קורה בחריש | סיכום שנת 2021

דו"ח לתושב

2

חריש הולכת וצומחת לנגד עינינו, וכולנו שותפים לתהליך מופלא – הקמת עיר חדשה בישראל. יחד עם העיר צומחת הרשות המקומית, וכך גם היקף הפעילות שלה. חשוב לנו שתדעו מה עושה העירייה ולאן מנותבים המשאבים העירוניים. לכן הפקנו גם השנה את החוברת הזו המהווה מעין דוח לתושב בדבר הפעילות השנתית של העירייה, והשתדלנו שהיא תהיה מפורטת ככל שניתן. אני מבקש להדגיש כמה נושאים חשובים:

מ : ם ו ל י צ

ש ר ו

ק

י פ י

ל

א

י ט

. הדבר בא לידי ביטוי בראש ובראשונה החינוך בראש סדר העדיפויות הציבה העירייה את 2021 גם ב- הושקע בתחום החינוך. העירייה מובילה מדיניות 2021 מתקציב שנת 50% בהשקעה התקציבית: יותר מ- . מדובר במהלך דרמטי וגדול שמצריך 21 של חדשנות חינוכית ייחודית, ומקימה מערכת חינוך רלוונטית למאה ה יצירתיות, השקעה גדולה וזמן הטמעה בקרב המורים והגננות. המודל שלנו הוא "למידה ממוקדת תלמיד", כלומר תפיסה שמתמקדת בהתאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד. לא מדובר רק בסיסמה: העירייה פתחה בתי ספר חדשים שתוכננו מראש בצורה שתאפשר את יישומה של החדשנות החינוכית; העירייה המשיכה להשקיע משאבים ב"סינפסה" - מרכז המחקר והפיתוח העירוני לחינוך שהקמנו; והעירייה ממשיכה לגייס אנשי חינוך מעולים. . עומסי התנועה הם בעיה ארצית שמחריפה בקצב מהיר התחבורה תחום נוסף וחשוב שריכזנו בו מאמץ השנה הוא מאוד, וגם בחריש – עיר שנמצאת בשלבי צמיחה והתפתחות - מרגישים זאת היטב. מורכבותו של האתגר נעוצה בעובדה שמערך התחבורה הבין עירוני לא נמצא באחריות ובסמכות העירייה. פעלנו השנה מול הגורמים הממשלתיים, הצגנו את הנתונים, דרשנו את התקציבים כדי לתת מענה לתושבי חריש – וחשוב לומר שמצאנו אוזן קשבת. פתיחת מחלף מג"ב חריש נמצאת ממש מעבר לפינה, פרויקט הקמת כביש הגישה הדרומי לחריש ייכנס בקרוב לשלב יציאה למכרז לתכנון ולביצוע ומערך קווי האוטובוס לחיפה ולתל אביב יוכפל כבר בשנה הקרובה וייפתח קו נוסף לאזור המרכז. החלטות חשובות על תוואי מסילת מנשה צפויות להתקבל בקרוב ויהיו התפתחויות נוספות. פירטנו בעמודים הבאים ככל הניתן את הפעולות שעשתה הרשות, ואת הפעולות והתוכניות העתידיות בתחום התחבורה. ביצעה העירייה פעולות משמעותיות השנה. כך, למשל, אושרה התוכנית ההתפתחות האסטרטגית של חריש גם בקידום דונם לשטח השיפוט שלה 2,400- להקמת שטחי התעסוקה בשכונה העתידית "חריש דרום"; חריש קיבלה עוד כ במסגרת תהליך קביעת הגבולות על ידי הוועדה הגיאוגרפית של משרד הפנים. השטח החדש יאפשר, בין היתר, את פיתוח אזורי התעסוקה העתידיים של העיר; יזמנו וקידמנו חוק שמאריך את תוקף פעילותה של הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה בחריש המרכזת בידיה סמכויות של ועדה מקומית ושל ועדה מחוזית, ושפעילותה חשובה מאוד להתפתחות של חריש; העירייה הוציאה לדרך את פרויקט הפארק העירוני; העירייה הקימה אנטנות סלולריות ראשונות, שהצטרפו לשתי אנטנות נוספות במרכז מסחרי פרטי, ואישרה את הקמתן של שתי אנטנות נוספות. עבודה רבה בנושאי ההתפתחות האסטרטגית עוד לפנינו, אבל אנחנו מתקדמים כל הזמן ואני מאמין שבקרוב יהיו בשורות טובות וחשובות. העירייה עשתה עוד פעולות רבות בשנה שחלפה, והשתדלנו לרכז את החשובות שבהן ב”דוח לתושב” שאתם מחזיקים כעת בידיכם. בהזדמנות זו, אני רוצה להודות לחברי המליאה ולעובדי העירייה, על העבודה החשובה למען חריש ותושביה.

ראש העיר יצחק קשת

3

29 גני ילדים נמצאים כעת בתהליכי תכנון

8 גני ילדים נמצאים כעת בתהליכי בינוי

6 מבני בתי ספר נמצאים כעת בתהליכי תכנון

3 מבני בתי ספר נמצאים כעת בתהליכי בינוי

31 גני ילדים חדשים

6 מבנים של בתי ספר חדשים

2021- מה עשינו ב

חינוך

בבתי תפיסת החדשנות החינוכית המשכנו בקידום יישום הספר בחריש. סביבת לימודים מוסדות חינוך נבנו בצורה חדשנית, המייצרת . כלומר, למידה ממוקדת תלמיד בשיטת חינוך של שתומכת תפיסה שמתמקדת בהתאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד באמצעות יצירת קהילות למידה. הבנייה החדשה כוללת שונים כמו קירות הזזה וקירות שקופים, אלמנטים חדשניים . כל אלה מאפשרים למידה מרחבי למידה משותפים וכן מגוונת, פיתוח כישורי למידה ויכולות חברתיות ושיתוף פעולה בין מורים.

צילום: מור שקיפי לאטי | מתחם חדשנות בכנפי רוח בנים

צילום: עמוס לוזון צלמים | בית ספר ממלכתי-דתי בצוותא

4

8,500 תלמידים במערכת החינוך בחריש 118

צילום: עמוס לוזון צלמים | קירות הזזה מזכוכית באולפנה

גני ילדים

צילום: עמוס לוזון צלמים | המבנה החדש בתלמי הדר

19 בתי ספר

חדש בשכונת בית ספר ממלכתי-דתי פתחנו בצוותא. מבנה הקבע של האולפנה סיימנו את הקמת . החדשה מבנה הקבע של הישיבה סיימנו את הקמת . התיכונית החדשה בית ספר "טבע" חדשני במתחם גני הקמנו במבנה פועל בית הספר כנפי רוח הטבע. בנות. . גני ילדים חדשים 31 פתחנו למערכת החינוך. סייעות 117 גייסנו לבנים. גני חובה תורניים חדשים פתחנו שני

מכון המחקר והפיתוח שהקמנו "סינפסה", , המשיך ביצירת ובהטמעת באגף החינוך אסטרטגיה חינוכית מותאמת לחריש. מבתי מורים מובילי חדשנות הקמנו קהילות ספר שונים הלומדים ליישם את שיטות ההוראה בכיתתם. מצוינות מדעית תוכנית הוצאנו לדרך בחדרה לתלמידי כיתות א', תלמידי בטכנודע החינוך המיוחד בכיתות א'-ו' ונבחרות של תלמידים מצטיינים משכבות ד', ה', ז' ו-ח'. של חריש התיכון החדשני ופורץ הדרך בניית בעיצומו. חדש בשכונת בצוותא. בית ספר ממלכתי פתחנו

2,736 תלמידים נוספו למערכת החינוך 953 ילדים עלו לכיתה א'

5

צילום: עמוס לוזון צלמים | אשכול גנים ברחוב טופז

צילום: עמוס לוזון צלמים | קירות הזזה בכנפי רוח בנות

חמישה גני תקשורת הוספנו למערכת החינוך המיוחד . ושלושה גנים התפתחותיים אישרנו במליאת המועצה שלושה תב"רים (תקציבים בשכונות כיתות גן חדשות 20 בלתי רגילים) להקמת החורש ואבני חן. לגננות ולסייעות ס ֶ נ ְ פוּל ְ ד ְ יינ ָ קורס מ הפעלנו לראשונה במערכת החינוך העירונית. פרויקט יוזמות חינוכיות המשכנו זו השנה השנייה את לסייעות ולגננות בגני הילדים, לאבות בית, מזכירות ומפעילי מעונות.

במבנה החדש ברחוב טורקיז. קריית חינוך חרדי הקמנו שהקימה העירייה, לצד תלמוד תורה חדש בקריה פועל תלמוד התורה הוותיק יותר "חזון שמעון" שהעביר את משכנו למבנה החדש. התהליך החדשני "הערכה מצמיחה". המשכנו את תושבים ובהם תלמידים, הורים, אנשי מחקר 120 כ ומשרד החינוך, נענו לקריאתנו ומשתתפים ביחד איתנו בתהליך שמטביע חותם על יעדי הלמידה בחריש.

855 ילדים ייהנו מתוכנית מצוינות מדעית בטכנודע

31 גננות חדשות

117 סייעות חדשות

124 מורים חדשים

4 מנהלי בתי ספר חדשים

6

לשירות הפסיכולוגי-חינוכי פסיכולוגים 4 הוספנו (השפ"ח). פרויקט "דלת המרכז הטיפולי של השפ"ח פתח את - הדרכות הורים לגילי לידה עד ארבע. פתוחה" , שמטרתה לפתח חממת מחקר יישומית השפ"ח הקים כלים להתנהלות מערכת החינוך בתקופות משבר. תמיכה רגשית לעשרות תלמידים השפ"ח העניק בעקבות תאונת האוטובוס. והורים

צילום: מור שקיפי לאטי | מרחבי חדשנות בבית ספר רונה רמון

צילום: עמוס לוזון צלמים | אשכול גנים ברחוב נרקיס

שיתוף ציבור פתחנו בתהליך לתכנון המרחב העירוני בחריש כמרחב לימודי על פי מודל האינטילגנציות המרובות (של גרדנר).

צילום: עמוס לוזון צלמים | אולפנת חריש

7

צילום: עמוס לוזון צלמים | בניית התיכון החדשני

צילום: עמוס לוזון צלמים | כנפי רוח בנות

צילום: עמוס לוזון צלמים | הישיבה התיכונית

קריית החינוך החרדי

8

צילום: מור שקיפי לאטי | אשכול גנים ברחוב יחד

צילום: מור שקיפי לאטי | אשכול גנים ברחוב אחדות

צילום: מור שקיפי לאטי | בית ספר ממלכתי בשכונת בצוותא

9

6 ש

6353 כביש

אום אל-קוטוף 611 כביש המתוכנן

65 כביש

(444) 574 כביש

3 עמדות קבועות להטענת כרטיס רב-קו

31 שקל להקמת מסוף מיליון התחבורה הציבורית

550 שקל עלתה הקמת מיליון מחלף מג"ב-חריש

מצפה אילן

חריש

611 כביש

תחבורה 2021- מה עשינו ב הסתיימו רוב העבודות להקמת מחלף מג"ב-חריש על ידי חברת נתיבי ישראל. המחלף החדש יבטל את צומת מג"ב לטובת הסדרי תנועה חדשים וטובים הרבה יותר בדרך הגישה לחריש. המשכנו לקדם מול המועצה הארצית לתכנון ולבנייה . בעקבות דרישת העירייה, פרויקט הרכבת לחריש את נבחנת חלופה להקמת תחנת רכבת סמוך לכביש הכניסה הדרומי העתידי לחריש. החלופה כוללת הקמת מנהרה למעבר הרכבת מתחת לשטח הבנוי של חריש. חלופה אפשרית נוספת שנבחנת היא הקמת תחנת רכבת סמוך למחלף מג"ב-חריש.

צילום: עמוס לוזון צלמים | ייפתח לתנועה בקרוב. מחלף מג"ב-חריש

אנו פועלים כדי שהחלופה הראשונה תיבחר. להערכתנו, .2022 של שנת עד לרבעון השלישי ההחלטה צפויה להתקבל כביש הכניסה הדרומית הסתיים שלב התכנון המפורט של 2022 ). על פי התכנון, במהלך שנת 611 (כביש לחריש תוציא חברת נתיבי ישראל מכרז לבחירת קבלן מבצע. צפוי לשמש דרך הכניסה לשכונת "חריש דרום" 611 כביש העתידית ולאזור התעסוקה שעתיד לקום בחריש. , קו האוטובוס הפנימי הראשון, החל לפעול בחריש 22 קו ועובר בכל שכונות העיר. כשלושה חודשים לאחר תחילת פעילותו הוכפלה תדירות האוטובוסים בקו.

10

611 מספרו של כביש הגישה הדרומי המתוכנן

22 מספר הקו העירוני הראשון

4 כלי רכב שיתופיים להשכרה ברחבי העיר

הדמיה: נתיבי איילון | מסוף תחבורה

להטענת רב-קו: במרכז המסחרי עמדות התקנו שלוש 26 בשכונת אבני חן, בשד' ההגשמה 3 שברחוב טורקיז בשכונת מעו"ף. 7 בשכונת הפרחים וברחוב תנופה יחד עם חברת "שלמה פיילוט רכב שיתופי הפעלנו סיקסט", הכולל כיום ארבעה כלי רכב. החניות הייעודיות נצבעו בצבע ייחודי. שתיים מהן נמצאות בחניון הציבורי ברחוב תמר, אחת ברחוב סביון בשכונת הפרחים ואחת ברחוב טורקיז בשכונת אבני חן. חניון לילה ראשון לרכב אישרנו במליאה את הקמתו של . החניון יוקם בקצה שכונת מעו"ף (ממזרח), והוא כבד אחד מבין מספר חניוני לילה מתוכננים לרכב כבד. מצלמות שמדדו קיימנו "סקר תנועה עוברת" באמצעות ביציאה מחריש ובכניסה אליה. הנתונים את נפח התנועה יוצגו לגופים הממשלתיים, ויסייעו לבסס עוד יותר את דרישותינו בכל הקשור לפיתוח פתרונות תחבורה יעילים וארוכי טווח לחריש. קיימנו "סקר תנועה עוברת" ביציאה מחריש ובכניסות בדיקת היתכנות לפארק העסקים בקיסריה במסגרת . להפעלת קו אוטובוס מחריש לפארק

קו עירוני נוסף מתוכנן לפעול 2022 ברבעון הראשון של כחלק מהתוכנית לעיבוי התחבורה הציבורית בחריש. תדירות שני הקווים תעלה ומסלולם יהיה מהיר יותר. להכפלת תדירות קווי האוטובוס מחריש לחיפה פעלנו ). התוכנית אמורה לצאת לפועל כבר 632 , 631 ( ולתל אביב .2022 ברבעון הראשון של שנת הקמת מסוף מיליון שקל ל 31 אישרנו תקציב בסך כ- במערב העיר, סמוך לכניסה לשד' תחבורה ציבורית דרך ארץ. העבודות יקודמו בקצב מהיר, והמסוף מתוכנן .2022 להיפתח כבר בדצמבר מסוף תחבורה ציבורית ראשון וזמני בקצה פתחנו בינתיים, שכונת מעו"ף. שפועלת בכל יום עמדת הנפקת רב-קו ניידת הצבנו שלישי ברחבת מרכז התרבות והפנאי ברחוב שוהם.

רכב שיתופי. חנייה בצבע ייחודי

11

בחריש 22 קו

4,000 צופים בתיאטרון הפתוח בפארק העירוני

103 דונם בפארק העירוני העתידי

41,021 מספר התושבים המוערך ביום האחרון 2022 של שנת

34,054 מספר התושבים בחריש ביום האחרון של שנת 2021

האנטנה הסלולרית הראשונה בחריש

ההתפתחות האסטרטגית של חריש

2021- מה עשינו ב , פיתוח שכונת בצוותא הסתיים שכונה חדשה בחריש! ושלבי האכלוס בעיצומם. התוכנית להקמת שטחי התעסוקה אישרנו את ב"חריש דרום". דונם 2,400 עוד כ- אושרה בקשת העירייה להוסיף , ובאמצעותם יתאפשר, בין לשטח השיפוט של חריש היתר, לפתח את אזורי התעסוקה העתידיים של העיר. הפרוגרמה למבני ושירותי ציבור של עדכנו ואישרנו את , לאחר שנה של עבודה מאומצת. התוכנית כוללת חריש תכנון והקמת בתי ספר, מרכזים קהילתיים ומבני ציבור. יזמנו וקידמנו חוק שמאריך את תוקף פעילותה . החוק בחריש הוועדה המיוחדת לתכנון ובנייה של אושר לאחר שעבר בכנסת בשלוש קריאות. הוועדה המיוחדת מרכזת בידיה סמכויות של ועדה מקומית הסרת חסמים וקיצור ושל ועדה מחוזית ומאפשרת . פעילות הוועדה חשובה מאוד הליכים ביורוקרטיים להתפתחותה של חריש. מתן התוקף אושר בוועדה הארצית לתכנון ולבנייה /י' 1 (תב"ע) של חריש דרום וחריש לתוכניות בינוי עיר (הטרפז).

הדמיה: כבאות והצלה לישראל | מתחם הכיבוי החדש

12

2 אנטנות סלולריות אישרה העירייה להקמה

2 אנטנות סלולריות הקימה העירייה

2,400 דונם התווספו לשטח השיפוט של חריש

צילום: מור שקיפי לאטי | " משמאל: השטח שעליו תוקם שכונת "חריש דרום

אחרי שנה הפארק העירוני יוצא לדרך פרויקט הקמת וחצי של תכנון. הפארק יכלול בשלב א' מתחמי אקסטרים, סקייטפארק, מגרשי כדורעף חופים, סטריטבול, מיני פיץ', פטאנק, מתקני כושר, משטח ג'טים ובריכות אקולוגיות. . העבודות צפויות להתחיל בקרוב תיאטרון פתוח ענק גולת הכותרת של הפארק תהיה צופים. עוד 4,000- עם שלושה מפלסים המיועד להכיל כ מ"ר ואבזור מערכות שמע 230 בתיאטרון: במה בגודל ותאורה מהמתקדמות בישראל. , שהצטרפה האנטנה הסלולרית הראשונה הקמנו את לשתי אנטנות נוספות פרטיות במרכז מסחרי.

על גג מבנה מרכז אנטנה סלולרית נוספת הקמנו התרבות והפנאי ברחוב שוהם. : שתי אנטנות נוספות בעיר אישרנו את הקמתן של על גג העירייה ברחוב גפן, ועל קרקע חקלאית בכניסה לעיר ליד המרכז המסחרי. 6 סמוך לכביש בהמשך מתוכננות אנטנות סלולריות נוספות ברחבי העיר. תקציב להקמת תאים פוטו- אישרנו במליאה (פאנלים סולריים) על גגות של מבני חינוך וולטאיים ברחבי העיר. התאים יפיקו אנרגיה מתחדשת להגנה על הסביבה וגם הכנסה כלכלית לעירייה בעתיד. תחנת הכיבוי וההצלה ברחוב החלה הקמתה של בשכונת מעו"ף. המבנה מוקם על ידי שירותי קידמה כבאות והצלה לישראל ובשיתוף העירייה. . הקמת הקאנטרי העירוני המשכנו לקדם את מיזם

צילום: מור שקיפי לאטי | שכונת בצוותא

13

2021- מה עשינו ב קיימנו השנה הליכי בינוי מוסדות חינוך בהיקף גני 20 מבני בתי ספר ו- 4 סיימנו לבנות אדיר: ילדים. בשכונת בצוותא. פארקים חדשים 9 פתחנו בשכונת הפרחים. שני פארקים חדשים פתחנו פארקים חדשים 4 השלמנו את הקמתם של בשכונת הפרחים (פארק הוואדי הדרומי) שחוצים את השכונה מצפון לדרום. שבנייתו פארק היער החדש קידמנו את הקמת 200 נמצאת בעיצומה. הפארק ישתרע על פני מטר במערב חריש. 1,800 דונם ולאורך בינוי ותשתיות

צילום: מור שקיפי לאטי | כביש הגישה החדש לשכונת הפרחים

צילום: עמוס לוזון צלמים | אחד המתקנים בפארק הוואדי הדרומי

14

11 פארקים וגינות ציבוריות נמצאים בשלבי תכנון

11 פארקים חדשים נפתחו

צילום: עמוס לוזון צלמים | פארק האלונים בשכונת הפרחים

, הקמת הטיילת הצפונית קידמנו את שבנייתה נמצאת כעת בעיצומה. הפארק סיימנו את הליכי התכנון של . כעת הגיע שלב הביצוע. העירוני בשכונת החורש. אולם ספורט חדש פתחנו בשכונת בצוותא. אולם ספורט חדש פתחנו תצורת שפת סיימנו את העבודות להקמת (שלב ג') ברוב רחובות הרחוב הסופית שכונות החורש ואבני חן. התצורה כוללת אבנים משתלבות, מעברי חצייה, פסי האטה, גינון, ספסלים, פחי אשפה ועוד. לשכונת כביש הגישה החדש פתחנו את הפרחים. הכביש עם שני נתיבי נסיעה לכל כיוון.

הדמיה: אדריכל נוף אלון ארמוני | הפארק העירוני

15

10 פארקים נמצאים בשלבי הקמה

2 אולמות ספורט חדשים

צילום: מור שקיפי לאטי | אולם הספורט ברחוב הקהילה

שביל סללנו בשכונת מעו"ף בין השכונה לשדרות מחבר דרך ארץ המאפשר גישה נוחה להולכי רגל לתחנת האוטובוס הסמוכה. סללנו שביל עוד במעו"ף: שמחבר בין השכונה לבין בית ברחוב רעות הספר החדש שבשכונת בצוותא כדי לאפשר גישה נוחה ובטוחה לתלמידים.

200 דונם בפארק היער העירוני

צילום: מור שקיפי לאטי | אולם הספורט ברחוב גפן

16

צילום: מור שקיפי לאטי | גן שעשועים בשכונת הפרחים

צילום: מור שקיפי לאטי | גן האונייה בשכונת בצוותא

בכל מעברי החצייה חידשנו את הצבע הסמוכים למוסדות החינוך לקראת פתיחת שנת הלימודים. נוקו תעלות כחלק מההיערכות לחורף

, עצים נגזמו ופורקו ציליות הניקוז בפארקים כדי למנוע סכנת קריסה.

הקמת פארק היער העירוני בעיצומה

צילום: עמוס לוזון צלמים | פארק בשכונת הפרחים

17

2,015

9,000

600

משתתפים בחוגי ספורט, פנאי והעשרה

ספרים בספרייה הקהילתית

משפחות רכשו מינוי לספרייה

צילום: עמוס לוזון צלמים | " הצגת הילדים "סוד תיבת הנגינה

2021- מה עשינו ב פתחנו במרכז תרבות ופנאי ברחוב שוהם את 600 של חריש. הספרייה הקהילתית הראשונה משפחות כבר רכשו מינוי לספרייה. במרכז תרבות מרכז המוזיקה "דציבל" הקמנו את מורים בכל 15 ופנאי ברחוב שוהם, שבו מלמדים כ במרכז יופעלו פרויקטים דוגמת מקצועות הנגינה. . "כוכבי חריש" לנוער ו"מקורוק" למבוגרים 3 מוקדי הופעות, 10 ב- למדינת ישראל 73 חגגנו רכבי תהלוכה עם מופעים 6 משאיות במה ענקיות, על הבמות ניידים לכל השכונות ומופע לייזר. הופיעו בן זיני, רגב הוד, להקת טררם והפרויקט של נאור כרמי. במגבלות הקורונה. אירועי קיץ גדולים ערכנו האירועים כללו טיולים לבני נוער, הצגות ומופעים לילדים ולהורים, פעילויות מיוחדות לצעירים בני , הופעות של טל מוסרי, כוכבת הילדים מיקי +18 ועוד, וכן מסיבת קיץ ענקית.

תרבות ופנאי

צילום: עמוס לוזון צלמים | " הצגת הילדים "מעשה מהינדיק

18

צילום: עמוס לוזון צלמים | " הצגת ילדים "פיטר הארנב

צילום: עמוס לוזון צלמים | " חדר החזרות במרכז המוזיקה "דציבל

צילום: עמוס לוזון צלמים | מיקי כוכבת הילדים

– יומיים של חגיגות פסטיבל חריש רואה עולם קיימנו את בשד' דרך ארץ שכללו מסיבת חינה, מעגל תופים, מסיבה לטינית, חפלה מרוקאית ותימנית, מוזיקה והופעות אומנים. במגוון אירועים ובהם: הצגות קרקס, חנוכה חגגנו את מופעים לילדים, הפנינג למשפחות, מסיבות חנוכה במרכזים המסחריים, בתים מדליקים, מופע סטנדאפ של רביטל ויטלזון יעקבס, חדר בריחה ומופע למבוגרים. . ציבור התורני המותאמים ל מגוון אירועים והצגות קיימנו סדרת מפגשי אימהות המותאמים לציבור תורני- ערכנו עם מנחת הורים ויועצת זוגית. חרדי מגיל גן חובה ולמבוגרים. חוג תיאטרון לילדים ייסדנו

19

צילום: מור שקיפי לאטי | בן זיני באירועי עצמאות

צילום: עמוס לוזון צלמים | טל מוסרי ובוב ספוג

חוג סיף. צילום: עמוס לוזון צלמים

חוגי פנאי והעשרה 9 , ו- חוגי ספורט 22 פתחנו לילדים, נוער ומבוגרים. ושמונה חוגי פנאי חוגי ספורט 10 עוד פתחנו והעשרה לילדים, נוער ומבוגרים המותאמים לציבור התורני. השתתפו בחוגים העירוניים. תושבים 2,015 כדורעף פתחנו שני ענפי ספורט תחרותי חדשים: . וסיף לילדים ונוער

צילום: עמוס לוזון צלמים | פסטיבל חריש רואה עולם

20

6 רכבי תהלוכה בערב יום העצמאות 10 במות מופעים שכונתיות בחגיגות העצמאות 21 פעילויות בזום לנוער בתקופת הסגרים 11 תוכניות להורים צעירים 31 חוגי ספורט, פנאי והעשרה 18 חוגים המתואמים לציבור תורני

עמוס לוזון צלמים | רביטל ויטלזון במופע סטנד אפ

עמוס לוזון צלמים | רוי בוי וספר הג'ונגל

צילום: מור-שקיפי לאטי | מסלול נינג'ה

– שני אולמות ספורט מקצועיים פתחנו בשכונת בצוותא ובשכונת החורש. מצויר ברחוב מסלול נינג'ה רחוב שרטטנו טורקיז, ומסלול נוסף בביה"ס היסודי בשכונת הפרחים. בפארק יום אהבה לסביבה בחריש חגגנו העירייה: סדנאות, הצגת ילדים, יצירה בירוק, סדנת פיסול ויצירה מחומרים טבעיים וממוחזרים, פעילות תיאטרון אינטראקטיבית בנושאי איכות סביבה, ניידת ג'גלינג של תאגיד המחזור תמיר ועוד. בשורה של הצגות שבוע הספר בחריש ציינו את על פי ספרי הילדים האהובים, מפגש מיוחד עם הסופרת מישל מזאל מצרפת, ההרצאה המבוקשת "הרשימה" של יובל אברמוביץ, עמדות קריאה ברחבת מרכז תרבות ופנאי ועוד.

21

20 מובילי קהילות אזרחים ותיקים

30 מנהיגים ומובילים ירוקים

קהילה

מועדון יולדות

2021- מה עשינו ב , ובהם: "סורגות קהילה", מיזמי התנדבות רבים יזמנו "מועדון משחקי קופסה", "סלסה בחריש", "סירים לשבת" ועוד. , ובהן: קורס יזמות מגוון פעילויות לנוער קיימנו ו"לכודים ברשת" – קבוצת תיאטרון נוער שמתנסים בבימוי, כתיבה ועיבוד סצנות למופע שיעלה מול קהל. מועצת הנוער תלמידים מחריש חברים ב 8 העירונית. מועצת ההסכמות של הקונגרס הקמנו יחד עם פלטפורמה שבה נפגשים הישראלי וארגון פלוגתא תושבים חילונים, דתיים וחרדים ומקדמים שיח של הסכמות וחיים משותפים. יזמנו סדנאות ומפגשים קהילתיים מגוונים עבור . אזרחים ותיקים

יום הזיכרון ליהודי אתיופיה שנספו בדרכם לישראל

22

12 אולפני עברית

20 פעילויות וסדנאות פנאי וחברה לאזרחים ותיקים

200 משתתפות באירועי שיא לקידום מעמד האישה

55 התנדבות מיזמי

300 אזרחים ותיקים משתתפים בפעילויות

של מרכז צעירים: פרויקט "גן עם עוד פעילות הורה", שבמסגרתו מתקיים במרכז התרבות והפנאי מפגש משותף של הילדים וההורים הכולל פעילות וארוחת בוקר משותפת. חילקנו לסטודנטים בשיתוף עם מפעל הפיס ופר"ח שקל כל אחת. 10,000- בסך של כ מלגות תושבי העיר משפחות 120 ליווי עירוני מקצועי ל- הענקנו שהגיעו השנה לחריש. עולים עבור עולים חדשים. קבוצות אולפן 12 פתחנו

ו"בית שמח" עבור אזרחים בית קפה קהילתי פתחנו ותיקים. . מועדון נוסף לאזרחים ותיקים נערכנו לפתיחת סדנת תעסוקה לנשים בחופשת לידה פתחנו . ולעולים חדשים קיים פעילויות רבות ובהן מרכז הצעיריםשלנו "מועדון יולדות", "שומרות הסף", "אם לאם", "התנדבותי משפחתי", "גמד וענק צעירים", טיול עששיות למשפחות, יריד תעסוקה, כנס מתגייסים ועוד.

מועדון אזרחים ותיקים

מדברים ומגשרים. מועצת ההסכמות של חריש

23

שירותים חברתיים

2021- מה עשינו ב "סבבה" - מרכז יחד עם קבוצת "שכולו טוב" פתחנו את במרכז התרבות הפנאי לילדים, נוער ובוגרים עם מוגבלויות והפנאי ברחוב שוהם. במרכז מתקיימת פעילות חווייתית לילדים ולבוגרים ובני משפחותיהם, והוא מהווה המשך של הרצף העירוני לטיפול באנשים עם מוגבלויות מגיל לידה. במסגרת שיתוף הפעולה שלנו עם קבוצת "שכולו טוב" - רשת חנויות ספרים “סיפור חוזר" נפתח בחריש סניף של חברתית המהווה מרכז הכשרה לתעסוקה לאנשים עם מוגבלויות המתמודדים עם חסמים תעסוקתיים. כיתות לילדים 2 , ו- שתי כיתות לילדים עם נכויות פתחנו על הרצף התקשורתי. טיפול בהתמכרויות למבוגרים. פתחנו יחידה חדשה ל לטיפול בפגיעות מיניות למבוגרים. יחידה חדשה פתחנו לשלום המשפחה ומניעת פתחנו יחידה טיפולית חדשה . אלימות . מועדונית ילדים ראשונה בחריש נערכנו לפתיחת הפתיחה בקרוב.

מרכז סבבה

24

6 סדנאות בנושאי תעסוקה והדרכת הורים

200 פונים לתוכנית "שביל" לתעסוקה

200 ילדים משתתפים בפעילות במרכז סבבה

סניף סיפור חוזר

. תחנה לטיפול זוגי ומשפחתי נערכנו לפתיחת סיוע ותמיכה Be-Atzmi הצענו יחד עם ארגון בעצמי במסגרת ליציאה ממשבר הקורונה וחזרה למעגל העבודה פרויקט שבי"ל - שבים/ות לעבודה. תוכנית תעסוקה הפעלנו את פרויקט שבי"ל במסגרת במטרה לסייע לשילוב ולקידום תעסוקה לנשים לרווחה, ולגברים המתמודדים עם חסמים תעסוקתיים וכלכליים.

שומרות הסף קיימנו שני קורסים במסגרת מיזם להכשרת נשים לזיהוי נפגעות אלימות במשפחה. קורס למתן קיימנו במסגרת פרויקט שבי"ל חריש כלים לעולים חדשים בעולם התעסוקה.

25

תפעול, תחזוקה ושיפור פני העיר

הסרת ציליות לקראת החורף

20 רישיונות עסק חדשים הונפקו 13 טונות בקבוקים מוחזרו 5 כוכבי יופי לחריש!

התקנת תאורת לד

פיתוח נופי בכיכרות

26

28.5

טונות פסולת אלקטרונית מוחזרו

9,246

הצבת פח מחזור לזכוכית

פינוי קרטונים למחזור

טונות פסולת ביתית הוטמנו

, חרקים ומעופפים סמוך נגד יתושים ריססנו לפחי אשפה ומוקדי מים עומדים. ונמנענו מריסוס גינון אקולוגי הקפדנו על צמחייה בחומרי הדברה. 15,000- עצים ושתלנו כ 300 יותר מ- נטענו שתילים רב שנתיים ברחבי העיר. בכיכרות החלפנו את הפרחים העונתיים בצמחים רב שנתיים. חווה ניהלנו את מערך ההשקיה העירוני בעזרת שפועלת באמצעות מטאורולוגית לחיסכון במים ניטור מזג האוויר. חתולי רחוב שני מבצעי סירוס ועיקור ערכנו בשיתוף איגוד ערים וטרינרי שומרון. בחמש כיכרות חדשות דאגנו לפיתוח נופי בשכונת מעו"ף, ובשתי כיכרות חדשות בשכונת אבני חן.

2021- מה עשינו ב הפסולת הגדלנו את היקף פינוי האשפה, הגושית ופסולת המחזור ברחבי העיר. 28.5- ו בקבוקים טונות 13 הובלנו למחזור כ פסולת אלקטרונית. טונות פסולת ביתית טונות של 9,246 הובלנו להטמנה טונות גזם. 1,743- ו בתחנות אוטובוס בשכונת הצבנו פחי אשפה הפרחים. (אריזות הרחבנו את פריסת הפחים הסגולים זכוכית). את מוסדות החינוך צבענו, שיפצנו וחידשנו לקראת פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב. גזמנו נערכנו לחורף כבר בחודשי הקיץ והסתיו: בפארק המועצה וברחוב גמלא, עצים בוגרים ניקינו את תעלות הניקוז. פירקנו ציליות ו

1,743

טונות גזם הוטמנו

החווה המטארולוגית

27

קמפיין עירוני

פתחנו מחדש את מגרש הכדורגל ברחוב אורן עבודות תשתית ובטיחות. , לאחר שבוצעו בו 51 שבעה מגרשי ספורט ברחבי העיר התקנו ב מערכת חכמה וחדשנית להדלקת וכיבוי התאורה באופן עצמאי. השדרוג לתאורה חסכונית השלמנו את עבודות בכל מגרשי הספורט בעיר. (לד) שני קילומטרים של תשתיות שיפצנו ותיקנו כ גידור. להגברת ביטחון הולכי עמודונים 253 תיקנו הרגל. נגד השארת גללי כלבים מיקדנו פעולות אכיפה במרחב הציבורי. לאיסוף גללי מחזוריות ומתקני שקיות הצבנו כלבים בשכונת בצוותא. על מיקדנו פעולות אכיפה נגד חניית כלי רכב ונגד כלי רכב הפוגעים בתשתיות המדרכה ציבוריות.

פינוי כלי רכב נטושים

שיפוץ בתי ספר

כוכבי יופי משרת הפנים איילת שקד 5 קבלת

28

253

7

15,000

300

עמודונים להגברת ביטחון הולכי הרגל תוקנו

מערכות חכמות חדשות להדלקה עצמאית ולכיבוי של התאורה

שתילים רב שנתיים

עצים חדשים

תושבים 30 בהשתתפות כ- פורום הקיימות העירוני הקמנו את ומשתתפי קורס מנהיגים ירוקים שמקדמים יוזמות ירוקות. במחלקת רישוי רפורמה לשיפור השירות התחלנו לקדם עסקים. רישיונות עסק חדשים. 20 להנפקת כ- קידמנו הליכים ב"גדר מדברת". סביב גני ילדים "יוטה" החלפנו יריעות

וגרוטאות מהמרחב כלי רכב נטושים פינינו הציבורי. בשכונת בצוותא, בחורש גינות קהילתיות פתחנו ובשכונת הפרחים. סיימו קורס מקצועי "מנהיגים ירוקים" 20 ומשתתפים במגוון יוזמות ופרויקטים.

גינון אקולוגי

צילום: מור שקיפי לאטי | הגינה הקהילתית גפן-תאנה

29

מזרקי אפינפרין במוסדות החינוך

התקנת מצלמות אבטחה

חירום וביטחון 2021- מה עשינו ב שעות ביממה ("מוקד 24 שמאויש מוקד חירום פתחנו רואה").

נוספות ברחבי חריש לטובת הגברת מצלמות 48 הצבנו 298 הביטחון האישי ומניעת ונדליזם. כיום פועלות בעיר מצלמות. הצבת מצלמות אבטחה קידמנו הליכי הוצאת מכרז ל בשכונות מעו"ף ובצוותא. מערכת שליטה ובקרה הטמענו במערך החירום העירוני , קיימנו תרגילי חירום בהשתתפות חדשה ומתקדמת מנהלי הרשות ואנשי פיקוד העורף והמשכנו את ההיערכות המתמדת לשעת חירום.

מתחם בדיקות קורונה

30

45

30

22

19

298

מתחמי בדיקות קורונה

מתחמי חיסון קורונה

מאבטחים במוסדות חינוך וציבור

דפיברילטורים מוצבים במקומות ציבוריים

מצלמות אבטחה פועלות בחריש

(מכשירי פריסת הדפיברילטורים הרחבנו את החייאה) בבתי ספר ובמקומות ציבוריים ברחבי העיר. .41 רשימת המיקומים המלאה מופיעה בע' הצבנו בכל בתי הספר ובאשכולות גני הילדים מזרקי מסכנת חיים. צוותי אפינפרין לטיפול במצבי אלרגיה חינוך עברו הכשרה בנושא על ידי אנשי מד"א. בשיתוף מתחמי חיסון קורונה 30 כ- הפעלנו בחריש משרד הבריאות. בחריש מתחמי בדיקות קורונה 45 כ- הפעלנו בשיתוף משרד הבריאות. בשישה הגדלנו את מערך אבטחת מוסדות החינוך מאבטחים נוספים. האבטחה בעיר מבוצעת כיום . 24/7 על ידי שני סיורים ניידים , המבוסס על פעילות המשמר השכונתי הרחבנו את מתנדבים תושבי העיר. למתנדבים. עזרה ראשונה קיימנו קורסי בתחום הבטיחות והביטחון ביצענו פעולות שוטפות במוסדות החינוך.

מתחמי בדיקות קורונה "דרייב אין"

מוקד "רואה" באגף חירום וביטחון

31

37,750

קשר עם התושב

פניות לקבלת מידע טופלו במרכז שירות לתושב

2021- ב עשינו מה והשירות לתושב את שעות המענה הטלפוני הרחבנו במחלקת הגבייה. פניות תושבים 12,367 ב- מרכז שירות לתושב טיפל . בנושאי חינוך ורישום למוסדות החינוך (בממוצע) למענה במרכז קיצרנו את זמני ההמתנה , 2020 דקות בשנת 2:33 שניות: מ- 40- שירות לתושב ב .2021 דקות בשנת 1:53 ל- ומטפל בפניות חירום בכל 24/7 מוקד שפועל הקמנו שעה, ללא הפניה למוקד חיצוני. לדיווח חירום חייגו .*6719 או 106 למוקד העירוני בטל' בנושאים שונים ומגוונים מפגשי שיתוף ציבור 25 קיימנו במסגרת חיזוק הקשר בין הרשות לתושב. : "הסיפור של חריש", שמסייע ספר לילדי הגנים הפקנו

בגיבוש זהות ושייכות בקרב הילדים ומקל להאזנה את תהליכי הקליטה בעיר החדשה. "הסיפור YouTube לסיפור הקולי חפשו ב- . של חריש", או סרקו את הברקוד

32

25

2,320

17,800

16,000

מפגשי שיתוף ציבור

בקשות להעברת כתובת באופן דיגיטלי טופלו במרכז שירות לתושב

טפסים מקוונים טופלו במחלקת גבייה

פניות טופלו במחלקת גבייה

תוכנית התחבורה המפורטת לחריש פרסמנו את . סרקו את הברקוד . לעיון בתוכנית 2022 לשנת המרכזות מידע ועדכונים לתושב ("קורה חוברות 5 פרסמנו בחריש – מידע ועדכונים מעיריית חריש"). ועדכונים לציבור התורני-חרדי מידע עלוני ארבעה הפצנו בבתי הכנסת ברחבי העיר. מערכת המידע המרחבית הנגשנו לתושבים חלקים מ כדי לתת מידע רלוונטי על גבי מפת GIS שלנו - העיר הדיגיטלית. רוצים לדעת היכן גן השעשועים הקרוב לביתכם? האם יש קרטונייה בסביבה? היכן פשוט סרקו את הברקוד! יש גינות כלבים? שבאמצעותה ניתן האפליקציה העירונית המשכנו בקידום לבצע פעולות ולקבל מידע ועדכונים בקלות ובמהירות ישירות לסמארטפון. חפשו "חריש" באפסטור או בגוגל פליי. שירות הפצת מידע ועדכונים בהודעות המשכנו לתת . עדיין לא התחברתם? שמרו בנייד את המספר ווטסאפ , שלחו לנו "צרפו אותי" וקבלו מידע 052-577-577-5 היישר לנייד (ניתן להתחבר גם לשירות עדכונים בווטסאפ המותאמים לציבור התורני-חרדי. שלחו "צרפו אותי להודעות ווטסאפ לציבור תורני-חרדי" לאותו מספר).

קידמנו את המודעות לשמירה על איכות הסביבה קמפיינים לעידוד שימוש בכלים רב באמצעות לקראת ראש השנה ופסח. פעמיים העלאת המודעות יצאנו בקמפיין הסברה חדש ל ועל השלכת פסולת במקומות להקפדה על מחזור ובזמנים המותרים. מכשירי קידמנו את המודעות לקיומם של (מכשיר החייאה) בבתי ספר ובמקומות דפיברילטור ציבוריים, באמצעות קמפיין עירוני נרחב בשלטי חוצות, בדיגיטל ועוד.

קמפיינים עירוניים לעידוד שימוש בכלים רב פעמיים

33

תעסוקה וקידום עסקים

מור שקיפי לאטי | ועידת היזמות והעסקים

2021- מה עשינו ב שכלל מוזיקה, לילה לבן בט"ו באב ערכנו אירוע סדנאות, ריקודים, הופעה של אומני חריש על במה אחת, איפור פול מון, דוכנים ומבצעים מהשפע שיש לכל העסקים המקומיים בחריש להציע. שלוש חוברות קופונים ומבצעים הפקנו לאורך השנה שבהן השתתפו עשרות בתי עסקים מחריש. 150 שבה השתתפו כ- ועידת יזמות ועסקים קיימנו עצמאים ובעלי עסקים מחריש. בוועידה הרצו שבעה מרצים, ובהם: פרופ' ירון זליכה ורויטל פיזנטי.

צילום: מור-שקיפי לאטי | לילה לבן

34

32 מנויים רשומים בקליקה

." BIZ חריש הקמנו את קהילת העסקים " יזמנו ב"קליקה" חריש יחד עם ארגון "ממשאב אישי לערך "בעצמי" סדנת עבור תושבים המעוניינים כלכלי" להקים עסק או כאלה הנמצאים בשלבי יזמות ראשוניים. עם פארק שיתופי פעולה המשכנו ב העסקים בקיסריה ופארק תעשיות שח"ק. " שבו מרתון סוף שנה לעסקים קיימנו " התקיימו הרצאות. עשרות המשתתפים קיבלו כלים להתנהלות פיננסית נכונה בעסק. לבעלי העסקים הנגשנו מידע של מענקים והטבות המקומיים בדבר המדינה בתקופת הקורונה.

כלים להתנהלות כלכלית נכונה הענקנו ובניית תקציב עסקי בסדנה שכללה ארבעה מפגשים. ערכנו במרכז היזמות והעסקים "קליקה" האקתון יזמות ושיתופי פעולה לבעלי . עסקים ועצמאים מחריש ערכנו במרכז היזמות והעסקים "קליקה" מגוון קורסים, סדנאות והרצאות בנושאים , סדנת מכירות מגוונים לעצמאים דוגמת קורס לבניית אתרים, קורס ניהול קהילות וירטואליות, הרצאה בנושא סייבר ואבטחת מידע, עמידה מול קהל ועוד. במרכזים מסחריים מסיבת חנוכה יזמנו שכונתיים בחריש. 22 קיימנו יריד תעסוקה שבו השתתפו ליותר מאות משרות מעסיקים והוצעו תושבים. 500 מ-

3

אירועים לעידוד קנייה מקומית

22,000 עותקים של חוברות קופונים

22 מעסיקים ביריד התעסוקה

26 סדנאות, הרצאות, קורסים, מפגשים לעצמאים ובעלי עסקים ב"קליקה"

425 עצמאים ובעלי עסקים השתתפו בהרצאות, קורסים וסדנאות

150 משתתפים בוועידת היזמות והעסקים

פרופ' ירון זליכה צילום: מור שקיפי לאטי

35

7 חנוכיות חשמליות הוצבו ברחבי העיר

17 משגיחי כשרות

43 בתי עסק מקבלים שירותי השגחת כשרות

חדר הכנה לטבילה במקווה ברחוב ברקת

2021- מה עשינו ב לתקופת הקורונה השימוש במקוואות התאמנו את ולהנחיות משרד הבריאות. , ופתחנו שעות הטבילה במקוואות הנשים הארכנו את שירות מענה טלפוני יומיומי לקביעת תורים.

שירותי דת

מוקד זימון תוריםמקוון לציבור פתחנו . כתבו בגוגל "מקווה הטובלות במקוואות און-ליין" כדי להירשם ולזמן תור לטבילה דרך סרקו אתהברקוד. המחשב או הטלפון הנייד, או

בחדרי ההכנה לטבילה במקווה הנשים התקנו רמקולים שברחוב ברקת. הרמקולים ינגנו מוזיקת ספא רגועה. : אחד שני מקוואות נוספים קידמנו הליכי תכנון של בשכונת הפרחים ואחד בשכונת בצוותא. . זאת נוסף על 8 עוד מקווה כלים ברחוב גפן פתחנו . סגרנו את 29 מקווה הכלים הפועל ברחוב ברקת מקווה הכלים ברחוב תמר עקב תלונות של טובלות במקווה הנשים הסמוך על פגיעה בצניעותן. הקצאת קרקעות לבתי כנסת התחלנו בתהליך . אחד השטחים בשכונות החורש, אבני חן והפרחים כולל גם מקום להקמת מקווה גברים. הבקשות יידונו בוועדת ההקצאות, והמלצות הוועדה יעלו לאישור מועצת העיר.

36

1

2

2

7 מתקני גניזה עומדים לרשות התושבים

מקווה גברים פועל בחריש

מקוואות בשלבי תכנון

מקוואות נשים פועלים בחריש

תוכנית להקצאת שטחים נוספים לבתי כנסת קידמנו . שלושה מגרשים חדשים בשכונות בצוותא והפרחים שייכנסו לתהליך ההקצאות הבא בשכונות הפרחים ובצוותא כבר אושרו במועצת העיר. לעשרות מנייני תפילה גיבוי ומענה לוגיסטי הענקנו הפועלים בכל השכונות ברחבי חריש. כיסאות עבור מנייני 400 ועוד מצננים חדשים 20 רכשנו תפילה. בכל המרחב הציבורי בחריש, שמרנו את שנת השמיטה ובייחוד בעבודות הקמה של גינות חדשות. העירייה נערכה במשך חודשים רבים לקראת שנת השמיטה במטרה לנטוע כמה שיותר עצים ושתילים לפני תחילת שנת השמיטה. למשגיחי הכשרות לקראת שנת השמיטה. ערב רענון ערכנו

דף האינטרנט של המחלקת לשירותי דת באתר העירייה

הקמת מערך קיימנו מכרז למתן שירותי אחזקה שוטפת ו בתחום שיפוטה של העירייה. שירותי עירובין ברחבי העיר. עמדות ביעור חמץ 7 בערב פסח הפעלנו להגעלת כלים לקראת פסח, מבצע "הגעל וסע" יצאנו ב באופן שמאפשר הקפדה על הנחיות הקורונה ומניעת התקהלות. , שכלל בין שירות למשפחות אבלות המשכנו להעניק היתר השאלת כיסאות, סידורי תפילה וכיפות. בדף המפורט והאינטראקטיבי לשירותי מוזמנים לבקר

חנוכיית רחוב בחריש

תוכלו לפתוח בו תיק דת באתר העירייה. נישואין מקוון, לקבל מידע על בתי עסק כשרים בחריש, מקוואות, שירותי גניזה ועוד. לכניסה לדף סרקו את הברקוד.

37

38

39

40

שימוש בדפיברילטור במקרים של דום לב עשוי להציל חיים! עיריית חריש מכשירי החייאה בבתי ספר ובמקומות ציבוריים. הפריסה העירונית לפניכם: 19 הציבה

בית ספר כנפי רוח בנות 8 רחוב שקד בכניסה הראשית של מבנה המנהלה בית ספר ממלכתי (בצוותא) 5 רחוב יחד בכניסה הראשית

מוקד הביטחון העירוני 72 רחוב גפן

בניין העירייה 78 רחוב גפן במרכז שירות לתושב בקומת הכניסה מרכז תרבות ופנאי 73 רחוב שוהם בלובי בית ספר אתגרי העתיד 27 רחוב כלנית בחדר מורים

האולפנה 4 רחוב רימון במסדרון סמוך למשרד מנהלת ומזכירה מרכז קהילה בצוותא 9 רחוב הקהילה באולם הכניסה מצד ימין )ייפתח בקרוב(

בית ספר כנפי רוח בנים 8 רחוב רימון בחדר מורים

בית ספר ממלכתי-דתי )בצוותא( 4 רחוב רעות בכניסה הראשית

בית ספר דרך הפרחים 13 רחוב סביון במזכירות בית ספר חזון שמעון 8 רחוב טורקיז במזכירות אולם ספורט ברחוב גפן 35 רחוב גפן בכניסה למרחב המוגן בקומת הכניסה

בית ספר תלמי רון 13 רחוב ברקת בחדר מורים

הישיבה התיכונית 2 רחוב רימון בחדר מורים

בית ספר מעיין האמונה 10 רחוב אלון בחדר מורים בית ספר תלמי הדר 6 רחוב מרגלית במזכירות

אחת מניידות הסיור העירוני מצוידת בדפיברילטור

בית ספר רונה רמון 1 רחוב דפנה במזכירות

41

עוד לא הורדתם את האפליקציה העירונית?

ים פעולות ִ ע ְ צּ ַ ב ְ מ ומקבלים מידע ועדכונים בקלות ובמהירות ישירות לסמארטפון!

חפשו "חריש" באפסטור או בגוגל פליי

42

43

studio positivo .com עיצוב החוברת:

החזון הארגוני שלנו

ביכולתנו מאמינים אנו ובאחריותנו ליצור עיר מובילה, איכותית וטובה לתושביה. זאת באמצעות עושים אנו חשיבה חדשנית, שיתוף והקשבה ובגישה חווייתית אחרת. העיר חריש, למען כל זאת ילדיה, תושביה ועובדיה.

Made with FlippingBook Ebook Creator