ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

537

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 537 ׀ גיליון 2021 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם תקנות פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם הקורונה – 30.6.2021 (הוראת שעה) בתוקף עד מיס י מקרקעין - מגורים במשותף אינם ש ללים את הטבת המס לבני זוג ע"מ – חובות אבודים, גם לאחר שלוש השנים? הארכת מועדים דמי ביטוח בחל"ת – יקון בחוק והוראת שעה

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

537 ' מס 2021 יוני

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

כבר שלושה חודשים רצופים שאנחנו רואים מדד מחירים חיובי, שמקורו בעליית מחירי הסחורות ובהובלה ימית. האם הדבר מצביע על כך שתהיה אינפלציה לטווח ארוך? המחירים בעולם עולים הן בשל העלייה בביקוש והן משום שההיצע אינו מדביק את קצב העלייה בביקוש. הנסיעות לחו"ל עדיין מוגבלות, לכן עולה הביקוש לתיירות פנים ארצית. בזמן משבר הקורונה קנינו פחות וחסכנו יותר, והפעילות הכלכלית הצטמצמה. עתה, עם הסרת המגבלות, הפעילות היצרנית עדיין לא חזרה להיקף מלא אך הביקוש עלה במהירות, והדבר גרם לעליית מחירים. השאלה היא, האם זהו אירוע חולף והאם חזרת הפעילות להיקף שלפני הקורונה תעצור את עליית מחירים. בינתיים בנק ישראל אינו מתכוון להעלות את הריבית, בין היתר כי הוא דואג להקטנת שיעור האבטלה שעדיין גבוה.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2021 יוני 537 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד אלבוים עופר עו"ד אליהו ג'ולייט עו"ד רו"ח ארויו רונן עו"ד ורו"ח אריה רמי עו"ד בן משה טל רו"ח ועו"ד ג'אנה שוקי

עו"ד (רו"ח) הלל בירנצויג איילת רו"ח הררי שלמה

עו"ד נוה בועז רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד ורו"ח פיג'ו שלמה עו"ד פינק דני עו"ד רו"ח פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי

עו"ד ורו"ח זריהן מאיר עו"ד ורו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד (רו"ח) חייבטוב גרצן רו"ח חסונה אחמד טסלר נדב עו"ד רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד ורו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי רו"ח ישועה יוסי רו"ח כהן אברהם עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי עו"ד, רו"ח לובודה שגיא

משתתפים: אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד אריה רמי, עו"ד, רו"ח גוז לביא רחלי, עו"ד, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) הילמן טובה, רו"ח יועץ מס גל מיכאל עו"ד ורו"ח גרוס חגי עו"ד ורו"ח גרשגורן שגיא עו"ד ורו"ח דהן יעקב רו"ח דהרי בועז רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח הילמן טובה עו"ד הלוי עמיאל יצחק עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד רו"ח גוז-לביא רחלי עו"ד גולדמן שלי רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי

עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד, רו"ח קדוש אבי

עו"ד קוך אורית רו"ח קירו עופר מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רון שגיב רו"ח שחמון רקפת רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד ורו"ח שער שניר

עו"ד מלכא אבישי עו"ד מרציאנו קרן

פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח

הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים יזרעאלי אלי, עו"ד רו"ח ירון יוסי, רו"ח כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוזנבאום אבי מומחה פנסיוני רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שלומי טבח, עו"ד רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 יוני 537 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

פס"ד לדרמן - פיצול התא המשפחתי לא יפגע בנישום בקביעת מקום תושבתו

12

עו"ד ורו"ח סיימון יניב סמכות לסטות מנוסחת חישוב מענק הקורונה - גם לניזוק עו"ד ורו"ח רמי אריה א לפקודה 104 תיקון טעות בשווי העסקה בהעברה לפי סעיף

16

18

עו"ד ורו"ח רמי אריה

20

נדב טסלר משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים "תנאים חדשים" לקבלת מעמד עולה וההטבות הנלוות לו

23

רו"ח (משפטן) אייל סנדו, עו"ד דני פינק תקנות פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם הקורונה – (הוראת שעה) רו"ח רקפת שחמון 30.6.2021 בתוקף עד (א) לפקודת סדר הדין הפלילי אינו כולל סמכות לתפיסת 32 העליון: סעיף כספים בגין ביצוע עבירה של העלמת מס ככל שהיא עומדת בפני עצמה עו"ד שלי גולדמן פס"ד עלי אבו ג'אבר ואינה מהווה עבירת מקור – נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בעניין אופן עו"ד שוש גבע פס"ד צדק פיננסי השבת מס שנוכה במקור ביתר - נישום הוכר כאזרח חוזר ותיק וזכאי לפטור ממס רווח הון ממכירת עו"ד שוש גבע פס"ד לדרמן מניות - נדחה ערעורה של חברת יינות ביתן - זכות למענק ספקים אינה "נכס" עו"ד שוש גבע פס"ד יינות ביתן לעניין ניכוי בעד פחת - נדחה ערעורו של נישום שניהל עסק של גידול ומסחר בראשי צאן מבלי עו"ד שלי גולדמן פס"ד אלקיען לדווח על הכנסותיו - נדחתה בקשת נישום למחיקת נימוקי שומה וקבלת ערעור מחמת שיהוי ניכר בהחלטת פקיד השומה - לא הוכיח כי מצבו השתנה לרעה –

26

27

31

36

41

46

49

עו"ד שלי גולדמן פס"ד אבישר ויסמן חודשי עבודות שירות נגזרו על מורשע בעבירות מס –

51

עו"ד שלי גולדמן פס"ד רג'ואן

תוכן עניינים

6 2021 יוני 537 ידע למידע

מיסוי מקרקעין

54

עו"ד ורו"ח רמי אריה מגורים במשותף אינם שוללים את הטבת המס לבני זוג אושרה תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים- קיים חשש של ממש כי גבתה עו"ד שוש גבע פס"ד רשף חן מס שבח ביתר – העליון: הזכות לפיצויי הפקעה לא מחריגה את החברה מהגדרת עו"ד שוש גבע פס"ד ב.ס.ט. בנייה בע"מ "איגוד מקרקעין" - מס ערך מוסף מע"מ – חובות אבודים, גם לאחר שלוש השנים? הארכת מועדים רו"ח (משפטן) ישי חיבה, רו"ח (משפטנית) ענבל שני פס"ד סולמי נדחה ערעור נישום שהורשע בהליך פלילי על חיובו בכפל מס - עו"ד שוש גבע נדחתה בקשת עוסקת המצויה בקשיים כלכליים לחייב את מנהל מע"מ פס"ד טמיר ברק להגיע עמה להסדר גבייה - פעל כלפיה בהגינות - עו"ד שלי גולדמן פס"ד חצב מנכ"ל חברת הייטק סווג כעוסק במקרקעין לצורכי מיסוי - עו"ד שוש גבע חוסר ניקיון כפיים גרם לדחיית בקשה לסעד הצהרתי של נישום עו"ד שוש גבע פס"ד שחאדה שתביעתו עשויה הייתה להתקבל - נדחה ערעור חברה - הודעת זיכוי בגין חובות אבודים תוגש בתוך שלוש שנים

58

63

68

71

76

78

82

87

עו"ד שוש גבע פס"ד צנציפר מהוצאת חשבונית המס –

ביטוח לאומי

דמי ביטוח בחל"ת – תיקון בחוק והוראת שעה

92

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה זכאות לקצבת אזרח ותיק על אף שהות מהותית בחו"ל רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה התקבלה תביעה לביטול החלטת המל"ל כי התובע חדל להיות עו"ד שוש גבע תושב ישראל - פס"ד פלוני סגנית מנהל בית ספר נפלה ממדרגות בית הספר אך לא הוכרה עו"ד ג'ולייט אליהו כנפגעת בתאונת עבודה - פס"ד פלוני

94

97

101

תוכן עניינים

2021 יוני 537 ידע למידע 7

מקרקעין )4 ' תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) (תיקון מס – הפחתת שיעורי הירידה הנדרשים להנחה בארנונה 2021- התשפ"א

103

רו"ח אחמד חסונה

שאלות ותשובות מס הכנסה הכרת הוצאות שהייה בחו"ל לתושב ישראל שנסע לשנתיים

104

עו"ד רו"ח אבי פרידמן הסדר מיסוי לאירוע פירוק חברה שקיימת לה יתרת פרמיה בהון העצמי עו"ד עופר אלבוים הגדרת חברת ארנק לבעל מניות המחזיק בזכויות חברה אחרת עו"ד ורו"ח יעקב דהן 10%- בשיעור נמוך מ ניכוי מס במקור מתשלומים לתושב חוץ בגין עמלה על שירותי אפליקציה רו"ח אברהם כהן בארצות הברית ולפי אמנת ישראל ארצות הברית עו"ד טל בן משה שקופה ל"אטומה" LLC הפיכת חברה התנאים לביצוע "חישוב נפרד" בין בני זוג כשאחד מהם הוא "בן הזוג הרשום" עו"ד (רו"ח) איילת הלל בירנצויג מיסוי הכנסה מדיווידנד בידי חברת אם המקבלת דיבדנד מחברת הבת שלה רו"ח צבי פרידמן מרווחים שלא מוסו בידי חברה הבת תכנון מס בהעברת פעילות מחברה אחת לחברה אחרת שרכשה כדי עו"ד רו"ח רונן ארויו ליהנות מההפסד שנוצר בנרכשת חובת דיווח על הכנסות ממכירות ומדמי ניהול מצד קשור - על פי פרסום מס הכנסה "עמדות חייבות בדיווח" ותקנות מס הכנסה (תכנון מס חייב בדיווח) רו"ח (משפטן) ישי חיבה הגדרת בניין בחוק לעידוד השקעות הון לעניין חלק מבניין להשכרה

106

108

110

112

113

116

118

120

121

רו"ח יוסי ירון ומספר הדירות בו

רו"ח (משפטן) אייל סנדו שהושקפו בישראל LLC מיסוי חברות היבטי מע"מ ומס הכנסה ברכישת דירת מגורים בידי חברה למטרת

122

124

עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ' הלנת עובדי החברה

תוכן עניינים

8 2021 יוני 537 ידע למידע

מסלולי המיסוי ברכישה עצמית של מניות מעובדי החברה –

126

עו"ד רו"ח אלי יזרעאלי PUT הנפקת אופציית

127

רו"ח יוסי ירון פחת מואץ לפי חוק עידוד השקעות הון חבות במס בישראל על חברה אנגלית שהשליטה והניהול שלה מישראל

128

עו"ד רו"ח יועד פרנקל בידי תושב ישראל

130

רו"ח רוזט שמש חרטה מרצף קצבה שנעשתה אצל שני מעסיקים נפרדים חישובי פטור ממס בגין תשלום פיצויים לבעל שליטה ששכרו שונה רו"ח עופר קירו במהלך השנים קבלת קצבת פנסיה חודשית שוטפת לעובד שכיר שממשיך לעבוד רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא משיכת כספי פיצויים מקופת גמל לקצבה ובקשה לבצע רצף קצבה עו"ד, רו"ח אבי קדוש לאחר שנתיים מיום הפרישה טענת פקיד שומה לאי מתן קיזוז הפסד הון שיש לבן הזוג מרווח הון של רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס בת הזוג ממכירת נכס שקיבלה בירושה מיסוי הכנסה ממחילת חוב בעלים עקב שינוי בעלות בחברה עו"ד ורו"ח שלמה פיג'ו ועו"ד ורו"ח שגיא גרשגורן אירוע מס בהעברת תיק ניירות ערך לנאמנות ומועד מיסוי הרווח עו"ד, רו"ח שגיא לובודה האפשרות של פקיד השומה לבטל או להפחית ריבית והפרשי הצמדה על רו"ח טובה הילמן רישום הוצאות שווי מתנדבים בעמותה קיזוז הפסדים עסקיים בין חברות בתהליך של מיזוג כנגד רווחים של עו"ד (רו"ח) גרצן חייבטוב אחת מהן אפשרות פתיחת תיק על שם בת הזוג לבני זוג בהליך גירושים עו"ד ורו"ח סיימון יניב היבטי מיסוי והשלכותיהם בסוגיית הקמת שותפות או חברה כשאין עו"ד, רו"ח אלי יזרעאלי צפי להכנסות ולפעילות עסקית בתקופה הראשונה שנים 10-6 בקשה לחרטה מרצף קצבה - למטרת קבלת פטור ממס מתום מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום מתאריך ההפקדה העברת נכסים מיחיד לחברה תהיה פטורה ממס במידה ועומדים בכל תנאי עו"ד קובי כהן חוב מס

131

134

135

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

רו"ח יוסי ישועה ב לפקודה 104 סעיף

תוכן עניינים

2021 יוני 537 ידע למידע 9

147

עו"ד משה גבע מדיניות החזר מס הכנסה אוטומטי של רשות המיסים הגשת דוח לחבר קיבוץ שיש לו בנוסף הכנסה מעסקת שבח בגינה מבקש

148

יועץ מס מיכאל גל לעשות פריסת מס שבח

עו"ד ורו"ח מאיר זריהן 1327 דוחות שנתיים לנאמנויות על פי טופס חישוב רווח הון/ הפסד הון במכירת מניות שנרכשו ונמכרו במט"ח עו"ד, רו"ח ניר חונוביץ' האם הבטחת הכנסה המשולמת מביטוח לאומי חייבת במס הכנסה רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס ובביטוח לאומי הגדרת בניין בחוק לעידוד השקעות הון לעניין חלק מבניין להשכרה רו"ח יוסי ירון ומספר הדירות בו האפשרות לשינוי מסלולי מיסוי על הכנסות משכר דירה מחו"ל מיסוי מקרקעין מיסוי מקרקעין במכירת דירה שהתקבלה בירושה ומכירתה מתבצעת עו"ד יוני כהן בשני חלקים 38.1 חישוב הרווח או ההפסד מביצוע שיפוץ בדירות בעסקת תמ"א על פי פסק דין "די-רום" ועיתוי דיווח על הכנסות הקבלן המבצע עו"ד ורו"ח חגי גרוס הטבות לפי חוק מיסוי מקרקעין לחברה שרוכשת דירה בפרוייקט פינוי בינוי עו"ד שגיב רון האפשרות לפטור ממס שבח בהעברת דירה שקיבל נכד בירושה ורוצה עו"ד ורו"ח שניר שער להעבירה ללא תמורה להוריו שאינם היורשים פיצול שבח בין בני זוג ממכירת נכס מקרקעין שהתקבל בידי אחד מהם בירושה עו"ד אבישי מלכא דיווח למס שבח במכירת משרד בחברת בית 38 דירות בפרוייקט תמ"א 2 זכאות לפטור ממס שבח בקבלת רו"ח ועו"ד שוקי ג'אנה וטפסים נלווים לחברה המבצעת פרויקט במסגרת 50 חובת הגשת טופס .M.B.A רו"ח (משפטן) אלי גורנשטיין בליווי בנקאי 38 תמ"א עו"ד רו"ח רחלי גוז-לביא עו"ד אורית קוך

149

150

152

153

154

155

156

159

160

161

163

164

166

תוכן עניינים

10 2021 יוני 537 ידע למידע

מס ערך מוסף חובת תשלום מע"מ ודיווח בגין הכנסות מהשכרת זכות ציבורית עו"ד קרן מרציאנו שהתקבלה בירושה הטבות למעסיקים באזור אילת ומע"מ בשיעור אפס לחברה ממרכז עו"ד עמיאל יצחק הלוי הארץ שנותנת שירותים לבית מלון באילת ניהול ספרים ודיווחים למע"מ בידי משרד למכירת כרטיסים המוכר רו"ח שלמה הררי גם כרטיסים להופעה של אומן מסוים לפי בקשתו חברות, עמותות, מלכ"רים עדכון מספר חברי עמותה לצורך רישומה במע"מ ופתיחת תיק כמלכ"ר כספים וחשבונאות הצגת "חשבון נאמנות" שפתח עורך דין בבנק לפיקדונות לקוחותיו וזאת עו"ד (רו"ח) גרצן חייבטוב במקביל להתנהלותו כחברה ההיבט החשבונאי והצגה בדוחות הכספיים בשינוי יעוד של נכס מקרקעין חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה לפקודת מס הכנסה - עדכון 11 הטבת מס לתושבי הישוב קורנית - סעיף רשות המסים בישראל , לצורך 202 עדכון בנוגע להסדר אורכות לגבי הגשת דיווחים לשנת משרד המשפטים 2022 קבלת אישור ניהול תקין לשנת נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות 2021 עבור החודשים מרץ - אפריל ₪ מיליון 400 לעסקים עם מחזור של עד רשות המסים בישראל לעצמאים 2021 נפתחה האפשרות להגשת בקשות למענקי מרץ -אפריל עו"ד בועז נוה רו"ח בועז דהרי ממלאי לרכוש קבוע

168

169

172

173

174

175

176

177

179

180

רשות המסים בישראל ובעלי שליטה ולעסקים קטנים ג לפקודת מס הכנסה - טיפול בפניות 158 הנחיה בעניין סעיף

182

רשות המסים בישראל אנונימיות וטיפול בפניות טרם הגשת דוחות – ריענון 2018 רשות המסים מפרסמת את קובץ החלטות ועדות הכופר לשנת

184

רשות המסים בישראל

תוכן עניינים

2021 יוני 537 ידע למידע 11

א לפקודת מס הכנסה 104 הקצאת מניות נוספות במגרת העברת נכס לפי סעיף (להלן: "הפקודה") בעקבות תיקון שומת מס רכישה 1961- (נוסח חדש) התשכ"א

רשות המסים בישראל 3958/21 - החלטת מיסוי

186

קביעת מועד תושבות בישראל לראשונה ליחיד וזכאות להטבות בשל כך, ומיסוי שירותים שהעניק היחיד לחברה זרה שבשליטתו לאחר רשות המסים בישראל 9001/20 מועד העלייה - החלטת מיסוי בהסכם

188

מיסוי בעל מניות מהותי בחברת מעטים -

רשות המסים בישראל 7615/20 החלטת מיסוי שלא בהסכם

191

מיסוי מקרקעין הוראת הקבע לעניין רכישת דירה חלופית שתיחשב כדירה יחידה למשפרי דיור רשות המסים בישראל 7.7.2021- תחל ברכישות שיבוצעו החל מה לפקודה ומבחן 2 א 64 הגדרת "מקרקעין לצרכי דיור להשכרה" בסעיף רשות המסים בישראל 1105/21 שווי נכסי הקרן - החלטת מיסוי בהסכם ביטוח לאומי מעסיקים שימו לב, תוכלו לקבל דמי בידוד עבור עובדים ששהו המוסד לביטוח לאומי 7.7.2021 בבידוד עד הודעה למעסיקים בנוגע להארכת הפטור מתשלום דמי ביטוח המוסד לביטוח לאומי עבור עובדים בחל"ת רישום מוקדם עובד עצמאי במוסד לביטוח לאומי, גמלה חוסמת - המוסד לביטוח לאומי הגדלת מקדמות לעובד לעובד עצמאי

193

194

197

197

198

מדדים ושערי מט"ח

203

2021 מדדים לחודש אפריל

204

2021 שערים יציגים לחודש מאי

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2021 יוני 537 ידע למידע

מס הכנסה

פס"ד לדרמן - פיצול התא המשפחתי לא יפגע בנישום בקביעת מקום תושבתו עו"ד ורו"ח סיימון יניב

שהות ארוכה בארצות הברית, והמערער טען כי במועדים שבהם המניות נמכרו, רווח ההון שנצמח לו ממכירת המניות היה )3 (ב 97 פטור ממס בהתאם להוראות סעיף ]1[ ) לפקודה. 3( לטענת מר לדרמן, הוא חזר לישראל בחודש ועל כן הוא נחשב ל"תושב 2009 ספטמבר (א) לפקודה 14 חוזר ותיק" כהגדרתו בסעיף ועל כן זכאי לפטור האמור. מנגד, לעמדת פקיד השומה, מר לדרמן, (לפחות 1990 לאחר שעזב את הארץ בשנת לא נטענה מצידו טענה למועד אחר), חזר ונחשב תושב ישראל לכל המאוחר בשנת , ועל כן לא נחשב לתושב חוץ בעת 2002 ), וממילא 2006 רכישת המניות (שנת המס לא נחשב לתושב חוזר ותיק כהגדרתו (א) לפקודה, במיוחד משום 14 בסעיף (א) לפקודה התווסף לפקודה 14 שסעיף

לאחרונה פורסם פסק דין שניתן על ידי כבוד השופט ה' קירש בבית המשפט המחוזי בתל אביב ודן בערעור שהגיש מר זאב לדרמן (להלן: "מר לדרמן" או "המערער") על שומות שנקבעו לו על ידי בנוגע לשאלת מעמדו של 5 פקיד שומה ת"א מר לדרמן כ"תושב חוזר ותיק" לפי סעיף (א) לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), 14 (להלן: "הפקודה"). 1961- התשכ"א שאלת מעמדו של המערער כאמור השליכה על החבות במס בגין רווח הון שנצמח לו ממכירת מניות בחברת וויקס.קום בע"מ 2014- ו 2011 (להלן: "וויקס") בשנים (להלן: 2006 ושנרכשו על ידו בשנת מיליון 10.5 "המניות") בסכום שעמד על ש"ח. חבות המס בגין רווח ההון הייתה תלויה במועד חזרתו של מר לדרמן לארץ לאחר

המשיב - עו"ד ורו"ח סיימון יניב, בעלים של משרד עורכי דין העוסק בתחום דיני המס (מס הכנסה, מע"מ, מיסוי מקרקעין במישור האזרחי והפלילי), עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון. yaniv-tax.co.il : אתר המשרד

מס הכנסה מאמרים

2021 יוני 537 ידע למידע 13

"מקום מגורי המשפחה הגרעינית הוא "נתון משמעותי" לברור תושבות פיסקאלית של אדם, אך בו בזמן הוא לא יכול לבדו להכריע את הכף". בית המשפט בחן ולא קיבל את שיקול הדעת שהפעיל פקיד השומה בבחינת הקריטריונים לקביעת מרכז חייו של המערער, והתייחס להתעלמותו של המפקח מפרמטרים נוספים מתוך רשימת הפרמטרים המופיעים בהגדרת תושבות בפקודה, ויכולים להעיד על מיקומו של מרכז חיים: בין היתר - החזקה בנכסים משמעותיים בארצות הברית ובהם שני בתי מגורים ששימשו בתקופה הרלוונטית למגורי המערער, ניהול עסקים ועיסוקים בארצות הברית, והיאחזות אך ורק בפרמטרים הקשורים לישראל, כמו למשל לעצם העובדה כי בני הזוג רכשו דירה בישראל ולכך שילדיו ובת זוגו שהייתה בישראל בתקופה הרלוונטית. בית המשפט קבע כי מדובר במקרה גבולי שבו יש אינדיקציות לכאן ולכאן ביחס למרכז חייו, ולמרות זאת ובנסיבות שבהן המערער שהה בישראל מספר ימים משמעותי שאף הגדיר אותו כ"תושב , קבע בית 2009 ישראל" עוד לפני שנת המשפט כי לנוכח נסיבות המקרה שהובילו את המערער להגיע לעיתים תכופות לפרקי זמן קצרים יחסית לישראל, אין בפרקי זמן קצרים אלה בכדי להכריע את הכף לחובת המערער בקביעת מרכז חייו גם אם לא

והחיל את הגדרת המונח 168 בתיקון "תושב חוזר ותיק" רק על מי שחזר לארץ ואילך. 1.1.2007 משנת כלומר, ככל שיימצא שמר לדרמן חזר לארץ ואילך, וזאת לאחר השהות 2007 בשנת במעמד של "תושב ]2[ הנדרשת בחו"ל חוץ", מכירת המניות תהא פטורה מכוח ) לפקודה. 3()3 (ב 97 סעיף בית המשפט ניתח את המצב העובדתי וקבע כי גם אם מדובר במקרה שבו הייתה הפרדה פיזית בין מרכזי החיים של המשפחה הגרעינית, בתקופות שבהן מר לדרמן נותר לעבוד בארצות הברית כאשר בת זוגו בחרה לחזור לישראל מסיבות אישיות כאלה ואחרות, הדבר לא ישנה את מרכז חייו של אותו בן משפחה שנותר במדינה האחרת, כל עוד התא המשפחתי המשיך בהתנהלות זו בהסכמה ובהבנה לקיום מרכזי החיים בנפרד. בית המשפט אף אזכר פסקי דין אחרים שבהם הוכרו מצבים של פיצול אריה 477/02 התא המשפחתי (למשל ע"א פ"ש כ"ס 4862/813 גונן נ' פ"ש חיפה; ע"א פ"ש 3328/15 נ' מיכאל ספיר; פלוני נ' ע"א צייגר משה נ' פ"ש 517/04 אשקלון; ב"ש סולר גיורא נ' פ"ש 7038/03 אילת; עמ"ה אברהם כהן נגד 33696-10-10 ; ע"מ 3 י-ם .)3 פ"ש ת"א כב' בית המשפט חזר על הלכת ספיר וציטט בפסק הדין את קביעת כב' השופטת חיות בבית המשפט העליון, ובדומה לדעת הרוב, : גונן בעניין

מס הכנסה מאמרים

14 2021 יוני 537 ידע למידע

לשנות את המסקנה כי מקום פעילותו העיקרי היה מחוץ לישראל. האינטרסים הכלכליים במסגרת בחינת , קבע בית המשפט כי רובם המהותיים ככולם היו בארצות הברית ועל כן יש להעדיף את עמדת המערער, לפחות עד עת שצמצם את פעילותו 2009 לשנת הכלכלית שם לצד חיזוק קשריו הכלכליים בישראל, וזאת לאחר המשבר הכלכלי שלא פסח על 2008 בארצות הברית בשנת השקעותיו. הקשרים החברתיים במסגרת בחינת לא הגיע בית המשפט למסקנה והתרבותיים כזו או אחרת בעניין קביעת חזרת המערער לישראל. הסוציאליות והרפואיות לעניין הזכויות המערער הוכיח לבית המשפט כי פעל להסדרת זכויותיו הסוציאליות 2009 בשנת והרפואיות בישראל בביטוח לאומי וכי עד אז נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי אמריקאי. , המערער התנהלותו היום יומית לעניין הוכיח באמצעות השימוש בכרטיסי האשראי, מכשירי הטלפון הסלולריים ורישיונות הנהיגה כי למעשה השימוש היה דואלי - גם בישראל וגם בארצות הברית ושהוא החזיק גם בדרכון ישראלי וגם בדרכון אמריקאי. כמו כן, לעניין הדיווח לשלטונות המס, המערער דיווח לרשויות בארצות הברית מתוקף היותו אזרח ארצות הברית וציין את כתובתו בארצות הברית ככתובת מגורים והוסיף ראיות לעריכת ביקורת

התנתק מבת זוגו, וכי ניתן לנהל מרכז חיים בנפרד גם תוך שמירת קשר בין בני הזוג, כדלהלן: "אומנם ניתוק מוחלט בין המערער לנגה היה עשוי לתמוך בגרסתו, אך ההיפך אינו נכון בהכרח. הרי יתכנו נסיבות שבהן בני זוג ינהלו מערכת יחסים טובה "בשלט רחוק", כך שלמרות הקרבה האישית ביניהם, מקום מרכז חייהם יהיה בנפרד (וראו בהקשר זה את נסיבות פסק הדין בעניין צייגר, וכן את פסק הדין בעניין ספיר, שבמסגרתו בית המשפט העליון הכיר בהפרדה בין מרכזי החיים של בני 45- ו 41 הזוג על בסיס בחירתם- סעיפים לעיל)." בית המשפט הוסיף וקבע כי לאדם עשויים להיות כמה בתי קבע במקביל, כפי שנפסק בעניין פלוני, שהקריטריון המהותי להיות הבית "בית קבע" הוא זמינותו ליחיד מבחינה משפטית ופיזית – בכל עת, ולאור העובדה כי קריטריון זה מתקיים בעניינו לכל 2005 של המערער בישראל החל משנת המאוחר, בעת שעמד לרשותו בית קבע זמין באופן קבוע בישראל וזאת במקביל לדירותיו שהיו זמינות לרשותו בארצות הברית קודם לכן ובהן נהג להתגורר עד .2009 לשנת בית המשפט ביקר את פקיד השומה בכך שלא התייחס לעובדה כי במסגרת עיסוקיו הרבים העיסוק היחידי של המערער בישראל היה בחברת וויקס וזאת לעומת שמונה תאגידים בארצות הברית שהועסק על ידם ואין בגיוסו לחברת וויקס בכדי

מס הכנסה מאמרים

2021 יוני 537 ידע למידע 15

ובמיוחד באמצעות בת זוגו כי עד לשנת תחושתו והתנהלותו הסובייקטיבית 2009 הצביעה על היותו תושב ארצות הברית עד לאותה שנה. יוער כי בימים אלו שוקדת רשות המיסים על תיקון מהותי להגדרת התושבות של יחיד, לרבות הגדרת תושב חוזר ועולה חדש, שינוי שיחזק את "מבחן הימים" ויחליש את המבחנים המהותיים לקביעת מקום התושבות, דבר שככל הנראה צפוי להקטין את המחלוקות בסוגיה מול רשויות המס.

שומה על ידי רשויות המס בארצות הברית ואישורי 2008-2005 לגבי דוחותיו לשנים ,2008-2006 תושבות לצורכי מס לשנים ראיות שחיזקו את טענתו כי מרכז חייו היה באותן השנים בארצות הברית וזאת . אמית בהתאם להלכת בשולי הדברים ציין בית המשפט כי הצדדים זנחו את טענותיהם בנוגע למבחני "שוברי השוויון" שבאמנה למניעת כפל מס בין ישראל לארצות הברית. , המערער התחושה הסובייקטיבית לעניין הוכיח גם באמצעות עדים שהעידו מטעמו

הערות הכותב:

] הסעיף מעניק את הפטור ממס רווחי הון המוענק לתושב חוץ ממכירת מניות כאמור 1[ ) לפקודה של חברה ישראלית, גם על יחיד שהיה לתושב חוזר ותיק 1()3() (ב 97 סעיף ובלבד שבמועד הרכישה של ניירות-הערך היה תושב-חוץ. , יחיד שחזר ארצה בין 168 ] במסגרת הוראות שעה לתיקון הסעיף במסגרת תיקון 2[ שנים. 10 שנים בחו"ל במקום 5 נדרש היה לשהות לפחות 2007-2009 השנים

מס הכנסה מאמרים

16 2021 יוני 537 ידע למידע

סמכות לסטות מנוסחת חישוב מענק הקורונה - גם לניזוק עו"ד ורו"ח רמי אריה

לרשות המיסים תביעה למענק הוצאות מיום 5015 קבועות, לפי החלטת ממשלה .24.4.2020 בקשתה של החברה אושרה חלקית, לאחר שרשות המיסים תיקנה את מחזור הבסיס -אפריל 2020 להשוואה של החודשים מרץ כך שאושר לה מענק מוקטן של 2020 ש"ח 242,884 ש"ח בלבד במקום 77,366 כפי שנתבע. החברה ערערה על ההחלטה לוועדת הערר לענייני הקורונה, שהוקמהלפי חוקהתוכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת . מדובר בוועדת ערר 2020- שעה), התש"ף לבעלי עסקים שדרישתם למענקים נדחתה או אושרה חלקית על ידי רשות המיסים. הרכב הוועדה מונה שופט בית משפט השלום ונציג ציבור בעל מומחיות וידע בתחום הכלכלי והחשבונאי הרלוונטי. השופט משמש יו"ר ועדת הערר ויש לו קול מכריע במקרה של מחלוקת. בעניין טי'גאת, עמדת רשות המיסים הייתה כי מאחר ולעוררת היו חשבוניות בסך של ש"ח מתוך מחזור כולל של 1,458,415

בעוד מלכתחילה היה נראה כי מענקי הקורונה יינתנו באופן יעיל, פשוט וודאי, מסתבר כי רשות המיסים נוהגת לשנות את נוסחת החישוב של המענק, לשנות את סכומי העסקאות הרלבנטיות לחישובו ולערוך שינויים נוספים, כאשר לדעתה יש בתביעה המקורית כדי לסתור את תכלית הוראות החקיקה של המענק. מן הדין ומן הצדק כי זכות זו לשנות את הנוסחה שבחוק תוקנה גם לתובעים את המענק, מראש בהגשת תביעת המענק, או לפחות בשלב ההשגה והערר. שהרי אם רשות המיסים עצמה ויתרה בבדיקת המענק ובהחלטות על עקרון הוודאות, הפשטות והיעילות, ממילא לא יכולה להיות לה טענה ליישום דומה של שינוי הנוסחה גם על ידי בעלי העסקים שנפגעו. כך עולה מהחלטת ועדת הערר שדנה בערר על החלטת רשות המיסים בקשר 1005- למענק קורונה בעניין טיג'את (ערר בע"מ נ' רשות 2006 , טיג'את סיסטמס 21 ). ועדת הערר דנה 9.3.2021 המיסים מיום בערר שהוגש על ידי חברת טיג'את סיסטמס בע"מ (להלן "החברה") אשר הגישה 2006

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים www.ralc.co.il  ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2021 יוני 537 ידע למידע 17

משום כך אין לרשות המיסים סמכות להשמטה או להפחתה של הסכומים שדווחו כדין. ועדת הערר דנה בדרישת הקשר הסיבתי בין ירידת המחזורים להתפשטות נגיף הקורונה, וקבעה כי תכלית החלטת הממשלה בחוק היא מתן פיצוי בגין השפעת נגיף הקורונה. משום כך, כדי לפצות בגין הפגיעה האמיתית שנגרמה בשל נגיף הקורונה והאטת הפעילות המשקית, יש מקום לחלץ מהדיווחים את הנתונים הרלוונטיים המשקפים את העסקאות שבוצעו בבסיס. לאור זאת סברה הוועדה כי בצדק בחנה רשות המיסים את הרכב העסקאות המדווחות באותה תקופה בבדיקה פרטנית. נקודת המוצא היא כי משאבי הציבור מוגבלים ומתן פיצוי יתר לעסק אחד עלול לפגוע בעסקים אחרים. כך נפסק גם לגבי נזקי מלחמה, וכך גם לגבי נזקי המלחמה ,המון ווליום בע"מ 5984/20 בקורונה (בג"צ .)3.11.20 נ' ממשלת ישראל ניתן ביום עוד ציינה ועדת הערר כי פסיקה דומה התומכת בתוצאה שאליה הגיעה ניתן למצוא גם בהחלטות בתי המשפט המחוזיים בעניין חוק מס רכוש וקרן בפרק הפיצויים 1961- פיצויים, התשכ"א וכן בהוראות השעה שניתנו מכוחו מעת לעת בגין נזקים עקיפים. בדינים אלה נקבעה נוסחת ירידת מחזורים, בדומה לנוסחה שנקבעה בהחלטת הממשלה ובחוק, וגם בהם עמד המחוקק על הדרישה כי הפרש המחזורים נגרם "עקב פעולות המלחמה"

ש"ח, אשר נבעו מהתחשבנויות 3,049,621 , אין לייחס אותן 2017-2015 בגין השנים לירידה בגין ההשפעה הכלכלית עקב התפשטות נגיף הקורונה, היות שלא הייתה ציפייה למחזור עסקאות דומה בחודשי המענק. בהתאם להחלטת הממשלה, תנאי סף לזכאות למענק הוא כי הפרש המחזורים המדווחים בין תקופת הבסיס מרץ-אפריל הוא 2020 ובין החודשים מרץ-אפריל 2019 .25%- בשיעור של יותר מ רשות המיסים בדקה את הנתונים של החברה, וטענה כי אין קשר סיבתי בין ירידת המחזורים בין תקופת הבסיס לתקופת הפיצוי לבין התפשטות נגיף הקורונה, היות שנמצא כי קיימות חשבוניות בסך מצטבר של מאות אלפי שקלים בגין עסקאות שבוצעו בגין תקופה ארוכה שקדמה לדרישת הבסיס שדרשה החברה. על סמך זאת, נקבע בהחלטת רשות המיסים כי בתקופה זו הוצאו חשבוניות שאינן שייכות לפעילות העסקית, ולכן סכום הבסיס של הבקשה הופחת משמעותית וגם גובה המענק הופחת בהתאם. נטען כי הפרש אינו נובע מהשפעה כלכלית של המחזורים רשות המיסים הפחיתה סכום . הקורונה זה מהמחזור וחילקה את ההפרש באופן 2/12 ליניארי כך שבתקופת הבסיס יהיו . ש"ח 515,770 מהמחזור, דהיינו לטענת החברה, החלטת הממשלה קבעה נוסחה מדויקת שבה יש להציב כנתון את מחזור העסקאות לתקופת מרץ-אפריל , כפי שדווח לרשות המיסים בישראל. 2019

מס הכנסה מאמרים

18 2021 יוני 537 ידע למידע

שייעשה בראש ובראשונה על ידי הניזוק וגם על ידי רשות המיסים כאמור. למשל, בדרך של בדיקת העסקאות לגופן בתקופת הבסיס ו/או בתקופת הפיצוי, ושימוש בנוסחת חישוב אחרת מזו שנקבעה בחוק, ו/או שימוש בנוסחת החישוב הליניארית השנתית כפי שעשתה רשות המיסים עצמה בעניין החברה. שהרי אם רשות המיסים עצמה ויתרה בבדיקת המענק ובהחלטות על עקרון הוודאות, הפשטות והיעילות, ממילא לא יכולה להיות לה טענה ליישום דומה של שינוי הנוסחה גם על ידי בעלי העסקים שנפגעו. 

או "כתוצאה מנזק מלחמה". בהתאם לכך, גם לגבי חוקים אלו אישרו בתי המשפט את חובתו ואת זכותו של מנהל קרן פיצויים לבחון את הקשר הסיבתי בין ירידת המחזורים לאירוע המלחמה. נוכח האמור נדחה הערר והחלטת רשות המיסים נותרה על כנה. לשיטתנו, המסקנה המתבקשת היא כי הזכות לשנות את נוסחת המענק בהתאם לאופי הנזק שנגרם לעסק בפועל עקב מגפת הקורונה היא לא רק למנהל רשות המיסים, אלא גם לבעלי העסקים עצמם. שהרי תכלית החקיקה היא להגיע לפיצוי הנכון עקב מגפת הקורונה, ויישומה יכול

תיקון טעות בשווי העסקה בהעברה א לפקודה 104 לפי סעיף עו"ד ורו"ח רמי אריה

לפקודת מס הכנסה 2 בנושא חלק 3958/21 – שינוי מבנה. ההחלטה עוסקת במקרה של הקצאת מניות נוספת כנגד קבלת מקרקעין א לפקודת מס הכנסה, 104 לחברה לפי סעיף שהתבקשה בעקבות תיקון שומת מס רכישה על ידי מנהל מיסוי מקרקעין, לאחר שהעסקה דווחה לו. התיקון שינה את שווי הנכס המועבר, וממילא הפחית את הקצאת המניות לעומת ההקצאה שהייתה צריכה להיות בפועל.

הדרישה להקצאת מניות כנגד נכס מועבר היא מתנאי היסוד לפטור ממס הניתן לפקודת מס 104 בעת ההעברה לפי סעיף הכנסה. בעת הדיווח על העסקה לפקיד השומה ולמנהל מיסוי מקרקעין יש לדווח גם על שווי הנכס המועבר, אשר בהתאם לו נעשתה הקצאת המניות. לאחרונה פרסמה המחלקה המקצועית ברשות המיסים את החלטת מיסוי

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים www.ralc.co.il  ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2021 יוני 537 ידע למידע 19

א לפקודה 104 ובהתאם להוראות סעיף (להלן: "שינוי המבנה"). בסמוך להעברה דווח שינוי המבנה לפקיד ז לפקודה וכן 104 השומה כפי שדורש סעיף דווח שינוי המבנה למנהל מיסוי מקרקעין כפי 0.5% אשר לו שולם מס רכישה בשיעור שדורש החוק. אלא שמנהל מיסוי מקרקעין השתמש ) לחוק 2() (ב 78 בסמכותו הקבועה בסעיף מיסוי מקרקעין והגדיל את שווי המקרקעין בהתאם לשווי שדווח במסגרת שינוי המבנה. זאת בהסכמת שתי החברות. נוכח זאת, התבקשה רשות המיסים להבהיר האם עקב האמור נדרשת החברה הקולטת להקצות מניות נוספת בהתאם לשווי המעודכן. רשות המיסים קבעה בהחלטתה כי על החברה הקולטת להקצות מניות נוספות בהתאם להפרש שבין שווי הנכס הקודם לשווי הנכס המעודכן, כפי שנקבע על ידי מנהל מיסוי מקרקעין, ועל פיו הוקצו המניות במועד שינוי המבנה בהתאם ) לפקודה 3() א(א 104 להוראות סעיף הקובעות כי היחס בין שווי השוק של הזכויות שהוקצו למעביר לבין שווי השוק של כלל הזכויות בחברה לאחר ההקצאה, הוא כיחס שבין שווי השוק של הנכס המועבר לשווי השוק של החברה לאחר ההעברה. כן הובהר כי יש לדווח על שינוי המבנה המעודכן לאחר ההקצאה הנוספת לפקיד השומה, וכי יראו את מועד הקצאת המניות כמועד שינוי המבנה.

הסוגיה שעלתה מכך היא האם עקב שינוי 104 השווי, כל הטבת המס לפי סעיף מתבטלת, או שההפרש של השווי חייב במס? וגם, האם ניתן לרפא זאת באמצעות הקצאת מניות נוספת? א לפקודת מס הכנסה מאפשר 104 סעיף לאדם להעביר את מלוא זכויותיו בנכס לחברה בתמורה להקצאת מניות בחברה שאליה הועבר הנכס וזאת מבלי שתקום חבות במס בגין העברת הנכס. לפקודה, כדי שהעברת 2 כמפורט בחלק ה הנכס תהא פטורה ממס יש לעמוד בכמה תנאים בגין הנכסים המועברים לפי שווי שוק, לרבות הקצאת מניות בחברה שאליה הועבר הנכס. כמו כן, החוק דורש שהמניות המועברות בגין הנכס, כמו גם הנכס עצמו, יוחזקו למשך שנתיים לפחות בידי האדם שהעבירו ובידי החברה שקיבלה את הנכס. ניתן לעשות דילול החזקות בתנאים מסוימים. עוד קובע החוק כי כאשר הנכס המועבר הוא זכות במקרקעין אשר העברתה כפופה למס שבח, יינתן פטור ממס שבח. עם זאת, העברת הזכות תתחייב במס רכישה בשיעור ) לפקודה). 4( ד 104 (ראו סעיף 0.5% של בהחלטה האמורה נדון מקרה שבו חברה א', שהיא חברה ישראלית פרטית שעוסקת ממניות 100%- בתחום הנדל"ן, מחזיקה ב חברה ב', אשר אף היא חברה ישראלית פרטית. במקרה זה, חברה א' (להלן: "החברה המעבירה"), העבירה זכות במקרקעין לחברה ב' (להלן: "החברה הקולטת") וזאת תמורת הקצאת מניות

מס הכנסה מאמרים

20 2021 יוני 537 ידע למידע

בוצעה העסקה וניתנה להן האפשרות לרפא את ערך השווי השגוי בדרך של השלמת הקצאת המניות, וטוב שכך.

בכך נתנה רשות המיסים עידוד נוסף לתיקון ולריפוי טעויות שנפלו בדיווחים, לעומת גישה קשיחה כי כל טעות היא בלתי חוזרת. הטבת המס לא נמנעה מהחברות שביניהן

משיכת כספים מקופה מרכזית לפיצויים נדב טסלר

המרכזיות הינה בעצם היות "המעסיק" הבעלים והמוטב בכספים ולפיכך, השליטה באירוע של פרישה וחובת תשלום פיצויים לעובד נשארת בידו. לכן העדיפו המעסיקים לפתוח קופות מרכזיות לפיצויים על פני פתיחת קופות אישיות הרשומות על שם העובד. מעבר לכך, מאחר והקופה המרכזית בבעלות העובדים ואין אינה לפיצויים חובה להפקיד בהתאם לשכר העובדים שאצל המעסיק, הסדירו הכללים את שיעורי ההפקדה ואת דרכי החיוב במס בשל הפקדה עודפת שמעבר לנדרש בקופה המרכזית לפיצויים. והעדפת החיסכון לקצבה 3 בעקבות תיקון האפשרות להמשך 2008 נסגרה בשנת ההפקדות בקופה מרכזית לפיצויים עבור העובדים הקיימים ועבור עובדים חדשים נתנה אפשרות לבצע הפקדות עד לשנת .2010

קופה מרכזית לפיצויים היא קופה בבעלות המעסיק אליה הופקדו כספי פיצויים בלבד. מעסיקים שעדיין מחזיקים בקופות אלו נדרשים להסדיר את אופן השימוש בכספי הפיצויים שנותרו בקופה. במטרה להבטיח את זכויות העובדים קופות 60 – הוקמו במהלך שנות ה הפיצויים. קופות הפיצויים נחלקו לשניים: – קופות על קופות אישיות לפיצויים שם העובד אליהן בוצעה הפקדה לרכיב .2.33% הפיצויים בשיעור של – קופות שנרשמו קופות מרכזיות לפיצויים על שם העסק ואליהן הופקדו הפיצויים לכלל העובדים. מה זה קופה מרכזית לפיצויים? קופה מרכזית לפיצויים היא קופה בבעלות המעסיק אליה הופקדו כספי פיצויים בלבד. המשמעות המעשית של הקופות

נדב טסלר, בעל רישיון משווק פנסיוני, משמש כסמנכ"ל מקצועי בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מרצה במכללת נתניה ובעל הבלוג : פנסיוני, להבין את הפנסיה

מס הכנסה מאמרים

2021 יוני 537 ידע למידע 21

בקופות עודפים לאורך השנים נצברו המרכזיות לפיצויים, עודפים שנובעים משיעורי ההפקדה הגבוהים, התשואות שהשיגו הקופות ונשארו בידי המעסיק ותשלומי פיצויים ששולמו ישירות מידי המעסיק ולא באמצעות הקופה. , לא ניתן עוד להפקיד 2021 כיום, בשנת הפקדות שוטפות לקופה המרכזית לפיצויים וניתן להשתמש בכספים שנצברו בקופה לצורך השלמת פיצויים לעובדים שסיימו את עבודתם. טיפול בכספים שנצברו בקופה המרכזית לפיצויים מלבד שימוש בקופה לצורך תשלומים שוטפים עומדות כיום בפני המעסיק שיש ברשותו קופה מרכזית לפיצויים שלוש אפשרויות לטיפול בכספים שנצברו בקופה המרכזית לפיצויים: ● פירוק הקופה המרכזית ומשיכת הכספים לחשבון המעסיק תוך תשלום מס. ● פירוק הכספים לקופות אישיות עבור .2007 עובדי ● קיזוז הסכום העודף בקופה מול ההפקדות השוטפות לרכיב הפיצויים .417 באמצעות טופס מעסיק שאינו מעסיק עוד עובדים: פירוק הקופה המרכזית לפיצויים במידה והמעסיק אינו מעסיק עוד עובדים, לדוגמא סגר את העסק או צמצם את

הפעילות, הוא יכל למשוך את כספי הפיצויים שנותרו בקופה לחשבון החברה. מכיוון ובמועד הפקדת הכספים המעסיק היה זכאי להוצאה מוכרת, משיכת הכספים או בהתאם 40% חייבת במס בשיעור של לאישור המס שיציג המעסיק. משיכת הכספים תתבצע בכפוף להצגת פסק דין הצהרתי מבית הדין האזורי לעבודה, שלפיו כל התביעות של העובדים לפי חוק פיצויי פיטורים סולקו. גם במידה והמעסיק לא ימשוך את הכספים, יתרת הכספים בקופה המרכזית תחשב כהכנסה בידי המעסיק. בנוסף לכך החל מינואר על ריבית ורווחים אחרים, יחולו 2019 שיעורי המס והוראות ניכוי המס במקור, החלים על הכנסות כאמור אילו הופקו על ידי המעסיק. ● פסק דין הצהרתי מבית הדין האזורי לעבודה ● טופס משיכה בהתאם לנהוג בקופת הגמל פירוק הקופה המרכזית לקופות אישיות הפקדת הכספים לקופה המרכזית באה במקום הפקדה ישירות לקופת העובד, באפשרות המעסיק לפרק את הקופה המרכזית לקופות אישיות לעובדים שעבדו "2007 "עובדי ,2008 בחברה עד ינואר עבורם בוצעו ההפקדות לקופה. במידה ובין נמצא גם בעל השליטה בחברה, 2007 עובדי ניתן להשתמש ביתרה בקופה לצורך מסמכים הנדרשים לצורך פירוק הקופה:

מס הכנסה מאמרים

22 2021 יוני 537 ידע למידע

נוספים הנמצאים במחלוקת (תביעות תלויות כנגד המעסיק). נדרש המעסיק להשתמש בסכום העודף כתחליף להפקדות השוטפות אותן ביצע לאורך השנה לפיצויים . לכלל העובדים ולקזז 417 טופס המעסיק צריך למלא את סכומים עודפים בקופה המרכזית לפיצויים אל מול הפקדות שוטפות שביצע לפיצויים לכלל העובדים במהלך השנה. מעסיק שלא יבצע זאת, לא יוכל להכיר בהפקדות השוטפות לצורך הוצאה מוכרת. נדרש להגיש את הטפסים עד לספטמבר בשנה העוקבת. לדוגמה בגין הפקדות שוטפות לפיצויים נדרש לצרף לדוח השנתי 2020 שנעשו בשנת שהוגש 417 טופס לרשות המיסים העתק מ לצורך משיכת העודפים לקופה המרכזית. את בקשת המשיכה ניתן להגיש עד ספטמבר .2021

השלמת החבות לפיצויים לבעל השליטה. העברת הכספים לחשבון העובדים תעשה בהתאם לחבות הפיצויים של המעסיק. הכספים יועברו מהקופה המרכזית לפיצויים לקופה אישית על שם העובד, " ונותרה 2007 רק במידה ומדובר ב"עובד חבות לאותו עובד. בכדי לפצל את הכספים יש להעביר אישור ואת 2007 רואה חשבון כי מדובר בעובדי פרטי העובדים לרבות : שם פרטי ומשפחה, מספר ת.ז., תאריך לידה, כתובת, שיעור ההעברה מתוך סכום ההעברה. מסמכים נדרשים לצורך פיצול הקופה לקופות אישיות: ● אישור רואה חשבון כי הפירוק עומד 3 בכללים שנקבעו בתקנות (סעיפים בחוזר העברת כספים) 4 - ו קיזוז הסכום העודף בקופה מול ההפקדות השוטפות פרסמה רשות המיסים את 2017 בשנת חוזר "יתרות צבורות בקופות מרכזיות לפיצויים" מטרת החוזר להסדיר את אופן הטיפול ביתרות וברווחים שנצברו בקופות המרכזיות לפיצויים לאורך השנים. מכיוון "עובדי והקופות נועדו להבטיח את זכויות קובע החוזר כי במידה והסכום "2007 מהסכום 110% - שנצבר בקופה גבוה מ וסכומים 2007 עובדי הנדרש לתשלום ל ● ואופן חלוקת 2007 רשימת עובדי הכספים

מסמכים נדרשים לצורך קיזוז העודפים:

● 417 טופס

● אישור היועץ המשפטי על כך שלא עומדות תביעות תלויות

אישור רואה חשבון בחברה לגבי גובה הפקדות השוטפות לפיצויים במהלך השנה הקודמת דוגמה לאופן השימוש בסכום העודף חברה בקופה לקיזוז מול הפקדות שוטפות מתוכם עבדו 100- עובדים ש 150 מעסיקה .31.12.2007 בחברה ביום

מס הכנסה מאמרים

2021 יוני 537 ידע למידע 23

417 טופס החברה צריכה להגיש את מיליון שקלים מהקופה 15 לצורך משיכת המרכזית, אחרת הפקדות אלה לא יוכרו לה. בשורה התחתונה קופה מרכזית לפיצויים היא עולם הולך ונעלם בעולם הגמל. מעסיקים להם יש קופה כזאת צריכים להגיש בכל שנה טופס במטרה למשוך את העודפים כנגד 417 ההפקדות השוטפות לרכיב הפיצויים. מעסיקים שסיימו את החבות עבור עובדי רצוי שיסדירו את אופן פירוק הקופה. 2007

50 בקופה מרכזית לפיצויים יתרה בסך .31.12.20 ליום ₪ מיליון עובדים 5 כנגד החברה מתנהלת תביעה של ("הסכום ₪ מיליון 10 בסך של 2007 מעובדי במחלוקת"). (לא כולל 2007 חוב הפיצויים עבור עובדי , כאשר ₪ מיליון 40 הסכום במחלוקת) הינו מתוכם מכוסה באמצעות ₪ מיליון 24 קופות אישיות של העובדים. , החברה הפקידה (בעבור 2020 בשנת המס כל עובדיה) בקופות גמל למרכיב הפיצויים .₪ מיליון 15 סך של

"תנאים חדשים" לקבלת מעמד עולה וההטבות הנלוות לו רו"ח (משפטן) אייל סנדו, עו"ד דני פינק

להלן כמה נקודות מעניינות העולות מהחלטת המיסוי:

לאחרונה פרסמה רשות המיסים את (להלן: 9001/20 ' החלטת מיסוי מס "ההחלטה") לגבי תחילת מועד תושבות ישראל לראשונה ליחיד והכנסות המופקות על ידו. ההחלטה עוסקת ביחיד שעלה לישראל ושאינו עונה לתנאים הנדרשים כדי לפנות במסלול הירוק

ימי שהייה במדינת המקור בהחלטה מודגשת העובדה שהיחיד שהה ימים במדינה שבה נולד 183- יותר מ ("מדינת המקור") בשנים שקדמו לעלייתו

WWW.AHEC-TAX.CO.IL הכותבים - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

24 2021 יוני 537 ידע למידע

נעיר כי כלל לא ברור אזכורה של עובדה זו, באשר מי שטרם הגיע אי פעם לישראל, הכיצד יזכה לשירותי ביטוח בריאות ממלכתי או לקצבה מהביטוח הלאומי?

לישראל. אמנם עובדה זו מצוינת כחלק מהרקע העובדתי המבסס את ההחלטה, אולם נשאלת השאלה האם בכך הציבה רשות המסים תנאי סף למקרים דומים. נבהיר כי בהתאם ללשון החוק בנושא, אין שום תנאי הקובע כי יחיד חייב לשהות בתקופה הקודמת לעלייתו במדינה שממנה יום בשנה. התנאי היחידי 183- עלה יותר מ הוא כי אותו יחיד יהיה תושב חוץ בתקופה האמורה. זאת על פי מבחן מרכז החיים, כאשר מספר הימים הוא פרמטר אחד מני רבים בבחינת התושבות. מעמד זה עשוי להינתן גם אם שהה במדינת המקור ימים, ובמקרים מסוימים גם 183- פחות מ אם שהה בישראל יותר מבמדינת המקור (כמובן, לא לאורך כמה שנים רצופות, שאז תיתכן טענה שאותו יחיד היה תושב ישראל). קצבאות מהביטוח הלאומי בהחלטת המיסוי צוין כי בטרם הגיעו לישראל, לא קיבל היחיד קצבאות מהביטוח הלאומי וכן לא טופל בקופת חולים בישראל במסגרת ביטוח בריאות ממלכתי. הלשון שבה השתמשה רשות המיסים לקוחה המוגש במסלול הירוק לקביעת 913 מטופס מועד הגעתו לישראל (ראה לעיל). נזכיר שוב כי אי קיומו של תנאי זה מונע אפשרות לקבלת החלטה במסגרת אותו מסלול ירוק אך אינו מונע באופן מהותי (במסגרת החלטה פרטנית או שומה) תושבות חוץ, וכידוע, קיימות גם החלטות מיסוי שבהן נקבעה תושבות חוץ על אף קבלת שירותים רפואיים כאמור או קצבאות.

שהייה קודמת בישראל שלא במעמד תושב ישראל

בעובדות המקרה תואר כי במהלך עשר השנים שלפני הגעתו של היחיד לישראל לא לתקנות מס 2 חל על היחיד האמור בתקנה הכנסה (קביעת יחידים שיראו שלא יראו 2006- אותם כתושבי ישראל), התשס"ו ("תקנות קביעת יחידים"). נזכיר כי תקנות אלו מגדירות, בין היתר, מקרים מסוימים שבהם יחיד ייחשב לתושב חוץ גם אם מרכז חייו בישראל, למשל - יחיד תושב חוץ שהגיע לישראל לצורך שירות סדיר בצבא. גם במקרה זה, מדובר בתנאי הכלול במסגרת המסלול הירוק, והתקיימותו דווקא מקבעת את מעמדו של היחיד כתושב חוץ (בניגוד לתשלומי קצבאות ביטוח לאומי ושירותים מסובסדים המהווים אינדיקציות לתושבות ישראלית אפשרית). למעלה מכך, מניין עשר שנות ההטבה לאותו יחיד יחול רק בתום התקופה שבהן חלות תקנות קביעת יחידים (ובדוגמה שלעיל, בסיום השירות הסדיר), אם בחר להמשיך ולשהות בישראל. זאת בניגוד לשנת הסתגלות, שגם בה נחשב היחיד לתושב חוץ, אולם שנה זו באה במניין עשר שנות ההטבה.

מס הכנסה מאמרים

2021 יוני 537 ידע למידע 25

בהתייחס לעובדות המקרה, ממועד עלייתו 40- ימים בישראל וכ 100- שהה היחיד כ ימים מחוץ לישראל, ואולם רשות המסים לא הביאה בחשבון את אותם "ימי החוץ" של הנישום. ההחלטה מציינת כי לא נדונה בה סוגיית מוסד קבע, אך ברור כי פעילותו של יחיד בישראל עבור חברה זרה (אם בשליטתו ואם לאו) עשויה בנסיבות מסוימות ליצור לחברה הזרה מוסד קבע ישראלי, ועל ההכנסות המיוחסות לו יוטל מס חברות בישראל. זאת בלי קשר לשאלה בדבר מיסוי היחיד עצמו על הכנסות המיוחסות לו ממתן השירותים, כאמור לעיל (אשר אמורה להוות הוצאה של מוסד הקבע). מובן כי לחשיבות ולמהותיות השירותים של היחיד יש תרומה לשאלה אם יש מוסד קבע וכמה הכנסות יש לייחס לו, אולם גם לשהייתו של היחיד מחוץ לישראל ישנה השפעה והיא עשויה להפחית את ההכנסות המיוחסות לאותו מוסד קבע.

שירותים שייתן היחיד לחברה זרה בשליטתו בעניין זה, מס הכנסה מחדד כי יש להחיל א על שירותים של בעל 85 את הוראות סעיף שליטה לחברה שבשליטתו, וזאת בלי קשר למעמד היחיד כתושב ישראל לראשונה. נציין כי עמדה זו של רשות המסים אף הופיעה ברשימת העמדות החייבות בדיווח במסגרת חילופי טיוטות 2020 לשנת שהועברו, אך לא נכללה בנוסח הסופי שפורסם. מבלי להיכנס לעובי הקורה בהקשר זה, נציין כי למדיניות זו תיתכנה השלכות מס לא מבוטלות. ההחלטה קובעת כי ההכנסות משירותים אלו ייחשבו להכנסה שהופקה בישראל ולפיכך חייבת במס ישראלי. נדגיש כי הדבר נכון רק אם אותו יחיד שוהה בישראל לצורך מתן השירותים. ככל שהיחיד שוהה בחו"ל בעת מתן השירותים, יהיו הכנסותיו אלו פטורות ממס שכן הופקו מחוץ לישראל, או לכל הפחות מדובר ב"פעילות מעורבת" שיש לפצל את ההכנסה בגינה לחלק פטור ולחלק חייב.

מס הכנסה מאמרים

26 2021 יוני 537 ידע למידע

תקנות פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם הקורונה – (הוראת שעה) בתוקף עד

30.6.2021 רו"ח רקפת שחמון

ולמעט נכס בלתי-מוחשי, ובלבד שהתקיימו בו שלושת אלה: ) יום רכישתו הוא בתקופה הקובעת 1( (כמשמעותה לעיל); חל לשמשבישראל בייצור הכנסה ֵ ) הואה 2( בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו או , לפי המאוחר מבינהם; 30.6.2021 עד ולגבי ציוד מסוג שאינו ניתן להפעלה בתוך שלושה חודשים מיום רכישתו, או ציוד ששימש במפעל תעשייתי, עד תשעה חודשים מיום רכישתו, והכול לפי המאוחר מבינים; ) הוא מופעל בישראל, לרבות האזור 3( א לפקודת מס 3 כהגדרתו בסעיף הכנסה.

הוראת השעה שבנדון פורסמה ביום במסגרת תקנות הפחת 15.11.2020 המואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה (להלן – התקנות).. הוראת השעה באה להקל על עסקים בהתמודדות עם השלכותיו הכלכליות של משבר הקורונה. התקנות חלות על כלל העוסקים במשק וקובעות כי נישום שרכש במהלך התקופה ) ציוד 30/6/2021 - 1/9/2020( הקובעת המופעל בישראל ומשמש במישרין בפעילותו, יהיה רשאי לבקש לגבי הציוד שרכש פחת בשיעור כפול משיעור הפחת החל לגביו על פי הוראות כל דין. ציוד על פי התקנות מוגדר: לרבות מכונות ורכב עבודה כהגדרתו בפקודת התעבורה

הכותבת: מומחית במיסים נמנית על צוות מומחי כל מס מבית חשבים ה.פ.ס

מס הכנסה פסקי דין

2021 יוני 537 ידע למידע 27

(א) לפקודת סדר הדין הפלילי אינו 32 העליון: סעיף כולל סמכות לתפיסת כספים בגין ביצוע עבירה של העלמת מס ככל שהיא עומדת בפני עצמה ואינה מהווה עבירת מקור – פס"ד עלי אבו ג'אבר עו"ד שלי גולדמן

333/21 תקציר בש"פ העליון בבית המשפט: כב' השופטים דפנה ברק-ארז, דוד מינץ וענת ברון לפני: עלי אבו ג'אבר ואח' העורר:

מדינת ישראל המשיבה: 18.4.2021 : ניתן ביום

אי דיווח לרשויות מס הכנסה? זו השאלה העומדת במוקד ההליך דנן. נעתר בית משפט השלום 2020 בנובמבר לבקשת המדינה והורה על מתן צו חיפוש לפי לפקודת סדר הדין הפלילי בביתו 23 סעיף , בנם הבכור של המבקשים 3 של המבקש , במסגרת חקירה משטרתית. בחיפוש 2-1 שנערך במקום נמצא סכום כסף מזומן דולר 11,565 , שקלים 1,694,500 בסך של לירות תורכיות. סכומים אלה 2,580- ו אותרו כשהם חבויים בתוך תיקים ושקיות שהוסלקו מאחורי דופן כפולה של ארון בגדים. בשלב זה החלה המדינה בחקירה גלויה של המבקשים בחשד לביצוע עבירות לפקודת מס הכנסה [נוסח 220 לפי סעיף (להלן: "פקודת 1961- חדש], התשכ"א

בית המשפט העליון קיבל ערר שעסק בתפיסת כספים של חשודים בעבירות העלמת מס. נקבע ברוב דעות כי סעיף (א) לפקודת סדר הדין הפלילי אינו כולל 32 סמכות לתפיסת כספים בגין ביצוע עבירה לפקודת 220 של העלמת מס לפי סעיף מס הכנסה, ככל שהיא עומדת בפני עצמה ואינה מהווה "עבירת מקור".

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

האם סמכות התפיסה הקבועה בסעיף (א) לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר 32 (להלן: "פקודת 1969- וחיפוש), התשכ"ט סדר הדין הפלילי") חלה על כסף מזומן שעל פי החשד נעברה בקשר אליו עבירה של

מס הכנסה פסקי דין

28 2021 יוני 537 ידע למידע

נעשתה בעבר, וזאת לא רק בנוגע לסכום כסף מזומן, כבנסיבות דנן, אלא גם בנוגע ליתרות זכות בחשבונות בנק של חשודים. לשיטת המבקשים, תפיסת הכספים בידי היחידה החוקרת נועדה לשרת הלכה למעשה תכלית "אזרחית" – הטלת עיקול 194 עתידי במסגרת שומת מס (לפי סעיף לפקודת מס הכנסה). תכלית זו, כך נטען, 32 שונה מהתכלית העומדת ביסוד סעיף לפקודת סדר הדין הפלילי, דהיינו לאפשר חילוט הכספים בהליך פלילי, אם יוחלט על הגשת כתב אישום והנאשם אף יורשע בתום ההליך. מנגד, המדינה טוענת כי הבקשה אינה מעוררת כל שאלה בעלת חשיבות משפטית או ציבורית החורגת מעניינם הפרטני של הצדדים, ועל כן היא אינה מצדיקה מתן רשות ערר ב"גלגול שלישי". לגוף העניין, המדינה טוענת כי סכום הכסף המזומן שנתפס מהווה "חפץ" שנעברה בו עבירה, ועל כן קמה סמכות לתפיסתו לפי סעיף לפקודת סדר הדין הפלילי. המדינה 32 הדגישה כי ההכנסה שהועלמה בנסיבות דנן היא ההכנסה ברוטו, ולא רק החבות במס אשר הייתה נגזרת בסופו של דבר מהכנסה זו. כן דוחה המדינה את טענת המבקשים ולפיה תפיסת כספיהם בשל חשד לעבירות מס היא בעלת אופי תקדימי. בית המשפט פסק: כב' השופטת ד' ברק ארז פסקה כי להוראה בדבר נטילת תפוס והחזקתו בידי הרשות (א) לפקודת סדר 32 החוקרת מכוח סעיף הדין הפלילי שלוש תכליות עיקריות: האחת - תפיסה שנועדה למנוע ביצוע

מס הכנסה"). בהמשך הורחבה החקירה לחשד בעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, (להלן: "חוק איסור הלבנת 2000- התש"ס הון"), אך בשלב זה המבקשים חשודים בביצוע עבירת העלמת מס בלבד. טרם הוחלט על הגשת כתב אישום בפרשה כנגד מי מהמבקשים. כספים בסך של למעלה מחצי מיליון ש"ח נתפסו על ידי המדינה. לאחר כמה הליכים החליט בית המשפט המחוזי כי קיים יסוד סביר לחשד לביצוען לפקודת מס 220 של עבירות לפי סעיף הכנסה, והסכום שנתפס היווה הן "אמצעי" לביצוע העבירות, הן "שכר" בעד ביצוען - לפקודת 32 כמובנם של מונחים אלה בסעיף סדר הדין הפלילי. בהמשך להחלטה זו הגישו המבקשים את בר"ע דנן אשר נדונה כערעור. טענתם המרכזית של המבקשים היא כי למדינה אין סמכות לתפיסת הכספים בשלב זה של החקירה הפלילית, בטרם הגשת כתב אישום, וזאת גם אם תתקבל הטענה בדבר קיומו של חשד סביר לביצוע עבירות לפקודת מס הכנסה. 220 מס לפי סעיף לפקודת סדר 32 המבקשים טוענים כי סעיף הדין הפלילי אינו מקנה למדינה סמכות לתפיסת הכספים, משום שבנסיבות העניין סכום הכסף המזומן אינו בגדר "חפץ" שבו נעברה עבירת מס, אינו מהווה "שכר" בעד ביצוע עבירת מס ואף אינו משמש "אמצעי" לביצוע עבירה כאמור (להבדיל, למשל מהדוח שהגישו לרשויות המס, או המחשב שבאמצעותו הוגש הדוח). המבקשים ציינו כי תפיסת הכספים על ידי היחידה החוקרת מהווה פעולה תקדימית, שטרם

מס הכנסה פסקי דין

2021 יוני 537 ידע למידע 29

"הוכתם בכתם עבירה" (עניין לרגו, פסקה ), בהתאם לחלופות שהוגדרו במדויק 8 (א) לפקודת סדר הדין הפלילי. 32 בסעיף החלופה הראשונה הנזכרת בסעיף היא "חפץ" שנעברה בו עבירה (להבדיל מחפץ שעומדים לעבור בו עבירה בעתיד, או חפץ שעשוי לשמש ראיה בהליך משפטי, אפשרויות שאינן רלוונטיות כאן). החלופה השנייה היא "שכר" בעד ביצוע העבירה. החלופה השלישית היא "אמצעי" לביצוע העבירה. בהתקיים אחת מהן - ורק אז - הסכין המחוקק עם הפגיעה בזכות הקניין של בעל הרכוש התפוס. מן הכלל אל הפרט נקבע כי לא הוכח שמדובר בחפץ שנעברה בו עבירה. העובדה שלא ניתן לזהות את השטרות המסוימים שביחס אליהם ממש נעברה העבירה של אי דיווח תומכת אף היא במסקנה האמורה. למעשה, גם המדינה לא טענה כי אותם שטרות כסף שנתפסו הם אלה שנתקבלו כהכנסה לא מדווחת. כל שנטען הוא שקמה "חזקה עובדתית" ולפיה הכסף שנמצא התקבל כהכנסה אך קבלתו לא דווחה לרשויות המס. לפרשנות זו של המדינה השלכות מרחיקות לכת מבחינת היכולת לתפוס סכומי כסף מזומן שאדם מחזיק ברשותו, הגם שלא מוטל על כך איסור בדין לחוק לצמצום השימוש 2 (והשוו לסעיף .)2018- במזומן, התשע"ח יתר על כן לא הוכח כי מדובר בשכר עבור ביצוע עבירה. סמכות התפיסה קיימת, לפי חלופה זו, בנוגע לחפץ שניתן כשכר עבירה. בנסיבות שבהן נמצא סכום כסף מזומן בביתו של אדם, באופן המעורר חשד

עבירה בעתיד; השנייה - תפיסה לצורך הצגת התפוס כראיה בבית המשפט בהליך פלילי; והשלישית - תפיסה למטרת חילוט התפוס בתום ההליך, כחלק מגזר הדין שיושת על הנאשם. התכלית של מניעת הברחת נכסים היא בוודאי חשובה, אך אין בה כדי להצדיק את פעולת תפיסת הרכוש או החפץ בכל המקרים. פגיעתה של התפיסה בזכות הקניין של הפרט היא קשה ומכבידה. משמעותה כי רכושו יוחרם ויכול להיות מוחזק בידי היחידה החוקרת עד לתום ההליך הפלילי בעניינו, שסופו - מי ישורנו, או עד למתן צו להחזרת התפוס, לפקודת סדר הדין 35- ו 34 לפי סעיפים הפלילי. כך או כך, וגם במקרה שבו התפוס אינו דרוש לבעליו לצורך מחייתו, אין ספק כי מדובר בפעולה הפוגעת בזכויות. ואם נכונים הדברים בנוגע לחילוט רכוש בשלב שלאחר הגשת כתב אישום, לנוכח חזקת החפות העומדת לנאשם בהליך הפלילי, הם אמורים אף ביתר שאת בנוגע לתפיסת רכוש במסגרת חקירת המשטרה, כאשר מדובר בשלב כה ראשוני של ההליך הפלילי, שבו החשדות טרם התגבשו לכדי כתב אישום. נוסף על כך, עיגונה של זכות הקניין בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, מחייב אותנו לפרש את הוראות פקודת סדר הדין (א) לפקודת 32 הפלילי, ובכלל זה את סעיף סדר הדין הפלילי העומד במרכז דיוננו, ברוחו ובהשראתו של חוק היסוד. עוד נקבע כי נטילת התפוס והחזקתו לצורך חילוטו תהא מוצדקת רק כאשר אכן מדובר ב"חפץ הקשור בעבירה" אשר

מס הכנסה פסקי דין

30 2021 יוני 537 ידע למידע

מאחר שהיא חורגת לכאורה מתכליותיו של ההליך הפלילי ומצטיירת ככלי עזר של המישור האזרחי. כב' השופט ד' מינץ חלק על דעת חברותיו כב' השופטת ד' ברק-ארז וכב' השופטת ע' ברון תוך שקבע כי לשיטתו לא קיים קושי לראות בסכומי כסף שנתפסו משום חפץ (א) 32 שנעברה בו עבירה לפי הוראת סעיף לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (להלן: 1969- [נוסח חדש], התשכ"ט הפקודה), כאשר בענייננו ניתן לראות בסכומי הכסף שנתפסו והוסתרו מעיני רשויות המס משום "חפץ" שלגביו נעברה העבירה באופן שבו בסופו של ההליך, לאחר שתיבחן הסוגיה לגופה, ייתכן שיורה בית המשפט על חילוטם. סוף דבר הערר התקבל ברוב דעות ונפסק כי סעיף (א) לפקודת סדר הדין הפלילי אינו כולל 32 סמכות לתפיסת כספים בגין ביצוע עבירה לפקודת 220 של העלמת מס לפי סעיף מס הכנסה, ככל שהיא עומדת בפני עצמה ואינה מהווה "עבירת מקור".

לביצוע עבירה של העלמת מס, החשד הוא ככלל בנוגע לעצם אי הדיווח, ולא בנוגע לכך שהכספים התקבלו בגין פעולה בלתי חוקית. נוסף על כך, בשלב הנוכחי לא נטען אף מטעם המדינה כי החלופה של אמצעי לביצוע העבירה דנן מתקיימת. די בכך שנציין כי לעניין חלופה זו אין להסתפק בקשר עובדתי כלשהו בין סכום הכסף לבין ביצוע העבירה, אלא יש להראות כי סכום הכסף שימש בעצמו מכשיר לביצוע העבירה. נסיבה זו אינה מתקיימת בענייננו. כב' השופטת ד' ברק-ארז הוסיפה כי גם במישור שיקול הדעת, הכף נוטה בבירור לעבר הימנעות משימוש בכלי התפיסה הפלילי כאשר פתוחה בפני רשויות המס הדרך לעשות שימוש בכלים פוגעניים פחות. בראש ובראשונה הדברים אמורים לפקודת מס 194 בכלי האזרחי של סעיף הכנסה, המאפשר לדרוש מהנישום ערובה לתשלום המס, או לבקש מבית המשפט ליתן צו לעיקול רכוש או אף תפיסה שלו, כפי שנעשה בפועל גם במקרה זה. תפיסת הכספים ב"מסלול" הפלילי לצורך הקפאת המצב הנתון עד לקבלת החלטת רשויות 194 המס לפעול בנתיב האזרחי של סעיף לפקודת מס הכנסה מעוררת אי נחת,

מס הכנסה פסקי דין

2021 יוני 537 ידע למידע 31

נדחתה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים בעניין אופן השבת מס שנוכה במקור ביתר - פס"ד צדק פיננסי עו"ד שוש גבע

15249-11-19 תקציר ת"צ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופט שמואל בורנשטין לפני: צדק פיננסי המבקשת: מדינת ישראל-רשות המיסים המשיבה: 13.3.2021 : ניתן ביום

בית המשפט המחוזי דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית, שבבסיסה מחלוקת הנוגעת לאופן שבו על רשות המיסים להשיב מס שנוכה במקור מציבור השכירים בישראל. נקבע כי הבקשה חותרת תחת הרציונל העומד ביסוד שיטת ניכוי המס במקור אצל ציבור השכירים. קבלתה תביא לתוצאה שאינה רצויה, לא מבחינת האינטרס הציבורי ואף לא מבחינת ציבור השכירים הנהנים מפטור מהגשת דין וחשבון.

הגישה את התובענה הייצוגית כארגון בשל הקושי הכרוך בהגשתה על ידי אדם פרטי בעל עילת תביעה אישית. המבקשת הגישה לתוספת 11 את הבקשה לאישור לפי פרט השנייה לחוק תובענות ייצוגיות, והסעד שהתבקש על ידה הוא לחייב את המשיבה להחזיר לכל אחד מחברי הקבוצה המיוצגת את הסכומים ששולמו על ידם, באמצעות ניכוי מס במקור, לפי חלוקה לשני תתי קבוצות: הקבוצה הראשונה כוללת את כל מי שהייתה לו הכנסה מעבודה בשנתיים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור, ושילם, באמצעות ניכוי מס במקור, מס ביתר; הקבוצה השנייה כוללת את כל מי שהייתה לו הכנסה מעבודה בשש השנים שקדמו למועד הגשת בקשת האישום ושילם, באמצעות ניכוי מס במקור, מס ביתר, ובמהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת בקשה זו שילם מס בגין הכנסתו מעבודה.

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

עסקינן בבקשה לאישור תובענה כייצוגית לפי חוק תובענות ייצוגיות, שבבסיסה מחלוקת הנוגעת לאופן שבו על רשות המיסים להשיב מס שנוכה במקור מציבור השכירים בישראל. המבקשת, עמותה ציבורית ששמה 'צדק פיננסי', הסבירה כי

Made with FlippingBook - Online catalogs