ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

565

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 567 ׀ גיליון 2023 אוקטובר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם לחוק - פטור ממס ליחיד 3 חוק האנג'לים החדש: סעיף בשחלוף השקעות במניות של חברות טכנולוגיה הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל" מודל חשבוניות ישראל - הקצאת מספרי חשבוניות קצבת זקנה לשוהים בחו"ל

חברת חשבים משתתפת בצער המשפחות השכולות, מאחלת החלמה מהירה לפצועים, מתפללים לשלום הנעדרים ולשובם במהרה הביתה.

צוות מומחי "ידע למידע" ו"כל מס" עומד לרשותכם בכל שאלה ומידע מרשות המסים אנו זמינים עבורכם באתר "כל מס" 03-5680896 בטלפון: kolmas@hashavim.co.il ובמייל:

hashavim.co.il *8109

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

565 מס' 2023 אוקטובר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בפסיקת בית המשפט העליון הוכרה האפשרות להפרדת דירות מגורים של בני זוג לעניין מס שבח ומס רכישה, ככל שקיים ביניהם הסכם

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

ממון להפרדת רכוש. הסכם ממון אמור להיות מיושם בפועל. ניתן לייחד דירה לאחד מבני הזוג אם נרכשה לפני הנישואין, וכמו כן ניתן להפריד דירה אם היא נרכשה במהלך הנישואין מכספי אחד מבני זוג בלבד. במצב זה על בני הזוג להפריד לא רק דירות אלא גם הכנסות והוצאות ולנהל חשבונות בנק נפרדים. אם הדירה מושכרת ויש הכנסה מהשכרתה, היא אמורה להיכנס לחשבון הבנק של בן הזוג שאליו מיוחסת הדירה. בפס"ד אזרחי שניתן לאחרונה, טענו בני הזוג כי דירה אחת שנרכשה במהלך הנישואין שייכת רק לאישה ודירה נוספת שנרכשה במהלך הנישואין שייכת לשניהם, ועל כן ביקשו לשלם מס רכישה מופחת על חצי הדירה השנייה. בית המשפט פסק כי הדירה שלטענת בני זוג נרכשה רק מכספי האישה, נרכשה למעשה מהכספים המשותפים, ולכן לא ניתן לייחד אותה רק לאישה. המסקנה: לא די בעריכת הסכם ממון אלא יש לפעול על פיו.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק lyfe א' מגדל 5 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח כרמי אייל רו"ח ליבנה נדב רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד מלכא אבישי רו"ח מרקוביץ' רונן

רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הילמן טובה עו"ד וגנר עומר רו"ח (משפטנית) חדד גליבטר סאלי רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד רו"ח חיות גרמן רו"ח חייקה אלי עו"ד רו"ח טבח שלומי טסלר נדב עו"ד רו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז עו"ד כהן קובי

שפטן) אבוחצירא רו"ח (מ יובל עו"ד אטקין ג'ני עו"ד (רו"ח) איפרגן רן רו"ח (עו"ד) אלימי גדי רו"ח (עו"ד) אלמקייס חגי עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן עמי מאיה רו"ח בר רונית משפטן ג'אנה אוהד עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי

עו"ד (חשבונאות) נוה בועז רו"ח משפטן נעמן אלעד עו"ד רו"ח קורן יוסי עו"ד רוטמן גיא רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד רו"ח שרים הדס

עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש יועץ מס גל מיכאל

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

גמישות בקביעת הוצאות מחיה בהצהרת הון

עו"ד רו"ח רמי אריה

12

רו"ח (משפטנית) ענבל שני מס הכנסה – דוחות מתקנים חוק האנג'לים החדש - זיכוי ממס למשקיעים בחברות מו"פ

14

רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא לחוק - פטור ממס ליחיד בשחלוף השקעות 3 חוק האנג'לים החדש: סעיף במניות של חברות טכנולוגיה רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא שחקן כדורגל המוכר זכויות ספורטיביות/ כרטיס שחקן - רו"ח (משפטן) ישי חיבה הכנסת שכר (הלכת ברדה ובוזגלו) רצף פיצויים או רצף קצבה"? מה לעשות בסיום עבודה? נדב טסלר האם אלמנה יכולה למשוך כספי פיצויים מקרן הפנסיה? נדב טסלר הכנסה ממכירת נכס לחברה בשליטה שנקבעה כעסקה מלאכותית, סווגה כדיווידנד ולא כשכר (הלכת דניאל עמרם – ספירה) רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא רווח הון: רכישה עצמית - פיצול עסקאות, וסטטוס לרבות תושבות רו"ח (משפטן) בועז כהן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה של בעלי המניות סוחר במטבעות וירטואליים ביצע מסחר במיליונים בשני חשבונות

17

20

23

26

30

31

34

עו"ד שוש גבע פס"ד ורלין תוך הסתרת זהותו -

37

תוכן עניינים

6 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

העליון קבע כי חברת בנייה אינה "עוסק" ולא זכאית למענק קורונה - עו"ד שוש גבע פס"ד ברקת יזמות דחיית ערעור על החלטה לדחיית השבת מענקים שקיבלה נישומה בעקבות

40

43

- פס"ד עו"ד תמר קידר מגפת הקורונה

מיסוי בין-לאומי

רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר "שינוי מבנה" בידי יחיד מוטב דיווח הכנסות מכריית מטבעות קריפטו בארצות הברית רו"ח נדב ליבנה; רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס הליכי הסכמה הדדית באמנות המס, חוזר רשות המיסים רו"ח (עו"ד) גדי אלימי הליכי הסכמה הדדית באמנות המס – נוהל הגשת בקשה ואופן הטיפול מיסוי מקרקעין האם ניתן לפתוח הסכם פשרה שנחתם עם רשות המיסים? עו"ד מאיה בן עמי פטור מהיטל השבחה למוסד הפועל למטרה ציבורית - גם במכר פס"ד הכנסייה האוונגלית שתמורתו תשמש לטובת הציבור: עו"ד שוש גבע האפיסקופלית שאלת סופיות הסכם שומות אל מול סיום ההתדיינות מול עו"ד שוש גבע פס"ד כלל תעשיות פקיד השומה - חברת נצבא תאלץ לשלם מס רכישה במיליונים בשל רכישת מלון עו"ד שוש גבע פס"ד נצבא החזקות - 2015 הנסיכה בשנת מס ערך מוסף מצג תעתועים: קבלן בנייה הציג חשבוניות פיקטיביות בגין עו"ד שוש גבע פס"ד רשק עבודות של שישה קבלני משנה - רו"ח (עו"ד) גדי אלימי

44

46

47

50

54

58

62

64

68

תוכן עניינים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 7

ביטוח לאומי

עו"ד רו"ח רמי אריה זכאות לקצבת זקנה לשוהים בחו"ל

71

מכס

עו"ד עומר וגנר רכב יוקרה כולל הנחה

75

עו"ד עומר וגנר לבלבו אגס וגם תפוח

77

עו"ד עומר וגנר על טעם ועל ריח אין להתווכח

79

שאלות ותשובות מס הכנסה

עו"ד רו"ח סיימון יניב היבטי מס בפירוק חברת בית – 77 חלוקת דיווידנד לאחר דיון עם פקיד שומה בעניין סעיף וסמכויות הועדה שהוקמה בקביעת השנה בה יחולק הדיווידנד רו"ח אייל כרמי סירוב פקיד השומה להכרה בהפסדים שדווחו בדוחות שהתיישנו

82

88

עו"ד גיא רוטמן ללא תיעוד מצורף

90

יועץ מס מיכאל גל מיסוי העברת קרקע בין אחים היבטי מס בהארכת מועד מימוש אופציות שהעניקה חברה לעובד

92

93 רו"ח אלי חייקה התנאים לקיומה של חברה עם מפעל בר תחרות על פי החוק לעידוד השקעות 94 רו"ח יוסי ירון אין התיישנות על חובת הגשת דוח למס הכנסה 95 רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס חובת הגשת דוחות ופתיחת תיק ברשויות המס על ידי נציג של חברה זרה 96 עו"ד (רו"ח) רן איפרגן אפשרות להגשת ערעור בגין קנס מינהלי שהטיל פקיד השומה על חברה 98 עו"ד קובי כהן ובעל השליטה בה

תוכן עניינים

8 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

דיווח לרשות המסים בגין העברת תיק מניות לחשבונות האישי של רו"ח משפטן אלעד נעמן בעל המניות בחברה שנסגרה האם יתקבל החזר מס לחברה כשהיא נמצאת בביקורת בגין שומת ניכויים עו"ד משה גבע חיוב הפרשי הון בין שתי שנות הצהרות הון שעל אחת מהן חלה התיישנות עו"ד משה גבע החזר מס שנוכה בארץ לחברה אמריקאית שהפקידה כספים בישראל רו"ח רונן מרקוביץ' דיווח ושיעורי מס בגין דיווידנד בעת סגירת החברה והעברת נכסים שנותרו עו"ד רו"ח הדס שרים לבעל המניות היחיד בה העברת כספים מעמותה לחשבונות בנק של זוכים בהגרלה שערכה רו"ח טובה הילמן תשלום פיצויים לעובד משק בית רק בסיום העסקתו בליווי רו"ח רוזט שמש כחוק 161 טופס משיכת כספים מקרן פנסיה ותיקה בפטור ממס בידי תושב חוץ רו"ח משפטן אלעד נעמן הסדרת דיווח בגין הכנסות משכירות בארצות הברית שלא דווחו בישראל רו"ח משפטן אלעד נעמן בשנים האחרונות יורשת נכנסת לנעלי המוריש ועליה לדווח על פיצוי מחברה שנתקבל עו"ד רו"ח גרמן חיות בגין רכישת נכס מקרקעין מהמוריש מיסוי מענק לחבר באגודה שיתופית שהוא גם עוסק מורשה בעל משאית יועץ מס מיכאל גל זכאות להטבות מס חוזרות לתושב חוזר ותיק שעזב את הארץ פעמיים רו"ח רוזט שמש 60 שמלאו לו התרת ניכוי הוצאות מהכנסות מדיווידנד בין חברתי

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס שנים 10 לתקופות של מעל

111

תוכן עניינים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 9

(ד) 66 התנאים להעסקת בן זוג בעסק עצמאי בתלוש שכר לפי סעיף רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס לפקודה עובד בישראל על ידי מעסיק זר - קבלת תשלום שכר בחשבון בנק בחו"ל רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס מענק קורונה שנתקבל בארצות הברית לאזרח אמריקאי תושב ישראל מיסוי מקרקעין חובת דיווח למס שבח בגין דירת ירושה שירש בן זוג ונכללה במסגרת הסכם יחסי ממון שערכו בני הזוג, ונרשמה לגביה הערת אזהרה במרשמי מקרקעין עו"ד רו"ח יוסי קורן סוגיית הזכאות לפטור ממס שבח במכירת דירה שהתקבלה בירושה לצד ג' עו"ד מאיה בן עמי סוגיות פטור ממס שבח לדירת יורשים ששניים מהם תושבי חוץ והעברתה ללא תמורה ליורשים תושבי ישראל עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה ואוהד ג'אנה משפטן היבטי מיסוי מקרקעין בהעברת דירה במתנה מילד להורה ורכישת דירה על ידי הילד עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה ואוהד ג'אנה משפטן רישום מס רכישה בהסכם לרכישת דירה מקבלן שניתנת כמתנה לבת הזוג רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס

112

113

114

115

116

118

120

עו"ד רו"ח שלומי טבח בידי בן הזוג הרוכש סמכות ועדת ערר במיסוי מקרקעין לקיום קדם משפט עו"ד אבישי מלכא בהשכרת 10% לפקודה ממסלול 121 מעבר למסלול לפי סעיף

122

123

עו"ד אבישי מלכא דירות למגורים

124

תוכן עניינים

10 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

מס ערך מוסף בחו"ל ועל הכנסות Airbnb מע"מ ומס הכנסה החלים על עסקאות

עו"ד (רו"ח) רן איפרגן מהשכרת ארביטראג' לתושבי חוץ AIRBNB מע"מ על השכרת דירות

125

עו"ד ג'ני אטקין

129

ביטוח לאומי חיוב בת זוג בדמי ביטוח לאומי עבור עזרה בהשגת הכנסה לתא המשפחתי רו"ח יהושע מיניביצקי הליכי דיווח וחיוב בדמי ביטוח לאומי לאזרח זר בעל ויזת עבודה

133

רו"ח יהושע מניביצקי בישראל

134

חברות, עמותות, מלכ"רים

עו"ד (חשבונאות) בועז נוה נוהלי העברות כספים מעמותה לעמותה

135

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה 2023 הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו בחודש אוקטובר

רשות המסים בישראל APL's 2023 - מודל חשבוניות ישראל תיאור ה

138

רשות המסים בישראל רשות המסים תשיק מערכת מקוונת שתקל על קבלת זיכוי במס בגין תרומה לעמותות וארגוני מגזר שלישי רשות המסים בישראל "חרבות ברזל" - לאור המצב הבטחוני: היערכות רשות המסים

138

165

רשות המסים בישראל לטיפול בנזקים הישירים

167

רשות המסים בישראל הנחיות בעקבות מלחמת "חרבות ברזל"

168

רשות המסים בישראל הארכת תוקף לאישורי ניכוי מס במקור

169

תוכן עניינים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 11

ביטוח לאומי ביטוח לאומי - לוח תשלומי קצבאות ומועדי דיווח המוסד לביטוח לאומי ותשלום דמי ביטוח לחודש ספטמבר

170

המוסד לביטוח לאומי ביטוח לאומי - עובד במשק בית ומעסיקו

171

מס ערך מוסף מודל חשבוניות ישראל - הקצאת מספרי חשבוניות רשות המסים בישראל 1/2023 ה"ב מס ערך מוסף

181

חקיקה

תקנות טיוטת תקנות הביטוח הלאומי (דמי אבטלה למקבל קצבת פרישה),

188

2023 (תיקון) התשפ"ג

מדדים ושערי מט"ח

190

2023 מדדים לחודש אוגוסט

191

2023 שערים יציגים לחודש ספטמבר

ידע במספר

192

מראה מקום

194

12 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

מס הכנסה

גמישות בקביעת הוצאות מחיה בהצהרת הון עו"ד רו"ח רמי אריה

ולהתבסס 31.12.2022 או ליום 31.12.2021 עליהן. לטבלאות הוצאות המחיה לשנים 2020-2010 בפסיקה נקבע כי סכומי הוצאות המחיה הקבועים בטבלאות אשר נערכות במקור על ידי הלמ"ס הן אינדיקציה בלבד לקביעת הגידול בהון של הנישום, היות שהן מהוות ממוצע בלבד של הוצאות המחיה של נישומים ומשפחותיהם. משום כך, יש להתאים את הוצאות המחיה לכל נישום לפי נסיבותיו הספציפיות. , מאיר 59/95 (עמ"ה כך בעניין מאיר נקי )) 24.1.1996 נקי נ' פקיד שומה ירושלים ( נקבע כי טבלאות המחיה אינן מחייבות, אלא מהוות "אומדן" בלבד, אשר כמו כל אומדן יש להוכיחו בכל מקרה ספציפי, ולכן, טופס רמת החיים ובחינה ספציפית

טבלאות הוצאות המחיה המפורסמות על ידי הלמ"ס אשר פקיד השומה נוהג להשתמש בהן ככלי אולטימטיבי כדי לקבוע כי לנישום יש הכנסות שלא דווחו ולחייבו במס, אינן קשיחות והן ניתנות להשגה וערעור. פורסמו טבלאות הערכת 17.7.2023 ביום הוצאות מחיה של יחידים ומשפחות בישראל, שלפיהן נקבע כמה הוציאו לצורך הוצאות מחיה כגון: מזון, ביגוד, נסיעות . זאת לצורך בדיקת 2020 לחו"ל וכו' לשנת הגידול בהון של הנישום וככל שיש גידול כזה, לראותו כהכנסות שלא דווחו. אציין כי בהיעדר טבלאות הוצאות מחיה לא ברור כיצד אפשר 2022-2021 לשנים לנחש ולקבוע את הוצאות המחיה לשנים אלו. לשיטת רשות המיסים כנראה בניחוש מושכל, משום שפקידי השומה אינם מהססים לדרוש הצהרת הון גם ליום

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 13

, אזברגה 38177-09-12 (ע"מ בעניין אזברגה נקבע כי כאשר )) 7.12.2015 נ' פ"ש רמלה ( מדובר במשפחה בדואית שרמת החיים שלה נמוכה מהמקובל בחברה עירונית, פקיד השומה יכול לבסס שומת הפרשי הון על נתונים מטבלאות המחיה המתפרסמות על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אך אינו יכול לעצום עיניים באשר לרמת חיים של הנישום הספציפי או באשר לאי התאמה של קבוצת אוכלוסין מסוימת לסכומי הוצאות המחיה בטבלאות. מכל אלו למדנו כי סכומי הוצאות המחיה בטבלאות המשמשות את פקידי השומה לצורך בחינה וקביעת הגידול בהון מאז הצהרת ההון הקודמת, אינם בבחינת "כזה ראה וקדש". יש לבחון את הוצאות המחיה באופן ספציפי לכל נישום. ואולם, נטל ההוכחה להפרכת הסכומים אכן מוטל על הנישום. משום כך מוצע לנישומים לבחון ולקבל ייעוץ הולם בכל מקרה לגופו לגבי דיוני שומות הכרוכים בבדיקת הצהרות ההון שלהם.

של הוצאות המחיה של הנישום עדיפות על הטבלאות למיניהן. , מירקו 519/97 (עמ"ה בעניין מירקו דוד )) 10.6.1999 דוד נ' פקיד שומה אשקלון ( נקבע כי ככל שהוכחה רמת חיים צנועה, יש לערוך התאמה של הוצאות המחיה באופן יחסי להוצאות שהוכחו באופן סביר. , אליהו 536/02 (עמ"ה בעניין אליהו יוחנן )) 20.7.2005 יוחנן נ' פקיד שומה אשקלון ( נקבע כי אורח חיים דתי אינו מקיים בהכרח סטייה מטבלאות המחיה, אלא אם יוכח כי מדובר באורח חיים צנוע במיוחד המפחית את הוצאות המחיה הרגילות, כגון: כשאין הוצאות לבילוי פנאי, מסעדות וכו'. , דוד רצון נ' 4230/00 (ע"א בעניין דוד רצון נקבע כי ,)) 29.9.2003 פקיד שומה נתניה ( נישום הטוען טענות סתמיות לגבי טבלאות המחיה, ללא עובדות מוצקות, יש להפעיל לגביו את האמור בטבלאות. נטל הראיה חל על הנישום להוכיח כי סכומי הוצאות המחיה האמורים בטבלאות אינם נכונים לגביו.

מס הכנסה מאמרים

14 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

מס הכנסה – דוחות מתקנים רו"ח (משפטנית) ענבל שני

) לפקודה. בסמוך 1 ( 2 בהתאם לסעיף למועד זה, החליפה המבקשת את רואי החשבון שלה, והם מצאו לנכון לשנות את סיווג ההכנסות מתמלוגים כך שהם יוצגו )(א) 2 ( 9 כהכנסות פסיביות בהתאם לסעיף לפקודה. משום כך פנתה המבקשת למשיב על מנת 2014-2011 לתקן את דוחותיה לשנים שטרם התיישנו. בין המבקשת לבין פקיד השומה (להלן: "המשיב") התנהלו הליכים שבסופם החלטת המשיב לדחות את בקשת התיקון. לאחר דחיית בקשת המבקשת לתיקון הדוחות, הוגשה המרצת הפתיחה. טענות המבקשת המבקשת פנתה ובקשה מהמשיב לקלוט את דוחות המס המתקנים, וככל שלא יאשר את השומות לשנות המס, יוכל לעשות שומות )(א) לפקודת מס 2 (א)( 145 בהתאם לסעיף הכנסה. תקופת השומה האפשרית תיקבע בהתאם להוראות הפקודה, לפי מועד הגשת הדוחות המתקנים. הטעות שהתגלתה בהגשת הדוחות בעת החלפת המייצג היא

ניתן פסק דין בעניינה של 2023 ביולי 13 ב חגי – אגודה שיתופית חקלאית להתיישבות , שעניינו 831/23 קהילתית בע"מ - ע"א משיכת ערעור לגבי המרצת פתיחה בנושא דוחות מתקנים, ובכך התקבלה ההחלטה בנושא שניתנה בהליך של המרצת פתיחה .)54185-12-20 (ה"פ 2022 בנובמבר המבקשת היא אגודה שיתופית האחראית על השירותים המוניציפליים והקהילתיים בישוב בית חגי. המבקשת מחזיקה שנים רבות בהרשאה להפעיל מחצבה לצורך הפקת חומרי חציבה (להלן: "המחצבה"). חתמה המבקשת על הסכם עם 1991 בשנת חברת מדן כבישים ומחצבות בע"מ (להלן: "המפעיל"). בהתאם להסכם, המפעיל אחראי על הקמת המחצבה, מימונה ותפעולה, והמבקשת רושמת הכנסות מתמלוגים שאותם מעביר לה המפעיל, ונגזרים כשיעור מתוך ההכנסות של המפעיל ממכירת חומרי החציבה. דיווחה המבקשת על 2014 עד שנת הכנסותיה מהמחצבה כהכנסה מעסק, המרצת פתיחה – תמצית הרקע העובדתי

WWW.AHEC TAX.CO.IL הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ -

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 15

טעות בתום לב. מטרת דיני המס היא גביית מס אמת, ולפיכך יש מקום לאפשר לה לתקן את דוחותיה. טענה נוספת של המבקשת היא כי הפסיקה שהובאה על ידי המשיב כדי לשלול את קבלת הדוחות המתקנים, נגעה למקרים שבהם פקיד השומה פתח בהליכים נגד נישומים ורק בעקבותיהם ביקשו הנישומים לתקן את דוחותיהם, בעוד בעניינה ביקשה המבקשת לתקן את דוחותיה באופן עצמאי לאור הטעות שהתגלתה על ידה. טענות המשיב אין לנישומים זכות אוטומטית להגשת דוחות מתוקנים. המקרה אינו מצוי בגדר המקרים "הנדירים והחריגים המצדיקים את קבלת הבקשה." קבלת הבקשה משמעותה – שומה סופית בהתאם לדוחות המתוקנים וזאת בניגוד להסכמים שעליהם חתמה המבקשת עם המפעיל. המבקשת לא הצביעה על שינוי עובדתי או משפטי כלשהו אשר התרחש מאז הגשת הדוחות המקוריים ועד הגשת הבקשה לתיקון הדוחות. השינוי היחיד הוא שינוי המייצג. אין מדובר בנימוק המצדיק את שינוי הצגת העסקה באופן קיצוני. הבקשה נועדה להפחית את חבות המס על ידי הצגת פעילותה באופן שונה, אשר תביא ) לפקודה. 2 ( 9 לפטור ממס לפי סעיף

דיון והכרעת בית המשפט אין בפקודה דרך להגשת בקשות לתיקון שומה, ובמהלך השנים התגבשה על פי הפסיקה הוראת הביצוע של רשות המיסים "אופן הטיפול בבקשת נישום 3/2018 לתיקון דוח על ההכנסות שהוגש על ידו לפקיד השומה" (להלן: "הוראת הביצוע"). ברור כי הגשת בקשת תיקון על ידי נישום אינה זכות מוקנית, וכי הכרעה בבקשה שכזו מסורה למשיב אשר צריך לבחון את נסיבות הגשת הבקשה. נאמר: 11/1134 בפסק הדין שביט ע"א שיטת הדיווח בישראל מבוססת על שומה עצמית, על הנישום חובה להציג בפני פקיד השומה מצג אמת של הכנסותיו, בתום לב ובגילוי נאות. המועד בו על נישום לפשפש היטב בנתוניו, להיוועץ בגורמים המתאימים ולגבש את דיווחיו קודם למועד הגשת הדוחות. על בסיס דוח שהוגש אמור להיות מחושב המס לתשלום. ובכך קיים הגיון – דוח שמוסר נישום אינו דוח ראשוני אשר נתון ל"מקצה שיפורים", אלא דוח סופי ומוגמר אשר מהווה סופו של תהליך שנעשה על-ידי הנישום בכובד הראש הראוי ותוך הקפדה על דיווח אמיתי ומקיף. עם זאת, אין מדובר ב"מיטת סדום". יהיו מקרים בהם תותר הגשתו של דוח מתקן כל עוד לא הוצאה לנישום שומה בידי פקיד השומה. במקרים בהם נפלו בדוח המקורי טעויות סופר או טעויות חשבונאיות שנעשו

מס הכנסה מאמרים

16 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

קרי, הערעור נדחה ולא הותרה הגשה של דוחות מתקנים. נציין כי השאלה לגבי אופן סיווג הכנסות המערערת נדונה כיום לגופה בהליך תלוי ועומד. סוף מעשה במחשבה תחילה התייעצות מבעוד מועד וקבלת החלטות אסטרטגיות לגבי מבנה עסקה, מבנה התאגדותי של קבוצת חברות, מבנה בין לאומי, הצגה בדוחות הכספיים, הטבות מס שניתן לשקול בנסיבות שונות – אינה המלצה לנישום אלא חובתו. ככל שייתברר בהמשך כי הדיווח לא התבסס על ייעוץ מקצועי – לא תינתן אפשרות למקצה שיפורים, גם אם יהיה מדובר בתיקון שמוביל למס אמת. כך לדוגמה עשויות רשויות המס לסרב לקבל דוחות מתקנים לסיווג חברה כזכאית להטבות החוק לעידוד השקעות הון אם לא בוצע כך בדוחות המקוריים, ועוד. אנו מאמינים כי טוב יעשה רואה חשבון, עורך דין או יועץ המלווה לקוח בעסקה או בעסקים מתמשכים, אם יסב את תשומת ליבו של לקוחו לכך שיש מקום לשקול התייעצות מיסויית עוד בטרם קבלת ההחלטות, ואם לא ניתן – אזי לפנות לייעוץ מוקדם ככל שניתן, שכן לאחר שיוגש הדוח, גם שינויים מתבקשים וברורים אשר נוגעים למשל לסיווג הכנסות – לא יתקבלו.

בתום לב. את האפשרות להגיש דוח מתוקן יש לייחד למקרים נדירים ומוגבלים (ראו

.)05/1804 גם פרשת אלוני ע"א :1228/05 בפרשת רג'ואן ע"מ

הגמשת היכולת לתקן דוח תפחית מהחשיבות שיש לייחס להצהרה שבדוח. חובה זו ראויה ומתוך שיתוף הפעולה בין האזרח לרשות, כמי שהופקד להוציא לפועל, את האמנה החברתית המצויה לא רק באשר בבסיס הרעיוני של הטלת מס. להיקף ההכנסות וההוצאות אלא אף באשר לסיווג של אלו. למשל, בין הון לפירות, בין מלאי לרכוש קבוע, בין רכוש אישי ורכוש . המשמש בעסק, ועוד כך עליו לשקול מבעוד מועד מה התבנית המשפטית, עסקית או אחרת, לה הוא טוען . את האפשרות של תיקון כעולה מפעילותו דוח יש לייחד לאותם מקרים של טעות בתום לב, של גילוי מידע שלא ניתן היה לדעת על קיומו קודם להגשת הדוח, לטעות שאינה בבחינת טעות ב"כדאיות העסקה". בקשר להוראת הביצוע התקבלה העמדה כי הבקשות לתיקון נחלקות לשני סוגים – תיקון טכני או תיקון מהותי. בענייננו מדובר בתיקון מהותי, בנוגע להכנסה שאת סיווגה מבוקש לשנות. כמו כן, המבקשת יכולה לשנות את הסיווג – מועד הגשת הבקשה. 2016 החל משנת בפסיקה בעליון – המערערת חזרה בה מערעורה והפסיקה במחוזי נותרה על כנה.

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 17

חוק האנג'לים החדש - זיכוי ממס למשקיעים בחברות מו"פ רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

חברת המו"פ ממועד התאגדותה ועד מועד ההשקעה. לעניין זה, אם קרוב של המשקיע ביצע בה גם הוא השקעה, אין בכך להחריג אותו מלהשקיע כ"קרוב". ואולם במקרה כאמור, סכום השקעת קרובו יופחת מיליון ש"ח) של 4 מתקרת סכום ההשקעה ( המשקיע המזכה אותו בהטבה על פי סעיף זה. ההשקעה המזכה בהטבה, היא השקעה העומדת בתנאים שלהלן, בחברת מו"פ, והמכוונים לחברות מו"פ בתחילת דרכן: ● חברה שהתאגדה בישראל, ועיקר פעילותה והשליטה על עסקיה וניהולה - בישראל. ● החברה לא נסחרת ולא נסחרה בבורסה מעולם. היא אינה חברה משפחתית אשר מנהלת ספרים קבילים והיא או מנהליה לא הורשעו בפלילים. ● היקף ההכנסה הטכנולוגית המועדפת (כהגדרת בחוק עידוד השקעות הון) ממועד התאגדותה ועד תום השנה 4.5 שקדמה לשנת ההשקעה הוא עד מיליון ש"ח בלבד, וכן היקף ההכנסות מיליון 12 הכולל של החברה הוא עד ש"ח.

פורסם החוק לעידוד 31.7.2023 ביום תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), (להלן: הוראת השעה" או 2023 התשפ"ג- "החוק"), שבמסגרתו נקבעו כמה הטבות מס למשקיעים וחברות בענף המו"פ. נתנו 3.8.2023 במאמרנו הקודם מיום סקירה מקיפה על כלל ההטבות שבחוק. במבזק זה נתמקד בהטבת המס שנקבעה זיכוי ממס כבר לחוק, ומעניק 2 בסעיף בשנת ההשקעה למשקיעים אשר ישקיעו בחברת מו"פ בתקופת הוראת השעה. : נפרט להלן נקבע כי משקיע הזכאי 2 בסעיף משקיע - להטבה כאמור לעיל הוא יחיד, חברת לפקודה) 76 מעטים (כהגדרתה בסעיף או שותפות. לעניין שותפות, זו הוגדרה כשותפות רשומה או שותפות שאושרה 90 לעניין ההשקעה על ידי המנהל בתוך ימים ממועד הקמתה. כמו כן, כל השותפים בה הם יחידים או חברות מעטים. נוסף על כך, נדרש כי השותפות תוקם ותפעל לצורך השקעה ייעודית בחברת מו"פ אחת. ההשקעה תהיה בחברה שאינה קשורה למשקיע. נקבעו תנאים, ולפיהם המשקיע ) של 88 לא היה "קרוב" (כהגדרתו בסעיף

www.ahec tax.co.il הכותבים - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ -

מס הכנסה מאמרים

18 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

בכמה חברות מו"פ, בתנאים שנקבעו, יהיה זכאי לזיכוי שיחושב על כל סכום השקעה באותה חברת המו"פ, מיליון 4 עד לסכום השקעה מרבי של לפיכך, לסך כל ש"ח, פר אותה חברה. הזיכוי ממס המגיע על פי סעיף זה לא . המשקיע יוכל להשקיע נקבעה תקרה כאמור בחברות מו"פ רבות וליהנות מזיכוי המס החל משנת ההשקעה. זיכוי שלא ינוצל יועבר לניצול בשנים הבאות, בזו אחר זו, ללא מגבלה. ● משקיע רשאי להשקיע בחברת מו"פ אחת כמה השקעות לאורך תקופת ההטבה (עד למגבלת סכום ההשקעה המרבי). גובה הזיכוי ממס יחושב לו לפי התנאים שלו בשנת המס של מועד ההשקעה. לפיכך, משקיעים שונים יהיו זכאים לזיכוי מס שונה גם אם השקיעו את אותו הסכום באותה חברת המו"פ. ● סכומים שקיבל משקיע מחברת המו"פ בתקופה שבין מועד ההשקעה עד תום תקופת ההטבה (למשל, דיווידנד), למעט הכנסות ) ששולמו לו, הכול 1 ( 2 לפי סעיף במישרין או בעקיפין, יקוזזו מסכום ההשקעה המזכה. ● אם קרוב של המשקיע השקיע בחברת המו"פ, יינתן זיכוי מרבי סכום השקעה למשקיע על מיליון ש"ח, לאחר 4 של עד קיזוז סכום השקעת הקרוב שבשלה קיבל הקרוב זיכוי.

● היקף סך ההשקעות בחברה, כולל הלוואות שניתנו לה מיום התאגדותה מיליון ש"ח. 12 הוא עד ● הוצאות המו"פ של החברה היו לפחות מסך הכנסותיה, 7% בשיעור בשלוש השנים שקדמו לשנת ההשקעה (או ממועד ההתאגדות). נוסף על כך, נדרש קיום של לפחות אחד התנאים ) בהגדרת "מפעל טכנולוגי 2 שבסעיף ( כד לחוק עידוד 51 מועדף" בסעיף השקעות הון. ● ויותר מהוצאות החברה, ממועד 70% התאגדותה עד תום השנה שקדמה לשנת המס, היו הוצאות לפיתוח נכס לא מוחשי מוטב (כהגדרתו בסעיף כד) - יקרא להלן: נכס בפיתוח. 51 ● הנכס בפיתוח בבעלות חברת המו"פ מיום היווצרו (ישנה הקלה - אם החברה רכשה או קיבלה את מלוא הזכויות בנכס בפיתוח "לשם המשך פיתוחו של הנכס" מיחיד או ממוסד יוצר (כגון: אוניברסיטה, קרן מחקרים, בית חולים וכו') ייחשב כאילו עמדו בתנאי זה)). מיליון ש"ח, באותה 4 עד : סכום ההשקעה במזומן, חברת מו"פ, ששולם לחברת המו"פ כנגד הקצאת מניות, או זכויות למניות (קרי, אופציות). לעניין זה יש להדגיש: ● תקרת סכום ההשקעה המרבי בסך מיליון ש"ח המזכה בהטבת המס 4 האמורה כאן היא לכל השקעה בחברת מו"פ, בנפרד. דהיינו, משקיע שישקיע

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 19

של האח (אשר השקיע ראשון) לשיעור של ), ולהתיר לו זיכוי נוסף 28% (במקום 33% ש"ח. אם המשקיע ימתין עם 100,000 בסך השקעתו לשנת המס העוקבת, אזי האח , אבל עדיין הזיכוי של 28% יקבל זיכוי לפי . 33% המשקיע יוותר לפי שיעור מס של ייחשב המועד שבו שילם מועד ההשקעה המשקיע את סכום ההשקעה לחברת המו"פ והוקצו לו מניות (לפי המאוחר מהם). כלומר, יש להקפיד על העברת הכספים וכן על הקצאת המניות מיד בסמוך. סכום שיינתן כהלוואה או כתקבולים על חשבון מניות לא יזכה בהטבה. לדעתנו, סכום הלוואה שניתן בעבר לחברת המו"פ וכעת מהוון להון כנגד הקצאת מניות ו/ או פרמיה, בתקופת הוראת השעה, זכאי להטבת הזיכוי על פי החוק. היא מתחילת שנת המס תקופת ההטבה שנים 3 עד תום מועד ההשקעה שבה חל ממועד זה. הוראת השעה היא בתחולה . לגבי 31.12.2026 עד 31.7.2023 מיום ואילך 31.7.2023 השקעות שיבוצעו מיום , יוכלו לנצל את זיכוי המס כנגד 2023 בשנת חבות המס הכוללת של המשקיע כבר בשנת (גם על חבויות מס בגין רווחי 2023 המס .)1.1.2023- הון שנצמחו מ במכירת המניות או חלקן על ידי המשקיע, יופחת מהעלות סכום ההשקעה שניתן בשלה זיכוי, או חלקו היחסי, לפי העניין. נדרש אישור רואה אישורים נדרשים: חשבון כי במועד ההשקעה החברה היא חברת מו"פ כהגדרתה בחוק זה.

כלומר, כאשר כמה קרובים משקיעים באותה חברה, יש לוודא מיקסום ההטבה. כמו כן, מסכום ההשקעה המרבי יקוזזו סכומי השקעה אשר בשלהם קיבל המשקיע ניכוי לפי סעיף לחוק זה (הטבה נוספת על פי 3 החוק).

, בסכום המחושב לפי ההטבה: זיכוי ממס סכום ההשקעה כשהוא מוכפל בשיעור המס על רווח הון שהיה חל על המשקיע שלו מכר את ההשקעה ברווח בשנת המס – זיכוי יחיד שבה בוצעה ההשקעה, ואצל נוסף ביחס למס יסף, ככל שחל עליו בשנת ההשקעה, ורק על החלק שעליו חל מס , בעל 28% היסף (קרי, יחיד בעל מניות רגיל .) 23% , וחברת מעטים - 33% מניות מהותי- מיליון 2 אחיו של המשקיע השקיע דוגמה: במניות 7% ש"ח בחברת מו"פ בתמורה ל- בהתאם 28% וקיבל זיכוי ממס בשיעור ש"ח. כעת 560,000 לחוק, בסך 2 לסעיף מיליון 3 המשקיע בעצמו מבקש להשקיע ש"ח נוספים באותה חברת מו"פ בתמורה ממניותיה. יחד עם אחיו, שניהם 9.5%- ל נחשבים בעלי מניות מהותיים, ולכן זכאים . יש לזכור כי המשקיע 33% לזיכוי בשיעור חרג מסכום ההשקעה המרבי (כיוון שאחיו מיליון 2 השקיע וקיבל זיכוי על השקעה בסך ש"ח), ולכן המשקיע יהיה זכאי לזיכוי מסכום השקעה של 33% ממס בשיעור של מיליון ש"ח 3 מיליון ש"ח בלבד (ולא מ- 2 660,000 שהשקיע בפועל), המסתכם לסך ש"ח. לעמדתנו, ככל ששני האחים השקיעו באותה שנת מס, יש לעדכן את סכום הזיכוי

מס הכנסה מאמרים

20 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

: אם נודע לחברת אי עמידה בתנאים המו"פ או למשקיע על אי עמידה בתנאים הרלוונטיים להם, על חברת המו"פ להודיע למשקיע ולפקיד השומה עד למועד הגשת הדוח ועל המשקיע להודיע לפקיד השומה על אי עמידה בתנאים לקבלת זיכוי ממס, יום מיום שנודע לו. פקיד השומה 90 בתוך יבטל את הזיכוי ממס שניתן או יקטינו

בהתאם והמשקיע יחויב במס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית. נודע לפקיד השומה שחברת המו"פ אינה עומדת בתנאים והיא לא דיווחה לפקיד השומה או למשקיע כאמור, רשאי פקיד השומה לגבות את המס מחברת המו"פ, במקום מהמשקיע.

לחוק - 3 חוק האנג'לים החדש: סעיף פטור ממס ליחיד בשחלוף השקעות במניות של חברות טכנולוגיה רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

לחוק מעניק הטבת מס מסוג פטור 3 סעיף ממס על רווח הון (בצורת מנגנון דחיית מס על רווח הון המוכר לנו משחלוף נכסים על ממכירת שנבע ליחיד לפקודה), 96 פי סעיף מניות של חברה מועדפת, שהיא בעלת מפעל טכנולוגי (להלן: "מניות החברה הטכנולוגית"), כהגדרתן בחוק לעידוד השקעות הון (להלן: "מכירה מזכה") אשר ההסכם למכירתן נחתם בתקופת הוראת השעה. אם ארבעה חודשים לפני החתימה על חודשים לאחריה, ביצע 12 הסכם המכר או היחיד השקעה בחברת מו"פ (כהגדרתה להלן) או בחברות מו"פ היחיד רשאי לבחור כי בחישוב רווח ההון מהמכירה המזכה של

פורסם החוק לעידוד 31.7.2023 ביום תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה), (להלן: "החוק" או "הוראת 2023 התשפ"ג השעה"), שבמסגרתו נקבעו כמה הטבות מס למשקיעים וחברות בענף המו"פ. 3.8.2023 במאמרנו הראשון בנושא מיום סקרנו באופן מקיף את כלל ההטבות שנקבעו בחוק. במאמר האחרון בנושא ) התעמקנו בהטבות 24.8.2023 מיום למשקיעים בחברות מו"פ, בהתאם לקבוע לחוק (המעניק זיכוי ממס). במבזק 2 בסעיף זה נתמקד בהטבות המס שנקבעו בסעיפים לחוק. 4 ו- 3

www.ahec tax.co.il הכותבים - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ -

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 21

. הסכום ששילם היחיד במזומן בביצוע 1 ההשקעה במניות חברת המו"פ; מיליון ש"ח. מסכום זה 5.5 . סך של 2 יופחתו השקעות אחרות שביצע המשקיע או קרובו (במישרין או בעקיפין) באותה חברת מו"פ, ונוכו בהתאם לסעיף זה או ניתן בגינן זיכוי להוראת השעה. 2 לפי סעיף כמו כן, מסכום ההשקעה המוטב יופחתו סכומים שקיבל היחיד מחברת המו"פ (ד) 3 בתקופת ההטבה (כאמור בסעיף להוראת השעה לעניין זיכוי ממס לפי סעיף .) 2 , על חברת 3 לעניין הטבת הפטור בסעיף להוראת השעה) 1 המו"פ (כהגדרתה בסעיף לעמוד כאמור גם בתנאים שנקבעו בסעיף ) לחוק: ההשקעה שולמה 4 ) עד ( 1 (ב)( 2 במזומן בתמורה להקצאת מניות חברת המו"פ, רואה החשבון אישר כי במועד ההשקעה החברה היא חברת מו"פ, מטרת ההשקעה אינה לצורך הימנעות ממס או הפחתת מס בלתי נאותה, ואין מדובר 88 בהשקעת "קרוב" כהגדרתו בסעיף לפקודה. תנאי חשוב נוסף – המשקיע (היחיד) חייב להחזיק במניות המוקצות לו על ידי חברת/ חברות המו"פ לתקופה של שישה חודשים לפחות ממועד ההשקעה בה ואם מכר אותן ל"קרוב" – לתקופת ההטבה, כהגדרתה (קרי, מתחילת שנת המס שבה חל 2 בסעיף מועד ההשקעה עד תום שלוש שנים ממועד זה).

מניות החברה הטכנולוגית ינוכה מסכום התמורה סכום ההשקעה שביצע במזומן בחברה או בחברות מו"פ (הוגדר בחוק כ"סכום השקעה מוטב"). מטרת החקיקה של הפטור האמור לפי דברי לתמרץ משקיעים, אשר ההסבר היא "… להם ניסיון בהשקעה בחברות טכנולוגיות, להשקיע בחברות מו"פ מתחילות, מתוך הנחה שמשקיעים אלה מביאים עימם ניסיון עסקי וניהולי אשר חשוב במיוחד ." לחברות המו"פ שמצויות בתחילת דרכן יש להדגיש כי המועד הקובע לעניין תחולת הסעיף הוא מועד החתימה של הסכם המכר במכירה המזכה של מניות החברה הטכנולוגית והוא נדרש להיות בתקופת עד 31.7.2023 הוראת השעה (קרי, מיום ). עם זאת, אם היחיד לא קיבל 31.12.2026 30 את תמורת המכירה או חלקה בתוך יום ממועד חתימת הסכם המכר, רשאי פקיד השומה, לבקשת היחיד, לאשר כי חודשים יתחיל ביום 12 מניין התקופה של קבלת התשלום בעד המניות (שהרי נדרש כי ההשקעה בחברת המו"פ תהא במזומן). סכום ההשקעה המוטב (הסכום הכולל, מכל ההשקעות בחברות המו"פ, שינוכה מהתמורה בחישוב רווח ההון) לא יעלה על רווח ההון הריאלי במכירה המזכה של מניות החברה הטכנולוגית. בכל ואולם, לגבי כל אחת מההשקעות, , שאת סכומה ניתן אחת מחברות המו"פ לנכות מהתמורה כאמור, נקבעה תקרה נוספת (פר השקעה) והיא מוגבלת לסכומים שלהלן (כנמוך שבהם):

מס הכנסה מאמרים

22 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

המועדפת בעלת המפעל הטכנולוגי שמניותיה נמכרות ובעל מניות "רגיל" בחברת המו"פ, הוא יעדיף את ההטבה . 3 לפי סעיף . סכום ההשקעה בחברת המו"פ (ליחידי 3 הסגולה שעומדים בתקרות ובמגבלות האחרות ובכל שאר התנאים של שני מאפשר קיזוז 3 הסעיפים): סעיף סכום השקעה מוטב בחברת מו"פ של מיליון ש"ח לעומת זיכוי ממס 5.5 עד מרבי לסכום השקעה עד 2 לפי סעיף . 2 של ארבעה מיליון ש"ח, לפי סעיף . כוונות היחיד המשקיע להחזיק את 4 מניות חברת המו"פ המוקצות לטווח קצר בלבד: אם היחיד מתכוון להחזיק את המניות שהוקצו לו בחברת המו"פ לתקופה קצרה (בכל מקרה, לא פחות משישה חודשים), יעדיף לבחור בהטבה 2 . ההטבה על פי סעיף 3 לפי סעיף דורשת, כתנאי, החזקת מניות חברת המו"פ בכל תקופת ההטבות (מתחילת שנת המס שבה חל מועד ההשקעה עד תום שלוש שנים ממועד זה). כמובן, במקרה זה, ההטבה אינה משמעותית, שהרי במכירת ההשקעה בחברת המו"פ, תוקטן העלות והדחייה בחבות המס היא קצרת מועד.

ככל שיתקיימו כל התנאים להלן, הרי המחיר המקורי של מניות חברת/ חברות המו"פ יופחת בכל סכום ההשקעה המוטב שקוזז מהתמורה לפי סעיף זה. היחיד המשקיע שזכאי בשל אותה השקעה (זיכוי 2 בחברת מו"פ להטבה הן לפי סעיף , חייב לבחור באחת 3 ממס) והן לפי סעיף מהן, ולהודיע על בחירתו לפקיד השומה. הוא אינו רשאי לחזור בו מבחירתו. : השיקולים להחלטה . הרכב ההכנסות ו/או רווחי ההון של 1 זיכוי ממס מעניק ליחיד 2 היחיד: סעיף שניתן לקיזוז כנגד חבות המס הכוללת של המשקיע החל משנת ההשקעה. סכום שלא קוזז יועבר לשנים הבאות. 3 מנגד, פטור המס בהתאם לסעיף מוגבל לעסקת מכירת מניות של חברה מועדפת שהיא בעלת מפעל טכנולוגי, בתקופת זמן הסמוכה למועד ההשקעה בחברת/ חברות המו"פ. . שיעור ההחזקה (כבעל מניות מהותי 2 או "רגיל") בחברה המועדפת בעלת המפעל הטכנולוגי (שמניותיה נמכרות, ), לעומת שיעור 3 בהתאם לסעיף ההחזקה בחברת המו"פ (ככל שעומדים בתקרות ובכל שאר התנאים): ככל שהוא בעל מניות מהותי בחברה

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 23

שחקן כדורגל המוכר זכויות ספורטיביות/ כרטיס שחקן - הכנסת שכר (הלכת ברדה ובוזגלו) רו"ח (משפטן) ישי חיבה

בקבוצה מתבצע לאחר שהשחקן חותם על חוזה העסקה בקבוצה, ולמשך תקופת החוזה. לאחר שתמה תקופת החוזה, רשאי השחקן לחתום בכל קבוצה אחרת, והוא נהיה "שחקן חופשי". האחר – במישור שבין הקבוצות עצמן. משעה ששחקן רשום בקבוצה מסוימת, וכל עוד לא הסתיים חוזהו, הוא יכול לשחק אך ורק באותה הקבוצה. כדי ששחקן יעבור לקבוצה אחרת, נדרשת הן הסכמתה של הקבוצה שבה הוא חתום, והן הסכמתו של השחקן. הסכמת השחקן באה לידי ביטוי בכך שהוא חותם על חוזה העסקה חדש בקבוצה החדשה ואילו הסכמתה של הקבוצה באה לידי ביטוי בשחרור השחקן והעברתו לקבוצה הקולטת, בדרך כלל תמורת סכום כסף שמתקבל מהקבוצה הקולטת. עיקר טענות המערערים שחקן כדורגל חותם על הסכם העסקה עם קבוצת ספורט בתמורה לשכר מסוים, עם או בלי בונוסים. בד בבד הוא חותם עם הקבוצה על הסכם למכירת זכויותיו

ניתן פסק דין בעניינם 2023 ביולי 24 ב של שחקני הכדורגל ברדה ובוזגלו (ע"א ), שניתן ללא הנמקה, 1619/22- ו 1612/22 אלא מתוך שכנוע המערערים שלא לעמוד על ערעורם, ומששוכנעו - ניתן פסק דין הדוחה את ערעורם. עניין הפסק הוא פשוט: מהו סיווגה של תמורה מעסקת מכר שביצע כל אחד מהמערערים למכירת "זכותו הספורטיבית"/ "כרטיס שחקן" לחברה שעימה חתם הסכם העסקה לתקופה קצובה. בעוד המערערים טענו מס), עמדתם נדחתה 25% לעסקה הונית ( בבית המשפט המחוזי, ועתה אושררה עמדת המחוזי כהלכה בבית המשפט העליון – כהכנסת עבודה (מס שולי). תמצית הרקע העובדתי, לשני המקרים בשונות מסוימת ביניהם, שאינה מהותית לעניין לענף הכדורגל מאפיינים ייחודיים. האחד – במישור שבין השחקן לקבוצה. כדי לשחק כדורגל מקצועי, שחקן חייב להיות רשום בקבוצה. רישום של שחקן

www.ahec-tax.co.il הכותב - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

24 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

העובדה שהתקבולים שולמו למערער באמצעות שני סוגים של הסכמים, אינה בעלת משמעות פיסקאלית לצורך סיווג התשלום, ודינם זהה – הכנסת עבודה. העמדת ההון האנושי של עובד למעסיק אינה יכולה להיחשב ל"נכס". אין כאן כל "מכירה" של ההון האנושי, שכן הזכויות הספורטיביות הולכות אתו בכל אשר ילך. גם בעת שנדרשת העברתו של השחקן מקבוצה לקבוצה – הסכמתו היא תנאי הכרחי לכך, ועל כן יש לומר כי הזכויות הספורטיביות הולכות אחרי השחקן באשר ילך, והוא אינו מתנתק מהן. בתום תקופת ההסכם, הזכויות הספורטיביות חוזרות לשחקן, ולכן אין כל "מכירה" הונית. (באחד המקרים, עיקר פסק הדין במחוזי שאושררו בלא הנמקה כאמור בהלכת העליון) תמורת המכירה שולמה כשכר עבור שירותיו של המערער לקבוצה, ומהווה ) לפקודה. 2 ( 2 הכנסת עבודה בהתאם לסעיף בהתעלם מהמאפיינים הייחודיים של ענף הכדורגל, העניין פשוט – למערער שולמו סכומים שונים עבור הסכמתו להעניק את שירותיו כשחקן כדורגל לקבוצה, לתקופת הסכם ההעסקה. אילולא הסכים המערער לשחק בקבוצה, לא הייתה משולמת לו תמורת המכירה.

הספורטיביות - כולן או חלקן. מכירה זו מקובלת בענף ומתחייבת מהוראות תקנון . FIFA התאחדות הכדורגל העולמית בניגוד להסכם ההעסקה, תמורת הסכם המכירה אינה תלויה בתוצאות משחקים או ביצועים של המערער ואף לא בכך שהמערער ישחק בפועל. התשלומים עבור זכויות ספורטיביות מהווים חלק בלתי נפרד מהעסקאות בענף הכדורגל וכאשר מדובר בשחקנים חופשיים, מקובל לשלם להם תמורה עבור הזכויות שלהם, בדומה לסכומים שמשולמים בין קבוצות. הקבוצה רשמה במאזן שלה את הזכויות הספורטיביות כנכס. בעבר אישרה רשות המיסים כי תמורה ממכר כרטיס שחקן על ידי השחקן – היא עסקה הונית. ) נקבע 7883/12 בהלכת קשר ספורט (ע"א כי מכירת זכויות ספורטיביות מקבוצה לקבוצה אחרת – היא עסקה הונית. עיקר טענות רשות המיסים לא ניתן למכור לקבוצה את הזכויות הספורטיביות הצמודות לכרטיס השחקן, מבלי לחתום במקביל עם אותה קבוצה על הסכם העסקה. תמורת המכירה שולמה למערער בעבור השירותים שהוא העניק לקבוצה.

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 25

בניגוד לקבוצה שמעבירה שחקן ונפרדת מהזכויות הכלכליות לצמיתות, המערער לא נפרד מהזכויות שנתונות לו. במערכת היחסים משולשת שבין הקבוצה המוכרת, הקבוצה הרוכשת והשחקן, אם לא נערך הסכם למכירת הזכויות הספורטיביות בין הקבוצות, ההעברה לא יכולה לצאת לפועל. זהו שורש ההבדל, וזהו הנכס המדובר בהלכת קשר ספורט. לגבי טענת ההסתמכות הלכה היא בדיני המסים כי כל שנת מס עומדת בפני עצמה ואין לכבול את שיקול דעתו של פקיד השומה לאופן שבו מיסה את הנישומים בשנות מס קודמות. לסיכום: המערערים נסוגו מערעורם, ובית המשפט העליון דחה את הערעורים, אישר את קביעות בית המשפט המחוזיים וקבע הלכה: מכר זכויות ספורטיביות/ כרטיס שחקן בידי השחקן עצמו הוא הכנסת עבודה.

אם יירכשו הזכויות הכלכליות ואם לאו, השחקן עדיין מחויב לשחק בקבוצה, והיא המחליטה אם ברצונה להעביר את זכויותיו הרישומיות לקבוצה אחרת, ותמורת איזה סכום. הסכם המכירה לא "גדע" את עץ הכנסותיו של המערער, שכן לאחר סיום תקופת הסכם ההעסקה, הוא רשאי לשחק בעבור כל קבוצה אחרת. השוני מהלכת קשר ספורט בהלכת קשר ספורט נקבע כי הזכויות הספורטיביות של שחקן הן נכס. הנכס שעליו דובר בהלכת קשר ספורט יכול להתגבש רק בחזקתה של קבוצה: מכוחה לשחרר את השחקנים מכבלי ההסכמים של העסקתם, וקליטת השחקנים לחיקה. למערער אין כל זכות להעסיק את עצמו באופן עצמאי. הזכות "להעסקת השחקן" המהווה נכס, יכולה להימצא בידי הקבוצה ואינה יכולה להימצא בידי המערער.

מס הכנסה מאמרים

26 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

רצף פיצויים או רצף קצבה"? מה לעשות בסיום עבודה? נדב טסלר

רצף פיצויים או רצף קצבה? מה לעשות בסיום עבודה? מאת: נדב טסלר בפני עובד המסיים את עבודתו עומדות שלוש אפשרויות הנוגעות לכספי הפיצויים: משיכת כספי הפיצויים, רצף קצבה או רצף פיצויים. על היתרונות והחסרונות בכל אפשרות. בפני עובד המסיים את עבודתו עומדות שלוש אפשרויות הנוגעות לכספי הפיצויים: ● משיכת כספי הפיצויים (ללא פטור ממס, פטור חלקי או מלא) ● השארת הפיצויים בקופה ברצף קצבה ● השארת הפיצויים בקופה ברצף פיצויים (רצף מעסיקים) כספי פיצויים פטורים ממס עד לתקרה של משכורת עבור כל שנת עבודה, בשנת 2023 מדובר בתקרה של 13,310 ש"ח. משיכת הפיצויים היום בפטור תפגע בפטור ממס אותו תקבלו בעתיד על פנסיית הזקנה, רצף פיצויים ידחה את משיכת הפיצויים כסכום חד פעמי לעתיד ורצף הקצבה מייעד את כספי הפ יצויים להיות חלק מפנסיית הזקנה העתידית. בפני עובד שלרשותו כספי פיצויים חייבים במס ישנה מטרה לדחות את מימוש כספי הפיצויים למועד שבו ישלם את המס השולי הנמוך ביותר את הבחירה באחת מהאפשרויות מבצעים באמצעות טופס 161 א ובעתיד באמצעות חלק ב' בטופס 161 , הודעת עובד עקב פרישה מעבודה , אותו יש למסור למעסיק ולמס הכנסה (בהתאם לצורך). משיכת כספי פיצויים האפשרות הראשונה שעומדת בפני העובד היא משיכת כספי הפיצויים. משיכת כספי פיצויים פטורה ממס עד לתקרה שנתית של משכורת עבור כל שנת עבודה ולא מעבר לתקרת הפיצויים הפטורה ממס. התקרה בשנת 2023 היא 13,310 ש"ח לכל שנת עבודה. לדוגמה, רונן עבד במקום עבודה במשך חמש שנים ושכרו היה 7,000 ש"ח בחודש. בסיום העבודה עומדים לרשות רונן כספי פיצויים בגובה של 40,000 ש"ח. האם כספי הפיצויים של רונן חייבים במס? יש לבדוק האם כספי הפיצויים של רונן עומדים בשני הכללים: ● משכורת עבור שנת עבודה ● משכורת הנמוכה מתקרת הפיצויים הפטורה השכר החודשי של רונן הוא 7,000 ש"ח הנמוך מהתקרה אותה קבע מס הכנסה. אך רונן קיבל כספי פיצויים הגבוהים ממשכורת עבור כל שנת עבודה. 40,000 ש"ח חלקי 5 = שנות עבודה 8,000 ש"ח עבור כל שנת עבודה מכיוון והשכר של רונן נמוך מהתקרה, באפשרותו לבחון להגדיל את הפטור המגיע לו בעד 50% .

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 27

את הבחירה מבצעים באמצעות טופס 161 א, יש לבחור בקבלת פטור נוסף על כספי הפיצויים העולים על שכר עבור כל שנת עבודה. אפשרות זו רלוונטית לחוסכים שהרוויחו שכר הנמוך מהתקרה השנתית – 13,310 ₪

כיום חוסכים המעוניינים להגדיל את הפטור על כספי הפיצויים יכולים לפנות למעסיק עם טופס 161 א ואין צורך לגשת לרשות המיסים לצורך כך. מה ההבדל בין רצף פיצויים ורצף קצבה? רצף קצבה ורצף פיצויים (או רצף מעסיקים) הן שתי אפשרויות העומדות בפני העובד המבקש להשאיר כעת את כספי הפיצויים בקופה ולמשוך אותם בעתיד כסכום חד פעמי או כחלק מפנסיית הזקנה. הבחירה ברצפים נעשית באמצעות סעיף 5 בטופס 161 א

הרצפים שונים מאוד , זה מזה והבחירה תשפיע על האופן שבו תמשכו בעתיד את כספי הפיצויים. בחירה ברצף פיצויים מחייבת אתכם בסיום עבודה למשוך את הפיצויים כסכום חד פעמי, בחירה ברצף קצבה מאפשרת לכם למשוך את הכספים כחלק מקצ בת הזקנה או כסכום חד פעמי. סיום עבודה החל מינואר 2017 במידה וסיימת לעבוד אחרי ינואר 2017 , ברירת המחדל קובעת כי במידה וסך כספי הפיצויים שנצברו לזכותך בכל הקופות לקצבה לא עולה על תקרה שנקבעה על ידי מס הכנסה יראה כאילו בחרת לבצע ברצף קצבה. התקרה שנקבעה לרצף קצבה אוטומטי היא הסכום הגבוה מבין: ● 392,770 ש"ח ברכיב הפיצויים ● משכורת עד 39,300 כפול שנות העבודה ₪

מס הכנסה מאמרים

28 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

האם כדאי לבחור ברצף פיצויים? עובד שבוחר ברצף פיצויים, דוחה את התחשבנות על תשלום המס על הפיצויים למועד סיום העבודה אצל המעסיק החדש (או בפרישה). דחיית תשלום המס נעשית מתוך מחשבה כי בעתיד ההכנסה החייבת במס תהייה נמוכה יותר או כי בעתיד סכום המענק הפטור העומד לרשות החוסך יהיה גבוה יותר. עבור עובד שמקבל מענק פרישה חד פעמי, הבחירה ברצף פיצויים היא האפשרות היחידה לדחיית תשלום המס. היתרונות בבחירה ברצף פיצויים ● דחיית התחשבנות המס למועד מאוחר ואפילו עד לפרישה ● במועד חישוב המס מתחשבים בוותק אצל כל המעסיקים עליהם הוחל רצף הפיצויים ● בסיום העבודה מבצעים את התחשבנות המס לפי תקרת הפטור על כספי הפיצויים העדכנית ● טיפול במענקי פרישה חשוב לזכור, במידה ובחרת ברצף פיצויים יש להמשיך ברצף פיצויים עד למשיכת הכספים ולא ניתן לבחור בהמשך רצף קצבה על כספים אלו. במועד החזרה מרצף פיצויים נבחנת המשכורת האחרונה אצל המעסיק האחרון ולא המשכורת אצל כל אחד מהמעסיקים. כך שבמידה והשכר שלך היום נמוך מהתקרה והוא עשוי לעלות בעתיד מעבר לתקרת הפיצויים השנתית, בחירה ברצף פיצויים תגדיל את הפטור ממס אותו תוכל לנצל. לצורך המחשה נשתמש בנתוני הדוגמא הקודמת, רונן עבד במקום עבודה במשך חמש שנים ושכרו היה 7,000 ש"ח בחודש. בסיום העבודה עמדו לרשות רונן כספי פיצויים בגובה של 40,000 ש"ח. רונן בחר שלא למשוך את כספי הפיצויים ובחר ברצף פיצויים בטופס 161 א בחירה ברצף פיצויים באמצעות טופס 161 א כעבור שלוש שנים סיים רונן לעבוד אצל מעסיק חדש שם הרוויח 15,000 ש"ח בחודש, סך כספי הפיצויים שנצברו לרשותו ממעסיק זה עומדים על 50,000 ש"ח. האם רונן חייב במס? ברשות רונן רצף פיצויים של 8 שנים וכספי פיצויים משני מעסיקים בגובה של 90,000 ש"ח. מדובר בפיצויים של 11,250 ש"ח בעבור כל שנת עבודה הנמוכים מהתקרה השנתית ולכן הפיצויים פטורים ממס. במקרה זה למרות שהשכר החודשי היה גבוה מהתקרה השנתית, כספי הפיצויים יהיו פטורים ממס. באפשרות רונן כעת לבחור האם למשוך את כספי הפיצויים או להמשיך ברצף פיצויים עד לסיום העבודה אצל המעסיק הבא.

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 29

החסרונות ברצף פיצויים בחירה ברצף פיצויים פירושה שאתה מתכנן למשוך בעתיד את כספי הפיצויים כסכום חד פעמי. הבחירה ברצף אומרת שאתה רק דוחה כעת את מועד ההתחשבנות על תשלום המס על הפיצויים ואתה מתכננן להתחשבן בעתיד כאשר המס שתשלם יהיה נמוך יותר. חשוב לשים לב, במידה ומעוניינים לבצע את רצף הפיצויים, חייבים למצוא מעסיק חדש שיפקיד כספי פיצויים בתוך שנה ואסור למשוך כספי פיצויים פטורים ממס. האם כדאי לבחור ברצף קצבה? משנת 2008 כל החסכונות הפנסיונים הם חסכונות למטרת קצבה לכן עובד שפרש ממקום עבודתו ועומדים לזכותו כספי פיצויים בקופת גמל לקצבה , רשאי להשאיר את הכספים שהופקדו בקופת הגמל, למטרת קבלת קצבה עתידית. מינואר 2017 , רצף הקצבה היא האפשרות האוטומטית לעובד המסיים את עבודתו והכנסתו נמוכה מ - 39,300 ש"ח . חשוב לדעת כי לא ניתן לבצע רצף קצבה על כספי פיצויים בקופות הוניות (קופות גמל או פוליסות ביטוח מלפני 2008 ) כספים שמופיעים בטופס 161 תחת סוג משלם 4 . היתרונות בבחירה ברצף קצבה ● ניתן למשוך את כספי הפיצויים הפטורים ממס ואת כספי הפיצויים החייבים במס לייעד לרצף קצבה ● דחיית אירוע המס לשלב הפרישה ● הפיכה בעתיד של הפטור ממס על כספי הפיצויים לפטור ממס על קצבה מזכה ● הגדלת פנסיית הזקנה וקבלת קצבה גבוהה יותר בעתיד האם קיימים חסרונות בבחירה ברצף קצבה? כן, במידה ותבחר לחזור מרצף קצבה, תהייה חייב לפדות את כל כספי הפיצויים (פטורים וחייבים) מאותו המעסיק. יקטנו לך שנות פריסת המס העתידיות. בנוסף, במידה והיה קיים גם רצף פיצויים יש לבצע חרטה מרצף הפיצויים בשל החרטה מרצף הקצבה. טבלה מסכמת : ההבדל בין רצף פיצויים ורצף קצבה

מס הכנסה מאמרים

30 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

האם אלמנה יכולה למשוך כספי פיצויים מקרן הפנסיה? נדב טסלר

למשוך חלק מהכספים שנצברו בקרן . הפנסיה, גם לא את כספי הפיצויים

אלמנה מבקשת לתבוע את קרן פנסיה – האם ניתן לבצע משיכה של פיצויים ולאחר מכן לתבוע פנסיית שארים? או שחלק מתביעת השארים הפיצויים הינם חלק מהקצבה שתשולם לאלמנה? אליהו נפטר בטרם עת, בקרן הפנסיה נצבר אלף ש"ח. מתוכם כ- 400 לו סכום של כ- אלף ש"ח היו כספי פיצויים. אלמנתו 130 מבקשת כעת למשוך את כספי הפיצויים לפני שתחל לקבל את קצבת הזקנה. אך בקרן הפנסיה החדשה, לא ניתן למשוך את הכספים, גם לא את כספי הפיצויים, . שיש לו שארים במקרה של מוות של עמית במקרה של מוות קרן הפנסיה משלמת קצבה חודשית לשאירים, השאירים הנם 21 בן/בת זוג, ידוע בציבור, ילדים עד לגיל ובמקרים מסוימים גם ילד עם מוגבלות והורים. 21 מעבר לגיל הקרן תשלם את קצבת השאירים כקצבה חודשית, כאשר בן הזוג יהיה זכאי לקצבה לכל ימי חייו. גובה הקצבה יחושב לעמית מבוטח בהתאם לגובה השכר הקובע בקרן ואחוז הכיסוי למקרה מוות. כאשר ישנה האלמנה לא יכולה זכאות לקצבת שאירים,

משיכת הפיצויים לפני הפטירה כדי "למשוך" פיצויים מקרן פנסיה חדשה, . לפני מקרי המוות יש לבצע את הפעולה במידה שיש סיום עבודה, ניתן לפדות את כספי הפיצויים. את כספי הפיצויים ניתן לפדות גם במידה והעמית מקבל קצבת נכות מקרן הפנסיה. במידה שאין סיום עבודה ולא הוגשה תביעה לקצבת נכות ניתן לנייד את כספי הפיצויים לקופת גמל, במקרה מוות יהיה ניתן לקבל את כספי הפיצויים כסכום חד פעמי. שימו לב כי ניתן לנייד כספי פיצויים בלבד . 60 רק במידה שהעמית היה מעבר לגיל קבלת סכומים חד פעמיים לאחר הפטירה ככל שהאלמנה רוצה לקבל סכומים חד פעמים מקרן הפנסיה לצד קצבת השאירים החודשית היא יכולה לבצע היוון קצבת שאירים.

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 31

8,000 אלמנה זכאית לקצבת שאירים בגובה מהקצבה 25% , באפשרותה להוון עד ₪ . האלמנה תקבל סכום ₪ 2,000 – כלומר (בהתאם ₪ 110,000 חד פעמי בגובה של למקדמי ההיוון בתקנון) וקצבה מופחתת 5 שנים. לאחר 5 למשך ₪ 6,000 בגובה שנים תחזור הקצבה לגובה המקורי שלה .₪ 8,000

מקצבת השאירים 25% באפשרותה להוון עד לחמש שנים ובתנאי שהקצבה לאחר ההיוון 2023 לא תפחת מהקצבה המזערית. בשנת ש"ח 4,850 הקצבה המזערית עומדת על לאחר חמש שנים תחזור הקצבה לגובה המקורי שלה. לדוגמה,

הכנסה ממכירת נכס לחברה בשליטה שנקבעה כעסקה מלאכותית, סווגה כדיווידנד ולא כשכר (הלכת דניאל עמרם – ספירה) רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

את חברת ספירה ישראל, וכן שימש מנכ"ל מכר הנישום לספירה 2011 שכיר בה. בשנת ישראל את זכויותיו בסימן המסחרי מיליון ש"ח (כנגד יתרת 41 בתמורה לכ זכות לטובת הנישום), וכספים על חשבון יתרת זכות זו הועברו לידיו במשך ארבע . כספי התמורה דווחו 2015 שנים עד שנת אצל הנישום כרווח הון פטור ממס לעולה (ב) לפקודה. 97 חדש בהתאם לסעיף

התקבל פסק דין בבית 29.8.2023 ביום ) בעניין 550/22 המשפט העליון (ע"א ישראל דניאל עמרם (להלן: "הנישום") וחברת ספירה ואופק בע"מ (להלן: "ספירה ישראל"). מדובר בעולה חדש מצרפת אשר עלה . כמה שנים קודם לכן, 2003 לארץ בשנת היו בבעלותו סימן מסחרי ומניות בחברה צרפתית. עם עלייתו לארץ הקים הנישום

www.ahec tax.co.il הכותב - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ -

מס הכנסה מאמרים

32 2023 אוקטובר 565 ידע למידע

אצל המערער שלא כתוצאה מיחסי העבודה בינו לבין החברה (ואף לא בכובעו כבעל מניות בה) – אלא במסגרת עסקת המכר, , ולאור בכובעו כבעל הסימן המסחרי" העובדה שאין חולק כי עסקת המכירה כמפורט לעיל היא עסקה מלאכותית, נותר כעת לסווג מחדש את ההכנסה הפירותית שקיבל הנישום מהחברה – כמשכורת או כדיווידנד. לצורך ההכרעה האמורה מפנה בית המשפט . ) לפקודה 1 (ט 3 סעיף העליון להוראות אומנם הוראת חוק שחוקקה בתקופה מאוחרת יותר לשנות המס מושא הדיון, אולם לדברי בית המשפט ניתן ללמוד ממנה על השקפת המחוקק בדבר סיווגם לצורכי מס של כספים שנמשכו מחברה על חשבון בעל מניות מהותי מבלי ששולם עליהם מס. "במסגרת סעיף זה הביא המחוקק בחשבון גם את האפשרות שאותו בעל מניות מהותי מחזיק בכובע נוסף כעובד החברה. במצבים מעין אלה, קבע המחוקק כי ברירת המחדל הראשונה היא שכספים שנמשכו על ידי בעל המניות המהותי יסווגו כהכנסה ) לפקודה, 4 ( 2 מדיבידנד על פי סעיף וזאת בכפוף לכך שישנם רווחים בחברה, ובהתאם לחלקו בהם. רק אם אופציה זו אינה מתקיימת – קרי אין רווחים בחברה, ואם מתקיימים בין בעל המניות לבין החברה יחסי עובד – מעביד, יסווגו ) 2 ( 2 הכספים כהכנסת עבודה לפי סעיף לפקודה. אם גם אופציה זו אינה מתקיימת – קרי לא מתקיימים יחסי עובד – מעביד,

פקיד השומה טען כי עסקת המכר היא עסקה מלאכותית (טענה שאושרה בפסק המחוזי, ומאחר שהמערער לא עמד על ערעורו בסוגיה זו בעליון, אושררה כעובדה גם בבית המשפט העליון). לאור זאת, פ"ש סיווג מחדש את כספי התמורה (שנמשכו על ידו מהחברה בשנים מיליון ש"ח) כהכנסה 16 , כ- 2011-2013 ממשכורת החייבת במס שולי (ולחלופין כהכנסה מדיווידנד). נוסף על כך, הואיל ולא הוכח כי הנישום לא התרשל בעריכת דוחות המס שלו, הטיל עליו קנס גירעון . 15% בשיעור לאור האמור, ולאחר שנקבע כי מדובר בהכנסות פירותיות (ולא הוניות) נדרש בית המשפט העליון לדון כעת בנושא סיווג מחדש של כספי התמורה שנמשכו על ידי הנישום מהחברה – כמשכורת או כדיווידנד, וכן בנושא חוקיות ונחיצות הטלת קנס הגירעון. בית המשפט העליון קובע כי הסתמכותו של פקיד השומה על הלכת יוסף ברנע (ע"א ) אינה מתאימה למקרה שלפנינו: 5083/13 בעוד שבהלכת ברנע דובר על עובדים שכירים, שכלל לא היו בעלי מניות בחברה, וקיבלו תקבולים מהמעביד בגין תניות אי תחרות אשר מעצם טיבן קשורות בקיומם של יחסי עבודה בין העובדים למעביד (ולכן הוויכוח היה בעניין סיווג שונה של ההכנסה כהונית או כפירותית), הרי במקרה לפנינו ברור כי התקבולים התקבלו במקור ..."

מס הכנסה מאמרים

2023 אוקטובר 565 ידע למידע 33

בתוכו "כל טובת הנאה או קצובה שניתנו לעובד ממעבידו. עם זאת, על פי פרשנותו המקובלת של הסעיף, הוא חל רק על תשלום הניתן כתוצאה מיחסי העבודה בין הצדדים ובשל קיומם." בית המשפט העליון דוחה קנס הגירעון – את ערעור הנישום ומותיר את הקנס על כנו: ראשית – גם רכז חוליה מוסמך להטיל קנס גירעון, אף שלא הוסמך לכך במפורש, שהרי קנס גירעון דינו כדין שומה. שנית – לעניין טענת הנישום שפעל בתום לב על פי ייעוץ מקצועי שקיבל, קובע בית המשפט כי מכיוון שעסקת רווח ההון (אשר דווחה כפטורה ממס תוך כדי ניצול פרצה ) לפקודה) נעדרה כל 1 (ב)( 97 בהוראת סעיף טעם מסחרי אמיתי, והוגדרה בסופו של דבר כעסקה מלאכותית, הרי יש בה משום התרשלות מצידו בעריכת הדוחות ואחריות לפגמים שנפלו בהם. לסיכום: הערעור התקבל בעניין סיווג ההכנסה כדיווידנד ולא כשכר עבודה, ונדחה בעניין קנס הגירעון.

הרי שאז יסווגו הכספים כהכנסה מעסק ." ) לפקודה 1 ( 2 או ממשלח יד לפי סעיף בית המשפט העליון קובע כי מהות הנסיבות של המקרה דלעיל זהה לתכלית החקיקה ) לפקודה – בעל מניות 1 (ט 3 של סעיף המנצל את כוחו בחברה לצורך הזרמת כספים לכיסו. לפיכך, כל שנותר הוא לבדוק האם היו בחברה מספיק עודפים למשיכה כדי לקבוע שאכן מדובר בהכנסות שיסווגו כהכנסות מדיווידנד, ואכן נמצא כי כך הדבר, וכך נפסק. בית המשפט העליון טורח ודוחה גם את עמדת פקיד השומה ולפיה הוראות סעיף ) הן רחבות וגורפות, ובמקרה של 2 ( 2 תקבול שמקבל עובד ממעבידו, לא ניתן ) כסעיף 2 ( 2 להימנע מלהחיל את סעיף "לא מצאתי ממש בטענת שיורי, כך: המשיב לפיה הלשון הרחבה בה נוקט ) לפקודת מס הכנסה מובילה 2 ( 2 סעיף למסקנה כי מדובר בסיווג שיורי אשר יחול בכל מקרה בו מדובר בנישום שהוא גם עובד וגם בעל מניות, אשר קיבל הכנסה ) 2 ( 2 מהחברה שאיננה דיבידנד. סעיף לפקודה אומנם נוקט בלשון רחבה וכולל

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online