קורה בחריש | סיכום שנת 2022

גיליון 17

מ י ד ע ו ע ד כ ו נ י ם מ ע י ר י י ת ח ר י ש חריש ב קורה 2022 סיכום שנת דוח לתושב

17 ' גיליון מס

צילום: מור שקיפי-לאטי

בכל הערוצים! עיריית חריש איתכם בכלה ו ים! י כם ע ריית חרי

להצטרפות חפשו ועשו לייק עיריית חריש

למרכז שירות פנייה טלפונית 106/*6719 לתושב

מענה טלפוני מרכז שירות לתושב 15:45-8:30 בימים א'-ה' בין השעות

להצטרפות חפשו והוסיפו עוקב עיריית חריש

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 16:00-8:30 - ' בימים א', ב', ד', ה 18:00-13:30 - ' ביום ג

עיריית חריש חפשו והצטרפו לערוץ שלנו

אתר האינטרנט של עיריית חריש harish.muni.il

כל המידע מעיריית חריש ישירות WhatsApp ל- 052-5775775 שִׁמְרוּ את המספר בטלפון שלכם, שִׁלְחוּ "צרפו אותי" ותישארו מעודכנים

@

service@harish.muni.il

Ищите нас на Facebook Официальная страница мэрии Хариша на русском языке

פנייה למרכז שירות לתושב WhatsApp באמצעות הודעת 052-5575106 למספר

לשירותכם בכל עת! ל ירותכם בכל עת!

studio positivo

חריש ממשיכה להיבנות ולצמוח בקצב המהיר ביותר בישראל, ואיתה גם הרשות המקומית והיקף רשמה חריש ציון דרך חשוב ומרגש כשהפכה לעיר באופן רשמי, 2022 הפעילות שלה. בשנת ויחד איתה הפכה המועצה המקומית לעירייה. כבכל שנה אנחנו מגישים לכם מעין דוח לתושב, חוברת לסיכום שנת הפעילות של הרשות המקומית. אנו רואים בזה חלק ממדיניות השקיפות העירונית שאנו דוגלים בה: חשוב לנו שתדעו מה עושה העירייה ובאילו פעולות היא מתמקדת.

י צ

: ם ו ל

מ

ר ו

ש

ק

פ י

ל י

שלושה נושאים אסטרטגיים מרכזיים מונחים על שולחננו. אחד מהם הוא משימה דחופה בניגוד למה שנהוג לחשוב, תשלום הארנונה וחשובה ביותר: לייצב את העירייה מבחינה כלכלית. למגורים שמשלמים התושבים הוא גירעוני, כלומר אינו מכסה את הוצאות השירותים לתושב שהעירייה מספקת. אחד האלמנטים הנדרשים לחריש כדי לעמוד על רגליה באופן עצמאי מבחינה כלכלית הוא הכנסות מארנונה משטחי מסחר ותעשייה גדולים.

א

ט

י

לצורך כך הפעלנו גם השנה, כבעבר, את מלוא כובד משקלנו לקדם את שיווק : קידמנו בצעדים המגרשים שאינם מיועדים למגורים אלא לתעסוקה ולמסחר גדולים את שיווקי המגרשים של השכונה העתידית חריש דרום, שיתחילו כבר בשנה הבאה; נבחר זוכה במכרז שקידמנו מול רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) אלף מ"ר, 30- להקמת מתחם תעסוקה ומסחר ראשון במעו"ף בגודל של כ ; פורסם מכרז שקידמנו מול רמ"י להקמת 2023 ובנייתו מתוכננת להתחיל במהלך מתחם תעסוקה ומסחר נוסף בשכונת מעו"ף; קידמנו הליכי שינוי בתב"ע של שכונת מעו"ף להקמת אזור מסחר ותעסוקה נוסף בשטח שבו פועל כיום מסוף דונם שיתווספו לשטח השיפוט של 2,400- התחבורה הציבורית הזמני; וקיבלנו כ חריש, שעל חלק משמעותי מהם אנו מתכננים הקמה של אזורי תעסוקה. כמו כן, המשכנו את המאבק לחלוקת הכנסות ארנונה שוויונית ממחצבת ורד, .2023 והחלטות בעניין אמורות להתקבל במהלך

לצד קידום הליכי שיווק המגרשים למסחר ותעסוקה, אנחנו מרכזים המון מאמץ בשיפור הנגישות התחבורתית השנה נפתח מחלף מג"ב שהקל באופן משמעותי את עומסי התנועה בשעות העומס ביציאה מחריש של חריש: ובכניסה אליה; נפתחו שני קווי תחבורה ציבורית חדשים ונוספו עשרות נסיעות ביום לקווים הקיימים; התבצעו 574 ); אושרו תקציבים לתכנון הרחבות הכבישים 611( עבודות מקדימות להקמת כביש הגישה הדרומי של חריש (ממחלף מג"ב לכיוון דרום); ונרשמה התקדמות בתכנון הרכבת לחריש. 581- ו בינתיים חריש, כעיר חדשה, עדיין צריכה תקציבים ממשלתיים. זו הסיבה שנאבקנו במשך תקופה ארוכה מאוד שבה כיהנו בעיקר ממשלות מעבר לאישור החלטת ממשלה חדשה לחריש. ההחלטה אושרה השנה, וכוללת השקעות של יותר מחצי מליארד ש״ח בחריש ובכבישים באזור. העירייה עשתה עוד פעולות רבות בשנה שחלפה: נמשכה בניית בתי ספר וגני ילדים חדשים; החלה בניית הפארק העירוני; הופקה תוכנית שנתית במטרה לקדם חיים משותפים בין חילונים, דתיים וחרדים; הוגדל היקף פינוי האשפה; הורחבו שירותי הרווחה; והחלה בניית מקוואות בשכונות החדשות. השתדלנו לרכז את החשובות שבפעולות שעשתה העירייה בדוח לתושב שאתם מחזיקים כעת בידיכם.

בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לחברי מועצת העיר ולעובדי העירייה על העבודה החשובה למען חריש ותושביה.

ראש העיר יצחק קשת

ההתפתחות האסטרטגית של חריש

הממשלה אישרה פה אחד את התוכנית לפיתוח חריש (החלטת הממשלה לחריש) שכוללת השקעות בסך של יותר מחצי מיליארד ש״ח בחריש ובכבישים באזור שנים. 4 במשך כוללת השקעות רבות במגוון החלטת הממשלה לחריש תחומים ובהם כבישים, תחבורה ציבורית, קידום תעסוקה, פרויקטים של פיתוח כלכלי, תוכנית רב-שנתית לייצוב העירייה, הקמת מבני רווחה ועוד.

שרת הפנים איילת שקד חריש הוכרזה רשמית כעיר! חתמה על ההחלטה לשינוי המעמד המוניציפלי של חריש.

התקנת תאים פוטו-וולטאיים בחריש

צילום: מור שקיפי-לאטי

4

500,000,000

43,600

38,700

שקל במסגרת החלטת הממשלה לחריש

מספר התושבים המוערך 2023 ליום האחרון של שנת

מספר התושבים המוערך 2022 ביום האחרון של שנת

העבודות להקמת הפארק העירוני. צילום: מור שקיפי-לאטי

ליווינו את הכרזת העיר בתהליך אסטרטגי למיתוג חממה מחדש של חריש. המיתוג החדש שנבחר – מבטא את היתרונות עירונית (וגם: צומחים ביחד) – של חריש: אופי קהילתי, מקום אידיאלי לגדל בו ילדים וסביבה ירוקה של פארקים, שטחים פתוחים וחורש טבעי.

המיתוג מחדש גובש באמצעות חברת אסטרטגיה וסטודיו גרפי, והוא כולל לוגו חדש, שפה

ואפילו פונט חדש עיצובית חדשה ! לפרטים על שפותח במיוחד לחריש עקרונות המיתוג החדש סרקו את הקוד.

ההליכים להקמת אזורי המשכנו לקדם את התעסוקה והמסחר בשכונה העתידית חריש דרום מול רשות מקרקעי ישראל ומשרד השיכון. תחילת .2023 השיווקים מתוכננת בתחילת שנת נבחר זוכה במכרז שקידמנו מול רשות מקרקעי מתחם תעסוקה ומסחר ראשון ישראל להקמת אלף מ"ר. 30- בגודל של כ במעו"ף קידמנו הליכי מכרז מול רשות מקרקעי ישראל להקמת מתחם תעסוקה ומסחר נוסף בשכונת . מעו"ף

הדמיית הפארק העירוני: אדריכל נוף אלון ארמוני

3,200,000

51 דונם הם גודל שטח שלב א׳ של הפארק העירוני

2,400 דונם צורפו לשטח השיפוט של חריש

230

קילו וואט חשמל בשנה יפיקו התאים הפוטו-וולטאיים

מ"ר יהיה גודל הבמה בפארק העירוני

תהליך שיתוף ציבור שכלל שלושה קיימנו של מפגשים לגיבוש תוכנית המתאר החדשה חריש. הקשבנו למאות תושבים שהעלו בקשות, הצעות ושאלות והטמענו את הערותיהם במידת האפשר בתוכנית החדשה.

החלק קידמנו את עבודות הפיתוח להקמת . הצפוני של שכונת בצוותא

שרת הפנים איילת שקד מכריזה על חריש כעיר. צילום: מור שקיפי-לאטי

2,400- עוד כ אושרה בקשת העירייה להוסיף . דונם לשטח השיפוט של חריש

להקמת קידמנו שינוי בתב"ע של שכונת מעו"ף בחלק ) power center מרכז מסחר משולב ( הצפוני של השכונה. מאות שלוש חברות יזמות זכו במכרז לבניית ב"מתחם הטרפז" יחידות דיור ושטחי מסחר בכניסה לעיר סמוך לכיכר הזיתים (תוכנית /י'). 1 חריש

6

צילום: מור שקיפי-לאטי

מכרז להקמת הקאנטרי נערכנו לפרסום חדש של , לאחר שלמכרז קלאב העירוני בשכונת הפרחים שפורסם במהלך יוני להקמת הקאנטרי בשכונת בצוותא לא הוגשו הצעות על ידי יזמים. המכרז החדש יזמין יזמים להגיש הצעות להקמת הקאנטרי סמוך לפארק נוף הגיא 801 בשכונת הפרחים במגרש (שטח הסמוך לצומת הרחובות סביון-סחלב). יזמנו וקידמנו חוק שמאריך את תוקף פעילותה של . הוועדה בחריש הוועדה המיוחדת לתכנון ולבנייה המיוחדת מרכזת בידיה סמכויות של ועדה מקומית הסרת חסמים וקיצור ושל ועדה מחוזית ומאפשרת . בין היתר, פעילותה תסייע הליכים ביורוקרטיים בקידום הקמת מתחמי תעסוקה. של חריש. הפארק העירוני החלו העבודות להקמת הפארק יכלול מתחמי אקסטרים, סקייטפארק, מגרשי כדורעף חופים, סטריטבול, מיני פיץ', פטאנק, מתקני כושר, משטח ג'טים ובריכות אקולוגיות.

מתחם תעסוקה ומסחר ראשון במעו״ף. הדמיות: ליאם גרופ, אדריכל ארטור אילין ודביר-יחיעם אדריכלים

תיאטרון גולת הכותרת של הפארק תהיה עם שלושה מפלסים המיועד פתוח ענק צופים. עוד בתיאטרון: 4,000- להכיל כ מ"ר ואבזור מערכות שמע 230 במה בגודל ותאורה מהמתקדמות בישראל. (פאנלים תאים פוטו-וולטאיים הקמנו סולריים) על גגות של מבני ציבור ומבני חינוך ברחבי העיר לאיפוס אנרגטי של חריש. התאים יפיקו אנרגיה מתחדשת להגנה על הסביבה וגם הכנסה כלכלית לעירייה בעתיד.

שכונת חריש דרום. הדמיה: משרד קורין אדריכלים בע"מ

תחבורה

מחלף מג״ב. צילום: מור שקיפי-לאטי

על ידי חברת נתיבי ישראל. מחלף מג"ב נפתח לתנועה המחלף החדש ביטל את צומת מג"ב לטובת הסדרי תנועה חדשים שהקלו באופן משמעותי את עומסי התנועה בדרך הגישה לחריש. המשכנו לקדם מול המועצה הארצית שבמנהל התכנון . בעקבות דרישת העירייה, פרויקט הרכבת לחריש את אושרה בחינת חלופה חדשה שכוללת תחנת רכבת בכניסה לחריש (סמוך לקניון). על פי החלופה החדשה, המסילה , ומהתחנה שתוקם 6 תוקם בצידו המערבי של כביש בחריש יוקם גשר או מעבר תת קרקעי לרכבת.

כביש הכניסה הדרומית החלו עבודות מקדימות להקמת השלב הבא: מכרז של חברת נתיבי .)611 לחריש (כביש צפוי לשמש 611 ישראל לבחירת קבלן מבצע. כביש דרך הכניסה לשכונת "חריש דרום" העתידית ולאזור התעסוקה שעתיד לקום בחריש. בין חריש לפארק העסקים קיסריה. 160 החל לפעול קו בין חריש לתל אביב דרך חדרה 634 החל לפעול קו ובני ברק. בין חריש לתל אביב תוגברה, 632 תדירות הנסיעות בקו והוא 23:00 הוארכה עד לשעה הפעילות היומית בקו החל לפעול גם בימי שישי ובמוצאי שבת. הוארכה עד בין חריש לחיפה 631 הפעילות היומית בקו , והוא החל לפעול גם בימי שישי ובמוצאי 23:00 לשעה שבת. . נסיעות יומיות 21- תוגבר ב בין חריש לחדרה 60 קו

מחלף מג"ב העתידי

רכבת לחריש

חלופה מערבית חלופת חריש

1

2

15- תוגבר ב בין חריש לתחנת הרכבת בבנימינה 71 קו . נסיעות יומיות

8

4 כלי רכב שיתופיים להשכרה ברחבי העיר

4 שקלים לשעה לחנייה בכחול-לבן

20 דקות החנייה הראשונות בכחול-לבן בחינם

23

15 נסיעות יומיות 71 נוספות בקו

21 נסיעות יומיות 60 נוספות בקו

תחנות אוטובוס חדשות

קו מתוכנן לפעול בחריש 2023 במהלך שנת תתוגבר 22 . תדירות הקו החדש וקו עירוני נוסף ומסלולם יהיה מהיר יותר. המהלך אמור היה לצאת לפועל כבר השנה, אך מתעכב בשל מחסור ארצי באוטובוסים חדשים. במערב העיר הקמת מסוף תחבורה ציבורית בעיצומה, סמוך לכניסה לשד' דרך ארץ. המסוף . בינתיים, 2023 מתוכנן להתחיל לפעול במהלך שנת פועל מסוף תחבורה ציבורית ראשון וזמני שהקימה העירייה בקצה שכונת מעו"ף. שפעלה אחת עמדת הנפקת רב-קו ניידת הצבנו לשבוע ברחבת מרכז תרבות ופנאי ברחוב שוהם. ברחבי העיר. תחנות אוטובוס חדשות 23 הצבנו שני מעברים חדשים התחלנו בעבודות להוספת לחציית המקטע המרכזי של שד' דרך ארץ. להולכי רגל

יחד עם חברת פיילוט רכב שיתופי המשכנו להפעיל "שלמה סיקסט", הכולל כיום ארבעה כלי רכב. החניות הייעודיות צבועות בצבע ייחודי. שתיים מהן נמצאות בחניון הציבורי ברחוב תמר, אחת ברחוב סביון בשכונת הפרחים ואחת ברחוב טורקיז בשכונת אבני חן. הנהגנו חנייה בתשלום לאורך שדרות דרך ארץ כדי להנגיש את מקומות החנייה ובאזורי מסחר בעיר , שרבים מהם נתפסו לשעות ארוכות. ללקוחות 20 ש״ח לשעה, 4 תעריף החנייה ב"כחול-לבן" הוא . ניתן לשלם דקות החנייה הראשונות הן ללא תשלום באמצעות אפליקציות החנייה "פנגו" ו"סלו" או באמצעות * (סלו). 9070 * (פנגו) או למספר 4500 חיוג למספר התחלנו לאכוף במסגרת חוק החנייה העירוני החדש חנייה על מדרכה, חנייה עבירות חנייה ב"אדום-לבן", בחניית נכים, חנייה בתחנת אוטובוס, חנייה כפולה וחנייה בניצב בניגוד לתמרור.

רכבים שיתופיים בחריש

אחת מתחנות האוטובוס החדשות

קווים חדשים, עוד עשרות נסיעות ביום 2

8

4

10

חינוך

מבני בתי ספר נמצאים כעת בתהליכי בינוי

כיתות חינוך מיוחד נפתחו בספטמבר 1- ב

כיתות חדשות נפתחו בספטמבר 1- ב

בבתי תפיסת החדשנות החינוכית קידמנו את יישום הספר בחריש. מכון המחקר והפיתוח שהקמנו באגף "סינפסה", , המשיך ביצירת ובהטמעת אסטרטגיה חינוכית החינוך מותאמת לחריש. , תפיסת החינוך "דרך חריש" הוצאנו לדרך את העירונית הייחודית שגיבשנו במהלך שנתיים של עבודה בשיתוף ארגון "דרך כפר יוזמות חינוך". דרך חריש מיושמת בכל מערכת החינוך בעיר, מגני הילדים ועד לתיכון. בשכבות שני מחנכים בכל כיתה השנה החלו ללמד ז'-ח' בחטיבת "נעימת הלב" ובאולפנת חריש. שני בתי הספר מצטרפים לתיכון אתגרי העתיד שבו מלמדים שני מחנכים בכל כיתה. המצוינות תוכנית נערכנו לפתיחת השנה השנייה של התוכנית מתוכננת להתחיל המדעית בטכנודע. .2023 בתחילת שנת בכנס של הצגנו את אסטרטגיית החינוך של העירייה שהתקיים השנה לראשונה בישראל OECD ארגון מדינות. 48- בהשתתפות נציגים מ

הכיתות החדשות בבית הספר הממלכתי שבשכונת בצוותא

גן מונטסורי בחריש

חדר טיפול במבנה החדש של השפ"ח

10

צילום: עמוס לוזון צלמים

2

7

מבני בתי ספר נמצאים כעת בתהליכי תכנון

גני ילדים חדשים נפתחו בספטמבר 1- ב 5

שניים בכיתה. המחנכים טל גולדשטיין וצורי גרוס. צילום: אלה פאוסט

הרחבנו את מבנה בית הספר הממלכתי . כיתות נוספות 6- ב שבשכונת בצוותא מהכיתות לומדים השנה באופן זמני 4- ב תלמידי שכבת כיתות ז' של תיכון אתגרי העתיד. הרחבנו את מבנה בית הספר הממלכתי-דתי . כיתות נוספות 6- ב שבשכונת בצוותא בשנת הלימודים הנוכחית לומדים בהן באופן זמני תלמידי הישיבה התיכונית. עם ריהוט וציוד חדרי לימוד אישיים הקמנו ייחודי במספר בתי ספר. הוספנו למערכת החינוך המיוחד בבתי כיתות 5- שתי כיתות תקשורת ו הספר מרחב חדשות. (כולל גני גני ילדים חדשים 12 פתחנו חינוך מיוחד).

גני חינוך מיוחד חדשים בספטמבר 1- נפתחו ב

18

גני ילדים נמצאים כעת בתהליכי בינוי

המבנה החדש של השירות הפסיכולוגי-חינוכי

18

למערכת החינוך. סייעות 119 גייסנו חמישה גני ילדים פתחנו לראשונה בשיטת החינוך המונטסורית.

גני ילדים נמצאים כעת בתהליכי תכנון

160

גננות במערכת החינוך

אירוע השקת ״דרך חריש״. צילום: מור שקיפי-לאטי

33

ברחוב מתחם גני חינוך מיוחד חדש וייעודי פתחנו (סמוך למרכז תרבות ופנאי). 67 שוהם ארבעה הוספנו למערכת החינוך המיוחד בגיל הרך גני תקשורת וגן התפתחותי חדשים. העברנו את השירות הפסיכולוגי-חינוכי (השפ"ח), מחלקת החינוך המיוחד ומחלקת ילדים ונוער בסיכון . חדרי טיפול 20 למבנה חדש עם על יחידותיה המבנה עוצב באופן ייחודי שמשרה את האווירה המתאימה (גם מבחוץ – את צבעו האדום הבוהק קשה לפספס). חדר טיפולים לגיל הרך וכן במבנה החדש הוקם , והוא מאפשר חדר טיפולים לטיפול משפחתי להוציא לפועל תוכניות טיפוליות שלפני כן לא ניתן היה להפעיל מפאת חוסר מקום. בחריש אייפדים לצוותי החינוך המיוחד 79 סיפקנו במסגרת התוכנית "ארגז כלים דיגיטלי לכל מורה". מסגרות חינוכיות בגני הילדים ובכיתות הפעלנו א'-ב' בחופשת הקיץ ובחופשות פסח וחנוכה באמצעות חברת קיטו מרום (תוכנית "ניצנים בחופשות - בתי הספר וגני הילדים של החגים”).

גננות חדשות

119

סייעות חדשות

20

חדרי טיפול במבנה השפ"ח החדש 79

אייפדים סופקו לצוותי החינוך המיוחד

12

המשכנו זו השנה השלישית את פרויקט יוזמות חינוכיות לסייעות, גננות, אבות בית, מזכירות ומפעילי מעונות. בין היוזמות שיצאו חדר מוזיקה, חדר דרמה, קירות לפועל: ועוד. מעוצבים תוכנית מיוחדת לחינוך סביבתי הפעלנו גני ילדים. 20- ב בחריש: "המקום של המורים" פתחנו את "סלון" שריהטנו ועיצבנו במבנה האולפנה ברחוב רימון שבו מתקיימות שלל פעילויות למען מורים, גננות ואנשי חינוך בחריש. התוכנית פתחנו את השנה השלישית של שנועדה להצמיח מנהיגות "חלוץ עירוני" יזמית של מורים שיחשבו ויפעלו יחד כדי לשפר את סביבת הלימודים ואת ההוראה בבתי הספר בחריש. להשתלמות עירונית פתחנו הרשמה למורים שתעסוק ייחודית בקיימות בהתמודדות עירונית עם שינויי האקלים.

חדר טיפול במתחם גני החינוך המיוחד החדשים

״המקום של המורים״ בחריש

2

989 ילדים עלו לכיתה א'

1,833

9,334 תלמידים במערכת החינוך

מנהלי בתי ספר חדשים

תלמידים נוספו השנה למערכת החינוך

בינוי ותשתיות

הפארק החדש ברחוב שקד

של בתי ספר, גני הליכי תכנון ובינוי קידמנו ילדים ומעונות יום. לתכנון היכל התרבות קידמנו הליכים מקדמיים של חריש. . מגרשי ספורט 11 לקירוי קידמנו הליכי מכרז בפרויקט הקמת התחלנו את שלב הביצוע . הפארק העירוני להקמת הפארק הגדול התחלנו את העבודות . הפארק ישתרע על פני שטח שבשכונת מעו"ף דונם ויהיו בו מתקני שעשועים גדולים, 7.5- של כ מטר. 6- אחד מהם יהיה מתקן ענק בגובה של כ ארבעה פארקים חדשים בשכונת פתחנו (״הוואדי הדרומי״) שחוצים את השכונה הפרחים מצפון לדרום.

פארק האלונים בשכונת הפרחים. צילום: מור שקיפי-לאטי

העבודות להקמת הפארק בשכונת מעו״ף

14

פארק נוף הגיא בשכונת הפרחים. צילום: מור שקיפי-לאטי

8

פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים חדשים נפתחו

13 פארקים וגינות ציבורית נמצאים בשלבי הקמה

להקמת אולם קידמנו הליכי תכנון . ספורט חדש בשכונת הפרחים נבחר זוכה במכרז שקידמנו להקמת מרכז מסחרי בשכונת . הפרחים קידמנו מול רשות מקרקעי ישראל להקמת מבנה לדיור הליכי מכרז . מוגן בשכונת הפרחים התאחדות האדריכלים העניקה את פרס אות האדריכלות הישראלית למתחם בית הספר 2022 לשנת כנפי רוח בנות וגני הטבע ברחוב שקד בקטגוריית מבנה החינוך הטוב והיפה בישראל!

ברחוב שני פארקים חדשים פתחנו שקד ורחוב אורן. שני שטחים ציבוריים פתחנו חדשים ברחוב שוהם פתוחים ובשכונת בצוותא. להקמת קידמנו את העבודות . החלק הטיילת הגדולה של חריש המערבי, מאזור תל זאבים (במקביל לרחוב אורן ליד פארק המנגלים) עד לצפון רחוב גפן (במערב חריש), כבר בשלבי עבודה סופיים ומתוכנן להיפתח בקרוב. החלק הצפוני של הטיילת הגדולה , משדרות דרך ארץ מזרחה של חריש (עד שכונת הטרפז העתידית), .2023 מתוכנן להיפתח במהלך שנת

11

פארקים נמצאים בשלבי תכנון

העבודות להקמת המשך שד׳ דרך ארץ סמוך לשכונת מעו״ף

הקמת בית הקהילה לאזרחים ותיקים התחלנו את ברחוב אורן. . הקמת המתחם לתנועת הצופים סיימנו את שלושה מתחמים קידמנו את העבודות להקמת . נוספים לתנועות הנוער תצורת שפת הרחוב התחלנו בעבודות להקמת . התצורה הסופית (שלב ג') בשכונת הפרחים הסופית כוללת אבנים משתלבות במדרכות, מעברי חצייה, פסי האטה, גינון, ספסלים, פחי אשפה ועוד. תצורת שפת הרחוב המשכנו את העבודות להקמת . הסופית (שלב ג') גם בשכונת החורש

העבודות להקמת תצורת שפת הרחוב הסופית בשכונת הפרחים

בהקמת המדרכות סמוך לשכונת מעו"ף התחלנו בשד' דרך ארץ. העבודות בדרך ארץ כוללות בין היתר הקמת שבילי אופניים, גינון, התקנת ריהוט רחוב וגם הקמת מעבר חצייה נוסף בין השכונות מעו"ף והפרחים. שופץ הכביש העוקף בעקבות דרישת העירייה על ידי חברת נתיבי ישראל. )6353(

המשטח הסינתטי החדש בפארק האקליפטוס

בית קהילה לאזרחים ותיקים. הדמיה: אדריכל רועי יצחקי

16

6 מטר יהיה גובהו של מתקן השעשועים בפארק הגדול בשכונת מעו"ף

החלפנו את המשטח הסינתטי . בפארק האקליפטוס ברח' גפן החלפנו את המשטח הסינתטי . בפארק שברחוב מרגלית מתקן שעשועים בפארק הוספנו שבין הרחובות כלנית ולוטם הבוסתן בשכונת הפרחים. מתקן עירוני חדש לשטיפת הקמנו בפארק הסמוך לתחנת הדלק אופניים בכניסה לעיר. על גג מרכז הוקמה אנטנה סלולרית תרבות ופנאי ברחוב שוהם.

וביצענו הוספנו קו ניקוז ראשי עבודות מורכבות וחיוניות נוספות לשיפור מערכת הניקוז בכניסה לעיר בשד' דרך ארץ. נוקו כחלק מההיערכות לחורף , עצים קולטני גשם ותעלות הניקוז נגזמו ופורקו ציליות בפארקים כדי למנוע סכנת קריסה. בכל מעברי חידשנו את הצבע החצייה הסמוכים למוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים.

384

פריצות ביוב מהשלכת מגבונים ומוצרי היגיינה טופלו

המתחם החדש של תנועת הצופים

הטיילת הגדולה של חריש (החלק המערבי)

על המצוק. המצפור הייחודי בטיילת הגדולה של חריש

ניקיון, מחזור, גינון ושיפור פני העיר

שטיפת הפחים הטמונים אחת לחודש. שירות חדש

הפסולת הגושית הגדלנו את היקף פינוי האשפה, ופסולת המחזור ברחבי העיר. טונות 1,531 פסולת ביתית, טונות של 10,293 פינינו גזם טונות 158- (גרוטאות) וכ פסולת גושית של (הנתונים מתייחסים לחודשים ינואר עד נובמבר). פסולת אלקטרונית טונות 24- הובלנו למחזור כ (הנתונים מתייחסים לחודשים ינואר עד נובמבר). שטיפה חיצונית יסודית של פתחנו בשירות חדש: אחת לחודש באמצעות כל הפחים הטמונים בעיר צוות שטיפות ייעודי.

מכונת שטיפה חדשה

פעולות הדברה נגד יתושים

10,293

24

טונות של פסולת ביתית פונו

טונות פסולת אלקטרונית מוחזרו

18

הסרת המודעות מכל לוחות תגברנו את תדירות בעיר, ואנו מפעילים את השירות אחת המודעות לשבועיים. לצורך מכונת שטיפה חדשה הכנסנו לשימוש ניקוי מתקני משחק, כתובות גרפיטי ועוד. (לאריזות זכוכית), פחי מחזור סגולים 9 הוספנו פחים סגולים. 29 וכעת פזורים ברחבי העיר מתקן לאיסוף פסולת אלקטרונית הוספנו בשכונת בצוותא, וכעת בכל שכונה בעיר יש מתקן איסוף. וכעת פזורות ברחבי קרטוניות חדשות, 4 הוספנו קרטוניות. 35 העיר מיתגנו מחדש את בטח כבר שמתם לב: ברחבי העיר בשפה גרפית חדשה הקרטוניות שעיצבנו במיוחד לתחום המחזור. החלפנו את פחי האשפה הישנים בשכונה בעלי נפח בפחים חדשים הוותיקה (רחוב הגולן) מנפח הפחים המוחלפים. 3 אצירה של פי אשפתונים להשלכת שקיות "שקי נקי" התקנו ברחבי שכונות הפרחים ומעו"ף.

רכב טיאוט חדש

פינוי גרוטאות מהמרחב הציבורי

5

4

1

1,531

158

כוכבי יופי לחריש!

קרטוניות חדשות

רכב טיאוט חדש

טונות של גרוטאות פונו

טונות גזם פונו

פעולות אכיפה נגד השארת גללי מיקדנו במרחב הציבורי. כלבים וממותג, רכב טיאוט חדש הכנסנו לשירות ישר מהניילונים, שמצויד במערכות הטיאוט והשטיפה המתקדמות שיש כיום. מכונה לטיפול בפסולת קלקר הכנסנו לשימוש (הראשונים בישראל מבין הרשויות המקומיות!). לצורך הגדלת כמויות דחסן קרטון הוספנו המחזור. תשתית לשקילת משאיות הכנסנו לשימוש פינוי האשפה והמחזור. מערכת תאורת רחובות חכמה התקנו שמסייעת בחיסכון בחשמל ובכספי ציבור.

את מוסדות החינוך צבענו, שיפצנו וחידשנו לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג. ונמנענו מריסוס גינון אקולוגי הקפדנו על צמחייה בחומרי הדברה. עם צאת שנת השמיטה התחלנו בפרויקט נטיעת אלפי שיחים רב-שנתיים ועונתיים בכיכרות, בפארקים ומאות עצים וזרעי בר וברחובות העיר. 1,000- שתלנו כ עם צאת שנת השמיטה בגינות הקהילתיות. שתילי ירקות 30 בוסתן עם לאחר צאת שנת השמיטה נטענו בגינה הקהילתית בשכונת בצוותא. עצי פרי כנס קיימות אורבנית ארצי אירחנו בחריש ראשון מסוגו בישראל. שאותן מבצע להצלת פקעות קהילתי קיימנו שתלנו בגינות ברחבי העיר.

מבצע הצלת פקעות קהילתי. צילום: שמחה דר פרלמן

תשתית חדשה לשקילת משאיות פינוי האשפה והמיחזור

20

9

פחי מחזור סגולים חדשים

22

מתקן חדש למחזור פסולת אלקטרונית

כלי רכב נטושים פונו 1,000 שתילי ירקות נשתלו בגינות הקהילתיות 30

מיתגנו מחדש את הקרטוניות

ניהלנו את מערך ההשקיה העירוני בעזרת חווות מטאורולוגיות לחיסכון במים שתי שפועלות באמצעות ניטור מזג האוויר. חזון עירוני וגיבשנו פורום קיימות הקמנו עירוני לחריש. קיימות סמוך חרקים ומעופפים , נגד יתושים ריססנו לפחי אשפה ומוקדי מים עומדים. חתולי רחוב פעילות לסירוס ועיקור קיימנו בשיתוף איגוד ערים וטרינרי שומרון. בשיתוף איגוד מבצע חיסוני כלבים ערכנו ערים וטרינרי שומרון. מהמרחב הציבורי. כלי רכב נטושים 22 פינינו ברחבי העיר אתרים מוסדרים 8 הכשרנו להדלקת מדורות בערב ל"ג בעומר. בשכונת שלטי רחובות חדשים הצבנו הפרחים וברחובות נוספים.

עצי פרי ניטעו בגינה הקהילתית בשכונת בצוותא 70 קוב קלקר נדחסו בחודש קוב במכונה החדשה 1.25- ל לטיפול בפסולת קלקר

מכונה חדשה לטיפול בפסולת קלקר

תרבות ופנאי

ערב יום העצמאות בחריש. צילומים: מור שקיפי-לאטי

הספרייה העירונית המשכנו לקדם את הקמת . הספרייה החדשה ברחוב לוטם שבשכונת הפרחים .2023 מתוכננת להיפתח במהלך שנת מרכז המוזיקה בשנת הפעילות הראשונה של קיימנו מופעים, חוגי מוזיקה ואת פרויקט "דציבל" "מקורוק". למשפחות בפארק הפנינג פורים עירוני ערכנו המועצה עם מתנפחים, מופע קרקס אקרובטי, מתקני לונה פארק ועוד. בערב יום הזיכרון עצרת עירונית מרכזית קיימנו לשואה ולגבורה.

אירוע הכרזת העיר. צילומים: מור שקיפי-לאטי

22

תרבות תורנית. אירוע לזכרו של הרב עובדיה יוסף

יריד החוגים והפעילויות השנתי. צילום: מור שקיפי-לאטי

הפנינג פורים. צילום: מור שקיפי-לאטי

בערב יום העצמאות בחריש 6 התקווה

לזכרם של יהודי קיימנו טקס זיכרון עירוני אשר נספו בדרכם לישראל. אתיופיה בפארק הצגן עם אלפי הכרזת העיר חגגנו את תושבים בהשתתפות בנימין נתניהו, יואב גלנט ואיילת שקד. על הבמה הופיע בניה ברבי. שכללו הצגות ומופעים אירועי קיץ גדולים ערכנו לילדים ולהורים, מסיבות קיץ, פעילויות לבני נוער וצעירים, והופעות של רינת גבאי, זהבה בן, להקת אנדרדוס, קוגומלו ועוד.

לחללי טקס עירוני ליום הזיכרון קיימנו מערכות ישראל ולחללי פעולות האיבה. , עמיר 6 עם התקווה למדינת ישראל 74 חגגנו רזולי ולהקת נשמחה בבמה התורנית. Dj בניון, לרגל מותאם לציבור תורני-חרדי קיימנו אירוע יום העצמאות. בשיתוף כל חגיגות יום ירושלים קיימנו את הקהילות עם תהלוכת הדגלים המסורתית והצגת הילדים "ירושלים שלי".

11 חוגים המותאמים לציבור תורני-חרדי

37

256

2,104 משתתפים בחוגי ספורט

חוגי ספורט, פנאי והעשרה

משתתפים בחוגי העשרה

ובהם: הצגות חנוכה במגוון אירועים חגגנו את ושעות סיפור לילדים, מופעים לילדים, צעדת עששיות, מופע סטנדאפ, מופע מנטליסט לנוער ומופעים המותאמים לציבור תורני-חרדי. למסיימי י"ב בכפר בלום כנס מתגייסים ערכנו עם קייקים ועל האש. 15- השתתפו בחופשת הקיץ ב בני נוער 800- כ אירועים ופעילויות. בחנוכה, פורים, פסח פעילויות לנוער קיימנו ויום העצמאות. תוכנית ההכנה לשירות פתחנו את "מרום", , בשיתוף מכינת רקיע. משמעותי בצה"ל בקבוצת התיאטרון של בני נוער השתתפו 23 וסיכמו את השנה במופע גדול. העירייה "2022 "מונדיאל חריש בטורניר הכדורגל קבוצות. 12 תושבים במסגרת 120- השתתפו כ נבחרת מקסיקו כבשה את המקום הראשון!

זהבה בן במופע סיום הקיץ. צילום: מור שקיפי-לאטי

המותאמות לציבור מגוון הרצאות קיימנו הרב שניר גואטה, הרב , ובהם של התורני זמיר כהן והרבנית קוק. אירועים ופעילויות המותאמים קיימנו ובהם הצגות ומופעי ילדים, לציבור התורני מופעי מוזיקה, סטנד-אפ לנשים ועוד.

הפנינג פורים. צילום: מור שקיפי-לאטי

מרכז המוזיקה דציבל בפעולה. צילום: מור שקיפי-לאטי

24

טקס עירוני לציון יום הזיכרון. צילום: מור שקיפי-לאטי

מופע לילדים באירוע הכרזת העיר. צילום: מור שקיפי-לאטי

תרבות תורנית. הרצאת הרב זמיר כהן

900

השתתפו בחוגים תושבים 2,442 העירוניים. בשורה שבוע הספר בחריש ציינו את 700- של פעילויות שבהן השתתפו כ תושבים.

פעילויות לנערים ונערות קיימנו המותאמות לציבור תורני-חרדי. חוגי ספורט, פנאי והעשרה. 37 פתחנו ם המותאמים לציבור חוגי 11 עוד פתחנו התורני.

משפחות מנויות בספרייה הקהילתית 12,000 ספרים בספרייה הקהילתית 120 תושבים השתתפו ב"מונדיאל חריש"

הצגת ילדים במסגרת אירועי חנוכה. צילום: מור שקיפי-לאטי

צעדת עששיות בחנוכה. צילום: מור שקיפי-לאטי

300

350 משתתפות באירועי יום האישה והמאבק באלימות נגד נשים

קהילה

אזרחים ותיקים השתתפו בפעילויות

פוקו לוקו צלמים

תצוגת אופנה של אזרחיות ותיקות. צילום: שלומי צור

פסטיבל חריש רואה עולם. צילום: פוקו לוקו צלמים

התוכנית השנתית "חיים ביחד – הפקנו את שבמסגרתה קיימנו סדנאות, חריש עיר של כולם" מעגלי שיח, אירועי תרבות ומיזמים קהילתיים במטרה לקדם חיים משותפים בין חילונים, דתיים וחרדים. שכלל בקמפיין עירוני נרחב ליווינו את התוכנית סרטוני רשת ושלטי חוצות בהשתתפות תושבים לקידום המסר המרכזי "חיים ביחד – חריש עיר של כולם". לקידום ההפנינג "הסכמות בסוכות" ערכנו את שיח בין המגזרים בעיר בהשתתפות מאות תושבים ובשיתוף הקונגרס הישראלי.

פתחנו יחד עם הקונגרס הישראלי וארגון פלוגתא שנת : מועצת ההסכמותשל חריש פעילות שנייה של פלטפורמה שבה נפגשים תושבים חילונים, דתיים וחרדים ומקדמים שיח של הסכמות וחיים משותפים. 20- בשיתוף עם מפעל הפיס ופר"ח חילקנו ל 10,000- מלגות בסך כ סטודנטים תושבי העיר שעות התנדבות 140- כל אחת בתמורה ל ש״ח שעות 2,800 בקהילה בחריש. בסך הכל נרשמו התנדבות. חריש נבחרה השנה להשתתף בתוכנית היוקרתית , שבמסגרתה יתקיימו ביער "יער קהילתי" של קק"ל פעילויות קהילתיות, אירועי תרבות ועוד.

26

7

200

4

4,500

20

משתתפים קבועים בפעילויות בגינות הקהילתיות

גינות קהילתיות

משתתפים בפעילויות מרכז הצעירים

מלגות לסטודנטים תושבי חריש

סדנאות בנושאי תעסוקה והדרכת הורים

, ובהם: "סורגות מיזמי התנדבות מגוונים קיימנו קהילה", "מועדון משחקי קופסה", "סלסה בחריש", "סירים לשבת" ועוד. פסטיבל העלייה השנתי העירוני "חריש קיימנו את . חגיגה של תרבויות שכללה תערוכת אמנים רואה עולם" מקומיים, מסיבת ריקודים, מעגל תופים, דוכני מזון עם שפות ועוד. 8- מאכלי עדות, מופעים מוזיקליים ב בארבע הגינות הקהילתיות ליווינו את הפעילויות ברחבי העיר. סדנאות ומפגשים קהילתיים וכן פעילויות קיימנו במסגרת בית שמח, בית קבועות לאזרחים ותיקים המדרש לנשים, בית הקפה הקהילתי, מרכז הזהב ומיזם חיבורים. אירועים קהילתיים 7 תושבים השתתפו ב- 150- כ ובהם מסיבת פורים, שקיימנו לאזרחים ותיקים מסיבת אביב, ערב ט"ו באב, הרמת כוסית לראש השנה והפנינג בריאות. לאזרחים ותיקים. טיולים ברחבי הארץ 8 הוצאנו ארגנו יחד עם מתנדבות תצוגת אופנה מיוחדת במינה תושבות דוגמניות, כולן אזרחיות ותיקות 15 של חריש, שהציגו את מיטב הקולקציה של חנות יד שנייה "שלי שלך".

הפנינג ״הסכמות בסוכות״. צילום: עודד אנטמן, הקונגרס הישראלי

קיים פעילויות רבות ובהן מרכז הצעיריםשלנו סדנאות, מפגשי זוגות, "שומרות הסף", "אם לאם", "התנדבותי משפחתי", הפנינג למשפחות, מסיבת תושבים 4,500- פורים ועוד. בסך הכל השתתפו כ בפעילויות השונות. של מרכז פרויקט "גן עם הורה" הרחבנו את הצעירים שלנו, שבמסגרתו מתקיים מפגש משותף של הילדים וההורים הכולל פעילות וארוחת בוקר ימים בשבוע. בכל מפגש השתתפו 4- משותפת, ל ילדים והורים. 15- כ של מרכז מועדון יולדות הרחבנו את פעילות אימהות. 35- הצעירים, וכעת משתתפות בכל מפגש כ

שירותים חברתיים

שתי מועדוניות חדשות בחריש

"סבבה" - מרכז הרחבנו את הפעילויות במרכז יחד הפנאי לילדים, נוער ובוגרים עם מוגבלויות עם קבוצת "שכולו טוב". מועדונית לילדים, שירותים חדשים ב"סבבה": ליווי תעסוקתי למבוגרים ותוכניות אישיות. בקייטנות העירוניות. ילדים 123 שילוב של מימנו בני נוער 30 קיימנו פעילויות קיץ שבהן השתתפו בסיכון. של משרד למיזם "ביטחון תזונתי" הצטרפנו הרווחה והביטחון החברתי.

במסגרת החלטת הממשלה לחריש קיבלנו תקציבים מיליון ש״ח למשך ארבע שניםשישמשו 6- בסך כ ובהם: הקמת להרחבת השירותים החברתיים בחריש מועדוניות לילדים, הקמת מרכז הורים וילדים, הקמת מרכז לליווי כלכלי ושילוב בתעסוקה, הרחבת תוכניות רווחה לנוער ועוד. במסגרת החלטת הממשלה לחריש קיבלנו תקציבים להרחבת מיליון ש״ח למשך ארבע שנים 13- בסך כ מבנה האגף לשירותים חברתיים ולהקמתשלוחה קידמנו השנה את הליכי התכנון להרחבת נוספת. המבנה. להקמת יחידה סיימנו הליך הקצאת שטח לזכיין בשכונת הפרחים. היחידה תכלול להתפתחות הילד מעון יום, מעון יוםשיקומי, מרכז להתפתחות הילד וגם בריכה הידרותרפית טיפולית. בבית הספר מועדוניות ראשונות בחריש פתחנו שתי הממלכתי בצוותא ובבית הספר מעיין האמונה. שירותי חונכות לילדים עם קידמנו הליכים לפתיחת . צרכים מיוחדים

28

6 מיליון ש״ח להרחבת השירותים החברתיים 13 מיליון ש״ח להקמת מבנים לשירותים חברתיים 6 עובדים סוציאליים נוספו לשירותי הרווחה 2 מועדוניות חדשות 123 ילדים השתתפו בקייטנות במימון העירייה 30 בני נוער בסיכון השתתפו בפעילויות קיץ

מרכז ״סבבה״ לילדים, נוער ומבוגרים עם מוגבלויות

. היחידה לטיפול בפגיעות מיניות הרחבנו את היחידה לשלום המשפחה ומניעת הרחבנו את . אלימות . היחידה לטיפול בהתמכרויות הרחבנו את . היחידה לטיפול בנוער וצעירים הרחבנו את השירותים בתחום ילדים ונוער הרחבנו את . בסיכון שתפקידם לטפל בתופעות מאתרי נוער הפעלנו סיכון של נוער משוטט. כונני האגף לשירותים הרחבנו את מערך . חברתיים למאבק קיימנו מגוון אירועים להעלאת המודעות . באלימות נגד נשים למען קיימנו מגוון אירועים להעלאת המודעות . אנשים עם מוגבלויות שיתוף הפעולהשל העובדים הרחבנו את עם בתי הספר ומערכת החינוך. הסוציאליים

שעות ביממה 24 שמאויש מוקד החירום הפעלנו את ("מוקד רואה"). שפזורות במרחב מצלמות אבטחה 298 תפעלנו הציבורי בחריש. נוספות הצבת מצלמות אבטחה קידמנו הליכי בשכונות מעו"ף ובצוותא. העבודות מתוכננות להתחיל .2023 במהלך שנת נקודת הזנקה פתחנו ביחד עם תחנת כיבוי אש חדרה באולם הספורט ראשונה בחריששל מכבי האש שבשכונת החורש, שתפעל עד להשלמת הבנייה של תחנת הכיבוי וההצלה בשכונת מעו"ף. תחנת הכיבוי וההצלה ברחוב קידמה הקמתה של בשכונת מעו"ף בעיצומה. המבנה מוקם על ידי שירותי כבאות והצלה לישראל ובשיתוף העירייה. (מכשירי פריסת הדפיברילטורים הרחבנו את החייאה) בבתי ספר ובמקומות ציבוריים ברחבי העיר. ערכות הצבנו בכל בתי הספר ובאשכולות גני הילדים מזרקי אפינפרין חדשות לטיפול במצבי אלרגיה מסכנת חיים. . האבטחה מערך אבטחת מוסדות החינוך הרחבנו את .24/7 בעיר מבוצעת כיום על ידי שני סיורים ניידים

חירום וביטחון

קורס מחלצי סע״ר

נקודת הזנקה של מכבי האש

אוהל חפ״ק (חדר פיקוד קדמי) חדש לחירום

30

298 מצלמות אבטחה פועלות בחריש

19 דפיברילטורים מוצבים במקומות ציבוריים

משמר השכונות של חריש. צילום: מור שקיפי-לאטי

מוקד המצלמות של העירייה

בתחום הבטיחות והביטחון ביצענו פעולות שוטפות במוסדות החינוך. קיימנו תרגילי חירום בהשתתפות מנהלי העירייה ההיערכות לשעת ואנשי פיקוד העורף והמשכנו את . חירום הקמת מרכז ההפעלה החל שלב התכנון בפרויקט לשעת חירום. החדש אוהל חפ"ק (חדר פיקוד קדמי) חדש רכשנו שנועד לניהול אירוע חירום בתנאי שטח. ומתקדם את האוהל ניתן להקים תוך דקות ספורות באמצעות מפוח חשמלי, והוא מצויד במערכת קשר, מערכת כריזה, לוחות שליטה ובקרה, מקרן ועוד. המבוסס על פעילות משמר השכונות הרחבנו את מתנדבים תושבי העיר. קורס מחלצי סע"ר תושבי חריש סיימו בהצלחה 12 (סיוע עצמי ראשוני) של העירייה בפיקוח פיקוד העורף. לבני נוער ולמתנדבים. עזרה ראשונה קיימנו קורסי

55 ערכות מזרקי אפינפרין במוסדות החינוך

12 תושבים סיימו קורס מחלצים

הקמת תחנת הכיבוי וההצלה

קשר עם התושב

אתשעות המענה הטלפוני הרחבנו והשירות לתושב במחלקת הגבייה. פניות 48,330 ב- מרכז שירות לתושב טיפל תושבים. חדשה מערכת זימון תורים הקמנו למחלקת הגבייה. , אתר עירייה חדש התחלנו בהקמת .2023 שיעלה לאוויר במהלך שנת עמדה פתחנו שירות חדש בבניין העירייה: שבה לשירות עצמי של הביטוח הלאומי ניתן להנפיק אישורים שונים בנושאי קצבאות, דמי ביטוח וביטוח בריאות וכן לקבל תמצית נתונים בנושאי דמי אבטלה, ביטוח וגבייה. בנושאיםשונים מפגשי שיתוף ציבור 16 קיימנו במסגרת חיזוק הקשר בין העירייה לתושב.

20,575 פניות מקוונות בנושאי תשלומים וגבייה טופלו 4,220 אישורים לטאבו הונפקו

2,313 בקשות להעברת

כתובת שהוגשו באתר העירייה הועברו לטיפול משרד הפנים

עמדה חדשה לשירות עצמי של הביטוח הלאומי בבניין העירייה

32

48,330 פניות טופלו במרכז שירות לתושב 12,363 מכלל הפניות היו בנושאי חינוך 31,258 שיחות בנושאי תשלומים ובירורים נענו

6 שלטים חדשים לעיני הנוסעים בכביש

Waze בשיתוף פעולה עם התחלנו לדיווחים על שינויים בהסדרי התנועה וחסימות כבישים בחריששמתעדכנים און-ליין על ידי העירייה. להעלאת קיימנו פעולות הסברה המודעות לקיומםשל מכשירי (מכשיר החייאה) בבתי דפיברילטור ספר ובמקומות ציבוריים. להעלאת קיימנו פעולות הסברה ועל המודעות להקפדה על מחזור השלכת פסולת במקומות ובזמנים המותרים. מתנדבים למשמר העלינו קמפיין לגיוס . השכונות למניעת קמפיין הסברה העלינו במרחב הציבורי. השלכת בדלי סיגריות המרכזות מידע חוברות הפקנו לתושב ("קורה בחריש - מידע ועדכונים ועדכונים מעיריית חריש").

של לוגו חריש החדש מיצג חדש הצבנו בכניסה לעיר. הנשקפים הצבנו שני שלטים חדשים בשני 6 לעיני הנוסעים בכביש הכיוונים עם לוגו חריש החדש. שירות הפצת מידע המשכנו לתת . עדיין ועדכונים בהודעות ווטסאפ לא התחברתם? שמרו בנייד את , שלחו 052-577-577-5 המספר לנו "צרפו אותי" בווטסאפ וקבלו מידע היישר לנייד (ניתן להתחבר עדכונים בווטסאפ גם לשירות . המותאמים לציבור התורני-חרדי שלחו "צרפו אותי להודעות ווטסאפ לציבור תורני-חרדי" לאותו מספר). פתחנו שירות מידע ועדכונים בדוא"ל . להצטרפות למחזיקי טלפון כשר שלחו דוא"ל לכתובת torani@harish.muni.il

סדנה לבעלי עסקים בקליקה

תעסוקה, רישוי וקידום עסקים

קורס כלכלי לבעלי עסקים בקליקה

ואפשרנו הוצאת סחורה עדכנו את התקנות , ובלבד שיישאר מעבר בימי שישי וערבי חג ברוחב של שני מטרים. לאורך שד' דרך הסדרי חנייה חדשים הנהגנו ארץ ובמרכזים המסחריים. שני מעברים חדשים ביצענו עבודות להוספת לחציית המקטע המרכזי של שד' דרך להולכי רגל ארץ. בחריש. קמפיין לעידוד קנייה מקומית העלינו קהילת נטוורקינג לקידום עסקים הקמנו משתתפים. 180 עם בחריש אירועים עירוניים לעידוד קיימנו מספר : יריד הספר, אירועי לילה הכלכלה המקומית לבן בט"ו באב, פסטיבל חריש רואה עולם בשד' דרך ארץ וארבעה אירועי חנוכה במרכזים המסחריים.

בשדרות דרך מדיניות עירונית חדשה יישמנו ארץ שנועדה לעודד את הפעילות המסחרית. שמירת מעבר של שני מטרים התחלנו לאכוף בתוך שטח השדרה המקורה (קולונדה). פנויים הוצאת סחורה והצבת הסדרנו את אופן מחוץ לבתי העסק כיסאות ושולחנות ניידים בשדרה.

מסיבת חנוכה באחד המרכזים המסחריים לעידוד הכלכלה העירונית

צילום: מור שקיפי-לאטי

34

28 מעסיקים ביריד התעסוקה 22

סדנאות, הרצאות וקורסים לעצמאים ובעלי עסקים ב"קליקה" 400 עצמאים ובעלי עסקים השתתפו בהרצאות, קורסים וסדנאות 180 משתתפים בקהילת הנטוורקינג של העירייה 20 מנויים קבועים ב״קליקה״

יריד תעסוקה ולימודים

קיימנו קורס "להיות סמנכ"ל הכספים בעסק שלך" . לעצמאים ועצמאיות שכללו מפגשים לבעלי עסקים מקומיים 12 קיימנו הרצאות ומפגשי חיבורים עסקיים. וכעת היא תהליך של מיתוג מחדש, הקליקה עברה . ״החממה״ נקראת 28 שבו השתתפו יריד תעסוקה ולימודים קיימנו מעסיקים ומוסדות להשכלה גבוהה והוצעו משרות לכאלף תושבים. לאימהות חד הוריות, סדנאות תעסוקה קיימנו לנשים בחופשת לידה ולעולים חדשים באמצעות פרויקט שבי"ל. לשילוב נשים נערכנו לפתיחת תוכנית "אשת חיל" צעירות בתעסוקה. רפורמה לשיפור השירות המשכנו בקידום במחלקת רישוי עסקים. רישיונות עסק חדשים. 32 להנפקת קידמנו הליכים

להקמת מקווה נשים חדש התחלנו בעבודות (ברחוב לוטם) עם שני בורות בשכונת הפרחים טבילה ושמונה חדרי הכנה לטבילה, אחד מהם חדר כלה מפואר ואחד מהם מונגש לנשים עם מוגבלויות. להקמת מקווה נשים חדש התחלנו בעבודות (ברחוב יחד) עם שני בורות בשכונת בצוותא טבילה ושישה חדרי הכנה לטבילה, שניים מהם יהיו חדרי כלה מפוארים ואחד מהם מונגש לנשים עם מוגבלויות. בשכונת החורש אישרנו הקצאת שני מגרשים . להקמת שבעה בתי כנסת בשכונת אבני חן שני מגרשים אישרנו הקצאת . להקמת שני בתי כנסת ומקווה בשכונת הפרחים אישרנו הקצאת מגרש להקמת שני בתי כנסת. הקצאות שטחים לבתי כנסת המשכנו לקדם . בימים אלה נמצאים בהליכי הקצאה חדשים (בשלבים שונים) מגרשים בכל השכונות, לרבות בשכונת הפרחים, בצוותא ושכונת מעו"ף. לעשרות מנייני גיבוי ומענה לוגיסטי הענקנו תפילה הפועלים בכל השכונות ברחבי חריש. מניינים נוספים בחגי תשרי. פתחנו בכל המרחב הציבורי שמרנו את שנת השמיטה בחריש, ובייחוד בעבודות הקמה של גינות חדשות. בשכונות מעו"ף, מתקני גניזה חדשים 5 הצבנו הפרחים ובצוותא, שמצטרפים לשלושה מתקני גניזה שפועלים סמוך למקוואות ברחובות תמר, למיקומים המדויקים סרקו את הקוד. ברקת וגפן.

שירותי דת

17 משגיחי כשרות 67 בתי עסק מקבלים שירותי השגחת כשרות 11 בתי כנסת יוקמו במגרשיםשאושרה הקצאתם

36

אחד ממתקני הגניזה החדשים

1 מקווה גברים פועל בחריש 2 מקוואות נשים פועלים בחריש 2 מקוואות נשים בתהליכי בינוי 8 מתקני גניזה ברחבי העיר

שירות ״הגעל וסע״ לקראת פסח

עמדות ביעור חמץ 8 בערב פסח הפעלנו ברחבי העיר. במשך יומיים "הגעל וסע" הפעלנו שירות להגעלת כלים לקראת פסח. באופן מקוון שירות מכירת חמץ הפעלנו באמצעות המחשב או הסמארטפון. , שכלל שירות למשפחות אבלות הענקנו בין היתר השאלת כיסאות, סידורי תפילה וכיפות. בדף המפורט מוזמנים לבקר והאינטראקטיבי לשירותי דת באתר תוכלו לפתוח בו תיק נישואין העירייה. מקוון, לקבל מידע על בתי עסק כשרים בחריש, מקוואות, שירותי גניזה ועוד. לכניסה לדף סרקו את הברקוד.

הקמת המקווה החדש בשכונת בצוותא

חוק החנייה העירוני החדש

כל מה שאתם צריכים לדעת

איפה מונהגת חנייה בתשלום? בחניות שבהן אבני שפת המדרכה מסומנות בכחול-לבן ולצידן מוצב תמרור לאורך שדרות דרך ארץ ובאזורי המסחר. אנו מזכירים שהעירייה מעמידה לרשותכם ארבעה חניונים ציבוריים בחינם בקרבת שד' דרך ארץ ברחובות אלון, תמר, זית ורובין. האם נדרש תשלום על חנייה בכחול-לבן כבר מהדקה הראשונה? לא. יש להפעיל את תשלום החנייה מהדקה הראשונה, דקות. 20 אך החיוב יתחיל רק לאחר

מה גובה הקנסות על עבירות חנייה בחריש? שקל 250 חנייה ב"אדום-לבן": שקל 250 חנייה עם שני גלגלים על המדרכה: שקל 500 : חנייה עם ארבעה גלגלים על המדרכה שקל 250 חנייה בתחנת אוטובוס: שקל 250 חנייה בחנייה כפולה: שקל 1,000 חנייה בחניית נכים: שקל 250 : חנייה בניצב בניגוד לתִּמרור שקל 100 חנייה ב"כחול-לבן" ללא תשלום כנדרש:

מהו חוק החנייה העירוני החדששל חריש? חוק עזר העמדת רכב וחנייתו נועד להסדיר את נושא חניית כלי רכב ברחבי חריש, והוא מעניק לפקחים העירוניים סמכויות אכיפה. חוק במתכונת דומה קיים ברוב הרשויות המקומיות בישראל. הליך החקיקה הוא ארוך ומורכב, והעירייה החלה בו לפני כשנתיים וחצי. החוק אושר במליאת המועצה והועבר לאישור משרדי הפנים, המשפטים והתחבורה. תהליך האישורים הסתיים, והחוק פורסם ברשומות. אילו עבירות חנייה אוכפים פקחי העירייה? עבירות כמו חנייה ב"אדום-לבן", חנייה על מדרכה, חנייה בחניית נכים, חנייה בתחנת אוטובוס, חנייה בחנייה כפולה, חנייה בניצב בניגוד לתִּמרור וחנייה ב"כחול-לבן" ללא תשלום כנדרש.

מדוע הוחלט להנהיג חנייה בתשלום במספר אזורים מרכזיים בעיר?

מהו תעריף החנייה ב"כחול-לבן"? ש״ח לשעה בין השעות 4 חנייה ב"כחול-לבן" עולה בימי ו'. 13:00-8:00 בימים א'-ה', ובין השעות 19:00-8:00

החנייה בתשלום נועדה לעודד את אזורי המסחר העירוניים על ידי הנגשת מקומות החנייה ללקוחות. עד כה נתפסו רוב מקומות חנייה באזורי המסחר לשעות ארוכות וללא כל הגבלה. המפסידים מהמצב היו הלקוחות ובעלי העסקים. הם גם אלה שירוויחו מהסדרת חנייה בתשלום, כפי שמוכיח הניסיון ברוב הערים בישראל.

איך משלמים על חנייה ב"כחול-לבן"? באמצעות אפליקציות החנייה "פנגו" ו"סלו" (סלופארק בעבר). * (פנגו) או למספר 4500 ניתן לשלם גם באמצעות חיוג למספר * (סלו). 9070

חניונים ציבוריים בחינם בקרבת שד' דרך ארץ

לחנייה הציבורית

611

13

)

אלון חניון ברחוב תמר חניון ברחוב זית חניון ברחוב רובין חניון ברחוב

611

מגרש חנייה אלון ברחוב

מגרש חנייה תמר ברחוב

מגרש חנייה רובין ברחוב

מגרש חנייה זית ברחוב

עיריית חריש

מגלים אחריות ומשליכים את האשפה בפח הסמוך!

לא לידו ולא על המדרכה אשפה משליכים רק בתוך הפח.

לאמשליכים גזם, קרטונים וגרוטאות לפח הטמון כדי שלא לחסום הוצאת גזם וגרוטאותמותרת בימי הפינוי אתפתח הפח.

אריזות ריקות? נייר? קרטון דק? משליכים לפח המתאים ולא לפח הטמון

על רצפת לא משאירים בגדים ישנים, מכשירי חשמל וגרוטאות הפח הטמון, כדי לאפשר את הנפת הפח ופינויו

מצוין! רק ודאו שולחים את הילד להשליך את האשפה בפח? קודם שבכוחו לפתוח את הפח ולהשליך את האשפה פנימה

אריזות זכוכית

קרטונים

נייר, עיתונים וקרטון דק

אריזות ריקות

פסולת ביתית

14:00 הוצאה מיום רביעי בשעה 11:00 ועד יום חמישי בשעה איסוף ביום חמישי

14:00 הוצאה מיום שלישי בשעה 11:00 ועד יום רביעי בשעה איסוף ביום רביעי

יש להוציא את הפסולת למקום נגיש/ייעודי סמוך לכביש

harish.muni.il

106 / *6719 למידע נוסף: מרכז שירות לתושב

העובר על החוק צפוי לקנס

שלא נדע!

אבל שנדע איפה יש (מפעם) דפיברילטור

שימושבדפיברילטור במקריםשל דום לב עשוי להציל חיים! מכשירי החייאה בבתי ספר ובמקומות ציבוריים. 20 עיריית חרישהציבה הפריסה העירונית לפניכם:

בית ספר כנפי רוח בנים 8 רחוב רימון בחדר המורים

בניין העירייה 78 רחוב גפן במרכז שירות לתושב בקומת הכניסה מרכז תרבות ופנאי 73 רחוב שוהם בלובי בית ספר אתגרי העתיד 26 רחוב כלנית בחדר המורים

מוקד הביטחון העירוני 72 רחוב גפן

בית ספר נעימת הלב 2 רחוב רימון בחדר המורים

בית ספר כנפי רוח בנות 8 רחוב שקד בכניסה הראשית של מבנה המנהלה

מרכז ספורט וקהילה 9 רחוב הקהילה באולם הכניסה מצד ימין מרכז ספורט וקהילה 9 רח' הקהילה באולם הספורט סמוך למתקן המקבילים

בית ספר דרך הפרחים 13 רחוב סביון במזכירות בית ספר חזון שמעון 8 רחוב טורקיז במזכירות ברחוב גפן אולם ספורט 35 רחוב גפן בכניסה למרחב המוגן בקומת הכניסה

בית ספר תלמי רון 13 רחוב ברקת בחדר המורים

האולפנה 4 רחוב רימון במסדרון סמוך למשרד המנהלת

בית ספר ממלכתי בצוותא 5 רחוב יחד בכניסה הראשית

בית ספר מעיין האמונה 10 רחוב אלון בחדר המורים

גם אחת מניידות הסיור

בית ספר ממלכתי-דתי בצוותא 4 רחוב רעות בכניסה הראשית

בית ספר תלמי הדר 6 רחוב מרגלית במזכירות

בית ספר רונה רמון 1 רחוב דפנה במזכירות

העירוני מצוידת במכשיר דפיברילטור

רוצים לשחק? פשוט הדליקו את האור!

בשבעה מגרשי ספורט ברחבי העיר התקנו מערכת חכמה וחדשנית להדלקת התאורה באופן עצמאי

)43 מגרש הדשא הסינתטי (רחוב טורקיז המגרש בתלמי הדר המגרש בתלמי רון המגרש ברונה רמון המגרש בתורת חיים המגרש המקורה בכנפי רוח בנים מגרש הדשא בכנפי רוח בנים

מוזמנים לשחק – ולייעל את השימוש באנרגיה!

*6719 ' בכל שאלה ניתן לפנות למרכז שירות לתושב בטל

להצטרפות: . שִׁמְרוּ את המספר 1 052-577-577-5 בזיכרון הטלפון שלכם . שִׁלְחוּ “צרפו אותי” 2

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker