חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

שרשרת החיים

מהות חוויות העבר ותפיסת העתיד משפיעות על האופן שבו האדם והחברה מתנהלים בהווה. היכולת לראות את העבר, ההווה והעתיד ולהכיר בהם כרצף שלם מאפשרת לאדם חוסן ויציבות.

עקרונות

העבר כמקור עוצמה אנו שואפים להכרות עם העבר האישי, המשפחתי והתרבותי של הילד תוך הדגשת מקורות עוצמה וכוח. פיתוח תמונת עתיד אנו שואפים לסייע לילדינו לפתח תודעת מסוגלות לאורה יגבשו אופק עתידי משמעותי בר השגה ויהיו אקטיביים בהשגתו. גיבוש זהות כעיר בהקמה, בעלת מאפיינים ייחודיים, אנו מבקשים ליצור הזדמנויות חינוכיות שיתרמו לגיבוש הזהות האישית והקהילתית, מתוך אחריות משותפת לעתידה של העיר חריש.

שרשרת החיים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker