ידע למידע | ירחון למיסוי, משפט וכלכלה

516

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501

׀ גיליון 2018 יוני

501 43 ׀ שנה 516 ׀ גיליון 2019 ספטמבר ירחון למיסוי משפט וכלכלה ׀ גיליון 2018 יוני ירחון למיסוי משפט וכלכלה

501 גיליון 2018 יוני

חברת בית - "חברה שלציבור עניין ממשי בה" מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון אם אפסו סיכויי פירעונה בשורה למארגני קבוצות רכישה קידום אתרי אינטרנט בעברית של חברות זרות חייב במע"מ נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים יוך גי ול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטו ח קצר העב ת נכס מבעלות פרטית לחברה בבעלות אותו אדם נקודות זיכוי להורים קריטריונים לשיוך גידול בהון בין שתי הצהרות הון היבטי מע"מ בהשכרת דירות מגורים לטווח קצר העברת נכס מבעלות פרטית לחברה שבבעלות אותו אדם

שנה טובה ופורייה לכל לקוחותינו

ה י ר ח ו ן ל מ י ס ו י , משפ ט ו כ ל כ ל ה

דבר העורך קוראים יקרים,

בשבועות הקרובים עומד להיפתח בישראל "קניון" נוסף, וירטואלי הפעם, הקניון של אמזון בישראל. איך תשפיע כניסת אמזון לישראל על השוק הקמעונאי בכלל ועל קניונים "פיזיים" בפרט, והאם ניתן לצפות לירידה במחירים?

516 ' מס 2019 ספטמבר

עורך ראשי רו"ח אליק גנדלמן

בארצות הברית (ובמדינות נוספות) פועלת אמזון בשני מסלולים: מוצרים הנמכרים על ידי אמזון ומוצרים הנמכרים על ידי סוחרים חיצוניים שאמזון מספקת להם גישה למיליוני קונים פוטנציאליים - כמו לשכור חנות בקניון. לסוחר חיצוני יש שני מסלולים לוגיסטיים: אחסנה ואספקה דרך מחסני אמזון או באופן עצמאי. בישראל מדובר בשלב זה במכירה על ידי סוחרים ישראליים ולא על ידי אמזון עצמה, כלומר הסוחר הישראלי יפתח חנות און ליין בקניון של אמזון תמורת "דמי שכירות", ויציע מוצרים לקונים ישראליים. המסלול הלוגיסטי היחיד שקיים כעת הוא מסלול עצמאי, כלומר הסוחר הישראלי ידאג לאחסנת המלאי והובלת הקניות ללקוח, או יוכל להיעזר בנותני שירות מקומיים שמקימים מרכזים לוגיסטיים ייעודיים ומובילים את הסחורה תמורת תשלום נוסף. האם כניסתה של אמזון תשפיע על השוק הקמעונאי בישראל? עדיין מוקדם להסיק מסקנות. מבחינת הקמעונאים יש לכך הן יתרונות והן חסרונות. היתרון הגדול הוא מקום בקניון יוקרתי וחשיפה לכלל השוק הישראלי ללא צורך בחנות פיזית. לכאורה כל סוחר קטן, אפילו כזה שאין לו חנות פיזית, יכול להצטרף. ואולם למקום בקניון יוקרתי יש מחיר: "השקעה ראשונית" בממשק לעבודה מול המערכת של אמזון, ), ובהיעדר בסיס לוגיסטי 15%- "דמי שכירות" שהם עמלות לאמזון (כ תצטרך גם לשלם לנותן שירות חיצוני על אחסנה והובלה. על הסוחרים לעמוד בחוקיה הנוקשים של אמזון בכל הקשור לרמת השירות, החזרת מוצרים וזמני הובלה. אמזון יכולה "לסגור" חנות של סוחר עצמאי לפי החוקים הפנימיים שלה ובכך לחסל מידית את העסק. האם תהיה השפעה משמעותית על החנויות הרגילות ועל הקניונים? התשובה תלויה בהעדפה של הצרכן הישראלי. בכל מקרה אמזון תנגוס בחלק מהשוק הקמעונאי. מי ירוויח ומי יפסיד מכניסתה של אמזון לישראל? ירוויחו כנראה אמזון עצמה, וחברות לוגיסטיקה מקומיות וסוחרים שישרדו בקניון הנוקשה. האם אנחנו, הצרכנים הקטנים, נרוויח? עלויות הפעלת החנות באמזון והחיוב במע"מ (לעומת קנייה ישירה מחו"ל מאתרים דוגמת עליבאבא) כנראה לא יגרמו לירידת מחירים; אולי לעלייה ברמת השירות לפי הקוד של אמזון. האם אנו צפויים למהפך בעולם הקמעונאי ובדרך שבה אנחנו קונים? ימים יגידו.

משנה לעורך מאירה טולדו

מדור שאלות ותשובות רו"ח רקפת שחמון רו"ח אחמד חסונה

עריכה לשונית והגהה אדרה חתומי

עריכה גרפית שרה וייס

יו"ר שי מגל

עורך מייסד שלמה סמולסקי, רו"ח

חשבים ה.פ.ס. - מידע עסקי בע"מ 67778 , תל אביב 12 יד חרוצים 03-5680888 : טלפון מרכזיה 03-5680891 : פקס מערכת meira@hashavim.co.il : דוא"ל מערכת WWW.HASHAVIM.CO.IL : אינטרנט

כל הזכויות שמורות להוצאת רעיונות מבית חשבים ה.פ.ס מידע עסקי בע"מ

קריאה נעימה,

ש"ח 2,083 ירחונים 12- דמי חתימה ל (לא כולל מע"מ)

רו"ח אליק גנדלמן

4 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

כתבו החודש

רו"ח כרמי אייל עו"ד ורו"ח לוי אופיר רו"ח מורד מני יועץ מס מזון שמואל (סמי) עו"ד נוה בועז רו"ח (משפטן) סנדו אייל רו"ח ויועץ פנסיוני עזרא ישראל רו"ח צבי פרידמן עו"ד, רו"ח צדקיהו עמיחי ניצן רו"ח צח-גלרט אורנה רו"ח, עו"ד קדוש אבי רו"ח קירו עופר רוזנבאום אבי עו"ד רוטמן גיא רו"ח שטרק איריס עו"ד שיכמן רונן רו"ח (עו"ד) שמש רוזט רו"ח (משפטנית) שני ענבל עו"ד שער שניר

רו"ח הררי שלמה רו"ח וייסמן גבי עו"ד ושדי גילעד

רו"ח (משפטן) אבוחצירא יובל עו"ד אטקין מוסקוביץ ג'ני רו"ח עו"ד אטרש אברהים

הורנשטיין ניר, עו"ד (חשבונאי) הילמן טובה, רו"ח הררי שלמה, רו"ח חונוביץ ניר, עו"ד רו"ח חיבה ישי, רו"ח (משפטן) חיטמן חיים כהן יובל, עו"ד רו"ח כהן ישי, רו"ח (משפטן) כהן שראל עו"ד מזרחי מאיר, עו"ד מזון (סמי) שמואל, יועץ מס עו"ד רו"ח זריהן מאיר עו"ד ורו"ח חונוביץ ניר רו"ח (משפטן) חיבה ישי מר חיטמן חיים עו"ד, רו"ח טיקוצקי ירון רו"ח יזרעאלי אלי עו"ד, רו"ח יניב סיימון רו"ח ירון יוסי עו"ד, רו"ח ישראלי קרן רו"ח כהן אברהם רו"ח כהן אריק עו"ד, רו"ח כהן יובל עו"ד כהן יוני עו"ד כהן קובי רו"ח כהן רן עו"ד כהן שראל

עו"ד ורוח אסנפי איתן עו"ד, רו"ח ארויו רונן עו"ד רו"ח אריה רמי רו"ח בר רונית רו"ח ברגר אהרון עו"ד ברזילי רונית עו"ד, רו"ח ג'אנה שוקי עו"ד גבע משה רו"ח גולדברג מייקל

עו"ד גולדמן אורי עו"ד גולדמן שלי רו"ח, (משפטן) גורנשטיין אלי יועץ מס גל מיכאל עו"ד, רו"ח גרוס חגי עו"ד (חשבונאות) הורנשטיין ניר רו"ח הילמן טובה

משתתפים:

מיניביצקי יהושע, רו"ח עמפלי מאורי, עו"ד (רו"ח) פיג'ו שלמה, עו"ד, רו"ח פרידמן צבי, רו"ח פרנקל יועד, עו"ד (רו"ח) צח-גלרט אורנה, רו"ח צרפתי קובי, עו"ד, רו"ח רוטמן גיא, עו"ד שטרק איריס, רו"ח שניר שער, עו"ד (רו"ח) שפירא אלכסנדר, עו"ד (רו"ח)

אבירם רויטל, עו"ד (רו"ח) אטקין מוסקוביץ' ג'ני עו"ד ארויו רונן, עו"ד (רו"ח) אריה רמי, עו"ד, רו"ח ארצי רן, רו"ח ברגר אהרון, רו"ח גבע משה, עו"ד גורנשטיין אלי, רו"ח גרשגורן שגיא, עו"ד (רו"ח) דואני ענת רו"ח

אין להעתיק מירחון זה, לשכפל, לאחסן במערכות לאיחזור מידע, לשדר בכל צורה או אמצעי, בין אלקטרוני ובין אמצעי הקלטה, אינטרנט, או המערכת עושה מאמצים להביא את החומר בדייקנות ובאמינות מרביות. המערכת אינה אחראית לאי דיוקים או לטעויות ● . בכל דרך אחרת בחומר המתפרסם בדפוס, בפקס ובתוכנות המחשב. אם תתגלה טעות היא תתוקן. אין האמור בפרסום מהווה תחליף לייעוץ מקצועי כמקובל. אין המערכת מאשרת את תוכן הידיעות, המאמרים ואת התשובות על שאלות הקוראים, ואין היא מזדהה עם דעות הכותבים.

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 5

תוכן עניינים מאמרים ופסקי דין מס הכנסה

2/2019

חברת בית – "חברה שלציבור עניין ממשי בה", חוזר מס הכנסה

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא; רו"ח (משפטן) ישי חיבה היטל מופחת בגין העסקת מסתננים בתעשייה, בניין ומסעדות אתניות – עו"ד רו"ח רמי אריה פס"ד טומי ווש פס"ד ויינברג – מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון אם אפסו עו"ד רו"ח רמי אריה רווח או הפסד הון ממכירת ביטקוין מעסיקים בענף התעשייה ישלמו היטל עובדים זרים מופחת על מסתננים בעלי אשרת שהייה זמנית בישראל המועסקים אצלם, כמו על עובדים זרים רגילים בעלי היתר עבודה בענף התעשייה פס"ד טומי ווש בע"מ הנטל המוטל על נישום שמערער על שומה בעת שספריו נפסלו הוא כבד פס"ד אלברט זינתי ומחייב ראיות אובייקטיביות שנים ויותר ניתן לגבות מס על הכנסות שלא דווחו מנישום 10 גם בחלוף פס"ד אבנר נוקראי המבצע הליך גילוי מרצון מחילת חוב חברה לבעל המניות ודרישת הפסד הון במישור האישי פס"ד וינברג רינת ודוד כעסקה מלאכותית בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה סיכויי פירעונה

12

14

16

19

21

23

25

28

פס"ד ברק צביון

30

מיסוי בין-לאומי

רו"ח (משפטן) אייל סנדו חברה משפחנ"זית – יש דבר כזה?

36

תוכן עניינים

6 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

מיסוי מקרקעין הקניית נכס מקרקעין בישראל מיוצר לנאמן אינה חייבת במס שבח עו"ד ורוח איתן אסנפי ובמס רכישה - בעקבות פרשת גליס

38

עו"ד רונית ברזילי בשורה למארגני קבוצות רכישה

60

עו"ד גילעד ושדי - לאן? 38 תמ"א רכישת אופציה מבעלי קרקע ומכירתה לחברי קבוצת רכישה אינה חייבת פס"ד אקרו נדל"ן ייזום בע"מ במס רכישה או במס שבח החלטה עקרונית במיסוי נאמנויות - העברת נכס מקרקעין מיוצר נאמנות פס"ד סמואל גליס ואח' לנאמן אינה בגדר "מכירה" בית המשפט קיבל את התנגדות מס הכנסה למסירת מידע לנאמן

62

64

66

פס"ד נאמן נכסי החייב דיין

68

מס ערך מוסף

קידום אתרי אינטרנט בעברית של חברות זרות חייב במע"מ

עו"ד רו"ח רמי אריה זכות שימוש במאגר מידע - מכר או מתן שירות לתושב חוץ לעניין מע"מ רו"ח (משפטנית) ענבל שני )11 העליון: יש לנהוג לפי התקינה השמאית הרלוונטית (תקן בשאלה שעניינה הכללת רכיב המע"מ בחישוב היטל השבחה פס"ד טבליסמנט סמונד התקבלה בחלקה תביעתו של מנהל חברת נדל"ן - פסק-הדין המוחק פס"ד צימרמן את ערעור השומה שהגיש יבוטל נדחה ערעור על החלטת מנהל מע"מ לחייב את המערער במע"מ בגין מכירת נכס מקרקעין מתוקף תפקידו ככונס נכסים בהליכי הוצאה לפועל פס"ד שור ערעור על חומרת עונש מאסר לנישום שניכה תשומות באמצעות

70

72

75

78

81

פס"ד שמואל מזרחי חשבוניות פיקטיביות

86

תוכן עניינים

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 7

ביטוח לאומי

נשללה רטרואקטיבית תושבותם של "תושבים חוזרים", תוך דרישת חוב

בשל גמלאות זקנה שקיבלו לאורך שנים

רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה עקרת בית אינה זכאית לקצבת נכות כללית לראשונה לאחר גיל הפרישה רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה פגיעה במהלך טיול טרקטורונים בחו"ל שהיה במנותק מהנופש המשרדי – לא הוכרה כפגיעה בעבודה (הלכת מרעי) רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה נכים בעלי דרגת אי כושר מלאה פטורים מדמי ביטוח לאומי רו"ח אורנה צח-גלרט, מר חיים חיטמן ורו"ח (משפטן) ישי חיבה בית המשפט דחה את תביעתו של מבוטח לניתוק תושבות לעניין ביטוח לאומי מאחר שמרכז חייו נותר בישראל ושהייתו בחו"ל הייתה לעסקיו בלבד

89

92

95

98

פס"ד יעקב גולדז'ק

100

שאלות ותשובות מס הכנסה LLC מיסוי ודיווח בגין השקעה של שכיר ישראלי בחברת

רו"ח אייל כרמי 190 , וטרם תיקון 2012 למי שפרש אחרי 190 קצבה מוכרת אחרי תיקון יועץ מס אבי רוזנבאום 2012 במסגרת נוסחת השילוב למי שפרש לפני תנאים לקיום "הסבת הכנסה שאינה ניתנת לביטול" כשהורה עושה עו"ד, רו"ח סיימון יניב ירושה והצהרת הון התנאים לקבלת אופציות לעובד מכמה חברות שהוא עובד בהן בו זמנית רו"ח (משפטן) אלי גורנשטיין ממניותיה לבניית 100%- התקשרות בעל מניות עם החברה שהוא מחזיק ב עו"ד, רו"ח חגי גרוס הסבת הכנסה לבנו

108

110

.

112

115

116

עו"ד גיא רוטמן מבנה להשכרה על קרקע פרטית ששייכת לו

118

תוכן עניינים

8 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

מועד קביעת מעמד של "תושב חוזר ותיק" או "תושב ישראל לראשונה"

רו"ח מייקל גולדברג ורו"ח אברהם כהן מיסוי דיווידנד שמקבל עובד שכיר מאופציות שטרם מומשו

120

עו"ד, רו"ח רונן ארויו

121

עו"ד (חשבונאות) ניר הורנשטיין העברת מניות מחברה לאדם פרטי הבדלי מיסוי ברכישת מניות בעסקת נדל"ן כיחיד או כחברה

123

רו"ח צבי פרידמן

124

רו"ח יוסי ירון הפחתת מענק שניתן למפעל מאושר הפקדות לקרן פנסיה ותיקה או לקופת גמל חדשה שמעל התקרה

125

126 רו"ח (עו"ד) רוזט שמש ) לפקודה 3 (ה 3 על פי סעיף א(ב) לפקודת מס הכנסה למי שמוכר כנכה על ידי 9 פטור לקצבה מזכה לפי סעיף 128 רו"ח, עו"ד אבי קדוש המוסד לביטוח לאומי ולא במס הכנסה הן הפקדות 2008 הפקדות מעסיק לקופת גמל מרכזית לפיצויים מאז 129 רו"ח ויועץ פנסיוני ישראל עזרא לקצבה בלבד האם הכנסות מהשכרת נכס מעמותה לעמותה אחרת עולות לכדי 130 רו"ח טובה הילמן "פעילות עסקית" התרת משיכת משכורת לבעל מניות יחיד בחברה לתועלת הציבור 132 עו"ד, רו"ח עמיחי ניצן צדקיהו רכישת דירת נופש בידי חברה כשבעל השליטה משלם לחברה דמי שכירות – 134 עו"ד ורו"ח ניר חונוביץ ) החדש לפקודה 1 (ט 3 האם יחול סעיף השלכות מיסוי לעו"ד שהוא נאמן של לקוחו על מניות חברה

עו"ד רו"ח מאיר זריהן דיווידנד בין חברות ישראליות כאשר מקור ההכנסות אינו הכנסות עו"ד ורו"ח איתן אסנפי אשר הופקו או נצמחו בישראל סוגי עובדים זרים שמעסיקיהם זכאים להפחתה בהיטל -

135

137

עו"ד משה גבע על פי פסק דין טומי ווש

138

עו"ד, רו"ח ירון טיקוצקי בעלי עניין ויחסים מיוחדים בין חברות - הקצאת מניות בחברה הקולטת 103 מיזוג חברות לפי סעיף

139

רו"ח רן כהן בהתאם ליחס שווי החברות

140

תוכן עניינים

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 9

מיסוי אופציות שהוענקו לעובד על ידי מעסיק קודם בחו"ל

רו"ח גבי וייסמן אופן הטיפול בבקשת נישום לתיקון דוח שהוגש לפקיד השומה לפני תקופת ההתיישנות וכיום פקיד השומה מסרב לתקן בטענת התיישנות עו"ד קובי כהן העברת תשלומים לחברה צ'כית שנתנה שירותים לחברה ישראלית בישראל עו"ד ורו"ח אופיר לוי על פי האמנה עם צ'כיה תנאים להגדרת חברת ארנק לבעלת מניות בשתי חברות עו"ד, רו"ח יובל כהן קיזוז הפסדים בארץ כנגד הכנסות מחו"ל וקבלת זיכוי מיסוי חוץ רו"ח אברהם כהן מיתרת ההכנסה על ידי חברה ישראלית המוחזקת במלואה על ידי היחיד LLC החזקת עו"ד שראל כהן זיכוי בישראל בגין מס ששולם בחו"ל אפשרות לביצוע חרטה מרצף קצבה לאור משיכת פיצויים פטורים רו"ח עופר קירו ממס בעבר חבר קיבוץ שיצא לעצמאות כלכלית הוא נישום כמו כל נישום אחר מיסוי מקרקעין שחלוף נכס מקרקעין בישראל בנכס מקרקעין מחוץ לישראל עו"ד יוני כהן אפשרות לשיעורי מס מופחתים בפריסת מס שבח לנכס היסטורי עו"ד, רו"ח שוקי ג'אנה 60 לנישום מעל גיל בחינת תחולת כניסה של חברה להגדרת איגוד מקרקעין רו"ח אלי יזרעאלי הקמת חברת מקרקעין ומתן זכות שימוש בקרקע לחברה תעשייתית נוספת רו"ח עו"ד אברהים אטרש יועץ מס מיכאל גל ועליו לדווח לרשויות המס

141

142

143

144

146

147

148

149

150

151

152

155

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא

156

עו"ד שניר שער 1960 פריסת מס שבח לנכס שנקנה לפני

158

תוכן עניינים

10 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

מס ערך מוסף היבטי מע"מ בהתקנת מערכת סולארית על גג בית פרטי של עוסק רו"ח שלמה הררי דיווח על עסקאות עם צדדים קשורים בדוח הכספי, על בסיס מזומן יועץ מס שמואל (סמי) מזון או מצטבר? חבות במע"מ על רווח מניירות ערך כאשר לחברה הפסדים צבורים רו"ח אהרון ברגר מניירות ערך מע"מ על החזר הוצאות תפעול לחברת תעופה מחו"ל שנציגיה יושבים עו"ד, רו"ח קרן ישראלי בשדה התעופה בארץ לא ניתן להגיש דיווח תקופתי למע"מ ללא תשלום המס המגיע עו"ד ג'ני אטקין מוסקוביץ קיזוז מע"מ תשומות בגין רכישת דירת מגורים להשכרה בידי חברה בעלת נכסים להשכרה למסחר ותעשייה

159

160

163

165

166

רו"ח אריק כהן ועו"ד ג'ני אטקין-מוסקוביץ

168

חברות, עמותות, מלכ"רים חנות לביגוד יד שנייה בעמותה המעסיקה בעלי צרכים מיוחדים רו"ח איריס שטרק פיצול פעילות עמותה המבקשת לייסד תחתיה עמותה חדשה

169

עו"ד בועז נוה

170

כספים וחשבונאות

זיהוי לקוח שהפקיד כספים לחברת עורכי דין

עו"ד אורי גולדמן סירוב קליטת דוחות כספיים בשל הסתייגות בחוות דעת

171

רו"ח מני מורד

172

תוכן עניינים

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 11

חוזרים והוראות ביצוע מס הכנסה א לעניין חברה משפחתית - 64 לעניין חברת בית וסעיף 64 הוראות סעיף לפקודת מס הכנסה 245 בעקבות תיקון מספר רשות המסים בישראל 2/2019 חוזר מס הכנסה מספר )(ב) לפקודה - החלטת מיסוי בהסכם 6()1 (ט 3 "יתרת זכות" לצרכי יישום סעיף

173

רשות המסים בישראל 3748/19 : החלטת מיסוי

198

ביטוח לאומי השלכות שינוי מעמד מבוטח עצמאי לא עונה להגדרה למי שעונה להגדרה לעניין זכאות לגמלאות וחשיבות תשלום דמי ביטוח

המוסד לביטוח לאומי 1468 :' חוזר ביטוח מס

200

מדדים ושערי מט"ח

202 203

2019 מדדים לחודש יולי

2019 שערים יציגים לחודש אוגוסט

מראה מקום

204

ידע במספר

205

השתלמויות וכנסים

208

12 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

מס הכנסה

חברת בית – "חברה שלציבור עניין ממשי בה", 2/2019 חוזר מס הכנסה

רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

כל שלושת התנאים (להלן: "תנאי הציבוריות"), כדלקמן: בשליטתם של חמישה בני- . החברה " 1 " – חמישה יחידים אדם לכל היותר ו/או חברות מחזיקים (או זכאים מהון מניותיה/ כוח 50% מעל לרכוש) ההצבעה/ הון המניות שהוצא/ הזכות לדיווידנד. " – דהיינו, איננה בת-חברה . החברה " 2 אם החברה מוחזקת, במישרין או ומעלה 80% בשיעור של בעקיפין, חברה/ שאינן על ידי חברה/ חברות חברות מעטים, הרי החברה היא "בת חברה" ולפיכך לא תיחשב ל"חברת מעטים" על פי תנאי זה. . החברה היא "לא חברה שיש לציבור 3 ענין ממשי בה". השאלה "מתי יש לציבור עניין ממשי בחברה?" אינה זוכה למענה בפקודת

פרסמה רשות המיסים חוזר 23.7.2019 ביום בעניין עמדותיה 2/2019 ' מס הכנסה מס (חברת בית) 64 בכל הקשור להוראות סעיף א (חברת משפחתית) לפקודת מס 64 וסעיף (להלן: 1961- הכנסה (נוסח חדש), התשכ"א לפקודה. 245 "הפקודה") בעקבות תיקון לפקודה הוחלף למעשה נוסח 245 בתיקון לפקודה בנוסח חדש לחלוטין. 64 סעיף הסעיף הורחב מאוד והוא דומה לאמור בעניין חברה משפחתית: ניתנו כמה דרישות סף להחלתו על חברה, הורחבו הנכסים שאותם היא רשאית להחזיק, צומצמה מאוד האפשרות להחלה לראשונה של תחולתו, ונקבע כי חדילה מהחלתו - היא בלתי חוזרת. במאמר זה נתייחס לנושא "עניין ממשי לציבור" על פי עמדת רשות המיסים כמובא בחוזר. כידוע, חברת מעטים, כהגדרתה בסעיף לפקודה, היא חברה המקיימת את 76

הכותבים – רו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ; רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף בפירמה ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

מס הכנסה מאמרים

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 13

מתווסף מיד, ו"באותה הנשימה", סייג המצמצם אותה, בזו הלשון: יודגש, כי פרשנות המונח "ענין ממשי " לציבור" כפי שהובאה לעיל, תקפה רק לפקודה לאור תכלית 64 לעניין סעיף חקיקתו כפי שבאה לידי ביטוי בפסקי ". הדין שניתנו בעניין זה כידוע, ישנן בפקודה סעיפי חוק נוספים (לרוב, סעיפים אנטי-תכנוניים) החלים על "חברת מעטים" כאמור, או שהיותה "חברת מעטים" מהווה תנאי הכרחי להחלתם. לעניין דיווידנד בכפייה 77 למשל, סעיף מתוך רווחי חברת מעטים שלא חולקו כדיווידנד, חברת משלח יד זרה (חמי"ז) על א 62 לפקודה, או לעניין סעיף 1 ב 75 פי סעיף לפקודה הקובע כי הכנסות של "חברות ארנק" תיוחסנה לבעלי המניות בה. כמו לפקודה, העוסק בגביית מס 194 כן, סעיף במקרים מיוחדים מנישום שהוא חברת מעטים, ביחס לבעל מניות בה או מנהל פעיל בה. בכל הסעיפים הללו תנאי הסף להחלת הוראותיהם הוא כי מדובר ב"חברת מעטים". הדגשת רשות המיסים, כפי שנאמר לעיל, משמעותה כי יוחלו מבחנים רחבים לפרשנות "תנאי הציבוריות" בחברת בית, בעוד בסעיפי פקודה אחרים המכילים , חברות ארנק וחמי"ז 77 אותו מונח מסעיף – יוחלו תנאים מצומצמים יותר. לעמדתנו, תנאי הציבוריות שנקבע בנוגע 76 להגדרת "חברת מעטים" על פי סעיף

מס הכנסה - לא בהגדרה ספציפית ולא בהוראות החוק. עם זאת, בשנים האחרונות נדרשו בתי המשפט לשאלה זו ושם נפסק (פס"ד פלפלון ופס"ד לינור ודלגית) כי כוונת הסעיף היא להיטיב עם חברות קטנות ולא עם חברות גדולות או ציבוריות. מובן כי חברה ציבורית אינה יכולה להיות חברת בית. ואולם לגבי חברות פרטיות, המוחזקות במישרין ו/או בעקיפין על ידי חברות ציבוריות כאמור, נקבע בחוזר, על פי פרשנות רשות המיסים, כי יש לבחון את תנאי הציבוריות בכל מקרה לגופו. לצורך כך יש להפעיל מבחני עזר המבוססים על כללי דיווח וגילוי חשבונאיים, דוגמת המבחנים להלן: איחוד מלא של דוחות החברה הציבורית עם דוחות החברה הנבדקת, ניהול ורישום ההשקעה של החברה הנבדקת בדוחות החברה הציבורית על בסיס אקוויטי או אף סף החזקה נמוך יותר – כאשר לפחות מהון מניותיה של החברה הנבדקת 10% המוחזקת (במישרין ו/או בעקיפין) על ידי חברה/חברות ציבוריות (דרך אגב, עמדת פקיד שומה בפסיקה שלעיל הייתה סף !). כל מבחן ומבחן 25% החזקה של מעל כך שלציבור יש עניין כאמור לעיל יעיד על ממשי בחברה הנבדקת והיא לא תיחשב ל"חברת מעטים" ולפיכך לא תיחשב . לחברת בית כפי שעולה מהחוזר, לפרשנות מרחיבה זו לעניין תנאי הציבוריות בחברת מעטים

מס הכנסה מאמרים

14 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

לסעיף אחר בה – שבו טבוע אותו מונח בדיוק, תתכבד ותפעל לשינוי חקיקה. חקיקה מפלה בדרך של חוזר – דינה . כישלון לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) יובל אבוחצירא ולרו"ח (משפטן) ישי חיבה, ממשרדנו.

לפקודה, יש לפרשו באותו אופן בנוגע לכל חברה שהיא חברת מעטים – בין שהסעיף עצמו בא להטיב עם חברת המעטים (למשל, בעניין חברות בית) ובין שהוא בא להכביד (למשל, בסעיפים אנטי-תכנוניים). ככל שרשות המיסים חפצה לבדל פרשנות מונח כלשהו לסעיף מסוים בפקודה ולא

היטל מופחת בגין העסקת מסתננים בתעשייה, בניין ומסעדות אתניות – פס"ד טומי ווש עו"ד רו"ח רמי אריה

עיסוק, אשר המחוקק סבר כי ראוי לתת להם הקלה ועידוד. 29283-08- ע"מ כך נקבע בעניין טומי ווש ( , טומי ווש בע"מ נ' פקיד שומה רחובות, 16 ), אשר העסיקה 14.7.2019 ניתן ביום מסתננים בצביעה ועיבוד בדים בטקסטיל. מבקשי מקלט 20- טומי ווש העסיקה כ מאריתריאה ושילמה בגינם היטל בשיעור .15% של טומי ווש טענה, כי היא זכאית לשלם היטל בשיעור המופחת. זאת, לפי שיעור ההיטל החל על עובדים זרים המועסקים בתעשייה, ." חוק ההיטל ל" 45 כאמור בסעיף

שיעור ההיטל שישלמו מעסיקים בגין העסקת מסתננים שיש להם אשרת שהייה זמנית בישראל בתעשייה, בניין ומסעדות אתניות, יהיה

בשיעור של ולא בלבד, 15% בשיעור של , אף על פי שאין להם היתר עבודה 20% בישראל. שכן, בקביעת שיעור ההיטל, בחוק ההיטל, בו מועסק העובד, סוג הענף הדגש הושם על ולא על שאלת קיומו של ההיתר. ההקלה בשיעור ההיטל ניתנה לא בשל קיומו של היתר אם לאו, אלא, כדי לעודד ענפי

עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, www.ralc.co.il מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 15

" וזאת בשל החשש לחייהם אי הרחקה של " במדינת מוצאם, ועל אף שהמדינה לא מצאה לנכון להעניק למסתננים היתרי עבודה. עם זאת, נוקטת הממשלה במדיניות של " כלפי מעסיקי מסתננים, אי אכיפה " דהיינו היא אינה אוכפת עליהם את האיסור ראו החלטת הפלילי להעסיק מסתננים ( ,) 11.12.2011 מיום 3936 ממשלה מספר משום שלמסתננים מנועי הרחקה קיימת זכות לעבוד לפרנסתם בישראל מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מדיניות זו אושרה על ידי בית המשפט העליון אשר מצא כי יש בה משום "איזון ראוי בהתחשב במציאות הקשה והרגישה , עמותת קו לעובד 6312/10 שנוצרה" (בג"ץ .)16.1.2011 נ' הממשלה, ניתן ביום בית המשפט קבע, כי המסתננים נחשבים , הטלת ההיטל " לצורך עובדים זרים כ" על אף האיסור להעסיק עובדים זרים ללא יג(א) לחוק עובדים 1 היתר כקבוע בסעיף זרים. משמע, כי לשאלת קיומו או העדרו של היתר העסקה לפי חוק עובדים זרים אין " עובדים זרים רלוונטיות. יש לראותם כ" , על אף קביעת שיעור ההיטל גם לצורך שאין בידם היתר לעסוק בענף התעשייה על פי חוק ההיטל. לפי הליכי החקיקה של חוק ההיטל, נראה כי הדגש הושם על סוג הענף שבו מדובר ולא על שאלת קיומו של היתר. מתוך הנחה כי העסקת עובדים זרים היא ממילא בהיתר. בנוסחו 45 גם קריאה מדוקדקת של סעיף

פקיד השומה טען, כי טומי ווש אינה זכאית ליהנות מהשיעור ההיטל המופחת. שכן, אין מדובר בעובדים זרים המועסקים לפי היתר בענף התעשייה. לפיכך, על טומי ווש לשלם .20% " בגובה של הרגיל היטל בשיעור " טומי ווש לא חלקה על העובדה כי אין בידה היתר להעסקת עובדים זרים וכי מדובר בעובדים המחזיקים ברישיון זמני ) לחוק הכניסה לישראל. 5() (א 2 לפי סעיף עם זאת, טענה, כי משעה שנקבע כי עובדים " לצורך עובדים זרים כאמור הם בבחינת " חוק ההיטל, המשמעות היא כי העסקתם אינה חייבת היתר הן לצורך הרישא של שעניינו עובד זר אשר העסקתו 45 סעיף , והן 20% חייבת בשיעור ההיטל הרגיל של , שעניינו עובד 45 מבחינת הסיפא של סעיף זר באחד הענפים הרשומים שם, שהעסקתו חייבת בשיעור המס המופחת, ובמקרה דנן .15% בענף – התעשייה ובשיעור היטל של , שלמה 4946/16 (ע"א בעניין שלמה סעד סעד נ' פקיד שומה אשקלון, ניתן ביום , בית המשפט העליון קבע, )12.9.2016 כי יש להשוות בעניין ההיטל את דינו של מעסיק עובדים יוצאי סודאן ואריתריאה, ." חוקיים לדינו של מעסיק עובדים זרים " כך גם הייתה עמדת המדינה באותו הליך, כפי שבאה לידי ביטוי בפסק הדין, לפיה העסקתו של עובד כאמור בענף החקלאות, לא תחויב בהיטל ואף זאת בהתאם לסיפא לחוק ההיטל. 45 של סעיף יד לחוק עובדים זרים, 1 לאור סעיף כשמדובר במסתננים אשר מוצאם מסודאן ואריתריאה, נוקטת הממשלה במדיניות

מס הכנסה מאמרים

16 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

להעסיק עובדים זרים בענף הסיעוד המוסדי, אלא רק בענף הסיעוד הביתי. ,45494-01-16 ע"מ גם בעניין מעונות יניב ( מעונות יניב נ' פקיד שומה גוש דן, ניתן ), הפטור מההיטל לא נועד 15.1.2019 ביום לחול על טיפול סיעודי מוסדי, אלא רק על " לצורך זה סיעוד טיפול סיעודי ביתי, " משמעו סיעוד ביתי. ואולם, כאשר מדובר בהעסקה בתעשייה, בניין ומסעדות אתניות, אין להבחין בין עובדים זרים חוקיים למסתננים, שעה שהמדינה אינה מונעת ממסתננים לעבוד בכל הענפים ובכלל זה בענף התעשייה.

הקיים מלמדת כי הדגש בסיפא אינו על התיבה "לפי היתר" אלא על הענף שלגביו ניתן ההיתר. במילים אחרות – ההקלה ניתנת לא בשל קיומו של היתר, אלא בשל כך שהעובד הזר מועסק בענף שהמחוקק סבר כי ראוי לתת לו הקלה. בעניין העסקת העובדים בסיעוד, נקבע ,עמל 15031-01-18 ע"מ בעניין עמל בשרון ( , ניתן בשרון בע״מ נ' פקיד שומה כפר סבא ), כי העסקת מסתננים 30.4.2019 ביום , אינה זכאית לפטור בענף הסיעוד המוסדי מהיטל, היות והמדינה נמנעה מלכתחילה ובאופן עקרוני ועקבי מלתת היתרים

פס"ד ויינברג – מחילת הלוואת בעלים תוכר כהפסד הון אם אפסו סיכויי פירעונה רו"ח רונית בר; רו"ח (משפטן) ישי חיבה

ממכירתה שימש להחזר הלוואות של החברות לבנק, לפי דרישתו. תמצית העובדות החשובות המערערים הם אח ואחות, המחזיקים במניות שתי חברות קשורות. אביהם ז"ל

ביולי ניתן פס"ד בעניין וינברג 17 ביום ), אשר לא 19140/25908-12-17 (ע"מ התיר מחילת הלוואות בעלי מניות לחברה שבשליטתם כהפסד הון ואת אפשרות קיזוזו משבח מקרקעין שנצמח להם במכירת מקרקעין, שעיקר התמורה

הכותבים - רו"ח רונית בר – ממשרד ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ רו"ח (משפטן) ישי חיבה - שותף בפירמה - ארצי חיבה אלמקייס כהן פתרונות מיסוי בע"מ WWW.AHEC-TAX.CO.IL

מס הכנסה מאמרים

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 17

כשמנגד נרשמה על ידי החברות הכנסה ממחילת חוב, די בהן כדי להכיר בהפסד הון שנוצר לבעלי המניות? על כך עונה בית המשפט בשלילה וקובע, כי יש לבחון האם אפסו הסיכויים לגבות את החוב וכי כאשר המחילה נעשית בין צדדים קשורים, :"…אלא יש לערוך בחינה מדוקדקת יותר שבכך שבוצעה מחילה כאמור, אין די כדי שזו תגבש הפסד בר קיזוז בידי המוחל. מחילה שכזו, בעיקר כשהיא נעשית בין צדדים קשורים, דורשת בחינה ובדיקה". בית המשפט קובע כי בנסיבות הנדונות לא הוכח כי אפסו הסיכויים בפסק הדין, לגבות את החובות: . החברות עדיין פעילות ואף רווחיות, 1 אם כי עם רווחיות נמוכה ביחס לסכומי הלוואות. כמו כן, סך הלוואות הבעלים אינן בסכומים שהסיכוי לגבייתם אינו אפשרי, אף אם בעתיד הרחוק. . המערערים מחלו על חלק מההלוואות 2 בלבד, ולא על הסכום המלא, זאת משיקולי מס, על מנת לא להביא את החברות להכנסה חייבת. . צדדים שלישיים (בנקים וספקים) 3 שהחברות חייבות להן, לא נמחלו על ידם. . המערער המשיך להזרים לחברות 4 הלוואות נוספות בשנים הבאות. בית המשפט ממשיך ובוחן גם את טענת המלאכותיות וקובע, כי מועד מחילת החוב (שבועיים לפני מכירת המקרקעין)

של המערערים שעבד קרקע אישית שלו לטובת בנק נושה של החברות. הקרקע הורשה לאחים. , בעקבות לחצים של הבנק, 2013 בשנת מכרו האחים את הקרקע ונצמח להם מיליוני ש"ח. כשבועיים לפני 5- שבח של כ המכירה מחלו האחים לחברות על סכום מיליוני ש"ח מתוך סך הלוואות 2.5- של כ מיליוני ש"ח. האחים טענו 5- בעלים של כ להיווצרות הפסד הון, וקיזוזו משבח המקרקעין. מנגד, רשמו החברות הכנסה ממחילת חובות אשר קוזזה כנגד הפסדים עסקיים מועברים. פקיד השומה סירב להכיר בסכומים שנמחלו כהפסד הון בידי המערערים וקבע, כי מחילת החוב הרצונית של חלק מהלוואות המערערים לחברות, שנעשתה בסמיכות למועד מכירת המקרקעין (גם זו, לטענת פקיד השומה, נעשתה ביוזמת בעלי המניות ולא בכפיה על ידי הבנק), המשך מתן הלוואות לחברות בשנים מאוחרות יותר ויכולת פירעון חובות על ידי החברות לצדדים שלישיים, כולם מצביעים על חברות שאינן חדלות פירעון. בנוסף לטענתו, מחילת החוב לחברות – יש לראותה כעסקה מלאכותית. ערעורם של האחים לבית המשפט נדחה, תוך אזכור הלכות זיסו גולדשטיין (ע"א ) ושנהב 918/15 ), פישמן רשתות (ע"א 14/85 ), כך: 4060/12 (ע"א השאלה המרכזית עליה נדרש בית המשפט לענות היא, האם בהחלטת בעלי המניות למחול לחברות על הלוואות הבעלים,

מס הכנסה מאמרים

18 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

● ● נראה כי בית המשפט יאפשר מחילת חוב שיוכיח לבעל המניות כהפסד הון ככל כי אפסו הסיכויים לגבות את החוב. ● ● נדגיש, כי בית המשפט אינו דורש כתנאי בלעדי להתרת ההפסד את פירוק החברה או הוכחה כי היא אינה פעילה. נדרש כי יוכיח כי אפסו הסיכויים לגבות את החוב. לדוגמה, אם הלוואות הבעלים בסכומים של עשרות מיליונים ולחברה נכסים זניחים. ● ● במובחן מהנסיבות בפסקי הדין בעניין, הסיכויים להתרת ההפסד בידי בעל המניות גבוהים יותר כאשר המחילה היא על מלוא סכום הלוואות הבעלים, מסיבות כלכליות, שאינן דווקא משיקולי מיסוי (לדוגמא, שיפור מצב ההון העצמי מול הבנקים לקבלת אשראי) ונעשית שלא בסמוך לעסקה הונית רווחית. אין ספק כי בתי המשפט הולכים ומצרים את האפשרויות העומדות בפני בעלי מניות הנושים בחברות בשליטתן, גם ככל שהסבירות להשבת מלוא סכומי הנשיה, נמוכים.

ועצם העובדה שללא מכירת המקרקעין, לא היו המערערים מוחלים על ההלוואות (עלה מעדות המערער), המחילה על חלק מהחובות בלבד ולא על סך ההלוואות כיוון שהיה נוצר חיוב במס בחברה, כולם יחד מצביעים על מחילת החובות לחברות כעל עסקה מלאכותית, שיש להתעלם ממנה. בית המשפט מבטל את הפסד ההון ומנגד בחברות – את ההכנסה ממחילת החוב ומשיב את יתרות ההלוואות שנמחלו. הארות ומסקנות מפסק הדין: ● ● הפסיקה בנושא של מחילת חלק מהלוואות הבעלים לשם גיבוש הפסד הון בידי היחיד, ביוזמת הנישום (הן בסכום והן בעיתוי) היא החלטית ויש להתריע בפני הנישומים, ועקבית כי מחילת הלוואות שנתן בעל שליטה לחברה בשליטתו, על מנת לגבש הפסד הון בסמוך לביצוע עסקה בה יש רווח הון- עלולה להיחשב עסקה מלאכותית וההפסד לא יותר (גם אם העסקה שהניבה רווח נכפתה עליו).

מס הכנסה מאמרים

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 19

רווח או הפסד הון ממכירת ביטקוין עו"ד רו"ח רמי אריה

קופל טען כי יש לסווג את הביטקוין " ולכן רווחיו הם הפרשי מטבע חוץ כ" הצמדה (הפרשי שער) אשר קיבל יחיד, לא במסגרת עסקו, לפיכך הם פטורים ממס ) לפקודה. 13(9 לפי סעיף פקיד השומה טען מנגד, כי הביטקוין אינו ", אלא מטבע חוץ " וממילא אינו " מטבע " הביטקוין נכלל בהגדרת "נכס" ולפיכך הרווחים ממכירתו חייבים במס רווח הון. הפרשי ) לפקודה פוטר ממס " 13(9 סעיף " אשר קיבל יחיד בשל נכס. המונח הצמדה לפקודה 1 " מוגדר בסעיף הפרשי הצמדה " כדלקמן: "...יראו כהפרשי הצמדה כל סכום שנוסף לחוב או לסכום תביעה עקב הצמדה לשער מטבע או למדד מחירים לצרכן, לרבות הפרשי שער". אין חולק כי רווחי הביטקוין אינם בבחינת " פיקדון " שהרי לא מדובר ב" הפרשי שער " ". כך שנותר לבחון האם הלוואה או " ." מטבע הביטקוין הוא " פקודת מס הכנסה אינה מגדירה את ." מטבע חוץ " או " מטבע המונחים " מונחים אלה מוגדרים בחוק בנק ישראל. " בחוק בנק מטבע חוץ כעולה מהגדרת "

מוכרים של מטבעות קריפטוגרפים כגון ביטקוין חייבים בדיווח ובתשלום מס בגין הרווח מהמכירה. ככל שההשקעה הייתה הונית ולא במסגרת מסחר עסקי, יחול מס רווח הון. ככל שהיה הפסד מהמכירה, הוא ייחשב הפסד הון הניתן לקיזוז מרווחי הון ושבח מקרקעין אחרים. סוגיית מיסוי מטבעות אלו נדונה בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד בעניין קופל , נועם קופל נ' פקיד 11503-05-16 ע"מ ( ), אשר 19.5.2019 , ניתן ביום שומה רחובות ומכר אותו בשנת 2011 רכש ביטקוין בשנת ש"ח. 8,278,645 - ברווח של 2013 הביטקוין הוא יחידה דיגיטלית הרשומה ומנוהלת באמצעות טכנולוגיית רישום מבוזרת. מדובר ביומן מבוזר, קרי אוסף רשומות דיגיטליות המצויות בשרתים רבים ברשת באופן המבטיח כי לא ייעשה ביומן שינוי שאינו לגיטימי. ", כל בלוק בלוקים היומן מחולק ל" כולל מספר תנועות, כל תנועה בביטקוין נרשמת ביומן, ולכל תנועה ביומן מוצמד ". רק מי שברשותו מנעול מספר המשמש " ) יכול לפתוח Private Key) " מפתח " את המנעול וליטול לעצמו את הביטקוין שקיבל.

עו"ד רו"ח ויועץ מיסוי, בעל משרד לדיני מסים, חבר צוות התגובות של לשכת עורכי הדין בישראל, www.ralc.co.il מרצה בכיר בתחום דיני המס ומנהל מקצועי של אתר האינטרנט מסים ועסקים

מס הכנסה מאמרים

20 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

המטבע. זאת על בסיס הגישה לפיה גם השינוי בשער המטבע, בדומה לשינוי במדד המחירים לצרכן, אינו משקף שינוי אמיתי בכוח הקנייה. ) לפקודה אינה להעניק 13(9 תכלית סעיף פטור ממס על רווחים מסוג רווחי הביטקוין. מדובר ברווחים המהווים התעשרות ברורה ומובהקת, המאפשרת למחזיק בהם לרכוש, בעקבות שינוי ערכם, מוצרים ושירותים רבים יותר ו/או יקרים יותר. מיסוי מטבע נפנה למאמרנו בנושא " ," דיגיטלי כדוגמת הביטקוין והלייטקוין לפיו לעמדת רשות המסים, כפי שהובאה , מטבעות 5/2018 בחוזר מס הכנסה דיגיטליים אינם מטבע של ממש, אלא נכסי השקעה או מסחר שיש לחייב אותם במס בגין הרווחים שינבעו ממימושם. נציין כי בהתאם לפסיקה זו, חייבים משקיעים במטבעות קריפטוגרפים בדיווח למס על רווחיהם ממכירת ההשקעה בתוך ימים ממועד ההשקעה. משקיעים 30 שהפסידו כספים ממכירה יכולים לקזז את הפסדיהם כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין אחרים. העוסקים באופן שוטף בפעילות במטבעות אלו, חייבים בהודעה לרשות המסים על פתיחת עסק ועל רישום כנדרש.

ישראל, נדרש כי המטבע יהיה מסוג של ". דהיינו: צריך שטרי כסף או מעות " להיות למטבע ביטוי פיזי-מוחשי כלשהו. הלך כמו כן, נדרש כי הכסף/המעות יהיו " " במדינת חוץ. חוקי בית המשפט קבע כי יש לאמץ את הגדרת " מחוק בנק ישראל לעניין הפקודה. מטבע " לפיכך, הביטקוין שהוא כאמור רשומה דיגיטלית, ללא ביטוי פיזי-מוחשי ואינו ." מטבע " של אף מדינה אינו " הלך חוקי " נקבע כי קופל לא הצליח להוכיח כי הביטקוין מהווה תחליף ו/או אלטרנטיבה אמיתית לכסף. בית המשפט קבע כי הפטור ממס הקבוע ) לפקודה, לא נועד לחול 13(9 בסעיף על רווחים הנובעים מעליית ערכו של הביטקוין. עליית הערך אינה מהווה ", שכן הביטקוין אינו קרן הפרשי שער " מלווה מסוג פיקדון. עליית הערך אף אינה סכום שנוסף לחוב או לסכום מהווה " ." תביעה " ניתן על מנת הפרשי הצמדה הפטור ל" להימנע ממיסוי הכנסה אשר אינה משקפת גידול בכוח הקנייה של הכסף, וממילא אינה משקפת התעשרות אמיתית שראוי למסותה. " כוללת לא רק הפרשי הצמדה הגדרת " את מדד המחירים לצרכן, אלא גם את שער

מס הכנסה פסקי דין

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 21

מעסיקים בענף התעשייה ישלמו היטל עובדים זרים מופחת על מסתננים בעלי אשרת שהייה זמנית בישראל המועסקים אצלם, כמו על עובדים זרים רגילים בעלי היתר עבודה בענף התעשייה עו"ד משה גבע

29283-08-16 תקציר ע"מ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: כב' השופט שמואל בורנשטיין לפני:

טומי ווש בע"מ המערערת: פקיד שומה רחובות המשיב: 14.7.2019 : ניתן ביום

כי יש להשוות לעניין ההיטל בין עובדים יוצאי סודאן ואריתריאה, לעובדים זרים "חוקיים". מנגד טען המשיב כי המערערת אינה זכאית ליהנות מהשיעור ההיטל המופחת, שכן אין מדובר בעובדים זרים המועסקים לפי היתר. לפיכך יש לשלם בגינם היטל בשיעור . כן הוסיף המשיב שלפי 20% "הרגיל" של לחוק שהסדיר את 45 לשון החוק (סעיף ההיטל במסגרת חוק התכנית להבראת ) שיעור 2003-4 כלכלת ישראל בשנים ההיטל המופחת בענף התעשייה יחול רק כאשר מדובר בעובד זר המועסק לפי היתר להעסקת עובד זר בענף התעשייה, אך במקרה דנן אין למערערת היתר להעסיק עובדים זרים, בכלל, ואין לה היתר להעסיק עובדים זרים בענף התעשייה, בפרט.

בית המשפט קיבל את הערעור וקבע כי לעניין היטל עובדים זרים שהמערערת חייבת בו, אין להבחין בין עובדים זרים הנמצאים בישראל עם אישור כחוק, לבין אלה שהסתננו בדרך לא חוקית ואין בידם היתר עבודה לענף התעשייה או היתר עבודה בכלל. עובדות המקרה וטענות הצדדים המערערת עוסקת בצביעת טקסטיל ועיבודו. בשנות המס שבערעור היא מבקשי מקלט מאריתריאה 20- העסיקה כ על פי 15% ושילמה בגינם היטל בשיעור של ההיטל הקבוע לענף התעשייה. המערערת הסתמכה גם על פסק דין של בית המשפט שלמה סעד נ' פקיד 4946/16 העליון (בע"א שומה אשקלון) שממנו עולה, לטענתה,

מס הכנסה פסקי דין

22 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

כי בעניין סעד קבע בית המשפט העליון שמסתננים הם בגדר "עובדים זרים" לצורך חוק ההיטל, ולפיכך מעסיקיהם חייבים בתשלום היטל העסקת עובדים זרים, בדומה למעסיקים של עובדים זרים חוקיים. בקשה לדיון נוסף בעניין זה נדחתה. משום כך, ככל שהמסתננים נחשבים "עובדים זרים" לצורך הטלת ההיטל, לשאלת קיומו או היעדרו של היתר העסקה לפי חוק עובדים זרים אין רלוונטיות לצורך זה ויש לראותם כ"עובדים זרים" גם לצורך קביעת שיעור ההיטל, על אף שאין בידם היתר לעסוק בענף התעשייה לפי החוק האמור. סוף דבר הערעור התקבל והמשיב נדרש לשלם ש"ח. 30,000 הוצאות המערערת בגובה

הכרעת בית המשפט בעניין מסתננים מסודאן ואריתריאה נוקטת ממשלת ישראל מדיניות של "אי הרחקה" וזאת בשל החשש לחייהם במדינת מוצאם, ולאור הדין הבין-לאומי באשר למעמדם של פליטים. על אף שהמדינה לא מצאה לנכון להעניק למסתננים היתרי עבודה, וזאת לאור המדיניות לצמצום עובדים זרים בכלל ולטיפול במסתננים בפרט, נוקטת הממשלה מדיניות של "אי אכיפה" כלפי מעסיקי מסתננים, דהיינו היא אינה אוכפת עליהם את האיסור הפלילי להעסיק מסתננים. זאת על שום שלמסתננים מנועי הרחקה קיימת זכות לעבוד לפרנסתם בישראל מכוח חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. מדיניות זו אושרה על ידי בית המשפט העליון שמצא כי יש בה משום "איזון ראוי בהתחשב במציאות הקשה והרגישה שנוצרה". עוד יש להזכיר

מס הכנסה פסקי דין

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 23

הנטל המוטל על נישום שמערער על שומה בעת שספריו נפסלו הוא כבד ומחייב ראיות אובייקטיביות עו"ד משה גבע

25890-11-16 תקציר ע"מ המחוזי בבאר-שבע בבית המשפט: כב' השופטת יעל ייטב לפני: אלברט זינתי המערער: פקיד שומה באר-שבע המשיב: 4.8.2019 : ניתן ביום

וחנויות מכולת שונות, ושתי חנויות לממכר דברי מאפה שבהן נמכרו מוצרי המאפה המתקבלים מהמאפיה, דברי מאפה קפואים הנקנים מגורמי חוץ והנאפים במקום, ומוצרי חלב. פקיד השומה פסל את ספריו של המערער עקב ליקויים מהותיים בניהול ספריו, וקבע בצו את הכנסתו לאותן שנים על יסוד חוות דעת כלכלית של כלכלן מטעמו. במהלך הדיון בערעורו הציג המערער חוות דעת כלכלית נגדית מטעמו שלא תאמה את התצהיר של רואה החשבון שלו שהוגש על ידו ולכן ביקש לתקנו. שינוי העמדה של המערער נגעה ליחס שבין המכירות הסיטונאיות לקמעונאיות בעסקיו. מכיוון שהמשיב הסכים לקבל שינוי זה וגדר המחלוקת הצטמצם, הסכימו הצדדים לחזור לדיונים אצל פקיד השומה ולדון במחלוקות הנוגעות למחירי מכירה, משקל

בית המשפט דחה את ערעורו של בעל בתי מאפה לאור חוות דעת כלכלית ופסילת ספרים שנעשתה לו בעקבות ליקויים מהותיים בניהול ספרי העסק. זאת אף על פי שהתיק הוחזר לפקיד השומה בהסכמת הצדדים לאור חוות דעת כלכלית נגדית שהציג המערער מטעמו, שגם היא לא הובילה להסכמות. התיק חזר לדיון מחודש בבית המשפט שדחה שוב את הערעור אגב הדגשת הנטל המוגבר שחל על נישום שספריו נפסלו וחייב להציג נתונים אובייקטיביים כדי שתועדף עמדתו על זו של פקיד השומה. עובדות המקרה וטענות הצדדים המערער, אופה במקצועו המוכר כנכה , ניהל בדימונה מאפיה 90% בשיעור של לייצור דברי מאפה ומכירתם ללקוחות מוסדיים כגון מפעלי ים המלח, הקמ"ג

מס הכנסה פסקי דין

24 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

בפסק הדין הראשון, לבין ראיותיו של המערער. לצד קשיים אלו בגרסתו של המערער, ראוי להדגיש כי אף שניתנה למערער הזדמנות נוספת בפסק דין הראשון לשטוח את טענותיו בפני פקיד השומה ובית המשפט החזיר את המחלוקת לשלב ההשגה כדי שניתן יהיה ללבן את המחלוקות באופן מקצועי, התייצב המערער לשני הדיונים שנקבעו בגפו או עם בנו, מבלי שהתלווה אליו איש מקצוע מטעמו. חוות הדעת הכלכלית מצאה כי הכנסותיו של המערער אינן סבירות, וכי התוצאה העסקית אינה עולה בקנה אחד עם ממצאי בדיקת הספרים, בהתחשב בסוג עסקו. אי הסבירות שנמצאה נובעת מכך שהכנסתו המדווחת של המערער נמוכה ביחס לכמות הקמח שנרכשה בשנות המס, וזהו חומר גלם עיקרי שקל להתחקות אחריו. החריגות נותרו בעינן גם כאשר הובאו בחשבון וכלשונם מצגים שונים שהופיעו בחוות הדעת הכלכלית של המערער עצמו. סוף דבר הערעור נדחה והמערער נדרש לשלם ש"ח. 70,000 הוצאות למשיב בסך

מוצרים, כמות חומרי הגלם וכו' - עניינים טכניים שנראה היה שניתן לגשר עליהם. בסיכומו של דבר הדיונים לא צלחו, השומות בצו נקבעו שוב על ידי המשיב והתיק הגיע לערעור בפני בית המשפט בהליך חדש. הכרעת בית המשפט בהלכה הפסוקה נקבע לא אחת כי בהיעדר פנקסים, שעל פיהם ניתן להגיע לשומה מבוססת וריאלית, רשאי פקיד השומה לערוך שומה לפי מיטב השפיטה בהתבסס על תחשיב, ובלבד שיהיה הגיוני וסביר. על הנישום מוטל הנטל להוכיח כי השומה שנערכה לפי מיטב השפיטה ומבוססת על תחשיב כלכלי, מופרכת מיסודה. הליקויים שנמצאו בספרים אינם מאפשרים לעמוד על הנתונים הפרטניים של העסק, ובעטיים נוצר מלכתחילה הצורך להתבסס על אומדנים ותחשיבים כלכליים. לא זו בלבד שנפלו בספריו של המערער ליקויים מהותיים שיטתיים, המקשים עד מאוד על האפשרות לאמוד את הכנסותיו, גרסתו של המערער עברה שינויים ותמורות, ונפלו בה סתירות רבות. בראש ובראשונה יש לציין כי לא הייתה התאמה בין חוות הדעת הכלכלית שצירף המערער בשלב מאוחר במהלך הדיון בערעור הראשון, כפי שפורט

מס הכנסה פסקי דין

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 25

שנים ויותר ניתן לגבות מס על 10 גם בחלוף הכנסות שלא דווחו מנישום המבצע הליך גילוי מרצון עו"ד משה גבע

5356-05-16 תקציר ת"צ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כב' השופט שמואל בורנשטיין לפני:

אבנר נוקראי המבקש: רשות המסים המשיבה: 14.7.2019 : ניתן ביום

בנוגע לגביית מס הכנסה באשר לנישומים שהגישו דוחות היא לכל היותר עשר שנים. המבקש המשיך וטען שהליכי הגילוי מרצון אינם מעוגנים בדבר חקיקה, אלא בהוראת ביצוע שהיא הנחיה של הרשות המנהלית ואינה מהווה מקור עצמאי המאפשר להסמיך רשות לבצע פעולה שאין היא מוסמכת לבצעה על פי דין, וכי הסכמת הנישום לגביית המס אינה יכולה להכשיר את חוסר החוקיות שבהתנהלות המשיבה. יש לזכור כי בין הרשות לנישום אין שוויון כוחות ואין מדובר בהסכם שנכרת בתחום המשפט הפרטי. המבקש הצהיר כי פעל לאתר תובע שייצג את קבוצת הנישומים ששילמו או נדרשו לשלם במסגרת הליך גילוי מרצון כספים

בית המשפט דחה בקשה לאישור תובענה כייצוגית שעניינה טענת המבקש ולפיה המשיבה, רשות המסים, גובה מס במסגרת הליך "גילוי מרצון" בגין הון שנצבר בשנות מס שהתיישנו, וזאת בחוסר סמכות. עובדות המקרה וטענות הצדדים הליך גילוי מרצון מאפשר לנישומים לדווח מיוזמתם ובדיעבד על הכנסות שלא גולו, לעיתים לאורך שנים, ולשלם את המס בגינן בתמורה לקבלת חסינות מהליך פלילי בגין עבירות על חוקי המס שביצעו. המבקש טען שהמשיבה גבתה מס שלא כדין במסגרת הליכי גילוי מרצון וזאת בגין שנות מס שהתיישנו, דהיינו, לשיטתו השנים טרם מועד 10- שנות מס שקדמו ל הדיווח. זאת כיוון שתקופת ההתיישנות

מס הכנסה פסקי דין

26 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

לאחר שחתמו ביודעין, ולאחר קבלת ייעוץ משפטי, ותוך שהם נהנים מהטבותיו המפליגות של ההסדר. לעניין מעמדו של המבקש טענה המשיבה כי לא קמה לו עילת תביעה אישית, שכן הוא לא פתח בהליך גילוי מרצון, לא חתם על הסכם, ולא שילם מס לגבי שנים שלטענתו התיישנו. המבקש אף לא הוכיח כי פעל בשקידה הראויה לאיתור תובע בעל עילה תביעה אישית, והסיבה שאינו מצליח לאתר נישום המוכן לשמש תובע ייצוגי, היא הנותנת שהוא פועל בניגוד לאינטרס של הנישומים ובניגוד לטובתה של הקבוצה שהוא מתיימר לייצג. הכרעת בית המשפט כדי שתאושר הבקשה להגשת תובענה ייצוגית, על המבקש להוכיח שני תנאים מרכזיים והם כי קיימת לו עילת תביעה אישית בתביעה וכי התובענה מעוררת שאלות מהותיות של עובדה או משפט המשותפות לכלל חברי הקבוצה וקיימת אפשרות סבירה שהשאלות שבמחלוקת תוכרענה בתובענה לטובת הקבוצה. המבקש מערב מין שאינו במינו. אין חולק כי במקום שבו מדובר במי שהעלים הכנסות שהופקו לפני יותר מעשר שנים, לא ניתן להגיש נגדו כתב אישום. עם זאת, מכאן ועד למסקנה כי אף לא ניתן לגבות ממנו את המס בגין הכנסות שהופקו באותה תקופה מוקדמת או כי לא ניתן לגבות ממנו את המס במסגרת הליך של גילוי מרצון - הדרך עוד ארוכה.

בגין השנים שקדמו לעשר השנים טרם הדיווח, אלא שמאחר שמדובר בנישומים שבחרו ברובם המכריע במסלול הדיווח האנונימי, קיים קושי אינהרנטי למצוא תובע ייצוגי בנסיבות העניין. המשיבה טענה שבקשת המבקש חותרת תחת יסודותיו של הליך הגילוי מרצון ונעשית שלא בתום לב, שהרי לאחר הגעת הצדדים להסכם, מבוקש לקבוע כי על רשות המסים להשיב לידי הנישומים חלק מן הסכומים, אשר הוסכם על תשלומם בתמורה להענקת חסינות מהליכים פליליים. למעשה, לא זו בלבד שמדובר בהליך הסכמי, אלא שהנישום הוא שיוזם את ההליך ובוחר לחתום על הסכם השומה ב"עיניים פקוחות" כשהוא יודע מה גובה המס. הנישום אף יודע כי ככל שיבחר שלא לשלם את המס, לא תוכל הרשות לעשות שימוש בחומר שמסר. אין לקבל אפוא את הטענה לפיה בפני הנישום לא עמדה אפשרות אלא להסכים לדרישות פקיד השומה. הסכמת הנישומים, שבצידה הטבה חריגה ומשמעותית של חסינות מפני העמדה לדין פלילי, יש בה כדי להכשיר את גביית המס. נוסף על כך יש בהודיה בקיום הכנסות שהועלמו ולא שולם בגינן מס משום "אתחול" של תקופת ההתיישנות. בנסיבות אלה, ההשבה של מסים שכבר נגבו תהא בלתי צודקת והיא אף מבטאת את חוסר תום הלב של הנישומים המעוניינים בביטול חלקי של ההסכם ובהשבת כספים,

מס הכנסה פסקי דין

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 27

אנונימית, ובדיקת מוקדמת של היקף החבות במס תוך ניהול משא ומתן מול רשות המסים. רק לאחר מכן מקבל הנישום, המיוצג על ידי אנשי מקצוע, את ההחלטה אם להסכים לשלם את המס וליהנות מחסינות מפני העמדה לדין פלילי, או לסגת לחלוטין מההליך על כל המשתמע מכך – והיא הנותנת כי מדובר בהסכמה מודעת ומושכלת. משום כך לא עומדת לאלה שחתמו על הסכמי שומה במסגרת הליך של גילוי מרצון, טענה של התיישנות. עוד עולה שכל נישום ופרטי הכנסותיו ונסיבותיו, כל נישום ופרטי המשא ומתן שניהל עם רשות המסים במסגרת הליך הגילוי מרצון, כל נישום וההסכמה הסופית שהושגה עמו, כל נישום ומעמדו המשפטי מבחינת הדין האזרחי ומבחינת הדין הפלילי. משום כך לא ניתן לומר שהתובענה הייצוגית, ככל שתאושר, היא הדרך היעילה להכריע במחלוקת. העובדה שהמבקש לא הצליח לאתר אפילו תובע ייצוגי אחד בעל עילת תביעה אישית, אומרת דרשני. במיוחד בתובענה מהסוג דנן, לא יהיה זה נכון לנהלה בלא שיתייצב נישום ספציפי שהשתתף באופן אישי בהליך הגילוי מרצון. אף מטעם זה אין מנוס מהמסקנה ולפיה יש לדחות את הבקשה לאשר את התובענה כייצוגית. סוף דבר בית המשפט הורה על דחיית תביעתו של המבקש ועל דחיית בקשתו להכיר בתביעה כייצוגית. המבקש נדרש לשלם למשיבה ש"ח. 30,000 הוצאות בסך

בית המשפט בעניין אהרונוב עמד על כך שתקופת ההתיישנות נספרת החל ממועד הגשת הדוחות על ידי הנישום ולא ממועד היווצרות או קבלת ההכנסות, וקבע כי יש לקבל את עמדת פקיד השומה לפיה הוא רשאי לבקש מכל אדם להגיש דוח ללא מגבלת זמן, כל עוד הדרישה היא סבירה ועומדת בכללי המשפט המנהלי. במקרה שלפנינו מדובר במי שפונה לרשות המסים כדי לחשוף את הכנסותיו הלא מדווחות, לרבות הכנסות שנצברו לפני שנים רבות. פנייה זו לא נעשית אך ורק לשם שמיים ובשל רצונו של הנישום לכפר על אשמו ולשלם את המס בגין הכנסות אלו. הנישום מצפה לקבל תמורה ניכרת בשל כך שחשף מיוזמתו את העובדה כי העלים מס. בנסיבות אלו נראה כי דרישתו של פקיד השומה לבקש דיווח על הכנסות שנוצרו גם לפני יותר מעשר שנים ובעקבות דיווח זה אף להטיל את המס – נופלת במתחם הסבירות ואין מקום להתערבות בית המשפט. לרשות המסים קיימת סמכות שבשיקול דעת להאריך תקופות התיישנות הקבועות בדין לעריכת השומה או לפתיחתה, אם הדבר נעשה לבקשת הנישום. נסיבות אלה מצדיקות להאריך את תקופת ההתיישנות ולסטות מעקרון סופיות השומה לטובת עקרונות חשובים לא פחות, כמו עקרון מס אמת והעיקרון לפיו חוטא לא ייצא נשכר. לא רק שמדובר בהליך וולונטרי שהנישום הוא זה היוזם אותו, אלא שהמתווה שבו מתנהל ההליך כולל אפשרות לפנייה

מס הכנסה פסקי דין

28 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

מחילת חוב חברה לבעל המניות ודרישת הפסד הון במישור האישי כעסקה מלאכותית עו"ד משה גבע

19140-12-17 , ע"מ 25908-12-17 ע"מ המחוזי ת"א בבית המשפט: כב' השופט אבי גורמן לפני: וינברג רינת, וינברג דוד המערערים: 1 פ"ש ת"א המשיב: 17.7.2019 : ניתן ביום

ואגב חיוב גבוה (כשליש) מסכום המכירה הכולל. ההכנסה ממחילת החובות דווחה בחברה וקוזזה במלואה כנגד הפסדים מועברים, ומשום כך לא שולם מס. המערערים הציגו את מחילות החוב כהפסד הון שנדרשו בקיזוז כנגד השבח שנוצר להם ממכירת המקרקעין. המשיב טען מנגד כי אין להכיר בקיזוז הפסדי ההון, כיוון שלא הוכח כי נוצרו הפסדים, ולחלופין ובכלל מדובר לפקודת 86 בעסקה מלאכותית לפי סעיף מס הכנסה. הכרעת בית המשפט בית המשפט ניתק את המכירה של הנכס מהחזרת החובות אצל המערערים. לטענתו, הנכס היה בידי המערערים במישור האישי ומומש, ותמורתו שימשה להשבת החובות.

הדיון נסב על חובות חברה לבעלי מניות, שמחלו על החוב לטובת השבת חובות החברה לבנק. במקביל ביקשו בעלי המניות להכיר בחוב כחוב אבוד ובהפסד הון במישור הפרטי שלהם לצורך קיזוזו כנגד שבח שיוחס להם ממכירת נכס ירושה ששועבד על ידי אביהם לבנק כנגד חובות החברה ומומש לצורך השבת חובות. עובדות המקרה וטענות הצדדים המערערים הם אח ואחות שערעוריהם אוחדו. לאח שתי חברות, אחת בבעלות מלאה ואחת בשיתוף המערערת ואח וניהל 2008 נוסף. אביהם שנפטר בשנת את החברות שיעבד נכס מקרקעין כנגד התחייבויות שנלקחו מבנק הפועלים. את הנכס הזה ירשו שלושת האחים בחלקים שווים והוא מומש לשם השבת חובות לבנק

מס הכנסה פסקי דין

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 29

כך נקבע גם שלא הוכח שהחובות אינם בני גבייה ולכן אין מקום להכיר במחילת החוב כהפסד. בהסתמך על פס"ד שנהב ) קיבל בית המשפט גם את טענתו 4060/12( החלופית של המשיב לפיה מדובר למעשה ב"עסקה מלאכותית" וציין גם את הכשלים בהתנהלות של המערערים שנזקפה גם היא לחובתם לאור הצגת תמונה חסרה וחלקית בפני בית המשפט. סוף דבר 25,000- הערעור נדחה. המערערים חייבו ב ש"ח הוצאות. פועל יוצא של ביטול ההפסדים שקוזזו הוא ביטול חיוב החברות בהכנסה שנבעה ממחילת החובות.

משכך כיסוי החובות בכספי המכירה כמוהו כשימוש בתמורה. במקביל ניסה בית המשפט לבדוק אם אכן נוצרו הפסדים למערערים ממחילת החוב לחברה לאור היות המערערים צדדים שקשורים לחברה. בפני בית המשפט הונחה חוות דעת כלכלית שהגישו המערערים וקבעה שהחברות לא היו יכולות להשיב את חובותיהן ללא הזרמה של הון נוסף. ואולם בית המשפט לא השתכנע שאפסו הסיכויים לגְבות את החובות מהחברות כיוון שהן עדיין פעילוֹת ובעלות היקף גדול יחסית, והצביע על כך שהמערערים לא מחלו אלא על חלק מהחובות, הותירו חובות לגורמים נוספים והמערער אף הוסיף להזרים כספים לחברה גם לאחַר מחילות החוב.

מס הכנסה פסקי דין

30 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

בקשה מוסכמת להסתלקות מבקשה לאישור תובענה ייצוגית עו"ד משה גבע

34304-10-17 פסק דין מלא ת"צ המחוזי מרכז-לוד בבית המשפט: בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים כב' השופט שמואל בורנשטיין לפני: ברק צביון באמצעות ב"כ עו"ד אסף שילה המבקש: מדינת ישראל-רשות המיסים המשיבה: באמצעות ב"כ עו"ד שגית כחלון 15.7.2019 : ניתן ביום

פסק דין

. המשיבה בתשובתה לבקשת האישור 3 טענה כי דין הבקשה להידחות ולחילופין טענה כי יש לראות ברענון הנהלים שביצעה לאחר הגשת הבקשה לאישור, כחדילה. . לאחר שהמבקש הגיש תגובה לתשובת 4 המשיבה ובמסגרתה השיב לאמור בה, התקיימו בפני שני דיונים, בסופם, ולאחר דין ודברים, הגיעו הצדדים להסכמה על סיום התיק בדרך של הסתלקות מתגמלת. במסגרת זו התחייבה המשיבה לנקוט בפעולות הבאות: פרסום רענון של הוראת הביצוע הרלוונטית באתר של

רקע . לפניי בקשה מוסכמת להסתלקות 1 מבקשה לאישור תובענה כייצוגית לחוק תובענות ייצוגיות, 16 לפי סעיף חוק תובענות (להלן: " 2006- תשס"ו .)" ייצוגיות . עניינה של הבקשה לאישור הוא בטענת 2 המבקש כי המשיבה מסווגת לצרכי מס רכישה באופן שגוי מקרקעין צמודים לדירה הנרכשים במועד מאוחר יותר ליום רכישת הדירה עצמה, כגון חניה או מחסן, וממסה אותם לפי שיעור מס של קרקע, במקום שיעור מס החל על רכישת דירת המגורים עצמה.

מס הכנסה פסקי דין

2019 ספטמבר 516 ידע למידע 31

הטרחה הראויים בנסיבות דנן להקבע בהתאם לאמות המידה המנחות את בתי המשפט במסגרת בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהסתיימו בהודעת חדילה. . המבקש ציין כי על פי הנתונים 7 שהציגה המשיבה וההערכות שנגזרות ממנו, היקף גביית היתר של תשלומי מס הרכישה בעת רכישה מאוחרת של תוספת לדירת מגורים במהלך השנים מיליון 1.7- עומד על כ 2015-2016 ש"ח, כאשר המבקש הדגיש כי על אף שיש לו השגות אודות מידת הדיוק של הנתונים, הוא מוכן לקבל נתון זה, שהרי אין מדובר בחישוב לצרכי השבה, אלא בקבלת הערכה בלבד לצרכי הערכת חסכון עתידי וגזירת גמול ושכר טרחה. בתוספת 10% המבקש עתר לפסיקת 170,000 מע"מ מהסכום האמור, דהיינו 3:1 ש"ח בתוספת מע"מ בחלוקה של בין שכר טרחה לגמול. זאת, בהתחשב, בין היתר, בפניותיו המוקדמות של המבקש שלא זכו להתייחסות רצינית טרם הגשת הבקשה לאישור ובמשא ומתן העיקש שניהל מול המשיבה משך חודשים ארוכים על מנת לשפר את האפקטיביות של מסירת המידע לציבור אודות הוראות הדין. . על פי המבקש, חשיבותה הציבורית של 8 התובענה והישגיה הם משמעותיים, שכן לא היתה דרך להביא למזור לחברי הקבוצה, אלא באמצעות הגשת

רשות המיסים; פרסום הוראת הביצוע במערכת המייצגים של רשות המיסים; פרסום רענון הוראת הביצוע באמצעות הודעת דוא"ל שנשלחת מטעם הרשות לקבוצה תפוצה המקבלת הודעות בנושא עדכונים רלוונטיים בתחום מיסוי מקרקעין; שליחת הודעה על רענון הוראת הביצוע להתאחדות בוני הארץ. לבקשת ההסתלקות צורפו תצהיר המבקש ותצהיר בא כוחו, ממנו עלה כי הם לא קיבלו טובת הנאה כלשהי, במישרין או בעקיפין, בקשר עם ההסתלקות. . לאחר שהצדדים לא הגיעו להסכמות 5 באשר לגמול למבקש ושכר טרחה לבא כוחו, ביקשו הם לשטוח את טענותיהם בעניין זה. תמצית טענות המבקש לעניין הגמול ושכר הטרחה . המבקש הבהיר כי בשל אופייה 6 הפסיבי של הגבייה במקרה דנן, שכן התשלומים השגויים מבוצעים על פי שומות עצמיות של הנישומים שלעיתים רחוקות נבדקות על ידי המשיבה, חדילה מוחלטת לא היתה מעשית, הגם שלטענתו מטרת הסדר ההסתלקות המתגמלת דומה מאוד לחדילה - הפסקה או לכל הפחות הפחתה ממשית במיסי הרכישה העודפים שישלמו רוכשי דירות שירכשו במועד מאוחר יותר תוספת לדירה. לפיכך, לטענת המבקש, על הגמול ושכר

מס הכנסה פסקי דין

32 2019 ספטמבר 516 ידע למידע

לעשות כן על פי הוראות החוק בהתאם לשיקול דעתה ותוך הקצאת משאבי כוח אדם בצורה המיטבית והיעילה לביצוע סמכויותיה לאכיפת חוק המס, תוכניות עבודה, מדיניות ניהול סיכונים וסדרי עדיפויות הקיימים אצלה. . לטענת המשיבה, לא זו בלבד שטענת 10 המבקש כי היא אינה מיישמת את מדיניותה המעוגנת בהוראת ביצוע ובחב"ק מיסוי מקרקעין, אינה 14/85 מקימה עילה לצורך תובענה ייצוגית, אלא שהיא כלל לא הוכחה, משלא הביא המבקש כל ראייה לכך שהרשות לא מיישמת את מדיניותה המוצהרת והמפורסמת. המשיבה הדגישה כי הבאת תמלול של שלוש שיחות טלפוניות שערך המבקש עם שלושה עובדי מיסוי 300 עובדים מבין כמעט מקרקעין, אינה משקפת את כלל פועלה של הרשות בעניין, ועם זאת, למען הסר ספק, המשיבה מצאה לנכון לרענן את נהליה בעניין זה. . בנסיבות האמורות, לטענת המשיבה 11 אין לזכות את המבקש ואת בא כוחו בגמול ושכר טרחה. למצער, יש לפסוק סכומים סמליים מהנימוקים הבאים: - בכדי לעודד נישומים למצות

בקשה לאישור תובענה ייצוגית. עוד הוא ציין כי במקרה המדובר הוצגו ראיות לכך שהפרת הדין נעשתה בשל הנחיות שגויות שקיבל הציבור, בפרט ציבור הקבלנים, מהמשיבה, וכי גם אם מדובר בטעויות עצמיות, הימנעותה של המשיבה מלטפל בבעיה שקיומה התחדד בפניה באמצעות פניית המשיב, ממחיש את הגשמת מטרתו החשובה של ההליך הייצוגי- אכיפת הדין והרתעתה מפני הפרתו לעתיד. תמצית טענות המשיבה לעניין הגמול ושכר הטרחה . בראש ובראשונה ביקשה המשיבה 9 להדגיש כי מדיניותה בשאלת חבות במס רכישה ברכישת תוספת לדירת מגורים במועד המאוחר לרכישת 14/85 דירה מעוגנת בהוראת ביצוע ובחב"ק מיסוי מקרקעין (קובץ הוראות הפרשנות) המפורסם לעין כל, וכי החיוב במס רכישה נגזר ישירות מהצהרה שמגיש הנישומים - שומות עצמית. עוד הדגישה המשיבה שאין מחלוקת כי מקום בו נפלה טעות בשומה, יש לפנות בבקשה לתיקון שומה ועמדה על כך שלא נטען, וממילא גם לא הוכח, כי במקרה שבו הוגשה הצהרת רוכש או בקשה לתיקון שומה כאמור, לא הושב מס הרכישה ששילם הרוכש, ככל שאכן שילם. לדברי המשיבה היא אינה בודקת ובוחנת כל הצהרה המוגשת לה, ובוודאי שאינה מחויבת לערוך שומה לפי מיטב השפיטה, אלא היא רשאית

הליכים שומה, לרבות תיקון דיווח הצהרותיהם, כך שרק לאחר מכן יינקט הליך ייצוגי כולל הפנייה המוקדמת;

Made with FlippingBook Ebook Creator