הארנונה בחריש | שאלות ותשובות

מהדורה דיגיטלית

הארנונה בחריש שאלות ותשובות

צילומים: מור שקיפי-לאטי

האם הארנונה בחריש יקרה יחסית לרוב הערים בישראל? האם העירייה יכולה להוזיל את הארנונה? האם נשארות בקופת כל התשובות ומידע נוסף העירייה יתרות מכספי הארנונה?

מהו תעריף הארנונה למגורים בחריש ?2023 לשנת ש"ח למטר 50.3 תעריף הארנונה למגורים בחריש הוא לשנה. האם הארנונה בחריש יקרה יחסית לרוב הערים בישראל? ממש לא, היא אפילו לא יקרה יחסית לערים באזור השרון. השוואת תעריפי ארנונה היא מורכבת מאחר שבערים אחרות יש תעריפי ארנונה נפרדים לאזורים שונים, אבל הינה כמה דוגמאות רלוונטיות מאזור השרון: מטר ברוב אזורי 130 תעריף הארנונה לדירה בגודל של כלומר, תשלום ש"ח למטר לשנה. 53.41 העיר בחדרה הוא 130 ארנונה דו-חודשי ברוב אזורי העיר בחדרה לדירת ש"ח מאשר בחריש. 67.38- מטר יקר יותר ב

תעריף הארנונה לדירת מגורים בבית משותף עם מעלית בקריית השרון בנתניה (שכונה שהוקמה בסוף ש"ח 62.02 מ"ר, הוא 110 ), ששטחה עולה על 90- שנות ה כלומר, תשלום ארנונה דו-חודשי לדירת למטר לשנה. 253.93- מטר בקריית השרון בנתניה יקר יותר ב 130 ש"ח מאשר בחריש. מ"ר 140 תעריף הארנונה לדירת מגורים עד גודל של ) בכפר 2012 בשכונת כפר סבא הירוקה (שהוקמה בשנת כלומר, תשלום ארנונה ש"ח למטר לשנה. 56.10 סבא הוא מטר בשכונת כפר סבא הירוקה 130 דו-חודשי לדירת ש"ח מאשר בחריש. 125.67- יקר יותר ב תעריף הארנונה לדירת מגורים בפרדס חנה-כרכור (מלבד בשכונות שיקום המוגדרות על ידי משרד השיכון) כלומר, תשלום ארנונה ש"ח למטר לשנה. 48.49 הוא מטר זול יותר 130 דו-חודשי בפרדס חנה-כרכור לדירת ש"ח מאשר בחריש. 39.22- ב מטר בשכונת 130 תעריף הארנונה לדירה בגודל של כלומר, ש"ח למטר לשנה. 44.84 אור ים באור עקיבא הוא תשלום ארנונה דו-חודשי בשכונת אור ים באור עקיבא ש"ח מאשר בחריש. 118.30- מטר זול יותר ב 130 לדירת

אור עקיבא (שכונת אור ים)

פרדס חנה כרכור

חריש

חדרה (ברוב אזורי העיר)

כפר סבא (שכונת כפר סבא הירוקה)

נתניה (שכונת קריית השרון)

44.84 ש״ח

48.49 ש״ח

50.30 ש״ח

53.41 ש״ח

56.10 ש״ח

62.02 ש״ח

דוגמאות רלוונטיות מאזור השרון

האם נשארות בקופת העירייה יתרות מכספי הארנונה שנגבים מהתושבים? הארנונה למגורים היא לא רק שלא נשארות יתרות, גירעונית – כלומר, רחוקה מלכסות את הוצאות רוב הכנסותיה של העירייה על השירותים לתושב! העירייה הן מתקציבים ממשלתיים ולא מארנונה. בשנת 60- ההכנסות מארנונה למגורים צפויות לעמוד על כ 2023 מסך התקציב השנתי 16% מיליון ש"ח בלבד, כלומר רק מיליון ש"ח. העירייה משקיעה 375- העירוני שיעמוד על כ מאמצים גדולים לקידום הקמת אזורי תעסוקה בחריש, שמלבד יצירת מקורות תעסוקה לתושבי העיר גם יגדילו באופן משמעותי את הכנסות העירייה.

האם העירייה יכולה להוזיל את הארנונה בחריש?

לא, רק משרד הפנים מוסמך לאשר הוזלת ארנונה. לצורך הוזלה יש להגיש בקשה למשרד הפנים, שמובאת עירייה שמקבלת להחלטת שר הפנים ושר האוצר. מענקים מהמדינה לתקציב השוטף שלה, כמו עיריית יתרה מזו, חריש, לא תקבל אישור הפחתת ארנונה. שרי הפנים והאוצר לרוב דוחים בקשות להפחתת ארנונה , למשל, נדחו כל בקשות 2022 גם לרשויות אחרות. בשנת הפחתת הארנונה שהוגשו. מדוע עיריית חריש מחשבת את שטח הנכס החייב בארנונה לפי שיטת "ברוטו-ברוטו"? עיריית חריש לא בחרה בשיטת "ברוטו-ברוטו" (חישוב שטח הדירה כולל קירות והשטחים המשותפים). משרד הפנים קבע שזאת תהיה שיטת החישוב בחריש, ולא רק בחריש: ברוב הערים בישראל שיטת "ברוטו-ברוטו" היא שיטת חישוב שטח הנכס לצורך חיוב ארנונה.

שעות מענה טלפוני בנושאי גבייה, ארנונה ומים:

.16:00-8:30 – ' בימים א', ב', ד', ה .18:00-13:30 – ' ביום ג

קבלת קהל בנושאי גבייה, ארנונה ומים: .12:30-8:30 – ' בימים א', ב', ד', ה .18:00-15:00 – ' ביום ג

לקביעת תור היכנסו לאתר העירייה או סרקו את הקוֹדָר* ) QR code *קוד תגובה מהירה (

עוברים דירה? זכאים להנחות בארנונה?

צריכים אישור היעדר חובות לטאבו? אפשר להגיש בקשות ולמלא טפסים ישירות מהמחשב או מהסמארטפון!

הטפסים הדיגיטליים באתר העירייה החדשים

Made with FlippingBook Ebook Creator