חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

קהילה של משמעות

אי מבטחים אנו פועלים לייצר שייכות וזהות קהילתית המקדמות מוגנות ומרחב בטוח לביטוי עצמי. קהילה המאפשרת לילד לתת ולקבל עזרה מגבירה אמון בבני אדם ובחברה. התנסות בחיים קהילתיים אנו שואפים ליצור מרחב חינוכי המעודד שותפות, יצירה, לקיחת אחריות והשפעה של כל אחד מהחברים על חיי הקהילה. מעבר לגבולות הקהילה אנו שואפים לטפח קהילות המשלבות ידיים סביב רעיונות גדולים ופועלות גם מעבר לצורכי חבריהן. מהות בכוחה של קהילה לתמוך באדם, לאפשר לו לממש עצמו ולספק מענה לצורך בסיסי עבור משפחות וילדים רבים המגיעים לעיר ומחפשים בה שייכות. באפשרות המחנכים להפוך קבוצה לקהילת חינוך משמעותית, שתהווה בית ממנו יוכל הילד לצאת למסעותיו ולפסוע ממנו לעצמאותו. עקרונות

קהילה של משמעות

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker