חריש | תפיסת חינוך "דרך חריש"

יישומים ל"שרשרת החיים"

כיתה מארחת את סבא/סבתא: אירועים שעיצבו את חיי • כתיבה, תערוכה ופרזנטציה: חפצים מספרים את העבר • המשפחתי, הסיפורים שמאחורי המתכונים של סבתא

מדמיון להצגה: מסע בזמן אל העבר והעתיד • חקר גיאוגרפי על ציר הזמן של משפחתי • "לוח החזון" שלי בעקבות חזונם של מנהיגים •

עץ החלומות: תלמידים כותבים חלומות ותולים על עץ • תערוכת תעודות, תמונות וחפצים המאפשרים לתלמיד • לדמיין את עתידו טד משפחתי: מי אנחנו כמשפחה? •

דוגמאות מהשטח הגדת פסח קבוצתית הכוללת סיפורי מסורות מבתי חב"ד: הילדים חוברת קיבוץ גלויות שבה כל ילד חקר את ישיבה תיכונית: שורשיו וסיפור העליות לארץ יום בוגרים, קיר בוגרים פסגת אמיר:

שרשרת החיים

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker