ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

553

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 46 ׀ שנה 553 ׀ גיליון 2022 אוקטובר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם הטענה כי יועץ המס אחראי לליקויים בדיווח אינה פוטרת את הנישום מאחריות פלילית 2022 הטבות מס לשכירים בקרן הפנסיה בשנת תיקוני שומות שומת שבח בחלוף ארבע שנים סיווג חברה העוסקת במתן אשראי כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ

2022 היערכות לסוף שנת המס | כנס המיסים השנתי של חברת חשבים עדכונים חשובים וחידושים ממיטב המומחים

עו"ד (רו"ח) אלכסנדר שפירא

השקעה בדירות מגורים באמצעות חברה בחינת כדאיות ההשקעה בנכס במסגרת חברה בהיבטי המס השונים והשלכותיהם

רו"ח (משפטן) ישי כהן

השפעות המס על המשפחה העברה בין דורית ושיקולי מס בגירושין או חלוקת עיזבון חלוקת נכסים בין יורשים פוטנציאליים

רו"ח שלמה הררי

בעסקים המשפחתיים דורשת תכנון מס מוקדם והכנה מוקדמת על מנת למנוע תאונות מס

22-21 פסיקת והחלטות מיסוי מהשנים פסיקות תקדימיות והחלטות מיסוי חשובות שיש להם השלכות מהפכניות על ציבור הנישומים המשלמים מס

רו"ח אורנה צח-גלרט

רו"ח אייל מנדלאוי

חידושים ותזכורות לתום שנת המס טיפים חשובים בביטוח לאומי לסוף שנת המס. סקירת פסיקות מהפכניות ותיקוני חקיקה

עדכונים וחידושים במיסוי 2022 וחיסכון במס הוראות חדשות בשנת הטבות בקופות גמל ופורשים המקבלים פיצויים ואופן פריסתהתשלומיםשלהםעלמנתלשלםמינימוםמס בפרישתם או בקבלת קצבאות לאחר פרישה

> פרטים נוספים והרשמה

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

553 מס' 2022 אוקטובר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בתחילת השנה הוטל מס קניה על משקאות מתוקים וכלים חד פעמיים וגרם להתנגדות בציבור הישראלי, בטענה, כי המס החדש אנטי שווינוי מאחר והוא פוגע יותר בשכבות עניות, ובמיוחד על משפחות מרובות ילדים. האם הנהגת המס גרמה להקטנת צריכת מוצרים אלה? לדברי ראש ועדת הכספים משה גפני צריכת משקאות מתוקים וכלים חד פעמיים לא השתנתה, כך שלא גרמה לצרכנים לעבור לתזונה בריאה יותר וכמות הפסולת של כלים חד פעמיים לא ירדה. מה שכן נעשה זה עומס מס על הצרכנים. בניגוד לטענת ח"כ משה גפני, סקר שוק קמעונאי מצא, כי חלה ירידה ניכרת בצריכת משקאות מתוקים וירידה משמעותית בצריכת כלים חד פעמיים. נראה כי מס הקניה השיג את מטרתו בכך שהיכה בכיסם של הצרכנים.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ בני ברק 3 הירקון 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

לכל קוראינו חג שמח ומועדים לשמחה

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

4 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד כהן קובי

רו"ח ויספיש גלבוע

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל

רו"ח כמון רן

עו"ד רו"ח זריהן מאיר

עו"ד אברהם שמואל

רו"ח כרמי אייל

רו"ח (משפטן) חיבה ישי

עו"ד אוחנה אפי

ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה

עו"ד (רו"ח) חיות גרמן

רו"ח (עו"ד) אלימי גדי

רו"ח מורד מני

מר חיטמן חיים

עו"ד ורו"ח אסנפי איתן

עו"ד מלכא אבישי

עו"ד רו"ח טבח שלומי

עו"ד רו"ח ארויו רונן

עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה

עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון

עו"ד רו"ח אריה רמי

עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי

טסלר נדב

עו"ד גבע משה

רו"ח צח-גלרט אורנה

רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי

עו"ד גבע שוש

עו"ד רוזנברג יגאל

עו"ד ורו"ח יניב סיימון

עו"ד גולדמן אורי

רו"ח רופא יצחק

רו"ח ירון יוסי

רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי

עו"ד שילה אוהד

רו"ח כהן דניאל

עו"ד דורון אלי

רו"ח שמש רוזט

עו"ד ורו"ח כהן יובל

רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל

רו"ח (משפטנית) שני ענבל

עו"ד כהן יוני

עו"ד עמיאל הלוי יצחק

משתתפים:

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח גבע משה, עו"ד גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה עניין ירון מאיר כמקרה בוחן להתנהלותה הערכית והמקצועית הכושלת עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי של רשות המסים הטענה כי יועץ המס אחראי לליקויים בדיווח אינה פוטרת את הנישום מאחריות פלילית - פסק דין עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג א - איחור בהחלטה בהשגה וקשר סיבתי 8 מענק קורונה לקבלנים רו"ח (משפטנית) ענבל שני; רו"ח (משפטן) ישי חיבה היבטי מס במסחר והשקעות במטבעות קריפטוגרפיים עו"ד רו"ח רמי אריה הטבות מס לבניין שישמש לשכירות ארוכת טווח למגורים עו"ד רו"ח רמי אריה ניכוי מס במקור אינו אמצעי לגביית מס עבור שנים קודמות עו"ד רו"ח רמי אריה מדיניות המס הנוכחית בישראל פוגעת בספורטאים המקומיים נדב טסלר 2022 הטבות מס לשכירים בקרן הפנסיה בשנת חלוקת העיזבון על ידי היורשים - מהי הדרך הנכונה לעשות זאת? עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד רו"ח רמי אריה עו"ד רו"ח רמי אריה חוק העידוד - מיהו בעל בניין להשכרה

12

20

23

27

29

35

37

39

41

עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

46

תוכן עניינים

6 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

לא רק לשם שמיים: הבאבא ברוך ישלם מס על הכנסות בגובה עו"ד שוש גבע פס"ד הרב ברוך אבוחצירא עשרות מיליונים - הטבות מס לעידוד השקעות הון לחברות הפועלות בזירה הבין-לאומית - עו"ד שוש גבע פס"ד זנלכל בע"מ נדחתה בקשת חברה לגילוי ועיון במסמכי רשות המסים: עו"ד שוש גבע - פס"ד עיר שלם סוכנות לביטוח מדובר ב"מסע דיג" נמחקה תביעת חברה לסעד הצהרתי: לא הוצג שווי כספי מוגדר עו"ד שוש גבע פס"ד הדר רוזן בע"מ לתובענה - לפקיד השומה אין זכות לבחור את חלופת המס הגבוהה יותר המוטלת על - פס"ד יחזקאל מזרחי הנישום כאשר יש חלופת מס נמוכה יותר

50

55

59

63

68

מיסוי בין-לאומי

רו"ח אייל כרמי בעל זכות שביושר, באמנות - דיווח מאוחד והזכאות להטבות אמנה LLC

70

רו"ח אייל כרמי; רו"ח (עו"ד) גדי אלימי

73

מיסוי מקרקעין

תיקוני שומות שומת שבח בחלוף ארבע שנים עו"ד רו"ח רמי אריה 38 הקלות והטבות מס לדיירים בעסקאות תמ"א

75

עו"ד רו"ח רמי אריה מס שבח במכירת דירת מגורים בישראל - ניכוי פחת רעיוני? רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא נישום טען שמכר נכס בפחות מרבע משוויו. מס השבח יחושב לפי עו"ד שוש גבע פס"ד קריימן שווי השוק - גורם מארגן שהצטרף לקבוצת רכישה חייב במס כמו שאר חברי

77

79

81

עו"ד שוש גבע - פס"ד טסרה הקבוצה

84

תוכן עניינים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 7

מס ערך מוסף סיווג חברה העוסקת במתן אשראי כמוסד כספי לעניין חוק מע"מ - פסק דין עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג הפחתת כפל מס בגין הוצאת חשבוניות שלא כדין במקרים שבהם לא נגרם נזק לאוצר המדינה עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג בעלי קרקע שמכרו חלקים ממנה לרוכשים ישלמו מע"מ בשל עו"ד שוש גבע פס"ד יעקבי עסקת אקראי - המחוזי: החלטת מנהל מע"מ לסווג חברה כ"מוסד כספי" חורגת ממתחם ביטוח לאומי ביטוח לאומי - הקורונה אינה מהווה סטיה מ"גמלה חוסמת" רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה תביעה לדמי תאונה נדחתה בשל איחור מהותי בהגשתה והיעדר סיבה מספקת לו מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה קצבת זקנה שנתבעה באיחור תשולם על פי חוק עד ארבע שנים אחורנית רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה עבודת בת זוג בעסק משפחתי, שלא כעבודת שכיר, אינה מזכה בדמי אבטלה רו"ח אורנה צח-גלרט; מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה עו"ד שוש גבע פס"ד ברק תמ"א בע"מ הסבירות -

89

92

95

99

103

105

108

111

תוכן עניינים

8 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

שאלות ותשובות מס הכנסה

רו"ח גלבוע ויספיש מיסוי תשלומי מלגות למתנדבים בעמותה מיסוי הכנסה משכר דירה בידי נישום מייצג נכה בחברה משפחתית עו"ד אפי אוחנה מיסוי העברת פעילות מיחיד לחברה בע"מ של רופא שיניים עו"ד אוהד שילה זיכוי מס זר כנגד הכנסתו של הנהנה מחלוקות בנאמנות קרובים רו"ח יצחק רופא מיסוי הכנסות לתושב חוזר ותיק מתכנית פנסיה בארצות הברית , ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' תיק ניירות ערך וקופת גמל מיסוי הכנסה מהפרשי הצמדה שהתקבלו ממענק קורונה רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס יתרת חובה של בעל מניות יש לדווח בדוח של בעל המניות על הכנסה רו"ח דניאל כהן ) 1 (ט 3 לפי סעיף הטבות המס ואישור לבניין מאושר להשכרה שזכאי להם אדם פרטי רו"ח יוסי ירון corporation חובת פתיחת תיק בישראל לחברה בארצות הברית מסוג עו"ד רו"ח מאיר זריהן המוחזקת ומנוהלת בידי תושב ישראל ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בגין חוב ניכויים רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס קיזוז הפסדים מועברים מהשכרת נדל"ן מהכנסות שכירות מחו"ל

114

117

118

120

122

123

124

126

128

129

עו"ד רו"ח רונן ארויו

130

עו"ד ורו"ח סיימון יניב מועד דיווח לרשות המסים על חברת בית

134

עו"ד אפי אוחנה 135 אחריות דירקטור לא פעיל בחברה פרטית בשתי 8 וקוד 5 הצטברות ליקויים בניהול ספרים לנישום שקיבל קוד

135

עו"ד משה גבע ביקורות

136

תוכן עניינים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 9

רו"ח רן כמון פיצויים מוגדלים לשכיר בעל שליטה א לפקודה 104 העברת מניות לחברה באמצעות שימוש בסעיף רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי אישור מבנק בישראל לגבי סכום כסף שהתקבל בישראל בגין ירושה עו"ד אפי אוחנה מתושב חוץ משיכת כספים מקרן פנסיה בסכום חד פעמי – שלא בדרך היוון קצבה רו"ח רוזט שמש ובדרך של היוון קצבה ש"ח על פי 100,000 סוגיות מיסוי יתרת חובה של בעל מניות שעולה על

137

138

139

140

רו"ח דניאל כהן ) 1 (ט 3 סעיף ג לפקודה 104 הפרדת חברת אם מחברת בת לפי סעיף

142

עו"ד (רו"ח) גרמן חיות ההוצאות שניתן להכיר בהן לעצמאי שלקוחותיו ישראלים ועבר לעבוד מחו"ל עו"ד ורו"ח איתן אסנפי ) – העמדת נכס אישי של בעל מניות כבטוחה ללקיחת הלוואה 1 סעיף (ט 3

143

144

עו"ד ורו"ח יובל כהן

145

עו"ד קובי כהן הצהרת הון לבני זוג שהתגרשו

146

מיסוי מקרקעין דמי פינוי שהתקבלו כפיצוי לנכס מסחרי ולדירת מגורים מורשת – רו"ח (משפטן) אלי גורנשטיין מה פטור ממס? פריסת מס שבח ופיצול השבח בין בני זוג לאחר פטירת אחד מבני הזוג עו"ד שמואל אברהם לפני המכירה פטור ממס שבח במכירת דירת מגורים מזכה בישראל על ידי תושב חוץ

147

149

עו"ד יוני כהן שרכש דירה נוספת בחו"ל

150

עו"ד אבישי מלכא מועד הבעלות בחנות לצורך פריסת מס שבח מס רכישה ברכישת דירת מגורים שפוצלה בידי המוכר - ונרכשת

151

עו"ד רו"ח שלומי טבח כיחידה אחת מאוחדת

152

תוכן עניינים

10 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

מס ערך מוסף דין חוב מע"מ של עוסקת שנפטרה – האם נמחל או משולם בידי בן הזוג

עו"ד עמיאל יצחק הלוי

153

כספים וחשבונאות

רו"ח מני מורד שינוי ייעוד

154

עו"ד אורי גולדמן פעילות בתחום הקריפטו - האם מוסד כספי

155

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

רשות המסים בישראל שיפורים ושינויים באישורי ניכוי מס במקור

156

רשות המסים בישראל מערכת חדשה לאישורי ניכוי מס במקור

163

רשות המסים בישראל תיאומי מס תרומות

166

מיסוי מקרקעין פיצויים בשלנזק עקיף לניזוק שעסקו באזור המיוחד לתקופה (מבצע "עלות השחר") 9.8.2022 ועד 2.8.2022 שמיום

- קרן פיצויים רשות המסים בישראל 1/2022 ה"ב מיסוי מקרקעין מס' 2 הודעה על מכירת זכויות במקרקעין לפי חלק ה'

167

רשות המסים בישראל ) 7039 לפקודת מס הכנסה – (טופס העברת דירות לנאמנות - החלטת מיסוי בהסכם רשות המסים בישראל 3399/22 החלטת מיסוי: - החלטת מיסוי בהסכם B.O.T אופציית מכר בעסקאות רשות המסים בישראל 7453/22 החלטת מיסוי: מיסוי מכירת דירת מגורים שנרכשה במסגרת חילוף זכויות במקרקעין - החלטת מיסוי שלא בהסכם רשות המסים בישראל 7706/22 החלטת מיסוי:

183

184

186

188

תוכן עניינים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 11

חקיקה

תקנות

191

2022 תקנות מס הכנסה (קביעת תנאי שוק) (תיקון), התשפ"ב- תקנות מס רכוש וקרן פיצויים (תשלום פיצויים) (נזק מלחמה ונזק עקיף)

195

2022 (הוראת שעה), התשפ"ג-

מדדים ושערי מט"ח

203

2022 מדדים לחודש אוגוסט

204

2022 שערים יציגים לחודש ספטמבר

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

מס הכנסה עניין ירון מאיר כמקרה בוחן להתנהלותה הערכית והמקצועית הכושלת של רשות המסים עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

)21579-01-20 עניין מאיר (ע"מ באותו עניין עזב המערער את ישראל בחודש לטובת קניה, וחתם על חוזה 2007 מאי Balton CP Limited עבודה מול חברת שהיא חברה זרה תושבת בריטניה. בהמשך, , העתיק המערער את מרכז חיו 2008 בשנת Tansat לטנזניה ועבר לעבוד עבור חברת .(T) LTD התקשר המערער עם שלושה 2009 בשנת שותפים, תושבים זרים, בעסקה על בסיס זיכיון של אחד השותפים, להפצה באפריקה של סמן כימי לצביעת דלק (להלן: "הסמן"). לשם הפצת הסמן הקימו המערער והשותפים חברה זרה תושבת GFI )) בשם BVI איי הבתולה הבריטיים .)"GGP" : (להלן Global Projects LTD חלקו של המערער בהון המניות היה . כפי שהוסכם בין בעלי המניות, 16.33% מחלקת את רווחיה GGP , מאז הקמתה כדיווידנד לבעלי מניותיה בהתאם לחלקם היחסי בהון המניות.

פתח דבר )21579-01-20 עניין ירון מאיר (ע"מ חייב להדיר 2022 לאפריל 17 שפורסם ביום שינה מעיניו של כל מי שעוסק בתחום המסים. במסגרת פסק הדין התברר אט אט כי פקיד השומה עשה הכול כדי להכשיר יש מאין את השומות שהוציא למערער באותו עניין, תוך חציית קווים אדומים הן במישור המנהלי והן במישור המקצועי. המאכזב הוא שמערכת הבלמים שהייתה אמורה לווסת את קטר השומה במדרון החלקלק, הן ברמת פקיד השומה, הן ברמת הרפרנט המשפטי והן בפרקליטות, לא פעלה במקרה זה, כך שהנישום נאלץ לשלם מאות אלפי שקלים שכר טרחה כדי שהערעור שלו יתקבל במלואו על ידי בית המשפט המחוזי בפני כב' השופטת ייטב. לצערנו ספק אם מדובר בחריג וספק עוד יותר גדול יותר אם רשות המסים עשתה בדק בית בעקבות פסק הדין. על כך להלן.

הכותב - ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

מס הכנסה מאמרים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 13

ביולי 1 מאז חזרתו של המערער לארץ ביום הגיש המערער לפקיד השומה דיווחים 2013 על הכנסותיו, אשר היו בעיקרן הכנסות , ושעליהן GGP מדיווידנד שקיבל מחברת ) לפקודת 1 (ג)( 14 ביקש פטור ממס לפי סעיף 2016-2015 מס הכנסה. נוסף על כך, בשנים דיווח המערער על הכנסה ממשכורת בגין GFI עבודה שביצע מביתו עבור חברת . מהכנסה זו ביקש המערער AFRICA LTD לנכות חלק מהוצאות אחזקת הבית. פקיד השומה חשד בדיווחי המערער נוכח הדיווחים על הכנסה מדיווידנד פטור ממס, המסתכמת במספר מיליוני שקלים בכל אחת משנות המס, לעומת הכנסה זעומה ממשכורת, שממנה ביקש המערער לנכות חלק מהוצאות הבית. נזכיר כי בתור תושב חוזר הכנסות המערער מדיווידנד שמקורו מחוץ לישראל אינן פטורות מחובת דיווח. חקרה היחידה הארצית לשומה 2016 בשנת את אמיתות דיווחיו של המערער ושלחה לו שאלון בדבר הכנסותיו בארץ ובחו"ל. המערער הגיש את המסמכים הנדרשים וחומר חשבונאי רב ליחידה הארצית לשומה, אך זו נמנעה מלקבוע שומה לפי מיטב השפיטה ומנגד לא אישרה את דוחותיו של המערער. עד כאן העובדות. מכאן להתנהלותה הכושלת של רשות המסים: כשל ראשון: ביקור בבית הנישום ללא מקור חוקי ובניגוד לנהלים נפתח הליך ביקורת על יד 2018 במהלך שנת נשלחה 2018 ביולי 2 פקיד השומה, וביום

חברת GGP

הקימה 2010 בחודש מאי

Global Fluids בת בטנזניה בשם GFI (להלן: " International (T) LTD ) חתמה עם ממשלת GFI(T , ()"). בהמשך T טנזניה על הסכם לסימון דלקים באמצעות הסמן למשך שלוש שנים. כל הכנסותיה של 80 ) אשר באותה עת העסיקה כ- GFI (T עובדים שכירים מקומיים, היה מקורן בהסכם לסימון הדלקים, ובהתאמה, נבעו, רובן ככולן, GGP הכנסותיה של .)GFI (T- ממכירת הסמן ל ) בתקופה GFI (T המערער כיהן כמנכ"ל לבין חודש דצמבר 2010 שבין חודש יולי דולר. 5,000 בתמורה לשכר חודשי של 2011 )GFI (T על הכנסותיו ממשכורת כמנכ"ל שילם המערער מס ודמי ביטוח לאומי בטנזניה, כדין תושב טנזניה. בתום שנת , כשנתיים וחצי לפני חזרתו לישראל, 2011 GFI סיים המערער את תפקידו כמנכ"ל () והחברה העסיקה מנכ"ל מקצועי שאינו T .GGP מבעלי מניות ), הועסק GFI (T לצד עבודתו כמנכ"ל ,GGP המערער כעובד שכיר בחברת במטלות ניהול ואדמיניסטרציה שונות, לרבות ניהול כספים (להלן: "שירותי האדמיניסטרציה"). לאחר שובו של 2013 ביולי 1 המערער לישראל, ביום ולמשך מספר חודשים, ניתנו שירותי על ידי אחד GGP- האדמיניסטרציה ל שירותי 2014 השותפים האחרים. משנת על ידי GGP- האדמיניסטרציה ניתנים ל חברה תושבת קפריסין, בבעלות אחותו תושבת החוץ של המערער.

מס הכנסה מאמרים

14 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

הוראות המהוות ריסון עצמי 21/2001 מצד רשות המסים. בין היתר נדרש באותה הוראת ביצוע כי הביקורת בעסקים צריכה להתבצע על ידי מבקרי החטיבה לניהול ספרים על פי תוכנית עבודה מסודרת ומפוקחת. קיימת הוראה ברורה כי אין להיכנס לביתו של הנישום אלא בהסכמתו בכתב. המפקחת הודתה בחקירתה הנגדית כי לא הייתה מודעת להוראה זו וטענה ללא כל ביסוס כי פעלה על בסיס חוות דעת משפטית שקיבלה. לא בכדי ציין אפוא בית המשפט כי פקיד השומה נמנע מלבאר בסיכומיו את מקור הסמכות לעריכת ביקור פתע בבית המגורים של המערער שלא למטרת בדיקת ניהול הספרים והפנקסים כל והדגיש כי הוא אינו מוצא בסעיף " יסוד לפרשו כמתיר כניסה לבית המגורים שלא על מנת לבדוק את ספרי העסק, או על מנת לפשפש בחדרי הבית בחיפוש אחר מסמכים, על מנת לנסות ולמצוא אינדיקציות לקיומם של 'שליטה וניהול' בחברה זרה מבית מגורים בישראל, או על מנת לבדוק את מידת המעורבות של בעל המניות, הדירקטור או המנכ"ל בניהול חברה תושבת ישראל או בניהול שאינה ." תושבת ישראל לבסוף ציין בית המשפט כי המפקחת והרכז הצטיידו בטופס המובנה לבחינת קיום הוראות ניהול הפנקסים, אך באופן לא מפתיע לא נעשה בטופס כל שימוש במהלך שהרי מלכתחילה לא הביקורת או אחריה, " היה כל יסוד להניח כי בביתו של המערער מתנהל עסק שחלות לגביו הוראות ניהול ." פנקסים כלשהן

למערער דרישה לשורה ארוכה של מסמכים וביניהם כאלו הקשורים לבעלי המניות . ביום שלמחרת, התייצבו GGP- האחרים ב בביתו הפרטי של המערער המפקחת שטיפלה בשומה שלב א' וכן רכז החוליה שלה, מבלי לתאם את בואם מראש, בטענה שהגיעו לביקורת בעסק. הטעם שהועלה להצדקת הביקורת בביתו של המערער היה כי דרישת ההוצאות בדוח שהגיש למשיב מעידה על קיומו של עסק המתנהל בביתו של המערער. יצוין כי הביקורת שלעיל נערכה לא לפני שהמייצג של המערער בשלב ב' ביקש שהקשר עם המערער יהיה באמצעותו בלבד ולא במישרין עם המערער. הביקור בבית הנישום בנסיבות אלו זכה לביקורת חריפה מצד בית המשפט. פקיד השומה רשאי אומנם להיכנס לכל מקום שבו מתנהל עסק או משלח יד בהתאם ) לפקודה, לרבות גם 2 ( 135 להוראות סעיף לדירת מגורים שמתנהל בה עסק או משלח יד. ברם, בית המשפט מדגיש כי יש להפעיל סמכות זו באופן סביר ומידתי ורק כפוף לכך שהדבר דרוש לצורכי ביקורת, ובלשונו: לא למותר לציין כי סמכות רחבה זו, שיש " בה פגיעה בזכויות יסוד, לא נועדה לשם הפעלת סנקציות על נישום, לשם הטלת מורא או לשם או הפעלת לחץ, ואין לנקוט בה כאשר לא קיים צורך בביקור, וכאשר ." הדבר אינו דרוש נוסף על כך הדגיש בית המשפט שכדי לאזן בין הסמכויות הנרחבות המסורות לפקיד השומה, לבין הבעייתיות הכרוכה בעריכת ביקורת ניהול ספרים בעסק המתנהל בבית מגוריו של הנישום, נקבעו בהוראת ביצוע

מס הכנסה מאמרים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 15

על מהות ההתקשרות בין המייסדים, מהות הפעילות של החברות הזרות וטיבם ." של התשלומים ששולמו למערער המסמכים הנמסרים לפקיד השומה לפקודה צריכים לספק 135 בהתאם לסעיף את המידע המהותי, נשוא הדרישה, לפקיד השומה. כלומר, אין באי הגשת מסמכים אשר אינם בחזקת הנישום או במסמכים שאין ביכולתו למסרם כדי להוות אי עמידה בנטל ההוכחה המוטל על הנישום. כן מדגיש בית המשפט כי אין בפקודה דרישה להגשת דוחות מבוקרים על ידי חברה תושבת חוץ כתנאי לסיווג הכנסה כדיווידנד. בהתאמה, פקיד השומה צריך להפעיל שיקול דעת ענייני ולבחון בתום לב ובהגינות אם המסמכים שסופקו לו מאפשרים לו לבחון את השומה העצמית של הנישום. כשל שלישי: נקיטת הליך לפי לפקודה טרם הדיון 194 סעיף בהשגה עוד בטרם קיומו של דיון בהשגה על השומה של המערער, נקט פקיד השומה הליכים לפקודה. כותרתו של הסעיף, 194 לפי סעיף "גביית מס במקרים מיוחדים", מדברת בעד עצמה. סעיף זה נועד לשמש את פקיד השומה ככלי דרקוני להבטחת תשלום המס במקרים חריגים בלבד שבהם יש לו סיבה לחשוש כי המס על הכנסה מסוימת לא ייגבה מהטעם שהחייב יברח מישראל או מסיבה אחרת. מניסיוננו, סעיף זה מופעל על פי רוב כאשר ההליך האזרחי נלווה להליך פלילי שנפתח נגד הנישום.

כשל שני: חוסר סבירות וחוסר מידתיות בדרישת גילוי המסמכים כב' השופטת ייטב בחנה את הוראות לפקודה, גם כמקור הסמכות 135 סעיף לדרישת מידע מהנישום. גם היא סבורה שבבסיס הדרישה עומד היתרון המובנה של הנישום על פני פקיד השומה, שכן, הנישום הוא שמחזיק בגישה ישירה למידע על הכנסותיו ועל כן קיימים מטבע הדברים פערי מידע בינו לבין פקיד השומה. הפקודה ציידה אפוא את פקיד השומה בשורה של סמכויות נרחבות לדרישת מידע מנישומים, אשר תכליתן לאפשר את בירור חבות המס לאשורה, ולהבטיח תשלום מס אמת. בהתאמה, הימנעות מהעמדת מלוא המידע לרשות פקיד השומה עלולה להצדיק את הקביעה שלפיה לא עלה בידי הנישום לעמוד בנטל הוכחת הטענות המוטל עליו .) 9246/20 (ע"א עם זאת, כב' השופטת מדגישה כי סמכויות אלו כפופות לעקרונות המידתיות והסבירות, ובמקרה שלפניה פקיד השומה לא עמד בהן. קרי, חרף טענותיו של פקיד השומה על כך שלא הוצג לו מידע מלא בדבר הזכאות לפטור ממס, בפועל נמצא כי המערער הציג את המידע הנדרש ובין היתר הציג מסמכים בעניין טיבה ומהותה של ההתקשרות בין המערער למייסדים האחרים, בעניין טיבם של התשלומים שקיבל המערער ועוד. על רקע האמור מקבלת כב' השופטת את עמדת המערער לסיכום נקודה זו, אף שלא עלה ובלשונה: " בידי המערער להגיש כל מסמך שהתבקש, המידע שמסר והמסמכים שהוצגו מלמדים

מס הכנסה מאמרים

16 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

בשלב א'. נראה בנסיבות העניין כי מדובר בשומה טקטית בלתי מבוססת, שכל כולה נועדה לייצר מנוף לחץ על הנישום להגיע לפשרה. ושוב, ספק רב אם התנהלות זו עולה בקנה אחד עם עקרונות ההגינות ותום הלב החלים על פקיד השומה (ע"א ). נזכיר כי החלופה השנייה לתושב 388/17 לפקודה קובעת כי יראו יחיד 1 חוץ בסעיף כמי שניתק את תושבות מישראל אם ככלל התנהל מרכז חייו מחוץ לישראל במשך ארבע שנים. לא בכדי ויתר פקיד השומה על טענות אלו במסגרת הצו שהוצא למערער. כשל חמישי – ירייה באפלה לגבי מקור ההכנסה מצידו של פקיד השומה בעמדתו של פקיד השומה באשר למהות האמיתית של התשלום, ולסיווג השונה שיש לערוך, חלה תמורה במהלך דיוני השומה. בתחילה טען פקיד השומה בגדרה של השומה שנקבעה בשלב א' כי מדובר בהכנסה מיגיעה אישית, מבלי לנקוב במפורש בפקודה; 2 במקור הכנסה לפי סעיף במהלך הדיונים בהשגה נטען תחילה כי מדובר בהכנסה ממשכורת, כאמור בסעיף ) בפקודה; ולבסוף, נקבע בצו השומה, 2 ( 2 כי המהות האמיתית של התשלום היא שכר דירקטורים או דמי ניהול, ולפיכך מדובר .) 1 ( 2 בהכנסה לפי סעיף על רקע האמור ביקר בית המשפט מדיניות זו, ודרש מפקיד שומה המבקש לסווג תשלום באופן שונה לצורכי מס, להיות

על רקע האמור יש לתהות מדוע פקיד השומה בחר לעשות שימוש בסעיף דווקא במחלוקת אזרחית על הטבות מס של תושב חוזר, וגם בית המשפט תהה על כך, כפי שנראה בהמשך הדברים. עד כאן על הכשלים בהתנהלות המנהלית של פקיד השומה. נעבור לבחון להלן גם כשלים משפטיים-מקצועיים שנדונו במסגרת פסק הדין וזכו להתייחסות בתי המשפט. כשל רביעי - טענה בלתי מבוססת לאי ניתוק תושבות המערער מישראל הוצאה למערער 2018 בדצמבר 16 ביום שומה לפי מיטב השפיטה בשלב א', שבה נקבע כי המערער היה מאז ומעולם תושב ישראל, ועל כן אינו יכול להיחשב תושב חוזר. עוד נקבע כי כלל הכנסותיו בשנות המס במחלוקת הן מיגיעה אישית ולא מדיווידנד, ללא פירוט המקור. כב' השופטת ייטב תוהה בקול על עמדה זו: אעיר כי נוכח תכלית הפטור ממס הקבוע " בפקודת מס הכנסה, טוב היה 14 בסעיף אילו הויכוח הממושך באשר לתושבותו של המערער, ומעמדו כ'תושב חוזר', היה מסתיים בשלב מוקדם יותר של הליכי השומה, בנסיבות שבהן ברורה תקופת שהותו של המערער מחוץ לישראל, מספר ימי השהייה בחו"ל בכל שנה, קיומו של בית קבע מחוץ לישראל, שבו התגורר הנישום ביחד עם בני משפחתו הגרעינית, ". ועבודתו מחוץ לישראל לא נותר לנו אלא לתהות מה היה הבסיס המשפטי של פקיד השומה בקביעותיו

מס הכנסה מאמרים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 17

הראיות שהציג המערער, המעידות בראש חילקה לבעלי GGP ובראשונה על כך ש- מניותיה את רווחיה, פרו רטה, וגם על בשנות GGP כך שהמערער לא נתן ל- המס נושא הערעור, שרות כלשהו שבעדו שולמה לו תמורה." [ההדגשה במקור – מ"ע] את המונח "דיווידנד" יש לפרש ככל תשלום או חלוקה הנובעים מרווחיה של החברה, נקודת המוצא תהא ההגדרה של דיווידנד בחוק החברות שאותה יש לפרש בהתאם לתכליות הפקודה. נוסף על כך, בית המשפט אף סבור כי ייתכנו מצבים שבמסגרתם לא יקבלו בעלי המניות שכר דירקטורים או דמי ניהול, חרף תפקידם כדירקטורים, ויסתפקו בחלוקת רווחיה של החברה כדיווידנד בלבד בכובעם כבעלי מניות. ובכלל לדידו, מבחינת הדין הכללי אין כל מניעה שחברה תשלם לבעלי המניות בה תשלום בעד יגיעה אישית לצד תשלומי דיווידנד, ואין בתשלום מסוג אחד כדי לפסול את התשלום מהסוג השני ובלשונו: עצם העובדה שלבעל המניות הכנסה " ) או סעיף 1 ( 2 מהחברה על פי סעיפים ) בפקודה, אינה מונעת את האפשרות 2 ( 2 שיחולק לו דיווידנד, אשר יחוב במס לפי ) בפקודה. דומה כי בעניין היחס 4 ( 2 סעיף בין סעיפי המקור האמורים, לא תחול "החזקה" שלפיה יסווגו תשלומי דיווידנד לבעלי מניות, שלהם משולמת גם הכנסה ) כהכנסה לפי 2 ( 2 ) או 1 ( 2 לפי סעיפים ) לפי העניין), 1 ( 2 ) דווקא (או 2 ( 2 סעיף ". ) בפקודה 4 ( 2 במקום כהכנסה לפי סעיף

ככלל ספציפי ולא לירות באפלה. כדבריו: " ראוי כי בעשותו שימוש בסמכות לסווג את השומה באופן שונה או באופן חדש, יקבע פקיד השומה באופן מפורש את מקור ההכנסה שלפיו חייבת ההכנסה במס על פי הסיווג השונה, ולא יסתפק באמירות כלליות דוגמת 'יגיעה אישית' (מונח שלא ) 2 ( 2 ) או 1 ( 2 נעשה בו שימוש בסעיפים בפקודה), העלולות להקשות על נישום ." להתגונן בפני טענותיו לדעת בית המשפט, חוסר המסוימות של פקיד השומה בעניין קביעת מקור ההכנסה ושינוי הגרסאות המיסויות-משפטיות לעניין זה, מעידים בפני עצמם על סימני שאלה באשר לסיווג הראוי של ההכנסה בעניינו, ושאין מדובר באופן מובהק על כך שמהות התשלומים שונה מסיווגו על ידי המערער. כשל שישי – היעדר בסיס משפטי לסיווג שונה של תשלום הדיווידנד בנסיבות העניין במסגרת הצו שהוצא למערער נקבע כאמור כי ההכנסות שעליהן דיווח כדיווידנד ) 1 ( 2 הן הכנסות לפי סעיף GGP מחברת לפקודה בגין מתן שירותי ניהול ומתן שירותי דירקטור, אשר אינן הכנסות (ג) לפקודה. 14 פטורות לעניין סעיף בית המשפט דחה טענה זו גם לגופם של דברים. לעניין זה קבע תחילה כי על פי דיני התאגידים מדובר בחלוקת דיווידנד סיווג התשלומים , ובלשונו: " GGP על ידי כדיווידנד על פי הדין הכללי, נלמד מכלל

מס הכנסה מאמרים

18 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

של המערער, תוך חריגה במקור – מ"ע] מסמכות, בניגוד להוראות הפנימיות שבגדרן פועל פקיד השומה, כפי שאפרט 194 להלן; או עיקול הרכוש על פי סעיף בפקודה, השמור למקרים חריגים בלבד (שכן הכלל הוא כי מועד תשלום המס ". מתגבש רק לאחר שחוב המס הפך לסופי) זאת ועוד, לאור האמור ובפרט לאור חוסר מעורבותו של המערער, קובע בית המשפט כי אין כל אחיזה לטענת פקיד השומה כי במקרה זה מדובר בהכנסה שמגיעה לכדי עסק ולא בהכנסה מדיווידנד. בין לבין דחה בית המשפט טענות מופרכות נוספות של פקיד השומה, כגון הטענה כי הפטור לתושב חוזר על דיווידנד מוגבל רק לדיווידנד מחברה נסחרת או לחברה שכל הכנסותיה פאסיביות; כי יש לחייב את המערער במס היא חברה תושבת GGP- שולי היות ש מקלט מס; שימוש לרעה בפטור באמצעות תכנון מס לקראת החזרה לישראל, ועוד. כשל שמיני – חוסר הסבירות בשומה שהוצאה על ידי פקיד השומה לבסוף מציין בית המשפט כי בנסיבות אלו מלכתחילה לא הייתה כל הצדקה מצידו של פקיד השומה לסווג את כל הכנסותיו של מעבר המערער כהכנסה עסקית ובלשונו: " לדרוש אציין כי אף שלא מצאתי בהוראות הפקודה, בעקרונותיה ובתכליותיה בסיס או הצדקה לסיווג שונה של הדיווידנד בענייננו, כולו או חלקו, להכנסה לפי סעיף ) בפקודה, ראוי לציין כי סיווג מלוא 1 ( 2 התשלומים ששולמו למערער כדיווידנד,

משמע, פקודת מס הכנסה מכירה כאמור באפשרות שבעל המניות יקבל מהחברה, לצד חלוקת הרווחים, גם שכר עבודה או ) 1 ( 2 תשלומים החייבים במס לפי סעיף לפקודה. כשל שביעי - אי הלימה עם תכלית לפקודה והרצון לעודד 168 תיקון תושבים חוזרים לחזור לישראל לעניין סמכותו לסווג מחדש את הכנסת 86 הדיווידנד כהכנסה עסקית מכוח סעיף לפקודה, מזכיר בית המשפט לפקיד השומה כי אמת המידה לקביעת סיווגו של התשלום אינה המס המרבי החל על התשלום כי אם המהות האמיתית של התשלום (ע"א עצם העובדה שתוצאת ). לפיכך, " 3277/19 הסיווג השונה היא גביית מס גבוהה יותר מהמס על פי סיווגו של הנישום, אינה מובילה כשלעצמה להצדקה לסיווג " השונה. על רקע האמור בחן בית המשפט את תכלית הפטור ממס לתושב חוזר הקבוע בסעיף ) לפקודה ובמרכזו משיכה לישראל 1 (ג)( 14 אוכלוסיה איכותית ומשקיעים בעלי של " יכולת כלכלית, צריכה להיות נר לרגליו של פקיד השומה בהליכי השומה, לבל 'ישפוך את התינוק עם המים' ולבל תסוכל מטרת ." הפטור על רקע האמור קבע כאמור בית המשפט קשה להימנע מהרושם שתכליתו של כי: " הפטור ממס לא נשקלה בענייננו על ידי פקיד השומה, בשעה שננקטו הליכי שומה קיצוניים ושנויים במחלוקת, כגון ביקורת [ההדגשה בלתי מתואמת בבית מגוריו

מס הכנסה מאמרים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 19

) בפקודת מס 1 ( 2 כהכנסה לפי סעיף הכנסה, תוך התעלמות מכך שבפועל חולק דיווידנד לכלל בעלי המניות, מתוך רווחים של החברה שניתן לחלקם, ונוכח היותו של הדיווידנד מרכיב מרכזי בדיני תאגידים ובמיסוי תאגידים כאחד, אינו " סביר בעיני. בפרפרזה על דברי השופטת בעניין ירון מאיר קשה להימנע מהרושם שהתנהלותו הכושלת של פקיד השומה בעניין אינה בגדר חצייה של קווים אדומים בכל הקשור להתנהלות פקיד השומה כרשות מנהלית: התעלמות בוטה מזכויות הנישום ומנהלים פנימיים; התנהגות כוחנית חסרת כל פשר, לפקודה; 194 לרבות שימוש תמוה בסעיף יצירת מציאות אלטרנטיבית יש מאין חסרת כל ביסוס עובדתי ובניגוד מוחלט לעובדות ולמסמכים אשר נמסרו על ידי המערער ומיצגיו כדין, והכול במטרה אחת - לגבות את המס המרבי בכל דרך ובכל מחיר, גם אם מדובר ברמיסת הנישום ובהתעלמות מלשון הפקודה ותכליותיה. לצערנו, ספק רב אם מדובר במקרה חריג ולא בתופעת רוחב אשר קיבלה ביטוי במסגרת פסק הדין רק משום שהמערער באותו עניין החליט להילחם על זכויותיו בבית המשפט חלף הגעה לפשרה עם פקיד השומה, והיו לו גם האמצעים לעשות זאת. לא נותר לנו אלא לקרוא לרשות המסים ולפרקליטות לעשות בדק בית רוחבי בעקבות ממצאי פסק הדין. סיכום, מסקנות והרהורים נוספים

ברמה המשפטית פסק הדין כולל כמה אמירות וקביעות חשובות של בית המשפט בנוגע לזכות הנישום לתכנן את המס ובפרט כאשר מדובר בתושבים חוזרים. כך למשל, בית המשפט חוזר על הכלל ולפיו אמת המידה לקביעת סיווגו של התשלום לצורכי מס אינה המס המרבי החל על התשלום כי אם המהות האמיתית של התשלום; מעגן את זכות הנישום לתכנן את המס טרם חזרתו לישראל; מאפשר לחברה לחלק דיווידנד לבעלי מניותיה לצד מתן משכורת בגין עבודה כאשר אין בתשלום אחד כדי לפסול את התשלום האחר; מקבל את העמדה כי דירקטור בחברה יכול לפעול ללא קבלת שכר; מכיר בעובדה כי לא כל מעורבות מצידו של בעל מניות בחברה בבעלותו צובעת את משיכותיו מהחברה כהכנסה ממתן שירותים ולא מדיווידנד, בדבר עידוד 168 וקובע כי תכלית תיקון החזרה לישראל של אוכלוסייה איכותית צריכה לעמוד בבסיס כל דיון בעניין מיסויו של תושב חוזר, כמו גם בעניינו של תושב חוזר ותיק ותושב ישראל לראשונה. לבסוף, פסק הדין מחייב חשיבה מחדש מצד אלו המבקשים לבטל את הפטור מדיווח לעולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים, שאחרי הכול, נוכח התנהלותו הכוחנית והכושלת של פקיד השומה, המערער עזב ולא שב אליה, קרי, 2018 את ישראל בשנת פקיד השומה שפך במקרה זה את "המים עם התינוק".

מס הכנסה מאמרים

20 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

הטענה כי יועץ המס אחראי לליקויים בדיווח אינה פוטרת את הנישום מאחריות פלילית - פסק דין עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

● בגין חלק מהתקבולים שקיבל הנאשם לא הוצאה חשבונית כלל; ● בגין חלק מהתקבולים שקיבל הנאשם הוצאה חשבונית אך לא נכללה בכרטסת הלקוחות של הנאשם ומשכך הוחסרה מדוחות המס שאותם הגיש הנאשם; בעקבות חקירה מקיפה שנערכה לנאשם ובמסגרתה נתפסו חומרי הנהלת חשבונות וחומר מחשב של הנאשם וכן עדים רבים, לרבות יועץ המס של הנאשם, לקוחות הנאשם ועדים נוספים, התברר כי על פני שש השנים נשוא כתב האישום הושמט מדיווחיו של הנאשם סכום הכנסות מצטבר אש"ח, מסיבות שונות ומשונות. 750 של כ- בהקשר זה ראוי לציין כי התנהלות הנאשם, הגם שהייתה נגועה בליקויים רבים, לא נראתה מאופיינת בשיטה כלשהי. במילים אחרות, לא נראה לכאורה כי הנאשם פעל באופן שיטתי כלשהו להשמטת הכנסותיו, אלא עשה זאת באופן אקראי בדרכים שונות ובנסיבות משתנות.

נישום אשר בדיווחיו לרשויות המס נמצאו ליקויים רבים ומגוונים אשר הביאו להשמטת הכנסות מדוחות המס, הורשע בפלילים על אף טענתו כי מקורם של הליקויים בשגגה ובטעויות של יועץ המס שלו. נישום אשר בדיווחיו לרשויות המס נמצאו ליקויים רבים ומגוונים אשר הביאו להשמטת הכנסות מדוחות המס, הורשע בפלילים על אף טענתו כי מקורם של הליקויים בשגגה ובטעויות של יועץ המס פרקליטות 12189-12-20 )' שלו (תפ (רח מחוז תל אביב מיסוי וכלכלה נ' אברהם אוחנה). רקע עובדתי הנאשם, עורך דין במקצועו, התנהל לאורך שנים כך שהנהלת החשבונות שלו ודיווחיו לרשויות המס היו נגועים בליקויים רבים ומגוונים. בין היתר: ● בגין חלק מהתקבולים שקיבל הנאשם הוצאה חשבונית בסכום שאינו משקף את סכום התקבול;

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 21

באשר ליסוד הנפשי, בית המשפט דחה את טענות הנאשם בדבר היעדר כוונה פלילית. בית המשפט קבע כי ריבוי המחדלים בהתנהלות הנאשם אינו מאפשר לקבל את גרסתו ולפיה מדובר בטעויות לא מכוונות שנעשו בתום לב, ומעיד על כוונה ברורה של הנאשם להתחמק מתשלום מס הנגועה במרמה, עורמה ותחבולה. כך גם דחה בית המשפט את טענת הנאשם ולפיה הוא פעל על פי הנחיות יועץ המס שלו, וכי ככל שנפלו ליקויים הרי מדובר בליקויים הנובעים מרשלנותו של יועץ המס. בהקשר זה נקבע כי יועץ המס ערך את הדוחות בהתאם לחשבוניות שסופקו לו על ידי הנאשם, וכי אין הנאשם יכול להלין על יועץ המס שלו על כך שלא כלל בכרטסת הנהלת החשבונות שניהל, חשבוניות שהנאשם לא המציא לו ו/או הכנסות שבגינן לא הוצאו חשבוניות כלל. בהקשר זה נקבע כי במסגרת היחסים בין הנאשם לבין יועץ המס שלו, מעורבותו של היועץ התחילה רק לאחר שהנאשם העביר לו את החשבוניות, והציפיה שהיועץ יגלה את מחדליו של הנאשם ויתקן אותם אין לה כל בסיס. בית המשפט הוסיף וקבע כי הנאשם בהתנהלותו יצר ערבוב ו"בלגן" בחשבוניות שערך ובכך יצר תשתית נוחה להעלמת הכנסות, דבר המחזק את המסקנה בדבר כוונתו של הנאשם להתחמק מתשלום מס. בשולי הדברים ראוי לציין שבית המשפט דחה טענות הגנה נוספות שהעלה הנאשם, לרבות טענות בדבר מחדלים פרוצדורליים

עם פתיחת החקירה ניסה הנאשם לעשות פעולות לתיקון התנהלותו, ובין היתר 270 הוציא חשבוניות חסרות בסך של כ- אש"ח וכן שילם את המס בגינן, אולם לנוכח כמות ההשמטות עמדה פרקליטות המדינה על הגשת כתב אישום נגד הנאשם בעבירות ) 5 ( 220 ) ו- 4 ( 220 ,) 1 ( 220 המנויות בסעיפים לפקודת מס הכנסה (השמטת הכנסות מתוך דוחות שנתיים, קיום רשומות כוזבות ושימוש בעורמה ובתחבולה). בין היתר טען הנאשם להגנתו כי לא הייתה כל כוונה פלילית מאחורי התנהלותו. לראיה טען הנאשם כי כל הכנסותיו הופקדו בחשבון הבנק שלנו ולא היה כל ניסיון מכוון מצדו להעלים הכנסות. את התנהלותו הסביר הנאשם בין היתר בליקויים בעבודתו של יועץ המס שלו, בכך שהוא עצמו אינו בקיא בניהול ספרים ובפעולות הנדרשות לצורך הגשת דוחות ובכך שהוא פעל על פי הנחיותיו של יועץ המס. כן טען הנאשם לגבי חלק מההשמטות כי מדובר בחוסר תשומת לב, שכחה, לחץ בעבודה ובחיים הפרטיים וכד'. הכרעת בית המשפט לאחר שבחן את הראיות שהונחו בפניו ואת עדויות העדים הרבים שהובאו בפניו מצא בית המשפט לנכון להרשיע את הנאשם בכל העבירות המיוחסות לו. במישור העובדתי, בית המשפט קבע כי אכן הוכח בפניו כי הנאשם השמיט מהדוחות 750 הכספיים שלו הכנסות בהיקף של כ- אש"ח על פני שש שנים.

מס הכנסה מאמרים

22 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

זאת ועוד. ריבוי ליקויים, גם אם אינם מאופיינים בשיטה אחידה וסדורה, עשוי להעיד כשלעצמו על כוונה פלילית להתחמק מתשלום מס. אין ספק שכל אחד עלול לטעות, ולא כל טעות בניהול חשבונות תביא בהכרח להטלת אחריות פלילית. ואולם, כדי להקטין ככל הניתן את הסיכון לחשיפה פלילית, יש להקפיד על הוצאת חשבוניות במועד, בסמוך לאחר קבלת התקבול, לבצע ו/או לדאוג לכך שמבוצעת על ידי יועץ המס ו/או רואה החשבון בדיקה יסודית של ספרי הנהלת החשבונות אל מול התקבולים הכספיים המתקבלים בעסק ואל מול דפי חשבון הבנק, וכן לדאוג לבדיקה יסודית של החשבוניות אל מול כרטיסי הנהלת החשבונות של העסק, ולא להניח באופן עיוור כי יועץ המס עושה בדיקות אלה מיוזמתו.

שאירעו לכאורה במהלך חקירתו, טענות בדבר הבטחה שניתנה לו שהתיק יסתיים במישור האזרחי, טענות בדבר אכיפה בררנית והגנה מן הצדק וכד'. ראוי לציין כי בשלב זה ניתנה הכרעת דין בלבד, שבמסגרתה הורשע הנאשם בעבירות המיוחסות לו, וטרם נגזר עונשו של הנאשם, גזר דין שצפוי להינתן לאחר שמיעת הטיעונים לעונש. לסיכום כפי שמעיד פסק דין זה, טענות בעלמא בדבר הסתמכותו ועיוורת של נישום על פעולותיו של יועץ המס אשר ערך עבורו את הדוחות הכספיים, אינן פוטרות את הנישום מאחריות פלילית. ככלל, תפקידו של יועץ המס מסתכם בעריכת דוחות כספיים על בסיס חומר הגלם שהוא מקבל מהנישום וככל שנפלו ליקויים בחומר גלם זה, מדובר בליקויים המצויים באחריותו של הנישום.

מס הכנסה מאמרים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 23

א - איחור 8 מענק קורונה לקבלנים בהחלטה בהשגה וקשר סיבתי עו"ד רו"ח רמי אריה

בהחלטה חדשה קובעת בין היתר ועדת הערר לענייני קורונה כי יש להביא בחשבון איחור של הרשות במתן החלטה בהשגה לצורך זכאות למענק קורונה, וכי אין להחריג באופן גורף מזכאות למענק את כל מי שחלק מהכנסתו היא בגין עבודה שמשך א, וכי על 8 ביצועה עולה על שנה לפי סעיף הרשות מוטל נטל ההוכחה ועליה לבקש את המסמכים הנדרשים לבחינת החרגתו ולנמק את החלטתה בהשגה. סוגיות אלה נדונו בוועדת הערר לענייני ,1238-22 קורונה בעניין חברת עציון (ערר עציון הנדסת חשמל בע"מ נ' רשות המיסים – היחידה לטיפול במענק השתתפות ,)4.9.2022 בהוצאות קבועות, ניתן ביום אשר יוצגה על ידי עו"ד ורו"ח רמי אריה ועו"ד שחר נח. החברה הגישה בקשה למענקי קורונה עבור שתי תקופות זכאות, לפי חוק התכנית 472 לסיוע כלכלי, בסכום כולל של כ- אש"ח. החברה קיבלה מקדמה בסך של אש"ח. 232 כ-

מדובר בערר הדן בשלוש סוגיות עיקריות: השלכות האיחורים בקבלת החלטות . 1 על ידי רשות המסים – טענה מקדמית החברה טענה כי רשות המסים דחתה את השגותיה באיחור תוך חריגה ימים. עוד נטען כי יש לראות 72 של ימים 120 בתקופה המקסימאלית של למתן החלטה, אשר נקבעה בחוק, כמחייבת לפי הפסיקה. לפיכך, יש לקבל את הערר על הסף. מנגד טענה רשות המסים כי המועד לקבלת החלטה בהשגה נקבע ללא סנקציה בצדו, והחברה לא הראתה כי נגרם לה נזק כתוצאה מקבלת ההחלטה באיחור. החרגת החברה מזכאות למענק לנוכח . 2 ביצוע עבודות הנמשכות מעל שנה רשות המסים טענה כי בחישוב א לפקודה 8 הכנסת החברה חל סעיף בשל עבודה מתמשכת שמשך ביצועה מעל שנה, וכי מדובר בלפחות ארבעה

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית www.ralc.co.il גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

24 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

ימים) במתן החלטה 68 האיחור (של בהשגה על מענקים הניתנים לפי החוק, וקבע כי ההבחנה הקיימת בפסיקה בין "מועד מחייב" לבין "מועד מנחה" תלויה בתכלית ההסדר החקיקתי. בעניין חוק מענק הקורונה תכלית ההסדר היא מתן סיוע מהיר ויעיל לעסקים שנפגעו, כך שספק אם ניתן להתייחס למועד שנקבע כמנחה בלבד. תוצאה של איחור משמעותי בקבלת החלטה תביא לקבלת ההשגה. ,3720-11-21 בפרשת פודולסקי (עמ"נ פודולסקי נ' רשות המיסים, ניתן ביום ), קבע בית המשפט פעם 15.7.2022 נוספת כי המועד שנקבע בחוק הוא מועד מחייב ולא מנחה, וכי איחור משמעותי במתן החלטה בהשגה, שאינו של ימים ספורים, יוביל לקבלת ההשגה על הסף. ועדת הערר קבעה כי בענייננו קיבלה רשות המסים את החלטותיה ביחס להשגות שהגישה החברה באיחור של ימים מהמועד שנקבע לכך בסעיף 72 ) לחוק. מדובר באיחור דומה 1 (א)( 20 בהיקפו לאיחור שנדון בפס"ד ב.ג בטחון שבנוגע אליו נקבע כי יש בו כשלעצמו כדי להצדיק את קבלת הערר על הסף. לפיכך, יש להביא בחשבון את האיחור בענייננו. החרגת החברה מזכאות למענק לנוכח ביצוע עבודות הנמשכות מעל שנה ) לחוק קובע כי מי שחל 5 ( 7 סעיף 2020- בחישוב הכנסתו בשנים

פרויקטים, לכן אינה עונה להגדרת "עוסק". מנגד טענה החברה כי ההתחשבנות בינה לבין לקוחותיה נערכת על בסיס חודשי, בהתאם לעבודה שבוצעה בפועל, ואינה נמשכת מעל לשנה. א לפקודה אינו חל 8 לפיכך סעיף לגביה. רשות המסים טענה כי הקשר הסיבתי אינו מתקיים, מאחר שמחזורי ההכנסות של החברה תנודתיים ביותר, וכי חלה עלייה בהכנסותיה . 2019 בהשוואה לשנת 2020 בשנת החברה טענה מנגד כי ירידת המחזורים נגרמה רק בשל הקורונה. החל מחודש חלה האטה משמעותית בפעילותה, 3/2020 גבתה כספים בגין 10/2020 אולם עד לחודש פרויקטים שהסתיימו קודם לכן, ולפיכך . 11/2020 ההאטה באה לידי ביטוי מחודש ועדת הערר קבעה כי יש לקבל את הערר שהגישה החברה באופן כמעט מלא, : כדלקמן טענה מקדמית בדבר איחור בקבלת . 1 החלטות בהשגות על ידי רשות המסים 27710-06-1 בפרשת ב.ג בטחון (עמ"נ ב.ג ביטחון הצפון אבטחת מוסדות, ליווי טיולים ומתן שירותי רפואה נ' ,)3.1.2022 רשות המיסים, ניתן ביום דן בית המשפט המחוזי במשמעות שאלת קיומו של קשר סיבתי . 3

. 2

מס הכנסה מאמרים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 25

תקינה מבחינה מנהלית. החלטות הרשות בהקשר זה התבססו על נימוק כוללני ללא כל פירוט והוכחה. הרשות העבירה למעשה אל כתפי החברה את נטל ההוכחה בעניין זה, על אף שלא עמדה בו בעצמה. כמו כן, החברה צירפה לערר הסכמי מסגרת עם לקוחות שונים, שמהם עולה כי העבודה עמם מבוססת על כתבי כמויות שבהם נקבעת התמורה בגין החומרים והעבודות, כך שהיא זכאית לקבל תמורה אחת לחודש בהתאם לחשבון ביניים המפרט את העבודות שביצעה. ועדת הערר קבעה כי ממסמכים אלה ניתן ללמוד כי העבודות אינן מבוססות על הסכמים פאושליים, וכי הן ניתנות להפרדה ואף מופרדות בפועל בהתאם לביצוע העבודה. התשלומים משולמים לחברה בסיום כל שלב, שאינו נמשך יותר משנה. לפיכך נקבע כי אין הצדקה להחריג את החברה מזכאות למענק, משום שמרבית העבודות נמשכו פחות משנה, הנמוך 5.6% למעט עבודה בשיעור של יחסית מסך הכנסותיה, שבעקבותיה נקבע כי המענק יופחת בשיעור זהה.

א לפקודה, בשל עבודה 8 סעיף 2019 מתמשכת שביצועה עולה על שנה, מוחרג מהגדרת עוסק ואינו זכאי למענק. בשורה ארוכה של החלטות, ועדות הערר דחו את עמדת הרשות ולפיה יש להחריג באופן גורף מזכאות למענק את כל מי שהכנסתו או חלק מהכנסתו היא בגין עבודה שמשך ביצועה עולה , ק. 1071-21 על שנה (ראו: ערר סלאמה בע"מ נ' רשות המסים (ניתן .)22.6.2021 ביום בענייננו קבעה ועדת הערר כי רשות המסים בהחלטותיה לא התייחסה באופן קונקרטי לעבודה או לפרויקט מסוים שנמשך מעל שנה, ובכך יצרה קושי לחברה להתמודד עם נימוק כוללני זה, שהועלה ללא כל פירוט, ביסוס או תימוכין. במסגרת ההשגות צירפה החברה טבלה מפורטת ובה סיכום של עבודותיה השונות, משך הזמן שבו בוצעה כל עבודה והאם דווחה א לפקודה. 8 לרשויות המס תחת סעיף החברה טענה כי מבין כל העבודות שביצעה רק פרויקט אחד נכנס לגדרי א לפקודה. 8 סעיף רשות המסים לא פנתה ביוזמתה לחברה ולא ביקשה מסמכים הנדרשים לבחינת השאלה, ובמקום זאת הסתפקה בטבלה שסיפקה החברה והסתמכה עליה בלבד. ועדת הערר קבעה כי התנהלות זו אינה

שאלת קיומו של קשר סיבתי . 3

התנאי הבסיסי למתן מענק הוא קיומה של ירידה במחזור ההכנסות בין תקופת הזכאות לבין תקופת הבסיס, בשיעור המזכה במענק ביחס

מס הכנסה מאמרים

26 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

ועדת הערר הוסיפה וקבעה כי מבחינה עקרונית, דחיית הכנסות כמוה כאובדן הכנסות בעסקים מסוימים, שכן בזמן שבו העסק נותן שירות ללקוח אחד, הוא אינו יכול לתת שירות ללקוח אחר, ואלמלא דחיית ההכנסות הוא היה יכול לקבל לקוח נוסף באותה עת. בענייננו, החברה נאלצה להמתין כשנה עד לביצוע העבודה שהוזמנה ממנה, וזאת לאחר שכבר ביצעה את ההכנות הנדרשות והזמינה את חומרי העבודה, ולבסוף נאלצה להתארגן מחדש לצורך ביצוע העבודה. יש בהתנהלות זו כדי להסב נזק לחברה, שנאלצה במהלך כל אותה תקופת המתנה ארוכה להמשיך ולשלם את הוצאותיה הקבועות. אנו ממליצים לבעלי עסקים שתביעתם למענק נדחתה בהחלטת ועדת הערר לענייני קורונה, ולכאלו שעדיין נמצאים בהליכים לפני החלטה של ועדת קורונה, להתייעץ ולהיעזר בנו, עורכי דין ורואי חשבון אשר להם ניסיון וידע מקצועי רב מאוד בהתדיינויות מסוג זה, כדי להגיש ערעור מנומק, הכולל את כל הטענות והאסמכתאות הרלוונטיות להצלחה. גילוי נאות: החברה יוצגה על ידי עו"ד ורו"ח רמי אריה, שהוא שותף בכיר במחלקת המיסים במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס עמית גרוס ושות'.

לכל אחת מהתקופות כפי שנקבע בחוק, אשר צריכה להיגרם מהשפעת התפשטות נגיף הקורונה. בהחלטות ועדות הערר נקבע כי עצם עמידת העסק בשיעור הירידה המזכה במענק בהתאם לנוסחה יוצרת חזקה בדבר התקיימותו של קשר סיבתי, אולם הרשות יכולה להצביע על ממצאים המערערים הנחה זו, ואז יועבר נטל ההוכחה אל העוסק. בענייננו, הרשות טענה כי הקשר הסיבתי אינו מתקיים מאחר שמחזורי ההכנסות של החברה תנודתיים ביותר, וכי חלה עלייה בהשוואה לשנת 2020 בהכנסותיה בשנת . 2019 ועדת הערר קבעה כי עלייה במחזורי ההכנסות אין בה כשלעצמה כדי להוות נתון מכריע. המחוקק ביסס את הנוסחה לקבלת מענק על השוואה בין תקופות דו-חודשיות ולא על השוואה שנתית. כך, ייתכנו מצבים שבהם תירשם עלייה שנתית בהכנסות, כשלצידה תתרחש בחודשים מסוימים פגיעה בהכנסות כתוצאה מהקורונה. בענייננו נקבע שמהנתונים עולה כי כמה חודשים לאחר הטלת המגבלות הראשונות בישראל חלה ירידה ניכרת בהכנסות החברה, שנמשכה עד לסיום הדיווח לשנת . ירידה זו עולה בקנה אחד עם ההסבר 2021 שהעלתה החברה ולפיו הפגיעה שנגרמה מהקורונה לא באה לידי ביטוי בהכנסותיה באופן מידי, מאחר שבמהלך החודשים הראשונים למגפה קיבלה תשלומים בגין פרויקטים קודמים.

מס הכנסה מאמרים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 27

חוק העידוד - מיהו בעל בניין להשכרה רו"ח (משפטנית) ענבל שני; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

ביחידות שבנתה, ותיהנה מדמי השכירות מהן. בחוק, המעניק הטבות במיסוי 1 פרק שביעי בגין הכנסות מדירות להשכרה למגורים בבניין להשכרה, מורה כי "בעל בנין להשכרה" זכאי להטבות הקבועות בחוק. פנתה העותרת למרכז ההשקעות 2012 ב- לקבלת אישור עקרוני לקבלת הטבות לפרויקט מכוח חוק העידוד, וזאת לשם בחינת הכדאיות. נתקבל אישור עקרוני, תוך הסתייגות בעניין הבעלות בקרקע, שלגביו נקבע כי ייבחן בהמשך. הגישה העותרת בקשה לאישור 2017 ב- תכנית "בניין חדש להשכרה". הבקשה נדחתה ונקבע כי: "'בעל בנין להשכרה'… הוא מי שיש לו זכות בעלות או חכירה שנים, ותנאי זה אינו 25 לתקופה העולה על מתקיים בעותרת". 25 צוין בדחייה כי לו הייתה תקופת החכירה שנה ומעלה הרי שהייתה עסקה במקרקעין, הייתה חבות במס רכישה, והייתה מוסרת המניעות לקבלת האישור המבוקש.

, ניתן פסק דין בעניין שפיר 4.8.2022 ביום הנדסה (להלן: "העותרת"), שעניינו קבלת עתירתה "כנגד המנהלת/ הרשות להשקעות ולפיתוח התעשיה והכלכלה וועדת ההשגה על פי חוק העידוד". פסק הדין קבע כי אף שהעותרת אינה בעלת הזכות במקרקעין, הרי היא זכאית להיכלל בהגדרת "בעל בניין להשכרה" שבחוק (להלן: 1 עידוד השקעות הון, פרק שביעי "החוק"), ובשל כך ליהנות מהטבות החוק בעניין בניין להשכרת דירות למגורים. תמצית העובדות הרלוונטית העותרת זכתה במכרז מטעם עיריית ירושלים בפרויקט לתכנון, הקמה, תפעול יחידות דיור במעונות 177 ותחזוקה של 7,000 סטודנטים בירושלים, בשטח של כ- מיליוני ש"ח, בשיטת 70 מ"ר ובעלות של כ- D.B.O.T = Design, Build, Operate, .Transfer עיריית ירושלים היא בעלת המקרקעין, והעותרת התקשרה עימה בהסכם לתקופה ." בר רשות חודשים כ" 11 שנים ו- 24 של בתקופה זו העותרת תשכיר את הדירות

הכותבים - רו"ח (משפטנית) ענבל שני - מהפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ- WWW.AHEC TAX.CO.IL רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ www.ahec-tax.co.il

מס הכנסה מאמרים

28 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

החוק אף אינו דורש היות המבקש בעל "זכות במקרקעין", לפי חוק מיסוי מקרקעין. המונח "בעל בניין להשכרה" מאפשר כמה פרשנויות, ויש לבחון גם את תכלית נועד לתמרץ בנייה 1 החקיקה. פרק שביעי של בניינים להשכרה למגורים, עקב מחסור בדירות להשכרה לטווח ארוך, ומכיוון שבנייה למגורים להשכרה אינה כדאית, היא תתבצע רק עם עידוד ו/או סבסוד. הגישה בפסיקת בית המשפט העליון דוגלת בפרשנות מהותית של דיני המס, להבדיל מפרשנות דווקנית, במטרה להביא להגשמת התכליות הכלכליות המונחות בבסיסם. הפרויקט הנדון הוא בהיקף משמעותי ובהשקעה כספית ניכרת. לעותרת מעורבות מרכזית בפרויקט מראשיתו ועד לתום חודשים ממועד 11 שנים ו- 24 תקופת הפעלתו. התייחסות לעיריית ירושלים כבעלת הבניין לעניין החוק, תביא לתוצאה ולפיה איש לא יקבל הטבות לפי החוק: העיריה - באשר אין לה כל הכנסות מהשכרת הדירות, והעותרת - באשר אינה בעלת הבניין. יש ערך לתמרץ גורמים פרטיים להשקיע משאבים באפיק השכרה למגורים על פני אפיקים אחרים, באופן שיאפשר לגורם הציבורי, העירייה, להוציא לפועל פרויקטים כאלה. על בית המשפט להתחשב בפרשנות הרשות המינהלית, שאינה בעלת דין רגילה, אלא

השגה לוועדת ההשגה נדחתה אף היא תוך הפניה להוראות חוק המקרקעין, וציון כי "היכולת לערוך עסקאות בנכס היא הכרחית". הוועדה הדגישה שההתקשרות שנים נעשתה על מנת 25 לתקופה פחותה מ- שלא לשלם מס רכישה, ואחיזה של המקל משני קצותיו אינה מתקבלת. על כך הוגשה העתירה. בהתאם לחוק, זכאי להטבות הוא "בעל בניין להשכרה" או "בעליו של בניין חדש להשכרה". החוק אינו מגדיר מיהו "בעל בניין". גם פקודת מס הכנסה, שאליה מפנה החוק בעניין הגדרות, אינה כוללת הגדרה של "בעל בניין". חוות הדעת המשפטית שעליה נסמכה החלטת המשיבים, טענה כי "בעל בניין" הוא בעל זכות בעלות בקרקע, לפי חוק המקרקעין, אך החוק אינו מפנה לחוק המקרקעין. קרבת המונח "בעל" למונח "בעלות", אין בה לחייב כי "בעל בניין" הוא רק בעל קניין במקרקעין. המשיבים אף הרחיבו את הפרשנות ואישרו כי לשיטתם, "בעל בניין" הזכאי להטבות החוק כולל גם מי שזכותו במקרקעין אינה עולה כדי בעלות קניינית, כגון שהוא חוכר 25 לדורות או אף "בר רשות" לתקופה של שנים ומעלה, וזאת תוך הפניה להגדרת "זכות במקרקעין" בחוק מיסוי מקרקעין (שאליו מפנה פקודת מס הכנסה). ניתוח עקרי הדיון המשפטי והפסק

מס הכנסה מאמרים

2022 אוקטובר 553 ידע למידע 29

העתירה התקבלה.

מומחית בתחום שעליו היא אמונה, אך התפקיד הפרשני הסופי נתון בידי בית המשפט, ועליו לבחור מבין הפרשנויות המוצעות את זו הראויה ביותר לשיטתו, ואין הוא מחויב לאמץ את עמדת הרשות המינהלית. עמדת המשיבים לא עוגנה בנהלים או במסמכי הנחיות, אינה מתיישבת עם מדריך שפורסם בעבר, והעיקר - היא אינה תואמת את פרשנותו הנכונה של חוק העידוד ואת תכליתו לקדם בנייה להשכרה למגורים. בסיכום נקבע: מתכונת ההתקשרות מראה כי יש לראות T.O.B.D בהסכמי בזכיין "בעל בניין להשכרה" הזכאי להטבות חוק העידוד.

בשולי הדברים החלטת בית המשפט בעניין זה היא דרמתית, ועשויה להיות בעלת השלכות רוחב במקרים דומים רבים. אי לכך, יש להמתין ולראות האם הרשויות - המנהלת ורשות המיסים - יגישו ערעור לבית המשפט העליון, או שמא יקבלו את הדין, ויפנימו כי פרשנות תכליתית גוברת על פרשנות לשונית מצמצמת, הניתנת גם לפרשנות מרחיבה יותר.

היבטי מס במסחר והשקעות במטבעות קריפטוגרפיים עו"ד רו"ח רמי אריה

ומע"מ, אופן רישום התקבולים, דיווחים לרשויות המס, קיזוז הפסדים, הבעייתיות המוטבעת במטבעות קריפטוגרפיים והקשיים בהפקדת מטבעות קריפטוגרפיים בחשבונות בנק, הליך גילוי מרצון ועוד.

לסוגית המסחר וההשקעות במטבעות קריפטוגרפיים היבטים שונים, וכדאי לדעת מהם: סוגית סיווג הכנסה כפירותית או הונית ומשמעויות הסיווג, אופן הסיווג וחיוב הרווחים במס הכנסה

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, גוטמן, עמית www.ralc.co.il גרוס ושות' והעורך של אתר מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

30 2022 אוקטובר 553 ידע למידע

"מטבע" או "מטבע חוץ" בהתאם לחוק בנק ישראל ולעניין הפקודה, אלא "נכס" כהגדרתו בחלק ה' לפקודה. משום כך, ככלל, מכירתו תסווג כ"הכנסה הונית" ותחויב במס רווח הון. אדם המדווח על מכירת אמצעי תשלום מבוזר, ישמור מסמכים להוכחה כי ההכנסות המדווחות הן ממכירת אמצעי תשלום מבוזר המשמש לצורך סחר חליפין. אדם אשר הכנסותיו מאמצעי תשלום מבוזר מגיעות לכדי עסק - יסווגו הכנסותיו כ-"הכנסה פירותית" החייבת במס הכנסה מלא. סיווג ההכנסות ייקבע בהתאם למבחני עסק שנקבעו בפסיקה. הכנסות ממכר אמצעי תשלום מבוזר אשר הגיע לרשותו של אדם בעקבות פעילות "כרייה" (פעילות המתבצעת באמצעות העמדת כוח מחשוב אשר תמורתה משולמת באמצעי תשלום מבוזר), ייראו כ"הכנסה עסקית". , בעסקאות שבהן 5/2018 בהתאם לחוזר התמורה משולמת באמצעי תשלום מבוזר, המשמעות היא כי מדובר למעשה בעסקת חליפין, ואופן הטיפול במיסוי יהיה כדלקמן: . סכום התמורה המשולמת בעסקת 1 החליפין תהא זהה הן למוכר לעניין קביעת התמורה, והן לרוכש לעניין קביעת המחיר המקורי. בהתאם לשווי ההוגן בשקלים של אמצעי התשלום המבוזר.

סיווג הכנסה ממטבעות קריפטוגרפיים ומשמעויות הסיווג

לסיווג ההכנסה ממכירת מטבעות קריפטוגרפיים משמעות לעניין החבות במס והדיווחים הנדרשים לרשויות המס. כך, הכנסתו של משקיע ממכירת מטבעות תסווג כהכנסה הונית ותחויב במס רווח הון לפי חלק ה' לפקודה, ושיעורי המס 25%( לפקודה 91 יהיו בהתאם לסעיף מס יסף). הדיווח לפקיד 3% מס בתוספת ימים ממועד 30 השומה ייעשה בתוך המכירה. לעומת זאת, הכנסתו של עוסק במסחר במטבעות או בכרייה תסווג כהכנסה פירותית עסקית, ותחויב במס הכנסה לפי חלק ב' לפקודה, ושיעורי המס יהיו לפקודה 121/126 בהתאם לאמור בסעיף מס יסף). כמו כן, 3% מס בתוספת 47% (עד תחול חובה של פתיחת תיק ברשויות המס, הגשת דוחות שנתיים, חבות במע"מ, חבות בביטוח לאומי ולעיתים גם הגשת הצהרות הון. אופן הסיווג והחיוב במס הכנסה על רווחים מעסקאות במטבעות קריפטוגרפיים לשיטת רשות המסים, כפי שהיא מופיעה (מיום 5/2018 בחוזר מס הכנסה מס' ) בנושא "מיסוי פעילות באמצעי 17.1.2018 תשלום מבוזר (המכונים: 'מטבעות וירטואליים')", אמצעי התשלום המבוזר המשמש כאמצעי סחר חליפין אינו בגדר

Made with FlippingBook Online newsletter creator