ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

554

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 46 ׀ שנה 554 ׀ גיליון 2022 נובמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

הגשת ערעור מס הביאה להתערבות בשומה כלכלית שערך פקיד שומה פריסת הכנסות לכמה שנים כדי לחסוך מיסים הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל אינן חייבות בדמי ביטוח חוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות - 2022 זן אומיקרון של נגיף הקורנה החדש (הוראת שעה), התשפ"ב- הנחיות לציבור ודברי הסבר

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם

2022 היערכות לסוף שנת המס | כנס המיסים השנתי של חברת חשבים עדכונים חשובים וחידושים ממיטב המומחים

עו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא

השקעה בדירות מגורים באמצעות חברה בחינת כדאיות ההשקעה בנכס במסגרת חברה בהיבטי המס השונים והשלכותיהם

רו"ח (משפטן) ישי כהן

השפעות המס על המשפחה העברה בין דורית ושיקולי מס בגירושין או חלוקת עיזבון חלוקת נכסים בין יורשים פוטנציאליים

רו"ח שלמה הררי

בעסקים המשפחתיים דורשת תכנון מס מוקדם והכנה מוקדמת על מנת למנוע תאונות מס

22-21 פסיקת והחלטות מיסוי מהשנים פסיקות תקדימיות והחלטות מיסוי חשובות שיש להם השלכות מהפכניות על ציבור הנישומים המשלמים מס

רו"ח אורנה צח-גלרט

רו"ח אייל מנדלאוי

חידושים ותזכורות לתום שנת המס טיפים חשובים בביטוח לאומי לסוף שנת המס. סקירת פסיקות מהפכניות ותיקוני חקיקה

עדכונים וחידושים במיסוי 2022 וחיסכון במס הוראות חדשות בשנת הטבות בקופות גמל ופורשים המקבלים פיצויים ואופן פריסתהתשלומיםשלהםעלמנתלשלםמינימוםמס בפרישתם או בקבלת קצבאות לאחר פרישה

> פרטים נוספים והרשמה

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

554 מס' 2022 נובמבר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בכנס יועצי מס שנערך לאחרונה סיפר מנהל רשות המסים, ערן יעקב, על פעילות הרשות למאבק בבעלי חשבונות בחו"ל שאינם מדווחים על

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

הכנסותיהם. לדבריו, במסגרת הסכמים על חילופי מידע בין מדינות התגלו כמה מאות בעלי חשבונות בחו"ל - חלקם ייכנסו להליך חקירה בקרוב, חלקם יידרשו להגיש דוח. נוסף על כך הודיע ערן יעקב כי רשות המסים מחפשת דרכים למיסוים של אלה שמפיקים הכנסה ברשת כגון בלוגרים ומשפיענים. טכנולוגיות חדשות יוצרות דרכים חדשות לעשות עסקים, אך גם עוזרות לרשויות המס לאתר הכנסות שלא דווחו... לכל אלה שאינם מדווחים מומלץ לשקול לדווח מיוזמתם, לפני שרשות המסים תגיע אליהם.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2022 נובמבר 554 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח כרמי אייל עו"ד כרמי מאיה רו"ח ליבנה נדב עו"ד ג'ני מוסקוביץ' אטקין רו"ח מיניביצקי יהושע

עו"ד עמיאל הלוי יצחק עו"ד הלר דנה רו"ח הררי שלמה רו"ח ויספיש גלבוע עו"ד רו"ח זריהן מאיר

עו"ד אלבוים עופר רו"ח (עו"ד) אלימי גדי עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד (רו"ח) בניטה אלה רו"ח בר רונית רו"ח עו"ד ג'אנה שוקי עו"ד גבע שוש רו"ח (עו"ד) גולדשטיין יניב רו"ח גייל בתיה יועץ מס גל מיכאל עו"ד ורו"ח גרוס חגי עו"ד ורו"ח גרשגורן שגיא רו"ח דהרי בועז עו"ד דורון אלי רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הילמן טובה

רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד (רו"ח) חיות גרמן מר חיטמן חיים עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון טסלר נדב עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי רו"ח (משפטן) כהן בועז רו"ח כהן דניאל עו"ד ורו"ח כהן יובל יועץ מס (משפטן) כנזי צורי

עו"ד מלכא אבישי רו"ח מנדלאוי אייל רו"ח מרקוביץ' רונן

עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד ורו"ח פיג'ו שלמה (רו"ח) משפטן פרבר גולן

עו"ד רוזנברג יגאל עו"ד שילה אוהד רו"ח שמש רוזט עו"ד ורו"ח שרים הדס

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 נובמבר 554 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה אנחנו מתגרשים - כיצד צריך להתנהל נכון מבחינת מיסים?

עו"ד רו"ח רמי אריה הגשת ערעור מס הביאה להתערבות בשומה כלכלית שערך פקיד שומה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס;

12

עו"ד יגאל רוזנברג ועדת ערר לקורונה קיבלה טענת התיישנות על הסף

15

עו"ד רו"ח רמי אריה חוק עידוד - מהות מול לשון. פקיד שומה נ' בית המשפט העליון? רו"ח (משפטן) בועז כהן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה יישמר הקונה - גם רכישת שלד בורסאי עם הפסדים משמעותיים עשויה

17

20

רו"ח רונית בר להיחשב מלאכותית

22

עו"ד רו"ח רמי אריה מה עושים עם העודף העצום בגביית המיסים?

25

עו"ד רו"ח רמי אריה פריסת הכנסות לכמה שנים כדי לחסוך מיסים בית המשפט פסק גמול ושכר טרחה בתביעה ייצוגית נגד רשות המסים עו"ד שוש גבע פס"ד עודד כהנא שנדחתה - המחוזי מרחיב את מעגל הזכאים להטבות מס לפי החוק לעידוד השקעות פס"ד שפיר הנדסה גם לבעלי זיכיון, שייחשבו לבעלי בניין להשכרה - עו"ד שוש גבע אזרחית וימית בע"מ מיליון ש"ח לרשות המסים בשל העלמת מס - 10 מנהל חברה ישלם כ-

27

30

34

עו"ד שוש גבע פס"ד דזלדטי

39

תוכן עניינים

6 2022 נובמבר 554 ידע למידע

מיסוי בין-לאומי

רו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין מתן שירותים לאתר בנייה בישראל תיקוני חקיקה וחידודים בנושא מחירי העברה

44

רו"ח נדב ליבנה; רו"ח (עו"ד) גדי אלימי

46

רו"ח (עו"ד) גדי אלימי מס יציאה בארצות הברית,לא בכל המקרים

48

מיסוי מקרקעין

מתן שירותים לאתר בנייה בישראל

עו"ד דנה הלר ועו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

51

עו"ד רו"ח רמי אריה תכנון מס למכר מקרקעין כדירת מגורים זהירות במתן אופציה ובקבלת אופציה לרכישת מקרקעין

61

עו"ד רו"ח רמי אריה הקניית נדל'ן לנאמן - האם אירוע מס? עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי;

64

עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; (רו"ח) משפטן גולן פרבר

67

עו"ד מאיה כרמי עדכונים במיסוי מקרקעין עורך דין התרשל וישלם למוכרת דירה הפרשי מס שבח שחויבה בהם -

69

עו"ד שוש גבע פס"ד איתני

72

מס ערך מוסף מע"מ - שימוש עצמי (מכירה רעיונית) בידי עוסק שקיזז תשומות במקרקעין רו"ח (משפטן) ישי חיבה המשמשות אותו להשכרה פטורה בית המשפט העליון קבע: בסמכות מנהל מע"מ לגבות חוב מצד שלישי שאליו 79 עו"ד שוש גבע פס"ד מלוייב הועברו נכסי החייב - 76

ביטוח לאומי הכנסות מהשכרת מקרקעין בחו"ל אינן חייבות בדמי ביטוח

עו"ד רו"ח רמי אריה

83

תוכן עניינים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 7

מר חיים חיטמן נפילה במדרגות היציאה מהבית הוכרה כתאונת עבודה אני זכאי לקצבה מקרן הפנסיה ומביטוח לאומי.האם קרן הפנסיה נדב טסלר תקזז את הקצבה? חברה שפיצלה לשניים שווי רכב בתלוש השכר תשלם דמי ביטוח על כל עו"ד שוש גבע - פס"ד ב.ג.מ בע"מ חלק בנפרד חוק הביטוח הלאומי אינו מאפשר לחייב בעל שליטה בחוב דמי ביטוח

86

88

90

עו"ד שוש גבע עבור עובדי החברה ) -משיכות בעלי שליטה 1 (ט 3 הגדרת רווחים לעניין סעיף

94

עו"ד ורו"ח יובל כהן הצגת הפסד הון בדוחותיה הכספיים של חברה בגין הלוואת בעלים רו"ח דניאל כהן שלא תוחזר - מחילת חוב שאלת עמדת רשויות המס במקרה שגרוש ממיר חלק מדירת מגורים לגרושה

98

99

עו"ד (רו"ח) רונן ארויו במקום תשלום מזונות קיזוז מס ששולם בארצות הברית כנגד מס חברות בארץ

101

רו"ח בתיה גייל

103

עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי מיסוי מכירת זכות בשותפות קיבוע זכויות בקבלת קצבה והחלת הפטור ממס רטרואקטיבי ממועד

106

רו"ח אייל מנדלאוי היוון הקצבה

107

רו"ח גלבוע ויספיש מיסוי תשלומי מלגות למתנדבים בעמותה קיזוז הפסד מעסק מועבר משנים קודמות כנגד רווח מניירות ערך רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס בשנה השוטפת העברת כספים ואפשרות למשיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים שהופקדו על ידי שותפות שפורקה והפכה לחברה לאחר העברת הפעילות לחברה

108

111

רו"ח רוזט שמש

112

יועץ מס (משפטן) צורי כנזי בהתאם לטופס עזר 161 מילוי טופס סוגיית הפטור ממס בהעברת מניות מנישום מייצג בחברה משפחתית לחברה

115

עו"ד ורו"ח שלמה פיג'ו ועו"ד ורו"ח שגיא גרשגורן שבבעלותו

116

תוכן עניינים

8 2022 נובמבר 554 ידע למידע

חודשים להיותה 30 דיווח על חברת ארנק בשנה הראשונה כשטרם מלאו

עו"ד (רו"ח) אלה בניטה החלת חוק צמצום השימוש במזומן על עמותות ומלכ"רים

117

רו"ח טובה הילמן

118

רו"ח בועז דהרי הצגת דוחות כספיים בחברה בפירוק מרצון העברת יתרת זכות מחברת חוץ כהלוואה לבעל המניות הישראלי עו"ד ורו"ח הדס שרים שתיסגר כקבלת דיווידנד בידיו מחלבה המייצרת חלב במשק חקלאי מוגדרת כמפעל חקלאי לעניין יועץ מס מיכאל גל הטבות מס צירוף תקופת תושבות בישוב מזכה למי שעבר בחלק מהשנה מישוב עו"ד משה גבע תיקון שומה מיום ההרשעה בפלילים על עבירות מס מתן שירותים בידי בעל מניות מהותי מחברה אחת לחברה שניה – עו"ד רו"ח מאיר זריהן עלולה להחריג מסיווגה כחברת ארנק (ב) לחוק 47 חלוקת דיווידנד שמקורו במפעל מאושר על פי סעיף רו"ח יוסי ירון לעידוד השקעות הון LLC שיעורי המס הפדראלי בארצות הברית לסוגי הכנסות מחברת רו"ח רונן מרקוביץ' סוגיית מיסוי רווח הון בהעברת פעילות מעצמאי לבנו במתנה במסגרת עו"ד עופר אלבוים הקמת חברה חדשה זיכוי מס עקיף בגין חלוקת דיווידנד מחברה בת בארצות הברית רו"ח אייל כרמי השוואת הצהרת הון בין הראשונה בה בן הזוג הרשום היה רווק לבין רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס מזכה אחד לישוב מזכה שני

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

עו"ד אוהד שילה השנייה בה היה נשוי

129

תוכן עניינים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 9

מיסוי מקרקעין אי זכאות לפטור ממס שבח אינה פוסלת קיזוז הפסדים קיימים רו"ח עו"ד שוקי ג'אנה מס רכישה ומס ערך מוסף לגבי קרקע שעתידה להפוך למשרדים ונרכשת עו"ד עמיאל יצחק הלוי במסגרת "קבוצת רכישה" היחס שבין פקודת מס הכנסה לחוק מיסוי מקרקעין כשמשולם מס שבח עו"ד ורו"ח חגי גרוס כמקדמה על חשבון מס הכנסה זכות השגה לבעלי קרקע על שומה עצמית שהגיש כונס נכסים למס שבח מס ערך מוסף היבטי מע"מ ומס הכנסה בגין הכנסות משכירות בידי אגודה שיתופית רו"ח שלמה הררי קהילתית היבטי מע"מ בהקמת שותפות בין תושב ישראל לתושב גרמניה בגרמניה עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ' האם עוסק פטור יכול להפוך לעוסק מורשהבגלל קנייה גדולה עו"ד (רו"ח) גרמן חיות עמותה השוכרת נכס מאדם פרטי תוציא טופס עסקת אקראי ותשלום מע"מ עו"ד אבישי מלכא

131

132

134

136

137

138

141

רו"ח שלמה הררי

142

ביטוח לאומי תשלום דמי ביטוח בשנת שבתון למורה שכירה וגם עצמאית

רו"ח יהושע מיניביצקי

143

תוכן עניינים

10 2022 נובמבר 554 ידע למידע

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

הוראת ביצוע של רשות המסים בישראל בהתאם לחוק מענק סיוע לעסקים בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות זן אומיקרון של נגיף הקורנה החדש - הנחיות לציבור ודברי הסבר לקבלת מענק 2022 (הוראת שעה), התשפ"ב-

רשות המסים בישראל הסיוע לעסקים השתתפות מלכ"רים במכרזים שפורסמו על ידי המדינה - רשות המסים בישראל הנחיות לפעולה דיגיטלי לעובד כאמצעי יחיד 106 הנחיות למסירת טופס רשות המסים בישראל חבות המס בגין נוהל תמיכה לגריטת ספינות מכמורת -

144

168

168

רשות המסים בישראל 1091/22 החלטת מיסוי: החלטת מיסוי בהסכם קבלת הטבות מס להקמה, להרחבה או לרכישת בניין שישמש לשכירות מגורים מוסדית ארוכת טווח

170

משרד הכלכלה והתעשייה

173

מיסוי מקרקעין בהתאם לתקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) 2022 (נזק מלחמה ונזק עקיף) (הוראת שעה), התשפ"ב- הנחיות לציבור ודברי הסבר לקבלת פיצוייים בעד "נזק עקיף" לעסקים

רשות המסים בישראל

174

ביטוח לאומי

דיווח ותשלום דמי ביטוח עבור עובדים 2022 בחודש נובמבר 25 במערכת הבחירות לכנסת ה- המוסד לביטוח לאומי 1502 חוזר גביה מעסיקים:

190

תוכן עניינים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 11

מדדים ושערי מט"ח

195

2022 מדדים לחודש ספטמבר

196

2022 שערים יציגים לחודש אוקטובר

ידע במספר

197

מראה מקום

200

12 2022 נובמבר 554 ידע למידע

מס הכנסה אנחנו מתגרשים - כיצד צריך להתנהל נכון מבחינת מיסים? עו"ד רו"ח רמי אריה

הרכוש בין בני הזוג, חשוב לקבל ייעוץ והכוונה בקשר להיבטי המס השונים. תכנון מיסויי נכון, הכולל בחינה מדוקדקת של האפשרויות השונות והתחשבות בעיתוי ובדרך ביצוע הפעולות, יכול לחסוך לבני הזוג כסף רב, למנוע מהם חיובי מס גבוהים ולהשאיר יותר כסף ונכסים להם וליורשיהם. פורסמה כתבה בעיתון 12.6.2022 ביום "ישראל היום", שבמסגרתה עניתי לשאלות ולהתלבטויות בנושא: כיצד עושים זאת? איך נכון לחלק את הרכוש? האם יש התנהלות שונה ל"ידועים בציבור"? האם זה בכלל כדאי? *** . לבעלי ולי יש דירה בבעלות משותפת. 1 האם כדאי לנו למכור אותה, או שעדיף להשכיר ולהתחלק בדמי השכירות? סוגיית המכירה או השכרה אינה בהכרח מיסויית בלבד, זו גם שאלה

גירושין, הסיום הפורמלי של קשר נישואים בין שני בני זוג, הם אירוע עצוב וכואב, שבמרבית המקרים מערב בעל-כורחם גם ילדים, משפחה וחברים. עם זאת, מדובר בתהליך שהולך ומתרחב בישראל עם 1970 השנים. לפי נתוני הלמ"ס, אם בשנת זוגות שהתגרשו, ובשנת 2,442 היו בישראל זוגות, בשנת 10,723 המספר זינק ל- 2000 זוגות. 15,992 המספר כבר הגיע ל- 2019 "תרם" 2020 משבר הקורונה שפרץ בשנת אף הוא למגמה כאשר סגר משפחות בבתים, והשפיע במישרין על חיי היומיום של זוגות ומשפחות. כולם יודעים כי בגירושין צריך לעשות "חלוקת נכסים" (דירות, כלי רכב, זכויות בעסק וכד'). עם זאת, מעטים יודעים כי כאשר מתגרשים – צריך להביא בחשבון גם שיקולים של מיסים, כדי להפסיד כמה שפחות כסף ואולי גם כדי להשאיר כמה שיותר ל"יורשים". כבר בתחילתם של הליכי גירושין, עוד בטרם מגיעים להסכמות לגבי אופן חלוקת

הכותב - עורך דין רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עורך דין דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 13

. האם הורה גרוש זכאי להנחות מס 3 מסוימות? אכן כן, הורה גרוש זכאי להטבות בנקודות זיכוי נוספות בגין משפחה חד הורית, תשלום מזונות עבור ילדים ובעצם העובדה שהכנסותיו הפסיביות יחויבו במס ללא קשר להכנסת בן הזוג השני. גובה ההטבה עצמו עשוי להשתנות לגבי כל הורה גרוש לפי הכנסותיו. . אנחנו חיים יחד כמה שנים ומוגדרים 4 כ"ידועים בציבור". לאחרונה החלטנו להיפרד. האם העובדה שלא התחתנו ברבנות משנה את ההתייחסות של רשויות המס? לפי חוק מיסוי מקרקעין מוגדר מעמד הידועים בציבור כמעמדם של בני זוג נשואים והמיסוי יחול בהתאם. לגבי מס הכנסה אין הכרה בידועים בציבור בדומה לזוג נשוי. ואולם, בפועל המיסוי על חלוקה בין בני זוג ידועים בציבור הוא זהה לחלוקה בין בני זוג נשואים, ולא יחול מס ככל שהחלוקה היא מתוך נכסי בני הזוג בלבד, אשר באופן טבעי מחצית מהם שייכת לכל אחד מהם. 60 . אשתי ואני, שנינו בגילאי ה- 5 שנים, ויש לנו שני 30 ונשואים כ- ילדים. במהלך חיינו המשותפים מיליון 5 צברנו נכסים בגובה של כ- ש"ח. ברור לנו שנרצה להוריש את הנכסים לילדים ולנכדים, אבל אנחנו

רגשית - האם בני הזוג רוצים להמשיך את הקשר ביניהם בבעלות על הדירה, והיא תלויה בכדאיות הכלכלית של מכירת הדירה לעומת התשואה מהשכרה. מבחינת המיסוי, ככל שמדובר בדירה יחידה של בני הזוג, אזי אין חשיבות למועד המכירה. בכל מקרה מגיע להם פטור מלא ממס שבח בהנחה שלא מדובר בדירת יוקרה. ככל שיש למי מהם דירה אחרת, או מי מהם מתכוון לקנות דירה חלופית, נראה שמכירת דירה מוקדם ככל האפשר תיטיב עם בני הזוג. ואולם, אין לשלול לגמרי את כדאיות השכרת הדירה, היות שיש 5,100 פטור מלא ממס להשכרה עד ש"ח לחודש או מסלול מס בשיעור של בלבד, שהם בוודאי הטבות מס 10% משמעותיות שלא קיימות במישורי השקעה אחרים. . משכורתה החודשית של אשתי היא 2 יותר ממני. אנחנו מתגרשים 40% כ- "בטוב". איך נכון לחלק את הרכוש כך שהמס שנשלם יהיה הנמוך ביותר האפשרי? חלוקת הרכוש המשותף בין בני הזוג פטורה ממס, לרבות לגבי נכסי נדל"ן, כל עוד החלוקה אינה כרוכה בתשלומים נוספים שבן זוג מביא ממקורות אחרים. משום כך, אין משמעות לגובה השכר של מי מבני הזוג עובר להיפרדות.

מס הכנסה מאמרים

14 2022 נובמבר 554 ידע למידע

לא רוצים לאבד את ערכם בגלל הגירושין. מה עלינו לעשות? אכן עקב הגירושין או כתוצאה ממכירה מהירה עלולים להפסיד שווי במכירת הנכסים. משום כך מוצע לבני הזוג להעביר את הרכוש במתנה לילדים ולנכדים בהקדם, או להקים קרן נאמנות שאליה יועברו הנכסים ותשמור עליהם לטובת הילדים והנכדים, וגם תמנע את אובדנם או חלוקתם ותשמור על הנכסים בעבור הילדים והנכדים בלבד, ללא אפשרות לבני זוגם או לאחרים לקבל בהם חלק. ניתן להעביר את המתנה בתנאים מגבילים וכך גם לקבוע תנאים לנאמן בקרן הנאמנות, כל מקרה לגופו. שנים, 25 . יש לי קרן פנסיה כבר 6 ולהבנתי היא גם שייכת לבת הזוג שלי. אני חושש לפדות את הקרן כי אז שנינו ניפגע מבחינה מיסויית. מה עלי לעשות? אין צורך לפדות את קרן הפנסיה היות שלפי החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג, ניתן לפצל את קרן הפנסיה לכל אחד מבני הזוג, מחצית לכל אחד מהם, או לפי שיעור חלוקה שייקבע על ידי בית המשפט. בהתאם להוראות המס, בגין חלוקת חיסכון פנסיוני, יש לנכות מס בשיעור בגין חלק הנכסים 21% מוחלט של העולה על מכפלת תקרת הקצבה

המזכה במכפיל ההמרה להון (דהיינו, מיליון ש"ח). המס שינוכה 1.5 מעל יושת על שני בני הזוג באופן שווה. . אנחנו עומדים להתגרש. יש ברשותנו 7 דירה משותפת - ובכוונת שנינו לרכוש דירות נפרדות. מה סדר הפעולות הנכון במקרה כזה מבחינה מיסויית? האם נכון קודם למכור ואז לקנות דירות נפרדות – או שאולי להיפך? ניתן למכור את הדירה המשותפת או חודשים, 24 לעכב את מכירתה עד חלוף חודשים, ככל שהחוק יתוקן 12 או לפי עמדת משרד האוצר. זאת, ככל שהדירה המשותפת היא דירה יחידה של בני הזוג. אם לבני הזוג או לאחד מהם יש דירה נוספת, הרי לגביהם או לגביו בהתאמה, אין חשיבות למועד מכירת הדירה. . יש לנו דירה משותפת שהיא ישנה 8 יחסית, בבניין שצפוי לעבור תהליך של התחדשות עירונית ("פינוי בינוי" ). כיצד עלינו להתייחס 38 או תמ"א לכך בחלוקת הרכוש? עצם קיום הזכות להתחדשות עירונית אינו משנה בחלוקת הרכוש ובשיעור המס שיחול בעת הגירושין. לפי תיקון שעבר לאחרונה בחוק גם לאחר הריסת הדירה ובניית הדירה החלופית תיחשב הזכות כדירת מגורים לצורך הטבות המס לדירת מגורים.

מס הכנסה מאמרים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 15

הגשת ערעור מס הביאה להתערבות בשומה כלכלית שערך פקיד שומה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

תקפה את החלטתו לפסול את ספריה וכן את השומה שנערכה מטעמו.

בית המשפט המחוזי בבאר שבע מצא לנכון להתערב בחוות הדעת הכלכלית אשר נערכה בתמיכה לשומה שנערכה על ידו, הגם שלא נמצא לנכון להתערב בהחלטת פקיד השומה בעניין פסילת ספרים והצורך בהוצאת שומה לפי מיטב השפיטה. הובלות אבו מוסא 17404-02-19 ) (עמ (ב"ש סאבר בע"מ נ' פקיד שומה באר שבע) רקע עובדתי חברת הובלות אבו מוסא סאבר בע"מ היא חברה פרטית העוסקת במכירה ובהובלה של חומרי גלם לביצוע עבודות עפר. בעקבות ביקורת שנערכה בידי פקיד השומה, הוחלט לפסול את ספריה של החברה בשל ליקויים שנמצאו בהם ולחברה הוצאה שומה לפי מיטב השפיטה 15 המבוססת על תוספת הכנסה בסך של כ- מיליון ש"ח לארבע השנים נשוא הביקורת, וכן הוטל על החברה קנס גירעון בשיעור של . 15% החברה לא השלימה עם קביעתו של פקיד השומה והגישה ערעור מס שבמסגרתו היא

הכרעת בית המשפט בעניין פסילת ספרים

בכל הנוגע להחלטת פקיד השומה בדבר פסילת ספריה של החברה, מצא לנכון בית המשפט לדחות את ערעור החברה. בית המשפט קבע כי אכן בניהול ספריה של החברה נפלו ליקויים מהותיים באופן שלא ניתן ליתן בהם אמון לצורך קביעת הכנסתה. בית המשפט קבע כי החברה לא ניהלה בזמן אמת את הרישומים הנדרשים ממנה בהתאם לתחום הפעילות שלה (הובלות) ומחזורי העסקאות שלה. בין היתר החברה לא כללה בספר ההובלות שלה סימול מתאים של לקוחותיה שבאמצעותו ניתן יהיה לקשר בין ספר הרכב לבין החשבוניות שהוצאו ללקוחות, ובכך סיכלה החברה את יכולתו של פקיד השומה לערוך לספריה ביקורת יעילה ולאתר תנועות חריגות בספריה. כפי שקבע בית המשפט, ליקוי המקשה על עריכת ביקורת יעילה ופשוטה

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

16 2022 נובמבר 554 ידע למידע

ועם הגשת חוות הדעת מטעם החברה תיקן המומחה מטעם פקיד השומה את חוות דעתו בכמה נקודות. באשר לליקויים האחרים שעליהם הצביע המומחה מטעם החברה, פקיד השומה לא מצא לנכון לתקן אותם והנושאים הועברו להכרעת בית המשפט. בסופו של דבר מצא לנכון בית המשפט להתערב בחוות דעת המומחה מטעם פקיד השומה בסוגיה אחת נוספת (מעבר לסוגיות שאותן תיקן המומחה בעצמו). מדובר בשקלול של מסלולי הנסיעה השונים שבהם נסעו רכבי החברה מתוך כלל היקף הנסיעות של החברה. המומחה מטעם פקיד השומה נתן משקל שווה לכל מסלולי הנסיעה של החברה מבלי להתחשב באורכו של כל מסלול, באופן המביא לעיוות בתוצאה הסופית. מאידך גיסא, המומחה מטעם החברה טען כי יש לשקלל את המשקל היחסי של כל מסלול בהתאם לאורך שלו ביחס לכלל הנסועה של החברה. כאמור, בית המשפט קיבל טענה זו של המומחה מטעם החברה והורה למומחה מטעם פקיד השומה לתקן את חישוביו בהתאם. ראוי לציין כי פסק הדין אינו נוקב בסכום הסופי של תוספת ההכנסה שנזקפה לחובת החברה וקובע כי החלטה סופית בעניין זה תינתן לאחר תיקון חוות דעת המומחה מטעם פקיד השומה, וזאת בהתחשב בסכום 15 המחלוקת הכולל (העומד כאמור על כ- מיליון ש"ח). יש להניח כי כל הפרש עשוי להיות בעל השלכות כלכליות משמעותיות.

על ידי פקיד השומה מהווה ליקוי מהותי המצדיק את פסילת ספריו של הנישום. נוסף על כך נמצאו ליקויים בספרי הקופה של החברה, לרבות עודפים המעידים על כך שהחברה קיבלה תקבולים שלא נרשמו בספרי הנהלת החשבונות שלה. מלבד כל אלה נמצאו אי התאמות בלתי מוסברות גם בניהול המלאי של החברה. על רקע כל אלה קבע בית המשפט כי בדין פעל פקיד השומה משפסל את ספריה של החברה והחליט להוציא לה שומה לפי מיטב השפיטה. בכל הנוגע לגובה השומה הסתמך פקיד השומה על חוות דעת כלכלית שנערכה מטעמו ואשר במסגרתה נערך אומדן של הכנסות החברה בהתאם להיקפי הצריכה של הסולר על ידי רכבי החברה, כפי שהדבר עלה מתוך דיווחיה של החברה לרשויות מס ערך מוסף לצורך קבלת החזר מס הבלו. צריכת הסולר של החברה שימשה עבור פקיד השומה נקודת מוצא לצורך חישוב היקף הנסיעות שערכו רכבי החברה, ועל בסיס היקף נסיעות זה נאמד מחזור הכנסותיה של החברה. כפי שעולה מפסק הדין, במסגרת הליכי הערעור הגישה החברה חוות דעת כלכלית מטעמה, החושפת כמה ליקויים בחוות דעתו של המומחה מטעם פקיד השומה, הכרעת בית המשפט בעניין גובה השומה

מס הכנסה מאמרים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 17

השפיטה", כלומר על דרך האומדנה, והיא נשענת על הנחות ותחשיבים תיאורטיים. כאשר הנישום מלווה במסגרת הליך הערעור בידי אנשי מקצוע בעלי ידע וניסיון (לרבות עורכי דין, רואי חשבון וכלכלנים), ניתן לא אחת לאתר פגמים שנפלו בשומה שערך פקיד השומה ולהביא להתערבות בה. הדברים נכונים במיוחד כאשר עסקינן בשומה בהיקף נכבד שבו כל תיקון בה עשוי להיות בעל השלכות כלכליות משמעותיות, אך לא רק.

לסיכום כפי שמלמד אותנו פסק דין זה של בית המשפט המחוזי בבאר שבע, גם כאשר מדובר בנישוםשספריו נפסלו בדין, במקרים המתאימים בהחלט יש מקום להגשת ערעור מס, ככל שהוא נתמך באופן ראוי בחוות דעת כלכלית נגדית מטעם הנישום. כאמור, במקרה הנוכחי, עצם הגשת ערעור המס וחוות הדעת הנגדית הביא לתיקון השומה, ובהמשך לא היסס גם בית המשפט להתערב פעם נוספת בשומה שהוצאה לפי מיטב השפיטה. שומה הנערכת בידי פקיד השומה אינה מדויקת, וכשמה כן היא, נערכת "לפי מיטב

ועדת ערר לקורונה קיבלה טענת התיישנות על הסף עו"ד רו"ח רמי אריה

איחור במתן החלטה בהשגה מעבר לתקופה ימים שנקבעה בחוק, חותר 120 המרבית של תחת תכלית החוק להעניק לעסקים סיוע כלכלי דחוף לנוכח הירידה המשמעותית בהכנסות בעקבות משבר הקורונה. סוגיה זו של איחור הרשות במתן החלטה בהשגה, נדונה בוועדת הערר לענייני קורונה , פ.ר. 1304-22 בעניין חברת פ.ר. פרונט (ערר פרונט בע"מ נ' רשות המיסים – היחידה

ועדת הערר לענייני קורונה אישרה מענקי קורונה, לאור טענה מקדמית של עוסק כי ההחלטות של רשות המיסים לגבי ההשגות שהגיש ניתנו באיחור. החוק קובע כי החלטה בהשגה חייבת להינתן בתוך ימים ממועד הגשת ההשגה. החלטה 120 שניתנה לאחר תקופה זו אינה בעלת תוקף ולכן יש לאשר על הסף את המענקים שעליהם הוגשו ההשגות.

הכותב - עורך דין רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עורך דין דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

18 2022 נובמבר 554 ידע למידע

בחוק לקבלת החלטה נקבע ללא סנקציה בצדו ולא נרשם במפורש בחוק כי ככל שיהיה איחור אזי יראו את ההשגה כאילו התקבלה. לגופו של עניין טענה רשות המסים כי בסעיף ) לחוק נקבע תנאי סף לזכאות למענק, 3 ( 8 לפיו ירידת המחזורים בין תקופת הבסיס לתקופת הזכאות נגרמה בעקבות ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, ולא מגורמים אחרים. נוסף על כך, הרשות טענה כי הכנסות החברה תנודתיות מאוד. ועדת הערר נתנה החלטה הן לגבי האיחור במתן ההחלטה בהשגה והן לגבי טענת התנודתיות של רשות המיסים, כלהלן: א. טענה מקדמית בדבר איחור בקבלת החלטה בהשגה החלטה ) לחוק קובע כי " 1 (א)( 20 סעיף בהשגה תהיה מנומקת ותינתן בכתב בתוך ." ימים 120 בענייננו, ההחלטות שניתנו בהשגות ימים 279 התקבלו באיחורים ממושכים של ביחס לתקופת הזכאות ספטמבר-אוקטובר ימים ביחס לתקופת הזכאות 171 , ו- 2020 . 2020 נובמבר-דצמבר איחורים אלו, של למעלה מחמישה ותשעה הימים 120 חודשים לאחר חלוף המועד של שנקבע לכך בחוק, הם ממושכים ביותר ועולים אף על האיחורים שנדונו בפסקי 126 ימים) ופודולסקי ( 68 הדין ב.ג בטחון ( ימים), שביחס אליהם נקבע כי האיחורים כשלעצמם מצדיקים את קבלת ההשגות.

לטיפול במענק השתתפות בהוצאות ), העוסקת 9.8.2022 קבועות, ניתן ביום בתחום הפרסום. רשות המסים דחתה את בקשות החברה למענקי קורונה בעד הוצאות קבועות עבור 2020 תקופות הזכאות ספטמבר-אוקטובר , בנימוק כי מחזורי 2020 ונובמבר-דצמבר ובשנת 2019 ההכנסות השנתיים בשנת שווים בהיקפם, כך שלא קיימת 2020 ירידת מחזורים. רשות המסים דחתה גם את השגות החברה וקבעה, בין היתר, כי לא נמצא קשר סיבתי בין הירידה הנקודתית בהכנסות לבין 2020 הקורונה, שכן ההכנסות השנתיות ב- מיליון ש"ח) עלו במקצת על ההכנסות 4.2( מיליון ש"ח), 4.1( 2019 השנתיות ב- והירידה הנקודתית בהכנסות נובעת מאופי פעולה תנודתי של החברה. במסגרת הערר טענה החברה בין היתר 399 כי ההחלטות בהשגה התקבלו לאחר ימים (ביחס להשגה בנוגע לתקופת הזכאות ימים 291 ) ו- 2020 ספטמבר-אוקטובר (ביחס להשגה בנוגע לתקופת הזכאות ). חריגה משמעותית 2020 נובמבר-דצמבר ימים שבחוק. 120 מהמועד של כמו כן, החברה טענה כי ההשוואה שערכה רשות המסים בין מחזורי ההכנסות אינה מוזכרת 2020 וב- 2019 השנתיים ב- בחוק ולפיכך אינה יכולה להביא לדחיית בקשותיה. מנגד, רשות המסים טענה כי אין לקבל את טענת ההתיישנות, שכן המועד שנקבע

מס הכנסה מאמרים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 19

הירידה במחזורי ההכנסות לבין התפשטות נגיף הקורונה. בענייננו, הרשות הצביעה על שתי אינדיקציות עיקריות המערערות לטענתה את ההנחה הראשונית בדבר קיומו של הקשר הסיבתי. האינדיקציה הראשונה היא כי מחזורי הכנסות החודשיים של החברה הם תנודתיים ביותר, גם בעת שגרה. האינדיקציה השנייה נוגעת לעלייה (הקלה) שנרשמה במחזורי ההכנסות השנתיים של .) 2019 (בהשוואה לשנת 2020 החברה בשנת לגבי האינדיקציה הראשונה קבעה ועדת הערר כי אין מדובר בתנודתיות של ממש כפי שטענה הרשות. גם אם נניח כי קיימת תנודתיות מסוימת בהכנסות, הרי היא אינה מעידה בהכרח על ניתוק הקשר הסיבתי ואינה יכולה להצדיק חריגה מהנוסחה שנקבעה בחוק. במקרה שלפנינו רשמה החברה ירידה בשיעור מזכה במהלך שלוש תקופות זכאות . ככל שנרשמת ירידה 2020 שונות בשנת בשיעור מזכה במהלך מספר רב יותר של תקופות זכאות, כך מתחזקת ההנחה בדבר קיומו של קשר סיבתי, ונחלשת הטענה בדבר תנודתיות במחזורים. לגבי האינדיקציה השנייה קבעה ועדת הערר כי המבחן הקובע לצורך הזכאות למענק אינו שיעור הירידה השנתית, אלא שיעור הירידה בתקופות הזכאות הדו- חודשיות, וכי ההשוואה השנתית היא בגדר אינדיקציה בלבד. עיון מעמיק ומדויק יותר בנתונים הנוגעים לאינדיקציה זו במקרה

ועדת הערר קבעה כי איחורים בהיקפים מעין אלו חותרים תחת תכליתו של החוק שלפנינו, שהיא להעניק לעסקים סיוע כלכלי דחוף לנוכח הירידה המשמעותית בהכנסותיהם בעקבות משבר הקורונה. ועדת הערר התייחסה אף לעובדה שהאיחורים נמשכו אף על פי שהחברה פנתה ביוזמתה לרשות ושלחה לה תזכורת בדוא"ל ביחס לשתי ההשגות שהגישה, כאשר ההחלטה בהשגות ניתנה כשלושה וחצי חודשים לאחר שליחת התזכורת. בנסיבות אלה לפיכך, ועדת הערר קבעה כי יש מקום לקבל את טענתה המקדמית של החברה ואת העררים על הסף, וזאת לנוכח העיכובים המשמעותיים במתן החלטות . הרשות בהשגות ב. קשר סיבתי - תנודתיות התנאי הבסיסי למתן מענק הוא התקיימות ירידה במחזור ההכנסות בין תקופת הזכאות לבין תקופת הבסיס, בשיעור המזכה במענק כפי שנקבע בחוק ביחס ) לחוק 3 ( 8 לכל אחת מהתקופות. סעיף קובע תנאי נוסף ולפיו הירידה במחזורי העסקאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה החדש. בהחלטות קודמות של ועדות הערר נקבע כי עצם עמידתו של העסק בשיעור הירידה המזכה במענק בהתאם לנוסחה יוצרת חזקה בדבר התקיימותו של קשר סיבתי, אולם הרשות יכולה להצביע על ממצאים המערערים הנחה זו, ואז יועבר נטל ההוכחה אל העוסק להבהיר את הקשר בין

מס הכנסה מאמרים

20 2022 נובמבר 554 ידע למידע

שלפנינו מעלה כי היא אינה מבוססת דיה וכי לא ניתן ללמוד ממנה על היעדר קשר סיבתי בין הירידה בהכנסות החברה לבין התפרצות המגפה. לפיכך נקבע כי שתי האינדיקציות שאליהן הפנתה הרשות אינן בעלות משקל מספק החברה אינה לצורך העברת הנטל לחברה. נדרשת להוכיח באופן מיוחד את הקשר בין הירידה המתמשכת בהכנסותיה לבין . דרישת הקשר הסיבתי התפרצות המגפה מתקיימת והחברה זכאית לקבל את מלוא המענקים שביקשה.

לסיכום ועדת הערר קיבלה הן את טענת ההתיישנות של החברה לגבי תקופת מתן ההחלטות בהשגה על ידי רשות המיסים, והן את טענת החברה לגופו של עניין - כי אין כל מקום לקבוע נוסחה חדשה של השוואת הכנסות שנתית במקום הנוסחה שבחוק. המענקים אושרו לחברה בגלל כל אחד מהנימוקים שלעיל כשלעצמו.

חוק עידוד - מהות מול לשון. פקיד שומה נ' בית המשפט העליון? רו"ח (משפטן) בועז כהן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה

בשערי ההגדרה. החלופה השלישית בנוסחה או 25% לחוק קבעה כי " 70 טרם תיקון יותר מכלל הכנסתו בשנת המס, ממכירת המפעל, הן ממכירות בשוק מסוים המונה מיליון תושבים לפחות" (להלן: "חלופת 12 המכירה לשוק גדול"). פקיד שומה טען בעניין חלופה זו כי היא חלה רק על מפעלים שלמעלה מרבע מהכנסותיהם נובע מייצוא לשוק גדול זר (קרי, הכנסות שמקורן בשוק הישראלי אינן מאפשרות עמידה בתנאי זה).

ניתן פסק דינו של 2022 באוגוסט 25 ביום בית משפט העליון בעניינם של זנלכל בע"מ ), שבמסגרתו נדונה 3129/19 ואחרים (ע"א בין היתר מהי משמעות ההגדרה "מכירות מיליון תושבים 12 בשוק מסוים המונה לפחות". רקע תמציתי בעניין פסק הדין בעליון, בעניין זנלכל הגדרת מפעל תעשייתי "בר תחרות" ) לחוק מורכבת 1 א(ג)( 18 המצויה בסעיף ממספר חלופות העשויות להביא מפעל

הכותבים - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 21

) לפקודה 1 ב( 94 דאז). נזכיר כי סעיף קובע כי "שיעור המס על חלק רווח ההון הריאלי השווה לחלק מהרווחים הראויים לחלוקה… יהיה שיעור המס שחל עליהם, אילו היו מתקבלים כדיבידנד בסמוך לפני ב (בשיעורו דאז 125 המכירה, לפי סעיפים (ב), לפי העניין". 126 ) או 25% פקיד שומה טען כי לשון החוק ברורה, ומבחינה לשונית, יש לקבוע את שיעור המס על הרר"ל כפי שהוא מופיע בסעיף ), וזאת על אף 25% ב לפקודה (קרי 125 ב בא 94 שמבחינה מהותית תכליתית סעיף להשוות מיסוי על חלק רווח ההון השווה לרווחים ראויים לחלוקה, לשיעור המס לו חולקו רווחים אלו כדיווידנד. זאת, אף כי אין מחלוקת בין הצדדים כי לו חולקו רר"ל אלו כדיווידנד, היה שיעור המס עליהם בלבד. 15% בית המשפט העליון דחה את עמדת פקיד השומה וקבע כי מבחינה מהותית כלכלית ותכליתית יש לקבל את עמדת הנישומים, בלבד. 15% וקבע כי שיעור המס הוא לסיכום: נראה כי הן פקיד שומה והן הנישומים "מזגזגים" לעיתים בין טענת הדווקנות הלשונית לבין טענת התכלית הכלכלית. ואולם בשני המקרים פסק בית המשפט בדרך של פרשנות כלכלית תכליתית, וכך ראוי.

נציין כי מבחינה לשונית, אין בחלופת המכירה לשוק גדול כל התייחסות למיקומו הגאוגרפי של השוק שבו מתבצעות המכירות, ואף הגדרת ה"שוק" המצויה א(א) לחוק נעדרת כל התייחסות 18 בסעיף כאמור. המשמעות המעשית של עניין זנלכל בעליון היא כי משלשון החוק לא ציינה במפורש כי נדרש יצוא לשוק גדול, אלא רק מכירות לשוק גדול, הרי אם יוכח שב"ישראל מיליון תושבים, הרי גם 12 רבתי" ישנם אם כל המכירות נעשו בישראל וללא כל יצוא – ישנה עמידה בתנאי הסעיף, ויחולו ההטבות לפי חוק העידוד. בהנמקות שונות, ובעיקרן עמידה בתכלית החקיקה שהציגה רשות המיסים, שוכנע בית המשפט העליון וקבע שעל אף שלשון החוק אינה קובעת כך דווקנית ולשונית, הרי יש לקבל את נימוקי פקיד השומה, ולקבוע כי תנאי חוק העידוד הוא יצוא דווקא. רקע תמציתי בעניין פסק הדין בעליון, בעניין סקמסקי וגרינפלד , ניתן פסק דינו של 2021 באוגוסט 16 ביום בית המשפט העליון בעניינם של סקמסקי ), שבמסגרתו 3277/19 ואחרים (ע"א נקבע בין היתר ששיעור המס על הרווחים הראויים לחלוקה בחברה בחוק העידוד שמניותיה נמכרו, יהא לפי שיעור מס לפי חוק עידוד (בשיעורו 15% מוטב של

מס הכנסה מאמרים

22 2022 נובמבר 554 ידע למידע

יישמר הקונה - גם רכישת שלד בורסאי עם הפסדים משמעותיים עשויה להיחשב מלאכותית רו"ח רונית בר

מהמניות. העלות 90% לאחר ההקצאה ב- מיליון ש"ח 8.5 :' ששילמה קב' חג'ג ברכישה מהרוכשים הקודמים וכן סך של מיליון ש"ח, כנגד הקצאת מניות. 18.6- כ , נותרו בידי הציבור. 10% היתרה, 2012 קבוצת חג'ג' הזרימה לחברה החל מ- פעילות של ארגון קבוצות רכישה, שהניבה פרסמה 2014 . בשנת 2013 הכנסות החל מ- המערערת תשקיף להנפקת אג"ח ובינואר הרחיבה את סדרת האג"ח בדרך של 2014 הקצאה פרטית, בערבות בעלים מלאה של חברות מקבוצת חג'ג'. ביצעה החברה הצעת רכש 2014 בינואר מלאה, נמחקה מהמסחר בבורסה והפכה לחברה פרטית. פקיד השומה טען תחילה ל"השתק שיפוטי" כלפי המערערת והציג ראיות לכך שבמסגרת תובענה ייצוגית שהוגשה נגד החברה בקשר להצעת הרכש של מניותיה על ידי קבוצת חג'ג', נטען כנגדה קיפוח הציבור, בשל כך שלא התחשבה בהפסדים הצבורים בהערכת שוויה. בתגובה טענה המערערת במסגרת חוות דעת שהגישה כי קיים קושי בניצול ההפסדים וכי היא

ניתן בבית המשפט המחוזי 22.9.2022 ביום בירושלים פסק דינו של כבוד השופט א' דורות בעניין מלון ריג'נסי ירושלים 52353-12- (ע"מ 1 בע"מ נ' פ"ש ירושלים ). פסק הדין בוחן את העסקה לרכישת 17 מניות המערערת, שהייתה במועד רכישתה בבחינת "שלד בורסאי" ללא פעילות עסקית, עם הפסדים עסקיים צבורים מיליון ש"ח. פקיד 233 משמעותיים בסך כ- השומה טען לעסקה מלאכותית בהתאם (א) לפקודת מס הכנסה, כיוון 86 לסעיף שהטעם המרכזי ברכישת החברה היה טעם פיסקאלי של קיזוז הפסדים, ללא טעם מסחרי משמעותי. לפיכך, לא התיר כלל את . ואף הטיל קנס גירעון קיזוז ההפסדים המערערת, חברה שנסחרה בבורסה משנת , החזיקה בבעלותה את מלון ריג'נסי 1993 מכרה המערערת את 2010 בירושלים. בשנת המלון, פיטרה את מרבית עובדיה ונותרה ללא פעילות עסקית. למערערת נותר נכס 2.5- מקרקעין בטבריה ששוויו הוערך בכ מיליון ש"ח, והפסדים צבורים לצורכי מיליון ש"ח. המערערת 233 מס בסך נכנסה להליכי כינוס, נרכשה ונמכרה שוב לקבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ, שהחזיקה

www.ahec-tax.co.il - הכותבת - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 23

מיליון 18 כי יש לה זכות לקזז רק כ- ש"ח מתוך סך הפסדיה, אין לאפשר לה לטעון טענות לקיזוז הפסדים בסכומים גבוהים יותר. ● על פקיד השומה מוטל הנטל להוכיח באופן אובייקטיבי כי קיים טעם פיסקאלי יסודי שהיווה יסוד מהותי ויסודי בעסקה, ולפיכך היא מלאכותית. המשיב הרים את הנטל: . בית המשפט מקבל את טענת פקיד 1 השומה כי ברכישת חברה ללא פעילות או נכסים, קיזוז הפסדים מיליון ש"ח מהווה 230 של כ- טעם פיסקאלי יסודי משמעותי, וכי הורם הנטל להוכיח באופן אובייקטיבי כי היה טעם מיסויי יסודי ברכישת החברה, אשר ללא קיומו, לא הייתה נרכשת השליטה בחברה. . בהתאם להלכת בן ארי, במקרה 2 של רכישת שליטה בחברה כשלא הוכח טעם מסחרי יסודי, יותר קיזוז הפסדים בהתאם לשיעור בעלי השליטה שנותרו בחברה ממועד צבירת ההפסדים. . בית המשפט קובע בהתאם להלכת 3 , סגנון שרותי 2965/08 סגנון (ע"א תקשוב בע"מ נ' פקיד שומה פתח תקווה) כי משהוכיח המשיב כי עמד טעם פיסקאלי יסודי ברכישת החברה, נדרש מהמערערת להוכיח כי הטעם המסחרי היה שווה במידת יסודיותו לטעם

18 מעריכה שיותר לה קיזוז הפסדים של כ- מיליון ש"ח בלבד. עוד טען פקיד השומה כי גם בדוחותיה הכספיים החשבונאיים לא רשמה המערערת נכס מס ולא מצאה לנכון לקזז את ההפסדים הצבורים, וכן כי בהתאם לפס"ד נאוי, המערערת לא הציגה כל ראיות להסביר מדוע לא בחנה "שלדים בורסאיים" אחרים שעמדו למכירה באותה תקופה והיו רלוונטיים. המערערת טענה מנגד כי מטרת הרכישה הייתה גיוס הון בבורסה ובפועל גויסו מיליון ש"ח; כי אין כל פסול בקיזוז 100 כ- הפסדים, המהווים נכס לכל דבר, ברכישת חברה; וכי קיים קשר ישיר בין הפעילות המלונאית של החברה הנרכשת לפעילות מלונאית מתוכננת של החברה. כמו כן טענה כי ידועה עמדתו השגויה של פקיד השומה בעניין רכישת חברה בהפסדים, וכי רכישת החברה לא הייתה למטרה זו. עוד טענה כי הדיווח בדוחות החברה נעשה מטעמי שמרנות. בית המשפט קיבל את טענות פקיד השומה, דחה את הערעור וקבע כדלקמן: ● בית המשפט מקבל את טענת "ההשתק השיפוטי" שטוען פקיד השומה. השתק שיפוטי קובע כי מי שהעלה טענה מסוימת בהליך שיפוטי אחד, מושתק מלטעון טענה סותרת בהליך שיפוטי אחר. התכלית שעומדת בבסיס טענה זו היא הגנה על טוהר ההליך השיפוטי והחובה המוטלת על בעלי הדין לנהל הליכים בתום לב. כיוון שבמסגרת התובענה הייצוגית טענה המערערת

מס הכנסה מאמרים

24 2022 נובמבר 554 ידע למידע

"לאור הרציונאלים הפיסקאלי: החולשים על הסוגיה, תישלל מלאכותיותה של העסקה, אף אם נלווה לטעם המסחרי היסודי, טעם פיסקלי במידת יסודיות שווה." ● משנקבע כי פקיד השומה הוכיח כי בבסיס העסקה עמד שיקול פיסקאלי יסודי, מוטל על החברה להוכיח כי ביסוד העסקה עמדו שיקולים מסחריים יסודיים במידה שווה לפחות ליסוד השיקולים הפיסקאליים: . רכישת שלד בורסאי - בית 1 המשפט קובע כי אין ממש בטענת המערערת כי רכישת השלד הבורסאי עמדה ביסוד העסקה, ביצעה החברה 2014 כיוון שכבר ב- הליך של הצעת רכש ומחיקה מהמסחר. . גם גיוס האג"ח נעשה בחסותה 2 המלאה של קבוצת חג'ג' ובערבותה. יתרה מכך - גיוס האג"ח נעשה גם לבעלי השליטה בקבוצה. . בית המשפט מאמץ את קביעות 3 כב' השופטת י' סרוסי בפס"ד נאוי - כי לא נעשתה כל בחינה של "שלדים" אחרים ולא הוסבר מדוע נרכש דווקא שלד בורסאי זה, כפי שנקבע בפסק דין זה.

. טענות החברה ולפיהן ביקשה 4 לרכוש חברה בתחום המלונאי וליזום פעילות בתחום זה לא התממשו בפועל, גם בבחינה של שנים רבות לאחר רכישתה. קנס גירעון: בית המשפט בוחן אם המערערת התרשלה בעריכת דוחותיה וקובע כי בהתבסס על כך שנקבע כי העסקה מהווה עסקה מלאכותית, ויתרה מכך, אף המערערת לא מצאה לנכון להתחשב בהפסדים בדוחותיה החשבונאיים, הוא שוכנע כי התנהלות החברה עולה כדי "רשלנות" וקובע כי אינו רואה מקום להתערב בהחלטת פקיד השומה בעניין זה. לדעתנו, צבר העובדות שהובא בפני בית המשפט בפסק דין זה, ובעיקר טענותיה הסותרות בהליכים השונים, אי ההתאמה בין הדוחות החשבונאיים והדוחות למס, רכישת שלד בורסאי וביצוע הצעת רכש שלוש שנים לאחר רכישתו, ביצוע גיוסי אג"ח מול חברות הקבוצה ועוד, כל אלו סיכלו כל סיכוי של החברה להוכיח טעם מסחרי יסודי, קל וחומר כשמדובר ברכישת השלד בורסאי עם הפסדים בסך רבע מיליארד ש"ח. בעסקאות מעין אלו, הנטל המוטל על הנישום להוכיח כי רכש את החברה מטעם מסחרי יסודי ומהותי הוא נטל כבד, ולכן עליו להישמר לנפשו, שמא ישלם את עלות הרכישה, לא יקבל את ההפסדים בקיזוז ואף יחויב בקנסות גירעון.

מס הכנסה מאמרים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 25

מה עושים עם העודף העצום בגביית המיסים? עו"ד רו"ח רמי אריה

קופת משרד האוצר מלאה בעודף גבייה עצום של כספים לעומת הנדרש לפי תקציב המדינה. ואולם לא ברור להיכן יופנה העודף התקציבי הזה, לתקציבי רווחה או להפחתת מיסים - לפחות לשנה זו, או במקרה הטוב ביותר - גם וגם. פרסמה רשות המסים 3.8.2022 ביום סקירה הכוללת ניתוח של הכנסות המדינה , ואת 2022 עד יוני 2021 ממסים מינואר הגורמים אשר השפיעו על הגידול המהיר . 2020 בהכנסות ממסים לאחר משבר ועד אמצע 2021 על פי הסקירה, מסוף שנת חלה מגמת עלייה בהכנסות 2022 שנת ממסים ישירים. ההכנסות ממסים עקיפים נמצאו במגמת עלייה אף הן, אך בשיעור מתון יותר. 2019 לעומת שנת 2021 שיעורי הגידול בשנת מוסברים בעיקר בהכנסות ממסים ישירים על ידי גידול בהכנסות ממיסוי מקרקעין, הכנסות משוק ההון והכנסות מרווחי הון ואופציות לעובדים. במחצית הראשונה של הגידול בהכנסות ממיסי מקרקעין 2022 עדיין מסביר חלק ניכר מהעלייה. חלה עלייה בהכנסות ממסים עקיפים 2022 -יוני 2021 מתונה יותר בתקופה ינואר לעומת התקופה המקבילה שנה קודמת.

להלן עיקרי הסקירה: ● ניתוח הכנסות מרווחי הון וניכויים מציג 2021 מאופציות לעובדים בשנת 12 שיא של הכנסות בסך כולל של כ- מיליארד ש"ח. לאורך השנים השתנה הרכב ההכנסות מרווחי הון. 70% - 61% הכנסות מחברות שהיוו בהתאמה, ירדו לכ- 2014-2013 בשנים , פרט לשנת 2020-2015 בשנים 40% ירד משקל ההכנסות 2021 . בשנת 2019 בלבד, 24% מרווחי הון חברות ל- למרות העלייה בהיקף הכנסות אלה. הירידה במשקל החברות נבעה מעלייה חדה בהכנסות מרווחי הון יחידים. ● מניתוח נתוני הגבייה מניכויים, עולה , הענף בעל 2020 כי בדומה לשנת הוא 2021 המשקל הרב ביותר בשנת 18% ענף הפיננסים. משקלו עלה מ- . 2021 בשנת 20% ל- 2020 בשנת חל שינוי במשקלם של רוב 2021 בשנת הענפים: מידע ותקשורת (ענף ההייטק) . 10% , פעילות מקצועית ל- 13% עלה ל- 2020 בשנת 12% התעשייה ירדה מ- . 2021 בשנת 11% ל-

הכותב - עורך דין רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עורך דין דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

26 2022 נובמבר 554 ידע למידע

, 2019 בהשוואה למחצית הראשונה של תקופת "טרום הקורונה", העלייה בשני 14% הענפים שלעיל היא בשיעורים של בהתאמה 4% וכ- 5% בהתאמה (כ- 13% ו- בחישוב השנתי). ענף הפעילות בנדל"ן וענף הבינוי נמצאים בהתאמה. 26% ו- 53% בעלייה ניכרת של החריג הוא ענף המסחר שנמצא בירידה לעומת המחצית הראשונה 1% מתונה של . הירידה באה לאחר צריכה 2021 של שנת 2021 גבוהה במיוחד ברבעון השני של ונבעה מתחלופת הצריכה בחו"ל ומפיצוי שבו הוטלו 2021 לאחר הרבעון הראשון של הגבלות על המשק. אנו קוראים למשרד האוצר לפעול לאיזון התקציב על ידי העברת עודף הגבייה לתקציבי רווחה כמו גם להפחתת המיסים.

● ההכנסות ממיסי מקרקעין צמחו והגיעו 2021 במהירות לאורך שנת - עלייה 2021 לשיאן בחודש אוקטובר בהכנסות ממס שבח ושל 231% של בהכנסות ממס רכישה לעומת 211% , בעקבות גידול במספר 2019 אוקטובר העסקאות ובמחירי הדירות. הגידול החד במספר העסקאות נבע, בין היתר, מהצפי להעלאת מס הרכישה למשקיעים. נצפה 2022 במחצית הראשונה של המשך גידול ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אך שיעור הגידול הולך ופוחת. ● לאחר צמיחה מרשימה ברוב ענפי המשק בהכנסות ממע"מ על ייצור , פרט לענף הבידור 2021 מקומי בשנת וענף האירוח, גם במחצית הראשונה רוב הענפים ממשיכים 2022 של שנת לצמוח בהשוואה למחצית הראשונה , כולל ענף האירוח וענף 2021 של הבידור והאמנות.

מס הכנסה מאמרים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 27

פריסת הכנסות לכמה שנים כדי לחסוך מיסים עו"ד רו"ח רמי אריה

החלק החייב במס של מענק פרישה או מענק המשתלם עקב פטירה, ומתקבל בידי נישום או יורשיו. פרסמה רשות המסים את 2.6.2022 ביום בנושא "סעיף 2/2022 חוזר מס הכנסה מס' (ג) לפקודה – פריסת הכנסה", שבמסגרתו 8 פרסמה הרשות את עמדתה, בין היתר בנוגע לפריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה, פריסת פדיון ימי חופשה, פריסת מענק פרישה, פריסת מענק עקב פטירה וסכום המתקבל מהיוון קצבה, פריסת דמי לידה מהמוסד לביטוח לאומי ועוד. כי מדובר בחוזר מפורט נציין ונדגיש וארוך, העוסק בסוגיות שיש להן השפעות מיסוייות רבות הנוגעות להפרשי שכר וקצבאות שהתקבלו בגין תקופות קודמות, ולקצבאות המתקבלות כמקשה אחת על אנו ממליצים לקבל ידי היוון הקצבה. במיוחד גם לאור , ייעוץ פרטני בסוגיות אלו העובדה שבמקרים רבים אנו חולקים על פרשנות רשות המיסים האמורה בחוזר זה ובהחלט סבורים כי תיתכן גם פרשנות אחרת, אשר תתקבל בערכאות משפטיות אם יהיה צורך בכך.

פריסת הכנסות לכמה שנים מאפשרת לקבל בכל שנת מס בנפרד ניכויים, זיכויים וכמובן נקודות זיכוי, וליהנות ממדרגות מס מההתחלה. מכאן שפריסה כזו מאפשרת הקלת מס משמעותית ביותר ברוב המקרים, והיא גם מותרת במקרים שהוגדרו בפקודת מס הכנסה. (ג) לפקודה מאפשר פריסת הכנסות 8 סעיף מסוימות שהתקבלו בידי נישום בשנת מס אחת, על פני כמה שנות מס. מנגנון הפריסה המוסדר בסעיף זה נועד לאפשר ביזור הכנסות המתקבלות בשנת מס מסוימת, כשלרוב הזכות לקבלתן נוצרה על פני כמה שנות מס או מיוחסת להן. (ג) 8 סוגי ההכנסות שאליהן מתייחס סעיף לפקודה הן כדלקמן: ) לפקודה - הפרשי שכר 1 (ג)( 8 . סעיף 1 והפרשי קצבה. ) לפקודה - דמי פדיון 2 (ג)( 8 . סעיף 2 חופשה. ) לפקודה - סכום המתקבל 3 (ג)( 8 . סעיף 3 עקב היוון קצבה מהקצבאות האמורות להגדרת "הכנסה מיגיעה 4-1 בפסקאות לפקודה, וכן 1 אישית", המצויה בסעיף

הכותב - עורך דין רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עורך דין דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

28 2022 נובמבר 554 ידע למידע

שבשלהן משולם המענק, אך לא יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה התקבל מענק הפרישה. תתאפשר, פריסה קדימה לשנים הבאות כך שעל כל ארבע שנות עבודה תאושר שנת פריסה אחת. סך שנות הפריסה לא יעלה על שש שנות מס. במקרים שבהם מספר שנות העבודה אינו עולה על שש שנים לא תאושר פריסה קדימה. במקרים שבהם התוצאה המתקבלת של מספר שנות הפריסה אינה מספר שלם, תוצאה עשרונית השווה או העולה על חצי תעוגל כלפי מעלה. אחרת, יש לעגל את התוצאה כלפי מטה. ככלל, שנת הפריסה הראשונה תהיה שנת הפרישה. ואולם, נישום שתאריך פרישתו מהעבודה היה במהלך הרבעון האחרון, לבקשתו יהיה ניתן לקבוע את השנה הראשונה שלאחר הפרישה כשנה הראשונה לפריסת מענק הפרישה החייב, וזאת מבלי לפגוע במספר שנות הפריסה שהוא זכאי להן. נישום יוכל לבקש לדחות את שנת הפריסה הראשונה, אך במקביל תופחת לו שנה אחת משנות הפריסה שהוא זכאי להן. 131 לא קיימת חובה להגיש דוח לפי סעיף לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל הבקשה . לשנים קודמות לפריסה תשלום המקדמה, כפי שנקבע במסגרת אישור הפריסה, מהווה חלק בלתי נפרד מהתנאים לאישור הפריסה. מקדמת המס תשולם עד תום שנת המס שבה ניתן האישור

פריסת הפרשי שכר והפרשי קצבה

פריסה לשנים הקודמות תתאפשר על פני השנים שאליהן מתייחסים ההפרשים, אך לא על פני יותר משש שנות מס המסתיימות בשנה שבה התקבלו ההפרשים. הפרשים המתייחסים לשנות המס שמעבר לשש השנים יתווספו להכנסת הנישום בשנת המס שבה הן התקבלו. כלומר, חישוב המס ייעשה בשנה שבה התקבלו ההפרשים. במקרה של הפרשי שכר והפרשי קצבה, לשנות המס לא תתאפשר פריסה קדימה הבאות. אין חובה להגיש דוח שנתי לפי לפקודה לכל שנות הפריסה רק 131 סעיף בשל הבקשה לפריסה לשנים קודמות. פריסת דמי פדיון חופשה תתאפשר לתקופה פריסה לשנים הקודמות שאינה עולה על שש שנות מס המסתיימות בשנה שבה התקבלו ההכנסות, אך לא יותר משנות עבודתו של הנישום. הפריסה תיעשה בחלקים שווים על פני תקופת העבודה שבגינה שולמו ההכנסות, אך לא יותר משש שנים. בדומה לפריסת הפרשי שכר, גם במקרה לא תתאפשר של פריסת דמי פדיון חופשה לשנות המס הבאות. אין פריסה קדימה 131 חובה להגיש דוח שנתי לפי סעיף לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל הבקשה לפריסה לשנים קודמות. פריסת מענק פרישה תתאפשר בחלקים פריסה לשנים הקודמות שנתיים שווים על פני תקופת שנות העבודה

מס הכנסה מאמרים

2022 נובמבר 554 ידע למידע 29

, כפוף לחובת הגשת לשנים הקודמות דוחות, הן לשנת המס שבה התקבלה ההכנסה והן לשנת המס שקדמה לה. , דמי לידה לפריסה לשנים הבאות בנוגע שהתקבלו בשנת מס מסוימת גם בעבור השנה העוקבת, לנישום החייב בהגשת דוח שנתי - ההכנסה והמס ידווחו בהתאם לחלקם היחסי, הן בשנה שבה התקבלו דמי הלידה והן בשנת המס העוקבת. נישום שאינו חייב בהגשת דוח שנתי - ייחוס הכנסות דמי הלידה יבוצע לאחר הגשת בקשה להחזר מס, הן לשנת המס שבה התקבלו דמי הלידה והן לשנת המס העוקבת. , שרל 8958/07 נציין כי בעניין שבתון (ע"א שבתון נ' פקיד שומה כפר סבא) קבע בית המשפט בניגוד לעמדת רשות המסים כי ) היא לאפשר פריסה 3 (ג)( 8 תכלית סעיף ממשית ומהותית של ההכנסה שהתקבלה לשנים קדימה, תוך החלת הפטור השנתי לנכה על כל שנת פריסה. משכך קבלת כל הטבות המס בגין הפריסה אינה ברורה מאליה, ולמרות החוזר האמור לעיל, יש לצפות כי ייווצרו מחלוקות עם פקידי השומה לגבי היישום בפועל של הוראות הפקודה בעניין פריסת ההכנסות המפורטות בחוזר.

יום ממועד מתן האישור, לפי 90 או תוך המאוחר. פריסת מענק הפרישה לשנים הבאות תיעשה בחלקים שווים לשנות הפריסה. לשנים הבאות בכל אחת משנות הפריסה חלה חובת הגשת דוחות שנתיים. מענק עקב פטירה שאירי או יורשי הנפטר יכולים לפרוס את חלקם היחסי במענק לשנים הקודמות החייב לשנות העבודה של הנפטר אך לא ליותר משש שנים המסתיימות בשנת הפטירה. קיימת זכאות לפטור בגובה מכפלת שתי משכורות כפוף לתקרה בשנות הוותק של הנפטר. שיעור המס על החלק . 40% החייב של מענק הפטירה מוגבל ל- לא קיימת חובה להגשת דוח לפי סעיף לפקודה לכל שנות הפריסה רק בשל 131

הבקשה לפריסה לשנים קודמות. אין אפשרות לפרוס לשנים הבאות.

מתן אפשרות בחירה לשאירים/ ליורשים לייחס את מלוא המענק לנפטר כמענק פרישה, על כל המשתמע - יוכלו לבקש בשמו לפרוס את החלק החייב במס לשנות העבודה של הנפטר, אך לא ליותר משש שנים המסתיימות בשנת הפטירה.

פריסת דמי לידה מהביטוח הלאומי

דמי לידה שהתקבלו בגין תקופה שחלקה ניתנים לפריסה בשנת המס הקודמת,

מס הכנסה פסקי דין

30 2022 נובמבר 554 ידע למידע

בית המשפט פסק גמול ושכר טרחה בתביעה ייצוגית נגד רשות המסים שנדחתה - פס"ד עודד כהנא עו"ד שוש גבע

35779-05-18 תקציר ת"צ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופט שמואל בורנשטין לפני: עודד כהנא המבקש: רשות המיסים בישראל המשיבה: 2.8.2022 : ניתן ביום

הפרת החובה לשלוח הודעות והתראות לנישומים לכתובתם העדכנית לפי חוק עדכון כתובת, ונקיטה של הליכי גבייה מנהליים נגד נישומים, חרף העובדה שלא קיבלו מהמשיבה התראה, בשל תופעת "הדואר החוזר". השנייה, הטלת עיצומים כספיים על נישומים בשיהוי ניכר ובניגוד להנחיית היועץ המשפטי לממשלה מס' , הקובעת שלא ניתן להטיל עיצום 1.0003 חודשים ממועד 18 כספי על נישום בחלוף גילוי ההפרה. בפסק הדין החלקי נקבע כי בהתייחס לשתי העילות המתוקנות שלעיל יש לראות בשינוי התנהלותה של רשות המסים כחדילה. נקבע כי לכאורה נראה כי השינויים האמורים קשורים, ולו בעקיפין, לבירור עניינו של המבקש, וכי למסקנה זו, כמו גם לגודלה של התועלת שהושגה לציבור מכך, תהא השלכה על שאלת פסיקת הגמול

גמול ושכר טרחה נפסקו בתביעה ייצוגית נגד רשות המסים שנדחתה בשל חדילה, ועניינה נקיטה שלא כדין של הליכי גבייה מנהליים. נקבע כי משהסכומים משולמים מכספי ציבור, יש לאזן בין הרצון לתמרץ הגשת תובענות ייצוגיות ראויות, לבין האינטרס הציבורי המצדיק הערכת שיעורם הסביר של תשלומים המשולמים מקופת הציבור.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

עסקינן בפסק דין משלים. בחודש דצמבר ניתן פסק דין חלקי הנוגע לבקשה 2021 לאישור תובענה כייצוגית ובהתייחס לשתי עילות: נקיטה שלא כדין של הליכי גבייה מנהליים וזאת כתוצאה משני מחדלים של רשות המסים: הראשונה,

מס הכנסה פסקי דין

2022 נובמבר 554 ידע למידע 31

לאשר תובענה ייצוגית בתביעת השבה נגד רשות, מאחר שזו הודיעה כי תחדל מהגבייה שבשלה הוגשה בקשת האישור, והוכח לבית המשפט כי הגבייה אכן נפסקה (ב) לחוק, וכפי שארע 9 - כאמור בסעיף בנסיבות דנן, רשאי בית המשפט לפסוק גמול למבקש בהתחשב בשיקולים כאמור (ב), וכן הוא רשאי לקבוע שכר 22 בסעיף טרחה לבא כוח המייצג בהתאם להוראות . השיקולים הקבועים בסעיפים 23 סעיף לחוק תובענות ייצוגית לצורך 23 (ב) ו- 22 הכרעה בעניין פסיקת גמול ושכר טרחה הם התועלת שהביאה התובענה הייצוגית לחברי הקבוצה, מידת החשיבות הציבורית של התובענה הייצוגית, מורכבות ההליך, הטרחה שטרחו התובע המייצג ובא הכוח המייצג והסיכון שנטלו על עצמם בהגשת התובענה הייצוגית ובניהולה, וכן ההוצאות שהוצאו לשם כך. כמו כן, הפער שבין הסעדים שנתבעו בבקשה לאישור לבין הסעדים שנפסקו בפועל על ידי בית 55461-07-19 ) המשפט. (ת"צ (מחוזי מרכז בעניין מלק). מן הכלל אל הפרט נקבע כי בנסיבות שבהן שינתה הרשות את התנהלותה ובכך חדלה מהגבייה של כדין, קיים קושי מובנה לקבוע את מידת התועלת הכספית הממשית לציבור. על אחת כמה וכמה שקיים קושי כאמור במקום שמדובר בשינוי התנהלות שלא בדרך הפסקת הגבייה, אלא באופן ביצוע הגבייה. במקרה דנן לא נטען כי העיצומים הכספיים לא הוטלו כדין, ואף לא נטען כי עצם גבייתם אינה כדין. נטען כי היה על רשות המסים לשלוח התראות על

ושכר הטרחה. עוד צוין כי גם להתנהלותו של המבקש עצמו, כמו גם לעובדה שהעילה האמורה נולדה רק במסגרת בקשת האישור המתוקנת - תהא השלכה על שאלת פסיקת הגמול ושכר הטרחה. זאת ועוד, נקבע כי לצד הטענה ולפיה בקשת האישור 1.0003 המקורית לא עסקה בהפרת הנחיה כי אם בהנחיה אחרת, הרי במהלך עדותה של העדה מטעם רשות המסים הסתבר כי המבקש עצמו נמנה עם ציבור הנישומים שלגביהם נפלו טעויות ביישום ההנחיה. משעה שבמסגרת ההליך הייצוגי נחשפה התנהלות בלתי תקינה של רשות המסים, הרי הדעת נותנת כי לכל הפחות היה בהליך שקידם המבקש כדי להאיץ תהליכים לשינוי בהתנהלותה ולתרום למזעור נזקים. כדי שהתמונה העובדתית תהא מלאה ושלמה, ובטרם מתן פסק דין סופי, נדרשה הרשות למסור בתצהיר את הנתונים בדבר היקפה של תופעת אי שליחת דברי דואר לכתובות למשלוח דואר הרשומות במרשם האוכלוסין בהתאם לחוק עדכון כתובת, ולגבי תופעת "הדואר החוזר" בשנתיים שקדמו לחדילה. נוסף על כך, נתונים על אודות היקף הכספים שנגבו באופן החורג חודשים, ועל אודות היקף העיצומים 18 מ- הכספיים שהוטלו ובוטלו בשנתיים שקדמו לחדילה, וכן פירוט ספציפי על אודות הסכומים שנגבו בתקופת ההארכה שהתבקשה. בית המשפט פסק: (ג) 9 כב' השופט ש' בורנשטין פסק כי סעיף לחוק תובענות ייצוגיות קובע כי במצב הדברים שבו החליט בית המשפט שלא

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker