ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

535

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 45 ׀ שנה 535 ׀ גיליון 2021 אפריל ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם -חברות 2019 עדכון נו מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס ל מה שרצי ם ל עת ע מענקים והטבות בתק פת הקורונה - 2020 דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 1301 טופס 5 חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) - מס' זהירות בפטור ממס שבח בהעברת דירה אגב גירושין אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

535 ' מס 2021 אפריל

דבר העורך קוראים יקרים,

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

הבחירות מאחורינו. נכון לכתיבת שורות אלה, גם לאחר ספירת הקולות אנחנו עדיין מצויים בחוסר ודאות בנוגע לממשלה שתקום. אחרי שנה קשה ומטלטלת מכל הבחינות

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

ואחרי ארבע מערכות בחירות בשנתיים, הציבור בישראל מותש, וכולנו מייחלים לכך שלא נגיע שוב לבחירות בתוך כמה חודשים. נקווה שתקום ממשלה יציבה שתפעל לאורך זמן, תשחרר את המגבלות על הפעילות במשק ותתמודד עם השלכות משבר הקורונה, במיוחד בתחום התעסוקה. גיליון זה יוצא לאחר חג הפסח. בשנה שעברה חגגנו בקרב המשפחה הגרעינית או לבד, והשנה, בעקבות מבצע החיסונים המוצלח, חגגנו כמעט כרגיל. נקווה שאם נמשיך לשמור על ההנחיות, בשנה הבאה נחגוג את חג האביב כאילו לא הייתה קורונה מעולם. לכבוד האביב, עונת ההתחדשות של הטבע, אנחנו מברכים את קוראינו בבריאות טובה, באיתנות כלכלית, ובהתחדשות וצמיחה בכל תחומי החיים.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

קריאה נעימה,

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

רו"ח אליק גנדלמן

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

4 2021 אפריל 535 ידע למידע

כתבו החודש

משתתפים: אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) רו"ח (עו"ד) גולדשטיין יניב רו"ח (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל רו"ח גנדלמן אליק עו"ד ורו"ח גרשגורן שגיא רו"ח דהרי בועז רו"ח דואני ענת רו"ח עו"ד דרייפוס אריאל רו"ח אבוחצירא יובל רו"ח (עו"ד) אלימי גדי עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד ורו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך עו"ד בן משה טל עו"ד רו"ח ברגר אהרון עו"ד גבע משה עו"ד גבע שוש עו"ד רו"ח גוז-לביא רחלי עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי

רו"ח הילמן טובה עו"ד הלוי עמיאל יצחק רו"ח הררי שלמה עו"ד ורו"ח זריהן מאיר עו"ד (רו"ח) חגאי מולה רוני רו"ח (משפטנית) חדד גליבטר סאלי עו"ד ורו"ח חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי חיטמן חיים עו"ד (רו"ח) חייבטוב גרצן עו"ד רו"ח טבח שלומי עו"ד, רו"ח יזרעאלי אלי רו"ח ירון יוסי עו"ד רו"ח ישועה יוסי רו"ח כהן אברהם עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי עו"ד (רו"ח) לוי אופיר

ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה רו"ח מורד מני יועץ מס מזון שמואל (סמי) רו"ח מלכה הילה עו"ד נוה בועז רו"ח ומשפטן סנדו אייל רו"ח פאר דביר עו"ד (רו"ח) פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי עו"ד רו"ח פרנקל יועד רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד קוך אורית עו"ד, רו"ח קורן יוסי מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי רו"ח שמש רוזט עו"ד ורו"ח שמש ששון רו"ח (משפטנית) שני ענבל

עו"ד רו"ח שער שניר עו"ד, רו"ח שרים הדס

עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס מיניביצקי יהושע, רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2021 אפריל 535 ידע למידע 5

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 5 ' חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה) - מס

12

רו"ח אליק גנדלמן

שווי רכב: החשמל על העובד, והשווי בעינו עומד?

13

רו"ח (משפטנית) ענבל שני

חשיבות הכנת הביסוס לזכויות המס בדין בקשר לתשלומים בגין

14

עו"ד ורו"ח רמי אריה סיום יחסי עבודה

הכרה בהפסדים מניירות ערך כהפסדים עסקיים

17

עו"ד ורו"ח רמי אריה

נדחה ערעורו של מנכ"ל על סיווג הכנסותיו בגין פדיון אופציות למניות:

20

עו"ד שלי גולדמן

פס"ד ליבושור מדובר בהכנסתעבודה החייבת במס -

נדחה ברובו ערעורה של חברת יהלומים: מכרה חשבוניות כוזבות עו"ד שוש גבע 2001 פס"ד שירי יהלומים ולא יהלומים - התקבל בחלקו ערעורו של נישום: השומה תתוקן בהתאם לסמכות עו"ד שוש גבע פס"ד עקרמאווי לפקודה - 156 בית המשפט בסעיף הזכות לעכב השבת מס ביתר לא קמה לפקיד השומה כאשר ספרי עו"ד שוש גבע פס"ד אל.פי.סי. מרום החברה קבילים - מיסוי בין-לאומי , וההשלכות על אמנות המס OECD- משבר הקורונה, מסמך הנחיות של ה רו"ח (משפטנית) סאלי חדד גליבטר ורו"ח (עו"ד) יניב גולדשטיין תהיות לגבי אופן מיסוי מלגות של תושבי ישראל הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה בחו"ל

23

28

31

35

37

רו"ח (עו"ד) גדי אלימי, רו"ח (עו"ד) יניב גולדשטין

תוכן עניינים

6 2021 אפריל 535 ידע למידע

בסיס עלות חדש לנכס מחוץ לישראל, שהוריש תושב חוץ רו"ח (עו"ד) גדי אלימי, רו"ח (עו"ד) יניב גולדשטין

39

מיסוי מקרקעין

41

עו"ד יוני כהן יום המכירה בעסקאות התחדשות עירונית מהי "שליטה" לעניין הגדרת "קרוב" על פי חוק מיסוי מקרקעין?

43

רו"ח יובל אבוחצירא

45

עו"ד ורו"ח רמי אריה זהירות בפטור ממס שבח בהעברת דירה אגב גירושין

47

עו"ד ורו"ח רמי אריה בקשות להחזרי מס שבח - הלכה מרחיבה חדשה

נדחו עררים שהגישו חברות נכסים ואחזקות שמכרו מקרקעין באילת - - מדובר במכירה של זכויות במקרקעין כהגדרתן בחוק מיסוי מקרקעין

50

עו"ד שוש גבע פס"ד אברהמי

ביהמ"ש: מכירת נכס לחברה בשליטת הנישום אינה מזכה בחישוב

55

עו"ד שוש גבע פס"ד מורבאי מס שבח ליניארי מוטב -

נדחו עררים של אגודה שיתופית: אין לראותה כ"רשות מקומית" פס"ד וואחת אל סלאם-נווה שלום לעניין פטור ממס שבח –

60

עו"ד שוש גבע כפר שיתופי בע"מ

מס ערך מוסף הליכי שומה - יבוא שירותים מחו"ל, חשיפה לחבות במע"מ

64

רו"ח (משפטן) ישי חיבה

נדחה ערעור חברת וידאו צ'אט ארוטי לפטור ממע"מ - השירות ניתן עו"ד שוש גבע פס"ד ש.ש. ליברו פיננסים ונצרך בישראל -

66

ביטוח לאומי מקבלי דמי אבטלה לפי צו סיווג מבוטחים הודעה חשובה למקבלי רו"ח אורנה צח-גלרט 2019 הפרשי דמי ביטוח בגין שומה לשנת אשת בעל השליטה הוכרה כעובדת לעניין דמי אבטלה רו"ח אורנה צח-גלרט; חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

71

81

תוכן עניינים

2021 אפריל 535 ידע למידע 7

תאונה לאחר תפילת מנחה סמוכה, ובדרך לארוחת צהריים, כתאונת עבודה

83

רו"ח אורנה צח-גלרט; חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

על אף מגורים נפרדים והיעדר חשבונות משותפים – האישה הוכרה כידועה בציבור לעניין קצבת שאירים רו"ח אורנה צח-גלרט; חיים חיטמן; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

86

שאלות ותשובות מס הכנסה מיסוי שווי הפקדות רטרואקטיביות לפנסיה לעובד שהחל

88

רו"ח רוזט שמש לעבוד באמצע השנה

רו"ח יוסי ירון 10% שילוב בין מסלול מפעל מאושר למסלול

89

פירוק חברה והעברת מניות מיחיד לחברה לצורך הקמת חברה חדשה

90

עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ'

92

רו"ח הילה מלכה מיסוי הענקת מלגות למתנדבים בעמותה

הגדרת תושב חוץ ליחיד בעל נכס בישראל שבעל כורחו בשל הקורונה רו"ח ומשפטן אייל סנדו נאלץ לשהות תקופה ארוכה בישראל

94

עו"ד (רו"ח) רונן ארויו קטין - על מי חלה האחריות

96

חובת דיווח ופתיחת תיק בישראל לעמותה מחו"ל הפועלת בישראל

99

רו"ח טובה הילמן

דיווח לרשויות המס בגין דירה שניתנה במתנה מסב לנכדיו הקטינים ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' והיא מניבה הכנסות משכר דירה

100

קיזוז הפסדים מעסק בחו"ל שנשלט ומנוהל מחו"ל

102

עו"ד (רו"ח) אבי פרידמן

בין "נאמנות לשליחות" כשאדם רושם חברה ברשם החברות באמצעות עורך דין שרושם את המניות על שמו בנאמנות עבור בעל החברה

104

עו"ד, רו"ח הדס שרים

LLC סיווג הכנסה לעניין מיסוי רווח שנובע מהשקעה בחברת

106

עו"ד רו"ח יועד פרנקל ורו"ח דביר פאר

תוכן עניינים

8 2021 אפריל 535 ידע למידע

פטור ממס או רווח הון במעבר מעצמאי לחברה ע"י מכירת תיק לקוחות עו"ד רו"ח יוסי ישועה בידי סוכן ביטוח השלכות המס בהקמת חברה שתחזיק בנאמנויות ותכלול גם פעילות עסקית עו"ד, רו"ח אלי יזרעאלי רגילה וגם פעילות בתחום הנאמנויות חלוקת דיווידנד והשלכות המס באגודה שיתופית חקלאית שסיימה

109

110

111

יועץ מס מיכאל גל פעילותה ונותרו בה עודפים היבטי מס לנאמנות יוצר תושב חוץ שעם פטירתו הפכה לנאמנות

112

רו"ח צבי פרידמן תושבי ישראל

רו"ח שלמה הררי הגשת דוחות כספיים במטבע ישראלי השלכות מס הכנסה ומע"מ בסיווג חברה זרה שהשליטה והניהול בה עו"ד רו"ח רחלי גוז-לביא מופעלים מישראל בידי עולה חדש חלוקת דיבידנד בשותפות בסין בה מחזיקה חברה תושבת ישראל עו"ד (רו"ח) אופיר לוי 110 נהלי פתיחת תיקים ברשויות המס בישראל לתושב חוץ המשכיר עו"ד טל בן משה ועו"ד ורו"ח ששון שמש דירות מגורים בישראל קיזוז הפסד הון מחו"ל וקיזוז הפסד עסקי מחו"ל מדיווידנד בארץ רו"ח עו"ד אריאל דרייפוס מיסוי מכירת מניות חברה תעשייתית לאחר הנפקה לציבור רו"ח אברהם כהן בדוח ההתאמה בישראל סיווג הוצאה בגין תשלום דמי שימוש חריג על שטח המושכר לתעשייה עו"ד רו"ח שלומי טבח המבחנים להכרה בהוצאה בגין תשלומי חברה/ שותפות לביטוח חיים . M.B.A רו"ח (משפטן) אלי גורנשטיין של בעלי מניות/ שותפים בשותפות דיווח על בסיס מזומן או מצטבר בגין ריבית המתקבלת מהלוואות עו"ד (רו"ח) גרצן חייבטוב שנותנת חברה לחברות אחרות חובת דיווח בהצהרת הון של אפוטרופוס שהוא מיופה כוח בלבד עו"ד ורו"ח מאיר זריהן שמחזיקה חברה ישראלית LLC השקפת הפסדים מחברת

113

114

116

118

119

120

122

124

126

127

128

עו"ד משה גבע בחשבון הבנק של אימו ואינו בעל ההון בחשבון

תוכן עניינים

2021 אפריל 535 ידע למידע 9

129

עו"ד, רו"ח יוסי קורן עיתוי ההכרה בהוצאה בגין חילוט ערבות זכות מיסוי ראשונית בישראל לתושב ישראל בעל אזרחות ישראלית ואמריקאית שעובד מהבית בישראל כשכיר של

130

עו"ד לילך אשרוב חברה אמריקאית

עו"ד קובי כהן הליכי השוואת הון בין שתי הצהרות הון זכות העיכבון ליועץ מס שלקוחו לא שילם לו שכר טרחה זה חודשים רבים יועץ מס שמואל (סמי) מזון התנאים למשיכת כספי פנסיה כסכום חד פעמי למי שקצבתו החודשית מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום מהשכר הממוצע במשק 5% - נמוכה מ ביטול פטור ממס שהתקבל בגין קרקע לבנייה על פי חוק העידוד לבנייה להשכרה והוחלט בסוף לשנות ייעוד למלון דירות שלא על פי חוק העידוד

131

133

134

135

רו"ח ענת דואני

מיסוי מקרקעין השלכות מיסוי לגבי קרקע שיועדה למכירה כמבנה מסחרי והעברתה

136

עו"ד יוני כהן לחנויות להשכרה

קביעת שווי מבנה לעניין מס רכישה לפי שווי שוק או לפי עלות מקורית עו"ד ורו"ח שגיא גרשגורן מופחתת בהעברת המבנה לאיגוד מקרקעין

138

היבטי מיסוי מקרקעין בעיזבון - חלוקת נחלה בין יורשים

139

עו"ד אורית קוך

העברת זכות במקרקעין גם במסגרת עסקת קומבינציה חייבת בדיווח

140

עו"ד רו"ח שניר שער למיסוי מקרקעין

א לפקודה 104 העברת קרקע מיחיד לחברה לפי סעיף

141

עו"ד (רו"ח) רוני חגאי מולה

מס ערך מוסף עסקאות של מכירת נכס בדמי מפתח פטורות ממע"מ

142

עו"ד רו"ח אהרון ברגר

עו"ד עמיאל יצחק הלוי מעבר מעוסק פטור לעמותה

142

תוכן עניינים

10 2021 אפריל 535 ידע למידע

כספים וחשבונאות סיווג עסק עם פעילות הקשורה ב"קניית חובות" של לקוחות

143

עו"ד אורי גולדמן וספקים כ"מוסד כספי"

ביטוי בדוחות כספיים של מפעל יצרני לגבי שינויים במלאי

144

רו"ח בועז דהרי

144

רו"ח מני מורד רישום תנועות בניירות ערך בחשבון מנוהל

חברות, עמותות, מלכ"רים

145

עו"ד בועז נוה נוהל רכש והתקשרויות בעמותות

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה - 2019 עדכון נוהל מתן אורכות להגשת דוחות לשנת המס רשות המסים בישראל חברות הסדר האורכות למייצגים

146

נפתחה האפשרות להגשת תביעות למענק השתתפות בהוצאות קבועות 2021 עבור החודשים ינואר - פברואר ₪ מיליון 400 לעסקים עם מחזור של עד

147

רשות המסים בישראל

מנהל רשות המסים החליט על הקדמת תשלום מקדמות למענק

149

רשות המסים בישראל השתתפות בהוצאות קבועות

הגשת בקשה לקבלת מענק סיוע עבור מוסדות ציבור שמחזור הכנסותיהם משרד האוצר נפגע בשל ההשלכות הכלכליות של נגיף הקורונה

150

ביולי להגשת בקשות למענק הסיוע 15 ארכה עד 2021 לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה לינואר פברואר

155

רשות המסים בישראל

כל מה שרציתם לדעת על מענקים והטבות בתקופת הקורונה - 2020 דין וחשבון על הכנסות בארץ ובחו"ל בשנת המס 1301 טופס

156

לשכת רואי חשבון בישראל

מדריך מידע ל'מענק הנוסף" - "מי שנפגע פגיעה ממושכת" רשות המסים בישראל במסגרת תוכנית 'מבלימה לצמיחה'

158

תוכן עניינים

2021 אפריל 535 ידע למידע 11

- בנושא: תשלום לחברת אם בגין 1/2021 חוזר מס הכנסה מספר )recharge הענקת מכשיריה ההוניים לעובדי החברה הבת (הסכמי

161

רשות המסים בישראל אגב עסקה בין-לאומית

שיוך נכסים בקיבוצים - אופן מיסוי הקיבוץ ויורשי החברים

165

רשות המסים בישראל

168

רשות המסים בישראל 2018 הוצאות מחיה לשנת

ביטוח לאומי

2021 תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות לשנת המוסד לביטוח לאומי תשלום דמי מילואים למי שמשרת ביום הבחירות

176

180

המוסד לביטוח לאומי

חקיקה

חוקים - הוראת שעה) (מענק חד-פעמי 218 ' חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס 2021- ) (תיקון), התשפ"א 2020 חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2021- והוראת שעה), התשפ"א 224 ' חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס חוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות

180

181

182

2021- ותיקוני חקיקה), התשפ"א

מדדים ושערי מט"ח

197

2021 מדדים לחודש פברואר

198

2021 שערים יציגים לחודש מארס

ידע במספר

199

מראה מקום

202

12 2021 אפריל 535 ידע למידע

מס הכנסה

חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף 5 ' הקורונה החדש)(הוראת שעה) - מס רו"ח אליק גנדלמן

)5-6 ,3-4 ,1-2 (לחודשים 2021 בגין שנת יחושב רק על בסיס ההכנסה של העצמאי/ .2019 בעל השליטה בשנת לחוק תכנית 5 ' כאמור לעיל, תיקון מס הסיוע הכלכלי בא להיטיב עם עצמאים ושכירים בעלי שליטה, כך שגם המענק בגין יחושב לפי הכנסת עצמאי/ בעל 2021 שנת )2019 (ולא רק 2019 או 2018 שליטה בשנת .2020 כפי שהיה לגבי מענקי לפני 2019 חשוב! לא לשכוח להגיש את דוח תום תקופת הגשת התביעה למענק (רלוונטי לבעלי שליטה שמקבלים ארכה להגשת דוח .)2019 בד בבד ניתנה ארכה להגשת התביעה למענק .2021 ליולי 15 עד 1-2/2021 בגין החודשים

פורסם בספר החוקים 18.3.2021 ביום והוראת שעה 5 ' - תיקון מס 2907 ' מס לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש). התיקון בא להיטיב עם עצמאים 2019- ו 2018 ושכירים בעלי שליטה בשנים .2019 ולא רק בשנת בחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה נקבע 2020- החדש)(הוראת שעה), התש"ף כי מענק סיוע (סוציאלי) לעצמאי או בעל ,5-6 (לחודשים 2020 שליטה בגין שנת ) יחושב על בסיס הכנסת 11-12 ,9-10 ,7-8 או 2018 העצמאי/ בעל השליטה בשנת , כך שתובא בחשבון ההכנסה של 2019 השנה שמביאה לסכום המענק הגבוה יותר. מותנה 2019 חישוב המענק לפי הכנסת עד המועד האחרון 2019 בהגשת דוח להגשת תביעה למענק. לעומת זאת המענק

הכותב - מומחה במסים, העורך המקצועי של אתר המסים "כל-מס" וירחון "ידע למידע" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

2021 אפריל 535 ידע למידע 13

שווי רכב: החשמל על העובד, והשווי בעינו עומד? רו"ח (משפטנית) ענבל שני

המעביד הוא זה שנושא במלוא עלויות החזקת הרכב. הפתרון הנכון לעניות דעתנו, הוא כי יש מקום להפחית את גובה זקיפת שווי הרכב בסכום הוצאת החשמל המשולמת מכיסו של העובד. באופן דומה, לדעתנו ברור שהעיקרון יחול גם במצבים אחרים שבהם עובד משתתף בצורה כזו או אחרת בעלויות הרכב או החזקת הרכב, לדוגמה: עובד שבהסכם העבודה שלו עם המעסיק ש"ח לחודש 1,000- מחויב להשתתף למשל ב בהוצאות הרכב שבהן נושא המעסיק. חברות המעניקות לעובד אופציה לשדרג את רכבו מדרגה שלישית לדרגה רביעית על חשבונו – לדעתנו מצב דברים זה אמור להוביל לזקיפת שווי רק לפי רכב מדרגה שלישית על אף שהעובד קיבל רכב מדרגה רביעית, שכן את הפער מימן העובד מכיסו הפרטי. חברות הקובעות כי כלל עלויות הדלק יחולו על העובד – והן רק מעמידות את הרכב והעלויות הנלוות – גם במצב דברים זה יש מקום להפחתת שווי הרכב, בהתאם.

בשנים האחרונות עבר שוק הרכב שינוי אינטנסיבי, ועודנו עובר – הביקוש לרכבים חשמליים והיברידיים הולך וגובר. כיום, כאשר עובד מתדלק את רכבו והמעביד נושא בעלויות הדלק (דלקן, פזומט וכו'), אזי זקיפת השווי נעשית במלוא הסכום הרלוונטי לסוג הרכב, המופיע בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש . לעומת זאת, ברכב 1987- ברכב), תשמ"ז חשמלי, שבו אין כלל צריכת דלק אלא הטענת חשמל בלבד – מחבר כיום העובד את הרכב למתקן אשר במקרים רבים נמצא בביתו הפרטי. התוצאה היא כי בעלות החשמל נושא העובד במישור הפרטי, חלף עלות דלק אשר בה נושא המעביד. במקרים כאלו על דיני המס ליתן פתרון כלכלי הולם. סביר כי בשעה שיביא העובד את "חשבונית החשמל" מבית המגורים – יטען פקיד השומה בלהט כי בהוצאה מעורבת עסקינן ואין מקום להתירה. כמובן, דרך "הפחתת השווי" צריך שתעוגן לפי פרמטרים כלכליים הגיוניים ונכונים, אך ברי כי אין מקום לזקוף שווי מלא, הזהה למצב שבו העובד אינו משתתף כלל בעלויות, ורק

WWW.AHEC-TAX.CO.IL הכותבת - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

14 2021 אפריל 535 ידע למידע

ברכב לעובדים, בשל השתתפות עובד אמיתית בעלות הרכב או בעלות החזקתו, בשונה מהמצבים אשר נשללו על ידי הפסיקה באופן סופי, בנוגע לזקיפת שווי כלכלית.

באופן חד משמעי פחות נתאר מצב שבו חברות הקובעות מגבלות נסועה (קילומטראז') לעובד, כך שככל שנסע מעבר לה, הוא מחויב בעלויות הדלק העודפות מכיסו הפרטי. לאור כל האמור לעיל נראה כי ישנן נסיבות שבהן יש מקום להפחית את שווי השימוש

חשיבות הכנת הביסוס לזכויות המס בדין בקשר לתשלומים בגין סיום יחסי עבודה עו"ד ורו"ח רמי אריה

או מובהקות לכך שמדובר בתשלום מחוץ למסגרת יחסי עובד ומעביד. ללא מסמכים ראויים להוכחת הטיעונים - דינם להיכשל, וחבל. , צבי 22721-10-18 בעניין ליבושור (ע"מ ליבושור נ' פקיד שומה רחובות, ניתן ) התגלעה מחלוקת האם 22.2.2021 ביום תקבולים שקיבל ליבושור ממעסיקו בסיום עבודתו, הם בגדר הכנסה הונית או הכנסה מעבודה. ליבושור שימש מנכ"ל בחברת ש. שלמה 31.10.2013 חברת ביטוח בע"מ. ביום הסתיימו יחסי העבודה בין הצדדים

אי הכנה מראש של מסמכים וראיות, לרבות חוות דעת מומחה מפורטת ובכתב, יפגע בזכויות המגיעות לפי הדין. כך יסווגו, ככלל, תשלומים לעובד ממעבידו בזיקה ליחסי העבודה כהכנסת עבודה לעניין החבות במס, לרבות תשלומים המשולמים בסיום יחסי העבודה, למשל לשם מניעת תחרות או שמירה על סודיות. על העובד מוטל הנטל לסתור את החזקה ולהוכיח כי המאפיינים של התקבול שקיבל מצדיקים את סיווגו כהכנסה הונית שתחויב במס ) ולא במס רגיל 25%( רווח הון בלבד ), כגון קיומו של הסדר 50%( פירותי סטטוטורי (למשל אופציות במסלול הוני),

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

2021 אפריל 535 ידע למידע 15

התשלום בגין אי תחרות וסודיות כתשלום הוני וקיבל את תוספת ההכנסה בגין שווי טובת ההנאה בשל כרטיסי הטיסה. נותרה הטענה העיקרית של ליבושור ולפיה יש לראות את הסכום שקיבל בקשר לאופציות כהכנסה הונית, משום שהכוונה מלכתחילה הייתה להקצות לו אופציות במסלול הון באמצעות נאמן, והפיצוי שקיבל מהחברה בסוף יחסי העבודה בא לשקף את ההקצאה שאמורים היו לעשות לו ולא עשו. נוסף על כך טען כי בכל הנוגע לפיצוי בגין עוגמת נפש, הרי מדובר בסכום סביר על הסבל וההתעמרות מהחברה. בית המשפט חזר על ההלכה ולפיה החזקה, אף אם ניתנת לסתירה, היא כי תשלומים המשולמים בזיקה ליחסי עבודה הם בגדר פקיד 11/2640 הכנסת עבודה (ראה ע"א ;2.2.2014 שומה חיפה נ חיים ניסים, ניתן פקיד שומה כפר סבא ואח' 14/3051 ע"א .)10.8.2016 נ' יוסף ברנע ואח', ניתן ביום הנטל לשכנע אחרת מוטל על הנישום והוא נטל כבד לאור החזקה הקיימת. בית המשפט קבע כי ליבושור לא עמד בנטל להוכיח כי לא מדובר בתשלומים ששולמו במסגרת יחסי עבודה או סיומם, לרבות אי זימון עדים רלוונטיים להוכיח כי החברה קיבלה החלטה סופית לבצע לו הקצאה של מניות. המערער הציג רק טיוטות לא חתומות בקשר לאפשרות של הקצאת אופציות במסלול ההוני, מבלי שניתן לכך אור ירוק להמשך ההליך. הלכה למעשה, לא גובשה כלל תוכנית אופציות על ידי החברה עד סיום העסקתו של ליבושור ולא הוקצו

והתגלעה מחלוקת בינו לבין החברה בקשר לתשלומים המגיעים לו מהחברה. לאחר הליך גישור סוכם בין הצדדים כי ליבושור יקבל מהחברה את התשלומים הבאים: תשלום בגין פדיון אופציות למניות של ש"ח בקשר לאופציות 571,000 - החברה שהובטח לו שיקבל ולא קיבל במסגרת יחסי העבודה, תשלום בגין עוגמת נפש - ש"ח, תשלום לשמירת סודיות ואי 50,000 ש"ח, תשלום פדיון ימי 696,000 - תחרות כרטיסי טיסה 24 , ש"ח 369,800 - חופשה לארצות הברית והוצאות שכר טרחת עורך ש"ח. 263,000 - דין ליבושור דיווח רק על פדיון ימי החופשה ש"ח בגין האופציות 1,000 ועל סך של למניות כהכנסה מעבודה החייבת בשיעור ). על הפיצוי בגין אי 50% מס שולי (עד קבלת אופציות, סודיות ואי תחרות, דיווח ), ועל הפיצוי בגין 25%( כהכנסה הונית עוגמת נפש כהכנסה פטורה. פקיד השומה לא קיבל דיווח זה והוציא ולפיה כל 2014 לליבושור שומה לשנת התשלומים הם הכנסת עבודה. נוסף על כך, כרטיסים 11 זקף לו שווי טובת הנאה בגין שעליהם לא דיווח (ליבושור טען כי לפי הסכם הפשרה החברה צריכה לשלם את המס בגינם). פקיד השומה טען כטענה חלופית כי פיצול הסכומים הוא בגדר עסקה מלאכותית, אך חזר בו כאשר ציין בית המשפט כי מבחינת המהות מדובר בשאלת "סיווג מחדש" של הסכומים ולא בעסקה מלאכותית. מנגד חזר בו ליבושור מהטענה כי יש לסווג את

מס הכנסה מאמרים

16 2021 אפריל 535 ידע למידע

כדי ליהנות 102 התנאים הנדרשים בסעיף ממיסוי הוני, אינה יכולה לעמוד למכשול בפני הנישום, שהרי זוהי העילה שהצמיחה לו את ההסכם עם החברה לקבלת פיצוי בגין אופציות שהוא זכאי להן ואשר לא הוקצו לו. כלומר, במקרים שבהם יוכח שנקבעה תוכנית הקצאה של אופציות ואלו לא הוקצו לעובד, כך שברור שלא יתקיים למשל התנאי של החזקת האופציות על ידי הנאמן, הרי הדבר לא יעמוד לנישום לרועץ לעניין זכאותו למיסוי הוני בגין הפיצוי שיקבל מהחברה בשל מחדלה שלא לקצות לו את אותן אופציות, כפי שהיה זכאי לו. בכל הקשור לפיצוי בגין עוגמת נפש בסך ש"ח, קבע בית המשפט כי לא האופן 50,000 שבו הגדירו הצדדים את התשלום הוא הקובע, אלא טיבו האמיתי של התשלום. לאור החזקה ולפיה כל תשלום בזיקה ליחסי עבודה הוא הכנסת עבודה, אזי יש להוכיח שגם נגרמה עוגמת נפש ומהי, וגם שהפיצוי ששולם הוא בשל אותה עוגמת , בן 63585-11-17 נפש (ראו עניין אנוש ע"מ .)12.2.2019 אנוש נ' פקיד שומה, ניתן ביום ליבושור לא הביא כל ראיה לגבי מהי אותה עוגמת נפש או עדות מטעם החברה שנתנה הסכמתה לפצות על עוגמת נפש, כך שאין מדובר בסכום נוסף שיש לו זיקה לסיום יחסי עובד ומעביד. וכך, בגלל כשל ראייתי של אי הצגת מסמכים ועדים, כשלו כל טענות ליבושור. ללמדנו כמה חשוב לחשוב, להכין ולקיים את כל הנדרש לקבלת הזכויות המגיעות על פי הדין, מראש, בכתב ובחוות דעת מיסויית כתובה ומפורטת.

כלל אופציות למערער, ומשכך גם לא היה 102 מה להפקיד בידי נאמן, כנדרש בסעיף לפקודה בקשר להקצאת מניות במסלול רווח הון. בית המשפט חזר על הכלל כי הימנעות מהבאת ראיות מקימה חזקה שהן פועלות לחובת בעל הדין. בית המשפט ציין כי "בענייני מיסים, חשוב מה נעשה ולא מה אפשר היה להיעשות ולא נעשה". לעומת זאת, החברה ציינה בביאור לדוח כי כל התשלום 2014 התקופתי שלה לשנת שעליו סוכם עם ליבושור נרשם כהוצאה על ידה. דבר זה עומד בסתירה לתנאים לפקודת מס הכנסה, 102 שנקבעו בסעיף ולפיהם בהקצאת אופציות במסלול רווח הון, לא יותרו בניכוי לחברה הוצאות שכר. בפועל כלל לא התקיימו התנאים הנדרשים למיסוי במסלול הוני – לא 102 לפי סעיף הוגשה בקשה לאישור נאמן, לא נמסרה הודעה על הקצאה, ולא הופקדו אופציות בידי נאמן לתקופות הנדרשות. לפיכך, גם לא ניתן לקבל את הטענה שיש למסות את הפיצוי שקיבל ליבושור, לפי העיקרון של "דין הפיצוי כדין הפירצה" שהוא בא למלא, קרי חלף אופציות במסלול הוני, שכן אופציות כאלה מעולם לא היו קיימות ולא התקיימו כלל התנאים הנדרשים אשר נקבעו בפקודה. אחרת תהיה בכך עקיפה של התנאים שנקבעו בסעיף ומזכים מיסוי במסלול הוני ובבחינת 102 פיקציה על פיקציה. 54694- נבקש לציין כי בענין ברניב (ע"מ , רוית רבקה ברניב נ' פקיד שומה 02-16 ), קבע 14.11.2017 , ניתן ביום 1 תל אביב בית המשפט כי העובדה שלא התקיימו

מס הכנסה מאמרים

2021 אפריל 535 ידע למידע 17

הכרה בהפסדים מניירות ערך כהפסדים עסקיים עו"ד ורו"ח רמי אריה

מספר הפעולות השנתי רשום בטופס ) שמקבלים 867 הריכוז השנתי (טופס מהברוקר או מהבנק שבאמצעותו נעשות הפעולות בשוק ההון. מספר פעולות גבוה מעיד על פעילות עסקית. 200- יש לזכור כי בכל שנה יש עד כ ימי מסחר בשנה, ולכן מספר פעולות לא גדול בחלוקה לחודשי השנה, עלול להתברר כמספר רב של פעולות במונחי יום בורסאי. - במסגרת מבחן זה נבדק טיב הנכס .2 טיבו ואופיו של הנכס כנכס השקעתי לטווח ארוך או כנכס למסחר שוטף. ככל שמדובר בנכס ספקולטיבי בעל סיכון הרי טיבו מעיד כי עושה הפעולה ביקש להפיק ממנו רווחים עסקיים מידיים. כאשר מרבית העסקאות מבוצעות בנגזרים או באופציות מעוף, או אפילו במטבעות קריפטוגרפיים או מכשירים ספקולטיביים אחרים בעלי סיכון גבוה מאוד, הרי מדובר בפעולות בעלות סיכון גבוה שמעידות על פעילות עסקית.

אדם הפועל בשוק ההון בהיקף פעולות משמעותי, ונוצרו לו הפסדים כתוצאה מהפעולות שלו, רשאי לקזז הפסדים אלו מהכנסותיו האחרות באותה שנת מס, ואף מהכנסותיו משכר עבודה ככל שהפסיק את פעילותו העסקית, ולקבל בגינם החזרי מס. הגדרת ההשקעה כפעילות עסקית, תיעשה לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה (ע"א מגיד רפאל נ' פקיד שומה פתח 9187/06 עמי חזן ואח' נ' פקיד 9412/03 תקוה, ע"א , יצחק מזרחי נ' 35/82 שומה נתניה, עמ"ה פקיד שומה ירושלים), כדלהלן: - תדירות עסקאות תדירות העסקאות .1 מעידה באותו סוג של נכס גבוהה על פעילות עסקית. ככל שתדירות הפעילות גבוהה יותר ונעשית באופן חוזר ונשנה, הדבר מצביע על אופייה הפירותי. כך כאשר מדובר בעסקאות רבות ובתדירות גבוהה, ודאי בהשוואה ל"משקיע סביר". פעולות 96 בעניין מגיד רפאל בוצעו בלבד בשנה. בהתאם למספר פעולות זה, קבע בית המשפט כי המדובר בהכנסה פירותית.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

18 2021 אפריל 535 ידע למידע

- על פי מבחן זה, כאשר הנישום מימון .6 מנצל מימון לטווח קצר לשם קניית נכס ומכירתו, מעיד אופיו של המימון על השתייכותה של העסקה לתחום העסקי-מסחרי, שכן פעילות עסקית מטרתה העיקרית היא יצירת הכנסה ורווח בצדה, תוך לקיחת סיכונים הכרחיים, ושימוש בהון זר הוא מרכיב אינטגרלי בפעילות זו. כאשר לצורך הפעילות בניירות ערך נלקחו על ידי המשקיע הלוואות למימון ולו חלקי של פעילותו בשוק ההון. - על פי מבחן זה ככל תקופת החזקה .7 שהתקופה החולפת בין רכישת הנכס גוברת לבין מכירתו קצרה יותר, כך הנטייה לראות בעסקת מכירתו עסקה המניבה הכנסה פירותית. כאשר מדובר בפעולות רבות שנעשו על , שלא בדומה להשקעה יום יומי בסיס הונית לזמן ארוך וכשתקופת ההחזקה ובוצעו קצרה בניירות הערך היא פעולות רבות בזמן קצר, יש בכך כדי להעיד על פעילות עסקית. - לאחר מבחן גג - מבחן הנסיבות .8 שייבחנו כל אחד מהמבחנים האמורים לעיל, יש לבחון באופן כולל את לפעילות האדם. כך גם כאשר הנסיבות הוא פועל באמצעות ברוקר או יועץ השקעות המבצע עבורו את הפעולות,

- ככל שהיקף היקף הפעילות .3 הדבר על מלמד העסקאות רב יותר, אופי פירותי של הפעילות ובייחוד ביחס להיקף המקורות האחרים של הכנסת הנישום. לשון אחר, אם התמורה עולה באופן ניכר על שיעור ההכנסות הרגילות של הנישום, יעיד הדבר על אופיה הפירותי. - פתיחת חשבון למסחר עצמאי מנגנון .4 הנחות מיוחדות בעמלות, וקבלת מעידות על פעילות עסקית כסוחר. פתיחת חשבון בנק למסחר הוא מאפיין מובהק של סוחר. כמו כן, קבלת הנחה משמעותית בעמלות רכישה ומכירה, דבר המצביע על היקף הפעילות ועל תדירות גבוהה. - ככל שהבקיאות בתחום רבה בקיאות .5 יותר, מצביע הדבר על אופי פירותי. הבקיאות הנדרשת איננה בקיאות עילאית והיא לא חייבת להיות בקיאות המבצע עצמו, אלא ניתן להשתמש גם בבקיאות שילוחית או בבקיאות חיים קרן). 1834/07 יועצים (ראו ע"א בימינו ניתן לרכוש ידע מקצועי בתחום המסחר בניירות ערך במסגרת לימודים מסודרת המקנה תעודת בוגר, או אפילו באמצעות קורסים והדרכות הניתנים באמצעות האינטרנט, ובסופו של דבר, הידע של אותו אדם מתבטא בהבנתו את שוק ההון מעבר להבנה של המשקיע הסביר.

מס הכנסה מאמרים

2021 אפריל 535 ידע למידע 19

, פור חברה 10011/07 אף בהלכת פור (ע"א לניהול תיקי השקעות ואח' נ' פקיד השומה, אשקלון) חזר וקבע בית המשפט העליון כי מבחינה תכליתית, יש להתיר קיזוז הפסדים עסקיים. עוד מוסיף בית המשפט העליון וקובע כי על הכול חופים העקרונות הבסיסיים של מס אמת ושל הגינות. כשם שהמחוקק, הרשויות ובתי המשפט מצווים להיאבק במניפולציות ובהערמות בתחום המס ועושים זאת, כך חובתם גם לתת יד לכך שנישום לא ייפגע בלא צורך, במובן של ." מס אמת " וכך, ככל שזכותו של פקיד השומה לקבוע כי פעילות מסוימת היא עסקית וחייבת במס שולי ולא רק במס רווחי הון, חובתו של פקיד השומה גם לקבוע כי מאותה פעילות, ככל שהניבה הפסדים לנישום, הוא רשאי לפי הדין לקזז הפסדים אלו מהכנסותיו באותה שנת מס או בשנות המס הבאות.

אבל מתוך לקיחת סיכונים, בתדירות גבוהה, במחזור גבוה, גם אז תיחשב הפעילות לפעילות עסקית. בית המשפט קבע כי על פקידי השומה לאפשר קיזוז הפסדים שנוצרו לנישום, באופן רחב ביותר. , פקיד 2895/08 כך בעניין מודול בטון (ע"א השומה למפעלים גדולים נ' חברת מודול בטון השקעות בתעשיה בע"מ) קבע בית המשפט העליון כי יש להעניק מעמד בכורה לגישה המאפשרת קיזוז הפסדים, על פני . משק השואף לצמיחה זו השוללת אותה חייב לתמוך בפעולות חדשניות בעלות סיכון כדי ליצור הכנסות בתשואה גבוהה. בית המשפט הבהיר כי מערכת מס שאינה מכירה בקיזוז הפסדים או לחלופין מערכת יוצרת מס הקופצת ידה בהכרה בהם, תמריץ שלילי לביצוע עסקאות חיוניות למשק, מדכאת יוזמה ונטילת סיכונים . ומקטינה סיכויים

מס הכנסה פסקי דין

20 2021 אפריל 535 ידע למידע

נדחה ערעורו של מנכ"ל על סיווג הכנסותיו בגין פדיון אופציות למניות: מדובר בהכנסת עבודה החייבת במס - פס"ד ליבושור עו"ד שלי גולדמן

22721-10-18 תקציר ע"מ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופט שמואל בורנשטין לפני: ליבושור המערער: רשות המיסים - פקיד שומה רחובות המשיב: 22.2.2021 : ניתן ביום

בית המשפט המחוזי דחה ערעור שהגיש מנכ"ל על ההחלטה כי יש לסווג את הסכום ששולם לו בגין "פדיון אופציות למניות" במסגרת הסכם סיום העסקה כהכנסה מעבודה. נקבע כי מאחר שההסדר המיוחד לפקודה 102 של "המסלול ההוני" שבסעיף הוא כאמור בבחינת חריג לכלל הרגיל ולפיו כל טובת הנאה שמקבל עובד ממעבידו היא הכנסת עבודה החייבת בשיעור המס השולי, החלת העיקרון בדבר "דין הפיצוי כדין הפרצה", באופן זה שהפיצוי יתחייב במס רווח הון, אינה אלא בבחינת "פיקציה על פיקציה".

לסיווג הפיצוי שקיבל המערער על פי הסכם פשרה שעליו חתם עם מעסיקתו לאחר סיום העסקתו. לטענת המערער הסכום ששולם לו בגין "פדיון אופציות למניות" הוא תקבול שיש לסווגו כהכנסה הונית, בעוד לעמדת פקיד השומה מדובר בהכנסת עבודה. עוד נחלקו הצדדים באשר לסיווגו של סכום ששולם למערער בגין "עוגמת נפש". לטענת המערער מדובר בהכנסה הפטורה ממס, בעוד לטענת פקיד השומה יש לראות אף סכום זה כהכנסת עבודה החייבת במס. המערער טען כי מהסכם ההעסקה ומההבטחות שניתנו למערער במהלך תקופת העסקתו בחברה עולה כי הייתה כוונה להקצות לו אופציות במסלול רווח ) לפקודה, כך 2() (ב 102 הון לפי סעיף שסכום זה בהסכם הפשרה, אשר נועד

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי טענות הצדדים

עסקינן בערעור על שומה שהוציא המשיב .2014 למערער בהתייחס לשנת המס המחלוקת שהתגלעה בין הצדדים נוגעת

מס הכנסה פסקי דין

2021 אפריל 535 ידע למידע 21

התעוררת היא האם עניינו של המערער נמנה בגדר אותם מקרים שבהם עלה בידי העובד לסתור את החזקה ולשכנע כי התשלום הספציפי שקיבל ממעסיקתו לשעבר אינו תחליף להכנסת עבודה? ניכר כי יש להשיב לשאלה זו בשלילה. בהמשך לאמור נקבע כי חברה אשר בוחרת להקצות אופציות ב"מסלול הפירותי" (הקצאה ללא נאמן או הקצאה עם נאמן במסלול הכנסת עבודה) רשאית לנכות את הוצאותיה, ככל הוצאת שכר אחרת, במגבלות הקבועות בסעיף. העובד, מנגד, יחויב במס בהתאם לשיעור המס השולי החל עליו, כשם שהוא ממוסה על כל הכנסת שכר אחרת. לעומת זאת, במקום שבו בחרה חברה בהקצאת אופציות ב"מסלול ההוני", והעובד ממוסה, לפיכך, בשיעור מס מופחת - החברה אינה רשאית לנכות את ההוצאה. גם אם נניח לצורך העניין שההבטחה לקבל חלק מהון המניות של החברה הייתה המניע להתקשרות מצדו של המערער, כפי שהצהיר, וגם אם נצא מנקודת ההנחה שהחברה החלה לפעול למימוש ההבטחה, כל עוד כיהן המערער כמנהלה, הרי ממכלול נסיבות העניין עולה כי המערער כשל מלהרים את הנטל להוכיח שהחברה קיבלה החלטה בדבר הקצאת המניות, קל וחומר כי הוחלט על הקצאה לפי המסלול ההוני דווקא. צא וראה כי אף הסכם ההעסקה של המערער אינו מתייחס ל"מסלול" שבו יוקצו האופציות, אם וכאשר ייצא הדבר אל הפועל, וזאת כאשר בתוכנית הקצאת אופציות לנושאי משרה בחברה (שצורפה על ידי המערער כנספח א' לכתב הערעור)

לפצותו בגין העובדה שמלאכת ההקצאה לא הושלמה בסופו של דבר, ראוי להיות ממוסה כהכנסה הונית. ההתחייבות בהסכם ההעסקה לקבלת האופציות היוותה את אחד השיקולים העיקריים שבגינם המערער החליט לפרוש מעבודתו הקודמת ולהתקשר עם החברה. עם תחילת עבודתו בחברה ובמהלכה, לא התעורר כל ספק באשר לכוונת החברה לקיים את התחייבותה כלפיו. במהלך הדיון הוצגו ראיות התומכות בטענת המערער ולפיה הכוונה הייתה להקצות לו את האופציות בהתאם לתנאי מסלול רווח הון באמצעות ) לפקודה. היבטים 2( (ב 102 נאמן על פי סעיף טכניים שלא התקיימו, אין בהם כדי לסכל את סיווג ההכנסה כהונית. פקיד השומה טען כי עניינו של המערער דומה למקרה שנדון בעניין ברניב, שם בנסיבות דומות שבהן לא אושרה ההקצאה בפועל, פסק בית המשפט כי המערערים לא הצליחו לסתור את החזקה "החזקה" ולפיה הפיצוי מהווה הכנסת עבודה, ולא שכנעו כי נוצרה פרצה בגין אי הענקה של אופציות במסלול רווח הון, שאותה בא הפיצוי למלא. בית המשפט פסק: כב' השופט ש' בורנשטין פסק כי אין מחלוקת בין הצדדים כי חרף קביעת הסכם ההעסקה ולפיו קיימת אפשרות שבמהלך העסקתו של המערער בחברה יוענקו לו אופציות למניותיה, הרי בפועל לא בוצעה הקצאת המניות, והמערער קיבל פיצוי בגין כך במסגרת הסכם הפשרה. השאלה

מס הכנסה פסקי דין

22 2021 אפריל 535 ידע למידע

)2() (ב 102 עוד נקבע כי תכליתו של סעיף לפקודה היא מתן תמריץ לעובדים מתוך יצירת הזדהות בינם לבין החברה המעבידה, כך שמתן אותה הטבה לעובד אך ורק בשל פיצוי שקיבל לרגל סיום יחסי העבודה, אף אינו עולה בקנה אחד עם התכלית האמורה. הפרצה "הנכונה" היא אפוא הטבה שמקבל העובד מהמעביד בדמות אופציות למניות, שיש לסווגה כהכנסת עבודה ב"מסלול הרגיל". מאחר שההסדר המיוחד של לפקודה 102 "המסלול ההוני" שבסעיף הוא כאמור בבחינת חריג לכלל הרגיל לפיו כל טובת הנאה שמקבל עובד ממעבידו היא הכנסת עבודה החייבת בשיעור המס השולי, החלת העיקרון בדבר "דין הפיצוי כדין הפרצה", באופן זה שהפיצוי יתחייב במס רווח הון, אינה אלא בבחינת "פיקציה על פיקציה". אין להכשיר דרך פרשנית זו. סוף דבר הערעור נדחה. נקבע כי אין בסיס לטענת המערער ולפיה יש להחיל על הפיצוי שקיבל בשל אי הקצאת האופציות את שיעור המס החל על הקצאת אופציות במסגרת "המסלול ההוני".

מוזכרות שתי אפשרויות ההקצאה לפי לפקודה - הקצאה באמצעות 102 סעיף נאמן והקצאה ללא נאמן. יתר על כן, נקבע כי כדי ליהנות מאותו לפקודה, 102 הסדר מיוחד הקבוע בסעיף ההקצאה נדרשת לעמוד בכמה תנאים )2() (ב 102 ספציפיים, וזאת כמפורט בסעיף לפקודה ובתקנות שהוצאו מכוחו. כך נדרש שתוגש בקשה לאישור נאמן, שתימסר הודעה על הקצאה, שיערך דיווח על ההקצאה, וכן ובעיקר כי האופציות יופקדו 102 בידי נאמן לתקופות הקבועות בסעיף בהתאם למסלולים השונים. דבר מכל אלה לא התבצע במקרה שלפנינו, ובכלל זאת לא הופקדו אופציות כלשהן בידי נאמן, ותוכנית ההקצאה כלל לא הוגשה לפקיד השומה. בנסיבות אלה, החלת העיקרון בדבר "דין הפיצוי כדין הפרצה", כפי שמבקש המערער לעשות באופן זה שהפיצוי גם הוא יתחייב במס רווח הון כאילו מדובר בהקצאת אופציות ב"מסלול ההוני" על לפקודה - אינה אלא עקיפה 102 פי סעיף ברורה של התנאים הנדרשים על פי אותו סעיף. זאת בוודאי אין לאפשר.

מס הכנסה פסקי דין

2021 אפריל 535 ידע למידע 23

נדחה ברובו ערעורה של חברת יהלומים: מכרה חשבוניות כוזבות ולא יהלומים - 2001 פס"ד שירי יהלומים עו"ד שוש גבע

36932-01-17 תקציר ע"מ המחוזי בתל-אביב-יפו בבית המשפט: כב' השופטת ירדנה סרוסי לפני: בע"מ ואח' 2001 שירי יהלומים המערערת: פקיד שומה גוש דן המשיב: 9.2.2021 : ניתן ביום

בית המשפט המחוזי דחה ברובם ערעורים על החלטות פקיד שומה בעניינם של חברת יהלומים ומנהלה שהורשעו בהליך פלילי בגין חלקם בפרשת פעילות "הבנק המחתרתי" בתחומי הבורסה ליהלומים. נקבע כי הודאתם בעבירות המס במסגרת הסדר הטיעון, במסגרת הרשעה פלילית חלוטה, ולפיה הם ניכו חשבוניות בספריהם "בכוונה להתחמק מתשלום מס", היא א לפקודת 42 ראיה לכאורה לפי סעיף הראיות ומהווה הודאת בעל דין היוצרת מניעות מלטעון כי חשבוניות אלו מייצגות עסקאות אמיתיות.

36932-01- הבעלים של המערערת בע"מ ) בע"מ. 2001( , חברת א. שירי יהלומים 17 בזמנים הרלוונטיים עסקו המערערים במסחר ביהלומים בבורסה ליהלומים ברמת גן. בשנים הרלוונטיות לערעור, , פעל בתחומי הבורסה 2011-2009 ליהלומים עסק בלתי חוקי למתן שירותי מטבע שכונה "הבנק המחתרתי". הפרשה עוסקת בפעילות בנקאית לא פורמלית שבוצעה במשך עשרות שנים בבורסה ליהלומים, בין היתר בידי מר מנחם מגן. על פי הודאתו של מנחם מגן המופיעים בנימוקי השומה, נתנו חברות יהלומים שהיו לקוחות של הבנק המחתרתי, למפעילי הבנק, שיק חנ"י (חשבון חנ"י - חשבון נקוב יהלומים, המשמש את מי שעוסק בסחר ביהלומים בלבד. החשבון מתנהל בדולרים ונהנה מהטבות בנקאיות שונות) שלהם. הם

השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

במרכזו של ההליך דנן ערעור מאוחד על 2011- שומות מס הכנסה שהוצאו לשנים הוא 36860-01-17 . המערער ב-ע"מ 2009

מס הכנסה פסקי דין

24 2021 אפריל 535 ידע למידע

מסמלת את שמו של "מנחם מגן" ולכן הן עסקאות פיקטיביות, בדומה לאלו שהופיעו ברישומי הקלסר האדום. במסגרת הסדר הטיעון, הודו המערערים, בין היתר, בקבלת חשבוניות כוזבות כאשר בפועל לא בוצעו עסקות יהלומים עם מוציאי החשבוניות הכוזבות אלא עם יהלומנים אחרים, וזאת בכוונה להתחמק מתשלום מס. כן הודו בהוצאת חשבוניות כוזבות כאשר בפועל לא בוצעו עסקות יהלומים עם מקבלי החשבוניות, אלא עם יהלומנים אחרים וזאת בכוונה לעזור לאחרים להתחמק מתשלום מס. לטענת המערערים, לא ניתן להסיק מציון האות "מ" לצד עסקה שהופיעה ביומנים האישיים כי מדובר בעסקה פיקטיבית שאין להתיר את ההוצאה בגינה. דין השומה להתבטל, שכן עלה בידי המערערים להוכיח את תקינות העסקאות בהתאם לנסיבות המסחריות האובייקטיביות של ענף היהלומים בזמנים הרלוונטיים, וכל העסקאות שלגביהן העלתה רשות המיסים טענות במסגרת ההליך הן עסקאות יהלומים אמיתיות. פקיד השומה טען כי הודאת המערערים בעבירות מס במסגרת הסדר הטיעון מהווה הודאת בעל דין, יוצרת כלפיהם השתק פלוגתא והיא ראיה לפי הוראת סעיף א לפקודת הראיות, על כך שהם עשו 42 שימוש בחשבוניות פיקטיביות שלא עמדה מאחוריהן עסקת יהלומים אמיתית. על כן, המערערים מנועים מלטעון כאילו כל אותן חשבוניות שרשומות בקלסר האדום, מושא הסדר הטיעון, הן בצד ההפצה והן

כביכול רכשו מהם יהלום, ובתמורה קיבלו חשבוניות על סכום השיק וכן כסף מזומן. חברת היהלומים כביכול ניכתה הוצאה בגין קניית יהלום, שיק חנ"י נפדה ויצא כסף מחשבון הבנק של החברה, והמזומן שהתקבל לא נכנס לקופת החברה אלא הגיע לידי בעל המניות בחברה. בתמורה, שולמה עמלה למפעילי הבנק המחתרתי. מן העבר השני, היהלומנים עסקו לא רק ברכישה של חשבוניות מהבנק המחתרתי אלא גם בהפצתן לבנק המחתרתי: בעל מניות בחברת יהלומים היה מעביר לבנק המחתרתי מזומן ("הון שחור") עם חשבונית, והיה רושם בחברה שבבעלותו הכנסה ממכירה של יהלום, אף על פי שהעביר מזומן ולא יהלום, וכנגד זה קיבלה החברה שבבעלותו שיק חנ"י לחשבון הבנק שלה. בד בבד שולמה לבעל המניות עמלה. במסגרת החקירה, נתפס ברשותו של מנחם מגן קלסר אדום שבו תועדה פעילות הבנק המחתרתי. דא עקא, שבקלסר האדום נמצא תיעוד לפעילות של כמה חודשים בלבד, ככל הנראה משום שמפעילי הבנק המחתרתי דאגו להשמיד את התיעוד. בין שלל השמות שבקלסר האדום הופיעו גם שמותיהם של המערערים. בדיקה שערך פקיד השומה העלתה כי עסקאות המערערים שהופיעו בקלסר האדום, הופיעו גם ביומנים האישיים כאשר לצדם סומנה האות "מ". זאת לצד עסקאות נוספות שסומנו באות "מ", שלגביהן לא היה מידע בקלסר האדום שכן רישומיו הוגבלו למחצית השנייה של . פקיד השומה סבר כי האות "מ" 2011 שנת

מס הכנסה פסקי דין

2021 אפריל 535 ידע למידע 25

אחרים" היו בהכרח בנוגע ליהלומים המפורטים בחשבוניות הכוזבות, מושא ערעור זה, שעל בסיסן ניכוי המערערים את ההוצאות בספריהם. שהרי העבירות שיוחסו למערערים, ושבהן הודו, כללו את "הכוונה להתחמק מתשלום מס" ולכן ברור הוא שהשימוש בחשבוניות אלו נועד להביא להפחתה בתשלום המס. נקבע כי אין לקבל את טענת המערערים כי החשבוניות מתארות עסקאות יהלומים אמיתיות לפרטיהן המדויקים ושהן "כוזבות" רק בציון הגורם הנכון שמולו בוצעו העסקאות. זאת ועוד, הודאתם של המערערים בעבירות המס שיוחסו להם במסגרת הסדר הטיעון, במסגרת הרשעה פלילית חלוטה, לפיה הם ניכו חשבוניות בספריהם "בכוונה להתחמק מתשלום א 42 מס", היא ראיה לכאורה לפי סעיף לפקודת הראיות ובכל מקרה מהווה הודאת בעל דין ויוצרת כלפיהם מניעות מלטעון בהליך הנדון כי חשבוניות אלו מייצגות עסקאות אמיתיות. עוד נפסק כי אין לקבל את טענות המערערים בעניין סימון האות "מ". נקבע כי פקיד השומה לא השליך את כל יהבו על סימון האות "מ" לצד חשבוניות אלו ובסופו של דבר, ביסס את הצווים על כך שהמערערים לא הוכיחו כי חשבוניות שנבחרו מתוך היומנים האישיים של המערער, תהא הסיבה לבחירתם אשר תהא, מייצגות עסקאות יהלומים אמיתיות. משניתנה למערערים ההזדמנות המלאה להוכיח את אמיתות החשבוניות שנבחרו, אין להם סיבה לבוא בטרוניה.

בצד ניכוי ההוצאות, מייצגות עסקאות יהלומים אמיתיות. מנגנון הבנק המחתרתי פעל כך, שאצל כל מי שניכו הוצאות על בסיס חשבוניות פיקטיביות, נמצאו תנועות כספיות מתאימות של יציאת כספים מחשבון הבנק. לפיכך, אין ברישום ביומנים או בתנועה כספית כדי לשכנע כי בוצעה עסקת יהלומים בפועל. נוסף על כך, המערערים לא הציגו ראיות אובייקטיביות לעסקאות יהלומים. המערערים אינם מוכרים סחורה של מה בכך, אלא יהלומים בשווי מצטבר של מיליוני דולרים, ולכן הדרישה להוכיח עסקה ביהלומים בראיות אובייקטיביות, היא דרישה סבירה בהחלט. בית המשפט פסק: כב' השופטת י' סרוסי פסקה כי יש לקבל את עמדת פקיד השומה לעניין אי התרת הוצאות על בסיס חשבוניות הרכישה. נקבע כי אין להתיר את ניכוי ההוצאות על בסיס שש חשבוניות הרכישה שבקלסר האדום. בניגוד לטענת המערערים, כל מה שניתן ללמוד מההרשעה הפלילית בהקשר זה הוא כי לא הוכח, ברף ההוכחה הנדרש במשפט הפלילי, כי לא התקיימו עסקאות יהלומים כלל. מכאן, ועד למסקנה כי בכתב האישום קיימת קביעה פוזיטיבית, ולפיה הוכח שנתקיימו עסקאות יהלומים בדיוק לפי הנתונים המופיעים בחשבוניות הכוזבות, לרבות לעניין הסכומים המופיעים בהם, עם יהלומנים אחרים, הדרך עוד ארוכה. לא נקבע בכתב האישום המתוקן כי העסקאות שנערכו "עם יהלומנים

מס הכנסה פסקי דין

26 2021 אפריל 535 ידע למידע

פירעון שיקים חנ"י של החברה. משום כך, במקרה דנן, לא ניתן להוכיח את קיומן של עסקאות יהלומים על ידי מעבר של כספים או רישומים אלא רק על ידי הצגת ראיות ברורות המוכיחות קיומה של עסקה בפועל, דהיינו, רכישה של יהלומים ממש. גם בנוגע לחשבוניות הרכישה שסומנו ביומנים האישיים, הנטל שהוטל על המערערים הוא להוכיח קיומה של עסקה בפועל - לא רישומים, לא הוצאת שיקים ולא תנועות כספיות. בכל אלו אין די במקרה דנן. יתרה מזאת, נקבע כי ההתאמות בין קניות למכירות שהציגו המערערים אינן מוכיחות את רכישת היהלומים. המערערים לא הציגו כל ראיה לכך כי אותם היהלומים שנרכשו במסגרת חשבוניות הרכישה הם הם היהלומים שנמכרו במסגרת חשבוניות המכירה שהוצגו על ידם. נוסף על כך, העדויות של הצדדים השניים לחשבוניות הרכישה אינן מוכיחות את רכישת היהלומים, שהרי לא סביר שעדים אלו יודו כי פעלו בניגוד לחוק, וכמו כן אף אחד מהעדים לא הציג כל ראיה אובייקטיבית מזמן אמת לקיומה של העסקה. נוסף על האמור, נקבע כי יש לקבל את טענת המערערים בעניין חשבוניות המכירה - החשבוניות שהפיץ המערער באמצעות הבנק המחתרתי. נקבע כי פקיד השומה אינו יכול לאחוז בחבל משני קצותיו - מצד אחד לחייב את המערער בעמלה בגין הפצת החשבוניות, בהתאם לעמדתו כי מי שהפיץ חשבוניות כוזבות באמצעות הבנק המחתרתי קיבל לידיו עמלה, ומצד שני, לקבל את הדיווח של המערערים

כשם שנכון היה לגרוע מהשומות כל חשבונית שהמערערים היו מצליחים להוכיח לגביה כי עמדה מאחוריה עסקה אמיתית, כך נכון לכלול בשומה כל חשבונית שהמערערים לא השכילו להוכיח לגביה כי היא מייצגת עסקה אמיתית. בהמשך לאמור נפסק כי לא עלה בידי המערערים להוכיח את קיומן של עסקאות יהלומים אמיתיות מאחורי החשבוניות שניכתה המערערת בספריה. נקבע כי בערעורי מס, רובץ על המערער הנטל להוכיח את ערעורו, ושעה שעסקינן בניכוי לפקודת מס הכנסה, 17 הוצאות לפי סעיף הנטל להוכיח את העמידה בהוצאות ואת שיעורן, מוטל על הנישום שהוא בגדר "המוציא מחברו". נקבע כי לאחר בחינת מכלול חומר הראיות שהוצג כדי להוכיח את אמיתות העסקאות שבבסיס חשבוניות הרכישה, לא היה בו כדי להרים את נטל ההוכחה. בהמשך אף נדחתה טענת המערערים כי הציגו ראיות על הפקדת שיקים, על תנועות כספיות ועל רישומים בתיעוד פנימי. נקבע כי במצב הרגיל, הפקדות של שיקים ותנועות כספיות יכולות לשמש ראיות טובות לקיומה של עסקה בפועל, ברם, המקרה דנן אינו מקרה רגיל. במקרה דנן, תנועות כספיות, הוצאת שיקים ורישום חשבוניות - היו קיימים אצל כל מי שקיים פעילות בחשבוניות כוזבות תוך שימוש בבנק המחתרתי ומבלי שבוצעה עסקת יהלומים כלל. כך הרי פעל המנגנון של הבנק המחתרתי, דהיינו, קנייה של מזומנים וחשבוניות כוזבות כנגד

מס הכנסה פסקי דין

2021 אפריל 535 ידע למידע 27

כפועל יוצא מהאמור לעיל, נפסק כי יש לגרוע מהשומה את ההכנסות שדווחו על ידי המערערת בגין מכירת יהלומים, בגין החשבוניות שבקלסר האדום, מושא כתב האישום, ואת היתרה יש לייחס לשבע החשבוניות שסומנו ביומנים האישיים. לא זו אף זו, נדחתה טענת המערערים בדבר אכיפה בררנית, תוך שנקבע כי העסקת העובדים הפיקטיבית, היומנים האישיים והמעורבות בפעילות הבנק המחתרתי, שהביאו לפתיחת החקירה הפלילית, מבדילים את המערערים מיתר הגורמים המופיעים בקלסר האדום. אין דומה מפעילו של עסק עברייני ללקוחותיו של אותו עסק, ולפיכך התנהלות שונה בעניינם אינה יכולה להקים טענה של אכיפה בררנית.

לפיו המערערת הפיקה הכנסה מעסקה אמיתית למכירת יהלומים. מאחר שפקיד השומה לא חזר בו מחיוב המערער בעמלה בגין הפצת החשבוניות הכוזבות, משמעות הדברים היא, שלעמדתו יש לראות במערער מי שמכר חשבוניות כוזבות ומזומנים, ולא יהלומים, ועל כך קיבל עמלות. לפי גישה זו של פקיד השומה, אין מקום לחייב את המערערת במס, כאילו מכרה יהלומים במסגרת חשבוניות המכירה. נפסק כי פקיד השומה אינו רשאי לצאת מנקודת הנחה כי בכל הנוגע לניכוי הוצאות, חזקה היא כי חשבוניות הרכישה הן כוזבות, אלא אם יוכיחו המערערים אחרת, ולעומת זאת, להחיל חזקה הפוכה בכל הנוגע לחשבוניות המכירה, לפיה חשבוניות אלו מייצגות עסקאות אמיתיות למכירת יהלומים אלא אם יוכיחו המערערים אחרת.

סוף דבר הערעורים נדחו ברובם.

מס הכנסה פסקי דין

28 2021 אפריל 535 ידע למידע

התקבל בחלקו ערעורו של נישום: השומה תתוקן בהתאם לסמכות בית המשפט לפקודה - פס"ד עקרמאווי 156 בסעיף עו"ד שוש גבע

13219-01-18 תקציר ע"מ המחוזי בירושלים בבית המשפט: כב' השופט אביגדור דורות לפני: עקרמאווי המערער: פקיד שומה ירושלים המשיב: 19.1.2021 : ניתן ביום

בית המשפט המחוזי בירושלים קיבל בחלקו ערעור על צווים שהוציא פקיד שומה. נקבע כי כאשר מגיע בית המשפט למסקנה כי יש לתקן את השומה תוך קביעת אחוז חומר גבוה מזה שנקבע על ידי פקיד השומה, העיגון לסמכותו של לפקודה, 156 בית המשפט מצוי בסעיף המסמיך את בית המשפט להפחית מן השומה, לבטלה, או לפסוק באופן אחר. ההליך דנן עוסק בערעור על צווים שהוציא פקיד שומה ירושלים למערער, לפי סעיף (ב) לפקודת מס הכנסה, בנוגע לשנים 152 . המערער הפעיל מסעדת חומוס 2015-2012 ועוף בגריל בירושלים ופקיד השומה סבר כי אחוז החומר המדווח על ידי המערער בשנות המס בערעור אינו סביר ואין לקבלו. השאלה המשפטית, הרקע העובדתי וטענות הצדדים

לטענת המערער, דיוני השומה נגעו לשנות בלבד ולא לשנת המס 2014-2012 המס . לפיכך, נטען כי יש לפסול את הצו 2015 . לטענת המערער, 2015 המתייחס לשנת הפעם הראשונה שבה התבקש להציג את הייתה במסגרת הדיון 2015 ספרי שנת , וממש לאחר דיון זה ניתנה 2016 באוגוסט ההודעה על פסילת הספרים בגין אי הצגת . עוד נטען 2015 ספרי החשבונות לשנת שלא התקיים דיון ביחס להכנסות המערער . בכל הנוגע לפסילת הספרים 2015 בשנת טען המערער כי החלטת פסילת הספרים ניתנה כלאחר יד, ללא נימוקים ומבלי שנערכה ישיבת שימוע. נוסף על כך נטען כי התדריך הכלכלי אינו יכול להצדיק את השומה, הואיל והוא אינו תואם את עסקו, שאינו מסעדה של פועלים. באשר לחוות דעת הכלכלן נטען כי ניתן להצביע על מספר לא מבוטל של כשלים בחוות הדעת.

מס הכנסה פסקי דין

2021 אפריל 535 ידע למידע 29

כן. אחת הסיבות לפסילת הספרים נעוצה באי המצאת רשימות מלאי לכל השנים שבערעור. מעדות המערער עולה בבירור כי אין מחלוקת בדבר אי המצאת רשימות המלאי. נקבע כי אין לקבל את טענת המערער כי רשימות המלאי נמסרו לידי מנהל החשבונות אשר מסר אותן לפקיד השומה. טענה זו לא הוכחה והיא אינה עולה בקנה אחד עם עדותו של המערער. משום כך, בדין נפסלו ספרי המערער. אין די במסירת "מספר סופי", כנראה לשווי (עלות) המלאי בתחילת ובסוף שנה, שכן הדרישה הייתה להמצאת ספירות מלאי, הכוללות את הסוגים השונים של חומרי הגלם, לרבות שווי של כל סוג. 2015 נוסף על כך, נקבע כי הוכח ששנת נכללה בגדר דיוני השומה ואין להחריגה מהדיון בערעור, כפי שטען המערער בסיכומיו. לטענת המערער, לא הייתה כל , לא היה כל דיון 2015 הזמנה בעניין שנת ביחס לשנה זו ומשספרי המערער לשנה זו לא היו בפני פקיד השומה, השומה אינה יכולה להתייחס לשנה זו. ואולם, ההזמנה לדיון בהשגה שניתנה למערער, כללה 2015-2012 דרישת מסמכים לשנות המס וכן נכתב כי הדיון בהשגה מתייחס לשנות . יתרה מכך, המערער 2015-2012 המס נחקר בחקירה נגדית בנוגע להשגה שהגיש ואישר כי ההשגה הוגשה גם ביחס לשנת .2015 עוד נקבע באשר לחישוב הכלכלי - חישוב הרווח הגולמי כי יש לתקן את השומה באופן שבו אחוז החומר המחושב לכל שנות

כלולה 2015 לטענת פקיד השומה, שנת המס בשומה כדין מאחר ששנה זו נכללה בדיוני השומה. בכל הנוגע לפסילת הספרים, נטען כי המערער לא המציא את ספרי העסק ובכך העלים חלק ניכר מקניותיו. עוד נטען כי אין מחלוקת על כך שהמערער לא המציא את רשימות המלאי של תחילת .2012-2015 שנה וסוף שנה של השנים באשר לבניית השומה והתחשיב הכלכלי, נטען כי התחשיב הכלכלי שהוגש התבסס על ממצאי הביקורת במקום העסק ועל מערכת החשבונות החלקית אותה המציא המערער. נטען כי מדובר בתחשיב יסודי ומפורט הכולל את חישוב אחוז החומר במסעדה תוך מתן ביטוי לסוגי המנות שנמכרו בה. בית המשפט פסק: כב' השופט א' דורות פסק כי בדין נפסלו ספרי המערער. פקיד השומה קבע כי ספרי החשבונות של המערער לשנות המס שבמחלוקת אינם קבילים בשל ניהולם בסטייה מהותית מהוראות ניהול פנקסים. מהודעת פסילת הספרים עולה כי המערער לא ניהל את מערכת החשבונות שלו בהתאם להוראות ניהול פנקסים. בנימוקי הערעור נטען כי אין בסיס לקביעת פקיד השומה כי הספרים אינם קבילים וכי הטעם העיקרי לפסילת הספרים נעוץ באי ובשל אי 2015 המצאת הספרים לשנת ההגעה להסדר בדיוני השומה. עיון בהודעה על פסילת פנקסי החשבונות מלמד כי אין הדבר כך. בהודעה נכתב כי המערער נדרש 2015 להציג את ספרי החשבונות לשנת בשלושה מועדים שונים, אולם לא עשה

מס הכנסה פסקי דין

30 2021 אפריל 535 ידע למידע

ושכר עובדים. נקבע כי כאשר נבחנת שומה לפי מיטב השפיטה, במקום שבו נפסלו ספרי המערער, אין די באמירות כלליות ובעדויות בעל פה כדי להרים את הנטל המוטל על המערער, אלא נדרש ממנו להציג ראיות אובייקטיביות לתמיכה בטענותיו. בענייננו, המערער לא הגיש חוות דעת של כלכלן. ייתכן מאוד שהיה למערער קושי כלכלי לממן חוות דעת מסוג זה. עם זאת, המערער גם לא הציג תחשיב כלכלי שיכול היה לערוך בעצמו בסיועו של מנהל החשבונות שלו אשר ליווה אותו לדיוני השומה. בתוך כך נקבע כי כאשר מגיע בית המשפט למסקנה כי יש לתקן את השומה תוך קביעת אחוז חומר גבוה מזה שנקבע על ידי פקיד השומה, העיגון לסמכותו של לפקודה, 156 בית המשפט מצוי בסעיף המסמיך את בית המשפט להפחית מן השומה, לבטלה, או לפסוק באופן אחר. יתרה מזאת, באשר לקנס הגירעון נקבע כי התנהלות המערער עולה כדי "רשלנות". משקלם המצטבר של הפגמים שנמצאו בדיווחי המערער לשנות המס שבערעור מטה את הכף לחובתו. אשר על כן נפסק כי אין מקום להתערב בהחלטת פקיד השומה לחייבו בקנס גירעון. סוף דבר הערעור התקבל באופן חלקי. נקבע כי על פקיד השומה לתקן את השומה ביחס .2015- ו 2013 ,2012 לשנים

, במקום 42% המס שבערעור יעמוד על אחוז החומר הנמוך יותר שנקבע בתחשיב. המומחה מטעם פקיד השומה חישב את אחוז החומר המחושב מהפדיון על ידי סך עלות המכר המדווחת מחולק במחזור המחושב על ידי פקיד השומה. בחוות הדעת צוין כי לא הובאו בחשבון מנות נוספות כגון קבב, פרגיות, הודו, חזה עוף וכן מנות של צ'יפס, פלאפל בפיתה ועוד. צוין בחוות הדעת כי המערער לא דיווח על קניות של תפוחי אדמה שמהם הוא ייצר את הצ׳יפס. כלומר, ישנן קניות של חומרי גלם נוספים שלא נכנסו לתחשיב, אף על פי שמאותם חומרי גלם הופקה הכנסה. המערער העלה בסיכומיו מספר טענות כנגד התחשיב האמור. ראשית, נטען כי הנחת הכלכלן ולפיה בחומוס 50% החומוס והטחינה מהווים מוכן אינה נכונה, שכן אחוז המים הוא בלבד. שנית, נטען כי היחס בין חומוס 15% 2014 ובשנת 48% הוא 2013 וטחינה בשנת בעוד שהיחס אמור להיות אחיד. 35% הוא שלישית, נטען כי הכלכלן לא ערך חישוב לפי ממוצע משוקלל אלא לפי ממוצע פשוט של בדיקה אחת ויחידה. נטען כי הכלכלן התעלם מרכיבים נוספים הנכללים במנת חומוס שהם לימון, בצל, שום, פלאפל, ירקות, חמוצים ושמן זית וכי אין בחוות הדעת התייחסות להוצאות של אחזקת העסק, כמו דמי שכירות, חשמל, מים, צלחות וכוסות, חומרי ניקוי

Made with FlippingBook - Online catalogs