קורה בחריש | מידע ועדכונים מעיריית חריש

גיליון 11

11 גיליון מס'

מידע ועדכונים מעיריית חריש

פורצים את גבולות הכיתה גני ילדים חדשים. המבנים הוקמו באופן שמאפשר את 31 השנה תפתח העירייה שישה מבני בתי ספר ו יישום תפיסת החדשנות החינוכית שמובילה העירייה במערכת החינוך בעזרת מרחבי למידה פתוחים ), קירות ניידים ואלמנטים המעודדים גישות לימוד מגוונות open space (

4-25

קהילות למידה, טיפול בתוכים, למידה בתנועה ושיתוף פעולה עסקי-קהילתי. הצצה לחלק מהפרויקטים החינוכיים החדשניים בחריש

26-33

2

11 גיליון מס'

studio positivo

בכל הערוצים! עיריית חריש איתכם

להצטרפות חפשו ועשו לייק עיריית חריש

פנייה טלפונית למרכז שירות לתושב 106/*6719

מענה טלפוני מרכז שירות לתושב 16:00-8:30 בימים א'-ה' בין השעות

להצטרפות חפשו והוסיפו עוקב עיריית חריש

מענה טלפוני בנושא גבייה, ארנונה ומים 16:00-8:30 בימים א', ב', ד', ה' - 18:00-13:30 ביום ג' -

עיריית חריש חפשו והצטרפו לערוץ שלנו

אתר האינטרנט של עיריית חריש harish.muni.il

כל המידע מעיריית חריש ישירות להצטרפות לקבוצת WhatsApp ל העדכונים סרקו א ת הברקוד ואח"כ לחצו על כפתור "שלח" שמרו את המספר בטלפון שלכם, שלחו "צר ו אותי" ותישארו מעודכנים 052-5775775

@

service@harish.muni.il

Ищите нас на Facebook Официальная страница мэрии Хариша на русском языке

פנייה למרכז שירות לתושב באמצעות למספר WhatsApp הודעת 052-5575106

לשירותכם בכל עת!

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

3

studio positivo

בחריש שומרים על הנחיות הקורונה! קצב התפשטות זן "דלתא" של הקורונה מהיר והנחיות משרד הבריאות מתעדכנות כמעט מדי יום

אנו קוראים לכל תושבי העיר להישמע להנחיות ולהוראות!

אנו מזמינים אתכם להתעדכן בערוצי התקשורת השונים של העירייה ולקבל מידע בזמן אמת על שינויים בתאריכים ומתווי קיום אירועים, צורת הפעלת מערכת החינוך, מופעים, מסחר ועוד עיריית חריש

harish . muni . il

אינסטגרם טלגרם פייסבוק

052-577-577-5

* 6719 , 106

4

11 גיליון מס'

שנת ב

מעונות יום במבנים של העירייה

יפעלו בחריש 12

מהם חדשים 2

תקציב החינוך הוא חצי מתקציבה הכללי של העירייה

31 גנים חדשים נבנו בעיר

118

גנים בסך הכול יפעלו בתשפ"ב

יפעלו בעיר בתי ספר 4 יותר מאשר בתשפ"א

20

7,996 תלמידים ישתתפו בתוכנית המדע החדשנית בטכנודע 858

יפתחו תלמידים את שנת הלימודים בחריש

ילדים יעלו השנה לכיתה א' 870

3,033

מהם בכיתות הגן

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

5

ת הלימודים תשפ"ב בחריש במספרים 51%

פועלות סייעות במערכת החינוך 274

4

מנהלות חדשות יפתחו את השנה בחריש

בצד המנהלי נוספו:

מזכירות 4 אבות בית 4

סייעות חדשות נוספו לגני הילדים 80

סייעות אישיות ורפואיות חדשות הצטרפו לבתי הספר והגנים 65

עובדי מנהל חינוך 4

3

פסיכולוגים חינוכיים נוספו לשירות הפסיכולוגי-חינוכי

6

11 גיליון מס'

המרכז העירוני למחקר ופיתוח בחינוך מסכם שנה ראשונה לפני שנה הקימה עיריית חריש את מרכז "סינפסה", שבשנתו הראשונה פיתח עבור חריש תוכנית חינוכית אסטרטגית עירונית. במסגרת התוכנית עוצבו מרחבי למידה חדשים, פותח מודל הערכה עי י רוני שאינו מתבסס על ציונים בלבד והתקיימו פרויקטים לקידום מקצועי של המורים. "מערכת החינוך בחריש בונה את הסיפור הייחודי שלה כדי שכולם ירגישו חלק ממנו"

עיצוב מרחבי למידה גמי - שים המאפשרים למידה

ארבעה אלמנטים להצלחה התוכנית האסטרטגית לחינוך בחריש בנויה על ארבעה אלמנ - טים. הראשון שבהם, הוא כאמור, "שפה חינוכית" משותפת לאורך כל שדרת החינוך בעיר הנקראת "דרך חריש". האלמנט השני הוא קידום פדגוגיה ממוקדת לומד, שנועדה לאפשר לכל תלמידה ותלמיד לפתח את תחומי העניין שלהם ואת המקום האישי שלהם ולהגיע ללמידה מתוך סקרנות ומוטיבציה. "שמנו דגש השנה על עיצובי מרחבי למידה גמישים EDI המתוכננים על ידי חברת ומאפשרים למידה מגוונת ושי - תופית", מסבירות אבידן והרן. "המורים יקבלו את התנאים ליצור משימות ותכני לימוד המאפשרים לתלמידים לקחת אחריות על

אסטרטגיות ארוכות טווח, ולג - בש את תפיסת החינוך העירו - נית. אחד התוצרים המרכזיים של "סינפסה" השנה הוא גיבושה של תוכנית חינוך אסטרטגית עי - רונית מקיפה ומלאה. התוכנית מתמקדת ביצירת תהליכי למידה הממוקדים ביכולותיו ובתחומי העניין של כל ילד, הידוק הקשר בין ההורים לבין המחנכים, יצירת תהליכי שייכות וגיבוש הזהות, אחריות חברתית ועוד. במסגרת התוכנית, מערכת החינוך "תד - בר בשפה אחת" מגיל הגן ועד התיכון ומול כל גורם חינוכי כדי להעניק מענה מדויק ואפקטיבי יותר לתלמידים.

אחרת, פיתוח מודל הערכה עירו - ני חלופי שלא מתבסס רק על ציונים אלא שם דגש על מיומנויות לחיים, קידום מקצועי של אנשי החינוך בעיר – אלה הם חלק מהתהליכים שקידם מרכז "סינפסה" בשנת פעילותו הרא - שונה. לפני כשנה הקימה עיריית חריש את מרכז "סינפסה" המהווה גוף מחקר ופיתוח חינוך עירוני. המרכז פועל תחת אגף החינוך ובראשו עומדות אסנת אבידן וחגית הרן. המטרה של "סינפ - סה" היא לייצר למערכת החינוך העירונית תוכניות פעולה וחינוך

הלמידה, לבחור ול - פתח מודעות עצמית ומיומנויות חשיבה. בשני בתי ספר, רונה רמון וכנפי רוח בנים, נפתחו השנה מרחבי למידה חדשניים שאת הלמידה בהם ליווינו יחד עם מכון שמיר לחינוך, ונדייק את המשך התהליך במט - רה להשיג את המטרות שהצבנו". גם הציבור שותף האלמנט השלישי הוא אחד החשובים בתוכ - נית האסטרטגית - מו - דל הערכה עירוני רא -

צילומים: אסנת אבידן | אחד התהליכים שקודמו השנה הוא קידום מקצועי של אנשי החינוך בעיר

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

7

שוני מסוגו בארץ שאינו מבוסס רק על ציונים, ומפותח ביחד עם התושבים ועם מכון שמיר למחקר והערכה ומכללת תל חי. המטרה: אלטרנטיבה לשיטת ההערכה המסורתית, שבה התלמיד מקבל ציון מספרי שמעריך בעיקר את היכולת שלו לשלוף ידע. "בחריש אנו רוצים לקדם הערכה מצמיחה שגם הילד שותף לה ואינה מסת - כמת בציון בלבד", מסבירות הרן ואבידן. העירייה יצאה לתהליך של שי - תוף ציבור בעניין זה. התושבים שבחרו לקחת חלק בתהליך הש - תתפו במספר מפגשים, והצביעו על המיומנויות והערכים שעל פיהם לדעתם יש להעריך את בו - גרי מערכת החינוך. בין הערכים שנבחרו: הערכה עצמית, למידה עצמאית, עבודת צוות, חשי - בה יצירתית, מסוגלות עצמית ואהבת אדם. "לא ניתן ללמוד את המיומנויות החשובות האלה באמצעות מבחנים ועבודות, ולכן הבנו שיש להמשיך ולפעול לפתח כלי הערכה ומחוונים אחרים", מסבירות הרן ואבידן. "בצורה הזו התלמידים משפרים את יכולות החשיבה שלהם, ובנוסף - התוש - בים הם גורם משמעותי המשפיע על החינוך בעיר". פיתוח מקצועי למורים האלמנט הרביעי שמרכז סינפ - סה מפתח הוא למידה בקהילות עירוניות - פיתוח מקצועי קבו - צתי של אנשי חינוך מתוך הבנה שלמידה משותפת מחברת בין האנשים. התשתית החינוכית השיתופית כוללת בתוכה מורים מכל מוסדות החינוך והמגזרים השונים בעיר, ומאפשרת הפרייה ולמידה הדדית על פי תחומי תוכן שונים. במסגרת פעולותיה של "סינפסה" בעניין זה הקימה העירייה השנה "קהילת חממה למורים חדשים" (בשיתוף בית ברל), קהילת חלוץ עירוני לפי - תוח מנהיגות חינוכית (בשיתוף המכון הדמוקרטי), קהילת מעצ - בי למידה לקידום תהליכי למידה ממוקדת לומד וקהילת מנהיגים

חינוכיים בעיר (בשיתוף "דרך כפר"). "בזכות קבו - צות ההעשרה המשותפות התלמידים זוכים במורים רעננים שקיבלו השראה וכלים ממורים אחרים", מסבירות הרן ואבידן. "התלמיד נהנה ממורה בעל ידע, כלים ומתודות המאפשרים לו להתנסות בלמידה פעילה, שיתופיות ועוד".

עקרונות התוכנית האסטרטגית החינוכית של עיריית חריש

למידה ממוקדת לומד: מענה חינוכי מותאם לצרכים ולכישוריםשל כל תלמיד

התועלת לתלמידי חריש

הקניית סט כישורים רחב ורלוונטי לעולם המשתנה

איך כל זה מקדם את הת ־ למיד שמגיע לבית הספר "ראשית, הילד בחריש? ומשפחתו נהנים מעיר בעלת תפיסה חינוכית מגובשת אחת ששמה לה למטרה לראות ולקדם כל אחד מילדיה", מסביר מנהל אגף החינוך בעירייה ישראל שלו, "כל הדמויות החינוכיות שהילד פוגש במשך כל שעות היום (מו - רים וגננות, מדריכי חוגים, ספורט ותנועות נוער) דוברים את 'אותה שפה' ומחוברים ביניהם. המע - נה שהילד מקבל מתואם ורציף. שנית, פיתוח מע - רכת החינוך העירונית מביא תועלת אפקטיבית של ממש לילדי חריש: הילדים מקבלים אפשרות לפתח כישורים ומיומנויות הנדרשים לעולם הגדול המשתנה ובכך משפרים את הסיכויים להצלחה בע - תיד; הילדים זוכים למענה פרטני שמותאם לצרכיהם ולכישוריהם; אנו מתמק - דים בעידוד סקרנות ועניין בלמידה, ובכלים שיאפשרו לשפר בקרב התלמידים את יכו - לות החשיבה". במרכז סינפסה מציינים כי בשנת הלימודים תשפ"ב יורחבו תהליכי הפיתוח החינוכי על בסיס נתוני

שיפור כישורי חשיבה במקוםשינון בעל פה

השקעה באנשי חינוך ובפיתוח מיומנויות הוראה חדשניות

שיתוף התושבים בהתוויית הערכים החינוכיים העירוניים

תפיסה חינוכית אחידה ומגובשת לכל מערכת החינוך בחריש

מחקרים ותצפיות שייאספו לאורך השנה. כמו כן, אנשי סינפסה יל - וו את צוותי החינוך בבתי הספר בתהליכי יצירת זהות בית ספרית ובהטמעת האלמנטים שגובשו בתוכנית האסטרטגית החינוכית שהותוותה.

8

11 גיליון מס'

מרחבי למידה במקום כ בניית התיכון בשל הפרויקט הוכר על ידי משרד החינוך חדשני ופורץ דרך, ולראשונה בישראל מוקם מבנה חטיבת ביניים ותיכון ללא כיתות. המודל: קהילות למידה המאפשרות יישום שיטת חינוך של "למידה ממוקדת 2022 תלמיד", כלומר – תפיסה ששמה את התלמיד במרכז. מועד הפתיחה המתוכנן: תחילת

צילום: עמוס לוזון צלמים | התיכון החדש. מחשבה רבה בתכנון

צוות של מורים ויישום פרקטיקות של "למידה ממוקדת תלמיד", כלו - מר – תפיסה ששמה את התלמיד במרכז. התיכון הוא פרויקט הדגל של מגמת החדשנות החינוכית בחריש. הוא מוקם בצפון העיר, בשטח שבין הר - חובות שוהם, לשם ואודם. בתכנון התיכון הושקעה מחשבה רבה ותה - ליך התכנון לווה על ידי אגף הנדסה וצוות של משרד החינוך במסלול של בתי ספר חדשניים ופורצי דרך. מש -

בניית חטיבת הביניים והתי - כון ברחוב שוהם בשלבים

הוכר על ידי משרד החינוך חדשני ופורץ דרך, ולראשונה בישראל –

מתקדמים. התי - כון נבנה בהתאם למגמת החדשנות במערכת החינוך, וכולל מרחבי למידה וחללים נוספים שיתפרשו על פני שלוש קו - מות, בשטח כולל 10,000- של כ מ"ר. הפרויקט

יתוכנן מבנה תיכון ללא כי - תות. את הח - לוקה המסור - תית לכיתות ו מ ס ד ר ו נ ו ת יחליף מודל המבוסס על קהילות למי - דה, המאפש - רות עבודת

למבנה התלת-קומתי ארבע זרועות היוצאות מחלל מרכזי משותף.

בכל זרוע מרחב לקהילת למידה, הכולל מגוון חללים לפעילויות ושימושים שונים

מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

9

כיתות, ותכנון חדשני: לבים מתקדמים

מעות ההכרה בבית הספר כ"חדשני" היא קבלת תקציב ממשלתי גדול יותר לבנייה והצטיידות, וגיבוי מלא מצד משרד החינוך לפדגוגיה ולת - פיסה החינוכית הייחודית שמובילה עיריית חריש. בתיכנון התיכון הושקעה מחשבה רבה ותהליך התכנון לווה על ידי צוות של משרד החינוך במסלול של בתי ספר חדשניים ופורצי דרך. משמעות ההכרה בבית הספר כ"חדשני" היא קבלת תקציב גדול יותר לבנייה ולהצטיידות למידה מעשית ועצמאית למבנה התלת-קומתי ארבע זרו - עות היוצאות מחלל מרכזי משו - תף. בכל זרוע מרחב לקהילת למידה, הכולל מגוון חללים לפעי - לויות ושימושים שונים בהיקפים משתנים, לרבות חדרי מייקרס, חדרי סמינרים, מעבדות ועוד. בנוסף, ישנו אגף מנהלה בקומת הכניסה ופונקציות משותפות לשימוש כלל בית ספרי. קומת הקרקע מקושרת לשטחי החוץ ומאפשרת פעילות מגוונת בחצר שתוכננה בהתאמה. המטרה היא לייצר מגוון של חללי פנים וחוץ, שבהם יוכלו התלמידים לבחור באופן הלמידה הרצוי להם, לחוות למידה מעשית ועצמאית, עשירה ומותאמת אישית. בשל הטופוגרפיה (פני השטח) הייחודית הכניסה לבית הספר היא באמצעות גשר אל הקומה

צילום: עמוס לוזון צלמים | המבנה ברחוב מרגלית

זמנית: תלמידי החטיבה ילמדו במבנהחדש ר � בספטמבר ובו שמונה כיתות ב 1 העירייה פותחת מבנה חדש ב - חוב מרגלית (סמוך לבית ספר תלמי הדר). תלמידי החטיבה הח - דשה ילמדו בו במחצית השנה הראשונה, עד לסיום בניית מבנה 1- הקבע שלהם. מבנה התיכון תוכנן מלכתחילה להיפתח חלקית ב בספטמבר, אך מתוך הבנה שהאצת הבנייה עלולה להביא לבעיות עתידיות וכן משום שהבנייה תגרום להפרעה לסדר הלימודים הת - קין הוחלט שלא לפתוח אותו במועד המתוכנן. המבנה שתוכנן על ידי אדריכל רועי יצחקי מותאם לתלמידי החטיבה מבחינת כל הצרכים והדרישות. המבנה בן שתי קומות כיתות לימוד ומעבדות וגג פעילות גדול ומרווח 10 וחצי וכולל עם פרגולה ענקית. חזיתות המבנה כוללות קירות מסך וחיפוי פרודמה שהוא חומר חיפוי קשיח עם פורניר עץ, מבודד ועמיד בפני מזג האוויר. בחזית המבנה צורת הכיתות מייצרת אלמנט של קוביית עץ בולטת שמקרה את רחבת הכניסה. בכל הקומות ישנם מרחבי למידה חדשניים על פי התפיסה החינוכית של חריש, המציבה את התלמיד במרכז ומעניקה לו תחושת ביטחון ושייכות. כל שתי כיתות מתחברות לחלל ענק ומופרדות על ידי קיר נייד בחיפוי לוח מחיק, שאותו ניתן יהיה להזיז לטובת חלל למידה משתנה. בכך מתאפש - רת למידה מגוונת בקבוצות בגודל משתנה. הקומה השלישית היא ה"פנטהאוז של בית הספר". היא כוללת חדר כפול עם יציאה לגג רחב ידיים, תהיה מקורה בפרגולה ענקית שתש - מש חצר פעילה. חצר נוספת פונה לגן ציבורי וכוללת אזורים מגוננים ורחבה מקורה שתשמש את הילדים למשחק ולמידה.

11 גיליון מס' 10

הקונספט החינוכי את תכנון המבנה הובילה עיריית חריש יחד עם אדר' רוני צימר דו - הבינלאומית EDI קטורי מחברת בשיתוף חב' א.ב מתכננים בע"מ הישראלית. נחשבת למובילה בחדשנות EDI חינוכית בזירה העולמית ומובילה מדינות בעולם. 50- פרויקטים בכ מ � למידה המאפשרת לכל תלמיד ל • צות את יכולותיו ותחומי העניין שלו לפי בחירתו. שיתוף פעולה בין מורים – עבודת • צוות, הכשרה ופיתוח מקצועי, למי - דה רב-תחומית (מולטי דיסיפלינ - רית). למידה מגוונת ועשירה בהתנסויות • מעשיות ופיתוח כישורי למידה לצד יכולות חברתיות. ה � יצירת סביבה מאפשרת – כך ש • עיצוב הפיזי של המבנה לא יגביל את הפעילות החינוכית המתנהלת בו. העקרונות העומדים בבסיס התפיסה החינוכית הם:

האמצעית. חלל המבואה מקושר באמצעות חללים דו קומתיים אל הקומה התחתונה ואל הקו - מה העליונה. בקומת הקרקע ממוקמת הקפיטריה – עם גישה ישירה לחצר מקורה ולחצר פתו - חה, עם אפשרות לקיום אירועים מרובי משתתפים. באותה קומה - black box theater מתוכנן גם חלל רב-תכליתי, המיועד לאפשר לימודי תיאטרון, מחול ומוזי - קה, והפקות שבאמצעותם יוכלו תלמידים להתנסות גם בעיצוב תפאורות, תלבושות ועוד. במ - בנה מוקמים יציעים מתכנסים – כלומר, טריבונות הניתנות

מרחב פיתוח ויזמות למרחבי הלמידה בקומת הקרקע גישה ישירה לשט - חי חוץ מרוצפים ומקורים, שיוכלו לתפקד כהמשך ישיר לחלל המרכזי וכחלק בלתי נפרד מסביבת הלמידה. הקו - מות העליונות תוכננו באופן שמאפשר ניצול מקסימלי של השטח ויפעלו בהן מעבדות, יוצבו עמדות מחשב ויוקמו מרחבי עבודת חקר ולמידה באזורים המשותפים. בקומה העליונה, שבה מתוכננים ללמוד תלמידי י"א-י"ב, יוק - מו מעבדות ומרחב פיתוח

להזזה שמאפ - שרות לפנות את מרבית השטח לטובת כל פעילות, כך שהוא יותאם לקבוצות בג - דלים משתנים ולכמות קהל קטנה או גדולה בהתאם לצורך.

ויזמות, כמו גם טרקלין משותף המ - כיל אזורי ישיבה בלתי פ ו ר מ ל י י ם ל מ נ ו ח ה , מ פ ג ש י ם ח ב ר ת י י ם ולמידה עצ - מאית.

המטרה היא לייצר מגוון של חללי פנים וחוץ, שבהם יוכלו התלמידים לבחור באופן הלמידה הרצוי להם, לחוות למידה מעשית ועצמאית, עשירה ומותאמת אישית

צילום: עמוס לוזון צלמים | התיכון החדש. טריבונות הניתנות להזזה

11 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

פרטים באתר העירייה www.harish.muni.il

11 גיליון מס' 12

בית הספר הממלכתי ב"בצוותא": רחב, חצר בכל מפלס open space כיתות, מגרש ספורט משולב, טריבונות להתכנסות ועוד. בית הספר 12 מרחב למידה פתוח וגדול, יפעל ברוח התפיסה החינוכית של חריש המציבה את התלמיד במרכז

צילום: מור שקיפי לאטי | בית הספר הממלכתי. יצירתיות ומצוינות

open מרחב למידה פתוח גדול ( ) ומרפסת גדולה ובשלישית space כיתות ומעבדות. לכל מפלס יש חצר משלו וטריבונה מעוגלת לה - תכנסות, ובין הקומות תופעל מע - לית מונגשת. המפלס העליון כולל שטח ירוק רחב ידיים. מפלסי בית

תלמידי בית הספר הממלכתי בשכונת "בצוותא" החדשה

בית הספר נבנה בפורמט של בנייה ירוקה, הכוללת חלונות בזיגוג מבודד קרינת שמש וכן הצללות למניעת קרינת שמש ישירה. כמו כן, התאורה נשלטת על ידי גלאי נוכחות. בית הספר שתוכנן על ידי אדריכל פלג קלינהאוס, יפעל ברוח התפי - סה החינוכית של חריש, המציבה את התלמיד במרכז ומעניקה לו תחושת ביטחון ושייכות. התלמי - דים יתנסו בתהליכי חקר, יפעלו בדרכים יצירתיות לטובת מצוינות אישית וכיתתית ויהיו מעורבים קהילתית כדי לעודד אכפתיות כל - פי סביבת המגורים שלהם.

בחריש יפתחו את שנת הלימודים תשפ"ב במבנה חדיש ועדכני שהוקם ברחוב יחד. מבנה בית הס - ו � כיתות בשל 12 פר היסודי כולל שה מפלסים, ובהמשך צפויות י � כ 6 להיבנות תות נוספות.

הספר הותאמו למפלסי מרכז התרבות ואולם הספורט הסמו - כים כדי לאפשר לתלמידים מע - בר ישיר. בשטח בית הספר הוקם מגרש ספורט משולב ורחב ידיים.

בית הספר נבנה בפורמט של בנייה ירוקה, הכוללת חלונות בזיגוג מבודד קרינת שמש והצללות למניעת קרינת שמש ישירה

בכל מפלס נבנו ארבעה מרחבי למידה וכיתות: בקומה הרא - שונה ספרייה גדולה ושירותי מנהלה, בשנייה

13 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

העיר שלנו הפנים שלנו

אריזותפלסטיק לסוגיו אריזותמתכת לסוגיה קרטוני משקה קופסאותשימורים שקיותפלסטיק

מתחם אשפה ביתית

פח טמון

הפח הכתום אריזות ריקות

הפח הכחול נייר, עיתונים וקרטון דק

פסולת ביתית

מרחב ציבורי

קרטונייה קרטונים

מִחְזוּרית לבקבוקי פלסטיק

הפח הסגול אריזות זכוכית

בקבוקי שתייה

יש להוציא את הפסולת למקום נגיש/ייעודי סמוך לכביש

פסולת אלקטרונית

גזם וגרוטאות

14:00 מהשעה הוצאה ביום ג' 11:00 בשעה ועד יום ד' איסוף ביום ד'

14:00 מהשעה הוצאה ביום ד' 11:00 בשעה ועד יום ה' איסוף ביום ה'

למידע נוסף 106 / * 6719 מרכז שירות לתושב harish.muni.il

העובר על החוק צפוי לקנס

11 גיליון מס' 14

צילום: עמוס לוזון צלמים | בית הספר הממלכתי-דתי

בית הספר הממלכתי-דתי ב"בצוותא": כיתות לימוד ומרחב למידה פתוח 12 בספטמבר. המבנה הוקם בפורמט של 1 בית הספר החדש שברחוב רעות יפתח לראשונה את שעריו ב- ), מעבדות, מסלול ריצה ומגרש ספורט רחב ידיים open space בנייה ירוקה, והוא כולל מרחב למידה חדשני ( ילמדו השכבות הצעירות יותר כוללות גם מטבחון.

בית הספר הממלכתי-דתי החדש בשכונת בצוותא בספטמבר 1- ייפתח לראשונה ב ברחוב רעות. קומות 3 מבנה בית הספר בן ר � כיתות לימוד מ 12 והוא כולל ווחות, גדולות ומוארות. מכל הקומות נשקף נוף ליער ההיקפי. 18- בהמשך יורחב בית הספר ל כיתות. בקומה הראשונה של בית הספר החדש יש מרחב למידה ש � ). י Open Space חדשני פתוח ( נן מספר יציאות לחצר וחלונות מרובים בהיקף. הכיתות שבהן 3 מבנה בית הספר בן כיתות 12 קומות והוא כולל לימוד מרווחות, גדולות ומוארות. מכל הקומות נשקף נוף ליער ההיקפי

רות בית ספר מואר ללא קרינה ישירה. כמו כן, התאורה נשלטת על ידי גלאי נוכחות לצמצום צריכת אנרגיה. חצר בית הספר רחבת ידיים, מוקפת צמחייה ועצים וכוללת טריבונה גדולה להתכנסות, מס - לול ריצה, מתקנים ומגרש ספורט כפול. המבנה תוכנן על ידי אלי - קים אדריכלים.

בקומה השנייה של המבנה יש - נם חדר מורים וכיתות לימוד עם מסדרון מרווח לפעילות הכולל גם גומחות להצגת תוצרים של תלמידים. בקומה השלישית ממוקמת ספרייה עם קיר זכוכית ומקרן ללמידה מג - וונת. בבית הספר גם מעבדות גדו - לות ומעלית נגי - שה בכל קומה.

בית הספר נב - נה בפורמט של בנייה ירו - קה המתחשבת בכיווני אוויר ושמש, כוללת חלונות בזיגוג מבודד וכן הצ - ללות המאפש -

צילום: עמוס לוזון צלמים

15 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

studio positivo

הפח מלא? מגלים אחריות ומשליכים את האשפה בפח הסמוך!

הפח מלא? מגלים אחריות ומשליכים את האשפה בפח הסמוך!

studio

לא לידו ולא על המדרכה אשפה משליכים רק בתוך הפח.

לא משליכים גזם, קרטונים וגרוטאות לפח הטמון כדי שלא הוצאת גזם וגרוטאותמותרת בימי הפינוי לחסום את פתח הפח.

אריזות ריקות? נייר? קרטון דק? משליכים לפח המתאים ולא לפח הטמון

על לא משאירים בגדים ישנים, מכשירי חשמל וגרוטאות רצפת הפח הטמון, כדי לאפשר את הנפת הפח ופינויו רצפת הפח הטמון, כדי לאפ ר את הנפת הפח ופינויו

מצוין! רק ודאו שולחים את הילד להשליך את האשפה בפח? קודם שבכוחו לפתוח את הפח ולהשליך את האשפה פנימה קודם שבכוחו לפתוח את הפח ולהשליך את האשפה פנימה

קנסות יינתנו על השלכת אשפה ועדי בתים, שימו לב! מחוץ לפח והוצאת גרוטאות וגזם שלא בימי הפינוי קנסות יינתנו על השלכת אשפה מחוץ לפח והוצאת גרוטאות וגזם שלא בימי הפינוי

העיר שלנו הפנים שלנו

עיריית חריש עיריית חריש

11 גיליון מס' 16

צילום: עמוס לוזון צלמים | האולפנה החדשה. קירות הזזה מזכוכית

תלמידות אולפנה יחנכו את 130 מבנה הקבע החדש ברחוב רימון י � כיתות, וכניסה מרכזית באמצעות גשר היישר לקומה האמצעית. התלמידות ייהנו מל 18 במבנה מודים בקהילות ומרחבי לימוד, בהתאם למדיניות החדשנות החינוכית של העירייה

גישה לקומה תחתונה וקומה עליונה. הקו - מה התחתונה, שלה יש כניסה נפרדת, תהיה רב תכליתית ותוכל לשמש את הקהילה.

תלמידות האולפנה בחריש יפתחו את שנת הלימודים

לכל תלמידה. הצוות החינוכי ילמד בקהילות למידה, ופחות בשיטה הקונב - ציונלית והמו - כרת של מורה העומדת מול הלוח.

מבנה האולפנה מותאם למגמת החדשנות של העירייה, הן במבנה הפיזי והן בפדגוגיה. השינוי במרחבי הלימוד הגמישים יאפשר גישה יותר אישית לכל תלמידה

תשפ"ב במבנה הקבע ברחוב רי - מון. אל בית הספר הצומח תיכנס שכבה חדשה, שתצטרף לבנות שלמדו עד כה במבנה הזמני ב"כנפי רוח בנות". בשתי השכבות תלמידות 130 יחד, ז' ו-ח', ילמדו מאשר בשנה שעברה. 3 – פי מבנה האולפנה מותאם למגמת החדשנות של העירייה, הן במ - בנה הפיזי והן בפדגוגיה. יש בו כיתות לימוד, וכניסה מרכזית 18 באמצעות גשר בהתאם לטופוגר - פיה (תנאי השטח). הכניסה היא היישר לקומה האמצעית שממנה

התלמידות ייהנו ממרחב גדול שיאפשר לקהילת הל - מידה לעבוד בתוכה כיחידה שלמה או בקבוצות, וזאת באמצעות קי - רות הזזה מזכוכית שהוצבו בין הכיתות. השינוי במרחבי הלימוד הגמישים יאפשר גישה יותר אישית

חזיתות מבנה האולפנה, שמולו הוקמה הישיבה התיכונית של חריש, עוטרו בחיפוי צבעוני יוצא דופן שישדר שמחה וקבלת פנים מאירה לקראת יום הל - מידה. שני המבנים תוכננו על ידי אליקים אדריכלים.

17 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

הישיבה התיכונית עוברת למבנה הקבע הסמוך לאולפנה בשנתה השנייה של הישיבה הצעירה ילמדו בה שכבות ז' ו-ח'. המבנה הייחודי יאפשר למידה מגוונת במרחבים בגדלים משתנים ובקבוצות קטנות, ועבודת צוות של מחנכים במקום מורה אחד בכל כיתה

צילום: עמוס לוזון צלמים | הישיבה התיכונית החדשה. חצר עם מגרש ספורט

תלמידי הישיבה התיכונית הצעירה ילמדו בתשפ"ב

תות הזזה מזכוכית שמאפשרות רצף של כיתות מחוברות עבור קהילת למידה גדולה, או לחילו - פין למידה בקבוצות קטנות. כמו באולפנה, גם בישיבה התיכו - נית של חריש שנמצאת מולה, עוטר המבנה בצבעים ייחודיים ומזמינים שיאירו את פניהם של התלמידים בבואם לבית הספר.

מבנה הישיבה כולל שלוש קו - מות וחצי, כאשר הכניסה מכיוון הפארק היא למרכז המבנה – שמתפצל לקהילות למידה מימין ומשמאל. במרכז הישיבה הוקמו חדר מורים, מעבדות ומרחבי למידה שימושיים. המעבדות תוכננו כמרחב רב תכליתי עם כניסה נפרדת וקיר נייד. בחצר הישיבה הוקם מגרש ספורט. התפיסה האדריכלית שעל פיה נבנתה הישיבה מיישמת את מג - מת החדשנות החינוכית הנהוגה בחריש. הכיתות יוכלו להיפתח האחת כלפי השנייה וליצור מר - חב למידה משותף. כחלק מאותה תפיסת החדשנות, הותקנו דל -

במבנה הקבע של הישיבה שהוקם ברחוב רימון. אל המבנה יגיעו תלמידים, שחלקם למדו עד 120 כה במבנה הזמני בבית הספר "כנפי רוח בנים", ואליהם תצטרף שכבת ז' חדשה במסגרת היות הישיבה בית ספר צומח. כיתות 18 במבנה הישיבה יש הכוללות אלמנטים של חדשנות בהתאם למדיניות החינוך העי - רונית. האלמנטים יאפשרו גמי - שות של מרחבי הלימוד, למידה מגוונת וחוויתית ומענה מותאם לכל תלמיד.

כיתות 18 במבנה הישיבה יש הכוללות אלמנטים של חדשנות בהתאם למדיניות החינוך העירונית. האלמנטים יאפשרו גמישות של מרחבי הלימוד

11 גיליון מס' 18

חדש וחדשני בחריש: בית ספר טבע בית הספר הוקם במסגר קומפלקס גני הטבע שהחלו את פעילותם בשנה שעברה. כמו הגנים, גם בית הספר נבנה על בסיס ערכים סביבתיים, עם מרחבי טבע נגישים למשחק ולחוויית טבע

צילום: עמוס לוזון צלמים | מרחבי למידה משותפים מסביב לחצר

המבנה תוכנן על פי ניצול מק - סימלי של הטופוגרפיה במתחם, כאשר הכניסה היא מהחצר הפ - נימית בקומת הכניסה, וממנה אפשר לרדת לקומה התחתונה ולעלות לקומת הגג. האדמה "עו - טפת" את הבניין כולו והופכת את החלל המרכזי והחצר למקום פעיל שאפשר לשבת בו, ללמוד ולקיים פעילויות. גם החצרות בבית הספר הוק - מו בגישה טבעית והן מיועדות ללימודים במסגרת מגמת טבע וסביבה. הוקם מגרש ספורט, המבנה יוקף ברשתות צבעוניות, וחופה בבריקים ובחומרים טב - עיים.

בית הספר היסודי החדשני שהוקם במסגרת הקונספט

וחוויית טבע, שמטרתם לעורר יצירתיות, דמיון וסקרנות בקרב התלמידים. במסגרת החדשנות הפדגוגית שמו - בילה עיריית חריש, הכיתות יהפכו למרחבי למידה משותפים סביב החצר הפנימית ובית הספר יחולק לקהילות למידה בגדלים משתנים. מרחבי הלמידה בבית הספר יותא - מו למגמות הלימוד. בכל אחת יהיה מתחם ובו חדר מורים, חדר לימוד פרטני וכיתות שנפתחות למרחב למידה אחד. כמו כן, בכל קומה יהיו כיתות חוץ, כאשר בקומה העליונה תהיה יציאה לחצר רחבת ידיים. בקומה העליונה יש חלל רב תכלי - תי, ובקומת הקרקע ספרייה.

של גני הטבע הייחודים יפתח את שעריו השנה. בית הספר נבנה בקומפלקס אחד עם הגנים ובבסיסו ערכים סביבתיים כמו זיקה לטבע, חיבור לסביבה, קיימות ומחזור. במבנה ישכון בית הספר "כנפי רוח בנות". כמו בתי הספר החדשים האחרים, גם בית הספר החדש, שתוכנן על ידי אדריכל אריאל גושן, הוקם לאור התפיסה החינוכית של העי - רייה: "למידה ממוקדת תלמיד". בבית הספר נבנו שלוש קומות, כיתות לימוד. הוקמו 18 ובהן בו מרחבי טבע נגישים למשחק

19 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

החינוך המיוחד: עוד חמישה גני תקשורת ושלושה גנים התפתחותיים כיתות מרחב 17 בסך הכל יפעלו בחריש בתשפ"ב תשעה גנים התפתחותיים, שבעה גני תקשורת, כיתות תקשורת בבתי הספר 5 בבתי הספר ו-

הכנה לחיים בפסגת אמיר בתיכון פסגת אמיר לחינוך מיוחד שבו לומדים תלמידי כיתות ז' עד י'ב מחריש וסביבתה יושם השנה דגש על הכנת התלמידים להשתלבות טו - בה יותר בקהילה. בין היתר, יופעל פרויקט מיוחד לכיתות י"ב (ראו בע - ) שילמד אותם לקבל אחריות 31 מוד כדי להשתלב טוב יותר בחברה בימים שלאחר סיום לימודיהם. נוסף על פתיחת המסגרות החדשות השונות בחריש, יתמקדו במחלקת החינוך המיוחד בהבניית שפה משו - תפת חינוכית/טיפולית לכלל מסג - רות החינוך המיוחד בחריש. השפה האחידה תאפשר רצף חינוכי/טיפולי בכל המסגרות. עוד הוחלט על בניית מערך תמיכה למ - שפחות ילדי החינוך המיוחד, וזאת בא - מצעות מפגשים, הרצאות ומענה אישי.

כיתות נוספות 6 כיתות 11 בחריש פעלו עד היום מרחב (כיתות חינוך מיוחד בתוך בית ספר רגיל). בתשפ"ב יעמוד מס - והן תשמשנה ילדים עם 17 פרן על קשיים רגשיים וקשיי למידה, ויהוו עבורם מסגרת נוספת על הכיתה הרגילה. "אנו מאמינים שלכל ילד יש מקצועות לימוד שהוא יכול להשתלב בהם במסגרת כיתה רגילה ולהיות חלק מילדי הכיתה", הסביר מנהל המחלקה לחינוך מיוחד בעירייה, איציק תייר. "בשיעורים שהם יתקשו בהם יינתן מענה לימודי בכיתות המ - רחב על ידי צוות המתמחה בחינוך מיוחד". בבית הספר רונה רמון יעלה מספר ו � , ולראש 4- ל 3 כיתות התקשורת מ - נה תיפתח כיתת תקשורת גם בכיתה ז' בחטיבה החדשה.

העירייה מרחיבה באופן משמעותי את שירותי החינוך המיוחד לתל - מידי בתי הספר והגנים. בין היתר, בשל הצטרפות אוכלוסייה חד - שה הזכאית לקבל שירותי חינוך מיוחד במסגרת עירונית או "סל אישי" בחינוך הרגיל. במסגרת הרחבת המענה ייפתחו בחריש שלושה גנים התפתחותיים חדשים ובתשפ"ב יפעלו סה"כ בחריש תשעה גנים כאלה. בנוסף ייפתחו עוד חמישה גני תקשורת ומספרם יעמוד סה"כ על שבעה. במסגרת גני התקשורת יופעלו תוכניות טב"מ – טיפול בריאותי מקדם. הטיפול יתבצע בתשלום ועל פי תעריף משרד הבריאות, ויחסוך להורים את הצורך לנסוע לקבלת טיפול בשעות אחרת הלי - מודים.

p.olim@harish.muni.il | (+972) 52-4203188 : רוסית, אנגלית m.olim@harish.muni.il | (+972) 52-5393847 : ספרדית, פורטוגזית, אנגלית megasher.fr@harish.muni.il | (+972) 52-366-1107 צרפתית: alona@harish.muni.il : כל השפות , אנחנו נשמח לעזור להם! צרו קשר מכירים עולים חדשים בחריש? p.olim@harish.muni.il | (+972) 52-4203188 : רוסית, אנגלית m.olim@harish.muni.il | (+972) 52-5393847 : ספרדית, פורטוגזית, אנגלית megasher.fr@harish.muni.il | (+972) 52-366-1107 צרפתית: alona@harish.muni.il : כל השפות , אנחנו נשמח לעזור להם! צרו קשר ועוד בדיקת זכויות, הרשמה לאולפן, טיולים, רישום למוסדות חינוך מכירים עולים חדשים בחריש? p.olim@harish.muni.il | (+972) 52-4203188 : רוסית, אנגלית m.olim@harish.muni.il | (+972) 52-5393847 : ספרדית, פורטוגזית, אנגלית meg sher fr@harish.muni.il | (+972) 52-366-1107 צר תית: alona@harish.muni.il : כל השפות , אנחנו נשמח לעזור להם! צרו קשר ועוד בדיקת זכויות, הרשמה לאולפן, טיולים, רישום למוסדות חינוך מכירים עולים חדשים בחריש? ועוד בדיקת זכויות, הרשמה לאולפן, טיולים, רישום למוסדות חינוך

studio positivo

11 גיליון מס' 20

גני ילדים חדש 31 הגנים נבנו בשמונה מתחמים חדשים, מהם שלושה בשכונת בצוותא ושלושה בשכונת הפרחים. כל הגנים תוכננו באופן שמאפשר למידה חדשנית ), וגם הציוד open space עם מרחב פתוח גדול ( שנרכש הותאם לקונספט. כך, למשל, לצד פינת המרפאה הוותיקה והמוכרת הוצבו בגנים החדשים עמדת נגרות ועמדת חול קינטי המבנה ברחוב לוטם בשכונת הפרחים שבו ישכנו גני היל

צילום: עמוס לוזון צלמים

המבנה ברחוב טופז בשכונת החורש שבו ישכנו גני הילדים: טופז א', טופז ב', שנהב א', שנהב ב'

המבנה ברחוב רעות בשכונת בצוותא שבו ישכנו

המבנה ברחוב רקפת בשכונת הפרחים שבו ישכנו גני הילדים: שושן, אירוסים, ניצוצות א', ניצוצות ב'

המבנה ברחוב נרקיס בשכונת הפרחים שבו ישכנו גני היל

21 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

שים ייפתחו השנה

לדים: לוטם א', לוטם ב', יובל, אמיר

המבנה ברחוב אחדות בשכונת בצוותא שבו ישכנו גני הילדים: אחדות א', אחדות ב', הוד א', הוד ב'

צילום: עמוס לוזון צלמים

צילום: עמוס לוזון צלמים

צילום: עמוס לוזון צלמים

ו גני הילדים: הדר א', הדר ב', יחד

המבנה ברחוב יחד בשכונת בצוותא שבו ישכנו גני הילדים: אדרת א', אדרת ב', רעות א', רעות ב'

צילום: עמוס לוזון צלמים

המבנה ברחוב גפן בשכונת החורש שבו ישכנו גני הילדים: אמונה, צאלון, פאר, תפארת ב'

לדים: חרצית א', חרצית ב', חצב, ניצן

11 גיליון מס' 22

יוזמה לימודית של אגף החינוך בעירייה: כל תלמידי כיתות א' וכל תלמידי החינוך המיוחד בכיתות א'-ו' בחריש ייצאו לשלושה מפגשים בטכנודע. במקביל, נבחרות של תלמידים מצטיינים משכבות מפגשי מצוינות בתחומי הטכנולוגיה, החלל והרפואה. מנהל 15 ד', ה', ז' ו-ח' ישתתפו בסדרה של אגף החינוך ישראל שלו: תלמידי חריש ייחשפו לתחומים המובילים בעולם השנה: מאות תלמיד בתוכנית מצוינות

נית הלימודים כבר בגיל הצעיר. כמו כן, יתקיימו שלושה מפגשי חשיפה במהלך השנה לכל תלמי - די החינוך המיוחד בחריש בכי - תות א'-ו', מתוך מדיניות חינוכית של מתן תשומת לב מיוחדת לה - עשרת הלמידה של תלמידי החי - נוך המיוחד כשווים. ברובד השני, רובד המצוינות, תתקיים לאורך שנה"ל תשפ"ב מפגשי העמקה 15 סדרה של לנבחרת של תלמידים מצטיינים משכבות ד'-ה' מכל בית ספר יסודי בעיר ותלמידי כיתות ז'-ח' מחטיבות הביניים (אתגרי הע - תיד והחטיבה החדשה) האולפנה והישיבה התיכונית. מכל כיתה ייבחרו שלושה שירכיבו נבחרת תלמידים מכל שכבה. 15-20 של התלמידים יבחרו על ידי בתי הספר על פי קריטריונים ברורים שגובשו, ובסיסם הפגנת רצון משמעותי להיות חלק מהתוכנית, התמדה, התחייבות להגעה סדו - רה ועוד. רוב המפגשים יתקיימו בטכנודע וחלקם בבתי הספר בחריש. סדרת המפגשים תתמקד בנושאי מדע, רפואה וחלל, והת - למידים ייהנו מתוכנית מצוינות עירונית משמעותית ורצינית.

רט. גיבושה ארך חודשים ושו - תפים למהלך אנשי אגף החינוך בעירייה, אנשי מחוז חיפה במ - שרד החינוך, המפקחים היישו - ביים, מפקחת המצוינות של המחוז ואנשי הטכנודע. התוכנית מלווה באופן אישי על ידי מנהל מחוז חיפה במשרד החינוך ד"ר סער הראל. פעילות ברבדים הבחירה בטכנודע התבססה על מספר שיקולים, ובהם: המקום מהווה כבר כעת אכסניה לימודית לקבוצת המחוננים של חריש; הט - כנודע הוא אבן שואבת לתלמידי מדעים מכל רחבי הארץ והוא נמ - צא בקרבת מקום יחסית לחריש. תוכנית המצוינות הטכנולוגית תפעל בשני רבדים מרכזיים. בראשון, רובד החשיפה, יתקיימו בטכנודע במהלך השנה ארבעה

ל � ת 858 אחריי לטכנודע : מידים מחריש ייהנו בשנת

הלימודים תשפ"ב מתוכנית מצוינות טכנולוגית-מדעית חד - שנית בתחומי הטכנולוגיה, החלל והרפואה שתתקיים בטכנודע בחדרה. התלמידים המשתתפים יגיעו מכמה שכבות גיל וייקחו חלק בעשרות ימי לימוד בטכנו - דע, לאחר שעמדו בקריטריונים שנקבעו. מטרת המפגשים היא לחשוף את התלמידים לתחומי ולעודד המדעים השונים מצוינות, ובמקביל, לטפח קבוצת מצוינות נבחרת מקרב תלמידי חריש. חלק מהמפגשים ייערכו גם בחריש כחלק מהעמקת הת - חום הטכנולוגי בבתי הספר בעיר, ובמטרה ליצור עוגן מדעי-טכנו - לוגי עירוני. התוכנית הרב-שנתית תביא לידי ביטוי את המוטו המרכזי של עי - רית חריש: למידה ממוקדת תל -

מיד, המאפש - רת לכל תלמיד למצות את יכו - לותיו ולעסוק בתחומי העניין שלו. התוכנית מציעה את המ - תווה המתאים ביותר לתלמידי חריש ולשכבת המצוינות בפ -

מפגשי חשיפה לתחום המד - עים והטכנו - לוגיה לכל תל - מידי כיתות א'. זאת מתוך הב - נת החשיבות לחיבור הילד לעולם המדעי ולחומרי לימוד שאינם בתוכ -

העירייה רואה בתוכנית שלב נוסף בפיתוח התחום הטכנולוגי במערכת החינוך העירונית במישורים נוספים, והוקצו לכך עוד שעות הוראה נוסף על התוכנית בטכנודע

התוכנית כוללת רובד נוסף שיתמ - קד בהקניית כלים והכשרה למורים

23 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

דים מחריש ישתתפו מדעית בטכנודע

צילום: רמי זרנגר | תלמידות בפעילות בטכנודע

החינוך העירונית במישורים נוס - פים, והוקצו לכך עוד שעות הוראה נוסף על התוכנית בטכנודע.

את הקמתו של מרחב לימודי מדעי בחריש שיקדם מצוינות ולימודים מדעיים. מדובר בתו - כנית עשירה ומאוד לא שגר - תית, שאינה קיימת כמעט באף מערכת חינוך עירונית בארץ. "המדע והטכנולוגיה הם תחומים מובילים בעולם. אנחנו שמחים שהתלמידים של חריש ייחשפו אליהם בהמשך לטיפוח תחום המצוינות בכל המישורים", אמר ראש אגף החינוך, ישראל שלו. "ילדי העיר יקבלו אפשרויות רבות להצליח ולהצטיין בתחומים מגוונים, שבהם יביאו לידי ביטוי את היכולות שלהם, זאת בהמשך למגמת הלימוד בחריש המעודדת פיתוח וטיפוח כישורים אישיים".

בבתי הספר בחריש, שיהיו מובילי מדעים וטכנולוגיה בכיתות הרל - וונטיות. המורים יקבלו מידע וליווי מקצועי שיאפשרו להם להוביל את התוכנית מול התלמידים בבית הס - פר, וגם מול אלה שלא יהיו חלק מתוכנית המפגשים. חלק מהמפגשים ייערכו גם בחריש כחלק מהעמקת התחום הטכנולוגי בבתי הספר בעיר, ובמטרה ליצור עוגן מדעי-טכנולוגי עירוני

תוכנית מקיפה למצוינות 700- עלות התוכנית נאמדת בכ אלף שקל לשנה. הסכום כולל בין היתר את הביקורים, ההסעות והשתלמות המורים, במימון העי - רייה ומשרד החינוך ובהשתתפות בתי הספר. הורי תלמידי הנבחרות ישתתפו בתשלום מסובסד. פר - טים על כך יימסרו בהמשך. תוכנית המצוינות היא השלב הראשון בתוכנית ארוכת טווח גדולה ומקיפה יותר שתכלול

העירייה רואה בכך שלב נוסף בפי - תוח התחום הטכנולוגי במערכת

11 גיליון מס' 24

היערכות בגני הילדים: גננות חדשות 37 סייעות ו- 80 גנים חדשים והעירייה נערכה בהתאם. לבתי הספר ולגנים גייסה העירייה 31 בחריש ייפתחו השנה ו � מזכירות ואבות בית. גם המערך הפסיכ 8 סייעות רפואיות ואישיות חדשות. לבתי הספר גויסו 655 לוגי החינוכי התרחב בשלושה פסיכולוגים נוספים

רים ומקצועיים", אמרה מנהלת אגף משאבי אנוש בעירייה, גלית אבישי כהן. "אנחנו מעבירים לכל עובדי החינוך החדשים שלנו ימי היער - כות שבהם מושם דגש על תיאום ציפיות, הגדרת תפקיד והטמעת התפיסה החינוכית של חריש כדי שכולנו נגיע בצורה המסודרת והטו - בה ביותר לפתיחת השנה".

לקליטת אנשי צוות חדשים. נערכו ראיונות, התקיימו סדנאות והתב - צע תהליך סינון מקיף למועמדים. עיקר המאמץ של העירייה בגיוס כוח האדם התמקד בתחום גני היל - דים (המורים מגוייסים על ידי משרד 31 החינוך). בשנת תשפ"ב ייפתחו גנים נוספים ולפיכך היה צורך גיוס של עשרות גננות וסייעות. בנוסף,

תאוצת הבנייה וקליטת התלמידים החדשים בחריש הצריכה גיוס נרחב של אנשי צוות ברמות השונות. מע - סייעות 80- רך גני הילדים תוגבר ב 31- גננות חדשות, שיפעלו ב 38- ו גנים חדשים שנבנו השנה. לבתי הספר יצטרפו מורים (שגויסו על ידי משרד החינוך) וכן ארבע מזכירות וארבעה אבות בית. לטובת הילדים הזקוקים להשגחה אישית, צורפו סייעות רפואיות 65 למערך החינוכי ואישיות (בהתאם להגדרות הזכאות של משרד החינוך). באגף משאבי אנוש בעירייה הח - לו בתהליכי הקליטה והמיון כבר בחודש אפריל. על פי תוכנית מסודרת הצופה את הגדילה במו - סדות החינוך בחריש, הוכן מתווה שרת החינוך יפעת שאשא-ביטון הגי - עה לחריש וקיימה מפגש עם ראש העיר יצחק קשת ועם מנהלי בתי הספר לקראת פתיחת שנת הלימודים. השרה שמעה מהמנהלים על האתגרים הייחודיים של עיר ובתי ספר בהקמה, ההתמודדויות והעשייה החינוכית יוצאת הדופן, והתרשמה מהלכידות של קבוצת המנהלים העירונית המור - כבת מכלל המגזרים. "אני מרגיש שקי - בלנו מהשרה רוח גבית גדולה לתפיסה החינוכית שאנחנו מובילים בחריש - תפיסה שרואה את התלמיד במרכז", אמר ראש העיר אחרי המפגש.

התווספו עוד שלושה פסיכולוגים לשפ"ח (שירות פסיכולוגי חינוכי) והם יפעלו בגנים ובבתי הספר, שבהם ילמדו השנה תלמידים. "כל 7,966 הגיוסים התבצעו על פי קריטריונים ברו -

יום היערכות של עובדי חינוך חדשים בחריש

לקראתפתיחתהשנה:שרתהחינוךהגיעהלחרישלמפגשעםראשהעירוהמנהלים

25 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

צביעה, ניקיון, נטיעות, הכשרת מאבטחים והתקנת דפיברילטורים מעבר להיערכות באגף החינוך ולהיקפי הבינוי הגדולים שניהל אגף ההנדסה, פתיחת שנת הלימודים בעיר חדשה היא פרויקט בהיקף אדיר שדורש עמידה באלפי משימות של כלל אגפי העירייה בלוח זמנים צפוף

העירייה ביצעה עבודות שדרוג ושיפוץ נרחבות

בעבודות להכנת פתיחת שנת הלי - מודים בחריש השתתפו גם בני נוער מחריש במסגרת מיזם מיוחד של העסקת בני נוער שיזמה העי - רייה. הנערים והנערות עבדו במ - סגרת מנעד רחב של משימות, קי - בלו שכר, למדו על זכויות עובדים ואף רכשו כלים מקצועיים. לקראת פתיחת השנה בוצעו עבו - דות ניקיון בכלל שבילי הגישה ומבואות הכניסה למוסדות החינוך בעיר, וכן במרחב הציבורי המשיק למוסדות החינוך החדשים. כמו כן נשטפו כל חדרי האשפה ועגלות האשפה במוסדות החינוך. בבתי ספר ובגנים נטעו עצים וש - תילים. כך, למשל, בבית הספר רו - נה רמון הותקנה מערכת השקיה, שתילים 600- עצים ו 35 נשתלו והוקמה גינת ירק. בבית הספר שברחוב טורקיז הוקמה מערכת 100- עצים ו 60 השקיה, ניטעו מ"ר דשא. 300 שתילים ונפרסו

מתחמי גני 40- מ"ר דשא. ב 150- כ עצים 80 ילדים ניטעו בסך הכול שתילים. 400 ונשתלו

במהלך הקיץ לקראת פתיחת שנת הלימודים: אנשי אגף ת"ל (תפעול צ � גנים ב 50 ולוגיסטיקה) צבעו כ - בעים ייחודיים לבקשת הגננות. בשכונת בצוותא החדשה הוחלפו צילינדרים בדלתות הכניסה 100- כ של גני הילדים ובתי הספר, והות - ח � דגלים הו 70 . קנו מתקני משחק לפו והוקמו תרנים חדשים. העבו - דות לקראת פתיחת שנה"ל כללו גם העתקת ביתני השומרים לבתי הספר בשכונת בצוותא וחיבורם למיזוג אוויר ולחשמל, הנחת תש - תיות מים וניקוז לחיבור מדיחי כלים ותנורים בגני הילדים והכנה לקראת התקנת "גדר מדברת" במ - קום בדי היוטה במוסדות החינוך. החלפת חול בגנים כמו כן בוצעו תיקוני אבן משתלבת בשני בתי ספר ובחמישה גני ילדים שכללו תיקון שיפועים, החלפת ריצוף שבור וביטול הפרשי גובה. קוב חול הוחלפו בארגזי החול 200 גני ילדים ובמקומם הוכנס 87- ב חול נקי.

הזמנות עבודה 200 כ פרויקט פתיחת שנת הלימודים כלל טיפול של אגף הגזברות בכ ו � הזמנות עבודה במגוון תח 200 מים כמו ריהוט למוסדות החינוך, מוצרי חשמל, ציוד מחשוב ועוד. אגף חירום וביטחון קיים הכשרות למאבטחי בתי הספר שהסמיכו אותם למתן סיוע בעזרה ראשונה, כיבוי אש, זיהוי חפץ חשוד, טיפול באירועים שוטפים כמו שריפות שטח ושריפות בבתים, אבטחת אירועים, סיוע למשטרת ישראל בפלילים ועוד. כמו כן, הותקנו דפיברילטורים במוסדות חינוך חדשים ובאולמות ספורט ומתנ"ס. נערכו ביקורות בטיחות לכל מוס - דות החינוך בתחומי ביטחון אש, קונסטרוקציה, בטיחות סביבתית והדרכות לסגל החינוכי בתחום בטיחות חירום ואבטחה.

50 בבית ספר אתגרי העתיד ניטעו שתילים ונפרסו 700 עצים, נשתלו

11 גיליון מס' 26

קהילות למידה, טיפ בתנועה ושיתוף פע

הצצה לחלק קטן מהפרויקטים החינוכיים במערכת החינוך העירונית בחריש בשנת הלימודים תשפ"ב, שגובשו לאור העקרונות החינוכיים שמתווה העירייה: התאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד, ראיית טובת הילד, הקניית מיומנויות שרלוונטיות לעולם המשתנה ולמידה שמעוררת סקרנות ויצירתיות. שווה להיות תלמיד בחריש!

חדשנות חינוכית - בחריש זו לא רק סיסמה ראש העיר יצחק קשת

שלמידה טובה היא כזו שמעוררת סקרנות ויצירתיות.

ערים רבות ב י ש ר א ל שואפות לח - דשנות חינו - כית במערכת החינוך העי -

את מבני בתי הספר שאנחנו בונים כיום תכננו מראש באופן שמאפשר את יישום התפיסות החדשניות שלנו. לא רק מס - דרונות וכיתות, אלא קהילות לומדים משותפות במרחב פתוח לצד חדרים וחללים בגדלים שונים, כך שכל מורה ותלמיד יכולים לבחור בכל זמן את אזור הלמידה הנכון להם.

אנחנו הולכים עם התפיסה הזו עד הסוף – מהאסטרטגיה הפ - דגוגית ועד הבינוי החדשני של בתי הספר. בניגוד למערכת החינוך המסורתית, אנחנו בו - נים את מערכת החינוך בחריש עבור הילד ולא מצפים מהילד להתאים את עצמו למערכת. אנחנו לא רואים לנגד עינינו רק ציונים. זו ממש לא סיסמה. אנחנו בונים מודל הערכה חלופי לציונים באופן שמשתף גם את התלמיד בעצמו, מודל הערכה הכולל מדידת מיומנויות וערכים – ולא רק ידע.

רונית. מבחינתנו בחריש, חדש - נות חינוכית אמיתית היא מהפכה חינוכית של ממש. לתפיסתנו, בעולם של היום הלמידה חייבת להתעצב מחדש. המודל שלנו הוא "למידה ממוקדת תלמיד", כלומר תפיסה שמאפשרת לכל תלמיד לצמוח בדרכו שלו על ידי התאמת דרכי הלמידה לכל אחד. אנחנו מאמינים בלמידה שמקנה מיומנויות שרלוונטיות לעולם המשתנה, והתפיסה שלנו היא

בחריש חדשנות חינוכית היא לא רק סיסמה.

27 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

חדשנות חינוכית - בחריש זו לא רק סיסמה

פול בתוכים, למידה עולה עסקי-קהילתי

אתגרי העתיד: "גוף ונפש" ושיתוף פעולה עסקי-קהילתי

ממש ומציג מגוון רחב שבו כל תלמידה ותלמיד יכולים למצוא את תחומי העניין שלהם.

חתירה לשוויון חברתי השנה תורחב תוכנית הלימודים של מגמת ניהול עסקים באתגרי העתיד, והפעם נוסף לה קשר קהילתי לעסקים בחריש. המטרה היא לייצר שיתוף פעולה עסקי קהילתי עם בעלי העסקים בח - ריש. גם התלמידים יוכלו להקים עסקים חברתיים, כמו חנות בגדי יד שנייה שהופעלה על ידי תל - מידים השנה. כחלק מהמגמה, יפעילו תלמידים גם את הקפיטריה הבית ספרית וכל הרווחים יחזרו לרווחת תלמי - די בית הספר. מנהלי התיכון רואים בכך אקט חינוכי חשוב, שבמסגר - תו התלמידים מבינים שהם לא רק הלקוחות ושכל הוצאה היא בעצם השקעה בעצמם. "יש לפרויקט צד חברתי, מעשי וכלכלי", מסבירים המנהלים הולן ולויתן. "ההחל - טה לצאת מגבולות התיכון מקנה לתלמידים אפשרות לפתח ערכים חברתיים וקהילתיים, ולחתור לשוויון חברתי".

דרמטית את התפקוד של התל - מידים, מצמצמת את מספר מקרי האלימות ומחזקת את הקשר בין הילדים. מנהלי התיכון טלי הולן וליאור לויתן ציינו כי את הפעי - לות יעבירו מורים מתוך התיכון שאותם פוגשים הילדים בשיעו - רים הרגילים, וכך יתחזק גם הק - שר בין המורים לתלמידים. ההחלטה לקיים את פרויקט "גוף נפש" דווקא בכיתות אלה היא מתוך מגמה לתת לתלמידים את האפשרות לטפח את עצמם בגיל צעיר, ולא להמתין עד לתקו - פת בחינות הבגרות. הולן ולויתן הוסיפו כי הפרויקט אינו וולנט - רי, והוא מובנה במערכת השעות

פרויקט "גוף ונפש" המיועד לכיתות ז' עד ט' יתקיים בשנת הלימודים הקרובה בתיכון אתגרי העתיד. הפרויקט יכלול שיעורים באורך שעתיים וחצי ובהם ייחש - פו התלמידות והתלמידים למגוון תחומי עניין ובהם: פעילות בת - נועה, אמנויות לחימה, אמנות, מלאכת יד לסוגיה, מדיטציה ושפת קשב לילדים, אינטואיציה, נגרות, כדורגל חברתי (המאפשר התמודדות חברתית דרך כדור - גל), ריקוד ספורטיבי, כדורעף, תיאטרון, בנייה, מוזיקה ועוד. הפרויקט גובש על סמך מח - קרים רבים, המצביעים על כך שפעילות הפוגה פיזית משפרת

11 גיליון מס' 28

אולפנת חריש: קהילות למידה במקום כיתות

בועיים במסגרת שעות הלימודים.

הדרך שבה בחרה האולפנה לבנות את הקשר האישי היא באמצעות "מלחיות". מדובר בתוכנית שבמ - סגרתה יקבלו נשות הצוות קבוצה של תלמידות שיהיו תחת אחריותן מבחינה פדגוגית, רגשית וחבר - תית. לכל תלמידה תהיה מלווה חינוכית שאותה תפגוש אחת לש -

שכבה נוספת תיקלט השנה באולפנת חריש, שזו תהיה שנת פעילותה השנייה. האולפנה מת - חדשת השנה במבנה הקבע שלה (ראה מידע בעמ' –). המבנה הח - דשני מאפשר את המהלך החינו - כי המשמעותי: למידה בקהילות במקום בכיתות אם שכבתיות.

שיטת הלמידה הזו, שנוסתה באופן חלקי בתקופת הקורונה, הופכת את כל הצוות החינוכי באולפנה למחנכות של התלמי - דות. בצורת הלמידה החדשה באולפנה, תפעל המורה בעיקר כמנחה שעוברת בין בנות הקבוצה ומסייעת בחומר הלמידה ופחות במודל ההוראה המוכר. המלחיות שואבות השראה גם משפת הים. כל תלמידה תציג את מפת השאיפות שלה, את המצפן החינוכי והערכי שלה, התלמי - דות ינהלו יומן מסע וגם ישתפו את הוריהן אחת לתקופה באמ - צעות "מכתב בבקבוק". המנהלת עידית הנדל מוסיפה כי המפג - שים האישיים יתקיימו במסגרת מערכת השעות הקיימת, וכחלק ממערך הלימודים.

בית הספר היסודי בשכונת הפרחים: חדר למידה בתנועה

גודלו של חדר הלמידה בתנועה יאפשר פעילות לימודית במגוון תחומים ליחידים, לקבוצה ואף לכיתה שלמה, לדוגמה: פתירת תרגילים חשבון באמצעות קפי - צה בדילגית, מענה על שאלות תוך כדי טיפוס על קיר, קוביות

בבית הספר הממלכתי בשכונת בספטמבר 1- הפרחים, שיחל ב את שנת הלימודים השנייה שלו, יוסב אחד המרחבים הלימודיים ל"חדר למידה בתנועה" עבור תלמידי כיתות א' עד ו'. הרעיון הפדגוגי שעומד ביסוד המהלך הוא ההבנה שתנועה הינה חלק משמעותי בחיינו - יש לה חשי - בות כמיומנות בפני עצמה לצד העצמת למידה בתחומי דעת אחרים. מחקרים מצביעים על כך שילדים רבים יכולים ללמוד טוב יותר כשהם בתנועה ולאו דווקא כאשר הם יושבים בכיסאות או סביב שולחנות בצורת הלימודים המסורתית והמוכרת. התנועה משתלבת עם תפיסת בית הס - פר כמקדם בריאות, ומשפרת את היכולות הפדגוגיות והקוגנטיביות של התלמיד.

"היכולת הפיזית של התלמידים באה לידי ביטוי לרוב רק בשיעורי חינוך גופני, ואנחנו מבקשים לפ - תח אותה לתחומים נוספים ולק - שר בינה לבין היכולת הלימודית", מסבירה מנהלת בית הספר, אורית ולדמן.

משחק להפעלת התלמיד בזמן משימה לימודית ת � וכו'. בחדר י קיימו גם פעי - לויות חברתיות במטרה לפתח יכולות חבר - תי ות-ר גשי ות של התלמידים באמצעות מש - חקים כמו "ים יבשה", הליכה על קו או מעגל למידה.

29 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

חדשנות חינוכית - בחריש זו לא רק סיסמה

מעיין האמונה: אמצי לך אחות

ויוצר ביניהן דינמיקה טובה יותר. "חריש היא עיר שמגיעים אליה מכל רחבי הארץ, והיה צורך לייצר קשר בין הבנות, להעצים את תלמידות כיתות ז'-ח' ולתת להן ביטחון וחיבור לבית הספר וליתר התלמידות בו", מסבירה המנהלת סמדר צורישדי.

מידות כיתה א' לבית הספר ולחריש, ונותן לתלמידות כיתות ז'-ח' משמ - עות ואחריות. מלבד הקשר בין התלמידות, מח - זק פרויקט "אמצי לך אחות" את היחסים בין מחנכות שתי השכבות

מחזקות את תחושת השייכות: בבית הספר החרדי-ממלכתי לבנות (כיתות א'-ח') יתקיים השנה פרויקט "אמצי לך אחות", שנועד לגשר על פערי הקליטה של התלמידות החדשות בחריש ובבית הספר. הפרויקט נולד בשנה החולפת, ובמסגרתו תלמי - דות כיתות ז'-ח' "מאמצות" אחת לשבוע תלמידות מכיתה א' למפג - י � שים חברתיים ולימודיים התלמ . דות לומדות יחד את פרשת השבוע, משוחחות בהפסקות, שולחות אחת לשנייה ממתקים או פתקים וגם מק - בלות חיבוק ומשתפות במה שעובר עליהן. 35- ב"אמצי לך אחות" משתתפות כ תלמידות משתי השכבות, ולכל תל - מידה יש תג -"גם אני שותפה לפ - רויקט אמצי לך אחות". הפרויקט מחזק את תחושת השייכות של תל - הערכה חלופית ומצמיחה: בית הס - פר "תלמי רון" הסב באחרונה את משמעות שמו לזכרו של הנווט הש - בוי רון ארד, שעקבותיו נעלמו בל - . השינוי יבוא לידי 1986 בנון בשנת ביטוי גם ב"תעודת ניווט" בהשראת ארד, ובכתיבתה יהיו שותפים היל - דים, ההורים והמחנכים. המיזם הוא חלק ממדיניות החדש - נות החינוכית הייחודית של עיריית חריש. אנחנו מאמינים שהלמידה צריכה להתעצב מחדש במודל של "למידה ממוקדת תלמיד" שאינה מתמקדת רק בציונים אלא בהתא - מת דרכי הלמידה לכל תלמיד. התעודה תתבסס על "נווטן" – מא - גר יעדים שמהם יבחר התלמיד יעד למחצית הראשונה. היעד ייבחר ע״י התלמיד לצורך חיזוק מיומנות חבר - תית או לימודית. התלמיד יברר מהו "המצפן" שלו, כלומר: מי יסייע

תלמי רון: תעודת ניווט בעקבות רון ארד

לו להגיע ליעד שהציב לעצמו (הורים, מחנכים, אחים). בנוסף, יכתוב מה הם אבני הדרך שלו. לאורך כל המחצית, התלמיד יקיים תהליך חשיבה על התהליך שעבר עד כה ויגבש תובנות עד למימוש היעד. מכיוון שהתעודה מוגדרת כהער - כה מתמשכת ומעצבת, ביום הורים שיתקיים בסוף מחצית הראשונה, תיפתח התעודה וייערך שיח על העמידה ביעד הנבחר. התלמיד יכ - תוב האם להשקפתו השיג את היעד על פי אבני הדרך שהתווה לעצמו, המחנכת וההורים יהיו כעוגן תומך וייתנו עצות להמשך הדרך. אם הת - למיד הגיע ליעד, הוא יבחר למחצית השנייה יעד חדש, ואם לא – ייחשב מסלול חדש להשגת היעד בעז - רת השותפים למסע שלו: המחנכת וההורים. "התהליך מלמד את הילד

לבחור לעצמו יעד ולנווט אליו, ומקנה לו מיומנות ממש כמו בוגר שמתכנן את חייו קדימה", מסבירה המנהלת ענת אורגד.

11 גיליון מס' 30

רונה רמון וכנפי רוח בנים: למידה עצמית במרחבים חדשניים

ילד וילדה. לרשות התלמידים עומדים מחשבים, מקרן וסבי - בות ישיבה משתנות. התלמידים יכולים לבחור אם ללמוד בעמי - דה, בכיסאות המאפשרים תזוזה, ח � בקבוצה או כיחידים הציוד ה . דשני מאפשר לממש את תפיסת החינוך החדשנית של העירייה, והוא כולל כיסאות זזים, פופים, מדפים מיוחדים, לוחות ניידים, שולחנות מודולריים המאפשרים חיבור ופירוק בהתאם למספר ח � הלומדי ועוד הכיסאות והשול . נות הם בצבעים שונים מהכיתות הרגילות. ישנם שולחנות בצורת פרסה כדי להעניק תחושה של "חיבוק" ויש גם "מערות" שבהן אפשר ללמוד בשקט ונותנות חמימות. השיעור במתחמים מתחיל בצורת למידה קונבנציונלית, ולאחר מכן ניתנות לתלמידים משימות והם נשלחים לעבוד במתחמים, כאשר המורים שוהים באזורי הלמידה ומסייעים במידת הצורך. את הת - קדמות המשימה מסמנים הילדים על גבי לוח בקרה, וכך יש מעקב על הנעשה. במרחבים החדשניים ניתן מי - קוד על שכלול יכולות אינדיבי - דואליות כמו למידה עצמאית, מציאת פתרונות באמצעות מידע קיים ויכולת עבודה בצוות שמא - פשרת לתלמיד להבין את היתרו - נות ואת החולשות שלו ולהצליח לגשר עליהן באמצעות יצירת קשר עם אחרים. מנהל "רונה רמון" יגאל אריכא ומנהל "כנפי רוח בנים" חגי כהן מסבירים כי מרחבי החדשנות מאפשרים "לתרגם" את מגמת החדשנות לצורת למידה רלוונ - טית, שבמסגרתה יכול כל תלמיד להתמקד בתחומי העניין לו ולמ - צות את יכולותיו.

המרחבים החדשים עוצבו בצורה ו � , ושבהם יכ wework המזכירה לים התלמידים ללמוד בקבוצות בגודל משתנה, או באופן עצמאי. כמו כן, ניתן לחבר כיתות באופן שיאפשר צוות לימודי של מספר מורים שיוכלו לעבוד ביחד. המרחבים החדשים עוצבו בצורה שונה מאשר כיתות רגילות ומע - ניקים תחושה של "מקום אחר" כשנכנסים אליהם. הם צוידו בריהוט ייחודי המאפשר התאמה לסגנון הלמידה שמתאים לכל

למידה חדשנית ממוקדת לו - מד: מרחבי הלמידה שהקימה העירייה בבתי הספר היסודיים רונה רמון וכנפי רוח בנים בש - נת הלימודים החולפת ישמשו את התלמידים ללמידה חדשנית גם השנה. העולם משתנה כל העת, ובוגר מערכת החינוך זקוק למיומנויות אחרות מאלה שמע - רכת החינוך הורגלה להעניק בע - בר. עיריית חריש מובילה תפיסה שמעדכנת את דרכי ההוראה וצורות הלמידה על מנת לה - כין את הילדים לעולם האמיתי.

31 מידע ועדכונים מעיריית חריש | קורה בחריש

חדשנות חינוכית - בחריש זו לא רק סיסמה

ממ"ד חב"ד: תעודה מאירה להערכה עצמית

כיצד הופכים את המעבר מהגן לבית הספר לנעים יותר עבור ילדי כיתות א', שלא הספיקו למצות את שנת הלימודים בגן החובה בתקופת הקורונה? בבית ספר תלמי הדר הקימו מרחב למידה חדש שנועד לרכך עבורם את המעבר בין המסגרות. המרחב יכלול שילוב של משחק ולמידה בכיתה, צביעה, קוביות משחק, משחקי קופסה, יצירות, צבעי גואש, הדבקה ועוד. הפעילות במרחב תתקיים בקבוצות קטנות ותהווה חלק אינטגרלי ממערכת השעות. המרחב החדש ייצור עבור הת - למידים הצעירים מרחב לימודי מזמין, נינוח ומרגיע יותר, והוא הוקם במסגרת המדיניות החי - נוכית של העירייה לעצב מחדש כיצד ניתן להעריך תלמידים לא רק על ידי ציונים, ובמיוחד בת - קופת קורונה? זו השאלה שעל - תה בבית הספר הממלכתי-דתי חב"ד בשנה החולפת, והפתרון שנמצא לכך ושייושם החל מהש - ו � נה הוא "תעודה מאירה". התע דה המאירה היא תעודה יצירתית חלופית שבה גם התלמיד מחווה דעה על עצמו. היא מאפשרת לי - לד לבטא את ההערכה העצמית שלו באמצעות ציור, כתיבה או ו � חייכן מתוך תבניות בנויות. בנ סף, התלמידים יספרו למחנכת מה עבר עליהם במהלך השנה, מה החלומות שלהם, היכן הם רוצים להשתפר ולמי הם רוצים להודות ורחשי ליבם יקבלו ביטוי בתעודה המאירה.

המיזם הוא חלק ממדיניות הח - דשנות החינוכית הייחודית של עיריית חריש. אנחנו מאמינים שהלמידה צריכה להתעצב מחדש במודל של "למידה ממוקדת תל - מיד" שאינה מתמקדת בציונים אלא בהתאמת דרכי הלמידה לכל תלמיד. מנהלת בית הספר, סיגל קידר, מסבירה כי התעודה המאירה מחזקת את הקשר האישי בין התלמיד לבין המורה ויוצרת עבורו תחושת ביטחון. היא הוסיפה כי אל ההערכה העצמית, מצטרפת ההערכה של המורים ושל ההורים וכך נוצרת תעודה הוליסטית הכוללת הערכה של ההורים, הילד ובית הספר.

תלמי הדר: התחלה נעימה לילדי כיתות א'

את צורות הלמידה. מנהלת בית הספר רחל רוט הסבירה כי המ - רחב הגני בבית הספר יטמיע את החוויה של הגן בתוך כיתה א', ויקדם את ההתפתחות הרגשית של התלמידים שישתתפו בו. היא

הסבירה כי הפרויקט נותן מענה גם להורים שהתלבטו האם נכון להשאיר את ילדיהם שנה נוספת בגן, ומעניק לילדים מענה רגשי וחברתי.

11 גיליון מס' 32

תלמוד תורה "תורת חיים": אחריות ומשמעות באמצעות טיפול בחיות

הילדים מאכילים את בעלי החיים, מוציאים את הביצים למדגרה, מקפידים למנות תורן אחראי גם בימי החופשות, ולומדים כיצד לקבל אחריות על בעל חיים.

מעצבים את הלמידה מחדש: בת - למוד תורה "תורת חיים" (ממלכתי חרדי) התלמידים אחראים על פינת חי ייחודית, שדרכה לומדים על משמעות ועל אחריות עצמית.

בפינת החי לומדים התלמידים על סוגי בעלי החיים, בעלי כנף, תרנגולות ממינים וסוגים שונים ונדירים בישראל, תוכים, ציפו - רים ועוד. "האחריות על פינת החי מאפשרת למידה חוויתית שמעו - ררת סקרנות, ומצד שני מפגישה את התלמידים גם עם פלאי הב - ריאה", אומר מנהל תורת חיים, הרב אייל עזרתי. הרב עזרתי מסביר כי לצד החינוך לאחריות, באמצעות גידול בעלי החיים והטיפול לומדים התלמי - דים להכיר את עולם החי וכיצד להתמודד עם חיות בעת מפגש אקראי. "תלמידים שקשה להם מצליחים באמצעות הפרויקט לה - שתלב טוב יותר. הם לומדים את משמעות האחריות, יש להם מש - מעת עצמית גבוהה והם מפתחים ביטחון עצמי".

כנפי רוח בנות: קליטה מיטבית בעיר חדשה ובבית ספר חדש

המנהלת, רעות ליפשיץ, מס - בירה שהתוכנית כוללת מספר פרוייקטים משמעותיים, ובהם בין היתר פרויקט העצמה דרך תחנת רדיו בית ספרית ומופעים שונים של התלמידות לאורך השנה.

כיצד מסייעים לתלמידות שהגי - עו לעיר חדשה ולבית ספר חדש? בכנפי רוח בנות גובשה במהלך י � הקיץ "תוכנית חוסן" הכוללת פ תוח שפה בית ספרית של ביטחון, העצמה ומוגנות.

רות עם רגשות, דימוי גוף, גילוי הכוחות האישיים של כל אחת ובמיומנויות כמו עמידה על במה באופן אישי וקבוצתי, עידוד הבעת דעה ויכולת לספר סיפור.

לתוכנית זו נטמנו שורשים במשך כל השנה האחרונה ואף לפניה. במסגרת התוכנית משתתפות בנות כי - תות א'-ב' בתוכנית "פסיעות" המתמקדת בפיתוח מיומנויות חברתיות ובתחום הבין-אישי. שאר הכיתות יעברו מסע למידה שיעסוק בין השאר בשיח והכ -

Made with FlippingBook. PDF to flipbook with ease