטבעות דיגיטליים -

147

תוכן עניינים

2024 ינואר 568 ידע למידע 9

שאלות ותשובות מס הכנסה

עו"ד (רו"ח) נעם יוסלבסקי רכישה עצמית של מניות לצורכי מס הפקדה חד פעמית לפנסיה חובה לעצמאים

150

יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקי

151

עו"ד רו"ח אבי פרידמן מיסוי הכנסות מניירות ערך בידי תושב חוץ בארה"ב כנגד הכנסות LLC זיכוי מס זר ששולם בגין רווח מחברת עו"ד רו"ח יועד פרנקל מריבית מאותו מקור אירוע מס והתנאים בהיבט מס הכנסה בהעברת כספים לחברות עו"ד (רו"ח) רן איפרגן אחיות בחו"ל הגדרת נישום כבעל ספרים לא קבילים ברשות המסים והשפעתה על שנים נוספות וקבלת מענקים עקב מלחמת חרבות ברזל עו"ד (רו"ח) גרמן חיות בדיקת קיומו של חנ"ז כשחברה בת מחזיקה חברה נכדה עו"ד רו"ח גדי אלימי בקשה לפתיחת שומות ותיקונן בגין תשלום דמי שימוש חורגים עו"ד משה גבע למנהל מקרקעי ישראל לנישום שנמצא בהליך פשיטת רגל 2017 דרישה להגשת הצהרת הון לשנת

152

154

156

159

160

162

עו"ד קובי כהן ואין לו אפשרות להוציא יתרות בנקאיות

163

עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי הודעה על הפיכת חברת בית לחברה רגילה הכרה בהוצאת נסיעה מעורבת לחו"ל גם עסקי וגם פרטי

164

רו"ח אלעד נעמן לסוכנת נסיעות חלוקת דיווידנד בעת פירוק חברה עם יתרת עודפים

165

עו"ד ורו"ח הדס שרים

166

יועץ מס מיכאל גל הוצאות פחת על הכנסה ממטע תמרים קיזוז הפסד עסקי כנגד הכנסה מחו"ל שבגינה נוכה מס בחו"ל

167

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

167

תוכן עניינים

10 2024 ינואר 568 ידע למידע

תנאי להעסקת עובדים במפעל תעשייתי כדי לעמוד בדרישת חוק רו"ח יוסי ירון עידוד השקעות הון - מפעל טכנולוגי מועדף

168

מיסוי מקרקעין

לצורך פריסת מס שבח 02 אפשרות לפתיחת שומות

עו"ד רו"ח מנדי חדד מיסוי חלוקת נכסי עזבון בידי יורשים שלא על פי צוואת המוריש עו"ד מיכל סופר מס שבח במכירת שתי דירות בידי היורש שלא היו פטורות ממס שבח עו"ד רו"ח שניר שער בידי המוריש חישוב הכנסה ממס שבח ופריסת מס שבח מיוחד רק לאחד מבני הזוג

169

170

172

עו"ד מיכל בן יהודה

173

מס ערך מוסף

שיעור החיוב במע"מ שחל על בונוס מספק בחו"ל

רו"ח (משפטן) אליאור בר חן

175

רו"ח (משפטן) אליאור בר חן הסדר תשלומים במע"מ מע"מ ברכישת חנות שנתקבלה בירושה והשכרתה לעסק

175

רו"ח (משפטן) אליאור בר חן זהות מקבל השירות שעל שמו תוצא חשבונית מעורך דין שנותן שירות עו"ד שלומי שלו לדיירים בפרויקט פינוי בינוי – היזם או הדיירים

176

177

ביטוח לאומי מבחן ההכנסות לקבלת קצבת זקנה לעצמאי ייבחן על פי ההכנסה

רו"ח יהושע מיניביצקי שלגביה הוא משלם מקדמות

178

חברות, עמותות, מלכ"רים

האם אדם פרטי יכול להיות חבר עמותה

עו"ד (חשבונאות) בועז נוה

179

תוכן עניינים

2024 ינואר 568 ידע למידע 11

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

נוהל מתן אורכות להגשת דוחות 2 עדכון

רשות המסים בישראל – הסדר האורכות למייצגים 2022 לשנת המס אישור קיבוע זכויות - הוספת אישור למשלם הקצבה רשות המסים בישראל הארכת תוקף אישור ניכוי מס במקור בעת משיכה מוקדמת מקופת גמל מס ערך מוסף קביעת מועדי דיווח ותשלום לדוחות תקופתיים מע"מ, מקדמות מס הכנסה רשות המסים בישראל 2024 וניכויים מס הכנסה – שנת המס הוראת נוהל החזרים - החזר עודף מס תשומות או עודף מס רשות המסים בישראל

180

182

183

184

רשות המסים בישראל

185

רשות המסים בישראל שאלות ותשובות - חשבוניות ישראל

192

מדדים ושערי מט"ח

204

2023 מדדים לחודש נובמבר

205

2023 שערים יציגים לחודש דצמבר

ידע במספר

206

מראה מקום

208

12 2024 ינואר 568 ידע למידע

חרבות ברזל

אופן הגשת תביעה במסלול אדום ומועד הגשה עו"ד אלי דורון; משפטן ירדן אזולאי

חוק מס רכוש, דברי ההסבר לחוק, כוונת המחוקק, פסיקה רלוונטית, החלטות ועדת ערר, החלטות בית משפט ומקורות רבים נוספים, בעוד שהמתווים "הירוקים" הינם דלים, מצומצמים בתקופה, מוגבלים בסכומים, תחומים בנוסחה ואינם מעניקים לבעל העסק את האפשרות לתבוע את הנזק הממשי שנגרם לו עקב המלחמה. יתרה מזאת, המגיש תביעה במתווים "הירוקים", לדוגמא בגין חודש אוקטובר, נחסם מלהגיש תביעה במסלול האדום (בגין שאר חודשי המלחמה), מה שמחייב כל ניזוק וניזוק לשקול היטב את צעדיו בטרם יבחר במתווה "ירוק", שעה בה הוא יכול להגיש תביעה דרך המסלול האדום. הניסיון של כותב שורות אלה, כמי שנים וכמי 13 שייצג את מס רכוש על פני שמתמחה בתחום מס רכוש ותביעות מס שנה, מלמד, באופן חד משמעי, 30 רכוש כי כל היכול לתבוע במסלול האדום, אל לו לתבוע במסלולים "הירוקים", גם אם "מספרים" לו כי המתווים "הירוקים" הינם מתווים פשוטים ונוחים.

יתרה מזאת, המסלול האדום הוא למעשה סוג של "פוליסת ביטוח" אותה המדינה מעניקה לעסקים ובעלי הנכסים אשר בחרו לכרוך את גורלם בביטחון המדינה ומשכך אין כל הצדקה לגרום להם לספוג נזק כלכלי שמקורו במלחמה, אלא להביא לידי כך שהמדינה היא זו שתספוג את הנזק עבורם. המסלול האדום למעשה בה ליתן פיצוי בגין הנזק הממשי, משמע בגין הפסד או מניעת רווח, ובפועל ניתן לכלול במסגרת תביעה במסלול האדום את כל מה שניתן לתבוע במסגרת מתווים "ירוקים" והרבה מעבר. בעוד שהתווים "הירוקים" הינם מתווים סוציאליים, אשר מטרתם היא לסייע סוציאלית ולחזק את העורף, המסלול האדום הוא מסלול אשר המטרה שלו היא להעמיד את הניזוק במקום הכלכלי בו הוא יכול היה להימצא באם המלחמה כלל לא הייתה פורצת. בנוסף, המסלול האדום מאפשר לניזוקים להגיש תביעה המבוססת על ראשי נזק משפטיים אשר מתיישבים עם מטרות

הכותבים: ממשרד דורון טיקוצקי קנטור גוטמן נס עמית גרוס ושות', אלי דורון עו"ד ונוטריון שותף מייסד; ירדן אזולאי משפטן

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 13

אשר ישאפו להעמיד את הניזוק במקום בו יכול הוא היה להימצא היה והמלחמה כלל לא הייתה פורצת. יתרה מזאת, לאלו החוששים מפני המסלול האדום מטעמי תזרים, נבהיר כי רק במסגרת המסלול האדום מתקיימת הזכאות לתשלום מקדמות ואלה מתקבלות מהר בהשוואה לכל מסלול תביעה אחר. פרשנתנו אומרת כי מטרת המסלול האדום שואפת להעמיד את הניזוק כלכלית במקום בו הוא אמור היה להימצא בהעדר המלחמה ומשכך יכול הניזוק, במסגרת תביעה במסלול האדום בלבד, לתבוע בגין ראשי נזק דוגמת אלה – . פגיעה בפדיון בתקופת המלחמה, על 1 סמך "השוואת מחזורים". . פיצוי בגין אובדן רווחים, גם אם אין 2 בנמצא פגיעה במחזורים, למשל במצב בו ניתן להראות כי אין ירידת מחזור משום שהניזוק עובד על בסיס מצטבר, כך שהוא בפועל קיבל הכנסות במהלך המלחמה בגין פועלו בעבר ו/או משום שהעסק מכר מהמלאים הקיימים ועוד. . פיצוי כספי גם כאשר העסק מרוויח 3 במהלך המלחמה, אולם הוא מרוויח פחות בהשוואה לקצב הצמיחה השנתי שלו. . פיצוי בגין נזקים עתידיים אשר יכולים 4 להיגרם לעסק כתוצאה מאי צבירה

רק המסלול האדום יעניק לניזוק את הפיצוי המלא לו הוא זכאי בגין המלחמה, ורק באמצעות המסלול אדום יוכל הניזוק לתבוע את מלוא הנזקים העקיפים שנגרמו לעסקו ו/או לנכסיו, לרבות קבלת פיצוי המתייחס ספציפית לעסקו של הניזוק, לנזק הממשי והייחודי של העסק. כמו כן דרך המסלול האדום ניתן להציג תשתית משפטית אשר מתאימה ספציפית לעסק ובהישען על גשר משפטי מוצק – לתבוע על סמך התחשיבים הכלכליים את הנדרש, כך שאלה יתנו לבעל העסק את הפיצוי המלא. את מורכבות הנזק העקיף אנו רואים במגוון רחב של ענפים ובפועל, מתוך ניסיון טיפול במאות ניזוקים אשר בחרו במסלול האדום ו/או הירוק, ברור לנו כי במסגרת המסלול האדום יכול הניזוק להביא לידי מיצוי את הפיצוי המגיע לו בגין הנזקים הייחודים לו בהתאם לענפים והתחומים בהם הוא עוסק. מבלי לפגוע באמור לעיל, עלינו לקחת בחשבן כי יש בנמצא חסר משמעותי בפסיקה ואין ערובה לכך כי כלל הטענות המשפטיות אשר יועלו במסגרת תביעת מס רכוש מסלול אדום יתקבלו. יחד עם זאת, ברור כי במסגרת המסלול האדום יוכל הניזוק לתבוע את "הנזק הממשי" שנגרם לעסק, מה שלא מתאפשר במתווים האחרים. יתרה מזאת, בחוק מס רכוש נקבע כי ניזוק התובע במסלול האדום, יוכל לתבוע "הפסד או מניעת רווח", דבר הפותח פתח רחב לטיעונים משפטיים, בניית ראשי נזק וביצוע פעולות ותחשיבים

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

14 2024 ינואר 568 ידע למידע

המלחמה, ירידה בתוחלת החיים, אי טיפול במטעים שיוביל לנזק עתידי ועוד. . תשלום בגין פחת על ציוד שלא נעשה 8 בו שימוש עתה. למשל מפעל המושבת נכון לעתה ובפועל הציוד מתיישן בעוד שלא נעשה בו כל שימוש. . פיצוי בגין ציוד שנרכש וטרם הותקן, 9 אשר עצם התקנתו עשויה הייתה ליעל את המפעל ולהגדיל את שורת הרווח שלו בהתאם. . פגיעה מהיעדר הכנסות מצימרים 10 וענפים אחרים בעולם התיירות, לרבות ירידה בהכנסות עקב ביטולים, עקב דחייה של הכנסה למועדים אחרים ועוד. . פיצוי בגין תקופת התאוששות במיוחד 11 בעולם התיירות, שם ברור כי גם לאחר סיום המלחמה אנשים לא ימהרו לרכוש חופשה על גבול הצפון ועוד. . פיצוי בגין מיזמים שמבוטלים/נדחים 12 עקב מלחמה. . דחייה בעבודות שונות ומגוונות, 13 בתחום הקבלנות ובכל תחום אחר, אשר בפועל תתבצע על חשבון עבודות אחרות בעתיד אותן ניתן היה לבצע בתקופה שלאחר המלחמה. . פיצוי בגין הוצאות פרסום מגוונות 14 אשר ירדו לטמיון והוצאות פרסום חדשות שיושקעו בעתיד. . התייחסות לעונתיות של העסק. 15

של הזמנות במהלך המלחמה לטובת עבודות שיבוצעו בעתיד ו/או אמורות להתקבל בעתיד. . פיצוי בגין עסקים חדשים שהוקמו 5 וטרם הפועלו עובר למלחמה. משמע, עסקים שעדין לא ידוע מה הרווח אותו העסק יכול היה להניב . דוגמא – אדם פתח מסעדה אותה אמור היה להפעיל סמוך למלחמה, אלא שבפועל המלחמה בלמה זאת. בנסיבות שכאלה, אנו צריכים, למרות שהעסק טרם התחיל לפעול, לבצע הערכה לעניין הרווח שהעסק יכול היה להניב לו היה נפתח במועד. רק במסגרת המסלול האדום יכול ניזוק לתבוע פיצוי בגין עסק שטרם בא לאוויר העולם, אלא כזה שהיה אמור לבוא לאוויר העולם, אך המלחמה היא זו שבלמה זאת. . מכירת מוצרים במהלך המלחמה 6 במחיר שהינו נמוך משווי השוק ו/או במחירים שהינם נמוכים מהמחירים אשר היו נהוגים לפני המלחמה. באשר לסעיף זה יש בנמצא פסיקה הקובעת כי יזם נדל"ן הטוען כי בעקבות המלחמה מלאי הדירות שלו שווה פחות ממלאי הדירות עובר למלחמה, זכאי לקבל פיצוי בגין הפער בין שווי הדירות לפני המלחמה לבין שווי הדירות לאחר פרוץ המלחמה. . פגיעה בלולים ובבעלי חיים עקב 7 המלחמה, לרבות שווי נזקים שמקורם בפוסט טראומה של בעלי חיים עקב

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 15

כלכליים אותם יש לחשב בהתאם להנחיות, לקווים מנחים ולמגבלות אשר עורך הדין המתמחה בתחום יודע מה נכון לדרוש וכיצד נכון לבצע את החישוב הכלכלי. במסגרת התחשיב, אין לסטות מההוראות המשפטיות של החוק. כך, תחשיב כלכלי שאינו תואם את הטיעון הכלכלי נועד לכישלון ומשכך, כאמור, עיקר העבודה בתביעות המוגשת במסגרת המסלול האדום, חייב להיות מושתת על טיעון משפטי. אל לו לניזוק לתבוע סכומים אשר אינם תואמים את הטיעונים המשפטיים. תביעת כספים אשר אינה מתיישבת עם הכללים השפטים תשפוך אור שלילי על כל התביעה ותציג את הניזוק באור שלילי כמי שמנסה לקבל את מה שלא מגיע לו. ברגע בו התביעה מושתתת על טיעון משפטי איתן וטיעון כלכלי התואם את הטיעון המשפטי - יתרום התיאום ליכולתו של מנהל מס רכוש לקבל את הטיעון המשפטי והכלכלי של הניזוק. כל ניסיון לתבוע סכומים אשר אינם מתיישבים עם אלה תדחה על ידי מנהל מס רכוש ומכאן נובעת החשיבות המכרעת שבטיעון המשפטי. כך, "המצאת" תחשיב כלכלי ללא גיבוי משפטי מוחלט נועד לכישלון ואף עלול להביא לידי פגיעה בלתי הפיכה בניזוק עצמו. את התביעה במסלול האדום יש להגיש כתביעה המוגשת לבית משפט שלום או מחוזי. מעמדו של מנהל מס רכוש לצורך הליכים אלה דומה למעמד של שופט היושב

. ירידה בשווי מלאים, עקב עונתיות. 16 לדוגמא בשווי של ביגוד ומלאי בחנויות אופנה למיניהן. . פגיעת במטעים כתוצאה מהריסה של 17 גדרות ע"י צהל, מה שאפשר כניסה של חזירים ובעלי חיים אחרים הפוגעים במטעים בהווה ובעתיד. . פגיעה כלכלית כתוצאה מהעדר יכולת 18 השקיה ו/או פגיעה בהשקיה של המטעים. . אובדן לקוחות, עקב העדר יכולת לספק 19 סחורות, מה שגרם לאותם לקוחות להתחיל לרכוש ממדינות אחרות או מספקים אחרים. . נזקים בגין אחסון של כבשים, עיזים 20 וכדומה במרעה, מה שמחייב את החקלאי להאכיל את העדר, במקום אכילת עשבייה "טבעית" בשטחים פתוחים. . הוצאות מימון שעסק ממשיך לשאת 21 בהם ו/או הוצאות מימון מוגברות שהתהוו בזמן המלחמה. את כל ראשי הנזק המתוארים מעלה יש לבסס משפטית וזאת בהישען על כללים משפטיים מוגדרים, פקודת הפרשנות והוראות חוק רבות אחרות אשר התפתחו על פני שנים. רשימת ראשי הנזק אינה סגורה וניתן יהיה להוסיף ראשי נזק טיעונים משפטיים תומכים אחרים. כל תביעה במסלול האדום מתבססת על טיעונים 10% טיעונים משפטיים וכ 90% כ

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

16 2024 ינואר 568 ידע למידע

טיעון משפטי, שווה כקליפת השום, בעוד שתחשיב כלכלי ודרישת פיצוי ע"ס טיעון משפטי משכנע, יכול לסייע למנהל לקבל החלטה אשר מתיישבת עם האינטרס של הניזוק. מנהל מס רכוש העוסק בנזקים עקיפים ו/או ישירים , קשוב לטיעונים, למצוקה, למלחמה ולאסון שנפל על מדינתנו. יחד עם זאת מנהל מס רכוש חייב לפעול על סמך בסיס משפטי, על סמך הוראות החוק, בהתאם למגבלות החוק ולכן, ככל שזה יבקש להיות ממלכתי, ככל שזה ירצה לבוא לטובת הניזוק , לא יוכל הוא לעשות כן, אלא על פי הזכאות שבדין. המנהל, בסופו של יום, חייב להצדיק כל שקל היוצא מהקופה הציבורית בטיעון משפטי וכל מהלך שלו חייב להתיישב עם הוראות החוק. כך יוצא שתפקיד המשפטן הוא , בין השאר, לעזור למנהל מס רכוש לעזור לניזוק. התפקיד של עוה"ד הוא למעשה לגרום למנהל מס רכוש להבין כי יש בנמצא בסיס משפטי איתן לטענה ומששוכנע המנהל כי זהו המצב – רשאי הוא להכיר בתביעה. מנהל מס רכוש בסופו של יום לא יכול ליתן פיצוי מעבר לקבוע בחוק, מעבר לכוונת המחוקק ואין זה משנה עד כמה הניזוק נפגע. המנהל מוסמך ליתן פיצוי רק על סמך הוראות החוק והתפקיד עורך התביעה לפיצוי לפי המסלול האדום הוא, בין השאר, להבהיר משפטית כי כל הנתבע

בערכאה ראשונה, שכן על החלטה של מנהל מס רכוש ניתן להגיש ערר ל"וועדת ערר מס רכוש" ועל החלטה של ועדת ערר מס רכוש ניתן להגיש ערעור (בשאלות משפטיות בלבד) לבית משפט מחוזי. המשמעות היא כי יש להתייחס למנהל מס רכוש כשם שמתייחסים לשופט שלום לכל דבר ועניין. יש ליתן למנהל מס רכוש את כל הכבוד המגיע לו, כשם שהכבוד ניתן לשופט בית משפט שלום ו/או מחוזי ו/או ערכאת ערעור וכך גם חייבת להיות מנוסחת התביעה. התביעה חייבת להיות מנוסחת באופן משפטי, תוך שמירה על כללים משפטים, תוך ביסוסה על אסטרטגיה משפטית מדויקת וחכמה ותוך גיבוש ראשי נזק משפטים נכונים ומלאים. החשיבות שבאופן עריכת והגשת התביעה למנהל ואופן גילום הטענות המשפטיות בתוך התביעה עצמה הינם קריטיים. כל טעות משפטית ו/או עובדתית בכל הקשור לאופן הגשת תביעה במסלול האדום למנהל מס רכוש יכולה להשליך קשות על הניזוק, מה שאומר שעריכת התביעה חייבת להיות מדויקת, ברורה ומשכנעת. יתרה מזאת, יואר, כי מנהל מס רכוש מטבעו ובשל אופי פועלו מתנהל בממלכתיות ובהגינות ראויה לשבח. כך יוצא שהיה והתביעה מוגשת על סמך טיעון משפטי משכנע, יש בנמצא סבירות גבוהה לפיה מנהל מס רכוש יקבל את התביעה כלשונה. דרישת תשלום על סמך תחשיב כלכלי ללא

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 17

מטעם זה חשוב שכלל התביעה תושתת על טיעון משפטי משכנע, ראיות משכנעות, תחשיבים נכונים, הוכחת נזק משכנעת ושילוב משפטי נכון בין כלל הפרמטרים האמורים. לאור האמור, במסגרת התביעה במסלול האדום על עוה"ד מטעם הניזוק לבנות תביעה אשר תושתת בין השאר על אלה – . פתיח משפטי - כנהוג בעת הגשת 1 תביעה לבית משפט שלום ומחוזי, על עורך הדין העורך את התביעה, להתייחס במסגרתה לבעלי הדין, לתאר את תפקיד המעורבים, להסביר מי הניזוק, מה עיסוקו, מה הפעילות, בגינה מוגשת התביעה, מה הענפים הנתבעים ועוד והכול באופן המתיישב עם הוראות סדר הדין האזרחי. בנוסף, על עו"ד לכלול בתביעה את ההסתייגויות ואת ההוראות המתחייבות שעה בה מוגשת תביעה לבית משפט, על כל המורכבות הכרוכה בכך. . במסגרת האמורה על הניזוק לשכנע כי 2 קמה לו הסמכות העניינית להגיש את התביעה במסלול האדום . על הניזוק להראות כי הזכאות קיימת, לרבות התייחסות ספציפית להוראות החוק ובהישען על כל אלה להראות כי יש בנמצא סמכות לדון בתביעה וכי יש בנמצא זכאות להגיש את התביעה

מתיישב עם הוראות החוק וכי אין בנמצא דרישה שאינה מתיישבת עם האמור. משראה ושוכנע המנהל כי ראש הנזק הנתבע על ידי הניזוק חוקי ומתיישב עם הוראות החוק, יוכל הוא להתפנות לטובת בדיקת התחשיב שנבנה בהתאם לאותו ראש נזק. כך, סדר העבודה מחייב תחילה שכנוע המנהל בעצם הזכאות המשפטית לפיצוי ורק לאחר מכן יוכל המנהל לפנות לתחשיב שנערך על ידי כלכלני הניזוק. כמובן שמעבר לפרמטרים המשפטיים ולעצם הזכאות, המנהל יבדוק פרמטרים נוספים, למשל הפרמטר הראייתי, היכולת של הניזוק להראות כי יש בנמצא נזק וכי יש בנמצא קשר סיבתי בין המלחמה לבין הנזק שהניזוק טוען שנגרם לו. לשון אחר, על המנהל להשתכנע כי הניזוק הצליח לעמוד בנטל הראיה ולהוכיח כי אכן הנזק הנתבע וזה שהוכח, מקורו במלחמה ולא מסיבות אחרות, כך שהיה וימצא כי אין בנמצא קשר בין הנזק הנתבע לבין המלחמה, לא יוכל המנהל להכיר בתביעה ולא יוכל הוא לפצות את הניזוק בגין סעיף זה. נוסיף, כי החשיבות בהגשת תביעה משפטית נכונה, כזו המבוססת משפטית כדין, המנטרלת טענות סתמיות ושוללת טענות שאינן נכונות, קריטית לטובת הצלחת ההליך. היה והניזוק יתבע ראשי נזק המנותקים מהוראות החוק ו/או מכוונת המחוקק, אזי עלול האמור להשפיע על האמינות אותה ניתן יהיה לייחס לכלל התביעה.

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

18 2024 ינואר 568 ידע למידע

כלל הענפים מהם הוא מתפרנס, תוך התייחסות להתנהלות התאגידית. . בנוסף יש להתייחס עובדתית לאירועים 5 בשטח, לפעילות המלחמתית שארעה ולהצביע על הנזקים אשר נגרמו לניזוק וזאת על סמך תצהירים משפטיים, חוות דעת מומחים ועוד. בכל הקשור לפרק המשפטי הכלול בתביעה, יובהר, כי טרם הגשת התביעה ומיד עם קרות המלחמה ובמהלכה, יש חשיבות מכרעת בהפעלת את השמאים והמומחים המתאימים, לרבות - כלכלנים, אגרונומים, וטרינרים ועוד. על עוה"ד להסביר כבר בשלבים הראשונים של המלחמה לאותם מומחים את גבולות הגזרה, את המצופה מהם, את ראשי הנזק שניתן לתבוע ושבהם יש להתמקד ובסופו של יום - לדרוש מהשמאי או מאיש המקצוע לתעד בדיוק את הנדרש על פי ראשי הנזק המשפטיים הצפויים להופיע בתביעה. כך, המומחה יערוך את חוות הדעת באופן התואם את האסטרטגיה המשפטית אשר תבוא לידי ביטוי במעלה הדרך במסגרת התביעה גופה. אסור לתת לשמאי או לגורם מומחה אחר מטעם הניזוק להמציא חוות דעת אשר אינה מתיישבת עם ראשי הנזק המשפטים, כקבוע בתביעה. חוות דעת שכזו שקולה למגדל פורח באוויר. יש בנמצא צורך לשבת עם השמאי ו/או כל מומחה אחר לפני שזה

באופן בו היא מוגשת וכי יש בנמצא עילה להגיש את התביעה בהתאם לראשי הנזק הכלולים בה. . רקע משפטי- על עוה"ד לפתוח את 3 תביעתו בהסבר משפטי מעמיק באשר להוראות החוק, להסביר על כוונת המחוקק, להתייחס להבחנה בין המתווים "הירוקים" אל מול המסלול האדום, לעמוד על ייחודו של המסלול האדום, לעמוד על הפערים בין המסלולים, להסביר על השוני בין כוונת המחוקק בכל אחד מהמסלולים, להתייחס לחוק חוזה ביטוח, לחוק מס רכוש ולתפקיד של חוק מס רכוש, כפרמטר שבא במידה רבה לבטח את הניזוק. במסגרת ההנמקה המשפטית, כאמור, יש להתייחס לכך שניזוק אשר תבע במסלול האדום למעשה כרך את גורלו ואת גורל משפחתו בביטחון המדינה, כך ששעה בה המצב הביטחוני במדינה פוגע בו כלכלית, אזי יש בנמצא חובה לפצותו בגין הנזק הממשי, בגין ההפסד ובגין מניעת הרווח ואף להסביר, על סמך פרוטוקולים של הכנסת, דברי הסבר לחוק, פסיקה קודמת ועוד, את המשמעות שיש ליתן לחוק ואת החשיבות של הפיצוי, כמו גם את ייעוד הפיצוי לצפות פני עתיד ולהעמיד את הניזוק במקום בו יכול הוא היה להימצא היה והמלחמה כלל לא הייתה פורצת. . רקע עובדתי – יש בנמצא צורך לכלול 4 בתביעה רקע עובדתי מפורט, במסגרתו מתוארת כלל הפעילות של הניזוק,

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 19

כי יש קשר סיבתי בין הנזק הנטען לבין המלחמה, אזי הפיצוי לא יאושר. . ראשי נזק – במסגר התביעה יש בנמצא 7 חשיבות מנצחת ומכרעת - זו שתקבע את גורל התביעה בכללותה - לתבוע על פי ראשי נזק נכונים המתיישבים עם החוק. משכך, על הניזוק, באמצעות עורך דינו, לעלות על הכתב את כל ראשי הנזק אותן הוא רוצה לתבוע. כל ראש נזק בגינו מבקש הניזוק לתבוע פיצוי חייב להיות מבוסס משפטית, על סמך מגוון המקורות המשפטים עליהם כתבנו וכן על חקיקה מגוונת המתייחסת לאופן בו יש לפרש הוראות חוק ודברי הסבר אשר מהם ניתן יהיה ללמוד על זכאות ספציפית, כאשר במסגרת כל אחד מראשי הנזק המשפטיים אשר יפורטו, יש צורך לקבוע את הכללים המשפטים לטובת חישוב הנזקים, לטובת עריכת התחשיבים ולטובת קביעת היקף הסכומים אותם ניתן לתבוע, כך שבמעלה הדרך התחשיבים הכלכליים יתאימו במדויק לטיעון המשפטי. ככל שהטיעון המשפטי יהיה מדויק ומשכנע יותר וככל שתמצא התאמה של ממש בין הטיעון הכלכלי התומך באותו ראש נזק ספציפי לתחשיב שיבנה בהישען עליו, כך יגבר הסיכוי כי מנהל מס רכוש ישתכנע ויפצה את הניזוק בגין האמור. לטובת אלה, יש בנמצא צורך לאתר פסקי דין בהם בית המשפט ו/או ועדות

נכנס לפעולה, להחליט ביחד עמו מה האסטרטגיה המשפטית, לעלות על הכתב את התחומים ואת העניינים אותם המשפטנים, אדריכלי התביעה, מבקשים במעלה הדרך לתבוע ורק לאחר שכל הפרמטרים הנדרשים מועלים על הכתב, אז ורק אז ניתן יהיה לשלוח את השמאי או את המומחה לפעולה, על מנת שזה יוכל, בהתאם לכללים המשפטים המוכתבים לו מראש, לתעד ולבצע את כלל הבדיקות הנדרשות ולבצע את כל הערכות המתחייבות. הואיל וחוות הדעת של המומחה חייבת להתיישב עם הטיעון המשפטי, אין בה כל צורך אלא אם היא בנויה מראש בהתאם לאמור. אל לו לניזוק להפעיל מומחה מטעמו בטרם המומחה קיבל מעוה"ד המתמחה בתחום הנחיות. . קשר סיבתי – במסגרת התביעה יש 6 בנמצא חובה להראות את הקשר הסיבתי בין הנזקים הנטענים לבין האירוע עצמו. נטל הראיה הוא משפטי כך שעסקינן בסוגיה משפטית טהורה ולא בהכרח פשוטה. היכולת להוכיח כי הניזוק עמד בנטל קריטית. מנהל מס רכוש, אשר מעמדו כאמור כשל שופט שלום, הוא זה שיצטרך בסופו של יום להחליט האם הניזוק עמד בנטל הראיה והיה והוא יקבע כי הניזוק לא הצליח, באמצעות המומחים מטעמו ו/או מכל סיבה אחרת, להוכיח

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

20 2024 ינואר 568 ידע למידע

תחשיב כלכלי מדויק, כזה המתיישב עם הוראות החוק. . על התביעה להתיישב עם ראשי הנזק 9 המשפטיים – חוות הדעת המקצועיות – והתחשיב הכלכלי הסופי. התאמה בין שלושת המרכיבים קריטית להצלחת ההליך. . הקטנת נזק – יש לקחת בחשבון כי מס 10 רכוש מצפה מהניזוק לפעול לטובת הקטנת נזק. אי הקטנת נזק עלולה לפגוע בזכאות לפיצוי. כמובן שהקטנת הנזק חייבת להתבצע בצורה בטוחה ולא מסכנת. יחד עם זאת הניזוק לא יכול לשבת רגל על רגל ולהניח כי המדינה תפצה שעה בה ניתן להקטין נזק. יש לקחת את הפסיקה שבנדון בחשבון ולפעול בזמן אמת הן לטובת הקטנת נזק, הן לטובת תיעוד הקטנת נזק והן לטובת תיעוד המלמד על פעולות שלא ניתן היה לנקוט לטובת הקטנת נזק. כך לדוגמא – חממות שהיו חייבות אספקת חשמל לטובת הגידולים ואשר החשמל הופסק, טוב ייעשו באם יראו כי לא ניתנה להם גישה להגיע למקום עם גנרטור כתחליף . כך בשורה ארוכה של מצבים אחרים, נכון יהיה לתעד החלטות אלוף והחלטות אחרות, אשר לדוגמא לא מאפשרות גישה או לא מאפשרות פעולות אשר יש בהן כדי ללמד על ניסיון להקטנה של נזק.

ערר כבר הכריעו בסוגיה, יש לנסות ולאתר הסכמי פשרה מהעבר שם כבר הוסכם על מתן פיצוי בנסיבות דומות, יש לאתר את פרוטוקולים ודיברי הסבר של הכנסת המלמדים על כוונת המחוקק. על המנהל להשתכנע כי המחוקק אכן התכוון לפצות את הניזוק בגין אותו ראש נזק, בכדי לאשר את הפיצוי בגין המבוקש. כמובן שלטובת האמור יש להתייחס גם לטענות מעולם הביטוח, להתייחס לכך שלמעשה חברות הביטוח מחריגות נזקי מלחמה וכי הפיצוי בשעה של החרגה שכזו חלה על המדינה, במיוחד שעה בה מדובר בנזק כלכלי שנגרם לעסקים ולאזרחים אשר בחרו להגן על המדינה, להוות חגורת בטחון כלכלי של ממש. . תחשיבים כלכלים – רק לאחר גיבוש 8 משפטי של כלל הטענות ורק לאחר ביסוסן באופן חד משמעי, ניתן יהיה לבחון את הכללים המשפטים לטובת הגדרת הזכאות ואופן קביעת הנזק. משנקבעו הכללים המשפטיים להערכת הנזק, ניתן יהיה להורות לכלכלן ליישם את שנדרש, לקחת את הרקע העובדתי, את חוות הדעת השמאיות שממילא תואמת את הטיעון המשפטי, את הכללים המשפטיים הנדרשים לטובת ביצוע התחשיב כפי שנקבעו על ידי עוה"ד ובהישען על כל אלה לבנות

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 21

דיון בנוכחות הצדדים, במסגרתו יועלו כל הטענות, כך שהחלטה לא תינתן אלא לאחר שניתנה לניזוק ועורכי דינו לטעון בפני המנהל, לענות למנהל על הסתייגויותיו ובסופו של יום לקדם את הצדדים לעבר הבנה לפיה עמדת הניזוק בדין יסודה. עייננו הרואות, כי רק באמצעות המסלול האדום יוכל הניזוק לתבוע את מלוא ניזקו. הפריווילגיה לתבוע במסלול האדום ניתנה בצדק לאלה שכרכו גורלם יותר מאזרחים אחרים בביטחון המדינה, לאלה שהקימו את פועלם בסמוך לגבול ובכך היוו חגורת בטחון למען כלל אזרחי המדינה. תביעה שכזו חייבת להיות מבוססת על טיעון משפטי ואסטרטגיה משפטית המתכתבת עם חוק מס רכוש וכוונת המחוקק וכל הראיות, התחשיבים וחוות דעת המומחים חייבים אף הם להתאים למגבלות והוראות החוק. מנהל מס רכוש מתנהל בממלכתיות ראויה לשבח. על סמך זאת - על הניזוק, באמצעות עורכי דינו, לשכנע את מנהל מס רכוש כי משפטית הוא זכאי לנתבע בתביעתו ומשהוכח משפטית ועובדתית המתבקש, מנהל מס רכוש, בממלכתיות רבה יקבל בממלכתיות את המבוקש.

על הניזוק להראות משפטית כי הוא עשה כל שביכולתו על מנת לנסות במסגרת החוק ובסבירות הנדרשת לטובת הקטנה של הנזק. . העדר רשלנות – על פי הפסיקה הקיימת 1 על הניזוק להתנהל בסבירות וכמצופה מאדם סביר, כך שהיה והניזוק פעל שלא בצורה סבירה ו/או שלא על פי דין, אזי ניתן יהיה לטעון כלפיו כי הנזק נגרם עקב רשלנותו. כך לדוגמא, אם יש בנמצא הנחיה שלא להיכנס לשטח חקלאי מסוים, היה והניזוק נכנס והטרקטור נפגע, ניתן יהיה לטעון כי הניזק התרשל ומשכך אין הוא זכאי לפיצוי. . סיכום הטיעון – על כתב הטענות לסכם 2 את הטיעון המשפטי באופן המלמד על התאמה מלאה בין ראשי הנזק המשפטיים, חוות הדעת המשפטיות, כלל הראיות שהומצאו והתחשיבים הכלכליים אשר נבנו על סמך כל אלה. כמו כן, במסגרת הסיכום, בנוסף על ההתאמות המתחייבות, על הניזוק להראות את היקף הנזק וכי יש בנמצא קשר סיבתי בין הנזק לבין המלחמה. כל אלה חייבים להתכתב עם חובתו של הניזוק להראות כי הוא עמד בנטל וכי ע"פ מאזן הנוחות, הנדרש הוכח ומשכך זכאותו מתגבשת. . מעבר לכל אלה, על הניזוק, כך הניסיון 3 מלמד, לבקש מהמנהל הנכבד לקיים

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

22 2024 ינואר 568 ידע למידע

חרבות ברזל – חוק הארכת תקופות ודחיית מועדים רו"ח (משפטן) בועז כהן

) ועדיין לא 31.12.2023 (במקום 31.3.2024 יחול אירוע המס. במקום שבו הכספים , אירוע המס 31.3.2024 לא הושבו עד ליום .31.12.2023 יחול ביום – דוח מס 2022 התיישנות דוח מס לשנת , 2024 שיוגש במהלך ינואר 2022 לשנת ייחשב לעניין התיישנות השומה כאילו , וזאת בתנאי שהנישום 2023 הוגש בשנת 2021 ו- 2020 הגיש את דוחות המס לשנים , בהתאמה. 2022 ו- 2021 בשנים בנייה על קרקע אגב שינוי מבנה – סעיפי ) קובעים 14 ג( 105 ,) 4 ב(א)( 104 ,) 1 א(ב 104 כי ניתן להעביר קרקע אגב שינוי מבנה לפקודה בפטור ממס 2 בהתאם לחלק ה וזאת בתנאי שהושלמה בניית הבניין על אותה קרקע בתוך חמש שנים ממועד ההעברה. אף לעניין זה הוארכה התקופה בשלושה חודשים נוספים.

פורסם חוק הארכת 28.11.2023 ביום תקופה ודחיית מועדים (הוראת שעה חרבות ברזל) (הליכי מס ומענקי סיוע), (להלן: "החוק"). 2023- התשפ"ד במאמרנו הקודם הרחבנו בדבר תזכיר החוק אשר הועלה אגב המצב הביטחוני ועקב מלחמת "חרבות ברזל" ומטרתו להאריך את תוקפן של תקופות קצובות בזמן שנקבעו בדיני המס להליכים שונים (מס הכנסה, מע"מ, מכס, מסמ"ק, חוקי עידוד ועוד). במסגרת הדיונים בוועדות הכספים התווספו לתזכיר החוק, אשר בינתיים כבר נקבע כחוק, כמה עניינים, וביניהם: ) – במקום שבו 1 (ט 3 מועד החיוב, סעיף אמור לחול מועד החיוב (אירוע המס) עקב ,31.12.2023 משיכת כספים מחברה ביום ניתן יהיה להשיב את הכספים עד ליום

הכותב - מתחום המיסוי הישראלי במשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן – פתרונות מיסוי בע"מ

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 23

פיצויי מלחמה לעמותות, חל"צ ומלכ"רים אחרים עו"ד רו"ח רמי אריה

או אז אפשר לטעון כי מתן השירותים הוא חלק מפעילות מסחר ושירותים המקנה זכות לפיצויים בגין נזקים עקיפים. העובדה שבתקנות הוראת השעה שהותקנו לתקופת המלחמה, כמו גם בחוק לסיוע כלכלי עקב המלחמה ובתקנות הוראות שעה שהותקנו בעבר, נקבעו הסדרי פיצויים מיוחדים למוסדות ציבור, מחזקת את הטענה כי הם זכאים לפיצויים עקיפים גם לפי חוק מס רכוש וקרן פיצויים והתקנות הרגילות, הרלוונטיים לגבי נזקים עקיפים עקב פגיעות ישירות או עקב מיקום המוסד הציבורי ביישוב ספר. כמו לשאר הניזוקים במדינה, גם לגבי מוסדות הציבור, הפיצויים יינתנו בהתאם לאופי הנזק שנגרם להם ולהגדרת היישוב שבו הם נמצאים, לפי מיקומו, כדלהלן: . מוסדות ציבור שנפגעו בפגיעות ישירות 1 של טילים, רסיסים או פעולות איבה – זכאים לפיצוי מלא בגין כל הנזק שנגרם למבנים, ציוד, מלאי, כלי רכב ונכסים אחרים שלהם, לפי תחשיבי שומות שמאים או תחשיבים כלכליים, לרבות נזקים עקיפים שייגרמו לאחר

מוסדות ציבור כמו עמותות, חברות לתועלת הציבור ומלכ"רים אחרים זכאים גם הם לפיצויים בגין הנזקים שנגרמו להם עקב מלחמת חרבות ברזל, לפי סוג הנזק שנגרם להם, לפי אזור פעילותם ולפי הוראות ותחשיבים שנקבעו בחוק ובתקנות מס רכוש וקרן פיצויים, בתקנות הוראת השעה לאזור מיוחד ובחוק לסיוע כלכלי עקב המלחמה. הפיצויים למוסדות הציבור נועדו לפצות אותם על ירידת ההכנסות שלהם ממכירת מוצרים או מתן שירותים לציבור בתקופת המלחמה. חוק מס רכוש וקרן פיצויים, כמו גם התקנות הרגילות שהותקנו לפי החוק, אינם מזהים ניזוק לפי צורת ההתאגדות שלו, אלא מזהים את הניזוקים לפי תחומי הפעילות שלהם, כגון: בתי מלון, תעשייה, אולמי שמחות, בתי אוכל ומסחר ושירותים. לכאורה החוק והתקנות אינם נותנים פיצויים עקיפים בגין פעילות מוסד ציבור, אלא אם הפעילות הזו כרוכה במתן שירותים לציבור כחלק מפעילות המוסד הציבורי -

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

24 2024 ינואר 568 ידע למידע

במסלול שכר עבודה – תחשיב הפיצויים ייעשה לפי יחס ההכנסות שאינן מתמיכות ותרומות לכלל , כפול שווי הנזק 2022 הכנסותיו בשנת ש"ח לעובד ליום עבודה. 520 בסך של כלומר, שכר העבודה שיילקח בתחשיב הפיצויים יהיה חלקי, לפי יחס מתן השירותים שנותן המוסד הציבורי לכלל הכנסותיו. במסלול מחזורים – תחשיב הפיצויים ייעשה לפי הפרש ירידת ההכנסה החודשית הממוצעת של המוסד בשנת לעומת הכנסת המוסד בתקופת 2022 הזכאות, מוכפל במשלים ההוצאה הנחסכת. לעניין חישוב סכום הוצאות השכר הנחסכות יובא בחשבון ההפרש לבין 2022 בין השכר הממוצע בשנת השכר ששולם בתקופת הזכאות, כפול , כדי להביא לסכום עלות המעביד 1.25 הנחסכת. שיעור ההוצאה הנחסכת ייקבע לפי ההוצאות הקשורות למכירות המוצרים או השירותים על לחלק בסך כל 2022 ידי המוסד בשנת , עד תקרה 2022 הכנסת המוסד בשנת מיליון ש"ח לתקופת 2.5 בסך של זכאות. נציין כי לא ברור לנו מדוע המקדם לעלות המעסיק באזור המיוחד נקבע ולא לפי מקדם גבוה יותר, 1.25 לפי הכולל גם מס שכר שהמוסד משלם עבור עובדיו. מוסדות הציבור הממוקמים בשאר . 4 - יהיו זכאים לפיצויים המדינה

מועד הפגיעה להכנסות עד החזרת המצב לקדמותו. . מוסדות ציבור הממוקמים ביישובי 2 ספר או אזורי ספר שלא נפגעו בפגיעה – זכאים לפיצויים עקיפים ישירה באופן מלא בגין כל אובדן ההכנסה שנגרם להם עקב המלחמה. . מוסדות ציבור הממוקמים באזור 3 – יהיו זכאים לפיצויים המיוחד רק אם הם עונים להגדרת "מוסד ציבורי זכאי" בחוק לסיוע כלכלי בגין מלחמת חרבות ברזל, המחייבת עמידה בשלושה תנאים הבאים: . המוסד עונה להגדרת "מוסד 1 ציבורי" כהגדרתו בפקודת מס הכנסה. מהכנסות המוסד לא 25% . לפחות 2 היו מתרומות או מתמיכות. מהכנסות המוסד 25% . לפחות 3 מוסד ציבורי זכאי יוכל לבחור בפיצויים לפי מסלול שכר עבודה או לפי מסלול מחזורים, כמו כל הניזוקים הממוקמים באזור המיוחד כהגדרתו בתקנות הוראת השעה לתקופת המלחמה, ובהתחשב בתצורת הפעילות של מוסד ציבורי שהכנסותיו נובעות גם מתמיכות ותרומות וגם ממכירת מוצרים או שירותים אגב פעילותו. שאינם מתמיכות או מתרומות, היו ממכירת שירותים או מוצרים באופן שוטף וברוב חודשי השנה.

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 25

הקשורות למכירת המוצרים או השירותים המסופקים באופן שוטף , כפול 2022 ברוב חודשי השנה בשנת מקדם ההוצאות הקבועות. כמו תחשיבי הפיצויים המגיעים לבעלי עסקים עקב נזקי המלחמה שנגרמו להם, ולמרות הרצון הכן של המחוקק לפשט ולייצר נוסחאות קלות יחסית ליישום, הרי גם לגבי פיצויים למוסדות ציבור, כמו גם לניזוקים עסקיים, מדובר בתחשיבים שאינם פשוטים ליישום כפי שנראה במבט ראשון.

עקב המלחמה ככל שיעמדו בתנאים להיחשב מוסד ציבורי זכאי כמפורט לעיל. תחשיב מרכיב ההשתתפות בשכר עבודה של המוסד ייעשה לפי היחס שבין הכנסות המוסד שאינן מתרומות להכנסות 2022 ותמיכות בשנת , כפול שכר 2022 הכוללות בשנת העבודה ששולם לעובדים בתקופת הזכאות, כפול מקדם לעלות המעסיק ;1.325 הכולל מס שכר בשיעור של . 75% הכול כפול תחשיב מרכיב ההשתתפות בהוצאות קבועות ייעשה לפי ממוצע ההוצאות

מדריך כיס זכויות וכיסויים בזמן מלחמה תוכניות ביטוח וחסכונות פנסיוניים אבי רוזנבאום מומחה לפרישה ומיסוי פנסיוני

חוק נפגעי פעולות איבה או חוק הנכים? ומה עם קרן פנסיה ותיקה? ואיך עובד מנגנון התשלום בקצבת נכות בקרנות הפנסיה ובפוליסות אובדני כושר עבודה ומה עם פוליסת בריאות, האם ניתן לתבוע עבור החזר הוצאות רפואיות, טיפולים מיוחדים וכו'

בימים אלו של מלחמה, מגיעות אלינו שאלות רבות בנוגע לזכויות הביטוח והחסכון של נפגעי פעולות איבה וטרור בכל הנוגע לתוכניות הביטוח והפנסיה בעת הזו. האם פוליסות ביטוחי חיים בתוקף ?האם קצבת שארים בקרן פנסיה חדשה מתקזזת עם פיצוי מגורם ממשלתי שמתקבל עפ"י

החזרי מס Tax:on הכותב מומחה לפרישה ומיסוי פנסיוני, יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח ומנכ"ל דיגיטליים לשכירים.

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

26 2024 ינואר 568 ידע למידע

בימים אלו של מלחמה, מגיעות אלינו שאלות רבות בנוגע לזכויות הביטוח והחסכון של נפגעי פעולות איבה וטרור בכל הנוגע לתוכניות הביטוח והפנסיה בעת הזו. האם פוליסות ביטוחי חיים בתוקף ? האם קצבת שארים בקרן פנסיה חדשה מתקזזת עם פיצוי מגורם ממשלתי שמתקבל עפ"י חוק נפגעי פעולות איבה או חוק הנכים? ומה עם קרן פנסיה ותיקה? ואיך עובד מנגנון התשלום בקצבת נכות בקרנות הפנסיה ובפוליסות אובדני כושר עבודה ומה עם פוליסת בריאות, האם ניתן לתבוע עבור החזר הוצאות רפואיות, טיפולים מיוחדים וכו'? עולם החסכון הפנסיוני והביטוח מכיל בתוכו מגוון תוכניות של חסכון וביטוח ואופן מימוש זכויות הביטוח והחסכון והזכאות לכך במקרה של פגיעה הגורמת לנכות או פטירה, תלוי בסוג התוכנית ולעיתים מחייב אף בדיקה ספציפית של תנאי הפוליסה. על מנת לתת מענה מקיף ומדויק ככל הניתן לשאלות האלו, ערכתי טבלה מפורטת, המקיפה את הזכויות השונות לפי סוגי תוכניות וכיסויים רלוונטיים בשעת מלחמה. נאחל לימים טובים מאלה ולשובם במהרה של כל החיילים, החטופים והנעדרים בשלום.

קיזוזים מתשלום של גורם ממשלתי (הביטוח הלאומי

זכאות לפיצוי מגורם ממשלתי

תוקף הכיסוי

תנאי הכיסוי

הסיבה

למי רלוונטי

סוג הביטוח/ כיסוי

סוג תוכנית פנסיונית

או משרד הביטחון)

אין קיזוזים

יש זכאות

בתוקף

קצבה חודשית לבן/בת הזוג לכל החיים ולילדים עד 21 גיל קצבת שאירי פנסיונר

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור) פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור) פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

עמית מבוטח פעיל שאינו במסלול יסוד

קצבת שאירים - פטירה

קרן פנסיה חדשה

מקיפה וכללית

אין קיזוזים

יש זכאות

בתוקף

פנסיונרים

קצבת שאירי פנסיונר

קרן פנסיה חדשה

מקיפה וכללית

יש קיזוזים

יש זכאות

בתוקף

קצבה חודשית למבוטח עד תום תקופה ) 60,62,64,67 (

עמית מבוטח פעיל שאינו במסלול יסוד

קצבת נכות

קרן פנסיה חדשה

מקיפה וכללית

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 27

יש קיזוזים

יש זכאות

אין זכאות לקצבת שאירים, תשלום סכום חד-פעמי של ערך הפדיון למוטבים

קצבה חודשית לבן/בת הזוג

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

עמית מבוטח פעיל

קצבת שאירים - פטירה

קרן פנסיה ותיקה

לכל החיים ולילדים עד 21 גיל

קיזוז מלא, אין זכאות לקצבת נכות

לא בתוקף יש זכאות

קצבה חודשית למבוטח

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

עמית מבוטח פעיל

קצבת נכות

קרן פנסיה ותיקה

לא רלוונטי, הכיסוי הביטוחי לא בתוקף לא רלוונטי הכיסוי הביטוחי לא בתוקף יש קיזוזים אלא אם הפוליסה כוללת הרחבת כיסוי לביטול קיזוז

לא בתוקף יש זכאות

קצבה חודשית למבוטח

פגיעת טיל

כל הפוליסות שנמכרו מאז ומעולם

אובדן כושר עבודה

חברות ביטוח

לא בתוקף יש זכאות

קצבה חודשית למבוטח

מלחמה או פעולת איבה (טרור) מלחמה או פעולות איבה (טרור) שנמשכת מתחת ל- שעות 48 מלחמה או פעולות איבה (טרור) שנמשכת 48 מעל שעות

פוליסה בחברת ביטוח

אובדן כושר עבודה

חברות ביטוח

שנמכרה עד 07/2017 ל פוליסה בחברת ביטוח שנמכרה החל 08/2017 מ ואילך פוליסה בחברת ביטוח שנמכרה החל 08/2017 מ- ואילך

יש זכאות

בתוקף

קצבה חודשית למבוטח

אובדן כושר עבודה

חברות ביטוח

יש קיזוזים אלא אם הפוליסה

יש זכאות רק בתנאי שהפיצוי שמתקבל מגורם ממשלתי נמוך מהפיצוי בפוליסה

בתוקף בתנאים מסוימים

קצבה חודשית למבוטח

אובדן כושר עבודה

חברות ביטוח

כוללת הרחבת כיסוי לביטול קיזוז

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

28 2024 ינואר 568 ידע למידע

קיזוזים מתשלום של גורם ממשלתי (הביטוח הלאומי

זכאות לפיצוי מגורם ממשלתי

תוקף הכיסוי

תנאי הכיסוי

הסיבה לתשלום

מקור התשלום

סוג הביטוח/ כיסוי

סוג תוכנית פנסיונית

או משרד הביטחון)

לא רלוונטי, הכיסוי לא בתוקף

לא בתוקף יש זכאות

קצבה חודשית למבוטח

פגיעת טיל

פוליסה מסוג מטריה בחברת ביטוח המרחיבה את הגדרות הכיסוי לנכות בקרנות פנסיה חדשות עבור עמיתים פעילים מבוטחים פוליסה בחברת ביטוח המרחיבה הגדרות כיסוי שאירים ונכות של קרנות פנסיה חדשות (לעמיתים (שאינם במסלול יסוד בקרן משלימה)

"מטריה"- אובדן כושר עבודה

חברות ביטוח

יש קיזוזים אלא אם הפוליסה

יש זכאות רק בתנאי שהפיצוי שמתקבל מגורם ממשלתי נמוך מהפיצוי בפוליסה

בתוקף בתנאים מסוימים

קצבה חודשית למבוטח עד גיל תום תקופה

מלחמה או פעולת איבה (טרור) שנמשכת 48 מעל שעות

"מטריה"- אובדן כושר עבודה

חברות ביטוח

כוללת הרחבת כיסוי לביטול קיזוז

פעילים שאינם במסלול יסוד בקרן משלימה)

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 29

אין קיזוזים

יש זכאות רק בחלק קטן מהפוליסות ששווקו בהן בוטל חריג מלחמה

לא בתוקף במרבית המקרים

פיצוי חד פעמי למבוטח או לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים פיצוי חד פעמי פטור ממס לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים סכום החסכון משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים סכום החסכון במלואו משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים היורשים החוקיים) היורשים החוקיים) היורשים החוקיים)

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

פוליסות בחברות ביטוח בהן מוענק פיצוי כספי בהתאם

ביטוח תאונות אישיות, נכות מתאונה, מוות מתאונה ומחלות קשות

חברות ביטוח

למקרה הביטוח

אין קיזוזים

יש זכאות

בתוקף

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

חברת ביטוח

ביטוח חיים כולל ביטוח חיים למשכנתא – פטירה

חברות ביטוח

אין קיזוזים

יש זכאות

בתוקף

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

כספי החסכון שמקורם בכספי תגמולים

קופות גמל -פטירה

חברה מנהלת

אין קיזוזים

יש זכאות

בתוקף

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

כספי החסכון שמקורם בכספי תגמולים

קופות גמל -נכות (במידה ונקבעה לצמיתות בשיעור של לפחות 75% לאחר פתיחת הקופה)

חברה מנהלת

היורשים החוקיים)

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

30 2024 ינואר 568 ידע למידע

אין קיזוזים

יש זכאות

בתוקף

סכום החסכון במלואו משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים סכום החסכון במלואו משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים סכום החסכון משולם חד פעמי בפטור ממס לזכאים (יורשים עפ"י צוואה ואם אין, מוטבים ואם לא נקבעו מוטבים היורשים החוקיים). (יתכן מס רווחי הון על רווחים מעל תקרה) היורשים החוקיים) היורשים החוקיים)

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

כספי החסכון שמקורם בכספי תגמולים וכספי ביטוח חיים אם קיים.

ביטוח מנהלים

חברות ביטוח

ופוליסות תגמולים לעצמאי – פטירה

אין קיזוזים

יש זכאות

בתוקף

פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

כספי החסכון שמקורם בכספי תגמולים וכספי ביטוח חיים אם קיים.

ביטוח מנהלים

חברות ביטוח

ופוליסות תגמולים לעצמאי – נכות (במידה ונקבעה לצמיתות בשיעור של לפחות 75% לאחר פתיחת הקופה) קרנות השתלמות – פטירה בלבד (אין בנכות תנאים מיוחדים)

אין קיזוזים

יש זכאות

בתוקף

כספי החסכון פגיעת טיל, מלחמה או פעולות איבה (טרור)

חברה מנהלת

כל הזכויות שמורות לחברת חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ/ אין במידע המופיע כדי להוות ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי ואין באמור כדי להוות מענה לנסיבות מקרה קונקרטיות ו/או ספציפיות, לחוות דעה או להביע עמדה ביחס למקרה מסוים אין להעתיק, להדפיס, לפרסם, לערוך, לשנות או להסיר שום מידע המופיע במסמך זה כפי שהועבר מחברת חשבים, באופן מלא או חלקי, ללא רשות מראש ובכתב מחברת חשבים והכותב עצמו.

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

2024 ינואר 568 ידע למידע 31

הסכם בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה, מלחמת חרבות ברזל לפי חוק הביטוח הלאומי עו"ד מיטל דולב בלט

. העובד החל לעבוד בענף מזכה לאחר 1 המועד הקובע ולא יאוחר מיום ולא עבד כלל באחד הענפים 31.12.23 המזכים במהלך שלושת החודשים שקדמו למועד הקובע. . העובד הגיע פיזית לעבודה בחצרי 2 ימים לפחות בכל חודש 11 המעסיק העסקה. . הכנסתו החודשית של העובד בכל 3 חודש קלנדרי שבו הועסק בענף המזכה בתקופת מענק התמרוץ לא תפחת מסך .₪ 2,786 של עובד זכאי יקבל מענק, נוסף על הכנסתו החודשית בעבור כל חודש העסקה כמפורט: 3,000 . בעבור חודש ההעסקה הראשון – 1 .₪ . בעבור חודש העסקה השני ובלבד 2 שהוא ברצף לחודש ההעסקה הראשון .₪ 3,000 –

פורסם ברשומות הסכם 29.11.2023 ביום בדבר מתן מענקי עידוד והמשך תעסוקה, מלחמת חרבות ברזל לפי חוק הביטוח הלאומי (להלן: "ההסכם"). להלן עיקרי ההסכם: ההסכם נחתם בין המוסד לביטוח לאומי ובין ממשלת ישראל בדבר מתן מענק לעידוד תעסוקה בענפי הבניין והחקלאות וכן מענק לעידוד המשך תעסוקה לתושבים שהתפנו מבתיהם או שיצאו מבתיהם להתרעננות במסגרת מלחמת חרבות ברזל. מענק תמרוץ 1.11.23 תקופת מענק התמרוץ הנה מיום .31.3.24 ועד יום "עבודה בענף מזכה" הנה ביצוע כל עבודה באתר בנייה, וכן עבודה באתרי גידול חקלאיים ובבתי אריזה, למעט עבודה פקידותית. עובד זכאי למענק תמרוץ אם מתקיימים בו כל אלה:

הכותבת – מנהלת מחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

פרשנויות והנחיות חרבות ברזל

32 2024 ינואר 568 ידע למידע

. הוא אינו עובד של מעסיק ציבורי. 3 . עובד זכאי יקבל מענק, נוסף על הכנסתו 4 לכל חודש ₪ 3,000 החודשית בסך של עבודה קלנדרי במהלך תקופת מענק העידוד שבו עבד אצל אותו מעסיק שאצלו הועסק בחודש המזכה ובלבד שהגיע פיזית לעבודה בחצרי המעסיק ימים לפחות בכל חודש קלנדרי. 11 הזכאות היא למענק אחד בעבור עובד והוא יינתן בשל עמידה בכל תנאי המענק אצל מעסיק אחד. מעסיק יגיש למוסד בקשה לתשלום מענק עידוד עבור עובדיו הזכאים למענק עידוד, החל מתום כל חודש המזכה את העובד במענק בתקופת הזכאות למענק, ולא .1.1.25 יאוחר מיום עובד שהמעסיק לא הגיש עבורו בקשה ימים מתום 60 למענק ע"י המעסיק בתוך כל חודש המזכה את העובד במענק, יהיה רשאי להגיש בקשה למוסד לא יאוחר מיום .1.7.25 הבקשה תוגש למוסד לביטוח לאומי באופן מקוון. ,30.6.24 הסכם זה יעמוד בתוקפו עד ליום ימים 90 ניתן יהיה להאריך את ההסכם ב- נוספים בהסכמת הצדדים.

. בעבור חודש ההעסקה השלישי ובלבד 3 שהוא ברצף לחודש העסקה השני – .₪ 4,000 עובד הזכאי למענק ומקום עבודתו בענף מזכה הוא בישוב מפונה, ישולם לו מענק כפול. הזכאות היא למענק אחד עבור עובד ויינתן בשל עמידה בתנאי המענק אצל מעסיק אחד. עובד יגיש למוסד לביטוח לאומי בקשה לתשלום מענק תמרוץ, החל מתום כל חודש המזכה אותו במענק בתקופת הזכאות . הבקשה 31.3.25 למענק ולא יאוחר מיום תוגש באופן מקוון. מענק עידוד 1.11.23 תקופת מענק העידוד הנה מיום .31.12.23 ועד יום עובד זכאי למענק עידוד אם מתקיימים בו כל אלה: . מקום מגוריו הקבוע הוא בישוב מפונה 1 או שהוא נכלל באוכלוסייה מסוימת של תושבי היישוב שהוחלט לפנותה בהחלטת ממשלה או שמקום מגוריו אינו בישוב מפונה אך מקום עבודתו הוא ביישוב מפונה. . עבד אצל מעסיק בחודש אחד לפחות 2 מבין החודשים יולי, אוגוסט וספטמבר . 2023

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker