ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

523

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 ירחון למיסוי משפט וכלכלה 44 ׀ שנה 523 ׀ גיליון 2020 אפריל ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה 501 ׀ גיליון 2018 יוני

501 גיליון 2018 יוני

משבר הקורונה והמפולת בשוק ההון בראי המס תקופת המשבר בשל נגיף הקורונה בהיבט הביטוח הלאומי משבר נגיף הקורונה - ריכוז הארכת מועדי דיווח והגשת דוחות לרשויות המס; הארכת תוקף אישורים הטבות המעסיק הניתנות לעובד במהלך שהותו של העובד בחל"ת הנחיות למעסיקים הנאלצים להפסיק את פעילות החברה או להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים ל יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטי לחברה בבעלות אותו אדם

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

523 ' מס 2020 אפריל

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

מגפת הקורונה הפכה לנושא כמעט יחיד הן בכותרות הקשורות לנושא הבריאות והן בכותרות השייכות לעולם הכלכלה. מספר הנדבקים ממשיך לגדול אך רובם מחלימים – לכאורה ניתן אולי לראות אור דולק בקצה המנהרה. בפן הכלכלי - התמונה קשה מנשוא. חבילת הסיוע המתוכננת תגרום לגרעון תקציבי ענק שכולנו נצטרך לשלם בגינה עוד הרבה שנים, וזאת בנוסף לירידה בתוצר ועליה צפויה באבטלה גם לאחר סיום הסגר. בתקופה קודרת זו, חשוב לא להיכנע לזרם המדכא ולשמור על מחשבה אופטימית, להסתכל קדימה אל עבר סיום המשבר ועד כמה שניתן לצפות פחות בחדשות, לעשות ספורט ולשמוע מוזיקה טובה. לאלה שביננו שיצאו לחל"ת, פוטרו או מושבתים עקב הסגר, נאחל חזרה מהירה לעבודה ולעסקים עם מינימום פגיעה והעיקר להיות בריאים. בברכת חג פסח כשר ושמח , לכל עם ישראל ובריאות שלמה לעולם כולו.

משנה לעורך מאירה טולדו

צוות מומחי מס רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 טלפון מרכזיה: 03-5680891 פקס מערכת: meira@hashavim.co.il דוא"ל מערכת: WWW.HASHAVIM.CO.IL אינטרנט:

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12 דמי חתימה ל- (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2020 אפריל 523 ידע למידע

כתבו החודש

עו"ד כרמי מאיה דר' עו"ד ליבוביץ אריה רו"ח מורד מני יועץ מס מזון שמואל (סמי) עו"ד נוה בועז רו"ח (משפטן) סנדו אייל עו"ד רו"ח פרידמן אבי רו"ח צח-גלרט אורנה עו"ד ורו"ח צרפתי קובי עו"ד (רו"ח) צרפתי רון עו"ד קוך אורית עו"ד, רו"ח קורן יוסי מומחה פנסיוני רוזנבאום אבי עו"ד שיכמן רונן רו"ח שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל

עו"ד ורו"ח גרוס חגי עו"ד רו"ח דהן יעקב רו"ח דואני ענת רו"ח דניאל יהל קרן עו"ד דניאל לילך עו"ד (חשבונאות) הורנשטיין ניר עו"ד רו"ח זריהן מאיר רו"ח, עו"ד חונוביץ' ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים טולדו מאירה רו"ח (משפטן) יזרעאלי אלי עו"ד רו"ח יניב סיימון

טן) אבוחצירא רו"ח (משפ יובל עו"ד רו"ח אביסרור שמעוני חיה עו"ד אטקין - מוסקוביץ' ג'ני עו"ד אסנפי איתן עו"ד (רו"ח) ארויו רונן עו"ד ארז שי עו"ד רו"ח אריה רמי עו"ד בן משה טל רו"ח בר רונית עו"ד ורו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה

עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי יועץ מס גל מיכאל

רו"ח ירון יוסי עו"ד כהן יוני רו"ח (משפטן) כהן ישי

משתתפים:

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס

אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או בכל המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות בחומר ● . דרך אחרת המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2020 אפריל 523 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין משבר נגיף הקורנה

משבר הקורונה והמפולת בשוק ההון בראי המס

רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) ישי כהן תקופת המשבר בשל נגיף הקורונה – בהיבט הביטוח הלאומי רו"ח אורנה צח-גלרט הידבקות או חשש מהידבקות בנגיף הקורונה –האם זו "פגיעה בעבודה"? רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן, רו"ח (משפטן) ישי חיבה יצירת הפרשות להפסדים בגין נזקי הקורונה בדוחות הכספיים עו"ד רו"ח רמי אריה משבר נגיף הקורונה - ריכוז הארכת מועדי דיווח והגשת דוחות לרשויות המס; הארכת תוקף אישורים; דיווחים לרשם העמותות ורשם ההקדשות; מאירה טולדו הקטנת מקדמות לביטוח לאומי קורונה - רשות המסים דוחה בחודשיים את מועד הגשת הדוחות השנתיים

12

14

41

44

46

48

למס הכנסה - הקלות, פטורים והחזרי מס הקלות מטעם המדינה לידיעת ציבור הנישומים: פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים 2019 של חברות לשנת המס קורונה - רשות המסים מעבירה לעסקים החזרי מס בהיקף

49

49

של כמיליארד ש"ח בהליך מרוכז

50

הארכת תוקף אישורי ניכוי מס במקור

51

הארכת תוקף תעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

52

ארכה גורפת לתעודות רישום לתוכנות לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת

53

אורכות למלכ"רים לחברות לתועלת ציבור

54

הודעת יחידת רשם העמותות ורשם ההקדשות

תוכן עניינים

6 2020 אפריל 523 ידע למידע

תקנות לשעת חירום – ייצוג נישומים, שירותים תומכים בחישוב חילול ותשלום שכר – רואי חשבון מקצוע חיוני תקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה 2020 לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), התש"ף- הטבות מעסיק הניתנות לעובד במהלך שהותו של העובד בחל"ת הנחיות למעסיקים הנאלצים להפסיק את פעילות החברה או להוציא עובדים הנאלצים לצאת לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה אמנים שמקום עבודתם הפסיק את הפעילות בעקבות הקורונה, יכולים להיות זכאים לדמי אבטלה הקטנת מקדמות לעצמאיים - מתוך לקט הנחיות לעובדים עצמאיים עקב נגיף הקורונה מועד הגשת הדיווח המקוון של הרבעון הראשון לנותני שירותים פיננסים 10.5.2020- נדחה ל השלכות מגיפת הקורונה: שאלות ותשובות בתחומי הביטוח, פנסיה, עו"ד רו"ח רמי אריה תקרות להפקדות המעסיק לקופות גמל לקצבה יורשים חייבים בדיווח על פטירת המוריש ובגין עיזבונו עו"ד רו"ח רמי אריה אופציות לעובדים – מעמדו של עובד כבעל מניות בתקופת בה המניות רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא מוחזקות על ידי הנאמן נדחו ערעוריהם של שתי חברות העוסקות בתחום המזון וההסעדה ובעלי מניותיהן על החלטת פקיד שומה לפסול את ספריהן ועל שומות המס שהוציא להם על פי מיטב השפיטה עו"ד רונן שיכמן פס"ד שווארמה א.ש. בע"מ נדחה ערעור שהגישה חברת כוח אדם על החלטת פקיד שומה לחייבה במס על פס"ד תהילת אורי ניהול משאבי אנוש בע"מ זקיפת שווי הטבות לעובדים זרים – עובדים לחופשה ללא תשלום בעקבות הקורונה הנחיות לקבלת דמי אבטלה למורי דרך – בעקבות הקורונה גמל והשתלמות מס הכנסה

55

56

80

81 82 84

86

88

89

90

97

98

100

102

עו"ד רונן שיכמן

107

תוכן עניינים

2020 אפריל 523 ידע למידע 7

התקבל ערעורו של משקיע – פקיד השומה הפר את הסכם המס שנחתם עמו עו"ד שלי גולדמן פס"ד רוני לרנר ביהמ"ש: עובד שהוקצו לו מניות המוחזקות ע"י נאמן – נעדר זכויות כלשהן

111

עו"ד לילך דניאל פס"ד עופר נבון כלפי החברה

114

מיסוי מקרקעין

עו"ד מאיה כרמי סקירת פסיקה במיסוי מקרקעין, מס הכנסה ומע"מ נדחה ערעורה של חברה לניהול מקרקעין – מנהל מיסוי מקרקעין לא חרג פס"דס.ב. ניהול מקרקעין בע"מ ואח' ממסגרת הזמן לדון בהשגה

117

עו"ד שלי גולדמן

120

מס ערך מוסף קביעת רווח גולמי וטענות סותרות בין פקיד השומה לבין מע"מ

עו"ד רו"ח רמי אריה סייעות שהועסקו על ידי המועצה המקומית פרדס חנה-כרכור יקבלו החזרי פס"ד ליטל בן דוד ואח' סכומים שהועברו בגינן למדינה עבור מע"מ

123

עו"ד לילך דניאל

125

תאגידים ואיגודים

שמירה על סודיות ניירות עבודה של רואי החשבון

עו"ד רו"ח רמי אריה העליון: אין להטיל על תובע ייצוגי חובת פנייה מוקדמת לרשות ציבורית טרם פס"ד יוסף אחמד יונס הגשת בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגדה עו"ד לילך דניאל נדחו ערעורים שהגישו בעלי חשבון בבנק הבינלאומי הראשון על ההחלטה פס"ד חיים טולדנו להורות על סגירת חשבונותיהם – הבנק צדק בהחלטתו עו"ד שלי גולדמן נכשל ניסיונה של עיריית תל אביב להכפיל את הארנונה של תאטרון הבימה

127

128

132

עו"ד משה גבע פס"ד התיאטרון הלאומי הבימה בע"מ

135

תוכן עניינים

8 2020 אפריל 523 ידע למידע

שאלות ותשובות מס הכנסה

רו"ח (משפטן) אלי יזרעאלי מיסוי השקעה בחברת נדל"ן זרה

138

140 רו"ח, עו"ד ניר חונוביץ' היבטי מס בפירוק שותפות של סוכני ביטוח בה השקיע תושב ישראל LLC מיסוי מכירת נכס בארה"ב במסגרת חברת עו"ד טל בן משה באמצעות חברה משפחתית שהקים שהיא תושבת חוץ לצורכי מס כשבעל החברה הוא LLC מיסוי ודיווח על חברת עו"ד רו"ח אבי פרידמן תושב חוץ ואשתו תושבת ישראל דין היוון קצבה מקרן פנסיה בישראל לנישומה שהפכה לתושבת חוץ רו"ח רוזט שמש ורוצה למשוך היום את הכספים חובת הפרשה לפנסיה לבעל שליטה שהגיע לגיל פרישה בחברתו אך לא פרש ממנה 148 מומחה פנסיוני אבי רוזנבאום וממשיך לעבוד בחברה הרישום בחשבונית והטיפול הנכון בקבלת שכר טרחה במטבע וירטואלי 150 עו"ד ורו"ח (ארה"ב, ישראל) קובי צרפתי, ועו"ד (רו"ח) רון צרפתי מיסוי מכירת מניות רדומות – מניות שנרכשו ברכישה עצמית בחברה 142 144 146 עו"ד איתן אסנפי מיסוי פנסיה מצרפת שמקבל נישום תושב ישראל ) החדש 1 (ט 3 על ידי חברה תושבת ישראל לעניין סעיף LLC השקעה בחברת רו"ח (משפטן) אייל סנדו ומשיכת בעלים לעובד שכיר שעובד מחוץ לקיבוץ הוא 101 סימון חבר קיבוץ בטופס 156 רו"ח (משפטנית) ענבל שני ) לפקודה 1 (ט 3 חלופות מיסויות לפי סעיף מיסוי קבלת נכס מקרקעין בירושה ומניות באיגוד מקרקעין בידי ילדיו יורשיו עו"ד, רו"ח יניב סיימון של בעל המניות הכרה בהכנסות מריבית לחברה בגין הלוואה שניתנת להמרה שנתנה 159 152 עו"ד רו"ח מאיר זריהן 154 157 יועץ מס מיכאל גל אינפורמטיבי בלבד 158

רו"ח קרן יהל דניאל לבעל המניות שלה

160

תוכן עניינים

2020 אפריל 523 ידע למידע 9

סמכות פקיד השומה לדרוש הסברים לגבי הפסדים שמקורם בשנים סגורות

עו"ד משה גבע

161

יועץ מס שמואל (סמי) מזון ניכוי הוצאות רכב לעצמאי

162

עו"ד רו"ח יעקב דהן התיישנות שומות מיסוי מימוש אופציות שקיבל תושב ישראל לפני שנים מחברה ישראלית עו"ד (רו"ח) רונן ארויו שהעסיקה אותו וכיום במימוש הוא תושב חוץ חבות מס בגין הכנסתה של חברה מהשכרת נדל"ן בפולין דר' אריה ליבוביץ, עו"ד ניכוי מס מדיווידנד המחולק בידי חברה בת לחברה אם שמקורו בהכנסות מבניין להשכרה ואשר נהנו מהטבות מס על פי החוק לעידוד השקעות הון רו"ח יוסי ירון ) לפקודה 1 (ט 3 רכישת דירה בידי חברה והשכרתה לבעלת המניות בראי סעיף עו"ד ורו"ח שוקי ג'אנה התנאים להחזר מס רכישה מס שבח וחיוב בעל מניות במס על דיווידנד תיאורטי בגין שימוש אישי עו"ד ורו"ח חגי גרוס בדירה ששייכת לחברה ומכירתה לאחר שנה דיווח ותשלום מס בגין מכירת מניות באיגוד מקרקעין – עו"ד אורית קוך רק למיסוי מקרקעין | תמורה במכירת מנית איגוד מקרקעין כשנלקחה משכנתא לקניית עו"ד (חשבונאות) ניר הורנשטיין נכס מקרקעין 38/2 מס רכישה בגין רכישת חנייה בבניין שעתיד לעבוד תכנית תמ"א עו"ד, רו"ח יוסי קורן ניכוי פחת ושכר טרחת עו"ד בגין הוצאות נלוות לרכישת נכס מקרקעין עו"ד שי ארז לרבות מס רכישה רכיב הקרקע בחישוב ניכוי פחת מעלויות בנייה כאשר נבנית קומה נוספת רו"ח ענת דואני מיסוי מקרקעין

163

164

167

168

169

170

171

175

176

177

178

עו"ד יוני כהן בבניין קיים

179

תוכן עניינים

10 2020 אפריל 523 ידע למידע

מס ערך מוסף ששייך לתושב חוץ AIRBNB היבטי מע"מ בהשכרה בישראל לתייר דרך

רו"ח (משפטן) ישי חיבה

180

עו"ד ג'ני אטקין - מוסקוביץ' מע"מ מסרב לפתוח תיק לעוסק ללא נסיון בתחום

182

ביטוח לאומי

דמי ביטוח מהחזר השקעה בגין השקעה בסרטים

עו"ד רו"ח חיה אביסרור שמעוני

183

חברות, עמותות, מלכ"רים

עו"ד בועז נוה דוח שנתי לשותפות רשומה

184

כספים וחשבונאות

עו"ד אורי גולדמן PAYPAL קבלת תשלום מחו"ל דרך

185

רו"ח מני מורד עריכת דוחות כספיים חשבונאיים

185

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה ) ועל ניכויים 0126 דיווח שנתי על ניכויים ממשכורת ומשכר עבודה (טופס - 2019 ) לשנת המס 0856

מתשלומים שאינם משכורת או שכר עבודה (

רשות המסים בישראל הארכת מועד הגשה 2020 אלקטרוני לשנת 101 הודעה בדבר הפקת טופס

186

רשות המסים בישראל לידיעת ציבור הנישומים: פתיחת המערכת לשידור דוחות שנתיים רשות המסים בישראל 2019 של חברות לשנת המס דגשים לעניין הפרדה או איחוד מפעלים לצורך קבלת הטבות (להלן: "החוק") 1959 בחוק לעידוד השקעות הון, התשי"ט-

191

192

רשות המסים בישראל 3/2019 חוזר

192

תוכן עניינים

2020 אפריל 523 ידע למידע 11

מס ערך מוסף החבות במע"מ בגין שירותי שיווק ותיווך לחברות תושבות חוץ באמצעות אתר אינטרנט - החלטת מיסוי שאינה בהסכם

רשות המסים בישראל 4429/19 החלטת מיסוי

198

ביטוח לאומי

תשלום דמי מילואים למי שמשרת ביום הבחירות

המוסד לביטוח לאומי

201

מדדים ושערי מט"ח

202

2020 מדדים לחודש פברואר

203

2020 שערים יציגים לחודש מארס

מראה מקום

204

ידע במספר

205

חקיקה

תקנות

208

2019 הודעת מס הכנסה (סכומי עיצום כספי לעניין דוח מקוון), התש"ף הודעת מס הכנסה (פטור מהגשת דוח עצמאי מקוון) (עדכון סכומים),

208

2019 התש"ף-

12 2020 אפריל 523 ידע למידע

משבר נגיף הקורנה

משבר הקורונה והמפולת בשוק ההון בראי המס עקב משבר נגיף הקורונה, רושמת הבורסה בישראל כמו בורסות אחרות בעולם ירידות שערים חדות. ירידות אלו כמובן שאינן בבחינת הרצוי אצל המשקיעים אולם, גם במצב זה, בקבלת החלטות מושכלות, ניתן לנצל יתרונות מסוימים בראי המס, ולפחות למתן את ההפסדים למשקיעים. בסקירה זו ניתן ביטוי למספר אפשרויות אשר ניתן לבחון על מנת למזער את הנזקים, או במקרים מסוימים אף לייצר יתרון מסוים ממחירי המניות, הנמוכים יחסית כיום.

רו"ח רונית בר ורו"ח (משפטן) ישי כהן

הפסדים מחד ומס על דיווידנד וריבית נזכיר תחילה, כי בצד ירידות מאידך – השערים בבורסה לא מן הנמנע שציבור המשקיעים, שיספוג הפסדים בסכומים אדירים מחד, אם ישאיר אותם "על הנייר", יאלץ מאידך לשלם מס על הכנסות אחרות מאותם ני"ע, כגון ריבית על אג"חים שיהיו חייבים במס. לפיכך, , ודיווידנדים מומלץ כי משקיע הצפוי לקבל הכנסות כאמור מני"ע בבעלותו, יממש כבר כעת הפסדים מני"ע (כך ימנע גם ניכוי המס במקור על הריבית והדיווידנד ע"י הבנק), הניתנים לקיזוז כנגד הכנסות אלו, בהתאם ) לפקודה. (רכישת 4 (א)( 92 להוראות סעיף מניות אלו או אחרות "בחזרה" ישקלו לגופן).

, ועד לא ידע, עומד 2019 החל משלהי העולם בפני אירוע גלובאלי של התפשטות נגיף הקורונה והשפעותיו ההרסניות על הכלכלות בעולם כולו. כתוצאה מכך, רושמת הבורסה בישראל כמו בורסות אחרות בעולם ירידות שערים חדות. ירידות אלו כמובן שאינן בבחינת הרצוי אצל המשקיעים אולם, גם במצב זה, בקבלת החלטות מושכלות, ניתן לנצל יתרונות מסוימים בראי המס, ולפחות למתן את ההפסדים למשקיעים. בסקירה זו ניתן ביטוי למספר אפשרויות אשר ניתן לבחון על מנת למזער את הנזקים, או במקרים מסוימים אף לייצר יתרון מסוים ממחירי המניות, הנמוכים יחסית כיום.

הכותבים - רו"ח רונית בר - ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ רו"ח (משפטן) ישי כהן - שותף בפירמה - ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

2020 אפריל 523 ידע למידע 13

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

שינוי אפיקי ההשקעה הפירותיים – בדרך כלל הציבור שבע להוניים ההפסדים בבורסה מממש את הפסדיו וחוזר אל כור מחצבתו הסולידי ומשקיע את יתרת כספו בפיקדונות או בתוכניות חסכון המניבים ריבית. על פי הוראות ) כאמור, ניתן לקזז הפסדי 4 (א)( 92 סעיף הון מניירות ערך גם כנגד הכנסות מריבית או דיווידנד מני"ע בלבד, ובאותה שנת מס. לא ניתן לקזז הפסד הון מני"ע כנגד הכנסות ריבית בנקאית על פיקדונות שונים או תכניות חיסכון. לפיכך יש לבחון את שינוי אפיקי ההשקעה מפיקדונות/ תכניות החיסכון למק"מ/ לקרנות נאמנות סולידיים אשר התשואה עליהן למעשה מבוססת על ריבית בנקאית בגין פיקדונות, או לחלופין לבחון השקעה באג"ח משלמות ריבית. מהלך זה יגרום לסיווג התשואה בגין ההשקעה כרווח הון, מה שיאפשר כמובן את קיזוז הפסדי ההון אל מול אותו רווח. גיבוש הפסדי הון כנגד רווחי הון עם – בניירות ערך בהם שיעורי מס גבוהים קיימים הפסדים בשל ירידות כאמור, יש לבחון מימוש של הנייר לצורך גיבוש ההפסד וניצולו כנגד רווחי הון ממומשים אחרים שיתכן ואפילו חייבים בשיעורי מס גבוהים יותר. לדוגמא יחיד שמימש ) נכס שנרכש לפני 1.1.2020 (החל מיום (או נכסי מקרקעין לפני 31.12.2002 יום ) ולפיכך, שיעור המס הלינארי 7.11.2001 ) לפקודה 1 () 1 (ב 91 במכירתו נקבע לפי סעיף וכולל גם חלק בשיעור מס שולי, יכול לקזז

הפסד מני"ע כנגד רווח הון זה, ששיעור המס במכירתו גבוה. אופציות המצויות במסלול (ט) - 3 אופציות (ט) (בעיקר ביחס לבעלי שליטה או נותני 3 שירותים), מחויבות במס במועד מימוש האופציה למניה ובאותו מועד יראו ברווח כהכנסה פירותית (ראו לעניין זה הלכת יאיר דר). לפיכך, בשעה ששערי המניות נמוכים, יתכן במקרים המתאימים, שזהו העיתוי לבחון האם כדאי לממש האופציה למניה, ולשאת בתשלום המס הפירותי בגין רכיב זה (!), שהינו נמוך בשל הירידות החדות. לאחר מימוש האופציה למניה ותשלום המס, מקובע למעשה מחיר מקורי חדש, נמוך. כך, שתחת התקווה וההנחה ששווי המניה יעלה בעתיד, הרי ששיעור 25% המס על מרכיב זה של רווח יעמוד על לבעל מניות מהותי). 30% בלבד (או במקרים ספציפיים, יש לבחון הסדרי מיסוי שונים המושפעים משערי המניות, האם זה העיתוי למימוש המניות בשערים הנמוכים הקיימים כיום, על מנת לגבש רווח החייב בשיעורי מס גבוהים, בשער הנמוך, ולייצר מרכיב רווח גבוה יותר בשיעורי המס על . 30% / 25% רווח הון "רגיל" של למותר לציין, כי יש לקחת בחשבון את מרכיב הסיכון העשוי להיות טמון בכל מהלך מסוג זה בהיבט המסחרי – אולם יתכן שמימוש מושכל ובניית אסטרטגיה נכונה לחזרה לשוק ההון יכולה לאפשר הנאה גם מהפסדי ההון וגם מהמשך החזקה בפוזיציה.

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

14 2020 אפריל 523 ידע למידע

תקופת המשבר בשל נגיף הקורונה – בהיבט הביטוח הלאומי רו"ח אורנה צח-גלרט

● ● העצמאים בתקופת משבר הקורונה ● ● עיקולים והסדרי תשלומים בזמן המשבר ● ● דמי אבטלה למי שהוצא לחל"ת ביוזמת המעסיק (חל"ת כפוי) ● ● תשלום דמי ביטוח בזמן חל"ת כפוי ● ● דמי פגיעה למי שחלו בקורונה תוך כדי ועקב העבודה ● ● התנאים לזכאות לנכות כללית לחולים בקורונה ● ● מקבלי גמלת סיעוד המאמר מתמקד בהיבטים הקשורים לביטוח הלאומי לאור המשבר הכלכלי ומבוסס על המידע הנובע מנגיף הקורונה הידוע לכותבת ביום כתיבתו. לפני שימוש במידע יש להתעדכן באתר האינטרנט של משרדי הממשלה והביטוח

הלאומי. המידע במאמר נועד להסב את תשומת הלב לאמור בו ואינו מהווה ייעוץ או חוות דעת. דמי ביטוח – הכוונה לדמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות, גם יחד. רקע על משבר הקורונה נגיף הקורונה החדש לא זוהה עד חודש כגורם למחלה בבני אדם, 2019 דצמבר אך לאחרונה גורמת התפשטות הנגיף, שהוכרזה כמגיפה עולמית, למשבר כלכלי במשק הישראלי ובעולם כולו. חלק משמעותי מהנדבקים בנגיף אינם מפתחים תסמינים ואצל אחרים המחלה דומה לשפעת. התסמינים השכיחים הם: חום, עייפות ושיעול יבש. חלק מהנדבקים, בעיקר מבוגרים, חולים במחלות כרוניות ובעלי מערכת חיסון חלשה, מפתחים מחלה קשה שמתבטאת בקשיי נשימה, עד כדי דלקת ריאות קשה, תסמונת נשימתית חמורה, אי ספיקת כליות ואף מוות.

הכותבת רואת חשבון, בעלת פרקטיקה פרטית לייעוץ, לייצוג ולהרצאות בתחום הביטוח הלאומי ולמתן פתרונות לפי חוק הביטוח הלאומי. בין תפקידיה הציבוריים: חברת נשיאות לשכת רואי חשבון, יו"ר ועדת הקשר של לשכת רואי חשבון עם המוסד לביטוח לאומי ונציגת הלשכה בכנסת בנושא זה.

2020 אפריל 523 ידע למידע 15

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

רבים, כולל אלה שלא נדבקו בנגיף הקורונה, נמצאים במתח מתמשך שמשפיע לרעה על מצבם הבריאותי, על מצב הרוח שלהם ועל ההתנהלות הרגילה (על כך במאמר נפרד). בימים אלה יפורסמו תקנות לשעת חירום כדי להקל על המשק בזמן המשבר. דיווח עצמי על בידוד בית על פי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש ) (בידוד בית והוראות שונות) (הוראת 2019 , ועל פי הפרסומים, 2020 שעה), התש"ף דיווח על בידוד בית נעשה באופן מקוון בטפסים שיועדו לכך, או במוקד קול .* 5400 הבריאות בטלפון מספר משרד הבריאות פרסם תעודת מחלה גורפת לעובד השוהה בבידוד. לתעודה מצורפת הצהרת העובד שבה הוא מפרט בין היתר את שמו, את מספר הזהות שלו ואת התקופה שבה הוא אמור לשהות בבידוד ולא יכול לעבוד אצל המעסיק. השוהה בבידוד מוריד את התעודה ואת ההצהרה מהאינטרנט ומוסר למעסיק. המעסיק אינו רשאי לדרוש תעודת מחלה אחרת או נוספת. לאחר החזרה מחו"ל או המגע 15 ביום ה עם החולה, וככל שלא התפתחו תסמינים, ניתן לחזור לפעילות הרגילה, כולל חזרה לעבודה.

משרד הבריאות פרסם שלנגיף הקורונה ימי דגירה. לכן, כל אלה שמגיעים 14 יש מחו"ל, כמפורט בפרסום, וכל אלה ששהו במגע הדוק עם חולה מאומת, חייבים ימים. מגע הדוק 14 לשהות בבידוד של עם חולה מאומת מוגדר כשהייה של פחות דקות עם חולה. 15 משני מטר למשך מעלות, שיעול, 38 אם מופיע חום מעל קושי בנשימה או תסמין נשימתי אחר, יש של מד"א ולפעול בדיוק 101 לפנות למוקד לפי ההוראות של משרד הבריאות. משרד הבריאות פרסם צווים מיוחדים והוראות הקשורות לנגיף הקורונה. הצווים כוללים הוראות על בידוד בבית והוראות למעסיק של עובד שנמצא על פי צו בבידוד בבית. משרד הבריאות מפרסם בכל יום הגבלות 60 חדשות לרבות המלצה גורפת לבני ומעלה ולבעלי מחלות רקע כרוניות כגון מחלות לב, סוכרת, יתר לחץ דם, מחלות, נשימתיות או דיכוי חיסוני, להימנע מהתקהלויות ולהימנע ממגע עם אנשים ששבו מחו"ל, או בעלי תסמינים, או אלה החשודים כחולים. ההגבלות הרבות שהטיל משרד הבריאות גרמו לרבים להישאר בבית, לעבוד מהבית, לבטל אירועים שכבר נקבעו, לבטל השתתפות באירועים שאליהם נרשמו ולבטל טיסות לחו"ל. תקופת משבר - פגיעה במשק בשל הוראות משרד הבריאות

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

16 2020 אפריל 523 ידע למידע

תיקון מקדמות דמי ביטוח, שינוי סוג של עיסוק עצמאי וסגירת עיסוק עצמאי משבר הקורונה יגרום לעצמאים רבים לירידה בהכנסות, לפחות לתקופת המשבר. ככל שלעצמאי יהיה קשה לשלם את המקדמות, כדאי לשקול הקטנת מקדמות (בזהירות רבה בשל הגמלה החוסמת) ולזכור להגדיל את המקדמות כשהמשבר יחלוף. בעקבות הקטנת מספר העובדים בסניפי המוסד לביטוח לאומי בתקופת המשבר, טיפול בבקשה להקטנת מקדמות בדרך המקובלת של משלוח טופס לסניף - יתעכב. לאור זאת, מערכת המייצגים עודכנה כך שהמייצג רשאי להקטין את המקדמות מיידית, דרך מערכת המייצגים, באותה הדרך שבה הוא מגדיל את המקדמות - על המייצג להחתים את עם שינוי חשוב - המבוטח על טופס הקטנת המקדמות, כמקובל, אך במקום להעביר את הטופס לביטוח הלאומי, עליו לשמור את הטופס אצלו. המייצגים מתבקשים לקבל את חתימת המבוטח בכתב על הטופס (סרוק או בפקס), ולא להסתפק בשיחה טלפונית או בהבטחה להעביר בעתיד למייצג את הטופס החתום. כדי שהפעולה של הקטנת המקדמות תתבצע במערכת, על המייצג לאשר שהטופס חתום ונמצא אצלו (המייצג מצהיר במערכת המייצגים כדלקמן: "אני

חובות העובד והמעסיק על פי צו בריאות העם

משרד הבריאות פרסם גם את צו בריאות ) (הוראות 2019 העם (נגיף קורונה החדש למעסיק של עובד בבידוד בבית) (הוראת . על פי הצו האמור, 2020 שעה), התש"ף המעסיק של עובד בבידוד לא ידרוש ממנו ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה במהלך תקופת הבידוד, אף אם העובד ביקש זאת. המעסיק אינו רשאי לפטר עובד בשל כך היעדרותו ממקום העבודה בתקופת הבידוד. העובד בבידוד חייב למסור למעסיק בהקדם האפשרי הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד ועל תקופת הבידוד. המעסיק משלם לעובד שנמצא בבידוד בבית ימי מחלה בהתאם למספר ימי המחלה שצבורים לעובד, בהתאם לחוק ובהתאם לנוהג הקיים במקום העבודה. ימי מחלה אלה מופחתים מהצבירה העתידית של העובד. מי שלא נותרו לו ימי מחלה, אינו מקבל פיצוי (המאמר אינו דן בדיני עבודה לעניין אפשרות של עבודה מהבית או ניצול ימי חופשה במקום ימי מחלה).

העצמאים בתקופת משבר הקורונה

ככלל, העצמאי אינו מקבל שום פיצוי מהמוסד לביטוח לאומי, למעט עצמאי, שמשלמים בעדו דמי ביטוח לפי צו הביטוח הלאומי בדבר סיווג מבוטחים וקביעת מעבידים, הזכאי לקבל דמי אבטלה בתנאים מסויימים, ראה בהמשך.

2020 אפריל 523 ידע למידע 17

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

מצהיר שההגדלה/ההקטנה בוצעה על-פי בקשת הלקוח"). המוסד לביטוח לאומי מקטין את המקדמות והמבוטח 2020 רטרואקטיבית מינואר יקבל החזר של דמי הביטוח ששולמו ביתר (גם הגדלה לאחר חלוף המשבר מבוצעת והמבוטח ישלים את דמי 2020 מינואר הביטוח). התנאים להוכחת הצורך בשינוי בשיעור לתקנות הביטוח 4 המקדמה מצויים בתקנה והם: 1984 הלאומי (מקדמות), התשמ"ד שומה לשנה הקודמת, שינוי מקדמות במס הכנסה, שינויים במחזור העסקאות שדווחו לצורכי מס במהלך שלושה חודשים רצופים בשנה השוטפת מול הדיווחים המקבילים למס הכנסה בשנה הקודמת, או נימוקים משכנעים אחרים, כמו ירידה בהכנסות בשל משבר הקורונה (כולל הודעת מייצג על ההכנסה המשוערת הצפויה לשנה השוטפת). בהתאם לתקנות, שינוי מקדמות אפשרי פעם אחת בכל רבעון: ארבע פעמים בשנה. 2020 לכן, הקטנת מקדמות בחודש מרץ תאפשר שינוי והגדלה כבר ברבעון שמתחיל , ככל שיהיה שיפור 2020 בחודש אפריל בהכנסות העצמאי. כאמור לעיל, הקטנת מקדמות מחייבת חתימה של המבוטח על הטופס המיועד למטרה זו (הטופס נמצא באתר הביטוח הלאומי). מייצג אינו רשאי לחתום במקום המיוצג על הקטנת מקדמות. המייצג רשאי למסור הודעה על ההכנסות הצפויות.

שינוי עיסוק של עצמאי שינוי מקדמות אינו משנה את מעמדו של המבוטח במוסד לביטוח לאומי. כלומר, שינוי סוג מעובד עצמאי שכלול בהגדרת עובד עצמאי למי "שאינו עונה להגדרה", או ההיפך בתום המשבר, מחייבים דיווח (דין וחשבון 6101 של המבוטח בטופס בל/ רב שנתי), כאשר חישוב ההכנסה הוא לכל . 2020 שנת גם סגירת עיסוק מחייבת דיווח בטופס . חשוב להזכיר כי מי שסוגר את 6101 עיסוקו בשל המשבר חייב לזכור להירשם במוסד לביטוח לאומי מיד לאחר שהוא חוזר לעסוק במשלח היד או מפעיל מחדש את העסק. המייצג אינו רשאי לחתום על טופס שינוי סוג מ"עובד עצמאי" למבוטח "עצמאי שאינו עונה על ההגדרה" או על בקשה לסגירת עיסוק של "עובד עצמאי" בביטוח הלאומי. המוסד לביטוח לאומי מסר שלא יוטלו עיקולים חדשים בתקופת משבר הקורונה ולא תהיה פעילות אכיפה יזומה. עוד מסר כי יבואו לקראת מעסיקים ומבוטחים שמתקשים לשלם את דמי הביטוח בשל המשבר. במסגרת ההקלות בתקופת המשבר פורסם (בעד 2020 כי תשלום דמי הביטוח באפריל ) יידחה. יש לעקוב אחר 2020 חודש מרץ הפרסומים. עיקולים והסדרי תשלומים בזמן משבר

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

18 2020 אפריל 523 ידע למידע

9.3.2020 הביטוח הלאומי פרסם ביום הנחיות לעובדים שהוצאו לחל"ת כפוי, הנחיות למורי דרך, בשיתוף עם אגודת מורי הדרך וארגון מורשת דרך, ופרסם בהמשך הנחיות גם לאמנים ולמרצים, מורים ומדריכים. הכללים הרגילים לזכאות לדמי אבטלה, בתמצית קצרה עובד שכיר שהוא תושב ישראל (גם תושב ארעי), זכאי לקבל דמי אבטלה אם הוא צובר תקופת אכשרה מתאימה כעובד שכיר (לא כולל בעלי שליטה בחברת מעטים, אך כולל שכירים לפי צו סיווג מבוטחים), אם הוא פוטר, התפטר או הוצא לחל"ת כפוי (לגברים 67 ועד גיל 20 בגיל שעולה על גיל ולנשים), התייצב כחוק בלשכת התעסוקה לפי ההוראות שקיבל, ולא כדורש עבודה נמצאה לו עבודה (מאמר זה אינו דן בעובד שהתפטר מהעבודה מיוזמתו, ובעובד שגילו שמקבל דמי אבטלה במקרים 20 נמוך מגיל חריגים). 67 יש להדגיש כי עובדים שגילם מעל גיל אינם זכאים לדמי אבטלה, גם אם הוצאו לחל"ת כפוי. הם רשאים להגיש תביעה לקצבת אזרח ותיק (אם הם לא מקבלים קצבה). גברים יכולים לבחון זכאות לתוספת תלויים בקצבה של בת הזוג בשל הכנסות נמוכות. ככל שההכנסה נמוכה מאד, הם רשאים להגיש תביעה להשלמת הכנסה, שתיבחן לפי הכללים שבחוק הבטחת הכנסה.

נמסר מהביטוח הלאומי כי במערכת המייצגים יתאפשר לעשות הסדר תשלומים גם פעם שנייה במשך שנה. למען הסדר הטוב יודגש, כי לא הייתה 15 דחייה בתשלומים שבוצעו בתאריך בעבור דיווח חודש פברואר של 2020 במרץ מעסיקים או של מבוטחים. דמי אבטלה לאור המשבר במשק, מעסיקים רבים בוחנים אפשרות של פיטורי עובדים ואף אפשרות של הוצאת עובדים לחל"ת (חופשה ללא תשלום) כפוי עד סיום המשבר (חל"ת ביוזמת המעסיק). חלק מהם כבר סגרו את העסק למשך תקופת המשבר והעובדים הוצאו לחל"ת כפוי לתקופה מוגבלת. הביטוח הלאומי ולשכת התעסוקה פרסמו הוראות לתביעהשל דמי אבטלה למי שהוצא לחל"ת כפוי בשל הקורונה ולמי שעבודתו הצטמצמה מאד בשל כך ולכן ההכנסה שלו ירדה מאד. הנפגעים הראשונים היו העובדים השכירים בענף התיירות ומורי הדרך העצמאים, אך בין היתר נפגעים גם מרכזי בילוי, נופש וספורט, גם המרצים באקדמיה ועוד עובדים רבים אחרים. מדובר כמות מובטלים כה רבה, שהמשק הישראלי לא ידע כמוה מעולם. לצורך ההקלות שפרסם הביטוח הלאומי (רלוונטי בעיקר למובטלים חדשים), בשלב 31.5.2020 זה תקופת המשבר היא עד (בתקווה שהחום יעצור את התפשטות הנגיף).

2020 אפריל 523 ידע למידע 19

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

- ככלל, הזכאות לדמי תקופת אכשרה חודשי 12 אבטלה מושגת לאחר צבירת החודשים שקדמו לתקופת 18 עבודה מתוך האבטלה, שבהם עבד העובד יום אחד או יותר מהימים בחודש. במסגרת ההקלות של תקופת המשבר הודיע שר האוצר כי הזכאות לדמי אבטלה תושג לאחר צבירת חודשי עבודה 12 חודשי עבודה במקום 6 (הזכאות הזאת תזכה ככל הנראה בחצי תקופה של דמי אבטלה). יש לעקוב אחר הפרסומים. חודשי האכשרה אינם חייבים להיות רצופים ויכולים להיות ממעסיקים שונים. ככל שהעובד לא צבר את מספר החודשים המזכה בתשלום דמי אבטלה, החוק מאפשר הוספת תקופות כמו ימי אבל ומאפשר להאריך את התקופה במצבים מסויימים, כמו בזמן מחלה או תאונה. 18 בחישוב תקופת האכשרה מונים את החודשים בלי למנות תקופה שתחילתה ביום שבו הפסיק המבוטח את עבודתו בפעם האחרונה לפני התאריך הקובע וסיומה בתאריך הקובע, ובלבד שתקופה חודשים. המוסד לביטוח 3 זו לא תעלה על לאומי פרסם חוזר בנדון. - מספר ימי האבטלה מספר ימי האבטלה לכל מובטל תלוי בגיל המובטל ובמספר התלויים בו. את הימים האלה ניתן לנצל חודשים המתחילים בתאריך 12 במהלך בחודש שבו המובטל התייצב לראשונה 1 בלשכת התעסוקה. המידע על מספר הימים שבהם המובטל התייצב בלשכת התעסוקה

הסברים רבים על דמי האבטלה אפשר לקרוא באתר הביטוח הלאומי באינטרנט, כולל מחשבון לבדיקת סכום דמי האבטלה. ליום האבטלה הראשון שבו התמלאו כל התנאים (לאחר ההתייצבות בלשכת התעסוקה) - קוראים "התאריך הקובע". - כדי לקבל דמי אבטלה צריך עובד שכיר להיות במעמד של עובד שכיר לעניין הביטוח הלאומי, כדלקמן: מתקיימים יחסי עבודה בין המעסיק לעובד. חלים הכללים שבתוספת הראשונה של צו הביטוח הלאומי (סיווג מבוטחים 1972 וקביעת מעבידים), התשל"ב- (להלן: צו סיווג מבוטחים או הצו), על מורי דרך, אמנים, שחקנים, מרצים ועוד. - צמצום משרה אינו מהווה צמצום משרה ניתוק יחסי עבודה ולפיכך אינו מזכה בתשלום דמי אבטלה. ימי אבטלה ראשונים - על פי חוק הביטוח 5 חודשים רצופים 4 הלאומי, בכל תקופה של לא מביאים בחשבון לצורך תשלום דמי ימי האבטלה הראשונים, 5 אבטלה שתחילתם בתאריך הקובע (הימים האלה משולמים למובטל בהמשך התקופה, ככל שהתייצב בלשכת התעסוקה ולא נמצאה לו עבודה). המוסד לביטוח לאומי קבע כללים משלימים על פי הלכות של בית הדין 1456 הארצי לעבודה בחוזר אבטלה מספר . 2017 באוגוסט

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

20 2020 אפריל 523 ידע למידע

שנים, 28 למשל, למי שלא מלאו לו 6,000 במשכורת חודשית ממוצעת של ש"ח ברוטו (דמי האבטלה כאחוז מהשכר 131.2 ) - דמי אבטלה ליום הם 55% הם ש"ח ליום. במשכורת חודשית ממוצעת של ש"ח ברוטו (דמי האבטלה כאחוז 12,000 ) - דמי האבטלה ליום הם 42% מהשכר הם ש"ח לחודש. 203.6 שנים דמי האבטלה ליום 28 למי שמלאו ש"ח לחודש 6,000 במשכורת ממוצעת של 72% ש"ח ליום (שיעור של 172.8 הם מהשכר). במשכורת חודשית ממוצעת של 262.8 ש"ח, דמי האבטלה ליום הם 12,000 מהשכר). 55% ש"ח ליום (שיעור של ימי אבטלה 125 דמי אבטלה מירביים עבור ש"ח ליום והחל 422.04 ראשונים הם - דמי האבטלה המירביים הם 126 מהיום ה ש"ח ליום, עד סיום מלוא הימים 281.36 המגיעים בהתאם לגיל ולמספר התלויים. נמסר מהמוסד לביטוח לאומי כי בתנאים מסויימים ובהתאם לשיקול הדעת של הפקיד, אפשר לדלג על חודשים שבהם המעסיק מקטין את השכר בצורה שרירותית ללא הקטנת היקף המשרה. המוסד לביטוח לאומי פרסם הוראות הקשורות לחישוב בסיס ממוצע השכר בששת החודשים הקלנדריים האחרונים שלפני התאריך הקובע: . אפשר "לדלג" על חודש שבו השכר 1 מופחת בשל מחלה או תאונה, ואף עקב

בכל חודש מגיע למוסד לביטוח לאומי ישירות מלשכת התעסוקה. להלן דוגמה למספר ימי אבטלה למבוטח בן ימי אבטלה ועם 50 תלויים יקבל 2 : עם 20 ימי אבטלה. 138 תלויים ומעלה יקבל 3 מספר הימים הכולל של המובטל יתפרס על פני כמה חודשים, כאשר בכל חודש יש מספר ימי אבטלה מרבי שבהם ניתן להתייצב (ללא ימי שבת). לדוגמה, מספר 27 הוא 2020 הימים המרבי בחודש מרץ מספר 2020 ובחודשים אפריל עד יוני (המוסד לביטוח 26 הימים המרבי הוא לאומי משלם דמי אבטלה גם על חגים, אך לא משלם על ימי שבת). במרץ 1 מי שהתייצב לראשונה למשל ביום ימי אבטלה ראשונים, 5 , ינכו ממנו 2020 ולכן מספר ימי האבטלה המירבי שלו . 22 בחודש מרץ הוא בכל פעם שהמובטל מסרב לקבל עבודה שהוצעה לו בלשכת התעסוקה, מקטינים את מספר ימי האבטלה המירביים שמגיעים שנים 4 לו. גם הגשת תביעה נוספת בתוך ) מקטינה 40 (של מובטל בגיל נמוך מגיל את מספר ימי האבטלה וגם את סכום דמי האבטלה. - דמי האבטלה סכום דמי האבטלה מחושבים לפי גיל המובטל וכאחוז מממוצע השכר בששת חודשי העבודה האחרונים. ככל שהמשכורת גבוהה יותר, שיעור דמי האבטלה כאחוז מהשכר יורד.

2020 אפריל 523 ידע למידע 21

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

עבודה ולהיות זמין לקבל כל "עבודה מתאימה". ככל שלשכת התעסוקה לא תמצא עבודה, הביטוח הלאומי ישלם דמי אבטלה, כפוף ליתר תנאי הזכאות. אם לשכת העבודה מוצאת עבודה למובטל, היא מפנה אותו טלפונית או מזמנת אותו ללשכה. לשכת התעסוקה פרסמה הקלות משמעותיות לצמצום הביורוקרטיה לעובדים שהוצאו לחל"ת כפוי בשל וצפויים 1.3.2020 הקורונה החל מתאריך לחזור לעבודה עד תום המשבר (לפי מיטב הבנתם): . אפשר להירשם בשלב זה באופן מקוון 1 באתר של לשכת התעסוקה ולעקוב אחר הפרסומים של לשכת התעסוקה. בשל כמות המובטלים החדשים הרבה, והתקלות באתר לשכת התעסוקה, לשכת התעסוקה פרסמה שכל מי שיירשם כפי שרשום באתר עד ליום , תחילת זכאותו לדמי 26.3.2020 .15.3.2020 אבטלה תיחשב מיום . המובטל אמור להיות זמין לעבודה 2 במשך כל התקופה. . באתר של לשכת התעסוקה יש טופס 3 הצהרה על חופשה ללא תשלום בעקבות משבר לאומי. בעת החתימה על הטופס העובד שנמצא בחל"ת כפוי מצהיר, בין היתר, כי למיטב ידיעתו המעסיק מתכוון להחזיר אותו לעבודה בתום המשבר.

טיפול בבן משפחה שחלה, עם המצאת אישורי מחלה או תאונה (חשוב במיוחד בימים אלה). . אפשר להכליל את חודש העבודה 2 האחרון שלפני התאריך הקובע במניין ששת החודשים הקלנדריים, אף אם העובד לא עבד עד סוף החודש, ובלבד שהעובד לא התייצב בלשכת התעסוקה באותו החודש. - מובטל מענק למובטל העובד בשכר נמוך שהחל לעבוד, לאחר שהחל להיות מובטל, נמוך בעבודה שהשכר היומי הממוצע בה , יהיה מדמי האבטלה המגיעים לו ליום ימים 25 זכאי למענק אם עבד בעבודה זו משרה לפחות (ימי העבודה 50% לפחות ב אינם חייבים להיות רצופים, או בחודש אחד ולא חייבים להיות ממעסיק אחד). סכום המענק יהיה ההפרש שבין דמי האבטלה המגיעים ליום, אם לא היה עובד בשכר נמוך, ובין מחצית שכרו היומי הממוצע מהעבודה בשכר הנמוך, במגבלות מספר ימים מירבי וסכום המענק. הימים שבעבורם שולם המענק אינם נספרים כימי אבטלה ולכן אינם מופחתים מיתרת התקופה המירבית של אבטלה שמגיעה למובטל. המוסד לביטוח לאומי שולח הודעה לנייד לכל מובטל חדש על האפשרות הזאת. התייצבות בלשכת שירות התעסוקה (לשכת התעסוקה) תנאי בסיסי לזכאות לדמי אבטלה הוא כדי לדרוש התייצבות בלשכת התעסוקה

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

22 2020 אפריל 523 ידע למידע

אין צורך לגשת למוסד לביטוח לאומי ולא להתקשר למוקד הביטוח הלאומי בטלפון. עדיף להתנהל רק דרך אתר האינטרנט של המוסד לביטוח לאומי (לכל מבוטח יש אתר אישי): . הגשת התביעה רק באתר האינטרנט 1 באופן מקוון. . מעקב אחר התביעה – דרך האתר 2 האישי של המובטל. - מדובר באישור המעסיק על 1514 טופס תקופת ההעסקה ועל השכר (הטופס נמצא גם באתר הביטוח הלאומי וגם במערכות השכר), שכולל בדף ראשון נתונים אינפורמטיביים ובדף השני את המידע על המשכורות. - מדובר בתביעה לדמי אבטלה 1500 טופס שאפשר להוריד מאתר הביטוח הלאומי או לקבל מתוכנת השכר. שני הדפים האחרונים שהוא באחריות 1514 של התביעה הם טופס המעסיק. - הוא צילום מצב ליום מסויים, 100 טופס שכולל את הפירוט השנתי של השכר ואת ניכויי דמי הביטוח הלאומי ודמי ביטוח הבריאות מאותו היום אחורה, במשך חודשים, כאשר "תשלומים נוספים" 12 והפרשי שכר מיוחסים בהתאמה לחודשים הרלוונטיים, למשל כאשר שולמו דמי הבראה או הפרשי שכר. יהיה מדוייק, המעסיק 100 כדי שטופס חייב להקפיד על סימול הרכיבים החייבים בפריסה כשכר נוסף או כהפרשי שכר. חשוב

. למי שנמצא בבידוד פורסמו הנחיות 4 מיוחדות. השהייה בבידוד מוכרת כהיעדרות מוצדקת. . לאחר הרישום הראשוני בלשכת 5 התעסוקה, המובטלים נדרשים להתייצב בלשכה בהתאם להוראות שיקבלו. מי שלא יחזור לעבודה בתום המשבר, אמור להתייצב בלשכת התעסוקה ביום ובמשמרת שנקבעה לו במעמד הרישום הראשוני בלשכת התעסוקה. ככל הנראה ההתייצבות הפיזית בלשכה תידחה עד תום המשבר. יש לעקוב אחר הפרסומים. פרטים חשובים בהגשת תביעה לדמי אבטלה, באופן כללי (לא במשבר הקורונה) כדי להיות זכאי לדמי אבטלה יש להתייצב בלשכת התעסוקה. ככל שאין התייצבות בלשכת התעסוקה, המובטל אינו דורש עבודה לצורך הזכאות לדמי אבטלה. כדי לקבל בפועל דמי אבטלה בתביעה רגילה (לא קשורה למשבר הקורונה), יש להגיש תביעה למוסד לביטוח לאומי (רצוי בדרך מקוונת). לתביעה רגילה של העובד יש לצרף את אישור המעסיק (כולל מכל ומכתב 1514 המעסיקים הקודמים) בטופס על הפסקת העבודה מהמעסיק. המעסיק סרוק אליו 1514 מעביר לעובד את טופס למייל (או מוסר לו את המקור) עם הנחיות לצרף את הטופס לתביעה לדמי אבטלה שהעובד מעביר לביטוח הלאומי בדרך מקוונת.

2020 אפריל 523 ידע למידע 23

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

הגשת תביעה לדמי אבטלה – בדרך מקוונת בלבד ללא טפסים ישירות 100 ) המעסיק משדר דוחות 1 מתוכנת השכר למוסד לביטוח לאומי. בתי התוכנה ולשכות השירות נערכו , כולל היערכות 100 לשידור טופסי לשידור תאריך היציאה לחל"ת של העובדים באופן מרוכז. גם במקרים 100 מומלץ לשדר טופס מיוחדים. לדוגמה, מעסיק קודם של העובד או אם המעסיק החליף בית תוכנה. ככל שלא אפשרי לביצוע – יש לצרף לתביעה לדמי אבטלה טופס , כמוסבר להלן. 1514 מעסיקים שמוציאים לחל"ת כפוי מעל עובדים, מתבקשים לפנות לבית 500 התוכנה להגשה מרוכזת. יש 100 ככל שיש תקלות בשידור טופס להתקשר לאחד מהמוקדים הטלפונים הבאים: 02- ,02-6709983 ,02-6709970 .02-6709517 , 6709814 לאחר תיקון התקלה המעסיק בודק שהשידור נקלט. ככל שהמעסיק שידר בהצלחה את , אין צורך להפיק מתוכנת 100 טופס . 1514 השכר את טופס ) המעסיק בודק שהשידור נקלט. 2

שהפסקת העבודה היא 100 לציין בטופס בשל חל"ת כפוי. אתר שירות אישי - לכל מבוטח יש אתר אישי במסגרת אתר האינטרנט של הביטוח הלאומי, שבו הוא יכול לצפות בתיקו האישי בביטוח הלאומי (כולל באישור התביעות), לכתוב הודעה לפקיד, להדפיס אישורים במדפסת הביתית שלו ואף לבטל קנסות באופן חלקי. המערכת מאובטחת והכניסה אליה אפשרית באמצעות קוד וסיסמה לפי ההוראות באתר. לאחר ההרשמה הראשונה, אפשר לקבל גם קוד חד פעמי. פרטים חשובים בהגשת תביעה לדמי אבטלה בשל פיטורין וחל"ת בשל משבר הקורונה המוסד לביטוח לאומי פרסם הקלות רבות על הגשת התביעות לדמי אבטלה בשל משבר הקורונה. להלן תמצית ההוראות. רק לאחר ביצוע ההנחיות המפורטות להלן המוסד לביטוח לאומי ישלם דמי אבטלה לעובד שהוצא לחל"ת כפוי ביוזמת המעסיק, או פוטר מהעבודה, בעקבות משבר הקורונה: רישום באתר לשכת שירות התעסוקה (לשכת התעסוקה) ללא רישום באתר לשכת התעסוקה, העובד אינו נחשב מובטל שדורש עבודה לפי חוק הביטוח הלאומי, ולכן אינו זכאי לדמי אבטלה. המוסד לביטוח לאומי רשאי לשלם דמי אבטלה למובטל רק לאחר קבלת האישור משירות התעסוקה.

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

24 2020 אפריל 523 ידע למידע

שקיבל 1514 העובד מצרף את טופס מהמעסיק. ) אם העובד כבר הגיש תביעה מקוונת 6 לדמי אבטלה באתר המוסד לביטוח 1514 לאומי, הוא יעביר את טופס בקישור אחר מאשר הקישור שבו הגיש את התביעה - קישור לשליחת מסמכים בלבד. המוסד לביטוח לאומי יקשר בין התביעה לבין הטופס שהוגש בנפרד. אין צורך להגיש שוב תביעה לדמי אבטלה. בנפרד, בלי 1514 ) אין להגיש טופס 7 שהוגשה תביעה לדמי אבטלה בדרך מקוונת. עובד שלא מגיש תביעה בדרך מקוונת אך בהצלחה 100 המעסיק שידר טופס ) הגשת תביעה יידנית נעשית בטופס 8 . 1500 את הטופס אפשר לשים בתיבת השירות של סניף הביטוח הלאומי הקרוב למקום המגורים, או לשלוח למספר הפקס של מחלקת המילואים בסניף הקרוב למקום המגורים (לפי המידע באתר הביטוח הלאומי), או דרך אתר הביטוח הלאומי. עובד שלא מגיש תביעה בדרך מקוונת (רק במקרים 100 והמעסיק לא שידר טופס חריגים מאד) ) העובד מקבל מהמעסיק טופס 9 , או מקבל מהמעסיק טופס 1514/1500 ומגיש למוסד 1500 וממלא טופס 1514 לביטוח לאומי.

שודר 100 ) כיומיים לאחר שטופס 3 בהצלחה, העובד מגיש תביעה לדמי אבטלה באתר הביטוח הלאומי בצורה מקוונת. לתביעה הזאת אין צורך להוסיף את אישור המעסיק, כי הביטוח הלאומי יודע לקשר בין התביעה הזאת שהמעסיק שידר. 100 לבין טופס או 100 כאשר יש תקלה בשידור טופס כאשר עובד אינו מגיש תביעה בדרך מקוונת, או במקרים חריגים ● ● חשוב לציין כי בכל סטייה מהדרך המקוונת שלעיל – תשלום דמי האבטלה עלול להתעכב כי הפעולות מתבצעות יידנית. ● ● חשוב לציין עוד כי החל מיום חמישי, , לא תתקיים קבלת קהל 19.3.2020 בסניפי הביטוח הלאומי ברחבי הארץ. ● ● הביטוח הלאומי נותן שירות בכל הערוצים: באתר האינטרנט, האתר האישי, בפייסבוק, בטלגרם ובמוקד .* 6050 הטלפוני 100 תקלה בשידור טופס ) מעסיק שלא הצליח לשדר טופסי 4 בהצלחה למוסד לביטוח לאומי 100 גם לאחר קבלת הסיוע במוקדים . 1514 הטלפוניים, מוסר לעובד טופס ) העובד מגיש את התביעה לדמי אבטלה 5 למוסד לביטוח לאומי בדרך מקוונת. בסיום הקלדת פרטי העובד וכל הפרטים הדרושים לתביעה, העובד יכול לצרף מסמכים ששייכים לתביעה.

2020 אפריל 523 ידע למידע 25

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

. ההקלות בהגשת התביעה לדמי אבטלה 6 פורטו לעיל. חשוב מאד שהמעסיק ירשום בהודעה על החל"תשהוא מוסר לעובד שהיציאה לחל"ת היא מטעמו, בעקבות משבר הקורונה. המעסיק חייב לציין בין היתר את תאריך היציאה לחל"ת ואת תאריך סיום החל"ת (אפשר תאריך משוער). הדיווח האמור למוסד לביטוח לאומי מתבצע במרוכז ישירות מתוכנת השכר. . משך תקופת החל"ת הכפוי לא יפחת 7 ימים רצופים. 30 מ- . תקופת בידוד - ככל שהמעסיק מוציא 8 30 לחל"ת כפוי את עובדיו לתקופה של יום ויותר, יכול עובד הנמצא בבידוד לקבל דמי אבטלה (כפוף ליתר תנאי הזכאות) מיום הוצאת העובדים לחל"ת ואילך. . הכלל הרגיל של ימי חופשה בחל"ת 9 כפוי - לא ישולמו דמי אבטלה בעד הימים שבעדם מגיעים לעובד ימי חופשה, אף אם בחר העובד שלא לנצל את ימי החופשה הצבורים המגיעים לו, ואף אם הוא אינו מקבל תשלום בגינם מן המעסיק. ההחלטה המנהלית המיוחדת לתקופת המשבר למי שהוצאו לחל"ת כפוי - מי שהוצא לחל"ת בגלל הקורונה בעקבות הקורונה, יוכל להתחיל לקבל

תנאי הזכאות הרגילים והמיוחדים למובטלים שהוצאו לחל"ת כפוי (ביוזמת המעסיק) העובד זכאי לדמי אבטלה רק אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן: . התקיימו יחסי עבודה עד יום היציאה 1 לחל"ת. . העובד נרשם בלשכת התעסוקה כדורש 2 עבודה, לא הוצעה לו עבודה חלופית והוא זמין לכל עבודה שתציע לו לשכת התעסוקה. . הקלה בתקופת הקורונה - העובד נרשם 3 באופן מקוון בלשכת התעסוקה והוא חייב להתעדכן בהוראות לגבי המשך התייצבות כפי שהוסבר לעיל. למי שנמצא בבידוד יש כללים מיוחדים. חודשים 12 . יש תקופת אכשרה של 4 לפחות שבעדם שולמו דמי ביטוח החודשים שקדמו 18 אבטלה בתוך לתחילת תקופת האבטלה (לרבות הוראות משלימות שנקבעו לחריגים). במסגרת ההקלות של תקופת המשבר הודיע שר האוצר כי הזכאות לדמי חודשי 6 אבטלה תושג לאחר צבירת חודשי עבודה 12 עבודה במקום (הזכאות הזאת תזכה ככל הנראה בחצי תקופה של דמי אבטלה). יש לעקוב אחר הפרסומים. . עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש 5 עבודה מלא.

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

26 2020 אפריל 523 ידע למידע

דמי אבטלה גם אם הוא לא ניצל את בשלב זה ההחלטה כל ימי החופש שלו. בתוקף למובטלים חדשים שהוצאו בתום .31.5.2020 לחל"ת כפוי עד יום התקופה תיערך הערכה מחודשת. השינוי בהוראות חשוב במיוחד למעסיקים שנותרו ללא תזרים מזומנים ואינם יכולים לשלם את ימי החופשה לעובדים. . בתקופת החל"ת הכפוי העובד אינו 10 זמין למעסיק לביצוע עבודה. אם המעסיק יזמן את העובד לעבודה אפילו לימים ספורים, הזכאות לדמי אבטלה עלולה להישלל לכל החודש. . למובטל שמוצא עבודה זמנית בתקופת 11 , יש שתי אצל מעסיק אחר האבטלה אפשרויות לדווח על העבודה הזו (כמו לכל מובטל רגיל): - לדווח למוסד לביטוח לאומי על המשכורת, כדי שינכו את המשכורת הזמנית מדמי האבטלה. - לדווח ללשכת התעסוקה, כדי שלא ירשמו את הימים שבהם עבד כימי אבטלה. עובד שנמצא בחל"ת כפוי ומקבל דמי אבטלה, ולאחר מכן מפוטר מהעבודה, ימי האבטלה בתקופת החל"ת הכפוי יובאו בחשבון במניין ימי האבטלה המירביים שלהם הוא זכאי לאחר שפוטר מהעבודה.

ניכוי הכנסות מדמי האבטלה בתקופת האבטלה

ככלל, הכנסות ממשלח יד, ממשכורת ומפנסיה (קצבת פרישה) מופחתות מדמי האבטלה. עובד שכיר בתקופת האבטלה - מובטל שמוצא עבודה כעובד שכיר בזמן תקופת האבטלה רשאי לבחור בין שתי אפשרויות: - להודיע ללשכת התעסוקה על ימי העבודה (בעבודה יומית) כדי שלא ירשמו את הימים האלה כימי אבטלה, וכך לא ישולמו דמי אבטלה בימי העבודה האלה. - למסור את תלושי המשכורת למוסד לביטוח לאומי כדי שישולמו לו דמי אבטלה מופחתים (מדמי האבטלה מנכים את המשכורת שהמובטל קיבל בתקופת האבטלה). לעניין זה: עובד שעבד במקביל בשני מקומות עבודה ופוטר או הוצא לחל"ת כפוי רק ממקום עבודה אחד, יקבל דמי אבטלה, בניכוי המשכורת במקום העבודה שבו הוא ממשיך לעבוד. חישוב דמי האבטלה ייעשה לפי המשכורת בשני מקומות העבודה. זכאות נשים לדמי אבטלה בגיל פרישה - נשים זכאיות לקבל דמי אבטלה עד גיל . לכן, 67 הפרישה של הגברים, שהוא כיום אישה שזכאית לקבל קצבת אזרח ותיק (זקנה) בגיל פרישה וגם דמי אבטלה, חייבת לבחור בין הקצבאות.

2020 אפריל 523 ידע למידע 27

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

המבוטח כ"עובד עצמאי" מדמי האבטלה – כדין, ודחה את הערעור. מובטל שפתח עסק עצמאי ושב להיות מובטל - מתאים לאלה שמנסים לעסוק במשלח יד כעצמאים בתוך תקופת האבטלה ולאחר זמן סוגרים את העסק העצמאי. מובטל כזה רשאי למצות את זכותו לדמי אבטלה בתנאים שפורטו בחוק. ההתייצבות בלשכת התעסוקה ובחינת הזכאות לדמי אבטלה, חייבות להיות לפני פתיחת העסק. המובטל חייב להודיע לרשות המסים ולמוסד לביטוח לאומי על תחילת העיסוק במשלח היד ועל הפסקת העיסוק במשלח היד. לחוק הביטוח 175 קצבת פרישה - לפי סעיף הלאומי, קצבת פרישה שמקבל פורש הזכאי לדמי אבטלה, תנוכה מדמי האבטלה לפי חישוב יומי. קצבת פרישה זו קצבה המשתלמת עקב: עבודה, שירות בצה"ל, שירות במשטרה ושירות בבתי הסוהר. המוסד לביטוח לאומי מנכה מס הכנסה מדמי האבטלה (אפשר להביא אישור להנחה או לפטור ממס). המוסד לביטוח לאומי מנכה דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות רק מדמי אבטלה שמשולמים במשך חודש מלא (למעט מעקרת בית נשואה כמפורט בחוק. עובדת בחל"ת אינה עקרת בית). ניכוי מס הכנסה ודמי ביטוח לאומי ובריאות מדמי אבטלה

עצמאי בתקופת האבטלה - ההכנסות ממשלח יד כעצמאי בתקופת הזכאות לדמי אבטלה אינן שוללות את הזכאות לדמי האבטלה, אך הן מופחתות מדמי האבטלה: בשלב הראשון לפי הצהרה שמצהיר המובטל בביטוח הלאומי על גובה הכנסותיו הצפויות, ובשלב השני לפי ההכנסות בפועל בשומה. לחוק הביטוח הלאומי מתייחס 176 סעיף למשלח יד באופן כללי ואינו מפנה להגדרת לחוק הביטוח 1 עובד עצמאי לפי סעיף הלאומי, כלומר, כל הכנסה של המובטל כעצמאי מופחתת מדמי האבטלה, גם אם הוא לא עונה להגדרת עובד עצמאי ויש לו הכנסה. תשומת לב מיוחדת לעצמאים, שמקבלים דמי אבטלה בהתאם לתקופת אכשרה כשכירים לפי צו סיווג מבוטחים - לאחר במס הכנסה, יש 2020 קבלת השומה של לפנות לביטוח הלאומי כדי להפריד בין שני סוגי העיסוקים: שכיר ועצמאי, ולהקטין את ההכנסה לפי הצו מסך ההכנסות כעצמאים בשומה. ההכנסה כעצמאי שנותרה, בחישוב ממוצע חודשי, תופחת מדמי האבטלה. ככל שלעצמאי יש הכנסות לפי צו סיווג מבוטחים גם לאחר קבלת דמי האבטלה, יש לנהוג לגביהם כמו הכנסות ממשכורת, ולדווח ללשכת התעסוקה או לביטוח הלאומי, כמקובל. פסק דין בעניין נמרוד גרון בבית הדין הארצי ) קבע 39009-02-16( 26.3.2017 לעבודה מיום כי המוסד לביטוח לאומי ניכה את הכנסות

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

28 2020 אפריל 523 ידע למידע

מבוטחת בחל"ת (לפי עמדת המוסד לביטוח לאומי יחסי העבודה הושעו ולא נותקו). כל עוד לא נותקו יחסי העבודה, לא תיחשב מבוטחת כאמור שאינה עובדת לעקרת בית נשואה לעניין הפטור מתשלום דמי ביטוח. כאמור לעיל, בקבלת דמי אבטלה בחודש מלא, המוסד לביטוח לאומי מנכה את דמי הביטוח הלאומי והבריאות מדמי האבטלה (למעט מעקרת בית נשואה כמפורט בחוק. עובדת בחל"ת אינה עקרת בית). לשכת רואי חשבון פנתה למוסד לביטוח לאומי בבקשה למנוע כפל אפשרי של דמי ביטוח בחודשיים הראשונים של החל"ת בתקופת המשבר. דיווח על הטבות שכר בחל"ת הטבות שכר המשולמות לעובד מידי חודש גם בתקופת שהותו בחל"ת (כמו: שווי טלפון, שווי רכב, שווי עיתון וכדומה), הן בגדר הכנסות עבודה ולפיכך חייבות בניכוי ובתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות. שפרסם הביטוח הלאומי, 1458 חוזר מבהיר, בין היתר, את השיטה לדווח על הטבות ששולמו בתקופת חל"ת. כל הפרטים הטכניים מצויים בחוזר. הטבה המשולמת לעובד בתקופת חל"ת (החל מהחודש הראשון של החופשה), משולמת לו למעשה מכוח תקופת עבודתו אצל מעסיקו, ועל כן ההטבה תיוחס לחודש

חודש שבו מנכים מהמובטל את הימים הראשונים לא נחשב לחודש אבטלה מלא ולכן אין ניכוי של דמי ביטוח. דמי ביטוח לאומי מנוכים מדמי האבטלה ש"ח ודמי ביטוח 24 בסכום קבוע של בריאות מנוכים לפי סכום דמי האבטלה. תשלום דמי ביטוח למי שנמצא בחל"ת כפוי מי שנמצא בחל"ת (כולל חל"ת כפוי) לפחות חודש קלנדרי אחד מלא, ובתקופה זו אינו עובד אצל מעסיק אחר ואינו עובד עצמאי, מעסיקו ינהג כאמור להלן: 2 בכל אחד מהחודשיים הראשונים ( חודשים) המלאים של החל"ת, על המעסיק לדווח על העובד ולשלם דמי ביטוח .)6.57% מינימליים (שכר המינימום כפול המעסיק רשאי לנכות סכום זה מכל סכום (ג) 6 שיגיע לעובד ממנו, כמפורט בתקנה להוראות המיוחדות בדבר תשלום דמי ביטוח. העובד בחל"ת מבוטח לכל ענפי הביטוח, למעט לענף פגיעה בעבודה ולענף זכויות בפירוק חברה ופשיטת רגל של מעסיק. הכוונה לחודש מלא או לחודשיים מלאים, שבהם העובד נמצא בחופשה ללא תשלום. כאשר העובד עובד אפילו יום עבודה אחד בחודש, ישולמו דמי ביטוח בעד יום העבודה בלבד. החל מהחודש השלישי של החל"ת על המבוטח לשלם דמי ביטוח בעצמו, לרבות

2020 אפריל 523 ידע למידע 29

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

שילם דמי ביטוח בעבור העובד, וחלות על המעסיק כל הסנקציות הקבועות בחוק 369 ובתקנות, לרבות זכות לשיפוי לפי סעיף לחוק הביטוח הלאומי. הדבר מקבל משנה תוקף בימים של משבר, שבו עצמאים רבים מגישים תביעות לדמי אבטלה על בסיס התנאים שבצו סיווג מבוטחים (כמו מורי דרך ואחרים). כל מעסיק שלא דיווח על העובדים לפי צו סיווג מבוטחים, חייב להיערך בהתאם, כפי שנרשם בהוראות שפרסם הביטוח הלאומי למורי הדרך: הביטוח הלאומי ישלם למורה הדרך מקדמה על חשבון דמי האבטלה ויערוך ברור עם המשלם, אם אכן המעמד של מורה הדרך הוא כשכיר לפי צו סיווג מבוטחים. מי שמשלם תשלומים לנותן שירות שכלול בצו, חייב לבחון כדלקמן: . אם מתקיימים יחסי עבודה לפי חוקי 1 העבודה - כפי שקבע בית הדין הארצי בעניין כבהד מוהנד 21.8.2001 ביום ), כיוון שמי שיש לו כל 327/99 (עב"ל הסממנים של עובד שכיר לפי משפט 1 העבודה נחשב "עובד" לפי סעיף לחוק הביטוח הלאומי. . רק אם לא מתקיימים יחסי עובד 2 ומעסיק, המשלם חייב לבחון אם תנאי העבודה מחייבים אותו לנכות מנותני השירות האלה דמי ביטוח כעובדים שכירים ולדווח עליהם למוסד לביטוח לאומי, בהתאם לצו סיווג מבוטחים.

העבודה שקדם למועד יציאתו של העובד כתשלום נוסף. 102 לחל"ת ותדווח בטופס על המעסיק לייחס את כלל ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת לחודש העבודה האחרון שקדם למועד יציאתו לחל"ת. סכום ההטבות הוא בגדר שכר נוסף ויחולו לגביו כללי הפריסה. למען הסר ספק מודגש בחוזר כי סך ההטבות ששולמו לעובד בתקופת החל"ת בחודש שקדם לחודש שבו יצא העובד לחל"ת, ייחשב כבסיס לחישוב גמלאות מחליפות שכר, בהתאם להוראות החוק. כלומר, העובד יגיש למוסד לביטוח לאומי תביעה להפרשי דמי אבטלה, עם אישור המעסיק על ההטבות האלה. יישום התוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים התוספת הראשונה של צו סיווג מבוטחים קובעת, שאם מבוטח נכלל בגדר התנאים שקבע הצו – הוא נחשב כעובד שכיר לעניין הביטוח הלאומי, ללא צורך במבחנים נוספים. אחריות המעסיק לפי הצו הצו מחייב בעבור המוסד לביטוח לאומי בלבד, ואין בקיום התוספת הראשונה לצו אסמכתא לכך שמתקיימים יחסי עבודה כהלכתם לעניין חקיקת עבודה אחרת. אי קיום האמור בתוספת הראשונה של הצו זהה למצב שבו מעסיק לא דיווח ולא

עדכונים וחקיקה משבר נגיף הקורונה

30 2020 אפריל 523 ידע למידע

על ההכנסה ללא המע"מ (ולפני ניכוי הוצאות העצמאי, כפי שיובהר בהמשך). . ברירת המחדל למשלם היא ניכוי דמי 2 ביטוח בשיעור המלא, אלא אם נערך תיאום לפי הכללים (יש להשתמש לקביעת המעסיק העיקרי והמשני .) 101 במקום בטופס 103 בטופס . הדיווח למוסד לביטוח לאומי אמור 3 להיות בחודש שבו ניתן השירות ולא 344 בחודש התשלום, כאמור בסעיף לחוק הביטוח הלאומי, מדי חודש יש 2020 (החל מינואר 102 בטופס על מי 9 לדווח בחוזה דיווח נפרד בקוד שמבוטח לפי צו סיווג מבוטחים). . פעם ברבעון יש לשדר את קובץ 4 המבוטחים הללו למוסד לביטוח לאומי, על פי הוראות שמצויות באתר .) 652 הביטוח הלאומי באינטרנט (בל/ אפשר לדווח בקובץ מקוון באתר הביטוח הלאומי. על מבוטחים 126 . אין דיווח בטופס 5 אלה. . ה"מעסיק" לפי הצו אמור לנכות את 6 דמי הביטוח הלאומי ואת דמי ביטוח הבריאות מהעצמאי שהוא שכיר לפי צו סיווג מבוטחים באותה הדרך שהוא מנכה את המס במקור. . על המעסיק לפי הצו למסור למקבל 7 התשלום אישור על ההכנסה ועל ניכוי המס ודמי הביטוח הלאומי והבריאות,

הסבר על התוספת הראשונה בצו סיווג מבוטחים בתוספת הראשונה של הצו מפורטים המבוטחים, שכל עוד הם ממלאים את תנאי העבודה הרשומים בצו, מעסיקם הוא זה שחייב בתשלום גמול העבודה וכן בדיווח ובתשלום דמי הביטוח כאילו היה המבוטח עובד שכיר. בתוספת הראשונה של הצו יש רשימה ארוכה של נותני שירותים שמקובל להתייחס אליהם כעצמאים לעניין מס הכנסה וכעוסקים לעניין מס ערך מוסף, מורים, מרצים, מדריכים, שומרים, כמו: שחקנים, מורי דרך, ספורטאים, עובדי ניקיון, חצרנים, מתקיני מכשירי גז, מחלקי גז, מתקיני תריסים, ממלאי תפקידים דתיים (כמו שומרי כשרות ומפעילי מקוואות) ועוד, והכל בתנאים הרשומים בצו. לחלק גדול מנותני שירותים אלה נפגעה ההכנסה ממשבר הקורונה והם יכולים לתבוע דמי אבטלה, כיוון שלעניין הביטוח הלאומי הם נחשבים עובדים שכירים. הראשונה לצו על ידי ה"מעסיק" עמדת הביטוח הלאומי הובהרה בפגישות עם נציגי המייצגים ובהוראות שהביטוח הלאומי פרסם, לרבות בדף מידע שנשלח לאמנים, כמפורט להלן: . הדיווח למוסד לביטוח לאומי ותשלום 1 דמי הביטוח לפי הוראות הצו נעשה עמדת המוסד לביטוח לאומי ליישום הכללים שבתוספת

Made with FlippingBook Digital Proposal Maker