קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 15

מ י ד ע ו ע ד כ ו נ י ם מ ע י ר י י ת ח ר י ש חריש ב קורה

15 ' גיליון מס

זהבה בן

רינת גבאי

אנדרדוס

צילום: חסידה

צילום: טל עבדי

צילום: נדב נוה

קוגומלו

צילום: אילן בשור

צילום: משה נחומוביץ

בניה ברבי

מני הולנדר

חריש חוגגת בקיץ כל הפרטים בעמודים

30-8

"דרך חריש": העירייה השיקה את תפיסת החינוך העירונית החדשה

החל הליך המכרז להקמת הקאנטרי קלאב העירוני של חריש

מדיניות עירונית חדשה בשדרות דרך ארץ

6 עמ'

4 עמ'

3 עמ'

בכל הערוצים! עיריית חריש איתכם

להצטרפות חפשו ועשו לייק עיריית חריש

פנייה טלפונית למרכז שירות לתושב 106/*6719

מענה טלפוני מרכז שירות לתושב 15:45-8:30 בימים א'-ה' בין השעות

להצטרפות חפשו והוסיפו עוקב עיריית חריש

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 16:00-8:30 - ' בימים א', ב', ד', ה 18:00-13:30 - ' ביום ג

עיריית חריש חפשו והצטרפו לערוץ שלנו

אתר האינטרנט של עיריית חריש harish.muni.il

כל המידע מעיריית חריש ישירות להצטרפות לקבוצת WhatsApp ל העדכונים סרקו א ת הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח" שמרו את המספר בטלפון שלכם, שלחו "צר ו אותי" ותישארו מעודכנים 052-5775775

@

service harish.muni.il

Ищите нас на Facebook Официальная страница мэрии Хариша на русском языке

פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות למספר WhatsApp הודעת 052-5575106

לשירותכם בכל עת!

studio positivo

15 ' גיליון מס 2

« עירוני

מדיניות עירונית חדשה בשד’ דרך ארץ בקרוב: שמירת מעבר של שני מטרים פנויים בתוך השטח המקורה, הסדרת אופן הוצאת סחורה והצבת כיסאות ושולחנות מחוץ לבית העסק, הנהגת חנייה עושים סדר בתשלום ומעברים נוספים בין שתי גדות השדרה.

המטרה: לשפר את ההתנהלות בשדרה עבור בעלי העסקים ועבור הלקוחות. צילום: מור שקיפי-לאטי

העירייה נערכת להוצאה לפועל של מדיניות עירונית חדשה שנועדה לקדם את שדרת העסקים הראשית של העיר ולעודד תנועת הולכי רגל. המטרה: לשפר את ההתנהלות בשדרה עבור בעלי העסקים ועבור הלקוחות. בשד’ דרך ארץ ישנם כיום מספר תחומים שבהם נדרשת הסדרה והתערבות של הרשות המקומית. אחד המרכזיים שבהם הוא סחורה וכן כיסאות ושולחנות שמוצבים מחוץ לבתי העסק באופן שמפריע לתנועה בשטח המקורה (קולונודה) ובמדרכה, ולעיתיםאףחוסמיםאתהמעבר. כך גם סגירות חורף (שמטרתן לאפשר ישיבה

• הנהגת חנייה בתשלום (כחול לבן) לאורך שדרות דרך ארץ, במטרה להנגיש את מקומות החנייה ללקוחות. במצב הנוכחי נתפסים רוב מקומות החנייה באזורי המסחר לשעות ארוכות וללא כל הגבלה. כדי לעודד את התחלופה במקומות הח - י � הדקות הראשונות יהיו בח 20 , נייה נם. פרטים מלאים, כולל המועד שבו תתחיל החנייה להיות בתשלום, העי - רייה תפרסם בצורה מסודרת בקרוב. • תחילת אכיפת חנייה במקביל למדרכה (ולא בניצב כפי שחונים כיום). לאחרונה אושר סופית חוק החנייה העירוני החדש, והעירייה נערכת לקראת תחילת האכיפה. • הוספת מעברים נוספים בין שתי גדות השדרה שיאפשרו מעבר קל יותר בין שתי המדרכות. • סלילת שכבת אספלט נוספת בכביש לאורך השדרה, ושילוב פסי האטה.

בשטח המקורה בימות הגשמים) שלא מפונות בתום החורף ומהוות הפרעה למעבר הולכי רגל. תחום נוסף שבו נדרשת הסדרה הוא עניין החנייה. המצב כיום הוא שמקומות חנייה רבים בשדרה נתפסים לאורך זמן רב באופן שלא מאפשר תחלופה, מה שפוגע הן בלקוחות והן בבעלי העסקים. תחומים אלה ותחומים נוספים יוסד - רו בקרוב במסגרת מדיניות עירונית חדשה שגיבשה העירייה. אלה עיקרי המדיניות העירונית החדשה: • סדר חדש בשטח השדרה המ - קורה ובמדרכות: שמירת מעבר של שני מטרים פנויים בתוך הקו - לונדה לטובת הולכי הרגל, הסדרת סוג ואופן הוצאת סחורה מחוץ לבית העסק והסדרת הצבת כיסאות ושול - חנות ניידים מחוץ לבית העסק. • הסדרת סגירות חורף בשדרה והג - דרת מועדים להתקנתן ולפירוקן.

פרטים מלאים, כולל המועד שבו תתחיל החנייה להיות בתשלום, תפרסם העירייה בצורה מסודרת בקרוב

3 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עירוני »

מתחם הטרפז בשכונתאבני חן: שיווק הדירות יוצא לדרך אלף מ"ר של שטחי תעסוקה 20- יח"ד דיור ברבי קומות ועוד כ 624 התוכנית כוללת ומסחר. העירייה עיכבה את השיווק עד לאישור החלטת ממשלה חדשה לחריש

מתחילים בשיווק מאות יחידות דיור בכניסה לעיר סמוך לכיכר הזיתים: הליך השיווק של מתחם הטרפז (תו - יחידות 624 /י'), הכולל 1 כנית חריש אלף 20- דיור ברבי קומות ועוד כ מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר, יוצא לדרך. על פי הנחיית ראש העיר יצחק קשת, העירייה עיכבה את השיווק למרות שהתב"ע אושרה כבר בשנה שעברה על ידי הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה, והציבה כתנאי את קידום החלטת ממשלה חדשה לח - ריש. כן סוכם ששיווק הדירות יקודם רק בשיתוף פעולה עם העירייה תוך התחשבות בצורכי העיר. לאחר שע - ברה החלטת הממשלה נפתחה הדרך להתחלת השיווק.

. מתחם הטרפז 6353 בקצה שכונת אבני חן, סמוך לכביש

הגדלת שטחי התעסוקה והמסחר תביא ליצירת מקומות עבודה בתוך חריש, תפחית את כמות הנוסעים מחוץ לחריש (וכפועל יוצא מכך את עומסי התנועה) ותגדיל את הכנסות העירייה.

המכרז של רשות מקרקעי ישראל מתקיים על פי מחיר מטרה, כלומר ההצעה הגבוהה ביותר ביחס למחיר הקרקע, כאשר ייעוד המגרשים הינו בנייה רוויה למגורים ולמסחר. הזוכה במכרז יישא גם בכל הוצאות הפיתוח.

החל הליך המכרז להקמת הקאנטרי קלאבשל חריש סאונות, 4 , בריכות 4 דונם ויכלול 10- הקאנטרי העירוני ישתרע על פני שטח של כ ג’קוזי, שני מגרשי טניס, מגרש משולב קטרגל וכדורסל, חדר כושר ועוד

המכרז להקמת הקאנטרי קלאב העירוני של חריש יצא לדרך.

המכרז שפרסמה העירייה קורא ליזמים לתכנן בשיתוף העירייה ואז להקים ולהפעיל קאנטרי בחריש על דונם בקצה שכונת 10- שטח של כ בצוותא (סמוך לשכונת מעו”ף). הליך המכרז צפוי להסתיים במהלך חודש אוגוסט, והבנייה מתוכננת להתחיל על ידי הקבלן שיזכה מיד לאחר קבלת היתר בנייה. הקאנטרי יהיה מרכז ספורט ונופש בריכות: בריכת 4 עירוני ויכלול שחייה מקורה, בריכת שחייה

בקצה שכונת בצוותא, סמוך לשכונת מעו"ף. השטח שבו יוקם הקאנטרי

אולם ספינינג, אולמות חוגים, ג’ימבורי מקורה, גן שעשועים חיצוני, חנות למוצרי ספורט, חדרים לטיפולי ספא, מזנון, מלתחות, מדשאות גדולות ועוד.

חיצונית, בריכת פעוטות ובריכה לימודית/טיפולית. יהיו בו גם ג’קוזי, סאונות (שתיים רטובות ושתיים 4 יבשות), שני מגרשי טניס, מגרש משולב קטרגל וכדורסל, חדר כושר,

15 ' גיליון מס 4

« עירוני

ממשיכים לסלול את שד’ דרך ארץ עיריית חריש החלה את השלב הסופי בעבודות הפיתוח של שדרות דרך ארץ, מכיכר הזיתים ועד שכונת מעו”ף. העירייה תסלול את השדרה המרכזית שתחצה את הרחוב ובמקביל תחליף את שכבת האספלט הסופית של הכביש, תסלול מדרכות עם אבנים משתלבות ותבצע עבודות גינון והתקנת ריהוט רחוב. בתום העבודות בשטח זה יחלו העבודות לסלילת השדרה המרכזית בשדרות ההגשמה, בין שכונת הפרחים לשכונת בצוותא.

האספלט יוחלף באבנים משתלבות. העבודות בשכונת הפרחים

שכונת הפרחים: מקימיםאתשפת הרחוב הסופית העבודות להקמת שפת הרחוב הסופית בשכונת הפרחים בעיצומן. בהתאם לתוכנית העבודה העירונית, בשלבים המוקדמים של אכלוס השכונה, שבהם עדיין עבדו בשטח כלים כבדים כמו משאיות וטרקטורים, תשתיות הרחוב הוקמו בתצורה זמנית כדי למנוע נזקים במהלך העבודות. כך בדיוק היה גם בשלבי ההקמה והאכלוס של השכונות אבני חן והחורש. במסגרת העבודות שנערכות כעת להקמת שפת הרחוב הסופית, האספלט במדרכות מוחלף באבנים משתלבות, יוצבו אבני שפה איכותיות, קולטני מים, ספסלים ופחי אשפה ובתום שנת השמיטה יבוצעו עבודות גינון שונות.

העבודות בשד' דרך ארץ סמוך לכיכר הזיתים

חדשבחריש: מתקן לשטיפתאופניים העירייה פתחה לשימוש מתקן עירוני חדש לשטיפת אופניים שהוצב בפארק הסמוך לתחנת הדלק בכניסה לעיר.

המתקן החדש הוא המתקן העירוני לשטיפת אופניים הראשון מסוגו בישראל. המתקן נחנך ביחד עם חברי קהילת רוכבי האופניים בחריש ובהשתתפות ראש העיר יצחק קשת. חוזרים מטיול אופניים בסינגלים היפים שביער חריש? מוזמנים לעצור לכמה רגעים כדי לשטוף אותם בקלות ובמהירות. השירות בחינם!

5 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

חינוך »

“דרך חריש": העירייה השיקה את תפיסת החינוך העירונית החדשה התפיסה גובשה במשך שנתיים בשיתוף מנהלים, אנשי חינוך והורים בחריש ובסיוע ארגון "דרך כפר יוזמות חינוך”. התפיסה החדשה הוצגה לפני מאות מורים, גננות ואנשי חינוך באירוע "חוצות היוצרים חינוך"

בסימן עבודת הלב. אירוע "חוצות היוצרים חינוך" הראשון של חריש. צילומים: מור שקיפי-לאטי

מאות מורים, יוצאים ל"דרך חריש": גננות וצוותי חינוך השתתפו באירוע "חוצות היוצרים חינוך" הראשון של חריש בפארק המועצה, ששיאו היה בהצגת תפיסת החינוך העירונית הח - דשה – "דרך חריש". תפיסת החינוך גובשה במהלך הש - נתיים האחרונות בעבודה ייחודית. היוזמה הייתה של אגף החינוך בעי - ריית חריש יחד עם "סינפסה" (מכון המחקר העירוני לחינוך של עיריית חריש), שזיהה את הצורך וגם את ההזדמנות בעיר חדשה כחריש, שמצד אחד מאוד הטרוגנית באוכלוסייתה, ומצד שני – כל מוסדותיה והמסורות שלה עדיין בתהליך התהוות.

"דרך כפר יוזמות חינוך". בדרך כפר פועלים על פי הרעיון של "חינוך מוביל חברה", ובמקרה של חריש מצאו אותו מתאים במיוחד. הפעילות החלה בגיבוש שני פורומים. הראשון, פורום מנהלים של כל בתי הספר בעיר מכלל המגזרים – חילו - נים, דתיים-לאומיים וחרדים לזרמיהם. במשך שנה שלמה התכנס הפורום בקביעות, יחד עם אנשי אגף החינוך ועם אנשי דרך כפר, והמנהלים גיבשו במשותף את התפיסה החינוכית. הכפר השלם במקביל, מתוך מחשבה שכדאי שתפי - סת החינוך היישובית תהיה משותפת לכלל הגורמים בעיר העוסקים בחינוך,

חדו שני הפורומים ליומיים של סמינר מרוכז, שבסיכומו הוציאו מתחת ידם גרסה ראשונה של מסמך תפיסת החי - נוך היישובית. בשנה השנייה, שאת סיומה ציין האירוע "חוצות היוצרים חינוך", בחרו המנהלים של בתי הספר בעיר באלמנט אחד מתוך התפיסה החדשה, "עבודת הלב", להטמעה באופן מעשי במערכת. לצורך העניין נוצרו מעגלים נוספיםשל עבודה, של יועצות חינוכיות, גננות ואנשי השירות הפסיכולוגי. במקביל קבוצה אחודה משני הפורומים היסו - דיים (מנהלים והכפר השלם), בשיתוף נציגי הורים, המשיכה לעבוד על תפי - סת החינוך, דייקה וחידדה אותה לכדי מסמך סופי ומרשים. "נציגים של מגזרים קוטביים זה לזה ביום-יום, יוצרים חוויה מאוד הרמונית", אמרה עינת ונטורה, מנחת דרך כפר, "זה בהחלט גרם לכל המעורבים לתחושה מרוממת רוח של חלוציות ושליחות". מנהל אגף החינוך בעירייה ישראלשלו: "אנחנו מתרגשים בכל פעם מחדש לראות את המסירות והאנרגיות הטו - בות שיש באנשי החינוך שזכינו להם בחריש. אנחנו שמחים להוביל יצירה חינוכית מיוחדת שמטרתה לראות כל ילד וילדה ולהצמיח אותם עם ערכים, כישורים ומיומנויות רלוונטיות לעתידם ולעולם המשתנה".

העירייה גייסה למלאכה את ארגון

התכנס גם פו - רום נוסף בשם "הכפר השלם", ובו היו חברים, בין היתר, עוב - דים סוציאליים, קב"סים (קציני ביקור סדיר), נציגי המחלקה נוער לקידום ואפילו מפקד נקודת המשטרה בחריש. בסוף השנה הראשונה לפעילות התא -

15 ' גיליון מס 6

אירועי הקיץ של עיריית חריש 2 0 2 2

30-8 כל הפרטים בעמודים

7 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

מחלום למציא

צילום: ישראל ברדוגו

י"ג ב | 12.7.22 | יום שלישי

פעילות קהילתית

הפעלו

15 ' גיליון מס 8

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

אות!

הופעה של בניה ברבי

צילום: משה נחומוביץ

פארק הצגן | 19:00 | בתמוז

ות לכל המשפחה

טקס חגיגי

9 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

אירועיקיץ לנוער כיתותז'-י"ב יולי 20:00 | 14.7 | חמישי קפה סרט מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן

19:00 | 17.7 | ראשון סדנת שוקולד מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן

₪ 15

17:00 | 19.7 | שלישי מסיבת נוער במג׳יקקאס )80 יציאה ממועדון הנוער (פארקהמועצה, רח׳ גפן

₪ 90

20:00 | 29.6 | רביעי מסיבתפתיחת הקיץ )80 מתחם הנוער (פארק המועצה, רח׳ גפן

19:00 | 26.7 | שלישי סדנת אפייה מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן 20:00 | 21.7 | חמישי קפה קריוקי מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן

20:00 | 24.7 | ראשון טורניר טניס שולחן מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן 20:00 | 20.7 | רביעי מרחב פתוח מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן

20:00 | 4.7 | שני קרנבל ברזילאי

20:00 | 3.7 | ראשון מרחב פתוח מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן 20:00 | 6.7 | רביעי מרחב פתוח מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן 9:00 | 10.7 | ראשון שפיים ונהנים יציאה ממועדון הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן ₪ 70

₪ 15

₪ 15

מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן

20:00 | 25.7 | שני

20:00 | 7.7 | חמישי קפה קריוקי מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן 20:00 | 11.7 | שני טורניר סנוקר מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן

במהפתוחה ערב כישרונותצעירים )80 מתחם הנוער (פארק העירייה, רח׳ גפן

20:00 | 28.7 | חמישי קפה סרט מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן

20:00 | 27.7 | רביעי מרחב פתוח מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן

, בימים א'-ה' 73 באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם פרטים והרשמה

15 ' גיליון מס 10

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

אוגוסט

20:00 | 17.8 | רביעי מסיבתקבלתפנים למסיימי כיתה ו'

20:00 | 10.8 | רביעי מרחב פתוח מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן 19:00 | 3.8 | רביעי חדר בריחה מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן ₪ 15

20:00 | 4.8 | חמישי מרחב פתוח מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן 19:00 | 1.8 | שני סדנת סושי מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן ₪ 15

)80 מתחם הנוער (פארק המועצה, רח׳ גפן

20:00 | 21.8 | ראשון גמרטורנירים

)80 יציאה ממועדון הנוער (פארק המועצה, רח׳ גפן

₪ 100

14:30 | 22.8 | שני

9:00 | 11.8 | חמישי נוסעים למימדיון )80 יציאה ממועדון הנוער (פארקהמועצה, רח׳ גפן ₪ 90

נוסעיםלסופרלנד

)80 יציאה ממועדון הנוער (פארק המועצה, רח׳ גפן

20:00 | 24.8 | רביעי סוגריםאת הקיץ במסיבה )80 מתחם הנוער (פארק המועצה, רח׳ גפן

20:00 | 18.8 | חמישי

19:30 | 14.8 | ראשון סדנת תכשיטנות בגרוב מתחם הנוער )80 (מועדון הנוער, רח' גפן

₪ 20

מסיבת פול מון

₪ 15

מתחם הנוער )80 (פארק המועצה, רח׳ גפן

04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות | 19:00-15:00 בשעות

*מספר המקומות מוגבל

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

בס"ד

נערות

18:30 | י"ג באב | 10.8 | רביעי כניסה לבריכת בורה בורה פרדס חנה ₪ 10

19:00 | כ"ה בתמוז | 24.7 | ראשון

18:00 | י"א באב | 8.8 | שני סדנת שזירת פרחים 80 מועדון הנוער, רח' גפן 17:00 | כ"ו בתמוז | 25.7 | שני מסיבת ראשחודש 74 אולם רב תכליתי, רח' גפן הקרנת בכורה לסרט "אחרי הסוף" בהפקת ר. שור ור. ליבוביץ 73 מרכז תרבות ופנאי, רח' שוהם ₪ 10

19:00 | כ"ה באב | 22.8 | שני סדנת תכשיטנות 80 מועדון הנוער, רח' גפן 17:00 | ב' באלול | 29.8 | שני מסיבת ראשחודש 80 מועדון הנוער, רח' גפן ₪ 10

*מס' המקומות מוגבל

₪ 10

לנערות ואימהות

18:00 | ג' באלול | 30.8 | שלישי מופעאנדרדוס בצוותא 9 מרכז ספורט וקהילה, רח' הקהילה

בהפרדה

*מס' המקומות מוגבל

, בימים א'-ה' 73 באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם פרטים והרשמה

15 ' גיליון מס 12

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

מותאם לציבור תורני חרדי

נערים

10 ₪ 19:00 | י"ח באב | 15.8 | שני שירה והרקדה עם נעם רדעי 74 אולם רב תכליתי, רח' גפן 18:30 | כ׳ באב | 17.8 | רביעי כניסה לבריכת בורה בורה פרדס חנה 17:00 | כ״ו באב | 23.8 | שלישי באבל גול (כדורגל בועות) 43 מגרש דשא סינתטי, רח' טורקיז ₪ 10 לנערים ואבות 18:00 | 30.8 | ג' באלול | שלישי מופעאנדרדוס בצוותא 9 מרכז ספורט וקהילה, רח' הקהילה 10 ₪

18:00 | י"ט בתמוז | 18.7 | שני ההרצאה "האומץ לשנות" Phd ד"ר גילי עטרי 80 מועדון הנוער, רח' גפן

18:00 | י״ב באב | 9.8 | שלישי פעילות אתגרית WATERTAG 80 מגרש כדורסל, רח' גפן

₪ 10

*מס' המקומות מוגבל

*לא כולל נסיעה

18:30 | ט"ו בתמוז | 14.8 | חמישי כניסה לבריכת בורה בורה פרדס חנה ₪ 10

בהפרדה

04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות | 19:00-15:00 בשעות

*מספר המקומות מוגבל

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

לוח אירועי הק

לכל המשפחה

16:30 | 6.7 | רביעי עברית חובה (לילדים עולים חדשים)

16:00 | 3.7 | ראשון הכנה לכיתה א' לעולים חדשים מרכז תרבות ופנאי, 73 רח' שוהם

י ו לי

בית הקהילה, 76 רח' גפן

17:00 | 6.7 | רביעי פתיחת נגרייה קהילתית 27 בית ספר אתגרי העתיד, רח' כלנית

נ ו ע ר

16:30 | 11.7 | שני מופעסוף שנהמוזיקלי מרכז תרבות ופנאי, 73 רח' שוהם

21:00 | 11.7 | שני

19:30 | 4.7 | שני תכל'ס מרכז לנוער עולה מרכז תרבות ופנאי, 73 רח' שוהם

27.7 | 20.7 | 6.7 | 3.7 20:00 מרחב פתוח פארק | מתחם הנוער 80 המועצה, רחוב גפן

מופע מקורוק

מרכז תרבות ופנאי, 73 רח' שוהם

11:30 | 6.7 | רביעי כנסמתגייסים קייקי כפר בלום

19:00 | 12.7 | שלישי

אירוע הכרזת העיר

20:00 | 4.7 | שני

21.7 | 7.7 | חמישי 20:00 קפה קריוקי פארק | מתחם הנוער 80 המועצה, רח' גפן

קרנבל ברזילאי

פארק הצגן, רח' לשם פינת אודם

פארק | מתחם הנוער 80 המועצה, רחוב גפן

17:00 | 14.7 | חמישי מופע מדעי

לכל המשפחה- פרופסור פוקס 9 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רח' הקהילה

20:00 | 10.7 | ראשון טורניר סנוקר פארק | מתחם הנוער 80 המועצה, רחוב גפן

8:30 | 11.7 | שני שפיים ונהנים

פארק המים שפיים

17:00 | 18.7 | שני הפנינג משפחות 16 בית ספר דרך הפרחים, רח' סביון

19:00 | 17.7 | ראשון

28.7 | 14.7 | חמישי 20:00

סדנת שוקולד

קפה סרט

פארק | מתחם הנוער 80 המועצה, רחוב גפן

פארק | מתחם הנוער 80 המועצה, רחוב גפן

17:00 | 27.7 | רביעי סריגה על הגדר

שד׳ דרך ארץ

0-15:30 ' פרטים והרשמה באתר העירייה ובמרכז תרבות ופנאי בימים א'-ה פרטים נוספים על פעילות אזרחים ותיקים: ליטל בר שלום (רכזת מענים אזרחים ות

15 ' גיליון מס 14

2022 של עיריית חריש קיץ

17:00 | 19.7 | שלישי מסיבת נוער במג׳יקקאס

/ מ ב ו ג ר י ם + 1 8

19:00 | 26.7 | שלישי סדנת אפייה מועדון הנוער, 80 רח' גפן

20:00 | 24.7 | ראשון טורניר טניס שולחן פארק | מתחם הנוער 80 המועצה, רח' גפן

17:00 | 3.7 | ראשון

פתיחת אולפן קיץ לעולים 73 מרכז תרבות ופנאי, רח' שוהם

20:00 | 25.7 | שני ערב כישרונות צעירים 80 פארק המועצה, רחוב גפן | מתחם הנוער

11:00 | 8.7 | שישי מסיבתפתיחת קיץ לצעירים סדנת קוקטיילים 9 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רח' הקהילה

אזרחים ותיקים

19:00 | 25.7 | שני מוזיקה עולה לארץ מרכז תרבות ופנאי, 73 רח' שוהם

19:00 | כל יום שני סדנה להורים דוברי רוסית מרכז תרבות ופנאי, 73 רח' שוהם

17:00 | 5.7 | שלישי הפנינג בין-דורי (עם נכדים) 74 מבנה רב תכליתי, רח' גפן

17:00 | 10.7 | ראשון הפנינג חיים בריאים מבנה רב תכליתי, 74 רח' גפן 17:00 | 24.7 | ראשון קפה ותיקים מבנה רב תכליתי, 74 רח' גפן

8:30 | 21.7 | חמישי טיול לכפר חסידים - 16 איסוף מכיכר תמר פינת אורן 17:00 | 27.7 | חמישי פיקניקבפארק הנדיבעם נכדים - 16 איסוף מכיכר תמר פינת אורן

*מספר המקומות מוגבל

04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות | 19:00 052-5223530 ) אירית קסטן (מנהלת יחידת אזרחים ותיקים | 052-3660972 ) תיקים

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

אירועי הקיץ

לכל המשפחה

אוג וסט

17:00 | 9.8 | שלישי מופע לילדים - קוגומלו 9 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רח' הקהילה 17:00 | 8.8 | שני מני הולנדר - מנטליסט 9 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רח' הקהילה

20:00 | 25.8 | חמישי מופע סיום הקיץ זהבה בן פארק הצגן, רח' לשם פינת אודם

17:00 | 10.8 | רביעי סדנת סטיילינג בחנות יד שנייה 4 מתחם האולפנה, רח' רימון 17:00 | 14.8 | ראשון שחר ושוקי וסדנת בועות סבון 73 מרכז תרבות ופנאי, רח' שוהם

16:00 | 29.8 | שני טקס עלייה לכיתה א' (במסגרת קליטת עלייה)

18:00 | 30.8 | שלישי מופעאנדרדוס 9 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רח' הקהילה

17:00 | 16.8 | שלישי מופע החיות של שלמה וסדנת מעגל מתופפים 9 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רח' הקהילה 18:30 | 18.8 | חמישי מופעקיץ לילדים רינת גבאי פארק הצגן, רח' לשם פינת אודם 17:00 | 21.8 | ראשון קרקסאקרובטי 9 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רח' הקהילה

19:00 | 1.8 | שני סדנת סושי מועדון הנוער, 80 רחוב גפן נ ו ע ר

20:00 | 3.8 | רביעי חדר בריחה

פארק | מתחם הנוער 80 המועצה, רחוב גפן

20:00 | 10.8 | 4.8 | חמישי מרחב פתוח 80 פארק המועצה, רחוב גפן | מתחם הנוער

17:00 | 23.8 | שלישי טוביה ומקסימוס 73 מרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם

9:00 | 8.8 | שני נוסעיםלמימדיון

0-15:30 ' פרטים והרשמה באתר העירייה ובמרכז תרבות ופנאי בימים א'-ה פרטים נוספים על פעילות אזרחים ותיקים: ליטל בר שלום (רכזת מענים אזרחים ות

15 ' גיליון מס 16

2022 של עיריית חריש ץ

20:00 | 17.8 | רביעי מסיבת קבלת פנים למסיימי כיתה ו' 80 פארק המועצה, רחוב גפן | מתחם הנוער 20:00 | 18.8 | חמישי מסיבתפול מון 19:30 | 14.8 | ראשון סדנת תכשיטנות 80 פארק המועצה, רחוב גפן | מתחם הנוער

/ מ ב ו ג ר י ם + 1 8

20:00 | 11.8 | חמישי לילה לבן - ט"ו באב שד׳ דרך ארץ

20:00 | 23.8 | שלישי סדנת שוקולד 73 מרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם

80 פארק המועצה, רחוב גפן | מתחם הנוער

20:00 | 21.8 | ראשון גמר טורנירים 80 פארק המועצה, רחוב גפן | מתחם הנוער

אזרחים ותיקים

20:00 | 2.8 | ראשון ערב לימוד והכנה לט' באב 74 מבנה רב תכליתי, רח' גפן

14:30 | 22.8 | שני נוסעים לסופרלנד

18:30 | 11.8 | חמישי מופע ט"ו באב שפות רבות לאהבה 74 מבנה רב תכליתי, רח' גפן

20:00 | 24.8 | רביעי מסיבתסיום קיץ לנוער 80 פארק המועצה, רח׳ גפן | מתחם הנוער

18:30 | 21.8 | ראשון ערב זמר קייצי מבנה רב תכליתי, 74 רח' גפן

8:30 | 18.8 | חמישי טיול לעכו ולגנים הבהאיים - 16 איסוף מכיכר תמר פינת אורן

19:00 | 28.8 | ראשון מופע ייחודי - טל בריל ביתמדרש יוצר 74 מבנה רב תכליתי, רח' גפן

*מספר המקומות מוגבל

04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות | 19:00 052-5223530 ) אירית קסטן (מנהלת יחידת אזרחים ותיקים | 052-3660972 ) תיקים

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

למסיימי י״ב

כנס מתגייסים

קייקים ועל האש

*מספר המקומות מוגבל

11:00 | ז' בתמוז | 6.7.22 קייקי כפר בלום

באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, פרטים והרשמה 19:00-15:00 , בימים א'-ה' בשעות 73 רחוב שוהם 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות

15 ' גיליון מס 18

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

20

מסיבת פתיחת הקיץ לצעירים

סדנת קוקטיילים

עוד

+18

*מספר המקומות מוגבל

11:00 | ט׳ בתמוז | 8.7.22 9 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רחוב הקהילה

באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, פרטים והרשמה 19:00-15:00 , בימים א'-ה' בשעות 73 רחוב שוהם 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

הפנינג משפחות

ליצנות וג'אגלינג

הולה הופ דיאבולו ואקרו באלאנס

בועות סבון ויצירה

*מספר המקומות מוגבל

17:00 | י״ט באב | 18.7.22 16 בית ספר דרך הפרחים, רחוב סביון

באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, פרטים והרשמה 19:00-15:00 , בימים א'-ה' בשעות 73 רחוב שוהם 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות

15 ' גיליון מס 20

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

20

מופע לילדים

צילום: אילן בשור

17:00 | 9.8.22 | י"ב באב | שלישי 9 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, רח' הקהילה

באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, פרטים והרשמה 19:00-15:00 , בימים א'-ה' בשעות 73 רחוב שוהם 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

לילה לבן ט"ו באב

הנחות בחנויות במה פתוחה דוכני פעילות ועוד

צילום: ישראל ברדוגו

20:00 | י״ד באב | 11.8.22 שד' דרך ארץ

15 ' גיליון מס 22

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

רינת גבאי מופע קיץ לילדים

צילום: חסידה

*מספר המקומות מוגבל

18:30 | כ״א באב | 18.8.22 פארק הצגן (רח' אודם פינת לשם)

באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, פרטים והרשמה 19:00-15:00 , בימים א'-ה' בשעות 73 רחוב שוהם 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות

23 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

2

צילום: טל עבודי

22 בימות פיס מופע סיום הקיץ זהבה בן פארק הצגן | 20:00 | כ״ח באב | 25.8.22

15 ' גיליון מס 24

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

20

במה פתוחה ערב כישרונות צעירים

ת!

בואו נראה אתכם!

D. V

*מספר המקומות מוגבל

כ״ו בתמוז | 25.7.22 | ' יום ב מתחם הנוער | 20:00 80 פארק המועצה, רחוב גפן

ון

באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, פרטים והרשמה 19:00-15:00 , בימים א'-ה' בשעות 73 רחוב שוהם 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

עיריית חריש ומועצת הנוער העירונית מזמינות אתכם מסיימי כיתות ו'!

מצחיקה, מאתגרת ומלאה בהפתעות! למסיבת קבלתפנים

*מספר המקומות מוגבל

יו

כ' באב | 17.8.22 | ' יום ד מתחם הנוער | 20:00 80 פארק המועצה, רחוב גפן

באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, פרטים והרשמה 19:00-15:00 , בימים א'-ה' בשעות 73 רחוב שוהם 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות

15 ' גיליון מס 26

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

20

סוגרים את הקיץ

במסיבת נוער מטורפת

*מספר המקומות מוגבל

כ״ז באב | 24.8.22 | ' יום ד מתחם הנוער | 20:00 80 פארק המועצה, רחוב גפן

באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, פרטים והרשמה 19:00-15:00 , בימים א'-ה' בשעות 73 רחוב שוהם 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות

27 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

טוביה ומקסימוס 2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

מותאם לציבור תורני חרדי

בס"ד

23.8.22 כ״ו באב 17:00 מרכז תרבות ופנאי, 73 רחוב שוהם

צילום: דורון פירסט

מופע אנדרדוס

30.8.22 ג׳ באלול 18:00 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, 9 רח' הקהילה

צילום: נדב נוה

, בימים א'-ה' 73 באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם פרטים והרשמה 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות | 19:00-15:00 בשעות מספר המקומות מוגבל

לכל המשפחה

15 ' גיליון מס 28

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

בס"ד

מופע לכל המשפחה מני הולנדר מנטליסט 17:00 | י"א באב | 8.8.22 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, 9 רח' הקהילה מותאם לציבור תורני חרדי

מופע החיות שלשלמה וסדנת מעגל מתופפים 17:00 | י"ח באב | 16.8.22 מרכז ספורט וקהילה בצוותא, 9 רח' הקהילה

מותאם לציבור תורני חרדי

שחר ושוקי וסדנת בועות סבון 17:00 | י"ז באב | 14.8.22 מרכז תרבות ופנאי, 73 רח' שוהם

מותאם לציבור תורני חרדי

19:00-15:00 , בימים א'-ה' בשעות 73 באתר העירייה או במרכז תרבות ופנאי, רחוב שוהם פרטים והרשמה מספר המקומות מוגבל | 04-6186352 ' בטל 13:00-10:30 מענה טלפוני בימים א'-ד' בשעות

לכל המשפחה

29 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

2022 של עיריית חריש אירועי הקיץ

מתנדבי חריש בפעילותקיץ

17:00 | כ"ז בתמוז |26.7.22

פתיחת "הסדנה–בית מלאכה קהילתי" 27 תיכון אתגרי העתיד, רח' כלנית

17:00 | כ"ח בתמוז | 27.7.22 סורגים על הגדר שדרות דרך ארץ

20:00 | י"ג באב | 10.8.22 סדנת סטיילינג "בואי להיות את" עם עינת צח 4 חנות יד שנייה "שלי -שלך", רח' רימון (מתחם אולפנת חריש, כניסה אחורית)

15 ' גיליון מס 30

הצטרפו לצוות חינוכי מנצח!

פרטים באתר העירייה

לעיריית חריש דרושות סייעות

צילום: מור שקיפי-לאטי

דרורה טובול סייעת בגן שניר א'

המודעה פונה לנשים ולגברים כאחד

31 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

עדכונים מהעירייה בזמן אמת ! WhatsApp - ישירות ל

studio positivo

052-577-577-5 . שמרו את המספר 1 בזיכרון הטלפון שלכם . שלחו “צרפו אותי” 2 להצטרפות:

עדכונים רשמיים ומאומתים בלבד!

עדכונים נוספים

סגירת רחובות

אירועי תרבות ופנאי

הפסקות מים

הנחיות בעת חירום

עבודות בכביש

עדכוני חינוך

להצטרפות לקבוצת העדכונים: סרקו את הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח"

15 ' גיליון מס 32

Made with FlippingBook - Online Brochure Maker