חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

יישומים ל"קהילה של משמעות"

פעולה התנדבותית המבוססת על חקר צרכים בקהילה • ביום המעשים הטובים קבלות שבת קהילתיות ובין-קהילתיות בהובלת הילדים • חקר הקהילות השונות שאליהן משתייכת משפחתי • תלמידים ותיקים מאמצים תלמידים חדשים • שישי קהילתי • שוק קח-תן • "בנק זמן" • קהילה למען קהילה אחרת • בית ספר עולם: מנטורים בקהילה מתחומי עיסוק שונים • מלווים תלמידים בתהליכי למידה והתפתחות דוגמאות מהשטח גמלאיות בקהילה מתנדבות פרויקט אוש"ר במעונות: והופכות להיות חלק מהצוות תלמידות מלמדות תלמידות תיכון בית יעקב: ״נשק וסע״ כתהליך שיתופי להגברת מוגנות ממלכתי בצוותא: ושלל יוזמות קהילתיות

קהילה של משמעות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker