חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

שותפות הורים מחנכים

מהות קשר ושותפות בין אנשי החינוך ובין ההורים הינם חיוניים להתפתחותו ומימושו העצמי של הילד. קשר מייטיב מכיר בתרומה הייחודית והנבדלת של ההורה ושל המחנך בתוך השותפות.

עקרונות

יחסי אמון אנו חותרים להבניית יחסים מבוססי אמון הדדי, וליצירת פעולות המטפחות כבוד הדדי, חמלה וכנות. העצמה הדדית אנו מבקשים לעודד אחריות משותפת לחיזוק מקומו של המורה ולהעצמת ההורה במרחב החינוכי. אם כל שותף יעזור לשני "להזדקף"- נוכל יחד לקדם כל ילד. ההזדמנות שבאתגר אנו מאמינים שרגעי משבר וקושי ביחסי הורים-מחנכים הנם טבעיים ומהווים הזדמנות לחיזוק הקשר והשותפות. שיח של אחריות ולא שיח של אשמה!

שותפות הורים מחנכים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker