ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

563

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 563 ׀ גיליון 2023 אוגוסט ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם חדש - אל המגרש הזה אין כניסה לשכירים 161 טופס תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ) 2 ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' חוק ההסדרים - תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין בת זוג שכירה בעסק בעלה זכאית לדמי אבטלה ולידה, משהתקיימו יחסי עובד ומעסיק (הלכת לומברוזו)

השתלמות מיסוי בינלאומי בזום

18.9.23+20.9.23

רו"ח אייל כרמי

רו"ח איציק רופא

רו"ח ומשפטן אייל סנדו

עו"ד (רו"ח) יועד פרנקל

טפסים ודגשים להליכי שומה , דוחות , בואו ללמוד היבטים פרקטיים מהבכירים ביותר , ותקבלו ידע חשוב והכרחי ממומחי מיסוי בינלאומי

מיסוי בינלאומי המיועדים ליחיד ולחברה • 150 מילוי טופס • הגשת דוחות • דגש על היבטי המס הישראלי והיבטי הרישום והדיווח בישראל •

ההשת

בעלי עסקים

מנהלי כספים , יועצי מס , רואי חשבון , מתאים לעורכי דין במיסים בעיקר בחברות הייטק , וחשבים שמתעסקים במיסוי בינלאומי

> להרשמה ופרטים

hashavim.co.il *8109

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

563 מס' 2023 אוגוסט

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

לאחרונה פורסם חוק האנג'לים החדש – החוק לעידוד תעשייה עתירת ידע (הוראת שעה). מטרת החוק היא למשוך משקיעים ומלווים לחברות סטרט אפ וחברות טכנולוגיות. בחוק החדש ארבעה סוגי הטבות:

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

זיכוי בגין השקעה בחברת מו"פ שאינה נסחרת בבורסה. זיכוי יינתן על השקעה בסך של עד ארבעה מיליון ש"ח. מסלול זה פונה ליחידים, חברות ושותפויות; "שחלוף" במכירת מניות חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף (כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון). כלומר, מרווח הון ממכירת מניות חברה מועדפת ינוכה מיליון ש"ח. מסלול 5.5 סכום השקעה בחברת מו"פ עד זה פונה ליחידים; חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף (כהגדרתה בחוק לעידוד השקעות הון) זכאית לניכוי בשל השקעה בחברה ישראלית או בחברה זרה בעלת נכס בלתי מוחשי מוטב; גוף פיננסי ישראלי או זר (כהגדרתם בסעיף) זכאי לפטור מיליון 10 ממס על ריבית על הלוואה בסכום של לפחות דולר לחברה מוטבת כהגדרתה בחוק (חברה מועדפת בעלת מפעל טכנולוגי מועדף, כולל חברה נסחרת, בעלת מיליון ש"ח בשנה לפחות). 30 הכנסה טכנולוגית של

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד יועץ פנסיוני עופרי שי עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד רו"ח פרידמן אבי רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח קירו עופר מומחה לחיסכון פנסיוני ופרישה רוזנבאום אבי עו"ד רוטמן גיא

עו"ד רו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד (רו"ח) חיות גרמן מר חיטמן חיים רו"ח חייקה אלי רו"ח חסונה אחמד יועץ פנסיוני יארוסלבסקי יונתן עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח כהן אברהם עו"ד ורו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני רו"ח מיניביצקי יהושע עו"ד מלכא אבישי עו"ד (רו"ח) ניצן צדקיהו עמיחי רו"ח משפטן נעמן אלעד

עו"ד רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בוסידאן רפאל עו"ד בלט דולב מיטל עו"ד בר חן אליאור

עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד גולדמן אורי רו"ח גייל בתיה

רו"ח רופא יצחק עו"ד ריקלין איתן עו"ד שיינוולד ראקל

יועץ מס גל מיכאל עו"ד רו"ח דהן יעקב רו"ח דהרי בועז עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הילמן טובה עו"ד הלר דנה רו"ח הררי שלמה עו"ד זילברברג חיה

עו"ד שילה אוהד רו"ח שמש רוזט עו"ד רו"ח שער שניר עו"ד ורו"ח שפירא אלכסנדר עו"ד ורו"ח שרים הדס

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה חדש - אל המגרש הזה אין כניסה לשכירים 161 טופס אבי רוזנבאום, מומחה לחיסכון פנסיוני ופרישה קריאה לחשב מסלול המראה מחדש - דברי הסבר לתזכיר החוק החדש לגבי הגדרות תושב ישראל עו"ד ורו"ח סיימון יניב איסור הפקדה לפוליסת קצבה ("ביטוח מנהלים" חדש) עד רמת שכר מסוימת – תיקון תקנות מס הכנסה עו"ד רו"ח רמי אריה תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) 2023 ), התשפ"ג- 2 (הוראת שעה מס' עו"ד מיטל דולב בלט העליון: רק הוצאות אש"ל שהוצאו בפועל על ידי נישום יותרו פס"ד הפועל ניר רמת השרון בניכוי מהכנסתו - עו"ד שוש גבע העליון: "חוזה נסתר" בעל פה שנועד להונות את רשויות המס הוא פס"ד אחי תקומה פסול ובטל - עו"ד שוש גבע קנס גירעון והוצאות גבוהות הושתו על יינות ביתן בעקבות עסקה פס"ד יינות ביתן לרכישת חצי חינם - עו"ד שי עופרי, יועץ פנסיוני שינוי מבנה ארגוני עלול להיות חייב במס

12

25

27

29

31

34

38

עו"ד שוש גבע

41

תוכן עניינים

6 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

נדחתה בקשה למינוי מומחה טרם הגשת הודעת חדילה מתובענה עו"ד שוש גבע פס"ד אבקסיס ייצוגית נגד רשות המסים - העליון: עו"ד שייצג את רשות המיסים וגנב מיליונים כשיר עו"ד שוש גבע פס"ד לוי לעמוד לדין - ערעור על שומה לפי מיטב השפיטה ופסילת ספרים שהוטלו על חברה שהגישה השגה ופקיד השומה לא קיים דיון בה וטען לאי הגשתה – פס"ד חברת אמוקו לשמנים ודלק בע"מ לא ניתן להגיש ערעור מס על פעולות גבייה שננקטו מכוח פקודת עו"ד שוש גבע פס"ד שוד המיסים (גביה) - עורך דין גרר רגלים בהליך מיסים וביקש לפסול את המותב עו"ד שוש גבע פס"ד דסוקי שהעיר לו - החוק לעידוד השקעות הון מחייב קבלת אישור רשות ההשקעות לבנייה עו"ד שוש גבע פס"ד נוה בנין בטרם תחילת הביצוע - ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני קורונה - השתתפות בהוצאות לפיה נדחו עררים שהגישה המערערת 4.1.2022 קבועות לעסקים מיום

45

48

51

53

56

58

61

פס"ד בסמרקט בע"מ בהתייחס למספר תקופות זכאות –

מיסוי מקרקעין

חוק ההסדרים - תיקונים בחוק מיסוי מקרקעין

עו"ד חיה זילברברג, עו"ד איתן ריקלין ועו"ד רפאל בוסידאן דירה שנהרסה מיד לאחר רכישתה אינה דירת מגורים לצורך חישוב מס רכישה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) עמיחי ניצן צדקיהו (מסלול חיזוק) בייזום עצמי 38/1 היבטי מס הכרוכים בעסקת תמ"א ) 15379-04-19 בעקבות פסק הדין בעניין קלדרון (ו"ע

63

68

עו"ד דנה הלר; עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי שנה אינו 25 מרתף ששימש למגורים במשך למעלה מ- פס"ד גיא "דירת מגורים מזכה" -

71

עו"ד שוש גבע

80

תוכן עניינים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 7

נדחתה בקשה למחיקת סעיפים מהחלטת מנהל מיסוי מקרקעין פס"ד קרדן נדל"ן בשל הרחבת חזית - עו"ד שוש גבע הארכת מועד להגשת ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין מחייבת הצדקה פס"ד גלבוע מיוחדת -

83

עו"ד שוש גבע

86

מס ערך מוסף

יש פתרון למחיקת חובות למע"מ

עו"ד רו"ח רמי אריה

89

ביטוח לאומי בת זוג שכירה בעסק בעלה זכאית לדמי אבטלה ולידה, משהתקיימו יחסי עובד ומעסיק (הלכת לומברוזו) רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה חברת כוח אדם אינה זכאית לפיצוי ממס רכוש ב'מסלול המחזורים' - פס"ד איבריקה אינטרנשיונל בשל נזקי צוק איתן רו"ח יוסי ירון מיסוי נישום על הכנסותיו מחו"ל ממשכורת ומהשקעות ושהוא בעל תעודת זהות זמנית המתחדשת כל שנה על הכנסותיו רו"ח ומשפטן אייל סנדו מיסוי הכנסות שכירות מדירות מגורים המוחזקות בידי נאמנות לפי צוואה רו"ח יצחק רופא הפרשי עיתוי בין חבות המס בישראל לבין חבות המס בחו"ל לעניין זיכוי מיסי חו"ל עו"ד שוש גבע התנאים להגדרת מפעל טכנולוגי מועדף

91

95

99

100

102

רו"ח אברהם כהן

103

תוכן עניינים

8 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

159 משיכת כספים מקופת גמל עקב נכות צמיתה ומילוי טופס כתנאי לפדיונם רו"ח עופר קירו הליכי רכישה עצמית של מניות חברה בידי בעל המניות שרוצה להקטין את הון המניות בחברה עו"ד גיא רוטמן אי דיווח על הכנסה מקבלת דיווידנדים מתשואה בגין השקעות בחו"ל עו"ד רו"ח ניר חונוביץ' הצגה בדוחות חברה רכישת זכות שימוש בעוסק מורשה בידי בת הזוג במסגרת הסכם גירושין עו"ד רו"ח יעקב דהן מיסוי רווחים מחברה שיקים תושב ישראל במקסיקו על פי אמנת המס עו"ד רו"ח אבי פרידמן מיסוי וחובת דיווח לאזרח ארצות הברית העובד מישראל עבור חברה אמריקאית רו"ח בתיה גייל מתן שירותים לחברה עסקית בידי מלכ"ר - האם פעילות עסקית? רו"ח טובה הילמן שטרם התקבל בגינו פטור ממס 161 מענק פרישה בטופס יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקי ביטוי בדוחות הכספיים לניכיון שיקים מחברות ומבנקים רו"ח בועז דהרי דיווח לרשות המסים על רכישת "הלוואת בעלים" בפחות מערכה הנקוב במסגרת רכישת אמצעי שליטה בחברה עו"ד ורו"ח הדס שרים הורשת מניות חברה מבעל מניות אחד לבעל מניות שני שאין ביניהם קרבה משפחתית

105

106

107

109

110

112

114

116

117

118

עו"ד ורו"ח אלכסנדר שפירא

119

תוכן עניינים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 9

פקיד השומה מחליט מתי בקשה לתיקון שומות הוא מהותי ומתי לא

עו"ד משה גבע רכש ביטקוין ומתן הלוואה - מהו מועד רווח ההון

120

רו"ח משפטן אלעד נעמן סוגיית חברת ארנק לגבי שירותי ניהול שמספקת חברה אחת לחברה אחרת ולהן בעל מניות מהותי בשיעור החזקות שונה בין החברות ורו"ח יהושע מיניביצקי עו"ד ורו"ח יובל כהן מיסוי אופציות שנתנה חברה לאחד מנותני השירות שלה בעת שפדה את האופציות רו"ח אלי חייקה חובת הגשת דוח לחברה שפורקה מרצון ברשם החברות ועדיין מסווגת כפעילה אצל פקיד השומה עו"ד אוהד שילה פרישת בעלי מניות מחברה מעסיקה שנסגרת; הכרה בהוצאות תשלום פיצויי פיטורים והזכאות לפיצויים רו"ח רוזט שמש קיזוז הפסד הון לאחר שנים מיום סגירת התיק במס הכנסה

121

123

125

126

128

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס מכירת זכות דייר מוגן בידי מלכ"ר - האם רווח הון

130

רו"ח אחמד חסונה דין הלוואת בעלים שבעל המניות היוצא מוותר עליה בגין גרעון בחברה

130

עו"ד (רו"ח) גרמן חיות מיסוי חלוקת הכנסות במשק חקלאי

131

יועץ מס מיכאל גל - לבעל מניות מייסד שרשם 2002 פטור ממס על רווח הון עד שנת חברה תעשייתית בבורסה

132

עו"ד רו"ח רונן ארויו

133

תוכן עניינים

10 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

מיסוי מקרקעין

דיווח למיסוי מקרקעין על עסקת מקרקעין שלא דווחה מועד

עו"ד חיה זילברברג פער בין התמורה הנקובה בזכרון דברים בעסקת מקרקעין לבין התמורה האמיתית שתדווח למיסוי מקרקעין עו"ד יוני כהן פריסת שבח מקרקעין לעסקאות ישנות בשיעור מס קבוע עו"ד רו"ח שניר שער פטור ממס שבח במכירת דירה בידי בן שקיבל אותה במתנה מאביו כשלאב זו דירתו הנוספת

134

135

136

עו"ד אבישי מלכא

137

מס ערך מוסף היבטי מע"מ במכירת טובין בלתי מוחשיים מחברה אילתית לעוסק באילת עו"ד ראקל שיינוולד 38 ניכוי מס תשומות בידי יזם בגין עלויות בנייה בפרוייקט מסוג תמ"א

138

עו"ד אליאור בר חן מועד הוצאת חשבונית עצמית ברכישת חנות מאדם פרטי – האם בעת התשלום הראשון או בעת מסירת הנכס

139

רו"ח שלמה הררי

140

ביטוח לאומי תשלום דמי ביטוח בישראל שחייבת חברה בריטית שיושבת בבריטניה ומעסיקה עובדים בישראל

רו"ח יהושע מיניביצקי

141

כספים וחשבונאות דיווח בישראל בגין העברת ירושה כספית מהורים מחו"ל

עו"ד אורי גולדמן

142

תוכן עניינים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 11

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה 2022 נוהל מתן ארכות להגש דוחות מס הכנסה לשנת המס רשות המסים בישראל 2020 הוצאות מחיה לשנת פיצויים בשל נזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה (מבצע "מגן וחץ") 15.5.2023 ועד 9.5.2023 שמיום רשות המסים בישראל 10/2023 הוראת ביצוע 2023 בנובמבר 1 חדש - הודעה על פרישה מעבודה – דחייה ל- 161 טופס רשות המסים בישראל ודגשים נוספים השנים האחרונות 6 מ- 106 רשות המסים תאפשר גישה לכל טופסי רשות המסים בישראל 11/2023 הוראת ביצוע

143

161

169

195

רשות המסים בישראל דרך האזור האישי מערכת הרשאות לביצוע פעולות מקוונות מול רשות המסים

199

רשות המסים בישראל

200

מס ערך מוסף 01.07.2023 עדכון סכומים בחוק מע"מ ותקנותיו החל מיום

רשות המסים בישראל

203

מדדים ושערי מט"ח

204

2023 מדדים לחודש יוני

205

2023 שערים יציגים לחודש יולי

ידע במספר

206

מראה מקום

208

12 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

מס הכנסה

חדש - אל המגרש הזה 161 טופס אין כניסה לשכירים אבי רוזנבאום, מומחה לחיסכון פנסיוני ופרישה

שנה. כמובן, כולם גם יעשו את מה שנדרש 161 כדי להיות מוכנים וערוכים לטופס החדש (מי טוב יותר ומי טוב פחות). חידה: מי השחקן המרכזי והחלש ביותר במגרש? השחקן המרכזי והחלש ביותר לא ממש מכיר את חוקי המשחק, אבל הוא השחקן החשוב ביותר. המשחק משוחק במיוחד בשבילו, אבל לא תמיד אתו. כל שאר השחקנים מגיעים במיוחד עבורו, לשחק עם הכדור אשר בבעלותו. תשובה: השכירים! השחקן המרכזי, החלש ביותר במגרש והבעלים של הכדור שאיתו כולם משחקים, הוא ציבור השכירים, שהתפטרו או פוטרו, עזבו או הועזבו מרצון או שלא מרצון, כעת או בעתיד. כספי מהו הכדור שאיתו כולם משחקים? הפיצויים של השכירים, והחלטות המס

הקדמה החדש הייתה 161 חובת השימוש בטופס , 2023 ביולי 1 אמורה להיכנס לתוקף ב- , בהתאם 2023 בנובמבר 1 אך נדחתה ליום .28.6.2023 לפרסום רשות המסים מיום חובת השימוש טומנת בחובה שינויים דרמטיים בניהול תהליכי עזיבת עבודה, ובאופן הטיפול בכספי הפיצויים שנצברו בתוכניות הפנסיוניות ובמענקי הפרישה. השינויים משפיעים רוחבית על כל השחקנים בתהליך עזיבת עבודה: הגופים המוסדיים והחברות המנהלות, לשכות השכר, מעסיקים, חשבי שכר, רואי חשבון, יועצי מס, מתכנני פרישה, יחידים וחברות בעלי רישיון פנסיוני מכל סוג שהוא (סוכן ביטוח/ משווק/ יועץ), חברות סליקה ותפעול, רשות המיסים, רשות שוק ההון, ישראל דיגיטלית ועוד. שחקנים מקצועיים אלו מטפלים באופן כזה או אחר במאות אלפי סיומי עבודה מדי

הכותב - מומחה לחיסכון פנסיוני ופרישה, יו"ר ברוקר סוכנות לביטוח

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 13

ושקוף. אין לשחקן המרכזי והחלש מתקן אימונים, והמגרש עצמו זקוק לשיפוץ דחוף. הוא מלא בורות ומהמורות, הסימונים לא ברורים והרשתות קרועות. חלק מהשחקנים כובשים שערים לא חוקיים, ואין מספיק שופטים. בקיצור, תנאים קשוחים אפילו לשחקנים מקצוענים, אז מה יגידו החלשים? רגע לפני שעוברים לשחק במגרש החדש, אחרי כמעט שנתיים של שיפוצים, התרגשתי לקפוץ לסיור מקיף במגרש מטעם ציבור השכירים, השחקן המרכזי והחלש ביותר. נתחיל בנימה חיובית דווקא. רשות המיסים הרחיבה את סמכויות השיפוט של המעסיקים, כך שתפקידם של השחקנים במגרש ברור הרבה יותר. דבר זה גם יאפשר הפחתת עומסים אצל פקידי השומה ברשות המיסים. אבל... המגרש עדיין מלא בבורות ורצוף מהמורות, ואין מתקני אימונים. והחלק המוזר ביותר: השערים קטנים יותר. ותאמינו לי, מדדתי אותם. אני חי בישראל. לא ציפיתי שמישהו יעשה לשחקן החלש ביותר הנחות ויגדיל עבורו את השערים כדי להקל עליו. אבל להקטין? ובכלל, מה הקשר בין שיפוץ המגרש לשינוי כללי המשחק? באיזו סמכות? זו פשוט פגיעה קשה ובוטה. אגב, במגרש החדש יש שלטים ותמרורים רבים שמיועדים לשכירים. הבעיה היא שעבור השחקן החלש לא רק שהם אינם ברורים - הם אפילו מטעים! אמנם נחמד לקבל מידע מורחב באופן דיגיטלי אם

שחייבים לקבל לגביהם (חלק ב' של טופס א'). 161 החדש, שמחליף את טופס 161 השכיר צריך לנסות מה מטרת המשחק? לכבוש שער חוקי בסיוע השחקנים האחרים, ולהימנע מהפסד טכני בתום המשחק. – השכיר הצליח למלא בזמן את שער חוקי החדש. 161 חלק ב' של טופס – השכיר לא הצליח למלא את הפסד טכני חלק ב' בזמן. הזמן שבו יש למלא את חלק ב' – מתחיל יום עד 15 בסיום העבודה, ומסתיים כ שלושה חודשים ממועד סיום העבודה, בהתאם להחלטת המעסיק. - אסור לשכוח, המשחק על מה משחקים הוא על כספי הפיצויים האישיים, כלומר הכסף של השכירים, אך המגרש וגם כללי המשחק השתנו. - כל שכיר יקבל לפחות כמה משחקים יש פעם בחייו הזדמנות לשחק בהיכל התהילה שנבנה במיוחד בשבילו בחסות רשות המיסים. ההזמנה כבר מוכנה, רק מועד המשחק טרם נקבע. בואו נחטא רגע בנוסטלגיה וניזכר במגרש א' הישנים, 161 ו- 161 הישן שלנו – טפסים ונסכם איך עבד עבור השכיר, שהוא כזכור השחקן המרכזי והחלש במגרש: כללי המשחק היו קשים מאוד, מורכבים וכמעט בלתי אפשריים להבנה. השחקנים לא ידעו מה תפקידם על המגרש, ולא היה אפשר לנהל משחק תקין, רציף, הוגן

מס הכנסה מאמרים

14 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

המופיע על השלט QR סורקים את קוד ה שמוביל למדריך המלא של המגרש החדש החדש, אבל גם כאן 161 שהוא טופס ההסברים חלקיים ומבלבלים ואזורים שלמים במגרש לא מופיעים כלל. ומילה לגבי מתקן האימונים. השכירים לא תמיד יכולים להרשות לעצמם מאמן אישי. לפעמים הם רוצים לנסות לעשות את הדברים בעצמם, חלקם כבר לא מאמינים לאיש וחלקם מנסים ורוצים להבין יותר. מה שבטוח, הם צריכים להתחמם ולהתאמן קצת לפני שהם עולים למגרש. אם כן למה לא לתת להם כלים שיעזרו להם להשתפר, לקבל החלטות נכונות, ולהבקיע כמה גולים לחיבורים? במקום זאת, רשות המיסים עושה בדיוק להיפך! כללי המשחק החדשים מעודדים את השכיר להישאר בבית ולא להגיע למשחק. הם מאפשרים לשאר השחקנים להתחיל ולסיים את המשחק בלעדיו. בתנאים מסוימים, כולם יכולים לשחק על כספי הפיצויים שלו ועל העתיד הכלכלי שלו, בלי שהוא ישתתף כלל במשחק. התוצאה במשחק כזה היא הפסד טכני לשחקן המרכזי, החלש ביותר, שבכלל לא שיחק אבל רק הוא יכול להפסיד. כעת נרד לרגע ממגרש הכדורגל, ואנסה להמחיש את עיקרי הדברים, לתאר את החדש - בדגש 161 עיקרי הבעיות בטופס על חלק ב', על חלק מהשינויים וההשפעות שלו, ואסביר מה לדעתי צריך לעשות.

החדש 161 טופס רצף קצבה ורצף קצבה ברירת מחדל – להבקיע שער או להפסיד הפסד טכני הטופס המופנה לעובד מתחיל בהסבר . אינך 1 לתשומת לב העובד- כדלקמן: " נדרש למלא חלק זה ויראו כאילו הגשת בקשה לרצף קצבה (א) ביחס לסכומים ." שהועמדו לרשותך בקופת גמל (ההדגשה במקור – א"ר) נראה שרשות המיסים מעודדת את השכירים לוותר על מילוי אקטיבי של הטופס, ויוצרת כאן העדפה לרצף קצבה ברירת מחדל בגין כספי הפיצויים. שהרי אם העובד לא ימלא את חלק ב' בתוך פרק הזמן שהגדיר מעסיקו לשעבר, התהליך ייסגר מבחינת העובד כרצף קצבה ברירת מחדל. ומה הבעיה שלי עם רצף קצבה ברירת מחדל? אני סבור שרצף קצבה ברירת מחדל עלול להיות הרסני לעובדים ששכרם קרוב לתקרת הפיצויים הפטורה ומעלה, שהרי כל כספי הפיצויים הפטורים והחייבים במס נותרים בקופה למטרת רצף קצבה ברירת מחדל, אך עם זאת השכיר רשאי להתחרט בכל עת, ונשמרת לו הזכאות לנצל את הפטור ממס שהרי הוא מעולם לא מימש זכות זו. לעובדים בשכר נמוך, מתחת לתקרת שקלים לשנה) , 13,310 הפיצויים הפטורה (

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 15

העסקתו, ומבקש לנצל את הזכות הזו כעת, במסגרת חרטה מרצף קצבה. כדי להקל על החישוב, נניח שערך הפדיון שקלים, 200,000 בקופה לא השתנה ונותר מדד המחירים לצרכן לא השתנה, ומכאן גם תקרת הפיצויים הפטורה. עובד זה, שלא בחר באופן אקטיבי באפשרות א' ונקלע לרצף קצבה ברירת מחדל, יצטרך כעת לשלם את המס השולי שלו בגין החלק שקלים, וזאת 66,690 החייב במס בסך בסך כתנאי לקבלת הסכום הפטור ממס שקלים - סכום שממילא עמד 133,310 לזכותו בעת סיום העבודה, ללא כל התניות, אם רק היה מקבל את ההחלטות במועד. אם רק היה בוחר בסיום העבודה באפשרות א', היה יכול למנוע את תאונת המס ואת עוגמת הנפש הגדולה שצפויה לו. קולם של השכירים הללו נאלם, והם מולכים שולל, כ"צאן לטבח", שהוא רצף הקצבה ברירת המחדל. דברי ההסבר לרצף קצבה בחלק ב' בדברי ההסבר של רשות המיסים על גבי חלק ב' של הטופס, נכתב כי "לא ניתן לבצע חזרה מרצף קצבה רק על חלק מהסכום שיועד לרצף". האם השכיר הסביר יכול להבין מכך את המשמעות האמיתית של הוויתור על בחירה אקטיבית, המשייך אותו למסלול רצף קצבה ברירת מחדל? מסלול שיש בו פוטנציאל לתאונת מס בעתיד? אני בספק, ספק גדול. ואולי המצב אינו נורא כל כך, שהרי יש לנו את המדריך המלא של רשות המיסים

לא צפויה בדרך כלל בעיה, שהרי הפיצויים היו פטורים ממס במועד סיום העבודה וכך הם צפויים להישאר גם בעת החרטה מרצף קצבה. במקרים חריגים שבהם תשואת הקופה עלתה על שיעור עליית המדד תיתכן חבות מס גם לעובדים בשכר נמוך. שקלים? 20,000 ואולם מה עם עובד ששכרו שנים אצל 10 נניח שאותו שכיר עבד 200,000 מעסיקו ובקרן הפנסיה שלו נצברו שקלים כספי פיצויים. תקרת הפיצויים שקלים * 13,310 הפטורה עבורו עומדת על שקלים. 133,310 = שנים 10 העובד ממלא את חלק ב', ומסמן כי ברצונו שקלים. 133,310 לנצל את הפטור ממס בסך את היתרה החייבת במס בקרן הפנסיה, שקלים, הוא מבקש לייעד 66,690 בסך לקצבה, כך שבכל עת יוכל להתחרט ולקבל את הכסף בניכוי מס שולי, וזאת בהתאם להכנסות הנוספות שיש לו בשנת החרטה. אפשרות ב' העובד מוותר על מילוי חלק ב' - כי הרי אינך נדרש למלא הדגישו לו בטופס כי " ", ואופציית רצף קצבה ברירת חלק זה מחדל נכנסת לתוקפה. 200,000 המשמעות היא שכל הפיצויים בסך שקלים נותרו בקרן הפנסיה ברצף קצבה. כעבור שנתיים, העובד נזכר שלא ניצל את זכותו לקבל פיצויים בפטור ממס בעת סיום אילו אפשרויות עומדות בפניו? אפשרות א'

מס הכנסה מאמרים

16 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

שנכפה עליו במסגרת רצף קצבה ברירת מחדל. ומה כוללות הצהרות השכיר על גבי הטופס לטופס מצהיר 2 הזה? לא תאמינו! בסעיף ג' חזרה מרצף קצבה השכיר שידוע לו כי " גוררת חיוב במס על מרכיב התגמולים ". רק 09.01.2000 שנצבר מהפקדות לאחר כדי להסדיר נשימה, ברור לכולם שמדובר בשטות אחת גדולה, אבל מדוע היא עדיין חלק מהצהרות השכיר לרשות המיסים במסגרת טופס רשמי של חרטה מרצף קצבה שמצורף כעת למדריך הפרישה לשכיר? בקשות להצהרות שווא מסוג כזה, שהשכיר נדרש לחתום עליהן, אינן מעודדות את האמון הציבורי במערכת הפנסיונית ובמשטר המס. אם כך, דברי ההסבר נכתבו בשפה שמתאימה לכל השחקנים במגרש, חוץ מהשחקן המרכזי – השכיר. חרטה מרצף קצבה – האם באמת ניתן לבצע בכל עת? חוזר רשות המיסים בנושא רצף קצבה קובע כללים 2011 מחודש מרץ 3/2011 בניגוד לעניין חרטה מרצף קצבה, ועומד לדברי ההסבר בחלק ב' כי "ניתן לחזור מבקשה לרצף קצבה בכל עת". למעשה, החוזר מפריד בין חזרה מרצף קצבה טרם ההגעה לגיל הזכאות לקבלת קצבה על פי על פי תקנון הקופה (החל מגיל בדרך כלל), לבין חרטה מרצף קצבה 60 לאחר הגעה לגיל זה.

בנושא פרישה מעבודה שפורסם יחד עם החדש, וכפי שהרשות 161 הוראות טופס הגדירה: "מדריך זה מסביר לעובד שפרש מעבודתו (בשל פיטורים, התפטרות או פרישה לגמלאות) את חלופות המיסוי ביחס למענקי הפרישה שהועמדו לרשות". המדריך לשכיר, שאמור להסביר את חלופת המיסוי שנקראת רצף קצבה, אינו מייחד פרק - לא למסלול רצף הקצבה הרגיל, ולא למסלול רצף קצבה ברירת המחדל, ובוודאי שאינו מבהיר לשכיר מהם היתרונות והחסרונות. אגב, מסלולי המיסוי האחרים: פטור ממס, חייב במס, פריסת מס ורצף פיצויים "זכו" בפרק משלהם במסגרת המדריך. ציפיתי שהנושאים יוסברו בשפה פשוטה, הוגנת וברורה כלפי העובד השכיר, "השחקן החלש", ושיהיו במדריך הסברים עם דוגמאות מספריות מתאימות הכוללות גם תמרורי אזהרה מפני הנזק הכספי שעלול להיגרם לשכירים במסלול האוטומטי. אז ציפיתי... ההסברים במדריך מצומצמים וכלליים, ישנן טעויות סופר, ובחלק על רצף הקצבה (שכאמור אין לו פרק משל עצמו), אין ולו דוגמה מספרית אחת. הדבר שכן ג', 161 נרשם במדריך, בצירוף קישור לטופס הוא: "היה והעובד לא ירצה לקבל קצבה מכספי הפיצויים ניתן לחזור מהבקשה לרצף קצבה בכל עת וזאת בהודעה לפקיד ג". 161 השומה באמצעות טופס ג' הוא טופס של רשות המיסים 161 טופס שעימו העובד פונה לרשות המיסים בבקשה לבצע את החרטה מרצף הקצבה שביצע או

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 17

בלבד ללא מרכיב התגמולים, אינן ניתנות לייעוד לרצף קצבה, כפי שמסבירים ברשות המיסים. זהו שינוי דרמטי, שמצוין כבדרך אגב . והרי באותיות הקטנות של דברי ההסבר כל סוגי הכספים המופקדים החל משנת בכל התוכניות הפנסיוניות הם למטרת 2008 קצבה בלבד וכולם מסווגים תחת קוד זיהוי – קצבה. אם כן, מהיכן הגיעו ההגדרות 6 החדשות של רשות המיסים, שמקטינות את התקרות של הרשות - בדיוק כמו להקטין את גודל השערים במגרש? אמחיש בעזרת דוגמה: שקלים, תקציב 35,000 שכיר ששכרו תגמולי 7.5% , פיצויים 8.33% פנסיוני תגמולי עובד. אותו שכיר 6%- מעסיק ו , ומדיניות המעסיק 14 אינו חתום על סעיף מאפשרת קיטום שכר לתגמולים. מבנה התוכנית הפנסיונית שהומלצה על ידי בעל רישיון פנסיוני שנפגש עם השכיר הוא כזה: א. הפקדה לקרן פנסיה בסיס שכר מבוטח שקלים, ובהתאם לתקציב. 29,675 כלומר, התוכנית הותאמה לסכום המרבי של תגמולי המעסיק, הפטורים מתשלום מס בידי השכיר, וזאת בשלב הפקדתם לתוכנית הפנסיונית. ב. הפקדה לקופת גמל אישית לפיצויים למרכיב הפיצויים בלבד, בשיעור של שקלים 5,325 , בגין משכורת של 8.33% בלבד (ההפרש בין השכר המלא לשכר בקרן הפנסיה).

חרטה מרצף קצבה לאחר הגעה לגיל הזכאות - יראו בבקשה היוון קצבה ולא חרטה מרצף קצבה! מבחינת השכיר עלולה להיות לכך משמעות הרסנית, עד כדי איבוד מוחלט של החלק הפטור ממס (במקרה שהשכיר לא הגיע למינימום הקצבה המזערית שמאפשרת היוון בפטור). מרבית פקידי השומה אמנם מתעלמים כבר שנים מהוראות החוזר, ומאפשרים חרטה מרצף קצבה גם לאחר גיל הזכאות התקנוני, אך ישנם פקידי שומה – בעיקר "הדווקנים", שפועלים בהתאם להוראות החוזר, ורואים בחרטה מרצף קצבה היוון קצבה על כל המשתמע מכך. ומה השכיר , או אם 60 אמור לעשות? להתחרט לפני גיל , לעבור לאזור מגורים מותאם 60 כבר חגג פקיד שומה, כזה שאינו רואה בחרטה מרצף קצבה לאחר גיל הזכאות היוון קצבה? שיטת חישוב חדשה לתקרה לרצף קצבה, ולסכומים שניתן לייעד לרצף קצבה החדש, 161 במסגרת הוראות טופס נוספה הגדרה חדשה - "משכורת מבוטחת אחרונה". משכורת זו משמשת לחישוב תקרת "סכום לרצף קצבה", כך מוסבר שם. משכורת מהי משכורת מבוטחת אחרונה? 5% שהמעסיק והעובד הפקידו בגינה לפחות לתגמולים והמעסיק הפקיד גם לפיצויים. לפיצויים במילים אחרות, הפקדות בגין חלק שכר שלא מופקדים בגינו בלבד תגמולים, אינן נכללות בחישוב התקרה לרצף קצבה. יתרה מכך, צבירות פיצויים שמקורן בקופות גמל שבהן הופקדו פיצויים

מס הכנסה מאמרים

18 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

דווקא עם הגירעון בתקציב המדינה, והצורך להגדיל מיסים?

מבנה זה המגובה כמובן במסמכי הנמקה של בעל הרישיון, המציגים את היתרונות והחסרונות שלו, ומותאם לרצון העובד השכיר שלא להעביר את תגמולי המעסיק מעל התקרה המותרת לתוכנית פנסיונית אלא לקבלו כשכר לחשבון הבנק שלו, שהרי ממילא הוא משלם את המס בשני המצבים. הנושא של זיהוי וסימון כספים ששולם עליהם מס בשלב ההפקדה, תשלומים פטורים (קצבה מוכרת) אצל לשכות השכר, המעסיקים, הגופים המוסדיים והחברות המנהלות, לוקה בחסר בלשון המעטה. הדבר מייצר עשרות אלפי "תאונות מס" של תשלום כפל מס בשנה. נזכיר שגם אם הגוף המוסדי ניהל באופן מושלם את קליטת הנתונים של המעסיק, והכספים סומנו כנדרש, הרי ברגע שהעובד ינייד את התוכנית הפנסיונית שלו לגוף אחר, קיים סיכוי גבוה שהוא ייקלע שוב לתאונת המס הפוטנציאלית של כפל מס. כעת, על פי ההוראות החדשות של מס הכנסה, לעניין חישוב הסכומים לתקרת רצף קצבה יש להפריד בין שתי הקופות של העובד, כך שהקופה האישית לפיצויים בלבד לא תשמש לבסיס החישוב לעניין התקרה, ולא יהיה ניתן לייעד לקצבה את הצבירות בקופה הזו. כלומר, תקרת רצף הקצבה עבור עובד זה תחושב לפי הוותק * שקלים בלבד, ולגבי היתרות בקופה 29,675 האישית לפיצויים, העובד יוכל לנצל פטור, פריסת מס או רצף פיצויים, אבל לא רצף קצבה כפי שהיה יכול עד כה. מהי התכלית של השינויים הללו? אולי הם מתיישבים

4 שינוי סיווג כספי פיצויים בקוד 6 שנוידו לקוד , אפשר 2014 תיקון תקנות הניוד בשנת , לנייד כספי 60 לשכירים שגילם מעל – קוד הוני (מקופת גמל 4 פיצויים בקוד או פוליסת ביטוח הונית) לקופה למטרת - קוד 6 קצבה שתסווג אותם לבקשתו כקוד קצבתי. המצב הקיים מעניק יתרונות רבים לציבור השכירים המתקרבים למועד פרישתם מעבודה והוא משרת נאמנה את מטרות המדינה לעודד את החיסכון הפנסיוני ואת הותרת כספי הפיצויים למטרת קצבה. אז מה רע? נחזור שוב לאותיות הקטנות שבדברי החדש, שם 161 בטופס 4 ההסבר לקוד אין לשנות את קוד המשלם נכתב "יובהר, במקרים בהם כספים כאמור נוידו לקופת גמל לקצבה (כספים שנוידו ימשיכו לשמור על מהותם ואפיונם במועד ההפקדה המקורי)". (ההדגשה אינה במקור – א"ר) מה קורה כאן? מדוע רשות המיסים דורסת את תקנות הניוד ואוסרת על סיווג הכספים כפי שנעשה עד כה בעשרות 6 מחדש לקוד אלפי תכנוני פרישה? האם מדובר בבהלה לגביית מיסים שלא כדין? האם ציבור השכירים שוב משלם את המחיר?

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 19

שינויים בחישוב תקרות רצף פיצויים גם בנושא הזה, ושוב דרך האותיות הקטנות, רשות המיסים משנה את התקרות לרצף פיצויים (ומקטינה אותן כמובן), לפקודת 173 בניגוד גמור להוראות תיקון מס הכנסה. על פי הוראות התיקון, ועל פי חוזר רשות שיצא בעקבות התיקון, 04/2011 המיסים יש שתי תקרות לרצף פיצויים: פעמים השכר הממוצע במשק 4 א. במכפלת ותק העובד. ונוסף על כך ב. חבות הפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין. על פי הוראות הפקודה, מדובר בשתי תקרות חלוטות, נפרדות לחלוטין זו מזו, שאינן מתקזזות זו עם זו אלא האחת נוספת לשנייה. את הדבר מביאה לידי ביטוי רשות 3 המיסים עצמה, במסגרת דוגמה מס' , כך שגם 04/2011 המופיעה בתיקון חוזר אם יתרת הפיצויים בקופות עולה על חוב הוותק (כתוצאה מתשואות), יהיה ניתן להשתמש בה במלואה למטרת רצף פיצויים או רצף קצבה, ובכל מקרה התקרה של ארבע פעמים השכר הממוצע במשק * הוותק, עומדת בעינה בנפרד ואינה מתקזזת עם תקרת חבות הפיצויים. ומה קורה במסגרת הוראות החוזר החדש? רשות המיסים כותבת בדברי ההסבר לחישוב הסכום לרצף פיצויים כי

"מהתוצאה המתקבלת יש לנכות את הסכום שיועד לרצף קצבה". דברי ההסבר הנכונים היו צריכים להיכתב כך: "מהתוצאה המתקבלת יש לנכות את הסכום שיועד לרצף קצבה או את חבות הפיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין לפי הנמוך מביניהם". נסביר שוב מה קורה כאן, באמצעות דוגמה. שנה, ששכרו החודשי 20 שכיר בעל ותק של שקלים. אותו שכיר 30,000 האחרון עמד על שקלים (כולל 700,000 צבר בקרן הפנסיה תשואות), ומענק הפרישה שלו במזומן שקלים. 1,000,000 מהמעסיק עומד על העובד מבקש לייעד לקצבה את המקסימום שניתן, ואת היתרה לרצף פיצויים. , כך צריך להתבצע ללשון החוק בהתאם החישוב: פעמים השכר הממוצע במשקך 4 א. במכפלת ותק העובד: 949,600 = שנה 20 שקלים * 11,870 * 4 ובנוסף שקלים ב. חבות הפיצויים בהתאם לחוק פיצויי : פיטורין 600,000 = שנה 20 שקלים * 30,000 שקלים. מאחר שסכום הפיצויים שנצבר בקרן שקלים) עולה על חוב 700,000 הפנסיה ( הוותק, אבל מקורו בהפקדות שוטפות בלבד מ"משכורת מבוטחת", כך שההפרש

מס הכנסה מאמרים

20 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

הוא של החוסך, ואם ירצה לשתף אותו עם גורמים נוספים, הוא רשאי לעשות זאת בהסכמתו בלבד. , מרבית אישורי 161 בעולם הישן של טופסי המס יצאו מרשות המיסים, והיו ממוענים ספציפית לכל אחד מהגופים המוסדיים והחברות המנהלות. דבר זה מנע חשיפה של מידע אישי שאינו רלוונטי לאותו גוף מוסדי/ חברה מנהלת. בעולם החדש, שבו המעסיק ייכנס לנעלי רשות המיסים במרבית עזיבות העבודה, רשות המיסים לא תוציא עוד אישורי מס פרטניים לכל גוף. המשמעות היא שעכשיו העובד או מי מטעמו צריכים להעביר לגוף המוסדי את כל טופס , על חלקיו השונים – כולל פירוט מלא 161 של יתרות הפיצויים הצבורים בקופות שאינן מנוהלות על ידי אותו גוף מוסדי, וזאת בהתאם לתהליך ולסט הטפסים החדש! 161 שפורסם במסגרת טופס כלומר, כל קופה שהעובד צבר בה פיצויים תוכל לדעת על קופות אחרות שגם בהן נצברו פיצויים, הסכומים שנצברו בהן, ובחירות העובד לגביהן. למה? הרי ברור שהדבר לא הכרחי, ומדובר בפגיעה קשה מאוד בפרטיות העובד ובהגנה על הנתונים האישיים שלו. נזכיר כי הזכות לפרטיות הוכרה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. אני מתקשה רשות מוסמכת 2023 להבין כיצד בשנת במדינת ישראל פועלת באופן שערורייתי זה ומדוע לא נשמע קולה של הרשות להגנת

נובע מהפרשי תשואות, יהיה ניתן לייעד את כולו לרצף קצבה. נוסף על כך תעמוד בפני השכיר תקרה נוספת לרצף פיצויים בגובה שקלים, כאשר על ההפרש 949,600 של שקלים) לבין 1,000,000 שבין סך המענק ( שקלים - שעומד על 949,600 הסכום של שקלים, ישלם אותו שכיר מס שולי 50,400 ללא זכות פריסה. והנה כעת, רשות המיסים מבקשת לשנות את שיטת החישוב הקבועה בלשון החוק. לשיטתה החדשה, יש לחשב את תקרת רצף : הפיצויים עבור שכיר זה בצורה כזו 600,000 + שקלים 949,600 = סך התקרות שקלים. 1,549,600 = שקלים סך הסכומים שיועדו לרצף קצבה בפועל שקלים. 700,000 = 1,549,600 = יתרת סכומים לרצף פיצויים שקלים. 849,600 = שקלים 700,000 – 1,000,000 כלומר, מתוך סך מענק של שקלים, יהיה ניתן לייעד לרצף פיצויים שקלים בלבד, ובגין היתרה 849,600 שקלים) לשלם מס 150,400- (שקפצה כאן ל שולי, ללא זכות פריסה. שקלים נוספים 100,000 : המשמעות חייבים במס, ולטעמי - בניגוד לפקודת מס הכנסה. הגנת הפרטיות וצנעת הפרט - מה ששלך שלך כמו שברור לכולנו, חיסכון פנסיוני הוא אישי, וההרשאה לקבל מידע בגינו יכולה להינתן בהתאם להוראות הדין. המידע

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 21

שקלים - 260,000 = סה"כ מענקי פרישה הכול פטור. החדש, כתבה רשות המיסים 161 בטופס בדברי ההסבר לסכום המענק הפטור כדלקמן: "במענק פרישה – הפטור הוא בגובה מכפלת (אך 150% 'משכורת חודשית אחרונה' ב א)(א) 7 ( 9 לא יותר מתקרת הפטור בסעיף לפקודה), כפול תקופת העבודה. במענק פרישה עקב פטירה - הפטור הוא בגובה מכפלת 'משכורת חודשית אחרונה' בשתיים א) 7 ( 9 (אך לא יותר מתקרת הפטור בסעיף (ב) לפקודה) כפול תקופת העבודה" (ההדגשות במקור – א"ר) ניקח את אותו מקרה, ונחשב מחדש בהתאם לשיטה החדשה של רשות המיסים, שבה אין "כפל מבצעים" לאלמנה ויתומים. מה הפטור שעומד לזכות האלמנה והיתומים? שקלים (אסור 10,000 = שכר אחרון להגדיל...) פטור כפול: תקרת מענק פטורה עקב מוות שקלים. 20,000 = 2 שקלים * 10,000 = שנים 10 שקלים * 20,000 = סה"כ הפטור שקלים. 200,000 = שקלים, 260,000 = סה"כ מענקי פרישה שקלים פטורים ממס 200,000 מתוכם שקלים חייבים במס שולי שמוגבל 60,000 ו- , בהתאם 40% במקרים אלו לשיעור של עד להכנסות האלמנה. כלומר, מקסימום

הפרטיות שאמורה לשמש שומרת הסף של זכויות האזרח בתחום הגנת המידע האישי? שינויים בחישוב הפטור לאלמנים ויתומים אני רוצה להאמין שמדובר בטעות בתום לב, ולא במעשה בכוונה תחילה של רשות המיסים. כידוע, הרשות מאפשרת למעסיקים, כברירת מחדל, להגדיל את שכר העובד לעניין חישוב הפטור באופן אוטומטי , ולא יותר מתקרת הפיצויים 50% ב הפטורה. עוד ידוע כי שאיריו של עובד שנפטר במהלך תקופת עבודתו זכאים לכפל פטור, נוסף על הגדלת השכר הקבוע לפטור. בתקופת 50 ניקח לדוגמה עובד שנפטר בגיל שנים, ושכרו 10 העבודה, צבר ותק של שקלים. בקופות 10,000 האחרון עמד על שקלים, והמעסיק החליט 100,000 נצברו גם לעזור לאלמנה וליתומים, ולהעניק שקלים. 160,000 מענק פרישה נוסף בסך ולא יותר מהתקרה 150% שכר אחרון * שקלים, אבל עוצרים בתקרת 15,000 = שקלים. 13,310 הפטור פטור כפול: תקרת מענק פטורה עקב מוות שקלים. 26,620 - שנים 10 שקלים * 26,620 = סה"כ הפטור שקלים. 266,620 = מהו הפטור שעומד לזכות האלמנה והיתומים?

מס הכנסה מאמרים

22 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

ב' של העובד את השדה של מספרי תיקי הניכויים. הוא לא הכרחי לעובד, ורוב השכירים כידוע "מפחדים" מתיקי ניכויים. ואולם לא לרשום בכלל את שם המשלם? ממש מוגזם. זהו פרמטר בסיסי וחיוני למילוי הטופס. הרי השכיר "הממוצע" בקושי יודע איזה גוף מוסדי מנהל את כספי הפיצויים שלו, אז במקום להציג לו לפחות את שם הקופה, מציגים לו מספרים ארוכים ולא ברורים של תיקי ניכויים, וכמובן את אותה המלצה מרומזת בתחילת הטופס שלא לשנות דבר, מאחר שיש רצף קצבה ברירת מחדל? ואני שואל את עצמי: מה יבחר אותו שכיר? הוא אולי קיבל הזמנה למגרש, אבל הוא יגלה מהר מאוד שדי חשוך שם, ואין מספיק תאורה למשחק הוגן. רוב הסיכויים שהוא יבחר לסיים את המשחק בהפסד טכני: רצף קצבה ברירת מחדל. המיסים, רשות שוק ההון ו"ישראל דיגיטלית" לפתח בדחיפות כלים דיגיטליים המסייעים לעובד השכיר לקבל את ההחלטות במסגרת תהליך עזיבת העבודה. נכון להיום השכיר נותר בודד במערכה מול טופס לא ידידותי והסברים שחלקם מטעים ולא מובנים. – המדריך המדריך לפרישה מעבודה . 2 חייב לכלול דוגמאות מספריות לכל נושא וחייב לתאר את כל היתרונות הפתרונות המוצעים: - על רשות כלים תומכי החלטה . 1

שקלים 24,000 תוספת מס למדינה של מסך 10% ובצד השני חסרון כיס של כמעט הפיצויים ומענקי הפרישה שהיו יכולים להיות בידי האלמנה והיתומים. איזו מדינה... מיוחדת במינה. מי מפחד מתיק ניכויים? מי מכם יודע להמיר מספר תיק ניכויים של קופת גמל לשם של קופה? של מי למשל ? מגדל. מה, לא 930000948 תיק ניכויים ? 935932046 ידעתם? ושל מי תיק הניכויים . שנמשיך? 2 מ- 0 אנליסט. יש לכם ברשות המיסים כנראה מאמינים בזיכרון יוצא דופן של ציבור השכירים, שנדרשים איכשהו להמיר מספרי תיקי ניכויים לשמות משלמים. לא תאמינו (או שבשלב הזה כבר תאמינו להכול), אבל בחלק ב' של החדש, אותו חלק של "השחקן 161 טופס החלש", שמו של שם המשלם פשוט נעלם. למען הסר ספק, בחלק א' של המעסיק, דווקא אפשר למצוא בקלות את שם המשלם, את מספר תיק הניכויים, צבירות פיצויים וכדומה. אז למה דווקא בחלק ב' - זה שבו העובד אמור לציין את בחירותיו בנושא מיסוי כספי הפיצויים - בחרה רשות המיסים להציג רק ), ולא 930000948 מס' תיק הניכויים (נגיד את שם המשלם? (כבר שכחתם? מגדל). על הדבר הזה עבדו במשך שנתיים? על חוקי משחק לא ברורים, שאין בהם שום היגיון? הרי בקלות היה אפשר לשייך בין חלק א' לחלק ב', על ידי שימוש במספר הסידורי שבחלק א'. היה אפשר גם למחוק מחלק

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 23

הזכאות (התקנוני). במקרה שהוראות החוזר ייוותרו ללא שינוי, הרשות חייבת לשקף את המשמעויות לעובד 161 השכיר במסגרת חלק ב' של טופס - כי במצב הדברים הנוכחי המידע משוקף באופן חלקי ומטעה. - על רשות המיסים תקרת רצף קצבה . 6 להמשיך ולאפשר חישוב תקרות רצף קצבה גם על קופות עם הפקדה לפיצויים בלבד, ולאפשר ייעוד כספים אלו לקצבה. פרשנות רשות המיסים לתקנות שגויה בעיניי, ואין מניעה מלראות הפקדות שוטפות לפיצויים בלבד כמתאימות לרצף קצבה. אחרת, בעלי הרישיון חייבים לשקף ללקוחותיהם הקיימים והחדשים את החסרונות החדשים שעלולים לפגוע בהם בסיום העבודה, במקרה שמבנה התוכנית הפנסיונית כולל קיטום שכר לתגמולים בלבד. יתרה מכך, לשכות השכר והגופים המוסדיים אינם ערוכים לדיווח נפרד לקופות כאמור, ואף רשות המיסים לא ייעדה קוד נפרד לדיווח כאמור של סוג קופות . ומי אמור להיות 6 זה, שנשאר קוד השומר של רשות המיסים בעולם שבו מרבית הסמכויות הועברו למעסיק, ולוודא ששכר המבוטח מקופה אישית וצבירות הפיצויים כאמור לא ייכנסו לתחשיב? - על רשות המיסים לתקן 6 ל- 4 מקוד . 7 את עצמה ולהתאים את תכלית גביית המס לתכלית החיסכון הפנסיוני, 6 לקוד 4 כך שניוד פיצויים מקוד

והחסרונות של מסלולי המיסוי השונים. – דברי ההסבר של רשות חלק ב' חדש . 3 המיסים המיועדים לשכירים חייבים להיכתב בשפה ברורה ושקופה, וללא מתן עדיפות לפתרון זה או אחר. בהתאם יש לערוך מחדש את חלק ב' ולאפשר לשכירים למצות את זכויותיהם. - על רשות המיסים חרטה חלקית . 4 לתקן בדחיפות את הוראות סעיף רצף קצבה, ולאפשר חרטה חלקית מרצף קצבה לעניין ניצול הפטור בלבד, מבלי שיהיה צורך להתחשבן על סכומים אחרים שהותרו לרצף קצבה. שינוי זה תואם את תכלית המחוקק, לעודד את הגדלת עתודות הפרישה של השכיר. אומנם שינוי מוצע זה יפחית את הכנסות המדינה ממיסים, אך זהו בוודאי הפתרון הראוי לציבור השכירים שבוחר באופציית רצף קצבה, או במקרה הגרוע יותר – לא הוא בוחר בעצמו, אלא בוחרים בשבילו באופציה של רצף קצבה ברירת מחדל. כך או כך, חובתה של רשות המיסים היא לשקף את כל המשמעויות לעובד, כולל אלה הפחות טובות מבחינתו. - על רשות תיקון חוזר רצף קצבה . 5 המיסים לעדכן את הוראות חוזר רצף קצבה, ולהבהיר חד משמעית שאכן ניתן לבצע חרטה מרצף קצבה בכל עת, ויראו בזה חרטה מרצף קצבה ולא היוון קצבה אם נעשה לאחר גיל

מס הכנסה מאמרים

24 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

- על רשות המיסים עדכון טפסים . 11 לעדכן ולהתאים את טופסי רשות המיסים העוסקים במיסוי כספי פיצויים ותגמולים בהתאם להוראות הדין כך שלא יכללו מידע מטעה ופרטים לא נכונים. סיכום החדש של רשות המיסים אינו רק 161 טופס אירוע טכני. הוא משקף שינויים תהליכיים ומקצועיים משמעותיים הנוגעים ישירות לכספי הפיצויים של ציבור השכירים. לצערי, רשות המיסים בחרה לנצל את הצורך להסדיר את תהליך ניהול עזיבות העבודה ולבצע שינויים מקצועיים בכללי המשחק. התחושה היא שיש כאן ניסיון ב"שיטת מצליח", ואני חייב לומר שעד כה - זה מצליח. אני מקווה מאוד שרשות המיסים, רשות שוק ההון ו"ישראל דיגיטלית" ישכילו לפתח, ומהר, מערכות מקוונות להסדרת כל נושא דיווחי המעסיק וקליטת הנתונים, אבל לא פחות חשוב, יפתחו במקביל גם כלים תומכי קבלת החלטה שיאפשרו להעניק לעובדים השכירים לבחור בהתאם להעדפתם האישית מה לעשות עם כספי הפיצויים שלהם ולא להותיר את הבחירה למישהו אחר. מוטב היה שלא להוציא את הטופס החדש לעבודה, אלא להמתין עד ליצירת תשתית טכנולוגית מקוונת שכאמור תומכת בכל התהליך ובכל השחקנים, ובמקביל לבצע את כל ההתאמות והשינויים בטופס,

יאפשר שימוש בטכניקת רצף הקצבה. ניודים אלו מאפשרים להרחיב את אפשרויות הבחירה של השכיר לקראת פרישתו מהעבודה, כך שמסלול המס של רצף הקצבה מתווסף למסלולי המיסוי הקיימים עבור כספי פיצויים (ניצול פטור, תשלום 4 המסווגים בקוד מס, רצף פיצויים). - יש להבהיר בדחיפות רצף פיצויים . 8 את חישוב התקרות לרצף פיצויים. אם רשות המיסים מבקשת לשנות תקרות אלו ולפגוע בציבור השכירים, עליה לעשות זאת על ידי תיקון הוראות החוק, ולא על ידי דברי הסבר באותיות קטנות במסגרת הפצת חוזר. - האם רשות המיסים באמת פטירה . 9 התכוונה לפגוע באלמנות ויתומים? הרי במי השינוי פוגע? באלמנות וביתומים של עובדים בעלי שכר נמוך, שאינם מגיעים לתקרת הפיצויים הפטורה. דווקא משפחות עובדים אלו, שעברו טרגדיה אדירה וזקוקים לתמיכה נפשית וכלכלית רבה, הם אלו שישלמו מס חדש ומיותר. אין לזה שום הצדקה. ראוי היה להמשיך ולאפשר למשפחות אלו את הגדלת השכר המבוטח ואת כפל פטור. – ראוי הגנת הפרטיות וצנעת הפרט . 10 היה לבנות את הטופס כך שהתוצר הסופי שלו יהיה ממוען לגוף המוסדי הרלוונטי בלבד, ויכלול את הנתונים הרלוונטיים עבורו בלבד.

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 25

המשחק משפיעה אך ורק עליו ושייכת לו לחלוטין. * פורסם לראשונה במגזין עדיף, לרגל של 15 ועידת הסוכנים והיועצים ה- 2023 עדיף, יוני

בהתאם לצורכי העובד השכיר, תוך כדי ליבון הנושאים המקצועיים שאותם מנסים לשנות. אם נחזור לרגע למגרש הכדורגל, ניתן לסכם שאת המשחק הזה אפשר לשחק עם העובד השכיר או בלעדיו. כך או כך, תוצאת

קריאה לחשב מסלול המראה מחדש - דברי הסבר לתזכיר החוק החדש לגבי הגדרות תושב ישראל עו"ד ורו"ח סיימון יניב

● ] 3[ יום בשנת המס 183 אם שהה בישראל או יותר וכך בשנת המס שלאחריה; ● יום בשנת המס 183 אם שהה בישראל או יותר וכך בשנת המס שלפניה; ● יום 100 אם שהה בישראל בשנת המס או יותר, וסך התקופות שבהן שהה בישראל בשנת המס ובשנתיים שקדמו ימים או יותר, אלא אם 450 לה יהיה בשלוש השנים הקודמות היה תושב אחרת, ]4[ לצורכי מס ב"מדינת גומלת" ששהה בה בכל אחת משנות המס ימים או יותר; 183 הנדונות ● 100 אם שהה בישראל בשנת המס תושב ישראל ]5[ ימים או יותר ובן זוגו

במסגרת רפורמה חקיקתית בתחום המיסוי 24.7.2023 הבין-לאומי, פורסם ביום שמטרתה להכניס ]1[ תזכיר להצעת חוק עוד אזרחים לרשת המס הישראלית, על ידי קביעת חזקות חלוטות המבוססת על ספירת ימי השהות בישראל, בלי מתן אפשרות לסתור את הקביעה בטענה שמרכז חייו של אותו אדם אינו נמצא כלל בישראל, כפי שהחוק קובע היום. על פי הצעת החוק, נוסף על הכללים , בהתקיים אחד ]2[ הקיימים להיום מהמצבים הבאים אדם ייחשב באופן על פי הוראות תושב ישראל אוטומטי ל פקודת מס הכנסה:

הכותב - מומחה במיסוי בין-לאומי ומלווה בתכנון תהליך עזיבה או חזרה ארצה לצורכי מס

מס הכנסה מאמרים

26 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

שהו במדינה גומלת שהיו תושבים ימים 183 בה באותה שנת מס, 100 או יותר. אלא אם בתוך הימים האחרונים של שנות המס הנבחנות, אחד מבני הזוג שהה ימים או יותר. 50 בישראל

בהתאם לתנאים בהגדרת תושב ישראל, למעט פסקה זו. כך תושב חוץ נוסף על כך, תוקנה הגדרת שבהתקיים אחד מהמצבים הבאים ייחשב אדם לתושב חוץ: ) אם יתקיים אחד משני התנאים 1 ( הבאים, גם אם מרכז חייו היה בישראל באותה שנה: 30 (א) בכל שנה נבחנת שהה פחות מ- הימים 30 ימים, אלא אם ב הראשונים של שנת המס הראשונה 30 או בתוך ]6[ בשנים הנבחנות ימים של שנת המס האחרונה 15 בשנים הנבחנות, שהה בישראל ימים או יותר; (ב) בכל אחת משנות המס הנבחנות , שהו בישראל ]7[ הוא ובן זוגו ימים. אלא אם שהה 60 פחות מ- ימים הראשונים של 60 בישראל ב שנת המס הראשונה מבין שנות ימים 60 המס הנבחנות אן בתוך אחרונים של שנת המס האחרונה מבין שנות המס הנבחנות, אחד ימים 30 מבני הזוג שהה בישראל או יותר; (ג) בכל אחת משנות המס הנבחנות

) הוא אינו נחשב לתושב ישראל. 2 ( מהכללים החדשים עולה שגם בני זוג, לרבות ידועים בציבור, נכללים במסגרת בחינת מספר ימי השהייה בארץ לצורך קביעת התושבות של הנישום, ועל כן יש לבחון לא רק את ימי השהות של הנישום עצמו אלא גם את של בן הזוג/ בת הזוג. כידוע, הוראות הפקודה נסוגות מפני הכללים שקבועים באמנות מס שמדינת ישראל חתומה עליהן עם מדינות גומלות, כך שאם אותו אדם ייחשב על פי כללי האמנה הרלוונטית לתושב של מדינה גומלת, הוראות הפקודה לא יחולו והוא ]8[ ייחשב לתושב של אותה מדינה גומלת. תחולת החוק תיכנס לתוקף לגבי הגדרת תושבות של יחיד בשנת המס ובשנת המס שלאחר שנת המס שבה חל יום התחילה של החוק המתוקן, ועל כן כל מי שעומד לעזוב את הארץ או בשלבי עזיבה, כדאי שיתכנן את ימי שהותו שלו ושל בן/בת זוגו בישראל ובכלל זה גם את יום עזיבתו, מבעוד מועד, בכדי שלא ליפול לחזקת תושב ישראל.

הוא ובן זוגו, שהו בישראל פחות ימים, ובכל אותם שנים 100 מ

הערות הכותב: ] לקישור לפרסום התזכיר באתר החקיקה הממשלתי - תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה 1[ ) tazkirim . gov . il ( 2023- (תיקון מס'...)(מקום מושבו של יחיד), התשפ"ג

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 27

ימים או יותר במהלך השנה הנבחנת 30 ימים ויותר בישראל באותה שנה או 183 ] אם שהה 2[ ימים או יותר בשנה הנוכחית ובשנתיים שקדמו לאותה שנה, ולחזקה שניתנת לסתירה 425 ו על ידי הוכחה שמרכז חייו של אותו אדם לא נמצא בישראל באותה שנת מס. ] שנה קלנדרית. 3[ ] מדינה שמדינת ישראל חתומה עמה על אמנת למניעת כפל מס. 4[ ] לרבות ידוע בציבור. 5[ ] "שנות המס הנבחנות" – אחת מאלה: 6[

) שנת המס ושלוש שנות המס שלאחר שנת המס; 1 ( ) שנת המס, שנת המס שלפניה ושנת המס שלאחריה; 2 ( ) שנת המס, ושתי שנות המס שלפניה 3 ( ] לרבות ידוע בציבור. 7[ ] ובהתחשב בכללי שוברי השיווין לקביעת תושבות באמנה הרלוונטית. 8[

איסור הפקדה לפוליסת קצבה ("ביטוח מנהלים" חדש) עד רמת שכר מסוימת – תיקון תקנות מס הכנסה עו"ד שי עופרי, יועץ פנסיוני

המגבלה החדשה קובעת כי ההפקדה לקופת ביטוח לקצבה תוגבל לחלק השכר שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק, כך שהחלק שעד פעמיים השכר הממוצע במשק יופקד לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – דהיינו: קרן פנסיה ו/או קופת גמל לחיסכון

פורסם ברשומות תיקון 12/7/2023 ביום חקיקה המגביל את האפשרות להפקיד כספים לפוליסת ביטוח לקצבה. הרקע לחקיקה זו הוא החלטת ממשלה שבבסיסה תפיסה ולפיה ההפקדה לפוליסת ביטוח לקצבה פוגעת ביכולת החיסכון הפנסיוני, ביחס למוצרי חיסכון פנסיוני אחרים.

הכותב - ממשרד רול ייעוץ פנסיוני בע"מ

מס הכנסה מאמרים

28 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

תיקון חקיקה זה תקף גם ביחס להפקדות במעמד "עצמאי" לפוליסות ביטוח לקצבה: נקבע כי לא יהיה ניתן להפקיד לפוליסת ביטוח לקצבה במעמד "עצמאי", אלא אם הופקד בגינו באותה שנת מס לקרן פנסיה או לקופת גמל לחיסכון לפחות סכום העומד על "מכפלת תקרת ההפקדה 58,400 " - דהיינו: לפחות 12 החודשית ב- ש"ח 4,867 : 2023 ש"ח (לפי התקרה בשנת .) 12 X בד בבד, תוקנו גם הוראות החוק ביחס לאפשרויות ניוד כספים לפוליסות ביטוח – כך 1/9/2023 לקצבה שייפתחו מיום שיותאמו למגבלה החדשה שלעיל. ייכנס לתוקף ביום תיקון חקיקה זה . 1/9/2023 חשוב לשים לב: תיקון חקיקה זה אינו חל על פוליסות : 1/9/2023 ביטוח שנפתחו לפני המשמעות המעשית היא שאין שינוי כלשהו ביחס להפקדות הקיימות כיום או יהיו בעתיד לפוליסות ביטוח שנפתחו לפני . 1/9/2023

פורסם ברשומות תיקון 12/7/2023 ביום חקיקה המגביל את האפשרות להפקיד כספים לפוליסת ביטוח לקצבה. הרקע לחקיקה זו הוא החלטת ממשלה שבבסיסה תפיסה ולפיה ההפקדה לפוליסת ביטוח לקצבה פוגעת ביכולת החיסכון הפנסיוני, ביחס למוצרי חיסכון פנסיוני אחרים. ההפקדה המגבלה החדשה קובעת כי לקופת ביטוח לקצבה תוגבל לחלק השכר , כך שמעל פעמיים השכר הממוצע במשק שהחלק שעד פעמיים השכר הממוצע במשק יופקד לקופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח – דהיינו: קרן פנסיה ו/או קופת גמל לחיסכון. תקרת ההפקדה הזו נקבעה בהתאמה לתקרת הזכאות למנגנון הבטחת תשואה ולתקרה החודשית לשכר המבוטח בקרן פנסיה חדשה מקיפה. נזכיר כי השכר הממוצע במשק לעניין ש"ח, 11,870 , על 2023 זה עומד, בשנת ובהתאם "תקרת ההפקדה החודשית" 20.5%( ש"ח 4,867 , על 2023 עומדת, בשנת ש"ח). תקרה זו מתעדכנת 11,870 X 2 X מדי שנה בחודש ינואר, בהתאם לעדכון בגובה השכר הממוצע במשק.

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 29

שינוי מבנה ארגוני עלול להיות חייב במס עו"ד רו"ח רמי אריה

הופסקה פעילות ונטור. 2012 בשנת פקיד השומה טען כי עסקאות ההתקשרות יחד עם הפסקת הפעילות של ונטור, מהווים בעצם מכירה של כל הקניין הרוחני, פונקציות, נכסים וסיכונים שפותחו והיו של ונטור, לידי החברות בקבוצת מדטרוניק, מכירה החייבת במס רווח הון בידי ונטור. טענתה העיקרית של ונטור הייתה כי המוצרים הרפואיים שפיתחה היו בשלבי פיתוח ראשוניים, ודווקא ההתקשרות עם קבוצת מדטרוניק היא זו שתרמה לפיתוחם של המוצרים תוך שימוש בידע של הקבוצה ולא להפך. לטענתה היא המשיכה לגדול ולקלוט עובדים חדשים גם לאחר שמניותיה . 2009 נרכשו על ידי מדטרוניק בשנת בית המשפט קבע כי חתימת הסכם רכישת מניות של חברה ולאחר מכן הפסקת פעילותה, תוך כדי שפעילות החברה שמניותיה נרכשו נבלעה בתוך חברת האם שרכשה את המניות, מהווה בעצם עסקת מכירה של נכסיה המוחשיים והלא מוחשיים של החברה שמניותיה נרכשו. כפי

העברת פעילות לחברה, או מחברה לחברה בישראל או לקבוצת חברות בחו"ל, תוך העברת הפעילות העסקית לחברה הרוכשת, עלולה להיחשב עסקת מכירה החייבת במס של נכסי המוכרת. זהירות מתבקשת במיוחד כאשר עשויה לעלות הטענה כי הפעילות הנמכרת כוללת גם נכסים לא מוחשיים כגון זיכיונות, פטנטים, הון אנושי או מוניטין. , 31671-09-18 כך נקבע בעניין ונטור (ע"מ מדטרוניק ונטור טכנולוגיות בע"מ נ' פ"ש ) אשר עסקה 1.6.2023 כפר סבא, ניתן ביום בפיתוח מוצרים רפואיים ומניותיה נרכשו על ידי חברת מדטרוניק, ומאוחר יותר הפסיקה את פעילותה. רכשה חברת מדטרוניק 2008 בשנת ממניות 8% המאוגדת בארצות הברית רכשה את מלוא המניות 2009 ונטור ובשנת שלה והפכה להיות חברת האם של ונטור. לאחר עסקת הרכישה התקשרה ונטור במספר הסכמים בין חברתיים עם חברת האם ועם חברה בת שלה.

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

30 2023 אוגוסט 563 ידע למידע

גם העובדה שההסכמים הבין חברתיים בין ונטור לחברת האם ולחברה הקשורה נחתמו רק בסמוך להפסקת פעילות ונטור, מעידה כי הלכה למעשה מדובר במכירת הנכסים הלא מוחשיים של ונטור, שאחרת לא הייתה מפסיקה את פעילותה. הסכמים אלו מעידים כי כבר בחתימת ההסכמים הוחלט על הפסקת פעילותה של ונטור, עוד לפני הפסקת פעילותה בפועל. תמוה כי ונטור דיווחה על ההסכמים הבין-חברתיים כאשר הפסיקה את פעילותה 2010 רק בשנת ולא בשנה שבה נחתמו. כמקובל, שווי הנכסים הלא מוחשיים שנמכרו לחברת האם יחושב לפי ערך שווי השוק שלהם. ונטור הביאה חוות דעת כלכלית ולפיה שווי מיליון דולר, 125 ל- 100 נכסים אלו הוא בין זאת על בסיס שווי החברה שנקבע בשנת ממניות החברה. 8% בעת שנרכשו 2008 ואולם, בית המשפט קיבל את טענת פקיד השומה כי דווקא העסקה השנייה של רכישת מלוא המניות על ידי מדטרוניק היא זו המשקפת את שווי הנכסים שנמכרו על ידי ונטור לחברת האם. ללמדנו כי בעת שינוי מבנה ארגוני של עסקים, בין שמדובר בהעברה מעסק עצמאי לחברה, ובין שמדובר בהעברת הפעילות מחברה לחברה, יש לבחון אם המכירה כוללת גם נכסים לא מוחשיים אשר אינם רשומים בהכרח בדוחות הכספיים של העסק, כגוןפטנטים, זיכיונות, מוניטין וכדומה.

, 49444-01-13 שנקבע בעניין ג'טקו (ע"מ ג'טקו בע"מ נ' פקיד השומה כפר סבא, ניתן .)6.6.2017 ביום בית המשפט קבע כי בעניין ונטור היו נסיבות שונות מאשר אלו שהיו בעניין , ברודקום 23342-01-16 ברודקום (ע"מ סמיקונדקטור בע"מ נ' פקיד השומה כפר ) אשר בו נקבע 9.12.2019 סבא, ניתן ביום כי יש לדחות את עמדת פקיד השומה כי מדובר במכירת נכסים של החברה שמניותיה נרכשו. זאת, כיוון שוונטור, עוד לפני שהפסיקה את פעילותה, כבר רשמה פטנטים שפיתחה על שם מדיטרוניק ובפועל העבירה את כל פעילותה לשליטת מדטרוניק, בעוד בעניין ברודקום השליטה על הנכסים של חברת הבת לא הועברה בפועל לחברת האם. בפסיקה נקבע כי לשם הכרעה בשאלה הנוגעת להעברת בעלות בנכס, יש לתת את הדעת לחלוקת הסיכון-סיכוי בין הצדדים. יש לבחון מי מקבל הלכה למעשה את ההחלטות בנושא הנכס ומי נושא בסיכונים לעומת הסיכויים מהנכס. גישה זו מקבלת משנה תוקף כאשר מדובר בעסקאות בין לאומיות אשר יש לבחון אותן לפי הוראות א לפקודה. 85 סעיף עוד נקבע כי מכירת הפעילות מחברה בת שמניותיה נרכשו אינה חייבת להיות במועד מסוים אחד, אלא יכולה להימשך על פני תקופה שיכולה להימשך כמה שנים, ממועד רכישת המניות ועד הפסקת הפעילות.

מס הכנסה מאמרים

2023 אוגוסט 563 ידע למידע 31

תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) 2023- ), התשפ"ג 2 ' (הוראת שעה מס עו"ד מיטל דולב בלט

1 מסלול שכר עבודה 2 מסלול מחזורים 3 מסלול חקלאות

.

פורסמו ברשומות תקנות 29.6.2023 ביום מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה מס' (להלן: "הוראת השעה"). 2023- ), התשפ"ג 2 תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף), (להלן: "התקנות") מסדירות 1973 התשל"ג את תשלום הפיצויים בעד נזק עקיף ומגדירות מהו שוויו של נזק עקיף. הוראת השעה באה לתקן את ההגדרות המצויות בתקנות. להלן עיקרי הוראת השעה בהתייחס לפיצוי בגין תשלום שכר: הוראת השעה מסדירה מתן פיצוי למעסיקים לאור המצב הביטחוני בתקופת מבצע "מגן ,15.5.2023 ועד ליום 9.5.2023 וחץ", מיום בהתאם להגדרת "האזור המיוחד". בהתאם להוראת השעה, כאשר נגרם נזק כתוצאה מנזק מלחמה, מחמת אי אפשרות לנצל נכסים או מחמת הפסקת פעילות, לרבות נזק שנגרם בשל תשלום שכר עבודה, ניזוק זכאי לפיצויים לפי אחד מהמסלולים הקבועים בתקנות, לפי בחירתו:

.

.

מסלול שכר עבודה לגבי ניזוק שאינו קיבוץ או שאינו מוסד לכל ₪ 500 ציבורי זכאי, הפיצוי יהיה יום עבודה ששולם ע"י המעסיק בעד יום היעדרות של העובד בשל המצב הביטחוני. לגבי ניזוק שהוא קיבוץ, שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני ששולמו לעובד שאינו חבר קיבוץ, בתוספת שווי הנזק מוכפל בסך כל ימי ההיעדרות בשל המצב הביטחוני של חברי הקיבוץ העובדים בתעשייה, במסחר, בשירותים בחקלאות או בתיירות בקיבוץ, ולמעט חברי הקיבוץ העוסקים במתן שירותים לחברי הקיבוץ עצמם. לגבי ניזוק שהוא מוסד ציבורי זכאי – השיעור המתקבל מחלוקת סכום הכנסתו לשנת הבסיס, כפי שדווחה בדוח שהגיש לפי לפקודה, שלא מתמיכות ותרומות 131 סעיף

הכותבת – מנהלת מחלקת "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ.

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online