ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

547

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ׀ גיליון 2018 יוני 46 ׀ שנה 547 ׀ גיליון 2022 אפריל ירחון למיסוי משפט וכלכלה ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם הארכת תשלום דמי בידוד למעסיקים ששילמו לעובדים היחס שבין שומת רה שומת ניכ יים של מס הכנסה לבין שומת ניכויים של ה יטוח הלאומי – 2021 דגשים לנוהל מ ן או כו להגשת דוחות לשנת המס הסדר האורכות למייצגים מענקי קורונה - תנודתיות במחזורים, מחזור ממוצע או "שיפטינג" אינם פוסלים בהכרח זכאות למענק קורונה

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

547 מס' 2022 אפריל

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

הפרלמנט האירופי קרוב לאשר את חוק השווקים הדיגיטליים, שנועד לצמצם את המונופול של ענקיות דיגיטליות כמו גוגל, אמזון, אפל, ופייסבוק-מטא, השולטות בעולם הטכנולוגיה ומנצלות לרעה את כוח השוק המופרז שלהן.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

החוק החדש יחייב את חברות הטכנולוגיה הגדולות ביותר לאפשר תחרות מצד חברות קטנות יותר שמציעות שירותים דומים לשלהן. ייאסר עליהן לקבוע מוצרים ושירותים שלהן כברירת מחדל, לדוגמה - גוגל לא תוכל לקבוע את דפדפן כרום כברירת המחדל; הן תידרשנה לאפשר חיבור חופשי בין אפליקציות ההודעות השונות, ועוד. עבירה על החוק החדש ותקנותיו תוביל לעונשים כבדים בדמות קנסות עתק. זהו שלב נוסף במלחמה של ממשלות אירופה נגד חברות הטכנולוגיה הכלל עולמיות. אחד הצעדים שראינו לאחרונה במלחמה הזאת – הנהגת מס בין-לאומי מינימלי במטרה למנוע התחמקות ממס באמצעות ניצול הטבות המס שמעניקות מדינות שונות לחברות הגלובליות. נותר רק להמתין ולראות אם חוק השווקים הדיגיטליים אכן ירסן סוף סוף את כוחן המופרז של החברות הללו.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

מנכ"ל צח דרוקר

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

אנחנו מברכים את קוראינו בברכת חג שמח, בריאות ואיתנות כלכלית.

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2022 אפריל 547 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד כהן קובי רו"ח כרמי אייל עו"ד ג'ני מוסקוביץ' אטקין עו"ד מרציאנו קרן עו"ד (רו"ח) ד"ר נס שלמה רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח פאר דביר עו"ד רו"ח פרידמן אבי עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רוזנברג יגאל

עו"ד (רו"ח) הלל בירנצויג איילת עו"ד ורו"ח זריהן מאיר רו"ח (משפטן) חיבה ישי עו"ד (רו"ח) חיות גרמן מר חיטמן חיים רו"ח חסונה אחמד עו"ד רו"ח טבח שלומי טולדו מאירה עו"ד (רו"ח) טיקוצקי ירון עו"ד יהושע טלי רו"ח עו"ד יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי

עו"ד אלבוים עופר רו"ח ועו"ד אלימי גדי עו"ד רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד רו"ח ג'אנה שוקי

עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש

עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי רו"ח, עו"ד גולדשטיין יניב רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי

יועץ מס גל מיכאל עו"ד רו"ח גרוס חגי עו"ד ורו"ח דהן יעקב עו"ד דורון אלי רו"ח הילמן טובה

עו"ד רוטמן גיא רו"ח שמש רוזט רו"ח עו"ד שרים הדס

עו"ד ורו"ח ישועה יוסי עו"ד ורו"ח כהן יובל

משתתפים:

אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח גבע משה, עו"ד גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח)

פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2022 אפריל 547 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה מענקי קורונה - תנודתיות במחזורים, מחזור ממוצע או "שיפטינג" עו"ד רו"ח רמי אריה אינם פוסלים בהכרח זכאות למענק קורונה השגה בטרם הליכי גבייה להחזר מענקי סיוע סוציאלי עקב קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה החזר המענקים: רשות המיסים "שופכת את התינוק עם המים" רו"ח (משפטן) ישי חיבה האם ניתן "לעכב" ביטול פטור מניכוי במקור? כל פסיקת מס עדכנית מלמדת כי כל שקל המופקד בחשבון הבנק שלך חייב עו"ד אלי דורון; בתשלום מס - אלא אם ביכולתך להוכיח אחרת! עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג רואה חשבון שהתרשל במילוי תפקידו ולא דיווח למס הכנסה על עסקה ישלם עו"ד שלי גולדמן פס"ד דוד סרגני ש"ח – 425,888 ללקוחותיו פיצויים בסך בג"ץ דחה עתירה של לשכת עורכי הדין נגד החלטה המאפשרת לרשות המיסים עו"ד שוש גבע פס"ד לשכת עורכי הדין עיון במסמכי עורך דין - התקבלה בקשת נישום לביטול צו תפיסת רכב: הפגיעה הקניינית אינה מדתית עו"ד שלי גולדמן פס"ד דיאב אבו חמיד וסבירה ביחס לחבות המס - בית המשפט: רכישה עצמית של מניות חברה פרטית בידי אחד מבעלי מניותיה עו"ד שוש גבע פס"ד סיידה היא אירוע מס החייב במס הכנסה - טענת העותרת כי דרישת רשות המיסים להגשת הצהרת הון מנוגדת לזכותה החוקתית לפרטיות אינה מגלה עילה להתערבות, ועל כן דינה להידחות על הסף עו"ד ורו"ח יעקב דהן

12

14

16

17

20

25

29

33

37

42

פס"ד ויויאן שוקייר -

מיסוי בין-לאומי הרפורמה הצפויה במס יציאה - חלק ג': מסלול דחיית המס

רו"ח, עו"ד יניב גולדשטיין

43 45 47

רו"ח ועו"ד גדי אלימי MLI חוזר מס הכנסה בנושא יישום אמנת ה-

רו"ח אייל כרמי איחוד האמירויות - משטר מס חדש

תוכן עניינים

6 2022 אפריל 547 ידע למידע

מיסוי מקרקעין

עו"ד מאיה בן עמי מיסוי קבוצת רכישה זהירות במכירת דירה שיש לה זכויות בנייה מכוח תב"ע או תמ"א

49

עו"ד רו"ח רמי אריה הטבה במס רכישה לנכה שרכש דירת מגורים ניתנת כפוף לכך שהדירה תשמש עו"ד שוש גבע פס"ד יהודה עדן ואח' למגוריו ולא להשאת רווחים - מס ערך מוסף השאת רווחים על ידי פעולות אינטנסיביות בשוק הנדל"ן עשויה במקרים מסוימים להפוך את המשקיע, חרף כוונתו המקורית, למי שמקיים עסק פס"ד יצחק בובליל - נדחו ערעורי חברה שהתנהלה בדרך מכבידה תוך זריית חול בעיני מנהל מע"מ עו"ד שוש גבע פס"ד זמירו צאלח בע"מ ובית המשפט - נדחה ערעור נישום על חיובו בכפל קנס: ניהל עסק של מיליונים לגביית עו"ד שוש גבע פס"ד אבו גמאע דמי חסות - המחוזי דחה את עמדת רשות המיסים וקבע כי תקבולי ביטוח בגין חוב אבוד עו"ד שוש גבע פס"ד איחוד עוסקים תנובה אינם חייבים במע"מ - התקבלה עמדת "אדם טבע ודין" כי יש למסור לה מידע בנוגע לתקבולי פס"ד אדם טבע ודין - אגודה ישראלית המדינה ממשאבי טבע לאומיים:

51

55

58

60

65

69

עו"ד שוש גבע להגנת הסביבה

73

ביטוח לאומי ,) 4 צו התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (מס' – הארכת תשלום דמי בידוד למעסיקים ששילמו לעובדים 2022

התשפ"ב-

מאירה טולדו 67 זכאות לקצבת ניידות מותנית בהגשת תביעה לפני גיל

76

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה היחס שבין שומת חברה ושומת ניכויים של מס הכנסה לבין שומת ניכויים של הביטוח הלאומי רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה נדחה ערעורו של מבוטח על ההחלטה לסווג את הכנסתו הנוספת מקרן הפנסיה ) לפקודת מס הכנסה 5 ( 2 בגין אובדן כושר עבודה כקצבה לפי סעיף

79

81

עו"ד שלי גולדמן

84

תוכן עניינים

2022 אפריל 547 ידע למידע 7

ביה"ד: משאין מחלוקת ביחס להיותו של עובד בישראל (ללא קשר לזהות מעסיקו) תושב ישראלי, עובד זה חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי

87 עו"ד שלי גולדמן פס"ד לופטהנזה - נדחתה תביעתה של חברה למתן שירותי אחזקה על גובה הפרשי דמי ביטוח לאומי פס"ד אדיר הבירה שבהם חויבה: לא עלה בידה להוכיח את טענותיה – 90 עו"ד שלי גולדמן נדחתה תביעת תושבת ארצות הברית לביטול ההחלטה השוללת את תושבתה פס"ד יפה אמזלג בישראל; לא הוכיחה כי הייתה זכאית להכרה בתושבות -

עו"ד שלי גולדמן בית הדין הארצי לעבודה: רנטה שמשלמת גרמניה לניצולי שואה היא

93

עו"ד שוש גבע הכנסה לצורכי חוק הבטחת הכנסה

96

רואי חשבון

עו"ד רו"ח רמי אריה פיצויים ללקוח עקב רשלנות בייצוג בפני רשויות המס

100

מכס

עו"ד ורו"ח סיימון יניב שיעור בסיווג טובין לצורך קביעת מיסי יבוא

103

שאלות ותשובות מס הכנסה הסבת הכנסה מדמי שכירות מדירות מגורים מאב לילדיו עו"ד רו"ח שלומי טבח לא יחולו על פעילות בחו"ל של עמותה ישראלית 46 כללי סעיף

105

רו"ח טובה הילמן

107

רו"ח (משפטן) ישי חיבה מיסוי המרת הלוואה שניתנה לחברה למניות בה חיוב במס משיכת בעלים שנותרה בסגירת התיק והטלת קנס גירעון עו"ד משה גבע השקעה משותפת של כמה יחידים בחו"ל באמצעות אחד היחידים רו"ח (משפטן) אייל סנדו המבחנים להפעלת שליטה וניהול מישראל בהגדרת "תושב ישראל" לחברה

108

109

110

רו"ח אייל כרמי שהתאגדה בחו"ל

112

תוכן עניינים

8 2022 אפריל 547 ידע למידע

חלוקת "רווחים כלואים" במפעל מוטב על פי הוראת השעה לגבי מיסוי הכנסות צבורות שפורסמה בחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה רו"ח יוסי ירון ) 2022 ו- 2021 להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב עו"ד עופר אלבוים מיסוי עלות זכות בשותפות בעת סגירתה אין הקלות במס למפעל תיירותי מוטב מכוח החוק לעידוד השקעות הון רו"ח יוסי ירון בתקופת הקורונה מיזוג שתי חברות בעלות תחום פעילות דומה למטרת קיזוז הפסדים עו"ד (רו"ח) איילת הלל בירנצויג או הפחתת מס בארצות הברית כנגד הכנסות LP קיזוז הפסד מהשקעה במסגרת שותפות עו"ד רו"ח אבי פרידמן מריבית על הלוואה ורווחים מניירות ערך מיסוי העברת סכומים מקופות גמל לקצבה לבן זוג לשעבר בשל בגירושין עו"ד ורו"ח יוסי ישועה א לפקודה 104 העברת מניות בין חברות על פי סעיף תוצאות מיסוי בין חברה זרה שמחזיקה חברה ישראלית לבין בעל שליטה עו"ד (רו"ח) גרמן חיות בחברה זרה שפותח חברה ישראלית בארץ כדאיות מכירת מניות לבעל מניות אחד כדי לבצע הליך מזורז לפירוק חברה עו"ד גיא רוטמן מענק קורונה שמקבל תושב ישראל ממדינת חוץ חייב במס בישראל רו"ח אחמד חסונה פיצול חברה הוא אירוע חייב במס שניתן לבצעו בפטור ממס בתנאים מסוימים רו"ח עו"ד הדס שרים הודעה לנישום על כוונה לפסול את ספריו ובנוסף הפרה של חוק צמצום מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום

114

116

117

118

120

122

124

125

126

127

128

עו"ד קובי כהן השימוש במזומן

129

רו"ח עו"ד אלי יזרעאלי מיסוי רווח בגין מוניטין במכירת עסק

130

עו"ד ורו"ח יובל כהן משיכות בעלים - חיוב לפי ברוטו או נטו? אפשרות של קבלת פטור ממס על פיצויים והיוון כספי תגמולים על פי רו"ח עופר קירו נוסחת השילוב הישנה 70 שחרור כספי פיצויים מחברת ביטוח לטובת קצבה חודשית לעובד בן

131

132

רו"ח רוזט שמש

133

תוכן עניינים

2022 אפריל 547 ידע למידע 9

בקשה לביטול מקדמות למס הכנסה בידי חבר קיבוץ המגיש דוח שנתי יועץ מס מיכאל גל הכלול בדוח הקיבוץ סיווג רמת הבנייה לקביעת שיעורי פחת על בניין לפי תקנות מס הכנסה

134

עו"ד ורו"ח מאיר זריהן

135

רו"ח יוסי ישועה א לפקודה 104 מכירת מניות על פי סעיף

136

עו"ד רו"ח רונן ארויו שיעור מס רווח הון על מכירת דירת מגורים בחו"ל מיסוי מקרקעין שווי מכירת מניות עם הלוואה באיגוד מקרקעין לעניין חוק מיסוי מקרקעין עו"ד רו"ח חגי גרוס מכירת חלק בבניין שהתקבל בירושה שבו דירה וחנות - כל נכס ימוסה עו"ד רו"ח שוקי ג'אנה כמכירה נפרדת בזמן 38 מיסוי תשלום שכר דירה שמשלם קבלן לדייר במסגרת תמ"א שדירתו עברה שיפוץ ולא היה ניתן להשכיר אותה . אלי גורנשטיין M.B.A ) רו"ח (משפטן מכירת דירה ראשונה לחברה שבבעלות יחיד לשם השגת החזר מס רכישה רו"ח אחמד חסונה ניכוי מס תשומות בגין קניית כיבוד למקום העסק בקשה לא לרשום עוסקת פטורה כעוסקת מורשית בגין חריגה בהכנסה מעבר לתקרה בסוף שנת המס כשיש צפי לחזור להכנסות מתחת לתקרה עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ' בשנה העוקבת דין מס תשומות שנוכה בחברה ששינתה יעוד קרקע ממלאי לבניית עו"ד קרן מרציאנו דירות להשכרה רישום במע"מ בישראל וסיווג ההכנסות בישראל - לשותפות שהתאגדה בארצות הברית בידי תושב ישראל העוסקת במסחר סיטונאי עו"ד טלי יהושע עלולה להעלות טענת "מלאכותיות" מס ערך מוסף

137

138

139

140

142

143

144

146

עו"ד רו"ח יועד פרנקל ורו"ח דביר פאר

147

ביטוח לאומי לא ניתן לקבל החזר דמי ביטוח בגין קיזוז הפסד מעסק של עצמאי כנגד

רו"ח אחמד חסונה משכורתו כשכיר

149

תוכן עניינים

10 2022 אפריל 547 ידע למידע

כספים וחשבונאות חוק צמצום השימוש במזומן - קבלת שיק בידי קבלן מקרוב משפחה

עו"ד ורו"ח סיימון יניב ולא מהלקוח

150

עו"ד אורי גולדמן התרת העברת כספי ירושה מישראל לארצות הברית

151

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה – 2021 דגשים לנוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס רשות המסים בישראל הסדר האורכות למייצגים פורסמו ההנחיות ליישום הטבת המס לתושבי עוטף עזה רשות המסים בישראל הקלה להורים לילדים עם צרכים מיוחדים: יוכלו לקבל החזר מס מבלי להציג את החלטת הוועדה ברשות המקומית שקבעה זכאות לחינוך מיוחד רשות המסים בישראל ) ועל ניכויים 0126 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס - 2021 ) לשנת המס 0856 מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (טופס רשות המסים בישראל הארכת מועד הגשה א 100 זיכוי ממס זר כנגד חבות המס הנובעת מיישום הוראות סעיף רשות המסים בישראל 8808/22 - החלטת מיסוי בהסכם לפקודה לחוק עידוד והוראת השעה על מיסוי הכנסות צבורות 74 תיקון סעיף

152

154

155

156

161

רשות המסים בישראל 04/2022 - חוזר מס הכנסה

161

רשות המסים בישראל אכיפת השבת מענקי קורונה ששולמו בייתר

180

מס ערך מוסף עוסקים ישראלים יפיקו לעוסקים ברשות הפלסטינית חשבוניות מקוונות רשות המסים בישראל רשות המסים משיקה שירות מקוון חדש לפתיחת תיק עוסק פטור במע"מ ובמס הכנסה בממשק אחד וללא צורך בהגעה פיזית למשרדים

182

רשות המסים בישראל

183

רשות המסים בישראל שאלות ותשובות על הרשאות לחיוב חשבון בשע"ם

185

תוכן עניינים

2022 אפריל 547 ידע למידע 11

ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי 2022 אגרת למעסיק לשנת שינויים בחוק אבטלה במסגרת העלאת גיל הפרישה לנשים

187

המוסד לביטוח לאומי חישוב קצבה זקנה – קצבת אזרח ותיק חלקית מגיל פרישה עד גיל זכאות –

194

המוסד לביטוח לאומי 2022 בשנת

198

המוסד לביטוח לאומי 2022 לוח מועדי התשלום למוסד לביטוח לאומי לשנת דיווח ותשלום בגין הטבות/ תשלומים חד פעמיים/ תשלומים חודשיים לאחר המוסד לביטוח לאומי 1488 חוזר אגף ביטוח מספר: פרישה מהעבודה

199

200

מדדים ושערי מט"ח

201

2022 מדדים לחודש פברואר

202

2022 שערים יציגים לחודש מארס

ידע במספר

203

מראה מקום

206

12 2022 אפריל 547 ידע למידע

מס הכנסה

מענקי קורונה - תנודתיות במחזורים, מחזור ממוצע או "שיפטינג" אינם פוסלים בהכרח זכאות למענק קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה

– עורכי דין נ' רשות המיסים, ניתן ביום ), באשר לדחיית בקשה לקבלת 2.3.2022 11- מענק קורונה בנוגע לתקופה של לפי חוק התכנית לסיוע כלכלי. 12/2020 מדובר במשרד עורכי דין המנהל את תקבוליו על בסיס מזומן, כך שישנו פער בין מועד ביצוע העבודה לבין מועדי קבלת התשלומים והדיווח על ההכנסה למע"מ. לטענת עורכי הדין, כתוצאה מהגבלות ,9-10/2020 התנועה שהוטלו בחודשים התקבל הביטוי לכך במחזורי העסקאות .11-12/2020 בחודשים לטענת רשות המיסים, הסיבה לדחיית ההשגה הייתה התנודתיות הקיימת , 2020 ו- 2019 בהכנסות המשרד בשנים ומשכך אין חוקיות בהכנסות המשרד, שכן ירידת המחזורים יכולה הייתה להיות ירידת מחזורים נקודתית ושגרתית וללא קשר למשבר הקורונה.

תנודתיות בהכנסות העסק אינה מהווה סיבה לחריגה של רשות המיסים מהנוסחה של מענקי הקורונה שנקבעה בחוק, למעט כאשר מדובר בתנודתיות משמעותית וחד פעמית בהכנסות. גם מצב של שיפטינג בהכנסות למדווחים על בסיס מזומן אינו מצדיק חריגה מהנוסחה, ובכלל, שיטת הממוצע של המחזור השנתי שנוקטת רשות המיסים – גם היא לא תתקבל בקלות. יש להבחין בין "תנודתיות רגילה" במצבים שבהם הכנסות העסק עולות ויורדות לבין מצב שבו יש דפוס לעליות ולירידות בהכנסות לאורך חודשי השנה או חלק מהם. התנאים וההגדרות המגבילים את הזכאות למענק אינם מתייחסים לבחינה שנתית של ההכנסות. סוגיה זו של תנודתיות במחזורים נדונה בוועדת הערר לענייני קורונה בעניין , לוסטיגמן, לפלר 2018-21 לוסטיגמן (ערר

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות 'והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2022 אפריל 547 ידע למידע 13

, ב.ג. 27710-06-21 בענייו ב.ג. בטחון (עמ"נ בטחון הצפון נ' רשות המסים, ניתן ביום ), נקבע כי הנחת המוצא היא כי 3.1.2022 דרישת הקשר הסיבתי מתקיימת, ונדרשים ממצאים עובדתיים מהימנים המעמידים בספק את קיומו של הקשר הסיבתי. , נ.ע. 1268-21 בעניין נ.ע. הנדסה (ערר ) בע"מ נ' רשות 2001 הנדסה וייזמות ( ), נקבע כי 22.8.2021 המיסים, ניתן ביום במקום שבו התערערה ההנחה בדבר הקשר הסיבתי, נטל ההוכחה עובר למבקש המענק ועליו להוכיח כי ירידת המחזורים נגרמה ממשבר הקורונה. במקרים שבהם מתעוררת שאלת הקשר הסיבתי לעניין היקף ירידת המחזורים שניתן לייחס למשבר הקורונה, נקבע כי בנסיבות מיוחדות ישנה הצדקה לבחון את ירידת המחזורים שלא בהתאם למחזור העסקאות בתקופת הבסיס כפי שדווחה למע"מ, וזאת כדי לעמוד על הנזק שנגרם בגלל משבר הקורונה ולא מסיבות אחרות. במקרים אלה יש להצביע על טעמים משמעותיים המצדיקים זאת. אחד המקרים שיכול להצדיק חישוב חלופי החורג מדיווחי מבקש המענק למע"מ הוא מקרה של תנודתיות בהכנסות. יש להבחין בין "תנודתיות רגילה" במצבים שבהם הכנסות העסק עולות ויורדות ללא דפוס כלשהו, לבין מצב שבו יש דפוס לעליות ולירידות בהכנסות לאורך חודשי השנה או חלק מהם. בהתקיים דפוס כאמור, אין מקום לסטות מדיווחי מבקש המענק למע"מ, שכן

רשות המיסים סברה כי בנסיבות המקרה ישנה הצדקה לערוך ממוצע שנתי הן לשנת והתוצאה שתתקבל 2020 והן לשנת 2019 היא כי לא חלה ירידת מחזורים בשיעור המזכה במענק, שכן ירידת המחזורים בלבד. 10% השנתית היא בשיעור של ) לחוק, אחד מתנאי הזכאות 2 ( 8 לפי סעיף למענק הוא כי חלה ירידת מחזורים בהכנסותיו של מבקש המענק. בנוגע לתקופת הזכאות שבפנינו נקבע כי שיעור . 25% ירידת המחזורים הנדרש הוא ככלל, שיעור ירידת המחזורים נבחן באמצעות השוואה בין מחזור העסקאות שדווח למע"מ ב"תקופת הזכאות" לבין מחזור העסקאות שדווח למע"מ ב"תקופת הבסיס", וזאת על סמך ההנחה כי אלמלא משבר הקורונה היה מחזור עסקאותיו של מבקש המענק בתקופת הזכאות כמחזור עסקאותיו בתקופת הבסיס. עם זאת, במקרים חריגים שבהם בחינת הזכאות למענק בהתאם לדיווחים למע"מ תיצור עיוות משמעותי, ייתכן שתקום הצדקה לבחינת הזכאות שלא בהתאם לנתונים כפי שדווחו למע"מ. תנאי זכאות נוסף הרלוונטי לענייננו הוא דרישת הקשר הסיבתי הקבועה ) לחוק - כי הירידה במחזורי 3 ( 8 בסעיף העסקאות נגרמה מההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה. כלומר, הדרישה היא התקיימות קשר סיבתי בין ירידת המחזורים לבין משבר הקורונה ושהיא לא נגרמה מסיבות אחרות.

מס הכנסה מאמרים

14 2022 אפריל 547 ידע למידע

הערר כי אין בה ממש, שכן בכלל התנאים וההגדרות המגבילים את הזכאות למענק לא נמצא אף לא תנאי אחד המתייחס לבחינה שנתית של ההכנסות. לסיכום, נקבע כי הערר התקבל. נקבע כי תנודתיות בהכנסות העסק אינה מהווה סיבה לחריגה של רשות המיסים מהנוסחה של מענקי הקורונה שנקבעה בחוק, למעט כאשר מדובר בתנודתיות משמעותית וחד פעמית בהכנסות. אף מצב של שיפטינג בהכנסות למדווחים על בסיס מזומן אינו מצדיק חריגה מהנוסחה, ובכלל, שיטת הממוצע החודשי של המחזור השנתי שנוקטת רשות המיסים – גם היא לא תתקבל בקלות.

הדיווחים הם המשקפים באופן המהימן ביותר את ההכנסות שלהן היה ניתן לצפות בתקופת הזכאות. עליות או ירידות חריגות אינן מנתקות את הקשר הסיבתי למשבר הקורונה. ועדת הערר קבעה כי יש לקבל את הערעור. אמנם ניתן לראות תנודתיות מסוימת , אולם ניתן 2019 במחזורי המשרד בשנת הסבר לעלייה בהכנסות – והוא כי באופן מסורתי ההכנסות בחודשיים האחרונים של השנה גבוהות יותר מהרגיל, טענה הנתמכת בדיווחים למע"מ משנים קודמות. באשר לטענת הרשות ולפיה בבחינה שנתית ניתן לראות ירידת מחזורים בשיעור של בלבד כירידה משמעותית, קבעה ועדת 10%

השגה בטרם הליכי גבייה להחזר מענקי סיוע סוציאלי עקב קורונה עו"ד רו"ח רמי אריה

ליושב ראש ועדת הכלכלה של 9.3.2022 הכנסת, בנושא "אכיפת השבת מענקי קורונה ששולמו ביתר", שבמסגרתו הציגה רשות המיסים את עמדתה בעניין מדיניות אכיפת מענקים ששולמו ביתר לעצמאים ובעלי שליטה. בנושא "ארכה 9.3.2022 במאמרנו מיום "30.6.2022 להחזרי מענקי הקורונה עד

רשות המיסים מתחייבת לתת הודעה רשמית לדרישת החזר מענקי סיוע סוציאלי שהתקבלו עקב הקורונה לבעלי עסקים ובעלי שליטה ולאפשר להם להגיש השגה ימים ממועד 30 על דרישת ההחזר בתוך קבלת ההודעה. כך על פי מכתבו של מר שלמה אוחיון, סמנכ"ל בכיר שירות לקוחות, מיום

הכותב - עו"ד רו"ח רמי אריה הוא שותף בכיר במשרד משרד עו"ד דורון, טיקוצקי, נס, קנטור, .www.ralc.co.il גוטמן, עמית גרוס ושות 'והעורך של אתר מיסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2022 אפריל 547 ידע למידע 15

במחזור העסקאות הדו חודשי בשיעור אחוז. 40 . סכומי ההשבה יחויבו בהצמדה על פי 3 החוק מיום קבלת המענק ועד למועד השבתו בפועל. . עם תחילת פעילות האכיפה, הרשות 4 תפעל בהתאם למתווה שנקבע בחקיקה למשלוח הודעה רשמית על המענקים (א) 16 החייבים בהשבה לפי סעיף לחוק, ומתן אפשרות להגשת השגה ימים. 30 תוך . השגה אשר תוגש, תיבחן באופן פרטני 5 ותינתן החלטה מנומקת לקבלתה או דחייתה, לרבות האפשרות לערור לוועדת הערר או להגיש ערעור לבית המשפט המחוזי. אנו חוזרים וממליצים לאלפי העוסקים אשר קיבלו מרשות המיסים דרישה להחזיר את מענקי הקורונה בכלל, או להחזיר את המענקים שקיבלו לפי החוק לסיוע סוציאלי עקב מענקי הקורונה בפרט, להמתין עם השבתם לידי הרשות ולעמוד על זכותם להגיש השגות או עררים על החלטות הרשות שקיבלו. הנכם מוזמנים להיעזר בנו ולהתייעץ עימנו, כעורכי דין ורואי חשבון אשר להם הניסיון והידע המקצועי בהתדיינויות מול רשות המיסים.

התייחסנו להודעת רשות המיסים במסגרת הדיון של ועדת הכלכלה של הכנסת, באשר לדחיית החזרת מענקי הקורונה עד ליום , למעט ביחס לעוסקים אשר חוו 30.6.2022 . 10% עלייה במחזור או הפסידו עד בהתאם להחלטה אשר התקבלה בוועדת , רשות 8.3.2022 הכלכלה של הכנסת מיום המיסים התבקשה להציג את עמדתה לעניין אכיפת השבת מענקים ששולמו ביתר. עמדה זו של רשות המיסים ניתנה ליושב ראש ועדת הכלכלה של הכנסת, בקשר למענקים ששולמו לעצמאים ולבעלי שליטה, כדלקמן: . בתום התקופה שניתנה להשבה 1 וולונטרית (ללא אכיפה), מיום ואילך, רשות המיסים תאכוף 1.4.2022 את השבת המענקים. ועד ליום 1.4.2022 . בתקופה שמיום 2 , הרשות תמקד את פעילות 30.6.2022 האכיפה רק במי שבתקופת תשלום המענקים נצברו לו לפחות שלושה מענקים במצטבר, לתקופות דו חודשיות שבהן מחזור עסקאותיו בתקופת הזכאות עלה ביחס לתקופת הבסיס, או שהירידה במחזור העסקאות הדו חודשי הייתה בשיעור , והזכאות למענק לעצמאים 25% ובעלי שליטה למי שחווה ירידה

מס הכנסה מאמרים

16 2022 אפריל 547 ידע למידע

החזר המענקים: רשות המיסים "שופכת את התינוק עם המים" עו"ד ורו"ח יעקב דהן

בנקודה זה נציין כי בית המשפט אינו מקבל את דעת רשות המיסים ולאחרונה אף קיבל ערעור בפסיקה תקדימית בעניין מענקי קורונה. בהחלטה התקדימית קיבל בית המשפט את טענת המערערת - חברה העוסקת בשירותי אבטחה, ליווי ומתן שירותי רפואה לטיולים ומחנות שבהם משתתפים ילדים ובני נוער. בית המשפט ביטל קביעה של רשות המיסים וועדת הערר לענייני קורונה שסירבו קודם לכן לבקשת החברה שלא להחזיר את המענקים שקיבלה. בית המשפט קיבל את טענתה של החברה שהיא אינה "עסק עונתי" כפי שהגדירה בתחילה רשות המיסים, ובכך ביטל את הצורך בהחזר מענקי הקורונה שנדרשה החברה להחזיר. מקרה זה ממחיש כי לא כל קביעה של רשות המיסים מקבלת בהכרח את אישור בית המשפט כערכאה שיפוטית. כמובן, אין מדובר בהכרח בחלק הארי של הבקשות להחזר מצד רשות המיסים, וניתן להניח בביטחון רב כי רוב הבקשות להחזר מענקים הן בקשות לגיטימיות. ואולם באותה נשימה, ניתן ורצוי שעסקים וחברות יבחנו פעם נוספת אם הם מחויבים באמת להחזיר את מלוא ההחזר המבוקש

הבדיחה הנפוצה על בנקאים היא שהם מספקים לך במתנה מטריה ביום שמשי ודורשים אותה בחזרה ביום גשום. רשות המיסים פועלת בצורה דומה עם הדרישה הנוכחית להחזר מענקים מעסקים שלכאורה אינם זכאים לקבלת מענק בשל מגפת הקורונה. כמובן, כל מי שאינו זכאי לקבלת מענק כזה וקיבל אותו, צריך להחזירו, אבל חשוב לזכור שרבים מהעסקים נטלו את המענקים בתום לב, מתוך הבנה שבקשת המענק מגיעה להם בזכות בשל מצב העניינים ששרר במדינה בשיאה של מגפת הקורונה. אותם עסקים ממשיכים לשלם מיסים ישירים ועקיפים למדינת ישראל בשל עצם המשך הפעילות שלהם כעסק פעיל. יתרה מכך, רוב העסקים מעסיקים עובדים וספקים שונים ותורמים בשל כך ליציבות המשק. רשות המיסים דורשת כעת החזר כמעט מידי של המענקים. ואולם קודם כל, רצוי שמי שלכאורה חייב להחזיר את המענקים, יבצע בדיקה עצמית עם איש מקצוע לגבי היכולת לתקן את דרישת רשות המיסים, לבקש לצמצם או אף לבטל את דרישת החזר המענקים.

הכותב - עורך דין ורואה חשבון יעקב דהן; סגן יו"ר ועדת מיסים בלשכת עוה"ד

מס הכנסה מאמרים

2022 אפריל 547 ידע למידע 17

המדינה יכולה להחליט על החזר מענקים ארוך יותר ממה שמוצע כיום, והלכה למעשה להתייחס למענקים ששולמו בשוגג כאל הלוואה בערבות מדינה, שאפשר להציע למקבל המענק להחזיר אותה בתשלומים לטווח ארוך במיוחד עם ריבית סבירה. יש למדינה את היכולת לספוג החזר מאוחר מחלק מהעסקים שירצו בכך, ובכך למנוע סגירה של עסקים קיימים שכאמור משלמים מס באופן ישיר ומניעים את הכלכלה באמצעות העסקת עובדים וצריכת שירותים מספקים שונים.

או שלחלופין, הם יכולים לבדוק אם יש להם טיעון מוצדק לצמצום או לביטול החזר המענקים. מעבר לאמור, במקרה שבו מדובר רק בעסקים שחייבים להחזיר למדינה את המענקים, הרי כאן, במקרה הזה, המדינה צריכה לנהוג כמבוגר אחראי ולמנוע מצב שבו היא "שופכת את התינוק עם המים" ובמקום רק לבקש להחזיר למדינה סכום זניח של מענקים שחולקו בצורה גורפת ולא נכונה, היא יוצרת סכנה מהותית לתזרים ולקיום של עסקים החיוניים למרקם הכלכלי של המשק בישראל.

האם ניתן "לעכב" ביטול פטור מניכוי במקור? רו"ח (משפטן) ישי חיבה

הייתה עיכוב ההחלטה, והשבה, זמנית לפחות, של הפטור מניכוי מס במקור. בשונה מהמקובל, יש ויש קשר בין התיאור המוצג לעיל לבין מקרה ספציפי שקרה: ניתנה החלטתו של בית 17.1.2022 ביום המשפט המחוזי בעניין פורין פאואר ,)35897-11-21 עובדים זרים בע"מ (ע"מ ובה נקבע כי אף אם מוגשים השגה או

לנישום שהוא צייתן גדול יש זה שנים פטור מניכוי מס במקור. "יום בהיר אחד", קיבל הודעה מפקיד השומה כי האישור לפטור ממס במקור מבוטל, וכי מעתה נקבע לו . 6% ניכוי מס במקור בשיעור הנישום נזעק ופנה ליועציו, שבסופו של דבר הגישו עבורו ערעור לבית המשפט המחוזי, ערעור שהמטרה הברורה והמיידית שלו

www.ahec-tax.co.il הכותב - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

18 2022 אפריל 547 ידע למידע

ומשנדחתה השגה זו, הוגש על הדחייה ערעור מס ככל ערעור על שומת מס ניכויים. ● כפי הנראה הנישום דנן נקט את הגישה השלישית, ומייצגיו טענו כי ככל ערעור על שומת "מיטב שפיטה", הערעור "עוצר" את גביית המס השנוי במחלוקת.

ערעור על שיעור המס במקור שנקבע, הרי הדבר אינו עוצר את ההליכים, ולא ניתן לעכב את יישום החיוב בניכוי מס במקור בשיעור החדש עד לגמר הבירור המשפטי של עצם הסוגיה. עיקרי הדיון וההכרעה מפי כבוד השופטת ירדנה סרוסי: ● אין בפקודה הליכים המאפשרים לתקוף החלטות של פקיד שומה שאינן בגדר שומה. ● עם זאת, בתי המשפט נהגו לקבל ולדון בסוגיית ניכוי מס במקור (ואין מדובר כמובן בשומות ניכויים שהוצאו עקב אי ניכוי מס במקור כדין, שלגביהן ישנו סעיף מפורש בפקודה). ● בעקבות פסיקה שאינה בגדר הלכה, אפשריות שלוש דרכים לתקיפת קביעת השיעור של ניכוי מס במקור:

פסק הדין בית המשפט דחה את הערעור:

פרוצדוראלית – החלופה השלישית היא הקביעה השיפוטית המוקדמת מבין שאר החלופות, ואינה הלכה. בניגוד לקביעה שיפוטית זו, הערכאה השיפוטית המאוחרת יותר והגבוהה ביותר הייתה בעניין בג"ץ אבו טיר, שם המליץ בג"ץ למחוקק לאפשר הליכי השגה וערעור בעניין זה (ראו להלן). מכאן הסיק בית המשפט דנן כי כל עוד לא נקבע אחרת בחקיקה, הדרך הראויה היא הגשת סעד זמני, והטלת נטל השכנוע על המבקש, מבלי לעכב את ההליכים. מהותית – כידוע, המוציא מחברו עליו הראיה, ולענייננו: אין מדובר כאן על קביעה שומתית שנקבעה על אף מצג או התנהגות של נישום – שאז בעת הגשת השגה כזאת על מיטב השפיטה, מוקפאת גביית המס השנוי במחלוקת עד התבררות הערעור. בסוגיה דנן – ברירת המחדל היא כמופיע בתקנות שירותים ונכסים – כי שיעור ניכוי

● בג"ץ – אין עיכוב הליכים, אלא אם הוגשה ואושרה בקשה לסעד זמני (צו על תנאי). ● הגשת בקשה לבית המשפט המחוזי שלא בדרך של כתב תביעה (ובעבר, המרצת פתיחה) על "שומה", אף שזו אינה ממש שומה, במטרה לעכב את החלטת רשות המיסים. ● הגשת ערעור לבית המשפט המחוזי – קרי: "נניח" כי פקיד השומה קבע שיעור ניכוי מס במקור, הנישום הגיש השגה,

מס הכנסה מאמרים

2022 אפריל 547 ידע למידע 19

הערעור נדחה, ולא התקבלה בקשת הנישום לעיכוב ביצוע החלטת פקיד השומה על ביטול הפטור מניכוי המס במקור וקיבועו , כאמור. 6% על שיעור בשולי הדברים, חוזר בית המשפט על "המלצת" בג"ץ בעניין אבו -טיר: "חזקה על המשיב כי יקדם תיקון חקיקה שיאפשר לעותר ולנישומים אחרים להשיג ולערער גם על החלטות פקיד שומה שאינן בגדר שומה". בית המשפט "נוזף" ברשות המיסים על כך שנים ממועד המלצת בג"ץ, 4.5 שאף בחלוף טרם נעשה שינוי חקיקה מסודר שיאפשר הליכי השגה וערעור גם בעניין קביעת שיעור ניכוי המס במקור על ידי פקיד השומה. אנו תקווה כי המחוקק אכן "ירים את הכפפה".

. ובלשון בית 30% או 20% מס במקור הוא המשפט: "…לא המשיב הוא שמבקש להגדיל את שיעור הניכוי, אלא המבקשת היא שעותרת להפחתתו. בהקשר זה אציין כי כידוע, כל שנת עומדת בפני עצמה…, כך שלמבקשת אין ציפייה קנויה כי שיעור ניכוי המס האפסי יישאר קבוע לתקופה בלתי מוגבלת. לו היה מדובר בענייננו בהחלטה של המשיב על ניכוי מס במקור בשיעור למשל, היה מקום, מבחינה 40% של מהותית, לעכב את ביצוע ההחלטה ביחס להפרש, עד להחלטה בהליך בכללותו. אולם, זה לא המקרה בענייננו, כך שאין לעכב את ביצוע החלטת המשיב…"

מס הכנסה מאמרים

20 2022 אפריל 547 ידע למידע

כל פסיקת מס עדכנית מלמדת כי כל שקל המופקד בחשבון הבנק שלך חייב בתשלום מס - אלא אם ביכולתך להוכיח אחרת! עו"ד אלי דורון; עו"ד (רו"ח) ירון טיקוצקי; עו"ד (רו"ח) ד"ר שלמה נס; עו"ד יגאל רוזנברג

ממי שהיו לקוחותיו של המערער ואשר לא דווחו אף הן כהכנסות, וכן נמצא כי המערער לא דיווח על הכנסות משכירות שהיו לו בתקופה הרלוונטית. פקיד השומה ערך בירור עם המערער, שבמסגרתו טען המערער כי ההפקדות שהופקדו בחשבונו במזומן מקורן באשראי לטווח קצר שאותו קיבל מחלפני מטבע (צ'יינג'ים) כנגד שיקים אישיים דחויים שניכה אצלם, וכי אשראי זה נדרש לו באותה העת לצורך מימון עבודות הבנייה של ביתו. עם זאת לא עלה בידי המערער להציג תשתית ראייתית מספקת, לרבות תיעוד לגבי מקור סכומי ההפקדות בחשבונו. משכך, ספרי המערער נפסלו והוצאה לו שומת מס לפי מיטב השפיטה שבמסגרתה נכללו כל ההפקדות שנמצאו בחשבונו של המערער כהכנסות החייבות במס. כן הוטלו על המערער קנסות גירעון. הערעור המערער הגיש ערעור מס על השומה שנקבעה לו וכן על ההחלטה לפסול את

בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה את ערעור המס שהגיש המערער, רואה חשבון במקצועו, על שומת מס שהוצאה לו לפי מיטב השפיטה ועל ההחלטה לפסול את ספריו לנוכח אי יכולתו של המערער להוכיח באופן מדויק וממוסמך את טענותיו בדבר מקורות התקבולים שהתקבלו בחשבון הבנק שלו. בית המשפט המחוזי במחוז מרכז דחה את ערעור המס שהגיש המערער, רואה חשבון על שומת מס שהוצאה לו לפי ]1[ במקצועו, מיטב השפיטה ועל ההחלטה לפסול את ספריו לנוכח אי יכולתו של המערער להוכיח באופן מדויק וממוסמך את טענותיו בדבר מקורות התקבולים שהתקבלו בחשבון הבנק שלו. רקע עובדתי המערער, רואה חשבון במקצועו, ניהל בחשבונו פעילות ענפה במזומנים, אולם סכומים שהופקדו במזומן בחשבון הבנק שלו לא דווחו כהכנסה לרשויות המס. נוסף על כך נמצאו כמה הפקדות שהתקבלו

- דורון, טיקוצקי, קנטור, גוטמן, נס, עמית גרוס ושות', שהינו DTKG&G הכותבים - ממשרד עו"ד אחד המשרדים הגדולים והמובילים בישראל בתחום המסים, הנדל"ן, חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ליטיגציה אזרחית, שוק ההון, היי-טק, דיני עבודה דיני הגירה ועוד. המשרד מדורג בדרך קבע על ידי מדריכי הדירוג השונים כמשרד בולט ומוביל בתחומי התמחותו.

מס הכנסה מאמרים

2022 אפריל 547 ידע למידע 21

בחשבונו במזומן, שכן לדברי המערער חלק מהמזומנים שקיבל מחלפני הכספים הוצאו על ידו לצורך תשלום לבעלי מקצוע במזומן וחלק אחר הופקד בחשבון הבנק שלו לצורך פירעון שיקים שניתנו לבעלי מקצוע אחרים. לנוכח מצב דברים זה טען המערער כי לא ניתן להראות התאמה מלאה בין הסכומים שקיבל במזומן מחלפני הכספים לבין הסכומים שהפקיד בחשבונו. הסבריו אלה של המערער נדחו על ידי בית המשפט. ראשית, נקבע כי אין לקבל את הסבריו של המערער בעל פה וכי בהיעדר תיעוד בכתב לא ניתן לקבוע שהמערער הרים את הנטל המוטל עליו לסתור את צו השומות שהוצא לו. שנית, וחשוב מכך, נקבע כי גם אם אכן מקור הכסף המזומן אשר הופקד בחשבונו של המערער הוא באשראי לטווח קצר שקיבל המערער, הרי היה על המערער לפרוע אשראי זה (על ידי כיבוד השיקים האישיים שאותם מסר לניכיון לנותני שירותי המטבע), אלא שסכומי ההכנסה אש"ח 300 המדווחים של המערער (כ בשנה) לא הספיקו כדי להחזיר את אותם הסכומים שקיבל התובע כאשראי, לטענתו. שלישית, בית המשפט זקף לחובתו של המערער את העובדה שהוא רואה חשבון במקצועו ומשכך מצופה ממנו סטנדרט התנהלות מסודר וממוסמך הרבה יותר מאדם אחר. עוד נזקפה לחובת המערער העובדה שנפלו בדיווחיו ליקויים נוספים כגון אי דיווח על הכנסות משכירות, ומשכך

ספריו. במסגרת הערעור הוא חזר על טענותיו בפני פקיד השומה, ובין היתר טען כי מקור ההפקדות במזומן שהופקדו בחשבונו הוא באשראי לטווח קצר שקיבל מחלפני כספים לצורך בניית ביתו וכנגד שיקים אישיים אשר ניכה. לטענת התובע, לאורך תקופת הבנייה של הבית הוא גלגל אשראי זה מנותן שירותי מטבע אחד לנותן שירותי מטבע אחר. המקור להעברות שהתקבלו מלקוחותיו ואשר לא דווחו כהכנסה הוא למעשה בהחזר הלוואות אישיות שהוא נתן לאותם לקוחות שעימם יש לו קשרי ידידות אישיים. לעניין אי דיווח על הכנסות משכירות, המערער לא חלק על כך שנפל מחדל בהתנהלותו זו והביע נכונות לתקנו. בית המשפט קבע כי בערעור מס מוטל על המערער הנטל להוכיח את המקור הכספי לכל אחד ואחד מהתקבולים בחשבונו, וכן להוכיח כי התקבול אינו בגדר הכנסה החייבת במס. משכך, עיקר הדיון בבית המשפט נסב סביב השאלה האם עלה בידי המערער להוכיח באסמכתאות מתאימות את המקור הכספי להפקדות שהופקדו בחשבונו, מלבד הסברים בעל פה שניתנו על ידו. לאחר בחינת טענות הצדדים קבע בית המשפט כי המערער לא עמד בנטל המוטל עליו ולא הצליח להביא אסמכתאות מתאימות לתקבולים השונים בחשבונו. המערער טען בפני בית המשפט כי אין אפשרות להראות אסמכתה בכתב לגבי הסכומים של כל הפקדה והפקדה שבוצעה

מס הכנסה מאמרים

22 2022 אפריל 547 ידע למידע

על ידי פקיד השומה כהכנסה חייבת) לא היו בבחינת הכנסות החייבות במס אלא אשראי שאותו גלגל המערער כמה פעמים, כמוסבר על ידו. ברם, היעדר יכולתו של המערער להציג אסמכתאות מתאימות לטענותיו גרמה לכך שכל התקבולים שקיבל בחשבונו נזקפו כהכנסה חייבת. ניקח לדוגמה מצב שבו פלוני מנכה שיק ש"ח המעותד 10,000 אישי שלו בסך של לשבוע ימים אצל חלפן כספים ומקבל ש"ח שהוא מפקיד בחשבונו. 9,500 תמורתו כעבור שבוע, כאשר מגיע מועד הפירעון ש"ח, הולך אותו 10,000 של השיק בסך פלוני לחלפן כספים אחר ומנכה אצלו שיק ש"ח 10,500 אישי מעותד נוסף בסך של 10,000 אשר תמורתו הוא מקבל סך של ש"ח שהוא מפקיד בחשבונו ובאמצעותו הוא פורע את השיק הקודם שנתן לחלפן הראשון, וכך הלאה עד סוף החודש. לכאורה, יצטברו לאדם זה במהלך החודש ארבעה תקבולים בסכום כולל של קרוב אש"ח, אלא שבפועל אותו אדם קיבל 40 ל אש"ח בלבד שאותו 10 אשראי בסך של גלגל ארבע פעמים (וגם אשראי זה אינו בבחינת הכנסה החייבת במס). בהחלט ייתכן שלכשיידרש אותו אדם להצביע על מקור הכנסה ששימש אותו לצורך החזר אש"ח, הדבר לא 40 התקבולים בסך של כ יעלה בידיו, שכן בפועל הוא קיבל אשראי ש"ח בלבד. 10,000 של קצת יותר מ במצב דברים זה, בהיעדר אסמכתאות מתאימות, עלולים כל התקבולים בסך של

נדרש מן התובע לעמוד ברף גבוה יותר כדי לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליו ובמתן הסברים בנוגע לסכומי התקבולים השנויים במחלוקת. מלבד כל אלה, בית המשפט מצא שבגרסאות המערער והעדים מטעמו נפלו כמה סתירות הפוגעות במהימנותו. זאת ועוד, בית המשפט גם דחה את הסבריו של המערער וכן את עדויות העדים שהובאו מטעמו על כך שסכומים שהתקבלו בחשבונו מלקוחותיו היו בגדר החזר הלוואה אישית שהעניק המערער לאותם לקוחות. גם בעניין זה קבע בית המשפט כי גרסאות המערער והעדים מטעמו הותירו ספקות משמעותיים באשר לגרסאותיהם. אם כן, בסופו של דבר קבע בית המשפט כי לא עלה בידי המערער להרים את הנטל המוטל עליו ולהראות מקור חוקי שאינו חייב במס לכל תקבול ותקבול שהתקבל בחשבונו, ומשכך, הרי יש להותיר את השומה שהוצאה למערער לפי מיטב 400,000 השפיטה על כנה (למעט סך של ש"ח אשר לגביו קיבל פקיד השומה את הסבריו של המערער כי ניתן לו במתנה מאביו ואשר נתמך בתצהיר של האב). מסקנות מטבע הדברים בית המשפט לא יכול היה לדעת בוודאות אם ועד היו כמה גרסאותיו של המערער במקרה קונקרטי זה דברי אמת, אולם בהחלט ייתכן שלפחות חלק מהתקבולים שקיבל המערער (ואשר נזקפו

מס הכנסה מאמרים

2022 אפריל 547 ידע למידע 23

המתאימים, להוצאת שומה, והיא לסכם את סך כל התקבולים המופקדים בחשבונות הבנק של הנישום, ולהשוותם למחזור המוצהר על ידי אותו נישום לרשות המס במסגרת הדוחות השנתיים. היה ונמצא פער בין סך ההפקדות לבין המחזור המוצהר – יש למסות את הנישום בגין הפער, וזאת בהישען על הטענה ולפיה הפער שקול להכנסות שעליהן היה צריך לדווח. כך גם ראינו לאחרונה בפסיקה הנוגעת לחצרות רבנים – עת פקיד השומה סיכם את סך התקבולים המופקדים בחשבונות הבנק והשווה לפעולות שבוצעו ולהעברות שבוצעו מאותם חשבונות לעמותות וחייב במס בגין הפער שנותר בחשבונות של אותם רבנים מקובלים. מטבע הדברים אנו למדים גם מפסיקה זו כי המערכת הבנקאית והתיעוד הבנקאי משמשים כלי ראוי ואמין לטובת ביצוע חישובים ולטובת קביעת שומות של נישומים. יש לקחת בחשבון כי הלכה למעשה נכון להיום יש בנמצא קושי להפקיד מזומנים באופן משמעותי בחשבונות הבנק וזאת בשל חוק המזומנים, ומשכך בעתיד ישקפו חשבונות הבנק באופן חלקי את הפעילות העסקית של הנישום, הגם שעובר לחוק המזומנים אין ערובה לכך שכל ההכנסות הופקדו בחשבונות הנישום. עוד יש ללמוד מפסק דין זה כי מבחינה ראייתית כל תקבול המופקד בחשבון של בעל עסק, חזקה עליו כי הוא הכנסה החייבת במס, ומשכך על הנישום לשמור מסמכים וראיות המעידים על כך כי התקבול לפלוני אינו עסקי, אלא החזר

ש"ח להיזקף על ידי פקיד השומה 40,000 כהכנסה חייבת (שעליה יתווספו גם קנסות וריביות). מהפסיקה דנן עולה בברור שכדי למנוע מצב עגום זה לא די במתן הסברים בעל פה. קיימת חשיבות רבה להתנהלות כספית מסודרת וממוסמכת במהלך החיים השוטף. גם כאשר לא קיים תיעוד מסודר אשר נאסף בזמן אמת, יש לעשות את כל הניתן כדי לאתר את התיעוד הנדרש בדיעבד. כך למשל, במקרה שתואר לעיל, ייתכן שניתן לאחזר את הקבלות ו/או את כרטסת הלקוח אצל כל אחד מנותני שירותי המטבע, דבר שהמערער לא עשה. ניתן היה גם לפנות לבנק ולבקש ממנו העתק של כל שיק שיצא מהחשבון, כדי להוכיח את זהות המקבל של כל שיק ובכך להראות כי אכן נעשה גלגול של אותו אשראי, דבר שהמערער לא עשה במקרה המתואר לעיל. ניתן גם להיעזר בחוות דעת חשבונאית אשר תנתח את ההתנהלות בחשבון הבנק ותנטרל את גלגולי האשראי ועוד כהנה וכהנה פעולות שניתן לעשות כדי להוכיח באסמכתאות את הטענות בערעור. אלא שמתן הסברים בעל פה או העלאת טענות כלליות בהליכי שומה ובערעור מס ללא תיעוד מתאים - לא די בהם, והדבר עלול להביא לתוצאות קשות במישור הכספי ולחיוב במס, קנסות וריביות בסכומים העולים בהרבה על חבות המס האמיתית. גם פסק דין זה מלמד על שיטה מקובלת הנהוגה בקרב רשויות המס, במקרים

מס הכנסה מאמרים

24 2022 אפריל 547 ידע למידע

ולפיה לו היה ממציא את אותה ראיה אזי היא הייתה פועלת לחובתו, או לחלופין – כי לא היה ביכולתו להמציא את הראיה האמורה. המסקנה המרכזית העולה מפסק דין זה היא החובה לשמור תיעוד המעיד על כל תקבול ותקבול המתקבל אצל הנישום, וזאת גם אם הנישום מנהל את עסקו באמצעות חשבונו הפרטי וגם אם לא חלה עליו חובה של התאמת בנקים. על הנישום לזכור כי לרשות המסים הגישה והיכולת להגיע לחשבונות הבנק שלו ולבקש הסבר בגין כל שקל שהופקד בחשבון, וכי היה ולא יוכל להמציא ראיות המלמדות על כך שאותה הפקדה אינה עסקית, אזי הסבריו שבעל פה ככל הנראה לא יעזרו לו ורשות המסים וכנראה גם בתי המשפט יראו אותו כמי שחייב לשלם מס בגין אותם תקבולים.

הלוואה, מתנה וכדומה. כשם שנישום צריך להוכיח כי כל הוצאה המוצאת על ידו במסגרת הפעילות העסקית היא הוצאה שהוצאה לטובת ייצור הכנסה, כך הפסיקה מחייבת אותו להיות מסוגל להוכיח כי כל הפקדה שלגישת הנישום אינה עסקית, אכן אין היא כזו. האמור נכון למצב שבו הנהלת החשבונות היא חד צדדית, וקל וחומר כאשר היא דו צדדית. מעבר לכך, החובה האמורה מתעצמת בשעה שהנישום עוסק בתחומים המלמדים על בקיאותו האישית בתחום כמו ראיית חשבון, דבר המחייב אותו לעשות יותר מהמקובל ולהבטיח תיעוד מלא בגין כל תקבול ותקבול. מעבר לאמור, יוזכר כי היכן שיכולה הייתה להיות ראיה התומכת בטענות הנישום אולם הנישום העדיף שלא להמציאה – עצם ההימנעות מהמצאתה מקימה חזקה

הערות הכותבים: רו"ח נ' פקיד שומה פתח תקווה 48073-01-18 ) ) ע"מ (מרכז 1 (

מס הכנסה פסקי דין

2022 אפריל 547 ידע למידע 25

רואה חשבון שהתרשל במילוי תפקידו ולא דיווח למס הכנסה על עסקה ישלם ללקוחותיו פיצויים ש"ח – פס"ד דוד סרגני 425,888 בסך עו"ד שלי גולדמן

55450-03-20 תקציר ת"א השלום בת"א-יפו בבית המשפט: כב' השופט אביים ברקאי לפני: מנטין אינווסטמנטס בע"מ ואח' התובעת: דוד סרגני הנתבע: 3.3.2022 : ניתן ביום

התובעים על ייעוץ וייצוג על ידי רואי חשבון ועורכי דין בשל התנהלות הנתבע (להלן גם: "רואה החשבון"). עוד עתרו התובעים לפיצוי בגין השקעותיהם לפיתוח תחום הנדל"ן שירדו לטמיון והפסדיהם מעסקאות בתחום יזמות הנדל"ן שנעצרו באחת. התובעים עתרו לחייב את הנתבע בפיצוי כספי בשל מחדל ורשלנות הנתבע בעת ששימש רואה חשבון אצל התובעים. לדברי התובעים, התנהלות הנתבע גרמה לכך שפעילותם בתחום הנדל"ן שותקה ופעילותם היזמית נעצרה עקב חשיפות מס, קנסות, ריביות והצמדות בשיעורי עתק. התובעים ציינו בתביעתם כי פנו לנתבע וביקשו להרחיב את פעילותם בתחום הנדל"ן והנתבע ייעץ להם כיצד עליהם לעשות זאת מבחינת מבנה וארגון תאגידי

בית משפט השלום קיבל תביעה שהגישו שתי חברות ובעלי השליטה בהן כנגד רואה החשבון שייצג אותן. נקבע כי רואה החשבון התרשל והפר את חובת הזהירות כלפי לקוחותיו בכך שלא פעל בהתאם א לפקודת מס הכנסה, 104 להוראות סעיף לא פעל בהתאם לעצותיו שלו, לא דיווח כראוי על אודות חלוקת הדיווידנד ואף לא כתמורה 1 ביצע הקצאת מניות בנתבעת . 2 להעברת מניות הנתבעת

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

עניינו של פסק הדין הוא תביעה בגין "מחדל ורשלנות" שהוגשה על ידי שתי חברות ובעלי השליטה בהן כנגד מי ששימש רואה החשבון שלהן במשך שנים. התביעה הוגשה בגין טענה להוצאות ישירות שהוציאו

מס הכנסה פסקי דין

26 2022 אפריל 547 ידע למידע

היא טכנית בלבד, טענה פרוצדורלית אשר הוא ביקש לפעול לתיקונה ונחסם על ידי התובעים. לדבריו, מדובר בעניין פרוצדורלי אשר לא הסב לתובעים נזק כלשהו. בנוגע לטענה השנייה טען כי היא מטעה ואינה נכונה. לדבריו חלוקת הדיווידנד דווחה כראוי כפי שמחויב. עוד הוסיף הנתבע וטען כי אין ולא קיים כל קשר סיבתי בגין אי לפקודה 104 דיווח במועד בהתאם לסעיף לבין הנזקים הנטענים, וכי הרישום תוקן כדבעי ויכול היה להיות מתוקן ביתר קלות לו היו התובעים נותנים הזדמנות לנתבע לתקן את אותו הרישום הטכני. בית המשפט פסק: כב' השופט א' ברקאי פסק כי אם נתמצת את העסקה שבבסיס כתב התביעה, מדובר בעסקה אשר לא דווחה כראוי. ניתן לומר שמדובר בעסקה שלובה, כדלקמן: ראשית ; 1 העבירה מניות לתובעת 2 - התובעת שנית - כנגד העברת המניות וכתמורה ; 2 מניות לתובעת 1 להן הקצתה התובעת שלישית - כדי שהעסקה לא תוכר כאירוע לדווח על העסקה 2 מס, היה על התובעת בלוויית "דוחות, הצהרות ופרטים", ימים ממועד העסקה. השלב 30 וזאת תוך הראשון של העסקה בוצע. העברת המניות אכן נעשתה. ואולם 1 לתובעת 2 מהתובעת השלבים השני והשלישי לעסקה כלל לא בוצעו. הנתבע לא דיווח על העסקה במועד ולמעשה לא דיווח בכלל. די בכך כדי לחייב את הנתבע בגין עוולה נזיקית. נוסף על כך התברר שלא זו בלבד שהנתבע לא דיווח דבר, אלא הוא אף לא ביצע את הקצאת , כלומר, כשל 1 המניות הנדרשת בתובעת

כדי לבצע תכנון מס לגיטימי ו/או חיסכון במס. התובעים ציינו כי בטחו בנתבע שיפעל כלפיהם בנאמנות, מקצועיות ומיומנות, וסמכו עליו כבעל מקצוע לטפל בעניינם. עוד ציינו התובעים שעקב הייעוץ שקיבלו מהנתבע הם שינו את מצבם ובתוך כך החלו לבצע השקעות בתחום הנדל"ן ולהוציא כספים לטובת פיתוח תחום הנדל"ן על בסיס העברת המניות וחלוקת הדיווידנד אשר הנתבע טען כי יהיו פטורים ממס. לטענת התובעים, הנתבע דיווח דיווחים שגויים ו/ או חלקיים לרשויות המס ולרשם החברות אשר עולים כדי הסתרת פעולת העברת מניות ו/או חלוקת דיווידנד וכתוצאה מכך נגרמו להם חשיפות מס, קנסות, ריבית וכן חשיפה לאישום פלילי וסנקציות פליליות. התובעים הוסיפו וטענו כי הנתבע הפר את חובתו לבצע ביקורת לדוחות הכספיים בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ובזהירות והמקצועיות הראויה והנדרשת. לדבריהם, כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הנתבע הם נאלצו לשכור את שירותיהם של רואי חשבון ועורכי דין אשר יפעלו מול רשות המיסים וכן יבצעו תיקון של הדיווחים. עוד הוסיפו וטענו התובעים כי כתוצאה ממעשיו ו/או מחדליו של הנתבע נאלצו לסגת מתוכניותיהם בתחום הנדל"ן, לבטל את עסקת "חסון" ואף להפסיק כמעט לחלוטין את פעילות הנדל"ן שתוכננה. רואה החשבון הכחיש את האמור בכתב התביעה וטען כי אין כי בסיס לטענה ולפיה חשף את התובעים לקנסות, חשיפות מס, ריביות והצמדות בשיעורי עתק. לטענת הנתבע, טענתם הראשונה של התובעים

מס הכנסה פסקי דין

2022 אפריל 547 ידע למידע 27

א לפקודת 104 פעל בהתאם להוראות סעיף מס הכנסה, לא פעל בהתאם לעצותיו שלו, לא דיווח כראוי על אודות חלוקת הדיווידנד ואף לא ביצע הקצאת מניות כתמורה להעברת מניות הנתבעת 1 בנתבעת . מחדל אי הדיווח לא התמצה באיחור של 2 כמה ימים או אף כמה שבועות לאחר מועד הדיווח. מדובר במחדל מתמשך שבו הנתבע לא ביצע את הדיווח גם לא לאחר שנה, שנתיים ואף יותר מכך. חמורה מכך העובדה שבמהלך כל השנים, לאחר שלא קוימו הוראות החוק ולא נמסר הדיווח כנדרש, המשיך הנתבע לשמש רואה החשבון של התובעים. כלומר, הנתבע המשיך למסור ולבקר את דיווחי התובעים לשלטונות המס, תוך כדי שהדיווח המשמעותי בדבר ש"ח המשיך 13,249,345 עסקה בהיקף של להיות חסר וכלל לא נעשה. לא זו אף זו, נקבע כי הנתבע טען שהדרישה הסטטוטורית לדיווח כדין היא דרישה לא מהותית. עוד המציא הנתבע חוות דעת מטעם עו"ד דקל שממנה עולה שלטעמו מדובר בדרישה פורמלית בלבד ולא בדרישה מהותית. במלוא הכבוד אין לקבל את הטענה ולפיה הוראות החוק אינן מהותיות והחבות לדווח במועד ובפרטים מסוימים היא דרישה פורמלית בלבד. כאשר הוראות החוק קובעות מועדים ותנאים מסוימים לדיווח, יש לפעול לפיהם ולא לטעון לאחר שנים שמדובר אך ורק בדרישה שאינה מהותית. עוד ייאמר שבהחלט ייתכן שקיימים אנשי מקצוע שיכולים להתמודד עם תוצאות הפרת החוק, ובהחלט ייתכן שניתן לתקן בדיעבד את תוצאת אי הדיווח

פעמיים להשלים את העסקה שהוא עצמו ייעץ לגבי שלביה. עוד נקבע כי אין לראות בטענות בדבר מחדליו של הנתבע בנוגע להקצאת מניות טענות שהן בגדר הרחבת חזית. 1 הנתבעת ואולם למען הזהירות, ואפילו היה בכך משום הרחבת חזית עילת התביעה – עדיין יש מקום לדון במחדל זה של הנתבע ולו כראיה לצורך הוכחת הנזק וגיבושו. די בעובדה שהנתבע נמנע מלדווח על העסקה במועד כדי לקבוע שהנתבע התרשל והפר את חובתו כלפי התובעים. אחד מרכיבי הנזק שהתובעים טוענים לו הוא הוצאות ושכר טרחה שנאלצו לשאת בהם לצורך תיקון מחדלי הנתבע ובכללם המחדל בדבר אי הדיווח לרשויות המס על אודות העברת 1 והקצאת המניות ההדדית בין התובעת . 2 ו הנתבע אינו מתכחש לכך שאכן היה צורך לבצע פעולות לתיקון מחדלו, אך טוען שהציע לעשות זאת ללא תמורה. כאן יש לומר שהעובדה שהנתבע כשל לא רק באי הדיווח אלא גם באי ביצוע הקצאת המניות מהווה ראיה ותימוכין לכך שהתובעים היו רשאים לפנות לבעלי מקצוע אחרים כדי לתקן את התנהלותו. ובמילים פשוטות ייאמר שוב – אפילו הטענה בנוגע לאי הקצאת המניות היא בגדר הרחבת חזית עילת התביעה ועדיין יש מקום לדון במחדל זה של הנתבע ולו כראיה לצורך הוכחת וגיבוש הנזק. זאת ועוד. נקבע כי הנתבע התרשל והפר את חובת הזהירות כלפי התובעים בכך שלא

מס הכנסה פסקי דין

28 2022 אפריל 547 ידע למידע

עם זאת, לא ניתן לקבל גם טענה שלאחר שבמשך למעלה משנה וחצי ניסו התובעים לשווא לאתר עסקאות מקרקעין, הרי דווקא האירוע בן החודשיים עד חמישה חודשים לערך שבו התמודדו עם מחדלי הנתבע הביא ליציאה מתחום הנדל"ן. ניתן לקבל 3 את התדהמה והמצוקה שחשו התובעים , אך לא לקבל טענה להפסקת פעילות 4 ו נדל"ן דווקא בגלל מחדלי הנתבע. סוף דבר נקבע כי הנתבע ישלם לתובעים סך כולל ש"ח וכן הוצאות משפט בסך 425,888 של ש"ח. 42,000

כדין. ואולם אין בעובדה שניתן לתקן את מחדלי הנתבע כדי לקבוע שאלה לא אירעו. לטענה שהמחדל הוא בר תיקון תהיה רלוונטיות בשלב קביעת הפיצוי לתובעים, אך אין לקבוע מלכתחילה שהנתבע היה רשאי להפר את הוראות החוק מכיוון שניתן לתקן תוצאה של הפרת חוק. בית משפט השלום הוסיף והתייחס לנזקי התובעים וקבע שכדי לחייב את המזיק בתשלום פיצוי, יש לבחון אם הניזוק היה יכול להקטין את נזקיו באמצעים סבירים. בהקשר זה נקבע כי לא ניתן להאשים את מי שנכווה ממחדלי הנתבע בכך שהוא נזהר ומסרב להמשיך להיות עימו בקשר עסקי. מכאן שלא ניתן להאשים את התובעים בכך שפנו למשרדי עורכי דין ורואי חשבון חדשים כדי שאלה יחלצו אותם מתוצאת מחדלי הנתבע.

מס הכנסה פסקי דין

2022 אפריל 547 ידע למידע 29

בג"ץ דחה עתירה של לשכת עורכי הדין נגד החלטה המאפשרת לרשות המיסים עיון במסמכי עורך דין - פס"ד לשכת עורכי הדין עו"ד שוש גבע

2026/21 תקציר בג"ץ העליון בבית המשפט: כב' השופטים אסתר חיות, ניל הנדל, יעל וילנר לפני: לשכת עורכי הדין העותרת: בית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו ואח' המשיב: 27.1.2022 : ניתן ביום

, שהוא עורך דין 3 במשרדו של המשיב במקצועו. פקיד שומה ניהל חקירה בעניינם של שני אחים, שאינם בעלי דין בעתירה דנן, בחשד להשמטת הכנסות ולהלבנת מיליון ש"ח. על פי 670 הון בהיקף של כ החשד, האחים הציגו לעורך הדין מצגים כוזבים ולפיהם נכסים שבבעלותם שייכים - נאמנות שהוקמה על 4 למעשה למשיבה , מר מלכה, אבי גרושתו של 5 ידי המשיב אחד האחים. במהלך חיפוש במשרדו, העלה עורך הדין טענה לחיסיון עורך דין-לקוח בנוגע למסמכים שנתפסו. פקיד השומה הגיש בקשה לאפשר לו לעיין במסמכים שלגביהם הועלתה טענת חיסיון ובית המשפט המחוזי נעתר לבקשת העיון כפוף לסייגים מסוימים. בית המשפט קבע כי "הלקוחות"

בג"ץ אישרר את החלטת המחוזי לאפשר לרשות המיסים לעיין במסמכי עו"ד בחקירה בחשד להעלמות מס בהיקפי ענק של שני אחים. כב' הנשיאה חיות פסקה כי הוראת סופיות הדיון בפקודת מס הכנסה הנוגעת להכרעה בדבר חסיונם של מסמכים במהלך חקירת מס, נועדה למזער את ההזדמנויות לחשיפת מסמכים חסויים אגב ניהולם של הליכי הערעור ולקדם את יעילות החקירה.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

בעתירה שלפנינו מבקשת העותרת להורות על ביטול פסק דינו של בית המשפט המחוזי, שבו נעתר בית המשפט באופן חלקי לבקשת פקיד שומה חקירות תל אביב לאפשר לו לעיין בחומרים שנתפסו במהלך חיפוש

מס הכנסה פסקי דין

30 2022 אפריל 547 ידע למידע

המיסים טרם הגשת העתירה בניסיון לשטוח את עמדתה בנושא. לגופו של עניין, פקיד השומה סומך את ידיו על נימוקי בית המשפט המחוזי, וטוען כי לשונו הברורה א לפקודת מס הכנסה אינה 235 של סעיף מאפשרת "להלביש" עליו את הוראת (א) לפקודת הראיות. 48 החיסיון שבסעיף עוד נטען כי ההסדר שבפקודת מס הכנסה עולה בקנה אחד עם תכליותיהם של דיני המס: חיוב הנישום במס אמת. בית המשפט פסק: כב' הנשיאה א' חיות פסקה כי יש לדחות את העתירה. פקודת מס הכנסה קובעת הסדר ספציפי בנוגע לאפשרותו של פקיד שומה לעיין במסמכים המצויים ברשותו של עורך דין. לפי הסדר זה, כאשר פקיד שומה מבקש מעורך דין מסמך שעורך הדין סבור כי הוא חסוי – דהיינו, כי הוא כולל "סוד מקצועי" א לפקודה – על פקיד 235 כהגדרתו בסעיף השומה לשים את המסמך בחבילה סגורה בנוכחות עורך הדין, מבלי לעיין בו (סעיף ג(א) לפקודה). את החבילה ימסור פקיד 235 השומה לבית המשפט המחוזי שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של עורך הדין, ועורך הדין או לקוחו יהיו רשאים לפנות לבית המשפט בתוך שבעה ימים ולבקש שיקבע ג(ג)). 235 אם המסמך חסוי, אם לאו (סעיף ד(ה) לפקודה מבהירה כי 235 הוראת סעיף "הדיון בבקשה לפי סעיף זה יהיה בדלתיים סגורות והחלטת השופט תהיה סופית". ד(ה) 235 הוראת סופיוּת הדיון שבסעיף לפקודת מס הכנסה שוללת, למעשה, את האפשרות לבחון בכלים "ערעוריים"

של עורך הדין, אשר זכאים להגנת החיסיון, הם הנאמנות ומר מלכה בלבד – ובתוך כך דחה את טענת עורך הדין ולפיה יש לראות גם את האחים כלקוחותיו. בית המשפט המחוזי דחה את פרשנותו של עורך הדין, בקבעו כי ההסדר שבפקודת מס הכנסה מאפשר את החלת החיסיון רק על חומרים שהוחלפו בין עורך הדין ללקוח עצמו, ולא על חומרים שהוחלפו עם אדם מטעמו של הלקוח. לעמדת לשכת עורכי הדין יש להורות על ביטול פסק הדין, זאת על רקע "הכרעות סותרות" של בתי המשפט המחוזיים בשאלת היקף החיסיון המעוגן בפקודת מס ד(ה) לפקודת 235 הכנסה. נוכח הוראת סעיף מס הכנסה, לא ניתן להגיש הליך ערעורי על פסקי הדין של בתי המשפט המחוזיים, ומשכך הגשת עתירה לבג"ץ היא הדרך היחידה לקיים ביקורת שיפוטית בנושא. נטען כי אי החלת החיסיון, כהגדרתו בסעיף א לפקודה, על מסמכים שהוחלפו בין 235 עורך הדין ובין אדם מטעמו של הלקוח, יש בה משום פגיעה "בלתי מידתית ובלתי שוויונית" בזכות ההיוועצות. לגישתה, תוצאה זו אינה עולה בקנה אחד עם תכליותיו של חיסיון עורך דין-לקוח. פקיד השומה טוען כי דין העתירה להידחות על הסף, ולחלופין לגופה. הוא מדגיש כי הלשכה לא הייתה בעלת דין בהליך בבית המשפט המחוזי, ולעמדתו משלא הוגשה עתירה מטעם הנפגעים הישירים מפסק הדין, אין לאפשר ללשכה להתערב בריב לא לה. כמו כן העתירה לוקה באי-מיצוי הליכים, מכיוון שהלשכה לא פנתה לרשות

מס הכנסה פסקי דין

2022 אפריל 547 ידע למידע 31

אגב ניהולם של הליכי הערעור. בהמשך לאמור נקבע כי הלשכה אינה טוענת שפסק דינו של בית המשפט המחוזי ניתן בחריגה מסמכות, אף לא ב"שרירות בתחום שהוא מינהלי טהור". היא ממקדת את עתירתה בהשגות על תוכנו של פסק הדין ובטענות בדבר השלכותיו על חיי המעשה. בעיקרם של דברים, הלשכה סבורה כי הקביעות שבפסק הדין הן שגויות, שאינן עולות בקנה אחד עם התכליות של חיסיון עורך דין-לקוח, ועלולות להוביל לפגיעה בלתי-מוצדקת בזכות ההיוועצות. נקבע כי בהינתן המבחנים המחמירים שנקבעו בהלכה הפסוקה לעניין זה, המקרה דנן אינו מצדיק סטייה מכלל אי-ההתערבות. לא מדובר בפגיעה מהותית ובלתי-מידתית בזכויות יסוד או בעקרונות הצדק הטבעי. למעשה, עסקינן בטענות "ערעוריות" במהותן, ומשבחר המחוקק שלא לאפשר ערעור (בזכות או ברשות) וקבע בהקשר זה הוראה בדבר סופיוּת הדיון, יש לכבדה. הלשכה אף לא הציגה כל נתונים שיש בהם כדי להצביע על השפעות מעין אלו. יש לדחות אף טענה נוספת שהעלתה הלשכה בדבר הצורך בהעמדת הלכה על מכונה עקב הכרעות "סותרות" של בתי המשפט השונים. זאת היכן שבשנים האחרונות ניתן להצביע על שלושה מקרים שבהם התקבלה עמדת פקיד השומה ביחס להיקף החיסיון. עוד טענה הלשכה כי יש ללמוד לעניין דנן בעניין ישראלי, שבו דן בג"ץ 301/85 מבג"ץ בהשגותיהם של העותרים על פסק דין סופי ד(ה) לפקודה, ואף 235 שניתן לפי סעיף הוציא צו על תנאי במסגרת אותה העתירה.

את פסקי הדין שניתנים מתוקף סעיף זה בבתי המשפט המחוזיים. ממילא היא משמיעה כי גם אם נפלו בפסק דינו של בית המשפט המחוזי טעויות ונקבעו בו קביעות משפטיות שגויות, עובדה זו לבדה אינה מקימה עילה להתערבותו של בית המשפט הגבוה לצדק. הוא הדין באשר לקביעות פרשניות עקרוניות הנוגעות להיקף תחולת החיסיון הקבוע בסעיף האמור, שאף הן אינן מקימות עילה להתערבות שיפוטית של בית משפט זה בשבתו כבית המשפט הגבוה לצדק. זאת משום שהלכה פסוקה ומושרשת היא כי בית המשפט הגבוה לצדק יתערב בהחלטותיהן של ערכאות שיפוטיות במקרים נדירים בלבד, שבהם ההחלטה ניתנה בחריגה מסמכות או כשמדובר ב"תופעה קיצונית של שרירות בתחום שהוא מינהלי טהור", וכן במקום שבו נמצאה "פגיעה בולטת בעיקרי הצדק הטבעי" או "פגיעה קשה ובלתי מוצדקת בזכות יסוד". כאשר העתירה, כמו בעניין הנדון, מוגשת בעקבות פסק דין אשר לגביו קיימת הוראת סופיוּת, נפסק כי על בית המשפט ליתן את הדעת, בין היתר, לתכלית שלשמה קבע המחוקק את הוראת הסופיוּת מלכתחילה. בהינתן העובדה שהוראות הסופיות בסעיף ד(ה) לפקודה נוגעת להכרעה בדבר 235 חסיונם של מסמכים במהלך חקירת מס, מותר להניח כי הוראת הסופיוּת נועדה לקדם את יעילות החקירה ואת סיומה בתוך פרק זמן סביר וליתן מענה לחשש מפני שיבושה, וכן כי היא נועדה למזער את ההזדמנויות לחשיפת מסמכים חסויים

Made with FlippingBook - Share PDF online