ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

567

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 567 ׀ גיליון 2023 דצמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם 2023 עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס 2024 ופתיחתה של שנת המס "עוסק זעיר" – שינויים והנחיות על פי חוק התכנית הכלכלית הביטוח הלאומי – עדכונים שונים ותמצית תנאי הזכאות לדמי אבטלה במלחמת חרבות ברזל רשות המסים תאפשר לעוסקים לנכות תשומות 2024 במרץ 31 ללא מספרי הקצאה לחשבוניות עד ה-

יש לכם שאלות במע"מ? לנו יש את כל התשובות

יום עיון מע"מ בואו ללמוד סוגיות פרקטיות איתן מתמודד ציבור המייצגים מול רשויות מע"מ, עדכונים בפסיקה חדשה ועוד

רו"ח שלמה הררי

עו"ד (כלכלה) מיכל זילברשטיין

> להרשמה ופרטים

hashavim.co.il *8109

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

567 מס' 2023 דצמבר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לאחרונה פורסמו שני סוגי תמיכות כספיות בשל המלחמה: מענק עידוד/ תמרוץ לעובדים, ומענק למוסדות ציבור. מענק התמרוץ לעובדים נועד למשוך עובדים ישראלים לענפי החקלאות והבנייה כדי

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

להחליף עובדים פלסטינים ותאילנדים. מענק תמרוץ בסכום 11/2023- ש"ח לחודש יינתן בתקופה שמ 4,000-3,000 של יום בחודש ויקבל שכר 11 , למי שיעבוד לפחות 3/2024 עד ש"ח לחודש, ואולם לא בטוח שמעסיקים 2,786 של לפחות שנדרשים לעובד בחצי משרה מעוניינים בעובדים לא מיומנים. 3,000 תושבי ישוב מפונה יקבלו מענק כפול. מענק עידוד בסף ש"ח בא לעודד תושבי ישובים מפונים ועובדים שעבדו בעסק שנמצא בישוב מפונה לחזור לעבודה. העובד יקבל מענק אם יום בחודש. לא ברור 11 יעבוד פיזית בחצרי המעסיק לפחות איך ניתן ליישם את ההטבה הזאת: איך עובד שנמצא למשל בבית מלון באילת יגיע פיזית למקום העבודה, ואיך ניתן להגיע למקום עבודה בישוב מפונה, אשר, סביר להניח, עדיין אינו פעיל? נוסף על כך פורסם נוהל תמיכה במוסדות ציבור שהכנסותיהם פחתו בתקופת המלחמה. התמיכה מיועדת למוסדות שאינם "מוסד ציבורי זכאי" לעניין חוק תכנית הסיוע, כלומר מוסדות ללא הכנסה ממתן שירותים או מכירת מוצרים. , המגזר העסקי בישראל, כמו 2023 עם סיומה של שנת המס אוכלוסיות נוספות רבות, נמצא עדיין בצילה של מלחמת חרבות ברזל, וההשלכות הכלכליות שנוצרו בשל הלחימה פוגעות כמעט בכל בית בישראל. אנו תקווה שכל השבויים יחזרו במהרה, שהלחימה תשיג את מטרותיה, ושנחזור בקרוב לקיים שיגרה עסקית כלכלית רגילה.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק lyfe א' מגדל 5 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2023 דצמבר 567 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי רו"ח כהן דניאל עו"ד ורו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי עו"ד מלכא אבישי עו"ד נוה בועז רו"ח משפטן נעמן אלעד רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח שמש רוזט

(משפטן) אירים איציק עו"ד אליהו ג'ולייט עו"ד רו"ח אריה רמי

עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש . גורנשטיין אלי M.B.A ) רו"ח (משפטן רו"ח גנדלמן אליק רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל

רו"ח הררי שלמה רו"ח חסונה אחמד טולדו מאירה טסלר נדב

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 נובמבר 566 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 2023 עצות ו"טיפים" לתכנון המס לקראת סיומה של שנת המס רו"ח אליק גנדלמן 2024 ופתיחתה של שנת המס "עוסק זעיר" – שינויים והנחיות על פי חוק התכנית הכלכלית

10

רו"ח אחמד חסונה 2024 החל מינואר

113

נדב טסלר האם ניתן לבצע רצף פיצויים על בונוס שנתי? מדריך לעסקים שנגרמו להם נזקים בציוד ומלאי ולאזרחים שרכושם

116

מאירה טולדו נפגע בפעולות מלחמה או איבה היבטי מס הכרוכים בהגעה לישראל לצורך התייצבות לשירות צבאי במסגרת מלחמת חרבות ברזל עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי; איציק אירים (משפטן)

118

122

עו"ד רו"ח רמי אריה עתירה לבג"צ להרחבת רשימת "יישובי ספר" הכרה בהוצאות רכישת מיגוניות או בניית ממ"דים לעסקים רו"ח אחמד חסונה לא יתקיים דיון נוסף בעניין המיסוי בעקבות רכישה עצמית פס"ד ורסנוב דיספרופורציונית בחברה שהיא מעין שותפות - עו"ד שוש גבע המחוזי דחה בקשת עורך דין שביצע עבירות מס לביטול הרשעתו עו"ד שוש גבע פס"ד עמיר ואף החמיר בענישה - הפרש הון בלתי מוסבר: בעל חברה טען כי קיבל הלוואות ממכרים עו"ד שוש גבע פס"ד סלים מיליון ש"ח - 3.5 בסך של חברה זרה חויבה בתשלום מס בשל מכירת מניות לחברה ישראלית עו"ד שוש גבע חברה זרה bay ventures פס"ד שבשליטתה -

127

128

130

132

135

138

תוכן עניינים

6 2023 דצמבר 567 ידע למידע

רשות המסים גבתה כדין מס על הכנסה מדמי שכירות של עו"ד שוש גבע פס"ד בללתי דירת מגורים - נדחה ערעורו של בעל מכון עיסוי על החלטת פקיד השומה לפסול עו"ד שוש גבע פס"ד דוידוב את ספריו - ביקורת על התנהלות פקיד השומה: נקט אכיפה בררנית שרירותית מיסוי מקרקעין המחוזי דחה בקשה לביטול פסק דין: המבקש ובא כוחו זלזלו בזמנו עו"ד שוש גבע פס"ד אלמוג של בית המשפט - שנה מהווה מכירה 20 העברת זכויות בין אחים במשק שירשו לפני עו"ד שוש גבע פס"ד טולדנו ובלתי הוגנת -

142

145

148

152

עו"ד שוש גבע פס"ד פרייטג של זכות במקרקעין -

155

ערך מוסף

שישה חודשי מאסר למנהל חברה שהוציא פס"ד טקטקה מיליון ש"ח - 8- חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ

עו"ד שוש גבע

159

ביטוח לאומי הביטוח הלאומי – עדכונים שונים ותמצית תנאי הזכאות רו"ח אורנה צח-גלרט לדמי אבטלה במלחמת חרבות ברזל - הוראת שעה - חרבות ברזל) 238 ' חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס 2023 - (תגמולים למשרתים במילואים), התשפ"ד

162

עו"ד ג'ולייט אליהו הכרה ברכישת נשק לנישום המתגורר בישוב זכאי

168

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס יחיד קיבל הלוואה מיחיד אחר, האם יש חיוב מס על "ריבית" אצל המקבל והאם המשלם חייב בניכוי מס במקור

169

. אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן

170

תוכן עניינים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 7

התייחסות פרטנית של פקיד השומה למצבו האישי של נישום בקביעת שומה לפי מיטב השפיטה רו"ח משפטן אלעד נעמן מיסוי תמורה שניתנת בשווי מניות מעל שווי המניות שהוסכם בין משקיע לבין חברה שמפתחת אפליקציות רו"ח דניאל כהן חיבור פעילויות של בעל ואישה תחת חברה אחת כשלכל אחד משני בני הזוג שירותים נפרדים – האם חברת ארנק עו"ד ורו"ח יובל כהן סוגיית מיסוי הכנסה מתרומות בידי חברה למטרת סיוע לתושבי העוטף רו"ח שלמה הררי מס יציאה בניתוק תושבות מישראל לבעל מניות שנשאר בעלים של חברה בישראל רו"ח ומשפטן אייל סנדו התנאים לעמידה בחרטה מרצף פיצויים – אי מציאת מעסיק חדש עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי משיכת כספים שלא כדין בידי אחד מבעלי המניות בחברה והדיווח בגינה לרשויות המס עו"ד קובי כהן בקשה לתיקון שומות בגין פטור ממס שנתקבל בעקבות קבוע זכויות 184 עו"ד משה גבע הגשת בקשה במסגרת מתווה מענקים במלחמת חרבות ברזל באיחוד עוסקים רו"ח רוזט שמש מיסוי מכירת פעילות מחברה לעמותה

173

174

176

177

178

180

182

183

רו"ח אחמד חסונה הכרה בהוצאות רכישת אקדח לצורך שמירה על העסק

185

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

186

תוכן עניינים

8 2023 דצמבר 567 ידע למידע

מיסוי מקרקעין הצגת מערכת טיעונים משפטית מחליפה לזו שהוצגה קודם לכן בערר במס שבח

עו"ד יוני כהן הערת אזהרה בטאבו אל מול עיקול מס הכנסה

187

עו"ד אבישי מלכא

188

ביטוח לאומי תושבי חוץ שניתקו תושבות 8 תגמולי מילואים למקבלי צו מישראל ונקראו למלחמת חרבות ברזל

רו"ח אחמד חסונה

189

חברות, עמותות, מלכ"רים

דוח חמשת מקבלי השכר הגבוה בעמותה

עו"ד בועז נוה

190

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

זקיפת שווי שימוש ברכב כהכנסה - הנחיות מיוחדות רשות המסים בישראל בתקופת מלחמת ״חרבות ברזל״ ארכה להגשת בקשות למענק הסיוע לתושבי העוטף המפונים – רשות המסים בישראל 15.12.2023 עד יישום חוק דחיית מועדים (הוראת שעה – חרבות ברזל) 2023 – (חוזה, פסק דין או תשלום לרשות) התשפ"ד

191

192

רשות המסים בישראל במערכי רשות המסים מקדמות לפיצוי על נזק עקיף שנגרם בשל המלחמה

193

רשות המסים בישראל לחקלאים שיישובם מוגדר כיישוב ספר

196

תוכן עניינים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 9

ערך מוסף רשות המסים תאפשר לעוסקים לנכות תשומות 2024 במרץ 31- ללא מספרי הקצאה לחשבוניות עד ה

רשות המסים בישראל

197

רשות המסים בישראל מודל "חשבוניות ישראל" – עדכון פניית לשכת רואי חשבון להנהלת רשות המיסים לשכת רואי חשבון בנושא מס שכר - תגמולי מילואים ביטוח לאומי הקלות ושינויים בזכאות לדמי אבטלה למי שפוטר או 30.11.2023 – 7.10.2023 הוצא לחל"ת בין התאריכים

198

199

המוסד לביטוח לאומי

200

המוסד לביטוח לאומי ומעלה 67 מענק מיוחד לבני

202

מדדים ושערי מט"ח

204

2023 מדדים לחודש אוקטובר

205

202 3 שערים יציגים לחודש נובמבר

ידע במספר

206

מראה מקום

208

10 2023 דצמבר 567 ידע למידע

מס הכנסה

עצות ו"טיפים" לתכנון המס 2023 לקראת סיומה של שנת המס 2024 ופתיחתה של שנת המס רו"ח אליק גנדלמן

במאמר שלהלן נכללו נושאים הפונים למכנה משותף רחב ככל הניתן. מטבע הדברים ייתכנו נקודות פרטניות שלא נסקרו במאמר ורלוונטיות למספר מצומצם של נישומים. כפי שצוין לעיל, יש לבחון את יישום האמור להלן בכל מקרה לגופו, שכן אין המחבר והמערכת אחראים לאי דיוקים ולטעויות. כדאי להיעזר בייעוץ מקצועי מתאים כדי לבחון את יישום האמור לגבי מכלול הפעילות. בכל מקרה שבו מתעורר ספק בעניין פעולה מסוימת, ובכלל, מומלץ לפעול מול רשויות המס בניקיון כפיים, תוך מתן גילוי מלא לכל פעולה שננקטה. במקרים המתאימים ניתן לפנות לקבלת החלטה מקדמית מרשות המסים בקשר להיבטי מס הכרוכים בפעולה מסוימת, וזאת כדי ליהנות מראש מוודאות לגבי ביצוע הפעולה. מאחר שלפנייה בבקשה להחלטה מקדמית ישנן השלכות רבות, מומלץ גם כאן לשקול את מכלול הגורמים ולקבל ייעוץ מתאים טרם ביצוע הפנייה.

הכותב - מומחה במסים, העורך המקצועי של אתר המסים "כל-מס" וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 11

תוכן עניינים להקלת ההתמצאות במאמר

עמוד

שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח

16 16 16 16 16 18 18 21 21 22 23 23 23 23 24 25 25 26 27 27 28 30 30 30 30 31 31 40 40

סוגי הנישומים

הבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה

עצמאי

שותפות מוגבלת

שכיר חברה

) שכיר להלכה (בעל שליטה

חברות משפחתיות

חברת ארנק

? יחיד, שותפות או חברה

אגודות שיתופיות

קיבוצים

מוסדות ציבור עסקים בחו"ל

טק - שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי

העברות בין עסקים פיצול ומיזוג עסקים

פעילות במטבעות וירוטאליים העברות בין בני משפחה חישוב נפרד לבני זוג ניהול חשבונות ודיווח חובת הגשת דוח שנתי

מבוא

לפקודה 131 סעיף

א לפקודה - סמכות לפטור מהגשת דין וחשבון 134 סעיף 1988 - תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח

עסק זעיר

שיטות הדיווח

מס הכנסה מאמרים

12 2023 דצמבר 567 ידע למידע

עמוד

43 44 44 44 44 45 45 45 46 46 46 47 47 47 48 50 50 51 51 51 52 52 53 54 54 54 55 56 56 57 58

הודעה על תחילת התעסקות

מעבר לשיטה הכפולה בניהול פנקסי חשבונות

ניהול חשבונות במטבע חוץ

מחזור

טיב ניהול החשבונות שיידרש בשנה הבאה ניכוי מס במקור מנכסים או משירותים

שיעור המקדמות לשנה הבאה

מקדמות של נישומים המדווחים בשיטת המזומן

קביעת מקדמות על פי מחזור

כללי קביעת עסקאות, הכנסות או מכירות לעניין מקדמות

דיווח מע"מ מפורט

פיקדונות

סגירת פנקסי החשבונות השלמת רישומים ותיאומים הספירה של המלאי והערכתו

מכירת נכסים הוצאות עודפות ניכוי מס במקור ריבית להלוואות

(ט) לפקודה 3 הלוואות על פי סעיף

) לפקודה 1 (ט 3 סעיף (י) לפקודה 3 סעיף

) (י 3 תקנות קביעת שיעור הריבית לעניין סעיף

התקנות החדשות

שיעור הריבית החדש הלוואות צמודות מטבע

תחולה ניכויים

מס ערך מוסף

שמירת מערכת החשבונות

הגשת דוח שנתי לרשויות מס הכנסה

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 13

עמוד

59 59 60 61 61 61 62 62 62 63 63 64 65 66 66 67 68 71 71 71 72 72 73 73 75 76 76 76 77 77 78

דיווח ביוזמת הנישום

1985 - דיווח לפי חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה), התשמ"ה

הכנה להצהרת הון

ביקורת פנקסי החשבונות

דחיית הדיווח על הכנסות או הקטנת שיעור המס עליהן

הכנסות פטורות ממס

עיתוי ההכנסות בסיס מזומן בסיס מצטבר

מכירות

הקדמת מכירות

אחריות למוצר שנמכר הקלות במיסוי מקרקעין

הכנסות שכירות - היבטי מיסוי

אופי ההכנסה - הכנסה אקטיבית או פסיבית

עיתוי ההכרה בהכנסה

מסלולי המיסוי השכרת נכס עסקי

הכנסות שכירות מחו"ל עידוד בנייה להשכרה

חבות במע"מ

ניכוי מס במקור

הכנסות בני זוג מרכוש

הכנסות קבלנים

הכנסה מריבית "רעיונית"

הכנסות הוניות

הכנסות מדיווידנד - השלכות מס דיווידנד - היבט הביטוח הלאומי

דיווידנד שמקבלת חברה

הכנסות ריבית

הקלות במיסוי ריבית

מס הכנסה מאמרים

14 2023 דצמבר 567 ידע למידע

עמוד

78 78 80 80 80 81 81 82 82 83 83 85 85 85 85 86 87 89 91 91 91 92 92 92 93 93 93 93 93 93 94 94

הכנסות מניירות ערך אופציות לעובדים

הגדלת הוצאות או הקדמת הוצאות

הגדלת הוצאות הקדמת הוצאות

ניכוי הוצאות להתאמת מושכר

הוצאות לשיפוצים

פחת

שיחלוף - החלפת ציוד הכרה בהוצאות רכב

כללי הניכוי

שווי השימוש ברכב

רכב - קיזוז מס תשומות מכר") - חכירת נכסים ("שכר ניכוי הוצאות לפינוי דייר מוגן

הפסדים

סדר קיזוז הפסדים הכרה בחובות אבודים התחייבויות תלויות

תושבי חוץ

מתנות ללקוחות אש"ל לעובדים

מס על שכר

נסיעות לחו"ל

א. כרטיס טיסה ב. לינה בחו"ל ג. שכירת רכב ד. הוצאות אחרות

ה. שכר לימוד

ניכוי הוצאות כיבוד

ניכוי הוצאות לינה וארוחת בוקר בארץ

מחקר ופיתוח

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 15

עמוד

95 96 96 96 97 98 98 99 99 99 99 99

חוק האנג'לים החדש

הוצאות בגין השקעה בחיפושי נפט ובסרטים

הוצאות סוציאליות

ניכוי בשל דמי ביטוח לאומי קופות מרכזיות לפיצויים

הפרשה על הכנסה משכר המהווה בסיס לפנסיה

קופות גמל בעל שליטה

זיכוי וניכוי בגין הפקדה בקופת גמל ביטוח מפני אובדן כושר עבודה הפרשות לקרנות השתלמות א. קרן השתלמות לעצמאי ב. קרן השתלמות לעובד ג. קרן השתלמות לבעל שליטה

100 100 100 101 102 102 103 104 104 104 105 105 106 107 107 108 109 103

זיכוי בעד הוצאות להחזקת קרוב נטול יכולת

הטבות לעולה חדש ותושב חוזר

הטבות לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק

נקודות זיכוי בגין ילדים

זיכוי על תרומות למוסד ציבורי מאושר

הטבות מס על הכנסה מהפקת חשמל והשכרת מקרקעין לצורך הצבת מתקנים להפקת חשמל

הסבת רווחים תשלומי מס הקטנת מקדמות

תשלום מקדמה על חשבון רווח הון תשלום יתרת המס לשנת המס השוטפת תכנוני מס החייבים בדיווח עמדות חייבות דיווח וחוות דעת השימוש במזומן ובשיקים צמצום

תשלום מס שנוי במחלוקת לפני הכרעת בית המשפט

עדכונים ופסיקות שהיו השנה

מס הכנסה מאמרים

16 2023 דצמבר 567 ידע למידע

של השכירים, ונוסף על כך גם הכנסותיה החייבות של חברה. בהמשך עוסקת הפקודה באופן שונה, לפי סוג הנישום ומקור הכנסתו, באופן קביעת הכנסתו החייבת ובשיעורי המס החלים עליה. בכל סוג נישום עוסקת פקודת מס הכנסה באורח שונה. פקודת מס הכנסה והחוקים הנלווים אליה מבדילים בין הטלת המס על מקורות ההכנסה השונים עקב השוני המשפטי בהשגת ההכנסה. העיקרון שלפיו כל האזרחים שווים כלפי החוק אינו קיים בפקודה. השוני מתבטא בקריטריונים משפטיים שונים לקביעת סך ההכנסה החייבת במס ולקביעת שיעורי המס החלים עליה. עצמאי עצמאי מוגדר בפקודה כאדם שהכנסתו באה מכל מקורות ההכנסה, אך לא מעבודה אצל מעביד, אשר ממנו הוא מקבל משכורת. שותפות מוגבלת לפקודת מס 63 לעניין שותפות קובע סעיף הכנסה כי לא השותפות היא הנישומה, אלא השותף, וכי יראו את החלק שכל שותף זכאי לו בשנת המס מהכנסות השותפות כהכנסתו של אותו שותף. משום כך גם רווחי השותפות הנמשכים בידי בעת משיכתם; אינם ממוסים השותפים ההבדלים בין מיסוי יחיד לבין מיסוי חברה

שינוי בחישוב המס עקב הבדלים בהתארגנות ובדיווח סוגי הנישומים פקודת מס הכנסה מבחינה בין סוגי נישומים שונים, אשר לכל אחד מהם מערכת כללים והתייחסות שונה. אופן חישוב המס ושיעוריו נבדלים מקבוצת נישומים לקבוצת נישומים. נישום יכול להיכלל ביותר מקבוצת נישומים אחת באשר לסוגי הכנסה שונים או זהים. תוצאות המס בכל קבוצה יהיו שונות. נישום יכול להיות שכיר, עצמאי, שותף בשותפות, מנהל בחברה שהוא בעל מניות בה ובעל מניות בחברה שאין הוא עובד בה. משום כך חייב כל נישום, בראש ובראשונה, לבחור את שיבוצו (אם הוא יכול) בקבוצה ששיעורי המס שלה הם הנמוכים ביותר בעבורו: לגבי כל סוג הכנסה לחוד, ולגבי כל סוגי ההכנסה יחדיו. פקודת מס הכנסה מגדירה את סוגי הנישומים ואת המקורות השונים של הכנסתם כ"הכנסה החייבת במס". לפקודה מוגדרים מקורות 2 בסעיף "ההכנסה החייבת במס" כגון: עסק, משלח-יד, שכר עבודה, דיווידנד, קצבה, דמי שכירות, עסק בחקלאות, מכירת פטנט וכו'. הפקודה מבחינה, באופן עקרוני, בין כמה מגזרי מקורות של "ההכנסה החייבת במס": בין מגזר מקורות ההכנסה של העצמאיים לבין מגזר מקורות ההכנסה

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 17

שבבעלותם המשותפת, לפי העניין, לחברה שהוקמה במיוחד לצורך כך ולא היה לאותה חברה נכס אחר או פעילות אחרת באותו מועד או לפניו, והכול תמורת הקצאת מניות בלבד באותה חברה, לא יחויבו במס לפי פקודה זו, לפי חוק תיאומים בשל אינפלציה או לפי חוק מס שבח, לפי העניין, אם התקיימו כל אלה." במקום שבו יש חשיבות לקיזוז הפסדים או רווחים של המיזם מול רווחים או הפסדים של בעלי המיזם, ראוי להעדיף פעילות במסגרת שותפות ולא במסגרת חברה. ברם, רבים נרתעים מהעדפת השותפות על פני החברה, הואיל והם מעוניינים ביתרון האחריות המוגבלת. בעבור אלה - ארגון הפעילות במסגרת של "שותפות מוגבלת" מהווה פתרון נאות, המאפשר ליהנות מיתרונות המס של השותפים, וזאת בלי לשמוט את יתרון הגבלת האחריות. (נוסח חדש), פקודת השותפויות (להלן: "פקודת 1975- התשל"ה השותפויות") מאפשרת את רישומה של שותפות מוגבלת, אשר בה אחד השותפים יהיה שותף כללי שאחריותו בלתי מוגבלת ויתר השותפים יוגבלו באחריותם לסכום שהשקיעו בשותפות, בדומה להשקעה בחברה בע"מ. גם על בעיית האחריות הבלתי מוגבלת של השותף הכללי אפשר להתגבר. פתרון בעיה זו הוא באמצעות מינוי חברה בע"מ אשר תהיה השותף הכללי. זאת, אף

זאת לעומת רווחי חברה, הנמשכים בידי בעת ממוסים הבעלים כדיווידנד, ואשר משיכתם. חריג לכך נקבע בצו מס הכנסה (סוגי שותפויות שיש לראותן כחברה), , הצו קובע סוגי שותפויות 2017- התשע"ז שנחשבים חברה לעניין מיסוי. שותפויות המבקשות לשנות את המבנה המשפטי שלהן לחברה, יכולות להעביר את כל נכסיהן במקובץ או נכסים יחידים או שילוב של שתי האפשרויות. עובדה זו מגדילה את אפשרויות תכנון המס בהעברה מסוג זה ומסתמכת על דברי השופט י' אנגלרד בפסק הדין בעניין "שדות", ע"א , כלהלן: 20.5.2001- שניתן ב 2026/92 "בסיכומו של דבר: יש לקבל את עמדתו של בית משפט קמא, כי יש לראות לצורך מיסוי את ההעברה הנדונה של עסק השותפות מידי השותפים לידי החברה כהעברת זכותו של כל שותף בשותפות ולא כהעברת כל נכס ונכס בנפרד. כפי שציינתי, עומדות לפני השותפים מספר אפשרויות לביצוע העברת נכסים בשותפות. מלבד האפשרות של העברת חלק כולל, הם יכולים, כמובן, להעביר נכסים בנפרד. יתרה מזו. במצבים מוגדרים נותן כעת ב לפקודה אפשרות להעביר 104 סעיף נכסי שותפות לתוך חברה ללא חבות מיידית של מס. ב 104 על פי ההסדר שבסעיף לפקודה: שותפים בשותפות או בעלים משותפים, הגורמים להעברת נכס שבבעלות השותפות או המעבירים נכס

מס הכנסה מאמרים

18 2023 דצמבר 567 ידע למידע

קיזוז הפסדי שותפות מול רווחי שותפות וכו'. נכון להיום החקיקה טרם עברה בכנסת. שכיר שכיר מוגדר בפקודה כאדם המשתכר או מרוויח מעבודה. הפקודה מאפשרת למעבידו לשלם בעבורו לביטוח לאומי, לפיצויים, לקופת גמל, וכך טוב יותר מצבו של השכיר. יש סכנה לשכיר, העושה קנוניה עם מעבידו לקבלת שכר עבודה ללא דיווח, כי הוא עלול לשלם על כך ביוקר, אפילו יותר מהשכר שקיבל, אם יעשו לו את חישוב המס מהכנסה מגולמת וממנה ידרשו את המס בצירוף ריבית, הפרשי הצמדה וקנסות. שכירים שאינם חייבים להגיש דוחות למס הכנסה, זכאים לקבל החזרי מס בעבור שש שנים, שקדמו להגשת הבקשה להחזר. אותו כלל חל גם על נישומים אחרים, בעלי הכנסה שלא מעסק או ממשלח-יד ושאינם חייבים בהגשת דוחות. וכך, שכיר שמגיש , זכאותו להחזר 2023 דוח להחזרי מס בשנת ואילך. 2017 מס תהיה מוגבלת לשנת המס חברה לחברה היו יתרונות של אחריות מוגבלת של בעלי מניותיה כלפי נושיה, ולא היה אפשר לרדת לנכסיהם מחמת כישלונותיה. זאת חוץ מאשר במצב שבו הם ערבו לחברה. לפי חוק החברות החדש, אפשר לרדת לנכסי מנהליה ביתר קלות, והחיץ שהיה בין חובות החברה לבין נכסי בעלי מניותיה

כי מתוך פקודת השותפויות לא ברור אם אפשר למנות חברה בע"מ לתפקיד השותף הכללי, אך בפועל מאפשר רשם השותפויות לרשום חברה בע"מ כשותף כללי. בעיה אחרת בתחום זה נובעת מהוראת פקודת השותפויות, אשר קובעת כי שותף מוגבל מנוע מלהשתתף בניהול עסקי השותפות. דרך להתגבר על מגבלה זו היא באמצעות מינוי דירקטורים בחברה המשמשת כשותף הכללי, אשר להם זיקה לשותפים המוגבלים. ואולם במינוי זה יש להקפיד כי למתמנים הללו לא תהיה זיקה ישירה או בולטת לשותפים המוגבלים; בזיקה שכזו - עלול להיווצר הסיכון של הרמת מסך בין החברה המשמשת שותף כללי לבין השותפים המוגבלים. הרמת מסך שכזו פירושה איבוד יתרון הגבלת האחריות, שכן על פי פקודת השותפויות - שותף מוגבל המשתתף בניהול עסקי השותפות נושא באחריות כשותף כללי כל זמן שהוא שותף בניהול. במקום שבו השותפים המוגבלים הם חברה בע"מ, מוקהה עוקצו של הסיכון הזה. מיסוי שותפויות 14/2003 ראו: חוזר מ"ה בעקבות פס"ד שדות. בעבר היתה הצעת חוק להחיל על שותפויות חלק מכללי המיסוי החלים על חברה, כגון חובת דיווח על שותפות (ולא על כל שותף בנפרד), הקצאת/ מכירת זכות בשותפות דומה להקצאת/ מכירת מניות בשותפות, העברת נכסים משותפת/ לשותפות, הגבלת

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 19

נוסף על כך, בכל החישובים יש להביא 3% בחשבון את הטלתו של מס יסף בשיעור 698,280 על מי שהכנסותיו עלו על סך של .)2023 ש"ח (נכון לשנת רווחים שמושכים בעלי מניות של תאגידים לא יחויבו במס בעת העברתם בין חברות ישראליות עקב הפטור הקיים במשיכת רווחים בין שני תאגידים. יחיד "בעל מניות על כל שקל 30% מהותי" משלם מס בשיעור שנמשך כדיווידנד אך פטור מדמי ביטוח, .2008 החל משנת משיכת דמי ניהול המשמשת בדרך כלל פתרון של יחיד למשיכת רווחים היא בעייתית ביותר, ויוצרת לא פעם מצבים עדינים ובלתי רצויים, שבהם יכול פקיד השומה להתערב בקלות (ראה בסעיף "דמי מיליון 2 ניהול"). משיכת דמי ניהול מעל ש"ח בשנה עשויה להיחשב תכנון מס חייב דיווח. בית המשפט המחוזי בנצרת, בפסק דין אניעם הנדסה נגד פקיד 115/92 עמ"ה , יוני 225 " השומה צפת ("ידע למידע 25.4.1995 ), קבע ביום 208 , עמוד 1995 כי בעת חתימתו על הסכם הקמת החברה המשותפת עם חברת טמבור בע"מ פעל המערער כיזם של חברה ביסוד. המהנדס, לוינס שמו, חתם על חוזה עם חברת טמבור, שבו לא אוזכרה עובדת יישום ההסכם מצדו של המהנדס במסגרת חברה בע"מ (חברת "אניעם"), אף שכוונה זו הייתה ידועה לצדדים כאפשרות מקובלת. בפועל, מיד לאחר חתימת ההסכם ולאחר

התרופף. מבחינת מיסוי ההכנסות, חברה מוגדרת בפקודה כתאגיד שנרשם על פי כל דין בר-תוקף, לרבות אגודה שיתופית. היות החברה גוף משפטי מבדיל בינה לבין "שכיר" ו"עצמאי". עיסוקיה הם כשל "עצמאי", והכנסתה החייבת במס מחושבת חייבת 2023 באותו אופן. בגין שנת המס על הכנסתה 23% החברה מס בשיעור החייבת. בעת תשלום דיווידנד – בעל מניות ממניות 10% מהותי (זה המחזיק לפחות 12- החברה, או החזיק בשיעור האמור ב חודשים אחרונים) המקבל דיווידנד משלם על היתרה כאשר 30% מס נוסף בשיעור מדובר בבעל שליטה, וכך מגיע סך כל המס (לפני "מס יסף"). 46.1%- ל מי שמעוניין להשקיע את רווחיו בפיתוח עסקי, ברכישת נכסים או להחזיר הלוואות בעבור רכישתם, מוטב שישקול פעילות במתכונת של חברה, שבה, לאחר ניכוי מהרווח למטרה זו 77% המס, יישארו לו במקום נישום "יחיד" המשלם מס הכנסה (כולל "מס יסף"). 50% בשיעור עד למשקיעי כספים כדאי לשקול השקעה באמצעות חברה, כדי שהכספים למימון ,23% ההשקעה ייחסכו למס בשיעור ובעת קבלת דיווידנד בין חברות שיעור המס יהיה אפס. יש אפשרות שחברת האחזקות לא תפעל כלפי ציבור הלקוחות והספקים, ותתפרק בלי שהציבור יידע על כך, והעסקים ימשיכו כרגיל. לאחר פירוקה יועברו המניות בחברה הפעילה לחברת אחזקות חדשה באותה צורה.

מס הכנסה מאמרים

20 2023 דצמבר 567 ידע למידע

מוכרת ופעילות מותרת עפ"י דיני המס". ראו מנגד את פסק הדין בעניין סילבאן 1408/06 שטרית, בית המשפט העליון דנא , שם טען בית 8047/04 וטוטנאור עמ"ה המשפט למלאכותיות בצורת ההתאגדות. א לפקודה, החל משנת 62 עם חקיקת סעיף מחויבת הכנסה של "חברות ארנק" 2017 במס שולי ובדמי ביטוח לאומי ברמת בעל המניות תוך צמצום הכדאיות לפעול במסגרת חברה על ידי נותני שירותי ניהול ונותני שירותים אשר פעילותם דומה לעובדה של שכיר. על כך ראו להלן בחלק "חברת ארנק". גורם נוסף לצמצום הכדאיות לפעול המעודכן 77 במסגרת חברה – סעיף המאפשר לרשות המסים "לכפות" חלוקת דיווידנד לחברה בעלת עודפים של יותר מחמישה מיליון ש"ח. הסעיף רלוונטי במיוחד לגבי חברות של בעלי מקצוע חופשי (אף אם אינן "חברות ארנק") משום שלחברות מסוג זה קשה לטעון כי חלוקת דיווידנד תפגע בפעילותן השוטפת. לעניין .20/2018 זה ראו חוזר מי שרוצה להשקיע את רווחיו בחברה למען קידומה או מי שרוצה לרכוש רכוש קבוע או מי שרוצה לממן רכישת מכונות - טוב יעשה אם ישאיר את רווחיו בחברה ומתוכם יממן רכישות אלה. כדאי להשאיר רווח בחברה אם מתכוונים להשאירו לפעילות החברה; זאת, לאחר ניצול הניכויים והזיכויים האישיים ושיעורי המס הנמוכים של השכיר או העצמאי עד שיעור מס חברות.

התייעצות עם רואה חשבון, ייסד לוינס את חברת אניעם והעביר אליה את פעילותו, לרבות ההסכם. מן הראוי לציין כי גם חברת טמבור הקימה חברה לצורך הפעלת ההסכם, וזו שילמה לאניעם סכומי כסף לאורך השנים. זאת עד אשר "עלה" פקיד השומה באחת השנים על "חיסכון במס" הנובע מהמבנה העסקי האמור. פקיד השומה ראה לנגד עיניו "הסבת הכנסה". הסבת הכנסתו של לוינס לחברה, אשר תוצאתה בשנה מסוימת הניבה כאמור חיסכון במס. בנסיבות אלה טען כי הצדדים המופיעים כצד לחוזה המעגן את ההסכם הם הצדדים גם לצורך בחינת היבטי המס, ולכן ההכנסות אינן הכנסותיה של חברת אניעם. בית המשפט לא קיבל את טענות פקיד השומה, ושם דגש רב על כוונות הצדדים בעת החתימה על ההסכם, ולא על הצדדים הפורמליים של ההסכם. בעת הכנת ההסכם - האפשרות כי הוא יופעל הלכה למעשה בידי חברות הייתה אפשרות מעשית. בפועל הופעלה החברה מלכתחילה בתום לב ובתכנון מראש. החשבוניות הוצאו על שמה, והיא פעלה במסגרת ההסכם הלכה למעשה, וכן בתחומי פעילות עסקית נוספת. זאת ועוד: בית המשפט לא מצא כל פסול פיסקאלי או פסול אחר בשיקולים לפעול במסגרת חברה. עוד קבע בית המשפט כי "גם לו בחר המערער לפעול באמצעות חברה רק כדי להקל את עול המס, הייתה זו העדפה

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 21

למידה כזו שתחייבו במס שולי עד זה של החברה בשילוב עם מיסוי על דיווידנד. קבלת משכורת בסכום אופטימלי בכל שנה מאפשרת למנהל ליהנות מהניכויים ומהפטורים האישיים מההכנסה, הניתנים לכל שנת מס בנפרד. הפסד שנותר כתוצאה מתשלומים אלה מועבר בחברה לשנים הבאות ומקוזז מרווחיה. משכורת אמורה להיות סבירה ביחס למאמץ המושקע על ידי בעל מניות השכיר, במיוחד כאשר הוא זכאי להטבות מס כגון פטור לנכה לפי סעיף ) לפקודה, הטבות יישובים. 5(9 א לפקודה: 62 תכנון מס זה כפוף לסעיף ככל שחברה נכנסת לגדר "חברת ארנק", כלל ההכנסה הנצמחת מפעילות של בעל שליטה תמוסה במס שולי ובדמי ביטוח לאומי ברמת היחיד. חברות משפחתיות 2014 א לפקודה - החל בשנת 64 על פי סעיף תוכל חברה לבקש להיות חברה משפחתית רק בתוך שלושה חודשים לאחר התאגדותה, וחברה שלא תעשה זאת לא תוכל להפוך למשפחתית בעתיד. בכדי לחדול מלהיות חברה משפחתית יש למסור הודעה לרשות המסים מס הכנסה עד חודש לפני השנה שבה החברה רוצה לחדול מלהיות חברה משפחתית. משום כך יש להודיע עד סוף על חברה שרוצה לחדול 2023 נובמבר .2024 מלהיות חברה משפחתית החל משנת הואיל ו"החברה המשפחתית" שימשה אמצעי נוח לתכנוני מס, ביטל המחוקק את . ואולם הביטול 2003 קיומה החל בשנת

רואי חשבון ועורכי דין מייעצים לאלה שמנהלים את עסקיהם במסגרת חברה למשוך משכורת בסכום שרירותי לצורכיהם. אם בסוף השנה מתברר כי עדיין נותר רווח בחברה, הם מושכים את יתרת הרווח כמשכורת ומשלמים מס שולי גבוה, אבל אם המשכורת עולה על הרווח, תצהיר החברה על הפסד ו"המנהל" ישלם מס על רווח שאינו קיים. יש הממליצים למשוך משכורת לכיסוי חובות מנהלים או לתת הלוואות לחברה למימון פעולות החברה. אפשר להוזיל את עלות המס אם משאירים את הרווח לאחר תשלום מס החברות במקום שיעור המס .47%- של השכיר בחברה, היכול להגיע ל הסכום שיישאר בחברה במקום המשכורת יחויב במס נמוך יחסית לחברה. בבוא היום יוכל בעל המניות לפרק את החברה שהקים. שכיר להלכה (בעל שליטה) כדי לזכות ביתרונותיו של שכיר לגבי ההוצאות הנוספות המותרות בניכוי, וביתרונותיה של חברה לגבי אופן חישוב המס על ההכנסה החייבת בשיעורי מס הנמוכים מאלה של יחיד, מנהלים העצמאים את עסקם במסגרת חברה. מכאן יוצא שבעל העסק משנה את מעמדו מ"עצמאי" ל"שכיר". לפיכך, בינו כ"עובד" לבין החברה כ"מעסיקה" קיימים יחסי עובד ומעסיק, על כל המשתמע מהם. בדרך ניהול זאת - בעל העסק לשעבר הוא בעל המניות ומנהלה של החברה. מעמדו חולש על החברה, ובכלל זה על קביעת מידת משכורתו. בתכנון מיטבי תגיע משכורתו

מס הכנסה מאמרים

22 2023 דצמבר 567 ידע למידע

ייכנס לתוקף מיום שיותקנו תקנות בעבור חברות שקופות. חיקוק התקנות לא נעשה, וכך ממשיך להתקיים הכלי של חברה משפחתית. חל שינוי במישור הביטוח 2008 החל בשנת א לחוק הביטוח 373 הלאומי. לפי סעיף 1995- הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה (להלן: "חוק הביטוח הלאומי"), בסוף השנה מתחלקות הכנסות החברה בין בעלי המניות לפי שיעור החזקותיהם בחברה, גם אם לא חולקו בפועל, וחיוב דמי הביטוח יהיה כהכנסה פסיבית. 2018 בעקבות פס"ד נחושתן החל משנת כל סוגי ההכנסות של חברות משפחתיות חייבות בדמי ביטוח כהכנסה פסיבית, כולל הכנסות שלא היו חייבות בדמי ביטוח בידי יחיד (רווח הון, ריבית, דיווידנד, שכר דירת מגורים). להלן השלכות נוספות של פסק הדין: - כל בעל מניות יזכה בפטור מדמי ביטוח אלף ש"ח 31 של רבע שכר ממוצע (כ לשנה) - אם לחברה הכנסה עסקית הכנסה של חב' משפחתית לא תשמש בסיס לקצבאות מחליפות שכר - פטור מדמי ביטוח לעקרת בית, מקבל קצבת זקנה (כי הכנסה נחשבת פסיבית) ונכה - במבחן הכנסות לזכאות לקצבת זקנה וקצבת נכות כללית יש חשיבות לסוג הכנסה (עסקית או פסיבית).

חברת ארנק 2017 א לפקודה - החל בשנת 62 על פי סעיף מי שפועל באמצעות חברה, אך בפועל נותן שירותים לגורם יחיד (או כמעט יחיד) אצלו יכול כעקרון להיות מועסק כשכיר, אזי יראו את החברה כשקופה לצרכי מס ויראו את בעל השליטה כאילו הפיק את הכנסות באופן ישיר והוא יחוייב במס האישי שלו ולא במס חברות. מומלץ לבחון כל מקרה לגופו בכדי להיערך בהתאם. נותני שירותי ניהול ונושאי משרה באמצעות חברה ייחשבו "חברת ארנק" אף אם יש להם לקוחות רבים. הנושא נדון בהרחבה בחוזר .10/2017 יכולות רשויות 2017 כמו כן, החל משנת המס לחייב חברות מעטים לחלק כדיווידנד רווחים שנצברו בהן (גם בשנים קודמות) לפקודה. 77 בתנאים הקבועים בסעיף גם כאן מומלץ לבחון כל מקרה לגופו כדי להיערך בהתאם. לעניין זה ראו חוזר עמדת רשות המסים אשר מוצגת . 20/2018 היא כי חברה של 7615/20 בהחלטת מיסוי רופא שנותן שירות בעיקר לקופת חולים היא "חברת ארנק" משום שחלה חזקת מחזור, 70%- לקוח עיקרי (לקוח שגורם ל הכנסה חייבת), או לחלופין משום 70% או שבין הרופא לקופת החולים מתקיימים יחסים הדומים ליחסי עובד מעביד. עפ"י 29/11/2021 מ 1486 ' חוזר ביטוח לאומי מס הכנסה של חב' ארנק המחויבת במס ברמת בעל מניות חייבת בדמי ביטוח כהכנסה עסקית.

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 23

חבריה, לחלק לחבריה את כל הכנסותיה החייבות. מדובר בחלוקת הכנסה חייבת, אך לא בהפסדים. הודעה על חלוקת הרווחים כאמור צריכה להינתן עם הגשת הדוח של האגודה לשנת המס. יש הטוענים שניתן לחלק אף הפסדים. ● קיבוצים או מושבים שיתופיים רשאים לבחור באחד משני מסלולים: ● א לפקודה: במסלול זה 60 סעיף הקיבוץ מדווח על הכנסות חבריו תוך התחשבות בהטבות האישיות של החברים. החברים לא חייבים לדווח אלא אם יש להם הכנסות נוספות שלא דווחו דרך קיבוץ (במקרה זה על החבר להגיש דוח שנתי ולצרף אליו טופס חתום על ידי הקיבוץ). הקיבוץ 1443 ידווח על הכנסות החברים בטופס . חבר בעצמאות כלכלית מגיש 1229 בכל מקרה דוח על כלל הכנסותיו. ב לפקודה: במסלול זה כל חבר 60 סעיף מדווח על הכנסותיו למעט הכנסות הנובעות מנכסי הקיבוץ (אשר ידווחו על ידי הקיבוץ). מוסדות ציבור לפקודה, כל מוסד ציבורי 93 ' לפי תיקון מס חייב להגיש דוח שנתי על נכסיו, הכנסותיו והוצאותיו. הדוח השנתי צריך להיעשות בהסתמך על פנקסי חשבונות קבילים, דהיינו: פנקסים שנוהלו על פי הוראות קיבוצים

יחיד, שותפות או חברה? עם תום שנת המס כדאי לשקול אפשרות של הפיכת עסק פרטי או שותפות לחברה או אפשרות הפיכת חברה משפחתית לחברה רגילה בע"מ. רצוי להתייעץ בעניין זה עם יותר מגורם אחד. עצמאי שעסקו הפך לחברה בע"מ יכול לקבל פיצויי פיטורים כשכיר בבוא העת; הוצאות פיצויי הפיטורים יוכרו בחברה לצורך מס. הישות המשפטית של החברה מהווה מחיצה בין הרכוש הפרטי של הבעלים לבין הרכוש העסקי. מי שבוחר בשותפות כאופציה, מן הראוי שידע כי שותפות אינה מחייבת יגיעה ,149/88 אישית. בפסק הדין בעניין עמ"ה שעניינו "שותפות אינה מחייבת יגיעה אישית", דובר בעסק משפחתי - שותפות לא רשומה - שבה היו שותפים אב ושני בניו. אחד הבנים היה באותה שנה סטודנט בטכניון. המערערים טענו כי הרווחים מחולקים בשלושה חלקים שווים בין האב ושני בניו. בית המשפט קבע כי בשום מקום לא קבע החוק כי כדי ששותף ייחשב ככזה לצורכי מס, עליו להשקיע בעסק יגיעה אישית או אפילו להיות פעיל. בפסק דין אחר נקבע כי קיומה של שותפות צריך להיבדק על פי כוונת הצדדים. כאשר שותפות מעבירה את עסקיה לחברה תחול הלכת "שדות" כמפורט לעיל. אגודות שיתופיות לפקודה, אגודה 62 כפי שנקבע בסעיף שיתופית חקלאית רשאית, בהסכמת

מס הכנסה מאמרים

24 2023 דצמבר 567 ידע למידע

מתאים שפרסמה רשות המסים, ולפיה פעילות הכפופה לתקנות מחירי העברה אכן עומדת בתנאים. רשות המסים פרסמה 13/2018- ו 12/2018 ,11/2018 ' חוזרים מס המבהירים יישום של שיטת מחירי העברה במצבים מסוימים. רשות המסים פרסמה המבהיר באילו תנאים מעביר 1/2020 חוזר חקר שוק המוגש על ידי נישום בהתאם ) לפקיד השומה חובת ראיה 1 א(ג)( 85 לסעיף במסגרת הליך שומתי. לפקודה נוספו סעיפים 261 במסגרת תיקון ג לפקודה ונעשה תיקון בתקנות 85 ב ו 85 מס הכנסה (קביעת תנאי שוק). התיקון כולל, בין היתר, דרישה לחברה ישראלית הכלולה בקבוצה רב לאומי בעלת מחזור מיליון ש"ח להגיש, נוסף על דיווח 150 מעל על עסקאות, דיווח מפורט על כלל הקבוצה כולל מבנה החזקות, תפקיד של כל חברה בקבוצה, עסקאות בין חברות בקבוצה וכו'. כמו כן, חברה תושבת ישראל שהיא חברת אם בקבוצה רב-לאומית בעלת מחזור מעל מיליארד ש"ח תחויב להגיש דוח על 3.4 פעילות כלל הקבוצה. כדי לעמוד בתנאים האמורים מומלץ מאוד להיעזר בגורם מקצועי מתאים אשר יערוך סקר מחירי העברה מפורט, מאחר שמי שחותם על הטופס של מס הכנסה הוא נושא משרה מתאים בחברה (חשב, סמנכ"ל כספים), וכדי לעמוד באחריות הנדרשת על אותו נושא משרה לדעת כי הוא מגובה בייעוץ מקצועי מתאים. על מי שפועל בארצות הברית באמצעות לשים לב לגישת רשות LLC חברה מסוג

מס הכנסה (ניהול פנקסי חשבונות על ידי .1992- מוסד), התשנ"ב

עסקים בחו"ל כדי לתכנן היטב את הפעילות בחו"ל, יש לשים לב לנקודות כגון אלה: המבנה המשפטי בישראל (יחיד, חברה); המבנה המשפטי בחו"ל (סניף, שותפות, חברה זרה); האם יש אמנה למניעת כפל מס; היכן יהיו השליטה והניהול; כיצד למשוך רווחים; שימוש בארצות שמהוות "מקלטי מס", מחירי העברה בין ישראל לחו"ל; וכל נושא רווחי הון, חברת משלח יד זרה וחברה נשלטת זרה. השקעות אלה מאפשרות העברת פעילות לחברות שנרשמות בחו"ל במדינות שבהן לפקודה חברה 1 המס נמוך. על פי סעיף שנרשמה בחו"ל אך נשלטת ומנוהלת מישראל נחשבת תושבת ישראל ובהתאם חייבת במס בישראל. במצב זה עשויה להיות התנגשות בין הפקודה לדין הפנימי של המדינה שבה נרשמה החברה או פועלת בה. אם לישראל יש אמנה עם מדינה אחרת, עניין התושבות נקבע בסעיף המתאים באמנה. גם אם חברה נחשבת תושבת ישראל היא עשויה להיות בעלת מוסד קבע במדינה אחרת, כך שלמדינה האחרת זכות מיסוי ראשונה על רווחי מוסד הקבע. 4/2002 נושא השליטה והניהל נדון בחוזר לחוזר זה שפורסמה 1 ובתוספת מס' (בעקבות פס"ד ניאגו, יאנקו 31.3.2016- ב וייס ושי צמרות). הוסדר נושא 2007 נדגיש כי החל בשנת מחירי העברה וקיימת חובת הצהרה בטופס

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 25

ומומלץ לעיין בהחלטות אלו לפני ביצוע פעולה ולערוך היקשים בין האמור בהחלטות המקדמיות לבין הפעולה העומדת להתבצע. מאחר שבמקרים רבים מתבצע בעקבות שינוי מבנה שינוי במודל העסקי וכן מתבצע ניוד של נכסים בלתי מוחשיים (כמו קניין רוחני, פטנטים, מוניטין וכד'), ולעתים נעשה הדבר גם כחלק מעסקה בין-לאומית, פרסמה רשות המסים הנחיה מקצועית שכותרתה - "עמדת רשות המסים בדבר השלכות המס במקרה של שינוי מודל עסקי בחברות בעלות מפעל בתחומי הטכנולוגיה". מומלץ להביא בחשבון את הוראות החוזר בחלק מתכנון כל עסקה או שינוי מבנה בתחום, מאחר שסביר להניח שזו תהיה גם עמדת רשות המסים אם יהיה דיון שומה בפועל בגין העסקה או שינוי המבנה. העברות בין עסקים לעתים מתבצעות עסקאות בין שני עסקים או בין שתי חברות ומועברות הכנסות והוצאות, כגון: דמי ניהול, הנחות או מכירה/קנייה של מוצרים. לכל העברה כזו חייב להיות בסיס כלכלי, ולא רק כדי להימנע ממס. פקיד השומה עלול לבדוק זאת, בייחוד בתוך קבוצת חברות שבבעלות 2 משותפת. גם נושא זה מוסדר בחלק ה לפקודה, וכן חלק מהעברות כאמור או פעולות שנעשות אגב העברות כאמור נופלות בגדר תכנון מס החייב בדיווח ויש לשים לב לנושא.

המסים לחברות מסוג זה כגוף משפטי 3/2002 נפרד. גישה זאת מוצגת בחוזרים 4030/17 ואושרה גם בפס"ד ע"א 5/2004- ו 5/2004 יעקב הראל/ יונו סימול. חוזר לצורכי מס LLC מאפשר "להשקיף" במקרה שהשליטה והניהול מופעלים בחו"ל. בהתאם לעמדה חייבת בדיווח לפי חוזר LLC , "השקפת" 50/2017 אפשרית רק לצורך קבלת זיכוי בגין 5/2004 מס אמריקאי ולא למטרות אחרות כגון כנגד הכנסות של יחיד/ LLC קיזוז הפסד , LLC קיזוז הפסד של יחיד כנגד הכנסות על 15% או הטבות מס כגון מסלול מיסוי הכנסות שכר דירה בחו"ל בהתאם לסעיף א לפקודה. פתרון אפשרי לבעיה זאת 122 כחברה משפחתית/ חברת LLC רישום הוא בית בישראל. שינויי מבנה בחברות מו"פ ומגזר ההיי-טק מגזר ההיי-טק בישראל הוא מגזר משמעותי ביותר ומהווה חלק ניכר מכלכלת ישראל. במגזר זה קיימים שינויי מבנה - רכישות, מיזוגים ופיצולים. לפקודה מסדיר את הנושא 2 חלק ה בכללותו. זהו חלק מורכב ומכיל שלל הוראות, הנחיות ותנאים, ולכן לפני ביצוע כל פעולה בתחום יש לבחון את מכלול לפקודה 242 היבטיה. בעקבות תיקון הורחבו האפשרויות לשינוי מבנה. הנושא .8/2018 מוסבר בהרחבה בחוזר כמו כן, בשנים האחרונות פרסמה רשות המסים החלטות מקדמיות רבות בתחום

מס הכנסה מאמרים

26 2023 דצמבר 567 ידע למידע

יצדיקו את רכישת החברה (ידע, מוניטין, שם עסק). ו. נוסף על כך ניתנה תשומת לב להלכת בן ), המרחיבה למעשה 7387/06 ארי (ע"א )415/973 את הלכת רובינשטיין (ע"א ,)8285/10 וכן ג'ולקס שוקי הון (ע"א ), אחים 42485/13 איי אונליין (ע"מ .)46365-09-17 נאוי (ע"מ פיצול ומיזוג עסקים לפקודה, וגם 2 גם נושא זה מוסדר בחלק ה כאן יש לבחון אם מדובר בתכנון מס החייב בדיווח. קיימת מגמה של פיצול עסקים, ניתוקם או העברתם, בין היתר, מסיבות המיסוי האלה: א. הימנעות מחובת ניכוי מס במקור לפי תקנות מס הכנסה (ניכוי מתשלומים בעד שירותים או נכסים), . פיצול המחזור לשני 1977- התשל"ז עסקים עלול להוציאם מחובת הניכוי. ב. חשש מפסילת פנקסי חשבונות בעסק מורכב בגלל אפשרות פסילה של פעילות אחת מתוך המכלול. לדוגמה: פנקסי חשבונות של חברה קבלנית גדולה המפעילה חניון קטן על אחד המגרשים הפנויים עשויים להיפסל אם השומר במגרש ייתפס כשלא רשם תקבול. ג. חובת מעבר משיטת ניהול פשוטה של פנקסי חשבונות לשיטה מורכבת בשל גידול במחזור.

נערכה נציבות 29/94 לפי הוראת ביצוע מס הכנסה לטיפול ב"העברת פעילות חברות קיימות לחברות חדשות... במטרה להתחמק מתשלום מס..." ההוראה עצמה, עניינה בהעברה מטעמי התחמקות ממס של החברה הישנה. אין ההוראה דנה ישירות בהעברת פעילות לחברה חדשה המצויה בהפסדים. בעניין זה התפתחו מבחני עזר אחדים, הקובעים מתי תותר העברת פעילות רווחית אל חברה מפסידה. להלן כמה אינדיקציות שיעזרו להחליט בנושא האמור: א. המשכיות באותו ענף. לפי כלל זה - אם החברה הנרכשת תמשיך לפעול באותו ענף במשק, יהיה בכך משום חיזוק תכנון המס כתכנון מס לגיטימי. ב. זהות (המשכיות) בעלי המניות מהמניות). 100% (להבדיל ממכירה של אם יוכנס שותף בהחזקה משמעותית, ואם החברה לא תימכר במלואה, יהיה בכך חיזוק להכרה בהפסדים. ג. העברת פעילות חדשה לחברה. זאת באותו תחום עיסוק עיקרי; להבדיל מהעתקת פעילות קיימת מחברה אחרת לחברה בהפסדים. ד. אם ההסכם אינו מותנה בחיסכון מס, סיכוייו טובים יותר לקבל הכשר והכרה. ה. קיומם של נכסים אחרים (לבד מההפסד) שיש להם יתרון לרוכש,

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 27

או שימוש במטבע כאמצעי תשלום עבור שירותים או נכסים (כולל החלפת מטבע וירטואלי מסוג אחד במטבע וירטואלי מסוג אחר). הכנסה פסיבית חייבת במס רווח הון, לא חייבת במע"מ ודמי ביטוח, אין חובת ניהול ספרים. עקרונית יש לדווח על כל עסקת רווח הון בנפרד אך רשות המסים מסכימה לקבל דיווח מרכז על כלל עסקאות במהלך חודש. אם פעילות במטבע וירטואלי מגיעה לכדי עסק (כולל כריה) אזי יש לפעול כמו כל עוסק. קרי: להירשם ברשויות (לפתוח תיק), לנהל ספרים, להגיש דוחות. ההכנסה חייבת במס שולי ודמי ביטוח. לפי גישת רשות המסים פעילות עסקית בתחום מטבע וירטואלי מחייבת רישום כמוסד כספי ותשלום מס רווח ומס שכר, פעילות כריה חייבת במע"מ כעוסק מורשה. להוראות רשות המסים בנושא: ראה חוזר הכוללת 209/18 . החלטת מיסוי 5/2018 הוראות בדבר רישום והערכת הכנסה בידי מי שמוכר שירותים או נכסים תמורת מטבע וירטואלי. גישה דומה חלה לגבי . בהתאם להוראות המאבק בהלבנת NFT הון, הבנקים עשויים לדרוש לגלות את מקור הכסף ששימש לרכישת מטבעות וירטואליים וכן לדרוש מידע על תנועות במטבע וירטואלי ותמורה שהתקבלה ממכירתו. העברות בין בני משפחה בדרך כלל הורים מעבירים נכסים לילדיהם, ובמקרים מסוימים הנכסים הללו מועברים

ד. כאשר פנקסי חשבונות של נישום נפסלו עקב אי רישום תקבול, הם ייפסלו לכל השנה. כדי שלא לפעול בעסק שפנקסי החשבונות שלו פסולים, מועתקת הפעילות לגוף חדש, נקי מהליקוי. לקראת סוף שנת המס רצוי לבחון מחדש אם יש טעם להמשיך בפיצול, אם התנאים המקוריים עדיין קיימים, ואם עלות הפיצול מצדיקה את התועלת בהמשכו. מצד שני, אפשר לשקול פיצול או שינוי ארגוני לקראת שנת המס הבאה, כדי לפתור בעיות שהוזכרו לעיל. - "קביעת מועד 16/2002 ראו: חוזר מ"ה מיזוג/ פיצול". פעילות במטבעות וירוטאליים רשות המסים רואה במטבעות וירטואליים נכס בלתי מוחשי שאינו מטבע במובן רגיל (מטבעות המונפקים על ידי בנקים מרכזיים של מדינות). פעילות במטבע וירטואלי כרוכה בסיכון רב בשל תנודתיות גבוהה בערכו, סיכון בהחזקתו (פריצות לארנק דיגיטלי), רגולציה שעשויה להקשות על שימוש במטבעות וריטואליים ועל הפיכתו למטבע רגיל. פעילות במטבעות וירטואליים דוגמת ביטקויין עשויה לקבל צורה עסקית או פסיבית. להבחנה בין סיווג עסקי לפסיבי ניתן ליישם מבחנים מקובלים כגון תדירות עסקאות, מומחיות, היקף כספי, מימון חיצוני, מנגנון עסקי. אם מסקנה שהכנסה פסיבית יש לדווח על הכנסה כרווח הון עם מימוש המטבע, לעניין זה מימוש כולל מכירה תמורת מטבע רגיל (שקל, דולר וכו')

מס הכנסה מאמרים

28 2023 דצמבר 567 ידע למידע

מאותם נכסים כהכנסות האם, מלבד בנכס אחד: הנכס המושכר לבנק דיסקונט. דמי שכירות של מושכר זה, כך קבע בית משפט קמא, שייכים למערערים. על כך ערערו הבנים, ובית המשפט העליון אישר את 3914/91 בפסק הדין בעניין ע"א פסק דינו של בית המשפט המחוזי. לעניין רישום עסק על שם קרוב משפחה כי ההכנסה 732/15 נקבע בפס"ד בנלי ע"א תיוחס למי שרשום ברשויות כבעל העסק אף שהעסק נוהל בפעול על ידי אביו. חישוב נפרד לבני זוג בני זוג לא היו זכאים 2013 עד תום שנת לחישוב נפרד, כאשר הכנסת בן הזוג באה מחברה או משותפות אשר בה יש לשני בני הזוג או לבן הזוג השני: בחברה - מזכויות ההצבעה; 10% זכות בהנהלה או לפחות מהונה או מהזכות 10% - בשותפות לרווחיה; אלא אם כן לבן הזוג שמקבל את ההכנסה הייתה הכנסה מהחברה או מהשותפות זמן סביר ולא פחות משנה לפני הנישואין או חמש שנים לפני שלבן הזוג השני הייתה זכות כלשהי. 106 ' בחוק לתיקון פקודת מס הכנסה מס נקבע שהזכות לחישוב נפרד תהיה גם מהכנסה מ"דמי שכירות" שמקבל "אדם" מהשכרת נכס, שבמשך עשר שנים לפחות לפני תחילת השכרתו, שימש להפקת הכנסה מיגיעה אישית, מעסק או ממשלח יד. לעניין זה, "אדם" - לרבות מי שהיה בן זוגו ערב פטירתו.

ללא ההכנסות אשר נובעות מהם. במקרה להלן, אם העבירה נכס לבניה ללא התנאי של שמירת ההכנסות בידיה. התוצאה הייתה שבית המשפט לא התיר לזקוף את ההכנסות בשומתה. המערערים הם שלושה מארבעת בניה של הגברת ג'ורג'ת לחאם מנצרת (להלן: "ג'ורג'ת" או "האם"). ג'ורג'ת העבירה את נכסיה בחייה לבניה 1977 ללא תמורה, בשני שלבים: בשנת היא העבירה להם את חלקה בבית מלון שהקימה ושניהלה. העברה זו נעשתה בתנאי שהכנסות המלון יהיו שלה כל ימי חייה, ובתנאי שהבנים לא יוכלו להעביר את הזכויות במלון בלא הסכמתה. אין חולק שהכנסות המלון והפסדיו הם של ג'ורג'ת ולא של בניה. העבירה ג'ורג'ת לבניה את 1982 בשנת חלקה בנכס, אשר הושכר לבנק דיסקונט. העברה זו נעשתה ללא התנאי של שמירת ההכנסות בידי ג'ורג'ת, וללא התנאי שהבנים לא יוכלו להעביר את הנכסים בלא הסכמתה. פקיד השומה ייחס את הכנסות שאר כל הנכסים (חוץ מהמלון) לבנים המערערים. המערערים טענו שההכנסות הן של האם, ג'ורג'ת (ואם כך היה נקבע, הייתה ג'ורג'ת יכולה לזקוף הכנסות אלה כנגד הפסדי המלון באותן שנות המס). בית המשפט המחוזי קיבל את טענות הבנים לגבי שאר הנכסים, והכיר בהכנסות

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 29

לאור ההלכה שנקבעה בבית המשפט העליון בעניין מלכיאלי, אשר קבעה באופן סופי כי בני זוג העובדים בעסק שבבעלותו של אחד מהם לא יהיו זכאים לחישוב נפרד גם אם יוכיחו את נחיצות עבודת בן הזוג בעסק ואת סבירות השכר, האפשרות היחידה (ה).(ראו 66 לחישוב נפרד נותרה לפי סעיף 22.7.2013 חוזר רשות המסים בנושא מיום "חישוב מס נפרד/מאוחד של הכנסות בני הזוג - עדכון והארכת הנחיות קודמות"). תוקן החוק, ובני זוג 2014 החל בשנת זכאים לחישוב נפרד אם התקיימו כל אלה: (א) יגיעתו האישית של כל אחד מבני הזוג נדרשת לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף; (ב) כל אחד מבני הזוג מקבל הכנסה התואמת את תרומתו לייצור ההכנסה ממקור ההכנסה המשותף ועומדת ביחס ישיר לתרומתו לייצור ההכנסה כאמור; (ג) אם ההכנסה מופקת בבית המגורים של בני הזוג – בית המגורים משמש, דרך קבע, את מקור ההכנסה המשותף ומרבית פעילות מקור ההכנסה האמור נעשית בבית המגורים; בכל הקשור בהעסקת בני זוג ובני משפחה אחרים יש חשיבות גם לפן הביטוח הלאומי, ככל שבן משפחה שכיר יתבע קצבאות מחליפות שכר (כגון דמי לידה) או יטען לצבירת תקופת אכשרה לקצבת זקנה. כמו כן, בעל שליטה בחברת מעטים ובן/ בת זוגו אינם זכאים לדמי אבטלה וקצבת

למרות זאת שני בני זוג העובדים ביחד בעסקם המשותף, היו זכאים, כל אחד מהם, לחישוב מס הכנסה נפרד, אך תחת מגבלות בכדי למנוע רישום פיקטיבי של בן זוג כעובד בעסק המשותף. נקבעו תנאים מגבילים אחדים: א. החישוב הנפרד לא יותר אם לבני הזוג יש מקור הכנסה נוסף מיגיעה אישית או ממשכורת. ב. הודעה על התביעה לחישוב נפרד של המס נמסרה לפקיד השומה חודש לפחות לפני תחילתה של התקופה שבעדה נתבע החישוב הנפרד של המס. אולם, אם שוכנע פקיד השומה שלא ניתן היה למסור את ההודעה במועד, ניתן למוסרה במועד אחר. ג. תוקפה של הודעה על תביעה לחישוב נפרד היא לשלוש שנות מס, החל מתחילת שנת המס הראשונה שלגביה נדרש החישוב הנפרד; וכמובן, כל עוד מתקיימים בבני הזוג התנאים הנדרשים המזכים בחישוב נפרד. ד. החישוב הנפרד יותר לבני הזוג בתנאי שעות לפחות 36 שכל אחד מהם עובד 10 בשבוע בעסק המשותף, במשך חודשים או יותר בשנת המס; ועוד תנאים בעניין. ה. בני זוג רשאים לתבוע כי ייעשה חישוב נפרד של המס על הכנסתם כמפורט ש"ח בשנת 49,680 לעיל עד סכום של (שהיא השנה האחרונה 2013 המס שבה חל הסדר זה).

מס הכנסה מאמרים

30 2023 דצמבר 567 ידע למידע

בהגשת דוח יוצר נאמנות ומקבל חלוקה ב מגבילה פטור שניתנן 5 מנאמנות, תקנה לתקנות מסייגת 6 , ותקנה 5- ו 2 בתקנות פטור מהגשת הדוח. להלן ננסה לסכם את הנושא ולהבחין בין מי שחייב בהגשת דוח לבין מי שפטור מהגשתו. לפקודה 131 סעיף לפקודה מפרט מי חייב בהגשת 131 סעיף דוח. מומלץ לבחון את הסעיף בקפידה בכל מקרה לגופו בכדי להמנע ממצב בו מי שהיה חייב בהגשת דוח לא הגיש אותו, דבר היכול לגרור סנקציות מצד רשויות המס. חשוב לזכור כי הסעיף מחייב בהגשת דוח גם כל אדם שפקיד השומה דרש זאת ממנו, ואפילו אינו חייב בהגשת דוח לפי הוראות הסעיף האחרות. ) לפקודה, 2 (ב 131 לפי הוראות סעיף יחיד החייב בהגשת דוח כאמור (למעט נאמנויות), ויש לו הכנסה שמקור החיוב ) לפקודה, 8( ) או 2( ,) 1 (2 שלה הוא סעיף יגיש את הדוח לפי הוראות הסעיף באופן מקוון, כפי שיורה המנהל, בצירוף הצהרה בטופס שקבע המנהל שלפיה הפרטים והידיעות שמסר בדוח הם נכונים ומלאים, וכן פלט חתום בידיו של הדוח האמור. לאחרונה ניתן להגיש דוח מקוון ללא נייר, נספחים ומסמכים נוספים מצורפים לדוח כקבצים סרוקים. פטור מדיווח מקוון נקבע בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת .2010- דוח עצמאי מקוון),התש"ע

פש"ר מעסיק. קיימים פסקי דין רבים בנושא. כדי להגדיל את הסיכוי לקבל קצבה יש לשאוף להעסקת בן משפחה במתכונת דומה להעסקת עובד חיצוני, קרי תפקיד מוגדר ונחוץ בעסק, היעדר שליטה בעסק, משכורת סבירה, דיווח נוכחות וחופשה וכו’. אם המוסד לביטוח לאומי לא יסכים עם היות בן/ בת הזוג עובד שכיר של בן הזוג השני, יש לדווח "יחס חלוקה" לצורך פיצול ההכנסה בין בני הזוג.

ניהול חשבונות ודיווח חובת הגשת דוח שנתי מבוא

בישראל, קיימת חובת דיווח כללית להגשת לפקודה. 131 דוח שנתי על פי הוראות סעיף א לפקודה מעניק סמכות 134 וסעיף להתקנת תקנות לפטור מהגשת דוח שנתי. א לפקודה הותקנו תקנות 134 מכוח סעיף מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), ), אשר "התקנות" (להלן: 1988- התשמ"ח לתקנות 1 המבנה שלהן מורכב. בתקנה לתקנות 2 מובאות הגדרות, ותקנה 131 מצמצמת את החובה הכללית (סעיף לפקודה) להגשת דוח וקובעת מי יהיה לתקנות מחייבת 3 פטור מהגשתו. תקנה ציבור מסוים בהגשת דוח, למרות הפטור לתקנות שוב 4 לתקנות. תקנה 2 שבתקנה מעניקה פטור מהגשת דוח, וכך גם תקנה א לתקנות מחייבת 5 לתקנות. תקנה 5

מס הכנסה מאמרים

2023 דצמבר 567 ידע למידע 31

. נאמן, אם הוא תושב ישראל ואם לאו, 5 שהיו לו בישראל רק הכנסה הפטורה ממס או שנוכה ממנה מלוא המס כדין, או נכס שההכנסות ממנו פטורות ממס. תקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין 1988 וחשבון), התשמ"ח שר האוצר ניצל את הסמכות שהוענקה לו א לפקודה, והתקין תקנות 134 מכוח סעיף בנושא. התקנות משנות כמעט לחלוטין את כללי החיוב בהגשת דין וחשבון שנקבעו לפקודה. 131 בסעיף להלן נסקור את התקנות, ובסיום נסכם בטבלה את הכללים לעניין חובת הגשת דוח. לתקנות ישנן הגדרות ל"הכנסות" 1 בתקנה למיניהן. מלבד ההגדרות, חשוב לשים לב לסכומים שהוגדרו בכל הכנסה. ייתכן מצב שבו לגבי הכנסה מסוימת - ,)2(2 מקור חיובה בפקודה יהיה סעיף אולם לעניין התקנות ההכנסה האמורה לא תיחשב "הכנסה ממשכורת", אלא ייתכן שתסווג כ"הכנסה נוספת".

הדוח המקוון בתחולה על דוחות לשנת ואילך. 2008 המס א לפקודה - סמכות לפטור 134 סעיף מהגשת דין וחשבון לפקודה מטיל חובה בהגשת 131 בעוד סעיף א 134 הדוח על כל האוכלוסייה כמעט, סעיף לפקודה מעניק לשר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, את הסמכות לפטור מחובת הגשת דין וחשבון את המפורטים להלן: . מי שעיקר הכנסתו היא הכנסת עבודה, 1 קצבה או הכנסה ששילם עליה מס לפי לפקודה (הכנסה מהשכרת 122 סעיף דירת מגורים ומסלול מיסוי בשיעור .)10% . מי שהכנסותיו אינן מעבודה, מעסק או 2 ממשלח יד, והן לא עלו על סכום שהוא פי שלושה מסכום נקודות הזיכוי שעל לפקודה. 36-34 פי סעיפים . תושב חוץ. 3 . מי שקיבל הכנסה שנוכה ממנה מס 4 במקור כדין, או שחל לגביה פטור ממס, וללא הכנסה זו היה פטור מחובת הגשת דין וחשבון.

מס הכנסה מאמרים

32 2023 דצמבר 567 ידע למידע

לתקנות – הגדרות 1 תקנה הכנסה מדמי שכירות -

לפקודה (מסלול 122 הכנסה מדמי שכירות ששולם עליה מס מכוח סעיף ), ושסך כל ההכנסה ממנה לא עלה על הסכום הקבוע בתוספת ב' 10% .)2022 ש"ח בשנת המס 363,000( א לפקודה), וכן הכנסה 4 הכנסה שהופקה או שנצמחה מחוץ לישראל (סעיף ממכירת נייר ערך של חברה תושבת ישראל הרשום למסחר בבורסה מחוץ לישראל, שהתקיימו בה כל אלה: ש"ח בשנת המס 363,000( ' . סכומה לא עלה על הקבוע בתוספת ד 1 .)2022 . שולמה בשלה מקדמת מס [ראו תקנות מס הכנסה (מקדמות בשל 2 ב, 124 , א 122 , ונוסף על כך ראו סעיפים 2004- הכנסת חוץ), התשס"ד ג(ב) או (ד) לפקודה, וכן רווח הון מנייר ערך זר או נייר ישראלי 125 שנסחר בחו"ל]. לגבי הכנסות שלא ממכירת ני"ע זר או ני"ע של חברה ישראלית שנסחר בבורסה – אם שולמה מקדמה או אם נקבע לה פטור ממס. הכנסה מריבית, מדמי ניכיון, מהפרשי הצמדה או מרווחים שהם הכנסה ) לפקודה, שהופקה או שנצמחה בישראל, המשתלמת 4 (2 לפי סעיף בתוכנית חיסכון, בפיקדון או בקופות גמל, או המשתלמת על פי אגרות חוב הנסחרות בבורסה, מילווה מדינה או מילווה קצר-מועד, ושהתקיים לגביה אחד מאלה: . נקבע לה פטור ממס. 1 ג(ב) או (ג) לפקודה, נוכה ממנה 125 . היא חייבת במס לפי הוראות סעיף 2 מלוא המס החל לפי הוראות הפקודה וסכומה אינו עולה על הקבוע .)2022 ש"ח בשנת המס 693,000( בתוספת ה' לתקנות הכנסה (מחזור) ממכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, לרבות הכנסה ממכירת נייר ערך זר או ממכירת מילווה קצר-מועד, שהתקיים לגביה אחד מאלה: . נקבע לה פטור ממס. 1 . נוכה ממנה מלוא המס לפי הוראות הפקודה, וסכומה (מחזור מכירות) 2 2,719,000 – 2022 אינו עולה על הסכום הקבוע בתוספת ו' (בשנת ש"ח).

הכנסת חוץ -

הכנסה מריבית -

הכנסה מנייר ערך -

Made with FlippingBook flipbook maker