חריש | רישום למוסדות החינוך, תשפ"ג

מידע רישום

רישום למוסדות החינוך בחריש

2023 - 2022 תשפ"ג מידעון רישום

www.harish.muni.il | 2022 בינואר 23 עד 3

תוכן העניינים

3 .............................................. דבר ראש העיר 4 ................................ דבר מנהל אגף החינוך 5................................ הנחיות כלליות לרישום 8 דבר מנהלת יחידת החינוך הקדם-יסודי 9 .................................. מידע אודות גני-ילדים 12.......................... תשלומי הורים - גני ילדים 16............. דבר מנהלת מחלקת בתי הספר 17............................... מידע אודות בתי הספר 21................... רישום לצהרונים בבתי הספר

2

רישום למוסדות החינוך בחריש

דבר ראש הע י ר

הורי חריש היקרים, מערכת החינוך של חריש צומחת בקצב אדיר. רק לפני תלמידים. בשנת 550 שנים למדו בבתי הספר בחריש 6 תלמידים 10,000 הלימודים הקרובה אנחנו מתקרבים ל- במערכת החינוך העירונית. זה לא קורה מאליו, אלא משקף עבודה מקצועית מקיפה בסדרי גודל דרמטיים שלא קיימים התושבים לרוב אינם חשופים לתהליך המורכב והדרמטי שמתרחש מאחורי הקלעים במשך חודשים ארוכים מדי שנה, וחשוב שתדעו שבהיבטים הלוגיסטיים השונים כמו תכנון ובינוי גנים ובתי ספר, רכש והצטיידות, גיוס צוותי חינוך, רישום ושיבוץ - ההתרחשות דומה למבצע צבאי. חשוב להדגיש שלא מדובר באירוע חד פעמי, אלא בסדרת אירועים החוזרת על עצמה בהקיף חריג ביותר שוב ושוב, מדי שנה. אך המורכבות הלוגיסטית הגדולה אינה העיקר, ובסופו של דבר היא נועדה לתת לנו אמצעים למהפכה שאנחנו מובילים באיכות החינוך - כשהמטרה היא להכין את הילדים לעולם הגדול. לצערנו, מערכת החינוך במדינת ישראל כשלה במשימה להתאים את עצמה לשינויים הגדולים שמתרחשים בעולם. את זה לא אני אומר, אלא מובילי החינוך בארץ ובעולם, הוגי חינוך מהאקדמיה ואף מבקר המדינה. במרכז הבעיה נמצאת התרבות ההישגית הטכנית שמובילה את התלמידים שלנו לשינון, כתיבה, מבחן וציון. הדפוס הזה גורם לכשל מרכזי והוא היעדר פיתוח מיומנויות מרכזיות הכרחיות כמו יכולות למידה עצמית, חוסן אישי, תקשורת, עבודת צוות, יצירתיות ועוד. במערכות השלטון המקומי והרשויות במדינת ישראל.

. 21 וזה מה שאנחנו עושים: מקימים מערכת חינוך רלוונטית למאה ה מדובר בשינוי דרמטי וגדול שמצריך יצירתיות, השקעה גדולה וזמן הטמעה בקרב המורים והגננות. לצורך כך הקמנו את "סינפסה", גוף מחקר ופיתוח עירוני שמוביל באגף החינוך את תכנון האסטרטגיה והטמעת השינוי; רתמנו שותפויות אסטרטגיות עם גופים מובילים, הבין לאומית, מכון שמיר למחקר, מכון חינוך דרך EDI וביניהם: חברת כפר והמכון הדמוקרטי; גייסנו מנהלי בתי ספר וגננות איכותיות בהתאמה למשימה החינוכית והפדגוגית הייחודית; אנו משקיעים רבות בתהליכי הכשרה מגוונים; הקמנו רשת של קהילות מורים לומדים בשותפות עם מהלך "השקפה - מורים מובילים" של משרד החינוך; ויצרנו מודל עירוני להערכה ומדידה שנמצא בתחילת חשיפה והטמעה בחדרי המורים שלנו. אנחנו נמצאים בתחילת הדרך, אך הצעדים החשובים שכבר נעשו מתחילים לתת את אותותיהם וליצור עניין רב בקרב בעלי עניין ברחבי הארץ, שמתפעלים מהעיר החדשה שמחוללת שינוי יוצא דופן בעיצוב מערכת חינוך רלוונטית ופורצת דרך. הורים יקרים, אנחנו שמחים לפתוח בהתרגשות שנת לימודים נוספת ועושים הכול בלב רחב ואוהב למענכם. כל הפרטים על הליך הרישום מוגשים לכם בעמודים הבאים, וחשוב לי שתדעו: הילדים שלכם בידיים טובות!

שלכם, יצחק קשת ראש העיר

לחריש יש הזדמנות נדירה. אנחנו בונים עיר חדשה ואפשר לעצב בה מערכת חינוך נכונה ומתקדמת.

3

דבר מנהל אגף הח י נ ו ך

תושבי חריש יקרים,

אנו זוכים להיות שותפים למהלך היסטורי מרגש של הקמת עיר

חדשה במדינת ישראל. חלוציות חדשה ומרעננת המעניקה לנו כוחות ואנרגייה

לעשייה חינוכית מיוחדת במינה.

צוות אגף החינוך עושה עבודה מאומצת, מקצועית ומסורה למענכם ולמען ילדיכם, וזאת על מנת להעניק לכם את המענה הטוב ביותר. עיר בהקמה מזמנת אתגרים מורכבים ייחודיים, ולצידם הזדמנות גדולה ומרתקת של חיבור בין ילדים, אנשים וקהילות. חוברת הרישום למוסדות החינוך מקפלת חודשים של למידה ותכנון במטרה ליצור הליך רישום מיטבי המתאים לאתגרי העיר ומערכת החינוך הדינמית הנבנית בקצב מואץ.

נמשיך להקשיב, ללמוד וליישם כערך שאין לו תחליף.

לשירותכם ולמענכם, ישראל שלו

4

רישום למוסדות החינוך בחריש

הנחיות כלליות לרישום 23.1.2022 | , ויסתיים ביום ראשון כ"א בשבט תשפ"ב 3.1.2022 | הרישום יחל ביום שני, א' בשבט תשפ"ב פרסום השיבוצים .14.7.2022 ביוני. פרסום שיבוצים לאחר הערעורים 23 ביוני עד 16 . ערעורים יתאפשרו בין התאריכים 2022 עד לסוף חודש יוני

מסמכים נדרשים

סוג הליך

חוזה דירה חתום, תעודת זהות מעודכנת של שני ההורים (קישור לטופס "שינוי כתובת חרישניק על מלא" https://edu.siphrat.com/rishum/PniyotLogin.aspx?city=HrsPeilut ת"ז של שני ההורים, חוזה דירה בכתובת החדשה וביטול רישום ממחלקת החינוך ברשות הקודמת https://edu.siphrat.com/rishum/PniyotLogin.aspx?city=HrsPeilut כתב התחייבות חתום על ידי שני ההורים ותקף למועד הרישום, ת"ז של שני ההורים, ובמקרה של אפוטרופוס בלעדי - צילום פסק דין של בית הורה יחיד? לא יתקבל אישור מעו"ד אלא רק מבית דין. המשפט בלבד. במקרה של הורה יחיד לצרף תמצית מרשם אוכלוסין. )/https://www.harish.muni.il/650( ת"ז של מיופה הכוח ושל ההורים, מכתב הרשאה חתום ע"י שני ההורים וכל שאר המסמכים הרלוונטיים לרישום.

עדכון כתובת בתוך העיר

הבהרות הנרשמים באיחור לאחר • מועד הרישום בין התאריכים 23.1.2022-3.1.2022 ישובצו על בסיס מקום פנוי. • אין משמעות לתאריך שבו בוצע הרישום, בתנאי שהוא נערך בתקופת הרישום הרשמית. • הורה שמבקש לבטל רישום למוסד החינוכי בחריש, יפתח פנייה לביטול רישום דרך אתר העירייה, בצירוף המסמכים הרלוונטיים. • תושב שיירשם ולא ישנה 14.7.22 כתובת לחריש עד - הרישום יבוטל באופן אוטומטי.

• אגף החינוך מניח שהרישום באמצעות האינטרנט נעשה על דעת שני ההורים. • אם יתברר שהנחה זו אינה נכונה, הרישום יבוטל. • לידיעתכם: רישום כוזב הינו עבירה פלילית. מסירת פרטים שאינם נכונים ומדויקים על מקום המגורים הקבוע של התלמיד/ה תוביל לביטול הרישום ולמיצוי כל הדרכים החוקיות אשר בידי הרשות. • לשאלות נוספות ניתן לפנות למרכז שירות לתושב באחת משתי הדרכים הבאות: הודעת 052- למספר WhatsApp או פנייה טלפונית 5575106 .*6719 ל

תושב חדש / תושב עתידי

הורים עצמאיים / גרושים / פרודים / יחידניים

רישום ע"י מיופה כוח

בקשה לביטול רישום עבור תושב שמעתיק את מגוריו מחריש ליישוב אחר

טופס בקשה לביטול רישום, חוזה דירה בכתובת החדשה )https://edu.siphrat.com/rishum/PniyotLogin.aspx?city=HrsPeilut (

טופס בקשה ללימודי חוץ, ת"ז מעודכנת עם הכתובת בחריש של שני https://edu.siphrat.com/rishum/ ההורים וחוזה דירה בכתובת החדשה. ( )PniyotLogin.aspx?city=HrsPeilut

אישור לימודי חוץ

בביצוע הרישום באינטרנט יש לסרוק את המסמכים המלאים. הרישום לא יהיה תקף ללא השלמת כל המסמכים ובשלמותם.

5

תאריכי הרישום

זכאות לסייעת רפואית תלמידי החינוך הרגיל עם צרכים רפואיים הדורשים טיפול פולשני בשגרה או השגחה במצב מסכן חיים ועומדים בקריטריונים הנדרשים לכך, זכאים לסיוע רפואי במסגרת ימי הלימודים ופעילויות משרד החינוך בחופשות. לפרטים נוספים ולמילוי טופס בקשה יש להיכנס לאתר העירייה ) https://www.harish.muni.il/849 ( קישור למידע וטיפים עבור ילדים המשתלבים בגני הילדים: רחלי אלירז-נבות, מנהלת מחלקת שפ"ח www.harish.muni.il/672 דילוג שנה מצורף קישור לחוזר מנכ"ל apps.education.gov.il/Mankal/Horaa. aspx?siduri=153

ויסתיים 3.1.2022 הרישום יחל ביום שני, א' בשבט תשפ"ב .23.1.2022 ביום ראשון, כ"א בשבט תשפ"ב

היכן מתבצע הרישום?

הרישום מתבצע באתר האינטרנט העירוני. www.harish.muni.il

6

רישום למוסדות החינוך בחריש

כיצד מתבצע הרישום? לצורך התייעלות מערכת השיבוץ בדרך אחידה לכולם, תוך התייחסות לקריטריונים הנלקחים בחשבון, תהליך הרישום ילד ויתבקש + ייעשה באופן הבא: הורה יזין ת"ז הורה לבחור סוג חינוך בלבד. המערכת תזהה את אזור הרישום לפי הכתובת, ולפי הקריטריונים יתבצע השיבוץ. * לא ניתן להוסיף הערות תהליך הרישום לתושבי חריש אשר כתובתם מעודכנת בחריש הקלידו מספר זהות הורה וילד. ודאו שהדוא"ל והניידים מעודכנים. בחרו זרם חינוכי ממלכתי/ממלכתי דתי/ממלכתי חרדי. לרישום לגנים הסדירו פרטי חיוב בגין חיוב ביטוח חובה ואישור תשלום והשתתפות בפעילויות העשרה בגן וסיימו את תהליך הרישום. * נא ודאו שקיבלתם אישור רישום בדואר האלקטרוני שאותו הקלדתם באתר הרישום.

תהליך רישום לתושב עתידי

יש להזין מספר זהות הורה וילד ולמלא את הפרטים הבאים: פרטי הילד וכתובת המגורים העתידית בחריש, פרטי הורים, דואר אלקטרוני וטלפונים ניידים עדכניים. בנוסף יש לצרף את המסמכים הדרושים לרישום. לאחר הזנת הפרטים וצירוף כל המסמכים, מסתיים שלב הרישום הראשוני. יישלח אליכם אישור שהבקשה התקבלה והועברה למחלקת הרישום לבדיקת מסמכים. לאחר וידוא השלמת כל המסמכים יישלח לכם קישור להמשך תהליך הרישום.

7

דבר מנהלת י ח י דת הח י נ ו ך הקדם י ס ו ד י

בימים הקרובים יחל הרישום לגני הילדים בחריש. ציון דרך זה הוא מרגש ומשמעותי בחיי ילדכם. אנו במערכת החינוך מקדמים אתכם בברכה לקראת שנה"ל תשפ"ג.

התפיסה המובילה שלנו בחינוך לגיל הרך מאפשרת תנאים מרביים להתפתחות רגשית, חברתית, קוגניטיבית ומוטורית של כל ילד. הגן הוא מסגרת חינוכית תומכת לילדים ולצוותי החינוך. אנו נטפח כל העת את הצוותים החינוכיים לקידום מצוינות ומתן חינוך מיטבי בגיל הרך.

בברכת הצלחה ושותפות אמת בדרך משותפת, ענת אלבז

הרישום לגני הילדים הינו ידידותי ונגיש באתר העירייה בכל זמן ובכל מקום www.harish.muni.il

8

רישום למוסדות החינוך בחריש

גנים

9

צוות הגן שעות הפעילות

למי מיועד הרישום לתושבי חריש .1 לתושבים עתידיים יש לצרף מסמכי רישום (ראה .2 ) 5 בטבלת המסמכים הדרושים בעמ' .) www.harish.muni.il/uploads/n/1578311421.8257.pdf ( יש להיכנס לאתר לתושבי חריש שטרם שינו את כתובתם - העירייה בקישור: "חרישניק על מלא" ולהסדיר תחילה את www.harish.muni.il/592 הכתובת לפני ביצוע הרישום גילי הרישום חייבי הרישום לשנת הלימודים תשפ"ג הם הילדים שנולדו בין התאריכים:

כלל המגמות: ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, ממלכתיים חרדים וחנ"מ. בספטמבר ועד 1 הגנים פועלים עשרה חודשים בשנה מ- ביוני, למעט החופשות המאושרות על ידי משרד החינוך. 30 שעות הפעילות . 12:45 - 7:30 ' וביום ו 14:00 - 7:30 ‘ בימים א‘-ה ארוחת בוקר- באחריות ההורים. (לנרשמים במעמד 16:00-14:00 צהרון הרישום לגן) (לנרשמים במעמד הרישום לגן). 17:00-14:00 צהרון צוות הגן גננת משרד החינוך וסייעת. בגני הטרום חובה סייעת נוספת ילדים, על פי הנחיות משרד החינוך, לא 30 בגן שבו יותר מ כולל ימי שישי. בימי שישי יש רק סייעת אחת. מספר הילדים ילדים. 35 בגן: עד

2017 בינואר 1

ג' בטבת תשע"ז י"ג בטבת תשע"ח י"ד בטבת תשע"ח כ"ג בטבת תשע"ט

: 5 גילי

2017 בדצמבר 31

2018 בינואר 1

: 4 גילי

2018 בדצמבר 31

2019 בינואר 1

כ"ד בטבת תשע"ט

: 3 גילי

2019 בדצמבר 31

ג' בטבת תש"פ

10

רישום למוסדות החינוך בחריש

מי צריך להירשם?

גני ילדים

ילדים שגיליהם תואמים את גילי הרישום, לרבות ילדים המשובצים השנה בגן. חריגי גיל רך

זכאות לשעות שילוב בקשה לקבלת זכאות לשעות השילוב תיבחן ע"י המוסד החינוכי. יש להגיש בתחילת השנה את המסמכים הנדרשים למוסד החינוכי שבו התלמיד לומד. הבקשה תיבדק ותטופל בהתאם. הישארות שנה נוספת בגן חובה (באישור השירות הפסיכולוגי החינוכי) הורים אשר נמצאים בתהליך התייעצות עם מנהלת הגן או עם פסיכולוג/ית ושוקלים להשאיר את ילדם בגן שנה נוספת, יבצעו בכל זאת רישום לכיתה א' על מנת להבטיח את מקומם לאחר ובמקביל יפעלו על פי ההנחיות של הצוות המקצועי. קבלת האישור מהשפ"ח להישארות שנה נוספת בגן. השפ"ח מעדכן את מחלקת הרישום אשר ישנה את השיבוץ בחזרה לגן. (ההורים לא צריכים לפנות למחלקת הרישום בנושא זה).

בהתאם להנחיות משרד החינוך, משנת הלימודים תשפ"א לא יתאפשר רישום חריגי גיל לילדים שנולדו .31.12.2019 לאחר התאריך

11

תשלומי הורים מערכת החינוך בחריש מאמינה בתפיסה חינוכית לגיל הרך הדוגלת בפיתוח תנאים מרביים להתפתחות רגשית, חברתית, קוגניטיבית ומוטורית של כל ילד/ה. לצורך כך אנו מעודדים פעילות העשרה בגני הילדים, שכן שגרה מגוונת מביאה לתוצאות חינוכיות מיטביות.

תשלומי הורים הינם עבור ביטוח תאונות אישיות, סל תרבות וחוגי העשרה בגנים. התשלום נקבע על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך.

הסכום לתשלום הינו לשנה עבור: ₪ 526 .₪ 49 – תשלום חובה ביטוח תאונות אישיות .1

(תוכנית חינוכית לחשיפת ₪ 79 תשלום רשות סל תרבות ארצי - .2 ילדי הגנים לתרבות ואומנות כחלק ממערכת החינוך הפורמלי, הכוללת הצגות ופעילויות בגן ומחוצה לו). (תוכנית לימודים נוספת על תוכנית ₪ 398 תשלום רשות תל"ן – .3 הלימוד הפורמלית של משרד החינוך, הכוללת שני חוגים בגנים).

12

רישום למוסדות החינוך בחריש ת

רישום לצהרונים בגני הילדים

גני ילדים

בשנת תשפ"ג תפעל בחריש זו השנה השישית תוכנית צהרוני ניצנים. הצהרונים בכל המסגרות יפעלו . כמו כן, יופעלו גנים 16:00 ועד השעה 14:00 מהשעה .17.00 ייעודיים אשר הצהרון בהם יפעל עד השעה הצהרונים יופעלו זו השנה השלישית ע"י חברת "קיטו מרום" המתמחה בניהול פרויקטים חינוכיים. שלבי הרישום לצהרון עבור ילדי הגנים או 16:00 בחירת מסלול הצהרון (שעת סיום הפעילות ) מתבצעת במקביל לרישום למסגרת החינוכית. 17:00 יש לבחור את סוג הגן שאליו אתם מבקשים להירשם:

המחירים המשוערים יפורסמו במעמד הרישום לצהרונים

התשלום עבור הצהרון בגני הילדים יתבצע במערכת נפרדת של זכיין הצהרונים בהתאם למסלול שבחרתם בעת הרישום למוסד החינוכי. תאריכי רישום לצהרון יפורסמו בהמשך. • בסיום הרישום יישלח אישור רישום לדוא"ל שאותו הזנתם במערכת.

14:00 - גן ללא צהרון עד השעה 16:00 - גן עם צהרון עד השעה 17:00 - גן עם צהרון עד השעה

13

קריטריונים לשיבוץ

שיבוץ לגני הילדים

• ביצוע רישום בתקופת הרישום עפ"י משרד החינוך. • גיל הילד. • ילדים הממשיכים בגן שנה נוספת. • גן המשך באותו מתחם. • זרם או סוג גן (ממלכתי / ממ"ד / חרדי) • אחים ואחיות. • מקום מגורים (עפ"י רישום במשרד הפנים), בהתאם לאזורי רישום. אם עתיד להיות שינוי במקום מגורים המשפיע על השיבוץ, יש לצרף לרישום חוזה דירה עדכני. • איזון בנים בנות. . 16:00 (ללא צהרון) / עד 14:00 • גנים הפועלים עד השעה . 17:00 • גנים הפועלים עד השעה • סיבות רפואיות ומשפחתיות חריגות במעגל המשפחתי הקרוב (ילד / הורה / אחים) בצירוף מסמכים רלוונטיים. • שיקולים כלל מערכתיים.

השיבוץ לגני הילדים ייעשה עם תום תקופת הרישום הרשמית. אגף החינוך יעשה מאמץ לשבץ את ילדיכם בהתאם לבקשת הרישום, אזור, סוג חינוך והערות חריגות תוך התחשבות בשיקולים מקצועיים ומערכתיים. הגנים מוגדרים כגנים דו-גיליים: 2018 ושנתון 2019 גני טרום – גן צעיר - שנתון (צעירי השנתון בהתאם למקומות הפנויים) 2018 ושנתון 2017 גני חובה – גן בוגר - שנתון (בוגרי השנתון בהתאם למקומות הפנויים) השיבוץ לגן יתבצע באופן הבא: 16:00 (ללא צהרון) / עד 14:00 . גנים הפועלים עד השעה 1 17:00 . גנים הפועלים עד השעה 2

14

רישום למוסדות החינוך בחריש

מועד פרסום השיבוצים

גני ילדים

תאריכי הערעור

י"ז בסיון תשפ"ב 2022- ביוני 16

י"ז בסיון- כ"ד בסיון תשפ"ב | 23.6.2022 - 16.6.2022

ערעור על שיבוץ עם קבלת ההודעה על שיבוץ ילדיכם, במידת הצורך יהיה באפשרותכם להגיש ערעור על השיבוץ. את הערעור ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד.

הערעור יידון בוועדת הערעורים בהתאם לקריטריונים הבאים:

• הגשת הערעור במועדו • אזור רישום בהתאם לכתובת המגורים • גיל הילד

• סיבות רפואיות ומשפחתיות חריגות במעגל המשפחתי הקרוב (ילד / הורה / אחים) בצירוף מסמכים רלוונטיים.

כל בקשה תידון בוועדת הערעורים ותיענה בהתאם למקום הפנוי בגן המבוקש.

14.7.2022 תשובות לערעורים יתפרסמו באתר הרשות ב

15

דבר מנהלת מחלקת בתי הספר

אנו גאים ונרגשים לפתוח לפניכם את ההרשמה לבתי הספר המיוחדים בעיר חריש. אנו באגף החינוך מאמינים במיצוי הכישורים והפוטנציאל של כל ילד וילדה ושאיפתנו להעניק לכל אחת ואחד מהם את

חוויית הלימוד הייחודית להם. בתי ספר הנותנים מענה לכלל אוכלוסיית 20 בחריש יש כיום כ הילדים בכיתות א׳-י״ב. בתי הספר בחריש מובילים תפיסה מערכתית רחבה שמטרתה להביא לידי ביטוי את הלומד העצמאי ולפתח את כישוריו ומיומנויותיו בסביבת החיים בימינו. אנו רואים בכם, ההורים, שותפים המשפיעים על עיצוב פני מערכת החינוך ומעריכים את הבעת האמון שלכם בהפקדת היקר לכם מכול בידי צוותי מערכת החינוך בבתי הספר בחריש. אנו מאחלים לכם הצלחה רבה בשנת הלימודים החדשה!

דפנה שושני

16

רישום למוסדות החינוך בחריש

בתי ספר

17

רישום לבתי הספר

הרישום לבתי הספר ידידותי, והוא נגיש באתר העירייה בכל זמן ובכל מקום www . harish . muni . il בחריש פועלים בתי ספר מכלל המגמות: ממלכתי, ממלכתי דתי, ממלכתי חרדי, חינוך מיוחד, חטיבת ביניים ממלכתית, ישיבה תיכונית ואולפנה כבתי ספר צומחים.

18

רישום למוסדות החינוך בחריש

למי מיועד הרישום

בתי ספר

. תושבי חריש 1 . תושבים עתידיים (יש לצרף מסמכי רישום, ראו בטבלת 2 )5 המסמכים הדרושים בעמוד . תושבים שעברו דירה בתוך חריש ומבקשים לעבור לבית 3 הספר הסמוך לכתובת החדשה. במקרים אלה יש להגיש בקשת מעבר.

* ילדים שלומדים בשנת תשפ"ב בבית ספר בחריש אינם צריכים לבצע רישום. * השיבוץ הינו אוטומטי ע"י בית הספר. * הרישום באתר הינו עבור המגמות: ממלכתי וממלכתי דתי בלבד. * הרישום לממלכתי חרדי או לחזון שמעון/בית יעקב/ חטיבת בנות חרדי הינו בבית הספר. * השיבוץ מתבצע בהתאם לכתובת המגורים בבתי הספר האזוריים: ממלכתי/ממלכתי דתי. בבתי הספר העל אזוריים כגון: דתי תורני/חב"ד וחרדי. השיבוץ הינו לפי סוג בית הספר ולא בהתאם לכתובת המגורים.

תושבי חריש שטרם שינו את כתובתם - יש להיכנס לאתר העירייה בקישור: "חרישניק על מלא" ולהסדיר תחילה את

הכתובת לפני ביצוע הרישום ) www.harish.muni.il/592 (

הרישום לבתי הספר מיועד לילדי בית הספר היסודיים, לחטיבה והתיכון הממלכתיים ולחטיבות הדתיות. רישום למסגרות החינוך החרדיות מתבצע מול בתי הספר עצמם.

באתר הרשות יש מידע על כלל בתי הספר ) www.harish.muni.il/632 (

19

תאריכי הערעור

מועד פרסום השיבוצים

י"ז בסיון- כ"ד בסיון תשפ"ב | 23.6.2022-16.6.2022 הערעור יידון בועדת הערעורים בהתאם לקריטריונים הבאים: • אזור רישום (כתובת מגורים) • צביון דתי • סיבות רפואיות / סיבות חריגות בצירוף המסמכים הרלוונטיים כל בקשה תידון ותיבדק בוועדת הערעורים. 14.7.2022 תשובות לערעורים יתפרסמו באתר הרשות ב זכאות לשעות שילוב בקשה לקבלת זכאות לשעות השילוב תיבחן ע"י המוסד החינוכי. יש להגיש בתחילת השנה את המסמכים הנדרשים למוסד החינוכי שבו התלמיד לומד. הבקשה תיבדק ותטופל בהתאם.

י"ז בסיון תשפ"ב | 16.6.2022

ערעור על שיבוץ עם קבלת ההודעה על שיבוץ ילדיכם, במידת הצורך יהיה באפשרותכם להגיש ערעור על השיבוץ. את הערעור ניתן להגיש באמצעות אתר האינטרנט העירוני בלבד.

היכן מתבצע הרישום?

הרישום מתבצע באתר האינטרנט העירוני www.harish.muni.il

20

רישום למוסדות החינוך בחריש

בתי ספר

רישום לצהרונים בבתי הספר

בשנת תשפ"ג תפעל בחריש זו השנה החמישית תוכנית צהרוני ניצנים, שהינה תוכנית מסובסדת המיועדת לכיתות א'-ב'. הצהרונים בבתי הספר יפעלו משעת סיום הלימודים ועד על פי בחירתכם. 17:00 או 16:00 השעה ילדי כיתות ג'-ו' יוכלו להירשם לצהרון רשותי (ללא סבסוד משרד החינוך). פתיחת קבוצות מותנית במינימום נרשמים. לעירייה קיימת הזכות לאחד קבוצות במקרה הצורך ולסגור צהרון במהלך השנה על פי שיקולי המערכת. הרישום והתשלום לצהרון בבתי הספר יתבצעו במערכת נפרדת של חברת קיטו מרום במועד מאוחר יותר שיפורסם בהמשך.

מחירים משוערים יפורסמו בסמוך לרישום לצהרונים. המחירים עלולים להשתנות בהתאם להנחיות משרד החינוך.

21

22

רישום למוסדות החינוך בחריש

באתר הרישום יתבצע האינטרנט העירוני www.harish.muni.il

אתר העירייה * 6719 מרכז שירות לתושב פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות הודעת למספר WhatsApp 052-5575106

אגף החינוך עיריית חריש מחכים לכם!

23

www.harish.muni.il | 2022 בינואר 23 עד 3

צילומים: מור שקיפי לאטי, דניאל שרון, איליה מלניקוב, עמוס לוזון צלמים

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online