ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

562

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 47 ׀ שנה 562 ׀ גיליון 2023 יולי ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם – 2024-2023 תיקונים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי הכרה למס בהוצאות ללא אסמכתאות חוק ההסדרים - תיקוני חקיקה במיסוי מקרקעין חלוקת הכנסות שכר דירה בין בני זוג - עד שבע שנים אחורנית

השתלמות מקצועית מס ערך מוסף

מלון קרלטון ת"א | 17.7.23 + 24.7.23 | מפגשים 2

בואו ללמוד את הוראות החוק ויישומיהם במהלך העבודה, תוך למידה בסיסית של עיקרי ההוראות בחוק

כמו כן נלמד את אופני הדיווח והוצאות חשבוניות לאור התפתחות המסחר האינטרנטי

> להרשמה ופרטים

hashavim.co.il *8109

הירחון למיסוי, משפט וכלכלה

דבר העורך קוראים יקרים,

562 מס' 2023 יולי

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

שר האוצר הודיע לאחרונה כי ישראל תצטרף להסדר מס החברות המינימלי, בהתאם להסכם שאליו מדינות. במסגרת ההסדר 136 הצטרפו תתחייב חברה בין-לאומית בעלת

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

מיליון דולר במס חברות שלא 750 מחזור של יותר מ- . אם שיעור המס במדינת התושבות של 15% יפחת מ- , ההפרש יוטל על חברת האם של 15% החברה נמוך מ הקבוצה; קיים מנגנון חלופי למקרה שחברת האם בקבוצה היא תושבת של מדינה שלא הצטרפה להסדר. הנהגת הסדר המס המינימלי עשויה להשפיע על חברות הנהנות היום משיעורי מס נמוכים במסגרת החוק לעידוד השקעות הון. כתוצאה מהנהגת הסדר המס המינימלי, חברות שנמשכו לישראל בשל שיעור המס הנמוך עשויות להתמקם במדינות אחרות או להעביר פעילות קיימת מישראל למדינה אחרת, וכך לגרום לצמצום של מקומות תעסוקה ולירידה בהשתתפות ובפעילות של עובדים ישראלים בתחומי הטכנולוגיה המתקדמת. ההסדר אינו אמור להשפיע על חברות ישראליות יצואניות קטנות, שימשיכו ליהנות משיעורי מס נמוכים.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2023 יולי 562 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח ליבנה נדב רו"ח מור אסי

עו"ד וגנר עומר רו"ח וייספיש גלבוע

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל רו"ח (עו"ד) אלימי גדי רו"ח (עו"ד) אלמקייס חגי עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן יאיר-יוסף עדי רו"ח בר רונית רו"ח (משפטן) בר חן אליאור משפטן ג'אנה אוהד עו"ד ורו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש רו"ח גנדלמן אליק רו"ח דהרי בועז עו"ד דורון אלי רו"ח (עו"ד) דרייפוס אריאל רו"ח הררי שלמה

עו"ד מלכא אבישי רו"ח מרקוביץ' רונן

עו"ד ורו"ח זריהן מאיר רו"ח (משפטנית) חדד גליבטר סאלי רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד ורו"ח טבח שלמה טסלר נדב יועץ פנסיוני יארוסלבסקי יונתן עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז רו"ח כהן דניאל עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי רו"ח כרמי אייל רו"ח לבקוביץ' אפי

רו"ח ומשפטן סנדו אייל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד פסו דורון עו"ד (רו"ח) צדקיהו עמיחי ניצן רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד ורו"ח קורן יוסי רו"ח קירו עופר עו"ד קלרו דין עו"ד רוטמן גיא רו"ח שולקין נטלי עו"ד שילה אוהד רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד רו"ח שרים הדס

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2023 יוני 561 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה – 2024-2023 תיקונים בחוק ההתייעלות הכלכלית לשנות המס רו"ח אליק גנדלמן מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי מס שכירות למגורים: הטבה חדשה מכוח חוק 10% לפקודה - 122 סעיף רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא 2024 ו- 2023 ההתייעלות הכלכלית לשנים האומיקרון והוכחת הקשר הסיבתי - משימה בהחלט אפשרית

12

15

רו"ח רונית בר

17

עו"ד רו"ח רמי אריה הכרה למס בהוצאות ללא אסמכתאות שומה על פי מיטב השפיטה וזכות ההשגה והערעור של הנישום

20

22 עו"ד אלי דורון; עו"ד דורון פסו דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר והוחזרו יקוזזו לעניין חישוב ההכנסה החייבת 25 עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) עמיחי ניצן צדקיהו או יהוו הכנסה חייבת 26 עו"ד רו"ח רמי אריה דיווח למס הכנסה על חשבונות בנקים בחו"ל 27 נדב טסלר ד – קיבוע זכויות ולחסוך כסף בפנסיה 161 איך למלא טופס אלפי ישראלים לקחו הלוואה מקרן השתלמות וכעת משלמים את המחיר רו"ח (משפטנית) ענבל שני החוק לעידוד השקעות הון – עוד על יצואן עקיף נפגעתם מזן האומיקרון? שלא יאיימו עליכם! ועדת הערר החליטה שעוסק זכאי למענק האומיקרון בניגוד לעמדת רשות המיסים רו"ח אפי לבקוביץ'; עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי בניגוד לקביעת רשות המסים: משבר הקורונה הוא שגרם לירידה בהכנסות 39 34 נדב טסלר 37

עו"ד שוש גבע פס"ד סלטי מערכות חשמל החברה -

44

תוכן עניינים

6 2023 יולי 562 ידע למידע

נדחתה בקשה לתביעה ייצוגית נגד רשות המסים בטענה כי היא גובה מס עו"ד שוש גבע פס"ד חוסטצקי ואח' שלא כדין על הכנסות בחו"ל -

49

מיסוי בין-לאומי דוח אסדרת תחום הנכסים הדיגיטליים - מיסוי קריפטו

רו"ח נדב ליבנה; רו"ח (עו"ד) חגי אלמקייס

54

רו"ח נדב ליבנה עולה חדש ותושב חוזר ותיק - עבודה מחוץ לישראל הקלה מסובכת - זיכוי עקיף בדיווידנדים מארצות הברית רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר; רו"ח (עו"ד) גדי אלימי : מקדמה על חשבון מניות או תשואה על ההשקעה SAFE

55

57

רו"ח (משפטן) בועז כהן שחיקת בסיס המס בקפריסין – זהירות, מלכודת!

59

רו"ח (עו"ד) גדי אלימי

61

מיסוי מקרקעין

חוק ההסדרים - תיקוני חקיקה במיסוי מקרקעין עו"ד ורו"ח יוסי קורן ניהול הליכי שומה לפי חוק מיסוי מקרקעין

63

עו"ד אלי דורון, עו"ד עדי בן יאיר יוסף חידושים במיסוי פרויקטים בהתחדשות עירונית על פי חוק ההסדרים עו"ד עדי בן יאיר-יוסף 2024-2023 לשנים הגשת דיווח כוזב על עסקת מקרקעין במטרה להפחית את תשלום המס

66

69

עו"ד אלי דורון; עו"ד עדי בן יאיר-יוסף 2023 מיסוי מקרקעין בזווית אישית - חוק ההסדרים

74

עו"ד ורו"ח שוקי ג'אנה, משפטן אוהד ג'אנה רכישת בית, הריסתו ובניית בית אחר תחתיו, לא תיחשב "דירת מגורים"

76

עו"ד שוש גבע פס"ד אזריאל לצורך מס רכישה -

80

עו"ד רו"ח רמי אריה הצלחה בסגירת תיק בחשד לחשבוניות פיקטיביות

84

תוכן עניינים

2023 יולי 562 ידע למידע 7

מס ערך מוסף

עו"ד רו"ח רמי אריה תנאים להחזר מע"מ בגין חובות אבודים מניעת הקצאת חשבוניות מס - כמו אי אישור ניכוי מס במקור עו"ד רו"ח רמי אריה שנות מאסר למיסטיקן שהעלים הכנסות בסכום 3 הקמע לא עזר: עו"ד שוש גבע פס"ד כהן מיליון ש"ח - 9 של חריג: בית המשפט דחה את גזירת את עונשו של עבריין מס בשל ביטוח לאומי חלוקת הכנסות שכר דירה בין בני זוג - עד שבע שנים אחורנית רו"ח אורנה צח- גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה אירועי גיבוש שערכה שותפות לעובדיה הם טובת הנאה החייבת בדמי עו"ד שוש גבע פס"ד שקל ושות' ביטוח לאומי - נדחתה תביעתה של חברה להורות על ביטול החלטת המוסד לביטוח לאומי לחייבה בתשלום דמי ביטוח בגין אופציות שהוענקו לעובדיה ומומשו עו"ד שוש גבע פס"ד אבני ברק דלות הראיות -

85

86

89

93

96

99

102

פס"ד נס א.ט. בע"מ -.2005-2007 בשנים

מכס

עו"ד עומר וגנר קפה ומאפה במֶכֶס

104

שאלות ותשובות מס הכנסה הוצאות בגין קייטנה שמארגן מקום עבודה בחופשת הקיץ לילדי העובדים - האם יותרו בניכוי למעביד והאם יש לזקוף שווי לעובד?

רו"ח (עו"ד) אריאל דרייפוס

107

עו"ד משה גבע חובת מסירת פרוטוקולי שומה למייצג

113

עו"ד ורו"ח מאיר זריהן מיסוי רווח מסיחור באופציית נדל"ן בידי יחיד

114

תוכן עניינים

8 2023 יולי 562 ידע למידע

דיווח על עסקאות מסחר בקריפטו על פי היקפי העסקאות וסוג הפעילות רו"ח נטלי שולקין העברת מניות המוחזקות בשלוש חברות בידי יחיד לחברה קולטת בה א לפקודה 104 - על פי סעיף 100% מחזיק

115

משפט עסקי ומסחרי דניאל כהן M.A רו"ח, RSU מיסוי ודיווח על דיווידנדים שמתקבלים מ-

116

רו"ח ומשפטן אייל סנדו מיסוי ודיווח בישראל החל על תושב ישראל המבצע עבודה בישראל רו"ח אייל כרמי עבור חברה תושבת הודו שניכתה ממנו מס עו"ד (רו"ח) רונן ארויו מיסוי פיקדונות של עורכי דין אירוע מס בהקצאת מניות מהון מניות בלתי מוקצה בחברה למשקיע שאף עו"ד גיא רוטמן מלווה לחברה הלוואה ארוכת טווח הוצאות אירוח וטיול לצורך כנס שעורכת עמותה - הוצאות עודפות בעמותה רו"ח גלבוע וייספיש רופא בחברה שהוא בעל המניות היחיד בה וכל הכנסותיה מקופת חולים - עו"ד אוהד שילה האם חברת ארנק ) במפעל מועדף 1 (ט 3 מיסוי חלוקת דיווידנד על פי הוראות סעיף עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי שיעור המס על ריבית בגין הלוואה בדולרים שנתן תושב ישראלי לחברה רו"ח בועז דהרי רישום הכנסה מתרומת השכרת משרד בידי חברה תיקון קביעת זכאות לקבלת מענק קורונה עקב תשלום הפרשי ארנונה עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי ורו"ח אפי לבקוביץ' שגרמו לירידה במחזורים בקשה לוויתור והעברת זכות קצבת פנסיית שאירים מהיורש לאחר רו"ח עופר קירו כדי לקבל הטבת מס מיסוי כספים שנמשכו שלא כדין מקרן פנסיה וביטוח מנהלים עו"ד ורו"ח איתן אסנפי בארצות הברית

118

120

122

124

126

128

131

132

133

134

135

רו"ח רוזט שמש

136

תוכן עניינים

2023 יולי 562 ידע למידע 9

חוקיות ביצוע ביקורת מס הכנסה בטלפון הנייד של בעל העסק - עו"ד קובי כהן אפליקציית "ביט" הטלת מס בארצות הברית לאזרח ישראלי בעל אזרחות אמריקאית

138

רו"ח רונן מרקוביץ' שמוכר דירה בישראל

139

רו"ח יוסי ירון קיזוז הפסד ממפעל מועדף מהכנסות מימון רגילות לעובד שלא בוצעו עבורו הפקדות להסדר פנסיוני 161 טופס

140

יועץ פנסיוני יונתן יארוסלבסקי

140

עו"ד רו"ח הדס שרים בעל שליטה או לא? סירוב פקיד שומה לתקן דוח שהוגש במסלול החזר מס מכוח עו"ד משה גבע לפקודה 160 סעיף הגדלת מקדמות בידי נישום במהלך השנה השוטפת

141

142

עו"ד משה גבע ניכוי הוצאות ופחת בגין טעינת רכב חשמלי בבניין מגוריו של עוסק עצמאי עו"ד (רו"ח) אריאל דרייפוס עד מתי ניתן לבקש פתיחת שומה בידי מייצג בגין טעות מהותית

143

144

עו"ד משה גבע בביקורת ניכויים סמכות פקיד שומה שאצלו מתנהל תיק של שותף בשותפות לדון בתיקי השותפים שתיקם מתנהל אצל פקיד שומה אחר

145

עו"ד משה גבע

146

עו"ד משה גבע חובת מסירת פרוטוקולי שומה למייצג ניכוי הוצאות ריבית בעסק של הבן בגין הלוואה שלקח עבורו אביו רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס ניתן לקזז בכל שנה הפסדים מהכנסות המתייחסים לאותה שנה בחו"ל כנגד

147

148

רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס הכנסות המתייחסות לאותה שנה

149

תוכן עניינים

10 2023 יולי 562 ידע למידע

מיסוי מקרקעין קיזוז הפסדי חברת אם מרווח ממכירת נכס מקרקעין ששייך לחברת הבת עו"ד דין קלרו שהיא איגוד מקרקעין דיווח עסקת מכירת אופציה ייחודית לרשויות מיסוי מקרקעין

150

עו"ד יוני כהן

151

עו"ד ורו"ח שלמה טבח פטור ממס שבח בהעברת מניות באיגוד מקרקעין

152

עו"ד אבישי מלכא מס רכישה מוקפא למשפר דיור

153

עו"ד עדי בן יאיר-יוסף הגדרת הכנסות מנכס בית

154

מס ערך מוסף השכרת נכס מקרקעין מסחרי בידי אדם פרטי לעוסק מהווה עסקת רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא אקראי במע"מ 104 או 103 חבות מע"מ בהעברת נכס מקרקעין לפי סעיף רו"ח שלמה הררי לפקודת מס הכנסה חבות מע"מ בגין הכנסות לתושב ישראל מכתיבת קורסים רו"ח שלמה הררי לפלטפורמה בחו"ל היבטי מע"מ בחלוקת רווחים ממכירת שותפות ליורשיו של שותף שנפטר

155

156

156

רו"ח (משפטן) אליאור בר חן

157

כספים וחשבונאות

רו"ח אסי מור רישום הון מניות במאזן

158

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה מהלכים לשלילת אישורים של פטור/ הקטנה מניכוי מס במקור

רשות המסים בישראל

159

רשות המסים בישראל 12 עד 6 לידיעת הורים לילדים בגיל

160

תוכן עניינים

2023 יולי 562 ידע למידע 11

רשות המסים מתחדשת עבורכם! מסכי ההזדהות האישיים עברו שדרוג עיצובי

רשות המסים בישראל

160

מיסוי מקרקעין

רשות המסים בישראל כניסתם לתוקף של תיקונים לחוק מיסוי מקרקעין התקנות לתשלום פיצויים לעסקים בדרום שנפגעו במבצע "מגן וחץ"

161

רשות המסים בישראל אושרו בכנסת

162

חקיקה

חוקים חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2023 ), התשפ"ג- 2024 ו- 2023 לשנות התקציב חוק הגדלת נקודולת זיכוי להורים במס הכנסה והרחבת מענק עבודה,

163

194

2023 התשפ"ג

מדדים ושערי מט"ח

196

2023 מדדים לחודש מאי

197

2023 שערים יציגים לחודש יוני

ידע במספר

198

מראה מקום

200

12 2023 יולי 562 ידע למידע

מס הכנסה תיקונים בחוק ההתייעלות הכלכלית – מס הכנסה, 2024-2023 לשנות המס מע"מ וביטוח לאומי רו"ח אליק גנדלמן

כללים חדשים ייכנסו לתקוף החל משנת . 2024

"בעל עסק זעיר" – "עוסק זעיר" – תיקון בפקודת מס הכנסה ב לחוק ההסדרים מוסיף את חלק 87 סעיף ד' פרק שמיני לפקודת מס הכנסה, ומגדיר בעל עסק זעיר כך: יחיד, תושב ישראל, המפיק הכנסה מעסק או ממשלח יד ומתקיימים לגביו כל אלה: ) מחזור העסקאות הכולל הנובע ממשלח 1 ( ידו ומכל עסקיו בשנת המס אינו עולה על הסכום הקבוע בהגדרה "עוסק לחוק מס ערך מוסף; 1 פטור" שבסעיף ג 87 ) פקיד השומה רשום אותו לפי סעיף 2 ( בחוק ההסדרים (רישום כעסק זעיר) המחוקק בא לקראת בעלי עסקים קטנים על ידי הקטנת הליכים בירוקרטיים וקביעת כללי דיווח פשוטים. בעלי עסקים קטנים יוכלו לדווח לרשויות באופן עצמאי, ללא צורך בפנייה לאנשי מקצוע כגון רואי חשבון ויועצי מס (תוך הקטנת פרנסתם).

להלן התייחסות לנאמר לעיל: א. הגדלת תקרת עוסק פטור

120,000 תקרת עוסק פטור תעלה ל . 2024 ש"ח החל משנת

ב. עסק זעיר

מי שמחזור עסקו נמוך מתקרת עוסק ש"ח 120,000 פטור (אשר תעלה ל כאמור לעיל) רשאי ליהנות מכללי "עסק זעיר". עסק זעיר אינו חייב להיות עוסק פטור במע"מ, כך שבעלי עסקים שאינם רשאים להיות עוסקים פטורים במע"מ (מקצוע חופשי, אמנים וכו') זכאים אף הם להיות עסקים זעירים. תנאים נוספים – רישום כעסק זעיר על ידי פקיד שומה, כאמור בסעיף הבא.

הכותב - מומחה בכל תחומי המסים עורך הירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס. מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 13

● בעל הכנסה מעסק שלא מיגיעה אישית (עסק שבו הוא אינו עובד בעצמו) ● ההכנסה התקבלה ממעסיקו (קרי הוא מקבל משכורת והכנסה עסקית מאותו מקור) ● ההכנסה מתקבלת מחברה משפחתית ● מההכנסה העסקית 25% יותר מ התקבלו מאחד מאלה: ● 88 קרובו, כהגדרתו בסעיף לפקודה ● מי שהיה מעסיקו בשלוש שנות המס הקודמות ● הוא בעל שליטה בחברה כהגדרתו ) לפקודה 9 ( 32 בסעיף ● הוא אינו עומד בתנאים נוספים שקבע שר האוצר

ג. רישום כעסק זעיר

מי שרשום במע"מ כעוסק פטור – מס הכנסה יסווג אותו אוטומטית כעסק זעיר. ניתן לוותר על סיווג כעסק זעיר. מי שלא רשום כעוסק פטור אך מחזור עסקו נמוך מתקרת עוסק פטור רשאי להירשם כעסק זעיר לפני מועד הגשת דוח שנתי או עם הגשת דוח שנתי. עסק זעיר רשאי לנכות הוצאה ממחזור עסקו, 30% נורמטיבית של כלומר שיעור הוצאות אחיד, ללא קשר לגובה הוצאות בפועל. כאמור לעיל עוסק רשאי לוותר על סיווג כעסק זעיר ולנכות הוצאות שהוציא בפועל במקום הוצאה נורמטיבית. עסק זעיר לא זכאי מדמי 52% לניכוי בגין דמי ביטוח ( ביטוח ששילם במהלך שנת מס) הן לצורכי מס הכנסה והן לצורכי ביטוח לאומי. עסק זעיר זכאי לניכוי בגין תשלומים לקרן השתלמות. מי שביקש לעבור למסלול "רגיל" (כלומר לנכות הוצאות בפועל במקום ) 30% לנכות הוצאה נורמטיבית של לא יהיה רשאי לחזור למסלול ניכוי הוצאה נורמטיבית בשנתיים הבאות. מי לא זכאי לניכוי הוצאה נורמטיבית מהמחזור) 30% ( ● מי שמעסיק עובדים ● אינו מנהל ספרים קבילים

ד. ניכוי הוצאות נורמטיבי

ה. מקדמות

פקיד שומה רשאי לפטור עסק זעיר ממקדמות בהתחשב בסכום המס שהוא צפוי לשלם בשנת המס.

ו. הגשת דוח

שר האוצר רשאי לפטור עסק זעיר מהגשת דוח. צפוי שעסקים זעירים יידרשו להגיש דוח מצומצם שאינו דורש ידע מקצועי.

מס הכנסה מאמרים

14 2023 יולי 562 ידע למידע

פיקטיבית) – יוצע לקונה להוציא חשבונית עצמית. לחלופין המוכר רשאי לערער על החלטת מנהל מע"מ לא להקצות לו מספר חשבונית. למנהל מע"מ לא תהיה סמכות 2024 בשנת לסרב להקצאות של מספר חשבונית (שר האוצר רשאי להאריך מצב זה בשנה נוספת). סכום החשבונית המחייב הקצאת מספר אלף ש"ח) ירד בהדרגה לחמשת אלפים 25 ( ש"ח. התיקון שלעיל נכנס כהוראת שעה לשנים , לשר האוצר הסמכות לדחות 2028-2024 את מועד התחילה, וגם להפסיק את הוראת . 2028 השעה לפני חיוב מס על החזר דמי ביטוח לאומי – תיקונים בחוק הביטוח הלאומי בפס"ד מנחם קירשבלום נקבע כי אין לחייב במס החזר דמי ביטוח שמקבל עצמאי, אף מדמי 52% שקיבל ניכוי לצורכי מס של ביטוח בשנה שבה שולמו דמי הביטוח ביתר. כדי לעקוף פסיקה זו תוקן סעיף מסכום החזר 52% א לפקודה, כך ש- 47 דמי הביטוח יתחייב במס. ריבית והצמדה שמתווספים להחזר פטורים ממס. התיקון . 2025 שלעיל ייכנס לתוקף בשנת

קיזוז תשלום שכר דירה כנגד הכנסה מהשכרת דירה אחרת – לפקודת מס 122 תיקון סעיף הכנסה לפקודת מס הכנסה 122 התיקון בסעיף נעשה כך שניתן יהיה לקזז מהכנסה מהשכרת דירה יחידה הוצאה לצורך תשלום עבור השכרת דירת מגורים אחרת אלף ש"ח. 90 או תשלום לבית אבות עד . ההטבה 10% ההפרש חייב במס בשיעור . 2023 נכנסה לתוקף החל משנת רשות מס ערך מוסף מנסה פעם נוספת להוציא לפועל תכנית להקצאת מספרי חשבוניות כדי להתגבר על הפצת חשבוניות פיקטיביות. חוק מע"מ לאחר התיקון מתיר 25 ניכוי מס תשומות מחשבוניות בסך אלף ש"ח ומעלה רק לאחר הקצאת מספר חשבונית על ידי מנהל מע"מ, כלומר לפני אלף ש"ח המוכר 25 הוצאת חשבונית בסך יפנה למנהל מע"מ בבקשה להקצאות מספר לחשבונית: ● אם מנהל מע"מ יסכים להקצאת מספר חשבונית, הקונה יהיה רשאי לקזז תשומות. ● אם מנהל מע"מ לא יסכים להקצאות מספר חשבונית (עקב חשש לחשבונית הקצאת מספרי חשבוניות – תיקונים בחוק מס ערך מוסף

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 15

מס שכירות 10% - לפקודה 122 סעיף למגורים: הטבה חדשה מכוח חוק 2024- ו 2023 ההתייעלות הכלכלית לשנים רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

מדירת המגורים את הוצאות השכירות שמשלם אף על פי שאלה הוצאות פרטיות אשר אינן אמורות להיות מנוכות לפי עקרונות מס ההכנסה הרגילים. ההטבה המוצעת נועדה לצורך הקלה על מי שיש לו דירה יחידה, אשר מעדיף, משיקוליו, לגור בדירת מגורים אחרת". לאור האמור, הוסף בחוק ההסדרים הסדר (ו) 122 סעיף חדש ומבורך בדמותו של על אף האמור בסעיף הקובע כי לפקודה , הרי לעניין חישוב ההכנסה (ג) לפקודה 122 החייבת מדמי השכירות מהשכרת דירת רשאי המגורים היחידה שלו בישראל, לצורכי מס הוצאות פרטיות היחיד לנכות (אשר אינן משמשות בייצור הכנסתו מדמי דמי שכירות שכירות) והמוגדרות בסעיף " " (כמפורט להלן) ששילם באותה מוטבים השנה לשכירת דירת מגורים אחרת, והכול בתנאים הבאים: . מדובר בהכנסות דמי שכירות של 1 . מהשכרת דירתו היחידה היחיד יובהר כי "דירה יחידה" היא כהגדרתה ) לחוק מיסוי מקרקעין. 4 ג)( 1 (ג 9 בסעיף

122 כידוע לכל העוסקים בענייני המס, סעיף לפקודה מאפשר ליחיד לשלם מס בשיעור ) על הכנסות דמי שכירות 10% מופחת ( מדירה המשמשת למגורים בישראל. (ג) לפקודה, ללא 122 ואולם, כקבוע בסעיף אפשרות לנכות הוצאות שיצאו בייצור דמי השכירות שלעיל (לרבות פחת או הפחתה בשל הדירה). כמו כן, היחיד לא יהיה זכאי לקיזוז, לזיכוי או לפטור מההכנסה משכר דירה או מהמס החל עליה. דהיינו, היחיד ישלם (עד תום החודש העוקב לסיום שנת על מחזור ההכנסות 10% המס) מס בשיעור משכר דירה למגורים כאמור לעיל. פורסם חוק ההתייעלות 31.5.2023 ביום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי ,) 2024 ו־ 2023 התקציב לשנות התקציב (להלן: "חוק ההסדרים") 2023 התשפ"ג- 122 אשר במסגרתו תוקן, בין היתר, סעיף לפקודת מס הכנסה, וזאת כפי דברי ההסבר כדלקמן: "בכדי להקל על בעלים שיש לו דירה יחידה שאותה הוא משכיר, כאשר באותה תקופה הוא שוכר דירת מגורים אחרת, מוצע לקבוע אפשרות לנכות מהכנסות השכירות

WWW.AHEC -TAX.CO.IL הכותב - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

16 2023 יולי 562 ידע למידע

. הניכוי מוגבל לסכום תקרה – הכנסה 3 מדמי השכירות למגורים באותה השנה ש"ח 7,500 ש"ח בשנה (קרי, 90,000 או לחודש), כנמוך שבהם. . תשלום שכר דירה ששילם או חלקו 4 – לא נדרש בניכוי בחישוב הכנסתו החייבת של היחיד או אדם אחר. יש לשם לב, שלפי נוסח ההוראה הרי יחידים (בדרך כלל עצמאים) שעובדים מהבית ודורשים חלק יחסי מהוצאות הבית כניכוי בדוח המס שלהם (ובכללן גם הוצאות שכר דירה שמשלמים) יכול וייפסלו מלהנות מהקלה זו. לפיכך, פרשנות ראויה לטעמנו, יכולה להיות שרק החלק שלא נדרש בניכוי כאמור לעיל יוכל להיכנס לחישוב הניכוי. – יראו התא המשפחתי . עקרון 1 כתשלום ששילם יחיד או כהכנסת היחיד גם תשלום או הכנסה, והכול לפי העניין, של בן זוגו ו/או ילדיו ) המתגוררים עימו, ואת 18 (עד גיל כולם יראו כבעלים אחד. הגדרת "בן זוג" כמשמעותה בחוק מסמ"ק. למשל, לרבות ידוע/ה בציבור. תחולה – על הכנסות שכירות שהתקבלו ואילך. 1.1.2023 החל מיום משפחת לוי מתל אביב (בבעלותם לדוגמה: דירת מגורים יחידה) החליטה לעבור להתגורר בחיפה. לפיכך, נאלצו להשכיר 9,000 את בית מגוריהם בתל אביב תמורת ש"ח לחודש, ולשכור בחיפה דירת מגורים ש"ח 7,000 בדמי שכירות חודשיים בסך בחודש.

לפיכך, יש לשים לב כי במסגרת הגדרה זו נכללות דירות בישראל או באזור, המשמשות או המיועדות לשמש למגורים, וכן דירות הנמצאות במהלך בנייה (ויש התחייבות מצד הקבלן/ המוכר לסיים את הבנייה). עם זאת, במסגרת בחינת היותו של היחיד בעל דירה יחידה לא ייכללו דירות בשכירות מוגנת (שהושכרו כאמור ) או חלקי דירות מגורים 1.1.1997 לפני שחלקו של היחיד בהן אינו עולה על שליש (ואם התקבלו בירושה אינו עולה .) 50% על לעומת זאת, יש לציין כי אם ליחיד דירה יחידה והוא בעל שליטה בחברה אשר מחזיקה בדירת מגורים אחת או יותר – במצב דברים כזה הוא עדיין ייחשב לבעל דירה יחידה בישראל לפקודה. 122 לעניין סעיף א. דמי שכירות בעד דירה בישראל ששכר המשלם למגוריו או תשלום שנתי ששולם בעד החזקת המשלם או בן זוגו המתגורר עימו בבית אבות (כהגדרתו בחוק מיסוי מקרקעין) או בבית חולים ג 29 גריאטרי (כהגדרתו בסעיף ,) 1940 לפקודת בריאות העם, בשנת המס. ב. דמי השכירות או התשלום השנתי, לפי העניין וכאמור לעיל, לא שולמו ) 1 ל"קרוב" כהגדרתו בפסקאות ( לפקודה. 88 ) בסעיף 2 ו-(

" דמי שכירות מוטבים " . 2

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 17

הדירה בתל אביב, והכנסתה משכר דירה ש"ח 2,000 לפקודה תהיה 122 לעניין סעיף 200 . היינו, 10% בלבד לחודש החייב במס ש"ח בלבד עבור כל חודש. ואילך, 2023 , החל משנת המס לסיכום יחידים המשכירים את דירתם היחידה בישראל ושוכרים דירת מגורים אחרת תחתיה לצורך מגוריהם, יוכלו לנכות משכר הדירה המתקבל אצלם את הוצאות שכר הדירה שהם משלמים, ורק על היתרה 122 על פי סעיף 10% ישלמו מס בשיעור לפקודה.

אם יבחרו בתשלום מס על פי חוק הפטור 5,500 (בהנחה שתקרת הפטור היא כ- ש"ח יהיו 2,000 ש"ח לחודש) – הרי כ- ש"ח יהיו חייבים במס 7,000 פטורים וכ- , 30% / 10% שולי (שיכול להתחיל משיעור בהתאם לנסיבות). אם יבחרו במסלול סעיף לפקודה (הישן) – ישלמו מס בשיעור 122 900 ש"ח. היינו, 9,000 מסכום של 10% ש"ח עבור כל חודש. כיום, על פי החוק החדש, תוכל משפחת לוי לנכות את הוצאות שכר הדירה שהיא משלמת עבור הדירה בחיפה כנגד הכנסות שכר דירה שהיא מקבלת בגין השכרת

האומיקרון והוכחת הקשר הסיבתי - משימה בהחלט אפשרית רו"ח רונית בר

התקבלו כל עררי חברת 3.4.2023 ביום ד.א. תשתיות פיתוח ובניה בע"מ (עררים ונוספים, להלן: "ערר תשתיות") 2914/22 וועדת הערר אישרה לחברה מענקים בסך בקירוב. ₪ אלפי 1,070 התקבלו כל עררי חברת 22.5.2023 ביום ) בע"מ 1998 ימית צורית פיתוח וכבישים (

בשני פסקי דין של ועדת ערר לענייני קורונה, שבהם ייצג משרדנו (ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן פתרונות מיסוי בע"מ) התמודדנו בהצלחה מול טענת רשות המיסים - כי לא הוכח הקשר הסיבתי בין הפגיעה בנישום לבין מגפת הקורונה (וטענות אחרות). העררים שהגשנו התקבלו במלואם על ידי ועדת הערר:

www.ahec tax.co.il- הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

18 2023 יולי 562 ידע למידע

בפועל, רשות המיסים טוענת כי אם הייתה ירידת מחזורים לפני תחילת מגפת הקורונה או תנודתיות במחזורי ההכנסות או כל ירידה או עלייה במחזורים החורגת ממחזורי פעילות קבועים, יש בכך משום ניתוק הקשר הסיבתי והעברת הנטל להוכחת הקשר לעוסק שתבע מענקים. כהוכחה לקשר, דורשת רשות המיסים הוכחה פוזיטיבית של ביטולי עסקאות או פרויקטים ומסמכים מאמתים (ראו מאמר .)8.2.2023 קודם מיום ונחזור לפסיקות ועדת הערר: בערר תשתיות נדונו שתי סוגיות עקרוניות: כיוון שהחברה עוסקת בביצוע עבודות תשתית וחלק מהפרויקטים שהיא מבצעת נמשכים מעל שנה, טענה רשות המיסים שהחברה מוחרגת מזכאות למענקים, כיוון א לפקודת מס הכנסה 8 שכביכול חל סעיף בחישוב הכנסתה. נוסף על כך טענה רשות המיסים כי לא הוכח הקשר הסיבתי למגפת הקורונה, כיוון שהפרויקטים שביצעה החברה הסתיימו , ובשנה זו, שהייתה 2020 ולא בוטלו בשנת שנת השיא בקורונה, מחזורי ההכנסות , וכי 2019 של החברה עלו ביחס לשנת 2020 הירידה שחלה בהכנסותיה משלהי נבעה מסיומם של פרויקטים ולא כתוצאה מהקורונה. בשאלה הראשונה שוכנעה ועדת הערר לאחר שהוצגו לה הסכמים ומסמכים מאמתים כי החברה אינה חתומה על הסכמים פאושלים ואינה מדווחת על הכנסותיה על

ונוספים, להלן: "ערר 1080/23 (עררים ימית צורית") וועדת הערר אישרה לחברה אלפי ש"ח בקירוב. 420 מענקים בסך בחרנו לספר לכם על כך, כיוון שבניגוד לכל מי שחשב שמגפת הקורונה ירדה מהבמה העולמית והפכה לעוד זן של שפעת עונתית – הרי בכל הנוגע למענקים, הקורונה ממשיכה להוות זירה למאבקים ודיונים משפטיים סבוכים מול רשות המיסים. בשבועות האחרונים אנו עדים למספר לא מבוטל של לקוחות המגיעים למשרדנו, לייעוץ וייצוג בנוגע למענק האומיקרון, שנתבע על ידם בגין ירידה במחזורי 2022 העסקאות בתקופה ינואר-פברואר , ונדחים 2019 ביחס לתקופה המקבילה ב על ידי רשות המיסים, בעיקר בתואנה שלא הוכח הקשר הסיבתי בין הירידה במחזורי ההכנסות למגפת הקורונה ונגיף האומיקרון. לעוסקים בתחום ידוע כי למרות שבית המשפט העליון קבע כהלכה בפסק דין ) כי: 7502/22 בוריס פודולסקי (בר"ם ) לו קובע, כזכור, תנאי 3 ( 8 "סעיף לקבלת המענק, והוא כי הירידה במחזורי העסקאות בהשוואה לתקופת הבסיס "נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש". הלכה למעשה, הדרך להוכיח עמידה בתנאי זה היא הצבעה על נתונים של ירידה במחזורי העסקאות בהשוואה לתקופת הבסיס. הא – ותו לא."

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 19

דרסטית וקבועה, וכי הלקוח לא היה לקוח עיקרי, וכי הפרויקט רחב ההיקפים שבוצע לא היה חד פעמי, שוכנעה ועדת הערר וקבעה כי החברה זכאית למלוא המענקים שתבעה: "מקובלים עלינו בהקשר זה הסבריה של העוררת, כי הפגיעה של מגפת הקורונה באה לידי ביטוי בעיקר בכך שלא היו לה פרויקטים חדשים – דהיינו, רמת ההכנסות הנמוכה של סוף נותרה על כנה, והפגיעה כתוצאה 2019 ממגפת הקורונה הלכה והעמיקה בחלוף הזמן." נציין כי בכל הנוגע למענק האומיקרון ,) 2022 (תקופת הזכאות ינואר-פברואר פער הזמן משיאה של מגיפת הקורונה יוצר קושי לא מבוטל בהוכחת הקשר הסיבתי, במקרים שבהם רשות המיסים טוענת לניתוקו. אמנם הלכת פודולסקי קובעת כי ירידה במחזורי הפעילות היא כשלעצמה הוכחה, אולם בפועל, במקום שבו טוענת רשות המיסים כי הקשר נותק, מהסיבה שמחזורי הפעילות אינם יורדים או עולים כפי שציפתה, הנטל הנדרש להוכחה מול ועדות הערר בהחלט אינו מבוטל. כאמור, למשרדנו ניסיון לא מבוטל בייצוג מול ועדות הערר בנושאים אלו, ולכן מומלץ לפנות אלינו לייעוץ וייצוג בנושא. בהתחשב בסד הזמנים להגשת ההשגה או הערר, כדאי לעשות כן מיד עם קבלת ההחלטה שבה נדחתה הבקשה למענק.

פי אומדנים, אלא מחייבת את לקוחותיה בהתאם לביצוע בפועל ועל פי כתבי כמויות, א לפקודה אינו חל בחישוב 8 ולפיכך, סעיף הכנסתה והיא אינה מוחרגת מזכאות למענקים. במענה לטענתה של רשות המיסים לניתוק הקשר הסיבתי לקורונה – הוכח לוועדת הערר, והיא שוכנעה כי למרות שלא בוטלו פרויקטים, הירידה בהכנסותיה של החברה נבעה ישירות מהירידה בייזום פרויקטים חדשים בתקופת הקורונה על ידי הרשויות, מזמינות העבודה. בעניין זה קבעה ועדת הערר: "לנוכח האמור יש לדחות את טענת המשיבה שלפיה העוררת לא הציגה ולו בדל של הוכחה לקיומו של קשר סיבתי בעניינה. אמנם, העוררת הציגה נתונים מספריים והסברים בלבד, ולא מכתבים או הודעות על ביטול פרויקטים. אולם, העוררת ממילא לא טענה כי הירידה בהכנסותיה נבעה מפרויקטים שבוטלו או לא הוצאו לפועל, אלא מכך שלקוחותיה, הרשויות שעמם היא מתקשרת, צמצמו מאוד את פעילותן ואת היציאה למכרזים חדשים, כתוצאה ממגפת הקורונה." בערר ימית צורית, טענה רשות המיסים כי הירידה במחזורי ההכנסות נבעה מסיום פרויקט ועזיבת לקוח עיקרי, ואינה קשורה לקורונה. לאחר שהוכח לוועדת הערר כי מחזורי ההכנסות בתקופת הקורונה ירדו בצורה

מס הכנסה מאמרים

20 2023 יולי 562 ידע למידע

הכרה למס בהוצאות ללא אסמכתאות עו"ד רו"ח רמי אריה

ההוצאה ודי כי תוצג אסמכתה מהימנה שתכיל את הפרטים של העסקה ואת פרטי . ]2[ הצדדים באופן ברור ומפורט נקבע כי נטל ההוכחה ]3[ בפסק דין הידרולה לעניין ניכוי הוצאות מוטל על הנישום באמצעות הצגת מסמכים ותיעוד רלוונטי שילמדו על עצם ההוצאה, מהותה, יעודה וסכומה ובנסיבות ייחודיות יש להצדיק ניכוי הוצאה ככל שאלה יוכחו בראיות אחרות. כך למשל, במצב שבו אובייקטיבית לא ניתן לקבל חשבונית מס כדין (למשל כאשר נותן השירות אינו עוסק מורשה) או שנוצר פגם בשמירת התיעוד. גם במקרים אלה יש לבחון את דרישת ההוצאה בדרכים אחרות, לשם קביעת שומת מס אמת. בנוגע 2/2012 במסגרת חוזר מס הכנסה לאסמכתאות להתרת הוצאות, סקרה רשות המיסים מצבים שבהם אי הימצאותן של אסמכתאות לקיומה של הוצאה או להוכחת סכומה לא יהווה חסם לדרישת

הפסיקה, כמו גם נוהלי מס הכנסה, מאפשרים הכרה בהוצאות לצורך מס הכנסה גם ללא חשבוניות מס וללא אסמכתאות, אלא באמצעות ראיות חלופיות. על נישום המבקש לדרוש ניכוי של הוצאה מההכנסה לשם חישוב ההכנסה החייבת במס, מוטל להוכיח הן כי ההוצאה אכן הוצאה (קיומה של ההוצאה) והן את מהות ההוצאה – שהיא הוצאה עסקית המותרת בניכוי. הפסיקה קבעה כי נטל ההוכחה בדבר קיומן של הוצאות וסכומן, מוטל על הדורש . רק הוצאות שיוכח שהוצאו ]1[ אותן בניכוי ניתן יהיה לנכות מההכנסה ובתנאי כי מדובר בהוצאה לצורכי ייצור ההכנסה ולא בהוצאה פרטית. מקובל להוכיח קיומה של הוצאה באמצעות אסמכתאות, כגון חשבונית מס/ קבלות מאת הספק/ נותן השירות. ואולם אין חובה להציג דווקא חשבונית מס לצורך הוכחת

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 21

הוצאה המתבטאת במתן שירות בשטח, אותר המוצר שנרכש, בדיקת הסכמים וחוזים, ביצוע אומדנים, הסתמכות על רישומים של רשויות מנהליות או צדדים שלישיים, הצהרות של נותני שירותים, בדיקה של חשבונות בעלי החברה לאיתור כספים שהתקבלו או הוצאו בעבורם לשם סיווג ההוצאה כפרטית ועד הסתמכות על תסקיר כלכלי, והכול בהתאם לנסיבות של כל עניין ועניין. מכאן שקיימות כמה אפשרויות לדרוש הוצאות גם כאשר אין אסמכתאות להוצאות אלו, אך ניתן להוכיח את קיומן בדרכים חלופיות, וחבל לוותר עליהן בחישוב הרווח.

ניכוי ההוצאה מההכנסה לשם קביעת ההכנסה החייבת במס, ובלבד שמדובר בהוצאה שיצאה בייצור הכנסה. כך למשל, במצב שבו נישום לא שמר את התיעוד הנדרש ואין בידו חשבוניות להוכחת ההוצאה (יצוין כי חלה חובת שמירת מסמכים למשך שבע שנים), או במצב של קבלת חשבונית מס שאינה כדין, לא יתאפשר ניכוי מס התשומות, אך עדיין תיתכן אסמכתה או אומדן לניכוי ההוצאה למס הכנסה. רשות המיסים קבעה אמות מידה לקביעת ההוצאות האמיתיות, לשם חישוב השומה בדרך של ניכוי הוצאות על סמך אסמכתאות אחרות, כגון הוכחה שנעשתה

הערות הכותב: סלון מרכזי למכונות כביסה וטלויזיה בבית אל על בע"מ נ' מנהל 8138/06 ] ראו ע"א 1[ . 3 בע"מ נ' פ"ש תל אביב 1986 מיסוי מקרקעין; עמ"ה עינבר היכלי יופי לכלה

אברמוב ג'ורג' נ' פקיד שומה חיפה 8/93 ] ראו למשל עמ"ה 2[ 1 הידרולה בע"מ נ' פקיד שומה תל אביב יפו 1068/00 ] עמ"ה 3[

מס הכנסה מאמרים

22 2023 יולי 562 ידע למידע

שומה על פי מיטב השפיטה וזכות ההשגה והערעור של הנישום עו"ד אלי דורון; עו"ד דורון פסו

פקיד השומה רשאי לבדוק את השומה העצמית בתוך ארבע שנים מתום שנת המס שבה נמסר לו הדוח (לדוגמה דוח לשנת - לפקיד השומה 2023 שהוגש בשנת 2021 .)31.12.2027 סמכות לבדוק את הדוח עד ויראו בחלוף ארבע השנים תחול התיישנות את השומה העצמית כשומה שאושרה, למעט אפשרות שקיימת לפקיד השומה או לנישום לבקש תיקון טעות חשבונית שקרתה בחישוב של ניכויים, זיכויים או פטורים, בתוך שנה נוספת מתום ארבע השנים. במקום שבו פקיד שומה מבקש לקבוע חובה עליו לתת שומה על פי מיטב השפיטה, תחילה לנישום הזדמנות סבירה להשמיע , לתת הסברים, ולהציג את טענותיו אסמכתאות ונימוקים בקשר לשומה שהוא מבקש לקבוע. קרי, לקיים עם הנישום דיון ובירור מעמיק בטרם תיקבע השומה על פי מיטב השפיטה (הליך זה מכונה "שלב א"). נציין כי הנחיית רשות המיסים היא כי אין להתחיל דיונים ברגע האחרון, קרי

פקודת מס הכנסה יוצאת מהנחת מוצא כי דוח שמסר אדם מהווה דוח אמת לצורך קביעת ההכנסה שלו, ולפיו מחושב המס שבו הוא חייב, ומהווה "שומה עצמית". פקיד השומה ישלח לאדם הודעה בדבר סכום המס שעליו לשלם לפי השומה העצמית, והוא רשאי לתקן טעות חשבון בתוך שישה חודשים ממועד הגשת הדוח. לאחר הגשת הדוח רשאי פקיד השומה לעשות אחד מאלה: . לאשר את השומה העצמית, אם לאחר 1 שבדק אותה ואם ללא בדיקה כלל. . לקבוע על פי מיטב שפיטתו את סכום 2 ההכנסה של אותו אדם ואת הסכומים שהוא יהיה רשאי לקזז או לנכות לשם חישוב ההכנסה שחייבת במס, אם הוא סבור כי השומה העצמית אינה נכונה באופן מהותי. יצוין כי פקיד השומה רשאי לקבוע שומה על פי מיטב השפיטה גם לאדם שלא מסר דוח אם הוא סבור כי אותו אדם חייב במס.

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 23

בחודשיים האחרונים לפני תום תקופת ההתיישנות, שכן אין בכך משום הזדמנות סבירה לנישום. לאחר קיום דיונים כאמור יכול והצדדים יגיעו לידי הסכם בדבר השומה שיש לקבוע ). ככל שלא הגיעו פקיד השומה 02 שומה ( והנישום להסכם, יוציא פקיד השומה ." 03 "שומה שומה לפי מיטב שפיטתו - עליו לצרף פירוט לדרך שלפיה נעשתה השומה ולהציג נימוקים לאי קבלת השומה העצמית. הזכות להגיש השגה אם הוצאה לנישום שומה על פי מיטב השפיטה או אף נקבעה שומה בהסכם, להגיש השגה עומדת בפני הנישום הזכות בכתב ולחלוק במסגרתה על הקביעות של פקיד השומה ולבקש ממנו לחזור ולעיין מלוא תוך הצגת ולשנות את השומה, . הנימוקים ובצירוף מלוא האסמכתאות קיימת חשיבות רבה להגשת השגה מפורטת מנומקת, שכן נטל ההוכחה כי השומה מופרזת או לא נכונה הוא על הנישום. לבקש גילוי מסמכים מלא, במסגרת זו יש לטעון טענות מקדמיות ואף בקשר לזכות השימוע ההוגנת והסבירה ככל שנפגעה. ימים 30 הוא בתוך מועד הגשת ההשגה מהמועד שבו הומצאה הודעת השומה לנישום, כאשר לפקיד יש שומה סמכות להאריך את המועד ככל שהדבר סביר, בהתאם לנסיבות כגון מצב בריאותי, היעדרות מהארץ או כל סיבה סבירה אחרת. יצוין כי השגה על שומה לפי מיטב שפיטה שהוצאה בשל אי הגשת דוח, מחייבת הגשת

דוח לאותה שנה שתהווה את ההשגה - אלא אם יוכח כי לא הייתה חובה להגיש דוח. מי שערך את במסגרת ההשגה חל הכלל כי השומה בשלב א' לא יהיה זה שידון בה, וזאת כדי להבטיח בחינה אובייקטיבית ובנפש חפצה של ההשגה. על הנישום להקפיד שהדבר אכן יתקיים, לרבות בחינת רמת המעורבות של מי שדן בהשגה בשלב א'. בשלב ההשגה נערכת בחינה מחדש של הדברים ופקיד השומה רשאי לדרוש מהנישום פרטים נוספים שנראים לו כדי לברר את טענותיו ובקשר להכנסתו, ורשאי לזמן כל אדם להעיד בעניין השומה ואף לחקור אותו. הנישום רשאי להציג בפני פקיד השומה כל עדות או תצהיר של מי שיכול לתמוך בטענותיו. במסגרת הליך ההשגה יכולים הצדדים להגיע להסכם בדבר סכום המס שישלם הנישום והשומה תתוקן בהתאם. ככל שהצדדים לא הגיעו להסכמות מלאות או חלקיות יקבע פקיד השומה את השומה מתן "צו" בכתב ("שומה מחדש בדרך של ") ועליו לצרף פירוט לדרך שלפיה 09 נעשתה השומה ולהציג נימוקים לאי הצו יכול ויהיה קבלת השומה העצמית. זהה לשומה שעליה הוגשה ההשגה או שונה ממנה. חובה על פקיד השומה גם במסגרת ההשגה לתת לנישום הזדמנות סבירה להשמיע את , לתת הסברים, להציג אסמכתאות טענותיו ונימוקים ולקיים עם הנישום דיון ובירור

מס הכנסה מאמרים

24 2023 יולי 562 ידע למידע

פקיד השומה לאחר שלב ההשגה. הערעור נדון בפני שופט יחיד, על פי רוב בדלתיים סגורות. חשוב להגיש את הערעור לבית המשפט שלו הסמכות המקומית לדון, קרי לבית המשפט שבאזור שיפוטו פועל פקיד הנטל להבאת השומה. חשוב לציין, כי חל כי השומה שנקבעה אינה נכונה הראיות על פקיד המערער, כאשר מנגד על הנישום את ההחלטה שקיבל. השומה להצדיק אם החלטתם כי יש מקום להגיש השגה או להגיש ערעור על השומה שהוצאה לכם, הרי מומלץ להיוועץ בבעל מקצוע בתחום המס אשר בקיא בהליכים הדיוניים והמשפטיים כדי שניתן יהיה לכלכל את הצעדים בצורה הטובה ביותר ולבחון את הראיות שנדרשות, את הכשלים של פקיד השומה ואת הטענות המשפטיות האפשריות בצורה מקסימלית, ולא די בטענות בעלמא ללא ביסוס ראייתי או משפטי.

מעמיק בטרם תיקבע השומה על פי מיטב השפיטה. כאמור, הנחיית רשות המיסים היא כי אין להתחיל דיונים ברגע האחרון, קרי בחודשיים האחרונים לפני תום תקופת ההתיישנות שכן אין בכך משום הזדמנות סבירה לנישום. : על פקיד תקופת התיישנות של השגה השומה לקבל החלטה בהשגה בתוך שנה מיום הגשתה - לקבלה, לדחותה או להגיע להסכם, אחרת ההשגה תתיישן ויראו אותה כאילו התקבלה. בהשגה שהוגשה על שומה שנערכה בשל אי הגשת דוח תחול התיישנות רק לאחר חלוף חמש שנים מתום שנת המס שבה הוגשה. הזכות להגיש ערעור לבית משפט לנישום עומדת הזכות לפנות לבית המשפט המחוזי ולהגיש ערעור על הצו שהוציא לו

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 25

דמי ביטוח לאומי ששולמו ביתר והוחזרו יקוזזו לעניין חישוב ההכנסה החייבת או יהוו הכנסה חייבת עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) עמיחי ניצן צדקיהו

פקודת מס הכנסה קובעת כי המס לכל שנת מס יוטל על ההכנסה החייבת של אדם באותה שנת מס. "ההכנסה החייבת" מוגדרת כהכנסה מהמקורות המנויים בפקודה לאחר שנוכו ממנה ההוצאות המותרות, הקיזוזים והפטורים לפי כל דין. א לפקודה כי 47 במסגרת זו קובע סעיף מהתשלומים שמשלם יחיד כדמי 52% ביטוח לפי חוק ביטוח לאומי מותרים בניכוי מההכנסה, אך לא יותר מההכנסה החייבת טרם ניכוי זה. ישנם מקרים שבהם יחיד משלם דמי ביטוח בסכומים גבוהים מהנדרש ממנו - סכום ביתר. החזרת הסכום ביתר ליחיד לחוק הביטוח 362 מוסדרת במסגרת סעיף הלאומי. במקרה כזה, שבו היחיד קיבל מדמי 52% בשנה קודמת ניכוי בשיעור של הביטוח ששילם, בעוד בשנה שאחרי קיבל בחזרה חלק מהסכום ששילם ביתר, נוצר מצב שבו קיבל ניכוי בשנה קודמת בגין כספים שבפועל לא שולמו - לאור קבלתם בחזרה.

לפיכך, במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב 2023 ) התשפ"ג- 2024 ו־ 2023 לשנות התקציב (חוק ההסדרים) שהתקבל בכנסת ביום , נקבע כי אם יחיד קיבל החזר 24.5.2023 מביטוח לאומי בשל תשלומי יתר ששילם בשנה קודמת, אזי באותה שנה שבה התקבל ההחזר, יקוזז סכום ההחזר מדמי הביטוח הלאומי ששילם באותה שנה, ויותר לו ניכוי רק מהסכום לאחר הפחתה זו. 52% של אם סכום היתר שהוחזר גבוה מדמי ההפרש, = הביטוח ששילם באותה שנה מההפרש כהכנסה מעסק או 52% יראו ממשלח יד של המקבל במועד שבו קיבלם. יצוין כי האמור לא יחול על תוספת של הפרשי הצמדה וריבית שהתווספה לסכום לחוק 362 ההחזר מביטוח לאומי לפי סעיף הביטוח הלאומי, שאף קובע כי תוספת כאמור לא תהווה הכנסה לעניין הפקודה או לשם קביעת תשלומי בסיס כלשהם. .2025 הוראות אלה יחולו החל משנת

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

26 2023 יולי 562 ידע למידע

דיווח למס הכנסה על חשבונות בנקים בחו"ל עו"ד רו"ח רמי אריה

(א) לתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת 3 דין וחשבון). . רווחים אשר נצברו על ההשקעות 4 בחשבון בנק בחו"ל, כגון: ריבית, רווחים מניירות ערך ודיווידנדים, . 25% יחויבו במס רווח הון בשיעור . רווחים כאמור בגין ההשקעות בחשבון 5 בנק בחו"ל חייבים להיות מדווחים למס הכנסה, ויש לשלם בגינם את המס מדי חצי שנה, בחודשים ינואר ויולי, בגין מחצית השנה הקודמת. . בנקים בחו"ל מקשים על הפקדת 6 כספים ממדינות זרות. פתיחת חשבון בנק בחו"ל מחייבת המצאת אסמכתאות, אישורים וחוות דעת על מקורות הכספים המועברים ואישור על הדיווח בגינם לרשויות המס בישראל. . בנקים בישראל מקשים על החזרת 7 כספים אשר הופקדו בחשבון בנק בחו"ל לחשבון בנק בישראל. הם דורשים המצאת אישורים על מקור הכספים המועברים מחו"ל, ואישורים על דיווח ותשלום המס בגין הרווחים

אם יש לכם חשבון בנק בחו"ל, או פתחתם חשבון כזה לאחרונה, או מתכננים לפתוח, כדאי שתדעו מהם הדיווחים וחבויות מס ההכנסה אשר יחולו בגין החזקת חשבונות הבנק בחו"ל, לרבות חשיפה לעבירות מס ולעבירות הלבנת הון בעת העברת הכספים לחשבון בחו"ל ו/או בעת החזרתם לישראל. בתמצית, העקרונות למיסוי חשבונות בנק בחו"ל הם אלה: . בעת העברת כספים מחשבון בנק 1 בישראל לחשבון בנק בחו"ל לא חל מיסוי בישראל. . העברת כספים מישראל לחו"ל בסכום 2 ש"ח מחייבת הגשת דוח 500,000 של שנתי למס הכנסה בשנת המס שבה בוצעה ההעברה לחו"ל ובשנת המס שלאחריה. זאת בהתאם להוראות ו) לפקודה. 5 ( 131 סעיף . תא משפחתי אשר היתרה הכוללת 3 בכל חשבונותיו בחו"ל או אשר צבר נכסים בחו"ל בשווי החזקה העולה ש"ח (נכון לשנת המס 2,018,000 על ), מחויב בהגשת דוח שנתי למס 2022 הכנסה. זאת בהתאם להוראות סעיף

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 27

. אי דיווח לרשות המסים כאמור, 8 מהווה עבירה פלילית של העלמת הכנסות ומידע בהתאם לפקודת מס הכנסה ובהתאם לחוק למניעת הלבנת הון.

אשר נצברו - הן במדינה שבה נמצא הבנק והן לרשות המיסים בישראל. כל אלו, כדי שהבנקים בישראל יימנעו מעבירות לפי החוק למניעת הלבנת הון ומסיוע להלבנת הון לפי הדין המקומי במדינה שבה נמצא חשבון הבנק ובישראל.

ד – קיבוע זכויות 161 איך למלא טופס ולחסוך כסף בפנסיה נדב טסלר

הגעתם לגיל פרישה והתחלתם לקבל ד, 161 קצבה? אתם חייבים למלא טופס טופס קיבוע זכויות, הטופס מסדיר כיצד תקבלו את הפטור ממס. כקצבה או כסכום חד פעמי. שימו לב ! ניתן לחזור מהחלטה ימים בלבד! 90 תוך הגעתם לגיל פרישה והתחלתם לקבל , ד 161 טופס קצבה? אתם חייבים למלא א לפקודה, 9 בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף כדי לנצל את הטבות המס שמגיעות לכם בפרישה. נקבע כי כל מי שיצא לפנסיה 2014 בשנת ד 161 טופס חייב למלא 2012 לאחר שנת כדי לנצל את הפטור ממס על קצבה מזכה.

איזה הטבות מס מגיעות לי בפרישה?

פנסיית הזקנה היא הכנסה החייבת במס כמו כל הכנסה אחרת. אך, חשוב להבחין בין שני סוגי הקצבאות, הקצבה המזכה והקצבה המוכרת. ● קצבה מזכה היא קצבה שנובעת מתשלומי המעסיק (פנסיה תקציבית) או מתשלומים מקופת גמל (קרן פנסיה או ביטוח מנהלים). ● קצבה מוכרת נובעת מתשלומים פטורים שהופקדו אל קופת הגמל (או קרן פנסיה וביטוח מנהלים).

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

28 2023 יולי 562 ידע למידע

חייבת קצבה מזכה , קצבת זקנה שנובעת מ פטורה ממס לחלוטין בעוד שהקצבה המוכרת ש"ח. 4,742 על 2023 במס. באפשרותך לנצל פטור ממס על קצבה מזכה, הפטור עומד בשנת . ד 161 טופס לצורך קבלת הפטור על הקצבה המזכה עליך למלא 67 לאישה ו- 62 חשוב לזכור כי את הפטור על הקצבה המזכה ניתן לנצל החל מגיל הפרישה הקצבה המזכה 75% ( (שלא בשל נכות קבועה העולה על , לגבר. במקרה של פרישה מוקדמת . ( תהייה חייבת במס (למעט נקודות הזיכוי מתקרת הקצבה המזכה. כדי ליהנות מהפטור הזה עליכם 35% . פטור בשיעור של 1 , שקדמו שנות העבודה 32 להימנע ממשיכת מענקי פיצויים פטורים ממס במהלך .) נוסחת השילוב לפרישה ולמועד קבלת הקצבה ( מתקרת הקצבה המזכה. הפטור הזה אינו מותנה במשיכת 32% . פטור נוסף בשיעור של 2 . 2025 ועד 2012 פיצויים והוא יתעדכן ארבע פעמים בין השנים שנה 2012 2016 2020 2025 פטור מותנה במשיכת פיצויים 35% 35% 35% 35% 190 פטור בהתאם לתיקון 8.5% 17% 14% 32% הפטור המירבי 43.5% 52% 49% 67% ש"ח בחודש. לפטור זה זכאי 4,742 או 52% עומד אחוז הפטור המירבי על 2023 בשנת 32 לאורך פטורים פנסיונר שהגיע לגיל פרישה ומקבל קצבה מזכה ולא משך כספי פיצויים שנות עבודתו. של מעסיקי עבר כדי להוכיח שלא 161 לצורך קבלת הפטור המירבי עליכם להציג טפסי של מעסיקים קודמים לא 161 נמשכו כספי פיצויים בפטור. במידה ואין ברשותכם טפסי תקבלו את הפטור. דוגמה: ש"ח. מה הקצבה החייבת במס? 9,000 ומקבל קצבה בגובה 67 בני פרש מעבודתו בגיל קצבת זקנה ש"ח 9,000 2020 פטור על קצבה מזכה בשנת ש"ח 4,425 - פטור 9,000 קצבה חייבת במס ש"ח 4,575 10% מס הכנסה בהתאם למדרגות – ש"ח 457.5 2.25 ניצול נקודות זיכוי כאזרח ישראלי ש"ח 492 המס שישולם ש"ח 0 אופן חישוב הפטור על קצבה מזכה הפטור ממס על הקצבה המזכה מורכב משניים:

במקרה זה, כל הקצבה תהייה פטורה ממס

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 29

ד? 161 מה המשמעות של טופס לזכות כל חוסך עומד סכום פטור ממס אותו הוא יכול לנצל לאורך שנות החיסכון או 853,632 הוא עומד על 2023 ובשנת יתרת ההון הפטורה בפרישה, לסכום הזה קוראים ש"ח. , בוחר החוסך כיצד לנצל את יתרת ההון הפטורה, קיבוע זכויות, ד 161 טופס באמצעות כסכום חד פעמי שיקבל כעת או בעתיד או כפטור ממס על הקצבה המזכה. הפטור המירבי ש"ח. הפטור לא תלוי בגובה הקצבה 4,742 הוא 2023 שניתן לקבל על קצבה מזכה בשנת לה אתם זכאים. ככל שתבחרו לנצל סכום גבוה יותר לצורך משיכה חד פעמית, הפטור שיעמוד לרשותכם לצורך הקצבה יהיה קטן יותר. שנות עבודה שקדמו לפרישה משכתם פיצויי פיטורים בפטור ממס, 32 במידה ולאורך יפחתו מיתרת ההון הפטורה ויעמוד 1.35 סכומים אלה בצירוף המדד ובצירוף מקדם . לרשותך סכום פטור קטן יותר דוגמה למשמעות של קיבוע זכויות ש"ח. 12,000 . הפנסיה שלו צפויה לעמוד על 2020 בשנת 67 בני יוצא לפנסיה בגיל ש"ח, כך שהקצבה החייבת תעמוד על 4,425 עומד על 2020 הפטור ממס שמגיע לו בשנת ש"ח. 7,575 ש"ח (לדוגמא) 300,000 במידה ובני יבחר להוון קצבה בסכום של ₪ 9,242 ש"ח והקצבה החייבת במס תעמוד על 2,758 יתרת הפטור שתעמוד לרשותו תהייה: קצבה בלבד קצבה וסכום חד פעמי סכום חד פעמי פטור ממס 0 ש"ח 300,000 קצבה חודשית ש"ח 12,000 ש"ח 9,242 קצבה חייבת במס ש"ח 7,575 ש"ח 9,242 ד החדש? 161 איך למלא את טופס א לפקודה, הוא טופס בן עמוד אחד. הטופס 9 , בקשה לקיבוע זכויות לפי סעיף ד 161 טופס נראה פשוט למילוי אבל להחלטות שתקבלו יהיו משמעויות שתצטרכו לשאת בהם לאורך כל שנות קבלת הקצבה בעתיד. ימים כדי להתחרט ולשנות את 90 ד, עומדים לרשותכם 161 שימו לב ! לאחר מילוי טופס דעתכם.

מס הכנסה מאמרים

30 2023 יולי 562 ידע למידע

דגשים לאופן מילוי הסעיף . צריך לרשום בסעיף רק מענקים 1 32 פטורים ממס שהתקבלו במשך שקדמו לפרישה. שנות עבודה . לא צריך לרשום מענקים פטורים ממס 2 15 ולפחות 1.1.2012 שקיבלתם לפני שנים מיום תחילת הקצבה המזכה. שנים בוחנים שנים שעברו 15 (בבדיקת ולא שנות עבודה) . צריך לרשום מענקים פטורים 3 ובתקופה של 1.1.2012 שקיבלתם לפני שנה עד תחילת קבלת הקצבה 15 עד המזכה. . יש להביא אישורים המעידים על 4 הסכומים שנמשכו, מועדם וסכום המס שנוכה. . אין צורך להצמיד את הסכומים למדד, 5 רשות המיסים תעשה זאת עבורכם. ישנם מקרים בהם תידרשו להציג אישורים גם אם לא משכתם מענקי פרישה. ● מענקים המשולמים לפי חוק הגמלאות לפורשי צה"ל, למשטרה, לשב"ס ולשירותי הביטחון, מענקי פרישה . 22 בקוד 161 המסומנים בטופס ● מענקי פרישה הפטורים ממס לפי א לפקודה, אשר שולמו למי 97 סעיף שפרש עקב נכות צמיתה בדרגה של או יותר. 75% ? 2 איזה מענקים לא יכנסו לסעיף ב

סעיף א' – פרטים אישים – גיל הזכאות 1 סעיף ב

גיל הזכאות הוא המאוחר מבין גיל הפרישה, לגברים, לבין המועד שבו 67 לנשים או 62 התחלתם לקבל קצבה מזכה. לדוגמה יהיה 66 גבר שהחל לקבל קצבת זקנה בגיל . עד 67 , רק בגיל ד 161 טופס זכאי למלא הוא לא יוכל לנצל את הפטור על 67 לגיל קצבה מזכה. שימו לב ! במידה ופרשתם בגיל מוקדם או 75% יותר בשל נכות צמיתה בדרגה של יותר, אתם זכאים לקבל את הפטור מוקדם . יותר – מענקים פטורים 2 סעיף ב יש לציין מענקי פרישה פטורים 2 בסעיף שנות עבודה 32 ממס אותם קיבלתם במשך שקדמו לפרישה. המענקים הללו יקזזו את הסכום הפטור שיעמוד לרשותכם. בחלק הראשון יש לציין את גובה המענק שקיבלתם, בחלק השני יש לציין את . לצורך 1.35 המענק לאחר הכפלתו במקדם 161 כך עליכם להציג לרשות המיסים טפסי של מעסיקי עבר. לדוגמה: בעבר קיבלתי מענקים פטורים כמופרט ש"ח 200,000 בסך: לפיכך הפגיעה בהון הפטור לאחר הכפלה ש"ח 270,000 במקדם הינה:

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 31

הזה. במידה ואתם עדיין עובדים ישנה . בסעיף זה עליכם 5 סעיף ב חשיבות גדולה ל לציין מענקים עתידים שאתם מעוניינים למשוך. למרות שהמשיכה תהייה בעתיד, כבר היום רשות המיסים תכפיל את הסכום ותקטין את הזכאות לפטור 1.35 במקדם על קצבה מזכה. אם לא תשריינו בסעיף הזה כספים, לא תוכלו לקבל בסיום עבודה מענקי פרישה . פטורים ממס – בקשה לחישוב הפטור ממס 6 סעיף ב 2012 בהתאם לתנאים שקדמו לשנת 2012 מי שהגיע לגיל הזכאות לאחר ינואר 15 אך משך מענקים פטורים בתקופה של שנים לפני קבלת הקצבה המזכה רשאי לבחור לפי איזה כללים יחושב הפטור על הקצבה המזכה. הפורש יכול לחשב, יחד עם איש מקצוע, ולראות באיזו נוסחה הפגיעה בפטור ממס תהייה קטנה יותר. במידה והפורש בחר בכללי הנוסחה הישנה, הכללים יחולו גם . 2012 על מענקי פרישה שקיבל לאחר ינואר מי שבחר בתנאי הנוסחה הישנה יקבל את הפטור ממס לפי נוסחה זו ואליה יש ) בהתאם 17% להוסיף גם פטור ממס (כיום . 190 לתיקון חוסך שניצל את מלא הפטור על כספי הפיצויים יהיה זכאי רק לפטור במסגרת – הפטור הנוסף 190 תיקון

● מענקים פטורים ממס שקיבלתם שנים מיום 15 ולפחות 1.1.2012 לפני תחילת הקצבה המזכה. ● מענקים פטורים שקיבלתם (או תקבלו) לאחר התקופה שלאחר גיל הזכאות. ● מענקים פטורים שקיבלתם עבור שנות עבודה. 32 תקופה שקדמה ל – – היוון קצבאות 3 סעיף ב סעיף זה יש למלא רק במידה והיוונתם בעבר קצבאות. הסעיף עשוי להיות רלוונטי לדוגמה לפורשי צה"ל שביצעו היוון. – המשך עבודה 4 סעיף ב יש למלא את הסעיף רק במידה ואתם ממשיכים לעבוד לאחר תחילת קבלת הקצבה המזכה. יש לציין את פרטי המעסיק ואת התקופה שעבדתם אצלו עד לגיל הזכאות (תזכורת: גיל פרישה או גיל תחילת קבלת הקצבה המזכה) הידעתם : מענקי פרישה להם תהיו זכאים לאחר גיל הזכאות לא יפגעו ביתרת ההון . הפטורה שלכם – משיכה עתידית של מענקים 5 סעיף ב פטורים במידה ויצאתם לפרישה מדומה או שאתם בעלי שליטה חשוב מאוד לשים לב לסעיף

מס הכנסה מאמרים

32 2023 יולי 562 ידע למידע

2025

2020

2016

2012 35% 8.5%

שנה

35% 35% 35% 32% 17% 14% 67% 52% 49%

פטור מותנה במשיכת פיצויים 190 פטור בהתאם לתיקון

43.5%

הפטור המירבי

– כספים אותם אתה מתכוון להוון בעתיד בפטור ממס 7 סעיף ב באפשרותכם ליעד בעתיד סכומים לצורך היוון קצבה בפטור ממס. חשוב 5 בדומה לסעיף ב ואת הפטור ממס על קצבה יתרת ההון הפטורה לזכור כי יעוד סכומים אלו יקטין את מזכה. ש"ח, הפגיעה בפטור 100,000 לדוגמה, בחרת לייעד מתוך יתרת ההון הפטורה סכום של ש"ח. 555 ממס תעמוד על במידה ולא תבחרו לבצע היוונים, כל הכספים ישמשו אתכם לצורך פטור על הקצבה. – כיצד לנצל את השינוי בפטור בעתיד 8 סעיף ב ד הוא סעיף נוסף בעל חשיבות גדולה ומחייב התייעצות עם בעל מקצוע, 161 בטופס 8 סעיף ב הסעיף קובע כיצד לנצל בעתיד את הגדלת הפטור ממס. כפי שניתן לראות מהטבלה בשנים אלף ש"ח) באפשרותכם לבחור האם לנצל את 230 (כ- 15% הקרובות הפטור ממס יגדל ב- ההגדלה לצורך הגדלת הפטור ממס על הקצבה המזכה, או לצורך הגדלת הפטור על ההיוון או שילוב של השניים. למי זה רלוונטי? פורש שבוחר להוון כעת סכומים גדולים או משך בעבר סכומים גדולים בפטור יכול לבחור בעתיד בהגדלת הפטור על הקצבה. לעומתו פורש שעדיין עובד ולא משך מענקים פטורים, יוכל לנצל בעתיד את הגדלת הפטור לצורך משיכה של מענקי פטורים. .15% בשיעור של 2025 ההגדלה הבאה בפטור צפויה להיות בשנת

מס הכנסה מאמרים

2023 יולי 562 ידע למידע 33

ש"ח 5,000 ש: אני מקבלת קצבה בגובה שאינה חייבת במס. האם יש חשיבות למה ד? 161 שאסמן בטופס מתייחס לפטור ד 161 טופס ת: כן, אמנם על קצבה מזכה בלבד, אך באפשרותך לנצל את יתרת ההון הפטורה לצורך היוון בעתיד של קצבה מוכרת. המשמעות היא במידה ותבחרי להפקיד בעתיד כספים במסגרת , תוכלי לנצל את הפטור ממס 190 תיקון לצורך היוון הכספים בפטור ממס ותחסכי בתשלום המס על הרווחים. ח 161 – הצהרה על הגשת טופס 9 סעיף ב ח טופס זה 161 נוסף טופס חדש 2020 בשנת נשלח על ידי הקופות לכלל הפורשים והוא מאפשר לקבל את הפטור הנוסף בגובה ד. 161 מבלי למלא טופס 17% על הפורש להצהיר האם הגיש בעבר טופס ח למשלם או שזאת הפעם הראשונה 161 שהוא מגיש בקשה לפטור / קיבוע זכויות ד 161 באמצעות טופס

הצהרות וחתימות בסעיף זה עליך להצהיר כי הבנת שלאחר ימים אין באפשרותך להתחרט 90 שיחלפו על הסימונים בטופס. בנוסף הפורש מצהיר כי הוא מילא את הטופס על דעתו האישית או לאחר שהתייעץ עם יועץ פנסיוני. שימו לב ! לפקיד השומה אסור לסייע לכם ד 161 במילוי טופס ד? 161 מי צריך למלא טופס נדרש למלא 2012 כל מי שפרש לאחר שנת ד, במידה שברצונו להקטין את 161 טופס המס על קצבת הזקנה. האם מי שלא משלם מס על ד? 161 הפנסיה צריך למלא טופס ישנם מקרים בהם גם מי שלא משלם מס ד ולנצל 161 על הפנסיה יכול למלא טופס את יתר ההטבות המגיעות לפורשים כמו היוון קצבה או העברת נקודות זיכוי בין בני זוג.

מס הכנסה מאמרים

34 2023 יולי 562 ידע למידע

אלפי ישראלים לקחו הלוואה מקרן השתלמות וכעת משלמים את המחיר נדב טסלר אלפי ישראלים לקחו הלוואה מקרן השתלמות וכעת משלמים את המחיר מאת: נדב טסלר בשנים האחרונות יותר ויותר ישראלים לקחו הלוואה מקרן ההשתלמות וכעת לאחר העלאת הריבית הם נדרשים להחזרים הולכים וגדלים למה זה חשוב? קצב העלאת הריבית מ - 1.6% בשנת 2021 ל - 6.25% במאי 2023 ייק ר את החזר החודשי על ההלו ואה מקרן ההשתלמות וגורם לחוסכ ים לבצע חישוב מס לול מחדש לגבי ההלוואות שנלקחו בעבר. בשנת 2021 זינק מספר ההלוו אות מקופות הגמל וקרנות ההשתלמות ב 40% - . השילוב של התשואה הגבוהה שהניב שוב ההון באותה שנה וריבית בנק ישראל שעמדה על 1.6% הובי לו אלפי ישראלים לאשראי הזול של שוק חיסכון הפנסיוני. הגידול במספר ההלוו אות ממוצרי החיסכון הפנסיוני

נדב טסלר, מתכנן פרישה, סמנכ"ל מקצועי בקוואליטי שירותים פיננסים, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג: פנסיוני, להבין את הפנסיה חלקם בחרו לקחת ההלוואה לצריכה שוטפת במקום למשוך את קרן ההשתלמות אבל חלקם בחרו למנף את הכסף הזול. בריבית של פריים מינוס חצי (בשנת – 2021 )1.1% ותשואה ממוצעת של 12% בשנה וכמעט 7% בממוצע לחמש שנים זה נראה כמו כסף על הרצפה. לצור ך הדוגמה,

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online