קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 5

5 גיליון מס'

מידע ועדכונים מעיריית חריש

istock צילום:

העירייה מקימה יחידה לקידום נוער

8

עבודות קירוי מגרשי הספורט בתלמי רון ובכנפי רוח בעיצומן בעקבות משבר הקורונה: העירייה נערכת לקיצוץ תקציבי הפיילוט הצליח: גני הילדים יעברו לשימוש בכלים רב-פעמיים

9

12

10

Actualizaciones importantesenespañol 30-31 ESP

Важные новости на русском языке

RUS

28-29

4-5 עמודים

1 המכינה הקדם-צבאית "רקיע", הראשונה בישראל שמקימים טייסים מחיל האוויר, תיפתח בחריש ב בספטמבר ותהיה עוגן חינוכי עירוני. החניכים יתרמו יום וחצי בשבוע למיזמים קהילתיים עולים לאוויר

צריכים להצהיר על העברת נכס? עכשיו אפשר באתר העירייה

הקמת הכניסה הדרומית לחריש קודמה לשלב התכנון המפורט

עיר חכמה: חווה מטאורולוגית חדשה תחסוך בצריכת המים של העירייה

המעבר של אתגרי העתיד וכנפי רוח בנות. ההסבר המלא

14

20

3

6

ומחזקים את העסקים המקומיים

2

5 גיליון מס'

עיריית חריש איתכם בכל הערוצים!

studio positivo

עדכונים מעיריית חריש

עיריית חריש

ב

052-577-577-5

עיריית חריש

052-5575106 פנייה למרכז שירות לתושב ב

מרכז שירות לתושב

עיריית חריש

אפליקציית חריש

@

service@harish.muni.il

*6719, 106

www.harish.muni.il

מרכז שירות לתושב

חפשו אותנו: עיריית חריש

מענה טלפוני במרכז שירות לתושב 08:30-16:00 בימים א'-ה' בין השעות

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 08:30-13:00 בימים א'-ה' בין השעות

לשירותכם בכל עת!

harish.muni.il

קורה בחריש

S tudio POSITIVO אריאנה טורן עיצוב ועימוד: | דוברות עיריית חריש עריכה: | עיריית חריש מו"ל: 04-6186000 טלפון: | Service@harish.muni.il דוא"ל: I , חריש 78 רחוב גפן כתובת:

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

3

תשתיות

עיר חכמה: חווה מטאורולוגית חדשה תחסוך בצריכת המים של העירייה עיריית חריש התקינה פיתוח טכנולוגי חדש: חווה מטאורולוגית מתקדמת שמנטרת את נתוני מזג האוויר בחריש בכל יום. הנתונים מועברים למערכת ההשקיה הממוחשבת, שקובעת באמצעותם את כמות המים להשקיה. שילוב המערכות יוצר מנגנון חכם ויעיל שמביא לחיסכון גדול במים

צא ממערכת ההשקיה הממוחשבת תצטמצם. בגלל האקלים השורר בישראל הנטייה שלנו היא להשקות כל הזמן כדי שהצמחייה לא תתייבש. המערכת החדשה משאירה את הצמחייה פורחת, עם שימוש בהרבה פחות מים”. "לשם המחשה, בימים שאינם גשומים החווה המטאורולוגית עשויה לספק נתונים שלפיהם עדיין יש לחות בקרקע, ולכן כמות המים שתצא ממערכת ההשקיה תצטמצם"

עיריית חריש התקינה חווה מטאורולוגית – מערכת טכ מ

ההתקנה נמצאת כעת עיריית חריש בשלב למידה והטמעת המערכת, שיימשך בשבועות הקרובים. “העירייה הכניסה לשירות מערכת מתקדמת מאוד”, הוא אומר. “תודות לחווה המטאורולוגית מעודכנים כל הנתונים על מזג האוויר, ולפיהם פועלת מערכת ההשקיה הממוחשבת העירונית בכל יום על פי כמות המים הנחוצה בלבד. לשם המחשה, המערכת מחשבת את קצב האידוי היומי ולכן בימים שאינם גשומים החווה המטאורולוגית עשויה לספק נתונים שלפיהם עדיין יש לחות בקרקע, וכמות המים שת מ

נולוגית חכמה לאיסוף נתוני מזג האוויר בחריש. החווה המ מ טאורולגית מחוברת למערכת ההש מ קיה הממוחשבת של העירייה. מ � החווה המטאורולוגית קו טת ו ל נתחת בכל יום נתוני מזג אוויר עדכניים על חריש, וביניהם: טמפרטורה, קרינה, לחות האוויר ואידוי יומי מהקרקע. הנתונים משודרים ישירות למערכת ההש מ קיה הממוחשבת, הקובעת את כמות המים להשקיה באותו יום בהתאם לנתונים. השילוב של החווה המטאורולוגית עם מער מ כות ההשקיה הממוחשבות יוצר מנגנון השקיה חכם ויעיל שמביא לחיסכון גדול במים. צמחייה פורחת בפחות מים החווה המטאורולוגית ממוקמת על תורן גבוה שמוצב בסמוך למבנה אגף תפעול ולוגיסטיקה של העי מ רייה, שאוסף את נתוני מזג האוויר. על הקמת הפרויקט ותפעולו השו מ טף מופקדת מחלקת גנים ונוף של עיריית חריש, וחבר מועצת העיר גיל פישר סייע בקידומו.

ארז צוריאל, מנהל מחלקת גנים ונוף בעירייה, מציין כי לאחר ביצוע

החווה המטאורולוגית קולטת ומנתחת בכל יום נתוני מזג אוויר עדכניים על חריש, וביניהם טמפרטורה, קרינה, לחות האוויר ואידוי יומי מהקרקע

החווה המטאורולוגית על תורן גבוה סמוך למבנה אגף תפעול ולוגיסטיקה של העירייה

ומחזקים את העסקים המקומיים

4

5 גיליון מס'

חינוך

יום חשיפה של מכינת רקיע באולם התרבות של מתנ"ס חריש

לראשונה בישראל: מכינה קדם צבאיתשמקימים טייסי חיל האוויר י � בספטמבר. הע 1 המכינה הקדם-צבאית "רקיע" תקום בחריש, ועל פי התכנון תפתח את הלימודים כבר ב - רייה פעלה רבות כדי להביא את המכינה היוקרתית לעיר, אל מול מאמציהן של רשויות רבות לשכנע את מקימיה לייסד אותה בערים אחרות. המכינה תהיה עוגן חינוכי לחריש, שיתבטא בין היתר בשיתוף פעולה בין המכינה ומערכת החינוך העירונית. חניכי המכינה יתרמו יום וחצי בשבוע למיזמים חינוכיים וחברתיים בקהילה

במחזור הלימודים הראשון ישתתפו חניכים - בנים 22 ובנות, חילוניים ודתיים וגם חניך דרוזי – שנבחרו ו � מ 200 - מתוך כ עמדים לאחר מיון קפדני, ודחו את הגיוס לצה"ל בשנה.

בתוך מספר שבועות אמו מ רים להסתיים כל התהלי מ

אחריות ויוז מ מה, מצוינות ואהבת יש מ ראל. "אנו מ א מ י נ י ם מניסיון רב שנים שיכולת השפעה בצבא

חזון המכינה הוא טיפוח מנהיגות צעירה וחדשנית עם תחושת שליחות ואחריות לעתיד מדינת ישראל

כים הביורוקרטיים, ואם לא יהיה עיכוב של הרגע האחרון תיפתח בחריש המכינה הקדם-צבאית בספטמבר. רקיע 1- "רקיע" ב היא המכינה הראשונה שמוקמת על ידי טייסים מחיל האוויר, והיא שמה לה למטרה לטפח מנהיגות צעירה וחדשנית עם תחושת שליחות ואחריות לעתיד מדינת ישראל.

ובחברה הישראלית טמונה במ מ נהיגות חדשה, מנהיגות הדוגלת בחדשנות, יזמות, התמודדות עם סביבה דינאמית, התאוששות

המכינה מבקשת לחנך את חני מ כיה לשלושה ערכים מרכזיים:

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

5

חינוך

כל שנדרש כדי להביא להצלחת הפרויקט בחריש ולשגשוגה של המכינה. בין עיריית חריש לבין עמותת "רקיע" נוצרה שותפות, וישנו רצון גדול לפעול ביחד ולהביא להצלחה מירבית של הפרויקט.

חניכי המכינה במרחב הקהילתי בעיר. כל אחד מהחניכים יתנדב בחריש במשך יום וחצי בשבוע. מדובר במאות שעות התנדבות לכל חניך, שיוקדשו לפרויקטים חינוכיים בעלי משמעות. במסגרת שיתוף הפעולה בין העירייה להנהלת המכינה סו מ כם שתינתן העדפה לבני נוער מחריש בקבלה למכינה. כמו כן, ראוי לציין שהקמתה של מכינה יוקרתית בחריש תתרום רבות לשיפור תדמיתה של העיר. העירייה מסייעת לעמותה בגיוס תורמים להפעלת המכינה, ובצ מ ליחת הליכים ביורוקרטיים מול משרדי הביטחון והחינוך. אנשי העמותה התרשמו מחריש, מה מ עירייה ומהנכונות שלה לעשות

העירייה שואפת לסייע בהנחלת ערכי מצוינות ומנהיגות ברוח חיל האוויר במערכת החינוך העירונית באמצעות שיתוף פעולה של צוות הנהלת המכינה והחניכים ומערכת החינוך

במסגרת שיתוף הפעולה בין העירייה להנהלת המכינה סוכם שתינתן העדפה של בני נוער מחריש בקבלה למכינה

מכישלון וגילוי גמישות", אומרים בעמותת "רקיע". "ערכים אלו יהוו אבני יסוד לחינוך צעירים בעלי פוטנציאל אנושי יוצא דופן להפוך למובילים חברתיים, המ מ סוגלים לאתגרים העומדים לפת מ חה של מדינת ישראל". עוגן חינוכי לחריש עיריית חריש פעלה רבות כדי להביא את המכינה לעיר, אל מול מאמציהן של רשויות רבות לשכנע את מקימיה לייסד אותה בערים אחרות. העירייה רואה במכינה קדם-צבאית עוגן חינוכי וקהילתי. מכינה קדם-צבאית מהווה מודל לחיקוי עבור בני הנוער המקו מ מיים, ויש משמעות חינוכית גדו מ לה להתפתחותה בתוך העיר.

תכנית לתרומה לקהילה חברי עמותת "רקיע" מגיעים לח מ ריש חדורי מוטיבציה. באתר האינטרנט של העמותה מצוטטים דבריו של יאנוש קורצ'ק ז"ל: "תי מ קון העולם – משמעו תיקון החי מ נוך". עוד מסבירה העמותה באתר את הקמת המכינה: "לחיל האוויר תרבות ארגונית אליה נושאים עי מ ניים בכל צה"ל, ואף בעולם כולו. נשתמש בתרבות זו להקמת מדר מ שה, המשמשת אות ומופת למסג מ רות חינוכיות במדינת ישראל".

בין עיריית חריש לבין עמותת "רקיע" נוצרה שותפות, וישנו רצון גדול לפעול ביחד ולהביא להצלחה מירבית של הפרויקט

העירייה שואפת לסייע בהנחלת ערכי מצוינות ומנהיגות ברוח חיל האוויר במ מ ערכת החינוך העירונית בא מ מצעות שיתוף פעולה של צוות הנהלת המכינה והחניכים ומע מ רכת החינוך. העירייה בנתה ביחד עם הע מ מותה תכנית לתרומה התנד מ בותית לקהילה בחריש, ושיתוף

ומחזקים את העסקים המקומיים

6

5 גיליון מס'

חינוך

"אתגרי העתיד" יעבור לש "תלמי הדר" לרחוב

המבנה החדש ברחוב כלנית יאפשר לכל כיתות "אתגרי העתיד" להישאר במתחם אחד ולא להתפצל. "כנפי רוח בנות" החדש ייפתח בסביבת המגורים של רוב התלמידות - בשלב זה במבנה החדש ברחוב טורקיז - ולא בשכונת הפרחים. בשנת הלימודים תשפ"ב יעבור "תלמי הדר" למשכן הקבע שלו

ייפתח כבית ספר חדש. התכנית המקורית היתה לפתוח את "כנפי רוח בנות" במבנה חדש בשכו מ נת הפרחים. במסגרת ההיערכות המחודשת הוחלט שבית הספר ייפתח בקרבת מקום המגורים של רוב התלמידות – בשלב זה במב מ נה החדש ברחוב "טורקיז" – ולא בשכונת הפרחים. כיתות ז' של האולפנה החדשה ילמדו באותו מבנה במתחם נפרד. בשנת הלי מ מודים תשפ"ב יעבור בית הספר למשכן הקבע שלו.

חריש מתפתחת בקצב אדיר. הגידול המבורך באוכלוסיית

במבנה נפרד בשכונת הפרחים המרוחק מבית הספר. העירייה מצאה אפשרות לתת מענה הולם ומתאים לחטיבת הביניים, ובש מ נת הלימודים הקרובה יעבור בית הספר כולו למבנה החדש ברחוב "כלנית". בית הספר הממלכתי החדש בשכונת הפרחים בית הספר הממלכתי החדש שתוכנן להיפתח במבנה שברחוב "כלנית", ייפתח בבית הספר הס מ מוך הנבנה כעת ברחוב "סביון". "כנפי רוח בנות" והאולפנה החדשה בית הספר הממלכתי תורני "כנפי רוח" יתפצל השנה לשני בתי ספר נפרדים: "כנפי רוח בנים" ו"כנפי רוח בנות". "כנפי רוח בנים" יישאר במבנה הנוכחי, ו"כנפי רוח בנות"

העיר ובכמות התלמידים מביא לכך שהתנאים משתנים בתכיפות גבוהה, והעירייה נדרשת לערוך התאמות ולהרכיב בכל פעם מחדש את ה"פאזל". אחד הגורמים המש מ מעותיים המשפיעים על הרכבת הפאזל הוא שיטת הקצאת התקצי מ בים של משרד החינוך, המחושבת רק על פי כמות תלמידים בעיר ולא לפי פילוח לשכונות ולמגזרים. לא מ חרונה ערכה הנהלת העיר חשיבה מחודשת בעניין פריסת כמה מבתי הספר בחריש, על מנת לתת את המענה הטוב ביותר לתלמידים בספטמבר. 1- ולהורים כבר החל מ "אתגרי העתיד" חטיבת "אתגרי העתיד" צומחת בקצב מואץ. בתכנון המקורי היה בית הספר אמור להתפצל בשנה הקרובה, ולפתוח את שכבת ז'

הגידול המבורך באוכלוסיית העיר ובכמות התלמידים מביא לכך שהתנאים משתנים בתכיפות גבוהה, והעירייה נדרשת לערוך התאמות ולהרכיב בכל פעם מחדש את הפאזל

ביה"ס

מיקום לשנת תשפ"א (חדש) רחוב כלנית, הפרחים (חדש) רחוב סביון, הפרחים (חדש) רחוב טורקיז, אבני חן בהליך הסדרה

מיקום נוכחי רחוב אורן, החורש

אתגרי העתיד

בית הספר הממלכתי החדש

---

אולפנה לבנות + כנפי רוח בנות

---

חזון שמעון

מתחם יבילים

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

7

חינוך

שכונת הפרחים בתשפ"א, ב טורקיז בתשפ"ב

השינוי שהוחלט עליו נותן את המענה הטוב ביותר לצרכים של תלמידי והורי חריש".

עניק להם את כל התמיכה הנ מ דרשת כדי שהמעבר יהיה חלק ככל הניתן.

"תלמי הדר" בהתאם לתחזיות של העירייה, בית ספר "תלמי הדר" ממשיך לצמוח והוא יעבור בשנת הלי מ מודים תשפ"ב למשכנו המיועד הנבנה ברחוב "טורקיז".

מנהלת חדשה לבית ספר חדש: רעות ליפשיץ זכתה במכרז לניהול בית הספר הממלכתי תור מ ני "כנפי רוח בנות" שייפתח בשנת הלימודים הקרובה. 17 ליפשיץ היא בעלת ניסיון של שנים בחינוך. זו השנה הרביעית שהיא מלמדת ב"כנפי רוח" כמח מ נכת, מורה מקצועית ורכזת חינוך חברתי. בשנה האחרונה כיהנה כסגנית מנהל בבית הספר. "זכיתי לקחת חלק בהקמה של העיר הנפלאה הזו ולהכיר קהילות שצומחות ומתגבשות", אומרת ליפשיץ.

אחד הגורמים המשמעותיים המשפיעים על הרכבת הפאזל הוא שיטת הקצאת התקציבים של משרד החינוך

רעות ליפשיץ תנהל את "כנפי רוח בנות" זו השנה הרביעית שליפשיץ מלמ ־ דת ב"כנפי רוח", ובשנה האחרונה כיהנה כסגנית מנהל בבית הספר. היא זכתה במכרז לניהול בית הס ־ פר שייפתח בשנה הקרובה

"בשנת הלימודים הקרובה יע מ בור בית ספר אחד למשכן חדש, ושני בתי ספר חדשים ייפתחו במבנים חדשים", מסביר מנהל אגף החינוך, ישראל שלו, "אנו ערים לאתגר שהשינוי מציב בפני התלמידים וההורים שצ מ ריכים לעבור למבנה אחר, ונ מ

ביה"ס

מיקום לשנת תשפ"א ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי ללא שינוי

ישיבה תיכונית + כנפי רוח בנים

תלמי רון

רונה רמון

מעיין האמונה

תורת חיים

פסגת אמיר

תלמי הדר

ומחזקים את העסקים המקומיים

8

5 גיליון מס'

חינוך

הלימודים ביחידה לקידום נוער יתקיימו במבנה בית הספר פסגת אמיר

חדש בחריש בשנת הלימודים הקרובה: יחידה לקידום נוער שנשרו ממסגרת בית-ספרית. מדובר 14-18 העירייה מקימה את היחידה עבור בני נוער בגילי שנות לימוד ואף לגשת לבגרות, 12 במסגרת שתהיה "מיני-בית ספר" ותכווין את תלמידיה לסיים בשילוב פעילות חברתית וערכית

עיריית חריש תפתח בשנת הלימודים הקרובה יחידה

לק הפדגוגי של התוכנית, באופן פרטני או קבו מ צתי ובהתאם לצרכיו של כל תלמיד. בהיל"ה מועסקים מורים בכל מקצועות הלימוד הנדר מ שים. היחידה

דים ביחידה יתקיימו במ מ בנה בית ספר פסגת אמיר. "אנו מקדמים תפיסה ביחד עם מחוז חיפה במשרד החינוך לעבודה משות מ

הלימודים יתקיימו ביחידה במסגרת תוכנית היל"ה (השכלת יסוד ולימודי השלמה), המהווה את החלק הפדגוגי של התוכנית, באופן פרטני או קבוצתי ובהתאם לצרכיו של כל תלמיד

לקידום נוער. ביחידה ילמדו בין 14-18 בני נוער, בגילי 30- ל 20 שנשרו ממסגרת בית ספרית. היחידה לקידום נוער היא גוף חינוכי-טיפולי, הפועל ברשויות מקומיות בפיקוח משרד החינוך.

מכוונת להגיע עם כל התלמידים י � שנות ל 12 להישג לימודי של מוד לפחות. בעלי היכולת מבין

פת בין היחידה לקידום נוער לבין הקב"ס (קצין ביקור סדיר) של אגף החינוך", אומר מנהל אגף החינוך בעירייה, ישראל שלו. "אנו מקי מ מים את היחידה כדי לתת מענה חינוכי ולימודי לכל בני הנוער בח מ ריש, כולל לילדים הנמצאים על קצה הרצף. אנו מאמינים שברגע שעובדים נכון עם בני הנוער, גם כאלה שהם בעלי קשיים מיוחדים, ניתן להגיע איתם להכרה ביכולו מ תיהם וחוזקותיהם, ולהצעיד אותם לעתיד טוב יותר".

הכנה לצה"ל היחידה לקידום נוער תהווה "מי מ

התלמידים יק מ בלו את כל הת מ מיכה הנדרשת כדי לגשת לב מ חינות הבגרות, עד לתעודת בגרות מלאה.

ני-בית ספר" ותעניק לתל מ מידיה מסגרת חינוכית המש מ לבת לימודים עם פעילויות חברתיות. הלי מ

הפעילויות החברתיות-ערכיות ביחידה יכללו, בין היתר, הכנה לצה"ל ותרומה לקהילה

הפעילויות החברתיות-ערכיות ביחידה יכללו, בין היתר, הכנה לצה"ל ותרומה לקהילה. הלימו מ

מודים ביחידה יתקיימו במסגרת תכנית היל"ה (השכלת יסוד ולי מ מודי השלמה), המהווה את הח מ

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

9

חינוך

העבודות לקירוי מגרשי הספורט בתלמי רון ובכנפי רוח בעיצומן הקירוי יספק אמצעי הצללה מחום השמש בקיץ והגנה מפני הגשם בחורף. עקב משבר הקורונה, שפגע גם בענף הבנייה, בספטמבר 1 חל עיכוב והעבודות לא החלו במועד המתוכנן. העירייה עושה כל מאמץ כדי לסיים את העבודות לפני

בימים אלה מתבצעות עבודות לקירוי מגרשי

הספורט והתקנת עמודי תאורה בבתי הספר תלמי רון וכנפי רוח. העבודות החלו בתחילת חודש מאי. שטח הקירוי בכל מגרש ספורט מ"ר. הקירוי יספק 700- הוא כ אמצעי הצללה מחום השמש בקיץ, והגנה מפני הגשם בחו מ רף. המקום ישמש את התלמידים בשיעורי הספורט, בכינוסים בית ספריים ועוד, וגם את הקהילה בפעילויות עירוניות וחברתיות כאלה ואחרות. העבודות במגרשי הספורט כו מ ללות ארבעה שלבים. בשלב הרא מ שון יוצקים בקרקע כלונסאות, בשלב השני נבנית מעל הכלונ מ סאות קונסטרוקציה של פלדה, ובשלב השלישי יוצב הקירוי. עם סיום הקירוי יעברו העבודות לש מ לב הרביעי: הצבת תאורה. יש לציין, כי בשל משבר הקורונה, שפגע גם בענף הבנייה, חל עיכוב והעבודות לא החלו במועד המתו מ כנן. העבודות אמורות להימשך מספר חודשים, והעירייה תעשה כל מאמץ כדי לסיים אותן לפני 1- פתיחת שנת הלימודים הבאה ב בספטמבר. המגרשים ישמשו את התלמידים בשיעורי הספורט, בכינוסים בית ספריים ועוד, וגם את הקהילה בפעילויות עירוניות וחברתיות כאלה ואחרות

ומחזקים את העסקים המקומיים

5 גיליון מס' 10

חינוך

הפיילוט הצליח: גני הילדים בחריש יעברו לשימוש בכלים רב-פעמיים העירייה רכשה מדיחי כלים ומערכות כלים רב-פעמיים עבור כל גני הילדים בחריש, שיפסיקו בשנת הלימודים הבאה את השימוש בכלים חד-פעמיים. מנהלת מחלקת גני הילדים בעירייה על הפיילוט שנערך בשלושה גנים: "המעבר לכלים רב-פעמיים משולב בתוכנית חינוכית-ערכית"

הסייעת פנינה אסרף והגננת אסתי שורקי במטבח גן תמר

כחודשיים לפני . הפלסטיק בכלי מהגנים בחלק בהדרגה התחיל ס � נירו בכלי מזון לאחסון ר המעב ו � לת עד לסוף השנה יצטרפו . הט . כל הגנים כנית זו התחיל חודשים כארבעה לפני פיילוטשל הפרויקט בשלושה גנים . רבה בהצלחה שהוכתר , עירוניים הוצאו פעמיים - החד הכלים כל לשימוש עברו והגננות , מהגנים יזם את הרעיון . פעמיים - בכלים רב . גיל פישר חבר מועצת העיר, , ולילדים לגננות נוח הפיילוט " נעים לילדים . מאוד יפה ועובד וכל , פעמיים - יותר לאכול בכליםרב ," משתנה הארוחה של האווירה

מנהלת מחלקת , אומרת ענת אלבז ע � המ " . הילדים בעיריית חריש יגנ ו � לכלים רב פעמיים משולב בת רב ו � ל הילדים . ערכית - חינוכית תכני לנקות , מדים לפנות את כלי האוכל ולסדר , מהצלחות אוכל שאריות הילדים . המדיח בתוך הכלים את לומדים את הנושא, והגננות מש מ תפות את הילדים בשיח על חשי מ בות השמירה על העולם שלנו ירוק ונקי. הגננות מספרות לי שיש ילדים שאף הגדילו לעשות, והם מבקשים מההורים שלהם להגיש אוכל בכלי חד-פעמי אומר להורים 5 בבית. כאשר ילד בן חד- לא רוצה לאכול בכלי אני ' שלו משפחה עוד הרווחנו ,' פעמי . " ששומרת על הסביבה

בעיריית הילדים גני כל ו � בשנת הלימ יעברו שחרי

רב- בכלים לשימוש הבאה דים לצורך כך רכשה העירייה . פעמיים , ם " סכו , צלחות וכן כלים מדיחי . כפות הגשה וקערות הגשה , בגנים נמצאים כבר הכלים מדיחי . הבאה בשנה לשימוש ויוכנסו ש � זה העירייה מכינה את ת ב בשל ובהמשך , תיותהחשמל וברזי המים טכנאים לחבר את המדיחים יוזמנו . לתשתיות החשמל ו המים חברת אל העירייה פנתה בנוסף ארוחת את המספקת , הקייטרינג לאחסן וביקשה , החמה הצהריים במקום נירוסטה בכלי האוכל את

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Š

–

~

>> >> >>

†

ƒ

ƒ

˜

—

~

’

˜

ƒ†‚

אם יש לך גישה ואהבה לילדים בואי להיות חלק מצוות החינוך האיכותי שלנו דרושות סייעות לגני ילדים עיריית חריש נערכת לפתיחת שנת הלימודים הבאה סייעות במשרה מלאה סייעות אישיות / רפואיות עובדת עירייה מהיום הראשון תנאים סוציאליים מלאים

המודעה פונה לנשים וגברים כאחד לפרטים ושליחת קורות חיים: Ruthie.y@harish.muni.il

5 גיליון מס' 12

עירוני

אלף שקל מתקציב אירועי יום העצמאות ויום הזיכרון, שהתקיימו במתכונת מצומצמת. יום העצמאות בחריש 370 קוצצו

מיליון 4 הערכה: קיצוץ של כ שקל בעקבות משבר הקורונה כמעט חודשיים של שגרת חירום מצריכים מהעירייה היערכות תקציבית מחודשת. משבר הקורונה גורר שינויים תקציביים בתחומים שונים, והעירייה השתדלה לפרוס אותם באופן רוחבי ככל הניתן ובעיקר בסעיפים תקציביים שלא מומשו בשל המשבר. הצעת השינוי התקציבי תובא לאישור מועצת העיר

בתקופת משבר הקורונה, במשך קרוב לחודשיים,

370 מהגבלות הקורונה (למשל אלף שקל שקוצצו מתקציב אירועי יום העצמאות ויום הזיכרון, שה מ תקיימו במתכונת מצומצמת מאוד בגלל ההגבלות). חלק אחר מהקי מ צוץ נוגע לפעולות בתחום שיפור פני העיר (צמצום פעילות ניקיון, צמצום כמות מנקים וכו') וכן מו מ צע לקצץ תקציבים של פרויקטים עתידיים שלא ייצאו לפועל השנה. "השתדלנו שלא להכניס לתכנית הקיצוצים פעילויות קהילתיות שגם ככה הושבתו במשך כל תקו מ פת הקורונה", מסביר צדרבוים, "כמו כן ניסינו להימנע ככל הניתן מקיצוצים בתחום החינוך".

מביניהם היה שהמשבר יסתיים בחודש יוני", מסביר גזבר העירייה שלומי צדרבוים. "ערכנו בדיקה מקיפה של כל סעיפי התקציב ומצאנו שנדרש קיצוץ תקציבי מיליון שקל מתוך תקציב 4- של כ מיליון 191- שנתי שעומד על כ שקל".

התנהלה עיריית חריש בשגרת חי מ רום. התנהלות זו הצריכה הוצאות רבות שלא תוכננו מראש בזמן שגם הכנסות מתוכננות לא התקב מ לו, ולכן המשבר גורר שינויים תק מ ציביים בתחו מ מים שונים.

גזבר העירייה: "ערכנו תחשיבים בהתאם לשני תרחישים של מועד סיום המשבר, כשהאופטימי יותר מביניהם היה שהמשבר יסתיים בחודש יוני"

העירייה השת מ דלה לפרוס את הקיצוצים באופן רוחבי ככל הני מ ובעיקר תן, בסעיפים תקצי מ ביים שלא מומ מ

"מיד עם תחי מ לת המשבר הבנו שיש צו מ רך בהיערכות תקציבית מחו מ דשת כמעט

שו ממילא בשל המשבר והגבלותיו. כך, למשל, חלק מהקיצוץ המוצע הוא מהוצאות שהתייתרו כתוצאה

בכל התחומים. ערכנו תחשיבים בהתאם לשני תרחישים של מועד סיום המשבר, כשהאופטימי יותר

תכנית הקיצוצים המוצעת תובא לאישור מועצת העיר.

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Š

–

~

†

ƒ

ƒ

˜

—

~

’

˜

ƒ†‚

קיץ לוהט בחריש! איר ועי קיץ תש“ף 2020

פרטים בקרוב

5 גיליון מס' 14

צריכים להצהיר על העברת נכס? רוצים לפתוח תיק נכס

צריך טפסים מקוונים 12

הצהרה בדבר שינוי שם חדש! ותשלומים שונים מחזיק בנכס

הוראת קבע בנקאית בקשה או עדכון ל

הוראת קבע באמצעות הצטרפות ל כרטיס אשראי

תיק נכס פתיחת

)כתובת, מייל וכו'( עדכון פרטים

ביטול הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי

העדר חובות בקשה לאישור לטובת הרישום בטאבו

עזיבת נכס הצהרה על

לצרכן מים עדכון מספר נפשות

וועדת הנחות בקשה ל

משירות קבלת הצטרפות או הסרה חשבונות ארנונה ומים במייל

טופס פטור מתשלום ארנונה על נכס סגור / ריק / שיפוצים

למילוי ושליחת הטפסים היכנסו ללשונית "שירותים בקליק" שבאתר העירייה או סרקו את הברקוד

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ס חדש? זקוקים לאישור היעדר חובות לצורך רישום בטאבו? יותר לעמוד בתור! ם עומדים לרשותכם באתר העירייה

studio positivo

ממשיכים את המהפכה הדיגיטלית בשירות לתושב

למידע נוסף פנו למרכז שירות לתושב

04-6186000 ,106 ,*6719 טל': service@harish.muni.il דוא"ל: 052-5575106 ווטסאפ:

5 גיליון מס' 16

עירוני

אחרי הקורונה: העירייה מעניקה חבילת סיוע לעסקים המקומיים 1 מסעדות ובתי קפה מורשים להשתמש בשטח ציבורי רחב יותר להצבת שולחנות וכיסאות עד בספטמבר, ובתי העסק מוזמנים לפרסם את עצמם באתר העירוני. העירייה יוצאת בקמפיין הקורא לתושבים לקנות בחריש במספר במות תקשורתיות, כולל בעמוד הבא ולאורך הגיליון

שגרתית. בתי עסק אלה מורשים כעת להשתמש ללא תשלום נוסף עד בספטמבר בשטח ציבורי רחב 1 ליום

תקופה לא פשוטה עוברת על העסקים המקומיים בישראל, והיא לא פסחה גם על

המחלקה לפיתוח כלכלי חילקה לבתי העסק הרלוונטיים מדבקות רצפה המורות על שמירת מרחק בתוך בתי העסק

יותר סמוך לבית העסק להצבת שולחנות וכסאות. זאת כדי לעמוד בהנחיה לשמירת המרחקים המ מ חייבים בתקופה זו, תוך שמירה

העסקים בח מ ריש. עיריית חריש, בשיתו מ תף חבר מוע מ צת העיר יוסי גולדמן, מקד מ מת חבילת סיוע לעסקים

העירייה כינסה את היזמים ואת נציגי חברות הניהול על מנת לרתום אותם לסייע לבעלי העסקים

בנוסף, העירייה כינסה את היזמים ואת נציגי חברות הניהול למפגש עם ראש העיר יצחק קשת וחבר מועצת העיר יוסי גולדמן על מנת לרתום אותם לסייע לבעלי העסקים. במסגרת פעולה נוספת פתחה דוברות העירייה בקמפיין עירוני במספר במות תקשורתיות, הקורא לתושבים לקנות בחריש ולחזק את העסקים המקומיים (למשל, בע מ מוד הבא ולאורך כל הגיליון). כל זאת לצד יישום תקנת הממשלה למתן הפטור מארנונה לעסקים הזכאים לכך בחודשים מארס-מאי. בעלי העסקים, חשוב לנו שתדעו: עיריית חריש עומדת לצידכם בימים אלה. ביחד נצלח את המשבר!

על בטיחות הולכי הרגל.

כדי לעזור להם לחזור לפעילות מלאה בהתאם למגבלות המ מ חייבות בתקופה זו. הסיוע כולל מספר פעולות. אחת מהן נוגעת למסעדות ובתי קפה שהחלו לחזור לאחרונה לפעילות

המחלקה לפיתוח כלכלי בעירייה מקדמת פעולה נוספת, ומעני מ קה לעסקים אפשרות לפרסם את עצמם באתר האינטרנט של העירייה.

כמו כן, חיל מ קה המחלקה לפיתוח כלכלי לבתי העסק מדבקות רצ מ פה המורות על שמירת מרחק בתוך בתי העסק.

שלטי חוצות של הקמפיין ברחבי חריש

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

ומחזקים את העסקים המקומיים

5 גיליון מס' 18

עירוני

מצלמות אבטחה 40 נוספות יוצבו בחריש מצלמות האבטחה שכבר פזורות ברחבי חריש כולה. המטרה: לתעד 250 המצלמות החדשות יצטרפו ל את הנעשה במרחב הציבורי ולהגביר את הביטחון האישי של התושבים

שעות ביממה. המוקד העירוני. צילום: דניאל שרון 24 המצלמות יחוברו למוקד העירוני ויפעלו

40 עיריית חריש תציב מצלמות אבטחה נוספות

מה". תעבורת התקשורת של המ מ צלמות מתבצעת באמצעות סי מ בים אופטיים, המשפרים באופן משמעותי את איכות הצילום ואת היכולת לניתוח אירועים. מורדי בן שמעון, מנהל אגף הבי מ טחון בעיריית חריש: "פרויקט המצלמות מקודם במסגרת הפ מ עילות השוטפת שלנו למען ביט מ חון התושבים, הן בשגרה והן בחירום. העירייה פועלת באופן הדוק ויומיומי בשיתוף עם ארגו מ ני החירום, בהם משטרה, מד"א, כיבוי אש, פיקוד העורף וגופים נוספים, מתוך מגמה לאפשר שג מ רת חיים בטוחה ככל שניתן בעיר שנמצאת בתהליך הקמה. הפעי מ לות בתחום המצלמות מתואמת עם המשטרה ומסייעת רבות באיתור חשודים".

מצלמות אבטחה פועלות 250- כ כבר כיום ברחבי חריש.

ברחבי חריש. המצלמות יפנו לר מ חובות ולפארקים, יחוברו למוקד

תוספת מצלמות האבטחה תציב את הרשות המקומית בין ה מ ו ב י ל ו ת בארץ בהיבט שמירת הביט מ חון האישי של הציבור ומניעת ונדליזם במרחב הציבורי. עיר חכמה רה חברה שתוציא את הפרויקט לפועל. אגף הביטחון בעירייה מופקד על הביצוע. תוכנית זו הינה חלק ממדיניות "עיר חכ מ שלב המכרז הסתיים, ונבח מ

העירוני ויפעלו י � שעות ב 24 ימים 7 , ממה בשבוע. מטרת הפרויקט היא לתעד מע מ שי ונדליזם, פריצות וגניבות רכב ושאר מע מ שי פשיעה וע מ בריינות במרחב הציבורי, וכן

המצלמות יחוברו למוקד העירוני, ותעבורת התקשורת תתבצע באמצעות סיבים אופטיים המשפרים באופן

משמעותי את איכות הצילום ואת היכולת לניתוח אירועים

להוות אמצעי נוסף לפיקוח על תהליכי הבנייה המואצים בעיר. בכך מסייעות המצלמות להגברת הביטחון האישי של התושבים.

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

Š

–

~

†

ƒ

ƒ

˜

—

~

’

˜

ƒ†‚

?35 ע 18 בני

הזו המודע

בילכם!

איך עושים את זה? כדי לתת את המענים הטובים ביותר, אנחנו צריכים לשמוע ולהכיר אתכם! עיריית חריש נערכת לפתיחת תחום הצעירים העירוני שיעסוק בענייני פנאי, הורות צעירה, תעסוקה, לימודים ומעורבות בקהילה.

סורקים את הברקוד ועונים על השאלון

@tzeirim_harish עוקבים אחרינו באינסטגרם רכזת הצעירים העירונית , תחיה ברונר לפניות, שאלות וחלומות:

052-2945524

5 גיליון מס' 20

תחבורה

הקמת הכניסה הדרומית לחריש קודמה לשלב התכנון המפורט התקדמות משמעותית במיזם הקמת הכניסה הדרומית לעיר, שמקדמת העירייה מול משרדי החדש לשלב 611 השיכון והתחבורה: המועצה הארצית לתשתיות אישרה את העברת תכנון כביש התכנון המפורט. הקמת כניסה נוספת לעיר תפחית באופן משמעותי את עומסי התנועה בשדרות דרך ארץ, וביציאה הצפונית מחריש. התקדמות המיזם לשלב הביצוע תלויה באישור הממשלה

הדמיה של היציאה הדרומית מכיוון תל זאבים: משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון

בשורה תחבורתית לחריש: מיזם הקמת כביש הכניסה

החדש גם דרך הגישה 611 כביש לשכונת "חריש דרום" העתידית, וכן לאזור התעסוקה שעתיד לקום בדרום חריש. שלב התכנון המפורט של כביש החדש כולל 611 את תכנון התוואי המדויק של הכ מ ביש, את מספר הנתיבים בכביש, את אופן החיבור של הכביש לכ מ בישים סמוכים ועוד. כמו כן, כולל שלב התכנון המ מ פורט את קידום הזמינות של הש מ טח לטובת סלילת הכביש החדש (שיפוי לבעלי

קרקעות על התוואי, סקר עתיקות, ועוד). העירייה פועלת מול משרדי הממשלה לקידום תכנון נתיב תח מ בורה ציבורית בכביש החדש. לנוכח קצב ההתפתחות האדיר של חריש רואה המדינה חשי מ בות רבה בקידום הקמת כניסה נוספת לעיר. הכניסה הנוס מ פת המתוכננת מדרום תפחית באופן משמעותי את עומסי התנו מ עה בתוך חריש, בעיקר בשדרות דרך ארץ, ובדרך הגישה הצפונית לעיר.

הדרומית לעיר, כחלק מפרויקט החדש, עובר 611 הקמת כביש משלב התכנון הראשוני לשלב הת מ כנון המפורט. עיריית חריש פועלת מול משרד התחבורה ומשרד השיכון כדי שי מ 611 קדמו את פרויקט הפיכת כביש לדרך ארצית, שתעקוף את חריש מדרום. החלק הראשון של פרויקט ק � החדש הוא ה 611 הקמת כביש מת הכניסה הדרומית לחריש. הכ מ ניסה החדשה לעיר מתוכננת דרך הקיים כיום (הכביש 444 כביש המוביל מצומת מג"ב ליישובי מנ מ שה), והעירייה פועלת מול משרדי הממשלה כדי שיקדמו תכנון חי מ בור ישיר של הכניסה הזו לכביש . בעתיד הרחוק יותר צפוי להיות 6

פרויקט כביש הגישה הדרומית לחריש יצטרך לעבור עוד שלבים משמעותיים עד לסיום העבודות המתוכנן בשנת . יחד עם זאת, 2027 אישור המועצה הארצית לתשתיות להעברת הכביש לשלב התכנון המפורט הוא אבן דרך בעלת חשיבות משמעותית בתהליך

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

708 000

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש תחבורה 8% 8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8% 8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

R=

8%

R=

R=

R=

R=

R=

8%

8%

8%

8%

8%

R=

R=

8%

8%

R=

R=

R=

R=

R=

8%

R=

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

R=

R=

R=

8%

8%

R=

8%

8%

R=

R=

8%

R=

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

R=

8%

8%

R=

8%

R=

8%

8%

R=

R=

R=

R=

R=

8%

R=

R=

R=

R=

R=

8%

R=

8%

R=

R=

R=

8%

R=

707 500

8%

R=

8%

8%

8%

R=

R=

8%

R=

8%

8%

R=

15

8%

R=

8%

8%

R=

R=

8%

R=

R=

R=

R=

15

8%

8%

8%

R=

R=

8%

8%

R=

8%

8%

8%

8%

8%

8%

R=

R=

8%

R=

R=

R=

R=

R=

R=

8%

8%

8%

8%

R=

R=

R=

8%

R=

R=

8%

8%

8%

8%

8%

R=

8%

8%

R=

8%

8%

R=

8%

R=

8%

R=

R=

R=

8%

8%

R=

8%

8%

8%

R=

R=

R=

5%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

R=

R=

R=

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

5%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

5%

8%

8%

7%

5%

8%

8%

8%

8%

5%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

H 1

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

707 000

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

8%

444 כביש

8%

8%

8%

8%

706 500

1:20

תוכנית כללית לתוואי כביש היציאה הדרומית מחריש. הדמיה: משרד התחבורה ומשרד הבינוי והשיכון

1:18

יודגש שהמעבר משלב התכנון לשלב הביצוע בהמשך תלוי בה מ כנסת הפרויקט לתכנית החומש הממשלתית לענייני תחבורה. פרויקט כביש הגישה הדרומית לח מ ריש יצטרך לעבור עוד שלבים מש מ מעותיים עד לסיום העבודות המ מ . יחד עם זאת, 2027 תוכנן בשנת אישור המועצה הארצית לתשתיות להעברת הכביש לשלב התכנון המ מ פורט הוא אבן דרך בעלת חשיבות משמעותית בתהליך. גם מחלף מג"ב בדרך 611 קידום מיזם הקמת כביש החדש מצטרף לפרויקט תחבור מ תי משמעותי נוסף. כפי שדיווחה העירייה לאחרונה, מיזם הקמת מחלף מג"ב (מחלף חריש) נמצא בתחילת שלב הביצוע. המחלף הח מ דש, שהקמתו היא באחריות חברת "נתיבי ישראל" ומשרד התחבורה, יבטל את צומת משמר הגבול הקיים כיום, וכמו כן את קטע הכביש שבין .574 הצומת לכיכר בכביש במקום הכיכר יוקם צומת מרומזר, ובו שני נתיבי נסיעה לכל כיוון. בנוסף, תינתן עדיפות לתנועה מח מ ריש ואליה על ידי הגדרת "גל ירוק" (רצף רמזורים ירוקים) במערכת הרמזורים. במסגרת הפרויקט יוקם (כביש ואדי 65 גשר מעל כביש ערה), שיאפשר תנועה רציפה לנו מ סעים בכביש זה. נכון לעכשיו מח מ לף משמר הגבול צפוי להיפתח לתנועה בעוד כשנתיים. 1:20 1:18 205 204 000 500

706 000

705 500

000

202

500

202

000

203

500

203

000

204

500

205

6 הדמיה של היציאה הדרומית מכיוון כביש

הדמיה: משרד מרגלית סוכוי אדריכלות נוף בע"מ עבור הקבלן המבצע שיכון ובינוי

מחלף מג"ב

ומחזקים את העסקים המקומיים

5 גיליון מס' 22

עירוני

תוצאות ביניים של הקמפיין במוקד הקמפיין החדש של עיריית חריש בשיתוף משרד השיכון עומדת מהפכת החינוך בחריש, והוא מציע למשפחה הישראלית שלא להתפשר על חינוך איכותי גם בתקופת המשבר הכלכלי שנוצר בחודשיים האחרו י נים. הקמפיין יוצא בתקופה זו של השנה, המתאפיינת בחיפושי דיור של משפחות צעירות, ופונה לכל המגזרים

הקמפיין מפורסם באמצ מ עי מדיה דיגיטליים, ומע מ ביר את הגולש לדף נחיתה ), הכולל Harish-education.com ( מידע על העיר ויצירת קשר למידע נוסף. מדובר בקמפיין "מטורגט", כלומר מוכוון לקהל יעד ספציפי: משפחות צעירות עם ילדים מכל המגזרים. קמפיין דיגיטלי כזה מא מ פשר את מדידת החשיפה און-ליין וביצוע אופטימיזציה של הקמפיין תוך כדי תנועה. הקמפיין יימשך מספר חודשים. מציאות כלכלית חדשה הנחת היסוד של הקמפיין היא שמשבר הקורונה יצר מציאות כלכלית חדשה. משפחות רבות נפגעו כלכלית, והמציאות החדשה מאלצת רבים להתפשר בתחומים

עיריית חריש העלתה קמפיין דיגיטל חדש בשיתוף משרד

רבים בחיים. הקמפיין מציע למ מ שפחה הישראלית לבוא לחריש ולא להתפשר על החינוך. חריש, כעיר צעירה, בונה מלכתחילה את מערכת החינוך שלה כמערכת חד מ שנית, שמאתגרת את הסטטוס קוו בחינוך. דוגמאות לכך יש למכביר: שיטת הלימודים בחטיבת הביניים "אתגרי העתיד", שבה אין ציונים

השיכון במטרה להגביר את קצב אכלוס העיר. הקמפיין מתמקד במהפכת החינוך בחריש, פונה למ מ שפחות צעירות מכל המגזרים שמ מ חפשות בימים אלה דירה ומציע להן לבוא לגור בחריש. הקמפיין יוצא באופן מכוון בתקופה זו של השנה, המתאפיינת בחיפושי דירה ובמעבר מגורים על ידי משפחות עם ילדים שמבקשות לרשום מראש את היל מ דים במערכת החינוך ביישוב החדש לקראת שנת הלימודים הבאה. הקמפיין השיג תוצאות ביניים מיליון חשיפות וכ- 6.4- יפות: כ אלף הקלקות. סך הצפיות 61 בבאנרים (מודעות דיגיטליות) 457- ובסרטון התדמית עומד על כ אלף עד כה.

משפחות רבות נפגעו כלכלית, והמציאות החדשה מאלצת רבים להתפשר בתחומים רבים בחיים. הקמפיין מציע למשפחה הישראלית לבוא לחריש ולא להתפשר על החינוך

23 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני

אלף צפיות 457 החדש: כ

גדול ומקיף הכולל פרסום בטל מ וויזיה, בשלטי חוצות ובדיגיטל. קמפיין כזה תלוי בתקציבים ממשלתיים. העירייה מקווה שכ מ עת, לאחר שקמה ממשלה חד מ שה, יהיה אפשר לקדם קבלת תקציב על מנת שגם הקמפיין הגדול ייצא לדרך.

אלא שיטות הערכה חלופיות, ולכל כיתה יש מחנך ומחנכת; עיצוב כי מ תות א' למעבר רך מהגן לבית הס מ כ � בתו Tinkering פר; שילוב שיטת נית הלימודים; בניית שני בתי הס מ פר החדשניים שצפויים להיפתח ; ועוד ועוד. 2021 בספטמבר הקמפיין מסביר שבחריש אמ מ נם אין עדיין חיי לילה סוערים, מסעדות שף או קניון ענק, אך העיר מציעה לתושביה מערכת חינוך מעולה לכל תלמיד מכל ו � ח 3 מגזר ובכל גיל, החל מגיל דשים במעונות היום ועד כיתה י"ב. חינוך הוא פרמטר מרכזי בקבלת החלטה על מקום מגו מ רים, וישובים שמשקיעים בחי מ נוך מזוהים כישובים עם אוכלו מ סייה איכותית. חריש היא ללא ספק אחת מהישובים הללו, והיא אלטרנטיבה מצוינת למשפחות צעירות. קהל ייעודי שהוגדר מראש הקמפיין, כאמור, מכוון לקהל ייעודי שהוגדר מראש. בשלב הזה מטרתו היא להעלות את חריש על פני השטח, ולהציג אותה כאלטרנטיבת מגורים איכותית, בפרט בתחום החינוך. העירייה מתכננת בעתיד קמפיין

מטרת הקמפיין היא להעלות את חריש על פני השטח, ולהציג אותה כאלטרנטיבת מגורים איכותית

הקמפיין מסביר שבחריש אומנם אין עדיין חיי לילה סוערים, מסעדות שף או קניון ענק, אך העיר מציעה לתושביה מערכת חינוך מעולה לכל תלמיד מכל מגזר, ובכל גיל, החל מגיל חודשים במעונות היום 3 ועד כיתה י"ב

ומחזקים את העסקים המקומיים

5 גיליון מס' 24

עירוני

אחרי הקורונה: פארק

פינות ברביקיו, עמדות למנגלים ביתיים ואפילו מתקני אפיית פיתות לילדים בלב חורש טבעי. פנינת טבע ופנאי חדשה שהקימה העירייה ממתינה לכם במורדות רחוב האורן. מוזמנים להגיע!

פינת חמד פסטורלית חדשה בלב חורש טבעי: עיריית

בסיסים שעליהם ניתן להניח את המנגל הביתי. כמו כן, הוצבו מתקנים להשלכת הגחלים הבוערות. פינת המנגלים ומתקן

בכניסה עומד שער שמא מ פשר כניסה רגלית בלבד. מיד כשמגיעים למקום חשים באווירה הני מ

פינת המנגלים ומתקן הגחלים ממוקמים במרחק בטיחותי מהעצים על מנת למנוע סכנת התלקחות

חריש הקימה פארק מנגלים במור מ דות רחוב האורן (מאחורי נקודת המשטרה העירונית). בפארק הוצבו פינות עם מנגלים מוכנים, עמדות למנגלים ביתיים ואפילו מתקני אפיית פיתות לילדים. כל זאת לצד שולחנות, כסאות וספסלי ישיבה. הפארק נגיש לבעלי מוגבלויות.

הגחלים ממוקמים במרחק בטיחו מ תי מהעצים על מנת למנוע סכנת התלקחות.

עמדות 15 נוחה. בפארק עומדות מנגלים, 5 להכנת מנגלים הכוללות משטחים ממתכת המהווים 10 ועוד

את הפארק הקימו עובדי אגף תפעול ולוגיסטיקה בסיוע אגפי הנדסה וביטחון. פארק המנגלים

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני

מנגלים חדשמחכה לכם אחד האלמנטים המקוריים בפא מ רק הוא מתקנים מיוחדים ופשו מ טים מאוד לשימוש לאפיית פי מ תות. למי שמעוניין, הוצב בסמוך שלט עם מתכון מומלץ לאפיית פיתות. בתוך שבועות ספורים בלבד. לקידום הקמת הפארק פעלה סגנית ראש העיר, שני גרינברג, ביחד עם ראש העיר יצחק קשת והנהלת העיר. הפארק פתוח כעת ועומד לרשות התושבים. מנהל אגף תפעול ולוגיסטיקה, עו מ דד סלע: "התחלנו לעבוד לקראת סוף חודש מארס ועובדי העירייה הצליחו להקים פארק בתוך זמן קצר, כנגד כל הסיכויים. כולם מו מ זמנים להגיע וליהנות ממנו".

ו � ש 15 ברחבי הפארק פזורים לחנות עם ספסלים של קק"ל. ישנם גם מספר שולחנות עם ספסלים מסוג זה, שהוצבו בס מ מיכות האחד לשני, והם מיועדים למפגשים רבי משתתפים. בקרבת השולחנות ופינות הישיבה הוצ מ בו אשפתונים. כמו כן, ישנם שני פחי אשפה גדולים לשמירה על הניקיון. בפארק הקימה העירייה שתי ברזיות דקורטיביות וברזיה נגישה לבעלי מוגבלויות. עצי החורש מעניקים הצללה טבעית ואווירה מיוחדת במינה. את הפארק הקימו עובדי אגף תפעול ולוגיסטיקה בעצמם, בסיוע אגפי הנדסה וביטחון,

הצללה טבעית ואווירה מיוחדת

מתקן לאפיית פיתות

ומחזקים את העסקים המקומיים

5 גיליון מס' 26

קהילה

הפתעה מעיריית חריש ילדי יום הולדת 500 לכ שלא יכלו לחגוג יום הולדת 7-18 עם תחילת הגבלות הקורונה יזמה העירייה פרויקט למען ילדים ובני נוער בגילי עם חבריהם והפתיעה אותם בביקור ובהענקת בלון וברכה. המיזם נמשך עד סוף חודש מאי, עם החזרה לשגרה

והעוגות נרכשו בעסקים מקו מ מיים בחריש בלבד.

פרויקט מרגש של עיריית חריש: הענקת בלון יום הול מ

את הברכה ליום ההולדת שלי על דלת הכניסה לבית". לביתה של מורן הגיעו רכז הנוער דקל אתיה ומדריכת הנוער ליאור מור. קלייר גרינשפון, אמא של מורן, מוסיפה: "מורן קיבלה ברכות מחברות ליום ההולדת בשיחות טלפוניות ובוואטסאפ, אבל היה סגר ולכן אף אחד לא הגיע אלינו הביתה לברך אותה חוץ מאנשי העירייה. הם מאוד שמחו אותנו, וזה היה מרגש. גרנו בעבר במ מ קומות שונים בארץ, לא חווינו את היחס האישי הזה בשום מקום אחר, רק בחריש". אור גולני, מנהלת המחלקה לנוער וצעירים באגף פנאי וקהילה בעי מ ריית חריש, אומרת: "כביכול זה רק ברכה ובלון, ובימי הסגר היתה גם עוגה, אבל המשמעות היא היחס האישי. זו היתה זכות גדולה להש מ תתף במיזם הזה, והתגובות החמות שקיבלנו היו שוות את הכל".

דת וברכה עד הבית בהפתעה ליל מ . קרוב 18 עד 7 דים ונוער בגילי ילדים ובני נוער מחריש 500- ל קבלו בלונים וברכות ליום ההולדת.

צוות חלוקת המתנות מאגף פנאי וקהילה הגיע לרוב בלי תיאום מראש, כדי להפתיע את ילדי יום ההולדת. כל צוותי הח מ לוקה הקפידו בעת הגעתם על הנחיות משרד הבריאות ופ מ עלו בהתאם, כשהם עוטים מסכה וכפפות ומקפידים על שמירת מרחק שני מטר מהילד ומשפחתו. "תכננתי לחגוג עם חברים, אבל הסגר הרס לי את התוכניות", מספרת מורן גרינשפון, שחגגה מ � בימי הסגר. "ה 14 יום הולדת דריכים מעיריית חריש הגיעו לברך אותי והפתיעו אותי. תלינו

הפרויקט החל לקראת סוף חודש מארס, עם תחילתו של משבר הקורונה במטרה לשמח את הילדים שנבצר מהם לחגוג את יום

אמה של ילדת יום הולדת: "גרנו בעבר במקומות שונים בארץ, לא חווינו את היחס האישי הזה בשום מקום אחר, רק בחריש"

הולדתם עם חברים, ונמשך עד סוף חודש מאי, עם החזרה לש מ גרה. בימי הגבלות היציאה מהבית, מסוף חודש מארס ועד לסיום חופשת חג הפסח, צורפה לבלון והברכה גם עוגה אישית לב מ . יש לציין, כי הבלונים 9-18 ני

מימין: רכז הנוער דקל אתיה, המדריכה ליאור מור ומורן גרינשפון; יהלי רון אדוני; אתיה עם אוהד אוזנה; נתן שלום כהן; בת השירות נופר אביאל והילדה ליאל דוידוב

27 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

התקשרתם למרכז שירות לתושב ויש תור? לא צריך להמתין על הקו! שיחה חוזרת בחרו בשירות ואנו נתקשר בחזרה!

עיריית חריש ממשיכים את המהפכה הדיגיטלית בשירות לתושב! *6719

5 גיליון מס' 28

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

ровочные ложки и миски. Посудомоечные машины уже находятся в садах и бу дут введены в использова ние в следующем году. На данный момент муниципа литет готовит электрическую инфраструктуру и водопро водные краны, а позже бу дут вызваны технические специалисты для подключе ния машин Кроме того, муниципалитет обратился в кейтеринговую компанию, которая предо ставляет горячие обеды, с просьбой хранить продукты в посуде из нержавеющей стали вместо пластика и око ло двух месяцев назад в ча сти садов это ввелось в ис пользование. До конца года все детские сады присоеди нятся к этой программе. Требуются помощницы воспитателей в детские сады Муниципалитет Хариш гото вится к открытию следующего учебного года, и детские сады нуждаются в помощницах вос питателей. Речь идет о занятости на полный рабочий день с пол ным социальным пакетом; так же требуются помощницы для индивидуальной/медицинской помощи. Адрес для получения подробностей и отправки резю ме: ruthie.y@harish.muni.il. Объ явление адресовано как мужчи нам, так и женщинам. Прогресс в проекте строительства южного въезда Проект строительства южной въездной дороги в рамках строительства нового шоссе 611 переходит от стадии начального планирования к

Новый барбекю-парк в Харише Муниципалитет Хариша раз бил парк для шашлыков на склонах улицы Орен (за му ниципальным полицейским участком). В парке оборудова ны уголки с готовыми мангала ми, места для домашнего бар бекю и даже печи для выпе кания лепешек, установлены столы, стулья и скамейки. На входе оборудованы во рота, позволяющие только пешеходный вход. В парке имеется 15 мест для установ ки мангалов, в том числе 5 мангалов и 10 металличе ских оснований, на которых можно укладывать домашние мангалы. Кроме того, на ме сте предусмотрены условия для выбрасывания тлеющих углей. Мангал для шашлыков и место для выбрасывания углей расположены на без опасном расстоянии от де ревьев, чтобы избежать ри ска пожара.

фазе детального планирова ния. Муниципалитет Хариша со вместно с министерством транспорта и министерством жилищного строительства продвигает проект по при знанию шоссе 611 всеизра ильской магистралью, кото рая будет огибать Хариш с юга. Первый этап проекта прокладки нового шоссе 611 - строительство южного въезда в Хариш. Новый въезд в город планируется проложить через существующее шоссе 444 (до рога, ведущая от перекрестка МАГАВ к населенным пунктам округа Менаше). Муници палитет ведет переговоры с правительственными учреж дениями о содействии проек ту соединения этого въезда с Трансизраильским шоссе. Фаза детального планирова ния нового шоссе 611 вклю чает проектирование точного маршрута шоссе, количества полос движения, характера соединения с прилегающими дорогами и многое

другое. Следует

подчер кнуть, что переход от планирования к фазе строительства в будущем зависит от включения про екта в пятилетний транспортный план правительства.

29 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

ОБЗОР НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ Что происходит в Харише: теперь русскоязычные граждане также в курсе событий! В Харише откроются курсы допризывной подготовки, детские сады в городе перейдут на многоразовую посуду, требуются помощницы воспитателей в детские сады, а еще вас ждет новый парк для барбекю.

В Харише откроются курсы допризывной подготовки Ожидается, что в течение не скольких недель будут завер шены все бюрократические процедуры, и если в последний момент не произойдет задерж ки, то 1 сентября откроются курсы допризывной подготовки «Ракия». «Ракия» - это первые подготовительные курсы, соз данные пилотами ВВС Израиля и ставящие себе целью разви вать молодых, инновационных лидеров с чувством собствен ной миссии и ответственности за будущее Государства Израиль. В первом наборе примут уча стие 22 воспитанника - мальчи ки и девочки, светские и рели гиозные, а также один предста

витие Хариша и вовлечения воспитанников курсов в де ятельность городского сооб щества. Каждый из воспитан ников полтора дня в неделю будет участвовать в городских волонтерских проектах. Это сотни часов волонтерской дея тельности каждого воспитанни ка, которые будут посвящены значимым образовательным проектам. Успех пилотного проекта в детских садах Все муниципальные детские сады Хариша со следующе го учебного года переходят на многоразовую посуду. Для этой цели муниципали тет закупил посудомоечные машины, а также тарелки, столовые приборы, серви-

витель друзской общины. Они были выбраны из 200 кандида тов после тщательного отбора и получили отсрочку на один год от призыва в ЦАХАЛ. Муниципалитет Хариша прило жил множество усилий, чтобы курсы проводились в городе – наряду с активной деятель ностью представителей других муниципальных единиц, ста равшихся переманить учре дителей курсов в свои города. Муниципалитет считает курсы допризывной подготовки важ ным учреждением, имеющим воспитательную и обществен ную значимость. Муниципалитет совместно с ассоциацией разработал про грамму добровольческого вклада в общественное раз

5 גיליון מס' 30

RESUMEN EN ESPAÑOL

Los lavavajillas ya están en los jardines y serán usados el próxi mo año. Actualmente, la Mu nicipalidad está preparando la infraestructura de electricidad y agua, y a continuación los téc nicos serán llamados a conectar los lavavajillas a la infraestructu ra de electricidad y agua. Además, la Municipalidad recu rrió a la empresa de catering que proporciona el almuerzo calien te, y pidió almacenar la comida en vajilla de acero inoxidable en lugar de plástico. Hace unos dos meses, comenzó, en algunos jar dines, la transición al almacena miento de alimentos en vajillas de acero inoxidable. Hasta el final de este año, todos los jardines se incluirán en este programa. Se requieren ayudantes para los Jardines de Infantes La Municipalidad de Harish está preparando la apertura del próxi mo año escolar. En este contex to se requieren ayudantes para los Jardines de Infantes. Este es un trabajo de tiempo com pleto con todas las condiciones sociales. También se requieren ayudantes para la asistencia individual/médica. Para más in formación y envío de currículum: ruthie.y@harish.muni.il Este mensaje se dirige a mujeres y a hombres. Progreso en los Trabajos de la Entrada Sur El proyecto de construcción de la carretera de entrada sur a la ciu dad, como parte del proyecto de construcción de la nueva autopis ta 611, está pasando de la fase de planificación inicial a la etapa de planificación detallada.

Un nuevo parque de barbacoa en Harish La Municipalidad de Harish ha establecido un parque para bar bacoas en las laderas de la calle “Haoren” (detrás de la estación de la Policía Municipal). En el parque, se instalaron rincones con barbacoas listas para ser uti lizadas, puestos de barbacoas caseras e incluso instalaciones para niños, para hornear pan de pita. Sumado a ésto, mesas, si llas y bancos. En la entrada del parque se lo caliza una puerta que solo per mite la entrada a pie. El parque cuenta con 15 puestos para la preparación de barbacoas que incluyen 5 instalaciones de bar bacoas y más de 10 superficies metálicas sobre las cuales se puede colocar la barbacoa case ra. Además, se colocaron pues tos para desechar las brasas. La zona de barbacoa y desecho de las brasas se encuentran a una distancia segura de los árbo les, para evitar el riesgo de incendio.

La Municipalidad de Harish es tá trabajando junto al Ministe rio de Transporte y al Ministerio de Vivienda, para avanzar en el proyecto de la conversión de la carretera 611 en una carretera nacional que posibilite la entra da a Harish por el sur. La prime ra parte del proyecto de cons trucción de la nueva carretera 611 es la entrada sur de Harish. La nueva entrada a la ciudad se planifica a través de la carretera 444 existente (la carretera que conduce desde el cruce Magav hasta los asentamientos de Menashe) y la Municipalidad está trabajando frente a las oficinas gubernamentales para promover la planificación de la conexión directa de esta entra da a la carretera 6. La fase de planificación detalla da de la nueva carretera 611 in cluye la planificación del trazado exacto de la carretera, el número de carriles de la carretera, la ma nera de conectar la carretera con las adyacentes, etc. Cabe destacar que la transición

de la fase de planificación a la fase de ejecución de pende de la introducción del proyecto al programa quinquenal de transporte del gobierno.

31 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש RESUMEN EN ESPAÑOL Qué Sucede en Harish: los hispanohablantes también se mantienen actualizados Será inaugurado en Harish un Programa Preparativo Premilitar; los jardines de in fantes de la ciudad pasarán a usar vajillas de uso múltiple; son requeridos ayudan tes para los jardinesde infantes y un nuevo parque con instalaciones para barbacoa lo está aguardando.

Un Programa Preparativo Premilitar será inaugurado en Harish Se espera que los procesos bu rocráticos sean completados en pocas semanas y de no haber un retraso de última hora, el Programa Preparativo Premilitar “Rakía” se abrirá el 1 de septiem bre. Rakia es el primer Programa Preparativo Premilitar estableci do por pilotos de la Fuerza Aérea y tiene como objetivo fomentar un liderazgo joven e innovador dedicado a la seguridad y al fu turo del Estado de Israel. En el primer ciclo, participarán 22 estudiantes de ambos sexos, seculares y religiosos y también un estudiante druso – Estos fue ron seleccionados de 200 candi

uno de los participantes del curso participará voluntaria mente un día y medio por se mana en trabajos pro Comuni tarios. Se trata de cientos de horas de voluntariado de cada alumno, dedicadas a proyec tos educativos de mayor signi ficancia. El Programa Piloto de Jardín de Infantes tuvo éxito Todos los Jardines de Infan tes de la Municipalidad de Harish pasarán, el próximo año escolar, a usar vajilla de uso múltiple. Para este pro pósito, la Municipalidad ad quirió lavavajillas, así como platos, cubiertos, cucharas y tazones.

datos, después de una evalua ción rigurosa. Los participantes pospondrán el reclutamiento a las FDI por un año. La Municipalidad de Harish ha trabajado arduamente para traer este Programa a la ciudad, con frontándose con los esfuerzos de muchas otras Municipalida des que pretendían persuadir a sus fundadores establecer dicho programa preparativo en otras ciudades. La Municipalidad con sidera que el Programa Prepara tivo Premilitar es de gran valor educativo y comunitario. La Municipalidad, junto con la asociación, crearon un pro grama de voluntariado de es tudiantes del Programa para la comunidad de Harish. Cada

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker