חריש | מידעון רישום תשפ"ד 2024-2023

מידעון

ת ם ו

״ פ ש

2 3 ד

ש י ר

- 2 0

ן ו ע

ד י מ

2 0 2 4

2023 בפברואר 12 עד בינואר 23 כ"א בשבט תשפ"ג עד א׳

www.harish.muni.il

תושבי חריש יקרים,

אנו זוכים להיות שותפים למהלך היסטורי מרגש של הקמת עיר חדשה במדינת ישראל. חלוציות חדשה ומרעננת המעניקה לנו כוחות ואנרגייה לעשייה חינוכית מיוחדת במינה.

צוות אגף החינוך עושה עבודה מאומצת, מקצועית ומסורה למענכם ולמען ילדיכם, וזאת על מנת להעניק לכם את המענה הטוב ביותר. עיר בהקמה מזמנת אתגרים מורכבים ייחודיים, ולצידם הזדמנות גדולה ומרתקת של חיבור בין ילדים, אנשים וקהילות. חוברת הרישום למוסדות החינוך מקפלת חודשים של למידה ותכנון במטרה ליצור הליך רישום מיטבי המתאים לאתגרי העיר ומערכת החינוך הדינמית הנבנית בקצב מואץ.

נמשיך להקשיב, ללמוד וליישם כערך שאין לו תחליף.

לשירותכם ולמענכם, ישראל שלו מנהל אגף חינוך

2

הורי חריש היקרים,

י

ט

גםאנחנו נתקלים לעיתיםקרובות באתגריםשל כוח אדם, אך עיריית חריש מתמודדת עםהמשבר ועושה מאמציםעילאייםלייצר מצבשבו, למשל, לא ניאלץ לסגור גן בגלל מחלה של גננת או סייעת. בשנת הלימודים החולפת גנים על ידי שיבוץ סייעות מחליפות. 70- הצלחנו למנוע סגירה של יותר מ אנחנו גם משלבים ידיים עם בתי הספר ועם משרד החינוך בניסיון לסייע באיתור מורים ובגיוס מורים איכותיים. אבל בכך לא די: אנחנו משקיעים המון כדי לשמור על צוותי החינוך במערכת ומייצרים להם סביבה תומכת. השנה, למשל, פתחנו את "המקום של המורים", חלל מרווח שהעירייה הקצתה, ריהטה ועיצבה במבנה האולפנה ברחוב רימון, פרי יוזמה של מורים מתוכנית "חלוץ חינוכי" של העירייה והמכון הדמוקרטי שמועסק על ידינו לטובת ליווי מוסדות חינוך. בשנה הקרובה יהיו במקוםשלל פעילויותשל מורים למען מורים, העשרה, הכשרות, מענה אישי ורגשי למורים על ידי השירות הפסיכולוגי חינוכי ושיתופי פעולה מגוונים. כשאנחנו מדברים על חינוך שפורץ את גבולות הכיתה אנחנו מתכוונים גם למודל ייחודי של שני מחנכים בכל כיתה הפועל בחריש וזוכה להצלחה כבירה. חט"ב נעימת הלב ואולפנת חריש הצטרפו לתיכון אתגרי העתיד שמפעיל את תוכנית חאלו"ם (חינוך אישי לצמיחה ומנהיגות) להרחבת הצוות החינוכי, ואנחנו פועלים לצרף לתוכנית בתי ספר נוספים בחריש. בסופו של דבר, מי שנהנה מההשקעה שלנו בצוותי החינוך הם התלמידים, הילדיםשלנו. הורים יקרים, אנחנו שמחים לקראת פתיחת שנת לימודים נוספת, והשנה אנחנו גם משיקים מערכת רישום מקוונת חדשה עם ממשק משופר. חשוב לי שתדעו: הילדיםשלכם בידיים טובות!

מערכת החינוך שלנו ממשיכה לצמוח בקצב 550 שנים למדו בחריש 8 אדיר. רק לפני תלמידים, ואילו בשנת הלימודים תשפ"ד תלמידים. זה לא 12,400- אנחנו מתקרבים ל קורה מאליו, אלא תוצאה של עבודה מקצועית מקיפה בסדרי גודל שאינם קיימים בשלטון המקומי במדינת ישראל.

א

ל י

פ י ק ש ר ו מ

: ם

ו ל

י צ

האתגר בהיערכות לקליטת אלפי תלמידים חדשים בכל שנה כולל תכנון ובניית מבנים לגני ילדים ובתי ספר, רכש והצטיידות, גיוס צוותי חינוך, רישום ושיבוץ. ואצלנו בחריש אין מדובר באירוע חד פעמי, אלא בסדרת אירועים החוזרת על עצמה בהקיף חריג ביותר שוב ושוב, מדי שנה. אך המורכבות הלוגיסטית הגדולה אינה העיקר, ובסופו של דבר היא נועדה לתת לנו אמצעים למהפכה שאנחנו מובילים באיכות החינוך - כשהמטרה היא להכין את הילדים לעולם הגדול ולהקים מערכת חינוך רלוונטית למאה .21- ה זו הסיבה שאנחנו לא מוכנים לוותר על ההזדמנות הנדירה שניתנה לנו לייצר משהו אחר: השנה יצאנו ל"דרך חריש", תפיסת החינוך העירונית החדשה, שגובשה במשך שנתיים. דרך חריש היא תפיסת חינוך משותפת, מצפן משותף למקום שאליו אנו מובילים את ילדינו. התפיסה מבוססת על אמון וקשר, על חיזוק השייכות ועל ייחודיות ויחד - כל ילד הוא ייחודי וכל ביתספר או גן הם ייחודיים, ויחד עם זאת ישלנו תפיסה משותפת להצמחת ילדי העיר. לא הכול ורוד. מערכת החינוך במדינת ישראל נמצאת במשבר גדול: מחסור חמור באנשי חינוך, מורים, גננות וסייעות, פיחות במעמד המורה, עלייה במספר מקרי אלימות של תלמידים כלפי צוותי חינוך וכלפי חבריהם ועוד.

יצחק קשת ראש העיר

3

מערכת הרישום המקוונת עומדת לרשותכם באתר האינטרנט העירוני. האתר ייפתח בתקופת הרישום: 09:00 בשעה 23.1.23 מתאריך בחצות. 12.2.23 ועד (א’- כ”א בשבט תשפ״ג) . רישום לגני הילדים ט.ט חובה 1 )2020 בדצמבר 31 - 2020 בינואר 1 ,3 גילי ( . רישום לגני הילדים ט. חובה 2 )2019 בדצמבר 31 - 2019 בינואר 1 ,4 גילי ( . רישום לגני הילדים חובה 3 )2018 בדצמבר 31 -2018 בינואר 1 ,5 גילי ( )2017 , ילידי 6 גילי . רישום לכיתה א' ( 4 . רישום לכיתה ז' 5 במערכת המקוונת ניתן לבצע:

תושבים חדשים

הרישום למערכת החינוך מתבצע באופן מקוון. עליכם לבצע שלב מקדים של מילוי פרטים וצירוף מסמכים: . ספח תעודת זהות של שני ההורים, שבו רשומים 1 פרטי הילדים והכתובת מעודכנת לחריש. . חוזה רכישה/שכירות מאומת ע"י עורך דין שבו 2 מצוינים:כתובתמגוריםבחריש,מועדצפוישל כניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון). . טופס ביטול רישום מהרשות שממנה עוברים אל 3 חריש. יש לצרף טופס התחייבות לשינוי . תושב עתידי: 4 - 14.8.23 כתובת. במקרה של אי עדכון כתובת עד השיבוץ יבוטל.

4

הערה: מי שכתובתו החדשה מעודכנת בתעודת זהות, אינו צריך חוזה דירה. לאחר מילוי טופס שינוי כתובת בצירוף המסמכים הנדרשים, המסמך יועבר לבדיקה במנהל החינוך.

שינוי כתובת בתוך העיר

שינוי כתובת לתושבי חריששמעתיקיםאת מגוריהם בתוך העיר יתבצע במערכת הממוחשבת. (שימו לב: שינוי הכתובת לא יועבר למשרד הפנים, אלא מתעדכן רק במערכת של מנהל החינוך) שינוי הכתובת יאפשר ביצוע רישום ובהמשך גם שיבוץ בהתאם לכתובת החדשה. מסמכים נדרשים שיש לצרף: . שתי תעודות זהות מקוריות של שני ההורים, 1 כולל שני ספחים שבהם רשומים פרטי הילדים עם הכתובת החדשה בחריש. . עמודים רלוונטיים מחוזה רכישה/שכירות 2 מאומת ע"י עורך דין שבהם מצוינים: כתובת המגורים החדשה, מועד צפוי של כניסה לדירה וחתימות (לרוב עמודים ראשון ואחרון).

הורים עצמאיים (גרושים/פרודים/יחידנים)

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי לצורך רישום הילדים למוסדות החינוך יש לקבל את הסכמת שני ההורים (במקרים שבהם תישלל ו/ או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים לא תחול חובה זו). אם קיימת מחלוקת בין ההורים לעניין ההסכמה, על ההורים לפנות להכרעה משפטית בנושא ולצרף אותה לפנייה באתר העירייה. הורה יחיד- יש לצרף תמצית מרשם אוכלוסין.

5

הליך הישארות שנה נוספת בגן חובה

ביטול רישום

החלטה בדבר הישארותו של ילד בגן חובה הינה תהליך, ולא אירוע חד פעמי. בתהליך זה שותפים ההורים, הגננת, פסיכולוגית הגן ואנשי מקצוע נוספים המכירים את הילד. בגן החובה, פסיכולוגית מטעם השירות הפסיכולוגי חינוכי של העירייה מלווה באופן קבוע את הגן. על ההורים ליידע את הגננת אם ברצונם לשמור מקום בגן וכן לבצע רישום לכיתה א' גם אם עולה סוגייה של הישארות שנה נוספת בגן. עבור ילדים שיש ספק לגבי התאמתם לעלות לכיתה א' יישמר מקום בגן חובה ובכיתה א' עד לקבלת החלטות סופיות. המלצות והחלטות סופיות יינתנו להורים בכתב ע"י פסיכולוגית הגן.

הורים המבקשים לבטל רישום בעקבות מעבר דירה לרשות אחרת מתבקשים לבצע זאת באתר העירייה.

מסמכים נדרשים שיש לצרף: . תעודת זהות של שני ההורים 1 . חוזה דירה ברשות החדשה 2

אישור לימודי חוץ

אישור לימודי חוץ באתר העירייה (יש לצרף קישור) מסמכים נדרשים שיש לצרף: . שתי תעודות זהות של שני ההורים, כולל ספח 1 עם כתובת מעודכנת בחריש. . אישור קבלה מהמוסד החינוכי. 2

שימו לב: כל עוד לא התקבלה החלטה על הישארות בגן חובה, יש לבצע רישום לכיתה א' על פי גיל הילד/ה.

6

תלמידים המיועדים לחינוך המיוחד

ילדים שעולים לכיתה א' במסגרות חנ"מ או ילדים שממתינים לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ"מ, צריכים לבצע רישום במערכת הרישום הרגילה לבתי הספר. ילדיםשעוליםלכיתה ז' במסגרותחנ"מאושממתינים לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ"מ, צריכים לבצע רישום במערכת הרישום הרגילה לבתי הספר. ילדיםשעוברים דירה וזקוקים למסגרות חנ"מ, יבצעו רישום תושב חדש ורישום למסגרות באתר הרישום.

רישוםלמסגרותחנ"מ בחריש יבוצע באמצעותמערכת רישום באתר העירייה לילדים שמתגוררים בחריש.

, אשר 31.12.20 ועד 1.1.20 ילדים שנולדו בתאריכים נרשמיםבפעםהראשונהלגניםוהגישו בקשהלוועדת אפיון וזכאות, צריכים לבצע רישום רגיל במערכת הרישום הרגילה לגנים, וזאת במקביל להגשת בקשה לוועדת אפיון וזכאות לקבלת שירותי חנ"מ.

ילדים שמשובצים בגני חנ"מ וממשיכים במסגרות חנ"מ חייבים ברישום רגיל במערכת הרישום.

7

רישום לגני הילדים

פרסום שיבוצים

בחריש פועלים גנים מגוונים: ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי, חב"ד, ממלכתי מונטסורי, ממלכתי דתי מונטסורי.

, באתר האינטרנטשל 3.7.23 ,' השיבוצים יתפרסמו ביום א העירייה. הגשת ערעור על השיבוץ ניתן להגיש ערעור על השיבוץ מיום פרסום השיבוצים . הערעור יידון בוועדת הערעורים 12.7.23 ועד ליום בהתאם לקריטריונים הבאים: • אזור רישום • צביון דתי

למי מיועד הרישום?

על פי תקנות משרד החינוך כל ההורים מחויבים לבצע רישום מחדש לגן, גם אם הילד/ה לומד/ת השנה בגן עירוני.

• סיבות רפואיות\נסיבות חריגות בצירוף המסמכים הרלוונטיים.

פרסום שיבוץ אחרי ערעור

9.8.23 השיבוציםיתפרסמו באתרהאינטרנטהעירוני בתאריך לאחר פרסום השיבוצים, לא יתאפשר ערעור נוסף. ילדים שיירשמו לאחרתקופתהרישום, ישובצו עלבסיסמקוםפנוי!

8

רישום לבתי הספר

תשלומי הורים

בחריש פועלים בתי ספר מכלל הזרמים: ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי, חינוך מיוחד, חטיבות ביניים ממלכתיות, תיכונים, ישיבה תיכונית ואולפנה. • ילדים שלומדים בשנת תשפ"ג בבית ספר בחריש אינם צריכים לבצע רישום. • ילדים העולים לכיתה א' או לכיתה ז' נדרשים לבצע רישום. • הרישום באתר הינו עבור כלל המגזרים. • הרישום לבתי הספר במגזר החרדי (ממלכתי חרדי/ מוכר שאינו רשמי) מתבצע השנה באתר העירייה, יש לצרף

תשלומי הורים משמשים לביטוח תאונות אישיות, סל תרבות וחוגי העשרה בגנים. התשלום נקבע על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך. ש״ח לשנה עבור: 347 ש״ח. 69 . ביטוח תאונות אישיות – תשלום חובה 1 ש״ח (תוכנית 79 . סל תרבות ארצי - תשלום רשות 2 חינוכית לחשיפת ילדי הגנים לתרבות ואומנות כחלק ממערכתהחינוךהפורמלי, הכוללתהצגות ופעילויותבגן ומחוצה לו). ש״ח (תוכנית לימודים נוספת 199 . תל"ן – תשלום רשות 3 על תוכנית הלימוד הפורמלית של משרד החינוך, עבור כל חוג). • תשלום הביטוח ייגבה סמוך למועד הרישום. תשלום סל התרבות והתל"ן ייגבה במהלך חודש .2023 ספטמבר

(אישור בקשה לרישום ע"י בית הספר). 3 נספח • השיבוץ מתבצע בהתאם לכתובת המגורים.

9

שלבי הרישום לצהרון עבור ילדי הגנים

זכאות לשעות שילוב

או 16:00 בחירת מסלול הצהרון (שעת סיום הפעילות ) מתבצעת במקביל לרישום למסגרת החינוכית. 17:00 יש לבחור את סוג הגן שאליו אתם מבקשים להירשם: המחירים המשוערים יפורסמו במעמד הרישום לצהרונים. התשלום עבור הצהרון בגני הילדים יתבצע במערכת נפרדת של זכיין הצהרונים בהתאם למסלול שבחרתם בעת הרישום למוסד החינוכי. תאריכי רישום לצהרון יפורסמו בהמשך. • בסיום הרישום יישלח אישור רישום לדוא"ל שאותו הזנתם במערכת.

בקשה לקבלת זכאות לשעות השילוב תיבחן ע"י המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד. יש להגיש בתחילת השנה את המסמכים הנדרשים למוסד החינוכי.

רישום לצהרונים - בתי ספר וגנים

בשנת תשפ"ד תפעל בחריש זו השנה השישית תוכנית צהרוני ניצנים. הצהרונים בכל המסגרות יפעלו מהשעה . כמו כן, יופעלו גנים ייעודיים 16:00 ועד השעה 14:00 .17.00 אשר הצהרון בהם יפעל עד השעה הצהרונים יופעלו זו השנה הרביעית ע"י חברת "קיטו מרום" המתמחה בניהול פרויקטים חינוכיים.

14:00 • גן ללא צהרון עד השעה 16:00 • גן עם צהרון עד השעה 17:00 • גן עם צהרון עד השעה

10

באתר הרישום יתבצע האינטרנט העירוני www.harish.muni.il

אנחנו עומדים לרשותכם בערוצים הבאים:

אתר העירייה מרכז שירות *6719 לתושב

פנייה למרכז שירות לתושב WhatsApp באמצעות הודעת 052-5575106 למספר

11

www.harish.muni.il

Made with FlippingBook Learn more on our blog