ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

526

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 526 ׀ גיליון 2020 יולי ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

חוק מענק לעידוד תעסוקה המס הסופי שיחול במשיכה שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל 2019 הסדר הארכות למייצגים - דוחות לשנת המס מענק סיוע לעסקים - השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה שלישית נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכ מב לות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

526 מס' 2020 יולי

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

למרות הסרת רוב המגבלות וחזרת חלק מהעסקים לפעילות, המשבר הכלכלי בעקבות הקורונה נמשך במלוא העוצמה. שיעור המינוף הגבוה של המשכנתאות באוכלוסייה

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

הישראלית, הלוואות לרכישת רכב ועוד הלוואות מסוגים שונים יכולים להוות מכה נוספת למערכת הכלכלית. לאחרונה פורסם כי כרבע מנוטלי המשכנתאות מעכבים את החזריהם. אלה שלוו במינוף גבוה והכנסתם ירדה בעקבות משבר הקורונה עלולים שלא לעמוד בהחזרי ההלוואות, והמצב יחריף עם הפסקת התמיכה הממשלתית (דמי אבטלה, מענקים לעצמאים). מצב זה יגרום לירידה חדה בצריכה השוטפת של אותם לווים, קרי ירידה בתוצר הלאומי, ולהפסדים לבנקים אשר יחפשו דרך לגלגל את הפסדיהם על הממשלה או על מחזיקי אגרות חוב. לצערנו, לאור עליית התחלואה בימים האחרונים ההתאוששות לא נראית (כרגע) באופק. השיא מבחינת השפעות המשבר עוד לפנינו, והוא יבוא לידי ביטוי בחודשים הבאים – ולמשך תקופה ארוכה.

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2020 יולי 526 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד מלכא אבישי רו"ח מלכה הילה עו"ד מרציאנו קרן עו"ד נוה בועז

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס עו"ד, רו"ח ישועה יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי קרן רו"ח כהן אריק רו"ח (משפטן) כהן בועז עו"ד כהן יוני רו"ח כרמי אייל ד"ר (עו"ד) ליבוביץ' אריה רו"ח מורד מני רו"ח הררי שלמה עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד חגאי-מולה רוני עו"ד, רו"ח, חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד, רו"ח טיקוצקי ירון רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו"ד, רו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי

משתתפים: אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד ורו"ח דהן יעקב רו"ח דואני ענת עו"ד (רו"ח) הלל בירנצויג איילת עו"ד (רו"ח) בר-און גיא עו"ד, רו"ח ברגר אהרון עו"ד, רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה עו"ד אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד אליהו ג'ולייט עו"ד ורו"ח אסנפי איתן עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד ארז שי עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד אשרוב לילך יועץ פנסיוני בן-ארויה איציק

רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל עו"ד (רו"ח) עמפלי מאורי עו"ד, רו"ח פרידמן אבי רו"ח פרידמן צבי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד, רו"ח קדוש אבי עו"ד קישלס מעיין מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד רון שגיב רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

5

2020 יולי 526 ידע למידע

תוכן עניינים

מאמרים ופסקי דין מס הכנסה 2020 חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש), התש"ף-

עו"ד ג'ולייט אליהו

12

יועץ פנסיוני איציק בן-ארויה י? 161 ח ו- 161 לאיזו מטרה נועדו טופסי

15

רו"ח שלמה הררי גוונים של הוצאה - על רקע פסק דין רועי חיון 50 החזר כספים ללקוחות חייב להיות בשנת הוצאת החשבוניות עו"ד רו"ח רמי אריה רווח הון - דיווידנד ברכישה עצמית של מניות – היבטי מיסוי נוספים רו"ח (משפטן) בועז כהן רו"ח (משפטן) ישי חיבה המס הסופי שיחול במשיכה שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל רו"ח רוזט שמש בין הפטיש לבין הסדן: על מלכודות המס והביטוח הלאומי למשקיעים עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי LLC בארצות הברית באמצעות השבת תשלום ללקוח עקב עסקה שבוטלה לאחר השנה שבה בוצעה עו"ד משה גבע פס"ד רחמים ואח' תהווה הפסד לקיזוז עתידי – הכנסה מהשכרה תסווג כפעילות עסקית כאשר מדובר בהיקף גדול הדורש עו"ד משה גבע פס"ד פרדס מוצרי הדר בע"מ טיפול שוטף – התקבל בחלקו ערעורו של בעל עסק למתן שירותי מזון על שומה לפי מיטב עו"ד שלי גולדמן - פס"ד תמיר ימין השפיטה לאחר פסילת ספרים התקבל בחלקו ערעורם של שני אחים קבלנים על סיווג הכנסותיהם ממכירת דירות – הרכישות והמכירות שביצעו הן בעלות נופך פרטי ועסקי כאחד –

16

21

22

25

26

34

36

39

עו"ד שלי גולדמן פס"ד אמסיס

42

תוכן עניינים

6 2020 יולי 526 ידע למידע

חודשי מאסר נגזרו על מנהלה של חברה שמפעילה גן ילדים בשל 3 פס"ד המלאכים שלי אי הגשת דוחות שנתיים - כספים שחולטו למי שהורשע בהליך פלילי בגין עבירות הימורים ומשחקים – לא חוקיים – יוכרו כהוצאה וייחשבו כהקטנת הכנסות בסכום החילוט פס"ד רועי חיון התקבלה בקשתה של חברת תובלה לביטול החלטתו של פקיד השומה להטיל עליה קנס גירעון – אין להטיל עליה סנקציות שלא נקבע במפורש כי יש

45

47

עו"ד שלי גולדמן – פס"ד פליינג קרגו להטילן

48

מיסוי מקרקעין

עו"ד רו"ח מאיר זריהן היטל השבחה ודמי היתר בעסקאות קומבינציה תביעת יורשים נגד משרד מיסוי מקרקעין לתיקון שומת מס שבח לגבי עסקה

51

56

פס"ד יורשי המנוח סלמאן נבואני ז"ל – 1983 שנערכה בשנת

מס ערך מוסף נדחה ערעורה של עמותת י.ע.ל שמפעילה מזנונים בבית החולים אסף הרופא על החלטת מנהל מע"מ לשנות את סיווג הרישום שלה ממלכ"ר לעוסק עו"ד שלי גולדמן פס"ד עמותת י.ע.ל אסף הרופא מורשה - נדחה ערעורה של חברה ישראלית המעניקה שירותי ייצוג ושיווק לחברה שוויצרית – אינה זכאית למע"מ בשיעור אפס בשל שירותה גם למשקיעים עו"ד שלי גולדמן פס"ד איי.אס.פי. פיננשל ישראליים – (א) לחוק מע"מ מאחר 50 בקשתו של מנהל מע"מ לחיוב  בכפל-מס בהתאם לסעיף 63 פס"ד חמודי בדיר והמערער הגיש חשבוניות פיקטיביות – מיליון 3 נדחה ערעורה של חברה שהגישה דוחות למס הכנסה שהיו גבוהים בכ- 64 פס"ד צ.י.א. הסעות ומאפה בע"מ ש"ח מסך העסקאות שדווחו למע"מ – 57 60

ביטוח לאומי עצמאי הוכר כנפגע בעבודה אף על פי שנרשם בפועל אחרי התאונה רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה התקבלה תביעה ייצוגית נגד רשות המסים בגין ניכוי דמי ביטוח לאומי

66

עו"ד רו"ח רמי אריה שמשלם עצמאי למוסד לביטוח לאומי

69

תוכן עניינים

7

2020 יולי 526 ידע למידע

התנאי להכרה בזכאותו של עובד שאשתו ילדה לחופשת לידה הוא שאשתו תעבוד 71 עו"ד מעיין קישלס פס"ד עיסא פראג' בפועל בזמן זכאותו לגמלה – התקבלה תביעה להכרה ביחסי עבודה בין עובד לבין החברה שבה עבד –

73

פס"ד מרדכי אש זכאי לקבלת דמי אבטלה -

שאלות ותשובות מס הכנסה

הליכי סגירת חברה ופירוק מרצון מול רשויות המס

עו"ד (רו"ח) איילת הלל בירנצויג ורשם החברות חבות במס על משיכת פיצויי פרישה שמקבל היום תושב ישראל עו"ד, רו"ח מאיר זריהן מתקופת עבודה בארה"ב סיווג הכנסות ממכירת מטבע קריפטו לעניין מס על רווח הון עו"ד ורו"ח איתן אסנפי מיסוי הטבות והנחות שניתנים ללקוחות חובת דיווח בישראל בשנת המס בה יוצא תושב ישראל לעבוד בחו"ל עו"ד, רו"ח אבי פרידמן באמצע השנה זיכוי מיסי חוץ על הכנסת חוץ לנישום מייצג בחברה משפחתית רו"ח אייל כרמי

76

77

79

82

88

עו"ד לילך אשרוב

90

רו"ח צבי פרידמן ייחוס תמורה ממכירת מניות לצורך חישוב רווח הון חברה שמחזיקה בחברה המנהלת דיור מוגן, האם תיחשב לאיגוד מקרקעין?

93

עו"ד, רו"ח סיימון יניב

94

עו"ד (רו"ח) גיא בר-און העברת מניות מיחיד לחברה ניכוי הוצאות או הוצאות עודפות בגין הענקת מתנות לחג לאנשי

97

רו"ח הילה מלכה ועד של עמותה שיעור המס על פי כללי מס הכנסה לבעלי הכנסה מחוץ לארץ לעובד שהכנסתו במט"ח בחו"ל ובנוסף גם בישראל בש"ח 2017 הייתה בשנת

98

רו"ח (משפטן) אייל סנדו

100

תוכן עניינים

8 2020 יולי 526 ידע למידע

הכרה ביתרת ריבית בחברה שנסגרה בפירוק מרצון

רו"ח (משפטנית) ענבל שני לפקודה 104 העברת פעילות מעצמאי לחברה חדשה על פי סעיף

101

עו"ד, רו"ח יוסי ישועה פטור ממס על פיצויי פיטורין מותנה בפרישה מוחלטת וסופית וניתוק מוחלט רו"ח רוזט שמש של יחסי עובד מעביד פטור ממס בקבלת קצבה מקרן פנסיה ותיקה ובמשיכת פיצויים רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא מקופת גמל אישית לפיצויים בגין פנסיה שמקבל ממקומות עבודה שונים 74 קיבוע זכויות לבעל שליטה בן מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום פיצויי פיטורין ששולמו לעובד שרכש את העסק ממעסיקו עו"ד, רו"ח אבי קדוש לא יהיו פטורים ממס חובת הגשת דוחות לחברה שבשנת התאגדותה לא הייתה לה פעילות עו"ד ורו"ח יעקב דהן חובת דיווח בדוח אישי של בעל מניות בגין משיכת כספים מחברה רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי מיסוי מלגת קיום שניתנת לרופאה שנשלחה לחו"ל מטעם בית חולים בישראל עו"ד (רו"ח) רונן ארויו אירוע מס במכירת מניות בין בעלי המניות בחברה הפרטית עו"ד, רו"ח, ניר חונוביץ' לבין החברה הציבורית חלוקת דיווידנד בחברה מרווחיה בפעילותה על פי החוק רו"ח יוסי ירון לעידוד השקעות הון לפקודה 1 ט 3 מועד החיוב בחברה לגבי משיכת כספים על פי סעיף עו"ד, רו"ח ירון טיקוצקי הרמת מסך בידי רשות המסים לגבי גביית חובות מס ישנים מבעל מניות עו"ד משה גבע מימוש/ מכירת אופציות לעולה חדש שהוענקו לו בהיותו תושב חו"ל רו"ח ענת דואני מיסוי הכנסות מתקציב שמתקבל מקיבוץ לחבר קיבוץ שהוא גם שכיר

103

104

106

107

108

109

110

111

113

114

115

116

117

יועץ מס מיכאל גל שמקבל תלוש משכורת ממקום אחר

118

תוכן עניינים

9

2020 יולי 526 ידע למידע

מיסוי מקרקעין יום המכירה ויום אישור עיסקה לעניין חוק מיסוי מקרקעין בעסקאות עו"ד אבישי מלכא עם רשות מקרקעין ישראל היבטי מיסוי מקרקעין ברכישת מקרקעין בידי שותפות עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה 70 א לפקודה וסעיף 104 העברת נכס מיחיד לחברה על פי סעיפים עו"ד יוני כהן לחוק מיסוי מקרקעין 70 היבטי מס שבח בהעברת קרקע מיחיד לחברה על פי סעיף עו"ד שגיב רון לחוק מיסוי מקרקעין היבטי מס רכישה, מס שבח ומע"מ ברכישת דירת מגורים שתשמש למגורי מס ערך מוסף החזר תשומות שנוכו במהלך פרויקט בנייה של בניינים שקיבלו לבסוף אישור כבניין להשכרה למגורים לפי חוק עידוד השקעות הון ד"ר (עו"ד) אריה ליבוביץ' מע"מ בשיעור אפס לשירות תרומות שנותן תושב ישראל בחו"ל לעמותה בארץ ושירות בחו"ל בידי תושב חוץ עבור עמותה תושבת ישראל עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ' מועד החיוב במע"מ והוצאת חשבונית בגין שכר טרחת עורך דין עו"ד קרן מרציאנו דיווח למע"מ ורישום בהנהלת חשבונות על רכישת מטבעות כסף בידי חברה רו"ח אריק כהן ועו"ד ג'ני אטקין – מוסקוביץ מאדם פרטי שאלת מע"מ בשיעור אפס בגין אספקת מזון וציוד שמוכר עוסק ישראלי עו"ד, רו"ח אהרון ברגר לאונייה זרה העוגנת בישראל וממשיכה לחו"ל לא ניתן לדרוש מע"מ תשומות בחברה ככל שרישיון הרכב רשום עו"ד שי ארז בעל השליטה וגם למשרדי חברתו מס רכישה, מס שבח, ומע"מ בפירוק איגוד מקרקעין עו"ד רוני חגאי-מולה

119

120

122

124

126

129

130

133

136

140

144

עו"ד, רו"ח קרן ישראלי על שם בעל המניות

145

תוכן עניינים

10 2020 יולי 526 ידע למידע

חברות, עמותות, מלכ"רים

חברי ועד בעמותה אינם רשאים לקבל מלגות בתמורה

עו"ד בועז נוה לשירותים שונים לעמותה

146

כספים וחשבונאות מוסד כספי לניכיון שיקים אינו יכול להוסיף פעילות נוספת עו"ד אורי גולדמן מהשכרת נכסים הצגה של תשלומי דמי חבר שמתקבלים בעמותה בדוחות הכספיים

147

רו"ח מני מורד

148

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה

הוראות תיעוד למענקים בפעימה הראשונה והשנייה

לשכת רואי חשבון בישראל

149

רשות המסים בישראל 2019 הסדר הארכות למייצגים - דוחות לשנת המס קורונה - הגשת דוחות שנתיים ותיקוני שומה לעניין הפעימה הראשונה רשות המסים בישראל למענק לעצמאים מענק סיוע לעסקים - השתתפות בהוצאות קבועות - פעימה שלישית רשות המסים בישראל 2020 ביולי 1 הגשת בקשות למענק הפעימה הראשונה לעצמאים תתאפשר עד רשות המסים בישראל הנחיות בעניין יישום תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) - רשות המסים בישראל דחיית תקופות ומועדים בנושא 4/2017 ' עדכונים והבהרות בנוגע ליישום הוראות חוזר מס הכנסה מס רשות המסים בישראל יתרות צבורות בקופה מרכזית לפיצויים 2019 דגשים ושינויים בשידור דוחות ובשומות יחידים וחברות לשנת המס

150

151

152

156

157

162

רשות המסים בישראל 03/2020 הוראת ביצוע מס הכנסה מס'

165

תוכן עניינים

11

2020 יולי 526 ידע למידע

מס ערך מוסף ועדת הכספים אישרה את בקשת שר האוצר: על מענק הסיוע לעסקים רשות המסים בישראל לא יחול מע"מ משרד האוצר ורשות המסים ימליצו לממשלה על הקלה במענק לעסקים עבור הוצאות קבועות למדווחים למע"מ על בסיס מזומן

190

רשות המסים בישראל ביטול במהלך ממוחשב של קנסות למדווחי מע"מ באיחור

191

רשות המסים בישראל בתקופת הקורונה

191

ביטוח לאומי הבהרות למי שנמצא בחל"ת בנוגע להמשך זכאות לדמי אבטלה

המוסד לביטוח לאומי 203 2020 מדדים לחודש מאי

192

חקיקה

חוקים חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף הקורונה החדש)

193

2020 התש"ף

מדדים ושערי מט"ח

203 204

2020 מדדים לחודש מאי

2020 שערים יציגים לחודש יוני

ידע במספר

205

מראה מקום

208

12 2020 יולי 526 ידע למידע

מס הכנסה חוק מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה 2020- - נגיף הקורונה החדש), התש"ף עו"ד ג'ולייט אליהו

א. הוא נרשם כדורש עבודה בתקופה ולא 29.02.2020 עד 1.01.20 מיום עבד החל ממועד רישומו כאמור 30.04.2020 ועד יום ב. העובד פוטר או הוצא לחופשה ללא עד יום 01.03.2020 תשלום מיום או שתקופת הלידה 30.04.2020 וההורות שלו, כולה או חלקה, היתה בתקופה האמורה, ועבד או פוטר או יצא לחופשה ללא תשלום או לפני שהחלה תקופת הלידה . 2020 וההורות בחודש פברואר ומעלה הזכאי למענק הסתגלות 67 . בן 3 מיוחד לפי תקנות מענק הסתגלות . 2020 מיוחד, בעד חודש מאי . העובד זכאי לגמלת הבטחת הכנסה 4 . 2020 בעד חודש מאי . העובד זכאי לדמי אבטלה בעד חודש 5 לרבות הארכה שניתנה. 2020 מאי

פורסם ברשומות חוק 16.06.2020 ביום מענק לעידוד תעסוקה (הוראת שעה - נגיף (להלן: 2020 הקורונה החדש), התש"ף- "החוק"). להלן עיקרי החוק: כיום תחילת עבודה של עובד החוק מגדיר הראשון לעבודת העובד אצל המעסיק או היום הראשון שבו חזר העובד שהוצא לחופשה ללא תשלום, לעבודה אצל מעסיק. הינו תושב ישראל לרבות עובד מוכר" " תושב ישראל באזור יהודה שומרון וחבל עזה. הינו עובד אשר עונה לכל עובד מזכה" " התנאים הבאים: . שכרו בכל חודש בשלו מבקש המעסיק 1 ש"ח לפחות ולעובד 3,300 מענק הינו המשתכר שכר מינימום מותאם, השכר ש"ח. 1,875 הוא שנים וטרם הגיע לגיל 18 . מלאו לו 2 פרישה ומתקיים בו אחד מאלה:

הכותבת – עו"ד "כל עובד" מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

13

2020 יולי 526 ידע למידע

ש"ח ישולם בעד כל עובד מזכה, 875 סך של אשר הועסק באותו חודש מעבר למצבת , ומועד תחילת 2020 העובדים לחודש מרץ ועד ליום 19.04.2020 עבודתו היה מיום העובד המזכה הועסק או .30.04.2020 - ה באותו חודש מעבר למצבת העובדים ומועד תחילת עבודתו 2020 לחודש אפריל . 2020 אצל המעסיק היה במאי ש"ח ישולם בעד כל עובד 1,875 סך של מזכה שהועסק אצל אותו מעסיק באותו חודש מעבר למצבת העובדים לחודש מאי , ומועד תחילת עבודתו אצל המעסיק 2020 היה בחודש יוני, יולי, אוגוסט או ספטמבר וכן בחודש הראשון לעבודתו החל 2020 באותו חודש 15 לעבוד לא יאוחר מיום ועבד אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו חודש לפחות. על אף האמור לעיל, רשאי המעסיק לבחור ש"ח ישולם בעד כל 1,875 שהמענק על סך אם 2020 אחד מהחודשים יולי עד אוקטובר העובד הועסק אצל המעסיק באותו חודש 2020 מעבר למצבת העובדים לחודש יוני ומועד תחילת עבודתו אצל המעסיק היה בחודש יולי, אוגוסט, ספטמבר או אוקטובר וכן בחודש הראשון לעבודתו החל 2020 באותו חודש 15 לעבוד לא יאוחר מהיום ועבד אצל המעסיק ברציפות עד תום אותו חודש לפחות. עוד נקבע, כי עובד המועסק אצל יותר ממעסיק אחד, ישולם המענק למעסיק זכאי המשלם לעובד המזכה את השכר הגבוה ביותר, בהתאם להצהרת העובד.

למרות האמור לעיל, בהגדרת עובד מזכה לא ייכללו: בעל שליטה בתאגיד, מנהל או קרובו של מנהל תאגיד, עובד שהוא מעסיק או קרובו של המעסיק שעבד אצלו לראשונה ביום או לאחריו. (קרוב - בן זוג, 1.03.2020 הורה, הורה הורה, בן או בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד או דודה וילדיהם, חם, חמות, נכד או נכדה לרבות קרוב שהוא שלוב). עובד זר או עובד ששולמו בעדו כספים לצורך עידוד תעסוקה בעד החודש שבשלו מתבקש המענק למעסיק מהמדינה. " מוגדרת מצבת העובדים לחודש מסוים " כמספר העובדים שהועסקו אצל אותו מעסיק באותו חודש, כולו או חלקו. לא יובאו בחשבון עובדים שפוטרו או היו בחופשה ללא תשלום, באותו חודש, כולו או חלקו, אלא אם כן שבו לעבודה באותו חודש. עוד נקבע בחוק כי מעסיק יהיה זכאי למענק לעידוד תעסוקה אם דיווח לרשות המיסים ולמוסד לביטוח לאומי על פתיחת עסקו 29.02.2020 ופתיחת תיק ניכויים עד ליום ולא דיווח על סגירת עסקו וסגירת תיק . בנוסף, 31.05.2020 הניכויים עד ליום 2019 המעסיק ניהל פנקסים לשנת המס כנדרש על פי פקודת מס הכנסה. תשלום המענק תשלום המענק למעסיק זכאי ישולם בשל , 2020 כל אחד מהחודשים יוני עד ספטמבר בהתאם לתנאים הבאים:

מס הכנסה מאמרים

14 2020 יולי 526 ידע למידע

התשלום יבוצע בדרך של זיכוי חשבון הבנק של המעסיק. על החלטת המנהל ניתן לערור לפני ועדת ימים מיום מתן ההחלטה. 60 ערר בתוך יצוין כי החוק מאפשר לרשות התעסוקה לקבל מידע ולשמור אותו מבלי לגרוע בחוק . 1981 הגנת הפרטיות, התשמ"א עונשין מעסיק שהגיש בקשה למענק ומסר הצהרה עם פרטים לא נכונים דינו מאסר שנה או ) לחוק העונשין. אם 2 (א)( 61 קנס לפי סעיף נעברה העבירה בידי תאגיד, דינו כפל קנס החל על היחיד כאמור. תחולה 30 ניתן להגיש את הבקשה למענק החל מ ימים מיום תחילתו של חוק זה, היינו מיום .16.06.2020 - פרסומו

בקשה לקבלת המענק מעסיק זכאי להגיש בקשה לקבלת המענק לגבי כל אחד מהחודשים הרלוונטיים לחוק ימים מתום אותו חודש. 60 זה לא יאוחר מ הבקשה למענק תכלול הצהרה של המעסיק בהתאם לפרטים הקבועים בחוק. כמו כן תנאי לאישור הבקשה, הוא שהעובד המזכה שבעדו מתבקש המענק הגיש הצהרה באמצעות אתר האינטרנט של שירות התעסוקה או בדרך שקבע המנהל. קבלת זכאות למענק 21 הבקשה תוגש לשירות התעסוקה. תוך ימים מיום קבלת הבקשה, יקבע מנהל או מי שהסמיכו לכך מקרב שירות התעסוקה, את ההחלטה בדבר זכאות למענק. כמו כן, ניתן להגיש בקשה כי נפלה טעות בקביעת ימים מיום החלטת 60 המנהל, וזאת תוך המנהל. אופן תשלום המענק תשלום המענק יעשה באמצעות רשות המיסים או על ידי משרד ממשלתי אחר.

מס הכנסה מאמרים

15

2020 יולי 526 ידע למידע

י? 161- ח ו 161 לאיזו מטרה נועדו טופסי איציק בן-ארויה C.L.U יועץ פנסיוני

בפורשים המקבלים קצבה ממת"ש צה"ל בלבד. על כן, ניתן לומר בוודאות שאם פורש צה"ל מסוים מקבל קצבה מקופת ביטוח או מקרן פנסיה (ותיקה או חדשה) בנוסף על קצבתו מצה"ל, הרי שהטפסים האמורים לא יכולים לשמש אותו, שכן הם מופנים "למשלם הקצבה" (מת"ש צה"ל), ובתנאי שזו קצבתו היחידה. י, 161- ח ו 161 ההבדל בין שני הטפסים – נעוץ בגיל הפרישה של ממלא הטופס. ח מיועד לנישום שהגיע לגיל 161 טופס י מיועד 161 , ואילו טופס 2012 פרישה אחרי . 2012 לנישום שהגיע לגיל פרישה לפני שנת מילוי הטפסים הללו אינו מסובך, וככל שהפורש מצהיר שזו קצבתו היחידה וכי ד, וכן מצהיר 161 לא הגיש בעבר טופס , 2012 כי הוא לא היוון קצבה החל משנת ומתחייב שלא להוון קצבה בעתיד, הרי שמילוי הטופס והעברתו למת"ש תעניק לו , ובזאת תם 17% את הפטור הנוסף בשיעור הטקס. הערה חשובה – מי שעומד בתנאים ומגיש י, צריך לדעת 161 ח או 161 למת"ש טופס שבבקשתו הוא מסכים שההגדלה בפטור תשמש להגדלת הפטור 2025 העתידי בשנת

בחודשים האחרונים התקבלו פניות רבות מפנסיונרים פורשי צה"ל, שהתלוננו על כך שהקצבה אותה הם מקבלים במשך שנים רבות ממת"ש פחתה באופן ניכר, הפסיקו להעניק להם 2020 כיוון שמשנת את הפטור שקיבלו על הקצבה החודשית, במסגרת הפטור על קצבה מזכה. האופציות שהציעו לאותם פנסיונרים הן למלא טפסי י (שנשלחו אליהם) ולהחזיר 161 ח או 161 17% למת"ש, כדי לקבל פטור בשיעור (הפטור הנוסף), או להגיש לפקיד השומה ד, ולקבל אישור לגבי הפטור לו 161 טופס הם זכאים על קצבתם מצה"ל. במה מדובר? האם על פורשי צה"ל למלא את הטופס שנשלח אליהם, או שמא עליהם ד המוכר לנו זה שמונה 161 למלא טופס שנים? מבלי להיכנס להיסטוריה של היוון קצבה של פורשי צה"ל (לתקופה קצובה או לכל החיים), נסביר בקצרה למי מיועד כל אחד י. 161 ח ו- 161 ד, 161 מהטפסים – ח 161 נתחיל בכלל חד משמעי – טופסי י מתאימים רק לאדם המקבל 161 ו קצבה ממשלם אחד. כיוון שאנו עוסקים היום בפורשי צה"ל, הרי שמדובר אך ורק

הכותב - יועץ פנסיוני, בעלים של ''איציק בן ארויה ליווי פנסיוני בע''מ'', חברה העוסקת בייעוץ פנסיוני לחברות ולפרטיים, וכן בהדרכות מקצועיות בתחום הביטוח, הפנסיה והגמל. מנהל אקדמי בהכשרת יועצים ומשווקים פנסיוניים בגופים מוסדיים ונמנה עם מומחי חברת ''חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע''מ"

מס הכנסה מאמרים

16 2020 יולי 526 ידע למידע

אחד, וככל שאינם מתכוונים להשתמש 2025 בשנת 15% בפטור העתידי בשיעור (לצורך היוון קצבה), אזי הטופס פשוט למילוי והטיפול בקבלת הפטור בשיעור קצר ויעיל. מניסיוננו, רוב פורשי 17% צה"ל בעבר עבדו לאחר שחרורם ובמסגרת עבודתם צברו חיסכון פנסיוני בקופות ד, 161 שונות. אלה חייבים למלא טופס שכן לרוב הם מקבלים קצבה ממקור נוסף, או מבקשים להוון כספים שצברו בקופות השונות. חובתנו כבעלי רישיון פנסיוני העוסקים בתחום הפרישה, להכיר לעומק את סוגי הטפסים השונים, ולסייע בידי הלקוח לקבל את המגיע לו, בדרך המקצועית והיעילה ביותר.

על הקצבה בלבד, וכי הוא לא יוכל להוון קצבה פטורה. ומה לגבי פורש צה"ל שיש לו קצבה נוספת, מלבד קצבתו ממת"ש צה"ל? או מה לגבי פורש צה"ל שבכוונתו להוון בעתיד תגמולי קצבה? במקרים אלו על הפורש למלא ד, כדי להציג בפני פקיד שומה 161 טופס את הקצבאות המשולמות לו, את ההיוון שעשה בעבר, ואת ההיוון שבכוונתו לעשות את האפשרות 8 גם עתה, וכן לבחור בסעיף המתאימה לו לגבי הפטור העתידי שיחול . 2025 בשנת י משמשים 161- ח ו 161 מה למדנו? שטופסי רק את מי שמקבלים קצבה יחידה ממשלם

גוונים של הוצאה - על רקע 50 פסק דין רועי חיון רו"ח שלמה הררי

בניכוי הוצאות מול הכנסותיו. הדבר נכון הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט מע"מ. בהמשך נציג כמה דוגמאות מיני רבות.

מבוא לא פעם כאשר גוף מסוים משלם בגין עסקה שאינה חלק ממהלך העסקים הרגיל שלו, עולה השאלה האם התשלום יוכר

הכותב - מומחה מס בתחום מס הכנסה, מיסוי מקרקעין ומע"מ

מס הכנסה מאמרים

17

2020 יולי 526 ידע למידע

בהיבט מע"מ יש לבחון האם התשומה תשמש ליצור עסקה חייבת במע"מ. כך לחוק מע"מ. ואז תותר בניכוי 41 מכוח סעיף ככל שלא מצאנו תקנה מסייגת. אולם ננסה לחשוב על מקרים ששילמנו תשלום לעסקה מסוימת ולא קבלנו חשבונית מס ונבחן האם נוכל להקטין את מחיר העסקה, את מס העסקאות שאנו משלמים. בטרם נצלול לעומק הדיון נציג מספר מקרים שאנו לעיתים נתקלים בהם, ולא תמיד אנו חושבים שיש לנו מה לעשות בהיבט המס בעת קרות אותם מקרים. . הוצאות מימון ששולמו אגב שומה 1 למס הכנסה או למע"מ. הוצאות מימון בדרך כלל מותרות בניכוי, אולם תשלום למס הכנסה אינו מוכר כהוצאה. האם הוצאות מימון אגב תשלום שומה למס הכנסה או למע"מ יותרו בניכוי? . אדם שהורשע בגניבה. כספי גניבה ו/ 2 או עבירה דינם כהכנסה לענין מס הכנסה (למרות שזה נוגד את תקנות הציבור). ומשהחזיר אותו אדם את כספי הגניבה לאחר מספר שנים. האם החזר כספי הגניבה ייחשב הוצאה? . עוסק הפסיד בתביעה יצוגית שנתבע 3 ונקבע שעליו לשלם הן לתובעים והן לעו"ד שיצגו את התובעים. נחשוב האם התשלומים לזוכים יוכרו כהוצאה לענין מס הכנסה? ו/או גם למע"מ על דרך של הקטנת מחיר עסקה? מה דינו של התשלום לעו"ד שיצג את הזוכים האם יחשב להוצאה ביצור הכנסה.

בהיבט מס הכנסה נשאל את עצמנו האם תשלום ששלמנו יוכר כהוצאה המותרת בניכוי לצורכי מס הכנסה. בהיבט מע"מ נשאל האם תשלום ששילמנו יתכן ויקטין את "מחיר העסקה" ונשלם פחות מס עסקאות. במאמר קצר זה ננסה להפנות את תשומת הלב לכך שיש לבחון את התרת ההוצאות והתשלומים בניכוי, הן בהיבט מס הכנסה והן בהיבט מע"מ. נבסס את דיוננו על דבר חקיקה ופסיקה שניתנה בביהמ"ש העליון ולאחרונה בבית משפט מחוזי בעניינו של רועי חיון. מקורות לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), 17 סעיף ) קובע הפקודה (להלן - 1961 התשכ"א שהוצאה תותר בניכוי אם היא הוצאה ביצור הכנסה באותה שנה. דהיינו הכלל הבסיסי על מנת שנוכל לנכות הוצאה מהכנסה הינו שההוצאה צריכה להיות ביצור הכנסה. וכן שיצור ההכנסה אמור להיות באותה שנה שבה הוצאה ההוצאה. נזכור שיש עוד סעיפים בפקודה שמסייגים ניכוי של מספר הוצאות. נבחן בהמשך את הסעיפים הרלוונטיים לדיון שלנו תוך הצגת דוגמאות וננסה לחשוב האם מדובר בהוצאות שהוצאו ביצור הכנסה והאם יותרו בניכוי גם אם ההכנסה לא יוצרה בשנה שבה הוצאה ההוצאה.

מס הכנסה מאמרים

18 2020 יולי 526 ידע למידע

נלמדה לאורך שנים 17 ההגבלה בסעיף שרק הוצאה שהוצאה כולה לצורך יצור הכנסה באותה שנה, תותר בניכוי. כפי שאמרנו, בעקבות ההלכה של ורד פרי ) לפקודה שמתיר בניכוי 1 ( 32 חוקק סעיף רק הוצאה המכונה הוצאה אינצדנטלית ביצור הכנסה - הוצאה כרוכה ושלובה ביצור ההכנסה. המחוקק מנסה לסייג הכרה בהוצאה להוצאה כרוכה ושלובה ביצור ההכנסה. וסעיף 17 לא הספיקו שני הסייגים של סעיף ) שלא 16 ( 32 ) לפקודה והתווסף סעיף 1 ( 32 תשלומים, בין שניתנו בכסף התיר בניכוי " ובין בשווה כסף, שיש יסוד סביר להניח ." שנתינתם מהווה עבירה לפי כל דין כאן רצה המחוקק למנוע ניכוי של תשלומי שוחד ששימשו ליצור הכנסה. בד בבד עם התפתחות סיכום ביניים: הפסיקה במגמה להשית מס אמת על הכנסה בפועל והתעשרות בפועל, המחוקק מנסה למנוע מקרים שהובאו להבעת דעת בית המשפט. היה ורשויות המס יראו שעלולה להתפתח מגמה של הכרה בסוגי הוצאות שדעתם אינה נוחה מהן, הרי הפתרון הינו חקיקה. על מנת שהחקיקה תאסור את ניכוי אותן הוצאות. במאמר נפרד ניתן להצביע על שינוי בעמדת רשויות המס שלא מתבסס על שינוי חקיקה ראשית אלא עובר דרך חקיקת משנה ופרסום חוזרים, וכך הוא מנסה לאסור ניכוי הוצאה מול הכנסה.

. תשלום שרשות שלטונית חייבה אותי 4 לשלם בגלל שלטענתה בצעתי עבירה מסויימת. תחילה נציג סעיפים בפקודה שמסייגים חלק מההוצאות שאנו רוצים להתיר בניכוי מול הכנסה. נדגיש שמאמר זה לא סוקר את כל פסקי הדין בנושא (ולא בהכרח את המרכזיים). המטרה הינה להפנות תשומת לב ולזכור שיש מקום לחשיבה. ולכן בכל מקרה שיש תנועה תזרימית לצד אחר למרות שלא מדובר במהלך עסקים הרגיל, חובה עלינו לזכור ולחשוב שאולי ההוצאה תותר בניכוי. להלן סקירת סעיפי הפקודה שיש בנושא: ) לפקודה שנחקק גם בעקבות 1 ( 32 סעיף הלכת ורד פרי שהתירה בניכוי תשלום בגין משמורת על הילדים לצורך יצור הכנסה.. " בבירור הכנסתו הסעיף קבע כדלהלן החייבת של אדם לא יותרו ניכויים בשל- ) הוצאות שאינן הוצאות כרוכות ושלובות 1 ( בתהליך הפקת ההכנסה,..." הסעיף מגדיר "הוצאות כרוכות ושלובות בתהליך הפקת ההכנסה - הוצאות המשתלבות בתהליך הטבעי של הפקת ההכנסה ובמבנהו הטבעי של מקור ההכנסה והמהוות חלק נפרד מהם". 17 לא הספיקה למחוקק הקביעה של סעיף "שלשם בירור הכנסתו לפקודה שקבעה החייבת של אדם ינוכו, זולת אם הניכוי - יציאות 31 הוגבל או לא הותר על פי סעיף והוצאות שיצאו כולן ביצור הכנסתו בשנת המס ולשם כך בלבד..."

מס הכנסה מאמרים

19

2020 יולי 526 ידע למידע

כמוהו כלקיחת הלוואה מרשויות המס ויש להתיר בניכוי את הוצאות המימון ששולמו. במקרה השני שהצגנו דן בזה בית המשפט העליון בעניין הירשזון ודמארי בשני סבבים. בשני הסבבים לא היה ספק שהחזרת הכספים שבגין לקיחתם דנו את הנאשמים הינם הוצאה המותרת בניכוי. כל השאלה היתה האם במקרה ששמו אדם על הכנסה בעבר וכעת לאחר שנים החזיר את הכספים שבגינם שמו אותו. הרי כיום ניתן לומר שאין לאותו אדם התעשרות אולם האם נוכל לומר שאותו אדם יכול לקזז את ההוצאה שהוצאה היום מול ההכנסה ששמו אותו בעבר? בדיון הראשון בעליון התשובה לכך הייתה חיובית, ואילו בדיון השני בעליון נקבע שאין מנגנון של הכנסה בעבר והוצאה היום, שההוצאה תאפס את הכנסה בעבר. דהיינו, אין קיזוז הפסדים למפרע בחוקי המס בישראל. מדוע נקבע שההוצאה תותר בניכוי במקרה של הירשזון ודמארי? על כך טענו שזה חלק מסיכוני העסק בדומה . 42 לענין בפינסקר דהיינו, למרות לשון הסעיפים בפקודה עדיין יש הוצאות שנתירם בניכוי כי הן חלק מסיכוני העסק. חשוב לזכור שענין הירשזון ודמארי נידון פעמיים בבית המשפט העליון ולא היה ספק שההוצאה תותר בניכוי. הרבה פעמים בדיוני שומה עולה שאלה של הכרה בהוצאה לענין ניכויה. אולם אם נשכיל להוכיח שאותה הוצאה הינה חלק מסיכוני העסק הרי לאור הלכת הירשזון ודמארי ההוצאה

למרות שבחשיבה ראשונית לא זכורים לנו מקרים מהפסיקה שדנים במקרים שהוצגו " 42 לעיל נציג למשל את פס"ד "פינסקר שם נקבע שגניבת תקבולים בידי עובד דינם כהוצאה שתותר בניכוי. הרי כספי הגניבה לא שימשו ליצור הכנסה ולא נועדו לייצר הכנסה. אז למה כספי גניבה בידי עובד דינם כהוצאה המותרת בניכוי? התשובה בקצרה, "גניבה בידי עובד הינה חלק מסיכוני העסק". לכן נמצאנו למדים לפני עשרות שנים שיש הוצאות שלא ייצרו הכנסה, ולא כרוכות ביצור הכנסה, ועדין יותרו בניכוי כי יש הוצאות שהן חלק מסיכוני העסק ולמרות שהן לא ישמשו ליצור הכנסה עדין הן יותרו בניכוי. בעסק יש סיכונים. בנושא הכרה בהוצאות מימון נשברו קולמוסים רבים. נזכיר את פס"ד "הד הקריות" וחוזרי מס הכנסה שיצאו לאחר מכן. נזכיר את פס"ד "שריג אלקטריק". ובענין הוצאות מימון לענין מע"מ נזכיר את פס"ד בארי. בכל אותם מקרים בססו חוות דעת שונות מדוע יש להתיר בניכוי את אותן הוצאות מימון באופן מלא. דהיינו (בקצירת האומר) ניתן לבסס שהוצאות מימון ששולמו אגב שומה ניתן לראותם במנותק מהשומה כאילו נלקחה הלוואה ממס הכנסה ויחד עם ענין השיקול הכלכלי ניתן להתירם בניכוי. שהרי הוצאות מימון ששולמו לבנק לצורך פעילות שוטפת יוכרו בניכוי. ואם כן, עם ענין השיקול הכלכלי ניתן לומר שלכסף אין צבע ויתכן לומר שבמקרה של תשלום מס באיחור

מס הכנסה מאמרים

20 2020 יולי 526 ידע למידע

מסיכוני העסק בבואנו לנכות את ההוצאה? ולטעמי יש מקום לשאלה זו בהיבט מע"מ ואף בהיבט מס הכנסה. האם זה לא חלק מסיכוני העסק? בשאלה הרביעית שהצגנו דנו בפס"ד רועי חיון והגיעו למסקנה שיש כאן הוצאה שתותר בניכוי כמובן תוך ביסוס הטענה על סמך פסקי הדין שציינו לעיל. סיכום לא ציינתי מראי מקום לפסקי הדין כי יש עשרות פסקי דין שיכולים לעזור לנו בחשיבתנו האם יש להתיר הוצאה בניכוי בהיבט מס הכנסה ומע"מ. פסקי הדין שצויינו הינם בבחינת מראי מקום לשיקול האם ההוצאה תותר בניכוי. בכל אחד מפסקי הדין צויינו עוד מספר פסקי דין ששופכים אור במתווה של הכרה בהוצאה בניכוי. הצגנו מספר מקרים שלמרות לשון החוק שמנסה כל פעם מחדש להוסיף לרשת עוד ועוד הוצאות שלא יותרו בניכוי. הפסיקה ואף המחלקה המקצועית במע"מ הולכות במסלול הפוך ומתירות עוד ועוד הוצאות שהן לא אינצדנטליות, ואולי נראה על פניו שהן נוגדות את תקנות הציבור, עדין אותן הוצאות יותרו בניכוי כי הן חלק מסיכוני העסק. דהיינו חשוב לזכור שגם אם נראה לנו לעיתים שהוצאה מסויימת לא תותר בניכוי בהיבט מ"ה ו/או מע"מ אולי בהסתכלות נוספת נוכל להתירה בניכוי במיוחד לאור פסקי הדין שצוינו לעיל.

אמורה להיות מותרת בניכוי. וזאת למרות לפקודה. 32 וסעיף 17 מכשולי סעיף ומה לגבי הטענה שאם נתיר את ההוצאה בניכוי זה נוגד את תקנות הציבור? על כך נשפכו נהרות של דיו בענין הירשזון ודמארי. בענין "חברה בע"מ" ו"הידרולה" צוינו שלושה סוגי הוצאות "לא חוקיות". שבאחת לא היה ספק שלא תותר בניכוי, למשל מקרה שאדם נקנס בקנס שלא קשור ליצור הכנסתו. לעומת תשלום עונשי/ תרופתי שיש להתירו. ותשלום אמצעי שיש ספק האם ניתן להתירו בניכוי. השופט רובינשטיין צבע שלושה מקרים. בראשון רבע שלא ניתן לנכותו, בשני אין ספק שיש להתירו בניכוי ואילו בשלישי יש ספק האם ניתן להתירו בניכוי. בשאלה השלישית שהצגנו הרי עמדת מע"מ קבעה לא פעם שתשלום לזוכים בתביעה היצוגית יכול וישמש כהקטנת מחיר עסקה מה שיגרם תשלום נמוך יותר של מס עסקאות. אם כך למה למס הכנסה ההוצאה לא תותר בניכוי? האם זה לא חלק מסיכוני העסק? במיוחד שמע"מ מבין שכן. מע"מ הבין שיש לשלם מס עסקאות על הרווח האמיתי מהעסקה. אז למה במס הכנסה לא יהיה אותו דין? יותר מזה, בתשלום לעו"ד של הצד הזוכה הרי לעניין מע"מ יקשה לטעון שניתן לקזז מס תשומות בגינו כי לא קבלנו שירות מאותו עו"ד. אולם למה זה לא חלק

מס הכנסה מאמרים

21

2020 יולי 526 ידע למידע

החזר כספים ללקוחות חייב להיות בשנת הוצאת החשבוניות עו"ד רו"ח רמי אריה

פקיד השומה התבסס בעניין זה על ההלכה אשר נפסקה בעניין הירשזון פקיד שומה רחובות , 2308/15 דנ״א ( ניתן ביום ואח׳ נ׳ דמארי, הירשזון ואח׳, ), לפיה לא ניתן לקזז הפסדים 12.9.2017 ". נציין, כי הלכה זו אינה דנה לאחור " בקיזוז הפסדים לאחור כאשר מדובר באירוע שארע עד מועד חתימת הדוחות הכספיים של השנה הקודמת ותנאיו החלו במאמרנו בשנה הקודמת, כפי שפירטנו בעניין הכרה בהפסדים ממשבר הקורונה . 2019 כבר בדוחות לשנת בחשבון הבנק של רחמים נמצאו הפקדות של כספים רבים. חלקם במזומן, חלקם בהעברות בנקאיות וחלקם בהמחאות. רחמים טען כי כל הכספים אשר קיבלה מהלקוחות הוחזרו. עוד טען כי כספים שהועברו לילדיה מקורם במכירת דירת המגורים שלה, וכי פקיד השומה אף הכיר בכך. רחמים הוסיפה וטענה כי נפלה קורבן למעשה מרמה תוך שימוש במסמכים מזויפים, וכי משהתגלה הדבר, ומשהסתבר

סוגיית ההכרה וקיזוז בגין החזר כספי ללקוחות, נדונה בביהמ"ש המחוזי בעניין , זמירה רחמים 36493-01-16 ע"מ רחמים ( ,)15.3.2020 , ניתן ביום נ' פקיד שומה רמלה באשר לעסקאות למכירת מגרשים אשר כשלו והכספים הוחזרו. פקיד השומה הוציא לרחמים שומה המבוססת על סך הכספים אשר הופקדו על . 2011-2008 ידו, בחשבון הבנק בין השנים כספים אלה התקבלו במסגרת פעילותו בשיווק מגרשים באיו״ש. פקיד השומה " החייבת במס עסק כי מדובר בהכנסה מ״ בהתאם לפקודת מס הכנסה. עיקר טענתה של רחמים כנגד השומה הוא כי מדובר בעסקאות למכירת מגרשים אשר כשלו, וכי כל הכספים שקיבלה הוחזרו בסופו של יום ללקוחותיה. לטענת פקיד השומה, אף אם רחמים החזירה כספים ללקוחותיה, היא לא הוכיחה כי אותם החזרים, הם בגין הכנסות אשר דווחו ומוסו בשנות המס שבערעור. לפיכך, לא ניתן להכיר באותם החזרים כהוצאה.

הכותב - עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים www.ralc.co.il

מס הכנסה מאמרים

22 2020 יולי 526 ידע למידע

קודמות. ככל שההוצאות הניבו לו הפסד, רשאי הנישום לקזזו כנגד הכנסותיו באותה שנה, או לקזזו כנגד הכנסתו בשנות המס הבאות, והכל בהתאם לכללים האמורים לפקודה. 28 בסעיף ביהמ"ש דחה את הערעור, זאת בין היתר, בשל העובדה כי רחמים לא הוכיחה כי הכספים אשר החזירה ללקוחותיה הם אלה שהתקבלו בידה בשנות המס הרלבנטיות. שוב נציין כי לדעתנו, הלכה זו אינה דנה בקיזוז הפסדים לאחור כאשר מדובר באירוע שארע עד מועד חתימת הדוחות הכספיים של השנה הקודמת ותנאיו החלו בהרצאתי בשנה הקודמת, כפי שפירטנו בעניין הכרה בהפסדים ממשבר הקורונה . 2019 כבר בדוחות לשנת

כי לא ניתן לממש את העסקאות למכירת המגרשים, עשתה כל אשר לאל ידה להשיב את הכספים ללקוחות, לרבות שימוש בכספי הפנסיה ומכירת דירתה. לתמיכה בטענתה זו, הציגה הרחמים מסמכים רבים המלמדים כי הוחזרו כספים ללקוחות, ובכלל זאת הצהרות בכתב של הלקוחות כי קיבלו את כספם בחזרה וכי אין להם דרישות נוספות בעניין זה. חלק מהלקוחות אף הובאו לעדות. בית המשפט חזר כל הכלל, כי כל שנת מס , פקיד 161/77 ע״א עומדת בפני עצמה ( ניתן שומה חיפה נ׳ פז חברת נפט בע״מ, ). הנישום רשאי לנכות 28.7.1977 ביום מהכנסתו רק את ההוצאות אשר הוציא באותה שנת מס. הנישום אינו רשאי לנכות הוצאות כנגד הכנסות אשר הפיק בשנות מס

רווח הון - דיווידנד ברכישה עצמית של מניות – היבטי מיסוי נוספים רו"ח (משפטן) בועז כהן רו"ח (משפטן) ישי חיבה

האם כעסקת דיווידנדים או כעסקת רווח 10/2001 הון עברה אבולוציה החל מחוזר בעניין "השפעת חוק החברות החדש על דיני המס", שקבע כי כלל יש לסווג את העסקה כמכירת מניות החייבת במס רווח הון (בידי

רכישה עצמית של מניות (להלן: "הרכישה") היא פעולה כלכלית במסגרתה חברה רוכשת מניות שהיא עצמה הנפיקה, פעולה שהותרה בישראל מאז חקיקת חוק החברות . סיווג הרכישה לעניין דיני המס 1999 משנת

הכותבים - רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף במשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי www.ahec-tax.co.il בע"מ רו"ח (משפטן) בועז כהן - ממשרד ארצי, חיבה, אלמקייס, כהן - פתרונות מיסוי בע"מ

מס הכנסה מאמרים

23

2020 יולי 526 ידע למידע

סכום הרכישה יסווג – 1 גישה כדיווידנד בידי כל בעלי המניות (הנותרים והמוכר), וסכום הדיווידנד (ברוטו) שחויב בידי הנותרים בלבד יהווה את התמורה בעסקת רווח ההון אצל המוכר. (כלומר, חלק מהסכום שהתקבל אצל המוכר יסווג כדיווידנד וחלק נוסף יסווג כרווח הון). סכום הרכישה יסווג – 2 גישה כדיווידנד בידי בעלי המניות הנותרים בלבד, וסכום הדיווידנד (ברוטו) שחויב בידי הנותרים יהווה את התמורה בעסקת רווח הון אצל המוכר. (כלומר למוכר עסקת רווח הון בלבד). יצוין כי החוזר מציין כי הנטייה לסיווג כגישה הראשונה תהא כשבעל המניות המוכר – מכר רק חלק ממניותיו, בעוד שאילו מכר את כלל מניותיו נטיית רשות המיסים תהא לסיווג לפי הגישה השנייה. למען שלמות התמונה, החוזר קובע כחריג כי מקום שמדובר בחברה ציבורית המבצעת רכישה עצמית (בשיעור שאינו מהותי) יראו בעסקה כולה כרווח הון בלבד אצל המוכר ולא יחול אירוע מס בידי הנותרים. להלן נקודות למחשבה בין סיווג כעסקת רווח הון לבין סיווג כדיווידנד ובין הגישות השונות: – ככל והחברה הרוכשת מס חברות ● הינה תושבת ישראל ובעלי המניות בה חברות תושבי ישראל:

המוכר) ובמקרה בו נעשתה רכישה עצמית מכל בעלי המניות באופן שווה (פרו רטה), יש לסווג את הרכישה כחלוקת דיווידנד. ) 21268-06-11 בפס"ד דן ברונבסקי (עמ"ה נקבע כי יש לראות לעניין מס ראשית, בכל סכום הרכישה כחלוקת דיווידנד לכל בעלי המניות (הנותרים והמוכר), ובשלב שני רווח הון (רכישת המניות ע"י בעלי המניות הנותרים מהמוכר) (להרחבה ראה להלן .) 1 גישה ) נקבע 1100-06 בפסק דין בר ניר תמר (ע"מ כי יש לראות בכל סכום הרכישה כחלוקת דיווידנד לנותרים בלבד, ובמקביל כרכישת מניות המוכר (רווח הון בידו) ע"י הנותרים .) 2 (להרחבה ראה להלן גישה יצוין כי בשני פסקי הדין הנסיבות היו חריגות ביותר. הוציאה רשות המיסים 11.1.2018 ביום ") בעניין החוזר (להל: " 2/2018 חוזר "רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות" ולמעשה החליף בכל הקשור לעניין רכישה עצמית את האמור בחוזר . להלן עיקרי החוזר בדבר סיווג 10/2001 הרכישה לצורכי מס: במקרה בו נעשתה רכישה עצמית ● מכל בעלי המניות באופן שווה (פרו רטה), יש לסווג את הרכישה כחלוקת דיווידנד לבעלי המניות. במקרה שבו הרכישה העצמית לא ● נעשתה באופן שווה (פרו רטה) יראו את העסקה בכל מקרה (למעט חריג שיצוין בהמשך) כדיווידנד ורווח הון כך:

מס הכנסה מאמרים

24 2020 יולי 526 ידע למידע

– סיווג כדיווידנד המוכר תושב חוץ ● יחייב את המוכר ככלל בשיעור של , או בשיעור נמוך יותר ככל 25% / 30% שמדובר במדינת אמנה. לעומת זאת, בסיווג כרווח הון עשוי להינתן פטור מלא ככל ומתקיימים ,) 3 (ב 97 ) או 2 (ב 97 הוראות סעיף ובמדינת אמנה – הפטור רחב בדר"כ הרבה יותר. בהקשר זה ניתן לציין כי בנסיבות מסוימות, חלק מהתמורה ברכישה העצמית המסווג כדיווידנד על פי הוראות הדין הפנימי, יסווג כרווח הון עפ"י הוראות האמנה. עולה חדש, תושב חוזר ותיק ותושב ● , הללו ייהנו בחברה תושבת חוץ – חוזר מפטור ממס על דיווידנד לתקופה של שנים בהתאם למעמדם, בעוד 10 או 5 שנים, 10 שלגבי רווח הון הפטור הוא ולתקופה שלאחר מכן יינתן פטור יחסי. כדאיות הסיווג תקבע בהתאם לזמן ביצוע הרכישה העצמית ביחס לתום תקופת ההטבות כדלעייל. נזכיר כי מכירה מלאה או חלקית של מניות המוכר עשויה להכריע את אופן סיווג העסקה לדעת רשות המיסים, כך שככל שניתן, ראוי להקביל את הסיווג שתקבע רשות המיסים, לכדאיות למוכר ו/או לקונים, כפי שהוצגה לעייל. על אלה ועוד נרחיב במאמרים נוספים.

, 1 בעוד שאצל המוכר תועדף הגישה שהרי חלק מהסכום יסווג כדיווידנד (ב)) ורק על חלק 126 פטור (סעיף מהעסקה ישולם מס רווחי הון; הרי שאצל הנותרים – העדיפות לגישה ,) 1 (דיווידנד גדול יותר מאשר גישה 2 שהרי מצד אחד הדיווידנד יהיה פטור ומצד שני יינתן בגינו עלות למניות. (בהתאם לחוזר יש לראות בסכום ההכנסה שחויבה כדיווידנד בידי הנותרים כמחיר מקורי של המניות הנרכשות). – חלק הרכישה קיזוז הפסדי הון ● העצמית שיסווג כרווח הון בידי בעל המניות היוצא יוכל להתקזז מהפסדי הון שיש לו (שוטפים או מועברים). חלק התמורה כאמור שתסווג ● כדיווידנד בידיו יוכל להתקזז מול הפסדי הון שוטפים שנצמחו לו באותה שנה ככל שאינו בעל מניות מהותי בחברה זו, או שהפסד ההון נצמח לו מהחברה עצמה. מס שולי עד המועד הקובע (למוכר) ● – כידוע יחיד שרכש את מניותיו לפני שיעור המס בגין 1.1.2003 החלק הליניארי עד המועד הקובע ), בהנחה 50% יחויב במס שולי (עד כי אין ליחיד רר"ל עד המועד הקובע, , שהרי חלק 1 יעדיף המוכר את הגישה מהעסקה תחויב בשיעור על דיווידנד במקום שחלק ממנו באופן 30% / 25% . 50% לינארי יחויב ב-

מס הכנסה מאמרים

25

2020 יולי 526 ידע למידע

המס הסופי שיחול במשיכה שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל רו"ח רוזט שמש

מחד גיסא, שיעור המס השולי של העמית ומאידך גיסא משיכה שלא כדין של מרכיבי פטורה ממס אמורה להיות אחרים חשבון המס הסופי בידי העמית. במקרים אלו, אמור להיקבע בהתאם להוראות הפקודה (לגבי החיוב לפי שיעור מס שולי - רק אם ולא בהתאם 35% הוא גבוה משיעור של להוראות התקנות הנ"ל. לאור האמור לעיל, במשיכה שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל עשוי לחול לגבי מרכיבי מס סופי בשיעורים שונים הגבוה או 35% החשבון השונים שנמשכו ( פטור ממס, או ושיעור מס שולי 35% מבין בתלות בסוגי מרכיבי לפי העניין) וזאת . החשבון שנמשכו ובשנת ההפקדה שלהם משיכות בנוסף, יצוין כי תיתכן טענה, לפיה להתחייב בדמי עלולות שלא כדין מסוימות ביטוח לאומי. קופת הגמל אמורה לנכות מס במקור מסכום משיכה כאמור 35% בשיעור של ואילו ההשלמה לשיעור מס שולי ודרישת הפטור ממס יבוצעו במסגרת דוח מס שיגיש העמית בגין שנת המשיכה.

לפקודה, תוקן 190 במסגרת תיקון מס' לפקודה ובמסגרתו בוטלו סעיפים 87 סעיף (ד) לפקודה. 87 (ב) ו-(ג) ונוסף סעיף 87 תיקון זה תקף לגבי משיכות שלא כדין של כספי תגמולים מקופת גמל (לרבות פוליסה אשר וקרן פנסיה) והיוון קצבה שלא כדין, ואילך. 1.1.2012 בוצעו ביום (א) 87 בתקנות שהותקנו מכוח סעיף לפקודה נקבע שבמשיכה שלא כדין של מס סופי כספי תגמולים מקופת גמל יוטל וזאת גם אם העמית פטור 35% בשיעור של ממס או ששיעור המס שהוא חייב בו נמוך . 35% מ- (ד) לפקודה נקבע 87 עם זאת, בסעיף שהוראות תקנות אלו לא יחולו אם בהתאם להוראות הפקודה, מוטל על משיכה כאמור מסכום 35% סכום מס גבוה יותר מ ייקבע המס הסופי המשיכה ובמקרה זה בהתאם להוראות הפקודה. לעניין זה, יצוין כי על פי ההיסטוריה החקיקתית ופרשנות של הוראות הפקודה, משיכה שלא כדין של מרכיבי חשבון בקופת גמל חייבת במס לפי מסוימים

שנים במחלקות המסים של משרדי רואי החשבון הגדולים בארץ. 20 הכותבת - בעלת ותק של מעל מומחית בכל תחומי המיסוי הישראלי. כיום עצמאית - משרד ר.ש. רואי חשבון

מס הכנסה מאמרים

26 2020 יולי 526 ידע למידע

שלא חלקית לעניין זה, יצוין כי במשיכה כדין, העמית רשאי לבחור מאילו מרכיבי חשבון ושנות הפקדה לבצע את המשיכה ) ובכך בכפוף לסייגים שנקבעו בתקנות ( את החבות במס שלו בגין עשוי למזער הוא המשיכה. אם יסתבר שלאור הפרשנות המוצעת, ששולם על ידו להחזר מס העמית זכאי ביתר בגין משיכות שלא כדין שהוא ביצע

בשנים קודמות, אזי הוא יוכל לדורשו בכפוף לדיני ההתיישנות וסופיות שומות מס ההכנסה. לאור האמור לעיל, מוצע לבחון היטב מהו שיוטל על משיכות שלא שיעור המס הסופי בין כדין של כספי תגמולים מקופת גמל, אם הן בוצעו בשנים קודמות ובין אם הן . יבוצעו בעתיד

בין הפטיש לבין הסדן: על מלכודות המס והביטוח הלאומי למשקיעים בארצות LLC הברית באמצעות עו"ד (רו"ח) מאורי עמפלי

במקביל "להשקיף" אותו לצרכי מס כ"חברת בית" או כ"חברה משפחתית" בישראל, כך שתוצאות המס תהיינה זהות לתוצאות המס של היחיד. שינוי שנערך לאחרונה במדיניות המוסד לביטוח לאומי ואשר זכה לתמיכת בית הדין האזורי לעבודה, עלול להקים חיוב בדמי ביטוח לאומי לבעלי המניות בחברות משפחתיות ובחברות בית ביחס להכנסות פטורות מדמי ביטוח לאומי ליחיד, לרבות הכנסות מדמי שכירות שמקורן בחו"ל. ברשימה זו נתמקד בהשלכות השינוי בהקשר של

פתח דבר במסגרת עמדות חייבות בדיווח שפורסמו על ידי רשות המסים בשנים האחרונות הביעה רשות המסים את עמדתה כי החזקה בנדל"ן בארצות הברית באמצעות , אינה משולה LLC תאגיד אמריקאי מסוג להחזקה ישירה של בעל הזכויות באותו נדל"ן, לצרכי מס בישראל. על כן, המלצות אפשריות לגבי רכישת נכסים חדשים היא לרכוש באופן פרטי או לחילופין לרכוש אמריקאי, אך LLC באמצעות תאגיד

הכותב ממשרד עמפלי עריכת דין מיסים

מס הכנסה מאמרים

27

2020 יולי 526 ידע למידע

שקוף). ברירת המחדל היא מיסוי תאגיד כשותפות. LLC ה-

החזקה בנדל"ן ונכסים נוספים בארצות ונציג את LLC הברית באמצעות תאגיד העמדות המנוגדות של רשות המסים מחד והמוסד לביטוח לאומי מאידך, אשר מחייבות במקרים מסוימים בחינה מחדש של מבנה ההשקעה. בכך נדון להלן.

- הסיווג LLC תאגיד מסוג בדין הישראלי פסק דין יעקב הראל

בניגוד למעמדו בארצות הברית, לפי דיני אינו יכול LLC המס בישראל תאגיד להיחשב "גוף שקוף" במלוא מובן המילה כל עוד הוא אינו מסווג כחברת בית (לפי לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש), 64 סעיף ") או הפקודה (להלן: " 1961- התשכ"א א לפקודה). 64 חברה משפחתית (לפי סעיף על יעקב הראל עמדה זו אושרה בפסק הדין 55858-12- ידי בית המשפט המחוזי (ע"מ .)4030/17 ) ובית המשפט העליון (ע"א 15 בקצרה נזכיר כי פסק הדין המחוזי, דן בין היתר בבקשתו של המערער לקבל זיכוי בגין מיסי חוץ ששולמו על ידו בארצות הברית בגין הכנסות מעסק שהופקו בתאגיד שהיה בבעלותו העקיפה וזאת כנגד LLC הכנסה מדיווידנד שהתקבלה אצלו מאותו . על בסיס הקביעה כי תאגיד LLC בתאגיד אינו "שקוף" לצרכי מס בישראל, LLC פסק בית המשפט המחוזי כי מסי החוץ ששולמו על ידי המערער בארצות הברית הזר הם מס על הכנסה מעסק של התאגיד ואילו המס שהוטל בישראל הינו על הכנסת דיווידנד של הנישום, קרי לא מתקיימת לפקודה בדבר הצורך 200 הדרישה בסעיף  בזהות בין מפיק ההכנסה לבין מי שמבקש את זיכוי המס בגינה. בנוסף, ההכנסה הכנסה שמוסתה בארצות הברית היא , בעוד בישראל חבות מס היא על מעסק

- רקע LLC תאגיד מסוג כללי בדין האמריקאי

LLC בדיני המס האמריקאים תאגיד ממוסה ככלל כגוף שקוף לצרכי מס. משמע- רווחי החברה והפסדיה מיוחסים לחבר ובהתאמה חבות המס בגינם משולמת על ידו במסגרת דוח המס האישי. ככל מוחזקות על LLC שהזכויות בתאגיד ה ידי שני חברים או יותר, ההתנהלות דומה לשותפות – לכל חבר יש חשבון שכולל LLC את הכספים שהזרים לתאגיד ה בתוספת חלקו ברווחים, בניכוי חלקו בהפסדים ובניכוי כספים שחולקו. תאגיד במקרה זה מגיש דוח ונותן לכל LLC ה חבר את חלקו בתוצאות השותפות ובהון . לפי דיני המס K1 השותפות במסגרת טופס בארה"ב, ככלל, כל עוד החשבון של החבר גבוה מאפס, חלוקת כספים לא תיחשב להכנסה, ואם החשבון של החבר עומד על אפס, חלוקת הכספים מהווה הכנסה המוחזק על ידי LLC הונית בידיו. תאגיד בעל זכויות יחיד נחשב לגוף שקוף לחלוטין לצרכי מס בארצות הברית וכל הכנסותיו והפסדיו מיוחסים ישירות לבעל הזכויות היחיד בו. משטר המס בארצות הברית ) מאפשר לישות check-the-box (תקנות ה לבחור את הסטטוס המיסויי שלה, קרי אם להיתמסות כחברה או כשותפות (גוף

מס הכנסה מאמרים

28 2020 יולי 526 ידע למידע

תורת הסלים אשר הכנסה מדיווידנד. עומדת בבסיס משטר זיכויי המס בסעיף לפקודה מתנה בהקשר לכך את זיכוי 204 המס הזר בכך שההכנסה בישראל ובמדינה מכיוון הכנסה מאותו מקור. הזרה תהיה שבישראל חבות המס לא הייתה על הכנסה מעסק אלא על הכנסת דיווידנד, מדובר במקור הכנסה שונה והמס ששולם בארצות הברית לא יותר בזיכוי; בית המשפט העליון צידד בהכרעת ביהמ"ש המחוזי בפסק דין קצר בערעור שהוגש לפתחו: "עיינו בחומר לרבות סיכומי הצדדים, ושמענו את טענותיהם. דעתנו היא כי לא נפלה שגגה בממצאים העובדתיים שנקבעו - מה גם שהצדדים הגיעו להסכמות בעניין זה בהליך קמא - ובמסקנה המשפטית ". תוצאת פסקי הדין היא שנגזרת מהם שהנישום באותו ענין לא יכול היה לקזז את המס ששילם בארצות הברית כנגד המס ששילם בישראל על ההכנסה מהדיווידנד בגין חלוקות כספים שהתקבלו מתאגיד ה- . LLC 5/2004 חוזר בעיית כפל המס ניתנת לפתרון חלקי חוזר מס הכנסה באמצעות אימוץ הוראות . לאמור, החוזר (להלן: "החוזר") 5/2004 מאפשר לבעל הזכויות לדווח בישראל על הכנסת התאגיד באופן אישי. במקביל, יינתן זיכוי בשל המס הזר ששולם ע"י בעל הזכויות בארצות הברית (כתוצאה מייחוס ההכנסות של התאגיד אליו אישית). מאחר שבפועל החוזר מאפשר את ייחוס ההכנסה החייבת ליחיד תושב ישראל, והכנסה זו חויבה במס בהתאם לשיעורי המס הרגילים

החלים עליו, לא יחול מס נוסף בעת חלוקת ליחיד. LLC הרווחים מה- LLC עוד קובע החוזר, כי אופי הכנסות ה המדווחות על ידי מחזיק תושב ישראל יישמר, ובהתאם ייקבע שיעור המס על ההכנסה בידי המחזיק. כך למשל, הכנסה תיחשב להכנסה LLC משכר דירה בידי ה משכר דירה בידי המחזיק. עוד נקבע בחוזר, כי מטרתו היא טיפול בבעיות הזיכוי ממס זר בלבד, ואין בו כדי לשנות את מעמד התאגיד ל"שקוף" לחלוטין לצורך מס. כך למשל, הפסדים כתוצאה מפעילות התאגיד בחו"ל, לא ייוחסו למחזיק אלא יישארו לקיזוז על פי . הפסדים LLC הוראות הפקודה, ברמת ה עצמו בשנים LLC אלו יקוזזו ברמת ה העוקבות. אלא שרשות המסים המשיכה להצר את הוראות החוזר במסגרת הדיווחים ב"עמדות חייבות בדיווח". בעמדה חייבת נקבע כי תושב ישראל 16/2016 ' בדיווח מס אשר מחזיק בישות שאינה תושבת ישראל, הנחשבת בישראל כישות שאינה "שקופה" לצרכי מס בישראל ולעומת זאת נחשבת לישות "שקופה" בחו"ל (דוגמת ישויות ) אינו רשאי לקזז הפסדים שהתהוו LLC בפעילות הישות הזרה מהכנסתו החייבת, או מהכנסה של תאגיד אחר בהחזקתו, גם אם נחשב כשקוף בחו"ל. עמדה זו גרינפלד זכתה לאישוש מסוים בפסק דין ). באותו עניין המערער 54138-04-15 ע"מ ( LLC תאגידים מסוג 15 גרינפלד החזיק ב בתחום הנדל"ן בארה"ב והחיל על עצמו

מס הכנסה מאמרים

29

2020 יולי 526 ידע למידע

בחוזר מס הכנסה את ההסדר המפורט , תוך שהוא מקזז לצרכי מס בישראל, 5/04 בדומה לחישוב שנעשה בארצות הברית, את LLC ההפסדים שנוצרו לחלק מתאגידי ה כנגד הרווחים שנצמחו ליתרת התאגידים. פקיד השומה לא התיר את הקיזוז, בטענה מהווה אישיות תאגידית LLC כי כל תאגיד נפרדת ועל כן לא ניתן לקזז רווח של תאגיד אחד כנגד הפסד בתאגיד שני. בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת פקיד השומה והפנה לדידו, יש יעקב הראל. לפסק הדין בעניין לשמור על הבחנה בין רמת התאגיד לבין עניינו של היחיד המחזיק בתאגיד. בית המשפט דחה גם את טענתו של המערער LLC לפיה, לוּ כל ההשקעות בתאגידי ה היו מתבצעות תחת החזקה של תאגיד אחד, היה ניתן להגיע לתוצאת מס LLC זהה. זאת, הן מהטעם שההלכה היא כי בית-המשפט יפסוק לפי מה שעשה הנישום בפועל ולא לפי מה שהנישום יכול היה לעשות ולא עשה, והן מהטעם שבעל מניות במספר חברות בישראל אינו רשאי לדווח על סך ההפסדים והרווחים של כלל החברות ביחד (באשר הפסדי כל חברה בנפרד ניתנים לקיזוז מול רווחיה בלבד). כך הם פני אשר LLC הדברים גם באשר לתאגידי מבחינת הפקודה נחשבים, כל אחד, לחבר בני-אדם בעל אישיות משפטית נפרדת. יתרה מזאת במסגרת עמדה חייבת בדיווח שכותרתה "יישום ההסדר 50/2017 מס לצורך 5/2004 שנקבע בחוזר מס הכנסה זיכוי ממס זר בלבד", נקבע כי יחוס הכנסות לתושב ישראל אשר מחזיק LLC תאגיד בתאגיד זה ושבחר ליישם את ההסדר

שנקבע בחוזר באופן שמאפשר לו לדווח על הכנסות התאגיד באופן אישי יהיה לצורך זיכוי ממס זר בלבד. קרי, הוראות חוזר לא יחולו על קיזוז הפסדים שהתהוו 5/2004 מהכנסתו החייבת של LLC בפעילות ה תושב ישראל, על פטורים המיוחסים ליחיד, ועל שיעורי מס מיוחדים הניתנים ליחיד, לרבות בגין הכנסות מדמי שכירות המשולמות עבור נכס מחוץ לישראל או הכנסות ריבית. משמעות הפרשנות הנ"ל של רשות המסים, שאינה נטולה מספקות, היא שבעוד שיחיד המחזיק בנדל"ן בארצות הברית זכאי לאמץ את הוראות סעיף מס הכנסה על 15% א לפקודה ולשלם 122 הכנסותיו משכירות בניכוי פחת, הרי שאם יחזיק היחיד את אותה דירה באמצעות , מסלול זה עלול להישלל ממנו. LLC תאגיד פתרון אפשרי אשר עשוי להבטיח "שקיפות" מלאה לצרכי מס ניתן במסגרת סעיפים א לפקודה. נזכיר בעניין זה כי גם 64 ו- 64 חברה זרה יכולה להיחשב כחברת בית או 64 כחברה משפחתית לצרכי מס. סעיף לפקודה שעוסק בחברת בית מתנה זאת בכך שהתאגיד יהיה שקוף גם במדינת התושבות שלה. אדרבה בחוזר מס הכנסה שמסדיר את עמדת רשות המסים 2/2019 ביחס להוראות הסעיפים הנ"ל בעקבות לפקודת מס הכנסה נכללית 245 תיקון שיסווג LLC הקלה לבעלי זכויות בתאגיד כל אחד כ"חברת בית" בישראל לפיה " מבעלי מניותיה שהוא "תושב ישראל" שימוש בחברת בית ובחברה משפחתית

מס הכנסה מאמרים

30 2020 יולי 526 ידע למידע

1 או "תושב", כהגדרת המונחים בסעיף לפקודה, יצרף לדוח שלו את דוח החברה כאמור ולא יהיה צורך בפתיחת תיק מס ". זאת ועוד, בעניין הכנסה לחברה בישראל ) נקבע כי פטור ממס 12/94 נטע עצמון (עמ"ה המוענק ליחיד על הכנסות מהשכרת דירת מגורים יחול גם על ההכנסות אשר הופקו על ידי חברה משפחתית. דומה שאין עוררין שפסיקה זו חלה גם על חברת בית (לאור הדמיון לחברה משפחתית) ועל הטבות מס אחרות הנתונות ליחיד, כגון ההטבה מכוח א לפקודה בהקשר להכנסה מדמי 122 סעיף שכירות מחוץ לישראל. מכאן, שמומלץ המחזיק בנכסי מקרקעין LLC לתאגיד בארה"ב לשקול להירשם כ"חברת בית" או כ"חברה משפחתית" בישראל, בכפוף לתנאים הקבועים בחוק. השילוב בין לפקודה, החלות גם על 64 הוראות סעיף חברה תושבת חוץ, לבין ההלכה העולה , מאפשר אפוא ככלל נטע עצמון מפסק דין לבעלי מניות בחברת הבית ו/או בחברה משפחתית בין היתר ליהנות משיעורי מס א לפקודה, לקבל 122 מוטבים מכוח סעיף זיכוי בגין המס ששולם בארצות הברית ואף לקזז את הפסדי התאגיד בארצות הברית כנגד הכנסתם האישית, ללא המגבלות הקיימות בדין בעקבות פסק הדין בעניין . כמו כן, 5/2004 בחוזר ו יעקב הראל בנסיבות מסוימות חברות אלו מאפשרות ליצור הגנה מפני מס עיזבון אמריקאי, דבר החורג מגבולות רשימה זו. אלא ששינוי בעמדה של המוסד לביטוח לאומי עלול LLC לפגוע בכדאיות הסיווג של תאגיד ה לחברת בית או לחברה משפחתית ולהשאיר את הנישום בפני שוקת שבורה. על כך להלן:

השלכות הביטוח הלאומי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה ") קובע חוק הביטוח הלאומי (להלן: " 1995- במסגרת סעיף 2008 החל מתחילת שנת א לחוק הביטוח הלאומי, שכותרתו 373 "מועד חיוב מיוחד בדמי ביטוח", לעניין חברת בית וחברה משפחתית, כדלקמן: "הפיקה חברה מהחברות המנויות לפקודת מס הכנסה, 1 א 64 עד 64 בסעיפים לפי העניין, הכנסה חייבת כהגדרתה לפקודת מס הכנסה, בשנת 1 בסעיף מס פלונית, יראו את ההכנסה האמורה כאילו חולקה בסוף אותה שנת מס לחברי החברה או לבעלי המניות בה, לפי העניין, והכל בהתאם לזכאותם היחסית ברווחי משמע, הוראת החברה במועד האמור". החוק מקימה חבות בדמי ביטוח לאומי על כל בעלי הזכויות בחברת בית או בחברה משפחתית בין אם חולקו באותה שנת מס ובין אם לאו. זאת ועוד, חוק הביטוח הלאומי ככלל אינו לחוק 350 חל על ריווחי הון. בנוסף, סעיף הביטוח הלאומי מחיל פטורים ספציפיים בין היתר על הכנסות של היחיד מדיווידנד, ריבית ואף מהכנסות מדמי שכירות מנכס א 122 מחוץ לישראל אשר מוסו לפי סעיף ) 6 (א)( 150 ). סעיף 15% לפקודה (מסלול לחוק הביטוח הלאומי מחיל פטור לעניין "הכנסה החייבת במס לפי הוראות זה, על ב לפקודת מס הכנסה, שאינה 125 סעיף א, וכן הכנסה 373 הכנסה לפי סעיף ג(ב) או 125 החייבת במס לפי הוראות סעיף ) 7 (א)( 350 סעיף (ג) לפקודת מס הכנסה;". לחוק הביטוח הלאומי מוסיף וקובע פטור

Made with FlippingBook Ebook Creator